Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation."

Transkript

1 Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Fredag den 20. januar 2006 hædres alle børn og unge indtil 18 år ved arrangementet Unge på Vej i Frederiksborghallen fra kl Her er gratis adgang for alle. Trænerprisen uddeles ved arrangementet. Fredag den 27. januar 2006 hædres alle voksne idrætsudøvere ved arrangementet Årets Mestre på Hillerød Bibliotek fra kl for indbudte deltagere. Lederprisen og Hillerød Prisen uddeles ved arrangementet. Skema for tilmelding er udsendt den 15. oktober 2005 og frist for tilmelding var den 1. december Kontaktperson ved begge arrangementer er Janna Rasmussen. Musikprisen 2006 Musikprisen uddeles for tredje gang den 6. maj 2006 ved musikskolens forårskoncert. Kulturprisen 2006 Kulturprisen uddeles traditionen tro på Kulturelt Forums forårsmøde. Datoen er ikke fastlagt. Spejderlederprisen 2006 Spejderlederprisen vil i lighed med tidligere år blive uddelt til BUS bålaften. Bålaftenen holdes den 18. maj Kontaktperson vedr. Musikprisen, Kulturprisen og Spejderlederprisen er Helle Lehrmann. Lån af kommunale lokaler Tidligere brugere af kommunens skolelokaler vil i januar modtage et ansøgningsskema for sæsonen 2006/2007. Vær opmærksom på at der er fastsat begrænsninger på, hvor mange personer der må opholde sig i de enkelte lokaler af hensyn til brandsikkerheden. Ansøgningen skal være indsendt senest den 1. marts 2006 til Fritid og Kultur. Lån af kommunale haller og sale Tidligere brugere af kommunens haller og gymnastiksale vil i januar modtage ansøgningsskemaer for sæson 2006/2007. Ansøgningerne skal returneres til Fritid og Kultur senest den 1. marts Medio maj 2006 får foreningerne besked om hvilke tider, de er blevet tildelt. Kontaktperson ved lokaleudlån er Janna Rasmussen. Overnatning i kommunale bygninger Når der holdes arrangementer med overnatning i kommunale bygninger, skal der normalt søges herom senest 2 måneder før. Brugere skal udfylde et skema som kan fås ved henvendelse hos: Vicebrandinspektør Morten Schou tlf , Udlånsregler Intet overnatningsgebyr De seneste udlånsregler for kommunale skolelokaler, haller og sale indeholdt et gebyr for overnatning på kommunens skoler. Byrådet har i forbindelse med budgetforliget for 2006 afsat midler til de forøgede udgifter i forbindelse med overnatning, hvorfor overnatningsgebyret ikke længere vil blive opkrævet. 1

2 Revidering af udlånsregler for kulturværkstederne Retningslinjerne for udlån af lokaler i Hillerød Viden- og Kulturpark er efter ca. 1/2 års virke blevet evalueret af den nedsatte referencegruppe. Retningslinjerne har i det store og hele fungeret godt i forhold til Kedelhuset og Truckhallen, hvorimod Kulturværkstederne ikke er blevet benyttet i det omfang, man kunne have håbet på. På denne baggrund har referencegruppen tilpasset retningslinjerne for udlånet til gavn for de brugere, der har behov for et mere sæsonbetonet lån af lokaler. Da det ikke vil være muligt umiddelbart at forudsige, hvordan og i hvilket omfang lokalerne i kulturparken herefter vil blive brugt, betragtes retningslinjerne som foreløbige og vil blive revideret løbende i samråd med brugerne. Læs udlånsreglerne på hjemmesiden under service til dig fritid, kultur og idræt lokaleudlån. Budget 2006 Folkeoplysningsudvalget har fordelt midlerne til folkeoplysningsområdet i Hillerød Kommune. Foreninger med voksenundervisning har fået tildelt kr. og foreninger med frivilligt foreningsarbejde kr. Byrådet godkendte fordelingen den 30. november Yderligere information: Helle Pedersen. Driftstilskud til lokaler I budget 2006 er der afsat kr. Satserne for det maksimale tilskud pr. time er for 2005 og 2006 fastsat således: Almindelige lokaler og andre lokaler, inkl. ridehaller kr. og ,05 kr. Haller, bortset fra ridehaller kr. og ,15 kr. Ansøgningsfrist den 1. marts Yderligere information: Helle Pedersen Aktivitetstilskud til unge under 25 år I budget 2006 er der afsat kr. hvilket betyder, at der, afhængigt af hvor mange der søger, maksimalt kan udbetales aktivitetstilskud til unge under 25 år på 188 pr. medlem til foreninger med frivilligt foreningsarbejde. Unge over 18 år modtager halvt tilskud. Ansøgningsfrist den 1. marts Yderligere information: Janna Rasmussen. Kursustilskud til pensionister Der ydes tilskud på 200 kr. pr. kursus til 2 kurser pr. kalenderår til undervisning i og udenfor Hillerød Kommune. Tilskuddet ydes gennem aftenskolerne, der fratrækker tilskuddet i kursusindbetalingen. Pensionisttilskuddet refunderes skolerne efterfølgende hos kommunen. Yderligere information: Helle Pedersen. FrederiksborgCentret udbygning Byggeriet i forbindelse med udbygningen af FrederiksborgCentret er i fuld gang. I løbet af julemåneden vil der blive holdt rejsegilde. Det forventes, at byggeriet et færdigt i uge 20 i Yderligere information: FrederiksborgCentret, Carsten Larsen, tlf eller eller Mogens Orry. Kursus for foreningsledere Kommunens projekt kursus for foreningsledere fortsætter med stor succes. Der er mange gode tilbagemeldinger fra de foreninger, der har været igennem kurset. Det er besluttet at de foreninger, der modtager støtte fra Hillerød Elite Idræt skal gennemgå kurset. For alle andre er det frivilligt. Hvis du er blevet nysgerrig efter at høre mere om hvordan DIN foreningsbestyrelse kommer på kursus kan du kontakte Søren 2

3 Hemmingshøj, der arrangerer og planlægger kommunens kurser. Yderligere information: Søren Hemmingshøj tlf og Mogens Orry. Foreningskort/klippekort Folkeoplysningsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe til at komme med forslag til udviklingen af et foreningskort/klippekort, der giver Hillerøds børn og unge mulighed for at afprøve en fritidsaktivitet inden eventuel indmeldelse. Målgruppen er børn fra 0. til 5. klasse. Breve til alle foreninger er sendt ud og 16 foreninger har meldt tilbage, at de ønsker at deltage i forsøget. Der vil blive delt foldere ud på alle kommunens skoler primo 2006, hvor de aktiviteter børnene kan prøve står omtalt med henvisning til kontaktpersoner i de enkelte foreninger. Er jeres forening interesseret i at deltage, så kontakt os, så I kan komme med i ordningen efter august Yderligere information: Helle Pedersen Idrætspolitik Fritids- og Kulturudvalget har på baggrund af dialogmøde om Vision 2008 udarbejdet en Idrætspolitik i samarbejde med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. Idrætspolitikken blev godkendt af byrådet den 27. april 2005 og kan læses på kommunens hjemmeside under Fritid, kultur og idræt Idræt Idrætspolitik Yderligere information: Sally Rasmussen og Mogens Orry. Kulturpolitik Fritids- og Kulturudvalget har i forlængelse af Vision 2008 besluttet at udarbejde en kulturpolitik for Hillerød Kommune. Børn og Kultur har modtaget input fra forskellige kulturelle interessenter til udarbejdelsen af kulturpolitikken. Kulturpolitikken blev godkendt af byrådet den 26. oktober 2005 og kan læses på kommunens hjemmeside under Fritid, Kultur og Idræt Kultur Kulturpolitik Yderligere information: Sally Rasmussen og Sys Sigurd tlf eller Rusmiddelpolitik I forbindelse med DRUG STOP 3400 har Byrådet vedtaget at sætte fokus på rusmidler. Dette sker ved udarbejdelse af lokale rusmiddelpolitikker fx i foreninger der får aktivitetstilskud. Foreningen kan - evt. i samarbejde med en konsulent - udarbejde en rusmiddelpolitik med retningslinier for fx rygning og indtagelse af alkohol i foreningens lokaler. Det er en god ide hvis aftaler om rygning og alkoholindtagelse træffes af foreningens bestyrelse med inddragelse af foreningens medlemmer. Yderligere information: Karin Juhl, tlf , Projekt "Den nye by" Den 7. oktober 2005 lanceredes en hjemmeside Hillerød Kommune har lagt ca. 100 billeder ind på hjemmesiden. Billederne er taget forskellige steder i byen. Idéen er, at alle, der har lyst, kan gå ind på hjemmesiden og lave en ny by med de eksisterende billeder og dermed bygninger og landskaber. En god måde at lære sin by at kende på. Yderligere information: Helle Lehrmann. Renæssancefestival Der blev for andet år holdt renæssancefestival i Hillerød. Denne gang var datoen den august Vejret viste sig endnu engang fra sin allerbedste side. Det absolutte højdepunkt for festivalen var et kæmpe stort optog - ca. 200 deltagere. Klaverfabrikken havde gennem lang tid syet de flotteste renæssancedragter, og der var gæster fra både indland og udland. I 2006 er det officielt renæssanceår, og renæssancefestivalen bliver større og flottere. Er du nysgerrig, har du gode idéer eller lyst til at deltage aktivt i 3

4 renæssancefestivalen kan du henvende dig til Helle Lehrmann. HillerødLive HillerødLive, som er kommunens tiltag for fælles markedsføring af Hillerøds kulturaktiviteter, har nu eksisteret i to år. Hjemmesiden har ca. 1 mio. clicks om året. En stor del af byens kulturaktører er efterhånden med i konceptet. Konceptet består stadig af en folder med kalender udkommer hver anden måned samtidig med, at der er et indlæg i Hillerød Posten. Se mere på hjemmesiden eller kontakt Helle Lehrmann. Foreningsregister Fritid og Kultur har kontaktet samtlige af vores godkendte foreninger i Hillerød for at indhente oplysninger til opdatering af vores foreningsregister. Vi arbejder stadig på at få foreningsregistret gjort tilgængeligt på hjemmesiden. VIGTIGT!! HUSK ved ændring i bestyrelsens sammensætning at give besked til Fritid og Kultur. Vi skal bruge oplysningerne til at ajourføre vores foreningsregister. Der er på kommunens hjemmeside mulighed for at maile ændringer til os fritid, kultur og idræt ajourfør din forening. Yderligere information: Janna Rasmussen. NEM-konto Alle borgere, virksomheder og foreninger, der skal modtage udbetalinger fra det offentlig skal have en NEM-konto. En NEM-konto er en helt almindelig bankkonto. For at kunne registrere en NEMkonto til brug for udbetalinger fra det offentlige kræves at foreningen har et CVR nummer. CVR nummer til frivillige foreninger Hvis I har behov for et CVR-nr. til jeres forening for at modtage tilskud fra det offentlige, skal I registrere foreningen via Lynservice på Registreringsgebyret er 100 kr. Systemet er kun til såkaldt frivillige foreninger, det vil sige foreninger, der ikke skal lade sig registrere, men KAN lade sig registrere, fx fordi de skal bruge et CVR-nr. til at oprette en NEM-konto. Foreninger, der har en omsætning, der betyder, at de SKAL momsregistreres, eller på anden måde driver et virke, der kræver, at de registreres for pligter, kan altså ikke bruge dette system. Nyt fra Dansk Tipstjeneste Tipstjenesten oplyser, at det, ifølge tips- og lottolovens 10, ikke er tilladt at udbyde spil, lotteri og væddemål uden bevilling fra skatteministeren. Bevilling er indtil nu kun givet til Dansk Tipstjeneste A/S. Det er desuden ulovligt at reklamere for andre spiludbydere, ligesom det er ulovligt at modtage sponsorater fra ulovlige spiludbydere. Det er derfor ikke lovligt at modtage bidrag fra disse spiludbydere til gratis busture, ungdomsarbejde eller andet. Yderligere oplysninger kan rettes til Morten Rønde, Told- og Skattestyrelsen direkte tlf Fusionsarbejdet med Skævinge Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Skævinge og Hillerød Kommune til at arbejde med kultur, biblioteker og folkeoplysning. Arbejdsgruppen har nu kortlagt arbejdsopgaverne i de to kommuner og skal komme med forslag til den fremtidige organisering. Information om fusionen mellem Hillerød og Skævinge kan findes på hjemmesiden hvor alle arbejdsgruppers afrapporteringer kan læses. 4

5 Yderligere information: Sally Rasmussen og Helle Pedersen. Kontor i kulturværkstederne Fritid og Kultur har fået indrettet en arbejdsplads i kulturværkstederne bag ved Hillerød Viden- og Kulturpark. Vi vil jævnligt være tilstede på kontoret, men ring i forvejen så I ikke går forgæves. Kontoret har tlf. nr Vi ønsker jer alle en glædelig jul og godt nytår! Medarbejderne i Fritid og Kultur! Sally Rasmussen, afdelingschef , Mogens Orry, fritidskonsulent , Helle Lehrmann, administrativ medarbejder , Janna Rasmussen, administrativ medarbejder , Helle Pedersen, administrativ medarbejder , Søren Hemmingshøj, idrætskonsulent , 5

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyt om kultur og fritid - maj 2014

Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Indhold i overskrifter, læs nyhederne i fuld længde nedenfor: Sæsonbooking 2014/2015 husk at søge træningstider hurtigst muligt på nettet Hør om tilskud til foreninger:

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere