INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data Udgivelsesdato : April 2012 Projekt : Udarbejdet : Laure Lopato Kontrolleret : Morten Hjort Godkendt : Henrik Mølbjerg Jeppesen Gladsaxe Ringvej Herlev EAN Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 3 2 Udførte undersøgelser 3 3 Resultater Ballerupvej 31 og 33, 2620 Albertslund Hold-An Vej 190, 2750 Ballerup Råbrovej 56, 2765 Smørum Ledøjetoften 12, 2765 Smørum 8 4 Referencer 10 5 Bilag A: Oversigtsplaner 11 6 Bilag B: Fotobilag 12 7 Bilag C: Analyserapport 13 r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\indledende bygningsgennemgang\1220 indledende bygningsgennemgang_ doc

3 Side 3 1 INDLEDNING har udført en indledende bygningsgennemgang af en række bygninger, som er påtænkt nedrevet i forbindelse med anlæg af motorvejen mellem Motorring 4 og Tværvej N. Undersøgelsen er gennemført med henblik på at afklare om der er miljøbelastende materialer, såsom PCB og asbest i bygningerne, eller andre miljøbelastende forhold ved ejendommene. Dette notat omfatter resultater af undersøgelser udført på: Ballerupvej 31 og 33, 2620 Albertslund Hold-An vej 190, 2750 Ballerup Råbrovej 56, 2765 Smørum Ledøjetoften 12, 2765 Smørum (Det er endnu ikke besluttet om denne bygning skal nedrives). Oversigtsplaner, fotobilag og analyserapport er vedhæftet som Bilag A, B og C. Det skal bemærkes, at der på alle undersøgte ejendomme kan forekomme skjulte materialer, der ikke er identificeret ved denne undersøgelse og derfor kan være PCB- eller asbestholdige. Inden nedrivning skal der derfor fortages en endelig kortlægning af forekomsten af farligt affald i bygningerne. PCB-holdigt og asbestholdigt affald skal bortskaffes efter kommunens anvisning og iht. Miljøstyrelsens retningslinjer for PCB /1/. I forbindelse med håndtering og arbejde med fjernelse af PCB-holdige fuger skal arbejdstilsynets instruks AT-intern instruks nr. 19/2007 /2/ overholdes. Endvidere skal arbejdet udføres i overensstemmelse med branchevejledninger for arbejde med PCBholdige byggematerialer /3/ og /4/. 2 UDFØRTE UNDERSØGELSER Der er udført en indledende bygningsgennemgang for lokalisering af potentielle PCB- eller asbest-holdige bygningsdele. Ved gennemgangen er det noteret, om den enkelte bygning indeholder potentielle primære kilder til PCB., dvs. bygningsdele fra PCB-perioden ( ), hvor PCB erfaringsmæssigt kan være anvendt. F.eks.: Elastiske fuger omkring vinduer Elastiske fuger omkring døre Elastiske fuger mellem betonelementer Termoruder Der er udtaget prøver af bygningsdele, der forventes at kunne være PCB- eller asbestholdige. PCB prøverne er navngivet PCB-1 til PCB- 7 og asbest prøverne er navngivet ASB-1 til ASB-11. Placering af prøvetagningssteder og tilhørende fotodokumentation fremgår af oversigtsplaner i Bilag A. Efter prøvetagningen er materialeprøverne sendt til analyse ved Milana A/S, Humlebæk, Danmark. r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\indledende bygningsgennemgang\1220 indledende bygningsgennemgang_ doc

4 Side 4 Laboratoriet har analyseret for indhold af 7 udvalgte PCB-congener, og har beregnet totalindholdet af PCB. Laboratoriet har endvidere kontrolleret for indhold af asbest. Derudover er der foretaget en visuel gennemgang af ejendommene med henblik på at lokalisere andre miljøbelastende forhold. 3 RESULTATER 3.1 Ballerupvej 31 og 33, 2620 Albertslund Matr.nr. 1l, 1p, 1 y, 2r, Harrestrup By, Herstedøster, Albertslund Kommune. Gennemgangen omfatter 6 bygninger på ejendommen: Tabel 1: Oplysninger om ejendommen. Bygning Opført Ombygget Størrelse (m 2 ) Beboelseshus Garage 1952 ca.15 Havehus ca. 25 Skur ca. 5 Lager ca. 50 Værkstedsrum ca. 30 Oplysninger stammer fra BBR og gennemgang af ejendommen. Beboelseshuset (Foto 1) samt garagebygningen er opført i PCB-perioden. Der foreligger ikke viden om opførselsåret for de øvrige bygninger på grunden Bygningsgennemgang Bygningsgennemgangen omfatter en gennemgang af garage, havehus, skur, lager og værkstedsrum, samt en udvendig gennemgang af beboelseshuset. Da ejendommen stadigvæk er beboet, har der ikke været adgang til en indvendig gennemgang. Placering af prøvetagningssteder og tilhørende fotodokumentation fremgår af oversigtsplan i Bilag A, og fotobilag i Bilag B. Kilder til PCB: Der er konstateret potentielle primære kilder til PCB i beboelseshuset: Elastiske fuger omkring vinduer udendørs. Ved den visuelle gennemgang er der ikke observeret potentielle primære kilder til PCB i de andre 5 bygninger. Potentielle asbestholdige materialer: Ved den visuelle gennemgang er der konstateret potentielle asbestholdige materialer i skuret og havehuset i: Tagplader Pladematerialer Der er ikke konstateret potentielle asbestholdige materialer i garagen. Garageloftet består af træbaserede fiberplader. r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\indledende bygningsgennemgang\1220 indledende bygningsgennemgang_ doc

5 Side 5 Andet: Der er placeret en 1200 l olietank i beboelseshusets kælder, og en vandboring i umiddelbar nærhed af beboelseshuset (Foto 3). Der er ligeledes placeret en vandboring i det store haveanlæg (Foto 4) Analyseresultater Analyseresultaterne af PCB prøverne fremgår af nedenstående tabel 2. Resultaterne er sammenlignet med grænseværdi for forurenet og farligt affald. Tabel 2: Analyseresultater for PCB i faststofprøver. Prøve nr. Beskrivelse PCB 7 mg/kg PCB total mg/kg PCB-1 (Foto 2) Udvendige lysegrå elastiske vinduesfuger (Vest facade af huset) 0,26 0,91 Grænseværdi for PCB-holdigt affald /1/ 0,1 Grænseværdi for farligt affald /1/ 50 Som det fremgår af tabel 2 er der konstateret indhold af PCB total i den analyserede materialeprøve på 0,91 mg/kg, hvilket er under Miljøstyrelsens grænseværdi for farligt affald, men over grænseværdi for PCB-holdigt affald. Tabel 3: Analyseresultater for asbest i materialeprøver. Prøve nr. Beskrivelse Indeholder asbest ASB-1 (Foto 5) Mørke tagplader ved siden af havehuset Ja ASB-2 (Foto 6) Mørke tagplader over skuret Nej ASB-3 (Foto 6) Hvide firkantede plader ved siden af skuret Ja ASB-4 (Foto 7) Tagplader over værkstedsrummet Ja ASB-5 (Foto 8) Hvide plader fra ind i værkstedsrummet Ja Som det fremgår af tabel 3, er der konstateret forekomst af asbest i 4 af de 5 analyserede materialeprøver. r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\indledende bygningsgennemgang\1220 indledende bygningsgennemgang_ doc

6 Side Vurdering Ved den indledende bygningsgennemgang er der udtaget i alt 1 PCB prøve og 5 asbest prøver. I prøven udtaget til PCB-analyse er der konstateret indhold af PCB. Beboelseshuset blev ikke besigtiget indvendigt, og det anbefales, at der foretages supplerende undersøgelser til verifikation af PCB indhold i resten af huset. Der er konstateret forekomst af asbest i tagplader ved siden af havehuset og skuret, i tagplader over værkstedsrummet og i plader inde i værkstedrummet. 3.2 Hold-An Vej 190, 2750 Ballerup Matr.nr. 2ad, 2m, 2x, Harrestrup By, Herstedøster, Ballerup Kommune. Gennemgangen omfatter 2 bygninger på ejendommen. Tabel 4: Oplysninger om ejendommen Bygning Opført Ombygget Størrelse (m 2 ) Beboelseshus ca. 200 Lille stald ca. 50 Oplysninger stammer fra gennemgang af ejendommen. Opførelsesår eller renoveringsår kunne ikke findes i BBR databasen Bygningsgennemgang Placering af prøvetagningssteder og tilhørende fotodokumentation fremgår af oversigtsplan i Bilag A, og fotobilag i Bilag B. Kilder til PCB: Ved den visuelle gennemgang kunne det ikke afvises at ejendommen var blevet renoveret i PCB perioden. Der er konstateret potentielle primære kilder til PCB i huset i: Elastiske fuger omkring vinduer indendørs Elastiske fuger omkring døre udendørs Ved en visuel gennemgang er der ikke observeret potentielle primære kilder til PCB i stalden (Foto 1). Potentielle asbestholdige materialer: Der er konstateret potentielle asbestholdige materialer i huset i: Tagplader Fliseklæber Andet: Der er placeret en olietank i udhus til beboelseshuset Analyseresultater Analyseresultaterne af PCB prøverne fremgår af nedenstående tabel 5. Resultaterne er sammenlignet med grænseværdi for forurenet og farligt affald. r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\indledende bygningsgennemgang\1220 indledende bygningsgennemgang_ doc

7 Side 7 Tabel 5: Analyseresultater for PCB i faststofprøver. Prøve nr. Beskrivelse PCB 7 mg/kg PCB total mg/kg PCB-2 (Foto 2) Indvendige brun elastiske vinduesfuger (Vest facade af huset) 0,14 0,48 PCB-3 (Foto 3) Udvendige hvid elastisk fuge omkring dør (Nord facade af huset) 0,075 0,26 Grænseværdi for PCB-holdigt affald /1/ 0,1 Grænseværdi for farligt affald /1/ - 50 Som det fremgår af tabel 5 er der konstateret indhold af PCB total i de to analyserede materialeprøver på hhv. 0,26 og 0,48 mg/kg, hvilket er under Miljøstyrelsens grænseværdi for farligt affald, men over grænseværdien for PCBholdigt affald. Tabel 6: Analyseresultater for asbest i materialeprøver. Prøve nr. Beskrivelse Indeholder asbest ASB-6 (Foto 3) Mørke tagplader over skuret i nordfløjen af huset med bølgeeternit. Nej ASB-7 (Foto 4) Fliser fra badeværelse i stueetage. Nej Vurdering Som det fremgår af tabel 6 er der ikke konstateret forekomst af asbest i de to analyserede materialeprøver. Ved bygningsgennemgang er der udtaget i alt 2 PCB prøver og 2 asbest prøver. I de to PCB prøver er der konstateret indhold af PCB over grænseværdi for PCB-holdigt affald. I de to asbest prøver er der ikke konstateret forekomst af asbest. 3.3 Råbrovej 56, 2765 Smørum Matr.nr. 5a, Ledøje By, Ledøje, Egedal Kommune. Gennemgangen omfatter 2 bygninger på ejendommen. r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\indledende bygningsgennemgang\1220 indledende bygningsgennemgang_ doc

8 Side 8 Tabel 8: Oplysninger om ejendommen. Bygning Opført Ombygget Størrelse (m 2 ) Beboelseshus 1938 Ca. 500 Stalden 1938 Ca. 200 Oplysninger stammer fra BBR og gennemgang af ejendommen. Bygningerne er ikke opført i PCB-perioden. Der foreligger ikke oplysninger om ombygninger i PCB-perioden Bygningsgennemgang Vurdering Kilder til PCB: Ved den visuelle gennemgang er der ikke konstateret potentielle primære kilder til PCB på ejendommen. Huset (Foto 1) blev renoveret for nylig, og er opført inden PCB blev taget i anvendelse i byggematerialer. Potentielle asbestholdige materialer: Der er konstateret potentielle asbestholdige materialer i tagbelægning i den vestlige fløj af huset (Foto 2). Prøver bør først udtages senere af hensyn til tagets tæthed under den fortsatte brug af bygning. Der er ikke udtaget prøver på nuværende tidspunkt. Den visuelle gennemgang af bygningerne giver ikke anledning til udtagelse af PCB prøver. Det anbefales, at udtage en asbest prøve af tagplader i den vestlige fløj af huset før nedrivning, for at verificere forekomst af asbest. 3.4 Ledøjetoften 12, 2765 Smørum Matr.nr. 1d, Ledøje By, Ledøje, Egedal Kommune. Gennemgangen omfatter 2 bygninger på ejendommen. Tabel 9: Oplysninger om ejendommen. Bygning Opført Ombygget Størrelse (m 2 ) Beboelseshus 1920 ca. 470 Lager ca. 380 Oplysninger stammer fra BBR og gennemgang af ejendommen. Bygningerne er opført henholdsvis før og efter PCB-perioden Bygningsgennemgang Placering af prøvetagningssteder og tilhørende fotodokumentation fremgår af oversigtsplan i Bilag A, og fotobilag i Bilag B. r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\indledende bygningsgennemgang\1220 indledende bygningsgennemgang_ doc

9 Side 9 Kilder til PCB: Ved den visuelle gennemgang (Foto 1 og 2) kunne det ikke afvises at ejendommen var blevet renoveret i PCB perioden. Dette er dog ikke gældende for lageret, der er opført efter PCB-perioden, og derfor ikke indeholder PCBholdige byggematerialer. Der er konstateret potentielle primære kilder til PCB i huset i: Elastiske fuger omkring vinduer udendørs Elastiske fuger omkring døre udendørs Elastiske fuger mellem elementer indendørs Potentielle asbestholdige materialer: Der er konstateret potentielle asbestholdige materialer på ejendommen: Tagplader Plader udendørs Analyseresultater Analyseresultaterne af PCB prøverne fremgår af nedenstående tabel 2. Resultaterne er sammenlignet med grænseværdi for forurenet og farligt affald. Tabel 10: Analyseresultater for PCB i faststofprøver. Prøve nr. Beskrivelse PCB 7 mg/kg PCB total mg/kg PCB-4 (Foto 3) Indvendige gennemsigtige elastiske fuger i badeværelset (tomme del af huset, stueetage) <0,02 <0,1 PCB-5 (Foto 4) Udvendig lysegrå elastisk fuge malet grøn omkring dør (Vest facade af huset) <0,02 <0,1 PCB-6 (Foto 5) Udvendige sorte elastisk vinduesfuger i Nord facade af huset (2 stk.) <0,02 <0,1 PCB-7 (Foto 6) Udvendig lysegrå elastisk vinduesfuge (Nordøst hjørnet af huset) <0,02 <0,1 Grænseværdi for PCB-holdigt affald /1/ 0,1 Grænseværdi for farligt affald /1/ - 50 Som det fremgår af tabel 10 er der konstateret indhold af PCB total i de 4 analyserede materialeprøver på < 0,1 mg/kg, hvilket er under Miljøstyrelsens grænseværdi for farligt affald og under grænseværdien for PCB-holdigt affald. r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\indledende bygningsgennemgang\1220 indledende bygningsgennemgang_ doc

10 Side 10 Tabel 11: Analyseresultater for asbest i materialeprøver.prøve nr. ASB-8 (Foto 7) Beskrivelse Mørke tagplader over syd fløjen af huset Indeholder asbest Nej ASB-9 (Foto 8) Mørke tagplader over øst fløjen af huset Ja ASB-10 (Foto 9) Mørke tagplader over lager Ja ASB-11 Grå plader fra træterrasse i syd fløjen af huset Ja Vurdering Som det fremgår af tabel 11 er der konstateret forekomst af asbest i 3 af de 4 analyserede materialeprøver. Ved bygningsgennemgang er der udtaget i alt 4 PCB prøver og 4 asbest prøver. Der er ikke konstateret PCB i de udtagne prøver. Der er konstateret forekomst af asbest i tagplader over den østlige fløj af huset, over lager og fra træterrassen ved sydfløjen af huset. 4 REFERENCER /1/ /2/ Arbejdstilsynet, AT-intern instruks nr. 19/2007, PCB-holdige bygningsmaterialer, 22. oktober 2007 /3/ Dansk Asbestforening, Vejledende retningslinjer for sanering af PCB, Golder Associates A/S, november 2009 /4/ Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\indledende bygningsgennemgang\1220 indledende bygningsgennemgang_ doc

11 Side 11 5 BILAG A: OVERSIGTSPLANER Bilag A: Oversigtsplaner r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\indledende bygningsgennemgang\1220 indledende bygningsgennemgang_ doc

12 SAGALL ROW template ALL 2n 2aa Balerupvej 2ab Beboelseshus Garage 2r Foto 3 Foto 1 PCB-1/Foto 2 1y Foto 4 1p ASB-4/Foto 7 V rkstedsrum ASB-2/foto 6 ASB-3/Foto 6 ASB-1/Foto 5 Skur ASB-5/Foto 8 Lager Havehus Sag 12 K BENHAVN - FREDERIKSSUND Sag nr. Dato 1220 MOTORRING 4 - TV RVEJ N Emne Oversigtsplan Tegn. nr. M l Side Balerupvej SK :500

13 SAGALL ROW template ALL 2ai Hold-An Vej 2n 2ab ABS-6/Foto 3 PCB-3/Foto 3 ABS-7/foto 4 2aa PCB-2/Foto 2 Beboelseshus Foto 1 Lile stald 2r 1y 1p Sag 12 K BENHAVN - FREDERIKSSUND Sag nr. Dato 1220 MOTORRING 4 - TV RVEJ N Emne Oversigtsplan Tegn. nr. M l Side Hold-An Vej 190 SK :500

14 SAGALL ROW template ALL "n" Rbrovej Stald Beboelseshus Foto 2 Foto 1 5a Sag 12 K BENHAVN - FREDERIKSSUND Sag nr. Dato 1220 MOTORRING 4 - TV RVEJ N Emne Oversigtsplan Tegn. nr. M l Side R brovej 56 SK :500

15 SAGALL ROW template ALL Ledł jetoften PCB-6/Foto 5 PCB-7/Foto 6 1d PCB-4/Foto 3 PCB-5/Foto 4 Beboelseshus Foto 1 ASB-9/Foto 8 Lager Foto 2 ASB-8/Foto 7 ASB-11 ASB-10/Foto 9 Sag 12 K BENHAVN - FREDERIKSSUND Sag nr. Dato 1220 MOTORRING 4 - TV RVEJ N Emne Oversigtsplan Tegn. nr. M l Side Ledł jetoften 12 SK :500

16 Side 12 6 BILAG B: FOTOBILAG Bilag B: Fotobilag r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\indledende bygningsgennemgang\1220 indledende bygningsgennemgang_ doc

17 Bilag B: FOTOBILAG Ballerupvej 31 og 33 Foto 1: Vest facade af huset. Foto 2: Vinduesfuge prøve(pcb 1). Foto 3: Vandboring ved beboelseshus Foto 4: Gammel vandboring i det store haveanlæg Foto 5: Plader ved havehuset (ASB 1). Foto 6: Plader over skuret (ASB 2) og ved skuret (ASB 3).

18 Bilag B: FOTOBILAG Foto 7: Plader over værkstedrummet (ASB 4). Foto 8: Plader inde i værkstedrummet (ASB 5).

19 Bilag B: FOTOBILAG Hold An vej 190 Foto 1: Stalden. Foto 2: Vinduesfuge prøve i Vest facade af huset (PCB 2). Foto 3: Plader over skuret i nordfløjen af huset (ASB 6) og fuge prøve omkring dør (PCB 3). Foto 4: Fliser fra badeværelse i stueplan (ASB 7).

20 Bilag B: FOTOBILAG Råbrovej 56 Foto 1: Syd facade af huset. Foto 2: Vestfløjen af huset med potentiel asbestholdig tagbelægning.

21 Bilag B: FOTOBILAG Ledøjetoften 12 Foto 1: Vest facade af huset. Foto 2: Øst facade af huset. Foto 3: Fuge prøve i badeværelset (PCB 4). Foto 4: Fuge prøve omkring dør i vest facade af huset(pcb 5) Foto 5: Vinduesfuge prøve i nord facade (PCB 6). Foto 6: Vinduesfuge prøve i nord facade (PCB 7).

22 Bilag B: FOTOBILAG Foto 7: Plader over syd fløjen af huset (ASB 8). Foto 8: Plader over skuret i øst del af huset (ASB 9). Foto 7: Plader over lager (ASB 10).

23 Side 13 7 BILAG C: ANALYSERAPPORT Bilag C: Analyserapport r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\indledende bygningsgennemgang\1220 indledende bygningsgennemgang_ doc

24 TEST Reg. nr. 361 Granskoven Glostrup Mikkel Mühle Poulsen ANALYSERAPPORT Udskrevet: Version: 1 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: LAL Sagsnummer: Sag Kunde:, Granskoven 8, 2600 Glostrup Prøvested: Sag , Ballerupvej 33, Albertslund RESULTATER FOR PRØVE Parameter - Enhed Metode PCB-1Akk ASB-1- ASB-2- ASB-3- ASB / / / / /12 Kommentar nr: *1 *3 *2 *3 *3 - Prøve ID - - PCB-1 PCB i fugemasse m.m. - GC/MS/SIM AK193 påvist PCB congen 28 mg/kg TS GC/MS/SIM AK193 <0.010 PCB congen 52 mg/kg TS GC/MS/SIM AK193 <0.010 PCB congen 101 mg/kg TS GC/MS/SIM AK PCB congen 118 mg/kg TS GC/MS/SIM AK PCB congen 138 mg/kg TS GC/MS/SIM AK PCB congen 153 mg/kg TS GC/MS/SIM AK PCB congen 180 mg/kg TS GC/MS/SIM AK PCB sum 7 stk. mg/kg TS GC/MS/SIM AK Mikroskopering # - - Se bemærkning Se bemærkning Se bemærkning Se bemærkning PCB, total mg/kg TS Beregning 0.91 Beregnet som (Arochlor type) # - Calculation A1254 Prove Parameter - Enhed Metode ASB.5Akk /12 Kommentar nr: *3 - Mikroskopering # - - Se bemærkning Prove KOMMENTARER *1 Ingen kommentar *2 Det er laboratoriets vudering at prøven ikke indeholder fibre karakteristisk for asbest. *3 Prøven består af et stykke plade. Et stykke af pladen er behandlet med fortyndet saltsyre. Herved er fremstillet en opslæmning af fibre, disse er undersøgt i lysmikroskop og ses at bestå af fibre med det for asbest karakteristiske udseende. Dorte Lund Troelsen MILANA Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: af 1 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

25 TEST Reg. nr. 361 Granskoven Glostrup Mikkel Mühle Poulsen ANALYSERAPPORT Udskrevet: Version: 1 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: LAL Sagsnummer: Sag Kunde:, Granskoven 8, 2600 Glostrup Prøvested: Sag , Hold-An Vej 190, Ballerup RESULTATER FOR PRØVE Parameter - Enhed Metode Akk / / / /12 Kommentar nr: *1 *1 *2 *2 - Prøve ID - - PCB-2 PCB-3 ASB-6 ASB-7 PCB i fugemasse m.m. - GC/MS/SIM AK193 påvist påvist PCB congen 28 mg/kg TS GC/MS/SIM AK <0.010 PCB congen 52 mg/kg TS GC/MS/SIM AK PCB congen 101 mg/kg TS GC/MS/SIM AK193 < PCB congen 118 mg/kg TS GC/MS/SIM AK PCB congen 138 mg/kg TS GC/MS/SIM AK PCB congen 153 mg/kg TS GC/MS/SIM AK PCB congen 180 mg/kg TS GC/MS/SIM AK193 <0.010 <0.010 PCB sum 7 stk. mg/kg TS GC/MS/SIM AK Mikroskopering # - - Se bemærkning Se bemærkning PCB, total mg/kg TS Beregning Beregnet som (Arochlor type) # - Calculation A1254 A1254 Prove KOMMENTARER *1 Ingen kommentar *2 Ved mikroskopi blev der ikke fundet fibre med asbest lignende karakter Mikkel West-Nørager MILANA Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: af 1 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

26 TEST Reg. nr. 361 Granskoven Glostrup Mikkel Mühle Poulsen ANALYSERAPPORT Udskrevet: Version: 2 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: LAL Sagsnummer: Sag Kunde:, Granskoven 8, 2600 Glostrup Prøvested: Sag , Ledøjetoften 12, 2765 Smørum RESULTATER FOR PRØVE Parameter - Enhed Metode Akk / / / / /12 Kommentar nr: *1 *1 *1 *1 *2 - Prøve ID - - PCB-4 PCB-5 PCB-6 - ASB-8 PCB i fugemasse m.m. - GC/MS/SIM AK193 i.p. i.p. i.p. i.p. PCB congen 28 mg/kg TS GC/MS/SIM AK193 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 PCB congen 52 mg/kg TS GC/MS/SIM AK193 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 PCB congen 101 mg/kg TS GC/MS/SIM AK193 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 PCB congen 118 mg/kg TS GC/MS/SIM AK193 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 PCB congen 138 mg/kg TS GC/MS/SIM AK193 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 PCB congen 153 mg/kg TS GC/MS/SIM AK193 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 PCB congen 180 mg/kg TS GC/MS/SIM AK193 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 PCB sum 7 stk. mg/kg TS GC/MS/SIM AK193 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Mikroskopering # - - Se bemærkning PCB, total mg/kg TS Beregning <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Beregnet som (Arochlor type) # - Calculation A1254 Prove Parameter - Enhed Metode Akk / / /12 Kommentar nr: *3 *3 *3 - Prøve ID - - ASB-9 ASB-10 ASB-11 Mikroskopering # - - Se bemærkning Se bemærkning Se bemærkning Prove KOMMENTARER *1 Ingen kommentar *2 Prøven består af et stykke plade. Et stykke af pladen er behandlet med fortyndet saltsyre. Det er laboratoriets vurdering at prøven ikke indeholder fibre der kan karakteriseres som asbest. *3 Prøven består af et stykke plade. Et stykke af pladen er behandlet med fortyndet saltsyre. Herved er fremstillet en opslæmning af fibre, disse er undersøgt i lysmikroskop og ses at bestå af fibre med det for asbest karakteristiske udseende. Mikkel West-Nørager MILANA Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: af 1 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi Bygningsgennemgang Konsortiet Grontmij/Cowi Bygning: Fredensgade 11, 9870 Sindal, Areal: 88 Bygningsadresse: Vej og Fredensgade 11 husnr.: Billeder af bygning er vedlagt som bilag A. Bygningsgennemgang

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company A Shield Group company Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: MBG ENTREPRISE A/S Helsingørsgade 7 C 3400 Hillerød Att. Anders

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Nydamsparken, 8200 Aarhus N Rekvirent: d.a.i. Arkitekter og Ingeniører Dato: 15. juli 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0314 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel,

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

STØJHÅNDTERINGSPLAN ENTREPRISE JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N MARTS 2012

STØJHÅNDTERINGSPLAN ENTREPRISE JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N MARTS 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON STØJHÅNDTERINGSPLAN ENTREPRISE 1220.200 JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N MARTS 2012 GMDK Data

Læs mere

STØJHÅNDTERINGSPLAN ENTREPRISE FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER

STØJHÅNDTERINGSPLAN ENTREPRISE FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON STØJHÅNDTERINGSPLAN ENTREPRISE 1220.001 - FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNINGER De Lichtenbergs Vej 31-83, 8500 Grenaa Rekvirent: Arkikon Dato: 08-09-2016 DMR-sagsnr.: 2016-0937 Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

PCB- OG ASBEST- UNDERSØGELSE 12 EJENDOMME I SILKEBORG

PCB- OG ASBEST- UNDERSØGELSE 12 EJENDOMME I SILKEBORG Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 PCB- OG ASBEST- UNDERSØGELSE 12 EJENDOMME I SILKEBORG PCB- OG ASBEST-UNDERSØGELSE 12 EJENDOMME I SILKEBORG Revision 2 Dato 2012-02-06 Udarbejdet

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig. Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig. Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER PROJEKT Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig Projekt nr. 214298 Dokument nr. 1211289596 Version

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 96306447 Vestre Havnepromenade

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 17. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att.

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att. Rosengården 1-5 Gartnervang 10 4000 Roskilde Att.: Jan Hansen Dato: 04/03-2016 Rev. dato: Sag: 157421 Init.: FL Screeningsrapport Screening for PCB, bly og asbest i bygningsmaterialer Adresse: Rosengården

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Faaborg-Midtfyn Kommune Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Maj 2014 Udgivelsesdato : 15. maj 2014 Projekt : 87.9555.03 Udarbejdet : Susanne Soelberg Carlsen Kontrolleret

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Notat November 2011 Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 11080 phk@ejlskov.com Tel: 87310063 Klient: Vejdirektoratet Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Opgave:

Læs mere

Kortlægning af PCB i jord

Kortlægning af PCB i jord Kortlægning af PCB i jord Undersøgelse af PCBkoncentrationer i den terrænnære jord omkring PCBholdige bygninger Miljøprojekt nr. 1549, 2014 Titel: Kortlægning af PCB i jord Redaktion: Rune Østergaard Haven

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Teknologiudviklingsprojekt til undersøgelse af PCB-forurening i jord

Teknologiudviklingsprojekt til undersøgelse af PCB-forurening i jord Teknologiudviklingsprojekt til undersøgelse af PCB-forurening i jord Seniorprojektleder Anne Lise Nielsen COWI A/S Civilingeniør Hanne Kirk Østergaard Region Nordjylland ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S MILJØVAGTNOTAT Uheldets art: Brand i bygning på virksomheden Expladan Adresse: Industrivej 22, 4652 Hårlev Skadesnummer/reference: Almindelig Brand Dato: 6. januar, 2017 DMR sagsnr.: 2017-0013 Baggrundsinformationer:

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

Asbest registrering. Præstemarksskolen. Rapporten er udarbejdet for Kommunale Ejendomme af COWI. Kvottrupvej 9, Søften 8382 Hinnerup.

Asbest registrering. Præstemarksskolen. Rapporten er udarbejdet for Kommunale Ejendomme af COWI. Kvottrupvej 9, Søften 8382 Hinnerup. Asbest registrering Præstemarksskolen Kvottrupvej 9, Søften 8382 Hinnerup marts 2008 Rapporten er udarbejdet for Kommunale Ejendomme af COWI 2 Risikovurdering og anbefalinger Ved undersøgelsen af skolen

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Theis Muncholm Thillemann Elmehøjvej 35 8270 Højbjerg E-mail: theithil@rm.dk Telefon 28933818 Indsendt: 19-10-2016 13:48 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-12920

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Att.: Jens Chr. Olesen og Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 29. oktober 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1321529_368538_ffm10_014.doc PCB-luftundersøgelser og supplerende

Læs mere

Vandværksbygning og øvrige bygninger. Miljøundersøgelse af bygninger. SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18

Vandværksbygning og øvrige bygninger. Miljøundersøgelse af bygninger. SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18 LOKATION G L. V A R D E V E J 96-97 Vandværksbygning og øvrige bygninger Miljøundersøgelse af bygninger SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18 Sagsansvarlig: Henrik

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning Kingo Karlsen A/S Att. Dorthe Berg Særkjær Sendt til: d.berg@kingo.biz, Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 9. juli

Læs mere

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487 LYGTEN VARMEVÆRK Bygningsmiljøundersøgelse Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT Projekt nr. 1540487 Sammenfatning Golder Associates A/S har efter anmodning fra HOFOR, foretaget en bygningsmiljøundersøgelse

Læs mere

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr.

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr. Teknisk notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 8228 1400 F 8228 1401 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Oplæg til forureningsundersøgelse for Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding 22. februar 2016 Vores reference:

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering Konsortiet Grontmij/Cowi ENERGISTYRELSEN PCB I SKOLER NOTAT, REVIDERET, 16 MAJ 2013 ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 98799876 Marie Kloppenborg

Læs mere