Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE"

Transkript

1 MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

2 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov Sportsrideklubben Om klubben Klubbens muligheder og ønsker Dansk Oase Om organisationen Organisationens muligheder og ønsker Odder Cykelklub Om klubben Klubbens muligheder og ønsker Den Økologiske Have Om haven Havens muligheder og ønsker Andre Odder Ungdomsskole Odder Kommune OIGF Bordtennisafdelingen Dykkerklubben Odder Bokseklub Brevdueforeningen Odder Jagtklub Andre aktører Odders borgere 12 3 Faciliteter og tilbud på Maltheseje Faciliteter Fællesinstallationer Beboelseshus Ridehallen Velfærdsbygning ved ridehallen Stald (andehal ) Udendørs ridebaner Adgangsvej og p-pladser Stier Ridestier BMX Bane Skovparceller Folde Bøjlehal / Skaterbane Aktivitetsbygning (ʼsøjlehallenʼ) Depotrum 1 (den lavt-loftede stald) Depotrum 2 (stalden med bliktagsloftet) Værksted Maskinhus Området Festival og stævneplads Lejlighedscamping Vandrehjem Andre tilbud Dagligt opsyn En stabil organisation Social rummelighed 23 4 Organisering 25 5 Tidsplan Hovedtidsplan Alternativ tidsplan 27 6 Etableringsbudget Opdeling i etaper Opdeling i moduler Finansiering Fonde Finansieringsmodel 30 7 Driftsbudget Principper for huslejefastsættelse Opstartsperioden Økonomisk bæredygtighed 32 8 Eventuelt 34 9 Bilag: 35

3

4 1INDLEDNING Gården Maltheseje og de tilhørende 51,7 hektar ejes af Odder Kommune. En gruppe af politikere har i juli 2008 anmodet en række af foreninger ( projektgruppen ) om at undersøge mulighederne for at etablere et fritids- og kulturcenter på hele ejendommen(45 hektar) eller dele af ejendommen. Området er placeret med skel til Den Økologiske Have. Hvis centeret etableres vil Odder Kommune have et unikt bynært naturområde på mere end 68 hektar. Projektgruppen skal i løbet af oktober 2008 fremlægge et projektforslag. Projektforslaget skal anvise hvorledes et sådant fritids- og kultur-center kan etableres; hvilke investeringer, der skal foretages; hvorledes disse kan finansieres alt under forudsætning af etablering og drift af dette ikke må påføre Odder Kommune yderligere om-kostninger end kommunen har i dag. En lille del af området langs Odder by er reserveret til en fremtidig omfartsvej (10-15 års horisont), og evt. en mindre udstykning til boligformål.i det oprindelige oplæg fra Odder kommune er anført hektar Arbejdsgruppen består af medlemmer fra 1) Ørting Sportsrideklub (ØSK) 2) Den Økologiske Have (DØH) (som også repræsenterer Odder Turistforening) 3) Dansk Oase (OASE) 4) Odder Cykelklub Odder Erhvervs- og Udviklingsråd støtter op om projektet og bidrager bl.a. med rådgivning. Denne rapport er første udgave af projektbeskrivelsen og skal danne grundlag for dels en strukture-ret debat og afklaring af projektet i projektgruppen, dels danne grundlag for et møde med de centra-le fonde (LOA + Friluftsrådet) for en indledende drøftelse om tilskudsmuligheder. Denne udgave af rapporten indeholder bemærkninger og notater til processen som ikke vil være en del af den endeli-ge projektbeskrivelse. I punkt 9 er vist en oversigt over kontaktpersoner. 1.1 RESUME OG BÆRENDE PRINCIPPER Med Maltheseje ønsker vi at etablere et bynært rekreativt område til kultur- og fritidsformål under overskriften: En grøn oase lige ved byskiltet Helt overordnet har Maltheseje potentialet til at blive en bynær oase for byens borgere. Der er både marker, skovarealer og å-løb i området, som derved har muligheder for at udvikle sig til en natur-park for borgere, der ønsker at gå ture, motionere eller på anden vis nyde et stykke natur. I parken vil der også være mulighed for at tilbyde faciliteter til sportsforeninger og klubber, som mangler dette og etablere en festival- og stævneplads til gavn for events, koncerter, cirkus etc. Særligt vil der være store muligheder for at den organiserede idræt møde de uorganiserede initiativer og fællesska-ber. Et sted med plads til alle. Vores projektforslag bygger på en række grundlæggende principper:

5 1. SAMARBEJDE OG ÅBENHED a. Målet er et aktivitetsområde og en organisation, som faciliterer i. Frivillige foreningers aktiviteter. ii. Kommunale børne- og ungdomsaktiviteter b. Et åbent område til gavn for alle byens borgere c. Et område, som i høj grad er egnet til brug af handicappede medborgere. i. Faste stier ii. Sanse og/eller anden aktivitetshave for handicappede 1. En decideret sansehave, primært som inspiration, indgår i Havens planer iii. Egnet til handicapidræt iv. Etablering af arbejdspladser/beskæftigelse i samarbejde med Fabos d. At lade forskellige former for idrætter mødes ved delvis at udnytte de samme faciliteter e. At lade en typisk pigesport (ridning) mødes med en typisk drengesport (cykling) f. At lade organiseret idræt mødes med de uorganiserede initiativer. 2. NATUR OG FRILUFTSLIV a. Blandt foreningernes aktiviteter lægges der vægt på naturoplevelser og fysiske friluftsaktiviteter. 3. BYNÆRT OMRÅDE a. Maltheseje ligger i umiddelbar forlængelse af Odder by med kun 2 km til bycentrum. Ved etablering af stinet kan området forbindes med stisystemet i byen.. Det giver mulighed for nær-naturoplevelser, både gennem organiseret foreningsarbejde men også helt private vandreture i naturskønt område ved boligbebyggelse samt ture til Den Økologiske Have, der ligger nabo til Maltheseje.

6 4. BÆREDYGTIG DRIFT a. Projektgruppen ønsker at fritids- og aktivitetsområdet på og ved Maltheseje skal bygge på økologisk bæredygtighed og vil aktivt afdække mulighederne for dette. b. Brug af vedvarende energi til opvarmning (jordvarme). 5. ET ØKONOMISK FORSVARLIGT PROJEKT a. Maltheseje skal kunne etableres og drives på en sådan måde at det hviler i sig selv, dvs. at driften (herunder afskrivninger og afdrag på lån) betales via brugerbetaling (leje) fra de indgående aktører. b. Det er dog en forudsætning at der tilføres kapital til etablering, dels i form af fondsbidrag, dels i form af lån(e-garantier) Projektgruppen foreslår at der dannes en selvejende institution ( Maltheseje ), som overtager en brugsret til området Maltheseje fra Odder Kommune. Den selvejende institution har til opgave at etablere de nødvendige faciliteter på området, udleje disse til foreningerne og generelt drive området efter de overordnede principper. Da Odder Kommune er ejer af ejendommen, yder væsentlig støtte til flere af kerneaktørerne i projektet og vil være en betydende samarbejdspartner for den selvejende institution, bør Odder Kommune være repræsenteret i bestyrelsen for Maltheseje og dermed have stor indflydelse på områdets udvikling. Dette er i linje med hvorledes Spektrum er organiseret. En af de væsentligste fordele ved Maltheseje er, at mange af de skitserede formål kan opfyldes umiddelbart uden de store investeringer - og at områdets anvendelse løbende kan udbygges i takt med, at man politisk beslutter sig herfor. De anvendelsesmuligheder, som er skitseret i dette projektforslag, inddrager nye grupper af brugere, som ikke alle omfattes af de øvrige tilbud i Odder. Hvis vi er i stand til at opbygge sådanne bynære faciliteter, vil ikke alene være til stor nytte for nuværende borgere, men også gøre Odder endnu mere attraktiv vor tilflyttere og turister.

7 2 AKTØRERNE OG DERES BEHOV I dette afsnit beskrives aktørerne omkring Maltheseje kort og der gives en beskrivelse af de muligheder som Maltheseje giver. I det efterfølgende afsnit er givet en mere struktureret oversigt over de faciliteter, som projektgruppen - med udgangspunkt i de muligheder, som aktørerne ser, foreslår etableret på Maltheseje. 2.1 SPORTSRIDEKLUBBEN OM KLUBBEN Sportsrideklubben Ørting Sportsrideklub (ØSK) blev stiftet i 1986 og er den eneste sportsrideklub i Odder Kommune. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF), og havde i heste og mere end 200 medlemmer, hvoraf langt størstedelen er piger op til 16 år. ØSK tilbyder træning med instruktører uddannet hos Dansk Rideforbund. Klubbens eliteryttere deltager i stævner på landsdels- og landsplan. Der tilbydes dressur-/springtræning for såvel begyndere som øvede, ligesom klubben hvert år arrangerer åbne klubstævner og ridelejr. Desuden har der været særlige hold for handicappede med terapi-ridning. Klubben modtager hvert år lokaletilskud til leje af ridehal og medlemstilskud fra Odder Kommune. Klubben har hidtil haft til huse på lejede faciliteter på Kjeldbækvej ved Ørting, men har længe ønsket at få egne lokaler. Lejemålet lå langt fra offentlige transportmidler og der var kun begrænsede muligheder for udvikling af klubben; bl.a. betyder den nye Lov om hestehold at der skulle bygges en helt ny stald til klubbens heste. Herudover var økonomien, bl.a. grundet den høje husleje, trængt. Derfor blev lejemålet opsagt og klubbens heste flyttet til Bjerager, hvor vi også låner en udendørs ridebane. De midlertidige forhold gør at klubben er presset - hvis ikke klubben kan påbegynde aktivitet på Maltheseje (eller tilsvarende sted) senest 1. april 2009 vil den afvikle alle aktiviteter og lukke. Klubben bruger hvert år op mod kr. på husleje. Denne leje samt nye indtægtsmuligheder fra opstaldning mv. vil i væsentlig grad kunne forrente etablering af nye faciliteter på Maltheseje. Sportsrideklubben ønsker at etablere sig tæt på Odder By og med moderne faciliteter, hvor medlemmerne kan tilbydes rigtigt gode oplevelser omkring ridningen. En etablering på Maltheseje vil medføre at klubben opfylder de fysiske krav til afholdelse af landdelsstævner såvel som mesterskaber. Klubben påregner at der indenfor 2 år efter etableringen er etableret 3-4 fuldtidsarbejdspladser i forbindelse med klubbens aktiviteter, hvoraf 2 medarbejdere vil være bosat på Maltheseje. Se også:

8 2.1.2 KLUBBENS MULIGHEDER OG ØNSKER Den ideelle løsning for klubben omfatter de nedenfor nævnte faciliteter, men klubben vil i en overgangsfase sagtens kunne fungere med mindre/færre faciliteter: 1. Ridehal, 25 x 80 meter (giver mulighed for 2 samtidige aktiviteter) 2. Handicapfaciliteter: Kran, rampe etc. 3. Rytterstue til 50 personer (med køkken, 2 baderum, 4 toiletter, dommerkontor og sekretariat) 4. Stald, 40 hestebokse (giver mulighed for 12 elevheste og 28 privatopstaldninger). På sigt ønske om at kunne udvide til 60 bokse hvis behovet herfor opstår. 5. Udendørs ridebane (80x60meter, 2 dressurbaner eller 1 stor springbane) 6. Ridestier i området (evt. med forhindringer til millitary-ridning) 7. Military-bane 8. Permanent parkeringsplads til 30 trailere og 50 biler 9. Beboelse til daglig leder og andre ansatte 10. Folde til afgræsning, høslet og anbringelse af gødning hektar til 40 heste. 11. Lade til opbevaring af foder, halm, hø og garage til traktor. Rideklubben har brug for bolig til daglig leder og eventuelt til staldpersonale, idet der skal være døgnopsyn med hestene. Rideklubben har indgået en aftale2 med en person om ansættelse som daglig leder. Denne person er landbrugsuddannet, har erfaring som fodermester og med personaleledelse, har taget en 2 årig overbygningsuddannelse som bedriftsleder med speciale i hestehold og har gennemgået en række af Dansk Rideforbunds trænerkurser. Klubben tilbyder at den daglige leder vil kunne fungere som inspektør for det samlede Maltheseje og klubben har i sit eget budget afsat tid til at den daglige leder, i samarbejde med Fabos, kan skabe meningsfuld beskæftigelse for 1-3 brugere fra Fabos.

9 EVENTUELT I OPSTARTSFASE (6-12 MÅNEDER): 1. Rytterstue til 30 personer (med køkken, bad, wc, dommerkontor og sekretariat) 2. Stald, 20 hestebokse (giver mulighed for 10 elevheste og 10 privatopstaldninger) 3. Udendørs ridebane (20x60meter, 1 dressurbane eller 1 lille springbane) 4. Ridestier i området 5. Permanent parkeringsplads til 10 trailere og 15 biler 6. Beboelse til daglig leder 7. Folde til afgræsning og høslet, 10 hektar. 8. Lade til opbevaring af foder, halm, hø og garage til traktor. Klubben er ligeledes interesseret i allerede 1/ at tage midlertidige faciliteter i brug på Maltheseje, f.eks. ved etablere en mindre stald, benytte folde, etablere en lille udendørsbane og herefter påbegynde byggeri af en hal.

10 2.2 DANSK OASE OM ORGANISATIONEN Dansk Oase er en landsdækkende kirkelig netværksorganisation som blev stiftet i Dansk Oase har samme trosgrundlag som folkekirken og arbejder for fornyelse, udrustning og mission i evangelisk-lutherske menigheder i Danmark, dvs. Den danske Folkekirke og frie lutherske menigheder. Dansk Oase opfatter sig selv som et åbent inspirerende forum for alle der er optaget af kirkens fornyelse. Dansk Oase er struktureret som et menigheds- og regionsnetværk, bestående af menigheder og fællesskaber som ønsker medlemskab af bevægelsen. Oases arbejde med børn og unge varetages af Børne- og Ungdoms Oase (BUO). BUO er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd og foreningen har omkring 1000 medlemmer fordelt over hele landet. Dansk Oases arbejde fi nansieres primært gennem private gaver. Foreningen er godkendt til fradragsberettigede gaver og modtager desuden tilskud fra Tips- og Lotto samt DUF. Dansk Oases sekretariat ligger i Odder. Dansk Oase arrangerer hvert år en kirkelig festival af en uges varighed kaldet SommerOase. De seneste år har denne været afholdt Odder, senest i 2008 med deltagere hvoraf ca. 50 % er børn og unge under 25 år. Væksten har gennem de seneste 7 år ligget på ca. 20 %. Organisationen har hidtil lejet og afholdt arrangementet på en lokal efterskole (Rudehøj Efterskole) samt på jord lejet af kommunen. Disse faciliteter kan imidlertid ikke rumme arrangementets størrelse længere. Organisationen er interesseret i en festivalplads, der kan rumme SommerOases fortsatte vækst. Organisationen ser desuden mulighed for løbende at afvikle koncerter, musikfestivaler på området ved Maltheseje. Se også:

11 2.2.2 ORGANISATIONENS MULIGHEDER OG ØNSKER Dansk Oase ønsker at etablere en festival- og stævneplads med, på sigt, plads til op til overnattende deltagere samt løbende at kunne afholde koncerter og musikfestivaler. Oases primære behov er plads (op til 40 ha.), men de ser muligheder for synergi i et samlet projekt på Malteseje. Organisationen vil gerne benytte stedet øvrige faciliteter f.eks. rideklubbens hal med mere forbindelse med deres festival. Desuden ønskes området udviklet til at rumme vækst og tilsvarende arrangementer: 1. Platform til koncerter og andre aktiviteter (72*104 m = m2, fast belægning) 2. Campingplads, med køreveje 2,5-3,0 km, kloak, el og vand til personer, 40 hektar. 3. Sanitetsbygning 4. Cafeteriafaciliteter til 200 personer med industrikøkken 5. Hal med fast bund til sommerstævnet

12 2.3 ODDER CYKELKLUB OM KLUBBEN Odder Cykelklub blev stiftet i 1972 og er blandt Danmarks 5 største cykelklubber med registreret elitehold (8 a-ryttere og 12 juniorer, her af har halvdelen har været på rideklubben) 221 medlemer i alt, heraf ca. 40 voksne, juniorer 12, (17-18) 60 unge (9-16), 45 i motionsklubben resten er i Det 3de Hjul) medlemmer. Klubben holder til i det gule hus ved siden af Odder Svømmehal, men har et ønske om bedre faciliteter, herunder plads til stævner, depotrum, spinnerum og diverse baderum. Herudover har Odder Kommune ønske om at benytte cykelklubbens gule hus til andet formål. Klubben ønsker også at starte en BMX afdeling i forbindelse med etableringen på Maltheseje. En af klubbens trænere (Klaus Kynde) har vundet OL-Bronze og Alex Petersen blev dansk mester Se også: KLUBBENS MULIGHEDER OG ØNSKER Cykelklubben ønsker faciliteter til opbevaring, stævner, bmx, badefaciliteter og spinningsrum. 1. Kørevej, asfalt til hovedbygningen 2. Depotrum til opbevaring af materiel og cykler (meget plads, +10 trailere) 3. Værksted 4. Selvstændigt spinnings-rum med plads til 20 cykler (Klubben har cykler selv)(100 m2) 5. Bade- og toiletfaciliteter (4 brusere og wc)) 6. Klublokale (60 personer), evt. dele med andre. Benyttes mindst 2 aftener pr. uge. 7. Mødelokale (15 personer) 8. BMX bane på sigt (BRS: ungdomsaktivitet, som hiver drenge væk fra gadehjørner) 9. Stævneplads med muligheder for l a. 3 dages løb i Kr. Himmelfartdagene (Lejlighedscampingsplads med op til 100 campister) 10. Koncert og markedsplads a. Afholdelse af store koncerter i samarbejde med foldboldklubben og håndboldklubben.

13 2.4 DEN ØKOLOGISKE HAVE OM HAVEN Den Økologiske Have er Skandinaviens største økologiske demonstrationshave og er en fredfyldt oase på 20 tønder land inddelt i temahaver. Der er legepladser og forskellige dyrehold som æsler, klappegeder, får, grise og høns. Haven arrangerer guidede ture, temadage og større arrangementer året igennem. I Havens butik sælges is, drikkevarer og hjemmebag, økologiske frø og planter, pjecer, bøger, gaveartikler m.m. Haven er nabo til Maltheseje. Den Økologiske Have har ikke en opvokset skov i sit nuværende område, og ønsker derfor at udvide med et mindre skovområde tæt på Haven, der er tale om en slags naturskov, som Haven vil inddrage i sin formidling. Den Økologiske Have vil derudover integrere de øvrige naturområder på Maltheseje i sin formidling. På sigt har haven planer om etablering af kursusfl øj/vandrehjem, for havens kursister om vinteren og turister om sommeren, men som også kan bruges af Dansk Oase og andre som afholder arrrangementer på Maltheseje. Odder Turistforening er i dette projekt repræsenteret af den Økologiske Have. Se også: HAVENS MULIGHEDER OG ØNSKER Den Økologiske have ønsker at bidrage til en proces hvor det samlede område på sigt drives økologisk, herudover har Haven en række ønsker til mindre aktivitetsudvidelser. Den Økologiske Have og Odder Turistforening ønsker at Maltheseje skal styrke tilbuddene til (og tiltrække) vore turister. 1) Inddrage et mindre stykke naturskov i havens formidling, en ny oplevelse for havens gæster 2) Integrere natur på Maltheseje generelt i formidlingen, en ny oplevelse for havens gæster 3) Behov for et øget antal parkeringspladser i forbindelse med større arrangementer 4) Nogle af havens arrangementer kan blive så store at de ikke kan være i Den Økologiske Have 5) Forbinde Haven med stisystemet i byen, og videre ud i det åbne land. 6) Enkle overnatningsformer / shelters, bålpladser 7) Samarbejde med rideklubben og de andre foreninger om tilbud til turister og Havens gæster i øvrigt. F.eks. tilbud om leje af heste om sommeren, køre med hestevogn fra stationen til Maltheseje og Haven af stisystemet. Fold med klappeheste om sommeren.

14 2.5.1 ODDER UNGDOMSSKOLE * Skaterbane (indendørs) * Beachvolley Odder ungdomsskole fi nansieres af Odder Kommune ODDER KOMMUNE * Cirkusplads * Koncertplads * Koncertsal / Hal * Udviklingshæmmede * Fritidstilbud for børn og unge * Børnehaver * Skoler * SFO OIGF - BORDTENNISAFDELINGEN Akut behov. Har en stor ungdomsafdeling 1) Mødelokale 2) Lokale til træning 3) Toilet og badefaciliteter DYKKERKLUBBEN 1. Mødelokale 2. Depotrum ODDER BOKSEKLUB 1) Boksering 2) Klublokale (ejet) 3) Vægttræning 4) Badefaciliteter BREVDUEFORENINGEN 1) Lagerplads ODDER JAGTKLUB 1) Mødelokale 2) Opbevaringsfaciliteter (ingen skydning)

15 2.5.8 ANDRE AKTØRER Det er en grundlæggende ide i Maltheseje konceptet at centeret stiller faciliteter til rådighed for nye aktører - både i det tilfælde at allerede eksisterende faciliteter kan benyttes, eller når nye skal etableres ODDERS BORGERE Maltheseje vil i princippet være åben for fri adgang for Odders borgere og gæster. Området vil derfor have meget at byde på for disse, f.eks. (men ikke begrænset til): 1) Hundeluftning (skal afklares nærmere med de daglige brugere og med Odder Kommune, idet der kunne være andre område allokeret til dette formål) 2) Gåture 3) Naturoplevelser

16 3FACILITETER OG TILBUD PÅ MALTHESEJE Maltheseje er en ejendom på 48 hektar, som ligger umiddelbart øst for Odders bygrænse og med skel til den Økologiske Have, der er kun få km til centrum i Odder og der er skoler, børnehaver og andre fritidsinstitutioner i umiddelbar nærhed. Der er etableret cykelsti (belyst) helt ud til Malthesejes tilkørselsevej og der er offentlig transport dertil mange gange dagligt. Ejendommen, som tidligere har været anvendt til planteavl og husdyrbrug (senest til opdræt af ænder) blev erhvervet af Odder Kommune primo Ejendommen ligger naturskønt ned til Rævs Å og har 2 mindre skovarealer. Bygningsmassen er generelt i pæn stand3, men meget skal renoveres for at for kunne leve op til de nutidige krave og består af et stort stuehus, maskinhus, lade (bøjlehal), 2 stalde, værksted, opbevaringsrum og en stor hal med fast bund (tidligere andehal). Dansk Rideforbunds klubkonsulent i Jylland (Jens Kronborg) har besøgt Maltheseje og på vegne af forbundet udtalt at ejendommen er ideel til rideklub/skole. 3.1 FACILITETER I dette afsnit beskrives de enkelte faciliteter, som Maltheseje vil stille til rådighed for aktørerne. Der er tale om en - i første omgang - detaljeret beskrivelse af den optimale løsning. I figur 3.1 er vist en samlet oversigt over faciliteter og hvorledes de enkelte aktører har gavn af disse FÆLLESINSTALLATIONER Anskaffelser, materiel til daglig drift Traktor, vogne, maskiner til hø-slet, Etablering af el til eksisterende bygninger Der indlagt 50 Ampere i den i den eksisterende bygningsmasse. Dette vurderes ikke som tilstrækkeligt til drift af stuehus, stalde, velfærdsbygning og ridehus Ampere er nødvendigt. Etablering af vand til eksisterende bygninger Der er ejet vandværk på Malthesje, som ikke vil kunne benyttes fremover. Det er derfor nødvendigt at koble ejendommen til den offentlige vandforsyning. Etablering af kloak til eksisterende bygninger Der skal etableres forbindelse til offentlig kloak fra den eksisterende bygningsmasse og fra ridehus/velfærdsbygning.

17 3.1.2 BEBOELSESHUS Beboelseshuset er på, 350 m2 fordelt på 2 etager, skal istandsættes let og tilpasses den fremtidige brug. Stuehuset vil blive opdelt i 1-3 bolig-enheder til rideklubbens daglige leder og muligvis til ungdomsboliger,. Herudover vil der blive etableret mødelokale/kontor for den selvejende institution Maltheseje. Stuehuset tænkes opvarmet ved af hjælp af vedvarende energi (jordvarme). OSRK Bolig for daglig leder og evt. for staldpersonale, mødelokale, kontor OASE OCK Mødelokale DØH FÆLLES ANDRE Bolig for inspektør, kontor for Maltheseje, mødelokale, evt. lejeindtægt ved udleje til andre Mødelokale for andre foreninger på Maltheseje, depot for Lokalarkivet,, udlejning af boenhed

18 3.1.3 RIDEHALLEN Der etableres en ridehal umiddelbart nord for hestestalden (den gamle andehal). Hallen er 25 x 80 meter og kan derfor opdeles i 2 ridebaner (20*40m + 20*40m) dvs. benyttes til to samtidige aktiviteter (f.eks. elevskole og handicapridning eller privatridning), eller i 1 stor ridebane (20*60m + plads til opvarmning) til brug for dressur på stor bane. Hallen etableres som en opvisningshal med tilskuerplads (stående) langs den ene væg - hallen har mål så den kan benyttes til distrikts- og landsstævner. Bl.a. af hensyn til helhedsindtrykket og den omgivende natur bygges hallen baseret på en limtræskonstruktion (ʻtræ-buerʼ). Som udgangspunkt etableres hallen med løs bund ( ridehusbund ), men der er tænkt en mobil/ løs fast-bund ind i designet således at hallen kan benyttes til events. Ridehallen gøres egnet til handicapaktiviteter ved etablering platform og grav til hest (støtte til opstigning), kran og diverse ramper. Rideklubben har kontakt til konsulent fra DRF for nærmere afklaring af behov i denne forbindelse. Under ridehusbunden lægges rør til jordvarmeanlæg (opvarmning af velfærdsbygning og andre bygninger). NYTÆNKENDE RIDEHUSBYGGERI 1. Træbuer, limtræ, ʻpæntʼ haller i en - der kan foregå fl ere aktiviteter på samme tid 3. Energivenlig: Jordvarme + 4. Velfærdsbygning med frit udsyn til mange sider 5. Hal med mulighed for fast bund, dvs. kan benyttes til markeder, møder og koncerter.

19 OSRK OASE OCK Nødvendig for klubbens aktivitet, daglig undervisning af elever, benyttes af privatryttere, afholdelse af stævner Mulighed for indendørs aktiviteter i forbindelse med sommer-festival. I denne periode benyttes ridehallen ikke umiddelbart af rideklubben Mødelokale DØH FÆLLES ANDRE Handicapridning, ride-aktivitet i dagtimerne for børnehaver, fritidsklubber, SFO etc. Mulighed for at leje ridehallen til events, koncerter etc. i det omfang rideklubben ikke skal benytte hallen

20 3.1.4 VELFÆRDSBYGNING VED RIDEHALLEN I den østlige ende af ridehallen bygges en velfærdsbygning i to etager hvor 1.sal dels har panorama vinduer med udsigt ud over området, dels har vinduer ind mod ridehallen så aktivitet her kan følges. VELFÆRDSBYGNINGEN RUMMER I STUEETAGEN: Depotrum (spring- og undervisningsmateriel), wc, omklædnings- og badefaciliteter, dommertårn, mødelokale. Evt. lille mødelokale. PÅ FØRSTE SAL: Rytterstue (klublokale for rideklubbens medlemmer), stævnesekretariat, cafeteria/stort mødelokale, køkkenfaciliteter Velfærdsbygningen kan enten etableres med stort mødelokale (plads til 200 mennesker), industrikøkken og 20 bad/wc i stueetagen (500 etage m2), eller i en mindre ambitiøs udgave uden det store mødelokale, med et ʻalm.ʼ køkken og med kun 3-4 wc/bad i stueetagen (250 etage m2). Bygningen opvarmes med jordvarme. I en overgangsfase kan der evt. etableres rytterstue andet steds på ejendommen, men dette er ikke ideelt. OSRK OASE OCK DØH FÆLLES ANDRE Depotrum for undervisningsmateriel, wc/bad/omklædning if. med aktiviteter, klublokale, stævnefaciliteter (dommertårn og sekretariat). Mødelokale, industrikøkken og bad/wc til brug ved events/sommerfestival Mødelokale, wc/bad/omklædning if. med daglig aktivitet og stævner. Evt. i forbindelse med Havens arrangementer på Maltheseje Fælles mødelokale, stedet hvor alle brugergrupper mødes og har det sjovt Wc/bad if. med events, evt. udleje som mødelokale.

21 3.1.5 STALD (ANDEHAL ) Rideklubben har behov for opstaldning af klubbens egne heste (8-12 stk.) og til medlemmernes egne heste. I nærværende projektforslag lægges der op til at etablere plads til 40 heste i alt. Det kan senere komme på tale at udvide opstaldningskapaciteten. For at fremme fællesskabet mellem de forskellige grupper af ryttere er det et bevidst valg at elevog privatheste er samlet i en stald. Stalden etableres som hestebokse i den tidligere andehal. Hallen er særdeles velegnet til formålet idet den har en plan fast bund, højt til loftet, der er adgang til vand og hallen har afløb til ajle. Hallen er ca m2 (20 x 50 meter). I hallen opbygges 1-2 vandspiltov, der afsættes plads til foder (+hø/halm), til opbevaring af hestenes sadler + hovedtøj og til skabe til rytternes ejendele. Stalden designes med henblik på at sikre et moderne, godt og effektivt arbejdsmiljø for de ansatte (adgang til bad i velfærdsbygningen, bokse med løse vægge således der kan anvendes maskiner til udmugning, foderautomater,... ). Stalden ledes af rideklubbens daglige leder og det er tanken at indgå aftale med Malling Landbrugsskole om at lade stalden (og hestedriften som sådan) være praktikplads for landbrugs- og hestebedriftleder-elever. Stalden vil også være en god arbejdsplads for personer med tilknytning til Fabos. Enkelte af staldens bokse etableres med særligt henblik på at være egnet til ryttere med bevægelseshandicap. For at leve op til de nye krav til hestevelfærd etableres større lysindfald i stalden. I en kort overgangsfase vil rideklubben kunne nøjes med at etablere bokse til 20 heste under forudsætning af at stalden er forberedt til en udvidelse.

22 OSRK Nødvendig for klubbens aktivitet. Stald for klubbens og medlemmernes egne heste. OASE OCK DØH FÆLLES ANDRE Arbejdsplads for personer med tilknytning til Fabos Praktikplads for landbrugselever UDENDØRS RIDEBANER I området nord for ridehallen etableres udendørs ridebaner: 50*65 meter sandbane hvor der kan opstilles 2 60*20 meter dressurbaner hvilket er tilstrækkeligt til afholdelse udendørs stævner og til 2 samtidige aktiviteter. Der kan også opstilles en stor springbane med område til opvarmning. Rideklubben overvejer derudover at etablere en springbane på græs (80 * 80 meter) - banen kan benyttes som hestefold når den ikke anvendes til spring. Her vil det være godt hvis nogle ridebaner/folde lå tæt op af Havens hegn, så kunne havens gæster let gå gennem et hul i hegnet og så få en ridetur i folden eller på banen. Et tilbud der kunne køre på søndage og ved store arrangementer feks. - de skulle så betale direkte til rideklubben for turen. OSRK OASE Nødvendig for klubbens aktivitet. Opbevaring af foder Aktivitetsområde i forbindelse med events OCK DØH FÆLLES ANDRE Aktivitet if. m. større arrangementer i Haven Meget velegnet til beachvolley! Meget velegnet til beachvolley! Rideaktivitet for klubber, SFO, børnehaver etc.

23 Forvalterbolig Staldbygning (Stald m. søjler) Cykelklub og Bokserklub Lade til opbevaring af halm og foder samt Maltesejes maskinpark. Dobbelt Staldbygning (Stalden m. bliktagsloftet) Depotrum, cykelværksted Bøjlehal evt. til skaterbane Stald til Rideskolen NY RIDEHAL Græsning og folde Ridebaner ADGANGSVEJ OG P-PLADSER Da der forventes en stærkt forøget aktivitet på området er det nødvendigt at forbedre adgangen til området ved at forbedre den nuværende grusvej og etablere yderligere kørevej til området. Herudover skal der afsættes plads til p-pladser både til de daglige aktiviteter og til stævner, events og festivaler. Cykelklubben har af naturlige årsager behov for at der er asfalteret adgang til klublokalerne. OSRK OASE OCK DØH I dagligdagen har sportsrideklubben behov for max 50 befæstede p-pladser (30 til biler og 20 til trailere), men kan i en overgangsperiode nøjes med 20 pladser. I forbindelse med store stævner vil behovet være op til 100 p-pladser ekstra - behøver dog ikke at være befæstede, andre steder benyttes græsfolde til dette formål. Adgangsvej til SommerOase og andre events P-plads til 2000 biler if. med SommerOase Adgangsvej til området - egnet racercykler (asfalt/fast belægning). P-plads til brug ved stævner pladser ʻOverflowʼ p-plads til brug ved særlige arrangementer FÆLLES ANDRE Adgangsvej til området. p-plads til brug ved festivaller

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Vision for Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub at det skal være et samarbejdsforum, hvor man i et fælles samarbejde vil fremme ridesporten i Danmark

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB Kære Sponsor Hirtshals den 28. januar 2015 Hirtshals Rideklub har brug for en håndsrækning I Hirtshals Rideklub er vi 130 medlemmer, heraf 65 unge mennesker mellem x og y år. Klubben blev grundlagt i 1971,

Læs mere

Bøgelundhallerne/ Foreningshuset Bøgelund Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet

Bøgelundhallerne/ Foreningshuset Bøgelund Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Kolding Kommune 28. & Bøgelund ligger i det østlige hjørne af Bramdrupdam i nær tilknytning til Marielundsskoven, Kolding Skov og Bramdrup Skov. Den tidligere landejendom rummer, udover Daginstitutionen

Læs mere

Placering 1 er blandt de mest optimale placering til udnyttelse af de sparsomme og indelukkede arealer, der er afgrænset af bane og vej(e).

Placering 1 er blandt de mest optimale placering til udnyttelse af de sparsomme og indelukkede arealer, der er afgrænset af bane og vej(e). Alternative placeringer af ny stalde ved Tinglev Rideklub Herunder beskrives fordele/ulemper til de reviderede skitser med alternative placeringer af nye stalde. Det er Tinglev Rideklubs vurdering, at

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

HYOR. Bestyrelsens beretning 2014

HYOR. Bestyrelsens beretning 2014 HYOR Bestyrelsens beretning 2014 Generalforsamlingen den 9. april 2015 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i HYOR torsdag den 09.04.2015: Økonomi og medlemstal: I 2014 har HYOR endnu en gang

Læs mere

Kontaktperson: Sportsvej Mobil: mobil: 6920 Videbæk. Mail: mail:

Kontaktperson: Sportsvej Mobil: mobil: 6920 Videbæk. Mail: mail: Prospektet for ØOR - sådan gør vi Videbæk Idrætsforening - klubhuset Adresse: Videbæk Idrætsforening Kontaktperson: HenningJens Tobiasen Adresse: Ølgod og Omegns Rideklub Kontaktperson: Erik Graes Sportsvej

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

STÆVNEANLÆG for islandske heste

STÆVNEANLÆG for islandske heste DANSK ISLANDSHESTEFORENING STÆVNEANLÆG for islandske heste HESTEBYEN Oplysning om ansøger Formålet med projektet Baggrund for projektet og målgruppe Beskrivelse af projektets aktiviteter Hvordan formidles

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Hold på hestene og tænk ud af boksen

Hold på hestene og tænk ud af boksen Hold på hestene og tænk ud af boksen Rideanlæg I Faciliteter til ridning er præget af en ensidig brugergruppe og praktiske løsninger, som de kendes fra landbrug. Men det er muligt at tiltrække nye brugergrupper

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

Team Ejendomme. Molsuniverset. Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8

Team Ejendomme. Molsuniverset. Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8 1 of 8 Molsuniverset Vurdering af tre institutioners tilstand, driftsomkostninger og egnethed Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8 2 of 8 Antal m2 bygninger på Naturcenteret / Børnenes

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB Fuglsangvej 28 8500 Grenaa www.djurslands-rideklub.dk Medlemmerne er fundamentet i klubbens liv og klubbens aktiviteter. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt

Læs mere

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011.

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. 1. Valg af dirigent. Anette Møller valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Sundhed Målsætning 10: En sund sjæl i et sundt legeme

Sundhed Målsætning 10: En sund sjæl i et sundt legeme Sundhed Målsætning 10: En sund sjæl i et sundt legeme a: Foreningsdag i bymidten/center Hvor foreningerne præsenterer Deres aktivitet b: "Klippekortaktiviteter" Kort til forskellige aktiviteter, hvor man

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vedrørende Bording, september 2012 Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording På vegne af hundeejere i Bording ansøger vi om etablering af en indhegnet hundeskov

Læs mere

Støtteforeningen Gymnastik- og Svømmeforeningens Hermes Byggefond (fonden) Steenwinkelsvej 19-21 1966 Frederiksberg C

Støtteforeningen Gymnastik- og Svømmeforeningens Hermes Byggefond (fonden) Steenwinkelsvej 19-21 1966 Frederiksberg C Aftaledokument mellem Hermes Byggefond, Frederiksberg Kommune og KommuneLeasing om overtagelse af Hermes- Hallen på Steenwinkelsvej 19-21, om overtagelse af ejerlejlighed i Den nye svømmehal og gymnastikhal

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 18 AUG Fraværende : Ingen. Næste møde : Ikke fastsat. Action punkter af 18 AUG.

Referat af bestyrelsesmøde 18 AUG Fraværende : Ingen. Næste møde : Ikke fastsat. Action punkter af 18 AUG. Formand: Hanne Lind-Bonderup 20 960 961 formand@rideklubben-arr.dk Kassere: Majbrit Romme 28 43 80 02 kassere@rideklubben-arr.dk Sekretær: Steen Silcowitz-Hansen 42 21 34 39 sekretaer@rideklubben-arr.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

Ansøgning om tilskud til VM og EM udtagelses- Voltigestævne 27-29. maj 2016

Ansøgning om tilskud til VM og EM udtagelses- Voltigestævne 27-29. maj 2016 Ansøgning om tilskud til VM og EM udtagelses- Voltigestævne 27-29. maj 2016 Forenings information: Foreningens navn: Hvidovre- Avedøre Rideklub Formand Natasha Rosenskjold - n-rosenskjold@hotmail.com Mobil:

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1337623509 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Indhold Baggrund...s. 4 Hvem har interesse i en kunstgræsbane?...s. 5 Et tidsperspektiv...s. 7 Projektet...s. 8 Finansiering og drift...s. 9 Placeringen...

Læs mere

Submission #94 Roskilde Kommune

Submission #94 Roskilde Kommune Submission #94 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/11320 Side 1 af 2 16-01-2017 Formandens navn Anne-Marie Ørkild Telefon 27888766 Email annemarie.orkild@gmail.com Forening Roskilde

Læs mere

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 Formand: Næstformand: Kasserer: Suppleanter: Fodermester: Underviser: Berit Andersen 30606465 Christina Jensen 53400388 Kresten Jensen 28936066 Annette Lomholt 29829110

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Masterplan for udvidelse:

Masterplan for udvidelse: Generelt: Nærværende notat er et oplæg til hvordan Haderslev Kommune, SønderjyskE, HFK Tribune ApS og Haderslev Andels Boligforening (HAB) i samspil kan påbegynde en udvidelse af Haderslev Stadion kombineret

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebro station Nørrebrohallen Svømmehal Hillerødsgades Skole Minoritetspark Eventpark Havremarkens skole Skt. Stefans kirke Ungdomshuset Anna kirke Telefonhuset

Læs mere

TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød

TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød Ledigt lejemål Areal kvm Leje pr. kvm (ekskl. drift) Kontor

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Indstilling. Areallejeaftaler vedrørende spejderhytter i Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Areallejeaftaler vedrørende spejderhytter i Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 30. august 2010 1. Resume I juni 2009 nedbrændte en spejderhytte beliggende på Bjørnbaksvej 5B i Viby tilhørende Hyttefonden for

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Borgermøde den 16. september 2015

Borgermøde den 16. september 2015 Borgermøde den 16. september 2015 Baggrund Holbæk Kommune ønsker at sælge campingpladsen. Borgermøde afholdes i juni 2015, hvor der åbnes mulighed for, at byen kan købe Skarresø Camping. Forpagterne meddeler,

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

INDHOLD. INDLEDNING...side 3. BYGNINGER TIL LEJE...side 4. CHARLOTTENLUND SLOT...side 5. KAVALERGÅRDEN...side 9. GARAGE OG VOGNPORTEN...

INDHOLD. INDLEDNING...side 3. BYGNINGER TIL LEJE...side 4. CHARLOTTENLUND SLOT...side 5. KAVALERGÅRDEN...side 9. GARAGE OG VOGNPORTEN... 2 INDHOLD INDLEDNING...side 3 BYGNINGER TIL LEJE...side 4 CHARLOTTENLUND SLOT...side 5 KAVALERGÅRDEN...side 9 GARAGE OG VOGNPORTEN... side 12 MASKINHUSET... side 15 MANDSKABSBYGNINGEN... side 18 VASKEHUSET

Læs mere

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Ca. 40 medlemmer havde valgt at støtte op om dialogmødet. Velkomst ved formanden Anne Larsen. Indlæg ved Jaques: Jaques kunne fortælle at det

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Interessenterne omkring udvidelsen af Klub Tempeltræet har drøftet fordele og ulemper ved tre forskellige modeller for kapacitetsudvidelser: Byggeri på

Læs mere

Ændringsforslag. Beløb i hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Nettorådighedsbeløb 5.283 5.185 0 0 Afledt drift 300 373 213 213

Ændringsforslag. Beløb i hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Nettorådighedsbeløb 5.283 5.185 0 0 Afledt drift 300 373 213 213 Generelle oplysninger: Forslag nr./tekst: MU-A-01 - Realisering af Seest Fritidslandskab: Etablering af sti, Renovering af Stensgård, P-pladser og idrætsfaciliteter Politikområde: Miljøpolitik, Vej- og

Læs mere

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - Flyvestation Værløse 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - 1 9 1 0 På den gamle Flyvestation Værløse opføres 52 eksklusive 1-plans rækkehuse i det nye, attraktive boligområde

Læs mere

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig Velkommen til Højris Rideklub - vi har plads til dig Historie Højris rideklub blev startet i 1979, og i årenes løb er der kommet skub i udviklingen. Der er kommet flere faciliteter til - nye stalde, 2

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

LEJEOPSTILLING Kontor

LEJEOPSTILLING Kontor LEJEOPSTILLING Kontor Severinsmindevej 6, Butterup Årlig leje 4420 Regstrup 26.400 kr. Severinsminde - lejemål fra 22 m² INDHOLD BESKRIVELSE 3 Beskrivelse og billeder FAKTA 6 Lejemålet 6 Installationer

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Submission #92 Roskilde Kommune

Submission #92 Roskilde Kommune Submission #92 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/11309 Side 1 af 2 16-01-2017 Formandens navn Niels Østergaard Telefon 26744609 Email info@roskildebmx.dk Forening Roskilde BMX Foreningens

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening DGI Projekt- og landskabsværkstedet Tegnestuen v. Poul Erik Clausen, Finn Refslund og Bo Fisker DGI Karpenhøj BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening INDHOLD Nuværende forhold Billed registrering

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med en attraktiv placering tæt på Rådhuset og Hovedbanegården,

Læs mere