Varemærker Friholdelsesklausul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varemærker Friholdelsesklausul"

Transkript

1 Brugermanual

2 R00 (EU) Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Friholdelsesklausul Specifikationer og brugsanvisninger kan ændres uden forudgående varsel. Mio Technology påtager sig intet ansvar for skade opstået direkte eller indirekte på grund af fejl, udeladelser eller uoverensstemmelser mellem apparatet og brugsanvisningerne.

3 Indholdsfortegnelse Forholdsregler og bekendtgørelser...iii 1 Kom igang Forståelse af Hardware Komponenter... 1 Forsidekomponenter... 1 Komponenter på bagsiden... 2 Komponenter i venstre side... 2 Øverste Komponenter... 3 Nederste Komponenter Udførelse af Første Opstart Opladning af batteriet med USB kabel Brug af Dit Apparat i et Motorkøretøj... 7 Brug af Vinduesbeslag... 7 Tilslutning af Bil Oplader Betjenings Grundregler... 8 Tænd og Sluk... 8 Betjening af Apparatet... 9 Hjem Skærm Brug af SD/SDHC/MMC-kort Lyd Opstart og Afslut Lyd Forberedelse af lydfiler til din enhed Afspilning af lydfiler Afspilningskontroller Vis tekst Forbered tekstfilen for din enhed Afspil Sange med tekst Brug af afspilningslisten Oprettelse af Afspilningsliste Åbning af afspilningsliste Equalizer Indstillinger i

4 3 Indstillinger Opstart og Afslut Indstillinger Baggrundsbelysning Lydstyrke Skærmen Strøm Dato&Tid Skift Sprog Gendan MioTransfer Installation af programmet Mio Transfer Start og afslut Mio Transfer Kopiere multimediafiler til din enhed Administrere filer Fejlfinding og Vedligeholdelse Genstart og Sluk Genstart din enhed Luk din enhed ned Fejlfinding Problemer med strømforsyningen Problemer med skærmen Problemer med forbindelsen Problemer med GPS'en Vedligeholdelse af udstyret Orienterende information Forskrifter Europæisk meddelelse Sikkerhedsforanstaltninger Vedrørende genopladning Om opladeren Vedrørende batteriet ii

5 Forholdsregler og Forholdsregler og bekendtgørelser For din egen sikkerheds skyld, må dette produkt ikke anvendes under kørslen. Hold i så fald ind til siden. Anvend produktet på en ansvarlig måde. Produktet er kun beregnet til brug som en navigationshjælp. Det udgør ikke nogen præcis målestok for retning, distance, sted eller topografi. Den beregnede rute er kun vejledende. Det er brugerens ansvar at overholde vejskiltningen, og lokale færdselsregler gældende på vejene og i trafikken. Efterlad aldrig udstyret på instrumentbrættet, hvor det kan udsættes for direkte sollys, mens bilen forlades. En overophedning af batteriet kan medføre defekter og/eller udgøre en direkte fare. GPS opereres af De forenede Staters regering, som er eneansvarlig for præstationerne ved GPS. Enhver ændring ved GPS-systemet kan påvirke pålideligheden af alt GPS-udstyr. Bortset fra glas kan GPS-satellitsignalerne ikke passere gennem faste materialer. Derfor er GPS-positionen ikke tilgængelig, når du befinder dig inde i en tunnel eller en bygning. Der skal mindst 4 GPS-satellitter til for at fastslå den aktuelle GPS- position. Modtagelsen af signalet kan påvirkes af situationer som dårligt vejr eller tætte forhindringer, der rager op i landskabet (f.eks. træer eller høje bygninger). Trådløst udstyr kan forstyrre modtagelsen af satellitsignaler og forårsage en ustabil signalmodtagelse. iii

6 Det er nødvendigt at anvende en holder til bilen ved brug af udstyret under kørsel. Det anbefales, at udstyret placeres på et passende sted, og at placeringer, som de vises på figuren, undgås. Må ikke monteres, så førerens udsyn blokeres. Må ikke placeres uden at være fastgjort til instrumentbrættet. Må ikke monteres foran airbagpaneler. Må ikke monteres inden for virkefeltet af en airbag. iv

7 1 Kom igang 1.1 Forståelse af Hardware Komponenter BEMÆRK: Afhængigt af den valgte model, kan farven være forskellig fra udstyret vist i denne vejledning. Forsidekomponenter Ref Komponent Beskrivelse Touch screen Viser uddataer på dit apparat. Tryk let på skærmen med din fingerspids for at vælge menu kommandoer eller indtaste information. Oplade Indikator Lyser i klart gult for at markere at batteriet er ved at oplade, og bliver grønt når batteriet er helt opladet. 1

8 Komponenter på bagsiden Ref Komponent Udvendig Antenne Stik (GPS) Højtaler Beskrivelse Dette stik (under gummi støvbeskytter) tillader brug af en valgfri udvendig GPS antenne med magnetisk beslag, som kan placeres ovenpå bilen for at modtage et bedre GPS signal i områder med dårligt signal Spiller musik, lyde og stemmer. Komponenter i venstre side 2

9 Ref Komponent Beskrivelse SD/SDHC/MMC Stik Accepterer et SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity) eller MMC (MultiMediaCard) kort for at få adgang til data såsom MP3 musik. Hovedtelefon Stik Tilslutter til stereo hovedtelefoner. Øverste Komponenter Ref Komponent Beskrivelse Tænd/Sluk Knap Tænder og slukker for apparatet. (Om du trykker kortvarigt eller i længere tid gør en forskel. Se Afsnit 1.6 og 5.1 for information.) Nederste Komponenter Ref Komponent Beskrivelse Mini-USB Stik Forbinder til opladeren og til USB kablet. Holder-forbindelsesled Forbinder til apparatets holder (den leverede holder afhænger af den købte model). 3

10 1.2 Udførelse af Første Opstart 1. Ved den allerførste opstart trykkes der på afbryderknappen i 6 sekunder for at starte systemet. BEMÆRK: Ved normal anvendelse trykkes der blot kort på afbryderknappen for at tænde og slukke for udstyret. 2. Din enhed tænder. Oplad umiddelbart din enhed som beskrevet i det næste afsnit. 3. Skift sprog skærmen vises. Tryk på pile tasterne for at vælge det ønskede sprog. Tryk derefter på knappen. 4. Dato&Tid skærmen vises. Tryk på den rigtige pile tast for at vælge tidszone, dato, og tid. Tryk derefter på knappen. 4

11 5. Hjem skærmen vises. Du kan nu bruge dit apparat. Lyd Indstillinger 5

12 1.3 Opladning af batteriet med USB kabel 1. Tænd for computeren. 2. Tilslut mini-usb-enden på USB-kabel til undersiden af dit udstyr og den anden ende til et USB-stik på din computer. 3. Når der er tændt for apparatet, ses nedenviste skærm. Du kan ikke bruge apparatet, når det er forbundet til en computer. 4. Oplade indikatoren lyser gult når opladning er igang. Sluk ikke for apparatet før batteriet er helt opladet, og opladeindikatoren viser grønt. Opladning kan tage nogle få timer 6

13 BEMÆRK: Når enheden er forbundet til en computer, bliver den genkendt som en ekstern masselagringsenhed. Slet ikke nogen filer, der er installeret på enheden. Sletning af filer, hvis funktion er ukendt, kan bevirke, at visse programmer eller egenskaber ikke længere fungerer, som de skal. Hvis du har intentioner om at oplade din enhed på denne måde, sluk for din enhed, så tager det kortere tid at oplade batteriet. BEMÆRK: For at få den bedste ydelse af litiumbatteriet skal følgende tages i betragtning: Batteriet må ikke genoplades under høje temperaturer, f.eks. ved direkte sollys. Der er ingen grund til at lade batteriet løbe helt tør, inden det genoplades. Batteriet kan godt genoplades, før det er afladet. Hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode, skal du sørge for at genoplade batteriet helt mindst én gang hver anden uge. Et helt fladt batteri kan påvirke ydelsen efter genopladningen. 1.4 Brug af Dit Apparat i et Motorkøretøj BEMÆRK: Find et passende sted i bilen til at montere apparatet. Anbring aldrig apparatet på en måde, som forstyrrer førerens udsyn. Sørg for, at der ikke er noget, der spærrer for GPS-antennemodtagelsen. Hvis bilens forrude er tonet med en reflekterende belægning, er det måske nødvendigt med en udvendig antenne (valgfri) for at føre antennen til taget af bilen gennem et vindue. Brug af Vinduesbeslag Brug apparat holderen for at montere dit apparat i bilen. (Se den separate installationsvejledning.) Tilslutning af Bil Oplader Bil opladeren leverer strøm til dit apparat, når du bruger apparatet i en bil. ADVARSEL : For at beskytte dit apparat mod pludselige strøm ændringer, tilslut først bil opladeren efter at bil motoren er startet. 1. Tilslut den ene ende af din bil oplader til strømstikket på dit apparat. 2. Tilslut den anden ende til 12-volt cigaret lighter eller strøm porten for at give strøm til og oplade dit apparat. Indikator lyset på bil opladeren lyser grønt, for at vise at der kommer strøm til apparatet. 7

14 1.5 Betjenings Grundregler Tænd og Sluk For normal drift, sluk for enheden ved kortvarigt at trykke på effektknappen. Enheden går i dvalemodus. Når du kortvarigt trykker på effektknappen, vil systemet vågne op igen. Du vil enten være tilbage, hvor du slap, eller se Hjemmeskærmen. BEMÆRK: Skærmen du ser efter opvågning afhænger af programmet, som du brugte da du satte enheden i dvaletilstand. Nogle programmer vil blive lukket, når du sætter enheden i dvaletilstand, hvilket betyder, at du kun kan se Hjemme skærmen, når du genoptager. Hvis du trykker på effektknappen i en længere periode, har det en anden effekt. Se Afsnit 5,1 for mere information. 8

15 Betjening af Apparatet For at betjene apparatet, rør ved skærmen med din fingerspids. Du kan udføre følgende handlinger: Tryk Tryk let på skærmen én gang med lyspennen for at åbne punkter eller vælge indstillinger. Træk Hold lyspennen på skærmen, og træk den opad/nedad, til venstre/til højre eller tværs over skærmen. Tryk og hold Tryk let på skærmen med lyspennen og hold den nede, indtil en handling er udført, eller et resultat eller en menu vises. Hjem Skærm Første gang du starter dit apparat, viser Hjem skærmen sig. Hjem skærmen er dit start sted for forskellige opgaver. Tryk på en knap for at starte en opgave eller åbne en anden menu. 9

16 Lyd Indstillinger Komponent Beskrivelse Se også MioMap Starter navigationssoftwaren. Se manualen som er leveret sammen med softwaren. Lyd Afspiller lydfiler. Kapitel 2 Indstillinger Skræddersyer system indstillingerne. Kapitel Brug af SD/SDHC/MMC-kort Din enhed har en SD/SDHC/MMC-kortplads, hvor du kan indsætte et SD/SDHC/MMC -hukommelseskort; begge kort er dog ekstra tilbehør. Anvend kortet ved at indsætte det i kortpladsen, så kontaktfladen vender mod kortåbningen og mærkaten vender mod forsiden af udstyret, som vist nedenfor. Før kortet fjernes, skal du først sørge for, at der ikke er applikationer, der anvender kortet. Tryk derefter let på den øverste kant af kortet for at frigive det, og træk det så ud af kortpladsen. BEMÆRK: Sørg endelig for ikke at stikke fremmede genstande ind i kortåbningen. 10

17 2 Lyd 2.1 Opstart og Afslut Lyd Lyd-funktioner: Afspilning af MP3/WAV/WMA filer Grundlæggende afspilningskontakter såsom afspil, pause, stop, næste og foregående. Afspilning indeholder, enkelt valgt afspilning, gentag, enkelt gentag, prøve afspilning, normal rækkefølge og tilfældig rækkefølge. 11 forudindstillede equalizer audio profiler. Afspilningsliste support Baggrundsmusik Tekstskærm Tap på Lyd på Hjem skærmen for at starte programmet. Lyd Indstillinger Når du begynder programmet, ses kontrolpanelet. Afspilleren styres let ved tryk på skærmknapperne. 11

18 For at afslutte programmet, tryk. 2.2 Forberedelse af lydfiler til din enhed Før du bruger programmet, hav filerne (.mp3/.wav/.wma) klar på, enten din enheds My Flash Disk\My Audio folder, eller på et hukommelseskort. Værktøjet Mio Transfer medfølger, så det er let at kopiere filer fra computeren til den valgte placering. (Se afsnit 4.3 for detaljer.) 2.3 Afspilning af lydfiler 1. Hvis dine filer er i et lagerkort, indsæt kortet i dit apparat. 2. Tap på Lyd for at starte programmet. 3. Programmet vil lede efter understøttede lydfiler i din enhed og i hukommelseskortet. Når filer findes, tilføjes de afspilningslisten. BEMÆRK: Du kan oprette din egen afspilningsliste til fremtidig afspilning. (Se afsnit 2.6 for detaljer.) 4. For at begynde afspilning, tryk. For at kontrollere afspilning, brug kontrol knappen som beskrevet senere. 12

19 Informationsområdet viser den aktuelle status, herunder afspilnings-/pause-/stopstatus, forløbet tid, strømstatus, afspilningstilstand, lydstyrkeniveau samt den aktuelle sangs egenskaber, fx kunstner (hvis findes i filen), filnavn, totale længde samt stereo/mono-information. BEMÆRK: Under afspilningen slukkes baggrundslyset automatisk, hvis du ikke har trykket på skærmen inden for den forudindstllede til (30 sekunder standard). Baggrundslyset kommer tilbage, når du trykker på strøm- eller, når afspilningen af den igangværende afspilningslister er slut. Hvis en sang varer længere end 99 minutter og 59 sekunder, kan informationsområdet ikke vise den totale længde, idet det højest mulige tal er 99:59. Afspilningen af sangen påvirkes dog ikke heraf. 2.4 Afspilningskontroller Kontrolknap Navn Beskrivelse Afspil/Pause Afspiller eller sætter afspilning på pause. / Stop Stopper afspilning. / / Foregående/ Næste Lystyrke Spor Afspiller foregående eller næste fil. Hæver eller sænker lydstyrken. Indikatoren på panelet viser den nuværende lydstyrke. Du kan trykke på en knap følge efter track panel, for at flytte direkte til en forskellig placering for afspilning. 13

20 Kontrolknap Navn Beskrivelse Afspilningsfu nktion Skift til næste tilstand: Gentagen afspilning af nuværende fil. Tekst Minimer Spil Liste Equalizer Indstillinger Afslut Gentagen afspilning i rækkefølge af alle filer på den nuværende afspilningsliste. Gentagen afspilning i tilfældig rækkefølge af alle filer på den nuværende afspilningsliste. 10 sekunders prøveafspilning i tilfældig rækkefølge af alle filer på den nuværende afspilningsliste. Afspilning i rækkefølge af alle filer på den nuværende afspilningsliste. Åbn tekstskærmen. Kun, hvis den nuværende sang er med tekst. (Se Afsnit 2.5 for yderligere information.) Minimer MP3 kontrolpanelet og spil musik i baggrunden. Åbner afspilningsliste (Se Afsnit 2.6 for yderligere information.) Åbner equalizer panelet. (Se Afsnit 2.7 for yderligere information.) Åbn Indstillingsskærmen for instilling af sparetilstand og for at få hjælp. (Se Afsnit 2.8 for yderligere information.) Lukker programmet og vender tilbage til Hjem skærmen. 14

21 2.5 Vis tekst Lydafspiller tillader dig at vise real tids tekst på skærmen, mens der afspilles sange. Denne feature er speciel handy, når du vil synge med på sangene. Forbered tekstfilen for din enhed For at se tektsterne, skal du have tekstfilerne (.lrc) i din enheds \My Flash Dis \My Audio\Lyric\ folder eller \My Audio\Lyric\ folder på dit lagerkort. BEMÆRK: Du kan søge efter og downloade disse.lrc filer fra Internettet. Brug Mio Transfer for at kopiere lyrikken til den korrekte placering på din enhed. (Se afsnit 4.3 for information.) Når du kopierer en tekstfil til din enhed, skal du tjekke, at du bruger samme filnavn som lydfilen. Hvis en MP3 file f.eks. hedder My Love.mp3, skal tekstfilen hedde My Love.lrc. BEMÆRK: Når der afspilles sange med lyrik, vil 30 sek. slukning af baggrundsbelysningen være slået fra. Afspil Sange med tekst Knappen ses, når du spiller sange med tekst. Tryk på knappen for at se teksten. Mens sangen spiller, ruller teksten på skærmen med den nuværende linje fremhævet med anden farve. Baggrundsbilledet skifter med givne tidsmellemrum. For at lukke tekstskærmen og returnere til betjeningspanelet, kan du trykke hvor som helst på skærmen. 15

22 2.6 Brug af afspilningslisten Du kan lave din egen afspilningsliste til fremtidigt brug. Oprettelse af Afspilningsliste 1. Tryk let på betjeningspanelet for at åbne afspilningslisteskærmen. Skærmen viser den nuværende afspilningsliste. Afspil den valgte fil. Tilbage Tilføj sang Slet den valgte sang fra listen eller fra lagringsmediet. Gem spillelisten. Åben listen af afspilningslister. Ryd alle sange på den nuværende afspilningsliste (ingen filer slettes). 2. For at tilføje en sang til afspilningslisten, tryk på. 3. Der ses en skærm med alle lydfilerne. Tryk på den eller de sange, du vil tilføje, og tryk herefter på. 16

23 Tilbage Tilføj den/de valgte sang(e) til spillelisten. Tilføj alle sange til afspilningsliste. 4. For at gemme afspilningslisten, tryk på. 5. Tastaturskærmen ses, når du ændrer afspilningslistens standardnavn. Omdøb i givet fald afspilningslisten. Tryk på når det er gjort. 6. For at vende tilbage til kontrolpanelet, tryk på. Åbning af afspilningsliste For at åbne en af afspilningslisterne du har oprettet: 1. Tryk let på betjeningspanelet for at åbne afspilningslisteskærmen. 2. Tryk for at vise alle afspilningslister du har oprettet. 17

24 3. Tryk på afspilningslisten du ønsker at åbne og tryk på. Tilbage Omdøb den valgte afspilningsliste. Slet den valgte spilleliste. Åben den valgte spilleliste. Slet alle afspilningslister. 4. For at vende tilbage til kontrolpanelet, tryk på. 2.7 Equalizer Programmet leverer 11 forudindstillede audio profiler. Tryk på for equalizer panelet. for at åbne Tryk eller for at se igennem de tilgængelige muligheder: Standard, Rock, Pop, Jazz, Classical, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D og Hall. 18

25 Tryk på for at gemme dit valg og vende tilbage til kontrolpanelet. For at vælge Normal profil, tryk på. 2.8 Indstillinger Tryk på. Indstillingskærmen ses. Hilfe BEMÆRK: For at få funktionen på hver knap at vide, kan du tappe på på listen, for at få vist en beskrivelseslinie på højre side af skærmen.. Derefter tappes Tryk på tjekboksen ( ) for at gå i sparetilstand. Tryk på op/ned-knappen for at sætte timeren på 10 sekunder, 30 sekunder, 1 minut eller 5 minutter. Under afspilningen slukkes baggrundslyset automatisk, hvis du ikke har trykket på skærmen inden for den forudindstllede til (30 sekunder standard). Baggrundslyset kommer tilbage, når du trykker på strøm- eller, når afspilningen af den igangværende afspilningslister er slut. Tryk på for at gemme dine ændringer. 19

26

27 3 Indstillinger 3.1 Opstart og Afslut Indstillinger Du kan skræddersy dine system indstillinger såsom baggrundslysstyrke, lydstyrke, og sprog. Når du først har ændret indstillingerne, vil de nye indstillinger forblive de samme indtil du ændrer dem igen. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. Indstillinger menuen vises som vist nedenstående. Lyd Indstillinger 21

28 For at afslutte Indstillinger, tryk på. Følgende afsnit beskriver de forskellige knapper og deres funktioner. 3.2 Baggrundsbelysning 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Baggrundsbelysning knappen. 3. Flyt knappen langs justeringsbjælken for at justere baggrundsbelysningen. For at gøre baggrundsbelysningen mørkere, flyt knappen til venstre. For at gøre baggrundsbelysningen lysere, flyt knappen til højre. 4. Tryk på for at gemme ændringerne. 22

29 3.3 Lydstyrke 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Lydstyrke knappen. 3. Flyt knappen langs justeringsbjælken for at justere lydstyrken. For at reducere lydstyrken, flyt knappen til venstre. For at øge lydstyrken, flyt knappen til højre. 4. Tryk på for at gemme ændringerne. 3.4 Skærmen Du kan justere touch screen skærmen hvis den ikke reagerer præcist til dit tryk. 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Skærm knappen. 23

30 3. Tryk på for at begynde justeringen. 4. Tryk og hold på midten af Juster Skærm knappen. 5. Når mærket flytter sig til en anden placering, tryk og hold på midten af det nye mærke. Gentag hver gang for at gennemføre justeringsprocessen. 6. Når det er gennemført, tryk på. 3.5 Strøm For at kontrollere det resterende strøm niveau på dit batteri og/eller indstille spare egenskaber. 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Strøm knappen. 24

31 3. Skærmen viser strøm niveauet på dit batteri. Du kan tidsindstille dit apparat til automatisk at slukke når det er ubenyttet i et bestemt tidsrum. Mulighederne inkluderer Aldrig, 30 minutter, 20 minutter, og 10 minutter. 4. Tryk på for at gemme ændringerne. 3.6 Dato&Tid 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Dato&Tid knappen. 25

32 3. For at ændre tidszone, tryk på pilen i Tidszone delen. 4. For at ændre dato, tryk på nedad pilen i Dato delen. En kalender popper-op. Tryk på venstre pil på kalenderen for at gå til en tidligere måned og år eller tryk på højre pil for at gå til en senere måned og år. Alternativt kan du trykke på måned eller år i toppen af kalenderen for at ændre måned og år direkte. Når kalenderen viser den nuværende måned, tryk på datoen på kalenderen. 26

33 5. For at sætte tiden, tryk først på time, minut, eller sekund I Tid delen og tryk derefter på op pilen for at øge eller ned pilen for at reducere værdien. 6. Tryk på for at gemme ændringerne. 3.7 Skift Sprog 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Skift Sprog knappen. 3. Tryk på pile knapperne for at vælge det ønskede sprog. 4. Tryk på for at gemme ændringerne. 27

34 3.8 Gendan Genoprettelse af standardindstillinger: 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Gendan. 3. Tryk på. 28

35 4 MioTransfer 4.1 Installation af programmet Mio Transfer Mio Transfer gør det nemt at overføre data, som MP3- filer mellem udstyret og en computer. Sådan installeres Mio Transfer på computeren: 1. Tænd for din computer og indsæt cd/dvd'en med applikationen i cd/dvd-rom-drevet. 2. Klik på det sprog, du ønsker at anvende til installationen, når skærmbilledet med valg af sprog fremkommer. 3. Klik på Installér Mio Transfer. 4. Klik på Sonraki. Følg derefter skærminstruktionerne for at udføre installationen. BEMÆRK: Hvis Mio Transfer allerede er installeret på pc'en, vil et klik på Install Mio Transfer fjerne applikationen på dit system. 29

36 4.2 Start og afslut Mio Transfer Klik på ikonet Mio Transfer på dit Windows skrivebord for at starte programmet. Derefter fremkommer nedenstående skærmbillede med Mio Transfer. Menulinien i Mio Transfer omfatter følgende faneblade: Lyd Gør det muligt at overføre MP3-filer mellem dit udstyr og din computer. (Se afsnit 9.3 for en nærmere beskrivelse). Mio Online Fremkalder et link til Mios engelsksprogede netsted. For at afslutte Mio Transfer skal du blot klikke på Afslut i nederste højre hjørne af skærmbilledet. 30

37 4.3 Kopiere multimediafiler til din enhed Før afspilning af multimediafiler, såsom MP3 filer, skal du have filerne klar på din enhed. Brug Mio Transfer til at kopiere filer fra computeren til det ønskede sted på udstyret. 1. Hvis du ønsker at kopiere filerne på et hukommelseskort, indsættes kortet i din enhed. 2. Tænd for både computeren og udstyret. 3. Tilslut mini-usb-enden på USB-kabel til undersiden af dit udstyr og den anden ende til et USB-stik på din computer. 4. Start Mio Transfer ved at klikke på ikonet Mio Transfer på dit Windows skrivebord. Derefter fremkommer skærmbilledet Mio Transfer. 5. For at kopiere lydfiler, klik på Lyd på toppen af menubjælken. I venstre kolonne vises de forskellige drev på computeren og i den højre kolonne vises filerne i mappen på destinationsenheden, dvs. (enten ). eller 31

38 Destination s-enhed 6. Vælg destinationsenhed ved at klikke på ét af ikonerne: - flash-hukommelsen på udstyret - et hukommelses kort indsat i udstyret. 7. Vælg den mappe fra den venstre halvdel, hvor MP3- eller billedfilerne er lagret. Vælg den fil, der skal kopieres, og tryk på knappen. Statusbjælken angiver, hvordan gendannelsen af filerne skrider frem, mens filen kopieres til destinationsmediet. BEMÆRK: Filerne kan ligeledes kopieres fra udstyret til din computer. Marker først de filer i højre halvdel, der skal kopieres, og specificer en mappe i venstre halvdel, hvori filerne skal placeres. Klik derefter på for at starte filoverførelsen. 32

39 Administrere filer Der er forskellige knapper til rådighed til styring af filerne: Omdøb Ændrer navnet på en markeret fil. Slet Fjerner en markeret fil. Annuller Afbryder den igangværende MP3/billede-overførsel. Ny mappe Opretter en ny mappe på det valgte drev eller i den valgte mappe. 33

40

41 Fejlfinding og 5 Fejlfinding og Vedligeholdelse 5.1 Genstart og Sluk En gang imellem bliver du måske nødt til at nulstille dit apparat. Du bør f.eks nulstille dit system når det ikke reagerer; eller er frosset eller låst. Genstart din enhed For at genstarte din enhed, tryk på effektknappen i 5 sekunder indtil Effekt fravalg skærmen vises og derefter tappes på Genstart. Luk din enhed ned For at lukke din enhed ned, trykkes på effektknappen i 5 sekunder indtil Effekt fravalg skærmen vises og derefter tappes på Luk ned. Alternativt, kan du også trykke på effektknappen i 10 sekunder for direkte at lukke enheden ned. Dette er nyttigt, når en softwarefejl forhindrer (Luk ned valget skærmen fra at vises. 35

42 Luk ned sætter enheden i dyb dvalemodus. Enheden vil lukke alle kørende programmer, før der lukkes ned. For at bruge enheden igen, trykkes på effektknappen i 5 sekunder. Hjem skærmen vil vises. 5.2 Fejlfinding BEMÆRK: Kontakt din forhandler for assistance, hvis der opstår et problem, du er stand til selv at løse. Problemer med strømforsyningen Der er ingen strøm, når der anvendes batterier Strømniveauet kan være for lavt til at drive udstyret. Oplad batteriet. Problemer med skærmen Skærmen virker langsom ude af Sørg for at udstyret ikke aflader batteriet helt. Hvis problemet fortsætter, skal systemet nulstilles. Skærmen er fastlåst Nulstil systemet. Skærmen er næsten ulæselig Sørg for at baggrundsbelysningen er tændt. Stil dig et sted, hvor lyset fra omgivelserne ikke generer i skærmen. Upræcis respons til tapning. Kalibrer den berøringsfølsomme skærm. Problemer med forbindelsen Problemer med kabeltilslutningen Sørg for at både udstyret og computeren er tændt, inden det tilsluttes. 36

43 Sørg for at kablet sidder ordentligt i USB-stikket på computeren. USB-kablet skal tilsluttes direkte til computeren, og må ikke forbindes via en USB-hub. Nulstil udstyret, inden kablet tilsluttes. Træk altid kablet ud, inden computeren genstartes. Problemer med GPS'en Hvis der ikke kan opnås tilfredsstillende signaler, skal nedenstående overvejes: Sørg for, at GPS antennen har klart udsyn til himlen. Bemærk at GPS-modtagelsen kan være påvirket af: Dårligt vejr Tætte høje forhindringer (f.eks. træer og høje bygninger) Andet trådløst udstyr i bilen Tonet forrude på bilen. 37

44 5.3 Vedligeholdelse af udstyret Ved at passe godt på dit udstyr mindskes risikoen for problemer og beskadigelse af udstyret. Udsæt ikke udstyret for høj luftfugtighed eller ekstreme temperaturer. Udstyret må ikke udsættes for direkte sollys eller stærkt ultraviolet lys i længere tid. Placer aldrig noget oven på udstyret eller tab noget ned på det. Tab ikke udstyret og udsæt det ikke for kraftige rystelser. Udstyret må ikke udsættes for pludselige eller kraftige temperatursvingninger. Det kan medføre kondensering indvendigt i udstyret og dermed beskadige det. I tilfælde af fugtkondensering, skal udstyret have lov til at tørre grundigt, inden det tages i brug igen. Sørg for ikke at komme til at sidde oven på udstyret, f.eks. hvis du har det i en baglomme, eller på anden måde sætte dig på det. Skærm overfladen kan let skrammes. Skarpe genstande kan skramme skærmen. Du kan bruge ikke hæftende generisk skærm beskyttere, som er udviklet specielt til brug på bærbare apparater med LCD paneler for at beskytte skærmen imod mindre skrammer Forsøg aldrig at rengøre udstyret, mens strømmen er slået til. Brug ikke papirhåndklæder eller servietter til at rengøre skærmen. Forsøg aldrig på at skille udstyret ad, eller reparere eller ændre på det. Adskillelse, ændring eller forsøg på reparation kan medføre skade på udstyret og endda medføre legemlig skade eller anden skade på andres ejendom. Brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive materialer må ikke opbevares i samme lokale som udstyret, eller reservedele og tilbehør dertil. 38

45 6 Orienterende information BEMÆRK: Udstyret er mærket med mærkater til angivelse af, de regler udstyret overholder. Kontroller mærkaterne på udstyret og sammenlign med de tilhørende tekstafsnit i dette afsnit. Visse bemærkninger er dog kun gældende for visse modeller. 6.1 Forskrifter Europæisk meddelelse Produkter med CE markeringen gælder for Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) og Low Voltage Directive (73/23/EEC) som ændret af Directive 93/68/ECC udstedt af EU Kommissionen. Overholdelse af disse direktiver forudsætter overensstemmelse med følgende europæiske standarder. EN : Elektronisk forenelighed og radiospektrum anliggender (ERM), Elektromagnetisk forenelighed (EMC) standard for radioudstyr og -tjenester; Del 1: Fælles tekniske krav EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 khz and 40 GHz EN55022: Radiotransmissionsforstyrrelser karakteristikker EN55024: Immunitetskarakteristikker EN : Begrænsninger for harmoniske strømudsendelser EN : Begrænsning i spændingsudslag og flicker i lavspændings forsyningssystem EN60950 / IEC 60950: Produktsikkerhed Producenten kan ikke holdes ansvarlig for ændringer foretaget af brugeren og konsekvenser heraf, hvilket kan ændre produktets konformitet med CE mærkning. 39

46 6.2 Sikkerhedsforanstaltninger Vedvarende lytning til musik ved maksimal volumen kan skade dine ører. Hvis der bruges andre hovedtelefoner end de anbefalede/medfølgende, kan det forårsage høreskade på grund af for kraftigt lydtryk. Vedrørende genopladning Brug kun opladeren, som leveres med udstyret. Brug af anden type oplader vil resultere i fejlfunktion og/eller skade. Dette produkt er beregnet leveret med en GODKENDT strømforsyning mærket med "LPS", "Limited Power Source" og en udgangseffekt på + 5 V DC / 1,0 A". Anvend et anerkendt batteri til udstyret. Om opladeren Brug ikke opladeren i meget fugtige omgivelser. Rør aldrig opladeren med våde hænder eller fødder. Sørg for passende ventilation omkring opladeren, når den forsyner udstyret med strøm eller oplader batteriet. Tildæk ikke opladeren med papir eller andet, som kan reducere afkølingen. Brug ikke opladeren, når den befinder sig i en bæretaske eller lignende. Forbind opladeren til korrekt strømkilde. Den korrekte spænding er anført på opladerens dæksel og/eller emballage. Brug ikke opladeren, hvis kablet er beskadiget. Forsøg ikke på at foretage service på adapteren. Den indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Hvis den beskadiges eller udsættes for kraftig fugt, skal den skiftes helt ud. 40

47 Vedrørende batteriet Anvend kun en genoplader, der er godkendt af producenten. ADVARSEL: Dette udstyr indeholder et indbygget litium-ion-batteri, der ikke kan udskiftes. Batteriet kan revne, eller eksplodere eller afgive giftige kemikalier. For at undgå risikoen for brand eller forbrændinger, må det ikke skilles ad, knuses, punkteres eller kastes på åben ild eller i vand. Vigtige instruktioner (gælder kun servicepersonale) Advarsel: Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Følg instruktionerne nøje, når du skiller dig af med brugte batterier. Udskift kun med samme eller modsvarende type, som anbefales af producenten. Batteriet skal genbruges eller destrueres på en forsvarlig måde. Brug kun batteriet i det pågældende udstyr. 41

Revision: Varemærker Bemærkning

Revision: Varemærker Bemærkning Brugermanualen Revision: R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan

Læs mere

Revision: Varemærker Bemærkning

Revision: Varemærker Bemærkning Brugermanualen Revision: R03 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual MIO C710 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183452

Din brugermanual MIO C710 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183452 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO C710 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Revision Varemærker Bemærkning

Revision Varemærker Bemærkning Brugermanualen Revision: R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Brugermanual MAP560 MAP360. Systemindstilling. MP3 Player. Picture Viewer

Brugermanual MAP560 MAP360. Systemindstilling. MP3 Player. Picture Viewer Brugermanual MAP560 MAP360 Systemindstilling MP3 Player Picture Viewer R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive firmaer. Bemærk Oplysningerne

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.be

Brugermanualen. www.mio-tech.be Brugermanualen www.mio-tech.be Revision: R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere