Referat af generalforsamling onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal"

Transkript

1 Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne Olsen, Birthe Larsen, Ole Høj, Ove Rasmussen, Knud-Erik Svendsen, Kaj-Axel Witt, H.C. Mortensen, Poul Christensen, Jan Rasmussen, Gunnar Christiansen, Bent Westen, Vagn Due, Uffe Jacobsen, Allan Hansen, Henry Carlsen, Ulrik Bendixen, Ole Pedersen, Willy Andersen Niels J Chemnitz og Kirsten Petersen. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning Formandens beretning Beretning fra Kejserdaludvalget Beretning fra Seniorudvalget Beretning fra Juniorudvalget Beretning fra Pistoludvalget 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 5. Fastlæggelse af kontingenter 6. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer: Birthe Larsen Kirsten Petersen Jan Rasmussen Ulrik Bendixen Knud Erik Svendsen Mogens Petersen Suppleanter: Allan Hansen Bent Westen

2 Erik B. Olsen Ledig Revisorer: Vagn Due René Madsen Revisorsuppleant: Henry Carlsen Fanebærer: Kaj-Axel Witt Svend Erik Jensen Allan Hansen (midlertidig afløser) 7. Eventuelt Formanden bød velkommen til de fremmødte og fortsatte til dagsordens pkt Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede Vagn Due som dirigent, og han blev valgt. Dirigenten takkede for valget og kunne begære generalforsamlingen lovlig i henhold til varslet skriftlig indkaldelse udsendt primo januar. 2. Aflæggelse af beretning Formandens beretning (Kirsten Petersen): En glædelig nyhed - der er ingen som har forladt os permanent i det forgangende år. Generalforsamlingen i 2009 foregik i god ro og orden og den er vel startskuddet til det nye år som ligger for døren. Møder har der været nok af. Allerede den 25. februar 2009 var jeg til møde i HFS Humlebæks forenede Sportsklubber. Foruden de faste punkter med beretninger, valg osv. Blev en stor del brugt på Fredensborg Idrætsråd. Der skulle være stiftende møde den 31. marts 2009 og bl.a. Et udkast til vedtægter blev forelagt på delegermødet i HFS. Senere blev Fredensborg Idrætsråd en realitet jeg var dog ikke selv med til mødet. Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder hvor store og små ting er blevet behandlet. Vedligeholdelsesmæssigt har vi fået udskiftet vores Alarmsystem, så alle dem der har adgang har egen kode, så det er muligt at se hvem der kommer frakobler alarmen Et klart fremskridt. Desuden har Kejserklubben udskiftet de gamle radiatorer - hvor vi fik et tilskud fra DDS på ,00 kr. Den femte april 2009 havde vi et møde her hos os med repræsentanter fra alle brugere af kejserdal samt 2 deltagere fra kommunen angående Kejserdals omgivelser. Det ser ud til der snart sker noget, vandtanken fra motorcross bliver gravet ned og den mest nedslidte af skurvognene fjernes og den anden flyttes over på den anden side af 50m-volden sammen med

3 container fra agility. Da 2009 nu er fortid kan jeg kun konstaterer at næsten intet af det lovede som skulle forskønne Kejserdal-området er blevet gennemført. Der står stadig 2 endnu mere faldefærdige skurvogne og Vandtanken fra Motorcross klubben er faktisk i i december blevet flyttet bedre sent end aldrig i starten var det kun agility-container der kom på plads. Måske der sker noget med skurvognene her i 2010, optimist kan man jo godt have lov til at være. Vores af 2 stævner Dauglykke Cup var 15m som sædvanligt det hvor der var flest skydninger, nemlig m Dauglykke Cup er betydeligt mindre med kun 160 skydninger. I årets løb har vi deltaget i Amtet s holdskydninger både på 15m og 50m. Vores børnehold blev nr. 1 i deres division sidste vinter. Senior-holdet blev nr. 3 i 1. division og det samme gjorde veteran 1. Åben klasse blev nr. 1 i deres division og Veteran 2 nr. 3 i deres. Der var 10 deltagere fra Dauglykke til amtsmesterskabet 2009 på 15m, hvor en 3. plads til Line Holm-Larsen var bedste resultat. Jonas, Line og Jette Holm-Larsen samt Mads Frandsen og Heidi Johansen blev udtaget til DM i Vingsted på 15m for Amtsholdet. Vi havde igen 5 hold med i holdturneringen på 50m hvor dog kun veteranerne og børneholdet gik videre til finalen med 2 bronze-medaljer. I juni var der 2 x 24 elever fra Nivå Centralskole og Allan og Kejserklubben stod for dette arrangement. Der har været de sædvanlige sociale arrangementer; Grillfest, pakkefest og juleafslutning. Vi kunne godt savne flere deltagere til disse fester der er meget hyggelige, da deltagerantallet falder år for år. Der har været mange højdepunkter i årets løb, men to vil jeg meget gerne fremhæve særligt. I år havde vores venskabssamarbejde med Aumühle i Tyskland 40 års jubilæum og det var en meget vellykket tur til Aumühle på trods af at vi ikke havde nogle officielle repræsentanter med fra kommunen hvilket jeg personligt syntes var lidt for dårligt. I forbindelse med jubilæet blev der lavet en fint jubilæumsskift og hvis der er nogle af de tilstedeværende som endnu ikke har fået et eksemplar, kan jeg kun anbefale jer at få det der er mange fine billeder og historier fra årenes løb. Jeg kan fortælle at vores tyske venner blev meget glade for vores gave en bænk som ifølge dem selv allerede har fået en hædersplads. Dette års sammenkomst er den 2. og 3. oktober, så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Det andet store højdepunkt i år var nok vores skoleskydning. Faktisk var det hele lige ved at gå i vasken fordi skolerne igen glemte at tilmelde sig. Men en skole kom med og med hvilket resultat!!. Vi kom med i Amtsfinalen med tredje bedste resultat og forbedrede dette i finalen til en meget flot 2. plads og sølv-medaljer. Hvilket så beyød at vi skulle skyde landsfinale i Vingsted ugen efter. Uffe Jacobsen og Henrik Mathiasen og jeg selv tog over med de 4 unger fra Niverødgaardsskolen og vi fik en begivenhedsrig dag ud af det, dog uden at komme i nærheden af finalerunden derover. Men jeg synes der er meget flot at være mellem de 30 bedste hold i hele landet når der er over skytter. I finalen blev holdet nr. 22 ud af 30 med 758 / 12. Det bedste hold havde 790 og det femte bedste resultat var 775, så der var et stykke vej op til finale-runden. Men det var en meget fint oplevelse og tak til Uffe og Henrik samt forældrene som havde sørget for forplejning. Vi har selvfølgelig også afholdt vores klubmesterskaber på henholdsvis 15m, 50m og 200m. Den samlede vinder dvs. vinder af HP pokalen blev Kaj Axel Witt stort tillykke til ham. Vores klubmester i år, er jo stadigvæk den som vinder 200m stillingsskydning og i år blev det Niels Chemnitz også stort tillykke til ham. Vi har jo planer om at nedlægge 200m konkurrence og i stedet lave en dissideret klubmester-skydning på 50m, men vi arbejder stadig på dette i bestyrelsen. Der var kun 7 deltagere i årets 200m klubmesterskab. Til vores 50m klubmesterskab var der 10 børn

4 og juniorer og 19 senior-skytter. Til vores mest populære klubmesterskab-skydning 15m var der 12 børne- og juniorskytter og 23 voksne. Her i efteråret afholdte vi våbenkontrol og der blev skrevet til dem som ikke i første omgang mødte op i foreningen hvilket gjorde at kontrollen blev stort set fuldtallig. Igen i år har Kejserklubben været særdeles velfungerende og meget aktiv i foreningens vedligeholdelse og jeg vil gerne sige tak for indsatsen i år og ved at de har masser af planer for det næste år men husk tingene skal lige godkendes før der kan afsættes penge til det. Vi har her sidst på årets været i avisen et par gange, dels med vores jubilæumstur til Aumühle og dels var Frederiksborg Amtsavis på besøg og hører om Kejserklubben og Dauglykke Skytteforening. Det blev til en meget fint artikel og gode billeder. Det er dejligt med den slags omtale. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til Henry, for din flittige kommunikation med aviserne. Fremtidsplaner for Dauglykke Skytteforening er som sædvanlig at forsøge at fastholde de medlemmer vi har især de unge. Her efterlyser vi gerne forældre som vil bidrage eller andre som har gode ideer. Måske endda interesserede forældre som vil træde ind i vores junior-udvalg for at gøre en god indsats. Vi har også et større vedligeholdesesprojekt foran os. De gamle skydeporte fra 1980 er snart i sådan en tilstand at de ikke mere kan benyttes, så vi skal finde ud at hvad vi gør. Der er også et stort ønske om at få elektronisk markering men der er et noget pebret investering og vil nok ikke komme lige med det samme. Men vi har pt. Lige ansøgt om teknisk bistand hos Vingsted til denne opgave. Her per 1. januar 2010 er der sket en stramning i loven om børneattester. Fremover skal kommunen sanktionere de foreninger, der ikke indhenter børneattester hjem. Citat Landets idrætsforeninger skal fremover skrive under på en tro og love erklæring om, at de indhenter børneattester fra de frivillige ledere og trænere, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Det er resultatet af en ændring i folkeoplysningsloven, som trådte i kraft ved årsskiftet Jeg har så i denne uge haft kontakt både til kommunen, DDS samt Kriminalregistret. Og alle steder får jeg det samme af vide at vi skal indhente børneattester på alle vagtholds-deltagere. Så det vil ske snarest muligt. Vi har jo før dette KUN indhentet attest på de der var i juniorudvalget: Birthe, Marianne og jeg-selv. Tak for opmærksomheden. Spørgsmål: Kai-Axel; vedr. Børneattester, hvad med instruktører som ikke er på vagthold; Kirsten de skal ligeledes have børneattester. Henry vedr. fastholde/nye medlemmer herunder forældre, vi skal skrive til forældrene. Niels; DDS skydning for alle i uge 6 skydningens uge skydning for ikke medlemmer, DDS Nordsjælland afventer dette arrangement til næste år. Der var ingen yderligere spørgsmål til beretningen. Beretning fra Kejserdaludvalget (Allan Hansen): Kejserklubben har i det forgangne år udført de opgaver der er aftalt med foreningen rengøring, græsslåning, arealpleje og mindre reparationer på hus og baner. Forberedt skiver til stævner mm.

5 Flaske indsamlingen er nu en fast del af klubbens arbejde, turen er udvidet med Sletten Kro, og Kunstmuseet, Louisiana. Flaskeindsamlingen har i 2009, når alle udgifter er trukket fra givet ca kr. til ungdomsarbejdet. Kejserklubben har i oktober fået udvidet sit honorar fra 1000 kr. til 1500 kr./mdr. Der har i årets løb været én udmelding af klubben. Jens Damgaard, har af personlige grunde ønsket at udtræde. Kai Løve Jensen, er nu medlem af Kejserklubben, med ansvar for det kulinariske. Medlemsantallet er nu 16. Andre aktiviteter udført af Kejserklubben. Våbenboks: Bokslåsen havde i nogen tid givet anledning til problemer, låsen er nu repareret og nogle dele er udskiftet. Virker nu tilfredsstillende. Foreningens store køleskab brød ned pga. en defekt kondensator, denne er udskiftet og alt er igen normalt Der er udført flisebelægning på arealet for aflæsning og opbevaring af flasker Foreningens el radiatorer, der var over 30 år gamle og med defekte termostater er nu udskiftet med nye, morderne radiatorer. Ligeledes er styringen til alle radiatorer ændret, så alle radiatorer styres centralt. Nivå Centralskole sluttede skoleåret med en aktivitetsdag hvor de besøgte os med 2x24 elever Skoleskydning: I år var kun én skole tilmeldt, Niverødgård Skolen, med 18 elever. De klarede sig godt, og blev 22 ved landsmesterskaberne. Kejserklubben havde sidst på året besøg af Frederiksborg Amtsavis, foreningen og klubben fik en god og stor omtale dagen efter i avisen. Artiklen kan ses på opslagstavlen. I september havde klubben sin sommerudflugt til Stevns, Koldkrigsmuseet, Vi fik en personlig guide til rundvisningen, det gjorde han meget inspirerende, han havde 34års ansættelse på stedet så han viste hvad han talte om. Bagefter var der frokost på Rødvig kro Julefrokosten var i år arrangeret som en, vi gør det selv. Som styrmænd for arrangementet blev Ib Jørgensen og Kai-Axel Witt, valgt. Det var det rigtige valg, med en meget flot og vel gennemført julefrokost. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretning fra Seniorudvalget (Niels Chemnitz): Året 2009 er som næsten alle tidligere år. Vi har deltaget i Frederiksborg turneringen med 2 veteran, 1 seniorhold og et åben kl. Hold. Det kunne være rart hvis flere også deltager i ranglisten. Vi har afholdt Dauglykke Cup både på 50 m og Ø-stævne / DC på 15 m, med deltagerantal på nogenlunde samme plan som sædvanligt.

6 Vi har afholdt klubmesterskab på såvel 15 m, 50 m og 200m med vigende antal deltagere. Juleskydningen blev afholdt, en stor tak til Kejserklubben for en hyggelig aften. Det var glædeligt at veteranerne vandt bronze i Frb.turneringen! Tak til alle som har hjulpet og deltaget i stævnerne. Hjertesuk vedr. 200m vi skulle gerne fortsætte med denne distance, DDS Nordsjælland giver patrontilskud. Hjertesuk nr. 2; luft som alternativ til cal.22 indendørs. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretning fra Juniorudvalget (Marianne Olsen): Kirsten har fortalt de meste. Grisen tabte vi i år, grundet manglende motivation fra børnene/forældrene. Tak for lån af børnene og julekortet fra Kejserklubben. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretning fra Pistoludvalget (Kaj-Axel Witt): Vi kører stille og rolig, mest for at folk kan beholde deres våbentilladelse, man skal skyde 6 gange pr. år. For at opretholde sin våbentilladelse. Man må gerne skyde om sommeren. 4 personer skyder jævnligt og 3 personer en gang imellem. Niels; Pistolterræn med cal. 22 afholdes 2-3 stævner på Hanebjerg, sjovt at være med til. Der var ingen yderligere spørgsmål til beretningen. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Knud Erik Svendsen Knud Erik uddelte og gennemgik regnskabet på konto-niveau. Revisorer Vagn Due og Rene Bo Madsen har godkendt regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt med applaus. Jan Rasmussen er en rigtig god hjælper som opstiller regnskaber og betaler regningerne medvidere. Tak til Jan R. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 4. Behandling af indkomne forslag Der er ikke modtaget nogen forslag, som skal behandles på generalforsamlingen. 5. Fastlæggelse af kontingenter Der er ingen ændringer til kontingenterne. 6. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer: Mogens Petersen ønsker ikke genvalg, istedet indtræder René Madsen. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

7 Suppleanter: Alle suppleanter blev genvalgt. Revisorer: René Madsen udtræder istedet indtræder Mogens Petersen. Vagn Due blev genvalgt. Revisorsuppleant: Henry blev genvalgt. Fanebærer: Kaj-Axel Witt og Svend-Erik Jensen blev genvalgt. Allan Hansen blev genvalgt som midlertidig reserve. 7. Eventuelt Knud: Bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive regnskabet inden de går hjem i aften. Kirsten: Tak til Mogens for arbejdet i bestyrelsen gennem årene. Knud: Generalforsamling næste år bliver den 19. Januar Birthe: Appellere til at forældrene kommer med ind i juniorudvalget. Kirsten: Birthe tak for indsatsen i juniorudvalget, har kørt mange km med børnene. Uffe: Var der mulighed for flere skydejakker til de små, H.C. Mortensen: flaskepengene skal gå til dette. Erik: Der mangler DS beklædning, Erik indkøber til lager. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten og sagde velkommen til de nye folk. Generalforsamling blev afsluttet med et trefoldigt leve for foreningen. Der blev serveret lidt mad mv. Referent Jan M. Rasmussen

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 FORORD! SILKEBORG IDRÆTSFORENING I NAVNE OG TAL. 2013. oooooo000000oooooo SILKEBORG IDRÆTSFORENING

Læs mere