Back-UPS Pro 1200/ V Installation og betjening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening"

Transkript

1 Back-UPS Pro 1200/ V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet bu059a bu058a bu060a bu055a bu057a Installér PowerChute Personal Edition software APC PowerChute Personal Edition software giver automatisk lagring af filer og nedlukning af din computer i tilfælde af strømsvigt. Anvend det kabel, der følger med Back-UPS, til at forbinde dataporten på Back-UPS med USB-porten på din computer. Læg cd'en i din computers cd-rom-drev og følg anvisningerne på skærmen.

2 Tilslut udstyret Udgange til batteribackup og strømstødsbeskyttelse Når Back-UPS modtager strøm, vil batteribackupog strømstødsbeskyttelsesudgangene levere strøm til det tilsluttede udstyr. Ved strømsvigt eller andre strømproblemer vil batteribackup-udgangene i en begrænset tid modtage strøm fra Back-UPS. Tilslut udstyr som printere, faxmaskiner, scannere og andet, perifert udstyr, der ikke behøver strøm fra batteribackup, til de strømstødsbeskyttede udgange. Disse udgange yder altid beskyttelse mod strømstød, selv når Back-UPS er slukket. Hovedudgang og kontrollerede udgange For at spare strøm, når enheden, der er koblet til hovedudgangen, går i hviletilstand, standby eller slukkes, vil kontrolenhederne også lukkes ned og sparer strøm. Tilslut masterenheden som f.eks. en desktop computer eller audio/visuel modtager til hovedudgangen. Tilslut perifere enheder som f.eks.en printer, højttalere eller en scanner til de kontrollerede udgange. bu146a USB og seriel dataport Strømstødsbeskyttede porte til telefonledninger Jord-skrue Strømstødsbeskyttede udgange, der er kontrolleret af hovedudgangen Strømstødsbeskyttede udgange Vekselstrøm indgang Batteribackupudgange med strømstødsbeskyttelse Batteribackupudgang med strømstødsbeskyttelse, der er kontrolleret af hovedudgangen Hovedudgang Stik til ekstern batteripakke (kun på BR1500GI) Ethernet strømstødsbeskyttede ind og udgange For at anvende PowerChute Personal Edition skal tilsluttes et serielt kabel eller et USB-kabel. Tilslut en telefonledning til IN-porten, og tilslut et modem til OUT-porten. Tilslut jordforbindelsen fra yderligere strømstødsbeskyttende enheder så som beskyttelse af netværk og datalinjer. Disse udgange er beskyttet mod strømstød og vil kobles fra elnettet ved strømsvigt eller hvis hovedenheden går i hviletilstand eller standby. Disse udgange yder altid beskyttelse mod strømstød, selv når Back-UPS er slukket. Tilslut udstyr så som printere og scannere, der ikke kræve batteribackupbeskyttelse. Tilslut enheden til elnettet ved hjælp af den medfølgende el-ledning. Ved strømsvigt eller andre strømproblemer vil batteribackup-udgangene i en begrænset tid modtage strøm fra Back-UPS. Tilslut kritisk udstyr så som desktopcomputer, computerskærm, modem eller andre datafølsomme enheder til disse udgange. Disse udgange vil levere batteristrøm til det tilsluttede udstyr under et strømsvigt. Strømmen vil blive frakoblet disse udgange, hvis hovedenheden går i hviletilstand eller standby. Tilslut udstyr som f.eks. en computerskærm til disse udgange. Tilslut hovedenheden til denne udgang, hvilket i de fleste situationer vil være hovedcomputeren. Tilslut en ekstern batteripakker for at kunne yder ekstra batteribackuptid (kun på Back-UPS 1500). Anvend et Ethernet-kabel til at forbinde et kabelmodem til IN-porten og forbind en computer til OUT-porten. 2 Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening

3 Betjening Strømsparefunktion For at spare strøm skal du konfigurere Back-UPS til at genkende en hovedenhed så som en desktop computer eller en A/V modtager, og kontrollerede, eksterne enheder så som en printer, højttalere eller en scanner. Når hovedenheden går i hviletilstand, standby eller slukkes, vil kontrolenhederne også slukkes og spare strøm. Aktivér strømsparefunktion. Tryk og hold MUTE og DISPLAY inde samtidig i to sekunder. Back-UPS vil udsende et bip for at angive, at funktionen er aktiveret. Blad-ikonen på skærmen vil være tændt. Deaktivér strømsparefunktion. Tryk og hold MUTE og DISPLAY inde samtidig i to sekunder. Back-UPS vil udsende et bip for at angive, at funktionen er deaktiveret. Blad-ikonen på skærmen vil være slukket. Angivelse af grænseværdi. Forskellige enheder har forskelligt strømforbrug i hhv. hviletilstand og standby. Det kan være nødvendigt at justere grænseværdierne for, hvornår hovedudgangen meddeler de kontrollerede udgange, at de skal lukkes ned. 1. Sørg for, at hovedenheden er forbundet til hovedudgangen. Sæt enheden i hviletilstand, standby eller sluk for den. 2. Tryk på DISPLAY og MUTE samtidig og hold dem inde i seks sekunder, indtil blad-ikonen blinker tre gang og Back-UPS bipper tre gange. 3. Back-UPS vil nu kende hovedenhedens grænseværdi og lagre den som ny indstilling for grænseværdi. Strømspareskærm Skærminterfacet kan konfigureres til altid at være tændt, eller for at spare strøm kan det konfigureres til slukke efter en periode uden aktivitet. 1. Kører permanent: Tryk på DISPLAY og hold knappen inde i to sekunder. Skærmen vil være tændt, og Back-UPS vil udsende et bip som bekræftelse på, at den er tændt hele tiden. 2. Strømspareindstilling: Tryk på DISPLAY og hold knappen inde i to sekunder. Skærmen vil slukkes, og Back-UPS vil udsende et bip som bekræftelse på, at den er i strømsparetilstand. Når enheden er sat til at spare strøm, vil skærmen tændes, hvis der trykkes på en knap, hvorefter den slukker efter 60 sekunder uden aktivitet. Enhedens følsomhed Justér Backup-UPS'ens følsomhed for at angive, hvornår den skal skifte til batteridrift. Jo højere følsomhed, jo oftere vil Back-UPS skifte til batteridrift. 1. Sørg for at Back-UPS er koblet til stikkontakten men er slukket. 2. Tryk og hold POWER-knappen inde i seks sekunder. Bjælken med LOAD CAPACITY vil blinke, hvilket angiver, at Back-UPS er klar til at blive programmeret. 3. Tryk igen på POWER for at skifte mellem menupunkterne. Stop ved den ønskede følsomhed. Back-UPS vil bippe for at bekræfte valget. Lav følsomhed Medium følsomhed (standard) Høj følsomhed Vac Vac Vac Indgangsstrømmen er ekstremt lav eller høj (Anbefales ikke til computere). Back-UPS vil ofte skifte til batteridrift. Det tilsluttede udstyr er følsomt overfor variationer i spændingen. Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening 3

4 Knapper på frontpanelet og skærminterface Anvend de tre knapper på frontpanelet på Back-UPS og skærminterfacet til at konfigurere Back-UPS. Frontpanel Knap til lydløs tilstand Power On/Off (Tænd/sluk) knap Skærmknap Skærminterface bu044a bu002a On Line (Tændt) Back-UPS'en levere strøm efter indstillingerne til det tilsluttede udstyr. Power-Saving (Strømsparende) Hovedudgangen og de kontrollerede udgange er aktiveret og sparer strøm, når hovedenheden går i hviletilstand eller standby. Load Capacity (Belastning) Belastningen er angivet ved antallet af tændte blokke, fra en til fem. Hver blok angiver 20% af belastningen. Battery Charge (Batteriets ladning) Antallet af tændte blokke angiver, hvor meget batteriet er ladet op. Når alle fem blokke er tændt, er Back-UPS fuldt opladt. Når en blok lyser, er Back-UPS' batteri tæt ved at løbe tør for strøm. Symbolet vil blinke og Back-UPS vil konstant bippe. Overload (Overbelastning) Den krævede strøm overskrider Back-UPS' kapacitet. Event Hændelsestælleren viser antallet af hændelser, der er forekommet, som medførte, at Back-UPS skiftede til batteridrift. Automatic Voltage Regulation Back-UPS kan kompensere for høj eller lav indgangsspænding. Når tændt, kompenserer Back-UPS for lav indgangsspænding. Indgangsspænding. Udgangsspænding. Når tændt, kompencerer Back-UPS for høj indgangsspænding. System Faults (Systemfejl) Der er en fejl ved systemet. Fejlens nummer vil lyse på skærminterfacet. Se Systemfejl på side 5. Mute (Lydløs) Hvis stregen igennem højttalerikonen er tændt, er lydalarmen slukket. Replace Battery (Udskift batteri) Batteriet er ikke tilsluttet eller nærmer sig udløb for dets anvendelse. Udskift batteriet. On Battery (Batteridrift) Back-UPS leverer strøm fra batteribackup'en til det tilsluttede udstyr. Den vil bippe fire gange hver 30. sekund. 4 Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening

5 Advarsler og systemfejl Alarmlyde Fire bip hver 30. sekund Kontinuerlig bippen Kontinuerlig tone Bipper i 1 minut hver 5. time Back-UPS kører på batteri. Du bør overveje at gemme det arbejde, du er i gang med. Lav spænding på batteriet og batteriet er ved at løbe ud. Gem straks alt igangværende arbejde, luk alle åbne applikationer og luk operativsystemet ned. Batteribackupens udgange er overbelastet. Batteriet kan ikke gennemføre den automatiske diagnosetest og bør udskiftes. Advarselsikoner Hvis disse ikoner er tændt... Kan dette være problemet. Back-UPS kører på elnettet, men er overbelastet. Frakobl en af de enheder, der er koblet til Back-UPS'en. Hvis ikonen for overbelastning holder op med at blinke, er Back-UPS'en ikke længere overbelastet og vil fortsætte med at fungere normalt. Back-UPS kører på batteri, men er overbelastet. Frakobl en af de enheder, der er koblet til Back-UPS'en. Hvis ikonen for overbelastning holder op med at blinke, er Back-UPS'en ikke længere overbelastet og vil fortsætte med at fungere normalt. Back-UPS kører på elnettet, men batteriet fungerer ikke korrekt. Kontakt APC kundeservice for at bestille et erstatningsbatteri. Se Udskiftningsbatteri på side 8. Back-UPS kører på batteri og batteriet er ved at løbe tør for strøm. Sluk for alt tilsluttet udstyr for at undgå at miste data, der ikke er gemt. Når det er muligt, forbindes Back-UPS til elnettet for at genoplade batteriet. Systemfejl Back-UPS viser disse fejlmeddelelser. bu088a F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 Batterikapacitet overbelastet Kun lidt batterikapacitet tilbage Batterikapacitet Xcap overbelastet Klemmekortslutning Ladefejl Relæfejl Temperatur Blæserfejl Intern fejl Sluk for Back-UPS. Frakobl ikke-essentielt udstyr fra batteribackupudgangene og tænd igen for Back-UPS. Sluk for Back-UPS. Frakobl ikke-essentielt udstyr fra batteribackupudgangene og tænd igen for Back-UPS. Fejlene F03-F09 kan ikke rettes af brugeren. Kontakt APC teknisk support for hjælp. Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening 5

6 Oversigt over funktionsknapper Funktion Knap Timing (sekunder) UPS status Beskrivelse Power Tændt 0,2 Slukket Tryk på POWER for at tænde for enheden. Hvis der ikke tilføres vekselstrøm til Back-UPS, vil den køre på batteriet. Slukket 2 Tændt Back-UPS modtager ikke indgangsstrøm men leverer beskyttelse mod strømstød. Display Statusforespørgsel 0,2 Tændt Kontrollér Back-UPS' status eller tilstand. LCD-skærmen vil være tændt i 60 sekunder. Altid tændt/ strømbesparende 2 Tændt Skærmen vil være tændt, og Back-UPS vil udsende et bip som bekræftelse på, at den er tændt hele tiden. Skærmen vil slukkes, og Back-UPS vil udsende et bip som bekræftelse på, at den er i strømsparetilstand. Når enheden er sat til at spare strøm, vil LCD-skærmen tændes, hvis der trykkes på en knap, hvorefter den slukker efter 60 sekunder uden aktivitet. Mute Anhænger af hændelse 0,2 Tændt Slå enhver lydalarm fra i forbindelse med hændelser. Generel status slå til/fra 2 Tændt Slå lydalarmer til eller fra. Ikonen for lydløs vil lyse op og Back-UPS vil udsende et bip. Funktionen lydløs kan ikke aktiveres, med mindre Back-UPS kører på størm fra batteriet. Følsomhed 6 Slukket Ikonen for belastningskapacitet vil blinke, hvilket angiver, at Back-UPS kan programmeres. Brug POWER-knappen til at skifte mellem Lav, Mellem og Høj. Stop ved den valgte følsomhed. Back-UPS vil bippe for at bekræfte valg. Se Konfiguration for nærmere oplysninger. Hoved/kontrollerede udgange slå til/fra Hovedenhed/Aktivér kalibrering af grænseværdi 2 Tændt Blad-ikonen vil slukkes, hvilket angiver, at hovedudgangen er slået fra, eller tændes, hvilket angiver, at hovedudgangen er slået til. Back-UPS vil udsende et bip. 6 Tændt Under kalibreringen af grænseværdien skal den enhed, der er koblet til hovedudgangen, være slukket eller sat i standby eller hviletilstand. Efter gennemførelse vil ikonen for strømbesparelse blinke 3 gange og bippe 3 gange. Selvtest (manuel) 6 Tændt Back-UPS vil teste det interne batteri. Bemærk: Det vil ske automatisk, når der tændes for Back-UPS. Nulstil hændelse 0,2 Tændt Når hændelsesskærmbilledet vises, skal du trykke på og holde DISPALY inde og derefter trykke på POWER, for at slette meddelelsen om hændelsen. Nulstil fejlmeddelelse 2 Fejl Når en fejl er identificeret, skal du trykke på POWER for at fjerne den visuelle angivelse og for at vende tilbage til standby. 6 Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening

7 Problemløsning Problem Mulige årsager Løsning Kan ikke tænde for Back-UPS. Back-UPS'en er ikke sluttet til elnettet. Back-UPS leverer ikke strøm under et nedbrud i elnettet. Back-UPS kører på strøm fra batteriet, mens enheden er forbundet til stikkontakten. Back-UPS yder ikke den forventede backup-tid. Indikatoren for UDSKIFT BATTERI er tændt. Indikatoren for OVERBELASTNING er tændt. Indikatoren for SYSTEMFEJL er tændt, og alle indikatorerne på forsiden blinker. Der leveres ikke strøm til visse udgange. De kontrollerede udgange leverer ikke strøm, selv om hovedenheden ikke er i hviletilstand. Den indbyggede afbryder slår fra. Det interne batteri er ikke koblet til. Den tilsluttede spænding er udenfor grænseværdierne. Sørg for at det tilsluttede udstyr ikke er tilsluttet til en KUN STRØMSTØDSBESKYTTET udgang. Stikket er delvis trukket ud af stikket i væggen, der er ikke strøm i stikket i væggen eller sikkerhedsafbryderen har slået fra. Back-UPS udfører en automatisk selvtest. Strømmen fra stikkontakten ligger udenfor grænseværdierne for styrke, frekvens eller bølgerne er forvrængede. Udgangene med batteribackup kan være fuldt eller forkert belastet. Batteriet blev for nyligt afladt på grund af et strømsvigt og er ikke blevet helt genopladt. Batteriet er slidt op. Batteriet er slidt op. Det tilsluttede udstyr trækker mere strøm, end Back-UPS kan levere. Der er en intern fejl. Der kan bevidst være slukket for strømmen til de kontrollerede udgange. Grænseværdien for hovedudgange kan være forkert indstillet. Sørg for, at Back-UPS er korrekt tilsluttet til en stikkontakt med vekselstrøm. Udtag ledninger til alt uvæsentligt udstyr fra Back-UPS. Nulstil afbryderen. Tilslut igen udstyret en enhed ad gangen. Hvis afbryderen igen slår fra, frakobles den enhed, der forårsager afbrydelsen. Tilslut batteriet. Tilpas spænding og følsomhed. Fjern udstyret fra den kun STRØMSTØDSBESKYTTEDE udgang og tilslut det til en udgang med batteribackup. Sørg for, at stikket på ledningen er stukket helt ind i stikkontakten. Sørg for, at der er strøm på stikkontakten ved at kontrollere den med en anden enhed. Det er ikke nødvendigt at foretage sig noget. Tilpas spænding og følsomhed. Frakobel mindre vigtigt udstyr fra udgangene med batteribackup og tilslut udstyret til udgangene, der er BESKYTTET MOD STRØMSTØD. Oplad batteriet i 16 timer. Udskift batteriet. Udskift batteriet. Frakobel mindre vigtigt udstyr fra udgangene med batteribackup og tilslut udstyret til udgangene, der er BESKYTTET MOD STRØMSTØD. Se hvilken intern fejlmeddelelse, der vises på skærmen ved at sammenlige tallet på LCDskærmen med den tilsvarende fejlmeddelelse (se Fejlmeddelelser) og kontakt APC's teknisk support. Kontrollér, at det er de korrekte perifere enheder, der er koblet til de kontrollerede udgange. Hvis denne funktion ikke ønskes, deaktivér strømsparende hovedenhed og kontrollerede udgange. Justér grænseværdien, når der er slukket for hovedudgangen og de kontrollerede udgange. Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening 7

8 Specifikationer t Model BR1200GI BR1500GI Effekt 1200 Watt 1500 Watt Maksimal belastning 720 Watt 865 Watt Angivet indgangsspænding 230 V Område for online V indgangsspænding Automatisk spændingsregulering ( ) +11,2% ( ) -11,2% Frekvensområde 50/60 Hz ± 1 Hz Bølgeform ved batteridrift Tilpasset sinusbølge Typisk opladningstid 8 timer Overførselstid Maks. 10 ms. Temperatur ved drift 0 til 40 C (32 til 104 F) Opbevaringstemperatur -15 til 45 C (23 til 113 F) Mål 30,1 11,2 38,2 cm (11,9 4,4 15,0") Vægt 12,8 kg (28,2 lbs) 13,4 kg (29,5 lbs) Interface Seriel, USB Driftstid på batteri Se: EMI klassificering Godkendelser CE, C-Tick, KETI CE, TUV-GS, GOST, A-Tick, KETI, TISI Udskiftningsbatteri Batteriet holder typisk i 3 til 6 år, kontere tid hvis det udsættes for mange nedbrud eller høje temperaturer. Erstatningsbatteri til Back-UPS Pro 1200 og 1500 er APCRBC123. Venligst genbrug brugte batterier. Service Hvis Back-UPS er skadet ved modtagelsen, skal det meddeles til transportfirmaet. Hvis Back-UPS kræver service, skal den ikke sendes tilbage til forhandleren. 1. Se afsnittet om problemløsning for at udelukke almindeligt forekommende problemer. 2. Hvis problemet fortsætter, se 3. Hvis det heller ikke løser problemet, kontakt APC's teknisk support. Hav Back-UPS modelnummer, serienummer og købsdato klar. Vær forberedt på at løse problemet sammen med en af APC's teknisk supportmedarbejdere. Hvis det heller ikke lykkes, vil APC udstede et returnummer (Return Merchandise Authorization - RMA) og en forsendelsesadresse. Garanti Standard garantiperiode er tre (3) år fra købsdatoen ved køb i lande, der er medlem af EU. I øvrige lande er standard garantiperioden to (2) år fra købsdatoen. APC's standardprocedure er at erstatte den oprindelige enhed med en rekonstrueret enhed fra fabrikken. Kunder, der ønsker at få den originale enhed tilbage på grund af enhedsnumre eller afskrivningsregler, skal meddele det ved den første henvendelse til en repræsentant for APC's teknisk support. APC vil sende erstatningsenheden, når den defekte enhed er modtaget af reparationsafdelingen, eller straks fremsende enheden mod sikkerhed i form af gyldige kreditkortoplysninger. Kunden betaler for forsendelse af enheden til APC. APC betaler fragtomkostninger for jordtransport for afsendelse af erstatningsenhed til kunden. APC global kundesupport Internet Global Kundesupport og oplysninger om garanti findes på APCs websted 04/2010 APC fra Schneider Electric. Alle varemærker tilhører Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation eller deres affilierede firmaer A 4/2010

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere