Back-UPS Pro 1200/ V Installation og betjening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening"

Transkript

1 Back-UPS Pro 1200/ V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet bu059a bu058a bu060a bu055a bu057a Installér PowerChute Personal Edition software APC PowerChute Personal Edition software giver automatisk lagring af filer og nedlukning af din computer i tilfælde af strømsvigt. Anvend det kabel, der følger med Back-UPS, til at forbinde dataporten på Back-UPS med USB-porten på din computer. Læg cd'en i din computers cd-rom-drev og følg anvisningerne på skærmen.

2 Tilslut udstyret Udgange til batteribackup og strømstødsbeskyttelse Når Back-UPS modtager strøm, vil batteribackupog strømstødsbeskyttelsesudgangene levere strøm til det tilsluttede udstyr. Ved strømsvigt eller andre strømproblemer vil batteribackup-udgangene i en begrænset tid modtage strøm fra Back-UPS. Tilslut udstyr som printere, faxmaskiner, scannere og andet, perifert udstyr, der ikke behøver strøm fra batteribackup, til de strømstødsbeskyttede udgange. Disse udgange yder altid beskyttelse mod strømstød, selv når Back-UPS er slukket. Hovedudgang og kontrollerede udgange For at spare strøm, når enheden, der er koblet til hovedudgangen, går i hviletilstand, standby eller slukkes, vil kontrolenhederne også lukkes ned og sparer strøm. Tilslut masterenheden som f.eks. en desktop computer eller audio/visuel modtager til hovedudgangen. Tilslut perifere enheder som f.eks.en printer, højttalere eller en scanner til de kontrollerede udgange. bu146a USB og seriel dataport Strømstødsbeskyttede porte til telefonledninger Jord-skrue Strømstødsbeskyttede udgange, der er kontrolleret af hovedudgangen Strømstødsbeskyttede udgange Vekselstrøm indgang Batteribackupudgange med strømstødsbeskyttelse Batteribackupudgang med strømstødsbeskyttelse, der er kontrolleret af hovedudgangen Hovedudgang Stik til ekstern batteripakke (kun på BR1500GI) Ethernet strømstødsbeskyttede ind og udgange For at anvende PowerChute Personal Edition skal tilsluttes et serielt kabel eller et USB-kabel. Tilslut en telefonledning til IN-porten, og tilslut et modem til OUT-porten. Tilslut jordforbindelsen fra yderligere strømstødsbeskyttende enheder så som beskyttelse af netværk og datalinjer. Disse udgange er beskyttet mod strømstød og vil kobles fra elnettet ved strømsvigt eller hvis hovedenheden går i hviletilstand eller standby. Disse udgange yder altid beskyttelse mod strømstød, selv når Back-UPS er slukket. Tilslut udstyr så som printere og scannere, der ikke kræve batteribackupbeskyttelse. Tilslut enheden til elnettet ved hjælp af den medfølgende el-ledning. Ved strømsvigt eller andre strømproblemer vil batteribackup-udgangene i en begrænset tid modtage strøm fra Back-UPS. Tilslut kritisk udstyr så som desktopcomputer, computerskærm, modem eller andre datafølsomme enheder til disse udgange. Disse udgange vil levere batteristrøm til det tilsluttede udstyr under et strømsvigt. Strømmen vil blive frakoblet disse udgange, hvis hovedenheden går i hviletilstand eller standby. Tilslut udstyr som f.eks. en computerskærm til disse udgange. Tilslut hovedenheden til denne udgang, hvilket i de fleste situationer vil være hovedcomputeren. Tilslut en ekstern batteripakker for at kunne yder ekstra batteribackuptid (kun på Back-UPS 1500). Anvend et Ethernet-kabel til at forbinde et kabelmodem til IN-porten og forbind en computer til OUT-porten. 2 Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening

3 Betjening Strømsparefunktion For at spare strøm skal du konfigurere Back-UPS til at genkende en hovedenhed så som en desktop computer eller en A/V modtager, og kontrollerede, eksterne enheder så som en printer, højttalere eller en scanner. Når hovedenheden går i hviletilstand, standby eller slukkes, vil kontrolenhederne også slukkes og spare strøm. Aktivér strømsparefunktion. Tryk og hold MUTE og DISPLAY inde samtidig i to sekunder. Back-UPS vil udsende et bip for at angive, at funktionen er aktiveret. Blad-ikonen på skærmen vil være tændt. Deaktivér strømsparefunktion. Tryk og hold MUTE og DISPLAY inde samtidig i to sekunder. Back-UPS vil udsende et bip for at angive, at funktionen er deaktiveret. Blad-ikonen på skærmen vil være slukket. Angivelse af grænseværdi. Forskellige enheder har forskelligt strømforbrug i hhv. hviletilstand og standby. Det kan være nødvendigt at justere grænseværdierne for, hvornår hovedudgangen meddeler de kontrollerede udgange, at de skal lukkes ned. 1. Sørg for, at hovedenheden er forbundet til hovedudgangen. Sæt enheden i hviletilstand, standby eller sluk for den. 2. Tryk på DISPLAY og MUTE samtidig og hold dem inde i seks sekunder, indtil blad-ikonen blinker tre gang og Back-UPS bipper tre gange. 3. Back-UPS vil nu kende hovedenhedens grænseværdi og lagre den som ny indstilling for grænseværdi. Strømspareskærm Skærminterfacet kan konfigureres til altid at være tændt, eller for at spare strøm kan det konfigureres til slukke efter en periode uden aktivitet. 1. Kører permanent: Tryk på DISPLAY og hold knappen inde i to sekunder. Skærmen vil være tændt, og Back-UPS vil udsende et bip som bekræftelse på, at den er tændt hele tiden. 2. Strømspareindstilling: Tryk på DISPLAY og hold knappen inde i to sekunder. Skærmen vil slukkes, og Back-UPS vil udsende et bip som bekræftelse på, at den er i strømsparetilstand. Når enheden er sat til at spare strøm, vil skærmen tændes, hvis der trykkes på en knap, hvorefter den slukker efter 60 sekunder uden aktivitet. Enhedens følsomhed Justér Backup-UPS'ens følsomhed for at angive, hvornår den skal skifte til batteridrift. Jo højere følsomhed, jo oftere vil Back-UPS skifte til batteridrift. 1. Sørg for at Back-UPS er koblet til stikkontakten men er slukket. 2. Tryk og hold POWER-knappen inde i seks sekunder. Bjælken med LOAD CAPACITY vil blinke, hvilket angiver, at Back-UPS er klar til at blive programmeret. 3. Tryk igen på POWER for at skifte mellem menupunkterne. Stop ved den ønskede følsomhed. Back-UPS vil bippe for at bekræfte valget. Lav følsomhed Medium følsomhed (standard) Høj følsomhed Vac Vac Vac Indgangsstrømmen er ekstremt lav eller høj (Anbefales ikke til computere). Back-UPS vil ofte skifte til batteridrift. Det tilsluttede udstyr er følsomt overfor variationer i spændingen. Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening 3

4 Knapper på frontpanelet og skærminterface Anvend de tre knapper på frontpanelet på Back-UPS og skærminterfacet til at konfigurere Back-UPS. Frontpanel Knap til lydløs tilstand Power On/Off (Tænd/sluk) knap Skærmknap Skærminterface bu044a bu002a On Line (Tændt) Back-UPS'en levere strøm efter indstillingerne til det tilsluttede udstyr. Power-Saving (Strømsparende) Hovedudgangen og de kontrollerede udgange er aktiveret og sparer strøm, når hovedenheden går i hviletilstand eller standby. Load Capacity (Belastning) Belastningen er angivet ved antallet af tændte blokke, fra en til fem. Hver blok angiver 20% af belastningen. Battery Charge (Batteriets ladning) Antallet af tændte blokke angiver, hvor meget batteriet er ladet op. Når alle fem blokke er tændt, er Back-UPS fuldt opladt. Når en blok lyser, er Back-UPS' batteri tæt ved at løbe tør for strøm. Symbolet vil blinke og Back-UPS vil konstant bippe. Overload (Overbelastning) Den krævede strøm overskrider Back-UPS' kapacitet. Event Hændelsestælleren viser antallet af hændelser, der er forekommet, som medførte, at Back-UPS skiftede til batteridrift. Automatic Voltage Regulation Back-UPS kan kompensere for høj eller lav indgangsspænding. Når tændt, kompenserer Back-UPS for lav indgangsspænding. Indgangsspænding. Udgangsspænding. Når tændt, kompencerer Back-UPS for høj indgangsspænding. System Faults (Systemfejl) Der er en fejl ved systemet. Fejlens nummer vil lyse på skærminterfacet. Se Systemfejl på side 5. Mute (Lydløs) Hvis stregen igennem højttalerikonen er tændt, er lydalarmen slukket. Replace Battery (Udskift batteri) Batteriet er ikke tilsluttet eller nærmer sig udløb for dets anvendelse. Udskift batteriet. On Battery (Batteridrift) Back-UPS leverer strøm fra batteribackup'en til det tilsluttede udstyr. Den vil bippe fire gange hver 30. sekund. 4 Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening

5 Advarsler og systemfejl Alarmlyde Fire bip hver 30. sekund Kontinuerlig bippen Kontinuerlig tone Bipper i 1 minut hver 5. time Back-UPS kører på batteri. Du bør overveje at gemme det arbejde, du er i gang med. Lav spænding på batteriet og batteriet er ved at løbe ud. Gem straks alt igangværende arbejde, luk alle åbne applikationer og luk operativsystemet ned. Batteribackupens udgange er overbelastet. Batteriet kan ikke gennemføre den automatiske diagnosetest og bør udskiftes. Advarselsikoner Hvis disse ikoner er tændt... Kan dette være problemet. Back-UPS kører på elnettet, men er overbelastet. Frakobl en af de enheder, der er koblet til Back-UPS'en. Hvis ikonen for overbelastning holder op med at blinke, er Back-UPS'en ikke længere overbelastet og vil fortsætte med at fungere normalt. Back-UPS kører på batteri, men er overbelastet. Frakobl en af de enheder, der er koblet til Back-UPS'en. Hvis ikonen for overbelastning holder op med at blinke, er Back-UPS'en ikke længere overbelastet og vil fortsætte med at fungere normalt. Back-UPS kører på elnettet, men batteriet fungerer ikke korrekt. Kontakt APC kundeservice for at bestille et erstatningsbatteri. Se Udskiftningsbatteri på side 8. Back-UPS kører på batteri og batteriet er ved at løbe tør for strøm. Sluk for alt tilsluttet udstyr for at undgå at miste data, der ikke er gemt. Når det er muligt, forbindes Back-UPS til elnettet for at genoplade batteriet. Systemfejl Back-UPS viser disse fejlmeddelelser. bu088a F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 Batterikapacitet overbelastet Kun lidt batterikapacitet tilbage Batterikapacitet Xcap overbelastet Klemmekortslutning Ladefejl Relæfejl Temperatur Blæserfejl Intern fejl Sluk for Back-UPS. Frakobl ikke-essentielt udstyr fra batteribackupudgangene og tænd igen for Back-UPS. Sluk for Back-UPS. Frakobl ikke-essentielt udstyr fra batteribackupudgangene og tænd igen for Back-UPS. Fejlene F03-F09 kan ikke rettes af brugeren. Kontakt APC teknisk support for hjælp. Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening 5

6 Oversigt over funktionsknapper Funktion Knap Timing (sekunder) UPS status Beskrivelse Power Tændt 0,2 Slukket Tryk på POWER for at tænde for enheden. Hvis der ikke tilføres vekselstrøm til Back-UPS, vil den køre på batteriet. Slukket 2 Tændt Back-UPS modtager ikke indgangsstrøm men leverer beskyttelse mod strømstød. Display Statusforespørgsel 0,2 Tændt Kontrollér Back-UPS' status eller tilstand. LCD-skærmen vil være tændt i 60 sekunder. Altid tændt/ strømbesparende 2 Tændt Skærmen vil være tændt, og Back-UPS vil udsende et bip som bekræftelse på, at den er tændt hele tiden. Skærmen vil slukkes, og Back-UPS vil udsende et bip som bekræftelse på, at den er i strømsparetilstand. Når enheden er sat til at spare strøm, vil LCD-skærmen tændes, hvis der trykkes på en knap, hvorefter den slukker efter 60 sekunder uden aktivitet. Mute Anhænger af hændelse 0,2 Tændt Slå enhver lydalarm fra i forbindelse med hændelser. Generel status slå til/fra 2 Tændt Slå lydalarmer til eller fra. Ikonen for lydløs vil lyse op og Back-UPS vil udsende et bip. Funktionen lydløs kan ikke aktiveres, med mindre Back-UPS kører på størm fra batteriet. Følsomhed 6 Slukket Ikonen for belastningskapacitet vil blinke, hvilket angiver, at Back-UPS kan programmeres. Brug POWER-knappen til at skifte mellem Lav, Mellem og Høj. Stop ved den valgte følsomhed. Back-UPS vil bippe for at bekræfte valg. Se Konfiguration for nærmere oplysninger. Hoved/kontrollerede udgange slå til/fra Hovedenhed/Aktivér kalibrering af grænseværdi 2 Tændt Blad-ikonen vil slukkes, hvilket angiver, at hovedudgangen er slået fra, eller tændes, hvilket angiver, at hovedudgangen er slået til. Back-UPS vil udsende et bip. 6 Tændt Under kalibreringen af grænseværdien skal den enhed, der er koblet til hovedudgangen, være slukket eller sat i standby eller hviletilstand. Efter gennemførelse vil ikonen for strømbesparelse blinke 3 gange og bippe 3 gange. Selvtest (manuel) 6 Tændt Back-UPS vil teste det interne batteri. Bemærk: Det vil ske automatisk, når der tændes for Back-UPS. Nulstil hændelse 0,2 Tændt Når hændelsesskærmbilledet vises, skal du trykke på og holde DISPALY inde og derefter trykke på POWER, for at slette meddelelsen om hændelsen. Nulstil fejlmeddelelse 2 Fejl Når en fejl er identificeret, skal du trykke på POWER for at fjerne den visuelle angivelse og for at vende tilbage til standby. 6 Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening

7 Problemløsning Problem Mulige årsager Løsning Kan ikke tænde for Back-UPS. Back-UPS'en er ikke sluttet til elnettet. Back-UPS leverer ikke strøm under et nedbrud i elnettet. Back-UPS kører på strøm fra batteriet, mens enheden er forbundet til stikkontakten. Back-UPS yder ikke den forventede backup-tid. Indikatoren for UDSKIFT BATTERI er tændt. Indikatoren for OVERBELASTNING er tændt. Indikatoren for SYSTEMFEJL er tændt, og alle indikatorerne på forsiden blinker. Der leveres ikke strøm til visse udgange. De kontrollerede udgange leverer ikke strøm, selv om hovedenheden ikke er i hviletilstand. Den indbyggede afbryder slår fra. Det interne batteri er ikke koblet til. Den tilsluttede spænding er udenfor grænseværdierne. Sørg for at det tilsluttede udstyr ikke er tilsluttet til en KUN STRØMSTØDSBESKYTTET udgang. Stikket er delvis trukket ud af stikket i væggen, der er ikke strøm i stikket i væggen eller sikkerhedsafbryderen har slået fra. Back-UPS udfører en automatisk selvtest. Strømmen fra stikkontakten ligger udenfor grænseværdierne for styrke, frekvens eller bølgerne er forvrængede. Udgangene med batteribackup kan være fuldt eller forkert belastet. Batteriet blev for nyligt afladt på grund af et strømsvigt og er ikke blevet helt genopladt. Batteriet er slidt op. Batteriet er slidt op. Det tilsluttede udstyr trækker mere strøm, end Back-UPS kan levere. Der er en intern fejl. Der kan bevidst være slukket for strømmen til de kontrollerede udgange. Grænseværdien for hovedudgange kan være forkert indstillet. Sørg for, at Back-UPS er korrekt tilsluttet til en stikkontakt med vekselstrøm. Udtag ledninger til alt uvæsentligt udstyr fra Back-UPS. Nulstil afbryderen. Tilslut igen udstyret en enhed ad gangen. Hvis afbryderen igen slår fra, frakobles den enhed, der forårsager afbrydelsen. Tilslut batteriet. Tilpas spænding og følsomhed. Fjern udstyret fra den kun STRØMSTØDSBESKYTTEDE udgang og tilslut det til en udgang med batteribackup. Sørg for, at stikket på ledningen er stukket helt ind i stikkontakten. Sørg for, at der er strøm på stikkontakten ved at kontrollere den med en anden enhed. Det er ikke nødvendigt at foretage sig noget. Tilpas spænding og følsomhed. Frakobel mindre vigtigt udstyr fra udgangene med batteribackup og tilslut udstyret til udgangene, der er BESKYTTET MOD STRØMSTØD. Oplad batteriet i 16 timer. Udskift batteriet. Udskift batteriet. Frakobel mindre vigtigt udstyr fra udgangene med batteribackup og tilslut udstyret til udgangene, der er BESKYTTET MOD STRØMSTØD. Se hvilken intern fejlmeddelelse, der vises på skærmen ved at sammenlige tallet på LCDskærmen med den tilsvarende fejlmeddelelse (se Fejlmeddelelser) og kontakt APC's teknisk support. Kontrollér, at det er de korrekte perifere enheder, der er koblet til de kontrollerede udgange. Hvis denne funktion ikke ønskes, deaktivér strømsparende hovedenhed og kontrollerede udgange. Justér grænseværdien, når der er slukket for hovedudgangen og de kontrollerede udgange. Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening 7

8 Specifikationer t Model BR1200GI BR1500GI Effekt 1200 Watt 1500 Watt Maksimal belastning 720 Watt 865 Watt Angivet indgangsspænding 230 V Område for online V indgangsspænding Automatisk spændingsregulering ( ) +11,2% ( ) -11,2% Frekvensområde 50/60 Hz ± 1 Hz Bølgeform ved batteridrift Tilpasset sinusbølge Typisk opladningstid 8 timer Overførselstid Maks. 10 ms. Temperatur ved drift 0 til 40 C (32 til 104 F) Opbevaringstemperatur -15 til 45 C (23 til 113 F) Mål 30,1 11,2 38,2 cm (11,9 4,4 15,0") Vægt 12,8 kg (28,2 lbs) 13,4 kg (29,5 lbs) Interface Seriel, USB Driftstid på batteri Se: EMI klassificering Godkendelser CE, C-Tick, KETI CE, TUV-GS, GOST, A-Tick, KETI, TISI Udskiftningsbatteri Batteriet holder typisk i 3 til 6 år, kontere tid hvis det udsættes for mange nedbrud eller høje temperaturer. Erstatningsbatteri til Back-UPS Pro 1200 og 1500 er APCRBC123. Venligst genbrug brugte batterier. Service Hvis Back-UPS er skadet ved modtagelsen, skal det meddeles til transportfirmaet. Hvis Back-UPS kræver service, skal den ikke sendes tilbage til forhandleren. 1. Se afsnittet om problemløsning for at udelukke almindeligt forekommende problemer. 2. Hvis problemet fortsætter, se 3. Hvis det heller ikke løser problemet, kontakt APC's teknisk support. Hav Back-UPS modelnummer, serienummer og købsdato klar. Vær forberedt på at løse problemet sammen med en af APC's teknisk supportmedarbejdere. Hvis det heller ikke lykkes, vil APC udstede et returnummer (Return Merchandise Authorization - RMA) og en forsendelsesadresse. Garanti Standard garantiperiode er tre (3) år fra købsdatoen ved køb i lande, der er medlem af EU. I øvrige lande er standard garantiperioden to (2) år fra købsdatoen. APC's standardprocedure er at erstatte den oprindelige enhed med en rekonstrueret enhed fra fabrikken. Kunder, der ønsker at få den originale enhed tilbage på grund af enhedsnumre eller afskrivningsregler, skal meddele det ved den første henvendelse til en repræsentant for APC's teknisk support. APC vil sende erstatningsenheden, når den defekte enhed er modtaget af reparationsafdelingen, eller straks fremsende enheden mod sikkerhed i form af gyldige kreditkortoplysninger. Kunden betaler for forsendelse af enheden til APC. APC betaler fragtomkostninger for jordtransport for afsendelse af erstatningsenhed til kunden. APC global kundesupport Internet Global Kundesupport og oplysninger om garanti findes på APCs websted 04/2010 APC fra Schneider Electric. Alle varemærker tilhører Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation eller deres affilierede firmaer A 4/2010

Back-UPS RS 550 Installation og betjening

Back-UPS RS 550 Installation og betjening Back-UPS RS 550 Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed Installér ikke UPS'en idirekte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. bu001a Undlad at tilslutte en laserprinter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Tårn. 120/230 Vac

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Tårn. 120/230 Vac Betjeningsvejledning Smart-UPS C Uninterruptible Power Supply 1000/1500 VA Tårn 120/230 Vac su0813a Produktbeskrivelse APC fra Schneider Electric Smart-UPS er en konstant strømforsyning med høje præstationer

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply 990-2975 09/2006 Introduktion Om denne UPS Uninterruptible Power Supply (UPS)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugervejledning. Smart-UPS. UPS-nødstrømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montering 5U

Brugervejledning. Smart-UPS. UPS-nødstrømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montering 5U Brugervejledning Smart-UPS UPS-nødstrømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montering 5U Introduktion Introduktion Om denne UPS UPS-nødstrømforsyning fra APC by Schneider Electric beskytter

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2 Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed 990-2485 03/2007 Introduktion Om denne enhed The American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Kontrollér SBP'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader.

Kontrollér SBP'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader. Oversigt Service-bypasspanelet (SBP) fra APC by Schneider Electric giver netværksstrøm til tilsluttet udstyr under UPS-vedligeholdelse. Indhold Læs sikkerhedsvejledningen, før UPS'en installeres. Kontrollér

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. UPS-anlæg. Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. UPS-anlæg. Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a Betjeningsvejledning Smart-UPS C UPS-anlæg Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac su0813a Produktbeskrivelse Denne APC by Schneider Electric Smart-UPS C er en højtydende UPS (nødstrømsanlæg). Den

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Installation og betjening

Installation og betjening Installation og betjening Smart-UPS SR1 UPS-nødstrømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 VAC Kabinet su0835a Smart-UPS TM SR1 UPS-nødstrømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 VAC Kabinet Dansk 990-5163A

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141

Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141 Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line / Sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere, betjene, servicere eller vedligeholde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

GUIDE TIL DAGLIG BRUG. ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner

GUIDE TIL DAGLIG BRUG. ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner GUIDE TIL DAGLIG BRUG ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner J uno er et stærkt undervisningsværktøj i klasseværelser. Adskillelige undersøgelser viser

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

UPS 425 / 625 Energy Protector

UPS 425 / 625 Energy Protector UPS 425 / 625 Energy Protector Brugervejledning Version 1.31 Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugervejledning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

g GE Industrial Systems

g GE Industrial Systems GE Industrial Systems Digital Energy ML Series Uninterruptible Power Supply 350-500-700-1000 VA GE Digital Energy General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere