Back-UPS Pro 1200/ V Installation og betjening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening"

Transkript

1 Back-UPS Pro 1200/ V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet bu059a bu058a bu060a bu055a bu057a Installér PowerChute Personal Edition software APC PowerChute Personal Edition software giver automatisk lagring af filer og nedlukning af din computer i tilfælde af strømsvigt. Anvend det kabel, der følger med Back-UPS, til at forbinde dataporten på Back-UPS med USB-porten på din computer. Læg cd'en i din computers cd-rom-drev og følg anvisningerne på skærmen.

2 Tilslut udstyret Udgange til batteribackup og strømstødsbeskyttelse Når Back-UPS modtager strøm, vil batteribackupog strømstødsbeskyttelsesudgangene levere strøm til det tilsluttede udstyr. Ved strømsvigt eller andre strømproblemer vil batteribackup-udgangene i en begrænset tid modtage strøm fra Back-UPS. Tilslut udstyr som printere, faxmaskiner, scannere og andet, perifert udstyr, der ikke behøver strøm fra batteribackup, til de strømstødsbeskyttede udgange. Disse udgange yder altid beskyttelse mod strømstød, selv når Back-UPS er slukket. Hovedudgang og kontrollerede udgange For at spare strøm, når enheden, der er koblet til hovedudgangen, går i hviletilstand, standby eller slukkes, vil kontrolenhederne også lukkes ned og sparer strøm. Tilslut masterenheden som f.eks. en desktop computer eller audio/visuel modtager til hovedudgangen. Tilslut perifere enheder som f.eks.en printer, højttalere eller en scanner til de kontrollerede udgange. bu146a USB og seriel dataport Strømstødsbeskyttede porte til telefonledninger Jord-skrue Strømstødsbeskyttede udgange, der er kontrolleret af hovedudgangen Strømstødsbeskyttede udgange Vekselstrøm indgang Batteribackupudgange med strømstødsbeskyttelse Batteribackupudgang med strømstødsbeskyttelse, der er kontrolleret af hovedudgangen Hovedudgang Stik til ekstern batteripakke (kun på BR1500GI) Ethernet strømstødsbeskyttede ind og udgange For at anvende PowerChute Personal Edition skal tilsluttes et serielt kabel eller et USB-kabel. Tilslut en telefonledning til IN-porten, og tilslut et modem til OUT-porten. Tilslut jordforbindelsen fra yderligere strømstødsbeskyttende enheder så som beskyttelse af netværk og datalinjer. Disse udgange er beskyttet mod strømstød og vil kobles fra elnettet ved strømsvigt eller hvis hovedenheden går i hviletilstand eller standby. Disse udgange yder altid beskyttelse mod strømstød, selv når Back-UPS er slukket. Tilslut udstyr så som printere og scannere, der ikke kræve batteribackupbeskyttelse. Tilslut enheden til elnettet ved hjælp af den medfølgende el-ledning. Ved strømsvigt eller andre strømproblemer vil batteribackup-udgangene i en begrænset tid modtage strøm fra Back-UPS. Tilslut kritisk udstyr så som desktopcomputer, computerskærm, modem eller andre datafølsomme enheder til disse udgange. Disse udgange vil levere batteristrøm til det tilsluttede udstyr under et strømsvigt. Strømmen vil blive frakoblet disse udgange, hvis hovedenheden går i hviletilstand eller standby. Tilslut udstyr som f.eks. en computerskærm til disse udgange. Tilslut hovedenheden til denne udgang, hvilket i de fleste situationer vil være hovedcomputeren. Tilslut en ekstern batteripakker for at kunne yder ekstra batteribackuptid (kun på Back-UPS 1500). Anvend et Ethernet-kabel til at forbinde et kabelmodem til IN-porten og forbind en computer til OUT-porten. 2 Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening

3 Betjening Strømsparefunktion For at spare strøm skal du konfigurere Back-UPS til at genkende en hovedenhed så som en desktop computer eller en A/V modtager, og kontrollerede, eksterne enheder så som en printer, højttalere eller en scanner. Når hovedenheden går i hviletilstand, standby eller slukkes, vil kontrolenhederne også slukkes og spare strøm. Aktivér strømsparefunktion. Tryk og hold MUTE og DISPLAY inde samtidig i to sekunder. Back-UPS vil udsende et bip for at angive, at funktionen er aktiveret. Blad-ikonen på skærmen vil være tændt. Deaktivér strømsparefunktion. Tryk og hold MUTE og DISPLAY inde samtidig i to sekunder. Back-UPS vil udsende et bip for at angive, at funktionen er deaktiveret. Blad-ikonen på skærmen vil være slukket. Angivelse af grænseværdi. Forskellige enheder har forskelligt strømforbrug i hhv. hviletilstand og standby. Det kan være nødvendigt at justere grænseværdierne for, hvornår hovedudgangen meddeler de kontrollerede udgange, at de skal lukkes ned. 1. Sørg for, at hovedenheden er forbundet til hovedudgangen. Sæt enheden i hviletilstand, standby eller sluk for den. 2. Tryk på DISPLAY og MUTE samtidig og hold dem inde i seks sekunder, indtil blad-ikonen blinker tre gang og Back-UPS bipper tre gange. 3. Back-UPS vil nu kende hovedenhedens grænseværdi og lagre den som ny indstilling for grænseværdi. Strømspareskærm Skærminterfacet kan konfigureres til altid at være tændt, eller for at spare strøm kan det konfigureres til slukke efter en periode uden aktivitet. 1. Kører permanent: Tryk på DISPLAY og hold knappen inde i to sekunder. Skærmen vil være tændt, og Back-UPS vil udsende et bip som bekræftelse på, at den er tændt hele tiden. 2. Strømspareindstilling: Tryk på DISPLAY og hold knappen inde i to sekunder. Skærmen vil slukkes, og Back-UPS vil udsende et bip som bekræftelse på, at den er i strømsparetilstand. Når enheden er sat til at spare strøm, vil skærmen tændes, hvis der trykkes på en knap, hvorefter den slukker efter 60 sekunder uden aktivitet. Enhedens følsomhed Justér Backup-UPS'ens følsomhed for at angive, hvornår den skal skifte til batteridrift. Jo højere følsomhed, jo oftere vil Back-UPS skifte til batteridrift. 1. Sørg for at Back-UPS er koblet til stikkontakten men er slukket. 2. Tryk og hold POWER-knappen inde i seks sekunder. Bjælken med LOAD CAPACITY vil blinke, hvilket angiver, at Back-UPS er klar til at blive programmeret. 3. Tryk igen på POWER for at skifte mellem menupunkterne. Stop ved den ønskede følsomhed. Back-UPS vil bippe for at bekræfte valget. Lav følsomhed Medium følsomhed (standard) Høj følsomhed Vac Vac Vac Indgangsstrømmen er ekstremt lav eller høj (Anbefales ikke til computere). Back-UPS vil ofte skifte til batteridrift. Det tilsluttede udstyr er følsomt overfor variationer i spændingen. Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening 3

4 Knapper på frontpanelet og skærminterface Anvend de tre knapper på frontpanelet på Back-UPS og skærminterfacet til at konfigurere Back-UPS. Frontpanel Knap til lydløs tilstand Power On/Off (Tænd/sluk) knap Skærmknap Skærminterface bu044a bu002a On Line (Tændt) Back-UPS'en levere strøm efter indstillingerne til det tilsluttede udstyr. Power-Saving (Strømsparende) Hovedudgangen og de kontrollerede udgange er aktiveret og sparer strøm, når hovedenheden går i hviletilstand eller standby. Load Capacity (Belastning) Belastningen er angivet ved antallet af tændte blokke, fra en til fem. Hver blok angiver 20% af belastningen. Battery Charge (Batteriets ladning) Antallet af tændte blokke angiver, hvor meget batteriet er ladet op. Når alle fem blokke er tændt, er Back-UPS fuldt opladt. Når en blok lyser, er Back-UPS' batteri tæt ved at løbe tør for strøm. Symbolet vil blinke og Back-UPS vil konstant bippe. Overload (Overbelastning) Den krævede strøm overskrider Back-UPS' kapacitet. Event Hændelsestælleren viser antallet af hændelser, der er forekommet, som medførte, at Back-UPS skiftede til batteridrift. Automatic Voltage Regulation Back-UPS kan kompensere for høj eller lav indgangsspænding. Når tændt, kompenserer Back-UPS for lav indgangsspænding. Indgangsspænding. Udgangsspænding. Når tændt, kompencerer Back-UPS for høj indgangsspænding. System Faults (Systemfejl) Der er en fejl ved systemet. Fejlens nummer vil lyse på skærminterfacet. Se Systemfejl på side 5. Mute (Lydløs) Hvis stregen igennem højttalerikonen er tændt, er lydalarmen slukket. Replace Battery (Udskift batteri) Batteriet er ikke tilsluttet eller nærmer sig udløb for dets anvendelse. Udskift batteriet. On Battery (Batteridrift) Back-UPS leverer strøm fra batteribackup'en til det tilsluttede udstyr. Den vil bippe fire gange hver 30. sekund. 4 Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening

5 Advarsler og systemfejl Alarmlyde Fire bip hver 30. sekund Kontinuerlig bippen Kontinuerlig tone Bipper i 1 minut hver 5. time Back-UPS kører på batteri. Du bør overveje at gemme det arbejde, du er i gang med. Lav spænding på batteriet og batteriet er ved at løbe ud. Gem straks alt igangværende arbejde, luk alle åbne applikationer og luk operativsystemet ned. Batteribackupens udgange er overbelastet. Batteriet kan ikke gennemføre den automatiske diagnosetest og bør udskiftes. Advarselsikoner Hvis disse ikoner er tændt... Kan dette være problemet. Back-UPS kører på elnettet, men er overbelastet. Frakobl en af de enheder, der er koblet til Back-UPS'en. Hvis ikonen for overbelastning holder op med at blinke, er Back-UPS'en ikke længere overbelastet og vil fortsætte med at fungere normalt. Back-UPS kører på batteri, men er overbelastet. Frakobl en af de enheder, der er koblet til Back-UPS'en. Hvis ikonen for overbelastning holder op med at blinke, er Back-UPS'en ikke længere overbelastet og vil fortsætte med at fungere normalt. Back-UPS kører på elnettet, men batteriet fungerer ikke korrekt. Kontakt APC kundeservice for at bestille et erstatningsbatteri. Se Udskiftningsbatteri på side 8. Back-UPS kører på batteri og batteriet er ved at løbe tør for strøm. Sluk for alt tilsluttet udstyr for at undgå at miste data, der ikke er gemt. Når det er muligt, forbindes Back-UPS til elnettet for at genoplade batteriet. Systemfejl Back-UPS viser disse fejlmeddelelser. bu088a F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 Batterikapacitet overbelastet Kun lidt batterikapacitet tilbage Batterikapacitet Xcap overbelastet Klemmekortslutning Ladefejl Relæfejl Temperatur Blæserfejl Intern fejl Sluk for Back-UPS. Frakobl ikke-essentielt udstyr fra batteribackupudgangene og tænd igen for Back-UPS. Sluk for Back-UPS. Frakobl ikke-essentielt udstyr fra batteribackupudgangene og tænd igen for Back-UPS. Fejlene F03-F09 kan ikke rettes af brugeren. Kontakt APC teknisk support for hjælp. Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening 5

6 Oversigt over funktionsknapper Funktion Knap Timing (sekunder) UPS status Beskrivelse Power Tændt 0,2 Slukket Tryk på POWER for at tænde for enheden. Hvis der ikke tilføres vekselstrøm til Back-UPS, vil den køre på batteriet. Slukket 2 Tændt Back-UPS modtager ikke indgangsstrøm men leverer beskyttelse mod strømstød. Display Statusforespørgsel 0,2 Tændt Kontrollér Back-UPS' status eller tilstand. LCD-skærmen vil være tændt i 60 sekunder. Altid tændt/ strømbesparende 2 Tændt Skærmen vil være tændt, og Back-UPS vil udsende et bip som bekræftelse på, at den er tændt hele tiden. Skærmen vil slukkes, og Back-UPS vil udsende et bip som bekræftelse på, at den er i strømsparetilstand. Når enheden er sat til at spare strøm, vil LCD-skærmen tændes, hvis der trykkes på en knap, hvorefter den slukker efter 60 sekunder uden aktivitet. Mute Anhænger af hændelse 0,2 Tændt Slå enhver lydalarm fra i forbindelse med hændelser. Generel status slå til/fra 2 Tændt Slå lydalarmer til eller fra. Ikonen for lydløs vil lyse op og Back-UPS vil udsende et bip. Funktionen lydløs kan ikke aktiveres, med mindre Back-UPS kører på størm fra batteriet. Følsomhed 6 Slukket Ikonen for belastningskapacitet vil blinke, hvilket angiver, at Back-UPS kan programmeres. Brug POWER-knappen til at skifte mellem Lav, Mellem og Høj. Stop ved den valgte følsomhed. Back-UPS vil bippe for at bekræfte valg. Se Konfiguration for nærmere oplysninger. Hoved/kontrollerede udgange slå til/fra Hovedenhed/Aktivér kalibrering af grænseværdi 2 Tændt Blad-ikonen vil slukkes, hvilket angiver, at hovedudgangen er slået fra, eller tændes, hvilket angiver, at hovedudgangen er slået til. Back-UPS vil udsende et bip. 6 Tændt Under kalibreringen af grænseværdien skal den enhed, der er koblet til hovedudgangen, være slukket eller sat i standby eller hviletilstand. Efter gennemførelse vil ikonen for strømbesparelse blinke 3 gange og bippe 3 gange. Selvtest (manuel) 6 Tændt Back-UPS vil teste det interne batteri. Bemærk: Det vil ske automatisk, når der tændes for Back-UPS. Nulstil hændelse 0,2 Tændt Når hændelsesskærmbilledet vises, skal du trykke på og holde DISPALY inde og derefter trykke på POWER, for at slette meddelelsen om hændelsen. Nulstil fejlmeddelelse 2 Fejl Når en fejl er identificeret, skal du trykke på POWER for at fjerne den visuelle angivelse og for at vende tilbage til standby. 6 Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening

7 Problemløsning Problem Mulige årsager Løsning Kan ikke tænde for Back-UPS. Back-UPS'en er ikke sluttet til elnettet. Back-UPS leverer ikke strøm under et nedbrud i elnettet. Back-UPS kører på strøm fra batteriet, mens enheden er forbundet til stikkontakten. Back-UPS yder ikke den forventede backup-tid. Indikatoren for UDSKIFT BATTERI er tændt. Indikatoren for OVERBELASTNING er tændt. Indikatoren for SYSTEMFEJL er tændt, og alle indikatorerne på forsiden blinker. Der leveres ikke strøm til visse udgange. De kontrollerede udgange leverer ikke strøm, selv om hovedenheden ikke er i hviletilstand. Den indbyggede afbryder slår fra. Det interne batteri er ikke koblet til. Den tilsluttede spænding er udenfor grænseværdierne. Sørg for at det tilsluttede udstyr ikke er tilsluttet til en KUN STRØMSTØDSBESKYTTET udgang. Stikket er delvis trukket ud af stikket i væggen, der er ikke strøm i stikket i væggen eller sikkerhedsafbryderen har slået fra. Back-UPS udfører en automatisk selvtest. Strømmen fra stikkontakten ligger udenfor grænseværdierne for styrke, frekvens eller bølgerne er forvrængede. Udgangene med batteribackup kan være fuldt eller forkert belastet. Batteriet blev for nyligt afladt på grund af et strømsvigt og er ikke blevet helt genopladt. Batteriet er slidt op. Batteriet er slidt op. Det tilsluttede udstyr trækker mere strøm, end Back-UPS kan levere. Der er en intern fejl. Der kan bevidst være slukket for strømmen til de kontrollerede udgange. Grænseværdien for hovedudgange kan være forkert indstillet. Sørg for, at Back-UPS er korrekt tilsluttet til en stikkontakt med vekselstrøm. Udtag ledninger til alt uvæsentligt udstyr fra Back-UPS. Nulstil afbryderen. Tilslut igen udstyret en enhed ad gangen. Hvis afbryderen igen slår fra, frakobles den enhed, der forårsager afbrydelsen. Tilslut batteriet. Tilpas spænding og følsomhed. Fjern udstyret fra den kun STRØMSTØDSBESKYTTEDE udgang og tilslut det til en udgang med batteribackup. Sørg for, at stikket på ledningen er stukket helt ind i stikkontakten. Sørg for, at der er strøm på stikkontakten ved at kontrollere den med en anden enhed. Det er ikke nødvendigt at foretage sig noget. Tilpas spænding og følsomhed. Frakobel mindre vigtigt udstyr fra udgangene med batteribackup og tilslut udstyret til udgangene, der er BESKYTTET MOD STRØMSTØD. Oplad batteriet i 16 timer. Udskift batteriet. Udskift batteriet. Frakobel mindre vigtigt udstyr fra udgangene med batteribackup og tilslut udstyret til udgangene, der er BESKYTTET MOD STRØMSTØD. Se hvilken intern fejlmeddelelse, der vises på skærmen ved at sammenlige tallet på LCDskærmen med den tilsvarende fejlmeddelelse (se Fejlmeddelelser) og kontakt APC's teknisk support. Kontrollér, at det er de korrekte perifere enheder, der er koblet til de kontrollerede udgange. Hvis denne funktion ikke ønskes, deaktivér strømsparende hovedenhed og kontrollerede udgange. Justér grænseværdien, når der er slukket for hovedudgangen og de kontrollerede udgange. Back-UPS Pro 1200 og V Installation og betjening 7

8 Specifikationer t Model BR1200GI BR1500GI Effekt 1200 Watt 1500 Watt Maksimal belastning 720 Watt 865 Watt Angivet indgangsspænding 230 V Område for online V indgangsspænding Automatisk spændingsregulering ( ) +11,2% ( ) -11,2% Frekvensområde 50/60 Hz ± 1 Hz Bølgeform ved batteridrift Tilpasset sinusbølge Typisk opladningstid 8 timer Overførselstid Maks. 10 ms. Temperatur ved drift 0 til 40 C (32 til 104 F) Opbevaringstemperatur -15 til 45 C (23 til 113 F) Mål 30,1 11,2 38,2 cm (11,9 4,4 15,0") Vægt 12,8 kg (28,2 lbs) 13,4 kg (29,5 lbs) Interface Seriel, USB Driftstid på batteri Se: EMI klassificering Godkendelser CE, C-Tick, KETI CE, TUV-GS, GOST, A-Tick, KETI, TISI Udskiftningsbatteri Batteriet holder typisk i 3 til 6 år, kontere tid hvis det udsættes for mange nedbrud eller høje temperaturer. Erstatningsbatteri til Back-UPS Pro 1200 og 1500 er APCRBC123. Venligst genbrug brugte batterier. Service Hvis Back-UPS er skadet ved modtagelsen, skal det meddeles til transportfirmaet. Hvis Back-UPS kræver service, skal den ikke sendes tilbage til forhandleren. 1. Se afsnittet om problemløsning for at udelukke almindeligt forekommende problemer. 2. Hvis problemet fortsætter, se 3. Hvis det heller ikke løser problemet, kontakt APC's teknisk support. Hav Back-UPS modelnummer, serienummer og købsdato klar. Vær forberedt på at løse problemet sammen med en af APC's teknisk supportmedarbejdere. Hvis det heller ikke lykkes, vil APC udstede et returnummer (Return Merchandise Authorization - RMA) og en forsendelsesadresse. Garanti Standard garantiperiode er tre (3) år fra købsdatoen ved køb i lande, der er medlem af EU. I øvrige lande er standard garantiperioden to (2) år fra købsdatoen. APC's standardprocedure er at erstatte den oprindelige enhed med en rekonstrueret enhed fra fabrikken. Kunder, der ønsker at få den originale enhed tilbage på grund af enhedsnumre eller afskrivningsregler, skal meddele det ved den første henvendelse til en repræsentant for APC's teknisk support. APC vil sende erstatningsenheden, når den defekte enhed er modtaget af reparationsafdelingen, eller straks fremsende enheden mod sikkerhed i form af gyldige kreditkortoplysninger. Kunden betaler for forsendelse af enheden til APC. APC betaler fragtomkostninger for jordtransport for afsendelse af erstatningsenhed til kunden. APC global kundesupport Internet Global Kundesupport og oplysninger om garanti findes på APCs websted 04/2010 APC fra Schneider Electric. Alle varemærker tilhører Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation eller deres affilierede firmaer A 4/2010

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

g GE Industrial Systems

g GE Industrial Systems GE Industrial Systems Digital Energy ML Series Uninterruptible Power Supply 350-500-700-1000 VA GE Digital Energy General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax

Læs mere

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Gør-det-selv-installation af ADSL

Gør-det-selv-installation af ADSL Gør-det-selv-installation af ADSL 1 ADSL-linjen leveres med et Siemens Speedstream 4100 standard 1-ports ADSLmodem eller et Motorola 7340 standard 1-ports VDSL-modem. Pakken indeholder: 1 stk. Siemens

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold:

Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold: ADSL installationsvejledning Udstyr Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold: 1 stk. Siemens Speedstream 4100 ADSL-modem 1 stk. strømforsyning med ledning 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet................................... 1 Sikkerhed................................................

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Match 19" UPS Technology for the Digital World. ver 3.0 - DK

Match 19 UPS Technology for the Digital World. ver 3.0 - DK Match 19" Uninterruptible Power Supply 700-1500 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere