Nyhedsbrev nr fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune"

Transkript

1 Indledning og velkomst Fritid og Kultur er en afdeling under Børn, Familier og Kultur der arbejder indenfor områderne idræt, kultur og folkeoplysning. Fritid og Kultur vil gerne i dette nyhedsbrev informere om de seneste nyheder inden for vores område og samtidig benytte lejligheden til at byde alle vores nye foreninger velkommen til. Nyhedsbrevet vil medvirke til at give jer et godt indblik i hvilke områder, vi beskæftiger os med og fortælle jer, hvordan I kan komme i kontakt med os. Folkeoplysningsudvalget s Folkeoplysningsudvalg konstituerede sig med valg af formand og næstformand den 8. januar Formand blev Knud Kruse og næstformand Anders Madsen. Læs mere om Folkeoplysningsudvalget på hjemmesiden Politik Udvalg Folkeoplysningsudvalget. Idrættens dage hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. 19. januar 2007 blev 470 unge indtil 18 år hædret ved arrangementet Unge på Vej i FrederiksborgCentret fra kl Trænerprisen blev uddelt ved samme arrangement og gik i år til Stig Jakobsen, Hillerød Judoklub. Fredag den 26. januar 2007 blev 45 voksne idrætsudøvere hædret ved arrangementet Årets Mestre på Hillerød Bibliotek fra kl Lederprisen og Hillerød Prisen blev ligeledes uddelt ved arrangementet og gik til hhv. Carsten Dahl, FIF Orientering og Signe Klinting, FIF Orientering. Musikprisen 2007 Musikprisen vil for fjerde år blive uddelt ved Musikskolens forårskoncert lørdag den 28. april Kulturprisen 2007 Kulturprisen uddeles traditionen tro på Kulturelt Forums forårsmøde der i år, finder sted den 19. april. I år er arrangementet lagt sammen med Hillerød Kunstforenings åbning af en udstilling i Kedelhuset i anledning af Hillerød Kunstdage Forårsmødet holdes derfor i Kedelhuset i Viden- og Kulturparken Spejderlederprisen 2007 Spejderlederprisen vil i lighed med tidligere år blive uddelt til BUS bålaften, der holdes den 24. maj Priserne overrækkes af formanden for Fritidsog Kulturudvalget Ingo Hvid. Vil I vide mere om priserne kan I kontakte Helle Lehrmann. Hillerød Kunstdage 2007 For andet år i træk holder vi Hillerød Kunstdage. I år i weekenden fra fredag den 20. april til og med søndag den 22. april Igen i år udstiller Dansk Gallerisammenslutning i FrederiksborgCentret, hvor der også vil være en censureret udstilling. Der vil være andre udstillinger i VUC, på Pharmakon, hos ERA-biler, I Klaverfabrikken og i samtlige gallerier og museer i byen. Derudover er der også et antal eksterne museer, der har valgt at åbne dørene for Hillerød Kunstdages gæster. Se mere på Kontakt Helle Lehrmann hvis du har spørgsmål eller gode idéer. BørneKulturDagene 2007 Torsdag den 7. juni og fredag den 8. juni 2007 genlyder Posen atter af ren børnelivsglæde. I år er temaet "Rend og Hop" og i dagene indgår aktiviteter, hvorfra overskuddet vil gå til Unicef. 1

2 Hillerød som Unicef by 2007 Unicef Danmark har udpeget Hillerød som Unicef by Politikerne har påtaget sig dette værtskab på hele byens og lokalområdets vegne - med stor glæde og entusiasme. Målet med at være Unicef by er først at fremmest at indsamle midler til gavn for børn, der har stor brug for det. De penge, der indsamles i Hillerød i løbet af 2007 går til børns skolegang i flygtningelejre i det nordvestlige Tanzania. Læs meget mere om hvem der bl.a. er byens ambassadører i forbindelse med Unicef-året på eller kontakt Fritid og Kultur's tovholder, Helle Lehrmann. Torvekoncerter, teater, dans etc. Selv om det fortsat er vinter, i hvert fald efter kalenderen, så nærmer tiden sig for planlægning af sommerhalvårets koncert-, teater- og danseaktiviteter på Torvet i Hillerød og i gågaderne. Sæsonen starter den 1. lørdag i maj og løber til sidste lørdag i september. Vi vil gerne opfordre alle, som har noget kulturelt at byde på til den kommende sæson (musik, dans, teater etc.), til at henvende sig til Jens Rømer. Lån af kommunale lokaler Tidligere brugere af kommunens skolelokaler vil i januar modtage et ansøgningsskema for sæsonen 2007/2008. Ansøgningen skal være indsendt senest den 1. marts 2007 til Fritid og Kultur. Lån af kommunale haller og sale Tidligere brugere af kommunens haller og gymnastiksale vil i januar modtage ansøgningsskemaer for sæson 2007/2008. Ansøgningerne skal returneres til Fritid og Kultur senest den 1. marts Medio maj 2007 får foreningerne besked om hvilke tider, de er blevet tildelt. Kontaktperson ved lokaleudlån er Janna Rasmussen. Overnatning i kommunale bygninger Når der holdes arrangementer med overnatning i kommunale bygninger, skal der normalt søges herom senest 2 måneder før. Brugere skal udfylde et skema som kan fås ved henvendelse til: Vicebrandinspektør Steffen Haagensen tlf , Udlånsregler Kulturværkstederne Udlånsreglerne er endnu en gang revideret af referencegruppen, hvor der bl.a. er repræsentanter for de brugere, der benytter Kulturværkstederne. De nye regler forventes godkendt af Byrådet den 31. januar 2007 og vil umiddelbart derefter træde i kraft. Af væsentligt nyt kan nævnes, at lokalerne i Kulturværkstedet kan benyttes af aftenskolerne indtil kl , hvis de er ledige. Derudover har Frivilligcenter Hillerød fået faste lokaler i bygningen og Fritid og Kultur har indrettet sekretariat med tilhørende mødelokale på 1. sal. Brugerrådet består pt. af følgende med 1 repræsentant hver: Klaverfabrikken, Hillerød Bibliotek, Kulturelt Forum, Folkeoplysningsudvalget, Støberihallen, Frivilligcenter Hillerød og kommunens kulturkoordinator. Folkeoplysning - Budget 2007 Folkeoplysningsudvalget har fordelt midlerne til folkeoplysningsområdet i Hillerød Kommune. Foreninger med voksenundervisning har fået tildelt kr. og foreninger med frivilligt foreningsarbejde kr. 2

3 Sammenlægningsudvalget godkendte fordelingen den 13. december Yderligere information: Helle Pedersen. efterfølgende hos kommunen. Yderligere information: Helle Pedersen. Driftstilskud til lokaler I budget 2007 er der afsat kr. Satserne for det maksimale tilskud pr. time er for 2006 og 2007 fastsat således: Almindelige lokaler og andre lokaler, inkl. ridehaller 2006: 102,05 kr. og 2007: 105 kr. Haller, bortset fra ridehaller 2006: 204,15 kr. og 2007: 210,05 kr. Foreninger, som er kendt i Fritid og Kultur vil i januar 2007 modtage et ansøgningsskema, der skal returneres til Fritid og Kultur senest den 1. marts Aktivitetstilskud til unge under 25 år Der er i budget 2007 afsat kr. til aktivitetstilskud til unge under 25 år. Tilskud pr. medlem kan maksimalt udgøre 239 kr. afhængig af hvor mange, der søger. Unge over 18 år modtager halvt tilskud. Foreninger, som er kendt af Fritid og Kultur vil i januar modtage et ansøgningsskema, der skal returneres til Fritid og Kultur senest den 1. marts Yderligere information: Janna Rasmussen. Overgangsordning for tidligere Skævingeforeninger Foreninger i Skævinge har mulighed for at søge ind på en pulje på kr. for at imødegå en væsentlig nedgang i deres tidligere aktivitetstilskud. Foreningerne skal sende en begrundet ansøgning til Folkeoplysningsudvalget for at komme i betragtning. Kursustilskud til pensionister Der ydes tilskud på 200 kr. pr. kursus til 2 kurser pr. kalenderår til undervisning i og uden for. Tilskuddet kan max. udgøre 50 % af kursusudgiften. Kursus for foreningsledere Kurset fortsætter på 3. år. Alle interesserede foreninger kan rette henvendelse til undertegnede med henblik på et uddybende møde, hvor I kan få alle oplysninger om forløb, økonomi osv. Yderligere information: Søren Hemmingshøj. Forenings- og klublederakademi I januar i år startede i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund et kursusforløb for kommende foreningsledere. Der kom 20 tilmeldinger til kurset, hvilket må betegnes som et perfekt antal. Kurset strækker sig over 60 timer og varer fra januar - juni DIF's chefkonsulent Torben Bundgaard og idrætskonsulent Søren Hemmingshøj er gennemgående undervisere på kurset, men der deltager desuden både politikere og personer udefra, med speciel erfaring i flere af de undervisningsforløb, der er på programmet. Prisen for deltagelse er sat til kr. med mulighed for at søge om tilskud, hvis man deltager i mindst 75 % af timerne. Efter kurset udstedes diplom for deltagelsen. Yderligere information: Søren Hemmingshøj og Mogens Orry. Fodboldananalyse 2006/07 Fritid og Kultur arbejder pt. på en analyse af samtlige fodboldbaner i den nye Hillerød Kommune. Analysen forelægges Fritids- og Kulturudvalget i marts 2007 og skal tjene til at planlægge den fremtidige udbygning af kommunens boldbaner. Tilskuddet ydes gennem aftenskolerne, der fratrækker tilskuddet i kursusindbetalingen. Pensionisttilskuddet får skolerne refunderet 3

4 Scoringstavle til udlån Formanden for Fritids- og Kulturudvalget Ingo Hvid og formanden for Folkeoplysningsudvalget Knud Kruse har sammen bevilget penge til anskaffelse af en transportabel scoringstavle. Scoringstavlen kan lånes af alle klubber og foreninger i ved henvendelse til FrederiksborgCentret tlf Team Danmark Elitekommune Team Danmark har udpeget Hillerød kommune som Team Danmark Elitekommune, og som det første skridt er der udarbejdet en samarbejdsaftale, der bl.a. beskriver udviklingsperspektiverne for den lokale eliteidræt og samarbejdsrelationerne med Team Danmark. For de enkelte klubber vil der bl.a blive holdt kurser for træner og udøvere. Hillerød Kommune ser denne aftale som en vigtig del i forhold til at få skabt et godt og sundt idrætsmiljø i Hillerød. Samarbejdsaftalen underskrives 8. februar Kontaktperson: Søren Hemmingshøj. Fritidskortet Hillerød Folkeoplysningsudvalget valgte i sommeren 2006 at videreføre Fritidskortet Hillerød. Fritidskortet Hillerød gav børn og unge fra 0. til om med 5. klasse mulighed for at afprøve forskellige fritidsaktiviteter inden en eventuel indmeldelse i en forening. 16 foreninger deltog. Fritidskortet var en stor succes hvor omkring 147 børn benyttede tilbuddet og foreningerne fik 80 nye medlemmer. I For sæsonen 2006/2007 deltager 30 foreninger i Fritidskortet Hillerød, og tilbuddet er udvidet til også at omfatte 7. klassetrin. Hæftet er uddelt på kommunens skoler i Hillerød, Skævinge og Uvelse i september Er jeres forening interesseret i at deltage, så kontakt os, så I kan komme med i ordningen efter august Se evt. hæftet på kommunens hjemmeside. Yderligere information: Helle Pedersen. Foreningsoplysninger Kommunens godkendte foreninger kan findes på kommunens for borgere Kultur og Fritid foreningssøgning. Tjek om vi har fået oprettet jeres forening. VIGTIGT!! HUSK ved ændring i bestyrelsens sammensætning at give besked til Fritid og Kultur. Vi skal bruge oplysningerne til at ajourføre vores foreningsoplysninger. Der er på kommunens hjemmeside mulighed for at maile ændringer til os Kultur og Fritid foreninger ajourfør din forening. Yderligere information: Janna Rasmussen. For at få udbetalt tilskud CVR-nummer - Nemkonto Fra den 1. juli 2006 er det blevet lovpligtigt for foreninger at have et CVR-nummer og en NemKonto, hvis de modtager betalinger fra det offentlige. Hvis din forening ikke har et CVR-nummer kan det fås på Når din forening har oprettet et CVR-nummer kan det pengeinstitut, som din forening bruger, indberette foreningskontoen som NemKonto. Husk at bede Jeres pengeinstitut om dette. Til slut skal I huske at oplyse kommunen (Fritid og Kultur) om hvilket CVR-nummer I har fået, hvorefter vi fremover vil bruge det i forbindelse med udbetaling af tilskud. Yderligere information: Janna Rasmussen og Mogens Orry. 4

5 Hvor kan I møde Fritid og Kultur? Fra 1. januar 2007 og indtil vi flytter på det nye rådhus på Trollesminde har vi til huse på Rådhuset i Skævinge, Harløsevej 20, 3320 Skævinge. Fritid og Kultur har desuden fået indrettet en kontorarbejdsplads i Kulturværkstedet i Hillerød Viden- og Kulturpark. Vi vil jævnligt være tilstede på kontoret, men ring i forvejen så I ikke går forgæves. Kontoret har tlf. nr Medarbejderne i Fritid og Kultur! Sally Rasmussen, afdelingschef , Mogens Orry, fritidskonsulent , Arbejdsområde: sager indenfor hele idrætsområdet, herunder idrætsanlæg og bygninger, godkendelse af foreninger m.v. Helle Lehrmann, administrativ medarbejder , Arbejdsområde: sager indenfor hele det kulturelle område, herunder Hillerød Bibliotek, Hillerød Musikskole og Støberihallen og kulturelle projekter. Janna Rasmussen, administrativ medarbejder , Arbejdsområde: aktivitetstilskud og fordeling af tider i kommunale haller og gymnastiksale. Helle Pedersen, administrativ medarbejder , Arbejdsområde: tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og sager inden for Folkeoplysningsudvalgets område. Søren Hemmingshøj, idrætskonsulent , Arbejdsområde: idrætsområdet med bl.a. uddannelse og udvikling af frivillige og foreninger, Hillerød Eliteidræt, Team DK og Lederakademi. Jens Rømer, kulturdynamo , Arbejdsområde:torvearrangementer, MusikUdenGrænser og andre kulturarrangementer. 5

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Nyt om kultur og fritid - maj 2014

Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Indhold i overskrifter, læs nyhederne i fuld længde nedenfor: Sæsonbooking 2014/2015 husk at søge træningstider hurtigst muligt på nettet Hør om tilskud til foreninger:

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

Kultur4U. kunder, visitkort, som er modtaget ved messer, eller lister over medlemmer. Du kan også overveje at købe en adresseliste af et firma.

Kultur4U. kunder, visitkort, som er modtaget ved messer, eller lister over medlemmer. Du kan også overveje at købe en adresseliste af et firma. Kultur4U maj 2014 Dato FIRMANAVN Hovedoverskrift Denne tekstenhed kan indeholde 175-225 ord. Formålet med et nyhedsbrev er at forsyne udvalgte læsere med bestemte oplysninger. Et nyhedsbrev kan være en

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere