RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RET TIL FORBEDRINGER ENDTE"

Transkript

1 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske boligområder. Side 12

2 Repræsentantskabets møde torsdag 6.marts 2008 RET TIL FORBEDRINGER ENDTE En trist sag,fastslog formanden for Arbejdernes Boligselskab,Ryno Scheil,på Repræsentantskabets møde i marts 2008.Sagen har jongleret frem og tilbage mellem boligselskabet,kommunen og Beboerklagenævnet. Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab; Trist at en ombygning endte i byggesjusk. Foto: Kaj Bonne Mortensen. Beboernes muligheder for at kunne bygge om i deres bolig i Arbejdernes Boligselskab er en kendsgerning. Og stadig flere benytter sig af mulighederne. Men det er desværre også en kendsgerning, at et par ombygninger inden for retten til kollektive forbedringer er endt med en omgang byggesjusk. Det betyder i en aktuel sag, at ombygningen af et badeværelse ikke kan godkendes. 2 Det er der kommet en trist sag ud af, idet en ombygning af et badeværelse ikke kan godkendes som korrekt udført håndværk. Det er simpelthen ikke i forsvarlig stand. Derfor har sagen jongleret mellem boligselskabet, Beboerklagenævnt og Gladsaxe Kommune, fortalte Ryno Scheil, da han som formand for Arbejdernes Boligselskab i beretningen på Repræsentantskabets møde torsdag 6. marts 2008 kom ind på beboernes muligheder for at benytte deres ombygningsret. Ringe udførelse Forbedringen i boligen var planlagt udført med finansiering gennem afdelingen med et realkreditlån. Men resultatet af ombygningen har ikke kunnet godkendes af bolig-

3 I BYGGESJUSK selskabets inspektør, som undervejs har givet råd og dåd til at rette op på ombygningen, uden at beboerne har taget rådgivningen til følge. Beboerne har lånt kroner, som hovedsagelig er gået til indkøb af materialer. Udførelsen skulle ske ved egen indsats. Principielt meget fornuftigt, fordi det holder huslejen nede. Men beboerne har brugt alle de lånte penge til indkøb af materialer, og da arbejdet ikke er udført af en håndværker, er der opstået et økonomisk tomrum og derfor ingen penge til en håndværksmæssig opretning af manglerne, konstaterede Ryno Scheil. Selskabets ansvar siger kommunen Sagen endte i Beboerklagenævnet, som ikke ville tage stilling. Derpå havnede sagen i Gladsaxe Kommune, som er tilsynsmyndighed over for Arbejdernes Boligselskab, og i kommunen fastslog man, at det var boligselskabets problem, fordi det er boligselskabet (afdelingen), som har lånt beboerne pengene. Og det derfor var boligselskabets ansvar. Det betyder, at vi må ændre på den procedure, vi har anvendt, samt foretage en række stramninger og begrænsninger. De individuelle forbedringer har i øvrigt vist sig at give et væsentligt tidsforbrug i boligselskabets administration, oplyste Ryno Scheil. På baggrund af sagen havde bestyrelsen besluttet at indføre et midlertidigt stop for de individuelle forbedringer. Blandt andet vil boligselskabets bestyrelse have en konkret sammenhæng mellem projektet, dets udførelse, afslutning og finansiering. Repræsentantskabets møde blev holdt i Aktivcentret på Telefonvej. Ansvar Det går ikke, at der kan gennemføres en forbedring uden mulighed for at kunne gøre den, som udfører arbejdet, ansvarlig over for projektets håndværksmæssige korrekte udførelse, fastslog Ryno Scheil. Han fandt det ærgerligt, at det var nødvendigt at indføre mere restriktive krav i forbindelse med gennemførelse af forbedringer finansieret over afdelingen. Ryno Scheil mente fortsat, at det gjaldt om at udnytte beboernes muligheder for at råde ved ombygninger i deres bolig, men forbedringerne skulle modsvare en håndværksmæssig korrekt kvalitet, så en eventuel anden beboer vil kunne overtage disse. Tre muligheder I den efterfølgende debat om beretningen fastslog Ryno Scheil, at der var tre muligheder for forbedringer i boligerne: Den kollektive, hvor et afdelingsmøde for eksempel beslutter, at alle skal have nye køkkener. Her bruges afdelingens opsparing i form af henlagte midler samt eventuel restfinansiering via lån. Den individuelle forbedring under råderetten, hvor beboerne selv betaler og afskriver beløbet med en tidendedel om året. Flytter beboeren efter fem år udbetales 50 procent af beløbet, som den kommende lejer skal betale i form af højere husleje. Den kollektive forbedring for den interesserede beboer, hvor forbedringen betales gennem et realkreditlån optaget med pant i boligafdelingen. Her betaler beboeren en højere husleje, indtil betaling for forbedringen er afsluttet. En eventuel ny beboer skal fortsætte med den højere husleje. Men det er afdelingerne, som selv beslutter omfanget af råde- og forbedringsretten, som beboerne er orienteret om i det såkaldte råderetskatalog, fastslog Ryno Scheil. 3

4 Repræsentantskabets møde torsdag 6.marts 2008 Hvad gør vi ved sparepengene? Selv om der ikke er ret mange penge i Dispositionsfonden i Arbejdernes Boligselskab, så mener bestyrelsen,at pengene skal ud og arbejde i afdelingerne. Dispositionsfonden i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er ikke særlig stor, så der er i øjeblikket ikke væsentlige beløb at arbejde med. Men de kommer, og de kommer fra den fortsatte betaling af de lån, som er betalt ud. Sådan er lovgivningen om almene boliger skruet sammen; der skal fortsat betales som om lånet stadig eksisterer. Tidligere gik halvdelen af beløbene fra de udbetalte lån til boligselskabets dispositionsfond. Den anden halvdel gik til Landsbyggefonden. I dag går to tredjedele til Landsbyggefonden og den sidste tredjedel til boligselskabets dispositionsfond. Det er bestyrelsens opfattelse, at pengene fra dispositionsfonden skal ud og arbejde i afdelingerne. Men vi har endnu ikke en afklaring af, hvilke kriterier og hvilke behov, der er og forventes. Derfor har vi bedt inspektørerne skitsere hvilke større arbejder, der kan være. Det skal ske ud fra tilstandsvurderinger, langtidsplaner samt dialog med afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktionærer, fortalte Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab, om bestyrelsens tanker om brugen af dispositionsfonden. Blandt de arbejder, som kunne komme i betragtning, nævnte Ryno Scheil opretningsarbejder, byggeskader, skavankramte afdelinger, lånefinansierede individuelle forbedringer og eventuel visse henlæggelsesarbejder, men efter en prioritering hvor også indgår lejeniveau, men ikke til arbejder, der burde være henlagt penge til over driftsbudgettet. Listen var ikke udtømmende, understregede Ryno Scheil. Han betegnede brugen af dispositionsfonden som hjælp til selvhjælp. Der er altid tid til en snak hen over bordet. Alle kunne følge med i gennemgangen af regnskabet, der blev vist på storskærm. 4

5 Her er bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab Efter Repræsentantskabets møde torsdag 6. marts 2008 har bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskabs i Gladsaxe denne sammensætning: Ryno Scheil, formand, valgt af Repræsentantskabet. Benny Jørgensen, næstformand, udpeget af Gladsaxe Byråd. Mogens Rysgaard valgt af Repræsentantskabet. Benny Sørensen valgt af Repræsentantskabet. Flemming Larsen valgt af Repræsentantskabet Finn Sørensen valgt af Repræsentantskabet Thomas Dreyer valgt af Repræsentantskabet Karin Petersen valgt af Repræsentantskabet Robert Byriel valgt af Repræsentantskabet Majbrit Jørming valgt af Repræsentantskabet Palle Nielsen valgt af Repræsentantskabet. Erling Schrøder udpeget af Gladsaxe Byråd Erik Andersen udpeget af Gladsaxe Byråd. Anne Schiøler valgt af medarbejderne i administrationen. John Monberg valgt af ejendomsfunktionærerne. Conni Larsen hvisker resultatet af lodtrækningen til dirigenten John Bjarnø Petersen. Mødte frem og vandt Måske kan det også kaldes en flidspræmie, men Skoleparken 1 blev i 2008 den heldige vinder af kroner, som bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab sætter til lodtrækning blandt de afdelinger, som deltager i Repræsentantskabets møde. Pengene skal bruges til kulturelle formål i afdelingen. Vinderen af de kroner i 2007 var Høje Gladsaxe, der brugte pengene til en række aktiviteter i den store afdeling. Blandt andet til en kæmpe julestue I alt kunne 162 repræsentanter fra Arbejdernes Boligselskabs 47 afdelinger deltage i Repræsentantskabsmødet, men fremmødet var i år mindre end tidligere, idet 75 repræsentanter fra afdelingerne ikke dukkede op. Flere nye afdelinger har endnu ikke valgt afdelingsbestyrelse. I alt deltog 87 repræsentanter fra afdelingerne samt bestyrelsen med 13 medlemmer. Det laveste antal i flere år. 5

6 Repræsentantskabets møde torsdag 6.marts 2008 Stadig fejl og mangler i Søborgparken KPC-BYG erkender,at de har ansvaret,men det kniber med at få underleverandørerne til at overholde aftaler.derfor er Arbejdernes Boligselskab af hensyn til beboerne gået aktivt ind med udbedringer på KPC-BYGs regning Snart tre år efter den første indflytning i Søborgparken på Søborg Hovedgade er der stadig fejl og mangler, som ikke er blevet udbedret. Det skorter ikke på den gode vilje hos KPC-BYG, der som bygherre skal udbedre fejl og mangler, men tempoet er ikke imponerende. Det er særdeles utilfredsstillende, at vi ikke kan komme videre. Også efter indflytning af andet afsnit i december 2006 har vi konstateret fejl og mangler. Kemien mellem KPC-BYG og boligselskabet er ikke Søborgparken 1 ligger på Søborg Hovedgade. 6

7 dårlig, men processerne tager alt for lang tid og kræver alt for mange ressourcer af os, konstaterede Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab på Repræsentantskabsmødet torsdag 6. marts KPC-BYG erkender, at manglerne og fejlene skal afhjælpes. Derfor har Arbejdernes Boligselskab veget tilbage for at tage en voldgiftsag, da det vil sætte afhjælpningen i stå. Ryno Scheil fortalte, at boligselskabet efter lovgivningen ikke selv kan være bygherre, men alligevel har det måttet både styre og stå for afhjælpningen. Det er ud fra et hensyn til beboerne, at boligselskabet på denne måde er gået ind i afhjælpningen. KPC-BYG betaler for både materialer og udførelsen, men det hele forsinkes af, at underentreprenørerne ikke holder aftaler, konstaterede Ryno Scheil. Det samme har dog i et mindre omfang også været gældende for Stengården, som rummer 26 ungdomsboliger. Kloakproblem og servicebussens slid på vejene Også Kredsudvalgets formand, John Bjarnø Petersen, var på talerstolen under Repræsentantskabets møde med en beretning, som blandt andet berørte Højesterets dom i sagen om salg af almene boliger, som Boligselskabernes Landsforening finder er en halv sejr, selv om dommen gik boligselskaberne imod. Den halve sejr skal ses i, at der ikke i dommen var noget endegyldigt om ejerskab til afdelingen. Mere lokalt i Kredsudvalgets beretning handlede det om mødet mellem Gladsaxe Kommune og boligorganisationerne. Der var rotteplage i Mørkhøj og Bagsværd. Især var Pileparkerne og Skoleparkerne berørt af problemet. Der var også problemer med de kommunale kloakker. Det gav oversvømmelser af kældre i nogle af boligselskabets afdelinger. I Egeparkerne var der problemer med parkering af lastbiler og erhvervskøretøjer over 3,5 tons. Egeparken serviceres af en servicebus, men hvem skal bekoste vedligeholdelsen af vejene. Derudover havde Kredsudvalget drøftet fremtidige muligheder for tilslutning til Bolignet. 7

8 Repræsentantskabets møde torsdag 6.marts 2008 Fritidsudvalget moderniseres Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab vil modernisere sit kommissorium, og udvalget venter, at dette arbejde er afsluttet inden sommerferien. Udover dette kunne formanden for Fritidsudvalget, Palle Nielsen, fortælle, at Toftegården havde fået penge til at etablere en pentanquebane. Fritidsudvalget havde sat alle sejl til lørdag 8. september 2007, hvor der i Torveparken var Sensommerfestival Desværre måtte Fritidsudvalget konstatere, at ikke mange fandt frem til festivalen, som ikke bliver gentaget i år. I stedet arbejder udvalget på at finde en anden form for sommerarrangement. Lørdag 29. marts 2008 holdt Fritidsudvalget AB-Hyggeaften i Høje Gladsaxe Skoles festsal. Det kan du både læse og se mere om her i Boligbladet. Valg,valg og atter valg Der var også valg på dagsordenen til boligselskabets bestyrelse og flere udvalg, da Repræsentantskabets mødtes torsdag 6. marts Til boligselskabets bestyrelse genvalgtes Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Benny Sørensen, Flemming Larsen og Finn Sørensen. Der var ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges. Bestyrelsen har 15 medlemmer, du kan her i Boligbladet, læse navnene på hele bestyrelsen, og hvem der er valgt eller udpeget dem. Der blev også valgt suppleanter til bestyrelsen i denne rækkefølge: Jesper Langkilde, Hyrdeparken, Pernille Kaldal, Borreparken, Erik Bengtsson, Mølleparken 1 og Johnny Vilhelmsen, Egeparken 2. Til Fritidsudvalget genvalgtes Palle Nielsen, Skoleparken 1, Hans Jørgen Jørgensen, Hyrdeparken. Som suppleanter valgtes Inge Binder, Lyngparken 2, Sonja Sørensen, Pileparken 4, Catja Johanson, Lyngparken 2. Boligselskabets bestyrelse har efterfølgende udpeget Per Helligkilde, Lyngparken 1, Marianne Rasmussen, Lyngparken 2 og Anja Rasmussen, Pileparken 3, som medlemmer af Fritiudsudvalget. Til Kredsudvalget valgtes Mogens Rysgaard, Stationsparken 1, Inge Binder, Lyngparken 2, Finn Sørensen, Tinghøjparken, John Bjarnø Petersen, Pileparken 3, Karin Petersen, Stationsparken 1 og Nora Olsen, Stengårdsparken. Suppleanter til Kredsudvalget blev Pernille Mogensen, Højgårdsparken, Helle Gyldaa, Højgårdsparken, Hans Jørgen Jørgensen, Hyrdeparken, og Erik Bengtsson, Mølleparken 1. Lad os lære af hinanden Hvorfor lærer vi ikke af hinandens erfaringer? Både de dårlige og de gode. Vi er 45 afdelinger. Hvorfor mødes vi aldrig? Sådan lød spørgsmålet fra Thomas Dreyer til de øvrige deltagere i årets Repræsentantskabsmøde. Thomas Dreyer er formand for afdelingsbestyrelsen i Skoleparken 1. Blandt de øvrige afdelingsbestyrelser var der opbakning til ideen om at mødes en eller to gange om året. Ryno Scheil, formand for boligselskabets bestyrelse, ville ikke afvise ideen om at afdelingsbestyrelserne mødtes, selv om det havde været prøvet før. 8

9 AB-Hyggeaften oj,oj for en aften Lørdag 29. marts 2008 var der igen indbudt til en af de efterhånden berømte AB- fester i Høje Gladsaxe Skoles store festsal. Arrangør var Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab. Det er efterhånden blevet en kendt sag, at det er noget, som er værd at gå efter. Alle blev afhentet i busser fra deres boligafdeling og kørt til festsalen i Høje Gladsaxe Skole. Aftenen startede med, at vi fik noget godt at spise jeg var lige ved at sige som sædvanligt, for det er et af kendetegnene på disse AB- fester. Arrangørerne formår både at finde god underholdning og at vi får dejlig mad, og det forringer jo ikke stemningen. Da maden var spist, kaffen serveret og efterskylningen var startet, blev der spillet op til dans af musikerne CU - Later, som også havde spillet under spisningen. Til festen kunne man så købe vin øl og vand efter behov, ligesom der var amerikansk lotteri og lodtrækning på indgangsbilletterne om en flot købmandskurv. Hele herligheden kostede kun 100 kroner. Det er da billigt for sådan en dejlig aften. Hele scenariet sluttede ved midnat, hvor busserne holdt klar til at køre beboerne hjem igen. Alle så glade og meget tilfredse ud. Lad det ikke blive sidste gang, vi fornøjer os med AB- festaften. Næste AB-Hyggeaften finder sted lørdag 14. marts, I 2009 kan vi fejre 20 års jubilæum, derfor vil vi overraske med humoristisk og festlig underholdning. Palle Nielsen 9

10 Det kostede varmen pr.etage-m 2 i 2007 Fjernvarmeforsynede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m2 bruttoetageareal Afdeling Pileparken 1 fjv 56,79 58,31 56,73 70,50 58,87 60,99 62,40 57,01 57,22 60, Pileparken 2 fjv 55,84 57,29 55,87 70,35 59,13 59,77 61,95 57,04 55,70 60, Pileparken 3 fjv 59,90 62,88 62,42 79,47 65,67 70,09 70,15 66,72 66,59 67, Pileparken 4 fjv 53,94 55,20 53,90 65,07 59,45 54,73 55,29 50,63 50,92 52, Stationsparken 1 fjv 70,60 73,50 74,02 85,79 72,91 74,08 76,76 74,10 75,21 78, Pileparken 8 fjv 55,89 58,72 58,02 74,27 63,88 66,51 69,57 66,20 64,49 65, Kildeparken 1 fjv 62,85 64,36 65,08 80,97 67,46 69,16 71,89 66,68 68,47 72, Pileparken 6 fjv 56,14 58,69 57,90 74,23 63,85 66,44 67,48 66,37 64,46 65, Torveparken fjv 57,72 60,86 56,86 73,39 61,14 62,51 65,08 61,00 59,36 64, Pileparken 7 fjv 57,84 58,86 58,84 73,85 63,23 62,64 66,25 62,24 62,65 65, Kildeparken 3 fjv 62,72 64,19 65,37 81,35 67,80 69,47 72,25 67,43 69,94 72, Stationsparken 2 fjv 70,59 73,47 74,01 85,78 72,05 75,10 76,75 74,19 74,45 79, Kildeparken 4 fjv 42,94 42,01 43,17 47,05 39,29 48,81 51,06 54,31 47,01 51,25 Bemærk: Hvis man ønsker at sammenligne udgiften for de fjernvarmeforsynede afdelinger med opvarmningsudgiften for de andre afdelinger, skal man huske at tillægge de udgifter til tilslutning til fjernvarmen, som blev ydet som en engangsbetaling, og som blev finansieret via realkreditlån over en 10-årig periode. De gennemsnitlige ydelsesbeløb ligger i den forbindelse i størelsesordenen kr. pr. etage-m 2, som således ved sammenligning med øvrige afdelinger skal tillægges, idet disse ydelsesbeløb i stedet indgår i huslejeberegningen. Naturgasforsynede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Skoleparken 1 gas 74,73 78,98 98,60 106,41 101,82 109,17 109,16 121,46 119,69 120, Skoleparken 2 gas 62,56 65,96 82,40 88,92 81,63 85,71 88,05 101,03 99,55 101, Moseparken gas 59,57 *) 60,25 71,88 78,46 89,73 64,52 80,15 86,22 93,45 85, Korrigeret for fejl i periodisering. LKV - opvarmede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Lyngparken 1 lkv 82,21 93,21 117,27 133,57 *) 98,88 116,21 127,34 141,14 148,36 *) 122, Lyngparken 2 lkv 91,02 97,08 121,93 132,50 *) 94,72 113,57 111,91 108,10 109,00 *) 98,50 Bemærk: *) Ved sammenligning med varmeudgiften for øvrige afdelinger skal der fratrækkes 6-8 kr. pr. etage-m 2, idet disse beløb udgør besparelsen vedrørende hensættelser til fyr og kedler m.m. samt den løbende vedligeholdelse omkring samme. Beløbene er beregnet i forbindelse med overgang til LKV-drift. LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandlinger med NESA. 10

11 Afdelinger med varmemålere. - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Mølleparken 1 lkv 90,84 95,86 124,75 141,33 *) 101,46 111,89 120,74 121,00 117,59 *) 97, Højgårdsparken olie 91,10 91, ,89 119,79 137,86 133,94 138, Stengårdsparken lkv 105,65 112,70 141,17 156,75 *) 111,65 114,20 119,01 134,51 145,10 *) 122, Hyrdeparken gas 81,51 87,97 109,13 115, Hulegårdsparken gas 57,26 66,67 84,46 82,71 88,88 86,98 88,40 84,58 86,48 73, Tinghøjparken gas 82,05 84,87 99,07 106,14 98,58 100,46 105,32 113,49 106,21 99, Lykkeparken gas 74,79 90, ,98 109,54 130,43 138,88 119, Mølleparken 2 lkv 92,33 95,15 124,61 132,16 90,69 * 103,04 112,95 122,36 120,11 *) 98, Egeparken 1 lkv 74,10 77,62 94,35 95,26 85,96 92,74 85,04 88,58 87,49 91, Vadgårdsparken *** gas 89,42 91,22 103,43 126,38 108,83 117,04 118,87 123,02 126,55 140, Høje Gladsaxe fjv ,77 51,77 46,99 41,97 44, Kiplingeparken gas ,21 77,28 92,01 88,30 82, Egeparken 2 lkv 91,35 85,85 108,34 114,55 107,73 116,67 110,80 111,28 111,65 112, Kildeparken 2 gas *) 84,79 *) 80,73 98,99 114,84 110,13 127,93 118,18 128,52 101,66 103, Kiplingsgården gas ,07 112,31 127,78 136,29 136, Buddinge Mølle gas 115,53 150,24 159,58 182,96 175,89 178,73 157,84 150,70 159,33 148, Kongshvileparken, ældreboliger gas ,43 91,48 110,97 110,67 91, Punkthus afdelingerne fjv ,50 63,81 57,11 55,37 52, Punkthuset 9. fjv , Søborgparken, (boliger) gas ,59 Disse afdelinger er alene medtaget af statistiske hensyn Hyrdeparken er overgået til individuelle fyr i løbet af Udgiften pr. m 2 er korrigeret, da der var en registreringsfejl i HNG på ca m 2 mellem 1998 og *) LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandling med NESA. Der henvises i øvrigt til ovenstående bemærkninger vedr. sammenligning med varmeudgift for øvrige afdelinger. ***) Ungdomsboliger. 11

12 Ikke normalt med uro og ballade i multietniske boligområder Det er vigtig at anerkende,at udemiljøet er en vigtig arena i ungdommens hverdagsliv,og at der derfor er behov for forskellige aktiviteter i områderne.især er der brug for flere mødesteder for pigerne,viser undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut 12 Kriminalitet, voldsom ballade og uro er et af de prædikater, der ofte bliver hæftet på boligområder, hvor der bor mange unge med indvandrerbaggrund. Og vi har da også for nylig været vidner til voldsomheder med afbrænding af biler, skure og containere, men kriminalitet er ikke en hverdagsforeteelse i de multietniske boligområder. I det store og hele er der til daglig meget få konflikter. Det vurderer lokalpoliti, socialarbejdere og beboere i boligområderne. De mener også, at medierne generelt giver et forkert billede af de unge, fordi der kun fokuseres på de enkelte episoder, hvor der forekommer vold og større konflikter. Det fremgår af den nye undersøgelse 'Unges udeliv i multietniske boligområder ' fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet, hvor kultursociologerne Benny Schytte og Sølvi Karin Børresen giver et signalement af de unges almindelige hverdagsliv og adfærd i det nære udemiljø, og hvilke ønsker de har til stederne. Undersøgelsen er foretaget i de tre almene boligområder Gellerup ved Aarhus, Vollsmose i Odense og AKB Lundtoftegade på det Ydre Nørrebro i København. Cirka en fjerdedel af beboerne er her unge mellem 14 og 20 år. Udelivet er meget vigtigt for de unge De unge er meget synlige i udemiljøet i de tre boligområder. For at styrke deres sociale relationer og opbygge netværk mødes de forskellige steder i områderne og slår sig ned f.eks. ved indkøbscenteret, viadukter, uden for opgange, ved en lygtepæl på stierne i områderne eller foran vaskeriet. Her hænger drengene ud med snak og smøger, ser livet gå forbi og laver alt og ingenting, nogle gange på en højrøstet måde ledsaget af opgassede knallerter. Men de mødes også på boldbanerne, hvor deres foretrukne spil er fodbold og basketball. Det sker også, at de trækker sig tilbage fra det offentlige rum til mere uformelle steder i udemiljøet, hvor de kan være sig selv uden for de voksnes opsyn og kontrol. Stederne finder de typisk i de grønne områder i tilknytning til boligerne. Opholdet og samværet foregår her for det meste uden problemer. Pigerne hænger ikke ud på samme måde som drengene. De bevæger sig mere rundt i områderne, går ture sammen eller spiller fodbold sammen med drengene. Behov for flere aktivitetssteder At opholde sig ude er et generelt ungdomsfænomen, så de unge i de tre boligområder adskiller sig ikke meget fra andre unge. De er glade for og bruger de særlige anlæg, der de senere år er lavet i områderne til børn og unge, f.eks. idrætslegepladser, men har derudover nogle ønsker. "Deres ønsker er forholdsvis beskedne. De har brug for nogle steder, hvor de kan søge ly og læ i tilfælde af dårligt vejr, og det behøver såmænd ikke være andet end et halvtag. Derudover vil de gerne have nogle flere baner til boldspil og lignende for-

13 De unge er storforbrugere af udemiljøet i multietniske boligområder. Foto: Benny Schytte. skellige steder i de store udeområder, gerne med lys så de også kan mødes om aftenen", siger Benny Schytte. Det er vigtig at anerkende, at udemiljøet er en vigtig arena i ungdommens hverdagsliv, og at der derfor er behov for forskellige aktiviteter i områderne. Især er der brug for flere mødesteder for pigerne. Der bliver fra voksen side holdt mere øje med dem end drengene, så det skal være synlige, legale steder, hvor de kan opholde sig og mødes med andre unge piger og drenge. Desuden er det en god ide at tage de unge med på råd, hvis et boligområde står over for at skulle renovere stedets udemiljø. Det er de unge, der ved, hvad der er brug for. Og hvis der er optræk til ballade, anbefaler Benny Schytte, at områdemedarbejdere, lokalpoliti og andre voksne indgår i dialog med de unge. Det er en effektiv måde at løse problemer på, og en metode som de unge selv foretrækker. Læs eller download rapporten 'Unges udeliv i multietniske boligområder' på sbi.dk 13

14 Undgå skimmelsvampe sådan Hvordan undgår du skimmelsvampe, og hvad gør du ved dem, hvis du har fået dem inden for i din bolig? I medierne har der gennem de sidste par år været en del fremme om skimmelsvampe i boligerne. Også i Arbejdernes Boligselskab har der været en del sager med skimmelsvampe i vores boligafdelinger. I boligselskabet konstaterer vi jævnligt, at beboere der støder på skimmelsvampe, straks tror, at det skyldes fejl i boligens konstruktion men det er langt fra tilfældet at der er tale om egentlige konstruktionsmæssige problemer eller utætheder der er skyld i problemerne. Her er fire gode råd til, hvordan du holder din bolig sund 14

15 kan du selv gøre Mange gange må det desværre konstateres, at årsagen skyldes beboerens egen adfærd. Boligselskabernes Landsforening, der via Landsbyggefonden og i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut kender alt for meget til problematikken, har udarbejdet en række gode råd og vink om, hvad man bør gøre både som beboer og som funktionær i afdelingerne, i hvilken forbindelse der er udarbejdet en folder, der udsendes til alle ejendomsfunktionærer i afdelingerne. - og råd over fem trin til at fjerne skimmelsvampe i din bolig 15

16 Lejeboliger skaber vækst Et godt og varieret udbud af lejeboliger øger mobiliteten og dermed væksten i samfundet. Det dokumenterer ny forskning,der blev fremlagt på Boligdag 2008,der blev holdt på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet. En række indlæg dokumenterede, at lejerne ikke er en restgruppe, der bare drømmer om at købe ejerbolig. Mange vælger lejeboligen, fordi det er en fleksibel boligform, der tilfredsstiller boligbehovet, når man får nyt job i en anden by, flytter hjemmefra, bliver skilt osv. Et varieret tilbud af gode lejeboliger kan bl.a. være med til at vende den negative udvikling i udkantsområderne, hvorfra man ellers hører om forladte, faldefærdige ejendomme, afvikling af industriarbejdspladser og vigende befolkningstal. "Udkantsområderne er selvfølgelig meget mere end håndværkertilbud. De er også industri i udvikling og behov for at tiltrække højtuddannede specialister", sagde natur- og miljøchef Arne Kirk fra Morsø Kommune. Ved at satse på et bredt udbud af kvalitets-lejeboliger i Glyngøre har man formået at tiltrække tilflyttere, så man kunne dække behovet for arbejdskraft i forbindelse med etablering af nye virksomheder. Arne Kirk pegede på, at lejeboliger er en fleksibel boligform, der gør det muligt at prøve kræfter med et nyt job et andet sted i landet uden at være bundet af en stor investering i en ejerbolig. Erfaringerne fra Glyngøre viser, at lejeboliger ikke nødvendigvis behøver være billige. De skal først og fremmest være af god kvalitet. Lejere flytter oftere end ejere De fleste, der skifter bolig, flytter i lejebolig, viser forskningsresultater, der blev fremlagt på boligdagen af seniorforsker Hans Skifter Andersen fra SBi. Beboere i lejeboliger flytter langt oftere end beboere i ejerboliger. 27 pct. af beboerne i de private lejeboliger og 17 pct. af beboerne i de almene lejeboliger flytter inden for et år. Til sammenligning gælder Stengården 16

17 Lejere kan tabe boligstøtte på affald dette kun 6 pct. af beboerne i enfamiliehusene og 14 pct. af beboerne i ejerlejlighederne. "Lejeboligerne har meget stor og positiv betydning for mobiliteten i samfundet", sagde Hans Skifter Andersen. Andelen af lejeboliger er svagt stigende trods de senere års økonomiske vækst og overvældende interesse for ejerboligen. Det oplyste lektor Morten Skak fra Syddansk Universitet. Den store efterspørgsel efter lejeboliger skyldes ifølge Morten Skak flere forhold. Nye tal viser bl.a., at unge flytter tidligere hjemmefra, flere med længere uddannelser bor i lejeboliger, og andelen af familier med kun én voksen er stigende. Veluddannede singler "Veluddannede singler med høje indkomster er en af de store grupper, der fremover vil efterspørge lejeboliger af høj kvalitet", sagde Morten Skak. Lejeboliger er en overset boligsektor, der i mange år har stået i skyggen af ejerboligerne, konstaterer forskningschef Thorkild Ærø fra SBi: "Lejeboliger er en fleksibel boligform for de, der skifter job, unge under uddannelse, de der vælger at leve alene osv. Det er nemt at skille sig af med en lejebolig, hvis man alligevel ikke bryder sig om det nye job i en fremmed by osv. Derved fremmer lejeboligerne mobiliteten både den familiære og den erhvervsmæssige. Og det er til gavn for vækst og velfærd", siger Thorkild Ærø. Boligdag 2008 om fremtidens lejebolig og lejeboligens fremtid blev holdt i april af Center for Boligforskning, som har til huse på SBi. Det kan være en rigtig dårlig forretning for lejere at få deres egen regning for renovation frem for at betale for den over huslejen. Hvis de får boligsikring eller boligydelse, vil de typisk miste kr. om måneden. I værste fald kan de tabe 200 kr. om måneden på det. Det skriver Beboerbladet, der udgives af Boligselskabernes Landsforening. Problemet er blevet aktuelt, fordi de nye kommuner arbejder med at ændre deres renovationsordninger. I denne forbindelse satser flere kommuner på ordninger, hvor den enkelte husstand betaler efter vægten af dens affald. Det kan være godt for miljøet, men være dårligt for økonomien hos de berørte lejere. Når man som lejer får sin egen affaldsregning, går udgiften ud af den husleje, som bruges til at beregne boligsikring eller boligydelse. Ud over at det er en dårlig forretning, er det ulovligt inden for alment boligbyggeri, skriver Beboerbladet. Lov om leje af almene boliger er meget klar: Kun udgifter til el, vand, varme og fællesantenneanlæg må tages ud af den husleje, der opkræves i en almen bebyggelse, siger udviklingschef Bjarne Zetterström, Boligselskabernes Landsforening. Nye boliger på vej Valgt til Kredsrepræsentantskabet Det tidligere beboerhotel i Skoleparken ender måske sine dage som almene familieboliger. I første omgang var det tanken at omdanne det gamle beboerhotel til ældreboliger, men Gladsaxe Kommune sagde nej, da kommunen fandt, at den var dækket ind med denne form for boliger. Ryno Scheil fortalte på Repræsentantskabets møde, at boligselskabets arkitekter har udarbejdet flere forslag. Blandt andet et med etablering af 12 boliger i to planer. Det er et projekt, som bestyrelsen arbejder videre med. Gladsaxe Kommune har opsagt lejemålene af 4. og 5. sal i Punkthuset i Høje Gladsaxe. Også her er det planen at indrette almene familieboliger. De fem afdelingsbestyrelser i Høje Gladsaxe bebyggelsen er med på ideen, som i sit udgangspunkt vil være en kopi af 9. sal, hvor der tidligere er indrettet familieboliger. På et møde for alle boligselskaber i 9. kreds Københavns Omegn valgtes Ryno Scheil, Lyngparken 1, John Bjarnø Petersen, Pileparken 3 samt Inge Binder, Lyngparken 2, som medlemmer til Kredsrepræsentantskabet i Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds. For hver af de 11 kredse landet er inddelt i, vælges formand, næstformand samt et antal kredsrepræsentanter. Kredsformand og kredsnæstformand indgår i Boligselskabernes Landsforenings bestyrelse, der sammen med det samlede antal kredsrepræsentanter udgør selve Repræsentantskabet for Boligselskabernes Landsforening. 17

18 Kollektiv Råderet individuelle forbedringer Ændrede regler for forbedring af boligen finansieret med realkreditlån optaget i afdelingen nye lånegrænser. På Repræsentantskabsmødet i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe torsdag 6. marts 2008 blev der nævnt eksempler på, at udført arbejde i forbindelse med individuelle forbedringer ikke var af en håndværkmæssigt korrekt udførelse. Du kan læse mere om sagen her i Boligbladet. På Repræsentantskabets møde blev det oplyst, at der ville ske ændringer i vilkårene for gennemførelse af individuelle forbedringer, under det der i lovgivningsmæssig henseende indgår under begrebet kollektiv råderet. To muligheder I henhold til gældende lovgivning har beboerne i en almen boligafdeling to muligheder for gennemførelse af forbedringer i boligen finansieret med realkreditlån optaget med pant i afdelingen (ejendommen). 1. Alle boligerne i afdelingen vedtages forbedret på et afdelingsmøde (f.eks. nyt køkken eller bad) og alle lejere får en lejeforhøjelse. 2. Efter vedtagelse på et afdelingsmøde gives tilladelse til at forbedringer gennemføres for interesserede beboere, og at kun disse beboere får den tilsvarende lejeforhøjelse. I begge tilfælde er det dog boligselskabet, der som ejer af afdelingen, gennemfører forbedringerne og foranlediger de fornødne lån optaget. Situation (1), hvor alle boliger i en afdelingen får udført forbedringer i boligerne og får den tilsvarende lejeforhøjelse, har ikke givet anledning til problemer. Det er selskabet, der entrerer med leverandører og entreprenører, afslutter entreprisen samt foranlediger lånefinansiering og tilsvarende lejeforhøjelser gennemført. Skal være korrekt udført Derimod har et forbedringsarbejde, udført som individuel forbedring (situation 2), under den kollektive råderet rettet fokus på et problem som følge af den praksis, der siden ordningens start i 2002 har været anvendt. Årsagen var, at et forbedringsarbejde i en bolig ikke kunne godkendes, da arbejdet ikke var håndværksmæssigt korrekt udført samt at en eventuel ny beboer i boligen har krav på, at kunne overtage eventuelle forbedringer i boligen der er udført håndværksmæssigt korrekt. Praksis har hidtil været, at følge de linjer der ligger under den lovfæstede råderet, hvor beboerne selv udfører og betaler, således at den lånefinansierede forbedring blot kunne udgøre selve materialeprisen. Derfor var det muligt at holde omkostningerne og dermed huslejeforhøjelsen nede ved i større eller mindre grad selv i form af egen indsats at foretage montage, opsætning eller tilsvarende. Betingelsen, var under alle omstændigheder, at den håndværksmæssige kvalitet var i orden og håndværksmæssigt korrekt udført samt at det udførte arbejde kunne godkendes af boligselskabet. De nye lånegrænser er herefter følgende: Ny praksis Udfaldet af den pågældende sag, der dels har været forelagt Beboerklagenævnet, dels Gladsaxe Kommune har imidlertid foranlediget, at denne praksis ikke længere kan finde anvendelse. Eget arbejde vil selv om det ikke indgår i finansieringen ikke længere kunne indgå under den kollektive råderets individuelle forbedringsbegreb. Fremover skal der således altid være en entydig sammenhæng mellem det aktuelle afsluttede forbedringsarbejde i form af udført entreprise og tilhørende finansiering eller udtrykt på en anden måde: Der skal være kontrakt med entreprenør på det samlede forbedringsarbejde, der skal udføres og finansieres med realkreditlån optaget med pant i ejendommen (afdelingen).det betyder desværre, at udgifterne til forbedringer bliver højere. Beløbene reguleres Der er derfor i boligselskabet foretaget en revision af maksimumsgrænserne for udførelse af forbedringer i boligerne under den kollektive råderet. Forbedringsarbejder Maksimumgrænse Lånets maksimale ekskl. omkostninger løbetid (håndværkerudgifter inkl. moms) Badeværelser kr. ( kr.) 20 år Udestuer kr. ( kr.) 15 år Køkkener kr. ( kr.) 15 år Carporte og carporte med udestuer kr. ( kr.) 15 år Overdækkede terrasser kr. ( kr.) 15 år Altanudbygninger kr. 15 år Altanlukninger kr. 15 år Beløb i parentes er de tidligere gældende. 18

19 HVEM VIL BYTTE? Boligbladet har denne rubrik,hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg Haves 2-værelses lejlighed på 74 m 2 på 1. Sal i Egeparken 2. Dejlig stor lukket altan/udestue og stort spisekøkken og stort badeværelse med badekar. Hunde- og kattetilladelse. Huslejen er kr. med varme og div. Ønskes 3-værelses lejlighed i Pileparken 2 eller 3-værelses i Pileparken 1. Henvendelse til AB-kalender Haves Attraktiv værelses stuelejlighed med splinternyt badeværelse i Pileparken. Lejligheden er på 66,5 m 2 og har en stor aflukket altan med mulighed for at skubbe glaspartiet til side om sommeren. Blokken er omgivet af grønne arealer og ligger tæt ved busstoppested, vaskekælder og indkøbsmuligheder, Søde og stille naboer. Husleje inkl.varme og antenne kr. Ønskes Rækkehus med have i Gladsaxe. Minimum 3 rum.henvendelse på telefon Haves Vi er en familie med 5, som ønsker noget større at bo i.vi har en 2 værelses stuelejlighed på 64 m 2 i Skoleparken 1 med dejlig terrasse og en lille have med udsigt over stor græsplæne. Ønskes Rækkehus min. 3 værelser, gerne i Skoleparken, men det er ikke et must. Ring på telefon Haves 3-værelses lejlighed på Solnavej tæt ved Kildebakken station. Lejlighed er på 80 m 2 og ligger i stuen og har en dejlig altan. Der er spiseplads i køkkenet. Huslejen kr. acontovarme 456 kr., antenne 255 kr. Ønskes Rækkehus. Henvendelse på telefon eller på til Gang i renovering af Vadgårdsparken I midten af marts 2008 startede håndværkerne renovering af Vadgårdsparken med etablering af byggeplads m.v. Udførelsesperioden er i henhold til tidsplanen vurderet til et år, så til foråret 2009 skulle den samlede renovering gerne være afsluttet. Projektet koster 37,4 millioner kroner, og det gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden og med særlig driftsstøtte fra Gladsaxe Kommune samt Arbejdernes Boligselskabs Dispositionsfond. Projektet er opdelt i seks afsnit tilpasset enkelte gårdafsnit i bebyggelsen. Udførelsen af første afsnit er nu så langt fremme, at der var rejsegilde fredag 20. juni Vadgårdsparkens boligblokke får ny overfladebeklædning med farvede cementfiber brædder opsat på klinker til erstatning af den oprindeligt opsatte træbeklædning på gavle og facader. Herudover indgår renovering af tagterrasserne samt skalmurene. Torsdag den 26. juni 2008 Møde i selskabets bestyrelse. Torsdag den 7.august 2008 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag den 28. august 2008 Møde i selskabets bestyrelse. Torsdag den 4. september 2008 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag den 25. september 2008 Møde i selskabets bestyrelse. Torsdag den 2. oktober 2008 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Tirsdag den 7. oktober 2008 Sidste frist for indlæg m.v. til Boligbladets udgave for oktober. Tirsdag den 28. oktober 2008 Boligbladet udkommer. BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg.Telefon Fax Hjemmeside: Ansvarshavende redaktør Sv.Aa. Hansen. Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet skal sendes til selskabets adresse.anonyme indlæg optages ikke, Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i februar, juni og oktober. Næste nummer udkommer tirsdag 28. oktober Indlæg og annoncer til februar-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest tirsdag 7. oktober Forsiden:Repræsentantskabet i Arbejdernes Boligselskab mødtes i marts 2008 til det ordinære møde. Foto: Kaj Bonne Mortensen. Design og tryk: Schultz Grafisk,Albertslund. 19

20 Boligblad juni NY 16/06/08 12:47 Tommy Olsen har 25-års jubilæum Varmemester Tommy Olsen, Hulegårdsparken og Søborgparken m.fl., kan tirsdag 1. juli 2008 fejre 25-års jubilæum. Udover Hulegårdsparken og Søborgparken varetager Tommy tillige selskabets og beboernes interesse i afdelingerne Kiplingsgården og Kiplingeparken. Herudover har Tommy tillige gjort tjeneste som ejendomsfunktionær og vicevært i Høje Gladsaxe bebyggelsen. Der afholdes reception for jubilaren på dagen tirsdag 1. juli 2008 kl i Søborgparkens selskabslokale, Erik Bøghs Allé 4. Side 20 Udlært som ejendomsservicetekniker Mandag 5. maj 2008 kunne de fremmødte kolleger med flere gratulere Michael Kristensen, der er varmemester i Stationsparken 1 og 2, med den nyerhvervede titel som ejendomsservicetekniker. Begivenheden blev som traditionen bød fejret med en pølse og en tår øl. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe gratulerede med det fine resultat. Også i denne vinter har der været gang i billardturneringen inden for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Der er været gang i skomagerpot, og point blev skrevet på tavlerne. Resultatet af de mange kampe blev, at turneringsholdet fra Torveparken 1 blev vinder af sæsonens turnering. Afslutningen fandt sted i Høje Gladsaxe, som samtidig blev kåret som det hyggeligste sted at spille i denne sæson. 20

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2006 18. ÅRGANG Ny legeplads i Lyngparken 2 Kig med side 10-11 Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16 Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 TEMA:

Læs mere

Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13

Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13 Juni 2007 19. ÅRGANG Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11 Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13 Fuldt blus på Torveparken 50-års jubilæum Mere side 2 Torveparken 50 år Sol,

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2004

BOLIG BLADET. Juni 2004 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2004 15. ÅRGANG Ny naturlegeplads i Kongshvileparken. Se side 8. Boligen udtrykker vores livsstil. Se med på side 14. Ingen interesse for at sælge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006.

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også vi der bor alment. Råderetreglerne åbner mulighed for, at den enkelt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Oktober 2011 24. ÅRGANG

Oktober 2011 24. ÅRGANG Oktober 2011 24. ÅRGANG Aktive beboerdemokrater. Side 2-3 Sensommerfestival 2011. Reportage side 4-5 Nu er det altså for meget. Læs side 10-11 KlimaKlar. Mere side 12-13 AKTIVE BEBOER- DEMOKRATER DEM KAN

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

November 2008 21. ÅRGANG

November 2008 21. ÅRGANG November 2008 21. ÅRGANG 12,6 mill. kr. skal sikre fortsat positiv udvikling. Læs fra side 2 Renovering for 33,4 mill. kr. i Vadgårdsparken. Mere side 6 Ingen pris til M3 og Vejdirektoratet. Se side 10

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Tinghøjparken vil have styr på energien

Tinghøjparken vil have styr på energien Juni 2012 25. ÅRGANG Tinghøjparken vil have styr på energien Mere side 2-3 Fik 2,6 mio. kr. for at lede regnvand i jorden Læs side 6 Høje Gladsaxe i en anden vinkel Se side 12 Mere beboerindflydelse hvad

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 56 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 56 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/7 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 56 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Hanne Pedersen Per Olsen Finn Larsen

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Februar 2008 20. ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere