RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RET TIL FORBEDRINGER ENDTE"

Transkript

1 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske boligområder. Side 12

2 Repræsentantskabets møde torsdag 6.marts 2008 RET TIL FORBEDRINGER ENDTE En trist sag,fastslog formanden for Arbejdernes Boligselskab,Ryno Scheil,på Repræsentantskabets møde i marts 2008.Sagen har jongleret frem og tilbage mellem boligselskabet,kommunen og Beboerklagenævnet. Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab; Trist at en ombygning endte i byggesjusk. Foto: Kaj Bonne Mortensen. Beboernes muligheder for at kunne bygge om i deres bolig i Arbejdernes Boligselskab er en kendsgerning. Og stadig flere benytter sig af mulighederne. Men det er desværre også en kendsgerning, at et par ombygninger inden for retten til kollektive forbedringer er endt med en omgang byggesjusk. Det betyder i en aktuel sag, at ombygningen af et badeværelse ikke kan godkendes. 2 Det er der kommet en trist sag ud af, idet en ombygning af et badeværelse ikke kan godkendes som korrekt udført håndværk. Det er simpelthen ikke i forsvarlig stand. Derfor har sagen jongleret mellem boligselskabet, Beboerklagenævnt og Gladsaxe Kommune, fortalte Ryno Scheil, da han som formand for Arbejdernes Boligselskab i beretningen på Repræsentantskabets møde torsdag 6. marts 2008 kom ind på beboernes muligheder for at benytte deres ombygningsret. Ringe udførelse Forbedringen i boligen var planlagt udført med finansiering gennem afdelingen med et realkreditlån. Men resultatet af ombygningen har ikke kunnet godkendes af bolig-

3 I BYGGESJUSK selskabets inspektør, som undervejs har givet råd og dåd til at rette op på ombygningen, uden at beboerne har taget rådgivningen til følge. Beboerne har lånt kroner, som hovedsagelig er gået til indkøb af materialer. Udførelsen skulle ske ved egen indsats. Principielt meget fornuftigt, fordi det holder huslejen nede. Men beboerne har brugt alle de lånte penge til indkøb af materialer, og da arbejdet ikke er udført af en håndværker, er der opstået et økonomisk tomrum og derfor ingen penge til en håndværksmæssig opretning af manglerne, konstaterede Ryno Scheil. Selskabets ansvar siger kommunen Sagen endte i Beboerklagenævnet, som ikke ville tage stilling. Derpå havnede sagen i Gladsaxe Kommune, som er tilsynsmyndighed over for Arbejdernes Boligselskab, og i kommunen fastslog man, at det var boligselskabets problem, fordi det er boligselskabet (afdelingen), som har lånt beboerne pengene. Og det derfor var boligselskabets ansvar. Det betyder, at vi må ændre på den procedure, vi har anvendt, samt foretage en række stramninger og begrænsninger. De individuelle forbedringer har i øvrigt vist sig at give et væsentligt tidsforbrug i boligselskabets administration, oplyste Ryno Scheil. På baggrund af sagen havde bestyrelsen besluttet at indføre et midlertidigt stop for de individuelle forbedringer. Blandt andet vil boligselskabets bestyrelse have en konkret sammenhæng mellem projektet, dets udførelse, afslutning og finansiering. Repræsentantskabets møde blev holdt i Aktivcentret på Telefonvej. Ansvar Det går ikke, at der kan gennemføres en forbedring uden mulighed for at kunne gøre den, som udfører arbejdet, ansvarlig over for projektets håndværksmæssige korrekte udførelse, fastslog Ryno Scheil. Han fandt det ærgerligt, at det var nødvendigt at indføre mere restriktive krav i forbindelse med gennemførelse af forbedringer finansieret over afdelingen. Ryno Scheil mente fortsat, at det gjaldt om at udnytte beboernes muligheder for at råde ved ombygninger i deres bolig, men forbedringerne skulle modsvare en håndværksmæssig korrekt kvalitet, så en eventuel anden beboer vil kunne overtage disse. Tre muligheder I den efterfølgende debat om beretningen fastslog Ryno Scheil, at der var tre muligheder for forbedringer i boligerne: Den kollektive, hvor et afdelingsmøde for eksempel beslutter, at alle skal have nye køkkener. Her bruges afdelingens opsparing i form af henlagte midler samt eventuel restfinansiering via lån. Den individuelle forbedring under råderetten, hvor beboerne selv betaler og afskriver beløbet med en tidendedel om året. Flytter beboeren efter fem år udbetales 50 procent af beløbet, som den kommende lejer skal betale i form af højere husleje. Den kollektive forbedring for den interesserede beboer, hvor forbedringen betales gennem et realkreditlån optaget med pant i boligafdelingen. Her betaler beboeren en højere husleje, indtil betaling for forbedringen er afsluttet. En eventuel ny beboer skal fortsætte med den højere husleje. Men det er afdelingerne, som selv beslutter omfanget af råde- og forbedringsretten, som beboerne er orienteret om i det såkaldte råderetskatalog, fastslog Ryno Scheil. 3

4 Repræsentantskabets møde torsdag 6.marts 2008 Hvad gør vi ved sparepengene? Selv om der ikke er ret mange penge i Dispositionsfonden i Arbejdernes Boligselskab, så mener bestyrelsen,at pengene skal ud og arbejde i afdelingerne. Dispositionsfonden i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er ikke særlig stor, så der er i øjeblikket ikke væsentlige beløb at arbejde med. Men de kommer, og de kommer fra den fortsatte betaling af de lån, som er betalt ud. Sådan er lovgivningen om almene boliger skruet sammen; der skal fortsat betales som om lånet stadig eksisterer. Tidligere gik halvdelen af beløbene fra de udbetalte lån til boligselskabets dispositionsfond. Den anden halvdel gik til Landsbyggefonden. I dag går to tredjedele til Landsbyggefonden og den sidste tredjedel til boligselskabets dispositionsfond. Det er bestyrelsens opfattelse, at pengene fra dispositionsfonden skal ud og arbejde i afdelingerne. Men vi har endnu ikke en afklaring af, hvilke kriterier og hvilke behov, der er og forventes. Derfor har vi bedt inspektørerne skitsere hvilke større arbejder, der kan være. Det skal ske ud fra tilstandsvurderinger, langtidsplaner samt dialog med afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktionærer, fortalte Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab, om bestyrelsens tanker om brugen af dispositionsfonden. Blandt de arbejder, som kunne komme i betragtning, nævnte Ryno Scheil opretningsarbejder, byggeskader, skavankramte afdelinger, lånefinansierede individuelle forbedringer og eventuel visse henlæggelsesarbejder, men efter en prioritering hvor også indgår lejeniveau, men ikke til arbejder, der burde være henlagt penge til over driftsbudgettet. Listen var ikke udtømmende, understregede Ryno Scheil. Han betegnede brugen af dispositionsfonden som hjælp til selvhjælp. Der er altid tid til en snak hen over bordet. Alle kunne følge med i gennemgangen af regnskabet, der blev vist på storskærm. 4

5 Her er bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab Efter Repræsentantskabets møde torsdag 6. marts 2008 har bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskabs i Gladsaxe denne sammensætning: Ryno Scheil, formand, valgt af Repræsentantskabet. Benny Jørgensen, næstformand, udpeget af Gladsaxe Byråd. Mogens Rysgaard valgt af Repræsentantskabet. Benny Sørensen valgt af Repræsentantskabet. Flemming Larsen valgt af Repræsentantskabet Finn Sørensen valgt af Repræsentantskabet Thomas Dreyer valgt af Repræsentantskabet Karin Petersen valgt af Repræsentantskabet Robert Byriel valgt af Repræsentantskabet Majbrit Jørming valgt af Repræsentantskabet Palle Nielsen valgt af Repræsentantskabet. Erling Schrøder udpeget af Gladsaxe Byråd Erik Andersen udpeget af Gladsaxe Byråd. Anne Schiøler valgt af medarbejderne i administrationen. John Monberg valgt af ejendomsfunktionærerne. Conni Larsen hvisker resultatet af lodtrækningen til dirigenten John Bjarnø Petersen. Mødte frem og vandt Måske kan det også kaldes en flidspræmie, men Skoleparken 1 blev i 2008 den heldige vinder af kroner, som bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab sætter til lodtrækning blandt de afdelinger, som deltager i Repræsentantskabets møde. Pengene skal bruges til kulturelle formål i afdelingen. Vinderen af de kroner i 2007 var Høje Gladsaxe, der brugte pengene til en række aktiviteter i den store afdeling. Blandt andet til en kæmpe julestue I alt kunne 162 repræsentanter fra Arbejdernes Boligselskabs 47 afdelinger deltage i Repræsentantskabsmødet, men fremmødet var i år mindre end tidligere, idet 75 repræsentanter fra afdelingerne ikke dukkede op. Flere nye afdelinger har endnu ikke valgt afdelingsbestyrelse. I alt deltog 87 repræsentanter fra afdelingerne samt bestyrelsen med 13 medlemmer. Det laveste antal i flere år. 5

6 Repræsentantskabets møde torsdag 6.marts 2008 Stadig fejl og mangler i Søborgparken KPC-BYG erkender,at de har ansvaret,men det kniber med at få underleverandørerne til at overholde aftaler.derfor er Arbejdernes Boligselskab af hensyn til beboerne gået aktivt ind med udbedringer på KPC-BYGs regning Snart tre år efter den første indflytning i Søborgparken på Søborg Hovedgade er der stadig fejl og mangler, som ikke er blevet udbedret. Det skorter ikke på den gode vilje hos KPC-BYG, der som bygherre skal udbedre fejl og mangler, men tempoet er ikke imponerende. Det er særdeles utilfredsstillende, at vi ikke kan komme videre. Også efter indflytning af andet afsnit i december 2006 har vi konstateret fejl og mangler. Kemien mellem KPC-BYG og boligselskabet er ikke Søborgparken 1 ligger på Søborg Hovedgade. 6

7 dårlig, men processerne tager alt for lang tid og kræver alt for mange ressourcer af os, konstaterede Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab på Repræsentantskabsmødet torsdag 6. marts KPC-BYG erkender, at manglerne og fejlene skal afhjælpes. Derfor har Arbejdernes Boligselskab veget tilbage for at tage en voldgiftsag, da det vil sætte afhjælpningen i stå. Ryno Scheil fortalte, at boligselskabet efter lovgivningen ikke selv kan være bygherre, men alligevel har det måttet både styre og stå for afhjælpningen. Det er ud fra et hensyn til beboerne, at boligselskabet på denne måde er gået ind i afhjælpningen. KPC-BYG betaler for både materialer og udførelsen, men det hele forsinkes af, at underentreprenørerne ikke holder aftaler, konstaterede Ryno Scheil. Det samme har dog i et mindre omfang også været gældende for Stengården, som rummer 26 ungdomsboliger. Kloakproblem og servicebussens slid på vejene Også Kredsudvalgets formand, John Bjarnø Petersen, var på talerstolen under Repræsentantskabets møde med en beretning, som blandt andet berørte Højesterets dom i sagen om salg af almene boliger, som Boligselskabernes Landsforening finder er en halv sejr, selv om dommen gik boligselskaberne imod. Den halve sejr skal ses i, at der ikke i dommen var noget endegyldigt om ejerskab til afdelingen. Mere lokalt i Kredsudvalgets beretning handlede det om mødet mellem Gladsaxe Kommune og boligorganisationerne. Der var rotteplage i Mørkhøj og Bagsværd. Især var Pileparkerne og Skoleparkerne berørt af problemet. Der var også problemer med de kommunale kloakker. Det gav oversvømmelser af kældre i nogle af boligselskabets afdelinger. I Egeparkerne var der problemer med parkering af lastbiler og erhvervskøretøjer over 3,5 tons. Egeparken serviceres af en servicebus, men hvem skal bekoste vedligeholdelsen af vejene. Derudover havde Kredsudvalget drøftet fremtidige muligheder for tilslutning til Bolignet. 7

8 Repræsentantskabets møde torsdag 6.marts 2008 Fritidsudvalget moderniseres Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab vil modernisere sit kommissorium, og udvalget venter, at dette arbejde er afsluttet inden sommerferien. Udover dette kunne formanden for Fritidsudvalget, Palle Nielsen, fortælle, at Toftegården havde fået penge til at etablere en pentanquebane. Fritidsudvalget havde sat alle sejl til lørdag 8. september 2007, hvor der i Torveparken var Sensommerfestival Desværre måtte Fritidsudvalget konstatere, at ikke mange fandt frem til festivalen, som ikke bliver gentaget i år. I stedet arbejder udvalget på at finde en anden form for sommerarrangement. Lørdag 29. marts 2008 holdt Fritidsudvalget AB-Hyggeaften i Høje Gladsaxe Skoles festsal. Det kan du både læse og se mere om her i Boligbladet. Valg,valg og atter valg Der var også valg på dagsordenen til boligselskabets bestyrelse og flere udvalg, da Repræsentantskabets mødtes torsdag 6. marts Til boligselskabets bestyrelse genvalgtes Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Benny Sørensen, Flemming Larsen og Finn Sørensen. Der var ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges. Bestyrelsen har 15 medlemmer, du kan her i Boligbladet, læse navnene på hele bestyrelsen, og hvem der er valgt eller udpeget dem. Der blev også valgt suppleanter til bestyrelsen i denne rækkefølge: Jesper Langkilde, Hyrdeparken, Pernille Kaldal, Borreparken, Erik Bengtsson, Mølleparken 1 og Johnny Vilhelmsen, Egeparken 2. Til Fritidsudvalget genvalgtes Palle Nielsen, Skoleparken 1, Hans Jørgen Jørgensen, Hyrdeparken. Som suppleanter valgtes Inge Binder, Lyngparken 2, Sonja Sørensen, Pileparken 4, Catja Johanson, Lyngparken 2. Boligselskabets bestyrelse har efterfølgende udpeget Per Helligkilde, Lyngparken 1, Marianne Rasmussen, Lyngparken 2 og Anja Rasmussen, Pileparken 3, som medlemmer af Fritiudsudvalget. Til Kredsudvalget valgtes Mogens Rysgaard, Stationsparken 1, Inge Binder, Lyngparken 2, Finn Sørensen, Tinghøjparken, John Bjarnø Petersen, Pileparken 3, Karin Petersen, Stationsparken 1 og Nora Olsen, Stengårdsparken. Suppleanter til Kredsudvalget blev Pernille Mogensen, Højgårdsparken, Helle Gyldaa, Højgårdsparken, Hans Jørgen Jørgensen, Hyrdeparken, og Erik Bengtsson, Mølleparken 1. Lad os lære af hinanden Hvorfor lærer vi ikke af hinandens erfaringer? Både de dårlige og de gode. Vi er 45 afdelinger. Hvorfor mødes vi aldrig? Sådan lød spørgsmålet fra Thomas Dreyer til de øvrige deltagere i årets Repræsentantskabsmøde. Thomas Dreyer er formand for afdelingsbestyrelsen i Skoleparken 1. Blandt de øvrige afdelingsbestyrelser var der opbakning til ideen om at mødes en eller to gange om året. Ryno Scheil, formand for boligselskabets bestyrelse, ville ikke afvise ideen om at afdelingsbestyrelserne mødtes, selv om det havde været prøvet før. 8

9 AB-Hyggeaften oj,oj for en aften Lørdag 29. marts 2008 var der igen indbudt til en af de efterhånden berømte AB- fester i Høje Gladsaxe Skoles store festsal. Arrangør var Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab. Det er efterhånden blevet en kendt sag, at det er noget, som er værd at gå efter. Alle blev afhentet i busser fra deres boligafdeling og kørt til festsalen i Høje Gladsaxe Skole. Aftenen startede med, at vi fik noget godt at spise jeg var lige ved at sige som sædvanligt, for det er et af kendetegnene på disse AB- fester. Arrangørerne formår både at finde god underholdning og at vi får dejlig mad, og det forringer jo ikke stemningen. Da maden var spist, kaffen serveret og efterskylningen var startet, blev der spillet op til dans af musikerne CU - Later, som også havde spillet under spisningen. Til festen kunne man så købe vin øl og vand efter behov, ligesom der var amerikansk lotteri og lodtrækning på indgangsbilletterne om en flot købmandskurv. Hele herligheden kostede kun 100 kroner. Det er da billigt for sådan en dejlig aften. Hele scenariet sluttede ved midnat, hvor busserne holdt klar til at køre beboerne hjem igen. Alle så glade og meget tilfredse ud. Lad det ikke blive sidste gang, vi fornøjer os med AB- festaften. Næste AB-Hyggeaften finder sted lørdag 14. marts, I 2009 kan vi fejre 20 års jubilæum, derfor vil vi overraske med humoristisk og festlig underholdning. Palle Nielsen 9

10 Det kostede varmen pr.etage-m 2 i 2007 Fjernvarmeforsynede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m2 bruttoetageareal Afdeling Pileparken 1 fjv 56,79 58,31 56,73 70,50 58,87 60,99 62,40 57,01 57,22 60, Pileparken 2 fjv 55,84 57,29 55,87 70,35 59,13 59,77 61,95 57,04 55,70 60, Pileparken 3 fjv 59,90 62,88 62,42 79,47 65,67 70,09 70,15 66,72 66,59 67, Pileparken 4 fjv 53,94 55,20 53,90 65,07 59,45 54,73 55,29 50,63 50,92 52, Stationsparken 1 fjv 70,60 73,50 74,02 85,79 72,91 74,08 76,76 74,10 75,21 78, Pileparken 8 fjv 55,89 58,72 58,02 74,27 63,88 66,51 69,57 66,20 64,49 65, Kildeparken 1 fjv 62,85 64,36 65,08 80,97 67,46 69,16 71,89 66,68 68,47 72, Pileparken 6 fjv 56,14 58,69 57,90 74,23 63,85 66,44 67,48 66,37 64,46 65, Torveparken fjv 57,72 60,86 56,86 73,39 61,14 62,51 65,08 61,00 59,36 64, Pileparken 7 fjv 57,84 58,86 58,84 73,85 63,23 62,64 66,25 62,24 62,65 65, Kildeparken 3 fjv 62,72 64,19 65,37 81,35 67,80 69,47 72,25 67,43 69,94 72, Stationsparken 2 fjv 70,59 73,47 74,01 85,78 72,05 75,10 76,75 74,19 74,45 79, Kildeparken 4 fjv 42,94 42,01 43,17 47,05 39,29 48,81 51,06 54,31 47,01 51,25 Bemærk: Hvis man ønsker at sammenligne udgiften for de fjernvarmeforsynede afdelinger med opvarmningsudgiften for de andre afdelinger, skal man huske at tillægge de udgifter til tilslutning til fjernvarmen, som blev ydet som en engangsbetaling, og som blev finansieret via realkreditlån over en 10-årig periode. De gennemsnitlige ydelsesbeløb ligger i den forbindelse i størelsesordenen kr. pr. etage-m 2, som således ved sammenligning med øvrige afdelinger skal tillægges, idet disse ydelsesbeløb i stedet indgår i huslejeberegningen. Naturgasforsynede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Skoleparken 1 gas 74,73 78,98 98,60 106,41 101,82 109,17 109,16 121,46 119,69 120, Skoleparken 2 gas 62,56 65,96 82,40 88,92 81,63 85,71 88,05 101,03 99,55 101, Moseparken gas 59,57 *) 60,25 71,88 78,46 89,73 64,52 80,15 86,22 93,45 85, Korrigeret for fejl i periodisering. LKV - opvarmede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Lyngparken 1 lkv 82,21 93,21 117,27 133,57 *) 98,88 116,21 127,34 141,14 148,36 *) 122, Lyngparken 2 lkv 91,02 97,08 121,93 132,50 *) 94,72 113,57 111,91 108,10 109,00 *) 98,50 Bemærk: *) Ved sammenligning med varmeudgiften for øvrige afdelinger skal der fratrækkes 6-8 kr. pr. etage-m 2, idet disse beløb udgør besparelsen vedrørende hensættelser til fyr og kedler m.m. samt den løbende vedligeholdelse omkring samme. Beløbene er beregnet i forbindelse med overgang til LKV-drift. LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandlinger med NESA. 10

11 Afdelinger med varmemålere. - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Mølleparken 1 lkv 90,84 95,86 124,75 141,33 *) 101,46 111,89 120,74 121,00 117,59 *) 97, Højgårdsparken olie 91,10 91, ,89 119,79 137,86 133,94 138, Stengårdsparken lkv 105,65 112,70 141,17 156,75 *) 111,65 114,20 119,01 134,51 145,10 *) 122, Hyrdeparken gas 81,51 87,97 109,13 115, Hulegårdsparken gas 57,26 66,67 84,46 82,71 88,88 86,98 88,40 84,58 86,48 73, Tinghøjparken gas 82,05 84,87 99,07 106,14 98,58 100,46 105,32 113,49 106,21 99, Lykkeparken gas 74,79 90, ,98 109,54 130,43 138,88 119, Mølleparken 2 lkv 92,33 95,15 124,61 132,16 90,69 * 103,04 112,95 122,36 120,11 *) 98, Egeparken 1 lkv 74,10 77,62 94,35 95,26 85,96 92,74 85,04 88,58 87,49 91, Vadgårdsparken *** gas 89,42 91,22 103,43 126,38 108,83 117,04 118,87 123,02 126,55 140, Høje Gladsaxe fjv ,77 51,77 46,99 41,97 44, Kiplingeparken gas ,21 77,28 92,01 88,30 82, Egeparken 2 lkv 91,35 85,85 108,34 114,55 107,73 116,67 110,80 111,28 111,65 112, Kildeparken 2 gas *) 84,79 *) 80,73 98,99 114,84 110,13 127,93 118,18 128,52 101,66 103, Kiplingsgården gas ,07 112,31 127,78 136,29 136, Buddinge Mølle gas 115,53 150,24 159,58 182,96 175,89 178,73 157,84 150,70 159,33 148, Kongshvileparken, ældreboliger gas ,43 91,48 110,97 110,67 91, Punkthus afdelingerne fjv ,50 63,81 57,11 55,37 52, Punkthuset 9. fjv , Søborgparken, (boliger) gas ,59 Disse afdelinger er alene medtaget af statistiske hensyn Hyrdeparken er overgået til individuelle fyr i løbet af Udgiften pr. m 2 er korrigeret, da der var en registreringsfejl i HNG på ca m 2 mellem 1998 og *) LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandling med NESA. Der henvises i øvrigt til ovenstående bemærkninger vedr. sammenligning med varmeudgift for øvrige afdelinger. ***) Ungdomsboliger. 11

12 Ikke normalt med uro og ballade i multietniske boligområder Det er vigtig at anerkende,at udemiljøet er en vigtig arena i ungdommens hverdagsliv,og at der derfor er behov for forskellige aktiviteter i områderne.især er der brug for flere mødesteder for pigerne,viser undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut 12 Kriminalitet, voldsom ballade og uro er et af de prædikater, der ofte bliver hæftet på boligområder, hvor der bor mange unge med indvandrerbaggrund. Og vi har da også for nylig været vidner til voldsomheder med afbrænding af biler, skure og containere, men kriminalitet er ikke en hverdagsforeteelse i de multietniske boligområder. I det store og hele er der til daglig meget få konflikter. Det vurderer lokalpoliti, socialarbejdere og beboere i boligområderne. De mener også, at medierne generelt giver et forkert billede af de unge, fordi der kun fokuseres på de enkelte episoder, hvor der forekommer vold og større konflikter. Det fremgår af den nye undersøgelse 'Unges udeliv i multietniske boligområder ' fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet, hvor kultursociologerne Benny Schytte og Sølvi Karin Børresen giver et signalement af de unges almindelige hverdagsliv og adfærd i det nære udemiljø, og hvilke ønsker de har til stederne. Undersøgelsen er foretaget i de tre almene boligområder Gellerup ved Aarhus, Vollsmose i Odense og AKB Lundtoftegade på det Ydre Nørrebro i København. Cirka en fjerdedel af beboerne er her unge mellem 14 og 20 år. Udelivet er meget vigtigt for de unge De unge er meget synlige i udemiljøet i de tre boligområder. For at styrke deres sociale relationer og opbygge netværk mødes de forskellige steder i områderne og slår sig ned f.eks. ved indkøbscenteret, viadukter, uden for opgange, ved en lygtepæl på stierne i områderne eller foran vaskeriet. Her hænger drengene ud med snak og smøger, ser livet gå forbi og laver alt og ingenting, nogle gange på en højrøstet måde ledsaget af opgassede knallerter. Men de mødes også på boldbanerne, hvor deres foretrukne spil er fodbold og basketball. Det sker også, at de trækker sig tilbage fra det offentlige rum til mere uformelle steder i udemiljøet, hvor de kan være sig selv uden for de voksnes opsyn og kontrol. Stederne finder de typisk i de grønne områder i tilknytning til boligerne. Opholdet og samværet foregår her for det meste uden problemer. Pigerne hænger ikke ud på samme måde som drengene. De bevæger sig mere rundt i områderne, går ture sammen eller spiller fodbold sammen med drengene. Behov for flere aktivitetssteder At opholde sig ude er et generelt ungdomsfænomen, så de unge i de tre boligområder adskiller sig ikke meget fra andre unge. De er glade for og bruger de særlige anlæg, der de senere år er lavet i områderne til børn og unge, f.eks. idrætslegepladser, men har derudover nogle ønsker. "Deres ønsker er forholdsvis beskedne. De har brug for nogle steder, hvor de kan søge ly og læ i tilfælde af dårligt vejr, og det behøver såmænd ikke være andet end et halvtag. Derudover vil de gerne have nogle flere baner til boldspil og lignende for-

13 De unge er storforbrugere af udemiljøet i multietniske boligområder. Foto: Benny Schytte. skellige steder i de store udeområder, gerne med lys så de også kan mødes om aftenen", siger Benny Schytte. Det er vigtig at anerkende, at udemiljøet er en vigtig arena i ungdommens hverdagsliv, og at der derfor er behov for forskellige aktiviteter i områderne. Især er der brug for flere mødesteder for pigerne. Der bliver fra voksen side holdt mere øje med dem end drengene, så det skal være synlige, legale steder, hvor de kan opholde sig og mødes med andre unge piger og drenge. Desuden er det en god ide at tage de unge med på råd, hvis et boligområde står over for at skulle renovere stedets udemiljø. Det er de unge, der ved, hvad der er brug for. Og hvis der er optræk til ballade, anbefaler Benny Schytte, at områdemedarbejdere, lokalpoliti og andre voksne indgår i dialog med de unge. Det er en effektiv måde at løse problemer på, og en metode som de unge selv foretrækker. Læs eller download rapporten 'Unges udeliv i multietniske boligområder' på sbi.dk 13

14 Undgå skimmelsvampe sådan Hvordan undgår du skimmelsvampe, og hvad gør du ved dem, hvis du har fået dem inden for i din bolig? I medierne har der gennem de sidste par år været en del fremme om skimmelsvampe i boligerne. Også i Arbejdernes Boligselskab har der været en del sager med skimmelsvampe i vores boligafdelinger. I boligselskabet konstaterer vi jævnligt, at beboere der støder på skimmelsvampe, straks tror, at det skyldes fejl i boligens konstruktion men det er langt fra tilfældet at der er tale om egentlige konstruktionsmæssige problemer eller utætheder der er skyld i problemerne. Her er fire gode råd til, hvordan du holder din bolig sund 14

15 kan du selv gøre Mange gange må det desværre konstateres, at årsagen skyldes beboerens egen adfærd. Boligselskabernes Landsforening, der via Landsbyggefonden og i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut kender alt for meget til problematikken, har udarbejdet en række gode råd og vink om, hvad man bør gøre både som beboer og som funktionær i afdelingerne, i hvilken forbindelse der er udarbejdet en folder, der udsendes til alle ejendomsfunktionærer i afdelingerne. - og råd over fem trin til at fjerne skimmelsvampe i din bolig 15

16 Lejeboliger skaber vækst Et godt og varieret udbud af lejeboliger øger mobiliteten og dermed væksten i samfundet. Det dokumenterer ny forskning,der blev fremlagt på Boligdag 2008,der blev holdt på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet. En række indlæg dokumenterede, at lejerne ikke er en restgruppe, der bare drømmer om at købe ejerbolig. Mange vælger lejeboligen, fordi det er en fleksibel boligform, der tilfredsstiller boligbehovet, når man får nyt job i en anden by, flytter hjemmefra, bliver skilt osv. Et varieret tilbud af gode lejeboliger kan bl.a. være med til at vende den negative udvikling i udkantsområderne, hvorfra man ellers hører om forladte, faldefærdige ejendomme, afvikling af industriarbejdspladser og vigende befolkningstal. "Udkantsområderne er selvfølgelig meget mere end håndværkertilbud. De er også industri i udvikling og behov for at tiltrække højtuddannede specialister", sagde natur- og miljøchef Arne Kirk fra Morsø Kommune. Ved at satse på et bredt udbud af kvalitets-lejeboliger i Glyngøre har man formået at tiltrække tilflyttere, så man kunne dække behovet for arbejdskraft i forbindelse med etablering af nye virksomheder. Arne Kirk pegede på, at lejeboliger er en fleksibel boligform, der gør det muligt at prøve kræfter med et nyt job et andet sted i landet uden at være bundet af en stor investering i en ejerbolig. Erfaringerne fra Glyngøre viser, at lejeboliger ikke nødvendigvis behøver være billige. De skal først og fremmest være af god kvalitet. Lejere flytter oftere end ejere De fleste, der skifter bolig, flytter i lejebolig, viser forskningsresultater, der blev fremlagt på boligdagen af seniorforsker Hans Skifter Andersen fra SBi. Beboere i lejeboliger flytter langt oftere end beboere i ejerboliger. 27 pct. af beboerne i de private lejeboliger og 17 pct. af beboerne i de almene lejeboliger flytter inden for et år. Til sammenligning gælder Stengården 16

17 Lejere kan tabe boligstøtte på affald dette kun 6 pct. af beboerne i enfamiliehusene og 14 pct. af beboerne i ejerlejlighederne. "Lejeboligerne har meget stor og positiv betydning for mobiliteten i samfundet", sagde Hans Skifter Andersen. Andelen af lejeboliger er svagt stigende trods de senere års økonomiske vækst og overvældende interesse for ejerboligen. Det oplyste lektor Morten Skak fra Syddansk Universitet. Den store efterspørgsel efter lejeboliger skyldes ifølge Morten Skak flere forhold. Nye tal viser bl.a., at unge flytter tidligere hjemmefra, flere med længere uddannelser bor i lejeboliger, og andelen af familier med kun én voksen er stigende. Veluddannede singler "Veluddannede singler med høje indkomster er en af de store grupper, der fremover vil efterspørge lejeboliger af høj kvalitet", sagde Morten Skak. Lejeboliger er en overset boligsektor, der i mange år har stået i skyggen af ejerboligerne, konstaterer forskningschef Thorkild Ærø fra SBi: "Lejeboliger er en fleksibel boligform for de, der skifter job, unge under uddannelse, de der vælger at leve alene osv. Det er nemt at skille sig af med en lejebolig, hvis man alligevel ikke bryder sig om det nye job i en fremmed by osv. Derved fremmer lejeboligerne mobiliteten både den familiære og den erhvervsmæssige. Og det er til gavn for vækst og velfærd", siger Thorkild Ærø. Boligdag 2008 om fremtidens lejebolig og lejeboligens fremtid blev holdt i april af Center for Boligforskning, som har til huse på SBi. Det kan være en rigtig dårlig forretning for lejere at få deres egen regning for renovation frem for at betale for den over huslejen. Hvis de får boligsikring eller boligydelse, vil de typisk miste kr. om måneden. I værste fald kan de tabe 200 kr. om måneden på det. Det skriver Beboerbladet, der udgives af Boligselskabernes Landsforening. Problemet er blevet aktuelt, fordi de nye kommuner arbejder med at ændre deres renovationsordninger. I denne forbindelse satser flere kommuner på ordninger, hvor den enkelte husstand betaler efter vægten af dens affald. Det kan være godt for miljøet, men være dårligt for økonomien hos de berørte lejere. Når man som lejer får sin egen affaldsregning, går udgiften ud af den husleje, som bruges til at beregne boligsikring eller boligydelse. Ud over at det er en dårlig forretning, er det ulovligt inden for alment boligbyggeri, skriver Beboerbladet. Lov om leje af almene boliger er meget klar: Kun udgifter til el, vand, varme og fællesantenneanlæg må tages ud af den husleje, der opkræves i en almen bebyggelse, siger udviklingschef Bjarne Zetterström, Boligselskabernes Landsforening. Nye boliger på vej Valgt til Kredsrepræsentantskabet Det tidligere beboerhotel i Skoleparken ender måske sine dage som almene familieboliger. I første omgang var det tanken at omdanne det gamle beboerhotel til ældreboliger, men Gladsaxe Kommune sagde nej, da kommunen fandt, at den var dækket ind med denne form for boliger. Ryno Scheil fortalte på Repræsentantskabets møde, at boligselskabets arkitekter har udarbejdet flere forslag. Blandt andet et med etablering af 12 boliger i to planer. Det er et projekt, som bestyrelsen arbejder videre med. Gladsaxe Kommune har opsagt lejemålene af 4. og 5. sal i Punkthuset i Høje Gladsaxe. Også her er det planen at indrette almene familieboliger. De fem afdelingsbestyrelser i Høje Gladsaxe bebyggelsen er med på ideen, som i sit udgangspunkt vil være en kopi af 9. sal, hvor der tidligere er indrettet familieboliger. På et møde for alle boligselskaber i 9. kreds Københavns Omegn valgtes Ryno Scheil, Lyngparken 1, John Bjarnø Petersen, Pileparken 3 samt Inge Binder, Lyngparken 2, som medlemmer til Kredsrepræsentantskabet i Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds. For hver af de 11 kredse landet er inddelt i, vælges formand, næstformand samt et antal kredsrepræsentanter. Kredsformand og kredsnæstformand indgår i Boligselskabernes Landsforenings bestyrelse, der sammen med det samlede antal kredsrepræsentanter udgør selve Repræsentantskabet for Boligselskabernes Landsforening. 17

18 Kollektiv Råderet individuelle forbedringer Ændrede regler for forbedring af boligen finansieret med realkreditlån optaget i afdelingen nye lånegrænser. På Repræsentantskabsmødet i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe torsdag 6. marts 2008 blev der nævnt eksempler på, at udført arbejde i forbindelse med individuelle forbedringer ikke var af en håndværkmæssigt korrekt udførelse. Du kan læse mere om sagen her i Boligbladet. På Repræsentantskabets møde blev det oplyst, at der ville ske ændringer i vilkårene for gennemførelse af individuelle forbedringer, under det der i lovgivningsmæssig henseende indgår under begrebet kollektiv råderet. To muligheder I henhold til gældende lovgivning har beboerne i en almen boligafdeling to muligheder for gennemførelse af forbedringer i boligen finansieret med realkreditlån optaget med pant i afdelingen (ejendommen). 1. Alle boligerne i afdelingen vedtages forbedret på et afdelingsmøde (f.eks. nyt køkken eller bad) og alle lejere får en lejeforhøjelse. 2. Efter vedtagelse på et afdelingsmøde gives tilladelse til at forbedringer gennemføres for interesserede beboere, og at kun disse beboere får den tilsvarende lejeforhøjelse. I begge tilfælde er det dog boligselskabet, der som ejer af afdelingen, gennemfører forbedringerne og foranlediger de fornødne lån optaget. Situation (1), hvor alle boliger i en afdelingen får udført forbedringer i boligerne og får den tilsvarende lejeforhøjelse, har ikke givet anledning til problemer. Det er selskabet, der entrerer med leverandører og entreprenører, afslutter entreprisen samt foranlediger lånefinansiering og tilsvarende lejeforhøjelser gennemført. Skal være korrekt udført Derimod har et forbedringsarbejde, udført som individuel forbedring (situation 2), under den kollektive råderet rettet fokus på et problem som følge af den praksis, der siden ordningens start i 2002 har været anvendt. Årsagen var, at et forbedringsarbejde i en bolig ikke kunne godkendes, da arbejdet ikke var håndværksmæssigt korrekt udført samt at en eventuel ny beboer i boligen har krav på, at kunne overtage eventuelle forbedringer i boligen der er udført håndværksmæssigt korrekt. Praksis har hidtil været, at følge de linjer der ligger under den lovfæstede råderet, hvor beboerne selv udfører og betaler, således at den lånefinansierede forbedring blot kunne udgøre selve materialeprisen. Derfor var det muligt at holde omkostningerne og dermed huslejeforhøjelsen nede ved i større eller mindre grad selv i form af egen indsats at foretage montage, opsætning eller tilsvarende. Betingelsen, var under alle omstændigheder, at den håndværksmæssige kvalitet var i orden og håndværksmæssigt korrekt udført samt at det udførte arbejde kunne godkendes af boligselskabet. De nye lånegrænser er herefter følgende: Ny praksis Udfaldet af den pågældende sag, der dels har været forelagt Beboerklagenævnet, dels Gladsaxe Kommune har imidlertid foranlediget, at denne praksis ikke længere kan finde anvendelse. Eget arbejde vil selv om det ikke indgår i finansieringen ikke længere kunne indgå under den kollektive råderets individuelle forbedringsbegreb. Fremover skal der således altid være en entydig sammenhæng mellem det aktuelle afsluttede forbedringsarbejde i form af udført entreprise og tilhørende finansiering eller udtrykt på en anden måde: Der skal være kontrakt med entreprenør på det samlede forbedringsarbejde, der skal udføres og finansieres med realkreditlån optaget med pant i ejendommen (afdelingen).det betyder desværre, at udgifterne til forbedringer bliver højere. Beløbene reguleres Der er derfor i boligselskabet foretaget en revision af maksimumsgrænserne for udførelse af forbedringer i boligerne under den kollektive råderet. Forbedringsarbejder Maksimumgrænse Lånets maksimale ekskl. omkostninger løbetid (håndværkerudgifter inkl. moms) Badeværelser kr. ( kr.) 20 år Udestuer kr. ( kr.) 15 år Køkkener kr. ( kr.) 15 år Carporte og carporte med udestuer kr. ( kr.) 15 år Overdækkede terrasser kr. ( kr.) 15 år Altanudbygninger kr. 15 år Altanlukninger kr. 15 år Beløb i parentes er de tidligere gældende. 18

19 HVEM VIL BYTTE? Boligbladet har denne rubrik,hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg Haves 2-værelses lejlighed på 74 m 2 på 1. Sal i Egeparken 2. Dejlig stor lukket altan/udestue og stort spisekøkken og stort badeværelse med badekar. Hunde- og kattetilladelse. Huslejen er kr. med varme og div. Ønskes 3-værelses lejlighed i Pileparken 2 eller 3-værelses i Pileparken 1. Henvendelse til AB-kalender Haves Attraktiv værelses stuelejlighed med splinternyt badeværelse i Pileparken. Lejligheden er på 66,5 m 2 og har en stor aflukket altan med mulighed for at skubbe glaspartiet til side om sommeren. Blokken er omgivet af grønne arealer og ligger tæt ved busstoppested, vaskekælder og indkøbsmuligheder, Søde og stille naboer. Husleje inkl.varme og antenne kr. Ønskes Rækkehus med have i Gladsaxe. Minimum 3 rum.henvendelse på telefon Haves Vi er en familie med 5, som ønsker noget større at bo i.vi har en 2 værelses stuelejlighed på 64 m 2 i Skoleparken 1 med dejlig terrasse og en lille have med udsigt over stor græsplæne. Ønskes Rækkehus min. 3 værelser, gerne i Skoleparken, men det er ikke et must. Ring på telefon Haves 3-værelses lejlighed på Solnavej tæt ved Kildebakken station. Lejlighed er på 80 m 2 og ligger i stuen og har en dejlig altan. Der er spiseplads i køkkenet. Huslejen kr. acontovarme 456 kr., antenne 255 kr. Ønskes Rækkehus. Henvendelse på telefon eller på til Gang i renovering af Vadgårdsparken I midten af marts 2008 startede håndværkerne renovering af Vadgårdsparken med etablering af byggeplads m.v. Udførelsesperioden er i henhold til tidsplanen vurderet til et år, så til foråret 2009 skulle den samlede renovering gerne være afsluttet. Projektet koster 37,4 millioner kroner, og det gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden og med særlig driftsstøtte fra Gladsaxe Kommune samt Arbejdernes Boligselskabs Dispositionsfond. Projektet er opdelt i seks afsnit tilpasset enkelte gårdafsnit i bebyggelsen. Udførelsen af første afsnit er nu så langt fremme, at der var rejsegilde fredag 20. juni Vadgårdsparkens boligblokke får ny overfladebeklædning med farvede cementfiber brædder opsat på klinker til erstatning af den oprindeligt opsatte træbeklædning på gavle og facader. Herudover indgår renovering af tagterrasserne samt skalmurene. Torsdag den 26. juni 2008 Møde i selskabets bestyrelse. Torsdag den 7.august 2008 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag den 28. august 2008 Møde i selskabets bestyrelse. Torsdag den 4. september 2008 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag den 25. september 2008 Møde i selskabets bestyrelse. Torsdag den 2. oktober 2008 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Tirsdag den 7. oktober 2008 Sidste frist for indlæg m.v. til Boligbladets udgave for oktober. Tirsdag den 28. oktober 2008 Boligbladet udkommer. BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg.Telefon Fax Hjemmeside: Ansvarshavende redaktør Sv.Aa. Hansen. Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet skal sendes til selskabets adresse.anonyme indlæg optages ikke, Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i februar, juni og oktober. Næste nummer udkommer tirsdag 28. oktober Indlæg og annoncer til februar-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest tirsdag 7. oktober Forsiden:Repræsentantskabet i Arbejdernes Boligselskab mødtes i marts 2008 til det ordinære møde. Foto: Kaj Bonne Mortensen. Design og tryk: Schultz Grafisk,Albertslund. 19

20 Boligblad juni NY 16/06/08 12:47 Tommy Olsen har 25-års jubilæum Varmemester Tommy Olsen, Hulegårdsparken og Søborgparken m.fl., kan tirsdag 1. juli 2008 fejre 25-års jubilæum. Udover Hulegårdsparken og Søborgparken varetager Tommy tillige selskabets og beboernes interesse i afdelingerne Kiplingsgården og Kiplingeparken. Herudover har Tommy tillige gjort tjeneste som ejendomsfunktionær og vicevært i Høje Gladsaxe bebyggelsen. Der afholdes reception for jubilaren på dagen tirsdag 1. juli 2008 kl i Søborgparkens selskabslokale, Erik Bøghs Allé 4. Side 20 Udlært som ejendomsservicetekniker Mandag 5. maj 2008 kunne de fremmødte kolleger med flere gratulere Michael Kristensen, der er varmemester i Stationsparken 1 og 2, med den nyerhvervede titel som ejendomsservicetekniker. Begivenheden blev som traditionen bød fejret med en pølse og en tår øl. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe gratulerede med det fine resultat. Også i denne vinter har der været gang i billardturneringen inden for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Der er været gang i skomagerpot, og point blev skrevet på tavlerne. Resultatet af de mange kampe blev, at turneringsholdet fra Torveparken 1 blev vinder af sæsonens turnering. Afslutningen fandt sted i Høje Gladsaxe, som samtidig blev kåret som det hyggeligste sted at spille i denne sæson. 20

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober 2006 19. ÅRGANG Sæt din bolig i stand med lånte penge Læs side 2-4 Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7 Intet belæg for at snuppe lejernes

Læs mere

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret LEJER I DANMARK NR. 54 - Efterår 2008 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret En udlejer i Roskilde måtte opgive at modernisere en 3-værelses lejlighed, da

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Vi lejere 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE. www. lejerneslo.dk TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15

Vi lejere 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE. www. lejerneslo.dk TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 4 NOVEMBER 2005 Vi lejere TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE www. lejerneslo.dk LEDER Af Klaus

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 maj 2014 www.lejerneslo.dk Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning Hun klagede over politiet og vandt Urimelig dom: Ud efter 47

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

skræppebladet nr. nov. 2013

skræppebladet nr. nov. 2013 Brabrand Boligforening søger et dream-team - side 3 Ny medredaktør på Skræppebladet - side 6 Pearl - kvinde med soul i Søvangen - side 8 Bingo-banko og masser af sild - side 10 t 3 6 8 10 09 nr. nov. 2013

Læs mere

Drømmebolig med svamp og mus. Unge hutler sig rundt på boligmarkedet. 3,8 million kr. tilbage til lejerne. Masser af gode råd ved flytning

Drømmebolig med svamp og mus. Unge hutler sig rundt på boligmarkedet. 3,8 million kr. tilbage til lejerne. Masser af gode råd ved flytning NR.3 AUGUST 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Unge hutler sig rundt på boligmarkedet 3,8 million kr. tilbage til lejerne Masser af gode råd ved flytning Varme-check til århusianerne Drømmebolig

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere