gladsaxe.dk Gladsaxe i tal 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gladsaxe.dk Gladsaxe i tal 2007"

Transkript

1 Gladsaxe i tal 2007

2 Gladsaxe Byråd Indholdsfortegnelse A. Socialdemokraterne Borgmester, Karin Søjberg Holst Indkøbschef Erling Schrøder Fritidsklubleder Peter Nielsen Biolog Mette Marie Schmidt Bogholder Trine Græse 2. viceborgmester, formand John Brown Brabant Althoff-Andersen Læge, cand.med. Khuram Malik Skraldemand Ole Rasmussen Murer Tom Vang Knudsen Konsulent Katrine Skov Skoleleder Eva Nielsen B. Det Radikale Venstre Sygeplejerske Cheri-Mae Marlena Williamson C. Det Konservative Folkeparti Cand. merc. Lars Abel Kordegn Eva Michaelsen F. Socialistisk Folkeparti Udviklingskonsulent Susanne Palsig Lærer Gunnar Svendsen Byrådet... 2 Areal... 4 Befolkning... 5 Boliger... 9 Beskæftigelse og erhverv Indkomstforhold m.v Sociale forhold Undervisning og kultur Økonomiske forhold Kommunens personale Offentlige valg og folkeafstemninger Takster og skatter Beregningsskema vedr. personskat Kommunens venskabsbyer Byrådets stående udvalg m.v O. Dansk Folkeparti Fitness- og spinninginstruktør Kristian Niebuhr Personalechef Henning Duvier Stærmose V. Venstre 1. viceborgmester, direktør Ebbe Skovsgaard Politiassistent Kim Wessel-Tolvig Kommunikationsrådgiver Lone Yalcinkaya Læge Hanne Calberg Ø. Enhedslisten - De rød-grønne Metalarbejder Søren Søndergaard Sygeplejerske Emilce Nielsen Kemiker Trine Henriksen 2 3

3 Areal Arealanvendelse i ha pr Befolkning Befolkningen i Gladsaxe Kommune og Københavns Amt Areal Egentlige Center Egentlige Offentlige Fritids Andet 4 I alt boliger områder 1 erhvervs- formål 2 formål 3 områder områder Kilde: Byplanafdelingen Anm.: Opgørelsen er baseret på kommuneplan, enkeltområdernes hovedanvendelse. 1 Bydelcentre og lokalcentre, som indeholder både centerfunktioner, boliger og offentlige formål 2 Undervisningsinstitutioner, dag- og døgninstitutioner, kulturelle institutioner, tekniske anlæg m.v. 3 Hareskoven 143 ha - parker og grønne anlæg 174 ha - kolonihaver 86 ha og idrætsanlæg 40 ha. 4 Bagsværd sø 121 ha samt motorveje og jernbaner 112 ha. Veje pr I alt Stats Kommune Private Bolig veje veje fællesveje veje km km km km km 224,3 14,6 162,3 15,4 32,0 Kilde: By- og miljøforvaltningen. Befolkning pr. Gladsaxe 1 Københavns Gladsaxe i antal amt antal pct. Af indbyggere indbyggere Kbh. amt , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Kilde: Befolkningen i kommunerne, Danmarks Statistik. 1 Største befolkningstal var i 1969: Befolkningens aldersfordeling 1996 og 2006 Alder Gladsaxe Gladsaxe Københavns amt Indbyggere Indbyggere Indbyggere Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct 0-2 år , , ,6 3-6 år , , , år , , , år , , , år , , , år , , ,3 85 år og derover 920 1, , ,0 I alt , , ,0 Kilde: Befolkningen i kommunerne, Danmarks Statistik. 4 5

4 Befolkningsprognose i Gladsaxe Antal fordelt på aldersgrupper år 6-16 år år 67- år Befolkningsprognose for Gladsaxe Kommune Indvandrere og efterkommere 1. januar januar Gladsaxe Københavns amt Vestlige Ikke vestlige I alt Andel af I alt Andel af lande lande befolkning befolkning , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Vækst fra ,6% 18,2% 16,8% 17,9% ,2% 41,9% 29,0% 24,7% Kilde: Indenrigsministeriet, Kommunale nøgletal for udlændingeområdet. Antal familier Familietyper Gladsaxe Københavns amt pct. pct. pct. pct. Antal fordeling ændring fordeling ændring Alder år år år år år år år og derover I alt Kilde: Befolkningsprognose , Gladsaxe Kommune. Familier i alt ,0-0,6 100,0 0,2 Familier uden børn ,5-0,8 75,0 0,1 - enlige mænd ,3 0,0 23,6 1,1 - enlige kvinder ,0-0,8 26,2 0,3 - ægtepar ,2-1,6 25,2-0,9 Familier med børn ,2 0,2 24,7 0,3 - enlige mænd 264 0,8 6,9 0,7 2,1 - enlige kvinder ,0 1,0 4,9 1,2 - ægtepar ,4 0,3 19,1 0,0 Familier i øvrigt ,3-11,8 0,3-7,1 Kilde: Danmarks statistik. 1 Inkl. registrede par, samlevende par og samboende par. 2 Familier bestående af et ikke-hjemmeboende barn under 18 år. 6 7

5 Boliger Befolkningens bevægelser Bevægelser i året Befolkningen pr Fødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Flytteoverskud Korrektioner I alt nettotilvækst Kilde: Befolkning og valg, Danmarks Statistik Boliger fordelt efter ejerforhold Boliger fordelt efter ejerforhold 2006 i procent 2006 i procent Boliger fordelt efter art, udlejningsforhold, ejerforhold og alder pr Familietyper Gladsaxe Københavns amt Antal Pct. fordeling Pct. fordeling I alt ,0 100,0 Boligart: Parcelhuse ,1 28,4 Rækkehuse m.v ,8 18,1 Etageboliger ,5 52,4 Andre ,6 1,0 Udlejningsforhold: Benyttet af ejer ,7 43,9 Udlejet ,8 50,7 Uoplyst 968 3,2 1,8 Ejerforhold: Privatpersoner ,9 39,4 Almennyttige boligselskaber ,6 33,6 Aktieselskaber, Aps 690 2,3 2,4 Private andelsboligforeninger ,2 5,4 Stat og kommune 683 2,2 2,1 Ejerlejligheder ,5 13,1 Uoplyst ,3 4,0 Bygningens alder: ,2 25, ,3 20, ,9 23, ,8 18, ,4 6, ,0 4, ,3 2,1 0 Privat personer Gladsaxe Almenn. Aktieselskaber boligselskaber Privatandelsboligf. Stat og Ejerlejligheder kommune Københavns amt uoplyst Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Anm.: Opgørelse pr af samtlige boliger. 1 Inkl. kollegier. 2 Inkl. andel helårsbeboelse, døgninstitutioner og sommerhuse. 8 9

6 Beskæftigelse og erhverv Boligbyggeri fuldført i Boligart Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Flerfamiliehuse Fælleshusholdninger I alt Gladsaxe I alt Københavns amt Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Anm.: 2005 er foreløbige tal. Befolkningens beskæftigelsesfrekvens 2004 og 2005 Alder Procent af bosat befolkning i beskæftigelse Gladsaxe Københavns amt Mænd år i alt ,6 76,7 76, år 49,7 46,9 50,5 47, år 57,9 59,1 61,6 60, år 68,9 71,1 70,6 71, år 77,7 76,4 77,9 78, år 84,8 84,5 85,1 85, år 85,0 86,0 87,0 87, år 84,4 85,4 86,5 86, år 85,2 84,5 86,0 86, år 82,8 82,3 84,2 83, år 78,0 77,7 80,6 80, år 46,1 47,5 50,9 52, år 21,5 25,2 25,5 26,4 Kvinder år i alt 72,5 72,3 71,7 71, år 52,7 48,8 51,4 49, år 64,9 60,6 63,3 64, år 71,6 72,9 69,2 69, år 73,7 72,9 73,1 72, år 81,5 81,6 79,5 79, år 83,3 82,6 83,3 83, år 84,5 83,7 84,7 84, år 84,2 85,1 84,0 84, år 78,9 78,6 81,0 81, år 73,3 72,9 74,3 74, år 33,4 36,6 33,9 35, år 12,3 14,3 11,7 12,7 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik

7 Erhverv og stilling for personer med arbejde/bolig i Gladsaxe i 2005 Erhverv Med -- Med bolig -- Med bolig og stilling arbejde i i Gladsaxe i Kbh. amt Gladsaxe Pct. Pct. antal antal fordeling fordeling I alt antal beskæftigede ,0 100,0 Erhverv: Landbrug og gartneri m.v ,4 0,4 Fremstilling ,1 9,4 Energi- og vandforsyning ,8 0,6 Byggeri og anlæg ,5 5,2 Handel og restaurant ,6 18,7 Transport ,0 8,0 Finansiering og forretningsservice ,2 20,6 Offentlig adm. og ydelser i øvrigt ,3 6,7 Undervisning ,6 6,7 Sundhedsvæsen ,9 6,4 Sociale institutioner m.v ,4 11,0 Tjenesteydelser i øvrigt og uoplyst ,4 6,5 Stilling: Selvstændige ,4 6,1 Topledere ,6 3,2 Lønm. højesteniveau ,2 15,2 Lønm. mellemniveau ,7 19,2 Lønm. grundniveau ,2 33,9 Andre lønmodtagere ,0 7,8 Lønmodtagere uden nærmere angivelse ,8 14,6 Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: Befolkningen pr opgjort efter erhverv og stilling i november året før. Antal ledige i gennemsnit 2005 og 2006 Køn og alder Gladsaxe Kbh. amt okt. okt. okt. okt Pct. af arbejdsstyrken 1 I alt ,8 3,5 Mænd ,5 3,2 Kvinder ,0 3,9 Alder: - 24 år ,5 2, år ,9 3, år ,1 3,9 Nogle A-kassegrupper: Pct. af samtlige ledige Akademikere ,9 10,4 Funktionærer og tjenestemænd ,5 4,3 Handels- og kontorfunktionærer ,7 12,7 Faglig Fælles A-kasse ,2 14,4 Ikke-forsikrede ,9 23,4 Kilde: Meddelelser fra Danmarks Statistik. 1 Pr. 1. november Antal arbejdssteder 2004 og 2005 Brancher Gladsaxe Københavns amt Gartneri, landbrug m.v Fremstilling m.v ,787 Bygge- og anlægsvirksomhed Handel Transport og telekomm Tjenesteydelser i øvrigt Offentlige ydelser Uoplyst I alt Kilde: Danmarks Statistik Anm.: Antal arbejdssteder er opgjort ultimo november 2004 og

8 Indkomstforhold m.v. Flyttede skattepligtige personer i Gladsaxe fordelt efter bruttoindkomstinterval og flyttetype 2004 Bruttoindkomst- Til- Fra- Netto Skatteplig- Flyttede interval flyttede flyttede flyttede tige i alt i % af skattepl. Under kr , kr , kr , kr , kr , kr , og derover ,1 I alt ,0 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik

9 Indkomster fordelt efter bruttoindkomstinterval og alder 2004 Bruttoindkomst Gladsaxe Kbh. amt og alder Skatte- Brutto- Gennem- Gennempligtige indkomst snitlig brutto- snitlig bruttopersoner i alt indkomst indkomst mio. kr. kr. kr. I alt Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr og derover Alder: år år år år år år år år år år Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Se grafen på næste side. Kr Gennemsnitlig bruttoindkomst/skattepligtig på aldersgrupper, år Gladsaxe Københavns amt 16 17

10 Sociale forhold Antal modtagere af sociale ydelser m.v Sociale ydelser Gladsaxe Kbh. amt Boligsikring (december) Pr. 100 familier 1 Antal modtagere ,2 6,5 Boligydelse (december) Antal modtagere ,1 11,8 Pr. 100 børnefamilier 1 Børnefamilieydelse ,6 99,9 Børnetilskud (4 kvartal) Modtagerfamilier i alt ,8 45,3 Ordinært ,0 20,1 Ekstra ,9 19,9 Særligt ,7 3,9 Flerbørnstilskud ,2 1,3 Sygedagpenge (året) Pr. 100 beskæftigede Antal modtagere ,1 20,1 Sygdom ,8 15,1 Graviditet, fødsel og adoption ,7 5,5 Kontanthjælp (året) Pr år 1 Antal modtagere ,1 12,4 Heraf: - underhold ,0 8,0 - aktiverede kontanthjælpsmodtagere ,4 3,1 - unge under 30 år revalidering m.v ,7 1,5 - hjælp i særlige tilfælde ,9 5,2 Anbringelse af børn og unge Pr år 1 Uden for eget hjem 3 (dec) Antal børn Heraf familiepleje Kilde: Socialstatistik, Statistikservice og Statistikbanken, Danmarks Statistik. 1 Pr Modtagere af en eller flere ydelser, ekskl. Introduktionsydelse. 3 Ekskl. personlig rådgivning

11 Antal modtagere af sociale pensioner pr Foranstaltninger for unge og ældre Sociale pensioner Gladsaxe Kbh. amt Gladsaxe Kbh. amt Pr. 100 indbyg. Antal modtagere i alt ,8 19,2 Folkepension ,7 15,4 Førtidspension ,0 3,7 - højeste ,3 0,9 - mellemste ,6 1,4 - forhøjet almindelig ,5 0,8 - almindelig ,0 0,0 - ny lov ,7 0,6 Invaliditetsydelse ,1 0,1 Kilde: Socialstatistik, Statistikservice, Danmarks Statistik. Foranstaltninger for børn Gladsaxe Kbh. amt Foranstaltninger for børn 0-5 år: Antal institutioner Antal pladser Antal dagplejepladser Indskrevne i daginst. og dagpleje Pr. 100 børn i alderen 0-2 år ,6 64,3 3-5 år ,2 95,4 Fuldtidsberegnet personale: Pr. 100 indskrevne børn Vuggestuer Børnehaver ,7 17,6 Aldersintegrerede inst ,5 23,8 Dagplejere ,8 43,3 Foranstaltninger for børn 6-14 år: Pr år Indskrevet i: Fritidshjem ,7 18,6 Skolefritidsordning ,7 59,2 Klubber for børn og unge Fuldtidsberegnet personale: Pr. 100 indskrevne Fritidshjem ,1 12,8 Skolefritidsordning ,3 7,9 Klubber ,9 5,2 Skole og småbørns Pr år sundhedspleje ,6 1,5 Børnetandpleje ,2 3,4 Foranstaltninger for ældre m.v.: Pr år Antal plejeboliger ,7 3,3 Antal beskyttede boliger ,3 0,5 Antal boliger for ældre ,5 4,7 Antal hjemmehjælpsmodtagere ,1 25,6 Fuldtidsberegnet personale I ældreomsorg i alt ,5 12,4 Social- og sundhedsass ,0 3,3 Hjemmehj., social- og sundhedshj. m.v ,2 5,3 Kilde: Statistikbanken og Socialstatistik, Danmarks Statistik og Budgettet. 1 Pr. en dato i januar hvert år. 2 Inkl. enkelte 15-årige og derover. 3 Inkl. kommunalt ansatte læger. Kilde: Socialstatistik, Statistikservice, Danmarks Statistik og Gladsaxe Kommunes budget. 4 Inkl. Hareskovbo og midlertidige pladser. 1 Pr. en dato i marts hvert år

12 Undervisning og kultur Skolernes elevtal m.v Klasse kvotient kommuneskoler Børnehaveklasse ,3 1. klasse , klasse ,9 8. klasse ,6 9. klasse ,6 Børnehavekl kl i alt ,8 Klassekvotient kl. 21,0 21,0 20,9 20,9 Klassekvotient kl. 18,7 20,4 19,6 20,1 Klassekvotient Bh.kl kl. 20,7 21,0 20,6 20,8 10. klasse centret Lundevang skole Specialundervisning privatskoler Børnehaveklasse ,1 1. klasse , klasse ,9 8. klasse ,1 9. klasse ,5 10. klasse ,3 Børnehavekl kl i alt ,1 Klassekvotient kl. 19,5 19,5 19,4 22,9 Klassekvotient kl. 20,7 21,8 21,2 21,6 Klassekvotient Bh.kl kl. 19,8 19,9 20,0 20,1 2 gymnasier 1. g ,2 2. g ,3 3. g ,7 Gymnasier i alt ,0 Kilde: Børne- og Kulturforvaltningen, samt meddelelser fra de private skoler og gymnasier. 1 Opgørelser pr. september i året

13 Biblioteker Økonomiske forhold 1 hovedbibliotek, 4 filialer Regnskab 2005 og budget 2007 Millioner kr. Regnskab 2005 Budget 2007 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Pr. indbygger/voksen/barn1 Bestand: Bøger 5,0 5,0 5,2 5,1 - for voksne 4,5 4,5 4,8 4,7 - for børn 7,5 7,3 7,2 7,1 AV-materialer2 1,3 1,4 1,4 1,4 - for voksne 1,3 1,5 1,4 1,5 - for børn 1,2 1,2 1,3 1,1 Årligt indkøb (tilvækst): Bøger 0,27 0,29 0,33 0,30 - for voksne 0,21 0,23 0,27 0,24 - for børn 0,52 0,58 0,60 0,55 AV-materialer2 0,13 0,13 0,13 0,11 - for voksne 0,11 0,12 0,12 0,12 - for børn 0,18 0,17 0,17 0,10 Udlån: Bøger 11,6 12,0 12,1 10,8 - for voksne 9,1 9,4 9,4 8,2 - for børn 22,8 23,7 24,2 22,4 AV-materialer2 6,6 7,4 7,9 7,3 - for voksne 5,9 6,5 6,9 6,8 - for børn 9,7 11,4 12,6 9,6 Kilde: Folkebiblioteksstatistik, Biblioteksstyrelsen. 1 Voksne 14 år og derover og børn 0-13 år. 2 Musikoptagelser, lydbøger, CD-Rom og video m.m. Drift ekskl. forsyningsvirksomheder: By, bolig og miljø 41,8 13,9 56,9 17,6 Transport og infrastruktur 32,3 0,7 59,5 2,1 Undervisningsområdet 725,0 116,2 791,7 171,8 Daginstitutionsområdet 423,5 129,5 437,8 126,3 Kultur 67,6 12,9 69,5 12,8 Idræt og folkeoplysning 62,8 13,2 67,1 11,2 Sundhedsområdet ,3 2,0 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.538,4 569, ,9 804,7 Administration med videre 378,6 27,8 443,0 87,0 I alt ekskl. forsyningsvirksomheder 3.270,0 883, , ,5 Heraf refusion 383,5 400,3 Anlæg i alt ekskl. forsyningsvirksomheder 279,8 69,4 328,5 9,1 Renter, afdrag og finansforskydninger 1.158, , , ,0 Optagelse af lån 134,9 194,0 Generelle tilskuds- og udligningsordninger inkl. momsudligning 255,1 509,4 154,4 462,2 Indkomstskat 30, , ,8 Selskabsskat 184,9 354,5 192,0 Ejendomsværdiskat 94,9 - Ejendomsskatter -7,9 208,9 350,7 Andre skatter -31,6 2,6 - I alt finansiering 1.590, , , ,7 Drift forsyningsvirksomheder: Spildevandsområdet 34,3 51,6 34,2 70,8 Vandforsyning 51,7 58,5 56,4 70,4 Renovationsvæsen 55,0 56,9 65,3 61,0 Fjernvarmeforsyning 42,0 42,6 46,1 46,1 Andre forsyningsvirksomheder 9,5 9,9 34,8 35,4 Anlæg 32,5 9,6 46,6 - I alt forsyningsvirksomheder 224,9 229,1 283,4 283,6 Opbygning eller forbrug af kassebeh.1 10,8 53,5 Balance 5.365, , , ,2 Kilde: Regnskab 2005 og Budget Udgift= kasseopbygning, indtægt= kasseforbrug. Se graferne på næste side 24 25

14 Indkomstskat Optagelse af lån Øvrige skatter Sociale opgaver Fritid og idræt Kultur Støttekrævende børn og unge Fordeling af driftindtægter 2007 Fordeling af driftudgifter 2007 Daginstitution Undervisning Driftsindtægter Vand, renovation, varme Generelle tilskud m.v. Sundhedsområdet Administration By, miljø og trafik Vand, renovation, varme Socialeopgaver og beskæftigelse, nettodriftudgifter Voksne med særlige behov Familie og rådgivning Nettodriftsudgifter 2007 Budget 2007 Mio. kr. Pct.vis fordeling Driftsvirksomhed ekskl. forsyningsvirksomheder: By, bolig og miljø 39,3 1,4 Administration m.v. 356,0 12,2 Transport og infrastruktur 57,4 2,0 Undervisningsområdet 619,9 21,3 Daginstitutionsområdet 311,5 10,7 Kultur 56,7 2,0 Fritid, idræt og folkeoplysning 55,9 1,9 Sundhedsområdet 169,3 5,8 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.240,2 42,7 I alt 2.906,2 100,0 Det sociale område omfatter: Familie og rådgivning 86,5 3,0 Støttekrævende børn og unge 94,5 3,3 Tilbud til ældre 516,5 17,8 Tilbud til voksne med særlige behov 1 146,3 5,0 Tilbud til voksne med særlige behov 2 210,2 7,2 heraf: førtidspension 154,8 5,3 Aktivering 21,7 0,7 Kontanthjælp, sygedagpenge og integration af flygtninge og indvandrere 164,5 5,7 heraf: kontanthjælp 113,9 3,9 sygedagpenge 46,6 1,6 I alt 1.240,2 42,7 Kilde: Budget Aktivering Kontanthjælp, sygedagpenge og integration Tilbud til ældre 26 27

15 Offentlige valg Regionsråds- og byrådsvalg i Gladsaxe Regions Byrådsvalg Byrådsvalg råds med- Liste/parti Antal Antal Antal Pct. lemstemmer stemmer stemmer stemmer mer A Socialdemokratiet ,1 11 B Radikale Venstre ,3 1 C Konservative Folkeparti ,4 2 D Centrum-Demokraterne E Danmarks Retsforbund F Socialistisk Folkeparti ,5 2 H Forældrepartiet K Kristendemokraterne ,7 - L Gladsaxe Listen L Lavere skatter og afgifter L Liste Levebrød ,2 - M Minoritetspartiet O Dansk Folkeparti ,6 2 U Velfærdspartiet V Venstre ,7 4 Z Fremskridtspartiet Ø Enhedslisten ,4 3 Å Skraldelisten Andre Gyldige stemmer i alt ,0 25 Heraf personlige Ugyldige og blanke stemmer Ialt afgivne stemmer Stemmeprocent 66,0 85, Kilde: Valgbogen Anm.: Regionsråds- og byrådsvalg hhv og Valgforbund ved Byrådsvalget i 2001: V1: A-F, V2: B-D-L-Ø-Å, V3: C-O-Q-Z 2005: V1: A-B-F, V2: C-O-K-V 1 CD s repræsentant i byrådet har fra november 2002 skiftet til Venstre. 2 Å s repræsentant i byrådet har fra januar 2004 skiftet til Socialdemokratiet. Folketings- og Europa Parlamentsvalg i Gladsaxe Folketingsvalg Europa Parl. valg Antal Antal Pct. Antal Pct. A Socialdemokratiet , ,6 B Radikale Venstre , ,5 C Konservative Folkeparti , ,1 D Centrum-Demokraterne ,9.. F Socialistisk Folkeparti , ,6 J Juni Bevægelsen ,4 K Kristendemokraterne , ,9 M Minoritetspartiet ,4 N Folkebevægelsen mod EF ,4 O Dansk Folkeparti , ,5 V Venstre , ,0 Z Fremskridtspartiet Ø Enhedslisten ,1 Andre 3 0,0.. Gyldige stemmer i alt , ,0 heraf personlige ,2 Ugyldige og blanke stemmer Ialt afgivne stemmer Stemmeprocent 88,0 85,3 53,0 Kilde: Statistik Tema, Planlægningsafdelingen. Anm.: Folketingsvalg hhv og Europaparlamentsvalg EU folkeafstemning 18. maj 1993, 28. maj 1998 og 28. september 2000 i Gladsaxe Antal Afgivne Gyldige stemmer vælgere stemmer Pct Ialt ja Pct. Nej Pct , , , , , , , , ,6 Kilde: Danmarks Statistik og Planlægningsafdelingen

16 Takster og skatter Ydelser og afgifter Ydelser pr Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) ordinært ekstra særligt stk særligt stk Børnefamilieydelse (pr. kvartal) pr. barn 0-2 år pr. barn 3-6 år pr. barn 7-17 år Normalbidrag (pr. halvår) Begravelseshjælp (indtægtsbestemt) Sygedagpenge ugemax Arbejdsløshedsdagpenge (pr. dag) fuldtidsforsikrede 683 deltidsforsikrede 455 nyuddannede over 18 år 560 Pensioner (pr. måned) grundbeløb pensionstillæg pensionstillæg til reelt enlige førtidspension, førtidsbeløb (skattefrit) invaliditetsbeløb erhvervsudygtighedsbeløb bistandstillæg plejetillæg invaliditetsydelse Afgifter kr. incl. moms Renovationsafgift årlig, 1 tømning/uge 2.275, ,00 Vandafgift pr. m3 (inkl. grøn afgift ) 22,50 24,38 Vandafledningsafgift pr. m3 22,50 23,75 Kilde: JuraInformation og Budget Dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO, fritids- og ungdomsklub Betaling for pr (kr. pr. måned) Barnets alder Fuldtids institution ½ dags ¾ dags Klubber incl. SFO børnehave børnehave 0 år år år år år år år år år 350* Kilde: Børne- og Kulturforvaltningen. Anm.: * Ungdomsklubmedlemmer betaler 95 kr. Skatter Gladsaxe Udskrivningsprocent: Kommune 20,4 20,3 20,2 20,2 23,97 Amtskommune 11,7 11,7 11,7 11,7 - Kirkeskat 0,73 0,73 0,75 0,75 0,75 Grundskyldspromille Kommunal 13,0 13,0 13,0 13,0 23,0 Amtskommunal 10,0 10,0 10,0 10,0 - Københavns amt (gennemsnit af primærkommuner) Kommune 20,11 20,12 20,01 20,01 - Kirkeskat 0,61 0,61 0,62 0,62 - Grundskyldspromille: Kommunal 12,74 12,78 12,76 12,70 - Kilde: Kommunens budget og Kommunernes Landsforening

17 Kommunens venskabsbyer Beregningsskema vedrørende personskat 2006 og 2007 for personer under 68 år Beregnes af Beregnes af personlig indkomst personlig + positiv nettokapitalindkomst 2007 indkomst - bundfradrag kr kr. Kommuneskat 23,97 Amtsskat - Kirkeskat 0,75 Statsskat, Bundskat 5,5 2 Statsskat, Mellemskat 1 6,0 Statsskat, Topskat 15,0 3 Beregnes af Beregnes af personlig indkomst personlig + positiv nettokapitalindkomst 2006 indkomst - bundfradrag kr kr. Kommuneskat 20,2 Amtsskat 11,7 Kirkeskat 0,75 Statsskat, Bundskat 5,5 2 Statsskat, Mellemskat 1 6,0 Statsskat, Topskat 15,0 3 Siden: Charlottenburg-Wilmersdorf Tyskland 1968 Blankenese Tyskland 1962 Gagny Frankrig 1975 Haabersti Estland 1993 Klagenfurt Østrig 1969 Koszalin Polen 1967 Minden Tyskland 1967 Narsaq Grønland 1966 Neubrandenburg Tyskland 1990 Pirkkala Finland 1980 Renfrewshire/Paisley Skotland 1956 Ski Norge 1955 Solna Sverige 1952 Split Kroatien 1967 Sutton England 1967 Taito, Tokyo Japan 2000 Veszprém Ungarn 1973 Kilde: Central- og skatteforvaltningen. 1 Ægtefæller kan godt overføre uudnyttet bundfradrag % af negativ nettokapitalindkomst, - ligningsmæssige fradrag. 3 + indskud til kapitalpension. I 2007 gives et personfradrag på kr. til alle over 18 år og et personfradrag på kr. til alle under 18 år. I 2006 gives et personfradrag på kr. til alle over 18 år og et personfradrag på kr. til alle under 18 år. For de skatteydere, der både betaler mellemskat 6,0% og topskat 15,0%, træder skatteloftsreglerne i kraft, idet der maksimalt må betales 59,0% ekskl. kirkeskat

18 Byrådets stående udvalg m.v. Økonomiudvalget A Karin Søjberg Holst, formand A Erling Schrøder A Trine Græse A John B. B. Althoff-Andersen B Cheri-Mae Marlena Williamson C Lars Abel F Susanne Palsig V Ebbe Skovsgaard Ø Søren Søndergaard Børne- og Undervisningsudvalget A Trine Græse, formand A Mette Marie Schmidt A Khuram Malik A Ole Rasmussen A Katrine Skov C Lars Abel F Gunnar Svendsen V Hanne Calberg Ø Trine Henriksen Fritids- og Idrætsudvalget A Peter Nielsen, formand A Khuram Malik A Tom Vang Knudsen F Gunnar Svendsen O Kristian Niebuhr V Kim Wessel-Tolvig V Hanne Calberg Psykiatri- og Handicapudvalget F Susanne Palsig, formand A Erling Schrøder A Trine Græse A Khuram Malik C Eva Michaelsen V Lone Yalcinkaya Ø Emilce Nielsen Social- og Sundhedsudvalget A Erling Schrøder, formand A Karin Søjberg Holst A Mette Marie Schmidt A John B. B. Althoff-Andersen A Tom Vang Knudsen B Cheri-Mae Marlena Williamson C Eva Michaelsen V Ebbe Skovsgaard Ø Emilce Nielsen Kulturudvalget C Lars Abel, formand A Peter Nielsen A Eva Nielsen F Gunnar Svendsen O Henning Duvier Stærmose V Lone Yalcinkaya Ø Søren Søndergaard Beskæftigelses- og Integrationsudvalg B Cheri-Mae Marlena Williamson, formand A Karin Søjberg Holst A Peter Nielsen A Tom Vang Knudsen A Katrine Skov C Eva Michaelsen V Lone Yalcinkaya Miljøudvalget Ø Trine Henriksen, formand A Mette Marie Schmidt A John B. B. Althoff-Andersen A Ole Rasmussen F Gunnar Svendsen O Henning Duvier Stærmose V Ebbe Skovsgaard Trafik- og Teknikudvalget A Ole Rasmussen, formand A Katrine Skov F Susanne Palsig O Kristian Niebuhr V Kim Wessel-Tolvig V Hanne Calberg Ø Søren Søndergaard Gladsaxe Kommune Planlægningsafdelingen Sats og layout: Britta Hougaard Oplag: Januar Tryk: Grafia 35

19 Gladsaxe Kommune Budget og analyseafdelingen Rådhus Allé 2860 Søborg Tlf

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015 Analyse 29. maj 2015 Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. Af Andreas Mølgaard og Kristian Thor Jakobsen Ændringen i rådighedsbeløbet

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

U L I G H E D I D A N M A R K

U L I G H E D I D A N M A R K D E N N I S P I P E N B R I N G U L I G H E D I D A N M A R K M AT X. D K Copyright 2013 Dennis Pipenbring offentliggjort på matx.dk layout af tufte-latex.googlecode.com Materialet er til fri afbenyttelse

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005 MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland J.nr.:

Læs mere

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat Prepared for Prepared by Job Number Date Ny Agenda Synovate Denmark 15180 Oktober, 2007 Indhold Metode Spørgeskema Tabeller Metode Metode Spørgeskema Tabeller

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 21. marts 2015 Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Dette notat beskriver de antagelser, som ligger til grund for beregninger

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere