gladsaxe.dk Gladsaxe i tal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gladsaxe.dk Gladsaxe i tal 2007"

Transkript

1 Gladsaxe i tal 2007

2 Gladsaxe Byråd Indholdsfortegnelse A. Socialdemokraterne Borgmester, Karin Søjberg Holst Indkøbschef Erling Schrøder Fritidsklubleder Peter Nielsen Biolog Mette Marie Schmidt Bogholder Trine Græse 2. viceborgmester, formand John Brown Brabant Althoff-Andersen Læge, cand.med. Khuram Malik Skraldemand Ole Rasmussen Murer Tom Vang Knudsen Konsulent Katrine Skov Skoleleder Eva Nielsen B. Det Radikale Venstre Sygeplejerske Cheri-Mae Marlena Williamson C. Det Konservative Folkeparti Cand. merc. Lars Abel Kordegn Eva Michaelsen F. Socialistisk Folkeparti Udviklingskonsulent Susanne Palsig Lærer Gunnar Svendsen Byrådet... 2 Areal... 4 Befolkning... 5 Boliger... 9 Beskæftigelse og erhverv Indkomstforhold m.v Sociale forhold Undervisning og kultur Økonomiske forhold Kommunens personale Offentlige valg og folkeafstemninger Takster og skatter Beregningsskema vedr. personskat Kommunens venskabsbyer Byrådets stående udvalg m.v O. Dansk Folkeparti Fitness- og spinninginstruktør Kristian Niebuhr Personalechef Henning Duvier Stærmose V. Venstre 1. viceborgmester, direktør Ebbe Skovsgaard Politiassistent Kim Wessel-Tolvig Kommunikationsrådgiver Lone Yalcinkaya Læge Hanne Calberg Ø. Enhedslisten - De rød-grønne Metalarbejder Søren Søndergaard Sygeplejerske Emilce Nielsen Kemiker Trine Henriksen 2 3

3 Areal Arealanvendelse i ha pr Befolkning Befolkningen i Gladsaxe Kommune og Københavns Amt Areal Egentlige Center Egentlige Offentlige Fritids Andet 4 I alt boliger områder 1 erhvervs- formål 2 formål 3 områder områder Kilde: Byplanafdelingen Anm.: Opgørelsen er baseret på kommuneplan, enkeltområdernes hovedanvendelse. 1 Bydelcentre og lokalcentre, som indeholder både centerfunktioner, boliger og offentlige formål 2 Undervisningsinstitutioner, dag- og døgninstitutioner, kulturelle institutioner, tekniske anlæg m.v. 3 Hareskoven 143 ha - parker og grønne anlæg 174 ha - kolonihaver 86 ha og idrætsanlæg 40 ha. 4 Bagsværd sø 121 ha samt motorveje og jernbaner 112 ha. Veje pr I alt Stats Kommune Private Bolig veje veje fællesveje veje km km km km km 224,3 14,6 162,3 15,4 32,0 Kilde: By- og miljøforvaltningen. Befolkning pr. Gladsaxe 1 Københavns Gladsaxe i antal amt antal pct. Af indbyggere indbyggere Kbh. amt , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Kilde: Befolkningen i kommunerne, Danmarks Statistik. 1 Største befolkningstal var i 1969: Befolkningens aldersfordeling 1996 og 2006 Alder Gladsaxe Gladsaxe Københavns amt Indbyggere Indbyggere Indbyggere Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct 0-2 år , , ,6 3-6 år , , , år , , , år , , , år , , , år , , ,3 85 år og derover 920 1, , ,0 I alt , , ,0 Kilde: Befolkningen i kommunerne, Danmarks Statistik. 4 5

4 Befolkningsprognose i Gladsaxe Antal fordelt på aldersgrupper år 6-16 år år 67- år Befolkningsprognose for Gladsaxe Kommune Indvandrere og efterkommere 1. januar januar Gladsaxe Københavns amt Vestlige Ikke vestlige I alt Andel af I alt Andel af lande lande befolkning befolkning , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Vækst fra ,6% 18,2% 16,8% 17,9% ,2% 41,9% 29,0% 24,7% Kilde: Indenrigsministeriet, Kommunale nøgletal for udlændingeområdet. Antal familier Familietyper Gladsaxe Københavns amt pct. pct. pct. pct. Antal fordeling ændring fordeling ændring Alder år år år år år år år og derover I alt Kilde: Befolkningsprognose , Gladsaxe Kommune. Familier i alt ,0-0,6 100,0 0,2 Familier uden børn ,5-0,8 75,0 0,1 - enlige mænd ,3 0,0 23,6 1,1 - enlige kvinder ,0-0,8 26,2 0,3 - ægtepar ,2-1,6 25,2-0,9 Familier med børn ,2 0,2 24,7 0,3 - enlige mænd 264 0,8 6,9 0,7 2,1 - enlige kvinder ,0 1,0 4,9 1,2 - ægtepar ,4 0,3 19,1 0,0 Familier i øvrigt ,3-11,8 0,3-7,1 Kilde: Danmarks statistik. 1 Inkl. registrede par, samlevende par og samboende par. 2 Familier bestående af et ikke-hjemmeboende barn under 18 år. 6 7

5 Boliger Befolkningens bevægelser Bevægelser i året Befolkningen pr Fødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Flytteoverskud Korrektioner I alt nettotilvækst Kilde: Befolkning og valg, Danmarks Statistik Boliger fordelt efter ejerforhold Boliger fordelt efter ejerforhold 2006 i procent 2006 i procent Boliger fordelt efter art, udlejningsforhold, ejerforhold og alder pr Familietyper Gladsaxe Københavns amt Antal Pct. fordeling Pct. fordeling I alt ,0 100,0 Boligart: Parcelhuse ,1 28,4 Rækkehuse m.v ,8 18,1 Etageboliger ,5 52,4 Andre ,6 1,0 Udlejningsforhold: Benyttet af ejer ,7 43,9 Udlejet ,8 50,7 Uoplyst 968 3,2 1,8 Ejerforhold: Privatpersoner ,9 39,4 Almennyttige boligselskaber ,6 33,6 Aktieselskaber, Aps 690 2,3 2,4 Private andelsboligforeninger ,2 5,4 Stat og kommune 683 2,2 2,1 Ejerlejligheder ,5 13,1 Uoplyst ,3 4,0 Bygningens alder: ,2 25, ,3 20, ,9 23, ,8 18, ,4 6, ,0 4, ,3 2,1 0 Privat personer Gladsaxe Almenn. Aktieselskaber boligselskaber Privatandelsboligf. Stat og Ejerlejligheder kommune Københavns amt uoplyst Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Anm.: Opgørelse pr af samtlige boliger. 1 Inkl. kollegier. 2 Inkl. andel helårsbeboelse, døgninstitutioner og sommerhuse. 8 9

6 Beskæftigelse og erhverv Boligbyggeri fuldført i Boligart Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Flerfamiliehuse Fælleshusholdninger I alt Gladsaxe I alt Københavns amt Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Anm.: 2005 er foreløbige tal. Befolkningens beskæftigelsesfrekvens 2004 og 2005 Alder Procent af bosat befolkning i beskæftigelse Gladsaxe Københavns amt Mænd år i alt ,6 76,7 76, år 49,7 46,9 50,5 47, år 57,9 59,1 61,6 60, år 68,9 71,1 70,6 71, år 77,7 76,4 77,9 78, år 84,8 84,5 85,1 85, år 85,0 86,0 87,0 87, år 84,4 85,4 86,5 86, år 85,2 84,5 86,0 86, år 82,8 82,3 84,2 83, år 78,0 77,7 80,6 80, år 46,1 47,5 50,9 52, år 21,5 25,2 25,5 26,4 Kvinder år i alt 72,5 72,3 71,7 71, år 52,7 48,8 51,4 49, år 64,9 60,6 63,3 64, år 71,6 72,9 69,2 69, år 73,7 72,9 73,1 72, år 81,5 81,6 79,5 79, år 83,3 82,6 83,3 83, år 84,5 83,7 84,7 84, år 84,2 85,1 84,0 84, år 78,9 78,6 81,0 81, år 73,3 72,9 74,3 74, år 33,4 36,6 33,9 35, år 12,3 14,3 11,7 12,7 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik

7 Erhverv og stilling for personer med arbejde/bolig i Gladsaxe i 2005 Erhverv Med -- Med bolig -- Med bolig og stilling arbejde i i Gladsaxe i Kbh. amt Gladsaxe Pct. Pct. antal antal fordeling fordeling I alt antal beskæftigede ,0 100,0 Erhverv: Landbrug og gartneri m.v ,4 0,4 Fremstilling ,1 9,4 Energi- og vandforsyning ,8 0,6 Byggeri og anlæg ,5 5,2 Handel og restaurant ,6 18,7 Transport ,0 8,0 Finansiering og forretningsservice ,2 20,6 Offentlig adm. og ydelser i øvrigt ,3 6,7 Undervisning ,6 6,7 Sundhedsvæsen ,9 6,4 Sociale institutioner m.v ,4 11,0 Tjenesteydelser i øvrigt og uoplyst ,4 6,5 Stilling: Selvstændige ,4 6,1 Topledere ,6 3,2 Lønm. højesteniveau ,2 15,2 Lønm. mellemniveau ,7 19,2 Lønm. grundniveau ,2 33,9 Andre lønmodtagere ,0 7,8 Lønmodtagere uden nærmere angivelse ,8 14,6 Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: Befolkningen pr opgjort efter erhverv og stilling i november året før. Antal ledige i gennemsnit 2005 og 2006 Køn og alder Gladsaxe Kbh. amt okt. okt. okt. okt Pct. af arbejdsstyrken 1 I alt ,8 3,5 Mænd ,5 3,2 Kvinder ,0 3,9 Alder: - 24 år ,5 2, år ,9 3, år ,1 3,9 Nogle A-kassegrupper: Pct. af samtlige ledige Akademikere ,9 10,4 Funktionærer og tjenestemænd ,5 4,3 Handels- og kontorfunktionærer ,7 12,7 Faglig Fælles A-kasse ,2 14,4 Ikke-forsikrede ,9 23,4 Kilde: Meddelelser fra Danmarks Statistik. 1 Pr. 1. november Antal arbejdssteder 2004 og 2005 Brancher Gladsaxe Københavns amt Gartneri, landbrug m.v Fremstilling m.v ,787 Bygge- og anlægsvirksomhed Handel Transport og telekomm Tjenesteydelser i øvrigt Offentlige ydelser Uoplyst I alt Kilde: Danmarks Statistik Anm.: Antal arbejdssteder er opgjort ultimo november 2004 og

8 Indkomstforhold m.v. Flyttede skattepligtige personer i Gladsaxe fordelt efter bruttoindkomstinterval og flyttetype 2004 Bruttoindkomst- Til- Fra- Netto Skatteplig- Flyttede interval flyttede flyttede flyttede tige i alt i % af skattepl. Under kr , kr , kr , kr , kr , kr , og derover ,1 I alt ,0 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik

9 Indkomster fordelt efter bruttoindkomstinterval og alder 2004 Bruttoindkomst Gladsaxe Kbh. amt og alder Skatte- Brutto- Gennem- Gennempligtige indkomst snitlig brutto- snitlig bruttopersoner i alt indkomst indkomst mio. kr. kr. kr. I alt Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr og derover Alder: år år år år år år år år år år Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Se grafen på næste side. Kr Gennemsnitlig bruttoindkomst/skattepligtig på aldersgrupper, år Gladsaxe Københavns amt 16 17

10 Sociale forhold Antal modtagere af sociale ydelser m.v Sociale ydelser Gladsaxe Kbh. amt Boligsikring (december) Pr. 100 familier 1 Antal modtagere ,2 6,5 Boligydelse (december) Antal modtagere ,1 11,8 Pr. 100 børnefamilier 1 Børnefamilieydelse ,6 99,9 Børnetilskud (4 kvartal) Modtagerfamilier i alt ,8 45,3 Ordinært ,0 20,1 Ekstra ,9 19,9 Særligt ,7 3,9 Flerbørnstilskud ,2 1,3 Sygedagpenge (året) Pr. 100 beskæftigede Antal modtagere ,1 20,1 Sygdom ,8 15,1 Graviditet, fødsel og adoption ,7 5,5 Kontanthjælp (året) Pr år 1 Antal modtagere ,1 12,4 Heraf: - underhold ,0 8,0 - aktiverede kontanthjælpsmodtagere ,4 3,1 - unge under 30 år revalidering m.v ,7 1,5 - hjælp i særlige tilfælde ,9 5,2 Anbringelse af børn og unge Pr år 1 Uden for eget hjem 3 (dec) Antal børn Heraf familiepleje Kilde: Socialstatistik, Statistikservice og Statistikbanken, Danmarks Statistik. 1 Pr Modtagere af en eller flere ydelser, ekskl. Introduktionsydelse. 3 Ekskl. personlig rådgivning

11 Antal modtagere af sociale pensioner pr Foranstaltninger for unge og ældre Sociale pensioner Gladsaxe Kbh. amt Gladsaxe Kbh. amt Pr. 100 indbyg. Antal modtagere i alt ,8 19,2 Folkepension ,7 15,4 Førtidspension ,0 3,7 - højeste ,3 0,9 - mellemste ,6 1,4 - forhøjet almindelig ,5 0,8 - almindelig ,0 0,0 - ny lov ,7 0,6 Invaliditetsydelse ,1 0,1 Kilde: Socialstatistik, Statistikservice, Danmarks Statistik. Foranstaltninger for børn Gladsaxe Kbh. amt Foranstaltninger for børn 0-5 år: Antal institutioner Antal pladser Antal dagplejepladser Indskrevne i daginst. og dagpleje Pr. 100 børn i alderen 0-2 år ,6 64,3 3-5 år ,2 95,4 Fuldtidsberegnet personale: Pr. 100 indskrevne børn Vuggestuer Børnehaver ,7 17,6 Aldersintegrerede inst ,5 23,8 Dagplejere ,8 43,3 Foranstaltninger for børn 6-14 år: Pr år Indskrevet i: Fritidshjem ,7 18,6 Skolefritidsordning ,7 59,2 Klubber for børn og unge Fuldtidsberegnet personale: Pr. 100 indskrevne Fritidshjem ,1 12,8 Skolefritidsordning ,3 7,9 Klubber ,9 5,2 Skole og småbørns Pr år sundhedspleje ,6 1,5 Børnetandpleje ,2 3,4 Foranstaltninger for ældre m.v.: Pr år Antal plejeboliger ,7 3,3 Antal beskyttede boliger ,3 0,5 Antal boliger for ældre ,5 4,7 Antal hjemmehjælpsmodtagere ,1 25,6 Fuldtidsberegnet personale I ældreomsorg i alt ,5 12,4 Social- og sundhedsass ,0 3,3 Hjemmehj., social- og sundhedshj. m.v ,2 5,3 Kilde: Statistikbanken og Socialstatistik, Danmarks Statistik og Budgettet. 1 Pr. en dato i januar hvert år. 2 Inkl. enkelte 15-årige og derover. 3 Inkl. kommunalt ansatte læger. Kilde: Socialstatistik, Statistikservice, Danmarks Statistik og Gladsaxe Kommunes budget. 4 Inkl. Hareskovbo og midlertidige pladser. 1 Pr. en dato i marts hvert år

12 Undervisning og kultur Skolernes elevtal m.v Klasse kvotient kommuneskoler Børnehaveklasse ,3 1. klasse , klasse ,9 8. klasse ,6 9. klasse ,6 Børnehavekl kl i alt ,8 Klassekvotient kl. 21,0 21,0 20,9 20,9 Klassekvotient kl. 18,7 20,4 19,6 20,1 Klassekvotient Bh.kl kl. 20,7 21,0 20,6 20,8 10. klasse centret Lundevang skole Specialundervisning privatskoler Børnehaveklasse ,1 1. klasse , klasse ,9 8. klasse ,1 9. klasse ,5 10. klasse ,3 Børnehavekl kl i alt ,1 Klassekvotient kl. 19,5 19,5 19,4 22,9 Klassekvotient kl. 20,7 21,8 21,2 21,6 Klassekvotient Bh.kl kl. 19,8 19,9 20,0 20,1 2 gymnasier 1. g ,2 2. g ,3 3. g ,7 Gymnasier i alt ,0 Kilde: Børne- og Kulturforvaltningen, samt meddelelser fra de private skoler og gymnasier. 1 Opgørelser pr. september i året

13 Biblioteker Økonomiske forhold 1 hovedbibliotek, 4 filialer Regnskab 2005 og budget 2007 Millioner kr. Regnskab 2005 Budget 2007 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Pr. indbygger/voksen/barn1 Bestand: Bøger 5,0 5,0 5,2 5,1 - for voksne 4,5 4,5 4,8 4,7 - for børn 7,5 7,3 7,2 7,1 AV-materialer2 1,3 1,4 1,4 1,4 - for voksne 1,3 1,5 1,4 1,5 - for børn 1,2 1,2 1,3 1,1 Årligt indkøb (tilvækst): Bøger 0,27 0,29 0,33 0,30 - for voksne 0,21 0,23 0,27 0,24 - for børn 0,52 0,58 0,60 0,55 AV-materialer2 0,13 0,13 0,13 0,11 - for voksne 0,11 0,12 0,12 0,12 - for børn 0,18 0,17 0,17 0,10 Udlån: Bøger 11,6 12,0 12,1 10,8 - for voksne 9,1 9,4 9,4 8,2 - for børn 22,8 23,7 24,2 22,4 AV-materialer2 6,6 7,4 7,9 7,3 - for voksne 5,9 6,5 6,9 6,8 - for børn 9,7 11,4 12,6 9,6 Kilde: Folkebiblioteksstatistik, Biblioteksstyrelsen. 1 Voksne 14 år og derover og børn 0-13 år. 2 Musikoptagelser, lydbøger, CD-Rom og video m.m. Drift ekskl. forsyningsvirksomheder: By, bolig og miljø 41,8 13,9 56,9 17,6 Transport og infrastruktur 32,3 0,7 59,5 2,1 Undervisningsområdet 725,0 116,2 791,7 171,8 Daginstitutionsområdet 423,5 129,5 437,8 126,3 Kultur 67,6 12,9 69,5 12,8 Idræt og folkeoplysning 62,8 13,2 67,1 11,2 Sundhedsområdet ,3 2,0 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.538,4 569, ,9 804,7 Administration med videre 378,6 27,8 443,0 87,0 I alt ekskl. forsyningsvirksomheder 3.270,0 883, , ,5 Heraf refusion 383,5 400,3 Anlæg i alt ekskl. forsyningsvirksomheder 279,8 69,4 328,5 9,1 Renter, afdrag og finansforskydninger 1.158, , , ,0 Optagelse af lån 134,9 194,0 Generelle tilskuds- og udligningsordninger inkl. momsudligning 255,1 509,4 154,4 462,2 Indkomstskat 30, , ,8 Selskabsskat 184,9 354,5 192,0 Ejendomsværdiskat 94,9 - Ejendomsskatter -7,9 208,9 350,7 Andre skatter -31,6 2,6 - I alt finansiering 1.590, , , ,7 Drift forsyningsvirksomheder: Spildevandsområdet 34,3 51,6 34,2 70,8 Vandforsyning 51,7 58,5 56,4 70,4 Renovationsvæsen 55,0 56,9 65,3 61,0 Fjernvarmeforsyning 42,0 42,6 46,1 46,1 Andre forsyningsvirksomheder 9,5 9,9 34,8 35,4 Anlæg 32,5 9,6 46,6 - I alt forsyningsvirksomheder 224,9 229,1 283,4 283,6 Opbygning eller forbrug af kassebeh.1 10,8 53,5 Balance 5.365, , , ,2 Kilde: Regnskab 2005 og Budget Udgift= kasseopbygning, indtægt= kasseforbrug. Se graferne på næste side 24 25

14 Indkomstskat Optagelse af lån Øvrige skatter Sociale opgaver Fritid og idræt Kultur Støttekrævende børn og unge Fordeling af driftindtægter 2007 Fordeling af driftudgifter 2007 Daginstitution Undervisning Driftsindtægter Vand, renovation, varme Generelle tilskud m.v. Sundhedsområdet Administration By, miljø og trafik Vand, renovation, varme Socialeopgaver og beskæftigelse, nettodriftudgifter Voksne med særlige behov Familie og rådgivning Nettodriftsudgifter 2007 Budget 2007 Mio. kr. Pct.vis fordeling Driftsvirksomhed ekskl. forsyningsvirksomheder: By, bolig og miljø 39,3 1,4 Administration m.v. 356,0 12,2 Transport og infrastruktur 57,4 2,0 Undervisningsområdet 619,9 21,3 Daginstitutionsområdet 311,5 10,7 Kultur 56,7 2,0 Fritid, idræt og folkeoplysning 55,9 1,9 Sundhedsområdet 169,3 5,8 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.240,2 42,7 I alt 2.906,2 100,0 Det sociale område omfatter: Familie og rådgivning 86,5 3,0 Støttekrævende børn og unge 94,5 3,3 Tilbud til ældre 516,5 17,8 Tilbud til voksne med særlige behov 1 146,3 5,0 Tilbud til voksne med særlige behov 2 210,2 7,2 heraf: førtidspension 154,8 5,3 Aktivering 21,7 0,7 Kontanthjælp, sygedagpenge og integration af flygtninge og indvandrere 164,5 5,7 heraf: kontanthjælp 113,9 3,9 sygedagpenge 46,6 1,6 I alt 1.240,2 42,7 Kilde: Budget Aktivering Kontanthjælp, sygedagpenge og integration Tilbud til ældre 26 27

15 Offentlige valg Regionsråds- og byrådsvalg i Gladsaxe Regions Byrådsvalg Byrådsvalg råds med- Liste/parti Antal Antal Antal Pct. lemstemmer stemmer stemmer stemmer mer A Socialdemokratiet ,1 11 B Radikale Venstre ,3 1 C Konservative Folkeparti ,4 2 D Centrum-Demokraterne E Danmarks Retsforbund F Socialistisk Folkeparti ,5 2 H Forældrepartiet K Kristendemokraterne ,7 - L Gladsaxe Listen L Lavere skatter og afgifter L Liste Levebrød ,2 - M Minoritetspartiet O Dansk Folkeparti ,6 2 U Velfærdspartiet V Venstre ,7 4 Z Fremskridtspartiet Ø Enhedslisten ,4 3 Å Skraldelisten Andre Gyldige stemmer i alt ,0 25 Heraf personlige Ugyldige og blanke stemmer Ialt afgivne stemmer Stemmeprocent 66,0 85, Kilde: Valgbogen Anm.: Regionsråds- og byrådsvalg hhv og Valgforbund ved Byrådsvalget i 2001: V1: A-F, V2: B-D-L-Ø-Å, V3: C-O-Q-Z 2005: V1: A-B-F, V2: C-O-K-V 1 CD s repræsentant i byrådet har fra november 2002 skiftet til Venstre. 2 Å s repræsentant i byrådet har fra januar 2004 skiftet til Socialdemokratiet. Folketings- og Europa Parlamentsvalg i Gladsaxe Folketingsvalg Europa Parl. valg Antal Antal Pct. Antal Pct. A Socialdemokratiet , ,6 B Radikale Venstre , ,5 C Konservative Folkeparti , ,1 D Centrum-Demokraterne ,9.. F Socialistisk Folkeparti , ,6 J Juni Bevægelsen ,4 K Kristendemokraterne , ,9 M Minoritetspartiet ,4 N Folkebevægelsen mod EF ,4 O Dansk Folkeparti , ,5 V Venstre , ,0 Z Fremskridtspartiet Ø Enhedslisten ,1 Andre 3 0,0.. Gyldige stemmer i alt , ,0 heraf personlige ,2 Ugyldige og blanke stemmer Ialt afgivne stemmer Stemmeprocent 88,0 85,3 53,0 Kilde: Statistik Tema, Planlægningsafdelingen. Anm.: Folketingsvalg hhv og Europaparlamentsvalg EU folkeafstemning 18. maj 1993, 28. maj 1998 og 28. september 2000 i Gladsaxe Antal Afgivne Gyldige stemmer vælgere stemmer Pct Ialt ja Pct. Nej Pct , , , , , , , , ,6 Kilde: Danmarks Statistik og Planlægningsafdelingen

16 Takster og skatter Ydelser og afgifter Ydelser pr Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) ordinært ekstra særligt stk særligt stk Børnefamilieydelse (pr. kvartal) pr. barn 0-2 år pr. barn 3-6 år pr. barn 7-17 år Normalbidrag (pr. halvår) Begravelseshjælp (indtægtsbestemt) Sygedagpenge ugemax Arbejdsløshedsdagpenge (pr. dag) fuldtidsforsikrede 683 deltidsforsikrede 455 nyuddannede over 18 år 560 Pensioner (pr. måned) grundbeløb pensionstillæg pensionstillæg til reelt enlige førtidspension, førtidsbeløb (skattefrit) invaliditetsbeløb erhvervsudygtighedsbeløb bistandstillæg plejetillæg invaliditetsydelse Afgifter kr. incl. moms Renovationsafgift årlig, 1 tømning/uge 2.275, ,00 Vandafgift pr. m3 (inkl. grøn afgift ) 22,50 24,38 Vandafledningsafgift pr. m3 22,50 23,75 Kilde: JuraInformation og Budget Dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO, fritids- og ungdomsklub Betaling for pr (kr. pr. måned) Barnets alder Fuldtids institution ½ dags ¾ dags Klubber incl. SFO børnehave børnehave 0 år år år år år år år år år 350* Kilde: Børne- og Kulturforvaltningen. Anm.: * Ungdomsklubmedlemmer betaler 95 kr. Skatter Gladsaxe Udskrivningsprocent: Kommune 20,4 20,3 20,2 20,2 23,97 Amtskommune 11,7 11,7 11,7 11,7 - Kirkeskat 0,73 0,73 0,75 0,75 0,75 Grundskyldspromille Kommunal 13,0 13,0 13,0 13,0 23,0 Amtskommunal 10,0 10,0 10,0 10,0 - Københavns amt (gennemsnit af primærkommuner) Kommune 20,11 20,12 20,01 20,01 - Kirkeskat 0,61 0,61 0,62 0,62 - Grundskyldspromille: Kommunal 12,74 12,78 12,76 12,70 - Kilde: Kommunens budget og Kommunernes Landsforening

17 Kommunens venskabsbyer Beregningsskema vedrørende personskat 2006 og 2007 for personer under 68 år Beregnes af Beregnes af personlig indkomst personlig + positiv nettokapitalindkomst 2007 indkomst - bundfradrag kr kr. Kommuneskat 23,97 Amtsskat - Kirkeskat 0,75 Statsskat, Bundskat 5,5 2 Statsskat, Mellemskat 1 6,0 Statsskat, Topskat 15,0 3 Beregnes af Beregnes af personlig indkomst personlig + positiv nettokapitalindkomst 2006 indkomst - bundfradrag kr kr. Kommuneskat 20,2 Amtsskat 11,7 Kirkeskat 0,75 Statsskat, Bundskat 5,5 2 Statsskat, Mellemskat 1 6,0 Statsskat, Topskat 15,0 3 Siden: Charlottenburg-Wilmersdorf Tyskland 1968 Blankenese Tyskland 1962 Gagny Frankrig 1975 Haabersti Estland 1993 Klagenfurt Østrig 1969 Koszalin Polen 1967 Minden Tyskland 1967 Narsaq Grønland 1966 Neubrandenburg Tyskland 1990 Pirkkala Finland 1980 Renfrewshire/Paisley Skotland 1956 Ski Norge 1955 Solna Sverige 1952 Split Kroatien 1967 Sutton England 1967 Taito, Tokyo Japan 2000 Veszprém Ungarn 1973 Kilde: Central- og skatteforvaltningen. 1 Ægtefæller kan godt overføre uudnyttet bundfradrag % af negativ nettokapitalindkomst, - ligningsmæssige fradrag. 3 + indskud til kapitalpension. I 2007 gives et personfradrag på kr. til alle over 18 år og et personfradrag på kr. til alle under 18 år. I 2006 gives et personfradrag på kr. til alle over 18 år og et personfradrag på kr. til alle under 18 år. For de skatteydere, der både betaler mellemskat 6,0% og topskat 15,0%, træder skatteloftsreglerne i kraft, idet der maksimalt må betales 59,0% ekskl. kirkeskat

18 Byrådets stående udvalg m.v. Økonomiudvalget A Karin Søjberg Holst, formand A Erling Schrøder A Trine Græse A John B. B. Althoff-Andersen B Cheri-Mae Marlena Williamson C Lars Abel F Susanne Palsig V Ebbe Skovsgaard Ø Søren Søndergaard Børne- og Undervisningsudvalget A Trine Græse, formand A Mette Marie Schmidt A Khuram Malik A Ole Rasmussen A Katrine Skov C Lars Abel F Gunnar Svendsen V Hanne Calberg Ø Trine Henriksen Fritids- og Idrætsudvalget A Peter Nielsen, formand A Khuram Malik A Tom Vang Knudsen F Gunnar Svendsen O Kristian Niebuhr V Kim Wessel-Tolvig V Hanne Calberg Psykiatri- og Handicapudvalget F Susanne Palsig, formand A Erling Schrøder A Trine Græse A Khuram Malik C Eva Michaelsen V Lone Yalcinkaya Ø Emilce Nielsen Social- og Sundhedsudvalget A Erling Schrøder, formand A Karin Søjberg Holst A Mette Marie Schmidt A John B. B. Althoff-Andersen A Tom Vang Knudsen B Cheri-Mae Marlena Williamson C Eva Michaelsen V Ebbe Skovsgaard Ø Emilce Nielsen Kulturudvalget C Lars Abel, formand A Peter Nielsen A Eva Nielsen F Gunnar Svendsen O Henning Duvier Stærmose V Lone Yalcinkaya Ø Søren Søndergaard Beskæftigelses- og Integrationsudvalg B Cheri-Mae Marlena Williamson, formand A Karin Søjberg Holst A Peter Nielsen A Tom Vang Knudsen A Katrine Skov C Eva Michaelsen V Lone Yalcinkaya Miljøudvalget Ø Trine Henriksen, formand A Mette Marie Schmidt A John B. B. Althoff-Andersen A Ole Rasmussen F Gunnar Svendsen O Henning Duvier Stærmose V Ebbe Skovsgaard Trafik- og Teknikudvalget A Ole Rasmussen, formand A Katrine Skov F Susanne Palsig O Kristian Niebuhr V Kim Wessel-Tolvig V Hanne Calberg Ø Søren Søndergaard Gladsaxe Kommune Planlægningsafdelingen Sats og layout: Britta Hougaard Oplag: Januar Tryk: Grafia 35

19 Gladsaxe Kommune Budget og analyseafdelingen Rådhus Allé 2860 Søborg Tlf

Gladsaxe i tal. Underrubrik eller dato. gladsaxe.dk

Gladsaxe i tal. Underrubrik eller dato. gladsaxe.dk Sats: Leif Machholdt Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 1.000 December 2008 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommune Budget og Analyseafdelingen Rådhus Allè 2860 Søborg E-mail: okonomi@gladsaxe.dk Telefon: 39 57 50 84

Læs mere

gladsaxe.dk Gladsaxe i tal 2010 Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Gladsaxe i tal 2010 Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Gladsaxe i tal 2010 Underrubrik eller dato Indholdsfortegnelse Befolkning Side Befolkning 1 Boliger 5 Beskæftigelse og erhverv 8 Indkomstforhold m.v. 10 Sociale forhold 12 Undervisning 14 Offentlige

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2013 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2013 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.296 Ekstra 1.321 Særligt stk. 2 6.624

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2017 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2017 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.385 Ekstra 1.412 Særligt stk. 2 7.080

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2015 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2015 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.339 Ekstra 1.365 Særligt stk. 2 6.846

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2016 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2016 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.358 Ekstra 1.384 Særligt stk. 2 6.942

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

BOLIGER OG BYGGERI, M.M.

BOLIGER OG BYGGERI, M.M. BOLIGER OG BYGGERI, M.M. I Odense Kommune findes der godt 9.00 boliger. Knap / af boligerne er parcelhuse, mens ca. procent er flerfamiliehuse og ca. procent er række, kæde eller dobbelthuse. Lidt over

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen Statistik til kommunal planlægning 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen DST s standardprodukter: Brugerbetalte hyldevarer Opstår når flere

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013 BEK nr 719 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr 1207194 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Nordvestsjælland som forstad

Nordvestsjælland som forstad Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Bykatalog - Nordvestsjælland - Ny Holbæk Kommune - Holbæk Kommune

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben BIU DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Møde nr. 2 torsdag den 08.02.2007 kl. 19.00 på Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

REFERAT BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET. Møde nr. 2

REFERAT BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET. Møde nr. 2 GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Den 22. februar 2007 REFERAT af BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Møde nr. 2 Tirsdag den 20. februar 2007 på Rådhuset, Gladsaxe-værelset, lokale 2608 (direkte

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben REFERAT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben REFERAT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben SSU REFERAT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Møde nr. 6 onsdag den 20.06.2007 kl. 16.30 på rådhuset, Søborg værelset, lokale 2607 Kl. 16.30 18.15 Dagsorden

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner

Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner [modtager] [godkendelse, orientering]

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune 6. november 2007 Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune Med vedtagelsen af budget 2008 besluttede byrådet at skatten i Furesø Kommune i 2008 bliver forhøjet med 0,5 procent. Følgende

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Staben DAGSORDEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Staben DAGSORDEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Staben SSU DAGSORDEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Møde nr. 2 onsdag den 18.01.2006 kl. 16.30 på rådhuset, Søborg værelset, lokale 2607 Der er spisning kl.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Folketingets mandatfordeling

Folketingets mandatfordeling Valget i tal 239 Folketingets mandatfordeling pr. 13. november 2007 Mandater 9 5 4 2 2 46 18 23 25 45 Venstre Socialistisk Folkeparti Ny Alliance Grønland 2) Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

19/5/2014 Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

19/5/2014 Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal ØIMs Kommunale Nøgletal. Intro/kontakt FAQ ToDo Nyt Definitioner Vælg data Tabelvisning Visualisering Tabelvisning Udvikling Pris- og lønregulering (PL) Sortering (tabelvisning 1) Datamatricens dimensioner

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere