gladsaxe.dk Gladsaxe i tal 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gladsaxe.dk Gladsaxe i tal 2007"

Transkript

1 Gladsaxe i tal 2007

2 Gladsaxe Byråd Indholdsfortegnelse A. Socialdemokraterne Borgmester, Karin Søjberg Holst Indkøbschef Erling Schrøder Fritidsklubleder Peter Nielsen Biolog Mette Marie Schmidt Bogholder Trine Græse 2. viceborgmester, formand John Brown Brabant Althoff-Andersen Læge, cand.med. Khuram Malik Skraldemand Ole Rasmussen Murer Tom Vang Knudsen Konsulent Katrine Skov Skoleleder Eva Nielsen B. Det Radikale Venstre Sygeplejerske Cheri-Mae Marlena Williamson C. Det Konservative Folkeparti Cand. merc. Lars Abel Kordegn Eva Michaelsen F. Socialistisk Folkeparti Udviklingskonsulent Susanne Palsig Lærer Gunnar Svendsen Byrådet... 2 Areal... 4 Befolkning... 5 Boliger... 9 Beskæftigelse og erhverv Indkomstforhold m.v Sociale forhold Undervisning og kultur Økonomiske forhold Kommunens personale Offentlige valg og folkeafstemninger Takster og skatter Beregningsskema vedr. personskat Kommunens venskabsbyer Byrådets stående udvalg m.v O. Dansk Folkeparti Fitness- og spinninginstruktør Kristian Niebuhr Personalechef Henning Duvier Stærmose V. Venstre 1. viceborgmester, direktør Ebbe Skovsgaard Politiassistent Kim Wessel-Tolvig Kommunikationsrådgiver Lone Yalcinkaya Læge Hanne Calberg Ø. Enhedslisten - De rød-grønne Metalarbejder Søren Søndergaard Sygeplejerske Emilce Nielsen Kemiker Trine Henriksen 2 3

3 Areal Arealanvendelse i ha pr Befolkning Befolkningen i Gladsaxe Kommune og Københavns Amt Areal Egentlige Center Egentlige Offentlige Fritids Andet 4 I alt boliger områder 1 erhvervs- formål 2 formål 3 områder områder Kilde: Byplanafdelingen Anm.: Opgørelsen er baseret på kommuneplan, enkeltområdernes hovedanvendelse. 1 Bydelcentre og lokalcentre, som indeholder både centerfunktioner, boliger og offentlige formål 2 Undervisningsinstitutioner, dag- og døgninstitutioner, kulturelle institutioner, tekniske anlæg m.v. 3 Hareskoven 143 ha - parker og grønne anlæg 174 ha - kolonihaver 86 ha og idrætsanlæg 40 ha. 4 Bagsværd sø 121 ha samt motorveje og jernbaner 112 ha. Veje pr I alt Stats Kommune Private Bolig veje veje fællesveje veje km km km km km 224,3 14,6 162,3 15,4 32,0 Kilde: By- og miljøforvaltningen. Befolkning pr. Gladsaxe 1 Københavns Gladsaxe i antal amt antal pct. Af indbyggere indbyggere Kbh. amt , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Kilde: Befolkningen i kommunerne, Danmarks Statistik. 1 Største befolkningstal var i 1969: Befolkningens aldersfordeling 1996 og 2006 Alder Gladsaxe Gladsaxe Københavns amt Indbyggere Indbyggere Indbyggere Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct 0-2 år , , ,6 3-6 år , , , år , , , år , , , år , , , år , , ,3 85 år og derover 920 1, , ,0 I alt , , ,0 Kilde: Befolkningen i kommunerne, Danmarks Statistik. 4 5

4 Befolkningsprognose i Gladsaxe Antal fordelt på aldersgrupper år 6-16 år år 67- år Befolkningsprognose for Gladsaxe Kommune Indvandrere og efterkommere 1. januar januar Gladsaxe Københavns amt Vestlige Ikke vestlige I alt Andel af I alt Andel af lande lande befolkning befolkning , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Vækst fra ,6% 18,2% 16,8% 17,9% ,2% 41,9% 29,0% 24,7% Kilde: Indenrigsministeriet, Kommunale nøgletal for udlændingeområdet. Antal familier Familietyper Gladsaxe Københavns amt pct. pct. pct. pct. Antal fordeling ændring fordeling ændring Alder år år år år år år år og derover I alt Kilde: Befolkningsprognose , Gladsaxe Kommune. Familier i alt ,0-0,6 100,0 0,2 Familier uden børn ,5-0,8 75,0 0,1 - enlige mænd ,3 0,0 23,6 1,1 - enlige kvinder ,0-0,8 26,2 0,3 - ægtepar ,2-1,6 25,2-0,9 Familier med børn ,2 0,2 24,7 0,3 - enlige mænd 264 0,8 6,9 0,7 2,1 - enlige kvinder ,0 1,0 4,9 1,2 - ægtepar ,4 0,3 19,1 0,0 Familier i øvrigt ,3-11,8 0,3-7,1 Kilde: Danmarks statistik. 1 Inkl. registrede par, samlevende par og samboende par. 2 Familier bestående af et ikke-hjemmeboende barn under 18 år. 6 7

5 Boliger Befolkningens bevægelser Bevægelser i året Befolkningen pr Fødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Flytteoverskud Korrektioner I alt nettotilvækst Kilde: Befolkning og valg, Danmarks Statistik Boliger fordelt efter ejerforhold Boliger fordelt efter ejerforhold 2006 i procent 2006 i procent Boliger fordelt efter art, udlejningsforhold, ejerforhold og alder pr Familietyper Gladsaxe Københavns amt Antal Pct. fordeling Pct. fordeling I alt ,0 100,0 Boligart: Parcelhuse ,1 28,4 Rækkehuse m.v ,8 18,1 Etageboliger ,5 52,4 Andre ,6 1,0 Udlejningsforhold: Benyttet af ejer ,7 43,9 Udlejet ,8 50,7 Uoplyst 968 3,2 1,8 Ejerforhold: Privatpersoner ,9 39,4 Almennyttige boligselskaber ,6 33,6 Aktieselskaber, Aps 690 2,3 2,4 Private andelsboligforeninger ,2 5,4 Stat og kommune 683 2,2 2,1 Ejerlejligheder ,5 13,1 Uoplyst ,3 4,0 Bygningens alder: ,2 25, ,3 20, ,9 23, ,8 18, ,4 6, ,0 4, ,3 2,1 0 Privat personer Gladsaxe Almenn. Aktieselskaber boligselskaber Privatandelsboligf. Stat og Ejerlejligheder kommune Københavns amt uoplyst Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Anm.: Opgørelse pr af samtlige boliger. 1 Inkl. kollegier. 2 Inkl. andel helårsbeboelse, døgninstitutioner og sommerhuse. 8 9

6 Beskæftigelse og erhverv Boligbyggeri fuldført i Boligart Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Flerfamiliehuse Fælleshusholdninger I alt Gladsaxe I alt Københavns amt Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Anm.: 2005 er foreløbige tal. Befolkningens beskæftigelsesfrekvens 2004 og 2005 Alder Procent af bosat befolkning i beskæftigelse Gladsaxe Københavns amt Mænd år i alt ,6 76,7 76, år 49,7 46,9 50,5 47, år 57,9 59,1 61,6 60, år 68,9 71,1 70,6 71, år 77,7 76,4 77,9 78, år 84,8 84,5 85,1 85, år 85,0 86,0 87,0 87, år 84,4 85,4 86,5 86, år 85,2 84,5 86,0 86, år 82,8 82,3 84,2 83, år 78,0 77,7 80,6 80, år 46,1 47,5 50,9 52, år 21,5 25,2 25,5 26,4 Kvinder år i alt 72,5 72,3 71,7 71, år 52,7 48,8 51,4 49, år 64,9 60,6 63,3 64, år 71,6 72,9 69,2 69, år 73,7 72,9 73,1 72, år 81,5 81,6 79,5 79, år 83,3 82,6 83,3 83, år 84,5 83,7 84,7 84, år 84,2 85,1 84,0 84, år 78,9 78,6 81,0 81, år 73,3 72,9 74,3 74, år 33,4 36,6 33,9 35, år 12,3 14,3 11,7 12,7 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik

7 Erhverv og stilling for personer med arbejde/bolig i Gladsaxe i 2005 Erhverv Med -- Med bolig -- Med bolig og stilling arbejde i i Gladsaxe i Kbh. amt Gladsaxe Pct. Pct. antal antal fordeling fordeling I alt antal beskæftigede ,0 100,0 Erhverv: Landbrug og gartneri m.v ,4 0,4 Fremstilling ,1 9,4 Energi- og vandforsyning ,8 0,6 Byggeri og anlæg ,5 5,2 Handel og restaurant ,6 18,7 Transport ,0 8,0 Finansiering og forretningsservice ,2 20,6 Offentlig adm. og ydelser i øvrigt ,3 6,7 Undervisning ,6 6,7 Sundhedsvæsen ,9 6,4 Sociale institutioner m.v ,4 11,0 Tjenesteydelser i øvrigt og uoplyst ,4 6,5 Stilling: Selvstændige ,4 6,1 Topledere ,6 3,2 Lønm. højesteniveau ,2 15,2 Lønm. mellemniveau ,7 19,2 Lønm. grundniveau ,2 33,9 Andre lønmodtagere ,0 7,8 Lønmodtagere uden nærmere angivelse ,8 14,6 Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: Befolkningen pr opgjort efter erhverv og stilling i november året før. Antal ledige i gennemsnit 2005 og 2006 Køn og alder Gladsaxe Kbh. amt okt. okt. okt. okt Pct. af arbejdsstyrken 1 I alt ,8 3,5 Mænd ,5 3,2 Kvinder ,0 3,9 Alder: - 24 år ,5 2, år ,9 3, år ,1 3,9 Nogle A-kassegrupper: Pct. af samtlige ledige Akademikere ,9 10,4 Funktionærer og tjenestemænd ,5 4,3 Handels- og kontorfunktionærer ,7 12,7 Faglig Fælles A-kasse ,2 14,4 Ikke-forsikrede ,9 23,4 Kilde: Meddelelser fra Danmarks Statistik. 1 Pr. 1. november Antal arbejdssteder 2004 og 2005 Brancher Gladsaxe Københavns amt Gartneri, landbrug m.v Fremstilling m.v ,787 Bygge- og anlægsvirksomhed Handel Transport og telekomm Tjenesteydelser i øvrigt Offentlige ydelser Uoplyst I alt Kilde: Danmarks Statistik Anm.: Antal arbejdssteder er opgjort ultimo november 2004 og

8 Indkomstforhold m.v. Flyttede skattepligtige personer i Gladsaxe fordelt efter bruttoindkomstinterval og flyttetype 2004 Bruttoindkomst- Til- Fra- Netto Skatteplig- Flyttede interval flyttede flyttede flyttede tige i alt i % af skattepl. Under kr , kr , kr , kr , kr , kr , og derover ,1 I alt ,0 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik

9 Indkomster fordelt efter bruttoindkomstinterval og alder 2004 Bruttoindkomst Gladsaxe Kbh. amt og alder Skatte- Brutto- Gennem- Gennempligtige indkomst snitlig brutto- snitlig bruttopersoner i alt indkomst indkomst mio. kr. kr. kr. I alt Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr og derover Alder: år år år år år år år år år år Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Se grafen på næste side. Kr Gennemsnitlig bruttoindkomst/skattepligtig på aldersgrupper, år Gladsaxe Københavns amt 16 17

10 Sociale forhold Antal modtagere af sociale ydelser m.v Sociale ydelser Gladsaxe Kbh. amt Boligsikring (december) Pr. 100 familier 1 Antal modtagere ,2 6,5 Boligydelse (december) Antal modtagere ,1 11,8 Pr. 100 børnefamilier 1 Børnefamilieydelse ,6 99,9 Børnetilskud (4 kvartal) Modtagerfamilier i alt ,8 45,3 Ordinært ,0 20,1 Ekstra ,9 19,9 Særligt ,7 3,9 Flerbørnstilskud ,2 1,3 Sygedagpenge (året) Pr. 100 beskæftigede Antal modtagere ,1 20,1 Sygdom ,8 15,1 Graviditet, fødsel og adoption ,7 5,5 Kontanthjælp (året) Pr år 1 Antal modtagere ,1 12,4 Heraf: - underhold ,0 8,0 - aktiverede kontanthjælpsmodtagere ,4 3,1 - unge under 30 år revalidering m.v ,7 1,5 - hjælp i særlige tilfælde ,9 5,2 Anbringelse af børn og unge Pr år 1 Uden for eget hjem 3 (dec) Antal børn Heraf familiepleje Kilde: Socialstatistik, Statistikservice og Statistikbanken, Danmarks Statistik. 1 Pr Modtagere af en eller flere ydelser, ekskl. Introduktionsydelse. 3 Ekskl. personlig rådgivning

11 Antal modtagere af sociale pensioner pr Foranstaltninger for unge og ældre Sociale pensioner Gladsaxe Kbh. amt Gladsaxe Kbh. amt Pr. 100 indbyg. Antal modtagere i alt ,8 19,2 Folkepension ,7 15,4 Førtidspension ,0 3,7 - højeste ,3 0,9 - mellemste ,6 1,4 - forhøjet almindelig ,5 0,8 - almindelig ,0 0,0 - ny lov ,7 0,6 Invaliditetsydelse ,1 0,1 Kilde: Socialstatistik, Statistikservice, Danmarks Statistik. Foranstaltninger for børn Gladsaxe Kbh. amt Foranstaltninger for børn 0-5 år: Antal institutioner Antal pladser Antal dagplejepladser Indskrevne i daginst. og dagpleje Pr. 100 børn i alderen 0-2 år ,6 64,3 3-5 år ,2 95,4 Fuldtidsberegnet personale: Pr. 100 indskrevne børn Vuggestuer Børnehaver ,7 17,6 Aldersintegrerede inst ,5 23,8 Dagplejere ,8 43,3 Foranstaltninger for børn 6-14 år: Pr år Indskrevet i: Fritidshjem ,7 18,6 Skolefritidsordning ,7 59,2 Klubber for børn og unge Fuldtidsberegnet personale: Pr. 100 indskrevne Fritidshjem ,1 12,8 Skolefritidsordning ,3 7,9 Klubber ,9 5,2 Skole og småbørns Pr år sundhedspleje ,6 1,5 Børnetandpleje ,2 3,4 Foranstaltninger for ældre m.v.: Pr år Antal plejeboliger ,7 3,3 Antal beskyttede boliger ,3 0,5 Antal boliger for ældre ,5 4,7 Antal hjemmehjælpsmodtagere ,1 25,6 Fuldtidsberegnet personale I ældreomsorg i alt ,5 12,4 Social- og sundhedsass ,0 3,3 Hjemmehj., social- og sundhedshj. m.v ,2 5,3 Kilde: Statistikbanken og Socialstatistik, Danmarks Statistik og Budgettet. 1 Pr. en dato i januar hvert år. 2 Inkl. enkelte 15-årige og derover. 3 Inkl. kommunalt ansatte læger. Kilde: Socialstatistik, Statistikservice, Danmarks Statistik og Gladsaxe Kommunes budget. 4 Inkl. Hareskovbo og midlertidige pladser. 1 Pr. en dato i marts hvert år

12 Undervisning og kultur Skolernes elevtal m.v Klasse kvotient kommuneskoler Børnehaveklasse ,3 1. klasse , klasse ,9 8. klasse ,6 9. klasse ,6 Børnehavekl kl i alt ,8 Klassekvotient kl. 21,0 21,0 20,9 20,9 Klassekvotient kl. 18,7 20,4 19,6 20,1 Klassekvotient Bh.kl kl. 20,7 21,0 20,6 20,8 10. klasse centret Lundevang skole Specialundervisning privatskoler Børnehaveklasse ,1 1. klasse , klasse ,9 8. klasse ,1 9. klasse ,5 10. klasse ,3 Børnehavekl kl i alt ,1 Klassekvotient kl. 19,5 19,5 19,4 22,9 Klassekvotient kl. 20,7 21,8 21,2 21,6 Klassekvotient Bh.kl kl. 19,8 19,9 20,0 20,1 2 gymnasier 1. g ,2 2. g ,3 3. g ,7 Gymnasier i alt ,0 Kilde: Børne- og Kulturforvaltningen, samt meddelelser fra de private skoler og gymnasier. 1 Opgørelser pr. september i året

13 Biblioteker Økonomiske forhold 1 hovedbibliotek, 4 filialer Regnskab 2005 og budget 2007 Millioner kr. Regnskab 2005 Budget 2007 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Pr. indbygger/voksen/barn1 Bestand: Bøger 5,0 5,0 5,2 5,1 - for voksne 4,5 4,5 4,8 4,7 - for børn 7,5 7,3 7,2 7,1 AV-materialer2 1,3 1,4 1,4 1,4 - for voksne 1,3 1,5 1,4 1,5 - for børn 1,2 1,2 1,3 1,1 Årligt indkøb (tilvækst): Bøger 0,27 0,29 0,33 0,30 - for voksne 0,21 0,23 0,27 0,24 - for børn 0,52 0,58 0,60 0,55 AV-materialer2 0,13 0,13 0,13 0,11 - for voksne 0,11 0,12 0,12 0,12 - for børn 0,18 0,17 0,17 0,10 Udlån: Bøger 11,6 12,0 12,1 10,8 - for voksne 9,1 9,4 9,4 8,2 - for børn 22,8 23,7 24,2 22,4 AV-materialer2 6,6 7,4 7,9 7,3 - for voksne 5,9 6,5 6,9 6,8 - for børn 9,7 11,4 12,6 9,6 Kilde: Folkebiblioteksstatistik, Biblioteksstyrelsen. 1 Voksne 14 år og derover og børn 0-13 år. 2 Musikoptagelser, lydbøger, CD-Rom og video m.m. Drift ekskl. forsyningsvirksomheder: By, bolig og miljø 41,8 13,9 56,9 17,6 Transport og infrastruktur 32,3 0,7 59,5 2,1 Undervisningsområdet 725,0 116,2 791,7 171,8 Daginstitutionsområdet 423,5 129,5 437,8 126,3 Kultur 67,6 12,9 69,5 12,8 Idræt og folkeoplysning 62,8 13,2 67,1 11,2 Sundhedsområdet ,3 2,0 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.538,4 569, ,9 804,7 Administration med videre 378,6 27,8 443,0 87,0 I alt ekskl. forsyningsvirksomheder 3.270,0 883, , ,5 Heraf refusion 383,5 400,3 Anlæg i alt ekskl. forsyningsvirksomheder 279,8 69,4 328,5 9,1 Renter, afdrag og finansforskydninger 1.158, , , ,0 Optagelse af lån 134,9 194,0 Generelle tilskuds- og udligningsordninger inkl. momsudligning 255,1 509,4 154,4 462,2 Indkomstskat 30, , ,8 Selskabsskat 184,9 354,5 192,0 Ejendomsværdiskat 94,9 - Ejendomsskatter -7,9 208,9 350,7 Andre skatter -31,6 2,6 - I alt finansiering 1.590, , , ,7 Drift forsyningsvirksomheder: Spildevandsområdet 34,3 51,6 34,2 70,8 Vandforsyning 51,7 58,5 56,4 70,4 Renovationsvæsen 55,0 56,9 65,3 61,0 Fjernvarmeforsyning 42,0 42,6 46,1 46,1 Andre forsyningsvirksomheder 9,5 9,9 34,8 35,4 Anlæg 32,5 9,6 46,6 - I alt forsyningsvirksomheder 224,9 229,1 283,4 283,6 Opbygning eller forbrug af kassebeh.1 10,8 53,5 Balance 5.365, , , ,2 Kilde: Regnskab 2005 og Budget Udgift= kasseopbygning, indtægt= kasseforbrug. Se graferne på næste side 24 25

14 Indkomstskat Optagelse af lån Øvrige skatter Sociale opgaver Fritid og idræt Kultur Støttekrævende børn og unge Fordeling af driftindtægter 2007 Fordeling af driftudgifter 2007 Daginstitution Undervisning Driftsindtægter Vand, renovation, varme Generelle tilskud m.v. Sundhedsområdet Administration By, miljø og trafik Vand, renovation, varme Socialeopgaver og beskæftigelse, nettodriftudgifter Voksne med særlige behov Familie og rådgivning Nettodriftsudgifter 2007 Budget 2007 Mio. kr. Pct.vis fordeling Driftsvirksomhed ekskl. forsyningsvirksomheder: By, bolig og miljø 39,3 1,4 Administration m.v. 356,0 12,2 Transport og infrastruktur 57,4 2,0 Undervisningsområdet 619,9 21,3 Daginstitutionsområdet 311,5 10,7 Kultur 56,7 2,0 Fritid, idræt og folkeoplysning 55,9 1,9 Sundhedsområdet 169,3 5,8 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.240,2 42,7 I alt 2.906,2 100,0 Det sociale område omfatter: Familie og rådgivning 86,5 3,0 Støttekrævende børn og unge 94,5 3,3 Tilbud til ældre 516,5 17,8 Tilbud til voksne med særlige behov 1 146,3 5,0 Tilbud til voksne med særlige behov 2 210,2 7,2 heraf: førtidspension 154,8 5,3 Aktivering 21,7 0,7 Kontanthjælp, sygedagpenge og integration af flygtninge og indvandrere 164,5 5,7 heraf: kontanthjælp 113,9 3,9 sygedagpenge 46,6 1,6 I alt 1.240,2 42,7 Kilde: Budget Aktivering Kontanthjælp, sygedagpenge og integration Tilbud til ældre 26 27

15 Offentlige valg Regionsråds- og byrådsvalg i Gladsaxe Regions Byrådsvalg Byrådsvalg råds med- Liste/parti Antal Antal Antal Pct. lemstemmer stemmer stemmer stemmer mer A Socialdemokratiet ,1 11 B Radikale Venstre ,3 1 C Konservative Folkeparti ,4 2 D Centrum-Demokraterne E Danmarks Retsforbund F Socialistisk Folkeparti ,5 2 H Forældrepartiet K Kristendemokraterne ,7 - L Gladsaxe Listen L Lavere skatter og afgifter L Liste Levebrød ,2 - M Minoritetspartiet O Dansk Folkeparti ,6 2 U Velfærdspartiet V Venstre ,7 4 Z Fremskridtspartiet Ø Enhedslisten ,4 3 Å Skraldelisten Andre Gyldige stemmer i alt ,0 25 Heraf personlige Ugyldige og blanke stemmer Ialt afgivne stemmer Stemmeprocent 66,0 85, Kilde: Valgbogen Anm.: Regionsråds- og byrådsvalg hhv og Valgforbund ved Byrådsvalget i 2001: V1: A-F, V2: B-D-L-Ø-Å, V3: C-O-Q-Z 2005: V1: A-B-F, V2: C-O-K-V 1 CD s repræsentant i byrådet har fra november 2002 skiftet til Venstre. 2 Å s repræsentant i byrådet har fra januar 2004 skiftet til Socialdemokratiet. Folketings- og Europa Parlamentsvalg i Gladsaxe Folketingsvalg Europa Parl. valg Antal Antal Pct. Antal Pct. A Socialdemokratiet , ,6 B Radikale Venstre , ,5 C Konservative Folkeparti , ,1 D Centrum-Demokraterne ,9.. F Socialistisk Folkeparti , ,6 J Juni Bevægelsen ,4 K Kristendemokraterne , ,9 M Minoritetspartiet ,4 N Folkebevægelsen mod EF ,4 O Dansk Folkeparti , ,5 V Venstre , ,0 Z Fremskridtspartiet Ø Enhedslisten ,1 Andre 3 0,0.. Gyldige stemmer i alt , ,0 heraf personlige ,2 Ugyldige og blanke stemmer Ialt afgivne stemmer Stemmeprocent 88,0 85,3 53,0 Kilde: Statistik Tema, Planlægningsafdelingen. Anm.: Folketingsvalg hhv og Europaparlamentsvalg EU folkeafstemning 18. maj 1993, 28. maj 1998 og 28. september 2000 i Gladsaxe Antal Afgivne Gyldige stemmer vælgere stemmer Pct Ialt ja Pct. Nej Pct , , , , , , , , ,6 Kilde: Danmarks Statistik og Planlægningsafdelingen

16 Takster og skatter Ydelser og afgifter Ydelser pr Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) ordinært ekstra særligt stk særligt stk Børnefamilieydelse (pr. kvartal) pr. barn 0-2 år pr. barn 3-6 år pr. barn 7-17 år Normalbidrag (pr. halvår) Begravelseshjælp (indtægtsbestemt) Sygedagpenge ugemax Arbejdsløshedsdagpenge (pr. dag) fuldtidsforsikrede 683 deltidsforsikrede 455 nyuddannede over 18 år 560 Pensioner (pr. måned) grundbeløb pensionstillæg pensionstillæg til reelt enlige førtidspension, førtidsbeløb (skattefrit) invaliditetsbeløb erhvervsudygtighedsbeløb bistandstillæg plejetillæg invaliditetsydelse Afgifter kr. incl. moms Renovationsafgift årlig, 1 tømning/uge 2.275, ,00 Vandafgift pr. m3 (inkl. grøn afgift ) 22,50 24,38 Vandafledningsafgift pr. m3 22,50 23,75 Kilde: JuraInformation og Budget Dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO, fritids- og ungdomsklub Betaling for pr (kr. pr. måned) Barnets alder Fuldtids institution ½ dags ¾ dags Klubber incl. SFO børnehave børnehave 0 år år år år år år år år år 350* Kilde: Børne- og Kulturforvaltningen. Anm.: * Ungdomsklubmedlemmer betaler 95 kr. Skatter Gladsaxe Udskrivningsprocent: Kommune 20,4 20,3 20,2 20,2 23,97 Amtskommune 11,7 11,7 11,7 11,7 - Kirkeskat 0,73 0,73 0,75 0,75 0,75 Grundskyldspromille Kommunal 13,0 13,0 13,0 13,0 23,0 Amtskommunal 10,0 10,0 10,0 10,0 - Københavns amt (gennemsnit af primærkommuner) Kommune 20,11 20,12 20,01 20,01 - Kirkeskat 0,61 0,61 0,62 0,62 - Grundskyldspromille: Kommunal 12,74 12,78 12,76 12,70 - Kilde: Kommunens budget og Kommunernes Landsforening

17 Kommunens venskabsbyer Beregningsskema vedrørende personskat 2006 og 2007 for personer under 68 år Beregnes af Beregnes af personlig indkomst personlig + positiv nettokapitalindkomst 2007 indkomst - bundfradrag kr kr. Kommuneskat 23,97 Amtsskat - Kirkeskat 0,75 Statsskat, Bundskat 5,5 2 Statsskat, Mellemskat 1 6,0 Statsskat, Topskat 15,0 3 Beregnes af Beregnes af personlig indkomst personlig + positiv nettokapitalindkomst 2006 indkomst - bundfradrag kr kr. Kommuneskat 20,2 Amtsskat 11,7 Kirkeskat 0,75 Statsskat, Bundskat 5,5 2 Statsskat, Mellemskat 1 6,0 Statsskat, Topskat 15,0 3 Siden: Charlottenburg-Wilmersdorf Tyskland 1968 Blankenese Tyskland 1962 Gagny Frankrig 1975 Haabersti Estland 1993 Klagenfurt Østrig 1969 Koszalin Polen 1967 Minden Tyskland 1967 Narsaq Grønland 1966 Neubrandenburg Tyskland 1990 Pirkkala Finland 1980 Renfrewshire/Paisley Skotland 1956 Ski Norge 1955 Solna Sverige 1952 Split Kroatien 1967 Sutton England 1967 Taito, Tokyo Japan 2000 Veszprém Ungarn 1973 Kilde: Central- og skatteforvaltningen. 1 Ægtefæller kan godt overføre uudnyttet bundfradrag % af negativ nettokapitalindkomst, - ligningsmæssige fradrag. 3 + indskud til kapitalpension. I 2007 gives et personfradrag på kr. til alle over 18 år og et personfradrag på kr. til alle under 18 år. I 2006 gives et personfradrag på kr. til alle over 18 år og et personfradrag på kr. til alle under 18 år. For de skatteydere, der både betaler mellemskat 6,0% og topskat 15,0%, træder skatteloftsreglerne i kraft, idet der maksimalt må betales 59,0% ekskl. kirkeskat

18 Byrådets stående udvalg m.v. Økonomiudvalget A Karin Søjberg Holst, formand A Erling Schrøder A Trine Græse A John B. B. Althoff-Andersen B Cheri-Mae Marlena Williamson C Lars Abel F Susanne Palsig V Ebbe Skovsgaard Ø Søren Søndergaard Børne- og Undervisningsudvalget A Trine Græse, formand A Mette Marie Schmidt A Khuram Malik A Ole Rasmussen A Katrine Skov C Lars Abel F Gunnar Svendsen V Hanne Calberg Ø Trine Henriksen Fritids- og Idrætsudvalget A Peter Nielsen, formand A Khuram Malik A Tom Vang Knudsen F Gunnar Svendsen O Kristian Niebuhr V Kim Wessel-Tolvig V Hanne Calberg Psykiatri- og Handicapudvalget F Susanne Palsig, formand A Erling Schrøder A Trine Græse A Khuram Malik C Eva Michaelsen V Lone Yalcinkaya Ø Emilce Nielsen Social- og Sundhedsudvalget A Erling Schrøder, formand A Karin Søjberg Holst A Mette Marie Schmidt A John B. B. Althoff-Andersen A Tom Vang Knudsen B Cheri-Mae Marlena Williamson C Eva Michaelsen V Ebbe Skovsgaard Ø Emilce Nielsen Kulturudvalget C Lars Abel, formand A Peter Nielsen A Eva Nielsen F Gunnar Svendsen O Henning Duvier Stærmose V Lone Yalcinkaya Ø Søren Søndergaard Beskæftigelses- og Integrationsudvalg B Cheri-Mae Marlena Williamson, formand A Karin Søjberg Holst A Peter Nielsen A Tom Vang Knudsen A Katrine Skov C Eva Michaelsen V Lone Yalcinkaya Miljøudvalget Ø Trine Henriksen, formand A Mette Marie Schmidt A John B. B. Althoff-Andersen A Ole Rasmussen F Gunnar Svendsen O Henning Duvier Stærmose V Ebbe Skovsgaard Trafik- og Teknikudvalget A Ole Rasmussen, formand A Katrine Skov F Susanne Palsig O Kristian Niebuhr V Kim Wessel-Tolvig V Hanne Calberg Ø Søren Søndergaard Gladsaxe Kommune Planlægningsafdelingen Sats og layout: Britta Hougaard Oplag: Januar Tryk: Grafia 35

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere

Gentofte Kommune Statistik 2013

Gentofte Kommune Statistik 2013 22-08-2013 Indhold 1. Kapitel Befolkning (Population)... 5 1.1. Befolkningsudviklingen i Gentofte Kommune 1808-2013... 6 1.2. Befolkningsudviklingen i Gentofte Kommune fra 1990... 6 1.3. Befolkningstal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2013

1 6-by Nøgletal 2013 1 6-by Nøgletal 2013 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23 Kollektiv trafik 27 Skoleområdet

Læs mere

Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning

Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning Indholdsfortegnelse 1. Indledning og datagrundlag... 3 Datagrundlag... 3 Hvad man kan bruge og ikke bruge nøgletal

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015 1 6-by Nøgletal 2015 Revideret 8. juni 2015 2 6-by Nøgletal 2015 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 5 Socioøkonomiske nøgletal 10 De kommunale regnskaber og budgetter 16 Vejområdet 18 Kollektiv trafik 22

Læs mere

Gladsaxe Regnskab 2004

Gladsaxe Regnskab 2004 Gladsaxe Regnskab 2004 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2013. Tema: De unges levevilkår

STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2013. Tema: De unges levevilkår STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 213 Tema: De unges levevilkår Statistisk Tiårsoversigt 213 Tema: De unges levevilkår - Video: Unge på kontanthjælp 5 års samfundsudvikling Mennesker Erhvervslivet Økonomien En

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere