FLADFISKETUREN Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk"

Transkript

1 FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december Årgang

2 PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov Snebærvænget 11, 2830 Virum, Kasserer: Per B Nielsen Hedelyngen 8, 2730 Herlev Bestyrelsesmdl: Frank Lynge Larsen sekretær Østerbrogade 165 I TH, 2100 Kbh Ø, Bestyrelsesmdl: Søren Axelsen Lundtoftevej 268 B, 2800 Lyngby, Bestyrelsesmdl: Jan B Nielsen Vibevænget 30, 2880 Bagsværd, Bestyrelsesmdl: Henning Loesch Nøddehøjvej 16, 2840 Holte Bestyrelsesmdl: Palle Brask Onsgårdsvej 2, 2900 Hellrup Klublokaler: Ungdomslokalerne på Fuglsangsskolen, Lokaler Nr 69 og 73 Askevænget 10, 2830 Virum Hjemmeside: adresse: WWWlystfiskerforeningen neptundk Turtilmeldinger: Jan B Nielsen mellem 18:00 og 20:00 ( se ovenfor ) Aftaler om lån af motorer: Jørgen O Rasmussen, mellem 09:00 og 20:00 Girokonto: Lystfiskerforeningen NEPTUN Hedelyngen 8, 2730 Herlev Næste Nummer: primo 2007 Bidrag til Bladet: Bidrag til Frank Lynge Larsen og gerne på diskette eller som Fangstrapporter: Formanden eller Næstformanden Ansvarshavende redaktør Steen Brynov Layout: Frank Lynge Larsen Bladet udkommer normalt 3-4 gange om året i et oplag på ca 250 stykker NR: 3 december

3 LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN NEPTUN er en forening af alle interesserede lystfiskere, som ved en organisation ønsker at fremme deres fælles interesse Foreningen søger gennem denne organisation først og fremmest at værne om vore vande, samtidigt med at vi ønsker at fremme vores fælles hobby, vores fælles ønsker og vores fælles mål Foreningen er åben for alle uanset køn og nationalitet fra alderen 10 til du ikke orker mere Nuværende kontingent: Seniorer: Juniorer Familier 650 kr pr År 260 kr pr År 940 kr pr År 3 NR: 3 december 2006

4 FRA BESTYRELSEN Formandens beretning på Generalforsamlingen, onsdag d 25 oktober 2006 Dette er mit ottende år som formand for Neptun Gennem årene er beretningen blevet større og større for hvert år - sidste år vendte jeg denne udvikling og det vil jeg fortsætte med i år og årene fremover Det forgangne lystfiskerår i Neptun har ikke indeholdt de store dramatiske oplevelser Der er dog sket en del i årets løb, det vil jeg orientere om herefter Bestyrelsen i Neptun har afholdt 4 møder, der har været møder i Fiskeringen og også en række møder med Lyngby-Taarbæk kommune Specielt har der været en række møder med kommunen, idet denne vil forsøge at aktivere ældre mænd (60 plus) blandt andet ved hjælp af fisketure Det er jeg blevet indblandet i Bestyrelsesmøderne har som sædvanligt beskæftiget sig med vores klubs økonomi, fisketure og klublokaler Neptuns økonomi er god og fornuftig Vores kassebeholdning er på ca kr Vore samlede indtægter, kontingent fra medlemmerne, tilskud fra kommunen, mm, udgør omkring kr Over halvdelen af Neptuns indtægter går til medlemskabet af Fiskeringen På baggrund af denne sunde og gode økonomi foreslår bestyrelsen derfor uændret kontingent for det kommende år (det vil så være det ottende år uden kontingentforhøjelse) - men det er jo noget vi skal træffe beslutning om senere i dagsordenens punkt 5 Lyngby-Taarbæk Kommune har givet os et tilskud i år på ca kr 2000 til driften af vor lystfiskerklub - dette tilskud er baseret på antallet af juniorer Vi er i dag 109 medlemmer af Neptun, hvilket stort set er et uændret antal medlemmer i forhold til forrige år - men tilskuddet fra kommunen er alene baseret på antal juniorer, kommunen definerer juniorer som unge under 23 år I år er Neptun-bladet udkommet med foreløbigt to numre Der vil komme et nyt nummer efter generalforsamlingen Vi får en del henvendelser om medlemskab, hvor folk ringer, skriver eller NR: 3 december

5 er og siger, at de er interesseret efter at have læst vor hjemmeside Medlemstallet er stort set uændret Der er ingen tvivl om, at vor hjemmeside, som i dag varetages af Per, har en meget stor del af æren for at medlemstallet kan fastholdes, ved at tilgang af nye medlemmer stort set opvejer dem der forlader klubben Neptuns hjemmeside er også stedet hvor du kan holde dig orienteret om hvilke foredrag og klubture der er arrangeret - kig en gang på hjemmesiden, der er ofte nyt stof Det var økonomien! Angående fisketure Først havturene Antal pladser på havturene ser nu ud til nogenlunde at passe til medlemmernes ønsker, selvom bestyrelsen bruger meget tid på at sælge de sidste pladser på en tur, vi hænger jo på tilmeldingerne overfor turbåden, så det er penge ud af vinduet, hvis vi ikke får fyldt bådens pladser op Bestyrelsen opfordrer dem, der endnu ikke har deltaget i havture eller stjerneture, til at prøve at deltage - det har været en succes for dem der har deltaget - og denne succes skulle jo gerne deles af nogle flere Stjerneturene med præmie for største fisk har været en succes - vi vil bestemt fortsætte med at arrangere stjerneture til næste år og fremover De 3 fiskehjul, som udgør præmien på stjerneturene, er delvist sponsoreret af Forst & Jagthuset, Ulrikkenborg Plads i Lyngby Til gengæld har vi lovet Forst & Jagthuset, at de får annonceplads i Neptunbladet Det var havturene! Ud over disse ture er der lavet en række ture, som er aftalt på onsdagsmøderne - et godt argument for at møde op om onsdagen Endvidere har der været nogle meget succesrige ture til Lagan-huset i Sverige Årets lystfiskeri har givet anledning til 3 pokaler: Saltvandspokalen til Frank Lynge Larsen Trollingpokalen til Søren Axelsen og Torskepokalen til Torben Hersbro Men det vender vi jo tilbage til under punkt 9 Eventuelt - herunder uddeling af årets pokaler 5 NR: 3 december 2006

6 Klublokalet, vi sidder i nu er et godt lokale Der har tidligere været en del blæst om vore muligheder for at bevare de 2 lokaler Det ser nu ud til, at blæsten har lagt sig, og at vi kan benytte vore 2 lokaler i en overskuelig fremtid Fiskeringen fungerer tilfredsstillende både ledelse og økonomi fungerer tilfredsstillende Der er dog sket en hel del ting i Fiskeringen, som jeg vil orientere om: Bladet FR er en meget tung omkostning for Fiskeringen Repræsentantskabet har besluttet, at reducere papir-bladet til to styk om året Facilitetsmappen vil blive udsendt sammen med det første papir-blad hvert år, omkring 1 april Nummer 2 papir-blad vil så blive udsendt i efteråret Der er nu lavet en mailingliste, der benyttes til udsendelse af information om fiskenyheder, foreningsnyt, tilbud, klubnyt, osv Bookning af Fiskeringens 3 huse er overgået til elektronisk bookning, på samme måde som for bådene Husudvalget i Fiskeringen vedrørende Laganhuset har spurgt Neptun om vi ville forestå en udvendig maling af Lagan-huset - dem der malede kunne så få betalt færgeoverfart og bo gratis i huset, samtidigt med at kunne fiske og male Det er dog planlagt, at Fiskeringens bestyrelse vil tage en tur til Lagan-huset, for at afgøre om der er andre ting, der skal foretages inden maling Det var Fiskeringen Neptun har stadigvæk motorer, downriggere mm til brug for medlemmerne Bookning af motorer foregår hos Jørgen O Rasmussen Vi har i dag 5 hk og 9 hk benzinmotorer, downriggere, redningsveste og 2 el-motorer Bestyrelsen vil gerne modtage stof til Klubbladet Har du en ide, en fotokopi, en artikel, oplevelser fra en fisketur, ellign så bare kontakt en af os, vi skal nok være behjælpelige med det praktiske, opsætningen, skriveriet, osv Inden jeg slutter min beretning skal jeg lige reklamere for Danmarks bedste julefrokost, den afholdes fredag d 24 november faktisk på de stole, hvor i sidder nu - det er en stor synd at snyde sig selv for den oplevelse!! Det er simpelthen et brag af en julefrokost!! NR: 3 december

7 Hermed slutter jeg så min beretning for det forgangne år Referat DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING i foreningens lokaler Askevænget 10, 2830 Virum Onsdag 25 Oktober 2006 klokken 1930 Ad 1) Formanden bød velkommen Ad 2) Søren Axelsen blev valgt som Dirigent Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og åbnede derefter mødet Ad 3) Formanden fremførte sin beretning, som blev vedtaget Ad 4) Kassereren Per B Nielsen fremlagde regnskab og budget, som begge blev vedtaget Ad 5) Bestyrelsen fremlagde forslag om en svag stigning i kontingentet Denne stigning vil træde i kraft forårs halvåret 2007 ( ): 51 Seniormedlemmer 325 kr per halvår (300 kr) 52 Juniormedlemmer Uændret 53 Familiemedlemskaber 470 kr per halvår (435 kr) Forslaget blev vedtaget Ad 6) Der var ikke indkommet forslag til ændring af vedtægterne Ad 7) Leif Holmskov ønskede ikke genvalg, og han blev takket for sin indsats i bestyrelses arbejdet Følgende medlemmer blev derefter valgt til tillidsposter: Bestyrelsesmedlemmer: Henning Loesch og Palle Brask Suppleant: Jens Bækgård Revisor: Henrik Mortensen Suppleant: Leif Holmskov Ad 8) Næste generalforsamling blev fastsat til onsdag den 24 oktober 2007 Ad 9) Eventuelt Pokaler blev uddelt til: Torskepokalen Torben Hersbro Torsk 13,3 kg Saltvandspokalen Frank Lynge Larsen Torsk 7,8 kg Trolling pokalen Søren Axelsen Havørred 3,2 kg Formanden lukkede mødet og takkede for god ro og orden 7 NR: 3 december 2006

8 OPRÅB IGEN FRA KASSEREN VIGTIGT Det er et lovkrav at vi skal kende aldersfordeling i klubben, fordi vi modtager ungdomstilskud fra Lyngby-taarbæk kommune Jeg skal derfor have oplysning om din/jeres fødselsdag For familiemedlemmer skal jeg også have oplysninger om fødselsdage, for både børn og de voksne som også er medlemmer Jeg ønsker blot fødselsdato på formatet dag-måned-fødselsår (ex ) altså ikke som cpr-nummer Desuden vil jeg meget gerne have telefonnumre og adresser, da vi ofte vil stå i en situation, hvor vi skal kontakte jer om feks arrangementer og ture Vi overvejer også i fremtiden at sende informationer ud om bla fisketure eller anden speciel oplysning med Send en med informationer til eller ring til mig på Kasseren Neptun Per Nielsen SENIOR-TEAM Har du mulighed - og lyst - til at fiske på en hverdag? En tur til kysten, en tur på havet eller andet? Vil du være med i et lille team, der aftaler en fisketur, suppleret med en kande kaffe, en frokost, en overnatning i Lagan-huset eller lignende? Teamet fungerer ved, at der er en der får en ide, kontakter de andre i senior-teamet, og aftaler en fisketur -såre enkelt! Vil du være med i senior-teamet så kontakt Neptuns formand Steen på telefon , mobil , eller Vil du være med? Så kontakt mig Steen Brynov NR: 3 december

9 FANGSTRAPPORTER Henriks første trolling-ørred i år: En dejlig dag på Køge Bugt, hvor vejret var fint og der var mange både på vandet Dagen gav i alt 3 havørreder, med den største som her er anmeldt på 2,9 kg 61 cm lang Det er da en god start på den nye pokalsæson Dagen gav i øvrigt også 8 hornfisk med den største på 800 gram samt 5 små torsk Hilsen Henrik 9 NR: 3 december 2006

10 FLADFISKETUREN 2006 Jens med en af de flade Ja, så var ude at fiske efter fladfisk, vi startede kl7 den fra Helsingør med Nadia, og sejlede ud Det var stadig mørkt, og der blev ikke fanget noget den første time; men så startede det Der blev nu fanget lidt her og der, Per B Nielsen trak lige en op på 1,0 kg, så var den største i hus, men dog ikke den sidste Der blev fanget jævn godt af alle, Per B Nielsen løb med den største på 1,230 kg, en ordentlig krabat, må man jo nok sige, derved fik jeg Stjerne turens Fiskehjul, jeg siger mange tak Billede kommer senere Der blev fanget i alt 65 fladfisk af os 13 der mødte frem 65 stk fladfisk, ikke en ringe fangst Vores nye medlem Mathias fangede også en ordentlig krabat på 800 gram Mathias havde fødselsdag dagen før den 27, han blev 10 år og fik et medlemskab af Farfar, Jens Bækgaard, og det var lige noget Mathias kunne bruge NR: 3 december

11 Vejret var dejligt med roligt vand, nærmest havblik, solen skinnede, og alle nød det En skøn Lørdag mvh Per Bjørn Nielsen Vi prøvede at slå Per i agterstavnen men forgæves 11 NR: 3 december 2006

12 Palle s P&T-ørred Vi kom til søen ved Fredensborg P&T de 16 november kl 11:15 Der var høj solskin, en dejlig dag Efter en time sad der en ørred på min stang - 1 kg Efter endnu en times tid kom der et nyt hug Det var noget mere end første gang, op kom den efter 10 minutter: 2,610 kg 57 cm lang Den blev fanget med et Bombardaflåd hvorpå der hang en gul marabu-flue Efter en halv time fik Frank en på lidt over 1 kg Vi havde en dejlig dag sammen Hilsen Palle Brask Palle og Frank på arbejde NR: 3 december

13 POKALJAGTEN 2005/2006 SALTVANDSPOKALEN Per B Nielsen ( ) Skrubbe 1230 kg 102point TROLLINGPOKALEN Henrik Mortensen ( ) Havørred 29 kg 58 point Henrik Mortensen ( ) Hornfisk 08 kg 88 point TORSKEPOKALEN Palle Brask ( ) Regnbueørred 261 kg 44 point NB! Som I kan se er der virkelig plads til mange flere fangstrapporter!!!!!! 13 NR: 3 december 2006

14 FISKETURE PÅ ØRESUND Al tilmelding til : Bestyrelsesmedlem Jan B Nielsen,som træffes fra 18:00 til 20:00 på telefon Stjernetur, Torske nytytårstur: Torsdag den 28 December kl 700 til 1200 med NADIA fra Helsingør Hele båden = 20 pladser Nytårs turen er en torsketur hvor turlederen på dagen rådfører sig med bådens skipper, om vi fisker driv-fiskeri, eller bule-fiskeri Torske /bule tur : Lørdag den 6 Januar kl 700 til kl 1200 med NADIA fra Helsingør 6 pladser Torske /bule tur : Lørdag den 10 Februar kl 700 til kl 1200 med NADIA fra Helsingør 6 pladser Der kan blive tale om prisstigninger afhængigt af bådenes turpriser Stjernetur Der vil blive en virkelig fin præmie til det største eksemplar af den fisk som er temaet for turen, for eksempel på fladfisketuren er det kun fladfisk der er med i konkurrencen Gæster kan ikke deltage i konkurrencen NR: 3 december

15 REGLER VEDRØRENDE NEPTUN S KLUBTURE UDDRAG AF NEPTUN s VEDTÆGTER GENERELT 91 På alle af foreningen arrangerede fællesture mv skal af bestyrelsen være udpeget en turleder, der kan udpeges blandt samtlige foreningens medlemmer med mere end eet års medlemsanciennitet Turlederen drager omsorg for, at turen afvikles i god ro og orden, ligesom turlederen er pligtig at påse, at alle sikkerhedsbestemmelser og regler vedrørende det pågældende arrangement tilgodeses og overholdes Overtrædelser, misligholdelser eller vægringer overfor turlederens dispositioner skal uopholdeligt meddeles bestyrelsen 92 Ønske om deltagelse i foreningens fællesture mm er økonomisk bindende, såfremt afmelding ikke har fundet sted mindst FEM dage før det pågældende arrangements afvikling Dog er akutte sygdomstilfælde og dermed belægtede forhold altid at betragte som rettidig afmelding DELTAGELSE PÅ FÆLLESTURENE AF PERSONER, DER IKKE ER MEDLEM AF NEPTUN NEPTUN s medlemmer kan tilmelde venner og familie til fællesturene 8 Dage før turen finder sted, hvis der er ledige pladser 15 NR: 3 december 2006

16 VINTERPROGRAM FOR Alle mødeaftener er om onsdagen FØRSTE mødeaften for vintersæsonen er den 11 august 2006 Mødested: Lokalerne nr 69 og 73, Askevænget 10, 2830 Virum De anførte mødedage er fælles for både Seniorer og juniorer Mødetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22 Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker på andre ugedage ved henvendelse til foreningsformanden Eventuelle særlige junioraktiviteter i lokale nr 73 vil blive meddelt ved sæsonstart og på mødeaftenerne i løbet af sæsonen Al pirkestøbning, grejfremstilling, fluebinding, boilies fremstilling foregår i lokale nr 73 (værkstedslokalet) Al film, foredrag, møder litteraturlæsning foregår i vort lokale nr 69 (klublokalet) Ret til ændringer i det trykte program forbeholdes NR: 3 december

17 FANGSTRAPPORT LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN (Benyt venligst blokbogstaver) NEPTUN BLADET FANGET AF: (underskrift) ADRESSE: BY OG POSTNUMMER: TLF: FANGSTDATO: FISKEART: VÆGT (KG): LÆNGDE: CM FANGSTPLADS: LAND: FANGSTMETODE: VIDNE: UNDERSKRIFT: En detailleret fangstbeskrivelse eventuelt på bagsiden: klip FANGSTRAPPORT LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN (Benyt venligst blokbogstaver) FANGET AF: (underskrift) ADRESSE: BY OG POSTNUMMER: TLF: FANGSTDATO: FISKEART: VÆGT (KG): LÆNGDE: CM FANGSTPLADS: LAND: FANGSTMETODE: VIDNE: UNDERSKRIFT: En detailleret fangstbeskrivelse eventuelt på bagsiden: 17 NR: 3 december 2006

18 Regler for benyttelse af NEPTUN s motorer 1 Udlejning sker kun til medlemmer med gyldigt FR 1970 motorkursus og sikkerhed og kontingentkvittering Begge skal forevises inden udlejning Kun medlemmer der er fyldt 18 år kan leje motorer 2 Udlejning vil foregå ved henvendelse til: Jørgen O Rasmussen Danmarksvej 42A, 2800 Lyngby Tlf mellem 09:00 og 20:00 3 Udlejning vil foregå på følgende betingelser: a) Depositum 300 kr b) Leje pr dag 40 kr for EL motor 50 kr for 4 HK motor 75 kr for 10 HK motor c) Leje pr weekend 60 kr for EL motor 80 kr for 4 HK motor 125 kr for 10 HK motor Depositum betales ved udlevering af motoren Depositum vil blive tilbagebetalt ved aflevering af motor i hel og rengjort stand Leje og brændstofforbrug modregnes i det betalte depositum 4 Ved leje af motor følger til 4 HK motorer en 11 L tank med brændstof, til 10 HK motorer en 22,7 L tank Tankens opfyldning aftales med næstformanden Ved leje af EL motor vil der medfølge et fuldt opladet batteri, som kan vare op til ca 8-10 timers forbrug 5 Der udleveres ved leje altid et sæt værktøj og reservedele Disse afleveres i samme stand/antal efter endt brug Hvis der har været problemer med udstyret, afleveres en rapport til Jørgen O Rasmussen, således at disse kan afhjælpes NR: 3 december

19 6 Lejen for motorerne skal bruges til henlæggelser til service og evt køb af nye motorer efter behov Klubben sørger for, at motorerne altid er i en forsvarlig og sejlklar stand 7 Ved leje af motor udleveres der materialer, som er en vejledning i brug og anvendelse af disse Denne vejledning skal altid følges for at opnå den største sikkerhed til søs 8 Bevidst overtrædelse af udleverede regler og materiale for benyttelse af foreningens motorer vil automatisk medføre eksklusion af NEPTUN 19 NR: 3 december 2006

20 FLADFISKEFANGEREN NR: 3 december

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Henning Blik med laks på 3.2 kg. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2011 43. Årgang

Henning Blik med laks på 3.2 kg. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2011 43. Årgang Henning Blik med laks på 3.2 kg Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2011 43. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub. Nr. 4, December 2009

Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub. Nr. 4, December 2009 Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub Nr. 4, December 2009 Kapsejladsudvalg 4 Sejlerskole 7 Aktivitetsudvalg 7 Jolleudvalg 8 Surfudvalg 8 Protest mod redaktøren.. 9 Redaktørens bortforklaring.. 10 Nyt

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub

Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub April 2011 13. årgang Østerbro Idræts-Forening (medlem af K.B.U.) P.H. Lings Allé 10 2100 København Ø Telefon klublokaler: Ryparken 22 59

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere