Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker Feb. 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009"

Transkript

1 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker Feb. 2009

2 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter kan fungere og udvikle sig dynamisk. Derigennem sikres det at der i Frederikssund skabes og vedligeholdes et aktivt sejlsportsmiljø for børn og unge, med et tilbud der sikrer personlige udviklingsmuligheder for den enkelte i både det sociale og sportslige element i sejlsporten. Vi vil i sikre og trygge rammer skabe det fundament hos de unge der kan åbne døren til: Sejlsport for livet Start ved DM i ZOOM

3 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af Juniorsejlcentret Beskrivelse Juniorsejlcentrets udvikling indtil fra 2003 til fra Handlingsplanen Organisation Organisationsplan Forældrepolitik og forældre organisation Forældrenes rolle Deltagelse i det sociale liv på pladsen Leder/træner organisation Lederrollen Trænerrollen Hvervning af nye trænere Uddannelse af trænere Lønnede trænere Kommunikation Til moderklubberne Til juniorene Til forældrene Til Kredsen / DS Til offentligheden, PR samt hjemmeside Materiel Materiel inventory Mål og ønsker Jolleleje Faciliteter Jolleplads / Jolleskur FD klubhus MSM klubhus Trænings struktur Kapasitet / hold Diplomsejlerskole Træningsaftner Weekends og feriearrangementer Kapsejlads / Træningslejre Vinteraktiviteter Sikkerhed Personlig sikkerhed Materielkrav Sikkerhedsforskrifter Sejl selv Økonomi Budget Offentlig støtte Sponsorpolitik Identitetsskabende beklædning Ungdomsvenlig sejlklub...fejl! Bogmærke er ikke defineret DS Ungdomsvenlig sejlklub Side 3 af 33

4 1 Beskrivelse af Juniorsejlcentret 1.1 Beskrivelse Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter er et fælles initiativ mellem Marbæk Sejl- og Motorbådsklub og Frederikssund Sejlklub. Tanken i det fælles initiativ er at styrke interessen for sejlsport blandt børn og unge i Frederikssund og omegn. Juniorsejlcenteret råder over optimistjoller, flipperjoller, 405 joller, europajoller samt en 606'er. Før hver sæson arbejder vi på at fortsætte den gode udvikling og sikre at vore joller er både sjove og sikre at sejle i. Hvad er sejlsport i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter: Sejlsport er friluftsliv med masser af fart og action. Sejlsport kræver teknik og styrke. Sejlsport er en kultur og en livsstil, som i allerhøjeste grad underbygges i det sociale samvær og kammeratskab. Sejlsport er foruden det aktive friluftsliv også en sportsgren, hvor man hele tiden kan prøve sine grænser af og søge nye udfordringer. Et godt tilbud til piger og drenge fra 8 år til 18 år. med udviklingsmuligheder helt til du bliver 25 år. Træningen i Juniorsejlcentret tager sit udgangspunkt i et indlæringsprincip for de unge nye sejlere, som fokuserer på hver enkelt juniorsejler, og som fundament kombinerer leg og konkurrence. Juniorsejlcentrets trænere er uddannet af Dansk Sejlunion, og træningen tager sit udgangspunkt i de nyeste teorier inden for ungdomsarbejde. Det betyder, at vores juniorsejlere oplever en stor personlig tilfredsstillelse i at møde op til de respektive klubaftener. Aldrig en klubaften uden nye udfordringer. Vi har 2 sejladsaftener om ugen i sejlsæsonen samt mulighed for også at sejle i skoleferien. Herudover vinterklubaftener med teori og spændende sejlsportsfilm. Man skal være fyldt 8 år og ikke være bange for vand, i løbet af det første år skal man kunne svømme 200 mtr. iført svømmevest. Side 4 af 33

5 2 Juniorsejlcentrets udvikling 2.1 indtil 2003 Historien omkring de to optimistjolle afdelinger er, at der stort set altid har været mulighed for at sejle jolle for børn. Afdelingerne har imidlertid som oftest været drevet af en-mandshære og som følge deraf med et varieret resultat til følge. 2.2 fra 2003 til 2005 På basis af samtaler mellem klubbernes formænd blev der i 2003 etableret et formaliseret samarbejde mellem de to juniorafdelinger og aktiviteterne blev naturligt anlagt med Frederikssund Sejlklubs jolleplads som udgangspunkt. Driften deles ligeligt mellem klubberne og materiellet aftaltes at forblive de respektive klubbers ejendom. Positivt set var det en god beslutning, der har givet junioraktiviteterne et løft der indeholder grundlag for fortsat udvikling. Ulemperne er på den side, at der er ikke er en fastsat beslutningskompetence hos juniorlederne, hvilket betyder at alle beslutninger principielt skal afklares i to bestyrelser inden endelig vedtagelse. 2.3 fra 2006 I forsommeren 2006 blev en ny 5 årig samarbejdsaftale indgået mellem klubberne. Denne indeholder en klar definition af Juniorsejlcentrets organisation, økonomiske fundament, samt overdragelse af beslutningskompetence inden for budget. 2.4 Handlingsplanen Handlingsplanen har i sin første udgave i 2006 dannet grundlag for udarbejdelsen af den nye samarbejdsaftale. Fremover skal den være redskab til at styrer udviklingen og konsolideringen af Juniorsejlcentret i de kommende år. Derudover er der i planen indarbejdet de politikker m.m. som ligger til grund for arbejdet i Juniorsejlcentret, således at denne udgør en samlet beskrivelse af arbejdets mål såvel som indhold. Derved sikres det at nye der træder ind i arbejdet som trænere, forældre eller ledere lettere kan få overblik over hvad Juniorsejlcentret er. Side 5 af 33

6 2.5 Handlingsplanen Efter at have fået skabt den tilgang af medlemmer der var forudsat for at kunne skabe et overlevelsesesdygtigt junior og ungdomsarbejde bliver fokus i de kommende år rettet mod fastholdelse af vore juniorer gennem opbygning og veligeholdelse af et stærkt konkurrence team, og sideløbende opbygning af et kølbåds, jolle og surf tilbud for juniorer der ikke er konkuranceorrienteret. Sideløbende med det ovenstående skal vi i samarbejde med sejlklubberne påbegynde en udvikling af tidssvarende tilbud for ungdomssejlere mellem 18 og 24 år. For at kunne sikre det ovenstående er udviklingen af faciliteterne for junior og ungdomssejlere et hovedelement i denne handlingsplan. Derudover er det målet i de kommende år i højere grad at få mange af de små praktiske opgaver løftet af en bredere flok. Side 6 af 33

7 3 Organisation 3.1 Organisationsplan Juniorsejlcentret har en 2 benet organisation således at arbejdet støtter både på et forældreben og et leder/træner ben. Fundamentet i dette er et forretningsudvalg hvor trænere/ledere, forældre samt juniorer er repræsenteret for at skabe den nødvendige kobling mellem engagement og beslutninger. Dynamikken fastholdes ved at beslutningvejen bliver markant kortere. Begge moderklubberne skal være repræsenteret ved juniorledere der har kontakten til de respektive klubbers bestyrelser. Hvert år når sejlsæsonen slutter indkaldes til et forældremøde, hvor der vælges mindst to repræsentanter blandt forældrene til forretningsudvalget. På første teoriaften i efteråret vælges en juniorsejler blandt de ældste juniorer der skal repræsentere sejlerne i udvalget den følgende sæson. Juniorlederene kan derudover indstille til forretningsudvalget at en af de tilknyttede trænere repræsenterer trænerne i forretningsudvalget. Forældre og juniorer er på valg hvert år. Forældreorganisation beskrives i afsnit 4 FD MSM Trænere Juniorer Forældremøde DS / Kreds Stævne logistik Materiel Følgebåde 2 Juniorledere 1 Træner 1 Junior 2 Forældre Landvagt Socialt liv / mad / kaffe Jolleplads / skur Trænere Sæl FMJSC forretningsudvalg Forældrekontakt liste Opgave Trænere Delfin Trænere Kapsejl Trænere Sponsorer PR Kommunen Weekendleje r Beklædning Side 7 af 33

8 4 Forældrepolitik og forældre organisation 4.1 Forældrenes rolle Forældrenes rolle i at drive juniorsejlcenteret er af afgørende betydning for kvaliteten og niveauet af det tilbud vi kan stille til rådighed. Den grundlæggende drivkraft i Juniorsejlcenteret er de forældrekræfter der involverer sig aktivt i arbejdet. Det bør derfor tilstræbes, at der er mindst en aktiv forælder pr. junior der deltager i de praktiske og/eller organisatoriske opgaver på træningsaftener/dage. Sejlsport er en tung udstyrssport, derfor er forældrenes hjælp med håndtering af joller og følgebåde m.m. i de første år en nødvendighed for at sikre at sejlaftnerne bliver en positiv oplevelse for både børn og trænere. Da udstyret og jollerne repræsenterer en betydelig værdi, og vi ikke ønsker at det skal blive meget dyrt at prøve at sejle, er der et fortløbende behov for vedligeholdelse af materiellet. Da mange af vedligeholdelsesarbejder ikke kan gøres af børnene alene, må forældre være beredt på at skulle hjælpe med vedligeholdelsen af børnenes joller, samt i øvrigt være behjælpelig med vedligeholdelsen af følgebåde og jolleskur. Dette sker selvfølgelig under vejledning fra ledere / materielansvarlige. Efter 1-2 år vil en del af sejlerne begynde at få interesse for kapsejlads, og de vil gennem deltagelse i stævner og træningslejre først rundt om på Sjælland og siden i hele landet, få mulighed for at udvikle sig og skabe kontakter og venskaber på tværs af sejlklubberne. Dette kan kun lade sig gøre, hvis forældrene til de kapsejlads interesserede sejlere er indstillet på at bakke op både organisatorisk, logistisk og økonomisk om børnenes interesse. Det er dog samtidig et mål at juniorsejlcentret deltager i så mange stævner som muligt som en samlet gruppe, hvor forældre med på skift tager slæbet, således at sejlerne kan opleve at være af sted både med og uden deres forældre på sidelinjen. Det at skabe en stærk holdånd er et vigtigt mål, både når det gælder sejlerene og forældrene, derfor prioriteres det at tage af sted på lejerbasis med telte, og det overvejes om juniorsejlcentret skal anskaffe et stort holdtelt. For at sikre at arbejdet i Juniorsejlcentret er forankret blandt forældrene skal mindst to forældre som beskrevet indvælges i forretningsudvalget. Disse to forældre er ankermænd omkring fordelingen af praktiske opgaver blandt forældrene. Derudover står de for at introducerer nye forældre til livet som sejlerforældre i Juniorsejlcentret, både hvad angår det praktiske og det sociale. Opgaver som beklædning, weekendlejre, havnefestmedhjælp m.m. løses i underudvalg under forretningsudvalget, jf. organisationsplanen. Side 8 af 33

9 4.2 Deltagelse i det sociale liv på pladsen Det viser sig erfaringsmæssigt fra andre sejlklubbers juniorafdelinger, at opbygning af sociale aktiviteter blandt forældrene er uhyre vigtigt for udviklingen af engagementet og organisationen. Eksempler på disse aktiviteter kan være - Kaffe / kage / saft til træningsaftner - Logistik ved stævner - Landvagter på træningsaftner - Deltagelse I PR - Praktiske gøremål iøvrigt - Fællesspisning / Grill en gang om ugen Målet er, at sejladsaktiviteten og livet på jollepladsen / havnen involverer hele familien, og at det måske kan medvirke til at skabe en øget interesse for sejlsportens glæder hos ikke sejlende forældre. Afslutnings fest for børn og forældre Side 9 af 33

10 5 Leder/træner organisation 5.1 Lederrollen Det er juniorlederens overordnede ansvar, at der er det nødvendige materiel og de nødvendige træner resourcer i forhold til det konkrete antal sejlende juniorer. 5.2 Trænerrollen Det skal være udpeget en ledende træner (kan være Juniorlederen). Denne koordinerer den samlede træningsindsats i trænergruppen. Trænergruppen består ideelt af to trænere pr. hold sejlere, en træner og en assisterende træner. Det er trænerens opgave at planlægge og gennemføre det planlagte træningsprogram. Det er vigtigt, at træneren kan optræde som den naturlige vejleder og desuden kan fungere som forbillede og/eller rollemodel. Derfor er det målet at involvere store juniorer samt unge professionelle trænere. Alle nye ledere/trænere over 18 år der formelt indgår i arbejdet i Juniorsejlcentret underkastes obligatorisk pædofili-tjek hos politiet i henhold til Dansk Idrætsforbunds regler. Det er juniorlederens ansvar at dette opfølges ved opstart ca. 1. maj og igen efter sommerferien ca. 1. august. 5.3 Hvervning af nye trænere Der er tre veje til at tilvejebringe nye trænere ind i arbejdet. Der skal arbejdes aktivt på alle tre veje men på sigt med prioritet de to sidstnævnte. - Blandt sejlende forældre. - Internt blandt egne store juniorer - Tidligere elitesejlere udefra som lønnede trænere 5.4 Uddannelse af instruktører og trænere For at sikre fortsat kompetenceudviklingen i Juniorsejlcentret er det et mål at vore trænere og ledere deltager i DS s træneruddannelses program, dette vil normalt blive betalt af Juniorsejlcentret indtil træner 1 uddannelsen (kursuspris 4000). Såfremt der er trænere der ønsker at fortsætte med træner 2 uddannelsen (kursuspris 8000) kan der evt. indgås særlige aftaler herom. Side 10 af 33

11 Det er målet at vi hvert år har: - Mindst 2-3 nye instruktører på instruktør 1 og 2 kursus. - Mindst 1-2 trænere på træner 1 kursus Derudover bør der etableres mulighed for deltagelse for trænere og vore store sejlere i et førstehjælpskursus. Udover træneruddannelsen så er der også mulighed for at aktive forældre kan opfordres til at tage stævneleder / dommeruddannelse såfremt de har interesse herfor. 5.5 Lønnede trænere Brugen af professionelle trænere er almindelig udbredt i store dele af dansk idrætsliv når niveauet skal hæves over begynderniveau. Og viser sig i andre sejlklubber at give gode forudsætninger for at udvikle såvel juniorsejlere som selve juniorarbejdet.. I løbet af de sidste 2 år har vi opbygget en stab af lønnede instruktører og trænere bestående af dels af vore egne bedste juniorer der sideløbende med deres egen sejlads arbejder som instruktører for vore begyndersejlere om mandagen, og dels af lidt ældre top sejlere udefra der fungerer som trænere for vore bedste juniorer på frelance basis. inden 2011 er det målet at blive selvforsynende med trænere til vores grundstab, og fremover kun at bruge externe trænere der hvor vi ikke selv kan leverer varen. Veligeholdelsen og udvikling af trænerstaben er derfor en løbende opgave som evalueres mindst 2 gang om året af juniorlederene. 5.6 Lønforhold Grundlæggende er tanken at det kontingent vi får ind fra juniormedlemmerne går til trænerlønninger således at vort budget til trænerlønninger er skalerbart med antallet af medlemmer. Derudover vil vi hvis vi laver specielle træningsforløb for mindre grupper f.eks. om vinteren evt. opkræve et tillæg for træningen. Fra 2009 vil vi have trænere over 18 år, og derfor bør vi justerer vore lønsatser, således at de svare til de fritidsjobs de unge ellers ville have valgt. Vi har valgt at lægge os op ad 3F overenskomst for unge medarbejdere på tankstationer, men det knyttes også til at vi forventer en vist kvalifikationsniveau opnås inden for det pågældene år. Side 11 af 33

12 Nedenstående lønsatser vil blive anvendt i 2009: Unge under 17 år Unge under 17 år Unge under 18 år Unge over 18 år Hjælpetræner uden uddannelse Hjælpetræner - uddannelses niveau Instruktør 1 Træner - Uddannelses niveau Instruktør 2 Træner - Uddannelses niveau Træner 1 45 kr. 65 kr. 90 kr. 105 kr. Hjælpetrænere forventes at planlægge og varetage træningen i samarbejde med en voksen bådføre eller anden træner. Trænere forventes at kunne planlægge og varetage træningen selvstændigt. Lønreguleringer sker enten 1 / 4 eller 1 / 8. Lønnen udbetales kun for selve træningstiden, typisk 3 timer pr. aften, forberedelse, møder, transport, uddannelse, og frivilligt arbejde betales ikke medmindre der er indgået specielle aftaler. Der kan dog gives et transport tillæg til eksterne trænere der ikke er fast tilknyttede. I forbindelse med sommercamp, og weekendsarrangementer udbetales et Lommepenge honorar til trænere, der er lavere end timebetaling, da vi forventer at de også er med fordi de syndes at det er sjovt. Skippermøde Side 12 af 33

13 6 Kommunikation 6.1 Til moderklubberne Det er juniorlederens ansvar at varetage kommunikationen med moderklubbernes bestyrelser, samt at aflægge mindst en årlig beretning om arbejdet til bestyrelser / generalforsamlinger. Derudover er det målet at der mindst i hvert andet klub blad er en spændende artikel om livet i Juniorsejlcentret. 6.2 Til juniorerne Det er fortrinsvis trænerne der kommunikerer med juniorerne. Hver sejler placeres i en defineret gruppe og det er denne gruppes faste trænere der gennemfører træningen og til hvem kontakten sker. 6.3 Til forældrene Forældrene i foretningsudvalget har en vigtig rolle med at introducerer de nye forældre til kulturen og dagligdagen i Juniorsejlcentret. Der udarbejdes en infofolder der giver kortfattet konkret information til nye forældre om hvad det indeholder at sejle og hvilke muligheder der er samt til konkret praktisk udstyr. Derudover opfordres forældrene generelt til at læse denne handlingsplan. Ved indmeldelse foregår dette normalt altid af en forældre til juniorlederen, denne videresender oplysningerne til FD s medlemsregister. Den daglige dialog med forældrene varetages efter behov af både ledere, trænere samt forældrerepræsentanterne i forretningsudvalget. Der sigtes mod hvert år at afholde et forældremøde om foråret ved sæsonstart og et ved opstart af vinterperioden. 6.4 Til Trænerene Juniorlederne varetager normalt denne opgave, men kan uddelegerer kontakten til enkelte trænere til en anden person der påtager sig ansvaret for den pågældende gruppe. Side 13 af 33

14 Såfremt forældre har kommentarer og indvendinger til trænernes arbejde skal disse rettes til juniorlederen. 6.5 Til Kredsen / DS Juniorlederne varetager normalt denne opgave, men den kan uddelegeres ved behov, ligesom det er et mål at flere bliver informeret om de større perspektiver af arbejdet. 6.6 Til offentligheden, PR samt hjemmeside Juniorlederne har det primære ansvar for denne opgave, men denne kan uddelegerer enkeltopgaver som for eksempel information på hjemmesiden, udsendelse af pressemeddelelser om stævnedeltagelse m.m. til trænere samt forældre. Hjemmesiden holdes fortløbende gennem året opdateret med billeder og artikler samt links, og alle både sejlere og forældre opfordres til at bruge den aktivt. Det er et mål, at der er stof om arbejdet i juniorsejlcentret i lokalaviserne og sejlerblade mindst 4 gange årligt. Ligeledes er det vigtigt at havnearrangementet i august bruges aktivt til synliggørelse af arbejdet i Juniorsejlcentret i forhold til potentielle sejlere, sejlklubbernes medlemmer, sponsorer, kommune, m. f. Derfor forventer vi at alle, både sejlere og forældre samt trænere, bakker op om dette arrangement. Havnefest 2006 Side 14 af 33

15 7 Materiel 7.1 Materiel inventory Status inventory (materielliste) over alt materiel med oprindelsesklub, tilstand, vedligeholdelsesbehov, anslået værdi, samt forsikringsforhold opdateres hvert år i foråret når jollerne tages frem af vinterhiet. Efter listen er gennemgået hvert forår skal forsikringsaftalen opdateres såfremt der er ændringer. Grundlæggende er alle joller samt 606éren ansvarsforsikrede, og alle følgebåde kaskoforsikrede. Grundlæggende bliver materiellet betragtet vedligeholdt som en fælles materielpulje ud af det fastlagte budget uanset oprindelsesklub. Registreringsattester, forsikringsbeviser, samt klassebeviser scannes ind og lægges på hjemmesiden så man kan downloade disse ved behov. 7.2 Mål og ønsker Det er målet at understøtte udviklingen af en bred kultur med kølbåde,2 mands joller samt surfbrædder i Juniorsejlcentret for bedre at fastholde de større juniorer der vokser ud af optimistjollen. Juniorsejlcentrets kapacitet i klubjoller skal for at kunne dække de fleste behov med ca aktive juniorer ideelt set være: 12 begynder D opti, (samt ekstra reserve kapacitet på 6 stk. gamle joller.) 12 C opti. (kapsejlads begyndere) 6 B / A opti. (kapsejlads fortsættere) 2-3 Zoom8 joller til de kapsejladssejlere der vokser ud af optimisten. 2-mands joller til beyndere og kapsejlads til 8 juniorer. En mandsjoller til 3-6 større juniorer. 2 stk. 606ére Status for klubjoller i 2008: - Begynderjoller D joller med skolerigge ca. 14 stk. - C joller med trimbare rigge ca. 10 stk. - 4 nyere B / A joller med bedre rig og sejl er anskaffet i stk. Flipper joller, det er målet at reducerer bestanden til 2 stk. i stk. 405 joller er anskaffet i 2006, målet er at forsøge at anskaffe endnu en. - 3 stk. Europajoller, udskiftning med Laserjoller skal overvejes frem mod stk Zoom 8-1 stk 606. Der arbejdes på at anskaffe endnu en i 2009 for b.la at kunne træne Matchrace. Side 15 af 33

16 Status for Følgebåde i 2008: - Rib 4,2 m. med 25 hk og trailer, opbevares indelåst på land - Lille rib 3,2 m. med ny 9,9 hk til begyndertræning i havn, opbevares indelåst på land - MSM Nixpille med ny 15 hk suzukki,. - FD Rydsjolle med gl. 30 hk 2 takt, dommerbåd, reservebåd, forældrefærge - Behovet for ribbåde med det aktivitetsniveau vi har i 2008 er min 3, hvorfor Nixpilles skrov overvejes udskiftet med brugt ribskrov der kan ligge i vandet i På sigt bør vi have 2 større og 2 mindre ribbåde som følgebåde. Øvrigt materiel m.m. - Ny trailer fleksibel synsfri 1000 kg. ladtrailer med løst stativ for opti anskaffet i eks. ældre trailer m. stativ.(registreringsattest på nummerplade skal fremskaffes). Denne bør overvejes udskiftet før 2011 med endnu en 600 kg. ladtrailer med et flexibelt stativ der passer til 1 og 2 mandsjoller samt optimister. - Flere nye jollevogne indkøbes, målet er 1 pr. 4 joller. Hjul skaffes i Jollevogne til Europajoller skal renoveres eller fornys hvis jollerne skal beholdes. Der er en konstant udvikling i nye jolletilbud, samt hvilke joller der er hot. dette betyder at vi nok skal belave os på løbende at skulle tage stilling til nye jolletyper i de kommende år, lige nu er Zoom8, Laser, 420ér og ikke mindst 29érne i stærk fremgang. og det er meget muligt at vi før 2011 skal have både Laser og 29ér på programmet for at kunne leverer varen, og holde sejlerne sejlende lokalt. VI skal derfor være bedre til at agerer på de DS tilbud der kommer frem, således at vi får mest muligt for pengene. Pt. er det surfpakker DS støtter, og for at give et nyt tilbud i bredden til vore sejlere er det besluttet at der anskaffes mindst en DS støttet surf pakke med 3 brædder og 6 rigge i for havnefestmidlerne i 2009 afhængigt af hvilke kommunale midler vi yderligere kan få. 7.3 Jolleleje Efter 1. sejl sæson skal juniorerne betale leje for at anvende Juniorsejlcentrets materiel. Ligeledes indgås en lejekontrakt der fastlægger at det er forældrene der har ansvaret for vedligeholdelse og skader ud over alm. slitage. Udfærdigelse af lejekontrakter samt opkrævning af leje sker ved sæsonstart i April måned, og forestås af den materielansvarlige. Side 16 af 33

17 Lejen fastsættes hver vinter af forretningsudvalget, og det er målet at lejen som minimum betaler de løbende omkostninger ved at drive jollerne med en fornuftig standart., inkl. ansvarsforsikring på ca. 230 kr. pr. jolle. Juniorsejlcentret opfordre forældrene til de engagerede kapsejlere på B og A niveau til at anskaffe egne joller til deres børn for at sikre at de opbygger en Jollekapital, og får et ejerforhold til deres jolle. Tilbudet om at leje joller til B Optimister og Zoom8 er derfor tidsbegrænset til max. 2 år, medmindre specielle forhold gør sig gældende. Det er juniorlederen i samråd med trænerne der fordeler Juniorsejlcentrets materiel til juniorerne således at det tildelte materiel så vidt muligt svarer til sejlerens niveau hvad angår talent og evne til at passe på det. Såfremt der anvendes privat grej, til en udlejningsjolle skal dette mærkes tydeligt med sejlerens eget navn. Ligeledes mærkes private joller og tilhørende grej med navn samt sejlnummer. I 2009 fastsættes lejen til at blive: 0 kr. for D Optimistjolle første år 500 kr. for C optimistjolle kr. for en B optimistjolle med opgraderet rig og sejl samt målerbrev kr. for Zoom 8 jolle. 500 kr. for 606 samt flipper, pr. sejler under 14 år kr. for 606, 405 og nyere europajoller pr. sejler over 14 år. For alle konkurancejoller gælder det at der et godt træningssejl med, såfremt sejleren ønsker et nye / bedre kapsejladssejl skal de selv anskaffe disse. For at give en større fleksibilitet er leje for 606, Flipper og 405 samt europajoller en brugsafgift der er ikke bundet på den enkelte jolle. Men sejlerne forventes at deltage aktivt i vedligeholdelse samt evt. reparationer på de joller de anvender. Såfremt man betaler jolleleje kan man også bruge vort nye surftilbud, men ellers koster dette ligeledes 500 kr. pr. år. Side 17 af 33

18 8 Faciliteter 8.1 Jolleplads / Jolleskur - Jolleskuret er Juniorsejlcentrets eget klub og materielhus, der opbygges 2 mindre simple omklædningsrum heri i i 2009 forventes det at vi får sejl m.m. ud således at de to rum begge bliver på ca. 5 m2. - i 2009 er der afsat penge fra FD til renovering af slæbested før sæsonstart. - På længere sigt bør der etableres yderligere et slæbested således at optier og øvrige joller har separate slæbesteder. - Skure for sejl og Rib opbygges med 2 stk. Containere, samt mellemskur i første omgang. - Derudover kan det tænkes at vi skal lave et skur til surfmateriel, evt. i endnu en container. - Det er målet i løbet af 2009 at få skabt en selvstændig plads til private optimistjoller på rør uden for midterrabatten. - Nøgler til jolleskur udleveres til Sejl selv juniorer mod depositum på 100 kr. - Privatejede juniorjoller skal betale jollepladsleje til FD. - Evt. interessekonflikter mellem Juniorsejlcenter og FD jolleplads afklares af juniorlederne i samarbejde med FD jollepladsadministrator / FD bestyrelse. - Vedligeholdelse og rydning m.m. på jollepladsen forestås af FD jollepladsadministrator i samarbejde med Juniorsejlcentret. - Udgifter til normalt vedligehold af jolleskur samt containere og optistativer til klubjoller varetages af Juniorsejlcentret. - Udgifter til vedligehold af jolleplads, bom, kaj, kran samt slæbested og optistativ til private joller afholdes af FD jolleplads. - Udgifter til vedligehold af jollebro er ikke afklaret. Jollebroen er oprindelig lavet af MSM og flyttet over til FD jolleplads. Denne er ved at være slidt, og i de næste par år må der påregnes stigende veligeholdelsesudgifter som pt. tages over driften af jolleplads, lige som vi skal overveje hvorledes en fornyelse finansieres, Bobo skønner at den har en restlevetid på ca. 3 år. og at en ny bygget på samme måde kan bygges af frivillige på 1 weekend FD klubhus - Alle juniorer og forældre har adgang hertil, og det er åbent 24 timer i døgnet i sommerhalvåret. - Der er gratis badefaciliteter der må anvendes frit af juniorer. - Til arrangementer m.m. skal klubhuset bookes, information herom på FD s hjemmeside. I vinteråret er der booket alle mandag aftener til teori og møder. - Det er målet at forældre organiserer et tilbud om aftensmad i klubhuset om mandagen, dette skal i givet fald koordineres med pigesejlerene. - Juniorlederen fra FD har A-nøgle til køkken m.m. - Juniorlederen fra MSM har B-nøgle til klublokale. Side 18 af 33

19 8.3 MSM klubhus - er aldrig aflåst, og kan anvendes af Juniorsejlcentret ved behov. Klubhuset kan ikke bookes. Klubbens medlemmer har altid adgang. 8.4 Fremtidsplaner Udviklingen af juniorsejlcentrets faciliteter foregår i dag fra hånden og i munden i den takt arbejdet vokser. Men hvis succesen skal fastholdes er det bydende nødvendigt at få etableret nutidige faciliteter inden for en overskuelig periode. Faciliteter skabes dog ikke som tidligere ved hjælp af frivilligt arbejde, da hænderne ikke er tilstede i samme omfang. I dag må vi regne med at det er noget vi skal købe færdigt (eller næsten færdigt). FD har derfor i 2008 ansøgt kommunen om 2.3 mill. til halvdelen af udgifterne til et nyt juniorklubhus, og såfremt pengene bevilges er det målet at søge yderligere 2.3 mill. fra fonde. Det er målet at vi i 2011 er ved at opføre huset. Driften af huset søges forminsket ved at det i videst muligt omfang bliver indarbejdet vedvarende energikilder som medfinansieres fra begyndelsen. FD bør derudover overveje om de vil være i stand til at financierer driften af jollepladsen på sigt, eller om man ikke burde arbejde på at udgiften til driften af dette idrætsanlæg ikke også i højere grad burde påhvile kommunen. Side 19 af 33

20 9 Trænings struktur 9.1 Kapacitet / hold For at sikre en god alderssammensætning er det vort mål at have min. ca. 36 aktive juniorer jævnt fordelt i aldersgruppen fra Da der erfaringsmæssigt er et frafald på ca. 50 %, arbejder vi på at sikre en nyoptagelse på min. ca. 12 nye optimistsejlere pr. år. Dette mål er vi ved at overskride med en optagelse af ca. 22 nye i 2008, noget der gør at vi skal overveje mange parametre i de kommende år, hvis dynamikken kan holdes og faciliteterne kan følge med vil vi vokse til over 50 aktive sejlere i Primært er det målet at optage 8-10 årlige på begynder Opti holdet. Men derudover er der mulighed for at vi kan tage også ældre begyndere ind i Optimist og Flipperjoller såfremt trænerresurserne er til stede. Grundlæggende er vor træningsstruktur opbygget på denne måde: Det er i 2009 målet at videreudvikle vores kølbådsprojekt i 606 samt at prøve at etablere et nyt tilbud om surf i klubben evt. om onsdagen hvor vi pt. ikke har noget på programmet. For at kunne sikre træningstilbud af tilstrækkelig god kvalitet i forskellige jolletyper her på Roskilde fjord er der i 2008 startet et uformelt samarbejde op, hvor Side 20 af 33

21 juniorafdelingerne i meget højre grad samarbejder end tidligere, og hvor det at samle større grupper af teenagesejlere har forrang for evt. klubtilhørsforhold. Konkret ses dette initiativ i Fjordzoom konceptet som vi i Juniorsejlcentret har sat i værk. Dette vil vi arbejde på at udbygge og styrke i de kommende år. For derigennem at kunne sikre at vore bedste sejlere bliver i de lokale farvande. 9.2 Diplomsejlerskole For at sikre en klar linje i træningsforløbet i Juniorsejlcentret er det besluttet at bruge DS s diplomsejlerskole som fundament i størst muligt omfang. I juniorsejlcentret arbejdes der med DS s diplomsejlerskole for alle de nye optimist sejlere. Det er et mål at skabe et tilsvarende forløb for de nyere 606 og jollesejlere.for at sikre at der her er et udviklingsorienteret forløb der ikke kun er konkuranceorienteret for de årige. Beskrivelse af Dansk sejlunions koncept for Diplomsejlerskole findes på DS hjemmeside. 9.3 Træningsaftner Grundlæggende hold opdeling i 2009: - Nybegyndere (sæl) løbende start hos bobo ca år Mandag - Begynder træning Opti (Sæl - Søløve) ca år Mandag - Teknik træning Opti (delfin sejler1) ca år Mandag sejlerskole og 2 mandsjoller ca år Mandag - Zoom 8 træning Tirsdag - Evt. Surftræning Onsdag - Kapsejlads træning Opti og Zoom Torsdag - 2 mandsjoller/en-mandsjoller øvet Tirs / Torsdag Før sæsonstart fastlægger træner og juniorsejler sammen hvilket niveau der er opnået og hvad der er målet for enkelte sejler i løber at året. Om mandagen sejles primært trænings- og hyggesejlads. Om tirsdagen og torsdagen trænes der kapsejlads. Side 21 af 33

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan 2006-08 2.udg. Feb. 2007

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan 2006-08 2.udg. Feb. 2007 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan 2006-08 2.udg. Feb. 2007 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter

Læs mere

Samarbejdsaftale for Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. etableret af Frederikssund Sejlklub & Marbæk Sejl og Motorbådsklub

Samarbejdsaftale for Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. etableret af Frederikssund Sejlklub & Marbæk Sejl og Motorbådsklub Samarbejdsaftale for Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter etableret af Frederikssund Sejlklub & Marbæk Sejl og Motorbådsklub Formålsparagraf: Det overordnede formål med Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Information til nye sejlere og forældre i Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Korsør Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Sejlsport og faciliteter 2009

Sejlsport og faciliteter 2009 Sejlsport og faciliteter 2009 Hvad er sejlsport Turbådssejlads Kølbådskapsejlads Sejlerskole for seniorer Matchrace = OL + AC Jollekapsejlads for seniorer = landshold + OL Jollekapsejlads for juniorer

Læs mere

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27.

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. SSK Ungdom Ny strategi for Ungdomsafdelingen Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. februar 2008 Ungdomsafdelingens fremtid - opgaveformulering Udvalget skal arbejde med

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2011 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2011 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2011 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31 den 31 juli - 6. august 2011 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i Frederikssund i uge 31. Vi

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub SBK Junior Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub 1 Kære ny forældre I første omgang vil vi gerne sige mange tak på vegne af vores entusiastiske børn og unge fordi

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan Juelsminde Sejlklub Strategiplan for perioden 2013-2018 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt klubliv. at

Læs mere

Velkommen til nye optimistjollesejlere Martin Bonnén og Gunhild Kenting Forår 2013

Velkommen til nye optimistjollesejlere Martin Bonnén og Gunhild Kenting Forår 2013 Velkommen til nye optimistjollesejlere Martin Bonnén og Gunhild Kenting Forår 2013 Aftenens program Skovshoved Sejl Center Præsentation af ungdomsafdelingen Præsentation af trænere Sæsonplaner En typisk

Læs mere

KOLDING SEJLKLUB UNGDOM

KOLDING SEJLKLUB UNGDOM 2 3 KOLDING SEJLKLUB UNGDOM Kolding Sejlklub Ungdom/KSU Ungdoms/Junior afdelingen blev til ved en generalforsamling i 1932. Ungdomsafdelingen har i dag både klublokaler, omklædnings- og baderum samt en

Læs mere

Skælskør Amatør Sejlklub. Oplæg til VISION 2015 for Skælskør Amatør Sejlklub

Skælskør Amatør Sejlklub. Oplæg til VISION 2015 for Skælskør Amatør Sejlklub Oplæg til VISION 2015 for være Slagelse Kommunes foretrukne havn og sejlklub udvikle havnefaciliteter så klubben sikres et solidt medlemsgrundlag fremover have plads til både motorbåds-, kølbåds- og småbådssejlere

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Optimistsejler i Sletten Bådeklub

Optimistsejler i Sletten Bådeklub Optimistsejler i Sletten Bådeklub Velkommen som optimistsejler og forældre til optimistsejlere. I Sletten bådeklub er det nemt at komme til at sejle Optimistjolle! Du behøver ikke at have din egen jolle,

Læs mere

Sejlklubben Rødvig Stevns Ungdomsvenlig Sejlklub

Sejlklubben Rødvig Stevns Ungdomsvenlig Sejlklub Sejlklubben Rødvig Stevns Ungdomsvenlig Sejlklub Funktionsbeskrivelser Grej (reservedele): Holde status og indkøbe Flydeliner (fangliner) Bensler 2 og 3 mm Hanefod Øsekar Løbende min. 1 gang pr. måned

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Forslag til strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Forslag til strategiplan Juelsminde Sejlklub Forslag til strategiplan for perioden 2012-2017 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

MIDDELFART SEJLKLUB. Information til nye sejlere og forældre i Middelfart Sejlklubs Ungdoms- og Jolleafdeling. Side 1

MIDDELFART SEJLKLUB. Information til nye sejlere og forældre i Middelfart Sejlklubs Ungdoms- og Jolleafdeling. Side 1 MIDDELFART SEJLKLUB Information til nye sejlere og forældre i Middelfart Sejlklubs Ungdoms- og Jolleafdeling Middelfart Sejlklub Østre Hougvej 5500 Middelfart www.middelfartsejlklub.dk Side 1 Velkommen!

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker , april 2015

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker , april 2015 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2015-18, april 2015 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at videreudvikle og fastholde grundlaget for at Frederikssund

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Trænermanual for DS talentarbejde.

Trænermanual for DS talentarbejde. Trænermanual for DS talentarbejde. Hvordan skal træning fungere i træningscentre og på træningslejre? Tillæg til Talentkoncept 2011 og Talentcenter koncept 2011 (Bemærk at Kraftcentre også er Talentcentre)

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ Indholdsfortegnelse Beskrivelse af klubkoncept for klubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø 1 Highlights 2 Indsatsområder

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Aktiviteter og træning året rundt

Aktiviteter og træning året rundt Aktiviteter og træning året rundt agenda Nicolas erfaring omkring at lykkedes med aktiviteter med trænerens perspektiv Dittes bud på klubaktiviteter i og udenfor sæsonen Refleksion over input til aktiviteter

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Dialogmøde målsætninger og ny struktur. Bestyrelsens oplæg til debat 20. September 2011 Opdateret 25.10.2011

Dialogmøde målsætninger og ny struktur. Bestyrelsens oplæg til debat 20. September 2011 Opdateret 25.10.2011 Dialogmøde målsætninger og ny struktur Bestyrelsens oplæg til debat 20. September 2011 Opdateret 25.10.2011 Dagsorden for dialogmødet 1. Opsummering af arbejdet indtil nu 2. Gennemgang af oplæg til mål

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Dagsorden. - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010

Dagsorden. - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010 Dagsorden - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010 - Fremadrettede opgaver og planer for 2011 - Træning og tilbud - Havnesituationen - Sponsorer - Kraftcentret - Teambuilding

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Træningsaktiviteter på et Talentcenter.

Træningsaktiviteter på et Talentcenter. Træningsaktiviteter på et Talentcenter. Understående er en uddybning af almanakken, med fokus på planlægning af aktiviteter i træningscentre. Hvad er en optimal situation for et velfungerende talent i

Læs mere

Kære forældre og sejlere

Kære forældre og sejlere Kære forældre og sejlere Her i Horsens Sejlklub er det vores mål at skabe positive oplevelser for sejlerne og deres forældre. Det er vores erfaring, at de første gange på havnen som nye sejlerforældre

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER. for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE

RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER. for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE Deltagere Kun aktive medlemmer af Rørvig Sejlklub kan medregnes i præmierækken. Kapsejladslederen kan lade andre

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION 1 GENEREL INFORMATION GÆLDER ALLE Jolle og udstyr: Husk alt: Jolle, mast, sprydstage, bom, sejl, ror, sværd, vindpil og værktøjskasse Placering

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Lær at sejle i Nivå Bådelaugs Optimist- og Ungdomsafdeling

Lær at sejle i Nivå Bådelaugs Optimist- og Ungdomsafdeling Lær at sejle i Nivå Bådelaugs Optimist- og Ungdomsafdeling Sejlads er en fantastisk sport fuld af vind og vejr, udfordringer og godt kammeratskab. Hos os i Nivå Bådelaug kan børn komme i gang med at sejle

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

FD- YT. SuperBest har alt i proviant til dit skib. Frederikssund Sejlklub. Juli 2-2007

FD- YT. SuperBest har alt i proviant til dit skib. Frederikssund Sejlklub. Juli 2-2007 Afsender Frederikssund Sejlklub Lars Thorborg Sct. Bernardsvej 4 3550 Slangerup FD- YT Frederikssund Sejlklub Juli 2-2007 SuperBest har alt i proviant til dit skib Havnegade 9-3600 Frederikssund ( Tæt

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan

Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 18.30 Mødet afholdes i Klubhuset Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan Afbud: Lennart og Claus 1. Kort opfølgning

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

KDY Rungsted September 2014 SEJE PIGER SEJLER OPTIMISTJOLLE I KDY UNGDOMSCENTER RUNGSTED

KDY Rungsted September 2014 SEJE PIGER SEJLER OPTIMISTJOLLE I KDY UNGDOMSCENTER RUNGSTED KDY Rungsted September 2014 SEJE PIGER SEJLER OPTIMISTJOLLE I KDY UNGDOMSCENTER RUNGSTED DER SKAL SKE NOGET NU! Det er en kedelig kendsgerning at for få piger sejler i Danmark. Mindre end 25% af Optimist

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Ansøgning om støtte. 1. Grundlæggende oplysninger om projektet. Beløb. Forskning. Lokalt eller landsdækkende?

Ansøgning om støtte. 1. Grundlæggende oplysninger om projektet. Beløb. Forskning. Lokalt eller landsdækkende? Ansøgning om støtte Påbegyndt den 26. februar 2010 af mlt@strandbysejlklub.dk 100% udarbejdet, og er indsendt. Ansøgningsfrist: 1. marts 2010 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Hvor meget

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE OG VEDTÆGTER DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september 1922 Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE FOR DRAGØR SEJLKLUB Klubbens navn er Dragør Sejlklub.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? Hvordan

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Klubkonference november 2016 Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Klubkonference november 2016 Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Klubkonference 2016 25. 26. november 2016 Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Agenda Beliggenhed og anvendelsesområder Klubinfo Klubbens udfordringer Aktiviteter Medlemsstatistik Nye aktiviteter Beliggenhed

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 A. REGLER... 2 A1. FORMÅL... 2 A2. ORGANISATION... 2 A3. ØKONOMI... 2 A4. SKOLELEDEREN... 2 A5. INSTRUKTØRER... 3 A6. BÅDSMÆND... 3 A7 SEJLERSKOLEMØDER... 4 A8.

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

3 O iari. 2013 INDGÅET

3 O iari. 2013 INDGÅET DSK-LMKHXNC - fb-skan - -- - :49 - SEPBARCODE: OU8 / -^ O iari. INDGÅET Aabenraa kommune Skelbækvej 6 Aabenraa Att. Kultur & Fritidsudvalget Aabenraa. januar Ansøgning Titel: Arr.dato: Sted; Ansøger: Beløb

Læs mere

VM på fjorden. Må de største helte vinde!

VM på fjorden. Må de største helte vinde! OK-joller & Wayfarer, HSS 2016 VM på fjorden. Må de største helte vinde! (Version: 2016-HSS02) Bemærk: Vi sejler kapsejlads om mandagen, og træner om onsdagen... Tid og sted Første kapsejlads sejlads bliver

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

ZOOM8 EM 2017 ØSTRIG FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2017 ØSTRIG FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2017 i ØSTRIG. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.11/4-15/4 2017.

Læs mere

Inspirationsbrev. udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016.

Inspirationsbrev. udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016. Inspirationsbrev udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016. Kære klubber. Det var dejligt at se så mange af jer til sektionernes årsmøder og få talt med mange af jer og hørt hvordan det går ude

Læs mere

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl.

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. Nu er endnu en JGP sæson godt i gang. De foregående år har der været 8-10 stævner. Det samme er tilfældet i år. JGP stævnerne har noget grundlæggende

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere