Råd til mere med gode råd om elbesparelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råd til mere med gode råd om elbesparelser"

Transkript

1 KOM GODT I GANG GODE RÅD Råd til mere med gode råd om elbesparelser På elspareportalen.bl.dk findes en masse gode råd og værktøjer til hvordan man kommer i gang med elbesparelser. Dette dokument samler de gode råd og skal inspirere ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelser til at indkøbe mere energivenligt eller agerer energivenligt i hverdagen. Kom godt i gang gode råd! her! Se det som et fælles projekt Opret en elsparearbejdsgruppe Kortlæg strømforbruget Find de væsentligste strømkilder Lav en handlingsplan Søg råd om forslag hos boligselskabet eller leverandører Udfør den vedtagne handlingsplan Her følger en samling af de gode råd som henvises til på elspareportal.bl.dk og som dækker områderne: Belysning Hårde hvidvarer Vaskeri Ventilation Pumper Andre elforbrugende apparater Beboerkampagne Indkøbspolitik

2 BELYSNING GODE RÅD Brug pæren - spar strøm! I boligafdelinger bruges el til udelys, trapper, kældre, lofter og fælleslokaler etc. Ved at skifte fra glødepærer til sparepærer sparer I nemt % af disse pærers forbrug og indføring af sensorstyring i kælder eller vaskeri kan også spare ca. 20 % af forbruget. Sluk lyset når du forlader rummet Udnyt dagslyset Rengør lyskilder jævnligt Indstil sensorstyringen korrekt og efter behov Opsæt sensorstyring hvor der er behov Indkøb og opsæt A-pærer Overvej at anvende og indkøbe diodelys Opsæt højfrekvent lysstorarmatur Udskift til energieffektive halogenpærer Rådene i boksen viser hvad du kan gøre for at spare på energien i forhold til køb og brug af belysning. I denne tekst uddybes sparepunkterne. Husk altid at slukke lyset når du forlader rummet som sidste person. Udnyt dagslyset så meget som muligt, og brug kun kunstig belysning hvor det er nødvendigt. Sluk altid på stikkontakten, hvis der sidder en transformer mellem stikkontakten og afbryderen til lampen (eksempelvis for visse halogenlamper) Rengør armaturer, lyskilder og vinduer jævnligt og lav evt. en rengøringsplan. Indstil sensorstyringen på jeres belysning korrekt og efter jeres behov. Indkøb og opsæt A-pærer alle steder hvor det er muligt skift alle glødepærer ud til A-pærer med det samme. Udskift til energieffektive halogenpærer, hvor der er opsat halogenspots - eksempelvis i fælleslokaler og kontorer. 50W halogenpærer skiftes til 35W halogenpærer eller 35W halogenpærer skiftes til 20W energieffektive halogenpærer. Overvej at anvende diodelys (LED) i stedet for andre lyskilder. Opsæt højfrekvente (HF) lysstofarmaturer i stedet for de normale armaturer m. glimtænder. Vælg altid HF-armaturer ved nykøb. Opsæt sensorstyring på belysning i kælder- og loftrum og i rum hvor der er risiko for at lyset vil være tændt uden grund i længere tid

3 HÅRDE HVIDEVARER GODE RÅD Kolde kontanter kan spares To af de fire apparatgrupper som bruger størstedelen af elforbruget i de danske hjem er køle- og fryseskabe/kummefrysere, og vaskemaskine og tørretumbler. Derfor kan der spares meget el ved at købe energivenlige hårde hvidevarer og bruge dem energirigtigt. Køb hårde hvidevarer med A++ eller elspare-mærke Køb kun den størrelse som der er behov for Informér om energirigtig brug af hårde hvidevarer Rådene i boksen viser hvad I kan gøre for at spare på energien i forhold til køb og brug af hårde hvidevarer. I denne tekst uddybes sparepunkterne. Køb A ++ mærkede hårde hvidevarer eller spørg efter produkter med elsparemærket og køb kun den størrelse, som er nødvendig for at dække det behov der er. Fx skal ungdoms- og ældreboliger ikke bruge lige så stort køleskab, som familieboliger. Du kan også infomere om energirigtig brug af hårde hvidevarer på mange måder. Opsæt fx en vejledning i energirigtig brug af hårde hvidevarer i fælleslokaler, kom med 3 gode råd til beboerne hvis I alligevel har en snak om hvidevarerne fx: brug tørresnoren brug eftervarmen og glem forvarmning i ovnen optø frostmad i køleskabet Du kan også opfordre afdelingsbestyrelsen til at fremsende gode elspareråd i jeres beboerblad eller udarbejde en vejledning i elbesparende brug af apparaterne til nyindflyttere.

4 VASKERI GODE RÅD Vask med omtanke Køb altid maskiner der bruger lidt strøm Nedjuster vasketemperaturen Afprøv koldtvandvaskespulver Tilslut varmtvandstilløb hvis muligt Gør det muligt at anvende tørresnor Frakobl forvasken Hæng gode vaskeråd op i vaskeri Overvej ændring af prisstruktur i vaskeri Rådene i boksen viser hvad man kan gøre for at spare på energien i forhold til køb og brug af fælles vaskeriudstyr. I denne tekst uddybes sparepunkterne. Køb altid vaskemaskiner og tørretumblere, som bruger lidt strøm. Der findes pt ikke A-mærkede til professionelle vaskemaskiner, men man kan spørge leverandøren efter maskiner, som bruger meget lidt el. Ca. 80 % af elforbruget ved vask går til opvarmning af vand. Hvis muligt afprøv koldtvandsvaskepulver kombineret med nedjustering af vasketemperaturer og undersøg mulighederne for at få tilsluttet varmtvandstilløb. På mange maskiner kan man frakoble forvask. Prøv det i periode og find ud af om det er en brugbar løsning - det spare ca. 10 % af elforbruget ved vask. Påvirk den daglige vaskeadfærd ved brug af information - hæng Gode vaskeråd (hent den på op i fælles vaskeriet. Gør det muligt at anvende tørresnor i stedet for tørretumbler og foreslå afdelingsbestyrelsen at prisstrukturen ændres i vaskeriet så det bliver billigere at vaske ved færre grader.

5 VENTILATION GODE RÅD Ventilation - den skjulte strømsluger Rigtigt mange ventilationsanlæg kører ikke effektivt og bruger derfor for meget el og varme. Ventilation bruger typisk fra 10 til 40 procent af bygningens elforbrug i alt. Det er derfor vigtigt, at effektiviteten er så høj som muligt for at undgå unødigt elforbrug og omkostninger. Erfaringer fra Elsparefondens ventilationstjek viser, at forslag og råd ved et eftersynet alene giver besparelser på mere end 25 % årligt. Der er derfor masser elbesparelser at hente alene ved et eftersyn af ventilationsanlæg. Køb og anvend sparemotor og spareventilator Foretag regelmæssige eftersyn Overvej anskaffelse og tilslutning til CTS-anlæg Søg råd hos venlitationsrådgiver/energirådgiver Tjek spareventilator.dk Rådene i boksen viser hvad du kan gøre for at spare på energien i forhold til køb og brug af ventilationsanlæg. I denne tekst uddybes sparepunkterne. Anvend gerne sparemotor og spareventilator i ventilationsanlægget og gerne med varmegenvinding. Få foretaget eftersyn på ventilationsanlæggene tegn eventuelt en aftale om årligt eftersyn. Anvend evt. VENT ordningen eller Elsparefondens ventilationspakke. Tjek sparemotor.dk og spareventilator.dk for gode råd til indkøb, drift og gode historier fra andre boligafdelinger eller følg Elsparefondens Indretningsvejledning ved køb eller udskiftning. Få tilsluttet et CTS-anlæg til både varme- og ventilationsanlæg, hvis det er muligt. Få jeres ventilationsrådgiver/energirådgiver til at komme med gode råd til om indstillingen og brugen af luftkanalerne i boligerne. Denne viden kan du give videre til afdelingsbestyrelsen, som eventuelt kan udarbejde et dokument om rigtig brug af ventilationskanalerne i boligerne. Elsparefondens 4 gode råd, når du anskaffer et ventilationsanlæg: Sørg for, at bygningen er så tæt og velisoleret som muligt, så al luftskifte sker gennem ventilationsanlægget. Anskaf det ventilationssystem, der genvinder mest muligt varme og bruger mindst muligt el. Vælg det mest effektive ventilationssystem. Følg brugervejledningen. Vær f.eks. opmærksom på, at filtrene i anlægget typisk skal skiftes én gang om året. NB! Pr. 1. januar 2008 er det lovpligtigt at få udført energieftersyn af større ventilationsanlæg og klimaanlæg. Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside eller kontakt boligselskabet for at høre om deres tiltag på områder.

6 PUMPER GODE RÅD Nye pumper er toptunet til at spare el Næsten alle husstande med centralvarme og mange med fjernvarme har en cirkulationspumpe. I Danmark er der 1,3 mio. husstande, der har en cirkulationspumpe. Heraf er ca i dag A-pumper. Hvis alle danske husstande skiftede til en A-pumpe, ville vi kunne spare miljøet for 400 mio. kwh om året. Køb sparepumpe Indstil dine pumper efter årstiden Overvej at investere i et CTS-anlæg Køb en A-mærket pumpe til det enkelte lejemål Rådene i boksen viser hvad man kan gøre for at spare på energien i forhold til køb og brug af cirkulationspumper. Her uddybes nogle af sparerådene. Køb sparepumper hvis der tale om pumper som fordeler til flere boliger se sparepumpelisten på sparepumpe.dk. Invester i et CTS-anlæg. Indstil dine pumper efter årstiden, hvis I ikke har CTS-anlæg - få evt. leverandør til at hjælpe dig med korrekt indstilling. Oftest gør de det gratis. Køb en A-mærket pumpe hvis hver bolig/lejemål har deres eget system. Her følger 10 gode råd om drift, vedligehold og brug af pumper fra Den lille blå om sparepumper. Reduktion af driftstid Optimering af pumpevirkningsgrad Optimering af motorvirkningsgrad Reduktion af tryktab i anlægget Regulering af pumpens omdrejningstal efter behov Opdeling af pumpesystem på flere pumpeenheder Reduktion af flow evt. i perioder Reduktion af tryk evt. i perioder Optimering af vandfordelingen Tilpasning af pumperegulering til den ønskede opgave Nogle af disse ting kan optimeres ved at koble pumpen til et eksisterende CTS-anlæg der både kan styrer varme- og ventilationsanlæg.

7 ANDRE EL-APPARATER GODE RÅD Mange bække små To typer strømforbrugende apparater elevatorer og it- og kontorusstyr findes der en række gode råd til i nedenstående boks. Gode råd til it og kontorudstyr Køb produkter med elsparemærke eller miljømærket Svanen eller EU-blomsten Køb og brug hver dag elspareskinnen til dit IT-udstyr, lampe og andre små apparater Vælg bærbare computere frem for stationære Sluk altid for skærm og lys når du går ud af kontoret. Placer kontorbordet så dagslyset udnyttes så meget som muligt Gode råd til elevatorer Sæt sparepærer i elevatoren hvis man kan Sørg for/tjek at lyset slukker automatisk i elevatoren, når den ikke er i brug. Få folk til at bruge trappen - opsæt Brug trappen (pdf) Rådene i boksen viser hvad man kan gøre for at spare på energien i forhold til køb og brug af it-, kontorudstyr og elevatorer. Her uddybes nogle af sparerådene. Køb lavt forbrugende mærket udstyr. Elsparefonden har udviklet elsparemærket til produkter, så du kan være sikker på, at elforbruget ligger i den lave ende. Miljømærkede produkter tager i nogen grad hensyn til elforbruget. Bærbare og fladskærme bruger typisk kun halvt så meget strøm som stationære computere. Maskinen skal kunne gå i dvale og automatisk slukke. Den skal også have en kort opvarmningstid, så den hurtigt er klar igen. Dette sparer meget standby-forbrug. En elspareskinne gør det nemt at slukke alle apparater på én gang. E lsparefondens indkøbsvejledning giver gode råd til indkøb og opstiller værdier og krav for hvor meget de enkelte produkter må bruge i strøm. Elsparefonden har lavet en hjemmeside som kun primært handler om tips til at spare el ved indkøb og brug af IT og kontorudstyr

8 BEBOERE GODE RÅD Engagér beboerne! Det fælles elforbrug udgør kun en vis andel af hele boligafdelingens elforbrug. Beboernes individuelle strømforbrug kan komme med i spareplanerne. Det ville være et flot mål at sætte sig og give et godt image udadtil. Samtidig kan helhedstanke være med til at skabe et positivt samlingspunkt for "snakken" i afdelingen. De enkelte beboeres elforbrug kan man som afdelingsbestyrelse blandt andet påvirke ved at lave en elsparekampagne i afdelingen. Tag ejendomsfunktionærerne i afdelingen med i kampagnen og planlægningen af den. En sparekampagne kan bestå af disse punkter: Give beboerne gode råd til deres eget forbrug af el Synliggør fald i elforbrug gennem små nære historier - fx følg en familie Informer løbende beboerne om forbruget og jeres planer Gør det dyrere at bruge meget strøm - gør det meget dyrere at vaske 90 grader end 30 grader Lav en vejledning til nye indflyttere med gode elspareråd Uddan flere elambassadører blandt beboerne Lav en elsparekonkurrence En elsparekampagne handler i høj grad om at gøre beboerne bevidst om mulighederne for at spare el. Blandt andet kan man ophænge opslag ved strømkilderne fx i vaskeri og elevator- klik på Gode vaskeråd (hent på eller Brug trappen(hent på print ud og hæng op. I kan også skrive artikler i beboerbladet med gode råd. For at få inspiration til de gode råd læse fx mere under de enkelte strømkilder i Ejendomsfunktionærer fx Belysning. Elsparefonden har også en hjemmeside hvor man kan finde gode spare og indkøbsråd til folk der bor i hus og i lejlighed Sådan sparer du. I kan også som afdelingsbestyrelse påvirke beboernes elforbrug i fx vaskeriet ved at ændre på udgiftsstrukturen og gøre det billigere at vaske ved mindre grader. Lave vasketemperaturer bruger op til 5 gange mindre strøm end høje vasketemperaturer. En tredje mulighed er også at tage en eller flere på kursus for at få inspiration til afdelingen.

9 BEBOERE GODE RÅD Køb jer til en mindre elregning Det behøver hverken være dyrt elle besværligt at købe energibevidst ind. Når det gælder el-forbrugende produkter kan det ofte betale sig at købe et lidt dyrere produkt, hvis man efterfølgende kan sikre sig en lavere el-regning. Produkter med en længere holdbarhed eller som let kan repareres kan det også være en fordel af investere i. Det kan fx. frigøre arbejdstid til andre aktiviteter. For at sikre at alle i boligafdelingen foretager energibevidst indkøb, bør bestyrelsen vedtage en indkøbspolitik (pdf) for energiforbrugende produkter. En sådan indkøbspolitik kan koordineres med andre afdelinger eller boligselskabet og man kan arbejde for at brug af rammeaftaler og fællesindkøb og derved opnå større rabatter. Forslag til energibevidst indkøbspolitik Ved boligafdelingens indkøb af energiforbrugende produkter og serviceydelser, vælges det mindst elforbrugende tilbud, under hensyntagen til øvrige forhold som design, funktionalitet og økonomi. Et tilbud vurderes i forhold til anskaffelsespris samt de langsigtede driftudgifter. Ved større tilbud kan der efterspørges en beregning af elforbruget set over ti år. Ved alle tilbud er det vigtigt at forholde sig til den samlede økonomi, dvs. pris ved indkøb, pris ved drift i form af elforbrug samt skøn over omkostninger ved vedligehold, f.eks. kan elbesparende vaskemaskiner være dyre i indkøb, men til gengæld er der færre omkostninger til elforbruget i vaskemaskinens levetid. En tilbagebetalingstid (hvor mange år der tager at betale omkostninger ved merpris eller pris på vaskemaskinen i form af økonomiske besparelser ved det mindre elforbrug) kan i mange tilfælde være relevant at se på. Nyttig information om energibevidst indkøb Der findes efterhånden indkøbsvejledninger inden for en stor del af de produkttyper, som en boligafdeling typisk investerer i samt til beboerne som privatpersoner. Vejledningerne kan have form af beskrivelser af konkrete produkter, der opfylder en række kriterier, forskellige mærkningsordninger samt lister med forslag til krav, som en boligafdeling eller privatperson kan stille til sine indkøb.

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling www.elspareportalen.bl.dk Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling Foto: Colourbox Kaysergården. Foto: Boligforeningen 3B Kaysergården sparer år efter år Kaysergården i København har de sidste

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~":'"-"'-.\K ::-::::;;"'~. \ L. Q,9 kwh per m2

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~:'-'-.\K ::-::::;;'~. \ L. Q,9 kwh per m2 '/ Version 304, K (lp I Energimærke 2005 Mærkenr : 120578 Store ejendomme side 1 af 10 BBR m: 101161013001 Adresse: FREDERlKSBO, Frederikssundsvej 67 mfl Post nr: 2400 By: København NV Anvendelse: Etageboligbebyggelse

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre Energien på rette sted sådan gør du din elregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Inspiration og faktuelle oplysninger til Energien på

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet.

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet. Lyset har afgørende betydning i vores boliger for de mange gøremål og for sikkerheden. Det rigtige lys afgør, om vi føler os tilpas. Lys medvirker til at skabe stemning og atmosfære. Lys er liv. Godt lys

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen Guide til nyt lys Det rigtige lys til boligen Klar besked om godt lys og Go Energi Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

oversigt over 25 handlekort

oversigt over 25 handlekort oversigt over 25 handlekort Drøftet Vi er i gang Nu kører det 1 Nabohjælp den: den: den: 2 Smilets sted den: den: den: 3 Grønt diplom den: den: den: 4 Walking tapas kom på besøg den: den: den: 5 Vand med

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere