MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport

2 Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætning af primær drift medaftillæg af- og nedskrivninger (EBITDA) ResultatResultat af primær drift med tillæg af- ogafnedskrivninger (EBITDA) EBITandre ekskl.driftsindtægter andre driftsindtægter EBIT ekskl. mv. mv. af primær drift (EBIT) ResultatResultat af primær drift (EBIT) af resultat efter skat i associerede/joint ventures Andel afandel resultat efter skat i associerede/joint ventures Finansielle Finansielle poster, poster, netto netto ResultatResultat før skat før skat Årets resultat Årets resultat BALANCE BALANCE Langfristede i alt Langfristede aktiver iaktiver alt Aktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital i alt Egenkapital i alt Netto rentebærende Netto rentebærende gæld gæld Nettoaktiver Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer PENGESTRØMSOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter cash flow Frit cashfrit flow Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet MEDARBEJDERE ANTALANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere Antal medarbejdere NØGLETAL NØGLETAL EBIT margin EBIT margin EBITDAEBITDA margin margin RONA RONA Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Soliditetsgrad GearingGearing UdbytteUdbytte 4,8% 10,5% 10,8% 8,0% 55,2% 4,9% 10,0% 4,8% 7,2% 10,5%12,9% 10,8%17,0% 8,0%10,8% 55,2%55,2% 4,9% 5,2% 10,0%12,5% 7,2% 6,6% 12,9%10,7% 17,0%15,6% 10,8% 9,4% 55,2%58,4% 5,2% 2,2% 12,5%15,0% 6,6% 5,8% 10,7%10,4% 15,6%12,3% 9,4% 9,2% 58,4%58,2% 2,2% 9,7% 15,0%18,0% 5,8% 8,2% 10,4%12,5% 12,3%16,8% 9,2%11,9% 58,2%48,6% 9,7%31,8% 18,0%20,0% 8,2% 12,5% 16,8% 11,9% 48,6% 31,8% 20,0% Ovennævnte er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Finansanalytikerforening, Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse Ovennævnte nøgletalnøgletal er,iide detilfælde tilfælde hvornøgletallene nøgletallene erdefineret defineret DenDanske Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed.hermed. Ovennævnte nøgletal er, hvor er afafden beregnet i overensstemmelse hermed. DEFINITIONER RONA (Return On Net Assets) Resultat af primær drift (EBIT) i % af gennemsnitlige nettoaktiver. Ved nettoaktiver forstås aktiver i alt med fradrag af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures, likvide beholdninger, hensatte forpligtelser samt ikke-rente bærende gæld. EBIT margin Resultat af primær drift i % af netto omsætning. EBITDA margin Resultat af primær drift med tillæg af af- og ned skrivninger i % af nettoomsætning. Egenkapitalens forrentning Koncernens andel af årets resultat i % af gennem snitlig egenkapital. Soliditetsgrad Egenkapital i % af passiver ultimo. Gearing Netto rentebærende gæld i % af egen kapital ultimo.

3 beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (EUR) RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætning Resultat af primær drifttillæg med af tillæg af afog nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift med af- og nedskrivninger (EBITDA) EBITandre ekskl. andre driftsindtægter EBIT ekskl. driftsindtægter mv. mv. Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) af resultat efter skat i associerede/joint ventures Andel Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures Finansielle Finansielle poster,poster, netto netto Resultat Resultat før skatfør skat Årets resultat Årets resultat BALANCE BALANCE Langfristede Langfristede aktiveraktiver i alt i alt Totale Totale aktiveraktiver Egenkapital Egenkapital i alt i alt Netto rentebærende Netto rentebærende gæld gæld Nettoaktiver Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer PENGESTRØMSOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet heraf af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af køb immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf af dattervirksomheder og aktiviteter heraf køb af køb dattervirksomheder og aktiviteter Fritflow cash flow Frit cash Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet MEDARBEJDERE ANTALANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere Antal medarbejdere OMREGNINGSFAKTOR MELLEM DKK OG EUR OMREGNINGSFAKTOR MELLEM DKK OG EUR Resultatog pengestrømsopgørelse (gennemsnitskurs 100 EUR) Resultatog pengestrømsopgørelse (gennemsnitskurs 100 EUR) Balance (kurs 31. december 100 EUR) Balance (kurs pr. 31. pr. december 100 EUR) 743,05743,05 743,07743,07 743,98743,98 745,19745,19 745,91745,91 742,43742,43 744,46744,46 743,81743,81 746,05746,05 745,60745,60 NØGLETAL NØGLETAL EBIT margin EBIT margin EBITDAEBITDA marginmargin RONA RONA Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Soliditetsgrad Gearing Gearing Udbytte Udbytte 4,8% 4,8% 10,5% 10,5% 10,8% 10,8% 8,0% 8,0% 55,2% 55,2% 4,9% 4,9% 10,0% 10,0% 7,2% 7,2% 12,9% 12,9% 17,0% 17,0% 10,8% 10,8% 55,2% 55,2% 5,2% 5,2% 12,5% 12,5% 6,6% 6,6% 10,7% 10,7% 15,6% 15,6% 9,4% 9,4% 58,4% 58,4% 2,2% 2,2% 15,0% 15,0% 5,8% 5,8% 10,4% 10,4% 12,3% 12,3% 9,2% 9,2% 58,2% 58,2% 9,7% 9,7% 18,0% 18,0% 8,2% 8,2% 12,5% 12,5% 16,8% 16,8% 11,9% 11,9% 48,6% 48,6% 31,8% 31,8% 20,0% 20,0% Ovennævnte nøgletal i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret afdanske Den Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. Ovennævnte nøgletal er,i ide deer, tilfælde hvornøgletallene nøgletallene defineret DenDanske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. Ovennævnte nøgletal er, tilfælde hvor ererdefineret afafden Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. II Årsrapport mio. EUR mio. EUR mio. EUR

4 Beretning og regnskab Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion, salg og service af mekaniske og elektroniske komponenter og løsninger til en lang række industrier. Danfoss aktiviteter er delt op i tre hovedforretningsområder: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division: Divisionen tilbyder produkter og services globalt inden for køle- og air conditionområdet. Danfoss Heating Division: Divisionen tilbyder globalt en række komponenter og services inden for vand- og varmeområdet. Danfoss Motion Controls Division: Divisionen tilbyder produkter og services inden for frekvens omformere, gearmotorer og power elektronik til en række industrier globalt. Sauer-Danfoss Inc.: Danfoss ejer 38,2% af aktierne i en af verdens førende producenter og leverandører af mobilhydraulik- og elektronikkomponenter samt integrerede systemløsninger til off-road køretøjer inden for følgende segmenter: Landbrug, Bygge & Anlæg, Materieltransport, Vejanlæg samt Specialmaskiner. Årsrapport Organisation pr. 31. december III Executive Committee Hans Kirk Executive Vice President & CDO Niels B. Christiansen Vice CEO & COO Jørgen M. Clausen President & CEO Corporate Functions Ole Steen Andersen Executive Vice President & CFO Danfoss Ventures Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Heating Division Danfoss Motion Controls Division Vagn Helberg President Nis Storgaard President Sven Ruder President Danfoss Automatic Controls Danfoss Comfort Controls Danfoss Drives U U U Danfoss Compressors Danfoss District Heating Danfoss Gearmotors U Danfoss Electronic Controls & Sensors U Danfoss Burner Components U Danfoss Silicon Power U Danfoss Floor Heating U Danfoss Heat Pumps U Danfoss Water Controls Danfoss Services Der kan indgå en eller flere produktlinier i de enkelte forretningsenheder i divisionerne Owner share 38.2%

5 beretning og regnskab Danfoss A/S 6430 Nordborg CVR Nr.: Tlf.: Fax: Indholdsfortegnelse Beretning og regnskab Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) I Koncernens hoved- og nøgletal (EUR) II Ledelsesberetning Ledelsesberetning for Risk Management Corporate Governance Aktionærforhold Begivenheder efter regnskabs årets afslutning Forventninger til Danfoss Divisioner Koncernprojekter Danfoss Services Sauer-Danfoss Inc Ledelsesberetning for Danfoss A/S Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Regnskab Regnskab Noteoversigt Koncernens selskabsoversigt Koncernens selskabsoversigt Supplerende beretninger Corporate Citizenship Introduktion til Corporate Citizenship Mennesker og værdier Social ansvarlighed (CSR) Miljø Årsrapport IV

6

7 i d é g r u n dl a g o g f i n a n s i e ll e m å l Danfoss stræber efter at nå sine mål med det mindst mulige forbrug af råmaterialer og energi, minimal påvirkning af omgivel serne og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Danfoss har en lang tradition for et socialt ansvar over for både medarbejdere og det omgivende samfund. Kort om i Vision/strategi Danfoss strategi bygger på Danfoss Visionen, der blev formuleret i 2001.»Danfoss skal være førende på det globale marked inden for vores kerneforret ninger. Som en højt respekteret virksomhed vil vi forbedre livskvalitet for mennesker ved at mestre avancerede teknologier til gavn for kundernes løsninger og samtidig skabe værdi for alle vores interessenter.«hovedpunkter for Forventninger til 2007 Omsætningen steg med 18% til 19,4 mia. DKK fra 16,4 mia. DKK sidste år. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg, var der tale om en vækst på 14% sammenlignet med 5% i. Resultat af primær drift (EBIT) steg til mio. DKK fra 947 mio. DKK. Resultat før skat blev øget med 39% til mio. DKK. Egenkapitalen steg 6% til mio. DKK. EBIT margin steg til 8,2% fra 5,8%. RONA steg med 4,5% point til 16,8%, fra 12,3% i. Medarbejderantallet steg til fra ved udgangen af. Udbytteprocenten foreslås hævet til 20% mod 18% året før. Udbytte udbetales umiddel bart efter generalforsamlingen den 20. april Omsætningen ventes at være i niveauet 21 til 22 mia. DKK. I forhold til svarer det til en vækst på mellem 8% og 13%. De i tilkøbte virksomheder ventes at bidrage til denne omsætning med ca. 1,5 mia. DKK i Resultat af primær drift (EBIT) ventes at være mellem 1,6 og 1,8 mia. DKK, heraf ventes tilkøbte virksomheder at bidrage med 50 mio. DKK. Den fulde resultateffekt af de i tilkøbte virksomheder ventes først at vise sig i indtjeningen i EBIT margin ventes at blive omkring 8%. Perspektivplan frem til 2008 Ved udgangen af perioden for ventes Danfoss at have en omsætning på 24 mia. DKK. EBIT margin skal være i niveauet 10%. RONA skal ved udgangen af perspektiv perioden være i niveauet 20%. Perspektivplan frem til 2011 Omsætningen inklusive opkøb skal vokse med 10% årligt. EBIT margin på over 10%. RONA på 20-25%.

8 Beretning og regnskab blev et særdeles godt år for. Koncernens omsætning steg med 18% til 19,4 mia. DKK. Korrigeret for køb og salg af virksomheder og omregnet til sidste års kursniveau var der tale om en vækst på 14%. Resultat af primær drift (EBIT) blev på mio. DKK. Resultatet før skat nåede mio. DKK og efter skat mio. DKK. Den stærke økonomiske udvikling på Danfoss hovedmarkeder fortsatte gennem hele året. De opnåede resultater i betyder, at de ambitiøse mål om, at Danfoss i 2008 skal nå en omsætning på 24 mia. DKK og en EBIT margin på 10% er en realistisk mulighed. I 2007 forventer Danfoss en omsætning i niveauet 21 til 22 mia. DKK og et resultat af primær drift (EBIT) på mellem 1,6 og 1,8 mia. DKK. Ledelsesberetning for Omsætningen steg med 18% til mio. DKK fra mio. DKK. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg var der tale om en vækst på 14%, hvor den var 5% i. Regnskabsåret forløb en del bedre end de forventninger, koncernen havde ved ind gangen til året. Det sidste kvartal af var præget af en meget høj efterspørgsel og forventningen til var, at den høje efterspørgsel ikke ville fortsætte i anden halvdel af. Ved halvåret viste det sig dog, at væksten fortsatte på et højt niveau, og denne udvikling fortsatte året ud. De høje vækst rater betød, at Danfoss både i forbindelse med halvårsregnskabet og regnskabet for 3. kvartal såvel som efter 4. kvartal kunne opjustere forventningerne. De oprindelige forventninger ved ind gangen til lød på en omsætning i niveauet 17,0-17,5 mia. DKK og et resultat af primær drift (EBIT) på mellem 1,0 og 1,1 mia. DKK. Den høje vækst betød, at forventningerne efter 4. kvartal blev opjusteret til en omsætning i niveauet 19,4 mia. DKK og en EBIT i niveauet 1,55 til 1,6 mia. DKK. Alt i alt sluttede Danfoss med et resultat, der lå pænt over de oprindelige forventninger. Alle tre divisioner har med pæne tocifrede vækstrater gennem året medvirket til at opnå det gode resultat. Det europæiske hovedmarked og herunder specielt det vigtige tyske marked var sammen med markederne i Rusland, Latinog Nordamerika og Kina drivkræfterne bag fremgangen. USA er nu Danfoss næststørste marked efter Tyskland, fulgt af Frankrig og Italien. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter steg til mio. DKK fra 914 mio. DKK i, svarende til en stigning på 54%. Det høje aktivitetsniveau gennem året gav en mere effektiv kapacitets udnyttelse og førte til en væsentligt forbedret indtjening. Til trods for den store vækst i den samlede forretning lykkedes det ved hjælp af de gennemførte projekter i Danfoss Produktivitets Program samtidig at fastholde en relativt lavere vækst i omkostningerne, hvilket også gav positivt udslag på bund linjen. Resultat af primær drift (EBIT) blev på mio. DKK mod 947 mio. DKK i, svarende til en vækst på 69%. Result atet af den primære drift udviklede sig således væsent-

9 Koncernomsætning Koncernresultat Fordelt på divisioner mio. DKK mio. DKK Resultat af primær drift (EBIT) 600 Danfoss Heating Division 400 Danfoss Motion Controls Division 200 Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter Øvrige aktiviteter Danfoss direktion: Niels B. Christiansen, Hans Kirk, Jørgen M. Clausen og Ole Steen Andersen. 06 Resultat før skat Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division

10 EBIT margin/rona Nettorentebærende gæld % 20 mio. DKK EBIT margin 500 RONA ligt bedre, end de forventninger koncernen havde ved indgangen til året. Resul tatet betegnes derfor som meget tilfreds stillende. Resultatandelen af associerede selskaber/ joint ventures udgjorde 91 mio. DKK, hvilket er en stigning på 11% i forhold til året før. I posten indgår blandt andet resultatandelen fra Sauer-Danfoss Inc. med 129 mio. DKK mod 118 mio. DKK året før. Resultatet før skat steg til mio. DKK fra mio. DKK, mens årets resultat blev på mio. DKK mod 740 mio. DKK året før. Resultatet er meget tilfredsstillende. Koncernens forrentning af nettoaktiverne, RONA, steg i til 16,8% fra 12,3%. De i købte virksomheder har øget netto aktiverne, men den forbedrede indtjening på den oprindelige forretning har kompenseret herfor og derved givet en forbedret RONA. Egenkapitalen var på mio. DKK ved udgangen af mod mio. DKK året før. Stigningen i egenkapitalen kommer hoved sageligt fra årets resultat fratrukket årets udlodninger, herunder udspaltningen af Danfoss Bionics A/S (340 mio. DKK). De immaterielle aktiver steg til mio. DKK fra mio. DKK, svarende til mere end en fordobling. Størstedelen af stigningen kan henføres til goodwill i forbindelse med årets opkøbte virksomheder. Goodwill er således steget til mio. DKK fra mio. DKK Finansielt beredskab Den nettorentebærende gæld udgjorde mio. DKK ved udgangen af mod 825 mio. DKK i. Stigningen i gælden kan primært henføres til låntagning i forbindelse med finansieringen af årets opkøb. Koncernens gearing (nettorentebærende gæld i procent af egenkapitalen) steg af samme grund til 32% fra 10% året før. Danfoss har en politik om, at koncernen vil opretholde et betydeligt langfristet finansielt beredskab. Koncernen rådede pr. 31. december over uudnyttede langfristede kredittilsagn på 2,7 mia. DKK (: 3,3 mia. DKK). Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet blev på mio. DKK, svarende til en stigning på 129 mio. DKK. Resultatet er positivt påvirket af det højere aktivitetsniveau. Pengestrøm fra investeringsaktivitet udgjorde mio. DKK, hvilket er en stigning i investeringerne på mio. DKK. I blev der blevet foretaget 12 opkøb, der tilsammen påvirkede penge strømmen negativt med mio. DKK. I blev der tilsvarende brugt 653 mio. DKK på opkøb. Frit cash flow Det frie cash flow, der sammensættes af pengestrøm fra driften på mio. DKK og pengestrøm fra investeringer på mio. DKK, udgjorde mio. DKK mod 434

11 Pengestrømme mio. DKK Pengestrøm fra driftsaktivitet 500 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet ekskl. M&A Frit cash flow mio. DKK i. Den positive udvikling i indtjeningen blev modvirket af en øget pengebinding i forbindelse med koncernens opkøb og det højere aktivitetsniveau. Ændring af regnskabspraksis Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) og yderligere danske oplysnings krav til årsrapporter for regn regnskabsklasse D. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før bortset fra behandling af pensionsforpligtelser. Der henvises Der henvises til Note 1. Regnskabsgrundlag for en nærmere gennemgang af de foretagne ændringer. Forskning og udvikling Forskning og udvikling er et bærende element i Danfoss. Disse aktiviteter er en for udsætning for, at koncernen løbende fornyer sig, er innovativ og skaber de produkter, der skal sikre den fremtidige vækst. I anvendte Danfoss 3,8% (: 3,9%) af omsætningen på forskning og udvikling inklusive venture aktiviteter, svarende til 739 mio. DKK. Dette er en stigning på 14%. Heraf blev der aktiveret 64 mio. DKK (55 mio. DKK) til strategiske udviklings projekter. I var fokus i Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division rettet mod at udvikle produkter og integrerede løsninger, der betyder, at Danfoss komponenter kan bruges mere energirigtigt i kundernes applikationer. For eksempel blev udbygning af energieffektiv og sikker drift af industrielle kølesystemer forbedret, da nye kontrol metoder blev indført i systemerne. De senere års stigende energipriser og den generelle bevågenhed på vedvarende energi og miljø har betydet, at Danfoss Heating Division i øgede sine udviklings aktiviteter inden for området. Danfoss Motion Controls Division introducerede flere nye funktionaliteter til højeffektfrekvensomformere og en særlig højeffektversion til kranapplikationer. Derudover blev den nye Automation Drive produktserie lanceret. Endvidere sendte divisionen en ny type frekvensomformere til brug for kompressorer på markedet. De blev udviklet i samarbejde med Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division. For yderligere informationer om produktudviklingsaktiviteterne henvises til de enkelte divisioners beretninger. En anden vigtig del af forsknings- og udviklings aktiviteterne er at få patenteret resultaterne og sikre, at allerede eksisterende Danfoss patenter ikke krænkes med skade for forretningen til følge. Hvert år skaber koncernen ca. 350 opfindelser, og heraf ender ca. 25% i sidste ende med at blive til et patent. I blev der indgivet 73 nye patent ansøgninger mod 83 året før, mens koncernen i alt fik godkendt 141 patenter. Det til svarende tal var i på 138. Det samlede antal patenter er ved udgangen af på

12 Året blev præget af mange opkøb, blandt andet af kinesiske Qinbao (Hangzhou) Plate Exchanger Co., Ltd. og den amerikanske kompressorproducent Scroll Technologies, som er det hidtil største opkøb i Danfoss historie. Forskning og udvikling er et bærende element i Danfoss og en forudsætning for, at koncernen løbende fornyer sig, er innovativ og skaber de produkter, der skal sikre den fremtidige vækst. Patenter spiller også en vigtig rolle i for bin delse med opkøb af virksomheder. Er adgangen til patentrettighederne hos opkøbs kandidaten således ikke sikret tilstrækkeligt, kan det betyde, at opkøbet ikke bliver gennem ført. Danfoss Ventures Danfoss Ventures befæstede i sin posi tion som en betydende udvikler af nye forretnings ideer. Det viste sig blandt andet ved et øget antal ideer fra både interne og eksterne interessenter og ved en vækst i netværks- og markedsføringsaktiviteterne. Danfoss anvendte i 86 mio. DKK på ventureaktiviteter mod 149 mio. DKK i. Nedgangen kan primært henføres til udspaltningen af Danfoss Bionics i, der i indgik med 85 mio. DKK. Derudover anvendes årligt et større beløb på ventureaktiviteter i divisionerne. Koncernens mål er fortsat at bruge et væsentligt millionbeløb til at fremme udviklingen af nye forretnings idéer, der ligger uden for de eksisterende kerne områder, men som vil kunne styrke eller udvide disse. Ventureporteføljen blev i udvidet med ti nye investeringer. Danfoss Ventures har i årets løb især øget fokus på områderne vand og vedvarende energi. Specielt»Cleantech«-teknologierne er interessante for Danfoss. Kendetegnende for»cleantech«er et stort indhold af viden. Disse produkter øger ydeevnen, effektiviteten eller produktiviteten samtidig med, at de reducerer omkostninger, forbrug af råstoffer og energi, affaldsproduktion eller forurening. I Danfoss Ventures tredje»man on the Moon«konkurrence deltog ti hold, der kom fra Kina, Indien, Frankrig, Tyskland og Danmark.»Man on the Moon«har til formål gennem seminarer og workshops at uddanne deltagerne og via gensidig konkurrence at frembringe og udvikle de bedste forretnings ideer. Der blev uddelt præmier til de tre hold med de bedste ideer, og det forventes, at mindst tre af de præsenterede forretnings ideer vil blive søgt realiseret. Danfoss Ventures etablerede i end videre»danfoss Golden Gate«-konceptet, der er en planlagt webbaseret adgangsvej ind i Danfoss organisationen for opfindere, iværksættere og entrepreneurer med interessante forretningsideer. For iværksættere uden for Danfoss kan dette være en nemmere måde at få adgang til Danfoss mange kompetencer.

13 Corporate Citizenship I 2002 tilsluttede Danfoss sig FN s Global Compact Initiative, der omfatter ti principper for god virksomhedsetik; menneskerettig heder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption. Siden 2002 har virksomheden gennemført en lang række initiativer, der skal medvirke til, at de ti principper overholdes, og at der sker en fortsat udvikling i koncernens arbejde med social ansvarlighed. Helt konkret afspejles målene i Danfoss politik for social ansvarlighed (CSR-politikken) og i miljøpolitikken. Danfoss ønsker at leve op til sit sociale ansvar i alle dele af forretningen. For at følge hvordan CSR-politikken implementeres og udvikler sig globalt, gennemfører koncernen hvert efterår en omfattende spørgeskema undersøgelse af arbejdet med social ansvarlighed. Spørgsmålene i undersøgelsen retter sig blandt andet mod indførelsen af interne procedurer, opfyldelse af god forretningsskik, overholdelse af FN s Global Compact og Miljø Alle Danfoss fabrikker var ved indgangen til året miljø certificerede, med undtagelse af fabrikkerne i Brasilien og Bulgarien, der er for små til at have nogen målelig miljøpåvirkning. 20 af fabrikkerne er også arbejdsmiljøcertificerede. Også i de tilkøbte virksomheder i indføres nu miljøledelsesprojekter. Enkelte har dog som følge af størrelsen meget få miljøpåvirkninger, og en certificering af dem er derfor ikke lønsom, da de ikke er store nok. Disse fabrikker vil dog senere blive pålagt at indføre miljøledelse, når produktionen når et givet niveau. Danfoss har vedtaget globale mål for koncernens samlede brug af potentielt skadelige stoffer, opløsningsmidler, energi, vand og HFC-gasser samt affaldsmængder og For at nå de ambitiøse mål, der er i koncernens strategier, er det vigtigt, at medarbejderne i Danfoss er kvalificerede og rustede til at klare de forretningsmæssige udfordringer, koncernen står over for. Danfoss arbejder derfor målrettet og konsekvent på at tiltrække, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere i hele organisationen. For at understrege dette vil der i de kommende år specielt blive sat fokus på udvikling af ledernes kompetencer. Gennem forskellige tiltag skal ledernes kompetencer styrkes, så de bliver bedre til at sætte mål, udvise lederskab, motivere og dygtiggøre med arbejderne. Medarbejderne har forskellige kompetencer og måske endda uud nyttede potentialer. For at identificere, fremme og udvikle medarbejdernes potentialer blev Accelerated Development Programme lanceret i. Programmet fokuserer i første omgang på lederudvikling, men vil i løbet af de kommende år udvides til andre med arbejder kategorier. udviklingen i specifikke indikatorer, der indgår i Global Reporting Initiative (GRI). Undersøgelsen udsendes til koncernens fabrikker og salgsselskaber i 48 lande verden over og giver med sine flere end 80 spørgsmål et detaljeret billede af de enkelte virksomheders håndtering af emner som diskrimination, børnearbejde, arbejdstagerrettig heder, forretningsetik, korruption og bestikkelse, produktsikkerhed, arbejdsmiljø og forholdet til lokalsamfundet. Undersøgelsen viser, at Danfoss selskaber vurderer overholdelse af koncernens politik for social ansvarlighed meget højt. Således svarer 95% af selskaberne, at de i fuldt omfang overholder koncernens CSR politik, hvilket er et tilfredsstillende niveau og på linie med sidste år. Også på indkøbsområdet har Danfoss i gennemført en række tiltag. Koncernen har udarbejdet nye globale auditerings værktøjer til brug ved vurdering af leverandører. Værktøjerne er blevet mere præcise, så indkøberne er endnu bedre rustede til at vurdere leverandørernes håndtering af menneske- og arbejdstagerrettigheder. Danfoss forventer i 2007 gode resultater fra de mange undersøgelser, der finder sted hos leveran dører over hele verden. Viden

14 arbejds ulykker. Alle fabrikker skal bidrage til opfyldelsen af målene, og koncernens samlede relative miljøpåvirkning inden for hvert af de nævnte områder skal årligt mindskes med 5 10% frem til 2008 i forhold til niveauet i De ambitiøse mål er i opfyldt for KRAN-stoffer (stoffer, der er kræftfremkaldende (K), skader evnen til at få sunde børn (R), giver allergi (A) eller skader nervesystemet (N)) og ulykker og næsten nået for affald. De øvrige mål er ikke nået på grund af kraftige aktivitetsstigninger i de relativt få fabrikker, der bruger det meste af koncernens samlede forbrug af opløsningsmidler, vand og HFC-gasser. Selvom disse fabrikkers forbrug af opløsningsmidler, vand og HFC- gasser er steget nogenlunde proportionalt med deres aktivitetsniveau, er stigningen procentuelt meget større end stigningen i koncernens samlede råvaremængde. Derfor stiger koncernens MPI (Miljøpåvirkningsindeks) for disse miljøpåvirkninger. En lang række af Danfoss produkter sænker energiforbruget til opvarmning, afkøling eller regulering af processers hastighed, og de økonomiske besparelser ved dette kan være store. De frekvensomformere og radiatortermostater, der er produceret de seneste fem år, har alene i sparet en CO2-udledning, der er højere end udledningen fra et års produktion af elektricitet i Danmark. Det svarer også til 100 gange mere end den årlige udledning af CO2 fra alle Danfoss produktionsfaciliteter og disses energiforbrug. Afsnittet om Corporate Corporate Citizenship Citizenshipinde indeholder en række yderligere informationer om koncernens CSR og miljøforhold. Medarbejderforhold havde ved udgangen af medarbejdere, hvilket er en stigning på ansatte i forhold til. Antallet af medarbejdere blev i løbet af øget med i forbindelse med tilkøb af nye virksomheder, mens antallet blev reduceret med 460 som følge af frasalg af datter virksomheder og aktiviteter. Den reelle vækst i antallet af medarbejdere blev således på 9%. Medarbejderne fordeler sig med i Europa (: ), i Nordamerika inklusive Mexico (1.536), i Asien- Pacific inklusive Kina (1.688) og 329 i øvrige regioner (484). I Danmark var der ved udgangen af ansat medarbejdere mod året før. Væksten i medarbejder antallet skyldes primært opkøb samt det højere aktivitets niveau. Direktion og bestyrelse I forbindelse med Danfoss generalfor samling den 4. april blev Henrik E. Nyegaard genvalgt som bestyrelsesformand, mens Hans Michael Jebsen blev valgt som ny næstformand. Daniel Meiland blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen, idet Tom Kähler ikke ønskede genvalg. Koncerndirektør og CFO Ole Steen Andersen har meddelt, at han går på pension i forbindelse med Danfoss ordinære general forsamling i april Som ny koncerndirektør er Frederik Lotz ansat pr. 1. februar Han tiltræder som CFO den 1. maj I november blev koncerndirektør og COO Niels B. Christiansen udnævnt til vice admini strerende direktør. Køb af virksomheder, forretnings udvidelser og etableringer i For at understøtte Danfoss strategi om at være nummer et eller to inden for alle strategiske kerneforretningsområder, foretog koncernen i løbet af 12 virksomhedsopkøb til en samlet anskaffelsessum på mio. DKK. De opkøbte virksomheder indgår i regn skabet for med 469 mio. DKK i omsætning, 2 mio. DKK i EBIT. Salg af virksomheder og aktiviteter i Der blev i løbet af foretaget fem frasalg inklusive udskilning af Danfoss Bionics. De frasolgte virksomheder og aktiviteter havde i en samlet omsætning til eksterne kunder på 349 mio. DKK, og indgår i regnskabet for med 361 mio. DKK.

15 Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Resultat opgørelse konsolideret fra Ejer andel Danfoss Semco A/S Danmark april 60% Avenir Energie Frankrig juni 100% Danfoss AquaZ A/S Danmark juni 51% Steinmann Apparatebau AG Schweiz Schmidt-Bretten Technology S.R.L. Rumænien Årlig omsætning mio. DKK *) Antal med arbej dere Anskaffel sessum mio. DKK **) juni 100% september 100% Hago Manufacturing Co. Ltd. USA september 100% Scroll Technologies USA september 100% Nopro Wärmesysteme Ges.m.b.H. Østrig september 100% Danfoss Qinbao (Hangzhou) Plate Exchanger Co. Ltd. Kina september 100% Bar GmbH Tyskland september 100% Sea Recovery USA november 100% **) Aztec Energy Partners USA december 100% *) Urevideret omsætning i, eller seneste regnskabsår forud for opkøbet **) På grund af en kontraktsmæssig fortrolighedserklæring kan anskaffelsesprisen ikke oplyses Salg af dattervirksomheder og aktiviteter Virksomhed Land Resultat opgørelse konsolideret til Ejerandel Antal med arbejdere Danfoss Bionics Koncernen Danmark/ Tyskland april 100% 6 Danfoss A/S, Support Factories, Plastic Danmark juli 100% 8 Danfoss A/S, Support Factories, Pressworks Danmark oktober 100% Danfoss Esco AS Norge december 100% Rico (Pty.) Ltd., Johannesburg Sydafrika december 100% Årlig omsætning mio. DKK *) Land *) Realiseret omsætning til eksterne kunder i Udskilning af Danfoss Bionics Immaterielle værdier På en ekstraordinær generalforsamling den 21. april blev det besluttet at udskille Bionics aktiviteterne via en spaltning til et selvstændigt selskab, Danfoss Bionics A/S. Alle aktionærer i Danfoss A/S fik i forbindelse med spaltningen tildelt det samme antal aktier i Danfoss Bionics A/S, som de i forvejen havde i Danfoss A/S. For yderligere information om Danfoss Bionics henvises til virksomhedens hjemme side: Immaterielle værdier i en virksomhed er svære at sætte tal på, og derfor indgår de heller ikke fuldt ud i virksomhedens regnskab. Af regnskabet fremgår kun de immaterielle værdier, der stammer fra de seneste års til købte virksomheder, og derfor giver regn skabet på dette område ikke et reelt billede af, hvilke værdier reelt repræsenterer. I forbindelse med køb af virksomheder udgør de immaterielle værdier den del af købsprisen, der ikke kan henføres til fysiske aktiver. Værdien udgøres af blandt andet Virksomhed

16 10 brand et, medarbejderne, kunderne og produkterne. Som følge af at goodwill ikke afskrives i henhold til IFRS og i takt med, at Danfoss i de senere år og specielt i har købt en del virksomheder, er posten goodwill vokset betydeligt. Siden er goodwillposten i balancen vokset fra 1,4 mia. DKK til 2,8 mia. DKK i. De internt opbyggede immaterielle værdier i Danfoss, såsom know-how, kunder, patenter og omdømme/brand repræsenterer for koncernen en stor værdi, der ikke fremgår af balancen. Danfoss omdømme/brand er vigtigt og værdifuldt for koncernen, da det er en indikator for den tillid, der er opbygget i forhold til kunder, medarbejdere, leverandører og andre af Danfoss interessenter. Tillid er derfor en meget vigtig parameter for Danfoss i forhold til opnåelsen af de formulerede, fremtidige vækstmål. Danfoss omdømme har i mange år været stærkt. At Danfoss brand et står stærkt, viser sig blandt andet i undersøgelsen»the World s Best Corporate Reputations «, der blev udarbejdet af konsulentvirksom heden Reputation Institute. Her kom Danfoss ind på en 11. plads blandt undersøgelsens 200 virksomheder fra 25 forskellige lande. For at understrege vigtigheden af omdømmet og brand et har Danfoss i sin nye perspektivplan sat fokus på en yderligere styrkelse af brand et i de kommende år. Et af de største aktiver i koncernen er medarbejderne. Danfoss har en engageret og velkvalificeret medarbejderstyrke og har løbende fokus på uddannelse og styrkelse af medarbejdernes kompetencer. Mange medarbejdere har været ansat hos Danfoss i mange år og opnår gennem jobbet en stor viden og erfaring omkring deres job funktioner. Medarbejdernes know-how er ikke værdiansat regnskabsmæssigt, men den udgør en stor værdi for Danfoss. Gennem langvarige relationer er det lykkedes at opnå en kundekreds, hvor relationerne ikke kun omhandler et kunde-leverandør forhold, men hvor også samarbejde om udvikling og tilpasning af produkterne i mange tilfælde foregår i fællesskab. Danfoss kundeportefølje og en lang række af komplementerende produkter inden for de enkelte forretningsområder repræsenterer således også en værdi, der ikke fremgår af regn skabet. Hertil kommer en række patenter, som er med til at sikre værdien af produktporteføljen. Risk Management Forretning er forbundet med risici, hvoraf nogle også kan blive til muligheder, blot risiciene er kontrollerede. Målsætningen for risiko styring er ikke et ønske om at eliminere alle risici, men om aktivt at beslutte hvilke risici, der kan accepteres og styres, og hvilke der helt skal undgås. God risikostyring kan styrke konkurrenceevnen, fordi virksomheden i kraft heraf kan forholde sig aktivt til sit risikobillede. Formålet med Danfoss Risk Management er blandt andet: at indsamle og konsolidere risikorelateret information at etablere en retvisende rapportering af de mest signifikante risici og derved medvirke til styring af disse at risiko styring i koncernen sker i overens stemmelse med gældende koncern politikker at styrke en åben forretningskultur med et generelt kendskab til risici samt en proaktiv holdning overfor håndteringen af disse. Organisering og forankring Risikostyring handler blandt andet om at involvere medarbejderne. Det handler også om at etablere en kultur, hvor relevante risici diskuteres åbent og på tværs af ansvars områder. De, der ved mest om konkrete risici og deres styring, er som regel risikoejerne selv. Ansvaret for Danfoss Risk Management er placeret i Corporate Risk Management, der er ansvarlig for konsolidering og rapportering, samt udvikling af processer og værktøjer. Da der naturligvis skal være en stærk forankring til divisionerne, er der til at støtte processen udpeget en Division Risk Manager i hver af disse.

17 Stor Eksempel på Risk Map A Konsekvens B C Tolerancegrænse Lille D Høj Risikostyring Risikostyring er en integreret del af den almin delige forretningsledelse. En række risici kan forsikres og bliver det som værn mod større økonomiske tab. Udover de lovpligtige forsikringer forsikrer koncernen også områder, hvor der kan opnås styringsmæssige eller administrative fordele. Danfoss har etableret globale masterprogrammer/ koncernpolicer, som det er obligatorisk for alle datter virksomheder at deltage i. Disse master programmer omfatter blandt andet All Risks Forsikring (maskiner, inventar, varelagre og driftstab), transport forsikring, erhvervsansvars- og produkt ansvarsforsikring samt direktions- og bestyrelses ansvarsforsikring. Herudover etablerer de enkelte virksomheder forskellige lokale forsikringsdækninger, herunder arbejdsskade forsikringer. Risk Mapping Den typisk anvendte arbejdsform til identifika tion og vurdering af risici er Risk Mapping. Som et led i koncernens Risk Management er Danfoss i gang med en implementering af Risk Mapping i hele koncernen. Ud over blot at identificere og vurdere væsentlige risici bidrager processen med følgende: en 360 vurdering af de mest signifikante risici, hvilket medfører en forbedret for ståelse og enighed blandt interessenterne en risikoprofil over de mest signifikante risici, placeret i forhold til hinanden ud fra sandsynlighed og konsekvens en risikostyringsprofil, hvor risici er placeret ud fra en vurdering af effekten af den aktuelle styring et forbedret grundlag for beslutning om hvilke risici, der kan accepteres, og hvilke der skal mindskes eller helt søges fjernet samt at få det kommunikeret tydeligt. Behovet for tværgående risikoanalyser og initiativer inden for strategisk risikostyring vil stige i takt med s øgede engagementer i mere komplekse markeder, som for eksempel løsningssalg. Men også udviklingen i Danfoss omgivelser kræver optimal risiko styring, når disse indikerer en øget følsomhed. Ovenstående figur viser, hvorledes Risk Mapping i praksis anvendes til at vise status på udvikling af risiciene. Hvert bogstav repræsenterer en risiko, og en eventuel udvikling i risikoens mulige konsekvens eller sandsyn lighed angives med en pil. Risk Mapping kan således blandt andet illustrere de risici, der ligger over en given tolerancegrænse, og som even tuelt senere er bragt under denne. Når en risiko således flyttes, kan det skyldes, at konkrete forbedringstiltag har haft sin virkning. Bevægelsen kan dog også ske som følge af en udvikling i eksterne eller øvrige interne forhold. Det er primært risici over tolerance grænsen der rapporteres til direktion og bestyrelse. Efterfølgende uddybes nogle af de risiko områder, der kan have indflydelse på koncernens evne til at nå sine målsætninger. Sandsynlighed 11 Lav

18 Strategisk/operationelle risici 12 Politisk/social risiko Politiske risici kan betyde ulemper, men også muligheder. For eksempel kan politiske indgreb med henblik på energibesparelse give nye afsætningsmuligheder eller styrke det eksisterende salg. På den anden side er politisk eller social uro en reel trussel i flere af de lande og regioner, Danfoss opererer i. Det omfattende program for ind- og udstationering af medarbejdere er med til at øge bevidstheden om kulturelle og historiske forskelligheder blandt medarbejdere, ligesom Danfoss CSR-politik understøtter tanke gangen om at agere med omtanke i forhold til det lokale samfund. Det nuværende risikobillede fremstår som velbalanceret i forhold til geografi og værdiskabelse, og derfor vurderer Danfoss, at der for tiden ikke er risikoforhold, som kan true koncernens samlede eksistens. Leverandørstyring Den brede sammensætning af produkt programmet og deraf følgende brede sammen sætning af leverandørporteføljen betyder, at risikoen for koncernen som helhed er begrænset. De anvendte styringssystemer og koncernstandarder sætter den enkelte forretningsenhed i stand til kontinuerligt at overvåge sine væsentligste leverandører. Derigennem varetages områder som kvalitetssikring, leveringssikkerhed samt miljøforhold. På nuværende tidspunkt ser Danfoss således ingen enkeltstående risici, der kan få væsentlig indflydelse på koncernens finansielle resultat. Kontraktstyring Med salgskontorer i 56 lande og indkøb på tre kontinenter stilles der store krav til kontrakt styringen for derved at begrænse risikoen for alvorlige tab. Denne styring foretages med baggrund i juridiske kontrakt manualer og procedurer, der skal begrænse risici til det acceptable. På baggrund af dette har Danfoss ikke identificeret enkeltstående risici, der kan true koncernens eksistens. Virksomhedsopkøb og integration I forbindelse med undersøgelsen af opkøbs emner gennemfører koncernen en velafprøvet og omfattende due diligence proces. Processen omfatter den købende forretningsenhed og en fast række af stabs funktionerne samt ofte også eksterne konsulenter. For hvert enkelt virksomhedsopkøb laves en integrations plan. Planen skal føre til, at integrationen foregår i henhold til forretningsplanerne, og at koncernen tager hånd om de forretningsmæssige muligheder og risici, såvel som de menneskelige aspekter. Virksomhedsopkøb er fortsat en vigtig del af koncernens vækststrategi, hvilket betyder, at risikostyringen også på dette område kontinuerligt bliver forbedret og opdateret. Ulovlig kopiering af Danfoss produkter Danfoss produkter er kendt for høj kvalitet, sikkerhed for brugeren og miljømæssig ansvarlighed. For at opretholde dette og for fremover at kunne levere nye produkter og løsninger til kunderne investerer Danfoss tid og penge i blandt andet produktudvikling og kvalitetssikring. I de senere år er antallet af sager, hvor Danfoss brand eller produkter kopieres ulovligt, steget. Kopiprodukterne er oftest karakteriseret ved en dårligere kvalitet og kopiproducenterne ved deres manglende interesse for miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold. Danfoss afdeling for beskyttelse af immaterielle rettigheder (IPR-rettigheder) har kontorer i Danmark og Kina, hvorfra medarbejderne i samarbejde med advokater og offentlige myndigheder undersøger enhver mistanke om ulovlig kopiering. Dette sker for at beskytte både kunderne og Danfoss egne rettigheder samt for at bringe den illegale produktion til ophør. Finansielle risici Den overordnede overvågning og styring af koncernens finansielle og operationelle risici finder sted i koncernens treasuryafdeling i samarbejde med koncernens forretnings enheder.

19 Renterisiko Koncernens renterisiko kan primært hen føres til rentebærende gældsposter og den likvide beholdning. Koncernen betjener sig af såvel fastforrentede lån som lån med variabel rente. Valget mellem variabel og fast rente sker efter en vurdering af den forventede fremtidige renteudvikling samt låne porteføljens størrelse. En stigning i renteniveauet på 1% point i forhold til balancedagens rente- og balance Likviditetsrisiko Koncernen opgør løbende likviditets- og finansieringsbehov på baggrund af blandt andet regnskaber, budgetter og strategiplaner. Styringen af dattervirksomhedernes likviditet og finansiering baseres på, at nettofinansierings udgifterne på koncernbasis reduceres mest muligt. I den forbindelse er der etableret cash pools i henholdsvis EUR, DKK, GBP, USD, SEK og NOK. Alle vesteuropæiske virksomheder del tager i en EUR cash pool hos en af koncernens hovedbanker. For at kunne sikre en tilfredsstillende likviditet i forhold til koncernens forskellige aktiviteter har forskellige banker givet Danfoss langfristede bindende kredit tilsagn, hvoraf ca. 2,7 mia. DKK er uudnyttede ultimo. Kreditrisiko Koncernens kreditrisici stammer hoved sageligt fra tilgodehavender fra salg samt indeståender i pengeinstitutter. Tilgodehavender fra salg er fordelt på mange kunder og geografiske områder. Der foretages en systematisk kreditvurdering af alle kunder, og en eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender foretages på baggrund af denne vurdering. Den danner ligeledes grundlag for de betalingsbetingelser, der tilbydes den enkelte kunde. Forsikring af kreditrisikoen foretages, hvor det skønnes nødvendigt. Koncernen har historisk set kun i begrænset omfang haft tab på sine tilgodehavender. Anden risikoafdækning Udviklingen i de globale råvarepriser påvirker koncernens indtjening. Som supplement til fastprisaftaler med leverandører fore tager enkelte forretningsenheder i Danfoss Koncernen endvidere risikoafdækning med finansielle instrumenter i forbindelse med koncernens køb af metaller og elektricitet. Risikoafdækning med finansielle instrumenter Valutarisiko arbejder i dag med ca. 40 valutaer, og udsving i disse valutaers kurs over for DKK kan påvirke koncernens resultat, cash flow og egenkapital. Koncernen opgør løbende hver enkelt virksomheds valutarisiko fordelt på kommercielle pengestrømme og finansielle positioner målt i fremmed valuta for derved at kunne reagere på udviklingen og således begrænse eventuelle udsvings påvirkning. Endvidere opgøres risikoen ved omregning og konsolidering af virksom hedernes resultater. Derudover indgår forvent ningerne til udviklingen i de forskellige valutaer som grundlag for styring af koncernens valuta risiko. Koncernens væsentligste valutaeksponering relaterer sig til EUR, USD og GBP. Et fald i kursen på disse valutaer på 1% i forhold til balancedagens valutakurs forventes isoleret set at have en negativ indvirkning på pengestrømme i 2007 på henholdsvis 24 mio. DKK på EUR (: 23 mio. DKK), 5 mio. DKK på USD (: 6 mio. DKK) og 5 mio. DKK på GBP (: 4 mio. DKK). De finansielle instrumenter, der anvendes til afdækning af valutarisici, behandles regnskabsmæssigt i overensstemmelse med reglerne om»hedge accounting«i IAS 39. niveau forventes isoleret set at have en negativ indvirkning på resultat før skat i 2007 på 7 mio. DKK (: 6 mio. DKK). 13 s internationale aktivi teter betyder, at koncernens resultat, cash flow og egenkapital påvirkes af udviklingen i valutakurser og renter i en lang række lande, og derfor er det nødvendigt at kvantificere og håndtere de risici, der er forbundet hermed.

20 sker altid med basis i et forventet fremtidigt kommercielt behov. Pensionsforpligtelser 14 Danfoss har pensionsforpligtelser i form af Defined Benefit ordninger (tilsagns ordninger) i dattervirksomheder i en række lande, hvor der har været tradition for denne form for pensioner. Forpligtelsen er følsom over for en række parametre såsom rente, levetid og optjening af pensionsrettigheder. Danfoss arbejder aktivt for at mindske risiciene blandt andet ved, at der fremover ikke oprettes flere Defined Benefit ordninger. Derudover har Danfoss lukket for tilgang af nye medlemmer i de eksisterende ordninger. Defined Benefit forpligtelserne modsvares i nogle af landene af opsparinger. Her søger Danfoss at mindske risiciene ved at føre en investeringspolitik, hvor de investerede midler spredes imellem flere aktivklasser og under hensyntagen til, at sikre et optimalt afkast. Hasard risici Det er koncernens politik at anvende for sikring som værn imod større økonomiske tab inden for visse risikoområder. Dette er blandt andet anvendt til afdækning af produkt- og erhvervsansvar, visse former for tab af materielle aktiver og i forbindelse med driftstab. Produkt- og erhvervsansvar Hovedparten af Danfoss produkter udgør i sig selv ingen fare, når de anvendes, men kan indgå som delkomponenter i slut produkter, der eventuelt kan være en risiko for omgivel serne. Denne risiko overvåges og styres gennem kvalitets- og miljøstyringssystemer, der berører både leverandører, egen produktion og produktudvikling. Dette sikrer en ensartet høj kvalitet samt begrænser miljø- og arbejds miljømæssige belastninger som følge af produktion, anvendelse og bortskaffelse af Danfoss produkter. Corporate Governance Danfoss Corporate Governance politik er med enkelte undtagelser i overensstemmelse med anbefalingerne fra Københavns Fondsbørs komite for god selskabsledelse. Danfoss er en familieejet og fondsejet virksomhed og har derfor ikke de samme informationsforpligtigelser som en børs noteret virksomhed. Danfoss har dog valgt i vid udstrækning at følge de retningslinjer, der er gældende for børsnoterede selskaber. Herunder har Danfoss redegjort for undtagelserne. God selskabsledelse baseres på nøgleord som ansvarlighed og integritet, ligesom åbenhed om koncernens aktiviteter spiller en væsentlig rolle. Det er således vigtigt, at den enkelte leder forstår at agere i forhold til dette samt handler inden for både egne beføjelser og lovgivningens rammer. Danfoss har et todelt ledelsessystem bestående af en bestyrelse og en direktion. Selskabets vedtægter og værdier, lovgivningen samt en lang række procedurer omkring intern styring og kontrol er også elementer, der indgår i Danfoss Corporate Governance. Danfoss afvigelser fra anbefalingerne fra Københavns Fondsbørs komite for god selskabsledelse Anbefaling nr. III.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en informations- og kommunikationspolitik. Endvidere anbefales det, at der udarbejdes procedurer, der sikrer, at alle væsentlige oplysninger af betydning for aktionærernes og finansmarkedernes vurdering af selskabet og dets aktiviteter samt forretningsmæssige mål, strategier og resultater offentliggøres straks på en pålidelig og fyldestgørende måde, medmindre offentliggørelse kan undlades efter de børsretlige regler. Danfoss er en familie- og fondsejet virksomhed, og har derfor ikke den samme informations forpligtelse overfor aktionærerne og finans markederne som en børsnoteret virksomhed.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning Årsrapport 2002 GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002 Ledelsens beretning 7 GN i hovedtræk 8 Forventninger til 2003

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere