Budget Budgetoverslag i detaljer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer"

Transkript

1 overslag i detaljer

2 Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave i detaljer (denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. i detaljer indeholder: - og anlægsoversigt Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og låneoversigt Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende: o o o o Forside forudsætninger Anlægsoversigt oversigt God læselyst. 1

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Byrådets mission og vision... 3 opgørelse Skattefinansieret anlæg Økonomi- og Erhvervsudvalget: Mission og vision Renter Finansforskydninger Lån Tilskud og udligning Skatter Ældreboliger Kommunale ejendomme Brand og Redning Centralfunktioner Fælles formål Tværgående aktiviteter Vej- og Trafikudvalget: Mission og vision Kollektiv trafik Veje Entreprenøropgaver Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget: Mission og vision Kultur og Fritid Børne- og Ungeudvalget: Mission og vision Skoler Børn og Familie Socialtilsyn Midt Handicap - børn Handicap sociale overførsler Familiesektionen institutioner Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: Mission og vision Social service Sundhedsområdet Socialpsykiatri Aktivitetsbestemt medfinansiering Social service institutioner Arbejdsmarkedsudvalget: Mission og vision Arbejdsmarked - service Arbejdsmarked - overførsler Sociale overførsler Arbejdsmarked - institutioner Ældre- og Handicapudvalget: Mission og vision Ældreområdet Handicap - voksne Fritvalgsområdet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Mission og vision Natur og Miljø Planlægning og Byggemodning Hovedoversigt Tværgående artsoversigt Låneoversigt

4 BYRÅDET Mission: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område. Vision: Silkeborg Kommune - et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder. 3

5 BUDGETOPGØRELSE 4

6 opgørelse Mio. kr. - netto 2014 sår Skatter , , , , ,5 Tilskud og udligning -956,9-932,1-910,5-895,6-880,9 Betinget balancetilskud -47,8-47,7-63,5-63,5-63,4 Likviditetstilskud/finansieringstilskud -47,8-31,8 Beskæftigelsestilskud -202,0-196,8-196,8-196,8-196,8 i alt , , , , ,7 Driftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 684,2 658,7 601,3 570,9 547,2 Vej- og Trafikudvalget 116,3 117,0 117,0 117,0 117,0 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 135,5 139,4 139,1 139,6 140,0 Børne- og Ungeudvalget 1.310, , , , ,0 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 620,4 610,2 610,2 610,2 610,2 Arbejdsmarkedsudvalget 20,2 19,6 19,6 19,6 19,6 Ældre- og Handicapudvalget 795,9 819,8 819,8 819,8 819,8 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Driftsudgifter ex. overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige 3.691, , , , ,9 Børne- og Ungeudvalget 20,9 19,7 19,7 19,7 19,7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.171, , , , ,0 Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i alt 1.192, , , , ,7 Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene 91,9 184,5 278,2 Driftsudgifter i alt 4.884, , , , ,8 Renter m.v. 17,3 13,2 14,5 17,8 18,8 Resultat af ordinær drift -258,2-284,1-251,9-262,1-263,2 Anlægsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 52,5 39,3 59,4 62,5 42,5 Vej- og Trafikudvalget 128,6 66,9 66,6 75,0 56,0 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 16,8 16,4 26,3 17,5 14,1 Børne- og Ungeudvalget 50,7 62,0 7,3 23,9 52,3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1,5 0,1 7,4 12,6 4,5 Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Handicapudvalget 46,1 115,4 134,1 60,0 71,2 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 46,8 21,0 29,2 37,8 39,8 Anlægsudgifter i alt 343,0 321,1 330,3 289,3 280,4 Resultat af skattefin. område 84,7 37,0 78,4 27,2 17,3 Forsyningsvirksomhed Affaldshåndtering Likviditet Resultat af skattefinansierede område 84,7 37,0 78,4 27,2 17,3 Låneoptag/ændret afdragsprofil -35,5-37,5-28,3-34,2-25,8 Energiinvestering - låneoptag -34,0-24,0-18,0-12,0 Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud -38,0-78,0-78,0-25,3-32,4 Afdrag på lån 88,7 87,5 78,3 84,2 75,8 Finansforskydninger (inkl. kursreg.) -66,2 14,5 15,0 14,1 13,4 Ændring af likvide aktiver -0,3-0,5 47,3 54,0 48,2 Anm.: Positive tal angiver udgifter, negative tal angiver indtægter 5

7 SKATTEFINANSIERET ANLÆG 6

8 Anlægsoversigt ANLÆGSARBEJDER sår Bevilling/projekt - i kr. i -priser Senere Bevilling 12 Kommunale ejendomme Salg Køb Vedligehold i hht. Energi-investeringer Energi-investeringer Renoveringer og vedligehold Bevilling 13 Brand og Redning Materiel Bevilling 15 Fælles formål Modernisering mv. IT infrastruktur/materiel Digtalisering Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Campus Bindslevs Plads Stadionprojektet Pulje til særlige indsatser/vækstpulje Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter Pulje til nedrivning Anlægspulje til senere disponering ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Bevilling 25 Veje Mindre anlægsarbejder Vejbelysning - kabellægning Vejbelysnig - fortove Vejbelysning, udskiftning til LED Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning Christian 8. vej Nørretorv til Lyngbygade Nordskovvej Drewsensvej vest, forlængelse til Herningvej Havneområdet, renovering Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg Resendalvej (Østre Højmarksvej) Hårupvej, forlægning vest om Hårup Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning Vej fra rådhus vest til p-kælder Kryds Viborgvej - Nordre Ringvej Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier Søndertorv, renovering Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen Trafiksikkerhedsplan, inkl. Trafiksikkerhedsby Søtorvet Kantsten (Nordre og Østre) Cykelstier med medfinansiering Jernbaneskæring ved Frederiksberggade Erhvervskorridor, vest Rustrupvej, Toftevænget, Saltenvej Nordre Ringvej/Ansvej Højmarkslinien Renovering Århusvej Supercykelsti

9 ANLÆGSARBEJDER sår Bevilling/projekt - i kr. i -priser Senere Center Nord, etape Vestre Højmarksvej Modernisering Dybdalen Ny Randersvej Funder Allé til Stjernebyen VEJ- OG TRAFIKUDVALGET Bevilling 34 Kultur og Fritid Renoveringsopgaver i Indelukket Bynært aktivitetsområde i Kjellerup Bynært aktivitetsområde i Silkeborg Forbedring af koncertaktiviteter Søsportsanlæg, Sølystparken Renovering af søbade Kunstsgræsbaner Friluftsfaciliteter Akvitetsdæk på motorvejstunnellen Ellingbanen Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej Etablering af nye idrætsanlæg Forbedrede omklædningsfacilteter, Resenbro Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde Udbygning af Svømmecenter Nordvest Haller Udskiftning af nøglesystemer Ombygning og forbedring Bibliotek/kulturhus i Them Indretning af lokale til Perronteatret Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer Udearealer på Bindslev Plads Ombygning og forbedring af ejendomme KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Bevilling 41 Skoler Modernisering, Kjellerup Skole Modernisering, Thorning Skole Modernisering, Vestre Skole Dybkær specialskole Frisholm skole 2. etape Driftsoptimering af lokaler Funder skole, udvidelse og modernisering Fårvang Skole, renovering af overbygning Resenbro Skole, modernisering Bryrup Skole, modernisering Skolereformen / undersøgelser og projektering Bevilling 43 Børn og Familie Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg Resenbro børnehave Fårvang børnehave Pulje til bygningsæmssige ændringer Silkeborg, moderniseringer af insitutioner Funder - ny daginstitution etape Funder - ny daginstitution etape Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup

10 ANLÆGSARBEJDER sår Bevilling/projekt - i kr. i -priser Senere Alderslyst Digitalisering i daginstitutionerne Gjern (tilbygning) Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 2 daginstitutioner i Them Bevilling 45 Handicap - børn Nyt aflastningstilbud med 10 pladser Anlægspulje BØRNE- OG UNGEUDVALGET Bevilling 53 Socialpsykiatri Anlægstilag inden for Psykiatriområdet Nyt plejecenter 10 boliger Pulje til velfærdsteknologi Nyt socialpsykriatrisk botilbud ca. 20 pladser SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Bevilling 73 Ældreområdet Plejecenter Marienlund- skitse/servicearealer/inventar Plejecenter Marienlund - boligdel 88%/beboerindskud 2% Plejecenter Marienlund - egenfinan./grundkapital 10% Nyt plejecenter i Silkeborg (1. etape) Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/ beboerindskud 2% (1. etape) Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10% (1. etape) Nyt plejecenter i Silkeborg (2. etape) Nyt plejecenter i Silkeborg boligdel 88%/beboerindskud 2% (2. etape) Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10% (2. etape) Ombygning Skovly/Birkebo Ombygning Skovly/Birkebo - boligdel 88% /beboerindskud 2% Ombygning Skovly/Birkebo - egenfin./grundkapital 10% Ombygning Fårvang Plejecenter Ombygning Fårvang Plejecenter - boligdel 88% /beboerindskud 2% Ombygning Fårvang Plejecenter - egenfin./grundkapital 10% Genoptræning Remstruplund Velfærdsteknologi mv Velfærdsteknologi Plejecenter Marienlund Daghjem Center/cafe Udredning ift. gennemførsel af om- og udbygningsplanen Bevilling 74 Handicap - voksne Anlægstiltag indenfor Handicapområdet Diverse bygningsmæssige ændringer Udbygning af tilbud i STU-regi/Lysbro Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter Plejehjem til ældre handicappede borgere Boliger til voksne med svær udviklingshæmning Pulje til investeringer i velfærdsteknologi ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET Bevilling 81 Natur og Miljø Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer

11 ANLÆGSARBEJDER sår Bevilling/projekt - i kr. i -priser Senere Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt) De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler) Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur) Gubsø sti 500 Kjellerupbanen Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.) Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje) 300 Stier i naturområder v/hedevang, Fårvang 300 Shelter, sti mv. v/rødebæk Enge 300 Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage 200 Naturhandleplaner Oplev Gudenåen Gudenå-projekter Nipgård sø Naturgenopretning Vrads/Sepstrup 400 Vandet og Middelhede mose Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m Forundersøgelser, færdiggørelse og ad hoc formål Landsbyfornyelse Tippetbakken, Gjessø Krondyrvej, Ans Gødvad Enge 1. og 2. etape, Silkeborg Margrethesvej - 2. etape, Voel Tingbakken - 3. etape, Gjern Romervej - 2. etape, Grauballe Øst for Turkuvej (Raumavej), Silkeborg Frisholmparken - 1. og 2. etape, Them Mørksøvej, Virklund Ballebyvej/Brunbakkevej, Silkeborg Skovvej/Karolinelundsvej, Gjern Nyt område Buskelund, Silkeborg Sidevej til Egernvej, Ans Neptunvej, Hårup Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket Skærskovgårdsvej, Funder Fabriksvej, Kjellerup Dybkærcenteret - 2. etape, Silkeborg Erhvervskorridoren, Silkeborg Erhvervsområde Georg Jensens vej og A. P. Møllers vej, Silkeborg Lergravsvej II, Kjellerup Kjellerup syd (særindustri), Kjellerup A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg Hårup Tværvej 2. etape, Hårup Grund til plejecenter, Silkeborg PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET ANLÆG I ALT

12 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Mission: Økonomi- og Erhvervsudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision: Økonomi- og Erhvervsudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod. 11

13 Bevilling 2 Renter Netto 1000 kr. i løbende priser Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld Renter af langfristet gæld Kurstab I alt

14 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 02 Renter Renter af likvide aktiver kr. Løbende priser Netto På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger. Renteindtægten er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig beholdning på 500 mio. kr. og med en forrentning på 1,5 % Renter af kortfristede tilgodehavender kr. Løbende priser Netto Denne funktion indeholder renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav Renter af langfristede tilgodehavender kr. Løbende priser Netto Denne funktion indeholder renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virksomheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år Renter af kortfristet gæld kr. Løbende priser Netto Renteudgifterne vedrører tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter Renter af langfristet gæld kr. Løbende priser Netto Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo Kurstab kr. Løbende priser Netto Der budgetteres med et nettokurstab i forbindelse med pleje af kommunens formue. 13

15 1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET 02 RENTER BUDGET 02 Renter Renter Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Renter af langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 001 Tilbagebetaling af grundskyld Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Kommunale ældreboliger Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt Realkreditobligationer

16 Bevilling 3 Finansforskydninger Netto 1000 kr. i løbende priser Forskydninger i likvide aktiver Pantebreve Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kirkelige skatter og afgifter I alt

17 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 03 Finansforskydninger Forskydninger i likvide aktiver kr. Løbende priser Netto Her budgetteres med forskydninger vedrørende kassen Indskud i Landsbyggefonden kr. Løbende priser Netto Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden for 75 boliger årligt i og 2016 samt 50 boliger årligt i 2017 og Grundkapitalindskuddet beregnes med 10 % for årene og 2016 samt 14 % for 2017 og Pantebreve kr. Løbende 2014 priser Netto I 2016 og 2017 afsat 0,5 og 0,7 mio. kr. til udbetaling af rente- og afdragsfrit lån Andre langfristede udlån og tilgodehavender kr. Løbende priser Netto Funktionen indeholder indtægter vedrørende tilbagebetaling af lån Kirkelige skatter og afgifter kr. Løbende priser Netto Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter. 16

18 1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER BUDGET 03 Finansforskydninger Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Kassebeholdning Forskydninger i langfristede tilgodehavender Indskud i landsbyggefonden m.v Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Silkeborg Sportscenter Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere ( 27) 013 Sygedagpenge i øvrigt Sygedagpenge i øvrigt med 100 pct refusion 095 Refusion af dagpengeydelser Refusion af ATP bidrag Kontanthjælp, aktivering og revalidering m.fl. 020 Sygedagpenge og barselsdagpenge ATP bidrag kontant og uddannelseshjælp 152 Bidrag af kontanthjælp ATP bidrag sygedagpenge Bidrag af dagpenge ved sygdom og fødsel m.v. nyt system 116 ATP bidrag revalidering og ledighedsydelse 117 ATP bidrag til fleksjobansatte ATP bidrag af ressourceforløbsydelse i 200 ressourceforløb 17

19 1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER BUDGET PENSION IØVRIGT 018 Delpension Skattepligtig Refusion af offentlige pensioner Indeværende år Fleksydelse Bidrag vedr. fleksydelse Refusion vedr. fleksydelse Indeværende år Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter 001 Forskudsbeløb af kirkeskat Landskirkeskat Lokale kirkelige kasser Kirkekasser

20 Bevilling 4 Lån Netto 1000 kr. i løbende priser Afdrag på lån Optagne lån I alt

21 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 04 Lån Forskydninger i langfristet gæld kr. -priser Anlægsprojekter, lånefinansieret Energiinv Ældreboliger Netto På denne funktion budgetteres med kommunens låneoptagelse (indtægt) og afdrag på lån (udgift). Låneoptagelse: Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag svarende til 50 mio. kr. årligt, set i forhold til kommunens almindelige låneoptag. Herudover optages lån til hvile i sig selv energiinvesteringer samt ældreboliger. Der er forudsat et låneoptag i 10-årige serielån med første ydelse året efter. Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 24 mio. kr. i, 18 mio. kr. i og 12 mio. kr. i Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af ældreboliger på stadiongrunden budgetteres med 78 mio. kr. i og I 2017 og 2018 budgetteres med låneoptagelse i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter. Afdrag på lån: Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo

22 1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET 04 LÅN BUDGET 04 Lån Afdrag på lån og leasingforpligtelser Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

23 Bevilling 5 Tilskud og udligning Netto 1000 kr. i løbende priser Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Udligning af købsmoms I alt

24 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud kr. Løbende priser Netto Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt visse tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Her budgetteres: Generelle statstilskud. Landsudligning. Udligning af selskabsskat. Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsagelig ligger uden for det enkelte Byråds indflydelse. Herefter bliver det i højere grad forskelle i kommunernes serviceniveau, der slår igennem i udskrivningsprocenterne, således at et højt serviceniveau normalt betyder et stort udskrivningsbehov og dermed høj udskrivningsprocent. På denne måde bliver der sammenfald mellem Byrådets kompetence og økonomiske ansvar. Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skattesiden/udligningssiden, nemlig: Selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene: Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb i. Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene 2016 til 2018 er anvendt KL s tilskud- og udligningsmodels prognose for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. År Udskrivningsgrundlag (mio. kr.) , , , ,7 Udskrivningsprocent, grundværdier vedr. øvrige ejendomme (statsgaranterede), grundværdier vedr. produktionsjord (statsgaranterede) og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, ,3 mio. kr., 2.245,1 mio. kr. og 28,26. Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på ,3 mio. kr. Heraf udgør det betingede balancetilskud 3 mia. kr. Silkeborg Kommune modtager netto 951,2 mio. kr. i. Beløbet er sammensat således (mio. kr.): Landsudligning Statstilskud Statstilskud betinget 754,8 mio. kr. 129,4 mio. kr. 47,7 mio. kr. 23

25 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Overudligning Udligning af selskabsskat 0,1 mio. kr. 19,2 mio. kr. Beløbene fremkommer således: Landsudligning Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. I landsudligningen er udligningsniveauet på 58 pct. Udligningen sker efter følgende beregning: ((beskatningsgrundlag pr. indbygger * skattetryksfaktoren) udgiftsbehov pr. indbygger)* 0,58 * betalingskommune folketal Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger forventes i statsgarantiberegningen at blive kr. Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Økonomiog Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,9078 %. Udgiftsbehovet pr. indbygger er kr. Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketallet pr.1. januar. Til beregningen benyttes det befolkningstal, der indgår i statsgarantiberegningen, hvor betalingskommunefolketallet er på pr. 1. januar i Silkeborg Kommune. Den samlede beregning er således: ((170,330*0,249078) 56,915) x 0,58 x = t. kr. i. Der er budgetteret med korrektion fro overudligning med 0,1 mio. kr. Statstilskud Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Fordeling af statstilskud Mio. kr. Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke Akt 125 af 19. juni ,3 Tilskud vedr. landsudligningen ,6 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud ,4 Regulering vedr. tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer, jf. L 582 af 18. juni ,2 Regulering vedr. tilskud til kommuner, som gennemførte en skattenedsættelse af 2013, jf. L 582 af 18. juni 2012 Statstilskud i alt fordelt efter indbyggertal ,7 Heraf betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter

26 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Betinget bloktilskud En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. Endvidere kan finansministeren for det enkelte år beslutte, at op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. For er der ikke fastsat et betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifterne. Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsættelse indebærer ordningen, at økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer økonomi og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner, efter individuelle kriterier eller som en kombination heraf. Nedsættelse af bloktilskuddet, hvis udgiftsrammerne overskrides Med virkning fra og med regnskabet for 2012 er der endvidere indført en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. For tager en eventuel regnskabssanktion udgangspunkt i det aftalte udgiftsniveau. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse. Ved den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter kommunernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor. Beregning af statstilskud i Statstilskud der fordeles efter folketal er ,7 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel af det samlede folketal pr. 1. januar i statsgarantiberegningen er 1,5899 pct. Statstilskuddet beregnes således som: ,7 * 0, = 177,094 mio. kr., hvor af 47,7 mio. kr. er betinget balancetilskud. Udligning af selskabsskat Der sker en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger (her benyttes det indbyggertal (89.807) der svarer til statsgarantien) er /89.807= 612 kr., landsgennemsnitsprovenuet er kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: ( ) * 0,5 * = 19,243 mio. kr. Tilskud til skattenedsættelser i For er der etableret en tilskudsordning til de kommuner, som for nedsætter skatten inden for en samlet ramme på 150 mio. kr. Tilskuddet kan højest udgøre 75 % af provenutabet i, 50 % i 2016 og 2017 samt 25 % i Der budgetteres med et tilskud på 75 % i i forbindelse med fjernelse af dækningsafgiften på forretningsejendomme. 25

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere