Under 25 år 13 39,4% år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt ,0% ,3% ,2% ,2% ,2% ,2% I alt ,0%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0%"

Transkript

1 Alder Under 25 år 13 39,4% år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% Semester ,3% ,2% ,2% ,2% ,2% Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? STX Gymnasiet og MGK mellemlang videregående. (Professionsbachelor). Folkeskolelærer STX + privat uddannelse som Kranio Sakral Terapeut Uddannet performer på School og Stage Arts, Vordingborg Gymnasiet Musikvidenskab i to år på Aarhus Uni, samt diverse musikkurser. Friskole, gymnasium, samt 2 år på MGK studentereksamen, stx. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Helt enig 22 66,7% Enig 10 30,3% Hverken/eller 1 3,0% Helt uenig 0 0,0%

2 Semesteret var generelt fagligt udfordrende Helt enig 23 69,7% Enig 6 18,2% Hverken/eller 3 9,1% Uenig 1 3,0% Helt uenig 0 0,0% Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Helt enig 14 42,4% Enig 13 39,4% Hverken/eller 3 9,1% Helt uenig 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 3 9,1% Semesteret krævede en stor arbejdsindsats fra min side Helt enig 19 57,6% Enig 12 36,4% Hverken/eller 2 6,1% Helt uenig 0 0,0% Min samlede arbejdsindsats på semestret levede op til studiets forventninger Helt enig 11 33,3% Enig 12 36,4% Hverken/eller 4 12,1% Uenig 4 12,1% Helt uenig 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 2 6,1%

3 Min samlede arbejdsindsats på semestret levede op til mine egne forventninger Helt enig 11 33,3% Enig 13 39,4% Hverken/eller 3 9,1% Uenig 4 12,1% Helt uenig 1 3,0% Ved ikke/ikke relevant 1 3,0% Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester (inkl. januar/august)? 12 eller derunder 0 0,0% ,1% ,2% ,3% ,3% ,2% 55 eller derover 0 0,0% Planlægning - Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om semestrets aktiviteter via skema og opstartsmøde Helt enig 7 21,2% Enig 14 42,4% Hverken/eller 6 18,2% Uenig 5 15,2% Helt uenig 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 1 3,0%

4 Planlægning - Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og udstrækning var planlagt hensigtsmæssigt Helt enig 2 6,1% Enig 10 30,3% Hverken/eller 7 21,2% Uenig 10 30,3% Helt uenig 3 9,1% Ved ikke/ikke relevant 1 3,0% Planlægning - Omfanget af studieaktiviteter iværksat af studiet var passende Helt enig 3 9,1% Enig 14 42,4% Hverken/eller 9 27,3% Uenig 3 9,1% Helt uenig 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 4 12,1% Planlægning - Eksamensplaner blev udmeldt til aftalt tid, jf. Studienævnets deadlines for eksamensplaner Helt enig 9 27,3% Enig 17 51,5% Hverken/eller 1 3,0% Uenig 1 3,0% Helt uenig 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 5 15,2% Information - Jeg følte mig semestret igennem velinformeret om... - praktiske forhold (aflysninger, lokaleændringer, tilmeldingsfrister, litteratur, m.m.) Helt enig 7 21,2% Enig 15 45,5% Hverken/eller 5 15,2% Uenig 6 18,2% Helt uenig 0 0,0%

5 Information - Jeg følte mig semestret igennem velinformeret om... - ekstraordinære studierelevante arrangementer (f.eks. Kandidatdag, phdforsvar, gæsteforelæsninger, gæsteworkshops, ekskursioner) Helt enig 12 36,4% Enig 17 51,5% Hverken/eller 3 9,1% Helt uenig 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 1 3,0% Information - Jeg følte mig semestret igennem velinformeret om... - studiepolitiske forhold, herunder studienævnets arbejde (fra studenterrepræsentanterne, på opstarts- og stormøder, samt via hjemmesiden) Helt enig 7 21,2% Enig 15 45,5% Hverken/eller 9 27,3% Helt uenig 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 2 6,1% Information - Jeg følte mig semestret igennem velinformeret om... - sociale aktiviteter i forbindelse med studiet (opstarts/stormøder, interne koncerter/ improarrangementer/ fester o.l.) Helt enig 7 21,2% Enig 16 48,5% Hverken/eller 5 15,2% Uenig 1 3,0% Helt uenig 1 3,0% Ved ikke/ikke relevant 3 9,1%

6 Rammer - De fysiske rammer omkring afviklingen af undervisningen var gode (lokaler, Av-udstyr, instrumenter mv.) Helt enig 8 24,2% Enig 17 51,5% Hverken/eller 3 9,1% Uenig 2 6,1% Helt uenig 2 6,1% Ved ikke/ikke relevant 1 3,0% Rammer - It-faciliteter og services var gode (scriptorium, printning, nyhedsgrupper (Moodle), adgang til relevante oplysninger hjemmefra mv.) Helt enig 3 9,1% Enig 17 51,5% Hverken/eller 8 24,2% Uenig 3 9,1% Helt uenig 1 3,0% Ved ikke/ikke relevant 1 3,0% Rammer - It-faciliteterne blev anvendt hensigtsmæssigt fra studiets side (af undervisere, sekretærer, it-medarbejdere m.fl.) Helt enig 6 18,2% Enig 13 39,4% Hverken/eller 8 24,2% Uenig 2 6,1% Helt uenig 1 3,0% Ved ikke/ikke relevant 3 9,1% Har du fulgt fag på det musikalske spor dette semester? Ja 17 51,5% Nej 16 48,5%

7 Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Jeg har orienteret mig i modulets fagbeskrivelse og dermed målsætning for modulet (viden, færdigheder og kompetencer) Helt enig 5 29,4% Enig 9 52,9% Hverken/eller 3 17,6% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Min samlede arbejdsindsats i de musikalske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til studiets forventninger til mig Helt enig 5 29,4% Enig 9 52,9% Hverken/eller 1 5,9% Helt Uenig 1 5,9% Ved ikke/ikke relevant 1 5,9% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Min samlede arbejdsindsats i de musikalske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til mine egne forventninger Helt enig 2 11,8% Enig 11 64,7% Hverken/eller 1 5,9% Uenig 1 5,9% Helt Uenig 2 11,8% Arbejdsindsats i de musikalske fag? 100% = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Hvordan vil du vurdere din samlede arbejdsindsats i de musikalske fag? % 7 41,2% 80-60% 7 41,2% 60-40% 2 11,8% 20-0% 1 5,9%

8 Ikke muligt på semestret 0 0,0% Arbejdsindsats i de musikalske fag? 100 % = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Repertoire og performance på hovedinstrument % 3 17,6% 80-60% 3 17,6% 60-40% 1 5,9% 40-20% 1 5,9% 20-0% 2 11,8% Ikke muligt på semestret 7 41,2% Arbejdsindsats i de musikalske fag? 100 % = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Akkompagnementsinstrument og hørelære % 4 23,5% 80-60% 3 17,6% 60-40% 2 11,8% 40-20% 1 5,9% 20-0% 1 5,9% Ikke muligt på semestret 6 35,3% Arbejdsindsats i de musikalske fag? 100% = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Intuitiv anvendelse af hovedinstrument og intuitivt sammenspil % 8 47,1% 80-60% 2 11,8% 20-0% 1 5,9% Ikke muligt på semestret 6 35,3%

9 Arbejdsindsats i de musikalske fag? 100% = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Forberedt improvisatorisk stemmebrug % 6 35,3% 80-60% 7 41,2% 60-40% 1 5,9% 40-20% 1 5,9% Ikke muligt på semestret 2 11,8% Arbejdsindsats i de musikalske fag? 100% = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Sammenspil, musikalsk gruppeledelse og percussionfærdigheder % 8 47,1% 80-60% 3 17,6% 60-40% 2 11,8% 20-0% 1 5,9% Ikke muligt på semestret 3 17,6% Arbejdsindsats i de musikalske fag? 100% = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument % 6 35,3% 80-60% 4 23,5% 40-20% 1 5,9% Ikke muligt på semestret 6 35,3% Udbytte af studieaktiviteter i musikalske fag - Ved modulets start informerede underviseren klart om målene for modulet. Helt enig 3 17,6% Enig 8 47,1% Hverken/eller 3 17,6% Uenig 2 11,8% Ved ikke/ikke relevant 1 5,9%

10 Udbytte af studieaktiviteter i praktisk-musiske fag - Hvordan vil du vurdere dit samlede udbytte af de musikalske fag på semestret? Meget stort 2 11,8% Stort 4 23,5% Middel 10 58,8% Meget lille 1 5,9% Ikke muligt på semestret 0 0,0% Udbytte af studieaktiviteter i praktisk-musiske fag - Repertoire og performance på hovedinstrument Meget stort 0 0,0% Stort 1 5,9% Middel 4 23,5% Lille 2 11,8% Meget lille 4 23,5% Ikke muligt på semestret 6 35,3% Udbytte af studieaktiviteter i praktisk-musiske fag - Akkompagnementsinstrument og hørelære Meget stort 1 5,9% Stort 3 17,6% Middel 3 17,6% Lille 3 17,6% Meget lille 1 5,9% Ikke muligt på semestret 6 35,3% Udbytte af studieaktiviteter i praktisk-musiske fag - Intuitiv anvendelse af hovedinstrument og intuitivt sammenspil Meget stort 4 23,5% Stort 1 5,9% Middel 5 29,4% Meget lille 1 5,9% Ikke muligt på semestret 6 35,3%

11 Udbytte af studieaktiviteter i praktisk-musiske fag - Forberedt improvisatorisk stemmebrug Meget stort 4 23,5% Stort 8 47,1% Middel 3 17,6% Ikke muligt på semestret 2 11,8% Udbytte af studieaktiviteter i praktisk-musiske fag - Sammenspil, musikalsk gruppeledelse og percussionfærdigheder Meget stort 2 11,8% Stort 2 11,8% Middel 5 29,4% Lille 4 23,5% Meget lille 1 5,9% Ikke muligt på semestret 3 17,6% Udbytte af studieaktiviteter i praktisk-musiske fag - Improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument Meget stort 3 17,6% Stort 2 11,8% Middel 5 29,4% Lille 1 5,9% Meget lille 1 5,9% Ikke muligt på semestret 5 29,4%

12 Inddragelse af studerende - Underviserne viste generelt lydhørhed for de studerendes holdninger og ønsker i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Helt enig 3 18,8% Enig 7 43,8% Hverken/eller 4 25,0% Uenig 1 6,2% Ved ikke/ikke relevant 1 6,2% I alt ,0% Inddragelse af studerende - I dette semester havde jeg i konkret(e) tilfælde indflydelse på tilrettelæggelsen og/eller afviklingen af undervisningen Helt enig 1 6,2% Enig 7 43,8% Hverken/eller 5 31,2% Uenig 1 6,2% Ved ikke/ikke relevant 2 12,5% I alt ,0% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Jeg har orienteret mig i modulets fagbeskrivelse og dermed målsætning for modulet (viden, færdigheder og kompetencer) Helt enig 16 50,0% Enig 13 40,6% Hverken/eller 2 6,2% Uenig 1 3,1%

13 Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Min samlede arbejdsindsats i teoretiske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til studiets forventninger til mig Helt enig 8 25,0% Enig 16 50,0% Hverken/eller 2 6,2% Uenig 3 9,4% Ved ikke/ikke relevant 3 9,4% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Min samlede arbejdsindsats i teoretiske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til mine egne erfaringer Helt enig 6 18,8% Enig 17 53,1% Hverken/eller 3 9,4% Uenig 4 12,5% Helt Uenig 1 3,1% Ved ikke/ikke relevant 1 3,1% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Hvordan vil du vurdere din samlede arbejdsindsats i de teoretiske fag? % 18 56,2% 80-60% 7 21,9% 60-40% 4 12,5% 40-20% 1 3,1% Ikke muligt på semestret 2 6,2% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Problembaseret læring (PBL) % 2 6,2% 80-60% 6 18,8% 60-40% 1 3,1% 40-20% 1 3,1% Ikke muligt på semestret 22 68,8%

14 Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Musik og Menneske % 6 18,8% 80-60% 2 6,2% 60-40% 1 3,1% Ikke muligt på semestret 23 71,9% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Musikterapiteori og - forskning % 4 12,5% 80-60% 2 6,2% 60-40% 1 3,1% Ikke muligt på semestret 25 78,1% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Auditiv analyse % 4 12,5% 80-60% 1 3,1% Ikke muligt på semestret 27 84,4% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Videregående Musikterapiteori og - forskning % 2 6,2% 80-60% 3 9,4% Ikke muligt på semestret 27 84,4%

15 Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Formidling af musikterapiudøvelse % 7 21,9% 80-60% 1 3,1% Ikke muligt på semestret 24 75,0% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Musik og identitet (valgfag) % 1 3,1% 80-60% 0 0,0% 40-20% 1 3,1% Ikke muligt på semestret 30 93,8% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - GIM % 0 0,0% 80-60% 0 0,0% Ikke muligt på semestret ,0% Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Ved modulets start informerede underviseren klart om målene for modulet Helt enig 11 34,4% Enig 17 53,1% Hverken/eller 3 9,4% Uenig 1 3,1%

16 Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Hvordan vil du vurdere dit samlede udbytte af de teoretiske fag på semestret? Meget stort 7 21,9% Stort 16 50,0% Middel 7 21,9% Ikke muligt på semestert 2 6,2% Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Problembaseret læring (PBL) Meget stort 0 0,0% Stort 2 6,2% Middel 4 12,5% Lille 3 9,4% Meget lille 1 3,1% Ikke muligt på semestert 22 68,8% Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Musik og Menneske Meget stort 4 12,5% Stort 3 9,4% Middel 2 6,2% Ikke muligt på semestert 23 71,9% Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Musikterapiteori og - forskning 2 Meget stort 2 6,2% Stort 3 9,4% Middel 1 3,1% Ikke muligt på semestert 26 81,2%

17 Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Auditiv analyse Meget stort 1 3,1% Stort 3 9,4% Middel 1 3,1% Ikke muligt på semestert 27 84,4% Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Videregående Musikterapiteori og - forskning 1 Meget stort 1 3,1% Stort 3 9,4% Middel 1 3,1% Ikke muligt på semestert 27 84,4% Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Formidling af musikterapiudøvelse Meget stort 2 6,2% Stort 6 18,8% Middel 0 0,0% Ikke muligt på semestert 24 75,0% Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Musik og identitet (valgfag) Meget stort 0 0,0% Stort 1 3,1% Middel 0 0,0% Lille 1 3,1% Ikke muligt på semestert 30 93,8%

18 Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - GIM Meget stort 0 0,0% Stort 0 0,0% Middel 0 0,0% Ikke muligt på semestert ,0% Inddragelse af studerende - Underviserne viste generelt lydhørhed for de studerendes holdninger og ønsker i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Helt enig 12 37,5% Enig 11 34,4% Hverken/eller 5 15,6% Ved ikke/ikke relevant 4 12,5% Inddragelse af studerende - I dette semester havde jeg i konkret(e) tilfælde indflydelse på tilrettelæggelsen og/eller afviklingen af undervisningen Helt enig 5 15,6% Enig 12 37,5% Hverken/eller 9 28,1% Uenig 1 3,1% Ved ikke/ikke relevant 5 15,6% Eksamensform og indhold - Virkede eksamensformen hensigtsmæssig i forhold til modulets faglige indhold I høj grad 13 40,6% I nogen grad 6 18,8% I mindre grad 1 3,1% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 12 37,5%

19 Projektarbejde - Jeg udarbejdede eller var med til at udarbejde et projekt på dette semester Ja 16 50,0% Nej 16 50,0% Hvilken type projekt var der tale om? Musik & Menneske og PBL 8 50,0% MT teori og -forskning ,5% Videregående MTT og -forskning 1 1 6,2% Andet 1 6,2% I alt ,0% Jeg udarbejdede projektet sammen med andre? Nej, individuelt 9 56,2% Ja, i en gruppe på 2-3 personer 4 25,0% Ja, i en gruppe på 4 eller flere personer 3 18,8% I alt ,0% Hvilken begrundelse lå bag din beslutning om at skrive projektet alene? Lang afstand til universitet og medstuderende 1 11,1% Ja (gruppe på 2-3 pers) 1 11,1% Ja (gruppe på 4 el. flere pers) 1 11,1% Andre forhold 7 77,8% I alt 9 100,0% Gruppesamarbejde - For mit eget vedkommende forløb gruppedannelsesprocessen hensigtsmæssigt Helt enig 0 0,0% Enig 6 85,7% Hverken/eller 1 14,3% I alt 7 100,0%

20 Gruppesamarbejde - Samarbejdet i gruppen var efter min mening godt Helt enig 0 0,0% Enig 5 71,4% Hverken/eller 0 0,0% Uenig 2 28,6% I alt 7 100,0% Gruppesamarbejde - Jeg mener, at jeg bidrog konstruktivt til samarbejdet i gruppen Helt enig 2 28,6% Enig 5 71,4% Hverken/eller 0 0,0% I alt 7 100,0% Projektarbejdet generelt - Hvordan vil du vurdere dit samlede udbytte af projektarbejde? Meget stort 2 12,5% Stort 14 87,5% Middel 0 0,0% Ikke muligt på semestert 0 0,0% I alt ,0% Projektarbejdet generelt - Læringsporteføljen hjalp mig til at reflektere over hvad jeg lærte af projektarbejdet, både indholdsmæssigt og procesmæssigt Helt enig 0 0,0% Enig 9 56,2% Hverken/eller 4 25,0% Uenig 1 6,2% Ved ikke/ikke relevant 2 12,5% I alt ,0%

21 Projektarbejdet generelt - Det lykkedes os/mig at lave et projekt af høj faglig kvalitet Helt enig 2 12,5% Enig 3 18,8% Hverken/eller 5 31,2% Ved ikke/ikke relevant 6 37,5% I alt ,0% Problembaseret læring + arbejde med porteføljer - På semesteret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af - mine faglige kompetencer Helt enig 3 18,8% Enig 10 62,5% Hverken/eller 3 18,8% I alt ,0% Problembaseret læring + arbejde med porteføljer - På semesteret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af - min evne til at indkredse og formulere problemstillinger Helt enig 3 18,8% Enig 11 68,8% Hverken/eller 1 6,2% Ved ikke/ikke relevant 1 6,2% I alt ,0%

22 Problembaseret læring + arbejde med porteføljer - På semesteret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af - min evne til at angribe og bearbejde problemstillinger Helt enig 3 18,8% Enig 11 68,8% Hverken/eller 2 12,5% I alt ,0% Problembaseret læring + arbejde med porteføljer - På semesteret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af - min evne til at tilrettelægge en længere arbejdsproces og nå i mål til tiden Helt enig 2 12,5% Enig 8 50,0% Hverken/eller 4 25,0% Helt Uenig 1 6,2% Ved ikke/ikke relevant 1 6,2% I alt ,0% Vejledning - Jeg har orienteret mig i modulets fagbeskrivelse og dermed målsætning for modulet (viden, færdigheder og kompetencer)? Helt enig 6 37,5% Enig 8 50,0% Hverken/eller 1 6,2% Ved ikke/ikke relevant 1 6,2% I alt ,0%

23 Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til - det projektmetodiske Helt enig 1 6,2% Enig 7 43,8% Hverken/eller 3 18,8% Uenig 3 18,8% Ved ikke/ikke relevant 2 12,5% I alt ,0% Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til - det faglige Helt enig 1 6,2% Enig 7 43,8% Hverken/eller 4 25,0% Uenig 2 12,5% Ved ikke/ikke relevant 2 12,5% I alt ,0% Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til - arbejdsprocessen Helt enig 1 6,2% Enig 6 37,5% Hverken/eller 5 31,2% Uenig 2 12,5% Ved ikke/ikke relevant 2 12,5% I alt ,0% Eksamensform og indhold - Virkede eksamensformen hensigtsmæssig i forhold til modulets faglige indhold I høj grad 6 37,5% I nogen grad 3 18,8% I mindre grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 7 43,8% I alt ,0%

24 Egen arbejdsindsats i terapeutiske fag - Jeg har orienteret mig i modulets fagbeskrivelse og dermed målsætning for modulet (viden, færdigheder og kompetencer)? Helt enig 15 46,9% Enig 14 43,8% Hverken/eller 2 6,2% Ved ikke/ikke relevant 1 3,1% Egen arbejdsindsats i terapeutiske fag - Min samlede arbejdsindsats i terapeutiske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til studiets forventninger til mig Helt enig 16 50,0% Enig 16 50,0% Hverken/eller 0 0,0% Egen arbejdsindsats i terapeutiske fag - Min samlede arbejdsindsats i terapeutiske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til mine egne forventninger Helt enig 18 56,2% Enig 12 37,5% Hverken/eller 2 6,2%

25 Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100% = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Hvordan vil du vurdere din samlede arbejdsindsats i de terapeutiske fag på semestret? % 27 84,4% 80-60% 4 12,5% Ikke muligt på semestret 1 3,1% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100 % = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Terapirettet krop og stemme med vægt på relationskompetencer % 9 28,1% 80-60% 5 15,6% Ikke muligt på semestret 18 56,2% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100 % = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Læreterapi: gruppeterapi % 14 43,8% 80-60% 1 3,1% Ikke muligt på semestret 17 53,1%

26 Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100 % = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Musikterapeutisk sangskrivning (valgfrit modul) % 11 34,4% 80-60% 1 3,1% Ikke muligt på semestret 20 62,5% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100 % = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Receptive musikterapimetoder (valgfrit modul) % 0 0,0% 80-60% 0 0,0% Ikke muligt på semestret ,0% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100 % = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Kliniske gruppemusikterapifærdigheder % 5 15,6% 80-60% 0 0,0% 60-40% 1 3,1% Ikke muligt på semestret 26 81,2% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100 % = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Vejledning i forbindelse med kliniske gruppemusikterapifærdigheder % 4 12,5% 80-60% 0 0,0% 60-40% 1 3,1% Ikke muligt på semestret 27 84,4%

27 Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100% = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Læreterapi: Individuel terapi % 4 12,5% 80-60% 1 3,1% Ikke muligt på semestret 27 84,4% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100% = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Klinisk anvendelse af hovedinstrument samt klaver % 3 9,4% 80-60% 1 3,1% Ikke muligt på semestret 28 87,5% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100% = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Musikterapeutisk psykodynamisk-orienteret gruppeledelse % 5 15,6% 80-60% 0 0,0% Ikke muligt på semestret 27 84,4%

28 Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100 % = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Guided Imagery and Music (GIM) niveau I (valgfag) % 0 0,0% 80-60% 0 0,0% Ikke muligt på semestret ,0% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100 % = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Klinisk supervision individuelt og i gruppe % 6 18,8% 80-60% 0 0,0% Ikke muligt på semestret 26 81,2% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Ved modulets start informerede vejleder/supervisor/underviser klart om målene for modulet. Helt enig 14 43,8% Enig 16 50,0% Hverken/eller 2 6,2% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Hvordan vil du vurdere dit samlede udbytte af de terapeutiske fag på semestret Meget stort 24 75,0% Stort 6 18,8% Middel 2 6,2% Ikke muligt på semestert 0 0,0%

29 Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Terapirettet krop og stemme med vægt på relationskompetencer Meget stort 8 25,0% Stort 5 15,6% Middel 1 3,1% Ikke muligt på semestert 18 56,2% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Læreterapi: gruppeterapi Meget stort 9 28,1% Stort 5 15,6% Middel 1 3,1% Ikke muligt på semestert 17 53,1% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Musikterapeutisk sangskrivning (valgfrit modul) Meget stort 9 28,1% Stort 3 9,4% Middel 0 0,0% Ikke muligt på semestert 20 62,5% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Receptive musikterapimetoder (valgfrit modul) Meget stort 0 0,0% Stort 0 0,0% Middel 0 0,0% Ikke muligt på semestert ,0%

30 Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Kliniske gruppemusikterapifærdigheder Meget stort 4 12,5% Stort 1 3,1% Middel 1 3,1% Ikke muligt på semestert 26 81,2% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Vejledning ifm. kliniske gruppemusikterapifærdigheder Meget stort 4 12,5% Stort 0 0,0% Middel 1 3,1% Ikke muligt på semestert 27 84,4% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Læreterapi: Individuel terapi Meget stort 4 12,5% Stort 1 3,1% Middel 0 0,0% Ikke muligt på semestert 27 84,4% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Klinisk anvendelse af hovedinstrument samt klaver Meget stort 3 9,4% Stort 1 3,1% Middel 0 0,0% Ikke muligt på semestert 28 87,5%

31 Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Musikterapeutisk psykodynamiskorienteret gruppeledelse Meget stort 4 12,5% Stort 1 3,1% Middel 0 0,0% Ikke muligt på semestert 27 84,4% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Guided Imagery and Music (GIM) niveau I (valgfag) Meget stort 0 0,0% Stort 0 0,0% Middel 0 0,0% Ikke muligt på semestert ,0% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Klinisk supervision individuelt og i gruppe Meget stort 6 18,8% Stort 0 0,0% Middel 0 0,0% Ikke muligt på semestert 26 81,2%

32 Arbejde med læringsportefølje - På semesteret oplevede jeg den praktisk-terapeutisk funderede undervisningsform som befordrende for udvikling af - min evne til at indkredse og formulere mål for mit fortsatte arbejde med at udvikle mine terapeutiske færdigheder Helt enig 11 34,4% Enig 16 50,0% Hverken/eller 3 9,4% Ved ikke/ikke relevant 2 6,2% Inddragelse af studerende - Underviserne viste generelt lydhørhed for de studerendes holdninger og ønsker i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Helt enig 18 56,2% Enig 13 40,6% Hverken/eller 1 3,1% Inddragelse af studerende - I dette semester havde jeg i konkret(e) tilfælde indflydelse på tilrettelæggelsen og/eller afviklingen af undervisningen Helt enig 13 40,6% Enig 9 28,1% Hverken/eller 7 21,9% Ved ikke/ikke relevant 3 9,4%

33 Inddragelse af studerende - Der var god faglig og personlig hjælp at hente i undervisningen i de terapeutiske fag Helt enig 22 68,8% Enig 9 28,1% Hverken/eller 1 3,1% Eksamensform og indhold - Virkede eksamensformen hensigtsmæssig i forhold til modulets faglige indhold I høj grad 18 56,2% I nogen grad 4 12,5% I mindre grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 10 31,2% Praktik (Herunder supervision) - Har du været i praktik på dette semester? Ja 6 18,8% Nej 26 81,2% Egen arbejdsindsats i praktik - Jeg har orienteret mig i modulets fagbeskrivelse og dermed målsætning for modulet (viden, færdigheder og kompetencer)? Helt enig 4 66,7% Enig 2 33,3% Hverken/eller 0 0,0% I alt 6 100,0%

34 Egen arbejdsindsats i praktik - Hvordan vil du vurdere din samlede arbejdsindsats i forbindelse med din praktik? % 6 100,0% 80-60% 0 0,0% Ikke muligt på semestret 0 0,0% I alt 6 100,0% Udbytte af studieaktiviteter i forbindelse med praktik Ved modulets start informerede underviser/ supervisor klart om målene for modulet. Helt enig 3 50,0% Enig 3 50,0% Hverken/eller 0 0,0% I alt 6 100,0% Eget udbytte i forbindelse med praktik - Hvordan vil du vurdere dit samlede udbytte i forbindelse med din praktik? % 6 100,0% 80-60% 0 0,0% Ikke muligt på semestret 0 0,0% I alt 6 100,0% Udbytte af studieaktiviteter i forbindelse med praktik - Praktikforberedelse Meget stort 3 50,0% Stort 1 16,7% Middel 1 16,7% Ikke muligt på semestert 1 16,7% I alt 6 100,0%

35 Udbytte af studieaktiviteter i forbindelse med praktik - Supervision Meget stort 6 100,0% Stort 0 0,0% Middel 0 0,0% Ikke muligt på semestert 0 0,0% I alt 6 100,0% Eksamensform og indhold - Virkede eksamensformen hensigtsmæssig i forhold til modulets faglige indhold I høj grad 3 50,0% I nogen grad 1 16,7% I mindre grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 2 33,3% I alt 6 100,0% Distributionsform ,0% Papir 0 0,0% Brevfletning 0 0,0% Samlet status Ny 0 0,0% Distribueret 0 0,0% Nogen svar 5 15,2% Gennemført 28 84,8% Frafaldet 0 0,0%

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Hvad er din alder? Under år % -4 år 8% 4 år og derover 6% % % 7% % Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)?. semester %. semester %. semester % 8 4. semester % % % 7% % Jeg betragter semestret

Læs mere

Kandidat og Bachelor Køn. Alder. Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler

Kandidat og Bachelor Køn. Alder. Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler Kandidat og Bachelor 2010 Køn Alder Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28 Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 74 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST9 (MS) - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Navn ST8 - F10 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse

Læs mere

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Køn Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST5 - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteternehvordan

Læs mere

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

- Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

- Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Page 1 of 24 6. Semester COMSYS Dato: 2007-09-04 15:55:42 Køn Alder 22,00 25,00 24,00 25,00 21,00 22,00 22,00 22,00 26,00 24,00 Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved

Læs mere

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36 Navn Idræt 4 Dato 2009-09-17 14:57:36 Køn Nationalitet Nationalitet - Land inden for EU/EØS Nationalitet - Land uden for EU/EØS Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Side 1 Evalueringsrapport,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 17 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Promusa evaluering - forår 2013 Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? ML, rytmisk musikkonservatorium, Kbh. rytmisk musikkonservatorium Bachelor i musikvidenskab folkeskolelærer med musik på linie

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, Aalborg Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR 2007 1. SEMESTER Køn Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

Medicin bachelor 3. semester, efterår 2014

Medicin bachelor 3. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 51 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Evalueringsrapport Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 2. semester, efterår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 41 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5

7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5 7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Vurdering af læringsmæssigt

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 7. semester, Kommunikation, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 41 Besvaret af: 10 + 5 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2014 Hvor mange timer

Læs mere

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 Køn: Alder: Respondenter Procent Under 23 år 0 23-26 år 23 49 % 27-30 år 22 47 % Over 30 år 2 4 % (47) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Hvilket

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 7. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 7. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 7. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 51 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold: Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold: Har

Læs mere

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 3. semester

Evalueringsrapport LOOP 3. semester Evalueringsrapport LOOP 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 3.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 9. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 55 studerende den 30. januar 2015.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Studieophold Har du været på studieophold i udlandet eller under et andet studieprogram

Læs mere

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evalueringsrapport semester fuldtid

Evalueringsrapport semester fuldtid Evalueringsrapport 1.+3. semester fuldtid Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester, forår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet 9. sem. E16 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil

Læs mere

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012 Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? Hvis du tænker tilbage på semesterets start, hvor stor interesse

Læs mere

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012 Hvilket semester går du på? Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? 1 Modul 1: Organisation og forvaltning

Læs mere

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret?

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret? SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 6. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 52 studerende den 30. juni 2015. Der er blevet rykket to gange,

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MLP 2. semester efteråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 2. februar 2016. Der er blevet rykket 1 gang, den 26.

Læs mere

Medicin bachelor 5. semester, efterår 2014

Medicin bachelor 5. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 56 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 1. semester

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 1. semester Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 1. semester MLP Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er du i disse udsagn:

Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er du i disse udsagn: Evaluering Forår 2014 Master i IT Fagpakken Informationsarkitektur Udsendt til 3 personer Svar: 2 personer Læringsmålsætninger Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er

Læs mere

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012 Angiv din uddannelsesmæssige baggrund: Andet: Art and Technology Modul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 1 Hvordan

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014

Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014 Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evalueringsrapport MLP semester

Evalueringsrapport MLP semester Evalueringsrapport MLP 1.+3. semester Master i Læreprocesser FULD TID Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester FULD TID, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår 13 4. sem. Aalborg Udsendt til:154 svar: 52 : 33,8% Studienævnet for Humanistisk Informatik Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Navn: Dansk semester/projekt E2011 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? BA i Dansk 24 75,0% KA i Dansk 6 18,8% Tilvalgsfag i Dansk 1 3,1% Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation

Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold Har du været

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester MLP Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2014 Evalueringsrapport, MLP 2. semester, efterår 2014 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Fagpakken It-forretningsforståelse og tilbudsproces Linjen i Organisation Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser

Læs mere

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 3. april 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering... 5 Samlet status...

Læs mere

Respondenter Procent 4. semester ,0% 6. semester 0 0,0% 8. semester 0 0,0% I alt ,0%

Respondenter Procent 4. semester ,0% 6. semester 0 0,0% 8. semester 0 0,0% I alt ,0% Semester: 4. semester 2010 4. semester 11 100,0% 6. semester 0 0,0% 8. semester 0 0,0% Evaluering af modul 9: Makroøkonomi 2: monetær makroøkonomisk teori og politik Hvordan vurderer du dine forudsætninger

Læs mere

Helt uenig 0 0,0% Uenig 0 0,0% Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig 3 14,3% I alt ,0%

Helt uenig 0 0,0% Uenig 0 0,0% Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig 3 14,3% I alt ,0% Modul 3 - Evidensbaseret praksis - projektledelse - F16 [svarprocent = 50%] Fysioterapi Der var klar sammenhæng mellem modulets mål og undervisningens indhold Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig

Læs mere

Semesterevaluering: HA 6. semester F2008

Semesterevaluering: HA 6. semester F2008 Semesterevaluering: HA 6. semester F2008 Undersøgelsen er fretaget i løbet af frårssemesteret 2008 g er distribueret til samtlige medlemmer af ppulatinen. Fakta m ppulatin g respndenter Fakultet: Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, linjen i Organisation, efterår 2012

Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, linjen i Organisation, efterår 2012 Evalueringsrapport Fagpakken Masterprojekt Masteruddannelsen i it, linjen i Organisation Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser & Master i it-sekretariatet, Aalborg Universitet Efterår 2012 1

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår? Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår? Hvad er din samlede vurdering af dit udbytte af studieaktiviteterne i dette studieår? Hvordan vil du karakterisere

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Evaluering af modul 1: Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset?

Evaluering af modul 1: Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Semester: 3. semester 14 35,0% 5. semester 11 27,5% 7. semester 15 37,5% I alt 40 100,0% Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 7. semester: Modul 1 Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik

Læs mere

På hvilke(n) institution(er), har du fulgt fagpakker i løbet af din uddannelse til Master i it?

På hvilke(n) institution(er), har du fulgt fagpakker i løbet af din uddannelse til Master i it? Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, efterår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev sendt til 4 studerende den 2/2 2016. Tre har gennemført hele undersøgelsen, mens en kun har besvaret en del af undersøgelsen,

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Master i IT Fagpakken It-forandringsagenten Studienævn for It og Læring, AAU. Forår 2014 Evalueringsrapport, It-forandringsagenten, forår 2014 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Master i IT Fagpakken Globale projekter Studienævn for It og Læring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, Globale projekter, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev sendt

Læs mere

Semesterevaluering: Organisation og Strategi; 8. sem. F2008

Semesterevaluering: Organisation og Strategi; 8. sem. F2008 Semesterevaluering: Organisatin g Strategi; 8. sem. F2008 Undersøgelsen er fretaget i løbet af frårssemesteret 2008 g er distribueret til samtlige medlemmer af ppulatinen. Fakta m ppulatin g respndenter

Læs mere