MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Brugermanual ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 2. Funktionsbeskrivelse 3 Definition af driftstilstande 3 PV-konfiguration 3 Lysdioder 4 Display 5 Oversigt menuafsnit A 5 Oversigt menuafsnit B 6 3. Fejlfinding 9 Fejlfinding 9 Fejlmeddelelser for inverteren 9 4. Vedligeholdelse 11 Vedligeholdelse 11 Rengøring af kabinettet 11 Rengøring af køleprofilen 11 L _01 1

3 1. Introduktion 1 1. Introduktion 1.1. Introduktion I denne manual beskrives Danfoss-solcelleinvertere. Disse produkter er blandt de mest teknologisk avancerede og effektive invertere på markedet og er beregnet til at forsyne ejeren med pålidelig solenergi i mange år. Illustration 1.1: ULX Indoor Solcelleinvertere CE-mærke Dette certificerer, at udstyret stemmer overens med de bestemmelser, der gælder ifølge direktiv 2004/108/EC og 2006/95/EC. 2 L _01

4 2. Funktionsbeskrivelse 2. Funktionsbeskrivelse 2.1. Definition af driftstilstande 2 Inverteren har fire standard driftstilstande: Standby-tilstand: I standby-tilstand er inverteren klar til at skifte til tilslutningstilstand. Solpanelernes indgangsspænding bruges som beslutningsvariabel. Hvis indgangsspændingen overstiger en forudindstillet nominel værdi, skifter inverteren fra standby-tilstand til tilslutningstilstand eller fortsætter til OFF -tilstand, hvis solcellespændingen falder. Tilslutningstilstand: Inverteren skifter fra standby-tilstand til tilslutningstilstand, når alle systemkontroller er udført. Med disse kontroller afprøves det, om alle tilslutningsbetingelser er opfyldt. Inverteren fortsætter med at kontrollere systemværdier i den foruddefinerede tilslutningsperiode, og hvis systemkontrollerne stadig er i orden, tilsluttes inverteren til nettet. Minimumstilslutningstider angives af offentlige forsyningsværker og myndigheder og kan variere fra område til område. Nettilstand: I denne tilstand er inverteren tilsluttet og leverer strøm til nettet. Inverteren forlader kun nettilstanden, hvis der opstår en fejl eller solenergien forsvinder. PV-konfigurationstilstand Efter tilslutning testes PV-tilslutningen for at bestemme, hvorvidt nogle af DC-indgangene er tilsluttet parallelt. Hvis dette er tilfældet, kører inverteren i parallel strengdrift(master/slave). Derating temperatur Hvis displayet viser (DRT. TEMP), er inverteren ved at derate på grund af for høj temperatur. Derating net Hvis displayet viser (DRT GRID), er inverteren ved at derate på grund af for høj spænding på nettet. Off-tilstand: Når der ikke er nogen solenergi til at drive indgangsmodulerne, venter inverteren i 10 minutter (standardværdi), før den slukker. I denne tilstand slukkes der for strømmen til alle processorer for at spare strøm. Dette er standardtilstanden om natten Netovervågning For at beskytte de personer, der arbejder med vekselstrømsledninger, inverteren og private installationer, lukker inverteren ned, hvis der opstår unormale situationer eller fejl i nettet. Inverteren fortsætter med at overvåge netspændingen og -frekvensen ved hjælp af et internt overvågningskredsløb. Inverteren vil blive tilsluttet igen, så snart nettet igen er inden for grænserne PV-konfiguration Efter tilslutning til nettet foretager inverteren en automatisk test af PV-modulets ledningsføring. Denne test udføres med henblik på at fastslå modulernes ledningskonfiguration. Det fastlægges, hvorvidt modulerne er forbundet i en individuel strengkonfiguration eller i en parallel strengkonfiguration, og inverteren konfigureres automatisk i overensstemmelse hermed. L _01 3

5 2. Funktionsbeskrivelse 2 Testen fungerer ved at aktivere inputtene én ad gangen. Testen tager 1-2 minutter at gennemføre, og inverteren fortsætter med at producere energi imens. I menu B kan resultatet af testen læses i displaymenuen ved navn PV configuration. Når testen er gennemført, vil displayet automatisk vise den registrerede PV-konfiguration; dette gælder imidlertid kun, hvis der ikke har været trykket på displayets knapper inden for de seneste 3 minutter. For ULX 5400i gælder, at 2 af 3 DC-moduler skal være tilsluttet, for at testen kan gennemføres. Hvis der ikke er tilstrækkelig PV-strøm tilgængelig til at forsyne 2 moduler, udsættes testen, indtil der er tilstrækkelig PV-strøm tilgængelig, til at det andet DC-modul kan køre. Vær opmærksom på, at inverteren fortsætter med at producere energi i mellemtiden. DC3 + DC2 DC2 + + Displayet viser status for testen. Den første linje viser, at der er tale om PV-konfigurationen, mens den anden linje viser, hvilken status testen befinder sig i, eller hvilken konfiguration den har registreret. On Grid DC1 DC1 DC1 Test end t PV configuration INDIVIDUAL Illustration 2.1: PV-konfigurationstest Statusfeltet kan vise følgende: Displaytekst Beskrivelse IDLE PV-konfigurationstest er endnu ikke gennemført. Vises, før inverteren opnår netforbindelse. OFF PV-konfigurationstesten er deaktiveret. Gælder for ULX 1800i og invertere, hvor testen ellers måtte være deaktiveret. WAITING PV-konfigurationstesten er klar til at køre, men der er kun solindstråling tilgængelig til ét PV-input. (Gælder for ULX 5400i). Inverteren kan kun bestemme konfigurationen på alle tre moduler, hvis to af dem kører. PV-AUTODETECTING PV-konfigurationstesten er i gang. Resultat foreligger ikke endnu. INDIVIDUAL PV-modulerne er tilsluttet i individuel strengkonfiguration. PARALLEL 1-2* PV-konfigurationen er gennemført, og det kunne konkluderes, at input 1 og 2 er tilsluttet i parallel strengkonfiguration. PARALLEL 1-3* PV-konfigurationen er gennemført, og det kunne konkluderes, at input 1 og 3 er tilsluttet i parallel strengkonfiguration. PARALLEL 2-3* PV-konfigurationen er gennemført, og det kunne konkluderes, at input 2 og 3 er tilsluttet i parallel strengkonfiguration. PARALLEL PV-konfigurationen er gennemført, og det kunne konkluderes, at input 1, 2 og 3 er tilsluttet i parallel strengkonfiguration. Tabel 2.1: PV-konfiguration Teststatus Felttekst *) "PARALLEL 1-2" er kun tilladt for ULX 3000i / 3600i inverteren. "PARALLEL 1-2", "PARALLEL 1-3" og "PARALLEL 2-3" er ikke tilladt for ULX 5400i inverteren Lysdioder De grønne lysdioder viser produktionen som en procentsats af inverterens nominelle effekt. Den grønne lysdiode, der er placeret længst til venstre, lyser altid, når inverteren er tilsluttet nettet. Når inverteren er i tilslutningstilstand, lyser både den røde lysdiode og den grønne lysdiode længst til venstre. Når inverteren ikke er tilsluttet nettet, lyser den røde lysdiode til venstre for at indikere, at inverteren er i standby-tilstand. Ingen grønne lysdioder er tændt. Hvis ingen lysdioder er tændt, er inverteren i off-mode. Hvis inverteren tvinges i standby-tilstand på grund af en hæn- 4 L _01

6 2. Funktionsbeskrivelse delse i inverteren eller de ydre tilslutninger, f.eks. afbrydelse fra nettet, begynder den røde lysdiode at blinke Display Se venligst afsnittet vedrørende Fejlfinding for at få en beskrivelse af hændelser. 2 Med det indbyggede display har brugeren adgang til alle oplysninger om solcelleanlægget og inverteren. Når inverteren er i OFF-tilstand (om natten), kan displayet aktiveres ved at trykke på den venstre knap (ESC). ESC Går ét trin tilbage/op i menustrukturen Up Går tilbage til det forrige menudisplay Down Går frem til det næste menudisplay OK Enter Nyt menuniveau eller ændring af indstillinger θ De parametre, der vises i displayet, henviser til internt målte spændings- og strømværdier. De viste parametre kan afvige. Displayoplysningerne er organiserede i en menustruktur, der er opdelt i to afsnit: A og B. Illustration 2.2: Display Oversigt menuafsnit A Afsnit A: Indeholder oplysninger om inverterens og solcelleanlæggets ydeevne. Afsnit B: Viser alle måleværdier og brugerindstillinger. Nedenstående tabel giver et overblik over menustrukturen. De viste værdier skal kun opfattes som eksempler på display-tekster. Display-teksterne (som vises i venstre kolonne Display-funktioner) er delt på 2 linier med max. 16 karakterer per linie. Opdelingen mellem de to linier vises med symbolet. Menustruktur A Display-funktioner Output power 0 W Inverter name Total production kwh Beskrivelse Den aktuelle udgangseffekt i watt. Benyt Service Tool til at skrive inverternavn. Hvis inverternavnet er udefineret, springes dette menupunkt over. Samlet energiproduktion i kwh siden første inverterstart. Total operating time 00028h 57m 02s Samlet driftstid (tid tændt) vist i timer, minutter og sekunder. Production today Wh Go to menu B Dagens energiproduktion i Wh. Skifter til menuniveau B, når der trykkes på OK. Tabel 2.2: Oversigt menuafsnit A L _01 5

7 2. Funktionsbeskrivelse Oversigt menuafsnit B 2 Nedenstående tabel viser en oversigt over menustrukturen. De to menuniveauer indikeres tydeligt med en pil efterfulgt af en undermenu. De viste værdier er udelukkende tænkt som eksempler på displaytekster. Displayteksten (vist i første kolonne Displayfunktioner) er opdelt på 2 linjer med 16 tilgængelige tegn pr. linje. Linjeopdelingen illustreres med symbolet. Menustruktur B Displayfunktioner Operation mode STANDBY PV configuration IDLE Event: Mod. ENS FL. CH DCAC Language ENGLISH Grid voltage 0 V Grid current 0.00 A Grid frequency 0.00 Hz Grid impedance 0.0 ohm PV voltage Press OK to view PV voltage no V PV voltage no V PV voltage no V Beskrivelse Viser inverterens aktuelle driftstilstand. Se definitionerne af driftstilstand i kapitel 2. Viser status på den automatiske PV-konfigurationstest og de fundne resultater. Hvis inverteren ikke er sluttet til nettet på grund af en fejl, begynder den røde lysdiode at blinke, og årsagen til fejlen vises her. Vis, og vælg displaysprog. Påvirker ingen andre indstillinger. Viser den aktuelle vekselspænding på nettet. Viser den aktuelle strøm til nettet. Viser den aktuelle netfrekvens. Viser den aktuelle netimpedans. Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Aktuel spænding på PV-input 1 (øverste position i inverteren). Aktuel spænding på PV-input 2 (anden position i inverteren)*. Aktuel spænding på PV-input 3 (tredje position i inverteren)*. PV current PRESS OK to view PV current no A PV current no A PV current no A Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Aktuel strøm på PV-input 1 (øverste position i inverteren). Aktuel strøm på PV-input 2 (anden position i inverteren)*. Aktuel strøm på PV-input 3 (tredje position i inverteren)*. Maximum values Press OK to view Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Maksimum værdier registreret på AC-output siden sidste nulstilling af AC out: 1844 W A 263 V Maksimum værdier registreret på DC1-inputtet siden sidste nulstilling af DC1 in: 2220 W** A 509 V Maksimum værdier registreret på DC2*-inputtet siden sidste nulstilling af DC2 in: 2220 W** A 509 V Maksimum værdier registreret på DC3*-inputtet siden sidste nulstilling af DC3 in: 2220 W** A 509 V Tabel 2.3: Oversigt over menustruktur B *) PV2- og PV3-menuerne vises kun i invertere, som er udstyret med to eller tre input. 6 L _01

8 2. Funktionsbeskrivelse Menustruktur B - Fortsat Displayfunktioner Maximum values Press OK to view Beskrivelse Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. 2 AC out: 1844 W A 263 V DC1 in: 2220 W** A 509 V DC2 in: 2220 W** A 509 V DC3 in: 2220 W** A 509 V Maksimum værdier registreret på AC-output siden sidste nulstilling af Maksimum værdier registreret på DC1-inputtet siden sidste nulstilling af Maksimum værdier registreret på DC2*-inputtet siden sidste nulstilling af Maksimum værdier registreret på DC3*-inputtet siden sidste nulstilling af Total drt. Temp. - Press OK to view DC1 derate temp. 3h 35m DC2 derate temp. 3h 35m DC3 derate temp. 3h 35m Total drt. Grid 0h 00 min Power-down time seconds Code numbers PRESS OK to view Samlet derating temperatur. Viser det samlede tidsrum, hvori inverteren har været deratet på grund af høj temperatur. DC1-derating temperatur. Viser det tidsrum, hvori inverteren har været deratet på grund af høj temperatur. DC2*-derating temperatur. Viser det tidsrum, hvori inverteren har været deratet på grund af høj temperatur. DC3*-derating temperatur. Viser det tidsrum, hvori inverteren har været deratet på grund af høj temperatur. Total deratingnet. Viser det tidsrum, hvori inverteren har deratet på grund af ustabile netforhold. Tid, før inverteren skifter til "OFF"-tilstand, når der ikke er solenergi til rådighed. Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Inverter code no. AC code number C DC1 code number C DC2 code number C DC3 code number C Angiver inverterens produktkode. Angiver AC-modulets produktkode. Angiver DC1-modulets produktkode. Angiver DC2*-modulets produktkode. Angiver DC3*-modulets produktkode. Serial numbers Press OK to view Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Inverter SN: AC SN: C0408 DC1 SN: C0808 DC2 SN: C0808 DC3 SN: C0808 Angiver inverterens serienummer. Angiver AC-modulets serienummer. Angiver DC1-modulets serienummer. Angiver DC2*-modulets serienummer. Angiver DC3*-modulets serienummer. Tabel 2.4: Oversigt over menustruktur B *) DC2- og DC3-menuerne vises kun i invertere, som er udstyret med to eller tre input. **) Maksimum værdierne for PV-strøm kan nå mere end W i invertere, hvor inputtene er forbundet parallelt. Dette er normalt. I menuafsnit A fortsætter displayet med at vise det menupunkt, brugeren har valgt sidst. I menuafsnit B skifter displayet automatisk til menu A, når der ikke er trykket på tasterne i 3 minutter. L _01 7

9 2. Funktionsbeskrivelse Hvis inverteren ikke er tilsluttet nettet, og der ikke trykkes på tasterne i et bestemt antal sekunder, skifter displayet automatisk til driftstilstandsdisplayet. 2 Hvis inverteren er tilsluttet nettet, og der ikke trykkes på tasterne i et bestemt antal sekunder, skifter displayet automatisk til displayet Production today. Når PV-konfigurationstesten starter og stopper, skifter displayet kortvarigt til menu B for at vise status på PV-konfigurationstesten. Hvis inverteren ikke er tilsluttet nettet på grund af en fejl, begynder den røde lysdiode at blinke, og displayet skifter automatisk til menu B, hvor hændelsen vises. Skulle der ske en jordingsfejl i PV-modulerne, vil det blive signaleret ved en konstant blinken af de aktive grønne lysdioder. Displayet skifter til current event, såfremt der ikke har været displayaktivitet i de sidste 10 min. Inverteren vil blive ved med at producere strøm. En jordingsfejl er ikke en fejl i inverteren; teknisk assistance skal tilkaldes til PV-panelerne. Dette gælder kun, hvis indstillingen detektering af jordingsfejl er slået til. Denne indstilling er som standard slået til for følgende lande: Østing, Frankrig og Spanien. 8 L _01

10 3. Fejlfinding 3. Fejlfinding 3.1. Fejlfinding Bemærk: Husk på, at kun uddannet og autoriseret personale, der er bekendt med elektriske systemer og sikkerhedsproblemer, må arbejde på invertere og elektriske installationer. 3 I det følgende angiver ordet hændelse alle hændelser, der forhindrer inverteren i at fungere korrekt. En hændelse kan opstå når som helst og hvor som helst i installationen (net, solcelleanlæg, kabel og tilslutninger, inverter). Ikke alle hændelser er en defekt i inverteren. Hvis solcelleanlægget ikke leverer strøm til nettet som forventet, skal følgende kontrolliste gennemgås: 1. Kontrollér, at nettet er tilsluttet korrekt til inverteren, og at nettet er driftsklart. 2. Kontrollér, at der er tilstrækkelig solstråling til at generere strøm. 3. Kontrollér, om der er skyggepåvirkning og løse kabler/tilslutninger i solcelleanlægget. 4. Kontrollér solcellemodulernes installation, om deres spænding ligger inden for de forventede værdier. 5. Kontrollér hændelsen i menu B. Hvis den røde lysdiode blinker, indikerer dette en hændelse. 6. Hvis ovennævnte punkter er i orden, så vent 15 minutter for at se, om der er tale om en permanent situation. 7. Hvis solcelleanlægget stadig ikke leverer strøm til nettet, skal solcelleanlæggets spænding, strømstyrke og effekt kontrolleres, såvel som nettets spænding, strømstyrke og effekt i menu B. 8. Hvis nettets vekselstrømsværdier ikke er inden for grænseværdierne, skal elselskabet kontaktes for teknisk support Fejlmeddelelser for inverteren Event: U-GRID Mod. DCAC Den røde lysdiode begynder at blinke, hvis der er en inverterhændelse. Kontrollér hændelsen i menu B. Hændelsesteksten er en kort tekst, der beskriver fejlen. Hvis inverteren rapporterer et hændelsesid i displayet i stedet for en tekst, er der ikke defineret en fejltekst for det pågældende hændelsesid. Det sker, f.eks. når display-softwaren er ældre end inverter-softwaren. Module designation angiver det modul, der forårsagede hændelsen (DC1, DC2, DC3 eller AC). L _01 9

11 3. Fejlfinding 3 Hændelsestekst Beskrivelse Fejlkilde Handling ved permanent fejl U 3.3 Intern strømforsyning uden for grænseværdier Inverter Servicér inverteren. U 5.0 Intern strømforsyning uden for grænseværdier Inverter Servicér inverteren. U 15.0 Intern strømforsyning uden for grænseværdier Inverter Servicér inverteren. U PV Indgangsspænding fra solcellestreng for høj Solcelleanlæg Anmod om teknisk hjælp fra leverandøren af solcelleanlægget. U-SNUBBER Snubber spænding for høj Inverter Servicér inverteren. U DC-BUS Spænding i vekselstrømsbus for høj Inverter Servicér inverteren. U-GRID Netspænding uden for grænseværdier (højere eller lavere end indstilling) Net Ved gentagne fejl: Anmod om teknisk service fra elselskab. F-GRID Netfrekvens uden for grænseværdier (uden for indstillinger) Net Ved gentagne fejl: Anmod om teknisk service fra elselskab. IPM CURRENT DC-indholdet i AC-strømmen for høj Inverter Servicér inverteren. ENS ENS-fejl Net Ved gentagne fejl: Anmod om teknisk service fra elselskab. ENS RAM ENS-hukommelsesfejl Inverter Servicér inverteren. ENS FL. CHKSM Flashhukommelsesfejl efter selvtest Inverter Servicér inverteren. ENS EP. CHKSM EPROM-hukommelsesfejl efter selvtest Inverter Servicér inverteren. HW TRIP Hardwareudfald strømstyrke for høj Inverter Servicér inverteren. TEMP HIGH Temperatur i indbygget strømmodul for høj Miljø Kontrollér, om inverteren er overdækket. Kontrollér, at der er fri luftstrøm gennem inverterens køleprofil. Rengør køleprofil. Kontrollér, at den omgivende temperatur er inden for grænserne. EPRM PAR. LIM Validitetskontrol af indstilling af netspænding og -frekvens. Indstillinger for langt væk fra nettets faktiske spændings- og frekvensværdier. Inverter Anmod om service for at kontrollere inverterindstillingerne. ENS COM ERR Fejl i kommunikation med ENS-kort Inverter Servicér inverteren. ENS impedance Netimpedansspring højere end grænseværdi Net Ved gentagne fejl: Anmod om teknisk service fra elselskab. PV CONFIG ERR Fejl opdaget af PV-konfigurationsstest Solcelleanlæg Kontrollér tilslutningen af PV-paneler. To DCindgange er tilsluttet i parallel strengdrift, en DC-indgang i individuel strengdrift. Ikke registreret i hændelsesloggen - rød lysdiode blinker ikke Hændelsestekst Beskrivelse Fejlkilde Hændelsestekst EARTHFAULT Current event vises i nettilstand Solcelleanlæg Jordingsfejl, kontrollér solcelleanlægget for korrekt jording for at undgå at PV-panelerne bliver ødelagt. Anmod om teknisk service fra leverandøren af solcelleanlægget eller installatøren. Tabel 3.1: Hændelseslog for inverter En permanent fejl defineres ved en hændelse, der har været til stede i mere end 15 minutter. 10 L _01

12 4. Vedligeholdelse 4. Vedligeholdelse 4.1. Vedligeholdelse Vedligeholdelse Normalt kræver ULX indoor invertere ingen vedligeholdelse eller kalibrering. Det skal dog sikres, at kølingen ikke hindres, og at inverteren altid holdes tør. For at sikre at DC-afbryderen fungerer, skal samtlige afbrydere tændes og slukkes (afbryderen skal flyttes til tænd- hhv. slukpositionen ti gange) én gang om året for at rengøre kontakterne. 4 Hvis den bliver våd, skal den tørres af med det samme. Væsker kan indeholde stoffer, som får elektronikken til at korrodere Rengøring af kabinettet Rengør inverteren og det indbyggede display med en blød klud. Brug ikke aggressive kemikalier, rengøringsopløsninger eller stærke rengøringsmidler til at rengøre inverteren Rengøring af køleprofilen For at sikre, at inverteren fungerer korrekt og får en lang levetid er det afgørende, at den frie luftcirkulation omkring køleprofilen bag på inverteren ikke blokeres. Hvis den frie luftcirkulation blokeres, f.eks. af støv, skal dette fjernes. Rengør køleprofilen ved hjælp af en blød klud eller en børste. Brug ikke aggressive kemikalier, rengøringsopløsninger eller stærke rengøringsmidler til at rengøre inverteren. Køleprofilen kan nå en temperatur på over 70 C under drift. Hvis komponenter med denne temperatur berøres, kan det medføre alvorlige personskader! Bemærk: Inverteren må ikke tildækkes. L _01 11

13 Danfoss Solar Inverters A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten Denmark Tel: Fax: Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved. Rev. date Lit. No. L _01

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 5 Introduktion 5 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

2.5. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

2.5. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 2.5 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 EU DANSK Denne manual kan ændres. På vores webside www.solar-inverter.com kan du finde manualens nyeste version. Copyright Delta Energy Systems (Tyskland)

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere