MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Brugermanual ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 2. Funktionsbeskrivelse 3 Definition af driftstilstande 3 PV-konfiguration 3 Lysdioder 4 Display 5 Oversigt menuafsnit A 5 Oversigt menuafsnit B 6 3. Fejlfinding 9 Fejlfinding 9 Fejlmeddelelser for inverteren 9 4. Vedligeholdelse 11 Vedligeholdelse 11 Rengøring af kabinettet 11 Rengøring af køleprofilen 11 L _01 1

3 1. Introduktion 1 1. Introduktion 1.1. Introduktion I denne manual beskrives Danfoss-solcelleinvertere. Disse produkter er blandt de mest teknologisk avancerede og effektive invertere på markedet og er beregnet til at forsyne ejeren med pålidelig solenergi i mange år. Illustration 1.1: ULX Indoor Solcelleinvertere CE-mærke Dette certificerer, at udstyret stemmer overens med de bestemmelser, der gælder ifølge direktiv 2004/108/EC og 2006/95/EC. 2 L _01

4 2. Funktionsbeskrivelse 2. Funktionsbeskrivelse 2.1. Definition af driftstilstande 2 Inverteren har fire standard driftstilstande: Standby-tilstand: I standby-tilstand er inverteren klar til at skifte til tilslutningstilstand. Solpanelernes indgangsspænding bruges som beslutningsvariabel. Hvis indgangsspændingen overstiger en forudindstillet nominel værdi, skifter inverteren fra standby-tilstand til tilslutningstilstand eller fortsætter til OFF -tilstand, hvis solcellespændingen falder. Tilslutningstilstand: Inverteren skifter fra standby-tilstand til tilslutningstilstand, når alle systemkontroller er udført. Med disse kontroller afprøves det, om alle tilslutningsbetingelser er opfyldt. Inverteren fortsætter med at kontrollere systemværdier i den foruddefinerede tilslutningsperiode, og hvis systemkontrollerne stadig er i orden, tilsluttes inverteren til nettet. Minimumstilslutningstider angives af offentlige forsyningsværker og myndigheder og kan variere fra område til område. Nettilstand: I denne tilstand er inverteren tilsluttet og leverer strøm til nettet. Inverteren forlader kun nettilstanden, hvis der opstår en fejl eller solenergien forsvinder. PV-konfigurationstilstand Efter tilslutning testes PV-tilslutningen for at bestemme, hvorvidt nogle af DC-indgangene er tilsluttet parallelt. Hvis dette er tilfældet, kører inverteren i parallel strengdrift(master/slave). Derating temperatur Hvis displayet viser (DRT. TEMP), er inverteren ved at derate på grund af for høj temperatur. Derating net Hvis displayet viser (DRT GRID), er inverteren ved at derate på grund af for høj spænding på nettet. Off-tilstand: Når der ikke er nogen solenergi til at drive indgangsmodulerne, venter inverteren i 10 minutter (standardværdi), før den slukker. I denne tilstand slukkes der for strømmen til alle processorer for at spare strøm. Dette er standardtilstanden om natten Netovervågning For at beskytte de personer, der arbejder med vekselstrømsledninger, inverteren og private installationer, lukker inverteren ned, hvis der opstår unormale situationer eller fejl i nettet. Inverteren fortsætter med at overvåge netspændingen og -frekvensen ved hjælp af et internt overvågningskredsløb. Inverteren vil blive tilsluttet igen, så snart nettet igen er inden for grænserne PV-konfiguration Efter tilslutning til nettet foretager inverteren en automatisk test af PV-modulets ledningsføring. Denne test udføres med henblik på at fastslå modulernes ledningskonfiguration. Det fastlægges, hvorvidt modulerne er forbundet i en individuel strengkonfiguration eller i en parallel strengkonfiguration, og inverteren konfigureres automatisk i overensstemmelse hermed. L _01 3

5 2. Funktionsbeskrivelse 2 Testen fungerer ved at aktivere inputtene én ad gangen. Testen tager 1-2 minutter at gennemføre, og inverteren fortsætter med at producere energi imens. I menu B kan resultatet af testen læses i displaymenuen ved navn PV configuration. Når testen er gennemført, vil displayet automatisk vise den registrerede PV-konfiguration; dette gælder imidlertid kun, hvis der ikke har været trykket på displayets knapper inden for de seneste 3 minutter. For ULX 5400i gælder, at 2 af 3 DC-moduler skal være tilsluttet, for at testen kan gennemføres. Hvis der ikke er tilstrækkelig PV-strøm tilgængelig til at forsyne 2 moduler, udsættes testen, indtil der er tilstrækkelig PV-strøm tilgængelig, til at det andet DC-modul kan køre. Vær opmærksom på, at inverteren fortsætter med at producere energi i mellemtiden. DC3 + DC2 DC2 + + Displayet viser status for testen. Den første linje viser, at der er tale om PV-konfigurationen, mens den anden linje viser, hvilken status testen befinder sig i, eller hvilken konfiguration den har registreret. On Grid DC1 DC1 DC1 Test end t PV configuration INDIVIDUAL Illustration 2.1: PV-konfigurationstest Statusfeltet kan vise følgende: Displaytekst Beskrivelse IDLE PV-konfigurationstest er endnu ikke gennemført. Vises, før inverteren opnår netforbindelse. OFF PV-konfigurationstesten er deaktiveret. Gælder for ULX 1800i og invertere, hvor testen ellers måtte være deaktiveret. WAITING PV-konfigurationstesten er klar til at køre, men der er kun solindstråling tilgængelig til ét PV-input. (Gælder for ULX 5400i). Inverteren kan kun bestemme konfigurationen på alle tre moduler, hvis to af dem kører. PV-AUTODETECTING PV-konfigurationstesten er i gang. Resultat foreligger ikke endnu. INDIVIDUAL PV-modulerne er tilsluttet i individuel strengkonfiguration. PARALLEL 1-2* PV-konfigurationen er gennemført, og det kunne konkluderes, at input 1 og 2 er tilsluttet i parallel strengkonfiguration. PARALLEL 1-3* PV-konfigurationen er gennemført, og det kunne konkluderes, at input 1 og 3 er tilsluttet i parallel strengkonfiguration. PARALLEL 2-3* PV-konfigurationen er gennemført, og det kunne konkluderes, at input 2 og 3 er tilsluttet i parallel strengkonfiguration. PARALLEL PV-konfigurationen er gennemført, og det kunne konkluderes, at input 1, 2 og 3 er tilsluttet i parallel strengkonfiguration. Tabel 2.1: PV-konfiguration Teststatus Felttekst *) "PARALLEL 1-2" er kun tilladt for ULX 3000i / 3600i inverteren. "PARALLEL 1-2", "PARALLEL 1-3" og "PARALLEL 2-3" er ikke tilladt for ULX 5400i inverteren Lysdioder De grønne lysdioder viser produktionen som en procentsats af inverterens nominelle effekt. Den grønne lysdiode, der er placeret længst til venstre, lyser altid, når inverteren er tilsluttet nettet. Når inverteren er i tilslutningstilstand, lyser både den røde lysdiode og den grønne lysdiode længst til venstre. Når inverteren ikke er tilsluttet nettet, lyser den røde lysdiode til venstre for at indikere, at inverteren er i standby-tilstand. Ingen grønne lysdioder er tændt. Hvis ingen lysdioder er tændt, er inverteren i off-mode. Hvis inverteren tvinges i standby-tilstand på grund af en hæn- 4 L _01

6 2. Funktionsbeskrivelse delse i inverteren eller de ydre tilslutninger, f.eks. afbrydelse fra nettet, begynder den røde lysdiode at blinke Display Se venligst afsnittet vedrørende Fejlfinding for at få en beskrivelse af hændelser. 2 Med det indbyggede display har brugeren adgang til alle oplysninger om solcelleanlægget og inverteren. Når inverteren er i OFF-tilstand (om natten), kan displayet aktiveres ved at trykke på den venstre knap (ESC). ESC Går ét trin tilbage/op i menustrukturen Up Går tilbage til det forrige menudisplay Down Går frem til det næste menudisplay OK Enter Nyt menuniveau eller ændring af indstillinger θ De parametre, der vises i displayet, henviser til internt målte spændings- og strømværdier. De viste parametre kan afvige. Displayoplysningerne er organiserede i en menustruktur, der er opdelt i to afsnit: A og B. Illustration 2.2: Display Oversigt menuafsnit A Afsnit A: Indeholder oplysninger om inverterens og solcelleanlæggets ydeevne. Afsnit B: Viser alle måleværdier og brugerindstillinger. Nedenstående tabel giver et overblik over menustrukturen. De viste værdier skal kun opfattes som eksempler på display-tekster. Display-teksterne (som vises i venstre kolonne Display-funktioner) er delt på 2 linier med max. 16 karakterer per linie. Opdelingen mellem de to linier vises med symbolet. Menustruktur A Display-funktioner Output power 0 W Inverter name Total production kwh Beskrivelse Den aktuelle udgangseffekt i watt. Benyt Service Tool til at skrive inverternavn. Hvis inverternavnet er udefineret, springes dette menupunkt over. Samlet energiproduktion i kwh siden første inverterstart. Total operating time 00028h 57m 02s Samlet driftstid (tid tændt) vist i timer, minutter og sekunder. Production today Wh Go to menu B Dagens energiproduktion i Wh. Skifter til menuniveau B, når der trykkes på OK. Tabel 2.2: Oversigt menuafsnit A L _01 5

7 2. Funktionsbeskrivelse Oversigt menuafsnit B 2 Nedenstående tabel viser en oversigt over menustrukturen. De to menuniveauer indikeres tydeligt med en pil efterfulgt af en undermenu. De viste værdier er udelukkende tænkt som eksempler på displaytekster. Displayteksten (vist i første kolonne Displayfunktioner) er opdelt på 2 linjer med 16 tilgængelige tegn pr. linje. Linjeopdelingen illustreres med symbolet. Menustruktur B Displayfunktioner Operation mode STANDBY PV configuration IDLE Event: Mod. ENS FL. CH DCAC Language ENGLISH Grid voltage 0 V Grid current 0.00 A Grid frequency 0.00 Hz Grid impedance 0.0 ohm PV voltage Press OK to view PV voltage no V PV voltage no V PV voltage no V Beskrivelse Viser inverterens aktuelle driftstilstand. Se definitionerne af driftstilstand i kapitel 2. Viser status på den automatiske PV-konfigurationstest og de fundne resultater. Hvis inverteren ikke er sluttet til nettet på grund af en fejl, begynder den røde lysdiode at blinke, og årsagen til fejlen vises her. Vis, og vælg displaysprog. Påvirker ingen andre indstillinger. Viser den aktuelle vekselspænding på nettet. Viser den aktuelle strøm til nettet. Viser den aktuelle netfrekvens. Viser den aktuelle netimpedans. Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Aktuel spænding på PV-input 1 (øverste position i inverteren). Aktuel spænding på PV-input 2 (anden position i inverteren)*. Aktuel spænding på PV-input 3 (tredje position i inverteren)*. PV current PRESS OK to view PV current no A PV current no A PV current no A Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Aktuel strøm på PV-input 1 (øverste position i inverteren). Aktuel strøm på PV-input 2 (anden position i inverteren)*. Aktuel strøm på PV-input 3 (tredje position i inverteren)*. Maximum values Press OK to view Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Maksimum værdier registreret på AC-output siden sidste nulstilling af AC out: 1844 W A 263 V Maksimum værdier registreret på DC1-inputtet siden sidste nulstilling af DC1 in: 2220 W** A 509 V Maksimum værdier registreret på DC2*-inputtet siden sidste nulstilling af DC2 in: 2220 W** A 509 V Maksimum værdier registreret på DC3*-inputtet siden sidste nulstilling af DC3 in: 2220 W** A 509 V Tabel 2.3: Oversigt over menustruktur B *) PV2- og PV3-menuerne vises kun i invertere, som er udstyret med to eller tre input. 6 L _01

8 2. Funktionsbeskrivelse Menustruktur B - Fortsat Displayfunktioner Maximum values Press OK to view Beskrivelse Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. 2 AC out: 1844 W A 263 V DC1 in: 2220 W** A 509 V DC2 in: 2220 W** A 509 V DC3 in: 2220 W** A 509 V Maksimum værdier registreret på AC-output siden sidste nulstilling af Maksimum værdier registreret på DC1-inputtet siden sidste nulstilling af Maksimum værdier registreret på DC2*-inputtet siden sidste nulstilling af Maksimum værdier registreret på DC3*-inputtet siden sidste nulstilling af Total drt. Temp. - Press OK to view DC1 derate temp. 3h 35m DC2 derate temp. 3h 35m DC3 derate temp. 3h 35m Total drt. Grid 0h 00 min Power-down time seconds Code numbers PRESS OK to view Samlet derating temperatur. Viser det samlede tidsrum, hvori inverteren har været deratet på grund af høj temperatur. DC1-derating temperatur. Viser det tidsrum, hvori inverteren har været deratet på grund af høj temperatur. DC2*-derating temperatur. Viser det tidsrum, hvori inverteren har været deratet på grund af høj temperatur. DC3*-derating temperatur. Viser det tidsrum, hvori inverteren har været deratet på grund af høj temperatur. Total deratingnet. Viser det tidsrum, hvori inverteren har deratet på grund af ustabile netforhold. Tid, før inverteren skifter til "OFF"-tilstand, når der ikke er solenergi til rådighed. Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Inverter code no. AC code number C DC1 code number C DC2 code number C DC3 code number C Angiver inverterens produktkode. Angiver AC-modulets produktkode. Angiver DC1-modulets produktkode. Angiver DC2*-modulets produktkode. Angiver DC3*-modulets produktkode. Serial numbers Press OK to view Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Inverter SN: AC SN: C0408 DC1 SN: C0808 DC2 SN: C0808 DC3 SN: C0808 Angiver inverterens serienummer. Angiver AC-modulets serienummer. Angiver DC1-modulets serienummer. Angiver DC2*-modulets serienummer. Angiver DC3*-modulets serienummer. Tabel 2.4: Oversigt over menustruktur B *) DC2- og DC3-menuerne vises kun i invertere, som er udstyret med to eller tre input. **) Maksimum værdierne for PV-strøm kan nå mere end W i invertere, hvor inputtene er forbundet parallelt. Dette er normalt. I menuafsnit A fortsætter displayet med at vise det menupunkt, brugeren har valgt sidst. I menuafsnit B skifter displayet automatisk til menu A, når der ikke er trykket på tasterne i 3 minutter. L _01 7

9 2. Funktionsbeskrivelse Hvis inverteren ikke er tilsluttet nettet, og der ikke trykkes på tasterne i et bestemt antal sekunder, skifter displayet automatisk til driftstilstandsdisplayet. 2 Hvis inverteren er tilsluttet nettet, og der ikke trykkes på tasterne i et bestemt antal sekunder, skifter displayet automatisk til displayet Production today. Når PV-konfigurationstesten starter og stopper, skifter displayet kortvarigt til menu B for at vise status på PV-konfigurationstesten. Hvis inverteren ikke er tilsluttet nettet på grund af en fejl, begynder den røde lysdiode at blinke, og displayet skifter automatisk til menu B, hvor hændelsen vises. Skulle der ske en jordingsfejl i PV-modulerne, vil det blive signaleret ved en konstant blinken af de aktive grønne lysdioder. Displayet skifter til current event, såfremt der ikke har været displayaktivitet i de sidste 10 min. Inverteren vil blive ved med at producere strøm. En jordingsfejl er ikke en fejl i inverteren; teknisk assistance skal tilkaldes til PV-panelerne. Dette gælder kun, hvis indstillingen detektering af jordingsfejl er slået til. Denne indstilling er som standard slået til for følgende lande: Østing, Frankrig og Spanien. 8 L _01

10 3. Fejlfinding 3. Fejlfinding 3.1. Fejlfinding Bemærk: Husk på, at kun uddannet og autoriseret personale, der er bekendt med elektriske systemer og sikkerhedsproblemer, må arbejde på invertere og elektriske installationer. 3 I det følgende angiver ordet hændelse alle hændelser, der forhindrer inverteren i at fungere korrekt. En hændelse kan opstå når som helst og hvor som helst i installationen (net, solcelleanlæg, kabel og tilslutninger, inverter). Ikke alle hændelser er en defekt i inverteren. Hvis solcelleanlægget ikke leverer strøm til nettet som forventet, skal følgende kontrolliste gennemgås: 1. Kontrollér, at nettet er tilsluttet korrekt til inverteren, og at nettet er driftsklart. 2. Kontrollér, at der er tilstrækkelig solstråling til at generere strøm. 3. Kontrollér, om der er skyggepåvirkning og løse kabler/tilslutninger i solcelleanlægget. 4. Kontrollér solcellemodulernes installation, om deres spænding ligger inden for de forventede værdier. 5. Kontrollér hændelsen i menu B. Hvis den røde lysdiode blinker, indikerer dette en hændelse. 6. Hvis ovennævnte punkter er i orden, så vent 15 minutter for at se, om der er tale om en permanent situation. 7. Hvis solcelleanlægget stadig ikke leverer strøm til nettet, skal solcelleanlæggets spænding, strømstyrke og effekt kontrolleres, såvel som nettets spænding, strømstyrke og effekt i menu B. 8. Hvis nettets vekselstrømsværdier ikke er inden for grænseværdierne, skal elselskabet kontaktes for teknisk support Fejlmeddelelser for inverteren Event: U-GRID Mod. DCAC Den røde lysdiode begynder at blinke, hvis der er en inverterhændelse. Kontrollér hændelsen i menu B. Hændelsesteksten er en kort tekst, der beskriver fejlen. Hvis inverteren rapporterer et hændelsesid i displayet i stedet for en tekst, er der ikke defineret en fejltekst for det pågældende hændelsesid. Det sker, f.eks. når display-softwaren er ældre end inverter-softwaren. Module designation angiver det modul, der forårsagede hændelsen (DC1, DC2, DC3 eller AC). L _01 9

11 3. Fejlfinding 3 Hændelsestekst Beskrivelse Fejlkilde Handling ved permanent fejl U 3.3 Intern strømforsyning uden for grænseværdier Inverter Servicér inverteren. U 5.0 Intern strømforsyning uden for grænseværdier Inverter Servicér inverteren. U 15.0 Intern strømforsyning uden for grænseværdier Inverter Servicér inverteren. U PV Indgangsspænding fra solcellestreng for høj Solcelleanlæg Anmod om teknisk hjælp fra leverandøren af solcelleanlægget. U-SNUBBER Snubber spænding for høj Inverter Servicér inverteren. U DC-BUS Spænding i vekselstrømsbus for høj Inverter Servicér inverteren. U-GRID Netspænding uden for grænseværdier (højere eller lavere end indstilling) Net Ved gentagne fejl: Anmod om teknisk service fra elselskab. F-GRID Netfrekvens uden for grænseværdier (uden for indstillinger) Net Ved gentagne fejl: Anmod om teknisk service fra elselskab. IPM CURRENT DC-indholdet i AC-strømmen for høj Inverter Servicér inverteren. ENS ENS-fejl Net Ved gentagne fejl: Anmod om teknisk service fra elselskab. ENS RAM ENS-hukommelsesfejl Inverter Servicér inverteren. ENS FL. CHKSM Flashhukommelsesfejl efter selvtest Inverter Servicér inverteren. ENS EP. CHKSM EPROM-hukommelsesfejl efter selvtest Inverter Servicér inverteren. HW TRIP Hardwareudfald strømstyrke for høj Inverter Servicér inverteren. TEMP HIGH Temperatur i indbygget strømmodul for høj Miljø Kontrollér, om inverteren er overdækket. Kontrollér, at der er fri luftstrøm gennem inverterens køleprofil. Rengør køleprofil. Kontrollér, at den omgivende temperatur er inden for grænserne. EPRM PAR. LIM Validitetskontrol af indstilling af netspænding og -frekvens. Indstillinger for langt væk fra nettets faktiske spændings- og frekvensværdier. Inverter Anmod om service for at kontrollere inverterindstillingerne. ENS COM ERR Fejl i kommunikation med ENS-kort Inverter Servicér inverteren. ENS impedance Netimpedansspring højere end grænseværdi Net Ved gentagne fejl: Anmod om teknisk service fra elselskab. PV CONFIG ERR Fejl opdaget af PV-konfigurationsstest Solcelleanlæg Kontrollér tilslutningen af PV-paneler. To DCindgange er tilsluttet i parallel strengdrift, en DC-indgang i individuel strengdrift. Ikke registreret i hændelsesloggen - rød lysdiode blinker ikke Hændelsestekst Beskrivelse Fejlkilde Hændelsestekst EARTHFAULT Current event vises i nettilstand Solcelleanlæg Jordingsfejl, kontrollér solcelleanlægget for korrekt jording for at undgå at PV-panelerne bliver ødelagt. Anmod om teknisk service fra leverandøren af solcelleanlægget eller installatøren. Tabel 3.1: Hændelseslog for inverter En permanent fejl defineres ved en hændelse, der har været til stede i mere end 15 minutter. 10 L _01

12 4. Vedligeholdelse 4. Vedligeholdelse 4.1. Vedligeholdelse Vedligeholdelse Normalt kræver ULX indoor invertere ingen vedligeholdelse eller kalibrering. Det skal dog sikres, at kølingen ikke hindres, og at inverteren altid holdes tør. For at sikre at DC-afbryderen fungerer, skal samtlige afbrydere tændes og slukkes (afbryderen skal flyttes til tænd- hhv. slukpositionen ti gange) én gang om året for at rengøre kontakterne. 4 Hvis den bliver våd, skal den tørres af med det samme. Væsker kan indeholde stoffer, som får elektronikken til at korrodere Rengøring af kabinettet Rengør inverteren og det indbyggede display med en blød klud. Brug ikke aggressive kemikalier, rengøringsopløsninger eller stærke rengøringsmidler til at rengøre inverteren Rengøring af køleprofilen For at sikre, at inverteren fungerer korrekt og får en lang levetid er det afgørende, at den frie luftcirkulation omkring køleprofilen bag på inverteren ikke blokeres. Hvis den frie luftcirkulation blokeres, f.eks. af støv, skal dette fjernes. Rengør køleprofilen ved hjælp af en blød klud eller en børste. Brug ikke aggressive kemikalier, rengøringsopløsninger eller stærke rengøringsmidler til at rengøre inverteren. Køleprofilen kan nå en temperatur på over 70 C under drift. Hvis komponenter med denne temperatur berøres, kan det medføre alvorlige personskader! Bemærk: Inverteren må ikke tildækkes. L _01 11

13 Danfoss Solar Inverters A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten Denmark Tel: Fax: Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved. Rev. date Lit. No. L _01

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Definition af driftstilstand

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Installationsmanual SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Sikkerhedsvejledning 2 Produktoversigt 3 Leveringsomfang 4 2.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Brugermanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Brugermanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Brugermanual Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 1.1 Introduktion 2 1.2 Definition af driftstilstande

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

LED BELYSNING. Butikker og salgslokaler

LED BELYSNING. Butikker og salgslokaler LED BELYSNING Butikker og salgslokaler Kvalitet side 2-3 Roblon arbejder tæt sammen med vore kunder, der har behov for højkvalitets LED belysning i lysstyrker der kan erstatte traditionel halogen- og metal

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere