MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Brugermanual ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 2. Funktionsbeskrivelse 3 Definition af driftstilstande 3 PV-konfiguration 3 Lysdioder 4 Display 5 Oversigt menuafsnit A 5 Oversigt menuafsnit B 6 3. Fejlfinding 9 Fejlfinding 9 Fejlmeddelelser for inverteren 9 4. Vedligeholdelse 11 Vedligeholdelse 11 Rengøring af kabinettet 11 Rengøring af køleprofilen 11 L _01 1

3 1. Introduktion 1 1. Introduktion 1.1. Introduktion I denne manual beskrives Danfoss-solcelleinvertere. Disse produkter er blandt de mest teknologisk avancerede og effektive invertere på markedet og er beregnet til at forsyne ejeren med pålidelig solenergi i mange år. Illustration 1.1: ULX Indoor Solcelleinvertere CE-mærke Dette certificerer, at udstyret stemmer overens med de bestemmelser, der gælder ifølge direktiv 2004/108/EC og 2006/95/EC. 2 L _01

4 2. Funktionsbeskrivelse 2. Funktionsbeskrivelse 2.1. Definition af driftstilstande 2 Inverteren har fire standard driftstilstande: Standby-tilstand: I standby-tilstand er inverteren klar til at skifte til tilslutningstilstand. Solpanelernes indgangsspænding bruges som beslutningsvariabel. Hvis indgangsspændingen overstiger en forudindstillet nominel værdi, skifter inverteren fra standby-tilstand til tilslutningstilstand eller fortsætter til OFF -tilstand, hvis solcellespændingen falder. Tilslutningstilstand: Inverteren skifter fra standby-tilstand til tilslutningstilstand, når alle systemkontroller er udført. Med disse kontroller afprøves det, om alle tilslutningsbetingelser er opfyldt. Inverteren fortsætter med at kontrollere systemværdier i den foruddefinerede tilslutningsperiode, og hvis systemkontrollerne stadig er i orden, tilsluttes inverteren til nettet. Minimumstilslutningstider angives af offentlige forsyningsværker og myndigheder og kan variere fra område til område. Nettilstand: I denne tilstand er inverteren tilsluttet og leverer strøm til nettet. Inverteren forlader kun nettilstanden, hvis der opstår en fejl eller solenergien forsvinder. PV-konfigurationstilstand Efter tilslutning testes PV-tilslutningen for at bestemme, hvorvidt nogle af DC-indgangene er tilsluttet parallelt. Hvis dette er tilfældet, kører inverteren i parallel strengdrift(master/slave). Derating temperatur Hvis displayet viser (DRT. TEMP), er inverteren ved at derate på grund af for høj temperatur. Derating net Hvis displayet viser (DRT GRID), er inverteren ved at derate på grund af for høj spænding på nettet. Off-tilstand: Når der ikke er nogen solenergi til at drive indgangsmodulerne, venter inverteren i 10 minutter (standardværdi), før den slukker. I denne tilstand slukkes der for strømmen til alle processorer for at spare strøm. Dette er standardtilstanden om natten Netovervågning For at beskytte de personer, der arbejder med vekselstrømsledninger, inverteren og private installationer, lukker inverteren ned, hvis der opstår unormale situationer eller fejl i nettet. Inverteren fortsætter med at overvåge netspændingen og -frekvensen ved hjælp af et internt overvågningskredsløb. Inverteren vil blive tilsluttet igen, så snart nettet igen er inden for grænserne PV-konfiguration Efter tilslutning til nettet foretager inverteren en automatisk test af PV-modulets ledningsføring. Denne test udføres med henblik på at fastslå modulernes ledningskonfiguration. Det fastlægges, hvorvidt modulerne er forbundet i en individuel strengkonfiguration eller i en parallel strengkonfiguration, og inverteren konfigureres automatisk i overensstemmelse hermed. L _01 3

5 2. Funktionsbeskrivelse 2 Testen fungerer ved at aktivere inputtene én ad gangen. Testen tager 1-2 minutter at gennemføre, og inverteren fortsætter med at producere energi imens. I menu B kan resultatet af testen læses i displaymenuen ved navn PV configuration. Når testen er gennemført, vil displayet automatisk vise den registrerede PV-konfiguration; dette gælder imidlertid kun, hvis der ikke har været trykket på displayets knapper inden for de seneste 3 minutter. For ULX 5400i gælder, at 2 af 3 DC-moduler skal være tilsluttet, for at testen kan gennemføres. Hvis der ikke er tilstrækkelig PV-strøm tilgængelig til at forsyne 2 moduler, udsættes testen, indtil der er tilstrækkelig PV-strøm tilgængelig, til at det andet DC-modul kan køre. Vær opmærksom på, at inverteren fortsætter med at producere energi i mellemtiden. DC3 + DC2 DC2 + + Displayet viser status for testen. Den første linje viser, at der er tale om PV-konfigurationen, mens den anden linje viser, hvilken status testen befinder sig i, eller hvilken konfiguration den har registreret. On Grid DC1 DC1 DC1 Test end t PV configuration INDIVIDUAL Illustration 2.1: PV-konfigurationstest Statusfeltet kan vise følgende: Displaytekst Beskrivelse IDLE PV-konfigurationstest er endnu ikke gennemført. Vises, før inverteren opnår netforbindelse. OFF PV-konfigurationstesten er deaktiveret. Gælder for ULX 1800i og invertere, hvor testen ellers måtte være deaktiveret. WAITING PV-konfigurationstesten er klar til at køre, men der er kun solindstråling tilgængelig til ét PV-input. (Gælder for ULX 5400i). Inverteren kan kun bestemme konfigurationen på alle tre moduler, hvis to af dem kører. PV-AUTODETECTING PV-konfigurationstesten er i gang. Resultat foreligger ikke endnu. INDIVIDUAL PV-modulerne er tilsluttet i individuel strengkonfiguration. PARALLEL 1-2* PV-konfigurationen er gennemført, og det kunne konkluderes, at input 1 og 2 er tilsluttet i parallel strengkonfiguration. PARALLEL 1-3* PV-konfigurationen er gennemført, og det kunne konkluderes, at input 1 og 3 er tilsluttet i parallel strengkonfiguration. PARALLEL 2-3* PV-konfigurationen er gennemført, og det kunne konkluderes, at input 2 og 3 er tilsluttet i parallel strengkonfiguration. PARALLEL PV-konfigurationen er gennemført, og det kunne konkluderes, at input 1, 2 og 3 er tilsluttet i parallel strengkonfiguration. Tabel 2.1: PV-konfiguration Teststatus Felttekst *) "PARALLEL 1-2" er kun tilladt for ULX 3000i / 3600i inverteren. "PARALLEL 1-2", "PARALLEL 1-3" og "PARALLEL 2-3" er ikke tilladt for ULX 5400i inverteren Lysdioder De grønne lysdioder viser produktionen som en procentsats af inverterens nominelle effekt. Den grønne lysdiode, der er placeret længst til venstre, lyser altid, når inverteren er tilsluttet nettet. Når inverteren er i tilslutningstilstand, lyser både den røde lysdiode og den grønne lysdiode længst til venstre. Når inverteren ikke er tilsluttet nettet, lyser den røde lysdiode til venstre for at indikere, at inverteren er i standby-tilstand. Ingen grønne lysdioder er tændt. Hvis ingen lysdioder er tændt, er inverteren i off-mode. Hvis inverteren tvinges i standby-tilstand på grund af en hæn- 4 L _01

6 2. Funktionsbeskrivelse delse i inverteren eller de ydre tilslutninger, f.eks. afbrydelse fra nettet, begynder den røde lysdiode at blinke Display Se venligst afsnittet vedrørende Fejlfinding for at få en beskrivelse af hændelser. 2 Med det indbyggede display har brugeren adgang til alle oplysninger om solcelleanlægget og inverteren. Når inverteren er i OFF-tilstand (om natten), kan displayet aktiveres ved at trykke på den venstre knap (ESC). ESC Går ét trin tilbage/op i menustrukturen Up Går tilbage til det forrige menudisplay Down Går frem til det næste menudisplay OK Enter Nyt menuniveau eller ændring af indstillinger θ De parametre, der vises i displayet, henviser til internt målte spændings- og strømværdier. De viste parametre kan afvige. Displayoplysningerne er organiserede i en menustruktur, der er opdelt i to afsnit: A og B. Illustration 2.2: Display Oversigt menuafsnit A Afsnit A: Indeholder oplysninger om inverterens og solcelleanlæggets ydeevne. Afsnit B: Viser alle måleværdier og brugerindstillinger. Nedenstående tabel giver et overblik over menustrukturen. De viste værdier skal kun opfattes som eksempler på display-tekster. Display-teksterne (som vises i venstre kolonne Display-funktioner) er delt på 2 linier med max. 16 karakterer per linie. Opdelingen mellem de to linier vises med symbolet. Menustruktur A Display-funktioner Output power 0 W Inverter name Total production kwh Beskrivelse Den aktuelle udgangseffekt i watt. Benyt Service Tool til at skrive inverternavn. Hvis inverternavnet er udefineret, springes dette menupunkt over. Samlet energiproduktion i kwh siden første inverterstart. Total operating time 00028h 57m 02s Samlet driftstid (tid tændt) vist i timer, minutter og sekunder. Production today Wh Go to menu B Dagens energiproduktion i Wh. Skifter til menuniveau B, når der trykkes på OK. Tabel 2.2: Oversigt menuafsnit A L _01 5

7 2. Funktionsbeskrivelse Oversigt menuafsnit B 2 Nedenstående tabel viser en oversigt over menustrukturen. De to menuniveauer indikeres tydeligt med en pil efterfulgt af en undermenu. De viste værdier er udelukkende tænkt som eksempler på displaytekster. Displayteksten (vist i første kolonne Displayfunktioner) er opdelt på 2 linjer med 16 tilgængelige tegn pr. linje. Linjeopdelingen illustreres med symbolet. Menustruktur B Displayfunktioner Operation mode STANDBY PV configuration IDLE Event: Mod. ENS FL. CH DCAC Language ENGLISH Grid voltage 0 V Grid current 0.00 A Grid frequency 0.00 Hz Grid impedance 0.0 ohm PV voltage Press OK to view PV voltage no V PV voltage no V PV voltage no V Beskrivelse Viser inverterens aktuelle driftstilstand. Se definitionerne af driftstilstand i kapitel 2. Viser status på den automatiske PV-konfigurationstest og de fundne resultater. Hvis inverteren ikke er sluttet til nettet på grund af en fejl, begynder den røde lysdiode at blinke, og årsagen til fejlen vises her. Vis, og vælg displaysprog. Påvirker ingen andre indstillinger. Viser den aktuelle vekselspænding på nettet. Viser den aktuelle strøm til nettet. Viser den aktuelle netfrekvens. Viser den aktuelle netimpedans. Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Aktuel spænding på PV-input 1 (øverste position i inverteren). Aktuel spænding på PV-input 2 (anden position i inverteren)*. Aktuel spænding på PV-input 3 (tredje position i inverteren)*. PV current PRESS OK to view PV current no A PV current no A PV current no A Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Aktuel strøm på PV-input 1 (øverste position i inverteren). Aktuel strøm på PV-input 2 (anden position i inverteren)*. Aktuel strøm på PV-input 3 (tredje position i inverteren)*. Maximum values Press OK to view Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Maksimum værdier registreret på AC-output siden sidste nulstilling af AC out: 1844 W A 263 V Maksimum værdier registreret på DC1-inputtet siden sidste nulstilling af DC1 in: 2220 W** A 509 V Maksimum værdier registreret på DC2*-inputtet siden sidste nulstilling af DC2 in: 2220 W** A 509 V Maksimum værdier registreret på DC3*-inputtet siden sidste nulstilling af DC3 in: 2220 W** A 509 V Tabel 2.3: Oversigt over menustruktur B *) PV2- og PV3-menuerne vises kun i invertere, som er udstyret med to eller tre input. 6 L _01

8 2. Funktionsbeskrivelse Menustruktur B - Fortsat Displayfunktioner Maximum values Press OK to view Beskrivelse Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. 2 AC out: 1844 W A 263 V DC1 in: 2220 W** A 509 V DC2 in: 2220 W** A 509 V DC3 in: 2220 W** A 509 V Maksimum værdier registreret på AC-output siden sidste nulstilling af Maksimum værdier registreret på DC1-inputtet siden sidste nulstilling af Maksimum værdier registreret på DC2*-inputtet siden sidste nulstilling af Maksimum værdier registreret på DC3*-inputtet siden sidste nulstilling af Total drt. Temp. - Press OK to view DC1 derate temp. 3h 35m DC2 derate temp. 3h 35m DC3 derate temp. 3h 35m Total drt. Grid 0h 00 min Power-down time seconds Code numbers PRESS OK to view Samlet derating temperatur. Viser det samlede tidsrum, hvori inverteren har været deratet på grund af høj temperatur. DC1-derating temperatur. Viser det tidsrum, hvori inverteren har været deratet på grund af høj temperatur. DC2*-derating temperatur. Viser det tidsrum, hvori inverteren har været deratet på grund af høj temperatur. DC3*-derating temperatur. Viser det tidsrum, hvori inverteren har været deratet på grund af høj temperatur. Total deratingnet. Viser det tidsrum, hvori inverteren har deratet på grund af ustabile netforhold. Tid, før inverteren skifter til "OFF"-tilstand, når der ikke er solenergi til rådighed. Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Inverter code no. AC code number C DC1 code number C DC2 code number C DC3 code number C Angiver inverterens produktkode. Angiver AC-modulets produktkode. Angiver DC1-modulets produktkode. Angiver DC2*-modulets produktkode. Angiver DC3*-modulets produktkode. Serial numbers Press OK to view Tryk på OK for at åbne undermenuen med registrerede værdier. Inverter SN: AC SN: C0408 DC1 SN: C0808 DC2 SN: C0808 DC3 SN: C0808 Angiver inverterens serienummer. Angiver AC-modulets serienummer. Angiver DC1-modulets serienummer. Angiver DC2*-modulets serienummer. Angiver DC3*-modulets serienummer. Tabel 2.4: Oversigt over menustruktur B *) DC2- og DC3-menuerne vises kun i invertere, som er udstyret med to eller tre input. **) Maksimum værdierne for PV-strøm kan nå mere end W i invertere, hvor inputtene er forbundet parallelt. Dette er normalt. I menuafsnit A fortsætter displayet med at vise det menupunkt, brugeren har valgt sidst. I menuafsnit B skifter displayet automatisk til menu A, når der ikke er trykket på tasterne i 3 minutter. L _01 7

9 2. Funktionsbeskrivelse Hvis inverteren ikke er tilsluttet nettet, og der ikke trykkes på tasterne i et bestemt antal sekunder, skifter displayet automatisk til driftstilstandsdisplayet. 2 Hvis inverteren er tilsluttet nettet, og der ikke trykkes på tasterne i et bestemt antal sekunder, skifter displayet automatisk til displayet Production today. Når PV-konfigurationstesten starter og stopper, skifter displayet kortvarigt til menu B for at vise status på PV-konfigurationstesten. Hvis inverteren ikke er tilsluttet nettet på grund af en fejl, begynder den røde lysdiode at blinke, og displayet skifter automatisk til menu B, hvor hændelsen vises. Skulle der ske en jordingsfejl i PV-modulerne, vil det blive signaleret ved en konstant blinken af de aktive grønne lysdioder. Displayet skifter til current event, såfremt der ikke har været displayaktivitet i de sidste 10 min. Inverteren vil blive ved med at producere strøm. En jordingsfejl er ikke en fejl i inverteren; teknisk assistance skal tilkaldes til PV-panelerne. Dette gælder kun, hvis indstillingen detektering af jordingsfejl er slået til. Denne indstilling er som standard slået til for følgende lande: Østing, Frankrig og Spanien. 8 L _01

10 3. Fejlfinding 3. Fejlfinding 3.1. Fejlfinding Bemærk: Husk på, at kun uddannet og autoriseret personale, der er bekendt med elektriske systemer og sikkerhedsproblemer, må arbejde på invertere og elektriske installationer. 3 I det følgende angiver ordet hændelse alle hændelser, der forhindrer inverteren i at fungere korrekt. En hændelse kan opstå når som helst og hvor som helst i installationen (net, solcelleanlæg, kabel og tilslutninger, inverter). Ikke alle hændelser er en defekt i inverteren. Hvis solcelleanlægget ikke leverer strøm til nettet som forventet, skal følgende kontrolliste gennemgås: 1. Kontrollér, at nettet er tilsluttet korrekt til inverteren, og at nettet er driftsklart. 2. Kontrollér, at der er tilstrækkelig solstråling til at generere strøm. 3. Kontrollér, om der er skyggepåvirkning og løse kabler/tilslutninger i solcelleanlægget. 4. Kontrollér solcellemodulernes installation, om deres spænding ligger inden for de forventede værdier. 5. Kontrollér hændelsen i menu B. Hvis den røde lysdiode blinker, indikerer dette en hændelse. 6. Hvis ovennævnte punkter er i orden, så vent 15 minutter for at se, om der er tale om en permanent situation. 7. Hvis solcelleanlægget stadig ikke leverer strøm til nettet, skal solcelleanlæggets spænding, strømstyrke og effekt kontrolleres, såvel som nettets spænding, strømstyrke og effekt i menu B. 8. Hvis nettets vekselstrømsværdier ikke er inden for grænseværdierne, skal elselskabet kontaktes for teknisk support Fejlmeddelelser for inverteren Event: U-GRID Mod. DCAC Den røde lysdiode begynder at blinke, hvis der er en inverterhændelse. Kontrollér hændelsen i menu B. Hændelsesteksten er en kort tekst, der beskriver fejlen. Hvis inverteren rapporterer et hændelsesid i displayet i stedet for en tekst, er der ikke defineret en fejltekst for det pågældende hændelsesid. Det sker, f.eks. når display-softwaren er ældre end inverter-softwaren. Module designation angiver det modul, der forårsagede hændelsen (DC1, DC2, DC3 eller AC). L _01 9

11 3. Fejlfinding 3 Hændelsestekst Beskrivelse Fejlkilde Handling ved permanent fejl U 3.3 Intern strømforsyning uden for grænseværdier Inverter Servicér inverteren. U 5.0 Intern strømforsyning uden for grænseværdier Inverter Servicér inverteren. U 15.0 Intern strømforsyning uden for grænseværdier Inverter Servicér inverteren. U PV Indgangsspænding fra solcellestreng for høj Solcelleanlæg Anmod om teknisk hjælp fra leverandøren af solcelleanlægget. U-SNUBBER Snubber spænding for høj Inverter Servicér inverteren. U DC-BUS Spænding i vekselstrømsbus for høj Inverter Servicér inverteren. U-GRID Netspænding uden for grænseværdier (højere eller lavere end indstilling) Net Ved gentagne fejl: Anmod om teknisk service fra elselskab. F-GRID Netfrekvens uden for grænseværdier (uden for indstillinger) Net Ved gentagne fejl: Anmod om teknisk service fra elselskab. IPM CURRENT DC-indholdet i AC-strømmen for høj Inverter Servicér inverteren. ENS ENS-fejl Net Ved gentagne fejl: Anmod om teknisk service fra elselskab. ENS RAM ENS-hukommelsesfejl Inverter Servicér inverteren. ENS FL. CHKSM Flashhukommelsesfejl efter selvtest Inverter Servicér inverteren. ENS EP. CHKSM EPROM-hukommelsesfejl efter selvtest Inverter Servicér inverteren. HW TRIP Hardwareudfald strømstyrke for høj Inverter Servicér inverteren. TEMP HIGH Temperatur i indbygget strømmodul for høj Miljø Kontrollér, om inverteren er overdækket. Kontrollér, at der er fri luftstrøm gennem inverterens køleprofil. Rengør køleprofil. Kontrollér, at den omgivende temperatur er inden for grænserne. EPRM PAR. LIM Validitetskontrol af indstilling af netspænding og -frekvens. Indstillinger for langt væk fra nettets faktiske spændings- og frekvensværdier. Inverter Anmod om service for at kontrollere inverterindstillingerne. ENS COM ERR Fejl i kommunikation med ENS-kort Inverter Servicér inverteren. ENS impedance Netimpedansspring højere end grænseværdi Net Ved gentagne fejl: Anmod om teknisk service fra elselskab. PV CONFIG ERR Fejl opdaget af PV-konfigurationsstest Solcelleanlæg Kontrollér tilslutningen af PV-paneler. To DCindgange er tilsluttet i parallel strengdrift, en DC-indgang i individuel strengdrift. Ikke registreret i hændelsesloggen - rød lysdiode blinker ikke Hændelsestekst Beskrivelse Fejlkilde Hændelsestekst EARTHFAULT Current event vises i nettilstand Solcelleanlæg Jordingsfejl, kontrollér solcelleanlægget for korrekt jording for at undgå at PV-panelerne bliver ødelagt. Anmod om teknisk service fra leverandøren af solcelleanlægget eller installatøren. Tabel 3.1: Hændelseslog for inverter En permanent fejl defineres ved en hændelse, der har været til stede i mere end 15 minutter. 10 L _01

12 4. Vedligeholdelse 4. Vedligeholdelse 4.1. Vedligeholdelse Vedligeholdelse Normalt kræver ULX indoor invertere ingen vedligeholdelse eller kalibrering. Det skal dog sikres, at kølingen ikke hindres, og at inverteren altid holdes tør. For at sikre at DC-afbryderen fungerer, skal samtlige afbrydere tændes og slukkes (afbryderen skal flyttes til tænd- hhv. slukpositionen ti gange) én gang om året for at rengøre kontakterne. 4 Hvis den bliver våd, skal den tørres af med det samme. Væsker kan indeholde stoffer, som får elektronikken til at korrodere Rengøring af kabinettet Rengør inverteren og det indbyggede display med en blød klud. Brug ikke aggressive kemikalier, rengøringsopløsninger eller stærke rengøringsmidler til at rengøre inverteren Rengøring af køleprofilen For at sikre, at inverteren fungerer korrekt og får en lang levetid er det afgørende, at den frie luftcirkulation omkring køleprofilen bag på inverteren ikke blokeres. Hvis den frie luftcirkulation blokeres, f.eks. af støv, skal dette fjernes. Rengør køleprofilen ved hjælp af en blød klud eller en børste. Brug ikke aggressive kemikalier, rengøringsopløsninger eller stærke rengøringsmidler til at rengøre inverteren. Køleprofilen kan nå en temperatur på over 70 C under drift. Hvis komponenter med denne temperatur berøres, kan det medføre alvorlige personskader! Bemærk: Inverteren må ikke tildækkes. L _01 11

13 Danfoss Solar Inverters A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten Denmark Tel: Fax: Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved. Rev. date Lit. No. L _01

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerheds informationer,

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Outdoor Installationsmanual. ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Outdoor Installationsmanual. ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Outdoor Installationsmanual ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

Datablad. Fortrådet regulering til gulvvarme. VVS-nr VD.UH.S3.01 Danfoss 01/2006

Datablad. Fortrådet regulering til gulvvarme. VVS-nr VD.UH.S3.01 Danfoss 01/2006 Fortrådet regulering til gulvvarme VVS-nr. 8.04.00. Tilslutningsenheder Anvendelse FH-WC er en tilslutningsenhed til brug for vandbaserede gulvvarmesystemer, forsynet fra en manifold. Enheden er forsynet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning Danfoss Heating Solutions Indholdsfortegnelse Introduktion.... 23 Installation... 23 Montering.... 23

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1.

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1. F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1 Brugermenu Bekræftelsestast Rulletaster i menuerne Slettetast Forlad programmeringsmenuen

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Definition af driftstilstand

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SUB100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SUB100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SUB100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support 2 Sikkerhed

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Indstilleligt check-synkroniseringsrelæ type HAS-111DG uni-line G (DK)

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Indstilleligt check-synkroniseringsrelæ type HAS-111DG uni-line G (DK) Installations- og idriftsættelsesvejledning Indstilleligt check-synkroniseringsrelæ type HAS-111DG uni-line 4189340146G (DK) Synkronisering af generator til samleskinne Indstillelig fasevinkelforskel Indstillelig

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere