Unitron udirect 2 vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unitron udirect 2 vejledning"

Transkript

1 Unitron udirect 2 vejledning

2 Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede, formålsdrevne løsninger til alle. Because hearing matters. Din udirect 2 Høreapparattilpasser: Telefonnummer: Serienummer: Garanti: Købsdato:

3 Oversigt Opladning af udirect 2 Anvendelse af udirect 2 Bluetooth-tilslutning Tænd/sluk 2 sek Blåt blink Til fra Strømindikator Konstant rød - oplader Konstant grøn - fuldt opladet Rødt blink - lavt batteriniveau Intet lys - batteri helt afladet Indholdsfortegnelse Din udirect 2 i korte træk...2 Klargøring af strømforsyningen...4 Tænd eller sluk din udirect Batteristatusindikator...7 udirect 2 Bluetooth-tilslutning...8 Korrekt brug af udirect Lydtest via udirect Musikstreaming via kabel...11 Musikstreaming via Bluetooth...12 Se tv...14 Justering af lydstyrken...15 Indledning...16 Avancerede telefonfunktioner...23 Brug af udirect 2 som fjernbetjening...27 Brug af udirect 2 med FM...31 Forskellige måder at bære udirect 2 på...34 Håndtering af flere indgangssignaler til udirect Nulstilling af udirect Oversigt over indikatorer...41 Introduktion til Bluetooth...44 Konfiguration af Bluetooth...48 Talende nummerviser...55 Fejlfindingsvejledning...58 Advarsler...66 Information om overensstemmelse...72

4 Din udirect 2 i korte træk Knapper a Hovedknap ( ) b Lydstyrke* ( ) c Start ( ) d Tilslut ( ) e Tænd/sluk-knap ( ) Indgange f Mikrofonåbninger g Lydindgang (3,5 mm jack) h FM-indgang (eurostik) i Laderindgang (mini-usb) Indikatorer j Lydindikator k Strømindikator Halsslynge l Indgange til halsslynge m Halsslynge (med antenne) g h i n Stik til halsslynge *Kan konfigureres af personalet på høreklinikken. 2 l e k f j m a b n d c Tilbehør o, p Universalstrømforsyning med mini-usb-stik q, r, s, t Adapter til brug i USA, EU, Storbritannien og Australien o p q r Andet valgfrit tilbehør Ekstern reversmikrofon MC1 Kort halsslynge (51 cm) Unitron utv 2 (utv Bluetooth-sender til tv) Lydkabel, 1,5 m. USB-kabel, 3 m. s De medfølgende adaptere kan variere fra land til land. t 3

5 Klargøring af strømforsyningen 1. Vælg den adapter, der passer til stikkontakterne i dit land. USA EU Storbritannien Australien Før adapterens buede kant helt ind i den buede kant på universalstrømforsyningen. 3. Tryk adapterens bagside 3. ind, så den låses fast. Kontrollér, at adapteren sidder helt fast. Udtagning af adapteren: a. Træk universalstrømforsyningens tap tilbage, og fasthold den. b. Træk forsigtigt adapteren opad for at fjerne den fra koblingsstikket. c. Gentag derefter proceduren startende med trin 1 (ovenfor). 4 a. b. Opladning af udirect 2 udirect 2 er udstyret med et genopladeligt batteri, der ikke kan tages ud. Opladning af batteriet: 1. Slut mini-usb-stikket til mini- USB-porten på udirect Sæt strømforsyningen i stikkontakten. Strømindikator Konstant rød: Oplader tager ca. 90 minutter. Konstant grøn: Batteriet er fuldt opladet. udirect 2 må gerne være tilsluttet opladeren natten over. Når du oplader udirect 2 for første gang, skal du oplade den i mindst tre timer, også selvom batteriindikatoren er slukket eller begynder at lyse grønt. Det nye batteri opnår først fuld kapacitet, når det har været fuldt opladet og helt afladet 2-3 gange. 5

6 Tænd eller sluk din udirect 2 Batteristatusindikator Flyt tænd/slukknappen ( ) som vist for at tænde eller slukke udirect 2. Strømindikatoren viser følgende: SLUK TÆND Sluk udirect 2, når den ikke er i brug, eller hvis den henlægges eller skal transporteres. Ved ibrugtagning skal du tænde udirect 2. Grøn i 2 sekunder Tænder Blinker og lyser derefter rødt i 2 sekunder Slukker Langsomme grønne Normal drift blink Kortvarige røde blink <20 % batteri tilbage. Skal oplades Ingen blink umiddelbart efter tænding Oplades i mindst 2 timer vis halsslyngen har været frakoblet i mere H end 2 minutter, lyser strømindikatoren kun ved knaptryk. 6 7

7 udirect 2 Bluetooth-tilslutning Korrekt brug af udirect 2 1. Tænd ( udirect 2 skal være tændt og båret som vist nedenfor for at kunne foretage telefon-, musikeller tv-streaming: ) udirect Hold samtidig knapperne tilslut ( ) og lydstyrke ( ) nede i 2 sekunder, indtil lydindikatoren blinker hurtigt blåt. 2 sek 3. Start parringen på Bluetooth-enheden (f.eks. en telefon) inden for 1 minut i henhold til enhedens betjeningsvejledning, og angiv koden 0000, når du bliver bedt om det. 4. Når parringen er gennemført, holder lydindikatoren op med at blinke blåt. arringen kan gennemføres, uden at halsslyngen P er tilsluttet. Ved streaming og Bluetoothforbindelse skal halsslyngen være tilsluttet. 8 i anbefaler, at du deaktiverer telefonens sms og V tastetoner, når du parrer udirect 2 med en mobiltelefon. 1. Læg halsslyngen om halsen (gøres nemt ved at frakoble det ene stik til halsslyngen). 2. Kontrollér, at begge stik sidder ordentligt fast i indgangene til halsslyngen. 3. Tænd udirect 2. alsslyngen skal altid være tilsluttet ved H streaming. Når den er frakoblet, går udirect 2 i dvaletilstand efter to minutter. Strøm- og lydindikatoren holder op med at blinke, og alle aktive Bluetooth-forbindelser afbrydes for at spare strøm. Tilslut halsslyngen igen for at aktivere streamingen. 9

8 Lydtest via udirect 2 1. Bær udirect 2 korrekt, og tænd den. 2. Hold knappen tilslut ( ) og hovedknappen ( ) nede i 2 sekunder, indtil lydindikatoren lyser violet. Høreapparaterne skifter til streamingtilstand, og udirect 2-lydtemaet afspilles i 30 sekunder. Justér lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknapperne ( ). Lydtemaet stopper efter 30 sekunder eller ved tryk på en af de øvrige knapper. Hvis du ikke kan høre lydtemaet, skal du gøre følgende: Kontrollér, at høreapparaterne er isat korrekt. Kontrollér, at begge ender af udirect 2-halsslyngen er tilsluttet korrekt, og læg halsslyngen om halsen. Kontrollér, at udirect 2 er opladet og tændt. 10 Sørg for, at du ikke er i gang med et telefonopkald via udirect 2. Musikstreaming via kabel udirect 2 skal være tændt og båret om halsen. 1. Sæt lydkablet i hovedtelefonindgangen på din lydafspiller, og start afspilleren. 2. Sæt den anden ende af lydkablet i lydindgangen på udirect 2. Lydstreamingen starter automatisk, og lydindikatoren lyser orange. 11

9 Tryk kortvarigt på hovedknappen ( ) for at stoppe og genstarte streamingen. Du kan ikke skifte mellem høreapparaternes programmer via udirect 2s hovedknap ( ), når lydkablet er tilsluttet. udirect 2 bekræfter streamingen via kabel efter aktivering (talebeskeder (VoiceAlerts) eller bip alt afhængigt af udirect 2-konfigurationen). Musikstreaming via Bluetooth Hvis du har en lydkilde med Bluetooth-funktion (f.eks. en MP3-afspiller), kan du streame lyden trådløst til dine høreapparater. Hvis du vil bruge udirect 2 sammen med en Bluetoothkompatibel lydenhed eller -sender, skal du først parre enhederne. Aktivering af Bluetooth-streaming: 1. udirect 2 skal være tændt og båret korrekt. 2. Tænd den anden Bluetooth-enhed. 3. På visse Bluetooth-enheder kan det være nødvendigt at trykke på afspil. 4. Hvis enhederne er parret og tilsluttet korrekt, startes streamingen automatisk, og lydindikatoren lyser konstant blåt. Brug hovedknappen ( ) til at stoppe og genstarte Bluetooth-streamingen. Hvis du helt vil afbryde Bluetooth-streamingen, skal du slukke den anden Bluetooth-enhed eller deaktivere dens Bluetooth-funktion. udirect 2 bekræfter, at Bluetooth-streamingen er aktiveret (talebeskeder (VoiceAlerts) eller bip alt afhængigt af udirect 2-konfigurationen). Du kan ikke skifte mellem høreapparatets lytteprogrammer med udirect 2s hovedknap ( ), mens Bluetooth-enheden streamer

10 Se tv Vi anbefaler, at du bruger den optimerede Unitron utv 2 til at se tv. utv 2 sikrer trådløs transmission med lav latens over en afstand på op til 30 meter. Den er udstyret med en knap til indstilling af lydstyrken og fungerer som ladestation for udirect Justering af lydstyrken Tryk på udirect 2s lydstyrkeknapper ( ) for at justere lydstyrken: Tryk på ( ) for at skrue op for lydstyrken Tryk på ( ) for at skrue ned for lydstyrken Justering af lydstyrken på udirect 2 svarer helt til at justere lydstyrken på høreapparaterne. Du kan også justere lydstyrken for det streamede lydsignal ved hjælp af lydstyrkeknappen på lydenheden (f.eks. mobiltelefon, MP3-afspiller, utv 2). På den måde kan du skrue ned for høreapparatets lydstyrke ved hjælp af knappen minus ( ) under et telefonopkald i støjende omgivelser og samtidig skrue op for telefonens lydstyrke ved hjælp af lydstyrkeknappen på telefonen. Hvis din udirect 2 ikke er parret med dit høreapparat, kan du kun ændre på streaming lyden med ( ), men ikke ændre på lydstyrken på høreapparatet. Hvis dit udirect 2 blev konfigureret til justering af SmartFocus (komfort/klarhed) i stedet for lydstyrke, skal du trykke på ( ) for at øge klarheden og ( ) for at øge komforten. 15

11 Indledning Din telefon skal være Bluetoothaktiveret, og du skal udføre parrings- og forbindelsesprocedurerne, før du kan bruge udirect 2 sammen med telefonen. 16 Din stemme Den opkaldendes stemme Bluetooth Trådløst signal Den opkaldendes stemme høres her Hovedknappen ( ) har flere forskellige funktioner: Du kan bruge den til at modtage og afslutte et telefonopkald. Du kan bruge den til at stoppe og genoptage streamingen fra en lydenhed. Du kan bruge den som fjernbetjening (din høreapparatspecialist skal konfigurere udirect 2, så den kan bruges som fjernbetjening). Visse telefoner er konfigureret til at afspille tastetoner, SMS-meddelelseslyde og bekræftelsesbip på udirect 2. Hvis telefonen er konfigureret, vil: Disse toner afbryde enhver aktiv lydstreaming i dine høreapparater. Dine høreapparater eventuelt kortvarigt skifte til streamingtilstand, hvilket kan virke generende. I telefonens betjeningsvejledning kan du læse, hvordan du deaktiverer disse lyde. Bluetooth-opkald prioriteres altid højere end andre lydkilder på udirect 2. Du kan ikke skifte lytteprogram på høreapparatet under et telefonopkald. 17

12 Du hører den opkaldendes stemme i begge høreapparater. Brug af udirect 2 under telefonopkald Bluetooth-rækkevidden (den maksimale afstand mellem udirect 2 og telefonen) er 5-10 meter. Hvis du kommer uden for rækkevidde, vil du miste forbindelsen eller opleve afbrydelser i lyden. Under et telefonopkald skal du bære udirect 2 på normal vis som vist nedenfor (figur a). I meget støjende omgivelser kan det være nødvendigt at tage udirect 2 op til munden (figur b). Sørg for, at du ikke blokerer de små mikrofonåbninger på siden med dine fingre eller tøj (figur c), og tal ikke ind i udirect 2s forside (figur d). 18 a b c d Indgående opkald udirect 2 skal være tændt, parret med telefonen og båret korrekt. Når du modtager et opkald på telefonen, lyser udirect 2s lydindikator konstant blåt, og du vil høre ringetonesignalet i høreapparaterne. Forskellige ringetoner på udirect 2 Telefonens ringetone bestemmes af udirect 2 - konfigurationen og telefonens egenskaber. Ringetonen tildeles automatisk under den indledende parring med telefonen og kan ikke konfigureres. Hvis du parrer udirect 2 med flere telefoner, får den anden og tredje telefon en anden ringetone. Der tildeles automatisk 3 forskellige ringetoner i alt. udirect 2 meddeler også navnet på den opkaldende, som det vises på telefonens display (talende nummerviser ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi). 19

13 Navnet hentes fra telefonens adressebog. Bemærk, at denne funktion skal være understøttet af telefonen. Du kan få yderligere oplysninger i telefonens betjeningsvejledning eller ved at kontakte telefonleverandøren. Sproget i en ny udirect 2 er som standard indstillet til amerikansk-engelsk. Din høreapparatspecialist kan indstille sproget for dig, så navnene udtales korrekt. Din høreapparatspecialist kan deaktivere den talende nummerviser, hvis du ønsker det. Modtagelse af indgående opkald Når du vil modtage et indgående opkald, skal du trykke kortvarigt på hovedknappen ( ) på udirect 2, når du hører ringetonen i høreapparaterne. Der går ca. 5 sekunder, inden du hører ringetonen i høreapparaterne. click Tal ind i udirect 2 - ikke telefonen - under opkaldet. Af sikkerhedshensyn skrues der ned for høreapparatets mikrofoner under telefonopkald og lydstreaming. Der kan kun foretages ét telefonopkald ad gangen. Hvis der indgår et opkald til en anden telefon, ignoreres det mens opkaldet pågår. Foretage et telefonopkald Sørg for, at udirect 2 og telefonen er forbundet via Bluetooth, som beskrevet på side 51. Indtast nummeret på telefontastaturet, og tryk på opkaldsknappen. Når der er oprettet forbindelse, hører du ringetonen i høreapparatet efter ca. 3 sekunder

14 Brug af trådløse telefoner (DECT) eller ældre telefoner, der kun understøtter profilen Headset Hvis telefonen kun understøtter profilen Headset (HSP), skal der oprettes forbindelse manuelt ved udgående opkald. Dette er ofte tilfældet med trådløse telefoner (DECT-standarden). Hvis du bruger en telefon af denne type, blinker lydindikator muligvis ikke blåt, selvom telefonen er blevet parret. 1. Indtast nummeret på telefonen, eller vælg det i telefonbogen. 2. Tryk kortvarigt på knappen tilslut ( ), og vent 5 sekunder. 3. Opkaldsprocessen starter automatisk, og lydindikatoren lyser konstant blåt. Du hører eventuelt et bekræftelsesbip i høreapparaterne. Afslutte et telefonopkald Du afslutter et telefonopkald via udirect 2 ved at trykke kortvarigt på hovedknappen ( ). Opkaldet afsluttes, og høreapparaterne vender 22 tilbage til det senest aktive program eller den seneste lydkilde (såsom lydindgangen). Du kan også afslutte et opkald på telefonen i stedet for på udirect 2. Avancerede telefonfunktioner Afvisning af et opkald Hvis du ikke vil besvare et opkald, skal du holde hovedknappen ( ) på udirect 2 nede i ca. to sekunder, indtil ringetonen stopper. Du kan også afvise opkaldet på telefonen. Ved tryk på knappen start ( ) afsluttes opkaldet, og høreapparaterne skifter til opstartsprogrammet. Din høreapparatspecialist kan konfigurere 23

15 følgende funktioner på udirect 2. De aktiveres med et langt tryk (2 sekunder) på hovedknappen ( ) eller på tilslut ( ): Telefonen skal understøtte disse funktioner. Du kan finde yderligere oplysninger i betjeningsvejledningen til telefonen. 1. Genopkald af sidst kaldte nummer Med et langt tryk på den relevante knap ( ) ringes der op til det sidst kaldte nummer. 2. Stemmestyret opkald Med et langt tryk på den relevante knap ( ) aktiveres stemmestyret opkald, så du ringer op ved at sige personens navn højt i stedet for at indtaste nummeret. Når du bruger to telefoner samtidigt ( Multi Point ), kan du kun bruge stemmestyrede opkald på den sidst parrede telefon. 3. Parkér opkald Du kan parkere et aktivt telefonopkald med et langt tryk på den relevante knap. 24 Den opkaldende bliver på linjen, men der overføres ingen lyd, og høreapparaterne skifter til det senest aktive lytteprogram( ). På den måde kan du føre en samtale med en anden person, uden at personen i røret kan høre samtalen. 4. Overfør opkald Hvis du trykker længe på knappen ( ) omstilles opkaldet til en telefon. Dette tillader dig at aflevere telefonen til en anden person. Dit høreapparat vil skifte tilbage til det forrige høreprogram. Når du har parkeret eller overført et opkald, kan du med endnu et langt tryk på den pågældende knap ( )flytte opkaldet tilbage til udirect 2 og fortsætte opkaldet via dine høreapparater. Mens opkaldet er parkeret eller overført, kan du igen skifte lytteprogram ved hjælp af hovedknappen ( ). 25

16 Brug af den eksterne mikrofon Brug den eksterne reversmikrofon MC1, hvis du bærer udirect 2 under tøjet. 1. Indsæt mikrofonstikket (3,5mm) i lyd input på udirect 2, hvorved de to interne mikrofoner deaktiveres. 2. Ved hjælp af clipsen kan du sætte den retningsuafhængige mikrofon fast tæt på munden. 3. Læg halsslyngen om halsen, og tænd udirect 2. Jakker mv. påvirker ikke den trådløse forbindelse til dine høreapparater. 26 Brug af udirect 2 som fjernbetjening Fjernbetjeningsfunktionerne understøttes ikke af alle høreapparatmodeller. Streamingfunktionen findes i alle trådløse høreapparater. Kontakt din høreapparatspecialist for at få flere oplysninger. Høreapparatspecialisten skal aktivere fjernbetjeningsfunktionen, før den kan bruges. udirect 2 kan ikke bruges som fjernbetjening til flere forskellige sæt høreapparater. udirect 2 kan bruges som fjernbetjening på to måder Når begge ender af halsslyngen er tilsluttet, og udirect 2 bæres om halsen. Du kan bruge fjernbetjeningsfunktionen, så længe der ikke streames lyd. Når halsslyngen er helt frakoblet, og udirect 2 betjenes inden for armslængde. Det er ikke muligt at streame indhold i denne konfiguration. Sørg for, at udirect 2 er tændt. 27

17 Justering af lydstyrke/ SmartFocus (tilvalg) Tryk på lydstyrkeknappen ( ) på udirect 2 for at justere funktionen: Tryk på ( ) for at skrue op Tryk på ( ) for at skrue ned Ved hjælp af SmartFocus kan du opnå større klarhed og komfort i forskellige lyttesituationer (tilvalg på udvalgte høreapparater). Tryk på volumenknappen ( ) på udirect 2 for at justere: Tryk på ( ) for at øge klarheden Tryk på ( ) for at øge komforten 28 Hvis dine udirect 2 ( )-knapper er blevet konfigureret til justering af SmartFocus, vil de ikke længere justere lydstyrken på dit høreapparat. Programskifter Brug hovedknappen ( ) til at skifte lytteprogram på høreapparatet. Du kan kun skifte lytteprogram på høreapparatet, når al streaming er afbrudt. Tryk på startknappen ( ) for at vende tilbage til høreapparaternes opstartsprogram og -lydstyrke. Yderligere oplysninger om fjernbetjening: Dine høreapparater kan bippe for at bekræfte, at dit valg nu anvendes. Begge høreapparater kontrolleres samtidigt. Bed din høreapparatspecialist om at udskrive din personlige udirect 2-rapport. De tilgængelige lytteprogrammer og lydstyrkeniveauer indstilles af din høreapparatspecialist. Strømindikatoren lyser, når du trykker på en udirect 2-knap. Grøn indikerer, at der er tilstrækkeligt strøm på udirect 2-batteriet. 29

18 Rød indikerer, at batteriet skal oplades. 2 minutter efter frakobling af halsslyngen slukker begge indikatorlamperne, og udirect 2 afbryder Bluetooth for at spare strøm. Funktionsafstand Hvis udirect 2 bruges som en håndholdt fjernbetjening (uden halsslynge) Maks. afstand 80 cm Hold udirect 2 som vist Brug af udirect 2 med FM udirect 2 kan bruges sammen med FM-udstyr fra Unitron. 1. Placér FM-senderen i nærheden af lydkilden, og tænd den. 2. Tænd om nødvendigt FMmodtageren. 3. udirect 2 skal være tændt og båret korrekt. 4. Slut FM-modtageren til udirect 2 via FM-indgangen som vist på billedet. Når der modtages et FM-signal, vil du høre FM-meddelelsestonen for streaming i høreapparaterne. FM-meddelelsestonen svarer til en telefonringetone

19 Håndtering af FM-signalet under FMmeddelelsestonen: Acceptér: Tryk kortvarigt på hovedknappen ( ). Sæt i venteposition: Tryk på hovedknappen ( ) i 2 sekunder. Ignorér FM-meddelelsestonen: FM sættes automatisk i venteposition efter 20 sekunder. Tryk kortvarigt på hovedknappen ( ) for midlertidigt at stoppe FM-streamingen. Hvis en FM-streaming stoppes midlertidigt, holdes den automatisk i baggrunden og kan genstartes, så længe der er et tilgængeligt FM-signal, ved at trykke kortvarigt på hovedknappen ( ). udirect 2 afspiller en bekræftelseslyd, hver gang streaming via FM aktiveres, og lydindikatoren lyser orange. udirect 2 udsender et kort alarmsignal under FM-streaming, hvis den mister FM-signalet i 45 sekunder, og derefter hvert 15. minut. Hvis udirect 2 mister FM-signalet i mere end 15 minutter, genstarter meddelelsestonen, når der igen modtages et FM-signal. Hvis du helt vil deaktivere FM-funktionen, skal du tage FM-modtageren ud af udirect 2. Du kan ikke skifte lytteprogram på høreapparatet med hovedknappen ( der modtages et FM-signal. ), mens 32 33

20 Forskellige måder at bære udirect 2 på Standard For at du kan få fuldt udbytte af streameren og fjernbetjeningsfunktionen, anbefaler vi, at du bærer udirect 2 om halsen. Under opkald registreres din stemme kun, når udirect 2 ikke er tildækket af tøj. Håndholdt fjernbetjening Hvis du kun vil bruge udirect 2 som fjernbetjening, kan du holde og betjene den i hånden. Halsslyngen skal i så fald frakobles. Under tøjet Hvis du bærer udirect 2 under tøjet under et telefonopkald, skal du bruge den eksterne Unitron mikrofon MC1 (ekstra udstyr). 34 Håndtering af flere indgangssignaler til udirect 2 Når en lydkilde er tilsluttet via udirect 2, aktiverer høreapparaterne automatisk særlige programmer. Din høreapparatspecialist kan finjustere op til 4 automatiske programmer. Du kan have flere aktive lydkilder tilsluttet udirect 2: To Bluetooth-enheder (f.eks. telefon og utv 2) Én lydindgang (3,5 mm lydstik) Én FM-modtager Stemmesignalet og lydindikatorlyset informerer dig om de tilkoblede input. En lydkilde betragtes som tilsluttet udirect 2, når: Lydstikket er isat (med eller uden lydsignal) En FM-modtager er isat og modtager et FMsignal 35

21 En Bluetooth-musikkilde streamer musik eller er midlertidigt stoppet En Bluetooth-telefon er parret og inden for rækkevidde 36 Telefonopkald har altid førsteprioritet. Du hører ringetonen, selv når du lytter til andre lydkilder via kabel, Bluetooth eller FM. Hvis du afviser eller afslutter opkaldet, genoptages lydstreamingen. Du kan ikke skifte lytteprogram på høreapparatet ved hjælp af hovedknappen ( ), så længe en lydkilde er tilsluttet udirect 2. De fleste Bluetooth-telefoner opretter forbindelse til udirect 2 både som en telefon og en musikafspiller. Hvis du vil lytte til musik, skal du starte den via telefonen - det kan ikke gøres fra udirect 2. Vælge en af flere kilder ved hjælp af udirect 2 Når der kun er én lydkilde (f.eks. en Bluetoothsender), kan du ved tryk på hovedknappen ( ) midlertidigt stoppe eller genoptage afspilningen. Er der flere forskellige lydkilder, kan de aktiveres en efter en ved tryk på hovedknappen ( ). Ved hvert tryk skifter udirect 2 til den næste tilsluttede kilde i en fastlagt rækkefølge. 3,5 mm stik FM Eurostik Senest aktive lytteprogram Bluetoothmusik 1 Bluetoothmusik 2 Hvis en bestemt kilde ikke er tilsluttet, skifter udirect 2 videre til den næste kilde. Når du skifter videre fra den sidst tilsluttede kilde i rækkefølgen, stopper streamingen, og høreapparaterne genaktiverer det senest aktive lytteprogram. Dette angives via biplyde. Alle tilsluttede lydkilder har en fast plads i rækkefølgen som vist på billedet. Tryk kortvarigt på hovedknappen ( ), indtil du når den ønskede lydkilde. 37

22 udirect 2 præsenterer hver enkelt aktive lydkilde, efterhånden som du går gennem sekvensen med talte meddelelser eller biplyde. Midlertidigt stop af streaming Hvis du vil afbryde streamingen midlertidigt, f.eks hvis du skal føre en samtale, skal du trykke kortvarigt på hovedknappen ( ) på udirect 2, indtil du hører bippet for det senest aktive akustiske lytteprogram på høreapparatet. Når du vil genoptage streamingen, skal du trykke kortvarigt på hovedknappen ( ), indtil du når den ønskede lydkilde. Høreapparaternes opstartsprogram vælges altid, når du trykker på knappen start ( ) uafhængigt af lydkilderækkefølgen. Stoppe streamingen Hvis du helt vil stoppe lydstreamingen, skal du stoppe Bluetooth-lydafspillerne og fjerne lydkablet eller FM-modtageren. 38 Afbrydelse af streaming For at undgå streamingafbrydelser skal du sørge for at bære udirect 2 om halsen i halsslyngen og holde Bluetooth-enheden inden for den anviste rækkevidde. Streamingen kan blive afbrudt i følgende situationer: Hvis udirect 2 er for langt fra høreapparaterne under streamingen, f.eks. hvis du ikke bruger halsslyngen, eller hvis du har taget kablet til halsslyngen ud. Hvis høreapparaterne ikke bæres korrekt, f.eks. hvis de vender forkert. Hvis Bluetooth-signalet er uden for rækkevidde. Hvis Bluetooth-senderen er blokeret, f.eks. hvis du har en mobiltelefon i baglommen. I disse situationer mister høreapparaterne lydsignalet. Hvis lydsignalet er væk i mere end ca. 5 sekunder, skifter høreapparaterne automatisk til det senest aktive lytteprogram. 39

23 Nulstilling af udirect 2 Oversigt over indikatorer Hvis udirect 2 ikke reagerer, skal du: Indikatoren giver følgende nyttige oplysninger: 1. Flytte udirect 2s tænd/sluk-knap til positionen TÆND. 2. Samtidigt holde knapperne ( ), ( ) og ( ) nede i 2 sekunder. Strømindikator Oplader Konstant rød Opladet og fuldt batteriniveau Konstant grøn 3. Flytte udirect 2s tænd/slukknap til positionen SLUK. Ved tænding Grøn i 2 sekunder Ved slukning Rød i 2 sekunder* 4. Vente 5 sekunder. Batteri over 20 % Blinker grønt** udirect 2 er nu nulstillet og fungerer som normalt, når den tændes. Batteri under 20 % Blinker kortvarigt rødt** Bluetooth-parringer, konfigurationsstatus og grupperingen til høreapparaterne bevares efter nulstillingen. * Når du slukker udirect 2, blinker strømindikatoren muligvis rødt, mens udirect 2 afbryder alle Bluetooth-enheder. ** Hvis halsslyngen er frakoblet udirect 2, vises batteriniveauet kun under opstart, opladning, og når du trykker på en knap

24 Efter frakobling af halsslyngen går udirect 2 i slukningstilstand efter 2 minutter, og strømindikatoren slukkes. Kun fjernbetjeningsfunktionerne kan bruges, når halsslyngen er frakoblet. Batteristatus Farven på strømindikatoren indikerer udirect 2-batteriets status. en grønne strømindikator indikerer, at D batteriniveauet er over 20 %. en røde strømindikator indikerer, at D batteriniveauet er under 20 %. Der er mindre end 1,5 times streaming tilbage, og batteriet bør oplades. 42 Lydindikator Halsslyngen skal altid være tilsluttet under streaming. Streaming via kabel eller FM Konstant orange Bluetooth-telefon eller Konstant blå musikstreaming 1 Bluetooth-enhed Kort blink, blå tilsluttet 2 Bluetooth-enhed Dobbeltblink, blå tilsluttet Bluetooth-parring Meget hurtige blå blink Lydtemaet afspilles Konstant violet I ndikatoren for Bluetooth-parring lyser, selvom halsslyngen er frakoblet. L ydindikatoren forbliver orange under streaming via kabel eller FM uafhængigt af Bluetoothforbindelsens status. 43

25 Introduktion til Bluetooth Hvad er Bluetooth? Bluetooth gør det muligt for enheder, såsom mobiltelefoner eller trådløse telefoner, bærbare og stationære computere, at kommunikere trådløst med hinanden. udirect 2 understøtter Bluetooth, så lyden kan modtages trådløst fra forskellige lydenheder og sendes videre til dit høreapparat. Du kan eksempelvis modtage telefonopkald direkte i dine høreapparater eller lytte til en tvudsendelse via utv 2. Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth på Hvilke Bluetooth-enheder kan jeg bruge med udirect 2? For det første skal du sikre at den enhed, du ønsker at anvende, understøtter Bluetooth: Se efter dette symbol på selve enheden eller i den tilhørende betjeningsvejledning. 44 For det andet er de tilgængelige brugsområder for en Bluetooth-enhed defineret af enhedens profiler. Den enhed, du ønsker at bruge med udirect 2, skal understøtte de relevante Bluetooth-profiler. Disse kan variere, alt efter hvad du ønsker at gøre med din udirect 2: Din telefon skal understøtte enten profilen headset eller profilen håndfri (HSP/HFP), for at du kan modtage telefonopkald Den skal understøtte profilen A2DP/ Stereoheadset, for at du kan høre musik i stereo via mobiltelefonen eller pc en. PBAP-profilen (Phone Book Access Profile) indikerer, om talende nummerviser vil fungere eller ej. Du kan finde disse oplysninger i betjeningsvejledningen til telefonen. Bluetooth-enheders kompatibilitet Hvis der opstår forbindelsesproblemer mellem din enhed og udirect 2, eller hvis du er i tvivl om, hvilke Bluetooth-funktioner enheden understøtter, skal du se i enhedens 45

26 betjeningsvejledning eller spørge forhandleren. Rækkevidde for Bluetooth udirect 2 understøtter Bluetooth Class 2 inden for en rækkevidde af 10 meter. Hvis udirect 2 bruges i kombination med en utv 2, er rækkevidden op til 30 meter. Det er ikke nødvendigt, at der er frit udsyn mellem udirect 2 og andre enheder. Følgende faktorer kan dog påvirke enhedernes rækkevidde: Interferens fra andre enheder kan reducere rækkevidden. Den Bluetooth-enhed, du opretter forbindelse til, har muligvis en kortere rækkevidde. Flyttes din Bluetooth-enhed uden for udirect 2s rækkevidde, og er der oprettet en lydforbindelse, bliver forbindelsen først uregelmæssig, hvorefter den afbrydes. Flyttes enheden igen inden for rækkevidde af udirect 2, genoptages streamingen til dine høreapparater muligvis. I dette tilfælde skal du 46 slukke udirect 2 og tænde den igen, når den røde strømindikator er slukket. Brug af en Bluetooth-enhed: parring og oprettelse af forbindelse Enheden skal være Bluetooth-aktiveret og understøtte de relevante profiler for at kunne kommunikere med udirect 2. Du skal udføre to enkle trin for at aktivere kommunikationen: 1. Parring: Via parringsproceduren kan du bestemme, hvilke Bluetooth-enheder der kan kommunikere med hinanden. Parringen skal kun udføres én gang for hver enhed, du ønsker at bruge sammen med udirect Oprettelse af forbindelse: Når en enhed har mulighed for at kommunikere ( kan parres ) med udirect 2, sikrer forbindelsesproceduren, at enhederne kan udveksle lydsignaler. Der oprettes forbindelse mellem de parrede enheder, hver gang de tændes og er inden for rækkevidde af hinanden. Dette indikeres på udirect 2 af den blå blinkende lydindikator. 47

27 De fleste Bluetooth-enheder udfører forbindelsesproceduren automatisk efter parringen. Parrings- og forbindelsesprocedurerne er beskrevet på de følgende sider. Konfiguration af Bluetooth I dette afsnit gennemgås proceduren for parring og oprettelse af forbindelse mellem Bluetoothenheder. Trin-for-trin: parring af en Bluetooth-aktiveret telefon 48 Parringsproceduren skal kun udføres én gang for hver Bluetooth-enhed. Parringsproceduren styres af din telefon. Menustrukturen er forskellig fra telefon til telefon. Du bør derfor slå op i betjeningsvejledningen til telefonen eller kontakte forhandleren, hvis du ikke kan udføre parringen ved hjælp af nedenstående generelle vejledning. Du kan højst parre 8 enheder med udirect 2. Hvis du parrer endnu en enhed med udirect 2, overskrives den parring, du har brugt mindst. udirect 2 kan understøtte (forbinde) to telefoner samtidig, men det er kun muligt at foretage ét opkald ad gangen. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du foretager Bluetooth-parring af enheder fra nogle af de mest populære producenter på: 1. Tænd både udirect 2 og telefonen. Placér dem ved siden af hinanden. 2. Gå til tilkoblingsmuligheder i telefonmenuen. Se efter Bluetooth-funktionen. 3. Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen. 4. På telefonen skal du vælge søg for at søge efter Bluetooth-enheder eller lydudvidelser. 5. Du starter parringsproceduren på udirect 2 ved at holde knapperne ( ) og ( ) nede samtidigt i 2 sekunder, indtil lydindikatoren 49

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning Lydstreamer og fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning Fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige oplysninger: Læs dette før første betjening af din Phonak PilotOne-fjernbetjening 6 Advarsler 6 Oplysninger om produktsikkerhed 8 3.

Læs mere

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Air II Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din ComPilot Air II at kende 6 2.1 Oversigt 7 3. Sådan kommer du i gang 8 3.1 Klargøring af strømforsyningen 8 3.2

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Vejledning til Unitron utv 2

Vejledning til Unitron utv 2 Vejledning til Unitron utv 2 Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron utv 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Phonak ComPilot II. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot II. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot II Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din ComPilot II at kende 6 2.1 Oversigt 7 3. Sådan kommer du i gang 8 3.1 Klargøring af strømforsyningen 8 3.2 Opladning

Læs mere

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning Basisenhed med icom Betjeningsvejledning Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Repræsentant for EU: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.dk www.phonak-butik.dk

Læs mere

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning Phonak PilotOne II Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Beskrivelse 5 3. Sådan bruges Phonak PilotOne II 6 3.1 Isætning af et nyt batteri 6 3.2 Tænd og sluk 7 3.3 Sådan holdes PilotOne II 7 3.4

Læs mere

Phonak RemoteMic. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteMic. Betjeningsvejledning Phonak RemoteMic Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din RemoteMic at kende 6 2.1 Beskrivelse af enheden 7 2.2 Kompatibilitetsbemærkning 8 2.3 Bemærkning om streamingstabilitet

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning Phonak RemoteControl App Betjeningsvejledning Sådan kommer du i gang Remote Control App er udviklet af Phonak, som er en af verdens førende virksomheder inden for høreteknologi. Læs denne betjeningsvejledning

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Din umic. Tak. Høreapparattilpasser: Telefonnummer: Serienummer for umic: Garanti: Købsdato:

Din umic. Tak. Høreapparattilpasser: Telefonnummer: Serienummer for umic: Garanti: Købsdato: Vejledning til umic Tak Tak, fordi du har valgt Unitron umic. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi er i tæt samarbejde med høreapparatspecialister med henblik på at udvikle

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Vejledning til fjernbetjening 2

Vejledning til fjernbetjening 2 Vejledning til fjernbetjening 2 Tak Tak, fordi du har valgt en fjernbetjening 2 til dit Unitron høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi er i tæt samarbejde med

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din Roger MyLink at kende 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivelse af enheden 7 2.3 Indikatorlys 9 3. Sådan kommer du i gang 14 Trin 1. Oplad

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Basestation. Betjeningsvejledning

Basestation. Betjeningsvejledning Basestation Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær dit TVLink S at kende 6 3. Introduktion 11 Trin 1. Installation af strømforsyningen 11 Trin 2. Tilslutning af TVLink S-basestationen 12 Trin

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Producent: Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Schweiz

Producent: Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Schweiz Producent: Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Schweiz 029-0276-08/V1.00/2013-09/A+W Phonak AG Alle rettigheder forbeholdes Repræsentant i Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42-44

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basestation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basestation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot Phonak AccessLine Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste nye generation af høreapparater er baseret på disse erfaringer. Denne forståelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Vejledning til utv 3

Vejledning til utv 3 Vejledning til utv 3 Tak Tak, fordi du har valgt Unitron utv 3. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi er i tæt samarbejde med høreapparatspecialister med henblik på at udvikle

Læs mere

Roger Table Mic. Betjeningsvejledning. Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland. www.phonak.dk

Roger Table Mic. Betjeningsvejledning. Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland. www.phonak.dk 029-4004-02/V1.00/2016-01/SH Phonak AG Alle rettigheder forbeholdes Roger Table Mic Betjeningsvejledning Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland www.phonak.dk Indhold 1. Velkommen

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning / / CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning I-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtigt: Læs dette, før du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 7 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk.

easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Før du starter 4 easytek dele 4 Kompatible høreapparater 5 Oversigt 6 Sådan kommer du i gang 8 Oplader 8 Sådan bærer du

Læs mere

Artone 3 Bluetooth Max

Artone 3 Bluetooth Max ARTONE KOMMUNIKATIONSLØSNINGER DK BRUGSVEJLEDNING Artone 3 Bluetooth Max Introduktion Artone 3 teleslynge er udviklet til at etablere en forbindelse med Bluetooth kompatible mobiltelefoner. Når Artone

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Clip-On Mic at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Clip-On Mic 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer primax tilbehør Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag. Følg børnene til skole om

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer primax tilbehør Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag. Følg børnene til skole om

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Vejledning til udirect 3

Vejledning til udirect 3 Vejledning til udirect 3 Tak Tak, fordi du har valgt Unitron udirect 3. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi er i tæt samarbejde med høreapparatspecialister med henblik

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtige punkter 6 3. Advarsler 7 4. Beskrivelse af FM-modtageren 8 5. MyLink+ statusindikator 10 6. Sådan fungerer din MyLink+ 16 7. Opladning af MyLink+

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Voyager Edge UC-serien. Brugervejledning

Voyager Edge UC-serien. Brugervejledning Voyager Edge UC-serien Brugervejledning Indhold Hvad er der i æsken 3 Oversigt 4 Oversigt over headset 4 Bluetooth USB-adapter 4 Oversigt over ladeetui 5 Parring 6 Parring med Bluetooth 6 NFC-parring 6

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

udirect Betjeningsvejledning

udirect Betjeningsvejledning udirect Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Din udirect...1 Oversigt over din udirect...2 Batterioplysninger...4 Tænd eller sluk din udirect...6 At gå med din udirect...7 Indikator Cover...7 Introduktion

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Brugermanual jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke ejet af GN Netcom A/S. Alle andre inkluderede varemærker tilhører de respektive

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Betjeningsvejledning 0682!

Betjeningsvejledning 0682! Betjeningsvejledning 0682! 2 Indhold Velkommen 6 Beskrivelse 8 Tilbehør til icom 9 Introduktion 10 Opladning af batteri 10 Brugsstid 11 Batteristatus 12 Tænd og sluk for icom 12 Sådan bæres icom 14 Indikatordæksel

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning I-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtigt: Læs dette, før du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 7 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk 38659.indd 2 primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk 08-04-2016 14:50:11 38659.indd 2 Få en lytteoplevelse der passer til

Læs mere