Unitron udirect 2 vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unitron udirect 2 vejledning"

Transkript

1 Unitron udirect 2 vejledning

2 Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede, formålsdrevne løsninger til alle. Because hearing matters. Din udirect 2 Høreapparattilpasser: Telefonnummer: Serienummer: Garanti: Købsdato:

3 Oversigt Opladning af udirect 2 Anvendelse af udirect 2 Bluetooth-tilslutning Tænd/sluk 2 sek Blåt blink Til fra Strømindikator Konstant rød - oplader Konstant grøn - fuldt opladet Rødt blink - lavt batteriniveau Intet lys - batteri helt afladet Indholdsfortegnelse Din udirect 2 i korte træk...2 Klargøring af strømforsyningen...4 Tænd eller sluk din udirect Batteristatusindikator...7 udirect 2 Bluetooth-tilslutning...8 Korrekt brug af udirect Lydtest via udirect Musikstreaming via kabel...11 Musikstreaming via Bluetooth...12 Se tv...14 Justering af lydstyrken...15 Indledning...16 Avancerede telefonfunktioner...23 Brug af udirect 2 som fjernbetjening...27 Brug af udirect 2 med FM...31 Forskellige måder at bære udirect 2 på...34 Håndtering af flere indgangssignaler til udirect Nulstilling af udirect Oversigt over indikatorer...41 Introduktion til Bluetooth...44 Konfiguration af Bluetooth...48 Talende nummerviser...55 Fejlfindingsvejledning...58 Advarsler...66 Information om overensstemmelse...72

4 Din udirect 2 i korte træk Knapper a Hovedknap ( ) b Lydstyrke* ( ) c Start ( ) d Tilslut ( ) e Tænd/sluk-knap ( ) Indgange f Mikrofonåbninger g Lydindgang (3,5 mm jack) h FM-indgang (eurostik) i Laderindgang (mini-usb) Indikatorer j Lydindikator k Strømindikator Halsslynge l Indgange til halsslynge m Halsslynge (med antenne) g h i n Stik til halsslynge *Kan konfigureres af personalet på høreklinikken. 2 l e k f j m a b n d c Tilbehør o, p Universalstrømforsyning med mini-usb-stik q, r, s, t Adapter til brug i USA, EU, Storbritannien og Australien o p q r Andet valgfrit tilbehør Ekstern reversmikrofon MC1 Kort halsslynge (51 cm) Unitron utv 2 (utv Bluetooth-sender til tv) Lydkabel, 1,5 m. USB-kabel, 3 m. s De medfølgende adaptere kan variere fra land til land. t 3

5 Klargøring af strømforsyningen 1. Vælg den adapter, der passer til stikkontakterne i dit land. USA EU Storbritannien Australien Før adapterens buede kant helt ind i den buede kant på universalstrømforsyningen. 3. Tryk adapterens bagside 3. ind, så den låses fast. Kontrollér, at adapteren sidder helt fast. Udtagning af adapteren: a. Træk universalstrømforsyningens tap tilbage, og fasthold den. b. Træk forsigtigt adapteren opad for at fjerne den fra koblingsstikket. c. Gentag derefter proceduren startende med trin 1 (ovenfor). 4 a. b. Opladning af udirect 2 udirect 2 er udstyret med et genopladeligt batteri, der ikke kan tages ud. Opladning af batteriet: 1. Slut mini-usb-stikket til mini- USB-porten på udirect Sæt strømforsyningen i stikkontakten. Strømindikator Konstant rød: Oplader tager ca. 90 minutter. Konstant grøn: Batteriet er fuldt opladet. udirect 2 må gerne være tilsluttet opladeren natten over. Når du oplader udirect 2 for første gang, skal du oplade den i mindst tre timer, også selvom batteriindikatoren er slukket eller begynder at lyse grønt. Det nye batteri opnår først fuld kapacitet, når det har været fuldt opladet og helt afladet 2-3 gange. 5

6 Tænd eller sluk din udirect 2 Batteristatusindikator Flyt tænd/slukknappen ( ) som vist for at tænde eller slukke udirect 2. Strømindikatoren viser følgende: SLUK TÆND Sluk udirect 2, når den ikke er i brug, eller hvis den henlægges eller skal transporteres. Ved ibrugtagning skal du tænde udirect 2. Grøn i 2 sekunder Tænder Blinker og lyser derefter rødt i 2 sekunder Slukker Langsomme grønne Normal drift blink Kortvarige røde blink <20 % batteri tilbage. Skal oplades Ingen blink umiddelbart efter tænding Oplades i mindst 2 timer vis halsslyngen har været frakoblet i mere H end 2 minutter, lyser strømindikatoren kun ved knaptryk. 6 7

7 udirect 2 Bluetooth-tilslutning Korrekt brug af udirect 2 1. Tænd ( udirect 2 skal være tændt og båret som vist nedenfor for at kunne foretage telefon-, musikeller tv-streaming: ) udirect Hold samtidig knapperne tilslut ( ) og lydstyrke ( ) nede i 2 sekunder, indtil lydindikatoren blinker hurtigt blåt. 2 sek 3. Start parringen på Bluetooth-enheden (f.eks. en telefon) inden for 1 minut i henhold til enhedens betjeningsvejledning, og angiv koden 0000, når du bliver bedt om det. 4. Når parringen er gennemført, holder lydindikatoren op med at blinke blåt. arringen kan gennemføres, uden at halsslyngen P er tilsluttet. Ved streaming og Bluetoothforbindelse skal halsslyngen være tilsluttet. 8 i anbefaler, at du deaktiverer telefonens sms og V tastetoner, når du parrer udirect 2 med en mobiltelefon. 1. Læg halsslyngen om halsen (gøres nemt ved at frakoble det ene stik til halsslyngen). 2. Kontrollér, at begge stik sidder ordentligt fast i indgangene til halsslyngen. 3. Tænd udirect 2. alsslyngen skal altid være tilsluttet ved H streaming. Når den er frakoblet, går udirect 2 i dvaletilstand efter to minutter. Strøm- og lydindikatoren holder op med at blinke, og alle aktive Bluetooth-forbindelser afbrydes for at spare strøm. Tilslut halsslyngen igen for at aktivere streamingen. 9

8 Lydtest via udirect 2 1. Bær udirect 2 korrekt, og tænd den. 2. Hold knappen tilslut ( ) og hovedknappen ( ) nede i 2 sekunder, indtil lydindikatoren lyser violet. Høreapparaterne skifter til streamingtilstand, og udirect 2-lydtemaet afspilles i 30 sekunder. Justér lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknapperne ( ). Lydtemaet stopper efter 30 sekunder eller ved tryk på en af de øvrige knapper. Hvis du ikke kan høre lydtemaet, skal du gøre følgende: Kontrollér, at høreapparaterne er isat korrekt. Kontrollér, at begge ender af udirect 2-halsslyngen er tilsluttet korrekt, og læg halsslyngen om halsen. Kontrollér, at udirect 2 er opladet og tændt. 10 Sørg for, at du ikke er i gang med et telefonopkald via udirect 2. Musikstreaming via kabel udirect 2 skal være tændt og båret om halsen. 1. Sæt lydkablet i hovedtelefonindgangen på din lydafspiller, og start afspilleren. 2. Sæt den anden ende af lydkablet i lydindgangen på udirect 2. Lydstreamingen starter automatisk, og lydindikatoren lyser orange. 11

9 Tryk kortvarigt på hovedknappen ( ) for at stoppe og genstarte streamingen. Du kan ikke skifte mellem høreapparaternes programmer via udirect 2s hovedknap ( ), når lydkablet er tilsluttet. udirect 2 bekræfter streamingen via kabel efter aktivering (talebeskeder (VoiceAlerts) eller bip alt afhængigt af udirect 2-konfigurationen). Musikstreaming via Bluetooth Hvis du har en lydkilde med Bluetooth-funktion (f.eks. en MP3-afspiller), kan du streame lyden trådløst til dine høreapparater. Hvis du vil bruge udirect 2 sammen med en Bluetoothkompatibel lydenhed eller -sender, skal du først parre enhederne. Aktivering af Bluetooth-streaming: 1. udirect 2 skal være tændt og båret korrekt. 2. Tænd den anden Bluetooth-enhed. 3. På visse Bluetooth-enheder kan det være nødvendigt at trykke på afspil. 4. Hvis enhederne er parret og tilsluttet korrekt, startes streamingen automatisk, og lydindikatoren lyser konstant blåt. Brug hovedknappen ( ) til at stoppe og genstarte Bluetooth-streamingen. Hvis du helt vil afbryde Bluetooth-streamingen, skal du slukke den anden Bluetooth-enhed eller deaktivere dens Bluetooth-funktion. udirect 2 bekræfter, at Bluetooth-streamingen er aktiveret (talebeskeder (VoiceAlerts) eller bip alt afhængigt af udirect 2-konfigurationen). Du kan ikke skifte mellem høreapparatets lytteprogrammer med udirect 2s hovedknap ( ), mens Bluetooth-enheden streamer

10 Se tv Vi anbefaler, at du bruger den optimerede Unitron utv 2 til at se tv. utv 2 sikrer trådløs transmission med lav latens over en afstand på op til 30 meter. Den er udstyret med en knap til indstilling af lydstyrken og fungerer som ladestation for udirect Justering af lydstyrken Tryk på udirect 2s lydstyrkeknapper ( ) for at justere lydstyrken: Tryk på ( ) for at skrue op for lydstyrken Tryk på ( ) for at skrue ned for lydstyrken Justering af lydstyrken på udirect 2 svarer helt til at justere lydstyrken på høreapparaterne. Du kan også justere lydstyrken for det streamede lydsignal ved hjælp af lydstyrkeknappen på lydenheden (f.eks. mobiltelefon, MP3-afspiller, utv 2). På den måde kan du skrue ned for høreapparatets lydstyrke ved hjælp af knappen minus ( ) under et telefonopkald i støjende omgivelser og samtidig skrue op for telefonens lydstyrke ved hjælp af lydstyrkeknappen på telefonen. Hvis din udirect 2 ikke er parret med dit høreapparat, kan du kun ændre på streaming lyden med ( ), men ikke ændre på lydstyrken på høreapparatet. Hvis dit udirect 2 blev konfigureret til justering af SmartFocus (komfort/klarhed) i stedet for lydstyrke, skal du trykke på ( ) for at øge klarheden og ( ) for at øge komforten. 15

11 Indledning Din telefon skal være Bluetoothaktiveret, og du skal udføre parrings- og forbindelsesprocedurerne, før du kan bruge udirect 2 sammen med telefonen. 16 Din stemme Den opkaldendes stemme Bluetooth Trådløst signal Den opkaldendes stemme høres her Hovedknappen ( ) har flere forskellige funktioner: Du kan bruge den til at modtage og afslutte et telefonopkald. Du kan bruge den til at stoppe og genoptage streamingen fra en lydenhed. Du kan bruge den som fjernbetjening (din høreapparatspecialist skal konfigurere udirect 2, så den kan bruges som fjernbetjening). Visse telefoner er konfigureret til at afspille tastetoner, SMS-meddelelseslyde og bekræftelsesbip på udirect 2. Hvis telefonen er konfigureret, vil: Disse toner afbryde enhver aktiv lydstreaming i dine høreapparater. Dine høreapparater eventuelt kortvarigt skifte til streamingtilstand, hvilket kan virke generende. I telefonens betjeningsvejledning kan du læse, hvordan du deaktiverer disse lyde. Bluetooth-opkald prioriteres altid højere end andre lydkilder på udirect 2. Du kan ikke skifte lytteprogram på høreapparatet under et telefonopkald. 17

12 Du hører den opkaldendes stemme i begge høreapparater. Brug af udirect 2 under telefonopkald Bluetooth-rækkevidden (den maksimale afstand mellem udirect 2 og telefonen) er 5-10 meter. Hvis du kommer uden for rækkevidde, vil du miste forbindelsen eller opleve afbrydelser i lyden. Under et telefonopkald skal du bære udirect 2 på normal vis som vist nedenfor (figur a). I meget støjende omgivelser kan det være nødvendigt at tage udirect 2 op til munden (figur b). Sørg for, at du ikke blokerer de små mikrofonåbninger på siden med dine fingre eller tøj (figur c), og tal ikke ind i udirect 2s forside (figur d). 18 a b c d Indgående opkald udirect 2 skal være tændt, parret med telefonen og båret korrekt. Når du modtager et opkald på telefonen, lyser udirect 2s lydindikator konstant blåt, og du vil høre ringetonesignalet i høreapparaterne. Forskellige ringetoner på udirect 2 Telefonens ringetone bestemmes af udirect 2 - konfigurationen og telefonens egenskaber. Ringetonen tildeles automatisk under den indledende parring med telefonen og kan ikke konfigureres. Hvis du parrer udirect 2 med flere telefoner, får den anden og tredje telefon en anden ringetone. Der tildeles automatisk 3 forskellige ringetoner i alt. udirect 2 meddeler også navnet på den opkaldende, som det vises på telefonens display (talende nummerviser ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi). 19

13 Navnet hentes fra telefonens adressebog. Bemærk, at denne funktion skal være understøttet af telefonen. Du kan få yderligere oplysninger i telefonens betjeningsvejledning eller ved at kontakte telefonleverandøren. Sproget i en ny udirect 2 er som standard indstillet til amerikansk-engelsk. Din høreapparatspecialist kan indstille sproget for dig, så navnene udtales korrekt. Din høreapparatspecialist kan deaktivere den talende nummerviser, hvis du ønsker det. Modtagelse af indgående opkald Når du vil modtage et indgående opkald, skal du trykke kortvarigt på hovedknappen ( ) på udirect 2, når du hører ringetonen i høreapparaterne. Der går ca. 5 sekunder, inden du hører ringetonen i høreapparaterne. click Tal ind i udirect 2 - ikke telefonen - under opkaldet. Af sikkerhedshensyn skrues der ned for høreapparatets mikrofoner under telefonopkald og lydstreaming. Der kan kun foretages ét telefonopkald ad gangen. Hvis der indgår et opkald til en anden telefon, ignoreres det mens opkaldet pågår. Foretage et telefonopkald Sørg for, at udirect 2 og telefonen er forbundet via Bluetooth, som beskrevet på side 51. Indtast nummeret på telefontastaturet, og tryk på opkaldsknappen. Når der er oprettet forbindelse, hører du ringetonen i høreapparatet efter ca. 3 sekunder

14 Brug af trådløse telefoner (DECT) eller ældre telefoner, der kun understøtter profilen Headset Hvis telefonen kun understøtter profilen Headset (HSP), skal der oprettes forbindelse manuelt ved udgående opkald. Dette er ofte tilfældet med trådløse telefoner (DECT-standarden). Hvis du bruger en telefon af denne type, blinker lydindikator muligvis ikke blåt, selvom telefonen er blevet parret. 1. Indtast nummeret på telefonen, eller vælg det i telefonbogen. 2. Tryk kortvarigt på knappen tilslut ( ), og vent 5 sekunder. 3. Opkaldsprocessen starter automatisk, og lydindikatoren lyser konstant blåt. Du hører eventuelt et bekræftelsesbip i høreapparaterne. Afslutte et telefonopkald Du afslutter et telefonopkald via udirect 2 ved at trykke kortvarigt på hovedknappen ( ). Opkaldet afsluttes, og høreapparaterne vender 22 tilbage til det senest aktive program eller den seneste lydkilde (såsom lydindgangen). Du kan også afslutte et opkald på telefonen i stedet for på udirect 2. Avancerede telefonfunktioner Afvisning af et opkald Hvis du ikke vil besvare et opkald, skal du holde hovedknappen ( ) på udirect 2 nede i ca. to sekunder, indtil ringetonen stopper. Du kan også afvise opkaldet på telefonen. Ved tryk på knappen start ( ) afsluttes opkaldet, og høreapparaterne skifter til opstartsprogrammet. Din høreapparatspecialist kan konfigurere 23

15 følgende funktioner på udirect 2. De aktiveres med et langt tryk (2 sekunder) på hovedknappen ( ) eller på tilslut ( ): Telefonen skal understøtte disse funktioner. Du kan finde yderligere oplysninger i betjeningsvejledningen til telefonen. 1. Genopkald af sidst kaldte nummer Med et langt tryk på den relevante knap ( ) ringes der op til det sidst kaldte nummer. 2. Stemmestyret opkald Med et langt tryk på den relevante knap ( ) aktiveres stemmestyret opkald, så du ringer op ved at sige personens navn højt i stedet for at indtaste nummeret. Når du bruger to telefoner samtidigt ( Multi Point ), kan du kun bruge stemmestyrede opkald på den sidst parrede telefon. 3. Parkér opkald Du kan parkere et aktivt telefonopkald med et langt tryk på den relevante knap. 24 Den opkaldende bliver på linjen, men der overføres ingen lyd, og høreapparaterne skifter til det senest aktive lytteprogram( ). På den måde kan du føre en samtale med en anden person, uden at personen i røret kan høre samtalen. 4. Overfør opkald Hvis du trykker længe på knappen ( ) omstilles opkaldet til en telefon. Dette tillader dig at aflevere telefonen til en anden person. Dit høreapparat vil skifte tilbage til det forrige høreprogram. Når du har parkeret eller overført et opkald, kan du med endnu et langt tryk på den pågældende knap ( )flytte opkaldet tilbage til udirect 2 og fortsætte opkaldet via dine høreapparater. Mens opkaldet er parkeret eller overført, kan du igen skifte lytteprogram ved hjælp af hovedknappen ( ). 25

16 Brug af den eksterne mikrofon Brug den eksterne reversmikrofon MC1, hvis du bærer udirect 2 under tøjet. 1. Indsæt mikrofonstikket (3,5mm) i lyd input på udirect 2, hvorved de to interne mikrofoner deaktiveres. 2. Ved hjælp af clipsen kan du sætte den retningsuafhængige mikrofon fast tæt på munden. 3. Læg halsslyngen om halsen, og tænd udirect 2. Jakker mv. påvirker ikke den trådløse forbindelse til dine høreapparater. 26 Brug af udirect 2 som fjernbetjening Fjernbetjeningsfunktionerne understøttes ikke af alle høreapparatmodeller. Streamingfunktionen findes i alle trådløse høreapparater. Kontakt din høreapparatspecialist for at få flere oplysninger. Høreapparatspecialisten skal aktivere fjernbetjeningsfunktionen, før den kan bruges. udirect 2 kan ikke bruges som fjernbetjening til flere forskellige sæt høreapparater. udirect 2 kan bruges som fjernbetjening på to måder Når begge ender af halsslyngen er tilsluttet, og udirect 2 bæres om halsen. Du kan bruge fjernbetjeningsfunktionen, så længe der ikke streames lyd. Når halsslyngen er helt frakoblet, og udirect 2 betjenes inden for armslængde. Det er ikke muligt at streame indhold i denne konfiguration. Sørg for, at udirect 2 er tændt. 27

17 Justering af lydstyrke/ SmartFocus (tilvalg) Tryk på lydstyrkeknappen ( ) på udirect 2 for at justere funktionen: Tryk på ( ) for at skrue op Tryk på ( ) for at skrue ned Ved hjælp af SmartFocus kan du opnå større klarhed og komfort i forskellige lyttesituationer (tilvalg på udvalgte høreapparater). Tryk på volumenknappen ( ) på udirect 2 for at justere: Tryk på ( ) for at øge klarheden Tryk på ( ) for at øge komforten 28 Hvis dine udirect 2 ( )-knapper er blevet konfigureret til justering af SmartFocus, vil de ikke længere justere lydstyrken på dit høreapparat. Programskifter Brug hovedknappen ( ) til at skifte lytteprogram på høreapparatet. Du kan kun skifte lytteprogram på høreapparatet, når al streaming er afbrudt. Tryk på startknappen ( ) for at vende tilbage til høreapparaternes opstartsprogram og -lydstyrke. Yderligere oplysninger om fjernbetjening: Dine høreapparater kan bippe for at bekræfte, at dit valg nu anvendes. Begge høreapparater kontrolleres samtidigt. Bed din høreapparatspecialist om at udskrive din personlige udirect 2-rapport. De tilgængelige lytteprogrammer og lydstyrkeniveauer indstilles af din høreapparatspecialist. Strømindikatoren lyser, når du trykker på en udirect 2-knap. Grøn indikerer, at der er tilstrækkeligt strøm på udirect 2-batteriet. 29

18 Rød indikerer, at batteriet skal oplades. 2 minutter efter frakobling af halsslyngen slukker begge indikatorlamperne, og udirect 2 afbryder Bluetooth for at spare strøm. Funktionsafstand Hvis udirect 2 bruges som en håndholdt fjernbetjening (uden halsslynge) Maks. afstand 80 cm Hold udirect 2 som vist Brug af udirect 2 med FM udirect 2 kan bruges sammen med FM-udstyr fra Unitron. 1. Placér FM-senderen i nærheden af lydkilden, og tænd den. 2. Tænd om nødvendigt FMmodtageren. 3. udirect 2 skal være tændt og båret korrekt. 4. Slut FM-modtageren til udirect 2 via FM-indgangen som vist på billedet. Når der modtages et FM-signal, vil du høre FM-meddelelsestonen for streaming i høreapparaterne. FM-meddelelsestonen svarer til en telefonringetone

19 Håndtering af FM-signalet under FMmeddelelsestonen: Acceptér: Tryk kortvarigt på hovedknappen ( ). Sæt i venteposition: Tryk på hovedknappen ( ) i 2 sekunder. Ignorér FM-meddelelsestonen: FM sættes automatisk i venteposition efter 20 sekunder. Tryk kortvarigt på hovedknappen ( ) for midlertidigt at stoppe FM-streamingen. Hvis en FM-streaming stoppes midlertidigt, holdes den automatisk i baggrunden og kan genstartes, så længe der er et tilgængeligt FM-signal, ved at trykke kortvarigt på hovedknappen ( ). udirect 2 afspiller en bekræftelseslyd, hver gang streaming via FM aktiveres, og lydindikatoren lyser orange. udirect 2 udsender et kort alarmsignal under FM-streaming, hvis den mister FM-signalet i 45 sekunder, og derefter hvert 15. minut. Hvis udirect 2 mister FM-signalet i mere end 15 minutter, genstarter meddelelsestonen, når der igen modtages et FM-signal. Hvis du helt vil deaktivere FM-funktionen, skal du tage FM-modtageren ud af udirect 2. Du kan ikke skifte lytteprogram på høreapparatet med hovedknappen ( der modtages et FM-signal. ), mens 32 33

20 Forskellige måder at bære udirect 2 på Standard For at du kan få fuldt udbytte af streameren og fjernbetjeningsfunktionen, anbefaler vi, at du bærer udirect 2 om halsen. Under opkald registreres din stemme kun, når udirect 2 ikke er tildækket af tøj. Håndholdt fjernbetjening Hvis du kun vil bruge udirect 2 som fjernbetjening, kan du holde og betjene den i hånden. Halsslyngen skal i så fald frakobles. Under tøjet Hvis du bærer udirect 2 under tøjet under et telefonopkald, skal du bruge den eksterne Unitron mikrofon MC1 (ekstra udstyr). 34 Håndtering af flere indgangssignaler til udirect 2 Når en lydkilde er tilsluttet via udirect 2, aktiverer høreapparaterne automatisk særlige programmer. Din høreapparatspecialist kan finjustere op til 4 automatiske programmer. Du kan have flere aktive lydkilder tilsluttet udirect 2: To Bluetooth-enheder (f.eks. telefon og utv 2) Én lydindgang (3,5 mm lydstik) Én FM-modtager Stemmesignalet og lydindikatorlyset informerer dig om de tilkoblede input. En lydkilde betragtes som tilsluttet udirect 2, når: Lydstikket er isat (med eller uden lydsignal) En FM-modtager er isat og modtager et FMsignal 35

21 En Bluetooth-musikkilde streamer musik eller er midlertidigt stoppet En Bluetooth-telefon er parret og inden for rækkevidde 36 Telefonopkald har altid førsteprioritet. Du hører ringetonen, selv når du lytter til andre lydkilder via kabel, Bluetooth eller FM. Hvis du afviser eller afslutter opkaldet, genoptages lydstreamingen. Du kan ikke skifte lytteprogram på høreapparatet ved hjælp af hovedknappen ( ), så længe en lydkilde er tilsluttet udirect 2. De fleste Bluetooth-telefoner opretter forbindelse til udirect 2 både som en telefon og en musikafspiller. Hvis du vil lytte til musik, skal du starte den via telefonen - det kan ikke gøres fra udirect 2. Vælge en af flere kilder ved hjælp af udirect 2 Når der kun er én lydkilde (f.eks. en Bluetoothsender), kan du ved tryk på hovedknappen ( ) midlertidigt stoppe eller genoptage afspilningen. Er der flere forskellige lydkilder, kan de aktiveres en efter en ved tryk på hovedknappen ( ). Ved hvert tryk skifter udirect 2 til den næste tilsluttede kilde i en fastlagt rækkefølge. 3,5 mm stik FM Eurostik Senest aktive lytteprogram Bluetoothmusik 1 Bluetoothmusik 2 Hvis en bestemt kilde ikke er tilsluttet, skifter udirect 2 videre til den næste kilde. Når du skifter videre fra den sidst tilsluttede kilde i rækkefølgen, stopper streamingen, og høreapparaterne genaktiverer det senest aktive lytteprogram. Dette angives via biplyde. Alle tilsluttede lydkilder har en fast plads i rækkefølgen som vist på billedet. Tryk kortvarigt på hovedknappen ( ), indtil du når den ønskede lydkilde. 37

22 udirect 2 præsenterer hver enkelt aktive lydkilde, efterhånden som du går gennem sekvensen med talte meddelelser eller biplyde. Midlertidigt stop af streaming Hvis du vil afbryde streamingen midlertidigt, f.eks hvis du skal føre en samtale, skal du trykke kortvarigt på hovedknappen ( ) på udirect 2, indtil du hører bippet for det senest aktive akustiske lytteprogram på høreapparatet. Når du vil genoptage streamingen, skal du trykke kortvarigt på hovedknappen ( ), indtil du når den ønskede lydkilde. Høreapparaternes opstartsprogram vælges altid, når du trykker på knappen start ( ) uafhængigt af lydkilderækkefølgen. Stoppe streamingen Hvis du helt vil stoppe lydstreamingen, skal du stoppe Bluetooth-lydafspillerne og fjerne lydkablet eller FM-modtageren. 38 Afbrydelse af streaming For at undgå streamingafbrydelser skal du sørge for at bære udirect 2 om halsen i halsslyngen og holde Bluetooth-enheden inden for den anviste rækkevidde. Streamingen kan blive afbrudt i følgende situationer: Hvis udirect 2 er for langt fra høreapparaterne under streamingen, f.eks. hvis du ikke bruger halsslyngen, eller hvis du har taget kablet til halsslyngen ud. Hvis høreapparaterne ikke bæres korrekt, f.eks. hvis de vender forkert. Hvis Bluetooth-signalet er uden for rækkevidde. Hvis Bluetooth-senderen er blokeret, f.eks. hvis du har en mobiltelefon i baglommen. I disse situationer mister høreapparaterne lydsignalet. Hvis lydsignalet er væk i mere end ca. 5 sekunder, skifter høreapparaterne automatisk til det senest aktive lytteprogram. 39

23 Nulstilling af udirect 2 Oversigt over indikatorer Hvis udirect 2 ikke reagerer, skal du: Indikatoren giver følgende nyttige oplysninger: 1. Flytte udirect 2s tænd/sluk-knap til positionen TÆND. 2. Samtidigt holde knapperne ( ), ( ) og ( ) nede i 2 sekunder. Strømindikator Oplader Konstant rød Opladet og fuldt batteriniveau Konstant grøn 3. Flytte udirect 2s tænd/slukknap til positionen SLUK. Ved tænding Grøn i 2 sekunder Ved slukning Rød i 2 sekunder* 4. Vente 5 sekunder. Batteri over 20 % Blinker grønt** udirect 2 er nu nulstillet og fungerer som normalt, når den tændes. Batteri under 20 % Blinker kortvarigt rødt** Bluetooth-parringer, konfigurationsstatus og grupperingen til høreapparaterne bevares efter nulstillingen. * Når du slukker udirect 2, blinker strømindikatoren muligvis rødt, mens udirect 2 afbryder alle Bluetooth-enheder. ** Hvis halsslyngen er frakoblet udirect 2, vises batteriniveauet kun under opstart, opladning, og når du trykker på en knap

24 Efter frakobling af halsslyngen går udirect 2 i slukningstilstand efter 2 minutter, og strømindikatoren slukkes. Kun fjernbetjeningsfunktionerne kan bruges, når halsslyngen er frakoblet. Batteristatus Farven på strømindikatoren indikerer udirect 2-batteriets status. en grønne strømindikator indikerer, at D batteriniveauet er over 20 %. en røde strømindikator indikerer, at D batteriniveauet er under 20 %. Der er mindre end 1,5 times streaming tilbage, og batteriet bør oplades. 42 Lydindikator Halsslyngen skal altid være tilsluttet under streaming. Streaming via kabel eller FM Konstant orange Bluetooth-telefon eller Konstant blå musikstreaming 1 Bluetooth-enhed Kort blink, blå tilsluttet 2 Bluetooth-enhed Dobbeltblink, blå tilsluttet Bluetooth-parring Meget hurtige blå blink Lydtemaet afspilles Konstant violet I ndikatoren for Bluetooth-parring lyser, selvom halsslyngen er frakoblet. L ydindikatoren forbliver orange under streaming via kabel eller FM uafhængigt af Bluetoothforbindelsens status. 43

25 Introduktion til Bluetooth Hvad er Bluetooth? Bluetooth gør det muligt for enheder, såsom mobiltelefoner eller trådløse telefoner, bærbare og stationære computere, at kommunikere trådløst med hinanden. udirect 2 understøtter Bluetooth, så lyden kan modtages trådløst fra forskellige lydenheder og sendes videre til dit høreapparat. Du kan eksempelvis modtage telefonopkald direkte i dine høreapparater eller lytte til en tvudsendelse via utv 2. Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth på Hvilke Bluetooth-enheder kan jeg bruge med udirect 2? For det første skal du sikre at den enhed, du ønsker at anvende, understøtter Bluetooth: Se efter dette symbol på selve enheden eller i den tilhørende betjeningsvejledning. 44 For det andet er de tilgængelige brugsområder for en Bluetooth-enhed defineret af enhedens profiler. Den enhed, du ønsker at bruge med udirect 2, skal understøtte de relevante Bluetooth-profiler. Disse kan variere, alt efter hvad du ønsker at gøre med din udirect 2: Din telefon skal understøtte enten profilen headset eller profilen håndfri (HSP/HFP), for at du kan modtage telefonopkald Den skal understøtte profilen A2DP/ Stereoheadset, for at du kan høre musik i stereo via mobiltelefonen eller pc en. PBAP-profilen (Phone Book Access Profile) indikerer, om talende nummerviser vil fungere eller ej. Du kan finde disse oplysninger i betjeningsvejledningen til telefonen. Bluetooth-enheders kompatibilitet Hvis der opstår forbindelsesproblemer mellem din enhed og udirect 2, eller hvis du er i tvivl om, hvilke Bluetooth-funktioner enheden understøtter, skal du se i enhedens 45

26 betjeningsvejledning eller spørge forhandleren. Rækkevidde for Bluetooth udirect 2 understøtter Bluetooth Class 2 inden for en rækkevidde af 10 meter. Hvis udirect 2 bruges i kombination med en utv 2, er rækkevidden op til 30 meter. Det er ikke nødvendigt, at der er frit udsyn mellem udirect 2 og andre enheder. Følgende faktorer kan dog påvirke enhedernes rækkevidde: Interferens fra andre enheder kan reducere rækkevidden. Den Bluetooth-enhed, du opretter forbindelse til, har muligvis en kortere rækkevidde. Flyttes din Bluetooth-enhed uden for udirect 2s rækkevidde, og er der oprettet en lydforbindelse, bliver forbindelsen først uregelmæssig, hvorefter den afbrydes. Flyttes enheden igen inden for rækkevidde af udirect 2, genoptages streamingen til dine høreapparater muligvis. I dette tilfælde skal du 46 slukke udirect 2 og tænde den igen, når den røde strømindikator er slukket. Brug af en Bluetooth-enhed: parring og oprettelse af forbindelse Enheden skal være Bluetooth-aktiveret og understøtte de relevante profiler for at kunne kommunikere med udirect 2. Du skal udføre to enkle trin for at aktivere kommunikationen: 1. Parring: Via parringsproceduren kan du bestemme, hvilke Bluetooth-enheder der kan kommunikere med hinanden. Parringen skal kun udføres én gang for hver enhed, du ønsker at bruge sammen med udirect Oprettelse af forbindelse: Når en enhed har mulighed for at kommunikere ( kan parres ) med udirect 2, sikrer forbindelsesproceduren, at enhederne kan udveksle lydsignaler. Der oprettes forbindelse mellem de parrede enheder, hver gang de tændes og er inden for rækkevidde af hinanden. Dette indikeres på udirect 2 af den blå blinkende lydindikator. 47

27 De fleste Bluetooth-enheder udfører forbindelsesproceduren automatisk efter parringen. Parrings- og forbindelsesprocedurerne er beskrevet på de følgende sider. Konfiguration af Bluetooth I dette afsnit gennemgås proceduren for parring og oprettelse af forbindelse mellem Bluetoothenheder. Trin-for-trin: parring af en Bluetooth-aktiveret telefon 48 Parringsproceduren skal kun udføres én gang for hver Bluetooth-enhed. Parringsproceduren styres af din telefon. Menustrukturen er forskellig fra telefon til telefon. Du bør derfor slå op i betjeningsvejledningen til telefonen eller kontakte forhandleren, hvis du ikke kan udføre parringen ved hjælp af nedenstående generelle vejledning. Du kan højst parre 8 enheder med udirect 2. Hvis du parrer endnu en enhed med udirect 2, overskrives den parring, du har brugt mindst. udirect 2 kan understøtte (forbinde) to telefoner samtidig, men det er kun muligt at foretage ét opkald ad gangen. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du foretager Bluetooth-parring af enheder fra nogle af de mest populære producenter på: 1. Tænd både udirect 2 og telefonen. Placér dem ved siden af hinanden. 2. Gå til tilkoblingsmuligheder i telefonmenuen. Se efter Bluetooth-funktionen. 3. Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen. 4. På telefonen skal du vælge søg for at søge efter Bluetooth-enheder eller lydudvidelser. 5. Du starter parringsproceduren på udirect 2 ved at holde knapperne ( ) og ( ) nede samtidigt i 2 sekunder, indtil lydindikatoren 49

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning Lydstreamer og fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Air II Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din ComPilot Air II at kende 6 2.1 Oversigt 7 3. Sådan kommer du i gang 8 3.1 Klargøring af strømforsyningen 8 3.2

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Betjeningsvejledning 0682!

Betjeningsvejledning 0682! Betjeningsvejledning 0682! 2 Indhold Velkommen 6 Beskrivelse 8 Tilbehør til icom 9 Introduktion 10 Opladning af batteri 10 Brugsstid 11 Batteristatus 12 Tænd og sluk for icom 12 Sådan bæres icom 14 Indikatordæksel

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste ny generation af høreapparater er baseret på disse

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Voyager Edge-serien. Brugervejledning

Voyager Edge-serien. Brugervejledning Voyager Edge-serien Brugervejledning Indhold Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headset 4 Vær på den sikre side 4 Oversigt over ladeetui 5 Parring 6 Parring med Bluetooth 6 NFC-parring 6 Par en anden

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning

Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30 Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs venligst oplysningerne på de følgende sider, før du bruger dit høreapparat 6 2.1 Advarsler

Læs mere

Betjeningsvejledning!

Betjeningsvejledning! Betjeningsvejledning! Indhold Velkommen 5 Information på internettet 6 SmartLink+ og tilbehør 7 Brugerflade 8 SmartLink+ nøgletal 10 Kom godt i gang 11 Opladning af SmartLink+ 11 Sådan tændes SmartLink+

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

PLANTRONICS PULSAR 260

PLANTRONICS PULSAR 260 BRUGERVEJLEDNING PLANTRONICS PULSAR 260 STEREO-BLUETOOTH-HEADSET VELKOMMEN PAKKENS INDHOLD OG FUNKTIONER Denne brugervejledning indeholder oplysninger om opsætning og anvendelse af Plantronics Pulsar 260

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra Jabra CRUISER2 VOL - VOL + MUTE jabra Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om...2 DET KAN DIN Speakerphone...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIN Speakerphone...4 TÆND/SLUK FOR Din speakerphone....5

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Vejledning til Unitron fjernbetjening

Vejledning til Unitron fjernbetjening Vejledning til Unitron fjernbetjening Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron fjernbetjening til dine Unitron høreapparater. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN...2 Oversigt over Jabra Solemate....3 Oprettelse af forbindelser...6 afspilning af musik, chat og stemmevejledning...8 support... 12 Tekniske

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning JABRA EXTREME2 Jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM.......................................... 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Jabra SPORT. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPORT. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPORT Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om Jabra SPORT...3 Headsettets funktioner...3 INTRODUKTION...5 OPLADNING AF JABRA SPORT...5 TÆND/SLUK FOR JABRA SPORT...5 PARRING

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning 9310691 5. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de væsentlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Voyager PRO UC Trådløst headsetsystem WG200/B. Brugervejledning

Voyager PRO UC Trådløst headsetsystem WG200/B. Brugervejledning Voyager PRO UC Trådløst headsetsystem WG200/B Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne brugervejledning indeholder instruktioner til konfiguration og brug af dit trådløse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere