VÆKSTHUSET. IBM s vej til den grønne bundlinje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKSTHUSET. IBM s vej til den grønne bundlinje"

Transkript

1 VÆKSTHUSET IBM s vej til den grønne bundlinje

2 UDFORDRING OG STRATEGI Indsatsen mod klimaforandringer er en stor omstillingsproces for både virksomheder og enkeltpersoner i hele verden. Vi skal begrænse det globale energiforbrug samtidig med, at både virksomhederne og samfundet som helhed fortsat skal udvikle sig. Derfor sætter klimaindsatsen også fokus på mere effektiv virksomhedsdrift for selve forretningen og energiudnyttelsen. Og da der fi ndes mange grønne forretningsløsninger, som på samme tid skaber miljømæssige og driftsøkonomiske fordele, kan vi med rette tale om den grønne bundlinje. GRØN IT ER TOPCHEFENS ANSVAR Den grønne IT-strategi starter på direktionsgangen, ikke i serverrummet. Topchefen skal defi nere succeskriteriet og de ønskede miljømæssige resultater, og IT en skal tænkes ind i virksomhedens overordnede forretningsstrategi. DENNE BROCHURE FOKUSERER PÅ: hvad det vil sige at være en grøn virksomhed og hvordan IBM i mere end 35 år selv har fokuseret på, hvordan forretning påvirker miljøet IBM S EGEN MILJØPOLITIK Hos IBM har vi siden 1971 ført en aktiv miljøpolitik i driften af vores egen virksomhed. Derfor er vi den første virksomhed, der for anden gang har modtaget den amerikanske regerings Climate Protection Award. TO KONKRETE MÅL FOR DATACENTRET Virksomhederne har fyldt mere og mere IT ind i serverrummene og kontorerne. Målinger fra USA viser, at strømforbruget i landets datacentre er fordoblet på bare 6 år, fra Også i fremtiden vil datacentret skulle øge sin kapacitet, så virksomheden kan vokse. Derfor præsenterer vi nu en færdig datacenterstrategi, the Big Green, med to konkrete målsætninger: 1. Energiforbruget i kundens datacenter reduceres i gennemsnit med 40 % 2. og samtidig fordobles transaktionshastigheden i datacentret over de følgende 3 år hvordan IBM s grønne IT-strategi kan begrænse din virksomheds energiforbrug med gennemsnitligt 40 % og samtidig fordoble jeres transaktionskapacitet over 3 år at Grøn IT ikke er en separat disciplin men derimod smart IT og god forretning Vidste du, at verdens serverpark udleder lige så megen CO 2 som den samlede fl ytrafi k? Kilde: Ingeniøren 2

3 IBM har udviklet en analyseform/væksthusmodel, som kortlægger din virksomheds miljøpåvirkning og giver konkrete forslag til projekter, der både sparer energi og giver øget effektivitet i din virksomhed. Analyseformen deler virksomheden op i en række områder - se model herunder. Analysen udføres af IBM s eksperter på baggrund af interviews og indsamling af data. De starter med at kortlægge virksomhedens strategi og forankringen af jeres forskellige forretningsmæssige målsætninger. Udfordring og strategi Økonomisk målsætning Ønsket brand og grøn profi l Forretningsstrategi og vision Produkter og services (s. 6) Produktdesign Servicedesign Den daglige drift (s. 9) Forsyningskæde Marketing & CRM Produktlivscyklus og genbrug Den menneskelige faktor (s. 10) Medarbejdere Partnere Investorer IT-løsningen (s. 12) IT hardware Netværk Datacentret Telekommunikation De fysiske rammer (s. 17) Bygninger og domicil Installationer Udstyr (udover IT) Rapportering og oplysning (s. 18) Analyser og benchmark Offentliggørelse af målsætning og resultater 3

4 Datacenterstrategien (the Big Green) tager højde for den fremtidige vækst i efterspørgslen på IT-ydelser og forener den med målsætningen om at begrænse energiforbruget. Og den virker. I 2007 indviede vi Danmarks største mainframe-storage installation. Den bruger 80 % mindre strøm per enhed lagret data, og på en række andre installationer har vi opnået besparelser, der gør det realistisk at sætte 40 % som gennemsnitlig målsætning. Også for mindre virksomheder. REDUKTION AF ENERGIFORBRUG VIA IBM S BIG GREEN DATECENTERSTRATEGI Case Reduktion af energiforbrug med fastholdt eller forøget kapacitet Storage platform, storkunde 80 % 150 servere konsolideret på 8 servere 88 % 300 servere konsolideret på 15 servere 82 % 30 Intel-servere konsolideret på IBM BladeCenter 48 % MILJØSTRATEGIER FREMMER VÆKSTEN Hvis din virksomhed tager miljørigtige teknologiske initiativer, giver det genlyd på både bundlinje, image og dagligdag: I får fl ere ressourcer og større teknologisk ydeevne for den samme eller potentielt lavere driftsomkostning Kunder, medarbejdere og investorer tiltrækkes af virksomheder med en klar miljøstrategi Omkostningerne ved omlægningen fi nansieres helt eller delvis af de afl edte markante besparelser på eks. strømforbruget Virksomhedens arbejdsmiljø forbedres IBM er nok den leverandør, der bedst kan levere på kravene om miljørigtig IT. De har både software, hardware og strategier til at understøtte moderne virksomheder og kan meget vel være det første ægte grønne globale selskab. James Murray Green Computing.com August

5 5

6 PRODUKTER OG SERVICES DESIGN FOR MILJØET Kortlægningen af din virksomheds miljøpåvirkning kræver et studie, der spænder fra produktion og daglig drift over anvendelse til bortskaffelse og genbrug. Der er meget du kan gøre helt ned i detaljen, for at minimere miljøbelastningen af jeres egen produktion og de materialer, I benytter til produktionen. MILJØVENLIG PRODUKTLIVSCYKLUS Et af de vigtige områder er således hele den livscyklus, jeres produkter gennemgår dvs. har I en udfasningsmodel, der gør det let at afmontere og genbruge et givent produkt? Hos IBM genbruger vi f.eks. dele af vores computerchips til solfangere. MINDRE END 1 % PÅ LOSSEPLADSEN Ud fra en vision om en miljørigtig produktlivscyklus designes vores løsninger med henblik på genbrug og lang levetid. Fra 2002 til 2005 har IBM modtaget og genbrugt mere end 1,9 millioner maskiner på vores 22 genbrugscentre og behandlet mere end ton udstyr, dele, materiale og produktaffald bestående af: Stål over tre gange så meget stål, som er brugt til Eiffeltårnet Plastik - mere end 22 jernbanevogne med komprimeret plastik Papir - nok baller til at nå over Golden Gate Bridge 23 gange Ikke jernholdigt materiale - svarende til hjuls lastbiler I 2006 behandlede vi mere end 50 millioner kg udtjente produkter og produktaffald og sendte mindre end 1 % af det på lossepladsen. Ved serverkøling spiller det en stor rolle for effektiviteten, at kølegitteret har størst mulig luftgennemstrømning. Derfor er hullerne i IBM s servere 6-kantede, i stedet for runde, da denne facon sikrer større passage for luften. 6

7

8

9 DEN DAGLIGE DRIFT Hvis jeres markedsudfordring og forretningsmæssige målsætninger står klar, kan I begynde at optimere de enkelte forretningsprocesser ud fra et miljømæssigt og økonomisk perspektiv. Her skal I særligt forholde jer til driftsstrategi og forsyningskæde. Til det formål har IBM udviklet en metode til at optimere produktionen under hensyn til miljøbelastningen vi kalder den for Green Sigma. GREEN SIGMA STYRER PROCESSERNE I vores væksthusmodel bruger vi vores egen Green Sigma metode til at gøre CO 2-faktoren til et synligt beslutningsparameter. Green Sigma er en komplet løsning til produktionsoptimering set ud fra et CO 2-perspektiv, og metoden er en videreudvikling af Lean og Six Sigma. Green Sigma kan anvendes til at optimere/minimere/ forbedre: De fl este procesoptimerende forsyningskæde-modeller forholder sig primært til virksomhedens omkostninger og serviceniveau men en ny model giver mulighed for at tage miljøbelastningen ind som en del af ligningen. DEN KOMPLETTE CO2VENLIGE FORSYNINGSKÆDE Udover Green Sigma byder væksthusmodellen på en række intelligente driftsløsninger til styring og optimering af transport og til at identificere de forskellige led og problemområder i din virksomheds forsyningskæde. Her fokuserer vi på hele kæden fra produktion og pakning til transport og salg, miljøbelastning og CO 2kvoter. Dette giver igen mulighed for at begrænse overfl ødig transport og dermed spare CO 2. Materiale-, energi- og vandforbrug Transport og levering Overholdelse af regulativer TRANSPORT ER ET OMRÅDE, HVOR DER OFTE KAN SKABES MILJØMÆSSIGE FORBEDRINGER En virksomheds forsyningskæde kan i dag spænde over det meste af kloden. Det skaber en effektiv produktionsform, men indebærer også megen transport, der bruger energi og udleder CO 2. IBM og den australske delstat Queensland har indledt et samarbejde om den intelligente motorvej, hvor teknologi benyttes i et forsøg på at undgå trafi kpropper og fordele transporten jævnt udenfor myldretid. Det betyder både sparet tid og reduktion i CO 2-udslip. Green Sigma zoomer ind på de områder, hvor din virksomhed kan reducere omkostninger og CO 2 udledning samtidigt! 9

10 DEN MENNESKELIGE FAKTOR INVOLVÉR DINE MEDARBEJDERE En af forudsætningerne for at skabe en grøn virksomhed er mobilisering af medarbejderne. De ansatte skal kende virksomhedens grønne strategi og konkrete målsætning. Hvad er vores mål med en miljøstrategi, hvordan gennemfører vi den, hvad betyder det for os nu og i længden? Hvad skal vi gøre anderledes? Medarbejdernes forståelse af og opbakning til projektet vil hjælpe med at føre det ud i livet. ANSVARLIGHED TILTRÆKKER TALENTER Hvis din virksomhed gør en indsats for at formulere en miljøstrategi og gøre den til virkelighed, lever I op til de forventninger og ønsker, som mange potentielle medarbejdere vil have til jer. I bliver med andre ord mere attraktive for erhvervslivets talenter. FRA TRAVEL FOOTPRINT TIL VIRTUELLE MØDER Der er forskel på hvornår og hvor meget du og dine kolleger forurener. Når I rejser rundt i verden for at møde kunder og holde møder, efterlader I populært sagt et Travel Footprint. Dvs. I forurener ved at fl yve, køre osv. Transport med fly, tog og bil, herunder taxakørsel, udgør typisk over en tredjedel af en større virksomheds CO 2-udledning. Ved at begrænse antallet af fysiske rejser og erstatte dem med webkonferencer eller lignende virtuel tilstedeværelse kan I gøre en stor forskel på den grønne bundlinje. I sparer penge på rejserne, optimerer arbejdstiden og skærer ned på CO 2-udledningen. SPAR MILLIONER MED INSTANT MESSAGING OG WEB KONFERENCER Som et led i jeres grønne strategi kan I med fordel implementere en kommunikationsplatform, så medarbejderne kan arbejde hjemme eller ude af huset. Fleksibiliteten alene skaber større medarbejdertilfredshed og produktivitet. Ved at holde møder via webkonferencer reducerer IBM sine rejseomkostninger med over 8 millioner dollars om måneden! 10

11

12 IT-LØSNINGEN En stor del af virksomhedens energiforbrug kommer fra datacentret. Og jo mere IT-tung din virksomhed er, jo større er den løbende stigning i dette forbrug. Dermed er det også på IT-området, I vil kunne hente betydelige besparelser i både strøm og penge. Hos IBM får du en fuld analyse af dit datacenter og dets energiforbrug sammen med løsningsforslag til de områder, hvor de potentielle gevinster er størst. Målsætningen er at skabe en gennemsnitlig energibesparelse på 40 % og en fordobling af din virksomheds transaktionskapacitet over 3 år. VIRTUALISERING OG KONSOLIDERING Med virtualisering samles fl ere fysiske servere på virtuelle enheder, som arbejder hurtigere og med maksimal udnyttelse af systemernes processorkraft. Løsningen er et af de helt centrale redskaber, når du vil spare strøm og penge i dit datacenter. Virtualisering af servere er dog ikke en ny tendens, og det øgede fokus på at sikre kapacitet i datacentret og lægge låg på strømforbruget gør at det ofte kan betale sig at kombinere virtualisering med en endnu mere omfattende konsolideringsstrategi. F.eks. ved at samle dine servere i et IBM BladeCenter. DESIGN OG KØLING En anden vigtig faktor i virksomhedens strømforbrug er køling. En funktion, der ofte udgør op mod halvdelen af elregningen. Løsningen, som bl.a. indeholder Cool Blue køleværktøjer, starter med, at den egentlige varmeudvikling kortlægges vha. 3D-modeller. Dernæst kan separate køleenheder målrettes mod de områder, hvor varmeudviklingen, og dermed energiforbruget, er størst. Ligeledes kan du optimere arbejdseffektiviteten ved at kanalisere den største kapacitet til de tungeste funktioner. Til dette formål benytter vi vores Tivoli management-løsninger, som optimerer IT-administration og ressourcebrug. KONKRETE BESPARELSER I DANSKE VIRKSOMHEDER Apotekerforeningen havde 30 mindre servere i deres datacenter, som blev samlet i et IBM BladeCenter og kan nu dokumentere en energibesparelse på 48 % ved en uafhængig måling. IBM investerer massivt i udviklingen af grønne datacenterteknologier. Det høje energiforbrug i datacentret er både en udfordring og en mulighed. Et interessant eksempel herpå er et nyt datacenter i Schweiz, hvis overskudsvarme bruges til at opvarme den kommunale svømmehal. Et godt eksempel på, at der tænkes nyt og at klimaudfordringen også kan føre til nye løsninger med nye fordele. 12

13

14 MÅLING En bilist kan ikke holde hastighedsbegrænsningerne, hvis han ikke har et speedometer i bilen. Og en IT-chef kan ikke lægge låg på sit strømforbrug, medmindre dette forbrug bliver en del af de parametre, der styres i den løbende drift. Til dette formål finder du f.eks. IBM Power Director, der kan styre strømforbruget i alt udstyr, også fra tredjepartsproducenter. LØBENDE OPTIMERING Hvis datacentrets kapacitet fortsat skal kunne følge med væksten i forretningen, samtidig med at energiforbruget holdes konstant, skal din virksomhed løbende optimere sin IT-strategi. Klimaudfordringen er også på dette område en langsigtet udfordring. En række kunder vil derfor vælge at overlade arbejdet til en ekstern leverandør via outsourcing, og så til gengæld stille krav til leverandøren om et godt energiregnskab. Som outsourcing-leverandør til en række store kunder er IBM også klar til at gå ind i dette samarbejde. KONKRETE BESPARELSER I DANSKE VIRKSOMHEDER Aalborg Universitet skulle gennemføre et supercomputerprojekt og havde oprindeligt planlagt at bruge 84 mindre servere. I stedet samlede universitetet sammen med IBM disse servere på 6 IBM BladeCentre og sparer nu 1,5 millioner kr. over 3 år i strøm, hvilket mere end opvejer den ekstra investeringsudgift. Fælles for alle IBM s hardware/software-løsninger er, at de har markedets bredeste kompatibilitet, så de kan integreres med og optimere næsten ethvert eksisterende IT-system. 14

15

16

17 DE FYSISKE RAMMER Udover teknologi, forretningsstrategi og HR, spiller virksomhedens fysiske lokationer naturligvis også en rolle i forhold til at skabe en effektiv infrastruktur, ressourcebesparelser og grøn profilering. BENCHMARK DINE BYGNINGER Din virksomhed kan med fordel få foretaget en benchmark af jeres lokationer i forhold til infrastruktur, forsyningskæde og praktisk set-up (se også s. 9): Hvordan varmer I jeres bygninger op? Bidrager jeres fysiske set-up direkte til energispild klimaanlæg, vinduer (tæthed mv.)? Kører jeres datacenter på fuld kraft i weekenden? Disse forhold koster penge og energi. Og vi ved af erfaring, at de fleste virksomheder betaler meget mere på alle disse poster, end de behøver og udleder således også mere CO 2. IBM Danmark deltager i fl ere udviklingsaktiviteter, blandt andet sammen med fi rmaet Powersense, hvis Discos-løsning reducerer tab af energi i nettet. Løsningen er udviklet i Danmark og markedsføres i hele verden. INTELLIGENT ENERGI Et af fremtidens primære løsningsværktøjer til praktisk reduktion af energiforbruget er nye intelligente energiløsninger til løbende styring af produktion og forbrug, så den producerede energi udnyttes mere effektivt. IBM arbejder globalt med en række energiselskaber om at udvikle og indføre disse løsninger. Centerpoint Energy i USA med 4 millioner slutkunder har sammen med IBM indført en løsning, hvor IT bruges til at overvåge fejl og nedbrud i nettet, analysere disse fejl og sende reparatørhold af sted. Derved mindskes tabet af energi i nettet, og Centerpoint har samtidig fået en række forretningsmæssige fordele i form af mere effektiv drift. GRIDWISE-FORSØGET Sammen med det amerikanske energiministerium deltog IBM også i det såkaldte Gridwise-forsøg. Her fi k enkelte husholdninger mulighed for at fastlægge deres forbrugsprofil en gang for alle, og derefter blev varme- og elforbruget samt husholdningsapparater styret automatisk. Forbrugerne sparede i gennemsnit 10 % på deres elregning og energiselskabet fi k nedbragt de spidsbelastningsperioder, der ofte gør dyre merinvesteringer og øget energiproduktion nødvendig. Intelligent energi er nødvendig, hvis samfundet skal kunne få mere ud af den energi, vi producerer. Vi kommer alle sammen til at mærke det første skridt i denne proces, efterhånden som energiselskaberne indfører intelligente elmålere i hjemmene. Men det er kun begyndelsen. IT-løsninger kan også bruges til at øge andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug. 17

18 RAPPORTERING OG OPLYSNING MILJØMÆSSIGE RESULTATER TILFØRER VÆRDI TIL DIT BRAND Flere og flere kunder uanset branche stiller krav til, at deres leverandører kan dokumentere klare miljømæssige resultater. Når du etablerer en grøn IT-strategi og et energibesparende datacenter, får du mulighed for at måle resultaterne og ikke mindst formidle dem videre. Med væksthusmodellen kan du få kortlagt din virksomheds energiforbrug og mulige indsatsområder. Udgangspunktet er at fi nde løsninger, der giver både miljømæssig og driftsøkonomisk mening f.eks. som når virtuelle møder både sparer flybilletter og unødvendig rejsetid samt giver en mærkbar reduktion i dit CO 2-fodaftryk. DU FÅR HVAD DU MÅLER I mange tilfælde er rapporteringen ud fra en konkret målsætning den faktor, der i sidste ende sikrer og skaber resultaterne. Man siger ofte at you get what you measure. Hvis din virksomhed løbende måler energiforbruget, så er det også mere sandsynligt, at der sker konkrete fremskridt. En lang række af de resultater, du opnår og måler kan for mange virksomheders vedkommende indgå i den samlede offentliggørelse af indsatsen inden for Corporate Social Responsibility, Grønt Regnskab, marketing, rekruttering, fi rmahjemmeside o. lign. DEN MILJØRIGTIGE KONKLUSION! Der er ingen vej uden om en grøn forretningsstrategi. Markedet, miljøet og økonomien kræver det. IT en står som et primært værktøj, men projektet omfatter i realiteten praktik, økonomi, mennesker og processer i hele virksomheden. Ansvaret ligger med andre ord hos direktionen i tæt samarbejde med virksomhedens IT-beslutningstagere og for jer er IBM s væksthus et rigtig godt sted at starte, så I får defineret de områder, der repræsenterer jeres største værdier og potentiale. Efter at have sparet mere end 100 millioner dollars på energien fortsætter IBM med at sætte offentligt åbne miljøgavnlige mål og beviser, at sund produktpraksis skaber en sund økonomi. John Davies, AMR Research,

19 VÆKSTHUSET Hele vejen til den grønne bundlinje Strategi Den grønne IT-strategi starter på direktionsgangen, ikke i serverrummet Definér målet: Branding, besparelse på elregningen, reducering af CO 2 -udslip? Foretag en prioritering, udarbejd en integreret handlingsplan, placér ansvaret Den grønne strategi skal være i tråd med virksomhedens overordnede forretningsstrategi Produkter og services Tag stilling til de åbenbare muligheder på markedet, og hvordan de udnyttes Hvordan designer og producerer vi vores produkter mest miljøvenligt? Hvad betyder miljørigtig tænkning for vores kunder? Har vi taget højde for hele produktlivscyklussen? Den daglige drift Hvordan bliver vores daglige operationer mere energieffektive og miljøvenlige? Optimering af forsyningskæden Reduktion af CO 2 -udslip Green Sigma Den menneskelige faktor Hvordan involverer vi vores medarbejdere i den grønne agenda og ændrer adfærden på tværs i virksomheden? Hvordan etablerer vi en grøn HR-politik (f.eks. i forhold til forretningsrejser?) Kan vi mødes virtuelt? Ansvarlighed tiltrækker talenter IT-løsningen Hvordan øger vi transaktions kapaciteten uden at bruge mere energi? Konsolidér Virtualisér Design og køl Mål og rapportér Disse løsningsforhold er både hardware- og softwaredrevet De fysiske rammer Hvordan skaber vi energieffektive lokationer? Vurdér energieffektiviteten i jeres kontorer, produktionsapparat, lagerbygninger mv. Hvilke forhold bidrager mest til vores CO 2 -fodaftryk? Intelligent energi er fremtidens praktiske værktøj til reduktion af energiforbruget Rapportering og oplysning Du får hvad du måler Defi nér scorecard-løsninger Etabler en frekvent måling og opfølgning Hvordan formidler vi bedst muligt vores tiltag (branding, marketing)?

20 IBM danmark Nymøllevej Kgs. Lyngby Danmark Telefon Fax INTERESSERET I EN GRØN BUNDLINJE? Ring eller skriv til IBM. Vi er klar til skære i dine udgifter og skabe stærke miljørigtige resultater. STOP TALKING START DOING

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI BEDRE PRODUKTER TIL EN BEDRE FREMTID Vi forstår, at når det drejer sig om at vælge teknologi, så placerer virksomheder pålidelighed og miljøpåvirkning øverst på deres liste.

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Grønt er sund fornuft NETTOOVERSKUD

Grønt er sund fornuft NETTOOVERSKUD Grønt er sund fornuft NETTOOVERSKUD Det øko-nomiske kontor At være bevidst om miljømæssige udfordringer er ikke længere nok. En virksomheds succes afhænger i stadig højere grad af, om den er i stand til

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Scriptor Print Mapping

Scriptor Print Mapping Scriptor Print Mapping Veldokumenteret ledelsesoverblik til værdiskabende optimering af print- og dokumentløsninger. Vores lange erfaring med drift og optimering af print- og dokumentløsninger giver vores

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Vedvarende energi i økonomisk perspektiv Peter Møllgaard Økonomisk Institut, CBS

Vedvarende energi i økonomisk perspektiv Peter Møllgaard Økonomisk Institut, CBS CO 2 reduktion hvorfor og hvordan? Vedvarende energi i økonomisk perspektiv Peter Møllgaard Økonomisk Institut, CBS CBS-Climate Strategies for Business Oversigt Hvorfor? Hvordan? CBS Climate Strategies

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Virtualisering og data på banen

Virtualisering og data på banen Virtualisering og data på banen EMC Forum 18. november 2009 Præsenteret af CIO, Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Virtualisering og data på banen Keynote Præsentation Server virtualisering Backup og arkivering

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft Vi har fokus på klima og energi Vores varmeveksler er mere end bare varm luft rokkedahl-energi.dk Om Rokkedahl Energi 50% Vi går op i besparelser. Derfor kan du altid forvente op til 50% i energibesparelse

Læs mere

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Energieffektive serverrum Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Serverrum Sikker drift og god økonomi Elforbrug i serverrum Måling af elforbrug i serverrummet Nøgletal

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN KAN LØSES MED TEKNOLOGI

KLIMAUDFORDRINGEN KAN LØSES MED TEKNOLOGI Organisation for erhvervslivet 24. november 28 KLIMAUDFORDRINGEN KAN LØSES MED TEKNOLOGI AF KONSULENT ESBEN MORTENSEN, DI ENERGIBRANCHEN, ESM@DI.DK Danmark har i et historisk perspektiv i særlig grad været

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter Intelligente indkøb gevinster og omkostninger ved grønne produkter En ny metode er kommet til Myndigheder, erhvervslivet og forbrugere har en fælles interesse i at skabe et grønt marked. Men hvad er de

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Forskningsnetkonference

Forskningsnetkonference Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun niels.raun@globalconnect.dk Oversigt Total Cost of Ownership: investering

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Maj 2012 Fiberpartner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATIONS

UNIFIED COMMUNICATIONS UNIFIED COMMUNICATIONS Ilja Godau, Atea A/S ilja.godau@atea.dk Hvad er Unified Communications (UC)? Hvorfor er det interessant? Hvordan kan UC gavne min virksomhed? Hvad er UC egentlig? Et forsøg på en

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Køling. Strøm. Køling. Strøm. Køling. Strøm. Dells guide til. Køling. strøm og køling

Køling. Strøm. Køling. Strøm. Køling. Strøm. Dells guide til. Køling. strøm og køling Strøm Køling Strøm Køling Strøm Køling Strøm Dells guide til Køling strøm og køling trøm øling trøm øling trøm øling trøm øling MERE DATABEHANDLING, MINDRE FORBRUG En intelligent strategi for administration

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Morgen netværksmøde i samarbejde med Frederikssund Klimaråd. Torsdag d. 4. maj 2017, Femhøj, Jægerspris

Morgen netværksmøde i samarbejde med Frederikssund Klimaråd. Torsdag d. 4. maj 2017, Femhøj, Jægerspris Morgen netværksmøde i samarbejde med Frederikssund Klimaråd Torsdag d. 4. maj 2017, Femhøj, Jægerspris 1 8:30 Bjørn Tving Stauning, Frederikssund Klimaråd Velkomst 8:40 Tyge Kjær, Roskilde Universitet

Læs mere

Udarbejd en klimastrategi

Udarbejd en klimastrategi Klimastrategi Udarbejd en klimastrategi Denne vejledning er en hjælp til at udarbejde en klimastrategi for din virksomhed Overordnet består strategien af 3 punkter: 1 Status Hvor er vi? 2 Mål Hvor vil

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Gummitræflis eksempel på en bæredygtig ressource fra Afrika

Gummitræflis eksempel på en bæredygtig ressource fra Afrika Gummitræflis eksempel på en bæredygtig ressource fra Afrika Bæredygtige Biobrændsler Dansk Energi og IDA Energi Konference København 26. november 2014 Agenda: Hvorfor er bæredygtighed vigtigt for VERDO

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation Agenda 1 Kort om Solar 2 Energidilemmaet i DK 3 Potentialet indenfor enegieffektivisering

Læs mere

HVORDAN SER DONG ENERGY FLEKSIBILITET PÅ TVÆRS AF SEKTORER

HVORDAN SER DONG ENERGY FLEKSIBILITET PÅ TVÆRS AF SEKTORER HVORDAN SER DONG ENERGY FLEKSIBILITET PÅ TVÆRS AF SEKTORER Fleksibiliet som en parameter til styrket konkurrenceevne for vores kunder 30. November 2016 Mikkel Sjølin Kiil, Vice President, DONG Energy B2B

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Udarbejd en klimastrategi og tjen penge

Udarbejd en klimastrategi og tjen penge Klimakompasset 18. jan. 10 Udarbejd en klimastrategi og tjen penge www.klimakompasset.dk Fortsat fokus på klima? Fremtidig lovgivning eksempelvis kvotesystem 2013 Reducerer energiforbrug Efterspørgsel

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi. Leonora Charlotte Malabi Eberhardt ErhversPhD studerende

Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi. Leonora Charlotte Malabi Eberhardt ErhversPhD studerende Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi Leonora Charlotte Malabi Eberhardt ErhversPhD studerende 2 Agenda 1. Den teknologiske udvikling og materialernes betydning 2. Et eksempel på et cirkulært

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

10:00 - Velkomst og introduktion Michael Thode & Peter Jantzen

10:00 - Velkomst og introduktion Michael Thode & Peter Jantzen Agenda 10:00 - Velkomst og introduktion Michael Thode & Peter Jantzen 10:10 - Energistyring og sustainability trends og Thomas Schroeder Systemer på tværs af lokationer 10:30 - Indsamling af data til energistyring

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier Agenda Typiske udfordringer Begreber omkring recovery Forretningens krav Metoder/muligheder Recovery med TSM Nye teknologier Afrunding - spørgsmål Typiske udfordringer Ingen SLA fra forretningen på systemer

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere