VÆKSTHUSET. IBM s vej til den grønne bundlinje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKSTHUSET. IBM s vej til den grønne bundlinje"

Transkript

1 VÆKSTHUSET IBM s vej til den grønne bundlinje

2 UDFORDRING OG STRATEGI Indsatsen mod klimaforandringer er en stor omstillingsproces for både virksomheder og enkeltpersoner i hele verden. Vi skal begrænse det globale energiforbrug samtidig med, at både virksomhederne og samfundet som helhed fortsat skal udvikle sig. Derfor sætter klimaindsatsen også fokus på mere effektiv virksomhedsdrift for selve forretningen og energiudnyttelsen. Og da der fi ndes mange grønne forretningsløsninger, som på samme tid skaber miljømæssige og driftsøkonomiske fordele, kan vi med rette tale om den grønne bundlinje. GRØN IT ER TOPCHEFENS ANSVAR Den grønne IT-strategi starter på direktionsgangen, ikke i serverrummet. Topchefen skal defi nere succeskriteriet og de ønskede miljømæssige resultater, og IT en skal tænkes ind i virksomhedens overordnede forretningsstrategi. DENNE BROCHURE FOKUSERER PÅ: hvad det vil sige at være en grøn virksomhed og hvordan IBM i mere end 35 år selv har fokuseret på, hvordan forretning påvirker miljøet IBM S EGEN MILJØPOLITIK Hos IBM har vi siden 1971 ført en aktiv miljøpolitik i driften af vores egen virksomhed. Derfor er vi den første virksomhed, der for anden gang har modtaget den amerikanske regerings Climate Protection Award. TO KONKRETE MÅL FOR DATACENTRET Virksomhederne har fyldt mere og mere IT ind i serverrummene og kontorerne. Målinger fra USA viser, at strømforbruget i landets datacentre er fordoblet på bare 6 år, fra Også i fremtiden vil datacentret skulle øge sin kapacitet, så virksomheden kan vokse. Derfor præsenterer vi nu en færdig datacenterstrategi, the Big Green, med to konkrete målsætninger: 1. Energiforbruget i kundens datacenter reduceres i gennemsnit med 40 % 2. og samtidig fordobles transaktionshastigheden i datacentret over de følgende 3 år hvordan IBM s grønne IT-strategi kan begrænse din virksomheds energiforbrug med gennemsnitligt 40 % og samtidig fordoble jeres transaktionskapacitet over 3 år at Grøn IT ikke er en separat disciplin men derimod smart IT og god forretning Vidste du, at verdens serverpark udleder lige så megen CO 2 som den samlede fl ytrafi k? Kilde: Ingeniøren 2

3 IBM har udviklet en analyseform/væksthusmodel, som kortlægger din virksomheds miljøpåvirkning og giver konkrete forslag til projekter, der både sparer energi og giver øget effektivitet i din virksomhed. Analyseformen deler virksomheden op i en række områder - se model herunder. Analysen udføres af IBM s eksperter på baggrund af interviews og indsamling af data. De starter med at kortlægge virksomhedens strategi og forankringen af jeres forskellige forretningsmæssige målsætninger. Udfordring og strategi Økonomisk målsætning Ønsket brand og grøn profi l Forretningsstrategi og vision Produkter og services (s. 6) Produktdesign Servicedesign Den daglige drift (s. 9) Forsyningskæde Marketing & CRM Produktlivscyklus og genbrug Den menneskelige faktor (s. 10) Medarbejdere Partnere Investorer IT-løsningen (s. 12) IT hardware Netværk Datacentret Telekommunikation De fysiske rammer (s. 17) Bygninger og domicil Installationer Udstyr (udover IT) Rapportering og oplysning (s. 18) Analyser og benchmark Offentliggørelse af målsætning og resultater 3

4 Datacenterstrategien (the Big Green) tager højde for den fremtidige vækst i efterspørgslen på IT-ydelser og forener den med målsætningen om at begrænse energiforbruget. Og den virker. I 2007 indviede vi Danmarks største mainframe-storage installation. Den bruger 80 % mindre strøm per enhed lagret data, og på en række andre installationer har vi opnået besparelser, der gør det realistisk at sætte 40 % som gennemsnitlig målsætning. Også for mindre virksomheder. REDUKTION AF ENERGIFORBRUG VIA IBM S BIG GREEN DATECENTERSTRATEGI Case Reduktion af energiforbrug med fastholdt eller forøget kapacitet Storage platform, storkunde 80 % 150 servere konsolideret på 8 servere 88 % 300 servere konsolideret på 15 servere 82 % 30 Intel-servere konsolideret på IBM BladeCenter 48 % MILJØSTRATEGIER FREMMER VÆKSTEN Hvis din virksomhed tager miljørigtige teknologiske initiativer, giver det genlyd på både bundlinje, image og dagligdag: I får fl ere ressourcer og større teknologisk ydeevne for den samme eller potentielt lavere driftsomkostning Kunder, medarbejdere og investorer tiltrækkes af virksomheder med en klar miljøstrategi Omkostningerne ved omlægningen fi nansieres helt eller delvis af de afl edte markante besparelser på eks. strømforbruget Virksomhedens arbejdsmiljø forbedres IBM er nok den leverandør, der bedst kan levere på kravene om miljørigtig IT. De har både software, hardware og strategier til at understøtte moderne virksomheder og kan meget vel være det første ægte grønne globale selskab. James Murray Green Computing.com August

5 5

6 PRODUKTER OG SERVICES DESIGN FOR MILJØET Kortlægningen af din virksomheds miljøpåvirkning kræver et studie, der spænder fra produktion og daglig drift over anvendelse til bortskaffelse og genbrug. Der er meget du kan gøre helt ned i detaljen, for at minimere miljøbelastningen af jeres egen produktion og de materialer, I benytter til produktionen. MILJØVENLIG PRODUKTLIVSCYKLUS Et af de vigtige områder er således hele den livscyklus, jeres produkter gennemgår dvs. har I en udfasningsmodel, der gør det let at afmontere og genbruge et givent produkt? Hos IBM genbruger vi f.eks. dele af vores computerchips til solfangere. MINDRE END 1 % PÅ LOSSEPLADSEN Ud fra en vision om en miljørigtig produktlivscyklus designes vores løsninger med henblik på genbrug og lang levetid. Fra 2002 til 2005 har IBM modtaget og genbrugt mere end 1,9 millioner maskiner på vores 22 genbrugscentre og behandlet mere end ton udstyr, dele, materiale og produktaffald bestående af: Stål over tre gange så meget stål, som er brugt til Eiffeltårnet Plastik - mere end 22 jernbanevogne med komprimeret plastik Papir - nok baller til at nå over Golden Gate Bridge 23 gange Ikke jernholdigt materiale - svarende til hjuls lastbiler I 2006 behandlede vi mere end 50 millioner kg udtjente produkter og produktaffald og sendte mindre end 1 % af det på lossepladsen. Ved serverkøling spiller det en stor rolle for effektiviteten, at kølegitteret har størst mulig luftgennemstrømning. Derfor er hullerne i IBM s servere 6-kantede, i stedet for runde, da denne facon sikrer større passage for luften. 6

7

8

9 DEN DAGLIGE DRIFT Hvis jeres markedsudfordring og forretningsmæssige målsætninger står klar, kan I begynde at optimere de enkelte forretningsprocesser ud fra et miljømæssigt og økonomisk perspektiv. Her skal I særligt forholde jer til driftsstrategi og forsyningskæde. Til det formål har IBM udviklet en metode til at optimere produktionen under hensyn til miljøbelastningen vi kalder den for Green Sigma. GREEN SIGMA STYRER PROCESSERNE I vores væksthusmodel bruger vi vores egen Green Sigma metode til at gøre CO 2-faktoren til et synligt beslutningsparameter. Green Sigma er en komplet løsning til produktionsoptimering set ud fra et CO 2-perspektiv, og metoden er en videreudvikling af Lean og Six Sigma. Green Sigma kan anvendes til at optimere/minimere/ forbedre: De fl este procesoptimerende forsyningskæde-modeller forholder sig primært til virksomhedens omkostninger og serviceniveau men en ny model giver mulighed for at tage miljøbelastningen ind som en del af ligningen. DEN KOMPLETTE CO2VENLIGE FORSYNINGSKÆDE Udover Green Sigma byder væksthusmodellen på en række intelligente driftsløsninger til styring og optimering af transport og til at identificere de forskellige led og problemområder i din virksomheds forsyningskæde. Her fokuserer vi på hele kæden fra produktion og pakning til transport og salg, miljøbelastning og CO 2kvoter. Dette giver igen mulighed for at begrænse overfl ødig transport og dermed spare CO 2. Materiale-, energi- og vandforbrug Transport og levering Overholdelse af regulativer TRANSPORT ER ET OMRÅDE, HVOR DER OFTE KAN SKABES MILJØMÆSSIGE FORBEDRINGER En virksomheds forsyningskæde kan i dag spænde over det meste af kloden. Det skaber en effektiv produktionsform, men indebærer også megen transport, der bruger energi og udleder CO 2. IBM og den australske delstat Queensland har indledt et samarbejde om den intelligente motorvej, hvor teknologi benyttes i et forsøg på at undgå trafi kpropper og fordele transporten jævnt udenfor myldretid. Det betyder både sparet tid og reduktion i CO 2-udslip. Green Sigma zoomer ind på de områder, hvor din virksomhed kan reducere omkostninger og CO 2 udledning samtidigt! 9

10 DEN MENNESKELIGE FAKTOR INVOLVÉR DINE MEDARBEJDERE En af forudsætningerne for at skabe en grøn virksomhed er mobilisering af medarbejderne. De ansatte skal kende virksomhedens grønne strategi og konkrete målsætning. Hvad er vores mål med en miljøstrategi, hvordan gennemfører vi den, hvad betyder det for os nu og i længden? Hvad skal vi gøre anderledes? Medarbejdernes forståelse af og opbakning til projektet vil hjælpe med at føre det ud i livet. ANSVARLIGHED TILTRÆKKER TALENTER Hvis din virksomhed gør en indsats for at formulere en miljøstrategi og gøre den til virkelighed, lever I op til de forventninger og ønsker, som mange potentielle medarbejdere vil have til jer. I bliver med andre ord mere attraktive for erhvervslivets talenter. FRA TRAVEL FOOTPRINT TIL VIRTUELLE MØDER Der er forskel på hvornår og hvor meget du og dine kolleger forurener. Når I rejser rundt i verden for at møde kunder og holde møder, efterlader I populært sagt et Travel Footprint. Dvs. I forurener ved at fl yve, køre osv. Transport med fly, tog og bil, herunder taxakørsel, udgør typisk over en tredjedel af en større virksomheds CO 2-udledning. Ved at begrænse antallet af fysiske rejser og erstatte dem med webkonferencer eller lignende virtuel tilstedeværelse kan I gøre en stor forskel på den grønne bundlinje. I sparer penge på rejserne, optimerer arbejdstiden og skærer ned på CO 2-udledningen. SPAR MILLIONER MED INSTANT MESSAGING OG WEB KONFERENCER Som et led i jeres grønne strategi kan I med fordel implementere en kommunikationsplatform, så medarbejderne kan arbejde hjemme eller ude af huset. Fleksibiliteten alene skaber større medarbejdertilfredshed og produktivitet. Ved at holde møder via webkonferencer reducerer IBM sine rejseomkostninger med over 8 millioner dollars om måneden! 10

11

12 IT-LØSNINGEN En stor del af virksomhedens energiforbrug kommer fra datacentret. Og jo mere IT-tung din virksomhed er, jo større er den løbende stigning i dette forbrug. Dermed er det også på IT-området, I vil kunne hente betydelige besparelser i både strøm og penge. Hos IBM får du en fuld analyse af dit datacenter og dets energiforbrug sammen med løsningsforslag til de områder, hvor de potentielle gevinster er størst. Målsætningen er at skabe en gennemsnitlig energibesparelse på 40 % og en fordobling af din virksomheds transaktionskapacitet over 3 år. VIRTUALISERING OG KONSOLIDERING Med virtualisering samles fl ere fysiske servere på virtuelle enheder, som arbejder hurtigere og med maksimal udnyttelse af systemernes processorkraft. Løsningen er et af de helt centrale redskaber, når du vil spare strøm og penge i dit datacenter. Virtualisering af servere er dog ikke en ny tendens, og det øgede fokus på at sikre kapacitet i datacentret og lægge låg på strømforbruget gør at det ofte kan betale sig at kombinere virtualisering med en endnu mere omfattende konsolideringsstrategi. F.eks. ved at samle dine servere i et IBM BladeCenter. DESIGN OG KØLING En anden vigtig faktor i virksomhedens strømforbrug er køling. En funktion, der ofte udgør op mod halvdelen af elregningen. Løsningen, som bl.a. indeholder Cool Blue køleværktøjer, starter med, at den egentlige varmeudvikling kortlægges vha. 3D-modeller. Dernæst kan separate køleenheder målrettes mod de områder, hvor varmeudviklingen, og dermed energiforbruget, er størst. Ligeledes kan du optimere arbejdseffektiviteten ved at kanalisere den største kapacitet til de tungeste funktioner. Til dette formål benytter vi vores Tivoli management-løsninger, som optimerer IT-administration og ressourcebrug. KONKRETE BESPARELSER I DANSKE VIRKSOMHEDER Apotekerforeningen havde 30 mindre servere i deres datacenter, som blev samlet i et IBM BladeCenter og kan nu dokumentere en energibesparelse på 48 % ved en uafhængig måling. IBM investerer massivt i udviklingen af grønne datacenterteknologier. Det høje energiforbrug i datacentret er både en udfordring og en mulighed. Et interessant eksempel herpå er et nyt datacenter i Schweiz, hvis overskudsvarme bruges til at opvarme den kommunale svømmehal. Et godt eksempel på, at der tænkes nyt og at klimaudfordringen også kan føre til nye løsninger med nye fordele. 12

13

14 MÅLING En bilist kan ikke holde hastighedsbegrænsningerne, hvis han ikke har et speedometer i bilen. Og en IT-chef kan ikke lægge låg på sit strømforbrug, medmindre dette forbrug bliver en del af de parametre, der styres i den løbende drift. Til dette formål finder du f.eks. IBM Power Director, der kan styre strømforbruget i alt udstyr, også fra tredjepartsproducenter. LØBENDE OPTIMERING Hvis datacentrets kapacitet fortsat skal kunne følge med væksten i forretningen, samtidig med at energiforbruget holdes konstant, skal din virksomhed løbende optimere sin IT-strategi. Klimaudfordringen er også på dette område en langsigtet udfordring. En række kunder vil derfor vælge at overlade arbejdet til en ekstern leverandør via outsourcing, og så til gengæld stille krav til leverandøren om et godt energiregnskab. Som outsourcing-leverandør til en række store kunder er IBM også klar til at gå ind i dette samarbejde. KONKRETE BESPARELSER I DANSKE VIRKSOMHEDER Aalborg Universitet skulle gennemføre et supercomputerprojekt og havde oprindeligt planlagt at bruge 84 mindre servere. I stedet samlede universitetet sammen med IBM disse servere på 6 IBM BladeCentre og sparer nu 1,5 millioner kr. over 3 år i strøm, hvilket mere end opvejer den ekstra investeringsudgift. Fælles for alle IBM s hardware/software-løsninger er, at de har markedets bredeste kompatibilitet, så de kan integreres med og optimere næsten ethvert eksisterende IT-system. 14

15

16

17 DE FYSISKE RAMMER Udover teknologi, forretningsstrategi og HR, spiller virksomhedens fysiske lokationer naturligvis også en rolle i forhold til at skabe en effektiv infrastruktur, ressourcebesparelser og grøn profilering. BENCHMARK DINE BYGNINGER Din virksomhed kan med fordel få foretaget en benchmark af jeres lokationer i forhold til infrastruktur, forsyningskæde og praktisk set-up (se også s. 9): Hvordan varmer I jeres bygninger op? Bidrager jeres fysiske set-up direkte til energispild klimaanlæg, vinduer (tæthed mv.)? Kører jeres datacenter på fuld kraft i weekenden? Disse forhold koster penge og energi. Og vi ved af erfaring, at de fleste virksomheder betaler meget mere på alle disse poster, end de behøver og udleder således også mere CO 2. IBM Danmark deltager i fl ere udviklingsaktiviteter, blandt andet sammen med fi rmaet Powersense, hvis Discos-løsning reducerer tab af energi i nettet. Løsningen er udviklet i Danmark og markedsføres i hele verden. INTELLIGENT ENERGI Et af fremtidens primære løsningsværktøjer til praktisk reduktion af energiforbruget er nye intelligente energiløsninger til løbende styring af produktion og forbrug, så den producerede energi udnyttes mere effektivt. IBM arbejder globalt med en række energiselskaber om at udvikle og indføre disse løsninger. Centerpoint Energy i USA med 4 millioner slutkunder har sammen med IBM indført en løsning, hvor IT bruges til at overvåge fejl og nedbrud i nettet, analysere disse fejl og sende reparatørhold af sted. Derved mindskes tabet af energi i nettet, og Centerpoint har samtidig fået en række forretningsmæssige fordele i form af mere effektiv drift. GRIDWISE-FORSØGET Sammen med det amerikanske energiministerium deltog IBM også i det såkaldte Gridwise-forsøg. Her fi k enkelte husholdninger mulighed for at fastlægge deres forbrugsprofil en gang for alle, og derefter blev varme- og elforbruget samt husholdningsapparater styret automatisk. Forbrugerne sparede i gennemsnit 10 % på deres elregning og energiselskabet fi k nedbragt de spidsbelastningsperioder, der ofte gør dyre merinvesteringer og øget energiproduktion nødvendig. Intelligent energi er nødvendig, hvis samfundet skal kunne få mere ud af den energi, vi producerer. Vi kommer alle sammen til at mærke det første skridt i denne proces, efterhånden som energiselskaberne indfører intelligente elmålere i hjemmene. Men det er kun begyndelsen. IT-løsninger kan også bruges til at øge andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug. 17

18 RAPPORTERING OG OPLYSNING MILJØMÆSSIGE RESULTATER TILFØRER VÆRDI TIL DIT BRAND Flere og flere kunder uanset branche stiller krav til, at deres leverandører kan dokumentere klare miljømæssige resultater. Når du etablerer en grøn IT-strategi og et energibesparende datacenter, får du mulighed for at måle resultaterne og ikke mindst formidle dem videre. Med væksthusmodellen kan du få kortlagt din virksomheds energiforbrug og mulige indsatsområder. Udgangspunktet er at fi nde løsninger, der giver både miljømæssig og driftsøkonomisk mening f.eks. som når virtuelle møder både sparer flybilletter og unødvendig rejsetid samt giver en mærkbar reduktion i dit CO 2-fodaftryk. DU FÅR HVAD DU MÅLER I mange tilfælde er rapporteringen ud fra en konkret målsætning den faktor, der i sidste ende sikrer og skaber resultaterne. Man siger ofte at you get what you measure. Hvis din virksomhed løbende måler energiforbruget, så er det også mere sandsynligt, at der sker konkrete fremskridt. En lang række af de resultater, du opnår og måler kan for mange virksomheders vedkommende indgå i den samlede offentliggørelse af indsatsen inden for Corporate Social Responsibility, Grønt Regnskab, marketing, rekruttering, fi rmahjemmeside o. lign. DEN MILJØRIGTIGE KONKLUSION! Der er ingen vej uden om en grøn forretningsstrategi. Markedet, miljøet og økonomien kræver det. IT en står som et primært værktøj, men projektet omfatter i realiteten praktik, økonomi, mennesker og processer i hele virksomheden. Ansvaret ligger med andre ord hos direktionen i tæt samarbejde med virksomhedens IT-beslutningstagere og for jer er IBM s væksthus et rigtig godt sted at starte, så I får defineret de områder, der repræsenterer jeres største værdier og potentiale. Efter at have sparet mere end 100 millioner dollars på energien fortsætter IBM med at sætte offentligt åbne miljøgavnlige mål og beviser, at sund produktpraksis skaber en sund økonomi. John Davies, AMR Research,

19 VÆKSTHUSET Hele vejen til den grønne bundlinje Strategi Den grønne IT-strategi starter på direktionsgangen, ikke i serverrummet Definér målet: Branding, besparelse på elregningen, reducering af CO 2 -udslip? Foretag en prioritering, udarbejd en integreret handlingsplan, placér ansvaret Den grønne strategi skal være i tråd med virksomhedens overordnede forretningsstrategi Produkter og services Tag stilling til de åbenbare muligheder på markedet, og hvordan de udnyttes Hvordan designer og producerer vi vores produkter mest miljøvenligt? Hvad betyder miljørigtig tænkning for vores kunder? Har vi taget højde for hele produktlivscyklussen? Den daglige drift Hvordan bliver vores daglige operationer mere energieffektive og miljøvenlige? Optimering af forsyningskæden Reduktion af CO 2 -udslip Green Sigma Den menneskelige faktor Hvordan involverer vi vores medarbejdere i den grønne agenda og ændrer adfærden på tværs i virksomheden? Hvordan etablerer vi en grøn HR-politik (f.eks. i forhold til forretningsrejser?) Kan vi mødes virtuelt? Ansvarlighed tiltrækker talenter IT-løsningen Hvordan øger vi transaktions kapaciteten uden at bruge mere energi? Konsolidér Virtualisér Design og køl Mål og rapportér Disse løsningsforhold er både hardware- og softwaredrevet De fysiske rammer Hvordan skaber vi energieffektive lokationer? Vurdér energieffektiviteten i jeres kontorer, produktionsapparat, lagerbygninger mv. Hvilke forhold bidrager mest til vores CO 2 -fodaftryk? Intelligent energi er fremtidens praktiske værktøj til reduktion af energiforbruget Rapportering og oplysning Du får hvad du måler Defi nér scorecard-løsninger Etabler en frekvent måling og opfølgning Hvordan formidler vi bedst muligt vores tiltag (branding, marketing)?

20 IBM danmark Nymøllevej Kgs. Lyngby Danmark Telefon Fax INTERESSERET I EN GRØN BUNDLINJE? Ring eller skriv til IBM. Vi er klar til skære i dine udgifter og skabe stærke miljørigtige resultater. STOP TALKING START DOING

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06 KAN MAN OUT- SOURCE PRO- DUKTIONEN? s04 FÅ VÆKST GENNEM OUTSOURCING S08 IT SKAL HELT UD TIL BORGERNE S14 RIV SILOERNE NED - BRUG IT RIGTIGT S19 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED ATEA, BEKEY,

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere