VÆKSTHUSET. IBM s vej til den grønne bundlinje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKSTHUSET. IBM s vej til den grønne bundlinje"

Transkript

1 VÆKSTHUSET IBM s vej til den grønne bundlinje

2 UDFORDRING OG STRATEGI Indsatsen mod klimaforandringer er en stor omstillingsproces for både virksomheder og enkeltpersoner i hele verden. Vi skal begrænse det globale energiforbrug samtidig med, at både virksomhederne og samfundet som helhed fortsat skal udvikle sig. Derfor sætter klimaindsatsen også fokus på mere effektiv virksomhedsdrift for selve forretningen og energiudnyttelsen. Og da der fi ndes mange grønne forretningsløsninger, som på samme tid skaber miljømæssige og driftsøkonomiske fordele, kan vi med rette tale om den grønne bundlinje. GRØN IT ER TOPCHEFENS ANSVAR Den grønne IT-strategi starter på direktionsgangen, ikke i serverrummet. Topchefen skal defi nere succeskriteriet og de ønskede miljømæssige resultater, og IT en skal tænkes ind i virksomhedens overordnede forretningsstrategi. DENNE BROCHURE FOKUSERER PÅ: hvad det vil sige at være en grøn virksomhed og hvordan IBM i mere end 35 år selv har fokuseret på, hvordan forretning påvirker miljøet IBM S EGEN MILJØPOLITIK Hos IBM har vi siden 1971 ført en aktiv miljøpolitik i driften af vores egen virksomhed. Derfor er vi den første virksomhed, der for anden gang har modtaget den amerikanske regerings Climate Protection Award. TO KONKRETE MÅL FOR DATACENTRET Virksomhederne har fyldt mere og mere IT ind i serverrummene og kontorerne. Målinger fra USA viser, at strømforbruget i landets datacentre er fordoblet på bare 6 år, fra Også i fremtiden vil datacentret skulle øge sin kapacitet, så virksomheden kan vokse. Derfor præsenterer vi nu en færdig datacenterstrategi, the Big Green, med to konkrete målsætninger: 1. Energiforbruget i kundens datacenter reduceres i gennemsnit med 40 % 2. og samtidig fordobles transaktionshastigheden i datacentret over de følgende 3 år hvordan IBM s grønne IT-strategi kan begrænse din virksomheds energiforbrug med gennemsnitligt 40 % og samtidig fordoble jeres transaktionskapacitet over 3 år at Grøn IT ikke er en separat disciplin men derimod smart IT og god forretning Vidste du, at verdens serverpark udleder lige så megen CO 2 som den samlede fl ytrafi k? Kilde: Ingeniøren 2

3 IBM har udviklet en analyseform/væksthusmodel, som kortlægger din virksomheds miljøpåvirkning og giver konkrete forslag til projekter, der både sparer energi og giver øget effektivitet i din virksomhed. Analyseformen deler virksomheden op i en række områder - se model herunder. Analysen udføres af IBM s eksperter på baggrund af interviews og indsamling af data. De starter med at kortlægge virksomhedens strategi og forankringen af jeres forskellige forretningsmæssige målsætninger. Udfordring og strategi Økonomisk målsætning Ønsket brand og grøn profi l Forretningsstrategi og vision Produkter og services (s. 6) Produktdesign Servicedesign Den daglige drift (s. 9) Forsyningskæde Marketing & CRM Produktlivscyklus og genbrug Den menneskelige faktor (s. 10) Medarbejdere Partnere Investorer IT-løsningen (s. 12) IT hardware Netværk Datacentret Telekommunikation De fysiske rammer (s. 17) Bygninger og domicil Installationer Udstyr (udover IT) Rapportering og oplysning (s. 18) Analyser og benchmark Offentliggørelse af målsætning og resultater 3

4 Datacenterstrategien (the Big Green) tager højde for den fremtidige vækst i efterspørgslen på IT-ydelser og forener den med målsætningen om at begrænse energiforbruget. Og den virker. I 2007 indviede vi Danmarks største mainframe-storage installation. Den bruger 80 % mindre strøm per enhed lagret data, og på en række andre installationer har vi opnået besparelser, der gør det realistisk at sætte 40 % som gennemsnitlig målsætning. Også for mindre virksomheder. REDUKTION AF ENERGIFORBRUG VIA IBM S BIG GREEN DATECENTERSTRATEGI Case Reduktion af energiforbrug med fastholdt eller forøget kapacitet Storage platform, storkunde 80 % 150 servere konsolideret på 8 servere 88 % 300 servere konsolideret på 15 servere 82 % 30 Intel-servere konsolideret på IBM BladeCenter 48 % MILJØSTRATEGIER FREMMER VÆKSTEN Hvis din virksomhed tager miljørigtige teknologiske initiativer, giver det genlyd på både bundlinje, image og dagligdag: I får fl ere ressourcer og større teknologisk ydeevne for den samme eller potentielt lavere driftsomkostning Kunder, medarbejdere og investorer tiltrækkes af virksomheder med en klar miljøstrategi Omkostningerne ved omlægningen fi nansieres helt eller delvis af de afl edte markante besparelser på eks. strømforbruget Virksomhedens arbejdsmiljø forbedres IBM er nok den leverandør, der bedst kan levere på kravene om miljørigtig IT. De har både software, hardware og strategier til at understøtte moderne virksomheder og kan meget vel være det første ægte grønne globale selskab. James Murray Green Computing.com August

5 5

6 PRODUKTER OG SERVICES DESIGN FOR MILJØET Kortlægningen af din virksomheds miljøpåvirkning kræver et studie, der spænder fra produktion og daglig drift over anvendelse til bortskaffelse og genbrug. Der er meget du kan gøre helt ned i detaljen, for at minimere miljøbelastningen af jeres egen produktion og de materialer, I benytter til produktionen. MILJØVENLIG PRODUKTLIVSCYKLUS Et af de vigtige områder er således hele den livscyklus, jeres produkter gennemgår dvs. har I en udfasningsmodel, der gør det let at afmontere og genbruge et givent produkt? Hos IBM genbruger vi f.eks. dele af vores computerchips til solfangere. MINDRE END 1 % PÅ LOSSEPLADSEN Ud fra en vision om en miljørigtig produktlivscyklus designes vores løsninger med henblik på genbrug og lang levetid. Fra 2002 til 2005 har IBM modtaget og genbrugt mere end 1,9 millioner maskiner på vores 22 genbrugscentre og behandlet mere end ton udstyr, dele, materiale og produktaffald bestående af: Stål over tre gange så meget stål, som er brugt til Eiffeltårnet Plastik - mere end 22 jernbanevogne med komprimeret plastik Papir - nok baller til at nå over Golden Gate Bridge 23 gange Ikke jernholdigt materiale - svarende til hjuls lastbiler I 2006 behandlede vi mere end 50 millioner kg udtjente produkter og produktaffald og sendte mindre end 1 % af det på lossepladsen. Ved serverkøling spiller det en stor rolle for effektiviteten, at kølegitteret har størst mulig luftgennemstrømning. Derfor er hullerne i IBM s servere 6-kantede, i stedet for runde, da denne facon sikrer større passage for luften. 6

7

8

9 DEN DAGLIGE DRIFT Hvis jeres markedsudfordring og forretningsmæssige målsætninger står klar, kan I begynde at optimere de enkelte forretningsprocesser ud fra et miljømæssigt og økonomisk perspektiv. Her skal I særligt forholde jer til driftsstrategi og forsyningskæde. Til det formål har IBM udviklet en metode til at optimere produktionen under hensyn til miljøbelastningen vi kalder den for Green Sigma. GREEN SIGMA STYRER PROCESSERNE I vores væksthusmodel bruger vi vores egen Green Sigma metode til at gøre CO 2-faktoren til et synligt beslutningsparameter. Green Sigma er en komplet løsning til produktionsoptimering set ud fra et CO 2-perspektiv, og metoden er en videreudvikling af Lean og Six Sigma. Green Sigma kan anvendes til at optimere/minimere/ forbedre: De fl este procesoptimerende forsyningskæde-modeller forholder sig primært til virksomhedens omkostninger og serviceniveau men en ny model giver mulighed for at tage miljøbelastningen ind som en del af ligningen. DEN KOMPLETTE CO2VENLIGE FORSYNINGSKÆDE Udover Green Sigma byder væksthusmodellen på en række intelligente driftsløsninger til styring og optimering af transport og til at identificere de forskellige led og problemområder i din virksomheds forsyningskæde. Her fokuserer vi på hele kæden fra produktion og pakning til transport og salg, miljøbelastning og CO 2kvoter. Dette giver igen mulighed for at begrænse overfl ødig transport og dermed spare CO 2. Materiale-, energi- og vandforbrug Transport og levering Overholdelse af regulativer TRANSPORT ER ET OMRÅDE, HVOR DER OFTE KAN SKABES MILJØMÆSSIGE FORBEDRINGER En virksomheds forsyningskæde kan i dag spænde over det meste af kloden. Det skaber en effektiv produktionsform, men indebærer også megen transport, der bruger energi og udleder CO 2. IBM og den australske delstat Queensland har indledt et samarbejde om den intelligente motorvej, hvor teknologi benyttes i et forsøg på at undgå trafi kpropper og fordele transporten jævnt udenfor myldretid. Det betyder både sparet tid og reduktion i CO 2-udslip. Green Sigma zoomer ind på de områder, hvor din virksomhed kan reducere omkostninger og CO 2 udledning samtidigt! 9

10 DEN MENNESKELIGE FAKTOR INVOLVÉR DINE MEDARBEJDERE En af forudsætningerne for at skabe en grøn virksomhed er mobilisering af medarbejderne. De ansatte skal kende virksomhedens grønne strategi og konkrete målsætning. Hvad er vores mål med en miljøstrategi, hvordan gennemfører vi den, hvad betyder det for os nu og i længden? Hvad skal vi gøre anderledes? Medarbejdernes forståelse af og opbakning til projektet vil hjælpe med at føre det ud i livet. ANSVARLIGHED TILTRÆKKER TALENTER Hvis din virksomhed gør en indsats for at formulere en miljøstrategi og gøre den til virkelighed, lever I op til de forventninger og ønsker, som mange potentielle medarbejdere vil have til jer. I bliver med andre ord mere attraktive for erhvervslivets talenter. FRA TRAVEL FOOTPRINT TIL VIRTUELLE MØDER Der er forskel på hvornår og hvor meget du og dine kolleger forurener. Når I rejser rundt i verden for at møde kunder og holde møder, efterlader I populært sagt et Travel Footprint. Dvs. I forurener ved at fl yve, køre osv. Transport med fly, tog og bil, herunder taxakørsel, udgør typisk over en tredjedel af en større virksomheds CO 2-udledning. Ved at begrænse antallet af fysiske rejser og erstatte dem med webkonferencer eller lignende virtuel tilstedeværelse kan I gøre en stor forskel på den grønne bundlinje. I sparer penge på rejserne, optimerer arbejdstiden og skærer ned på CO 2-udledningen. SPAR MILLIONER MED INSTANT MESSAGING OG WEB KONFERENCER Som et led i jeres grønne strategi kan I med fordel implementere en kommunikationsplatform, så medarbejderne kan arbejde hjemme eller ude af huset. Fleksibiliteten alene skaber større medarbejdertilfredshed og produktivitet. Ved at holde møder via webkonferencer reducerer IBM sine rejseomkostninger med over 8 millioner dollars om måneden! 10

11

12 IT-LØSNINGEN En stor del af virksomhedens energiforbrug kommer fra datacentret. Og jo mere IT-tung din virksomhed er, jo større er den løbende stigning i dette forbrug. Dermed er det også på IT-området, I vil kunne hente betydelige besparelser i både strøm og penge. Hos IBM får du en fuld analyse af dit datacenter og dets energiforbrug sammen med løsningsforslag til de områder, hvor de potentielle gevinster er størst. Målsætningen er at skabe en gennemsnitlig energibesparelse på 40 % og en fordobling af din virksomheds transaktionskapacitet over 3 år. VIRTUALISERING OG KONSOLIDERING Med virtualisering samles fl ere fysiske servere på virtuelle enheder, som arbejder hurtigere og med maksimal udnyttelse af systemernes processorkraft. Løsningen er et af de helt centrale redskaber, når du vil spare strøm og penge i dit datacenter. Virtualisering af servere er dog ikke en ny tendens, og det øgede fokus på at sikre kapacitet i datacentret og lægge låg på strømforbruget gør at det ofte kan betale sig at kombinere virtualisering med en endnu mere omfattende konsolideringsstrategi. F.eks. ved at samle dine servere i et IBM BladeCenter. DESIGN OG KØLING En anden vigtig faktor i virksomhedens strømforbrug er køling. En funktion, der ofte udgør op mod halvdelen af elregningen. Løsningen, som bl.a. indeholder Cool Blue køleværktøjer, starter med, at den egentlige varmeudvikling kortlægges vha. 3D-modeller. Dernæst kan separate køleenheder målrettes mod de områder, hvor varmeudviklingen, og dermed energiforbruget, er størst. Ligeledes kan du optimere arbejdseffektiviteten ved at kanalisere den største kapacitet til de tungeste funktioner. Til dette formål benytter vi vores Tivoli management-løsninger, som optimerer IT-administration og ressourcebrug. KONKRETE BESPARELSER I DANSKE VIRKSOMHEDER Apotekerforeningen havde 30 mindre servere i deres datacenter, som blev samlet i et IBM BladeCenter og kan nu dokumentere en energibesparelse på 48 % ved en uafhængig måling. IBM investerer massivt i udviklingen af grønne datacenterteknologier. Det høje energiforbrug i datacentret er både en udfordring og en mulighed. Et interessant eksempel herpå er et nyt datacenter i Schweiz, hvis overskudsvarme bruges til at opvarme den kommunale svømmehal. Et godt eksempel på, at der tænkes nyt og at klimaudfordringen også kan føre til nye løsninger med nye fordele. 12

13

14 MÅLING En bilist kan ikke holde hastighedsbegrænsningerne, hvis han ikke har et speedometer i bilen. Og en IT-chef kan ikke lægge låg på sit strømforbrug, medmindre dette forbrug bliver en del af de parametre, der styres i den løbende drift. Til dette formål finder du f.eks. IBM Power Director, der kan styre strømforbruget i alt udstyr, også fra tredjepartsproducenter. LØBENDE OPTIMERING Hvis datacentrets kapacitet fortsat skal kunne følge med væksten i forretningen, samtidig med at energiforbruget holdes konstant, skal din virksomhed løbende optimere sin IT-strategi. Klimaudfordringen er også på dette område en langsigtet udfordring. En række kunder vil derfor vælge at overlade arbejdet til en ekstern leverandør via outsourcing, og så til gengæld stille krav til leverandøren om et godt energiregnskab. Som outsourcing-leverandør til en række store kunder er IBM også klar til at gå ind i dette samarbejde. KONKRETE BESPARELSER I DANSKE VIRKSOMHEDER Aalborg Universitet skulle gennemføre et supercomputerprojekt og havde oprindeligt planlagt at bruge 84 mindre servere. I stedet samlede universitetet sammen med IBM disse servere på 6 IBM BladeCentre og sparer nu 1,5 millioner kr. over 3 år i strøm, hvilket mere end opvejer den ekstra investeringsudgift. Fælles for alle IBM s hardware/software-løsninger er, at de har markedets bredeste kompatibilitet, så de kan integreres med og optimere næsten ethvert eksisterende IT-system. 14

15

16

17 DE FYSISKE RAMMER Udover teknologi, forretningsstrategi og HR, spiller virksomhedens fysiske lokationer naturligvis også en rolle i forhold til at skabe en effektiv infrastruktur, ressourcebesparelser og grøn profilering. BENCHMARK DINE BYGNINGER Din virksomhed kan med fordel få foretaget en benchmark af jeres lokationer i forhold til infrastruktur, forsyningskæde og praktisk set-up (se også s. 9): Hvordan varmer I jeres bygninger op? Bidrager jeres fysiske set-up direkte til energispild klimaanlæg, vinduer (tæthed mv.)? Kører jeres datacenter på fuld kraft i weekenden? Disse forhold koster penge og energi. Og vi ved af erfaring, at de fleste virksomheder betaler meget mere på alle disse poster, end de behøver og udleder således også mere CO 2. IBM Danmark deltager i fl ere udviklingsaktiviteter, blandt andet sammen med fi rmaet Powersense, hvis Discos-løsning reducerer tab af energi i nettet. Løsningen er udviklet i Danmark og markedsføres i hele verden. INTELLIGENT ENERGI Et af fremtidens primære løsningsværktøjer til praktisk reduktion af energiforbruget er nye intelligente energiløsninger til løbende styring af produktion og forbrug, så den producerede energi udnyttes mere effektivt. IBM arbejder globalt med en række energiselskaber om at udvikle og indføre disse løsninger. Centerpoint Energy i USA med 4 millioner slutkunder har sammen med IBM indført en løsning, hvor IT bruges til at overvåge fejl og nedbrud i nettet, analysere disse fejl og sende reparatørhold af sted. Derved mindskes tabet af energi i nettet, og Centerpoint har samtidig fået en række forretningsmæssige fordele i form af mere effektiv drift. GRIDWISE-FORSØGET Sammen med det amerikanske energiministerium deltog IBM også i det såkaldte Gridwise-forsøg. Her fi k enkelte husholdninger mulighed for at fastlægge deres forbrugsprofil en gang for alle, og derefter blev varme- og elforbruget samt husholdningsapparater styret automatisk. Forbrugerne sparede i gennemsnit 10 % på deres elregning og energiselskabet fi k nedbragt de spidsbelastningsperioder, der ofte gør dyre merinvesteringer og øget energiproduktion nødvendig. Intelligent energi er nødvendig, hvis samfundet skal kunne få mere ud af den energi, vi producerer. Vi kommer alle sammen til at mærke det første skridt i denne proces, efterhånden som energiselskaberne indfører intelligente elmålere i hjemmene. Men det er kun begyndelsen. IT-løsninger kan også bruges til at øge andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug. 17

18 RAPPORTERING OG OPLYSNING MILJØMÆSSIGE RESULTATER TILFØRER VÆRDI TIL DIT BRAND Flere og flere kunder uanset branche stiller krav til, at deres leverandører kan dokumentere klare miljømæssige resultater. Når du etablerer en grøn IT-strategi og et energibesparende datacenter, får du mulighed for at måle resultaterne og ikke mindst formidle dem videre. Med væksthusmodellen kan du få kortlagt din virksomheds energiforbrug og mulige indsatsområder. Udgangspunktet er at fi nde løsninger, der giver både miljømæssig og driftsøkonomisk mening f.eks. som når virtuelle møder både sparer flybilletter og unødvendig rejsetid samt giver en mærkbar reduktion i dit CO 2-fodaftryk. DU FÅR HVAD DU MÅLER I mange tilfælde er rapporteringen ud fra en konkret målsætning den faktor, der i sidste ende sikrer og skaber resultaterne. Man siger ofte at you get what you measure. Hvis din virksomhed løbende måler energiforbruget, så er det også mere sandsynligt, at der sker konkrete fremskridt. En lang række af de resultater, du opnår og måler kan for mange virksomheders vedkommende indgå i den samlede offentliggørelse af indsatsen inden for Corporate Social Responsibility, Grønt Regnskab, marketing, rekruttering, fi rmahjemmeside o. lign. DEN MILJØRIGTIGE KONKLUSION! Der er ingen vej uden om en grøn forretningsstrategi. Markedet, miljøet og økonomien kræver det. IT en står som et primært værktøj, men projektet omfatter i realiteten praktik, økonomi, mennesker og processer i hele virksomheden. Ansvaret ligger med andre ord hos direktionen i tæt samarbejde med virksomhedens IT-beslutningstagere og for jer er IBM s væksthus et rigtig godt sted at starte, så I får defineret de områder, der repræsenterer jeres største værdier og potentiale. Efter at have sparet mere end 100 millioner dollars på energien fortsætter IBM med at sætte offentligt åbne miljøgavnlige mål og beviser, at sund produktpraksis skaber en sund økonomi. John Davies, AMR Research,

19 VÆKSTHUSET Hele vejen til den grønne bundlinje Strategi Den grønne IT-strategi starter på direktionsgangen, ikke i serverrummet Definér målet: Branding, besparelse på elregningen, reducering af CO 2 -udslip? Foretag en prioritering, udarbejd en integreret handlingsplan, placér ansvaret Den grønne strategi skal være i tråd med virksomhedens overordnede forretningsstrategi Produkter og services Tag stilling til de åbenbare muligheder på markedet, og hvordan de udnyttes Hvordan designer og producerer vi vores produkter mest miljøvenligt? Hvad betyder miljørigtig tænkning for vores kunder? Har vi taget højde for hele produktlivscyklussen? Den daglige drift Hvordan bliver vores daglige operationer mere energieffektive og miljøvenlige? Optimering af forsyningskæden Reduktion af CO 2 -udslip Green Sigma Den menneskelige faktor Hvordan involverer vi vores medarbejdere i den grønne agenda og ændrer adfærden på tværs i virksomheden? Hvordan etablerer vi en grøn HR-politik (f.eks. i forhold til forretningsrejser?) Kan vi mødes virtuelt? Ansvarlighed tiltrækker talenter IT-løsningen Hvordan øger vi transaktions kapaciteten uden at bruge mere energi? Konsolidér Virtualisér Design og køl Mål og rapportér Disse løsningsforhold er både hardware- og softwaredrevet De fysiske rammer Hvordan skaber vi energieffektive lokationer? Vurdér energieffektiviteten i jeres kontorer, produktionsapparat, lagerbygninger mv. Hvilke forhold bidrager mest til vores CO 2 -fodaftryk? Intelligent energi er fremtidens praktiske værktøj til reduktion af energiforbruget Rapportering og oplysning Du får hvad du måler Defi nér scorecard-løsninger Etabler en frekvent måling og opfølgning Hvordan formidler vi bedst muligt vores tiltag (branding, marketing)?

20 IBM danmark Nymøllevej Kgs. Lyngby Danmark Telefon Fax INTERESSERET I EN GRØN BUNDLINJE? Ring eller skriv til IBM. Vi er klar til skære i dine udgifter og skabe stærke miljørigtige resultater. STOP TALKING START DOING

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Køling. Strøm. Køling. Strøm. Køling. Strøm. Dells guide til. Køling. strøm og køling

Køling. Strøm. Køling. Strøm. Køling. Strøm. Dells guide til. Køling. strøm og køling Strøm Køling Strøm Køling Strøm Køling Strøm Dells guide til Køling strøm og køling trøm øling trøm øling trøm øling trøm øling MERE DATABEHANDLING, MINDRE FORBRUG En intelligent strategi for administration

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Virtualisering og data på banen

Virtualisering og data på banen Virtualisering og data på banen EMC Forum 18. november 2009 Præsenteret af CIO, Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Virtualisering og data på banen Keynote Præsentation Server virtualisering Backup og arkivering

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Scriptor Print Mapping

Scriptor Print Mapping Scriptor Print Mapping Veldokumenteret ledelsesoverblik til værdiskabende optimering af print- og dokumentløsninger. Vores lange erfaring med drift og optimering af print- og dokumentløsninger giver vores

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Virksomhed reducerer antallet af servere fra 650 til 22 og nedsætter energiforbruget med 90 % vha. virtualisering

Virksomhed reducerer antallet af servere fra 650 til 22 og nedsætter energiforbruget med 90 % vha. virtualisering Microsoft Infrastructure Optimization Case-study med kundeløsning Virksomhed reducerer antallet af servere fra 650 til 22 og nedsætter energiforbruget med 90 % vha. virtualisering Oversigt Land: USA Branche:

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012

Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012 Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012 Agenda Præsentation af YIT Præsentation af YIT s CAFM-system YIT s service MainManager system YIT Danmark 2 YIT A/S Præsentation af YIT A/S YIT

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering?

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? 1 SESAM, Kolding den 19. juni 2013 Flemming Sæderup Rytter Stærkstrømsingeniør 23 års erfaring med energieffektivisering. - Reg. Energisynskonsulent

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE BE EXCEPTIONAL og besøg canon.dk HVAD FOKUSERER DU PÅ, NÅR DU ER UNDER PRES

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier Agenda Typiske udfordringer Begreber omkring recovery Forretningens krav Metoder/muligheder Recovery med TSM Nye teknologier Afrunding - spørgsmål Typiske udfordringer Ingen SLA fra forretningen på systemer

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup 1 2 Agenda Introduktion af ÅF Introduktion af VF Virtualisering af VF Opsummering og Spørgsmål 3 ÅF Energy 1 000 employees Industry 1 400 employees Infrastructure 1 200 employees Technology 800 employees

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Solceller og Miljø- og klimaambassadører I Furesø Kommune

Solceller og Miljø- og klimaambassadører I Furesø Kommune Solceller og Miljø- og klimaambassadører I Furesø Kommune Miljø- og klimaambassadørordningen i Furesø Kommune 63 Miljø- og klimaambassadører på 48 arbejdspladser Ledere fra skoler, kulturhuse, haller,

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma Green Belt uddannelse der betaler sig uddannelse der betaler sig Uddannelsen Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med struktureret projektledelse af procesoptimerings opgaver, og har en fremtrædende rolle i virksomhedens projekter

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig.

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig. Miljørapport 2011 Rolig, vi hjælper dig. udtalelse fra koncernchefen Den vigtigste dagsorden vores fremtid Som Nordens førende forsikringsselskab med aktiviteter i hele regionen er det en indlysende del

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere