Brunata Optuna H varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brunata Optuna H varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2"

Transkript

1 varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2 DK-QB / Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling af målere, forbrugsregnskaber, målerservice og senest fjernvarmeunits. I dag fjernaflæses målerne hyppigt via radio med adgang til måledata via internettet. Brunata er kvalitetssikret og opfylder DS/EN ISO 9001 og

2 Installationsvejledning Side 2/16 INDHOLD: 1.1 GENERELT MONTERING AF TEMPERATURFØLERE SPÆNDINGSFORSYNING BATTERI NETDEL UDVIDELSESMODULER MONTERING AF MODULER KOMMUNIKATIONSMODULER M-Bus Kommunikation via radio Kommunikationsmodul RS Kommunikationsmodul RS FUNKTIONSMODUL PULSINDGANG FUNKTIONSMODUL PULSUDGANG FUNKTIONSMODUL KOMBI FUNKTIONSMODUL ANALOGUDGANG TESTUDGANG VISNING SYMBOLFORKLARING PÅ DISPLAY ENKEL BETJENING BETJENINGSVEJLEDNING FEJLKODER OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR UDSTYR IFØLGE MID... 16

3 Installationsvejledning Side 3/ Introduktion 1.1 Generelt Denne vejledning henvender sig til faguddannet personale og indeholder ingen generelle arbejdsbeskrivelser. Vigtigt! Plomberingen på energimåleren må ikke brydes! En brudt plombering medfører øjeblikkeligt bortfald af fabriksgarantien og kalibreringen. De medfølgende kabler må hverken afkortes eller på anden måde ændres. Bemærk! Forskrifter om brug af energimålere skal overholdes. Installationen må kun udføres af en aut. VVS-installatør eller faguddannet personale. Er måleren med netdel (24/230 VAC), skal eltilslutningen udføres af en aut. elinstallatør. Medie: Vand uden tilsætninger. Medietemperaturen er fastsat til C (150 C) Temperaturområde afhænger af variant og mærkestørrelse. Ved fare for kondensering skal den forseglede variant vælges. Driftsforhold og dermed de omgivende forhold er fastlagt med 5 55 C, IP54, 93 % rel. fugtighed. 1.2 Montering af energimåleren Energimåleren installeres som angivet i displayet menu tre enten i anlæggets koldeste rør = cold pipe eller varmeste rør = hot pipe, afhængig af formål (varme-, køle- eller klimamåler). Måleren må kun installeres i tørre og frostfrie bygninger. Flowdelen installeres således, at strømningsretningen stemmer overens med pilens retning, som er angivet på flowdelen. Ved installationen skal det sikres, at flowdelen altid er fyldt med væske. Stabiliseringsstrækninger før og efter flowdelen er ikke nødvendige. Monteringen kan udføres i såvel vandrette som lodrette rørstykker, dog aldrig således, at der kan ophobes luftbobler i måleren. Vi anbefaler at installere flowdelen i hældende stilling.

4 Installationsvejledning Side 4/16 Sørg for tilstrækkelig afstand mellem måleren og mulige kilder til elektromagnetiske forstyrrelser (kontakter, elmotorer, lysstofrør osv.). Regneenheden skal monteres adskilt fra flowdelen ved en medietemperatur som er lig med eller højere end 90 C eller ved T vand < T omgivelser (ved brug som kølemåler eller varme-/kølemåler) og monteres i tilstrækkelig afstand fra varmekilder. Der medfølger et vægbeslag til montering eller en særlig holder (ekstraudstyr). For lettere demontering af energimåleren anbefales det at installere spærreventiler før og efter energimåleren. Måleren bør installeres, så den er let tilgængelig for service- og betjeningspersonale. En afsluttende kontrol skal gennemføres og dokumenteres.

5 Installationsvejledning Side 5/16 T: 5 90 C / T vand > T omgivelser T: C/150 C / T vand < T omgivelser Særlig holder Vægmontering

6 Installationsvejledning Side 6/ Montering af temperaturfølere Temperaturfølerne skal behandles forsigtigt! Følerkablerne er forsynet med farvede typeskilte. I Infosløjfen (menu tre) fremgår det, hvor flowsensoren skal monteres (koldeste rør = cold pipe, varmeste rør = hot pipe). Målertype Føler-betegnelse Klemme Monteringspos. Energimåler i koldeste rør Energimåler i varmeste rør Kølemåler i varmeste rør Kølemåler i koldeste rør Klimamåler i koldeste rør Klimamåler i varmeste rør Rød: Føler i varm kreds. Blå: Føler i kold kreds. Rød 5 Hot 6 Varmeste rør Blå 7 Cold 8 I flowsensor Rød 5 Hot 6 I flowsensor Blå 7 Cold 8 Koldeste rør Blå 7 Cold 8 Koldeste rør Rød 5 Hot 6 I flowsensor Blå 7 Cold 8 I flowsensor Rød 5 Hot 6 Varmeste rør Rød 5 Hot 6 Varmeste rør Blå 7 Cold 8 I flowsensor Rød 5 Hot 6 I flowsensor Blå 7 Cold 8 Koldeste rør Den temperaturføler, der ikke er monteret i flowsensoren, kan monteres i en kugleventil eller en følerlomme, der opfylder kravene til denne følertype. Ved montering i en føler-lomme skal føleren skubbes ind til bunden af følerlommen og fikseres. Til montering i kugleventilen er der vedlagt et adapter-forskruningssæt med fire dele i en separat pose. Sørg for at følerne monteres symmetrisk. Det er ikke tilladt at forkorte eller forlænge forbindelsesledningerne. Den maksimale kabellængde er ti meter. Følerne skal helst indsættes direkte i væsken. Der skal føres én O-ring med vedlagte monteringsværktøj ind i følerboringen. Messingskruen/plastskruen må kun strammes håndfast (2-3 Nm); lukkeskruen strammes med ca. 12 Nm

7 Installationsvejledning Side 7/ Spændingsforsyning 3.1 Batteri I standardversionen er der indbygget et 3,6 V DC lithiumbatteri. Batteriet må ikke oplades eller kortsluttes. Ved omgivelsestemperaturer under 40 C forlænges batteriets levetid. Brugte batterier skal afleveres på et egnet indsamlingssted! Advarsel: Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. 3.2 Netdel Netdele med 24 V AC eller 230 V AC (sikkerhedsklasse 1) kan altid ændres eller efter-monteres. Berøringsværn skal altid installeres. Der må under ingen omstændigheder ske tilslutning mellem to faser, da netdelen i så fald ødelægges. Tilledningen skal sikres med maks. 6 A og beskyttes mod manipulation. Netdelen meddeler måleren, om der er netspænding til stede. I tilfælde af netudfald overtages spændingsforsyningen af backupbatteriet (CR2032) i netdelen i op til et år. LCD-værdier (efter tastetryk), dato og klokkeslæt opdateres fortsat, mens alle målefunktioner inkl. flowmålingen er ude af drift. Kommunikationen via f.eks. M-Bus, RS485, RS232 eller det optiske interface opretholdes, men dette reducerer støttebatteriets levetid. Radiofunktionen er dog koblet fra ved netudfald. 4.0 Udvidelsesmoduler Energimåleren har to slots til udvidelsesmoduler. Slot 1 Slot 2 - Pulse In (2x) - Pulse In (2x)/Out (1x) - RS232 - M-Bus - RS485 - L-BUS (til ekstern radio) - Analog Out (2x) - Pulse In (2x) - Pulse Out (2x) - Pulse In (2x)/Out (1x) - RS232 - M-Bus - RS485 - L-BUS (til ekstern radio) Modulerne kan anvendes og kombineres i henhold til tabellen ovenfor. Det er ikke tilladt at benytte kombinationer, der ikke fremgår af tabellen. Disse moduler har ingen indvirkning på forbrugsregistreringen og kan eftermonteres uden at beskadige kalibreringsmærket. De relevante ESD-forskrifter (om elektrostatiske afladninger) skal overholdes. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader (især på elektronikken), der skyldes manglende overholdelse af disse forskrifter.

8 Installationsvejledning Side 8/ Montering af moduler 1. Åbn regneenheden ved at vippe lukningerne i siden ned 2. Skub modulet i det respektive slot, og tilslut forsigtigt fladkablet, der er bøjet på forhånd, i begge sider 3. Luk dækslet, og kontrollér, at måleren fungerer korrekt ved at aktivere tryktasten, før kabinettets dæksel plomberes. Testudgang Bemærk! Holdes fri ved radioversion Slot 1 Slot Kommunikationsmoduler Måleren understøtter to kommunikationskanaler via samme eller forskellige interfaces. Ved radiodrift kan der anvendes endnu et kommunikationsmodul. Protokollen er forskellig for de to kanaler og forindstillet fra fabrikken. Den kan dog defineres kundespecifikt ved hjælp af softwaren Hver kanal har en selvstændig primæradresse. Der findes dog kun én sekundæradresse, som fra fabrikken svarer til serienummeret M-Bus M-Bus-kommunikationsmodulet er et serielt interface til kommunikation med eksterne enheder (M-Bus Master), f.eks. Der kan sluttes flere målere til én M-Bus Master. På modulet er anbragt en topolet klemrække med de afmærkede tilslutninger 24, 25. Tilslutningen er polaritetsuafhængig og galvanisk adskilt M-Bus-protokol standardiseret efter EN eller 2400 baud (auto baud detect) Tilslutningsmulighed 2 x 2,5 mm² Strømforbrug: En M-Bus-enhed

9 Installationsvejledning Side 9/ Kommunikation via radio Den integrerede radio er et interface til kommunikation med Hydrometer radiomodtager. Den unidirektionale kommunikation er specificeret som følger: Der sendes for hver s (variabelt, afhængigt af protokollængde) Radiomodulet har adgang til det aktuelle måleregister Overføringsfrekvens: 868 MHz Til modtagelse af radiosignalet findes flere forskellige typer gateways. Protokollen svarer til "Open Metering-" eller "HYD-standarden (REL)" og er krypteret. Aflæsningsmetoder: Brunata DriveBy, Brunata LiveNetwork Kommunikationsmodul RS-232 Kommunikationsmodulet RS-232 er et serielt interface til kommunikation med eksterne enheder, f.eks. pc, 300 eller 2400 baud. På modulet er anbragt en trepolet klemrække med de afmærkede tilslutninger 62 (Dat), 63 (Req) og 64 (GND). Tilslutningen kræver et specielt adapterkabel (bestillingsnummer 087H0121). Kabelfarverne skal tilsluttes på den angivne måde. 62 = brun 63 = hvid 64 = grøn

10 Installationsvejledning Side 10/ Kommunikationsmodul RS-485 Kommunikationsmodulet RS-485 er et serielt interface til kommunikation med eksterne enheder, f.eks. pc, kun 2400 baud. På modulet er anbragt en firepolet klemrække med de afmærkede tilslutninger D+, D-, Modulet har brug for en ekstern forsyningsspænding på 12 VDC ±5 V. 4.3 Funktionsmodul pulsindgang Modul til to ekstra pulsmålere. Pulsindgang 1 er kendetegnet med "I1 og " og indgang 2 med "I2 og ". Pulsindgange kan programmeres med en værdi: 1, 2,5, 10, 25, 100, 250, 1000, 2500 liter pr. impuls Enhederne kan være alle i måleren disponible energienheder, volumenenheden m³ samt ingen enhed Indgangsfrekvens er i området 8Hz, impulsvarighed min. 10 ms Indgangsmodstand 2,2 MΩ; klemmespænding 3 V DC Data opsamles separat i registre Kan aflæses som IN1 og IN2 og overføres via kommunikationsmodulerne Kabellængde op til ti meter

11 Installationsvejledning Side 11/ Funktionsmodul pulsudgang På modulet er der to tilslutninger for to pulsudgange, der er frit programmerbare ved hjælp af Udgangene er kendetegnet med "O1 og eller "O2 og " på klemrækken. Ekstern strømforsyning: Vcc = 3-30 V DC Udgangsstrøm 20 ma med en resterende spænding 0,5 V Åben kollektor (Drain) Output 1: o Frekvens: 4Hz o Pulse varighed: 125 ms ±10 % o Pulse pause: 125 ms 10 % Output 2: o Frekvens: 100 Hz o Pulslængde / pulspause ~ 01:01 Volume pulsværdi er programmerbar som ønsket (standard: sidste ciffer i displayet) Flydende kontakt (elektrisk isoleret) 1: VCC 2: Puls 3: GND 4: Pulse udgangsmodul 5: Energimåler 6: Ekstern tilslutning Tilslutningsdiagram for pulsudgang.

12 Installationsvejledning Side 12/ Funktionsmodul Kombi Kombimodulet har to indgange samt en udgang. Pulsindgangen er specificeret som under pkt Pulsudgangen er specificeret som pulsudgang 1 under pkt. 4.4, men dog uden at være galvanisk adskilt. 4.6 Funktionsmodul analogudgang På modulet er der to tilslutninger for to passive analogudgange, der er frit programmerbare ved hjælp af Udgangene er kendetegnet med "1" eller "2" med den pågældende polaritet "+" og "-" på klemrækken. Passiv, ekstern spændingsforsyning: 10 til 30 V DC Strømsløjfe 4 til 20 ma, hvor 4 ma = 0 værdi, 20 ma = programmeret maksimalværdi Overbelastning indtil 20,5 ma, derefter fejlstrøm Fejl udlæses med 3,5 ma eller 22,6 ma (kan programmeres) Udgangsværdier: Effekt, flow, temperaturer

13 Installationsvejledning Side 13/ Testudgang Testudgangen på siden (ved siden af batteristikket) er beregnet til kontrolfunktioner. Benyttes ved laboratorietest. Der kan leveres to specialkabler til dette: Volumentestpuls Energitestpuls Andre specifikationer (pulsværdi, pulsvarighed/-pause, pulsfrekvens) findes i Inspektions- og testvejledningen. 5.0 Visning For at de af regneenheden dannede data kan vises på displayet, er der forskellige menuer med informationer (f.eks. energimængder, driftsdage, vandmængder, aktuelle temperaturer, maksimalværdier), der er oprettet som sløjfefunktioner, der kan hentes frem i rækkefølge. Energimåleren har seks forskellige visningssløjfer: Hovedsløjfe, terminsløjfe, infosløjfe, pulsind- og udgangsløjfe, tarifsløjfe og månedslogsløjfe. Vinduesindholdet for hver sløjfe kan så at sige programmeres frit. Forskellige indikationsvinduer består af indtil syv værdivisninger, der skifter i en 2 s-4 s rytme. For hurtig visuel registrering er sløjferne i displayet kendetegnet med tallene 1 til 6. Som standard er hovedsløjfen programmeret med de aktuelle data, f.eks. for energi, volumen og gennemstrømning. 5.1 Symbolforklaring på display

14 Installationsvejledning Side 14/ Enkel betjening Med tryktasten kan de enkelte visninger viderestilles. Herunder skelnes mellem korte og lange tastetryk. Med et kort tastetryk (< tre sekunder) viderestilles inden for en sløjfe, og med et langt tastetryk (> tre sekunder) viderestilles til næste visningssløjfe. Hovedsløjfens vindue "Energi" (sekvens 1.1) er grundvisningen. Hvis knappen ikke aktiveres i ca. fire minutter, slår måleren automatisk visningen fra for at spare strøm. Dette sker dog ikke ved fejlvisninger. Ved nyt tryk på tasten er måleren i grundvisningen. Med kan sløjfernes indstillinger programmeres kundespecifikt. 6.1 Betjeningsvejledning Måleren betjenes ved et let tryk på: Aktiveres trykknappen ikke i ca. 3-4 minutter, slukkes displyet.

15 Installationsvejledning Side 15/ Fejlkoder Hvis der opstår en fejl, vises fejlkoden i hovedsløjfen. Alle andre vinduer kan stadig vælges med et tastetryk. Efter ca. fire minutter uden tastetryk vises fejlkodevisningen automatisk. Så snart årsagen til fejlen er afhjulpet, forsvinder fejlvisningen automatisk. Alle fejl, der foreligger i mere end seks minutter, gemmes i fejlhukommelsen. Fejlvisning C 1 E 1 E 3** E 4 E 5 E 6** E 7 E 8 E 9 E A* E b* Fejlbeskrivelse Grundparameter i flash eller RAM destrueret Temperaturområde uden for [-19,9 C...199,9 C] Følerkortslutning, følerbrud Varmeste og koldeste temperaturfølere er ombyttet Hardwarefejl ultralydsmåling transducer defekt, aktivering defekt eller kortslutning Kommunikation ikke mulig (for hyppig udlæsning) Forkert flowretning i volumenmålingskomponent Intet brugbart ultralydsmodtagesignal luft i målestrækningen Ingen primær spændingsforsyning (kun ved netdel), forsyning via backupbatteri Batteri næsten tomt, beregnet levetid nået Lækage: Registrering af rørbrud Lækage: Registrering af lækage i energimåler E C* Lækage: Registrering af lækage i pulsindgang 1 E d* Lækage: Registrering af lækage i pulsindgang 2 * Ekstraudstyr ** Afhænger af målertype

16 Installationsvejledning Side 16/ Overensstemmelseserklæring for udstyr ifølge MID Produkterne opfylder de væsentlige krav i følgende direktiver: EMC-direktivet (2004/108/EF) R&TTE-direktivet (1999/5/EF) MID-direktivet (2004/22/EF) DE-10-MI004-PTB013 DE-10-MI004-PTB003 Du kan læse mere om MID-godkendelsen på Brunatas hjemmeside

HGQ & HGS energimålere. Installations- og betjeningsvejledning

HGQ & HGS energimålere. Installations- og betjeningsvejledning HGQ & HGS energimålere Installations- og betjeningsvejledning Vejledningen bør læses før montagen Denne vejledning henvender sig til fagfolk, som har et grundlæggende kendskab til målere. Brunata HGQ /

Læs mere

MULTICAL 602 DATABLAD

MULTICAL 602 DATABLAD Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M12 0200 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere