Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering 3 Installation 3 Eksterne styringer 4 Billedjustering 5 Skærmjustering 7 Bilag 8 Plug and play 8 Energisparer 8 Fejlfinding 8 Tekniske specifikationer 9 Visningstilstande 10

2 Sikkerhed Elektrisk sikkerhed Sikkerhed ved installation Sikkerhed ved rengøringen Bemærk: For at sikre din sikkerhed og for at forlænge produktets levetid skal du læse følgende sikkerhedsanvisninger grundigt, inden produktet tages i anvendelse for første gang. Berør ikke skærmens indvendige dele. Det er kun autoriserede og kvalificerede teknikere, der må åbne LCD-skærmens kabinet. Hold i stikket (ikke i elledningen), når du sætter stikket i kontakten. Sørg for at have tørre hænder. Dette produkt må kun anvendes med den strømstyrke, der er angivet på mærkningen. Hvis du er usikker på, hvilken strømstyrke der er tilgængelig, skal du spørge din forhandler eller det lokale el-selskab. Dette produkt er udstyret med et 3-benet hanstik (et hanstik med jordforbindelse). Dett passer kun ind i en jordet stikkontakt. Hvis du ikke kan sætte det jordede hanstik i stikkontakten, skal du kontakte din elektriker for at få ham til at udskifte din forældede stikkontakt. Anvend ikke en 2-benet adapter i stedet for det jordede hanstik. Udsæt ikke LCD-skærmen for vand eller for omgivelser med høje temperaturer eller høj luftfugtighed, som f.eks. køkkener eller svømmebassiner. Blomstervaser fyldt med vand i nærheden af skærmen er også farlige. Hvis LCD-skærmen fungerer unormalt (f.eks. udsender røg, støj eller lugt), skal du straks tage stikket ud af kontakten og kontakte din autoriserede forhandler eller et servicecenter. Berør ikke selve skærmefladen med fingrene eller med hårde genstande. Undlad at ridse eller efterlade olieslam på skærmfladen. Beskyt din LCD-skærm ved at installere den et sted, der er godt ventileret, fugtbeskyttet og støvfrit. Undlad at installere LCD-skærmen tæt på en varmekilde (f.eks. ovne, varmeapparater, ildsteder, fyrrum eller i solen). For at undgå elektrisk stød eller at skærmen falder ned, skal LCD-skærmen placeres et sted, hvor den er uden for børns rækkevidde. Fastgør din LCD-skærm sikkert, og forklar dine børn sikkerhedsreglerne efter behov. Når LCD-skærmen installeres, eller vinklen indstilles, skal der tages hensyn til bæreevne og nivellering for den konstruktion, der skal støtte LCD-skærmen. Undlad at sprøjte rensemidler eller vand på LCD-skærmen eller kabinettet. Ved rengøring af LCD-skærmen skal du sørge for, at der ikke trænger væske ind i LCD-skærmen eller i noget af tilbehøret. Fugt en ren, blød, fnug-fri klud med vand eller glasrenser uden sprit. Vrid den, så den kun er let fugtet, og tør forsigtigt overfladen på LCD-skærmen. Det anbefales at bruge en silkeklud, der udelukkende bruges til at rengøre skærmfladen med. 1

3 Særlige bemærkninger til LCD-skærme Følgende symptomer er normale for LCD-skærme og er ikke ensbetydende med problemer ved udstyret: På grund af det fluorescerende lys beskaffenheden kan skærmen flimre under den første brug. Sluk for kontakten, og tænd den igen, for at få den flimren til at forsvinde. Du vil kunne se en lidt uregelmæssig lysstyrke på skærmen, afhængigt af den skrivebordstype du bruger. LCD-skærmen har effektive pixels på 99,99% eller mere. Det kan inkludere pletter på 0,01% eller mindre (forårsaget af en manglende pixel, eller en pixel der altid er tændt). Når det samme billede vises i timevis, kan det der forblive en efterskygge, når der skiftes til et nyt billede. Når dette sker, vil skærmen retableres langsomt ved at skifte billede. At slukke for LCD-skærmen i flere timer vil også korrigere for dette problem. Emballagens indhold LCD-skærm D-sub-signalkabel DVI-signalkabel (ekstraudstyr) Kvikstart guide Elledning Brugervejledning (CD) 2

4 Installationsvejledning Bemærk: Læs afsnittet om sikkerhed grundigt, inden installationen påbegyndes. Placering Ved montering af LCD-skærmen skal du overveje skærmens placering: For at mindske skærmens reflektering, beskytte dine øjne og sikre en førsteklasses kvalitet, skal du undgå at placere LCD-skærmen tæt på vinduer, eller andetsteds hvor er er modlys. Hold en synsafstand på mindst 30 cm fra skærmen. Den øverste kant af skærmen bør være en lille smule over øjenhøjde. Juster skærmens forreste og bageste vinkler, så det er bekvemt for dig at se på skærmbilledet. Montering skærmen på støttefoden Installation Tag støttefoden ud af kassen og placér den på en jævn bordflade. Placér skærmen oven på støttefoden. Monter skærmen og støttefoden langs med skinnen. Der høres en kliklyd, når de kommer ordentligt på plads. Tilslutning af LCD-skærmen til en pc Sørg for, at strømforsyningen til pc en er slukket, og at elstikket er taget ud. Tilslut og fastgør begge ender af signalkablet til hhv. pc en og LCD-skærmen. Tilslut elledning til LCD-skærmen. Sæt elstikket i stikkontakten. Brug ledningssamleren til at binde strømledningen og D-sub-signalkablet/DVI-D-kablet op. Tænd for strømforsyningerne til pc en og LCD-skærmen. Elledning DVI-signalkabel (ekstraudstyr) D-sub-signalkabel 3

5 Eksterne styringer 1 Strømkilde 2 Menu OSD-menu 3 > Plus 4 < Minus 5 Auto Automatisk justering Strøm slået til/fra Grøn lampe: Der er tændt for strømmen. Orange lampe: Skærmen er i energibesparende tilstand. Ingen farve: Der er slukket for strømmen. Tryk på denne knap for at starte skærmstyringsmenuen (OSD). Tryk en gang til for at forlade den. Tryk på den knap for at vælge eller justere en funktion, når skærmstyringsmenuen er startet. Tryk på denne knap og klik på < og > for at justere lydstyrken, når skærmstyringsmenuen ikke er startet (kun for modeller med højttalere). Tryk på denne knap for at komme ud af manualen, når skærmstyringsmenuen er startet. Tryk på denne knap for at få skærmen til at optimere position, fase og klokkeinterval automatisk, når skærmstyringsmenuen ikke er startet. 4

6 Billedjusterin g til analog Billedindstillingerne for din LCD-skærm er justeret til deres optimale status for analogt TV inden forsendelsen (se side 9). Hvis du vil justere billedindstillingerne, så de bliver, som du helst vil have dem, skal du følge nedennævnte trin: 1. Klik på Menu for at vise skærmstyringsmenuen som vist i følgende figur. 2. Klik på Plus eller Minus for at vælge den funktion, der skal justeres, som vist i følgende figur. 3. Klik på Menu igen for at vælge den funktion, der skal justeres. 4. Klik på Plus eller Minus for at ændre de nuværende indstillinger. 5. For at komme ud af skærmstyringsmenuen, skal du vælge " " for at lukke og gemme ændringerne. For ændring af andre indstillinger skal du gentage trin 2-4. Lysstyrke/Kontrast Adjustment Fase/Klokfrekvens Horisontal/Vertikal Adjustment Farvetemperatur Valg af sprog Skærmstyrings Auto Adjustment Info Gendan Afslu (Analog) 5

7 Billedjusterin g til digital Billedindstillingerne på din LCD-skærm er justeret til deres optimale status for digitalt TV inden forsendelsen (se side 9). Hvis du vil justere billedindstillingerne til at være, som du helst vil have dem, skal du følge nedennævnte trin: 1. Klik på Menu for at vise skærmstyringsmenuen som vist i følgende figur. 2. Klik på Plus eller Minus for at vælge den funktion, der skal justeres, som vist i følgende figur. 3. Klik på Menu igen for at vælge den funktion, der skal justeres. 4. Klik på Plus eller Minus for at ændre de nuværende indstillinger. 5. For at komme ud af skærmstyringsmenuen, skal du vælge " " for at lukke og gemme ændringerne. For ændring af andre indstillinger skal du gentage trin 2-4. Lysstyrke/Kontrast Fase/Klokfrekvens Horisontal/Vertikal Adjustment Farvetemperatur Valg af sprog Skærmstyring Inputvalg Info Gendan Afslut (Digital) 6

8 Skærmju stering Funktionsdefinition Primært indeks symbol Sekundært Sekundære indeks indeks symbol emner Kontrast Lysstyrke Beskrivelse Justerer kontrasten mellem forgrund og baggrund af et skærmbillede. Justerer lysstyrken på skærmens baggrund. Fase Justerer billedets fokus (kun for justering af analoge indgange). Klokkeinterval Justerer billedets klokkeinterval (kun for justering af analoge indgange). Vandret Flytter billedet til venstre og højre på skærmen (kun for justeringer af analog indgang). Lodret Flytter billedet op og ned på skærmen (kun for justeringer af analog indgang). Ikke relevant Varm farvetemperatur Sætter farvetemperaturen til varm hvid. Ikke relevant Kold farvetemperatur Brugerdefinition/rød Sætter farvetemperaturen til kold hvid. Brugerdefinition/grøn Justerer rødt/grønt/blåt niveau. Brugerdefinition/blå Ikke relevant Engelsk Ikke relevant 繁 體 中 文 Ikke relevant Tysk Ikke relevant Fransk Ikke relevant Spansk Ikke relevant Italiensk Bruges til at vælge det sprog, du ønsker. Ikke relevant 简 体 中 文 Ikke relevant 日 本 語 Ikke relevant Hollandsk Ikke relevant Finsk Ikke relevant Русский Vandret Lodret OSD tidsdisplay Ikke relevant Autojustering Ikke relevant Analog digital Ikke relevant Meddelelse Ikke relevant Gendannelse Ikke relevant Exit Flytter skærmstyringsmenuen til venstre og højre. Flytter skærmstyringsmenuen op og ned. Justerer indstillinger for OSD tidsdisplay. Indstiller automatisk vandret, lodret, sekvens og fokus (kun ved analog indgang). Bruges til at vælge den indgangskilde, du ønsker (kun for DVI indgang). Display opløsning, L/V frekvens og indgangsporten, der bruges til den aktuelle indgangs tidsfunktion. Gendanner systemet til fabriksindstillinger. Lukker OSD vinduet og gemmer ændringerne. 7

9 Bilag Plug and play Produktet er udstyret med den seneste VESA plug and play-funktion for at undgå komplicerede og tidskrævende installations procedurer. Plug and play -unktionen gør det muligt for dit computersystem at identificere LCD-skærmen nemt og indstille funktioner automatisk. LCD-skærmen overfører de Udvidede display identifikationsdata (EDID) til dit computersystem via Display Data Kanalen (DDC), så din computer kan bruge LCD-skærmens selvindstillende funktion. Energisparer LCD-skærmen har indbygget strømstyresystem (strømsparer). Når LCD-skærmen ikke bruges et stykke tid, sætter strømstyresystemet automatisk systemet i lavspændingstilstand for at spare strøm. Bevæg musen, eller tryk på en knap for at komme tilbage til normal position. Strømsparefunktionen kan kun betjenes med computersystemets skærmkort. Du kan indstille denne funktion fra din computer. LCD-skærmen er kompatibel med EPAENERGY STAR NÜTEK, når den anvendes med VESA DPMS. For at spare strøm og forlænge produktets levetid skal du slukke for LCD-skærmens strømforsyning, når den er uvirksom i lang tid eller ikke bliver brugt. Fejlfinding Strøm LED lyser Kontrollér, at kontakten er tændt. ikke Sørg for at elledningen er tilsluttet. Ikon slukket Kontrollér, at kontakten er tændt. Sørg for at elledningen er tilsluttet. Sørg for at signalkablet er tilsluttet rigtigt. Strømspareren kan slukke skærmen automatisk under funktion. Sørg for at skærmen genstartes ved at trykke på en taste på tastaturet. Farvestandard Læs Farvetemp. justering for at justere RGB-farven eller vælge farvetemperaturer. Instabilitet eller brummen Billedforskydnin g eller forkert størrelse Fjern alt elektrisk udstyr i nærheden, der kan forårsage EMI (elektromagnetisk interferens). Kontrollér skærmens signalkabel for at sikre, at ingen af benene er bøjede. Tryk på auto-justeringsknappen for automatisk at optimere skærmen. Indstil referencepositionen. 8

10 Tekniske specifikationer Paneldimension Maks. opløsning Maks. pixel Diagonal 559 mm (22 tommer) LCD-skærm x1.050 / WXGA+ Op til 16,2 M ægte farve LCD panel (baglys kilde) Pixelspænd Vandret 0,282mm x lodret 0,282mm Lysstyrke 300 cd/m 2 Kontrast 700 : 1 LC svartid 5 ms Visuel vinkel Vandret 170 /Lodret 160 Indgangssignal Effektivt display Signaltilstand SYNC frekvens Maks. pixelur Vandret 473,8 mm x lodret 296,1 mm Simuleret videofrekvens: 0,7 Vpp, 75 (separat SYNC og kombineret SYNC) Vandret 30 khz 82 khz x lodret 56 Hz 76 Hz 135MHz Indgangsklemme Billede D-Sub 15 PIN (VESA) / DVI-D (valgfri) Strømtransformer AC V, Hz Strømforbrug Omgivende betingelser Funktionstilstand Strømbesparende tilstand Strømbesparende slukket tilstand Temperatur Fugtighed 48 W 2 W ved 230 V AC 50Hz 1 W ved 230 V AC 50Hz 5 C 35 C (funktion) / -20 C 55 C (opbevaring) 20% 80% (funktion) / 20% 85% (opbevaring) Aktuelle mål (B x D x H) Nettovægt Sikkerhedsstandard 513,5 x 198,2 x 405,2 mm 4,9 kg TCO03;UL/CUL;TÜV-GS;CE/LVD;TÜV-ERGO;CB;CCC;FCC-B;VCCI-B; CE/EMC;C-Tick; BSMI; ISO ;EPA;PCT;NOM;WEEE;PSB;HG 9

11 Visningstilstande Hvis signalet i dit pc-system er det samme som en af følgende reference signaltilstande, vil skærmen blive justeret automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, vil skærmen ikke vise display, eller LED vil ikke vises. For mere information om justeringstilstanden se instruktioner om dit skærmkort. Vandr. frekvens Lodr. frekvens Pixelfrekvens SYNC polaritet Skærmtilstande (khz) (Hz) (MHz) (L/V) VESA VGA 640x480 31,469 59,940 25,175 -/- 37,861 72,809 31,500 -/- 37,500 75,000 31,500 -/- SVGA 800x600 35,156 56,250 36,000 +/+ 37,879 60,317 40,000 +/+ 48,077 72,188 50,000 +/+ 46,875 75,000 49,500 +/+ XGA 1024x768 48,363 60,004 65,000 -/- 56,476 70,069 75,000 -/- 60,023 75,029 78,750 +/+ SXGA 1152x864 67,500 75, ,000 +/+ SXGA 1280x ,981 60, ,000 +/+ 79,976 75, ,000 +/+ WXGA+ 1440x /+ WXGA+ 1680x /+ VGA TEXT 720 x ,469 70,087 28,322 -/+ Macintosh 640x480 35,000 66,667 30,240 -/- 832 x ,725 74,500 57,283 -/ x ,150 74,720 80,000 -/- 10

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie Brugervejledning MODE MENU ET2012 serie DA6991 Første udgave November 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere