Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2013 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2013 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf"

Transkript

1 Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2013 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Februar 2014

2 Indhold 1. Sammenfatning Undersøgelsen Undersøgelsens overordnede konklusioner Undersøgelse af klassestørrelse Datagrundlag De overordnede resultater Udbydere af stx (jf. bilag 2) Udbyder af 2årigt hf (jf. bilag 3) Private udbyder af stx (jf. bilag 4) Udbydere af hhx (jf. bilag 5) Udbydere af htx (jf. bilag 6) Bilag Bilag l: Opgørelse over skolegennemsnit og spredning Bilag 2: Klasseopgørelse for stx (offentlige) Bilag 3: Klasseopgørelse for hf (offentlige) Bilag 4: klasseopgørelse for de private skoler Bilag 5: Klasseopgørelse for hhx Bilag 6: Klasseopgørelse for htx Bilag 7: Klasseopgørelse for alle de undersøgte skoler

3 Undersøgelse af klassestørrelser i gymnasiale uddannelser Sammenfatning 1.1 Undersøgelsen Gymnasieskolernes Lærerforening har igen i 2013 indsamlet klassestørrelser pr. september for de nye 1g (hhx, htx og stx) samt 1hf klasser. GL indsamler tallene for at følge udviklingen i klassestørrelsen. Første indsamling af tal var i Undersøgelsen for 2013 er anden undersøgelse siden indførslen af et politisk bestemt fleksibelt klasseloft på 28 elever for de gymnasiale uddannelser. Et klasseloft, der har haft stor betydning for klassestørrelserne, som de nye studerende på landets gymnasiale uddannelser møder, både sidste år og i år. Bag det fleksible klasseloft findes der et regelgrundlag med en række undtagelser. Undtagelser der betyder, at loftet vil kunne brydes/bøjes. Undtagelserne er primært i forhold til tilflyttere, omgængere og elever fra udlandet. Samtidig er der 37 skoler, der på grund af beliggenhed med langt til nærmeste skole, også er undtaget for loftet. Loftet gælder samlet for den enkelte institution, og ikke afdeling. Derfor vil en stor institution med mange afdelinger kunne have afdelinger med større gennemsnit, der opvejes af andre afdelinger med lave gennemsnit. Det er væsentligt løbende at følge op på disse undtagelsers/reglers betydning for klassestørrelserne. Behovet for at følge med fra GL s side er blevet yderligere styrket, da Undervisningsministeriet sidste år besluttede, at de ikke skulle kontrollere dispensationer og lignende ift. det fleksible klasseloft. 1.2 Undersøgelsens overordnede konklusioner Overordnet viser undersøgelsen, at det fleksible klasseloft fortsat virker efter hensigten for 1. klasserne. For de to erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx er den gennemsnitlige klassestørrelse faldet yderligere fra 2012 til Gennemsnittet for hf er uændret siden sidste år, mens klassestørrelsen for stx stiger med 0,2 elever i gennemsnit. Stx har nu den højeste, gennemsnitlige klassestørrelse sammen med hf på 27,8 elever på 1. år. Tabel 1.1 GL s undersøgelse af gennemsnitlige klassestørrelser (pr. september2013) Stx (offentlig) 28,1 28,5 28,9 28,9 29,3 27,6 27,8 Hf 27,7 28,5 29,4 29,4 29,6 27,8 27,8 Hhx 29,7 29,7 29,8 30,3 30,1 27,7 27,6 Htx 26 26, , ,1 25,4 På trods af at de samlede gennemsnit er under 28 elever, er der fortsat 97 skoler, der kommer over institutionsgennemsnittet på 28 elever på en af uddannelsestyperne. 97 skoler svarer til 36 pct. af alle udbyderne. Det er mange skoler, og det er 6 pct. point mere end sidste år. Det betyder dog ikke, at skolerne gør noget forkert. Der er flere af skolerne, der har forklaret, at overskridelsen skyldes en efter lovgivningen legal årsag. Disse legale årsager betyder dog, at skolen skal tilføre ekstra lærerressourcer til disse klasser. Af aftaleteksten fremgår det: Skoler, der har fået dispensation til i særlige tilfælde at overskri- 3

4 de 28-grænsen, skal sikre, at lærerstøtten pr. elev er den samme, uanset klassestørrelse. De ekstra lærerressourcer kan målrettes elever med størst behov for støtte. Sammenlignes skoler, der har over 28 elever i gennemsnit i år med undersøgelsen sidste år, er der sammenfald mellem 42 af udbudsstederne 1. Det kan tale for, at der forsat er behov for, at Undervisningsministeriet følger op på skolernes klassestørrelser halvårligt som aftalt. Samt at Undervisningsministeriet igangsætter den aftalte samlede evaluering, der skal foretages efter senest 4 år. Der er fortsat spredning i klassestørrelserne på den enkelte skole og samlet inden for de enkelte uddannelsestyper. For alle de undersøgte gymnasiale klasser har 728 af disse over 28 elever. Det svarer til 41 pct., hvilket er en mindre stigning i forhold til sidste års resultater. Modsat er der i år 126 klasser eller 7 pct. på mellem 11 og 22 elever en stigning siden sidste år, hvor den var på 5 pct. Der er altså både kommet flere store og flere små klasser i 2013, sammenlignet med resultaterne fra Undersøgelsen viser følgende hovedtræk for alle de gymnasiale uddannelser: Gennemsnittet er fortsat under 28 elever Der er en stigende andel af skoler, der har et gennemsnit på over 28 elever Der er stor spredning i klassestørrelserne Undersøgelsen viser følgende hovedtræk for offentlige stx-udbydere: Andelen af udbydere, der går over klasseloftet, er steget fra 29 pct. til 40 pct. i Den gennemsnitlige holdstørrelse er steget fra 27,6 til 27,8 elever, men ligger fortsat væsentligt under tallene fra før klasseloftet. 44 procent af klasserne har over 28 elever. Det er en stigning ift. 2012, hvor det var 39 pct. af klasserne, men stadig væsentlig færre end før klasseloftet. Undersøgelsen viser følgende hovedtræk for offentlige udbydere af 2årigt hf: Den gennemsnitlige klassestørrelse og andelen af skoler der overstiger loftet samt andelen af klasser med over 28 elever, er på samme lave niveau som i Spredningen i klassestørrelser er blevet større end sidste år dog stadig væsentlig mindre end før klasseloftet. Undersøgelsen viser følgende hovedtræk for udbydere af hhx: Den gennemsnitlige klassestørrelse for 1hh er faldet igen i år. Der er 13 udbydere af hhx, eller 41 pct. af udbyderne der går over gennemsnittet på 28 elever. Det er væsentlig flere end i 2012, men færre end året før. 49 pct. af alle klasserne har over 28 elever. Undersøgelsen viser følgende hovedtræk for udbydere af htx: Den samlede, gennemsnitlige klassestørrelse for førsteårseleverne på htx er igen faldet fra 26,1 elever i 2012 til 25,4 elever i Andelen af udbydere med et klassegennemsnit på over 28 elever er uændret. Andelen af klasser med over 28 elever er igen i år faldet til 22 pct. 1 hvis en skole overskrider loftet i forhold til flere forskellige uddannelsestyper (stx, hf, hhx eller htx), tæller de med flere gange. 4

5 2. Undersøgelse af klassestørrelse 2.1 Datagrundlag Oplysningerne fra Gymnasieskolernes Læreforenings undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser er indsendt af områdets tillidsrepræsentanter samt indsamlet via Lectio. Tallene er indsamlet i perioden fra den 5. september til den 1. oktober Hermed fås en opgørelse, der ligger tæt på Undervisningsministeriets tælledag, svarende til 20 dage efter skolestart. GL har hvert år siden 2007 indsamlet oplysninger om klassestørrelser på 1. år på de gymnasiale uddannelser. I undersøgelsen medvirker i alt elever, fordelt på klasser. Samlet er svarprocenten på 85, hvilket er højt. Svarprocenterne pr. uddannelsestype er på mellem 50 og 92. Det er et højt svargrundlag, og det giver undersøgelsen et validt datagrundlag. Tabel Undersøgelsens grundlag Antal udbydere Antal klasser Antal elever Offentlige stx/stud % 5 Estimeret svarprocent Offentlige hf % Hhx % Htx % Private % I alt % Nogle skoler udbyder flere typer af uddannelser. De vil optræde som skole flere gange i opgørelsen. Ved estimeringen er der taget udgangspunkt i de kendte søgetal uden hensyn til frafald mv. 2.2 De overordnede resultater Det samlede klassegennemsnit for førsteårsstuderende i 2013 ligger på niveau med undersøgelsen for Det betyder, at sidste års væsentligt lavere klassestørrelser, som følge af indførelsen af det fleksible klasseloft, fortsætter for alle de gymnasiale uddannelser. Gennemsnittet for hhx og htx er faldet yderligere fra 2012 til Htx har det laveste klassegennemsnit for de offentlige udbydere på 25,4, mens gennemsnittet for stx og hf er højest med 27,8 elever, jf. tabel 2.2. Tabel Gennemsnitlige klassestørrelser for 1.klasserne Pr. september Stx (offentlig) 29,3 27,6 27,8 Hf (offentlig) 29,6 27,8 27,8 Hhx 30,1 27,7 27,6 Htx 28 26,1 25,4 Stx/hf (privat) 25,7 26,1 24,4 Ser vi på de enkelte klassestørrelser, er andelen af klasser med flere end 28 elever steget for stx og de private skoler. For hhx og hf er den status quo, mens andelen er faldet for htx. Bag tallene er der dog store variationer, både på landsplan og for den enkelte skole. Den mindste indberettede klasse er på 11 elever, og den største er på 34. Spredningen i klassestørrelserne ser ud til at være øget efter klasseloftets indførelse. I forhold til de små

6 klasser er det vanskeligt at sige, om det skyldes, at visse studieretninger med få elever bliver prioriteret, eller om det er fordi, skolerne i undersøgelsen ikke informerer om, når klasser/studieretninger er samlæste. Tabel Procentdel af klasser med over 28 elever Pr. september Stx (offentlig) 76 % 40 % 44 % Hf (offentlig) 75 % 36 % 35 % Hhx 76 % 48 % 49 % Htx 53 % 32 % 22 % Stx/hf (privat) 29 % 15 % 25 % Antallet af skoler, der går over gennemsnittet på de 28 elever, er steget (jf. tabel 2.4). Af de indsamlede data er der 97 udbydere, der har et gennemsnit på over 28 elever på første år mod 78 skoler i På nogle skoler drejer det sig om en enkelt elev, der får gennemsnittet over. Andre steder drejer det sig om elever. Det betyder ikke, at det fleksible klasseloft brydes på samtlige 97 udbudssteder. 28 af de 97 udbudssteder har meddelt, at gennemsnittet skyldes mulig dispensation for omgængere eller elever der har haft længere tids orlov. Samtidig er der 37 navngivne skoler, der kan fravige loftet på grund af afstand heraf fraviger 11 skoler loftet. De omtalte skoler har lov til at bryde loftet på 28 elever i gennemsnit, men det kræver, at der tilføres ekstra lærerressourcer, svarende til antallet af ekstra elever. Ser man på fordelingen på uddannelsestyper, så er der sket en stigning i skoler over 28 i gennemsnit på stx og hhx mens htx og hf er på niveau med undersøgelsen. De skoler, der bryder loftet uden en legal begrundelse, vil ikke modtage tilskud for de ekstra elever. I særlige tilfælde vil ministeriet kunne pålægge skolen at oprette en ekstra studieretning. Tabel Antal skoler med over 28 elever i gennemsnit for førsteårsstuderende Antal skoler med over 28 i gennemsnit 6 Andel af skoler med over 28 i gennemsnit Stx % 39 % Hf % 38 % Hhx % 41 % Htx % 10 % De enkelte skolers gennemsnit og spredningen i klassestørrelserne kan ses af bilag 1. En skole tæller med to gange, hvis der f.eks. går over 28 både for hf- og stx-elever. I de følgende afsnit gennemgås undersøgelsens resultater af de enkelte gymnasiale uddannelser hver for sig. Selvom de private skoler behandles separat, gælder det samme klasseloft for disse skoler. 2.3 Udbydere af stx (jf. bilag 2) I undersøgelsen af offentlige udbydere af stx og studenterkurser medvirker 121 skoler. Det svarer til g elever, fordelt på klasser. Undersøgelsen dækker omkring 92 pct. af 1.g eleverne på stx.

7 Tabel 2.4- Resultat for offentlige udbydere af stx År Antal skoler over 28 Andel skoler over 28 Samlet klassegennemsnit Gennemsnit: 1/3 mindste klasser Gennemsnit: 1/3 mellemste klasser Gennemsnit: 1/3 største klasser Andel af klasser over % 27,8 25,0 28,3 30,0 44 % % 27,6 25,1 28,1 29,7 39 % ,3 26,5 29,8 31,4 76 % Af data kan følgende observeres for det offentlige udbud af stx: Andelen af udbydere, der overstiger det fleksible klasseloft, er steget fra 29 pct. i 2012 til 40 pct. i En del af udbyderne overstiger dog loftet på grund af omgængere mv. Den gennemsnitlige holdstørrelse er steget lidt og er på 27,8 elever mod 27,6 elever i Det er dog stadig væsentligt lavere end før klasseloftet trådte i kraft. Der er sket en lille stigning i den gennemsnitlige klassestørrelse for den mellemste og største tredjedel af klasserne, og et fald for den mindste. Det betyder, at der er kommet en større spredning i klassestørrelserne. 44 procent af klasserne har stadig over 28 elever. Det er en stigning ift. 2012, hvor det var 39 pct. af klasserne, men stadig væsentlig færre end før klasseloftet. 2.4 Udbyder af 2årigt hf (jf. bilag 3) I undersøgelsen af det 2årige hf indgår 77 offentlige udbydere, hvoraf de 15 er voksenuddannelsescentre. Der er indsamlet oplysninger fra hf klasser med samlede kursister. Undersøgelsen dækker over omkring 84 pct. af kursisterne på 1.hf. Tabel 2.5 Resultat for offentlige udbydere af 2årigt hf År Antal skoler over 28 Andel skoler over 28 Samlet klassegennemsnit Gennemsnit: 1/3 mindste klasser 7 Gennemsnit: 1/3 mellemste klasser Gennemsnit: 1/3 største klasser Andel af klasser over % 27,8 25,6 28,0 29,7 35 % % 27,8 25,8 28,1 29,7 36 % ,6 26, ,7 74 % Af data kan følgende observeres for det 2årige hf: Der er 30 udbydere, svarende til 38 pct. af de deltagende udbydere, der har et gennemsnit på over 28 kursister i 1hf klasserne. Det er det samme som i Den samlede gennemsnitlige klassestørrelse på 1hf i 2013 er med 27,8 kursister på samme niveau som året før. Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne der er størst, er på 29,7 og dermed på samme niveau som Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne der er mellemst og mindst, er faldet i forhold til sidste år. Samlet set er spredningen i klassestørrelser blevet større end sidste år; dog stadig væsentlig mindre end før klasseloftet. Samtidig er spredningen mod mindre klasser.

8 Andelen af klasser med over 28 kursister er tæt på niveauet for 2012 med tendens til et fald. 2.5 Private udbyder af gymnasial uddannelse (jf. bilag 4) Undersøgelsen dækker over oplysninger fra 14 private udbydere, hvoraf to udbyder to forskellige gymnasiale uddannelser. Samlet indgår der oplysninger fra 51 klasser med elever. Undersøgelsen dækker hermed omkring 83 pct. af det private udbud. Tabel Resultat for private udbydere af gymnasial uddannelse År Samlet gennemsnit Andel af klasser over 28 elever Andel af udbydere over 28 i gennemsnit ,4 25 % 25 % ,1 21 % 18 % ,7 29 % Af de samlede oplysninger for de private udbydere kan følgende observeres: Der er 4 skoler, der har et gennemsnit på en af de udbudte uddannelser på over 28 elever i 1. klasserne. Det svarer til 25 pct. af de deltagende skoler/udbydere, hvilket er en stigning i forhold til sidste år. Klassestørrelsen på de 51 klasser svinger mellem et elevtal på 11 og 31 elever. Dette er en forskydning mod lavere klasser og større spredning. Det samlede gennemsnit er faldet fra 26,1 elever sidste år til 24,4 i år. i 2013 er der 25 pct. af klasserne, der har over 28 elever, mod 21 pct. sidste år. 2.6 Udbydere af hhx (jf. bilag 5) I undersøgelsen indgår 32 udbydere af hhx. De har tilsammen 231 klasser med hh- elever. Undersøgelsen dækker omkring 81 procent af 1 års hhx-eleverne. Tabel 2.8 Resultat for udbydere af hhx År Antal udbydere over 28 Andel udbydere over 28 Samlet klassegennemsnit Gennemsnit i 1/3 mindste klasser Gennemsnit i 1/3 mellemste klasser Gennemsnit i 1/3 største klasser Andel af klasser over % 27,6 23,5 28,4 30,9 49 % % 27, ,4 30,6 48 % ,1 25,6 31,4 33,3 76 % Af de indsamlede oplysninger for udbyderne af hhx kan følgende observeres: Der er 13 udbydere af hhx, eller 41 pct., der har et gennemsnit i 1hh klasserne på over 28 elever. Det er flere end i 2012, hvor der var 7, svarende til 27 pct. af de indkomne svar. Den samlede gennemsnitlige klassestørrelse for 1hh er faldet med 0,1 elev. Samtidig var faldet året før på 2,4 elever på grund af indførelsen af klasseloftet. 8

9 Den gennemsnitlige klassestørrelse for den største tredjedel af klasserne er steget, den mindste faldet og den mellemste som sidste år. Det betyder, at der er et større spænd mellem de store og små klasser i år. I 2013 havde 49 pct. af klasserne over 28 elever, hvilket er en lille stigning i forhold til året før. 2.7 Udbydere af htx (jf. bilag 6) I undersøgelsen af htx indgår 21 udbydere af uddannelsen med i alt elever på første år, fordelt på 95 klasser. Undersøgelsen for htx dækker ca. halvdelen af førsteårseleverne. Tabel 2.7 Resultat udbydere af htx År Antal udbydere over 28 Andel udbydere over 28 Samlet klassegennemsnit Gennemsnit i 1/3 mindste klasser Gennemsnit i 1/3 mellemste klasser Gennemsnit i 1/3 største klasser Andel af klasser over % 25,4 20,4 26,2 29,5 22 % % 26,1 21, ,2 32 % ,7 28,8 31,7 53 % Af de indsamlede oplysninger for udbyderne af htx kan følgende konkluderes: Der er som sidste år udbydere af htx, der har et klassegennemsnit på over 28 elever. I 2013 svarer det til 10 pct. af de medvirkende udbydere, hvilket er lige under sidste års niveau. Den samlede gennemsnitlige klassestørrelse for førsteårseleverne på htx er igen faldet. Faldet er fra 26,1 elever i snit sidste år, til 25,4 elever i år. Den gennemsnitlige klassestørrelse for den laveste og mellemste tredjedel er faldet i forhold til sidste år. Gennemsnittet for de største klasser er steget fra 29,2 sidste år til 29,5 i Antallet af klasser over 28 er igen i år faldet til 22 pct. af det samlede antal klasser mod 32 pct. sidste år og 53 pct. året før. 9

10 3. Bilag Bilag l: Opgørelse over skolegennemsnit og spredning Markeringen med lysegrå er de skoler, der kan får dispensation på grund af afstand. Markering med sort er de skoler, der har meldt tilbage om omgængere og lignende. Antal klasser Skole Elever i gennemsnit Uddannelse Elever over klasseloft Afvigelse Max min 2 Langkær Gymnasium 33,0 hf 10 1, Falkonergårdens Gymnasium 32,0 hf Fjerritslev Gymnasium/EUC 32,0 hhx Hansenberg gymnasium 31,3 htx 10 0, CELF 31,2 hhx 16 0, Aalborg Studenterkursus 31,0 stx 12 1, UC Ringkjøbing Skjern 31,0 htx 9 1,7 1 Struer Statsgymnasium 31,0 hf Københavns åbne Gymnasium 30,3 hf 7 2, Marie Kruse 30,0 stx 8 0, Frederiksværk Gymnasium og HF 30,0 hf Horsens Statsskole 30,0 hf Nykøbing Katedralskole 30,0 hf Køge Handelsskole 29,6 hhx 18 6, Campus Vejle 29,5 hf 6 0, Campus Bornholm 29,5 hf 3 0, Kongsholm Gymnasium og hf 29,5 hf 3 0, Nyborg Gymnasium 29,5 hf 3 0, Vordingborg Gymnasium og HF 29,5 hf 3 0, KBH Nord 29,4 hhx 30 1, Ordrup Gymnasium 29,4 stx 14 2, Køge Gymnasium 29,3 stx 14 1, Gl. Hellerup Gymnasium 29,2 stx 14 2, Rødovre Gymnasium 29,1 stx 11 0, Aurehøj Gymnasium 29,0 stx 9 1, Odense Katedral 29,0 hf 3 1, Thy/Mors hf og VUC 29,0 hf 3 4, Køge Gymnasium 29,0 hf Vejen Gymnasium og hf 29,0 hf Rybners Gymnasium 28,9 hhx 7 1, Tørring Gymnasium 28,8 stx 5 1, Rungsted Gymnasium 28,8 stx 9 2, Frederikshavn Handelsskole 28,8 hhx 4 2, Frederikssund Gymnasium 28,8 stx 4 3, Aarhus Købmandskole 28,8 hhx 7 2, Mariagerfjord Gymnasium 28,8 stx 6 3, Nørresundby gymnasium og hf 28,8 hf 3 1,

11 4 Slagelse Gymnasium og hf 28,8 hf 3 1, Stenhus Gymnasium & HF 28,8 hf 3 1, Tradium 28,7 hhx 8 2, Vestfyns Gymnasium 28,7 stx 5 0, Campus Bornholm 28,7 stx 6 3, Næstved gymnasium og HF 28,7 hf 2 1, Svendborg Gymnasium og hf 28,7 hf 2 1, Ørestad Gymnasium 28,6 stx 9 1, IBC 28,6 hhx 12 1, Nørresundby gymnasium og hf 28,6 stx 5 1, Lemvig Gymnasium 28,6 stx 3 0, Rønde Gymnasium 28,6 stx 3 1, Svendborg Erhvervsskole 28,6 hhx 3 0, Slagelse Gymnasium og hf 28,5 stx 7 2, Birkerød Gymnasium 28,5 Stx 6 0, Viborg Katedralskole 28,5 stx 6 2, Rybners Gymnasium 28,5 stx 5 1, UCH 28,5 hhx 3 3, Det kristne gymnasium 28,5 stx 1 3, Varde Gymnasium 28,5 hf 1 0, Gladsaxe Gymnasium 28,4 stx 6 2, Varde Gymnasium 28,4 stx 3 3, Haderslev Katedralskole 28,4 stx 5 5, Borupgaard Gymnasium 28,4 stx 6 1, Århus akademi 28,4 hf 6 1, VUC Vestsjælland Syd 28,4 hf 2 1, Gribskov Gymnasium 28,4 stx 3 1, Rysensteen Gymnasium 28,4 stx 4 1, ZBC 28,3 hhx 4 3, Frederiksberg Gymnasium 28,3 stx 3 1, Munkensdam Gymnasium 28,3 stx 3 4, Egedal Gymnasium og HF 28,3 hf 1 0, Fredericia Gymnasium 28,3 hf 1 2, Grenaa Gymnasium 28,3 hf 1 1, johannesskolen 28,3 stx 1 1, Tårnby Gymnasium 28,3 hf 1 0, Nærum Gymnasium 28,3 stx 4 1, Fredericia Gymnasium 28,3 stx 3 1, Nyborg Gymnasium 28,3 stx 3 2, Gefion Gymnasium 28,3 stx 4 1, Horsens Gymnasium 28,3 stx 2 2, Sankt Annæ Gymnasium 28,3 stx 2 1, Frederiksborg Gym og HF 28,3 stx 4 1, VUC Skanderborg-Odder og HF 28,3 hf 1 2, Marselisborg Gymnasium 28,2 stx 2 1,

12 10 Egaa Gymnasium 28,2 stx 2 1, Århus Statsgymnasium 28,2 stx 2 3, Frederiksborg Gym og HF 28,2 hf 1 1, Maribo Gymnasium 28,2 stx 1 0, Aalborg Handelsgymnasium 28,2 hhx 3 3, Odder Gymnasium 28,2 stx 1 1, Middelfart gymnasium og hf 28,1 stx 1 0, Tønder gymnasium 28,1 stx 1 2, Næstved gymnasium og HF 28,1 stx 2 2, Horsens Statsskole 28,1 stx 1 1, Esbjerg Gymnasium & Hf 28,1 stx 1 1, Tornbjerg Gymnasium 28,1 stx 1 0, Aalborg Katedralskole 28,1 stx 1 2, Roskilde Katedralskole 28,1 stx 1 1, Silkeborg Gymnasium 28,1 stx 1 0, Campus Vejle 28,0 hhx 2, Hjørring Gymnasium og HF-kursus 28,0 stx 1, Roskilde Gymnasium 28,0 stx 1, Rødkilde Gymnasium 28,0 stx 2, Århus Katedralskole 28,0 stx 1, Falkonergårdens Gymnasium 28,0 stx 1, Himmelev Gymnasium og hf 28,0 stx 0, Kolding gymnasium 28,0 stx 3, Htx Sukkertoppen 28,0 htx Mulernes Legatskole 28,0 stx 2, Paderup Gymnasium 28,0 stx 3, Sankt Knuds Gymnasium 28,0 stx 1, ØrEgaard Gymnasium 28,0 stx 1, Helsingør Gymnasium 28,0 stx 1, Odense Katedral 28,0 stx 2, Fyns HF 28,0 hf Midtfyns Gymnasium 28,0 stx 3, Th.Langs hf & vuc 28,0 hf 0, Vejen Gymnasium og hf 28,0 stx 0, KVUC 28,0 hf 0, Ringkøbing Gymnasium 28,0 stx 1, ASK 28,0 stx 2, Ikast-Brande Gymnasium 28,0 hf 1, Nordvestsjællands HF og VUC 28,0 hf Ribe Katedralskole 28,0 hf 1, Haderslev Katedralskole 28,0 hf 4, Høng Gymnasium og HF 28,0 hf Høje-Taastrup Gymnasium 28,0 hf Kolding gymnasium 28,0 hf 1, Roskilde Gymnasium 28,0 hf

13 2 Solrød Gymnasium 28,0 hf Vesthimmerlands Gymnasium og HF 28,0 hf 1, Aalborg Katedralskole 28,0 hf Esbjerg Gymnasium & Hf 28,0 hf Espergærde Gymnasium 28,0 hf Struer Statsgymnasium 28,0 hhx VUC Svendborg 28,0 hf Niels Brock 28,0 hhx 2, Espergærde Gymnasium 27,9 stx 1, Virum Gymnasium 27,9 stx 1, Midtsjællands Gymnasium 27,9 stx 3, Risskov gymnasium 27,9 stx 2, Christianshavns Gymnasium 27,9 stx 0, Frederikshavn Gymnasium og HF 27,9 stx 0, Langkær Gymnasium 27,9 stx 4, Rosborg gymnasium 27,8 stx 3, Skanderborg Gymnasium 27,8 stx 1, Randes HF og VUC 27,8 hf 0, Tårnby Gymnasium 27,8 stx 2, Aalborghus Gymnasium & HF 27,8 stx 1, Herlev Gymnasium og HF 27,8 stx 2, Kalundborg gymnasium og hf 27,8 stx 4, Sorø Akademi 27,8 stx 0, Herlev Gymnasium og HF 27,8 hf 0, VUC Hvidovre-amager 27,7 hf 2, Himmelev Gymnasium og hf 27,7 hf 0, Hvidovre gymnasium 27,7 hf 1, Mulernes Legatskole 27,7 hf 0, Rosborg gymnasium 27,7 hf 1, Aalborghus Gymnasium & HF 27,7 hf 1, HFC-Efterslægten 27,6 hf 2, Svendborg Gymnasium og hf 27,6 stx 3, Stenhus Gymnasium & HF 27,6 stx 2, Allerød Gymnasium 27,6 stx 1, Egedal Gymnasium og HF 27,6 stx 2, Herning Gymnasium 27,6 stx 2, Nordfyns Gym 27,6 stx 4, Dronninglund Gymnasium 27,5 stx 3, Grindsted gymnasium og hf 27,5 stx 1, EUC Nordvest 27,5 htx 2, Grindsted gymnasium og hf 27,5 hf 0, Skive Gymnasium og hf 27,4 stx 5, Vordingborg Gymnasium og HF 27,4 stx 1, Greve Gymnasium 27,4 stx 1, Sønderborg Statsskole 27,4 stx 2,

14 6 VUC Århus 27,3 hf 0, Kalundborg gymnasium og hf 27,3 hf 0, Nørre Gymnasium 27,3 stx 3, Faaborg Gymnasium 27,3 stx 1, N Zahles Gymnasium 27,3 stx 1, Nykøbing Katedralskole 27,2 stx 3, Roskilde Handelsgymnasium 27,2 hhx 4, Skive Handelsgymnasium 27,2 hhx 5, Høje-Taastrup Gymnasium 27,2 stx 1, Ribe Katedralskole 27,2 stx 1, Alssundgymnasiet Sønderborg 27,1 stx 2, Viborg Handelsgymnasium 27,1 hhx 2, Tietgen Handelsgymnasium 27,0 hhx 3, Grenaa Gymnasium 27,0 stx 2, Støvring Gymnasium 27,0 stx 2, Ribe Handelsskole 27,0 hhx 3, VUC Fredericia 27,0 hf 5, Birkerød Gymnasium 27,0 hf 1, Greve Gymnasium 27,0 hf 1, Middelfart gymnasium og hf 27,0 hf 1, Vesthimmerlands Gymnasium og HF 26,8 stx 5, Aabenraa Statsskole 26,8 stx 2, EUC nord 26,8 hhx 1, Kolding HF og VUC 26,8 hf 2, Københavns åbne Gymnasium 26,8 stx 4, Solrød Gymnasium 26,8 stx 2, Vestegnens HF og VUC 26,8 hf 4, Viby Gymnasium 26,7 stx 4, Holstebro Gymnasium og HF 26,7 stx 3, Ikast-Brande Gymnasium 26,7 stx 2, Hjørring Gymnasium og HF-kursus 26,7 hf 1, Skive Gymnasium og hf 26,7 hf 2, Ingrid Jespersens Gymnasieskole 26,5 stx 3, Frederiksværk Gymnasium og HF 26,4 stx 3, Hvidovre Gymnasium 26,2 stx 2, Kongsholm Gymnasium og hf 26,2 stx 3, Aalborg Tekniske Gymnasium 26,1 htx 4, EUC Vest 26,0 htx 0, Haderslev Handelskole 26,0 hhx 4, Odense Tekniske Gymnasium 25,9 htx 1, BC Syd Sønderborg 25,8 hhx 4, Favrskov Gymnasium 25,8 stx 4, Viborg Gymnasium og Hf 25,8 stx 3, Fjerritslev Gymnasium 25,8 stx 1, CPH West 25,7 hhx 5,

15 6 Struer Statsgymnasium 25,7 stx 2, Thisted Gymnasium & HF 25,6 stx 3, Vestjysk Gymnasium Tarm 25,6 stx 1, Odsherreds Gymnasium 25,5 stx 3, KBH Nord 25,5 stx 1, Nakskov gymnasium og HF 25,5 hf 2, Frederiksberg HTX/TEC 25,4 htx 1, Syddansk Erhvervsskole Vejle 25,4 htx 3, Tønder Gymnasium 25,3 hf 2, Holstebro Gymnasium og HF 25,3 hf 1, Nakskov gymnasium og HF 25,3 stx 2, EUC Nordvest 25,1 hhx 4, Fjerritslev Gymnasium 25,0 hf 2, Aabenraa Statsskole 25,0 hf Erhvervsgymnasiet Grindsted 25,0 htx Nordsjællands Grundskole og 1 Gymnasium 25,0 hf VUC Djursland 25,0 hf Tradium 24,8 htx 5, Roskilde Tekniske Gymnasium 24,6 htx 4, Campus Bornholm 24,5 htx 2, Erhvervsskolerne Aars 24,5 hhx 2, Brøndby Gymnasium 24,3 stx 3, EUC Syd 24,3 htx 2, Gentofte Studenterkursus 24,0 hf 1, Mariagerfjord Gymnasium 24,0 hf 5, Gentofte Studenterkursus 23,8 hf 3, CELF 23,5 htx 9, Campus Bornholm 23,5 hhx 4, CPH West 23,4 stx 4, Erhvervsgymnasiet Grindsted 23,0 hhx 3, Frederikshavn Gymnasium og HF 23,0 hf 4, Høng Gymnasium og HF 23,0 stx 4, Bjerringbro Gymnasium 22,6 stx 3, CPH West 22,5 htx 4, EUC Lillebælt 22,5 htx 7, Thisted Gymnasium & HF 22,0 hf 1, Kold College 21,3 htx 1, Bagsværd Kostskole og Gymnasium 21,0 stx 2, Mariagerfjord Gymnasium 21,0 htx Nordsjællands Grundskole og 3 Gymnasium 20,7 stx 3, Erhvervsskolerne Aars 20,3 htx 4, Herlufsholm 20,0 stx 5, Vejlefjordskolen 20,0 stx 5,

16 5 VID Gymnasier 19,8 hhx 5,3 2 Gentofte Studenterkursus 19,5 stuk 9, VID Gymnasier 19,9 htx Lemvig Gymnasium 17,0 hhx Vejen Handelsgymnasium 17,0 hhx Århus akademi 15,0 stuk Studenterkurset Sønderjylland 12,3 stuk 1,

17 Bilag 2: Klasseopgørelser for stx (offentlige) Allerød Gymnasium 1c 26 1ds 30 1j 26 1k 27 1p 28 1r 26 1v 29 1x 29 1y 26 1z 29 Gennemsnit 27,6 Alssundgymnasiet Sønderborg ab16 30 c16 29 de16 31 s16 27 t16 24 ux16 25 v16 24 Gennemsnit 27,1 Aurehøj Gymnasium 1a 30 1b 28 1c 31 1d 30 1k 27 1m 30 1x 25 1y 30 1z 30 Gennemsnit 29 Birkerød Gymnasium 1a 29 1b 28 1c 28 1d 30 1e 28 1k 28 1m 27 1t 28 1x 30 17

18 1y 29 1Vpre IB 28 1w pre IB 29 Gennemsnit 28,5 Bjerringbro Gymnasium 1. a 24 1.b c 20 1.d e. 24 Gennemsnit 22,6 Borupgaard Gymnasium 1a 29 1c 29 1d 29 1i 29 1k 29 1m 28 1q 29 1r 26 1s 29 1t 29 1u 29 1w 28 1x 25 1y 29 1z 29 Gennemsnit 28,4 Campus Bornholm 1a 28 1b 34 1k 33 1l 29 1m 27 1u 27 1vx 28 1y 25 1z 27 Gennemsnit 28,7 Christianshavns Gymnasium 1.a 28 1.b 27 1.c 28 18

19 1.d 28 1.e 27 1.k 29 1.n 28 1.x 29 1.y 27 Gennemsnit 27,9 CPH West 1.a 22 1.b 25 1.c 26 1.x 28 1.z 16 Gennemsnit 23,4 Dronninglund Gymnasium 1.a 30 1.b 23 1.c 22 1.d 30 1.e 31 1.f 29 Gennemsnit 27,5 Egedal Gymnasium og HF 1a 29 1b 30 1l 23 1m 25 1s 25 1t 27 1u 27 1x 31 1y 30 1z 29 Gennemsnit 27,6 Egaa Gymnasium 1a 30 1b 29 1c 30 1i 30 1s 24 1t 29 1v 27 1x 28 19

20 1y 28 1z 27 Gennemsnit 28,2 Esbjerg Gymnasium & Hf 1a 29 1b 30 1c 29 1d 30 1e 28 1f 28 1u 26 1v 24 1x 28 1y 29 1z 28 Gennemsnit 28,1 Espergærde Gymnasium 1a 29 1b 28 1c 29 1d 26 1e 28 1f 28 1j 28 1k 29 1l 26 1m 28 1n 28 1t 28 1u 28 Gennemsnit 27,9 Falkonergårdens Gymnasium 1a 27 1b 29 1c 27 1d 28 1e 27 1f 28 1j 30 1u 27 1v 28 1x 29 Gennemsnit 28 20

21 Favrskov Gymnasium 1a 27 1b 26 1c 30 1d 26 1e 27 1f 20 1i 29 1k 30 1m 27 1s 26 1t 16 Gennemsnit 25,8 Fjerritslev Gymnasium 1a 27 1b 25 1c 26 1d 25 Gennemsnit 25,8 Fredericia Gymnasium 1a 26 1b 26 1d 28 1e 30 1i 28 1j 28 1k 29 1l 29 1m 30 1n 29 Gennemsnit 28,3 Frederiksberg Gymnasium 1a 29 1b 29 1c 28 1d 26 1u 25 1w 28 1x 30 1y 30 1z 30 Gennemsnit 28,3 21

22 Frederiksborg Gymnasium og HF 1a 26 1b 29 1c 30 1d 30 1f 25 1m 28 1n 27 1s 27 1t 29 1u 30 1v 30 1w 27 1x 26 1y 30 1z 30 Gennemsnit 28,3 Frederikshavn Gymnasium og HF 1a 28 1b 28 1c 28 1d 28 1e 28 1k 27 1r 28 1s 28 1u 28 Gennemsnit 27,9 Frederikssund Gymnasium 1a 31 1c 28 1d 27 1e 33 1f 25 Gennemsnit 28,8 Frederiksværk Gymnasium og HF 1a 26 1b 29 1x 20 1y 28 1z 29 Gennemsnit 26,4 22

23 Faaborg Gymnasium 1u 28 1x 28 1y 27 1z 26 Gennemsnit 27,3 Gefion Gymnasium 1a 30 1be 27 1c 29 1d 29 1h 29 1k 27 1l 28 1m 28 1n 29 1O 28 1t 28 1uz 26 1x 29 1y 29 Gennemsnit 28,3 Gl. Hellerup Gymnasium 1a 24 1b 30 1d 27 1h 29 1i 30 1k 31 1m 30 1u 31 1w 31 1x 25 1y 31 1z 31 Gennemsnit 29,2 Gladsaxe Gymnasium 1.a 27 1.b 30 1.e 32 1.k 29 1.m 25 1.p 25 1.q 28 23

24 1.r 30 1.s 27 1.t 26 1.u 30 1.w 30 1.x 30 1.y 29 Gennemsnit 28,4 Grenaa Gymnasium 1a 29 1i pre 24 1kb 26 1sw 24 1t 27 1u 30 1xs 29 Gennemsnit 27 Greve Gymnasium A 25 B 28 C 28 D 29 E 28 F 28 I 28 J 28 K 28 L 25 M 27 N 27 Gennemsnit 27,4 Gribskov Gymnasium 1a 31 1i 27 1m 27 1s 29 1u 31 1v 28 1x 27 1y 27 Gennemsnit 28,4 24

25 Grindsted Gymnasium og hf 1A 28 1b 28 1c 25 1d 27 1e 29 1f 28 Gennemsnit 27,5 Haderslev Katedralskole 13-a b c d e s t u v x y z 31 Gennemsnit 28,4 Helsingør Gymnasium 1a 25 1b 29 1c 28 1u 28 1v 30 1x 30 1y 28 1z 26 Gennemsnit 28 Herlev Gymnasium og HF 1a 31 1b 24 1c 30 1n 28 1s 28 1t 27 1u 29 1x 25 Gennemsnit 27,8 25

26 Herning Gymnasium a 28 1.b 29 1.d 28 1.m 21 1.p 23 1.q 30 1.r 30 1.s 29 1.t 27 1.u 24 1.x 29 1.y 30 1.z 30 Gennemsnit 27,6 Himmelev Gymnasium og hf 1a 26 1b 27 1c 28 1d 28 1k 29 1u 29 1w 28 1x 28 1y 29 1z 28 Gennemsnit 28 Hjørring Gymnasium og HF-kursus 1d 29 1e 28 1f 29 1i 29 1j 29 1n 23 1O 27 1s 29 1æ 28 1ø 29 1å 28 Gennemsnit 28 26

27 Holstebro Gymnasium og HF a 22 b 25 c 29 d 29 e 29 f 28 k 20 x 29 y 29 Gennemsnit 26,7 Horsens Gymnasium 1a 29 1b 27 1c 29 1d 31 1e 30 1f 27 1h 25 Gennemsnit 28,3 Horsens Statsskole 1.a 28 1.b 28 1.c 27 1.d 26 1.e 28 1.f 30 1.k 29 1.m 29 Gennemsnit 28,1 Hvidovre Gymnasium g1 30 g2 22 g3 25 g4 27 g5 27 g6 26 Gennemsnit 26,2 Høje-Taastrup Gymnasium 1a 24 1b 27 1k 27 1w 28 27

28 1x 29 1y 28 Gennemsnit 27,2 Høng Gymnasium og HF 1ab 26 1cx 20 Gennemsnit 23 Ikast-Brande Gymnasium 1a 27 1b 23 1c 24 1f 26 1j 26 1k 26 1x 30 1y 28 1z 30 Gennemsnit 26,7 Kalundborg Gymnasium og hf 1a 21 1b 21 1c 31 1l 30 1t 28 1x 30 1y 31 1z 30 Gennemsnit 27,8 KBH Nord 1k 27 1s 27 1u 23 1x 25 Gennemsnit 25,5 Kolding Gymnasium 1a 30 1b 30 1c 30 1d 28 1e 30 1f 30 1i pre 22 28

29 1k 30 1m 28 1x pre 22 Gennemsnit 28 Kongsholm Gymnasium og hf 1a 20 1f 28 1s 27 1t 27 1u 24 1y 31 Gennemsnit 26,2 Københavns åbne Gymnasium 1a 33 1b 27 1c 21 1d 28 1e 27 1f 26 1x 32 1y 25 1z 22 Gennemsnit 26,8 Køge Gymnasium 1.a 28 1.b 30 1.c 30 1.d 29 1.e 30 1.f 30 1.j 30 1.k 27 1.l 29 1.m 30 1.n 29 Gennemsnit 29,3 Langkær Gymnasium 1b 29 1c 18 1i pre 29 1j pre 30 1u 27 1v 28 29

30 1x 32 1y 28 1z 30 Gennemsnit 27,9 Lemvig Gymnasium 1a 29 1b 29 1c 28 1d 28 1h 29 Gennemsnit 28,6 Mariagerfjord Gymnasium 1.a 25 1.b 25 1.c 27 1.d 26 1.e 28 1.i 27 1.x 18 1.y 28 1.z 26 Gennemsnit 28,8 Maribo Gymnasium 1a 28 1b 28 1c 28 1d 28 1e 29 Gennemsnit 28,2 Marselisborg Gymnasium 1 es 30 1 m 28 1 mb 24 1 ms 30 1 sb 28 1 se se se td 28 Gennemsnit 28,2 30

31 Middelfart Gymnasium og hf 1a 30 1b 26 1c 27 1d 29 1x 28 1y 28 1z 29 Gennemsnit 28,1 Midtfyns Gymnasium 1a 31 1b 28 1c 29 1d 21 1h 30 1x 31 1y 26 Gennemsnit 28 Midtsjællands Gymnasium 1a 25 1b 22 1c 29 1d 24 1e 29 1u 30 1w 30 1x 30 1y 30 1z 30 Gennemsnit 27,9 Mulernes Legatskole 1a 29 1b 27 1c 30 1d 24 1e 30 1f 30 1k 28 1m 25 1n 29 Gennemsnit 28 31

32 Munkensdam Gymnasium ig 32 1 j 29 1 k 30 1 l 30 1 m 31 1 n 29 1 q 25 1p 19 Gennemsnit 28,3 Nakskov Gymnasium og HF 1a 25 1b 26 1v 28 1x 22 Gennemsnit 25,3 Nordfyns Gymnasium A 30 b Papegøje klasse 33 C 20 D 24 E 25 F 33 j Papegøje klasse 28 Gennemsnit 27,6 Nyborg Gymnasium 1a 30 1b 29 1c 30 1d 26 1e 30 1f 28 1k 24 1s (pre) 28 1t (pre) 30 1u (pre) 28 Gennemsnit 28,3 Nykøbing Katedralskole 1a 27 1b 24 1c 30 1d 29 32

33 1f 30 1u 30 1x 28 1y 28 1z 19 Gennemsnit 27,2 Nærum Gymnasium 1a 29 1b 27 1c 27 1d 28 1e 30 1h 29 1i 26 1k 29 1u 28 1w 30 1x 30 1y 28 1z 27 Gennemsnit 28,3 Næstved Gymnasium og HF 1a 29 1b 31 1c 29 1d 29 1e 26 1f 27 1m 28 1n 28 1r 29 1s 30 1t 22 1u 23 1w 29 1x 29 1y 30 1z 31 Gennemsnit 28,1 Nørre Gymnasium 1a 26 1b 27 1c 31 1i (pre) 22 33

34 1j (pre) 22 1k 31 1m 29 1t 27 1u 27 1w 25 1x 31 1y 29 1z 28 Gennemsnit 27,3 Nørresundby Gymnasium og hf 1a 29 1b 29 1e 29 1t 30 1u 29 1v 29 1x 28 1y 26 Gennemsnit 28,6 Odder Gymnasium 1a 28 1i 31 1n 29 1x 28 1y 27 1z 26 Gennemsnit 28,2 Odense Katedral 1a 29 1d 28 1e 29 1f 30 1m 24 1x 30 1y 26 1z 28 Gennemsnit 28 Odsherreds Gymnasium 1. a b c d 30 34

35 1. e f 22 Gennemsnit 25,5 Ordrup Gymnasium 1a 26 1b 27 1c 26 1d 29 1e 31 1f 32 1p 29 1r 30 1x 33 1y 31 Gennemsnit 29,4 Paderup Gymnasium 1a 28 1b 28 1c 27 1d 26 1e 22 1f 26 1i 32 1j 31 1k 32 Gennemsnit 28 Ribe Katedralskole 1a 28 1b 27 1c 25 1d 28 1e 28 1f 27 Gennemsnit 27,2 Ringkøbing Gymnasium 1a 27 1b 27 1c 28 1d 29 1e 29 Gennemsnit 28 35

36 Risskov Gymnasium 1a 29 1b 30 1c 29 1d 28 1e 30 1f 23 1u 29 1x 28 1y 26 1z 27 Gennemsnit 27,9 Rosborg Gymnasium 1a 29 1b 27 1c 30 1d 31 1e 34 1f 24 1j 29 1k 30 1s 21 1t 30 1u 31 1v 28 1x 22 1y 26 1z 25 Gennemsnit 27,8 Roskilde Gymnasium 1a 28 1b 29 1c 31 1d 29 1e 28 1f 28 1u 25 1w 29 1x 28 1y 25 1z 28 Gennemsnit 28 36

37 Roskilde Katedralskole k1 28 k10 26 k11 27 k12 29 k13 28 k14 28 k15 28 k16 28 k2 29 k3 27 k4 27 k5 29 k6 28 k7 29 k8 28 k9 30 Gennemsnit 28,1 Rungsted Gymnasium 1a 29 1b 31 1c 32 1d 29 1e 30 1f 29 1h 27 1i 28 1k 26 1v 30 1x 26 Gennemsnit 28,8 Rybners Gymnasium 1a 27 1b 28 1k 29 1l 27 1m 28 1n 30 1u 30 1x 29 1y 28 1z 29 Gennemsnit 28,5 37

38 Rysensteen Gymnasium 1a 25 1b 29 1c 28 1d 30 1e 29 1s 25 1u 28 1w 30 1x 31 1y 29 1z 28 Gennemsnit 28,4 Rødkilde Gymnasium 1.a 22 1.b 30 1.c 25 1.d 29 1.e 30 1.f 30 1.j 27 1.k 28 1.l 30 1.m 30 1.n 27 Gennemsnit 28 Rødovre Gymnasium B 28 I 30 M 30 N 28 P 30 R 29 S 28 U 30 V 29 X 29 Gennemsnit 29,1 Rønde Gymnasium 1t 28 1w 27 1x 31 1y 29 1z 28 38

39 Gennemsnit 28,6 Sankt Annæ Gymnasium 1a 27 1b 30 1c 25 1d 28 1e 30 1f 28 1h 30 Gennemsnit 28,3 Sankt Knuds Gymnasium 1a 30 1h 27 1j 30 1k 29 1m 28 1u 26 1v 27 1x 27 1z 28 Gennemsnit 28 Silkeborg Gymnasium 1aG 28 1bG 28 1cG 28 1dG 27 1eG 28 1fG 28 1hG 29 1iG 28 1mg 28 1pG 28 1qG 28 1rG 27 1sG 28 1tG 29 1uG 29 1wg 28 1xG 29 1yG 27 1zG 28 Gennemsnit 28,1 39

40 Skanderborg Gymnasium 1a 26 1b 27 1c 27 1d 27 1e 29 1f 29 1k 27 1x 28 1y 29 1z 29 Gennemsnit 27,8 Skive Gymnasium og hf 1a 30 1b 31 1c 31 1d 32 1k 31 1u 17 1x 27 1y 22 1z 26 Gennemsnit 27,4 Slagelse Gymnasium og hf 1a 31 1b 28 1c 32 1d 29 1e 28 1f 57 1k 32 1n 27 1u 23 1v 32 1x 28 1y 26 1z 26 Gennemsnit 28,5 Solrød Gymnasium g1 24 g2 28 g3 28 g4 25 g

41 g6 28 G7 30 G8 26 G9 23 Gennemsnit 26,8 Sorø Akademi Hold 1 28 Hold 2 26 Hold 3 28 Hold 4 28 Hold 5 28 Hold 6 28 Hold 7 28 Hold 8 28 Gennemsnit 27,8 Stenhus Gymnasium & HF A 22 B 29 C 30 D 30 E 30 F 29 M 28 T 20 U 28 W 27 X 27 Y 27 Z 28 Æ 29 Ø 30 Gennemsnit 27,6 Struer Statsgymnasium 1a 25 1b 23 1e 26 1v (pre-ib) 27 1x 24 1y 29 Gennemsnit 25,7 41

42 Støvring Gymnasium 1.a 28 1.b 28 1.c 28 1.d 27 1.e 28 1.f 23 Gennemsnit 27 Svendborg Gymnasium og hf 1a 27 1b 30 1c 29 1d 30 1e 30 1m 30 1s 18 1t 29 1u 27 1v 29 1x 28 1y 28 1z 24 Gennemsnit 27,6 Sønderborg Statsskole 1a 23 1b 26 1c 26 1d 27 1e 29 1k 30 1m 26 1u 26 1x 29 1y 29 1z 30 Gennemsnit 27,4 Thisted Gymnasium & HF 1. a b c d u x y 28 42

43 1. z 21 Gennemsnit 25,6 Tornbjerg Gymnasium 1a 29 1b 29 1c 27 1d 29 1e 28 1f 27 1h 27 1i 28 1k 29 1m 29 1n 27 Gennemsnit 28,1 Tønder Gymnasium 1a 29 1b 29 1c 30 1d 30 1e 30 1f 27 1i 22 Gennemsnit 28,1 Tørring Gymnasium 1a 29 1b 28 1c 28 1d 28 1e 30 1f 30 Gennemsnit 28,8 Tårnby Gymnasium 1c 26 1d 28 1e 28 1f 26 1j 26 1k 25 1u 30 1x 31 1y 30 Gennemsnit 27,8 43

44 Varde Gymnasium 1 ac 31 1bf 30 1d 30 1e 30 1ux 29 1v 22 1z 27 Gennemsnit 28,4 Vejen Gymnasium og hf 1a 27 1b 28 1c 28 1d 29 1e 29 1f 27 Gennemsnit 28 Vestfyns Gymnasium 1.a 29 1.b 29 1.c 28 1.v 28 1.x 29 1.y 29 1.z 29 Gennemsnit 28,7 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 1a 28 1k 29 1m 16 1s 29 1t 30 1x 29 Gennemsnit 26,8 Vestjysk Gymnasium Tarm 1.a 24 1.p 27 1.q 27 1.r 25 1.x 26 1.y 27 1.z 23 44

45 Gennemsnit 25,6 Viborg Gymnasium og Hf 1a 23 1c 20 1d 30 1e 29 1f 28 1v 25 1x 30 1y 22 1z 25 Gennemsnit 25,8 Viborg Katedralskole 1a 26 1b 30 1c 31 1e 30 1f 30 1h 25 1i 32 1t 28 1u 30 1w 26 1y 27 1z 27 Gennemsnit 28,5 Viby Gymnasium 1a 21 1b 26 1c 31 1d 21 1e 29 1v 27 1w 31 1x 30 1y 30 1z 21 Gennemsnit 26,7 Virum Gymnasium 1a 27 1b 28 1c 27 1d 29 45

46 1e 28 1f 26 1h 29 1j 28 1k 27 1m 25 1s 30 1u 29 1x 30 Gennemsnit 27,9 Vordingborg Gymnasium og HF g1 27 g2 26 g3 26 g4 29 g5 28 g6 26 G7 30 Gennemsnit 27,4 ØrEgaard Gymnasium 1k 30 1n 27 1p 29 1q 26 1s 27 1t 29 1x 30 1y 25 1z 29 Gennemsnit 28 Ørestad Gymnasium 1a 28 1b 29 1c 29 1d 26 1e 31 1f 29 1h 29 1i 29 1j 25 1k 31 1l 31 1m 30 1n 27 46

47 1O 27 Gennemsnit 28,6 Aabenraa Statsskole 1a 23 1b 25 1c 26 1d 24 1e 30 1f 28 1i 25 1t 29 1x 29 1y 29 Gennemsnit 26,8 Aalborg Katedralskole 1a 30 1b 30 1c 30 1d 27 1j 29 1k 29 1m 30 1u 24 1x 22 1y 28 1z 30 Gennemsnit 28,1 Aalborghus Gymnasium & HF 1a 29 1b 28 1c 29 1d 29 1e 29 1m 28 1t 26 1u 28 1w 28 1x 28 1y 25 1z 26 Gennemsnit 27,8 47

48 Århus Akademi 1a 15 1x 15 Gennemsnit 15 Århus Katedralskole 1a 27 1c 29 1d 29 1e 30 1h 28 1k 30 1l 27 1n 26 1r 26 1s 28 1t 28 Gennemsnit 28 Århus Statsgymnasium 1.a 26 1.b 30 1.c 31 1.d 30 1.h 30 1.m 26 1.u 30 1.w 30 1.y 29 1.z 20 Gennemsnit 28,2 48

49 Bilag 3: Klasseopgørelser for hf (offentlige) Birkerød Gymnasium 1p 28 1q 26 Gennemsnit 27 Campus Bornholm 88,5 1p 30 1q 29 Gennemsnit 29,5 Campus Vejle P13 29 Q13 30 R13 30 S13 29 Gennemsnit 29,5 Egedal Gymnasium og HF 1p 28 1q 29 1r 28 Gennemsnit 28,3 Esbjerg Gymnasium & Hf 1j 28 Gennemsnit 28 Espergærde Gymnasium 1q 28 Gennemsnit 28 Falkonergårdens Gymnasium 1q 32 Gennemsnit 32 Fjerritslev Gymnasium 1p 23 1q 27 Gennemsnit 25 Fredericia Gymnasium 1p 30 1q 29 1r 26 Gennemsnit 28,3 49

50 Frederiksborg Gymnasium og HF 1p 30 1q 29 2p 25 2q 29 2r 28 Gennemsnit 28,2 Frederikshavn Gymnasium og HF 1n 18 1p 27 1q 24 Gennemsnit 23 Frederiksværk Gymnasium og HF 1p 30 1q 30 Gennemsnit 30 Fyns HF 1n 28 1O 28 1p 28 1q 28 1r 28 1s 28 1t 28 Gennemsnit 28 Grenaa Gymnasium 1p 29 1q 27 1r 29 Gennemsnit 28,3 Greve Gymnasium Gennemsnit 27 p 26 q 28 Grindsted Gymnasium og hf 1h 27 1p 28 Gennemsnit 27,5 50

51 Haderslev Katedralskole 13-p q 28 Gennemsnit 28 Herlev Gymnasium og HF 1O 27 1p 28 1q 28 1r 28 Gennemsnit 27,8 HFC-Efterslægten 1a 27 1b 30 1c 29 1d 23 1e 27 1f 28 1g 31 1h 26 Gennemsnit 27,6 Himmelev Gymnasium og hf 1p 28 1q 28 1r 27 Gennemsnit 27,7 Hjørring Gymnasium og HF-kursus 1p 25 1q 27 1r 28 Gennemsnit 26,7 Holstebro Gymnasium og HF 1n 26 1O 23 1p 26 1q 26 Gennemsnit 25,3 Horsens Statsskole 90 1.p 30 1.q 30 51

52 Gennemsnit 30 Hvidovre Gymnasium 1p 26 1q 28 1r 29 Gennemsnit 27,7 Høje-Taastrup Gymnasium 1p 28 1q 28 Gennemsnit 28 Høng Gymnasium og HF 1p 28 1q 28 Gennemsnit 28 Ikast-Brande Gymnasium 1p 28 1q 27 1r 29 Gennemsnit 28 Kalundborg gymnasium og hf 1p 28 1q 27 1r 27 Gennemsnit 27,3 Kolding Gymnasium 1p 29 1q 27 Gennemsnit 28 Kolding HF og VUC Hf Hf Hf Hf Hf Gennemsnit 26,8 Kongsholm Gymnasium og hf 1l 30 1n 29 52

53 Gennemsnit 29,5 KVUC 2ASTM BSTM CSTM DSTM ESTM Gennemsnit 28 Københavns åbne Gymnasium 1p 32 1q 28 1r 31 Gennemsnit 30,3 Køge Gymnasium 1.p 29 1.q 29 Gennemsnit 29 Langkær Gymnasium 1pr 34 1q 32 Gennemsnit 33 Mariagerfjord Gymnasium 1.p 28 1.q 20 Gennemsnit 24 Middelfart Gymnasium og hf 1p 28 1q 26 Gennemsnit 27 Mulernes Legatskole 1p 28 1q 27 1r 28 Gennemsnit 27,7 Nakskov Gymnasium og HF 1p 27 1q 24 Gennemsnit 25,5 53

54 Nordvestsjællands HF og VUC 1.a 28 1.b 28 1.c 28 Gennemsnit 28 Nyborg Gymnasium 1p 30 1q 29 Gennemsnit 29,5 Nykøbing Katedralskole 1O 30 1p 30 Gennemsnit 30 Næstved Gymnasium og HF 1j 30 1k 28 1p 28 Gennemsnit 28,7 Nørresundby Gymnasium og hf 1p 29 1q 27 1r 29 1s 30 Gennemsnit 28,8 Odense Katedral 1p 30 1q 27 1r 30 Gennemsnit 29 Randers HF og VUC 1j 29 1k 28 1n 27 1p 28 1q 27 1r 27 1s 29 1t 55 Gennemsnit 27,8 54

55 Ribe Katedralskole 1p 27 1q 30 1O 27 Gennemsnit 28 Rosborg Gymnasium 1p 29 1q 27 1r 27 Gennemsnit 27,7 Roskilde Gymnasium 1j 28 1p 28 Gennemsnit 28 Skive Gymnasium og hf 1m 25 1p 26 1q 29 Gennemsnit 26,7 Slagelse Gymnasium og hf 1O 29 1p 31 1q 28 1r 27 Gennemsnit 28,8 Solrød Gymnasium 1p 28 1q 28 Gennemsnit 28 Stenhus Gymnasium & HF N 28 O 30 P 29 Q 28 Gennemsnit 28,75 Struer Statsgymnasium 1p 31 Gennemsnit 31 55

56 Svendborg Gymnasium og hf 1p 29 1q 29 1r 28 Gennemsnit 28,7 Th.Langs hf & vuc 1k 28 1l 27 1n 29 1O 28 1p 28 1q 28 1r 28 Gennemsnit 28 Thisted Gymnasium & HF 1. p q 21 Gennemsnit 22 Thy/Mors hf og VUC gf2-nykøbing M 34 hf2-13a 26 hf2-13b 27 Gennemsnit 29 Tønder Gymnasium 1m 24 1p 24 1s 28 Gennemsnit 25,3 Tårnby Gymnasium 1p 28 1q 29 1r 28 Gennemsnit 28,3 Varde Gymnasium 1p 28 1q 29 Gennemsnit 28,5 56

57 Vejen Gymnasium og hf 1p 29 Gennemsnit 29 Vestegnens HF og VUC 1p 28 1q 32 1r 26 1s 21 Gennemsnit 26,8 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 1p 29 1q 27 Gennemsnit 28 Vordingborg Gymnasium og HF 1p 29 1q 30 Gennemsnit 29,5 VUC Djursland 1.p 25 Gennemsnit 25 VUC Fredericia hf15a 29 hf15b 31 hf15k 21 Gennemsnit 27 VUC Hvidovre-Amager a13 26 b13 24 c13 30 P13 28 Q13 29 R13 29 Gennemsnit 27,7 VUC Nordjylland 1f 26 1m 26 1p 27 hh3t 18 57

58 hh3u 24 hh3z 22 Gennemsnit 23,8 VUC Skanderborg-Odder og HF 1O 29 1p 25 1q 30 1r 29 Gennemsnit 28,3 VUC Svendborg HF Søfart 28 Gennemsnit 28 VUC Vestsjælland Syd S13A 27 S13B 28 S13C 29 S13X 28 S13Y 30 Gennemsnit 28,4 VUC Århus 1.p 28 1.q 28 1.r 27 1.t 26 1.u 28 1.v 27 Gennemsnit 27,3 Aabenraa Statsskole 1p 25 1q 25 Gennemsnit 25 Aalborg Katedralskole 1p 28 1r 28 Gennemsnit 28 Aalborghus Gymnasium & HF 1p 27 1q 29 1r 27 58

59 Gennemsnit 27,7 Århus Akademi 1d 29 1e 30 1f 28 1j 28 1k 29 1l 27 1n 29 1O 30 1p 27 1q 27 1r 29 1s 28 1t 29 1u 28 1v 28 Gennemsnit 28,4 59

60 Bilag 4: klasseopgørelser for de private skoler ASK 1.a 28 1.b/y 25 1.e 31 1.x 28 Gennemsnit 28 Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1d 21 1e 19 1g Biotek 23 Gennemsnit 21 Brøndby Gymnasium 1i 22 1s 28 1x 23 Gennemsnit 24,3 Det Kristne Gymnasium 1g 57 Gennemsnit 28,5 Gentofte Studenterkursus (stuk) 1a 26 1x 13 Gennemsnit 19,5 Gentofte Studenterkursus (Hf) 1p 23 1r 25 1t 24 Gennemsnit 24 Herlufsholm 1a 11 1b 17 1v 20 1x 26 1z 21 Pre ib 25 Gennemsnit 20 60

61 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 1c 22 1d 29 1e 28 1f 27 Gennemsnit 26,5 Johannesskolen 1x 27 1y 28 1z 30 Gennemsnit 28,3 Marie Kruse 1e 31 1m 29 1s 30 1t 30 Gennemsnit 30 N Zahles Gymnasium 1a 29 1b 25 1c 28 1d 27 Gennemsnit 27,3 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (Hf) 1p 25 Gennemsnit 25 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (stx) 1v 19 1x 25 1y 18 Gennemsnit 20,7 Studenterkurset Sønderjylland 1a 11 1b 12 1c 14 Gennemsnit 12,3 61

62 Vejlefjordskolen 1a 16 1x 24 Gennemsnit 20 Aalborg Studenterkursus 155 1a 30 1b 32 1c 33 1x 29 Gennemsnit 31 62

63 Bilag 5: Klasseopgørelser for hhx BC Syd Sønderborg H1a 32 H1c 30 H1d 24 H1e 24 H1f 21 H1g 24 Gennemsnit 25,8 Campus Bornholm 1a hhx 20 1b hhx 27 Gennemsnit 23,5 Campus Vejle 1 a global business 28 1 a international 33 1 a kom 28 1 a psyk 30 1 b global business 26 1 b psyk a inno b inno c inno d inno e inno 28 Gennemsnit 28 CELF 13hx1a 31 13hh1a 32 13hh1b 30 13hh1c 32 13hh1d 31 Gennemsnit 31,2 CPH West HH1ia 25 HH1ib 25 HH1ic 33 HH1id 31 HH1ie 16 HH1ig 24 HH1ih 22 63

64 hhb1a 30 hhb1b 28 hhb1c 23 Gennemsnit 25,7 Erhvervsgymnasiet Grindsted Gennemsnit 23 Erhvervsskolerne Aars 1ab 26 1c 23 Gennemsnit 24,5 EUC Nord HH1A 25 HH1B 25 HH1C 27 HH1D 29 HH1E 28 Gennemsnit 26,8 EUC Nordvest FH1 31 N11 24 N12 30 N13 21 T11 24 T12 22 T13 26 T14 19 T15 29 t16 25 Gennemsnit 25,1 Fjerritslev Gymnasium, sammen med EUC Nordvest 1h 32 Gennemsnit 32 Frederikshavn Handelsskole HH1A 30 HH1B 25 HH1C 31 64

65 HH1E 29 HH1F 29 Gennemsnit 28,8 Haderslev Handelsskole 1a 29 1b 21 1c 24 1d 30 Gennemsnit 26 IBC fs1hha13 25 fs1hhb13 30 fs1hhc13 27 fs1hhd13 27 fs1hhe hha 27 1hhb 30 1hhc 30 1hhd 30 1hhe 28 1hhf 30 1hhg 30 1hhh 31 1a 27 1b 29 1c 30 1d 29 1g 28 1i 27 Gennemsnit 28,6 KBH Nord fh1a 29 fh1b 30 fh1c 29 1a 29 1b 31 1c 30 1d 27 1e 27 1f 29 1g 31 1h 29 1i 28 65

66 1j 30 HH1A 30 HH1B 29 HH1C 29 HH1D 29 HH1E 30 HH1F 30 HH1g 30 HH1h 32 Gennemsnit 29,4 Køge Handelsskole 1a 33 1b 32 1c 34 1d 34 1i 11 1l 32 1m 32 1no 27 1u 31 1v 33 1x 27 Gennemsnit 29,6 Lemvig Gymnasium 1m 17 Gennemsnit 17 Niels Brock 1a 28 1b 29 1c 27 1d 29 1e 28 1f 29 1h 28 1i 29 1j 28 1k 29 1l 23 1n 28 Gennemsnit 28,0 66

67 Niels Brock Kultorvet g13 33 l13 32 m13 29 Q13 30 R13 30 T13 25 v13 26 w13 27 x13 26 y13 26 z13 24 Ribe Handelsskole hh1v 30 hh1x 30 hh1y 24 hh1z 24 Gennemsnit 27 Roskilde Handelsgymnasium 1a 28 1b 30 1c 27 1e 24 1f 25 1g 28 1h 32 1i 28 1j 22 1k 22 1p 33 1s 33 1t 18 1v 31 Gennemsnit 27,2 Rybners Gymnasium 1c 27 1d 30 1e 29 1f 28 1h 30 1i 29 1t 27 1v 31 67

68 Gennemsnit 28,9 Skive Handelsgymnasium 1INA 24 1MIX 32 1MMA+B 29 1SCA 19 1ØMA 32 Gennemsnit 27,2 Struer Statsgymnasium 1h1 28 Gennemsnit 28 Svendborg Erhvervsskole H1a 28 H1B 29 H1c 29 H1d 28 H1e 29 Gennemsnit 28,6 Tietgen Handelsgymnasium Gennemsnit 27 Tradium 1a 58 1b 60 1c 27 68

69 1d 30 1e 25 1i 32 1x 30 1y 27 1z 27 Gennemsnit 28,7 UCH hhx1a 32 hhx1b 32 hhx1c 26 hhx1d 23 hhx1e 31 hhx1f 27 Gennemsnit 28,5 Vejen Handelsgymnasium Gennemsnit 17 HH13 17 Viborg Handelsgymnasium 1a 24 1b 27 1c 30 1d 24 1e 27 1f 29 1g 29 Gennemsnit 27,1 VID Gymnasier HHXA HHXB HHXC HHXE HHXF Gennemsnit 19,8 ZBC 1a 87 1b 78 1c 61 1d 32 1e 31 1f 23 69

70 1g 28 Gennemsnit 28,3 Aalborg Handelsgymnasium 1a 20 1b 27 1c 29 1d 28 1e 29 1f 30 1h 30 1i 31 1k 27 1l 30 1s 30 1t 30 1u 29 1v 30 1x 30 1y 19 1z 30 Gennemsnit 28,2 Aarhus Købmandsskole 1a 33 1b 26 1c 31 1d 30 1e 29 1f 28 1g 26 1h 28 1i 28 Gennemsnit 28,8 70

71 Bilag 6: Klasseopgørelser for htx Campus Bornholm HTX 1t htx 23 HTX 1y htx 26 Gennemsnit 24,5 CELF 13tx1a 32 1a 29 1b 22 1c 11 Gennemsnit 23,5 CPH West htx 1bio13 23 htx 1kod13 27 htx 1mf13 16 htx 1tip13 24 Gennemsnit 22,5 Erhvervsgymnasiet Grindsted Gennemsnit 25 Erhvervsskolerne Aars 1m 25 1y 17 1z 19 Gennemsnit 20,3 EUC Lillebælt 1a 30 1b 17 1c 28 1d 15 Gennemsnit 22,5 EUC Nordvest 1e 26 1f 29 Gennemsnit 27,5 71

72 EUC Syd 1.a 23 1b 23 H 1 27 Gennemsnit 24,3 EUC Vest 1a 25 1b 27 1c 26 1d 27 1e 25 1f 26 Gennemsnit 26 Frederiksberg HTX/TEC 1ga 27 1gb 26 1gc 26 1gd 25 1ge 23 Gennemsnit 25,4 Hansenberg Gymnasium 1.x 31 1.y 31 1.ZQ 32 Gennemsnit 31,3 Htx Sukkertoppen Gennemsnit 28 Kold College m13141g1 20 m13141g2 21 m13141g3 21 m13141g

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelse... 3 2.1 Overordnet... 3 2.2 Uddybning af stx (jf. bilag 1)...

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Bilagstabel 1 i alt på stx der har ligget til grund for tilskudsudbetalingen til den enkelte institution. For 2. halvår

Læs mere

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4 Skolerne/kurser råder over nedenstående antal pladser på SIP-kurserne. Har skolen/kurset ønsker om yderligere deltagelse, så send deres navn, email og skolenavn pr. mail til gl-e@gl.org, så kommer vedkommende

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2012 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2012 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2012 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING November 2012 Indhold 1. Sammenfatning 3 1.1 Undersøgelsen... 3 1.2 Undersøgelsens

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) N OTAT Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Tal der er registreret for B-Niveau, C-Niveau og NF Institutionsnr. Institutionsnavn 101108 Akademisk Studenterkursus 51 201007 Allerød Gymnasium

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har.

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har. Kære deltager, Velkommen til spørgeskemaet! Tusind tak, fordi du tager dig tid til at besvare spørgsmålene. Det betyder meget for mig og mit speciale. Jeg vil i spørgeskemaet spørge ind til din oplevelse

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Afdelingen for Stabsfunktioner og Internationale forhold Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt overgangen til tekniske og naturvidenskabelige mellemlange eller lange videregående uddannelser blandt studenter med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Svar på spørgsmål 182. Bilag 1. Andel elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 7 i bundne prøvefag fordelt

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2012 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Juni 2013 Indhold Skoleregnskaber 2012... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 3 De almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen?

Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen? Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen? Skoler med 5 eller færre stemmeberettigede er fjernet fra listen af anonymitetshensyn. Det samme gælder medlemmer under 24 og over 71. Arbejdssted Stemmeberettigede

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 faglig udvikling i praksis (FIP16) biologi Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 FIP-kursets

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser September 2014 Skoleregnskaber 2013... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 4 Gymnasialt undervisningsresultat...

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Gennemførelsesvejledningen. Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009

Gennemførelsesvejledningen. Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009 Gennemførelsesvejledningen Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009 UNI C september 2009 Gennemførelsesvejledningen Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 747 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM)

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) HF 111 Det frie Gymnasium 1 Greve Gymnasium 40 HF & VUC FYN Ærø 1 HF & VUC København Syd, Hvidovre 2 HF-Centret Efterslægten 1 Himmelev Gymnasium 3 Københavns

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere