Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Phonak ComPilot Betjeningsvejledning

2 Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende Oversigt Tilbehør 8 3. Introduktion Klargøring af strømforsyningen Opladning af ComPilot-batteriet Tænd og sluk din ComPilot Introduktion til Bluetooth-parring af ComPilot Korrekt brug af ComPilot Lydtest via ComPilot Brug af ComPilot som lydstreamer Musikstreaming via kabel Musikstreaming via Bluetooth Se tv Justering af lydstyrken 20 2

3 5. Brug af ComPilot til telefonopkald Indledning Indgående opkald Foretage et telefonopkald Afslutte et telefonopkald Avancerede telefonfunktioner Brug af den eksterne mikrofon Tastelås Brug af ComPilot som fjernbetjening Brug af ComPilot med FM Uddybende oplysninger Forskellige måder at bære ComPilot på Håndtering af flere indgangssignaler til ComPilot Nulstilling af ComPilot Oversigt over indikatorer Introduktion til Bluetooth Konfiguration af Bluetooth 55 3

4 Indhold 8.7 Talende nummerviser VoiceAlerts: hørbar ComPilot-status Fejlfinding af ComPilot Vigtige sikkerhedsoplysninger Fareadvarsler Oplysninger om produktsikkerhed Andre vigtige oplysninger Service og garanti Information om overensstemmelse Oplysning om og forklaring af symboler 84 4

5 1. Velkommen Din nye ComPilot er et schweizisk højkvalitetsprodukt udviklet af Phonak én af verdens førende virksomheder inden for høreteknologi. ComPilot kan bruges som fjernbetjening til at justere dit høreapparat, så du opnår øget lyttekomfort. ComPilot kan desuden skabe trådløs forbindelse mellem dine høreapparater og andre kommunikations- og lydenheder. Læs denne betjeningsvejledning grundigt, så du kan udnytte alle de muligheder, som høreapparatet giver dig. Kontakt din høreapparatspecialist, hvis du har nogen spørgsmål. Phonak life is on C TP 5

6 2. Lær ComPilot at kende Phonak ComPilot forbinder alle trådløse høreapparater fra Phonak med Bluetooth -kompatible telefoner, enheder eller MP3-afspillere til tale eller stereomusik. ComPilot er også kompatibel med Phonaks udvalg af FM-modtagere via eurostik-indgangen. Fjernbetjeningen giver adgang til vigtige betjeningselementer i de fleste af Phonaks trådløse høreapparater. En liste over kompatible høreapparater findes på I Bemærk, at din høreapparatspecialist skal konfigurere ComPilot til at kunne bruges som fjernbetjening til dine høreapparater. Du kan dog altid benytte lydstreaming. * Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. 6

7 2.1 Oversigt Knapper a Hovedknap ( ) b Lydstyrke +/- ( ) c Start ( ) d Tilslut ( ) e Tænd/sluk-knap ( ) Indgange f Mikrofonåbninger g Lydindgang (3,5 mm jack) h FM-indgang (eurostik) i Laderindgang (mini-usb) l e k power audio f j a b m n Indikatorer j Lydindikator k Strømindikator Halsslynge l Indgange til halsslynge m Halsslynge (med antenne) n Stik til halsslynge g h i d c 7

8 2. Lær ComPilot at kende 2.2 Tilbehør (indholdet kan variere fra land til land) o/p Universalstrømforsyning med mini-usb-stik q t Adapter til brug i USA, EU, Storbritannien og Australien p q r o s t Andet valgfrit tilbehør J Ekstern reversmikrofon "MC1" J Kort halsslynge (51 cm) J Phonak TVLink S-basestation (Phonak Bluetooth-sender til tv) J Lydkabel, 1,5 m. J USB-kabel, 3 m. 8

9 3. Introduktion 3.1 Klargøring af strømforsyningen 1. Vælg den adapter, der passer til stikkontakterne i dit land. USA EU Storbritannien Australien 2. Før adapterens buede kant helt ind i den buede kant på universalstrømforsyningen. 3. Tryk adapterens bagside ind, så den låses fast. Kontrollér, at adapteren sidder helt fast Udtagning af adapteren: a. Træk universalstrømforsyningens tap tilbage, og fasthold den. b. Træk forsigtigt adapteren opad for at fjerne den fra koblingsstikket. c. Gentag derefter proceduren startende med trin 1 (ovenfor). a. b. 9

10 3. Introduktion 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet ComPilot er udstyret med et genopladeligt batteri, der ikke kan tages ud. Opladning af batteriet: 1. Slut mini-usb-stikket til mini-usb-porten på ComPilot. 2. Sæt strømforsyningen i stikkontakten. Strømindikator J Konstant rød: Oplader tager ca. 90 minutter. J Konstant grøn: Batteriet er fuldt opladet. ComPilot må gerne være tilsluttet opladeren natten over. I Når du oplader ComPilot for første gang, skal du oplade den i mindst tre timer, også selvom batteriindikatoren er slukket eller begynder at lyse grønt. 10

11 I Det nye batteri opnår først fuld kapacitet, når det har været fuldt opladet og helt afladet 2-3 gange. 3.3 Tænd og sluk din ComPilot Flyt tænd/sluk-knappen ( ) som vist for at tænde eller slukke ComPilot. SLUK TÆND Sluk ComPilot, når den ikke er i brug, eller hvis den henlægges eller skal transporteres. Ved ibrugtagning skal du tænde ComPilot. 11

12 3. Introduktion Batteristatusindikator Strømindikatoren viser følgende: Grøn i 2 sekunder Blinker og lyser derefter rødt i 2 sekunder Langsomme grønne blink Kortvarige røde blink Ingen blink umiddelbart efter tænding Tænder Slukker Normal drift <20% batteri tilbage. Skal oplades Oplades i mindst 2 timer I Hvis halsslyngen har været frakoblet i mere end 2 minutter, lyser strømindikatoren kun ved knaptryk. 12

13 3.4 Introduktion til Bluetooth-parring af ComPilot Uddybende oplysninger findes på side Tænd ( ) ComPilot. 2. Hold samtidig knapperne tilslut ( ) og lydstyrke ( ) audio power nede i 2 sekunder, indtil lydindikatoren blinker hurtigt blåt. 2 sek. audio power 3. Start parringen på Bluetooth-enheden (f.eks. en telefon) inden for 1 minut i henhold til enhedens betjeningsvejledning, og angiv koden "0000", når du bliver bedt om det. 4. Når parringen er gennemført, holder lydindikatoren op med at blinke blåt. I Parringen kan gennemføres, uden at halsslyngen er tilsluttet. Ved streaming og Bluetooth-forbindelse skal halsslyngen være tilsluttet. I Vi anbefaler, at du deaktiverer telefonens smsog tastetoner, når du parrer ComPilot med en mobiltelefon. 13

14 3. Introduktion 3.5 Korrekt brug af ComPilot ComPilot skal være tændt og båret som vist nedenfor for at kunne foretage telefon-, musik- eller tv-streaming: 1. Læg halsslyngen om halsen (gøres nemt ved at frakoble det ene stik til halsslyngen). 2. Kontrollér, at begge stik sidder ordentligt fast i indgangene til halsslyngen. 3. Tænd ComPilot. I Halsslyngen skal altid være tilsluttet ved streaming. Når den er frakoblet, går ComPilot i dvaletilstand efter to minutter. Strøm- og lydindikatoren holder op med at blinke, og alle aktive Bluetoothforbindelser afbrydes for at spare strøm. Tilslut halsslyngen igen for at aktivere streamingen. 14

15 3.6 Lydtest via ComPilot 1. Bær ComPilot korrekt, og tænd den. 2. Hold knappen tilslut ( ) og hovedknappen ( ) nede i 2 sekunder, indtil lydindikatoren lyser violet. Høreapparaterne skifter til streamingtilstand, og ComPilot-lydtemaet afspilles i 30 sekunder. Justér lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknapperne ( ). Lydniveauet gemmes og vil blive overført til VoiceAlert beskeder. Hvis du ikke kan høre lydtemaet, skal du gøre følgende: J Kontrollér, at høreapparaterne er isat korrekt. J Kontrollér, at begge ender af ComPilot-halsslyngen er tilsluttet korrekt, og læg halsslyngen om halsen. J Kontrollér, at ComPilot er opladet og tændt. J Sørg for, at du ikke er i gang med et telefonopkald via ComPilot. 15

16 4. Brug af ComPilot som lydstreamer 4.1 Musikstreaming via kabel ComPilot skal være tændt og båret om halsen. 1. Sæt lydkablet i hovedtelefonindgangen på din lydafspiller, og start afspilleren. 2. Sæt den anden ende af lydkablet i lydindgangen på ComPilot. Lydstreamingen starter automatisk, og lydindikatoren lyser orange. AUDIO 16

17 Tryk kortvarigt på hovedknappen ( og genstarte streamingen. ) for at stoppe Du kan ikke skifte mellem høreapparaternes programmer via ComPilots hovedknap ( ), når lydkablet er tilsluttet. I ComPilot bekræfter streamingen via kabel efter aktivering (talebeskeder (VoiceAlerts) eller bip alt afhængigt af ComPilot-konfigurationen). 4.2 Musikstreaming via Bluetooth Hvis du har en lydkilde med Bluetooth-funktion (f.eks. en MP3-afspiller), kan du streame lyden trådløst til dine høreapparater. Hvis du vil bruge ComPilot sammen med en Bluetoothkompatibel lydenhed eller -sender, skal du først parre enhederne. Du kan finde uddybende oplysninger på side 56. Aktivering af Bluetooth-streaming: 1. ComPilot skal være tændt og båret korrekt. 2. Tænd den anden Bluetooth-enhed. 17

18 4. Brug af ComPilot som lydstreamer 3. På visse Bluetooth-enheder kan det være nødvendigt at trykke på "afspil". 4. Hvis enhederne er parret og tilsluttet korrekt, startes streamingen automatisk, og lydindikatoren lyser konstant blåt. Brug hovedknappen ( ) til at stoppe og genstarte Bluetooth-streamingen. Hvis du helt vil afbryde Bluetooth-streamingen, skal du slukke den anden Bluetooth-enhed eller deaktivere dens Bluetooth-funktion. I ComPilot bekræfter, at Bluetooth-streamingen er aktiveret (talebeskeder (VoiceAlerts) eller bip alt afhængigt af ComPilot-konfigurationen). I Du kan ikke skifte mellem høreapparatets lytteprogrammer med ComPilots hovedknap ( ), mens Bluetooth-enheden streamer. Du kan læse mere om fjernbetjeningen på side

19 power audio 4.3 Se tv Vi anbefaler, at du bruger den optimerede Phonak TVLink S-basestation til at se tv. Basestationen sikrer trådløs transmission med lav latens over en afstand på op til 30 meter. Den er udstyret med en knap til indstilling af lydstyrken og fungerer som ladestation for ComPilot. 19

20 4. Brug af ComPilot som lydstreamer 4.4 Justering af lydstyrken Tryk på ComPilots lydstyrkeknapper ( ) for at justere lydstyrken. J Tryk på ( ) for at skrue op for lydstyrken J Tryk på ( ) for at skrue ned for lydstyrken I Justering af lydstyrken på ComPilot svarer helt til at justere lydstyrken på høreapparaterne. Du kan også justere lydstyrken for det streamede lydsignal ved hjælp af lydstyrkeknappen på lydenheden (f.eks. mobiltelefon, MP3-afspiller, TVLink S-basestation). På den måde kan du skrue ned for høreapparatets lydstyrke ved hjælp af knappen minus ( ) under et telefonopkald i støjende omgivelser og samtidig skrue op for telefonens lydstyrke ved hjælp af lydstyrkeknappen på telefonen. I Hvis din høreapparatspecialist ikke har grupperet ComPilot med dine høreapparater, kan du kun bruge lydstyrkeknapperne ( ) til at justere lydstyrken for den streamede lyd og ikke for høreapparaterne. 20

21 5. Brug af ComPilot til telefonopkald 5.1 Indledning Din telefon skal være Bluetooth-aktiveret, og du skal udføre parrings- og forbindelsesprocedurerne (yderligere oplysninger på side 56), før du kan bruge ComPilot sammen med telefonen. Din stemme Den opkaldendes stemme høres her Den opkaldendes stemme Bluetooth Trådløst signal 21

22 5. Foretage et telefonopkald Hovedknappen ( ) har flere forskellige funktioner: J Du kan bruge den til at modtage og afslutte et telefonopkald. J Du kan bruge den til stoppe og genoptage streamingen fra en lydenhed. J Du kan bruge den som fjernbetjening (din høreapparatspecialist skal konfigurere ComPilot, så den kan bruges som fjernbetjening). Visse telefoner er konfigureret til at afspille tastetoner, SMS-meddelelseslyde og bekræftelsesbip på ComPilot. Hvis telefonen er konfigureret, vil: J Disse toner afbryde enhver aktiv lydstreaming i dine høreapparater. J Dine høreapparater eventuelt kortvarigt skifte til streamingtilstand, hvilket kan virke generende. I telefonens betjeningsvejledning kan du læse, hvordan du deaktiverer disse lyde. 22

23 I Bluetooth-opkald prioriteres altid højere end andre lydkilder på ComPilot. I Du kan ikke skifte lytteprogram på høreapparatet under et telefonopkald. I Du hører den opkaldendes stemme i begge høreapparater. 23

24 power audio 5. Foretage et telefonopkald Brug af ComPilot under telefonopkald Bluetooth-rækkevidden (den maksimale afstand mellem ComPilot og telefonen) er 5-10 meter. Hvis du kommer uden for rækkevidde, vil du miste forbindelsen eller opleve afbrydelser i lyden. Under et telefonopkald skal du bære ComPilot på normal vis som vist på figur a nedenfor. J I meget støjende omgivelser kan det være nødvendigt at tage ComPilot op til munden (figur b). J Sørg for, at du ikke blokerer de små mikrofonåbninger på siden med dine fingre eller tøj (figur c), og tal ikke ind i ComPilots forside (figur d). a b c d 24

25 5.2 Indgående opkald ComPilot skal være tændt, parret med telefonen og båret korrekt. Når du modtager et opkald på telefonen, lyser ComPilots lydindikator konstant blåt, og du vil høre ringtonesignalet i høreapparaterne. Forskellige ringetoner på ComPilot Telefonens ringetone bestemmes af ComPilotkonfigurationen og telefonens egenskaber. Ringetonen tildeles automatisk under den indledende parring med telefonen og kan ikke konfigureres. Hvis du parrer ComPilot med flere telefoner, får den anden og tredje telefon en anden ringetone. Der tildeles automatisk 3 forskellige ringetoner i alt. 25

26 5. Foretage et telefonopkald ComPilot meddeler også navnet på den opkaldende, som det vises på telefonens display (talende nummerviser ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi). Navnet hentes fra telefonens adressebog. I Bemærk, at denne funktion skal være understøttet af telefonen. Du kan få yderligere oplysninger i telefonens betjeningsvejledning eller ved at kontakte telefonleverandøren. I Sproget i en ny ComPilot er som standard indstillet til amerikansk engelsk. Din høreapparatspecialist kan indstille sproget for dig, så navnene udtales korrekt. Din høreapparatspecialist kan deaktivere den talende nummerviser, hvis du ønsker det. Modtagelse af indgående opkald Når du vil modtage et indgående opkald, skal du trykke kortvarigt på hovedknappen ( ) på ComPilot, når du hører ringetonen i høreapparaterne. Tal ind i ComPilot - ikke telefonen - under opkaldet. 26

27 Der går ca. 5 sekunder, inden du hører ringetonen i høreapparaterne. I Af sikkerhedshensyn skrues der ned for høreapparatets mikrofoner under telefonopkald og lydstreaming. I Der kan kun foretages ét telefonopkald ad gangen. Hvis der indgår et opkald til en anden telefon, ignoreres det, mens opkaldet pågår. klik 27

28 power audio 5. Foretage et telefonopkald 5.3 Foretage et telefonopkald Sørg for, at ComPilot og telefonen er forbundet via Bluetooth, som beskrevet på side 56. Indtast nummeret på telefontastaturet, og tryk på opkaldsknappen. Når der er oprettet forbindelse, hører du ringetonen i høreapparatet efter ca. 3 sekunder. Brug af trådløse telefoner (DECT) eller ældre telefoner, der kun understøtter profilen "Headset" Hvis telefonen kun understøtter profilen Headset (HSP), skal der oprettes forbindelse manuelt ved udgående opkald. Dette er ofte tilfældet med trådløse telefoner (DECT-standarden). I Hvis du bruger en telefon af denne type, blinker lydindikator muligvis ikke blåt, selvom telefonen er blevet parret. 28

29 1. Indtast nummeret på telefonen, eller vælg det i telefonbogen. 2. Tryk kortvarigt på knappen tilslut ( ), og vent 5 sekunder. 3. Opkaldsprocessen starter automatisk, og lydindikatoren lyser konstant blåt. Du hører eventuelt et bekræftelsesbip i høreapparaterne. 5.4 Afslutte et telefonopkald Du afslutter et telefonopkald via ComPilot ved at trykke kortvarigt på hovedknappen ( ). Opkaldet afsluttes, og høreapparaterne vender tilbage til det senest aktive program eller den seneste lydkilde (såsom lydindgangen). Du kan også afslutte et opkald på telefonen i stedet for på ComPilot. 29

30 5. Foretage et telefonopkald 5.5 Avancerede telefonfunktioner Afvisning af et opkald Hvis du ikke vil besvare et opkald, skal du holde hovedknappen ( ) på ComPilot nede i ca. to sekunder, indtil ringetonen stopper. Du kan også afvise opkaldet på telefonen. Ved tryk på knappen start ( ) afsluttes opkaldet, og høreapparaterne skifter til opstartsprogrammet. Din høreapparatspecialist kan konfigurere følgende funktioner på ComPilot. De aktiveres med et langt tryk (2 sekunder) på hovedknappen ( ) eller på tilslut ( ): I Telefonen skal understøtte disse funktioner. Du kan finde yderligere oplysninger i betjeningsvejledningen til telefonen. 1. Genopkald af sidst kaldte nummer Med et langt tryk på den relevante knap ringes der op til det sidst kaldte nummer. 30

31 2. Stemmestyret opkald Med et langt tryk på den relevante knap aktiveres stemmestyret opkald, så du ringe op ved kan sige personens navn højt i stedet for at indtaste nummeret. I Når du bruger to telefoner samtidigt ("Multi Point"), kan du kun bruge stemmestyrede opkald på den sidst parrede telefon. 3. Parkér opkald Du kan parkere et aktivt telefonopkald med et langt tryk på den relevante knap. Den opkaldende bliver på linjen, men der overføres ingen lyd, og høreapparaterne skifter til det senest aktive lytteprogram. På den måde kan du føre en samtale med en anden person, uden at personen i røret kan høre samtalen. 4. Overfør opkald Med et langt tryk på den relevante knap overføres opkaldet til telefonen. Du kan da give telefonen til en anden. Dine høreapparater skifter tilbage til det senest aktive lytteprogram. 31

32 5. Foretage et telefonopkald Når du har parkeret eller overført et opkald, kan du med enten et kort tryk på hovedknappen eller et langt tryk på den pågældende knap flytte opkaldet tilbage til ComPilot og fortsætte opkaldet via dine høreapparater. 5.6 Brug af den eksterne mikrofon Brug den eksterne reversmikrofon "MC1", hvis du bærer ComPilot under tøjet. 1. Slut 3,5 mm-mikrofonstikket til lydindgangen på ComPilot. Herved slås de interne mikrofoner i ComPilot helt fra. 32

33 2. Ved hjælp af clipsen kan du sætte den retningsuafhængige mikrofon fast tæt på munden. 3. Læg halsslyngen om halsen, og tænd ComPilot. Jakker mv. påvirker ikke den trådløse forbindelse til dine høreapparater. 5.6 Tastelås For at undgå at trykke tilfældigt på hovedknappen: Tryk kort på Tilslutnings- og Hjemknappen samtidig for at låse eller låse hovedknappen op. Når hovedknappen er låst, vil det ikke have nogen effekt at trykke på den. Alle andre knapper er upåvirkede. I At modtage et opkald er stadig muligt. I Strømindikatoren vil blinke rødt 3 gange hvis der trykkes på hovedknappen i låst tilstand. 33

34 6. Brug af ComPilot som fjernbetjening Vigtigt: Fjernbetjeningsfunktionen i ComPilot findes kun i trådløse Spice Generation, Spice+ og Quest høreapparater. Streamingfunktionen findes i alle trådløse høreapparater. Kontakt din høreapparatspecialist for at få flere oplysninger. I Høreapparatspecialisten skal aktivere fjernbetjeningsfunktionen, før den kan bruges. ComPilot kan bruges som fjernbetjening på to måder J Når begge ender af halsslyngen er tilsluttet, og ComPilot bæres om halsen. Du kan bruge fjernbetjeningsfunktionen, så længe der ikke streames lyd. 34

35 J Når halsslyngen er helt frakoblet, og ComPilot betjenes inden for armslængde. Det er ikke muligt at streame indhold i denne konfiguration. Sørg for, at ComPilot er tændt. Justering af lydstyrke/flexcontrol (tilvalg) Ved hjælp af FlexControl kan du opnå større klarhed og komfort i forskellige lyttesituationer (tilvalg på udvalgte høreapparater). Tryk på lydstyrkeknappen ( ) på ComPilot for at justere funktionen: J Tryk på ( ) for at skrue op J Tryk på ( ) for at skrue ned 35

36 6. Brug af ComPilot som fjernbetjening Programskifte Brug hovedknappen ( ) til at skifte lytteprogram på høreapparatet. Du kan kun skifte lytteprogram på høreapparatet, når al streaming er afbrudt. Tryk på startknappen ( ) for at vende tilbage til høreapparaternes opstartsprogram og lydstyrke. Hold startknappen ( ) nede (> 2 sek.) for at vælge et foretrukket program (konfigureres af høreapparat-specialisten). Det første program, der sendes efter tænding af ComPilot, er det første program efter opstartsprogrammet. 36

37 Yderligere oplysninger om fjernbetjening: J Dine høreapparater kan bippe for at bekræfte, at dit valg nu anvendes. J Begge høreapparater kontrolleres samtidigt. J Bed din høreapparatspecialist om at udskrive din personlige ComPilot-rapport. J De tilgængelige lytteprogrammer og lydstyrkeniveauer indstilles af din høreapparatspecialist. J Strømindikatoren lyser, når du trykker på en ComPilot-knap. Grøn indikerer, at der er tilstrækkeligt strøm på ComPilot-batteriet. Rød indikerer, at batteriet skal oplades. I 2 minutter efter frakobling af halsslyngen slukker begge indikatorlamperne, og ComPilot afbryder Bluetooth for at spare strøm. Funktionsafstand Hvis ComPilot bruges som en håndholdt fjernbetjening (uden halsslynge) J Maks. afstand 80 cm J Hold ComPilot som vist 37

38 7. Brug af ComPilot med FM ComPilot kan bruges sammen med FM-udstyr fra Phonak. 1. Placér FM-senderen i nærheden af lydkilden, og tænd den. 2. Tænd om nødvendigt FM-modtageren. 3. ComPilot skal være tændt og båret korrekt. 4. Slut FM-modtageren til ComPilot via FM-indgangen som vist på billedet. Når der modtages et FM-signal, vil du høre FMmeddelelsestonen for streaming i høreapparaterne. FM-meddelelsestonen svarer til en telefonringetone. Håndtering af FM-signalet under FM-meddelelsestonen: J Acceptér: Tryk kortvarigt på hovedknappen ( ). J Sæt i venteposition: Tryk på hovedknappen ( ) i 2 sekunder. J Ignorér FM-meddelelsestonen: FM sættes automatisk i venteposition efter 20 sekunder. 38

39 Tryk kortvarigt på hovedknappen ( ) for midlertidigt at stoppe FM-streamingen. Hvis en FM-streaming stoppes midlertidigt, holdes den automatisk i baggrunden og kan genstartes, så længe der er et tilgængeligt FM-signal, ved at trykke kortvarigt på hovedknappen ( ). I Du kan ikke skifte lytteprogram på høreapparatet med hovedknappen ( ), mens der modtages et FM-signal. ComPilot afspiller en bekræftelseslyd, hver gang streaming via FM aktiveres, og lydindikatoren lyser orange. J ComPilot udsender et kort alarmsignal under FMstreaming, hvis den mister FM-signalet i 45 sekunder, og derefter hvert 15. minut. J Hvis ComPilot mister FM-signalet i mere end 15 minutter, genstarter meddelelsestonen, når der igen modtages et FM-signal. Hvis du helt vil deaktivere FM-funktionen, skal du tage FM-modtageren ud af ComPilot. 39

40 8. Uddybende oplysninger Dette afsnit indeholder uddybende oplysninger om følgende emner: 8.1. Forskellige måder at bære ComPilot på 8.2. Håndtering af flere indgangssignaler til ComPilot 8.3. Nulstilling af ComPilot 8.4. Oversigt over indikatorer 8.5. Introduktion til Bluetooth 8.6. Konfiguration af Bluetooth 8.7. Talende nummerviser 8.8. VoiceAlerts: hørbar ComPilot-status 40

41 power audio 8.1 Forskellige måder at bære ComPilot på Standard For at du kan få fuldt udbytte af streameren og fjernbetjeningsfunktionen, anbefaler vi, at du bærer ComPilot om halsen. Under opkald registreres din stemme kun, når ComPilot ikke er tildækket af tøj. Håndholdt fjernbetjening Hvis du kun vil bruge ComPilot som fjernbetjening, kan du holde og betjene den i hånden. Halsslyngen skal i så fald frakobles. Under tøjet Hvis du bærer ComPilot under tøjet under et telefonopkald, skal du bruge den eksterne Phonak mikrofon "MC1" (ekstra udstyr). 41

42 8. Uddybende oplysninger 8.2 Håndtering af flere indgangssignaler til ComPilot Når en lydkilde er tilsluttet via ComPilot, aktiverer høreapparaterne automatisk særlige programmer. Din høreapparatspecialist kan finjustere op til 4 automatiske programmer. Du kan have flere aktive lydkilder tilsluttet ComPilot: J To Bluetooth-enheder (f.eks. telefon og TVLink S-basestation). J Én lydindgang (3,5 mm lydstik). J Én FM-modtager. Talebeskeder (VoiceAlerts) og lydindikatoren informerer dig om de forskellige indgangslyde. Du kan se en oversigt over de forskellige lydindikatorfarver under streaming på side

43 En lydkilde betragtes som "tilsluttet" ComPilot, når: J Lydstikket er isat (med eller uden lydsignal). J En FM-modtager er isat og modtager et FM-signal. J En Bluetooth-musikkilde streamer musik eller er midlertidigt stoppet. J En Bluetooth-telefon er parret og inden for rækkevidde. I Telefonopkald har altid førsteprioritet. Du hører ringetonen, selv når du lytter til andre lydkilder via kabel, Bluetooth eller FM. Hvis du afviser eller afslutter opkaldet, genoptages lydstreamingen. I Du kan ikke skifte lytteprogram på høreapparatet ved hjælp af hovedknappen ( ), så længe en lydkilde er tilsluttet ComPilot. I De fleste Bluetooth-telefoner opretter forbindelse til ComPilot både som en telefon og en musikafspiller. Hvis du vil lytte til musik, skal du starte den via telefonen - det kan ikke gøres fra ComPilot. 43

44 8. Uddybende oplysninger Vælge en af flere kilder ved hjælp af ComPilot Når der kun er én lydkilde (f.eks. en Bluetoothsender), kan du ved tryk på hovedknappen ( ) midlertidigt stoppe eller genoptage afspilningen. Er der flere forskellige lydkilder, kan de aktiveres en efter en ved tryk på hovedknappen ( ). Ved hvert tryk skifter ComPilot til den næste tilsluttede kilde i en fastlagt rækkefølge. FM Eurostik 3,5 mm stik Senest aktive lytteprogram Bluetoothmusik 1 Bluetoothmusik 2 J Hvis en bestemt kilde ikke er tilsluttet, skifter ComPilot videre til den næste kilde. J Når du skifter videre fra den sidst tilsluttede kilde i rækkefølgen, stopper streamingen, og høreapparaterne genaktiverer det senest aktive lytteprogram. Dette angives via biplyde. J Alle tilsluttede lydkilder har en fast plads i rækkefølgen som vist på billedet. 44

45 Tryk kortvarigt på hovedknappen ( ), indtil du når den ønskede lydkilde. ComPilot meddeler dig den aktive lydkilde, efterhånden som du skifter lydkilde (VoiceAlerts). Midlertidigt stop af streaming Hvis du vil afbryde streamingen midlertidigt, f.eks hvis du skal føre en samtale, skal du trykke kortvarigt på hovedknappen ( ) på ComPilot, indtil du hører bippet for det senest aktive akustiske lytteprogram på høreapparatet. Når du vil genoptage streamingen, skal du trykke kortvarigt på hovedknappen ( ), indtil du når den ønskede lydkilde. I Høreapparaternes opstartsprogram vælges altid, når du trykker på knappen start ( ) uafhængigt af lydkilderækkefølgen. 45

46 8. Uddybende oplysninger Stoppe streamingen Hvis du helt vil stoppe lydstreamingen, skal du stoppe Bluetooth-lydafspillerne og fjerne lydkablet eller FMmodtageren. Afbrydelse af streaming For at undgå streamingafbrydelser skal du sørge for at bære ComPilot om halsen i halsslyngen og holde Bluetooth-enheden inden for den anviste rækkevidde. Streamingen kan blive afbrudt i følgende situationer: J Hvis ComPilot er for langt fra høreapparaterne under streamingen, f.eks. hvis du ikke bruger halsslyngen, eller hvis du har taget kablet til halsslyngen ud. J Hvis høreapparaterne ikke bæres korrekt, f.eks. hvis de vender forkert. J Hvis Bluetooth-signalet er uden for rækkevidde. J Hvis Bluetooth-senderen er blokeret, f.eks. hvis du har en mobiltelefon i baglommen. 46

47 I disse situationer mister høreapparaterne lydsignalet. Hvis lydsignalet er væk i mere end ca. 5 sekunder, skifter høreapparaterne automatisk til det senest aktive lytteprogram. 8.3 Nulstilling af ComPilot Hvis ComPilot ikke reagerer, skal du: 1. Flytte ComPilots tænd/sluk-knap til positionen TÆND. 2. Samtidigt holde knapperne ( ), ( ) og ( ) nede i 2 sekunder. 3. Flytte ComPilots tænd/sluk-knap til positionen SLUK. 4. Vente 5 sekunder. ComPilot er nu nulstillet og fungerer som normalt, når den tændes. I Bluetooth-parringer, konfigurationsstatus og grupperingen til høreapparaterne bevares efter nulstillingen. 47

48 8. Uddybende oplysninger 8.4 Oversigt over indikatorer Indikatoren giver følgende nyttige oplysninger: Strømindikator Oplader Opladet og fuldt batteriniveau Konstant rød audio Konstant grøn power Ved tænding Ved slukning Batteri over 20 % Batteri under 20 % audio Grøn i 2 sekunder power Rød i 2 sekunder* Blinker grønt** Blinker kortvarigt rødt** * Når du slukker ComPilot, blinker strømindikatoren muligvis rødt, mens ComPilot afbryder alle Bluetoothenheder. ** Hvis halsslyngen er frakoblet ComPilot, vises batteriniveauet kun under opstart, opladning, og når du trykker på en knap. 48

49 I Efter frakobling af halsslyngen går ComPilot i slukningstilstand efter 2 minutter, og strømindikatoren slukkes. Kun fjernbetjeningsfunktionerne kan bruges, når halsslyngen er frakoblet. Batteristatus Farven på strømindikatoren indikerer ComPilotbatteriets status. Den grønne strømindikator indikerer, at batteriniveauet er over 20 %. Den røde strømindikator indikerer, at batteriniveauet er under 20 %. Der er mindre end 1,5 times streaming tilbage, og batteriet bør oplades. 49

50 8. Uddybende oplysninger Lydindikator Halsslyngen skal altid være tilsluttet under streaming. Streaming via kabel eller FM Konstant orange audio power Bluetooth-telefon eller Konstant blå -musikstreaming 1 Bluetooth-enhed Kort blink, blå tilsluttet 2 Bluetooth-enhed Dobbeltblink, blå tilsluttet Under et telefonopkald Bluetooth-parring Lydtemaet afspilles Konstant blå Meget hurtige blå blink Konstant violet I Indikatoren for Bluetooth-parring lyser, selvom halsslyngen er frakoblet. 50

51 I Lydindikatoren forbliver orange under streaming via kabel eller FM uafhængigt af Bluetooth-forbindelsens status. 8.5 Introduktion til Bluetooth Hvad er Bluetooth? Bluetooth gør det muligt for enheder, såsom mobiltelefoner eller trådløse telefoner, bærbare og stationære computere, at kommunikere trådløst med hinanden. ComPilot understøtter Bluetooth, så lyden kan modtages trådløst fra forskellige lydenheder og sendes videre til dit høreapparat. Du kan eksempelvis modtage telefonopkald direkte i dine høreapparater eller lytte til en tv-udsendelse via TVLink S-basestationen. Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth på 51

52 8. Uddybende oplysninger Hvilke Bluetooth-enheder kan jeg bruge med ComPilot? For det første skal du sikre at den enhed, du ønsker at anvende, understøtter Bluetooth: Se efter dette symbol på selve enheden eller i den tilhørende betjeningsvejledning. For det andet er de tilgængelige brugsområder for en Bluetooth-enhed defineret af enhedens "profiler". Den enhed, du ønsker at bruge med ComPilot, skal understøtte de relevante Bluetooth-profiler. Disse kan variere, alt efter hvad du ønsker at gøre med din ComPilot: J Din telefon skal understøtte enten profilen "headset" eller profilen "håndfri" (HSP/HFP), for at du kan modtage telefonopkald J Den skal understøtte profilen A2DP/"Stereoheadset", for at du kan høre musik i stereo via mobiltelefonen eller pc'en. J PBAP-profilen (Phone Book Access Profile) indikerer, om talende nummerviser vil fungere eller ej. Du kan finde disse oplysninger i betjeningsvejledningen til telefonen eller i kompatibilitetsguiden på: 52

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning Lydstreamer og fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Air II Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din ComPilot Air II at kende 6 2.1 Oversigt 7 3. Sådan kommer du i gang 8 3.1 Klargøring af strømforsyningen 8 3.2

Læs mere

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning Phonak PilotOne II Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Beskrivelse 5 3. Sådan bruges Phonak PilotOne II 6 3.1 Isætning af et nyt batteri 6 3.2 Tænd og sluk 7 3.3 Sådan holdes PilotOne II 7 3.4

Læs mere

Phonak ComPilot II. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot II. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot II Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din ComPilot II at kende 6 2.1 Oversigt 7 3. Sådan kommer du i gang 8 3.1 Klargøring af strømforsyningen 8 3.2 Opladning

Læs mere

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning Fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige oplysninger: Læs dette før første betjening af din Phonak PilotOne-fjernbetjening 6 Advarsler 6 Oplysninger om produktsikkerhed 8 3.

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Phonak RemoteMic. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteMic. Betjeningsvejledning Phonak RemoteMic Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din RemoteMic at kende 6 2.1 Beskrivelse af enheden 7 2.2 Kompatibilitetsbemærkning 8 2.3 Bemærkning om streamingstabilitet

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning Basisenhed med icom Betjeningsvejledning Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Repræsentant for EU: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.dk www.phonak-butik.dk

Læs mere

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basestation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basestation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot Phonak AccessLine Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste nye generation af høreapparater er baseret på disse erfaringer. Denne forståelse

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning Phonak RemoteControl App Betjeningsvejledning Sådan kommer du i gang Remote Control App er udviklet af Phonak, som er en af verdens førende virksomheder inden for høreteknologi. Læs denne betjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din Roger MyLink at kende 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivelse af enheden 7 2.3 Indikatorlys 9 3. Sådan kommer du i gang 14 Trin 1. Oplad

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Basestation. Betjeningsvejledning

Basestation. Betjeningsvejledning Basestation Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær dit TVLink S at kende 6 3. Introduktion 11 Trin 1. Installation af strømforsyningen 11 Trin 2. Tilslutning af TVLink S-basestationen 12 Trin

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Producent: Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Schweiz

Producent: Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Schweiz Producent: Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Schweiz 029-0276-08/V1.00/2013-09/A+W Phonak AG Alle rettigheder forbeholdes Repræsentant i Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42-44

Læs mere

Roger Table Mic. Betjeningsvejledning. Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland. www.phonak.dk

Roger Table Mic. Betjeningsvejledning. Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland. www.phonak.dk 029-4004-02/V1.00/2016-01/SH Phonak AG Alle rettigheder forbeholdes Roger Table Mic Betjeningsvejledning Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland www.phonak.dk Indhold 1. Velkommen

Læs mere

Vejledning til Unitron utv 2

Vejledning til Unitron utv 2 Vejledning til Unitron utv 2 Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron utv 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning / / CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Clip-On Mic at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Clip-On Mic 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys

Læs mere

Phonak AccessLine. mypilot. Produktoplysninger om trådløst digitalt tilbehør og fjernbetjeninger. Phonak ComPilot kommunikation og kontrol

Phonak AccessLine. mypilot. Produktoplysninger om trådløst digitalt tilbehør og fjernbetjeninger. Phonak ComPilot kommunikation og kontrol Yd * F ** In Gr Phonak AccessLine Produktoplysninger om trådløst digitalt tilbehør og fjernbetjeninger ComPilot TVLink -basestation Phonak AccessLine er udviklet specielt til at forbedre de trådløse tilkoblingsmuligheder

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Din umic. Tak. Høreapparattilpasser: Telefonnummer: Serienummer for umic: Garanti: Købsdato:

Din umic. Tak. Høreapparattilpasser: Telefonnummer: Serienummer for umic: Garanti: Købsdato: Vejledning til umic Tak Tak, fordi du har valgt Unitron umic. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi er i tæt samarbejde med høreapparatspecialister med henblik på at udvikle

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning I-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtigt: Læs dette, før du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 7 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Artone 3 Bluetooth Max

Artone 3 Bluetooth Max ARTONE KOMMUNIKATIONSLØSNINGER DK BRUGSVEJLEDNING Artone 3 Bluetooth Max Introduktion Artone 3 teleslynge er udviklet til at etablere en forbindelse med Bluetooth kompatible mobiltelefoner. Når Artone

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk.

easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Før du starter 4 easytek dele 4 Kompatible høreapparater 5 Oversigt 6 Sådan kommer du i gang 8 Oplader 8 Sådan bærer du

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste ny generation af høreapparater er baseret på disse

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning I-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtigt: Læs dette, før du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 7 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

Vejledning til fjernbetjening 2

Vejledning til fjernbetjening 2 Vejledning til fjernbetjening 2 Tak Tak, fordi du har valgt en fjernbetjening 2 til dit Unitron høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi er i tæt samarbejde med

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Betjeningsvejledning 0682!

Betjeningsvejledning 0682! Betjeningsvejledning 0682! 2 Indhold Velkommen 6 Beskrivelse 8 Tilbehør til icom 9 Introduktion 10 Opladning af batteri 10 Brugsstid 11 Batteristatus 12 Tænd og sluk for icom 12 Sådan bæres icom 14 Indikatordæksel

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer primax tilbehør Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag. Følg børnene til skole om

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer primax tilbehør Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag. Følg børnene til skole om

Læs mere

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning Bag-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs sikkerhedsoplysningerne, før du tager høreapparatet i brug første gang 6 Advarsler 6 Oplysninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere