fra fisk~riair~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~riair~ktør~n"

Transkript

1 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, ' i 96 og i 95. Det samlede skreikvantum stiller sig iaar sammenlignet med de to fore- 0stlandsfisket hadde en uke fangst 2 maal, hvorav til Kristiansand 9 maal og ialt er iaar opfisket 808 maal til en værdiav ca kroner. S gaaende aar saaledes: KREFSKERERNE hadde en. ukefangst av 2.0 mill. stk. mot Veiret. Meteorologiske observatoi samme uke ifjor.8 mill. For Fin-, l rium beretter: markens vinterfiske mangler opgave Total mill. stk Sydkysten har hat østlige og' nordefter februar, men da opsynet under ~a7t:f: : ::::::::::::::!:~ ~:~ 3i:~ østlige vinde, friske de første 2-3 loddefisket trær i virksomhet den 8 Damptran hl dage, senere meget svake. april vil der bli mere regelmæssige Lever Vestkysten har hat sydostlige vinde, beretninger hver uke. For Tromsø Rogn svak eller laber bris~ ikke saa sjelden amt er ialt kun opfisket stk Sildefisket paa Vestkysten~ vindstille. mot ifjor og i 96 sidste uke blev der opfisket 000 Nordlandskysten har hat svake For Yttersiden og Helgeland-Salten maal garnsild og 4000 maal notsild østlige eller sydostlige vinde (landforeligger ingen opgave for sidste og i Stavanger amt blev der omkring synning) den hele uke. Lofoten uke, men fisket i disse steder ansees Espevær opfisket 000 maal garnsild. let bris av SVeller S. nærmest avsluttet. Nordre Bergenhus blev der i Brem- Finmarkskysten 'har hat SVeller nden Lofotens opsynsdistrikt blev anger optat 270 maal sild. Den sam- vest, svak eller laber som oftest, men i sidste uke kun opfisket 0.9 mill. stk. lede ukefangst blev saaledes 6270 sterk kuling i Vardø mandag og mot 0.9 ifjor,.3 i 96 og.5 i maal. tirsdag. 95 i tilsvarende uker. alt er op- Det samlede parti under sildefisket fisket 5.2 mill. stk. mot 7.6 ifjor, paa Vestkysten til 6 april stiller sig tdtgrammtr. 2.0 i 96 og 9.4 i 95. sidste iaarsammenlignet med ifjorsaaledes: uke sluttet 343 baater fisket i Lofoten, hvorav de fleste antages at reise til loddefisket i Finmarken. Ved ukens slutning var belægget i Lofoten 492 baater mot 5272 ifjor, 5365 i 96 og 345 i 95. Det hovedsagelige fiske foregaar nu i Vestlofoten, hvor baatantallet er 397. Vikten blev ukefangsten kun stk. mot i 97 og i 96. Fisket for Sklinna er sluttet og opsynet hævet. Fosen er i uken opfisket stk. og i Romsdals amt var ogsaa fisket meget smaat de fleste steder. Ukefangsten blev stk. mot ifjor og stk. i 96. alt er i amtet opfisket stk. mot ifjor,.0 mill. i 96, 2.5 i 95 og 9. mill. i 94. Nordre Bergenhus amt blev ukefangsten ubetydelig, kun stk. og den samlede fangst er nu l stk. mot i maal maal Total Herav garnsild l notsild ostlandsfisket. pslag 7. 8/4: 0stlandsfisket hadde en ukefangst av 2 maal sild, hvorav til Kristiansand 9 m aal. dag til Kristiansand 0 baatlag alt 40 maal garnsild og 40 maal notsild, pris 36 kroner. pslag 7. 9/4: 0stlandsfisket. Til Kristiansand idag 8 baatlag med tilsammen 30 maal pris 36. ' Fisket i S. distrikt.. l l Do. i N. Bergenhus Vestkystfisket. Total saltning l pslag 9. Haugesund 6/4: forløpne 96 var tl'l omtrent samme.tl d uke optat i Søndre Bergenhus 000 maal garn og maal notsild samt 2500 torsk og opfisket maal, i 95 5(0000 sei, i Stavanger 000 maal garnsild omkring Espevik) samt 5000 torsk og , i og i 93 sei. Av silden 5000 maal iset, resten saltet maal. Fisken helst til hjemmeforbruk. Buvik. Værdien av sildefisket paa Vest- pslag 9. Moldøen 6/4: Fra Bremangerpollen meldes denne uke opfisket 270 maal kysten er beregnet til ca sild hvorav saltet til handelsvare 50 maal, kroner mot kr. i 97 og resten hjemmeforbrukt. Totalkvantum for kr. i 96. amtet: maal. psynschefen. Storsildfisket. Halten-Sulen er i sidste uke opfisket 323 maal storsild, hvorved det samlede parti er forøket til maal, hvorav saltet maal. Skreifisket. pslag 24. Aalesund 3/4: Deltagelsen i torskefisket omtrent uforandret undtagen for Borgundfjordens vedkommende hvor endel allerede '. har sluttet paa grund av daarligt

2 ._~,._._' L.,,.~~~_,_.._...~._ 00 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 0 april 98 fiske. Fra de nordligste distrikter i amtet meddeles fremdeles om yderst daarlig fiske for Aalesund og omliggende strøk har fangsterne lørdag og igaar været paa garn, dampskibe 600-4C, motorbaaterne Likesaa for Søndre Søndmøre garn Linebruket har i paaskeuken været helt indstillet mest paa grund av agn mangel. Paa rykk har fangst erne lørdag og igaar været fra pr. baat ingen større ansamling har de sidste dage fundet sted paa Lestabogen da fiskeriet der har været smaat. Borgundfjorden-Hessafjorden har fangst erne de sidste dage været ~20-50 optil 50, veiret er nu ualmindelig fint. Det ser nærmest ut som fisken er paa vei utover fra land, bedste fangsterne har været gjort langs Eggen utover fra Lesten paa nordsiden av Breisunddypet. psynschefen. pslag 24. Aalesund 6/4: Fiskepartiet stk. skrei, rogn 4345 hl., medicintran 2908 hl. og 45 hl. lever. psat til andre transorter. Herav opfisket paa Nordmør stk. skrei, rogn 776 hl., medicintran 330 hl. Romsdal stk. skrei, rogn 34 hl., medicintran 98 hl. Søndmøre stk. skrei, 3435 hl. rogn. og 2480 hl. medicintran, leverholdighet gjrn 450, line 550, tran damptran, 0 hl. lever. Totalkvantum : torsk, sei, 59 hl. damptran, 0 hl. bruntran, 25 hl. lever, 5 hl. rogn, av fisken er 5000 hjemmeforbrukt, 8000 forseilet, resten saltet, Bremangerpollen denne uke kun smaa garn ut for Grotte optil 2q. Ukekvantum : 7600 torsk, totalkvantum torsk, 74 hl. damptran, 5 hl. rogn, er medgaat til torvhandel og hjemmeforbruk, resten tilvirket klipfisk. Al rogn saltet og al lever dampet. Fisket ansees for avsluttet. Selj e: Ukekvantum : Leikanger - Honningsvaag Drage og Selje torsk, 33 hl. damptran, 20 hl. rogn. Totalkvantum : torsk, sei, 44 hl. damptran, 374 hl. rogn, fisk og rogn saltet. Kalvaag. Denne uke intet nævneværdig fiske, total kvantum torsk, 200 sei, hvorav til hjemmeforbruk 6500, resten tilvirket klipfisk, 33 /2 hl. damptran, 33 hl. rogn. Totalkvantum amtet torsk, sei, av fisken er medgaat til hjemmeforbruk, 2200 til hermetikfabrik, 8000 forseilet, resten tilvirket klipfisk hl. damptran, 5 hl. bruntran, 25 hl. lever, 2504 hl. rogn, hvorav til hermetikfabrik 40 hl. psynschefen. pslag -27. Trondhjem 6/4: Amtets samlede fiskeparti 305 tusen, dampmedicintran procent garn 44, liner 43. Rundfiskpris: Garn 279, lever 324, rogn 534. Priser: Fisk , line.0, leverpris 80-. Denne uke 40, lever 70-85, rogn ypperlig fint veir.. Samtlige motorbaater som Stiftamtmanden, endnuhar olje deltar i torskefisket, som for pslag 28. Sørgjæslingerne 7/4: Vikten Søndmør og Romsdalsværene har forbedret sig fisket 7/4 8. Fiskepartiet 33000, hvorav litt, om end fisket maa siges at være smaat ubetydelig hængt, damptran 52, rognpartiet og ujevnt. Dagsfangsterne har været paa garn 29, kilopris 33-35, leverpris 80-90, rognmed dampskibe , motorbaater 50- pris 0-5, fredag, lørdag opul 80. Sklinna- 600, liner 200~-600, paa rykk Borgundfjorden har fangsterne været 5-40, fisket 6/4 8, fiskepartiet 2000, hvorav p hængt og 3000 stykker iset, dampmesteparten av de tagerne der slutter. aa tran 3, lever 63, rogn 255, fisket slut og Lestabugten smaat. Bedst langs eggen paa opsynet hævet. Hals. nordre side av Breisunddypet.. psynschefen. pslag 30. Svolvær 4/4: Lørdag gjennemsnitlig garn: Skroven-Kabelvaag-Reine pslag 25. Moldøen 3/4: Fra Vaagsvaag 00, Hopen 90, Henningsvær-Ure 40, Stamgarnbaater igaar, Bremangerhavet , sund 60, Nufsfjord 400, Sund 200, Sørvaagen utfor Hesten og Kvalheimsviken , 80. Linebaater: Skroven-Stamsund 70, smaagarn paa Torskangerpoll , samt- Kabelvaag 40, Hopen 00, Henningsvær 60, lige 3 nætters fangster, leverholdighet 30- Ure 00, Nufsfjord 20, Sund-Reine 20, Sør- 350, tranprocent 45-48, fiskevegt vaagen 70. Lineskøiter: Henningsvær Priser: Rundfisk 0-00, lever 90, rogn Sund 80; Stamsund 90, Ure 00, Nufsfjord forretningsløs, mindre deltagelse de sid ste 250, Reine 200, Sørvaagen 50. Mandag: Garn dage. Sund 400, Reine 300, Sørvaagen 20. Line- Fra Raudeberg: ntet fiske paa grund av baater: Sund 30, Reine 00, Sørvaagen 80. paasken. Selje: Torskefisket i avtagende i Lineskøiter: Sund 320, Reine 250, Sørvaagen Skarafjorden pr. baat, Leikanger- 70. Tirsdag: Garn, Brettesnes 40, Skroven Honningsvaag og Drage , leverhol- 70, Hopen-Henningsvær 80, Nufsfjord 90, dighet 400, fettprocent 40, fiskevegt sløiet 300, Sund 220, Reine 50, Sørvaagen 20, Værøy 60, belæg uforandret, 6- damperier i arbeide nu. Røst 280. Linebaater : Brettesnes 30, Skro Bremangerpollen : dag første trækning siden ven~-kabelvaag-stamsund-ure-værøy 40, skjærtorsdags aften, smaabaater Bremanger- Hopen 00, Henningsvær-Balstad 70, Nufspollen idag -4, 2 motorbaater 20-60, de fjord-sund 80, Reine 90, Sørvaagen 60, Linefleste fiskere slutter op og fisket ansees for- skøiter: Brettesnes--Skroven 30, Kabelvaag saavidt slut. Kalvaag: Torskefisket her an- 0, Henningsvær 00, Stamsund-Balstad 200, sees slut, nogen garnbaater idag Frøysjøen 7 Ure--Reine 50, Nufsfjord 80, Sund-Sør --50 fisk. Fremmedfiskerne hjemreist, hjemme- va agen 300, Værøy 40, Røst 20. Fiskepris fiskerne lægger iland. Kinn: Lørdag in- usløiet 80-25, kilovis 25, leverpris 90-2, gen trækning, idag garnbaater Rekstagrunden rognpris Utvalgsformand næsten alt sei. Rundfiskpris : Torsk / F l, sei 55, leverpris ukjendt, rognholdighet pslag 30. Svolvær 6 4: iskepartiet leverholdighet : Torsk , sei stk., hvorav stk. hængt, 000, fiskevegt , liten deltagelse, leverpartiet 52, dampmedicintran 4982, rognkun endel hj' emmefiskere. psynschefen. partiet 6677 hektoliter, leverholdighet ,' tran pro cent 40-50, fiskevægt pslag 25. Moldøen 6/4: Fra Vaagsvaag Fiskepris: Sløiet 80-90, usløiet 05-26, ukekvantum torsk, alt saltet, 46 hl. kilovis 25-27, leverpris 90-20, rognpris damptran, garnfisket ansees nu for slut. Line- 0-20, baatantal 492, hvorav 48 garnbaater igaar Rundfiskpris o. baater, 76 doryer, fra 8 seilskøiter, 454 Totalkvalltum: torsk, hvorav hjemme- motorbaater, Henningsvær 35, Vestlofoten forbruk 7200, til hermetik 2200, resten til- 397, Værøy-Røst 40, kjøpefartøier 25, virket klipfisk. 39 hl, damptran, 046 hl. hvorav 5 Henningsvær, 25 Vestlofoten, 0 rogn, hvorav til hermetikfabrikker 40 hl. Værøy-Røst. nsdag gjennemsnitlig garn Raudeberg: nsdag garnbaater torsk, Brettesnes-Skroven-Reine 40, Kabelvaag 80, torsdag 50-50, fredag paa liner _ Henningsvær-Nufsfjord 50, Sund 30, Sørpaa gam 50-50, ukekvantum torsk vaagen 0, Røst, linebaater, Skroven-Værøy saltet, 20 hl. damptran, totalkvantum , Kabelvaag-Balstad 30, Hopen-Stamtorsk, 9 hl. rogn, 257 hl. damptran. Kinn: sund 40, Henningsvær 90, Nufsfjord 50, Sund Garnbaater torsdag Kinnhavet , fre- 80, Reine 20, Sørvaagen 60. Lineskøiter: dag , lørdag mest sei. Brettesnes 40, Kabelvaag 80, Ure 50, Bal Rundfiskpris: Torsk 00-0, sei stad 80, Nufsfjord 60, Sund 200, Reine 00, Ukekvantum: 8600 torsk, 5074 sei, 39 hl. Sørvaagen 50, Røst 20, torsdag, garn, Skroven-Sørvaagen 0, Hopen-Henningsvær 40, Stamsund 30, Ure-Nufsfjord-Røst 80, Balstad-Reine 50, Sund 90. Linebaater: Brettesnes-Hopen 30, Skroven 0, Henningsvær 70, Stamsund-Reine 50, Ure-Balstad-Nufsfjord-Sund 40, Sørvaagen 60. Lineskøiter: Henningsvær - Ure-Reine- Sørvaagen 00, Balstad 80, Nufsfjord 80, Sund 30, Røst 20, fredag, garn, Risvær 20. Skroven 60, Kabelvaag--Reine 50, Hopen-Ure-Nufsfjord -Røst 80, Heningsvær 40, Sund 90, Sørvaagen 0. Linebaater: Risvær-Hopen-Henningsvær 50, Brettesnes-Kabelvaag 20, Henningsvær 0, Stamsund 90, Ure--Balstad 30, Nufsfjord-Værøy 40, Reine 60, Sørvaagen 00. Lineskøiter: Henningsvær 90, Stamsund 00, Balstad 30, Nufsfjord 60, Sund 50, Reine 80, Sørvaagen 230, Røst 20, idag godveir. Utvalgsformand. pslag 3. Tromsø 6/4: Torsken: Ukepartiet 5 230, hvorav saltet 2400, iset 4260, hængt 24570, hyse 20 iset. Brosme 530, hvorav saltet 330, resten iset, damptran 4 hl., rogn 7 hl., fiskepris 25-30, lever 60-80, rogn 5-20, belæg som før. Karlsøy: Siden sidste beretning torsk, hvorav saltet 9725, iset 250, forbrukt 500. Damptran 2 hl., lever 5 hl., rogn 2 hl. Pris: Fisk 0-27, lever 0-53, rogn Fisket smaat. Total agnmangel. Hyse 3600, hvorav, iset 3000, hængt 600 Brosme '800, alt hængt. Amtets parti: , hvorav saltet 30 57, iset 57934, hængt, 340 Forbrukt 500 kg damptran 78 hl., lever 28, rogn 70, hyse 850, hvorav iset 5550, hængt 300, brosme 8900, hvorav saltet 330, iset 760, hængt 800. Stiftamtmanden. pslag35. Vadsø 5/4: Petroleum til lodd e fi sk et. Finmarkens amtsoljeraad har efter konferanse med Tromsøamtsoljeraad fastsat følgende bestemmelser angaaende utdelingen av de 400 tons petroleum,som er stillet til disposition for den fiskerflaate som deltar i loddefiske iaar:. Til motorbaater som inden 5 april (denne dag medregnet) er paa fiskepladsen og av høvedsmanden anmeldt til en av opsynsbetjentene ved finmarksfisket, utdeles 0 petroleum pr. hestekraft. 2. Til disse motorbapter, saavelsom til dem der inden 30 april (denne dag medregnet) er paa fiskepladsen og anmeldes til opsynet, utdeles 0 petroleum pr. hestekraft. 3. Den petroleum som efter de ovennævnte utdelinger maatte være i behold, fordeles mellem samtlige motorbaater som er anmeldt inden 30 april, efter motorernes hestekraftantal. Det gjøres dog uttrykkelig opmerksom paa, at der efter al sandsynlighet ikke vil være mere at fordele, saa at de inden 5 april anmeldte baater kun vil faa 20 og de i tiden 6-30 april anmeldte kun 0 pr. hestekraft for hele loddefisket. 4. Som antalhestekræfter skal,opgives de antal som motoren oprindelig er stemplet for, ikke det antal som den kan utvikle. Det antal hestekræfter som overstiger 25 medregnes ikke. 5. Denne petroleum utleveres kun mot petroleumsselskapernes vanlige fiskegarantierklæring med tilføielse av, at vedkommende ingen anderledes klausuleret petroleum har eller vil faa før den fangst som er gjort ved anvendelsen av den utleverte petroleum, er avleveret. Amtmanden. pslag 8. 8/4: Landets skreifiske til 6 april 2,0 millioner stykker, hvorav,8 hængt, 9,2 saltet, 2395 hl. dampmedicintran, 96 hl. lever, 5 7 hl. rogn mot i , Finmarkens vinterfiske beregnet til 3 januar 98.

3 0 april 98 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN ~ mark~dsb~r~tning~r m.. Uken 3 mars-6 april. <lipflskmarkedet. tdtgrammtr. pslag 5. 8/4: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Salg 400 nyfundlandsk, beholdning 3600 norsk, 440 nyfundlandsk, priser uforandret. Santander, import 953 norsk, salg 553 norsk, beholdning 400 norsk, priser ca Paris London R.on$ulatbtr~tning~r Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 4 mars 98: mport og omsætning av klipfisk i uken fra 25 februar-3 mars 98, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: Bilbao: Salg 3500 norsk, 300 nyfundlandsk. Beholdning pr. 3 mars 7500 norsk og 2590 nyfundlandsk. Prisen for ste sort opgaves notert til ptas for norsk og ptas for nyfundlandsk. Santander: ngen beholdning. Paa Madrids børs notertes 2 mars: Ptas pr. 00 fres. alv Paris pr. l ~ alv London. Santander: ngen beholdning. Paa Madrids børs notertes 9 mars: Ptas _pr. 00 fres. alv Paris. 9,26 pr. ~ alv London. Uken som endte Ukefangst maal Vestkystfisket 98. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. mars 98: mport og omsætning av kli pfisk i uken fra 3-0 mars 98 alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: Bilbao: Salg 3200 norsk, 400 nyfundlandsk. Beholdning pr. mars 4300 norsk og 290 nyfundlandsk. Prisen for ste sort opgaves notert til ptas for norsk og ptas for nyfundlandsk. - Total tilsvarende uker Totalfangst maal maal maal maal maal maal 26 jauar februar mars l l l april l l Angaaende sardinfisket i forløpne uke indberetter vicekonsulaterne følgende: Vigo: Meget daarlig, der ilandbragtes 298 kurver. Santander : ntet. Rognbeholdningerne uforandret. Vigo var Fra generalkonsulatet i Lissabon, dat. 4 mars 98: Beholdningerne paa markedet i Lissabon utgjør idag ca. 20 tons engelsk og 90 tons portugisisk fisk. Vicekonsulaterne indberetter følgende angaaende sardinfisket i forløpne uke. Vigo, daarlig, der ilandbragtes 35 Priserne notertes med henholdsvis kurver. esc og pr. Santander, intet. kvt. Andre kvaliteter var ikke forhaanden men et parti islandsfisk er Rognmarkedet i Vigo var noget livligere. Der importes 450 tønder fra ventende. Portugal, og anslaaes beholdningen porto anslaaes beholdningerne til ca. 275 tønder. pr. 28 februar til 3500 tons engelsk vare. For ste kvalitet notertes esc og for ringere sorter esc pr. kvt. De i februar ankomne laster var alt konsignationsvare. Fra generalkonsulatet i Genua, dat. 20 februar 98. Siden min indberetning av 9 f. m. er der ankommet med tto Thoresens linje fra Norge til Genua: 395 baller' stokfisk, utgjørende De herværende importørers salgspriser stiller sig nu saaledes: Klipfisk, islandsk smaafisk... livlig Klipfisk, labrador Klipfisk, labrador st yle... Klipfisk, hyse... mangler. - Markedets Pris pr. 00 tendens ufortoldet. Stokfisk... rolig lire Alt % kontant, frit fra lager i frihavn, efter Genua vegt. Salget av den med sis Sante Cruz ankomne stokfisk gaar langsomt paa grund av den høie pris, tiltro ds for at det - saavidt vites - ikke findes anden stokfisk paa lager. Prisen paa klipfisk er faldt noget paa grund av rikelige tilførsler av la brador fisk, som forøvrig har været av mindre god kvalitet. Fra konsulatet -i Messina, datert 2 mars 98. mport av tørfisk til Messina i februar 98 == 5000 mport avklipfisk i samme tidsrum ca. 000 Priser: Tørfisk pr. 00 lire 200, klipfisk pr. 00 lire 530., T

4 02 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 0 april 98 De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent. i Storbritannien og rland.) Februar Cwts. ~ Cw ts. Ja nuar-februar For alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling Makrei o o fl Torsk o o... o... o Lange o.; Sei... o Hyse. o o Flyndre Kveite... o o... o alt De skotske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Februar 98 Cwts. ~ Cw ts. ;2 J anuar-februar For alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild... o... o Brisling o. o... o Makrei Torsk... o Lange... o Sei o o... o Hyse... o Flyndre... o Kveite alt Fra Provianteringsdepartementet. Provianteringsdepartementet telegraferer 6 april 98. Ved kongelig resolution av 5 april 98 er bestemmelse i de kongelige resolutioner av 2 december 97 og 5 mars 98 om garanterte mindstepriser for saltet sild ophævet fra og med klokken 2 middag søndag den 7 april 98 saaledes at Staten ikke overtager nogen forpligtelse til at kjøpe sild som fanges efter nævnte tidsrumo MARKEDSPRSER. ~ Bergen, 8 april 98. Torskefiskeriernes samlede utbytte utgjør ca. 2 mill. stykker mot ifjor ca. 8 /2 million og i 96 ca. 37 /2 million. Sildefiskerierne er nu praktisk talt avsluttet. Fiskepakket vaarsild er omsat til ca. kr. 33 pr. tønde, forøvrig kjendes ingen noteringer. Salt, engelsk fra skibsbord, kr. 28 pr. maal a 40 liter Statens hvalfangst. (Beretning fra Blomvaag hvalstation). pgave over hval indfanget ved Blomvaag station. Maveindhold finhval8,75 m. hun sild - 20,00 han l - 6,00-9,50-9,50-9,50 hun foster 0.75 m - 9,25-6,25 han - 7,25 l - 20,25 hun har hat unge l -. 7,00-9,50-6,50 han - 8,25 hun - 7,00 han l - 7,50-2,00 hun - 7,00-8,50 han - 7,00 hun -- 0,75 han Nye maksimalfragter for kul, koks og salt. Maksimalfragtkomiteen hadde man den 8 april møte paa Statens skibs farts direktoriats kontor og fastsatte nye maksimalfragter for kul, koks og salt fra England til Norge. Fragterne for kul blev sat til 25 kr. pr. ton til Kristiania, 5 kr. til Kristianssand, 95 kr.-- til Bergen, Haugesund, Stav anger, Aalesund og Kristiansund, 0 kr. til Trondhjem og 30 kr. til havne nordenfor Trondhjem. For koks blev satserne sat til 40 kr. høiere pr. ton end kulfragterne til hver av havnene. Saltfragterne blev sat til 0 kr. høiere pr. ton end kulfragterne til hver av havnene. Samtlige fragter træder kraft straks og gjælder for konossementer, som tegnes fra 8 april.

5 ~ 0 april 98 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 03 Rapport nr. 0 om skr~'fisk~t stk. Derav sløiet torsk Priser for Tilstede Lever tilvegt i -= Damp- overs til 98 Torsk i Rogn leverhol- medicin- andre lever til 6 april 000 stk. hængt saltet i hl. 00 stk. kjøpe- baater dighet stk. tran i hl. transorter pr. hl. sløiet 000 stk. 000 stk. far -- lever i hl. torsk rogn tøi er fiskere i hl. 5) pr. hl.! Finmarkens Vinterfiskei til 3/ ) Tromsø amt ) Lofotens opsynsdistrikt øre pr ) 25 7 ) 4927) Yttersiden ) Helgeland-Salten ) N. Trondhj. amt-vikten ) S. Trondhj. amt-fosen =40 -' Nordmøre fogderi } Romsdals fogderi } { rund - - Søndmøre fogderi N. Bergenhus amt Søndenfor Tilsammen Mot i 97 til 7/ i 96-8/ i 95 / i 94 / i 93 5/ i 92-6/ Finmarkens vaar- eller loddefiske fra / øre fra 3/ pr gav hl. lev. - 9/ lt øre _ 3 / pr. 53 '8&r gav hl lev / øre Lofoten i 9 7 til 7/4 hav hl. lev. pr : øre pr pr i 9]6 8/ i 95 / øre øre pr. -- i 94 - / i 93-5/ i 92 6/ øre pr pr øre Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) pgaverne er meget ufuldstændige. Fangstens anvendelse og biprodukterne er her beregnet efter skjøn. 2) fisk omgjort til stk. efter stk. 3) pgave mangler for sidste uke. 4) Priserne anført kun for Vikten. Av partiet falder stk. paa Vikten, 2000 paa Sklinna og 5000 paa Flatanger. 5) 00 liter lever gav i Lofoten og i Romsdals arnt liter dampmedicintran. 6) Prisen i Lofoten for sløiet og for usløiet fisk kr. pr. 00 stk. 7) Herav 48 garnbaater, 76 doryer fra 8 seilskøiter og 454 motorbaater. Vestlofoten er stationert 397 baater og 25 kjøpefartøier og i Værøy og Røst 40 baater og 0 kjøpefartøier,

6 04 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKfRDREKT0REN 0 april 98 Fra Provianteringsdepariementet. medhold av lov av 8 august 94 og kgl. res. av 9 mars 97 bestemmes herved: De i punkt i Provianteringsdepartementets kundgjørelse av 9 mars 97 nævnte maksimalpriser i detalj 70 øre pr. for saltfisk av torsk, lange og brosme og 55 øre pr. for saltfisk av sei og hyse gjælder for al saltet fisk av de nævnte arter uten hensyn til saltningsgraden, saaledes for nysprængt fisk, letsaltet fisk, lake den vanlige slukningstid, og tændt igjen 4 dage efter den vanlige tændningstid. De av fyrlygterne, som ikke har Brisling etc. tilført Stavanger i tiden mars 98. saltet fisk og lignende betegnelser av :-----::-- saltet fisk. Nærværende bestemmelse træder ikraft straks. Kristiania den 27 mars 98. Fyrlygters brændingstid forandret. (Bekjendtgjørelse fra Fyrdirektøren nr. 5). Paa grund av petroleumsmangel vil de fyrlygter som holdes brændende i hovedleden bli slukket 4 dage før Torskefisket fra -e-gruppen St. Pierre og Miquelon. Generalkonsul Ludvig Aubert, Monslukningstid, men brænder hele aaret, treal, har indberettet at det fra St. vil iaaf være slukket 'fra juni. til 5 Pierre og Miquelon i aaret 97 opjuli. fiskede kvantum torsk ifølge indberet- (S e Eft.. f S Jø. f nr K r' st' _ ning fra vicekonsulen i St. Pi ene er ania 98). anslaat til kvintaler eller Herav var indtil 26 november f. a utført direkte til Frankrike i green tilstand Hvorfra Brisling skje Pris pr. skje S. Bergenhus amt Tils.230 Røkt V ærdi brisling... kr og til de Vestindiske øer som klipfisk, mens et kvantum av gjenstaar til skibning ved senere leilighet. Torskepriserne opgives iaar at ha dreiet sig om $ 7.50 pr. kvinhll. Statens Fiskeraad. statsraad den 22 mars 98 blev der ved Statens Fiskecentral oprettet et raad paa 5 medlemmer som blir at sammenkalde av Provianteringsdepartementet, naar dette finder det nødvendig, til behandling av vigtigere spørsmaal vedrørende Statens kjøp og salg av fisk og fiskevarer. General-rapport om de større norske fiskerier (Norw.Fisheries )- Kvantum for uken til Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. 6/4 98 (Quantities report ed too late to be included in the report for this week are added to totals for next weekj A Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildfisket (Spring Herring), februar-mars... maal il 50 liter 2. Fetsildfisket juli-desember l ) , saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal il 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal il 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nord~jøen, juni-desember l )....., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export to America) Totalkvantum til 6/ ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring us ed fresh is not included). 2) Al makre, som er forbrukt. fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (Ali rnackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian. mark..:...et.:.:., is~..-:.no_t_i_nc lu_d_e--,d)~~~~~~~ Ved eftertryk av disse meddelelser m aa FisketS Gang angives som kilde. A/S John Griegs boktrykkeri.

7 ... Fetsild norg~s utførs~ il fhh\~ørodukt~' fra januar til 6 april lqs og uk~n som ~ulte ( april Nordsjø- slands- Klipfisk,.!Wpfisk, Storsild Brisling Rundfisk Rot- Hyse, Anden D.m. R.m. Rogn Blank Brun- Haa- T d t divaarsild og skaare! Sei Brun ose er sild sild sild i norsk slandsk ka skjær. rund tørfisk tran tran hlank kjærr. etc. b' k g. Kristiania l Sandefjord Kri~tiansand. _ Flel<ll:efjord _ _ Stavanger _ i Kopervik _ Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund l Trondhjem Bodø l l Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest ~ Vardø Vadsø Andre ~ --~ alt ~' ~ l uken Fisk, Fisk, Hummer saltet Sildemel saltet stk. i fartøi i Hærdet Hval- Sæl- Bottle- Sild, Makrei, Makrei, Laks, Levende Anden Toldsteder Sildetran hvalolje Sild, fersk tran tran nosetran røkt saltet fersk fersk aal fersk fisk ks. Fiskeguano Sælskind Hermetik Kristiania _ Sandefjord Kristiansand J flekkefjord Stavanger Kopervik Haugesund Bergen :L florø Aalesund l 87 l Kristiansuud Trondhjem Bodø Svolvær Narvik _ Tromsø Hammerfest V-ardø Vadsø Andre ~--- --~ alt uken ,

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere