Januar Miljøtilsyn. Miljø & Teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2015. Miljøtilsyn. Miljø & Teknik"

Transkript

1 Januar 205 Miljøtilsyn Miljø & Teknik

2 Årsberetning 204 og Årsplan 205 Albertslund Kommune Nordmarks Allè Albertslund T

3

4

5 Januar 205 Årsberetning 204 og Årsplan 205 Indhold. Indledning 4 2. Virksomheder i Albertslund Kommune 4 3. Miljøtilsynsplan mål for tilsynsindsatsen 4 4. Tilsynsindsatsen 4 4. Udførte tilsyn Håndhævelser Tilsynsfrekvenser Brugerbetaling Planlagte tilsyn Tilsynskampagner 7 5. Kampagner Kampagner Tilsynsrapport 8 7. Indberetning og offentliggørelse 8 Bilag. Tabeller over antal virksomheder, antal udførte og planlagte tilsyn samt tilsynsfrekvenser 2. Miljøtilsynsplan målsætninger og mål samt miljørisikovurdering og miljøscore 3. Ordforklaring Side 5

6 . Indledning I 204 vedtog Albertslund Kommune en 4-årig miljøtilsynsplan for Den beskriver de overordnede målsætninger og mål for tilsynsarbejdet. Der skal hvert år udarbejdes en beretning om miljøtilsyn for året, der er gået, samt en detaljeret plan for miljøtilsyn det kommende år. I bilag er der vist tabeller over antal tilsyn, antal virksomheder, og tilsynsfrekvenser. Tallene benyttes bl.a. til indberetning til Miljøstyrelsen. Ord og begreber, som anvendes i miljøarbejdet og bekendtgørelse om miljøtilsyn, er forklaret i bilag Virksomheder i Albertslund Kommune Ved starten af 204 var der registreret 64 virksomheder og landbrug med husdyrbrug (fremover bare virksomheder). Ved udgangen af 204 var der 583. Antallet af virksomheder er udgangspunkt for planlægning af miljøtilsyn. Antal virksomheder svinger fra år til år, men har ligget omkring 600 de seneste år. Der er 5 virksomheder 3 IE-listevirksomheder, 2 listevirksomheder, 46 bilag -virksomheder, 47 autoværksteder og 7 landbrug med husdyrbrug som er omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn samt omfattet af brugerbetaling for miljøtilsyn. I starten af 204 var dette tal 26. Faldet er sket indenfor autoværksteder og bilag -virksomheder. Derudover er der 4 svømmebade, 4 vandværker (mod tidligere 5) samt 460 øvrige virksomheder heraf 28 lokale miljøstationer. Disse virksomheder fører vi også et opsøgende og kontrollende miljøtilsyn med. Tabel viser en opgørelse over antallet af virksomheder ved udgangen af Miljøtilsynsplan mål for tilsynsindsatsen Albertslund Kommune prioriterer en høj tilsynsfrekvens på virksomhederne, og har gennem tiden haft succes med miljøtilsyn, som kombinerer kontrol og dialog om forebyggende miljøarbejde f.eks. energi og klimatilpasning. Endelig har der været formidling til jobcentret om beskæftigelse, hvor det er relevant. Et konkret mål i miljøtilsynsplanen er at besøge op imod 80 virksomheder og foretage omkring 250 tilsyn hvert år. I bilag 2 er miljøtilsynsplanens målsætninger og mål vist. 4. Tilsynsindsatsen Udførte tilsyn 204 Der er udført 248 tilsyn fordelt på 84 virksomheder og 3 landbrug, og derudover 20 tilsyn vedrørende private borgere. Dermed er målet om at besøge op imod 80 virksomheder og foretage omkring 250 tilsyn nået. Der er udført 0 basistilsyn, hvor alle virksomhedens miljøforhold er gennemgået og kontrolleret. De 20 af basistilsynene blev udført ved en tilsynskampagne. De 0 basistilsyn er fordelt på IE-listevirksomhed, 8 listevirksomheder, 27 bilag -virksomheder, 5 autoværksteder, landbrug, 4 svømmebade og 54 øvrige virksomheder. Det var planlagt at udføre 6 basistilsyn på virksomheder og landbrug. Det mindre antal udførte basistilsyn skyldtes en vakant stilling i tre måneder og opprioritering af sager om vurdering af påbudsmuligheder om jordforureningsundersøgelser fra Region Hovedstaden i forbindelse med mange kortlægninger af grunde i Albertslund Kommune. Udover basistilsyn blev der udført 38 tilsyn, enten som opfølgning på miljøforhold på virksomhederne, som et kampagnetilsyn, afledt af klager og akut uheld eller som tilsyn med Grøn Butik. De 20 tilsyn hos 2 private borgere vedrørte støj, luft, skadedyr, overfladevand og byggeaffald. I tabel 2 er en opgørelse over alle de udførte tilsyn fordelt på de forskellige virksomhedstyper. Side 6

7 2 Håndhævelser 204 Når der ved tilsyn på virksomheder bliver konstateret ulovligheder eller manglende opfyldelse af regler, bliver det dels bemærket ved tilsynet, og efterfølgende flugt op med et brev, typisk med en henstilling eller indskærpelse. En positiv dialog med virksomhederne ved tilsynet er ofte tilstrækkelig til at rette op på miljøforholdene. Der udføres et opfølgende tilsyn til kontrol af overholdelse af miljøforholdene. Der er meddelt 04 håndhævelser til virksomhederne: 37 om affald, 33 om farligt affald, 2 om opbevaring og håndtering af kemikalier, om spildevand, 5 om luft, 4 om støj og 2 om jordforurening. De 04 håndhævelser fordeler sig med 43 henstillinger, 60 indskærpelser og forvarsel af påbud. Af tabel 3 ses fordelingen af håndhævelser på virksomhedstyperne. De 04 håndhævelser er givet til 57 virksomheder, hvilket svarer til en tredjedel af de besøgte virksomheder. Af de 57 virksomheder har 20 virksomheder fået mere end en håndhævelse. Antallet af håndhævelser ligger på samme niveau som sidste år, hvor der blev givet 02 håndhævelser. Det høje antal håndhævelser og det faktum, at 57 ud af 87 besøgte virksomheder har fået anmærkninger gør, at det betyder noget at vi kommer på miljøtilsyn og kontrollerer miljøforholdene, og at vi kommer ofte. Vi oplever mange forskellige overtrædelser af miljøforhold, hvor stadig en del er alvorlige f.eks. udledning af olie til vandløb og ikke korrekt opbevaring af kemikalier og farligt affald. Antallet af bilag -virksomheder og autoværksteder, der har fået håndhævelser, er steget i forhold til 203. Det betyder, at der over en 6 års periode skal udføres flere miljøtilsyn på disse typer virksomheder end et basistilsyn, da overholdelse af miljølovgivningen indgår i miljørisikovurderingen. De øvrige virksomheder står for en tredjedel af håndhævelserne. Der er stor udskiftning i denne type af virksomheder i kommunen samt af personalet på de enkelte virksomheder. Vores erfaring viser, at nye medarbejdere ikke altid får den fornødne information fra tidligere medarbejdere om miljøreglerne i Albertslund Kommune. Det høje antal håndhævelser på øvrige virksomhederne bekræfter desuden nødvendigheden af, at der regelmæssigt føres tilsyn med disse virksomheder. 3 Tilsynsfrekvenser 204 I bekendtgørelse om miljøtilsyn er der opstillet minimumskrav til tilsynsfrekvenser, for hvor ofte kommunen udfører basistilsyn med virksomheder omfattet af brugerbetaling. Basistilsyn kombineret med prioriteret tilsyn, som vurderes ud fra miljørisikovurdering af virksomheden, giver det samlede mål for tilsynsindsatsen på den enkelte virksomhed. Derudover er der mål for, hvor stor en procentdel af virksomhederne inden for de forskellige virksomhedstyper, der årligt skal have et fysisk tilsyn. Tabel 3 viser i skemaform kravene om tilsynsfrekvenser Vi har udført fysiske tilsyn på IE-listevirksomheder og listevirksomheder, og 54 fysiske tilsyn på bilag -virksomheder, autoværksteder og landbrug. Dermed er bekendtgørelsens krav om tilsyn på mindst 40 % af IE-listevirksomheder og listevirksomheder, og krav om tilsyn på mindst 25 % af bilag -virksomheder, autoværksteder og landbrug overholdt. Se i øvrigt tabel 2. Krav om tilsyn med øvrige virksomheder Der er ikke krav om minimumsfrekvenser for tilsyn med øvrige virksomheder, men Miljøstyrelsen stiller krav om, at der føres et opsøgende tilsyn med denne type af virksomheder. De udførte basistilsyn på øvrige virksomheder sammenholdt med omfanget af håndhævelser viser, at der løbende er behov for kontrol af miljøforhold. Side 7

8 4 Brugerbetaling 204 Brugerbetaling opkræves for miljøtilsyn på IE-listevirksomheder, listevirksomheder, bilag -virksomheder, autoværksteder og landbrug. Derudover er IE-listevirksomheder og listevirksomheder omfattet af brugerbetaling ved udarbejdelse af miljøgodkendelse. Brugerbetaling opkræves for de faktiske timer, kommunen benytter på miljøtilsyn og på miljøgodkendelser. Det betyder, at der skal betales for de timer, der anvendes til varsling af tilsyn, forberedelse af tilsyn, selve tilsynet, sagsbehandling efter tilsynet samt udarbejdelse af tilsynsbrev. For miljøgodkendelser skal der betales for de timer der anvendes på sagsbehandling, udarbejdelse, møder samt høring i forbindelse med en miljøgodkendelse. Der er opkrævet i alt kr. Der er opkrævet kr. for miljøtilsyn. Det resterende beløb kr. er arbejdet med to miljøgodkendelser. I 203 blev der i alt opkrævet kr. for miljøtilsyn og kr. for miljøgodkendelser, og i 202 blev opkrævet kr. for miljøtilsyn. 5 Planlagte tilsyn 205 Efter bekendtgørelsen skal der udføres basistilsyn med IE-listevirksomheder og listevirksomheder mindst hvert 3. år, og med bilag -virksomheder, autoværksteder og landbrug mindst hvert 6. år, alt i alt 5 virksomheder. Derudover kan virksomhederne få et eller flere prioriteret tilsyn ud fra en miljørisikovurdering. Miljørisikovurderingen udregnes som en miljøscore ud fra parametre om miljøledelse og systematik, antal håndhævelser, håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald, emissioner til luft, jord og vand, samt sårbarhed i forhold til beliggenhed overfor grundvand og boligområder, se i øvrigt bilag 2. Miljøscoren bliver høj, da alle virksomheder i Albertslund Kommune ligger bolignært, dvs. mindre end 500 meter fra boligområder, og ligger i et område med drikkevandsinteresse. Derudover har næsten alle håndtering af kemikalier og farligt affald, samt emissioner til luft, jord eller vand. Mange virksomheder har ikke miljøledelse og har fået håndhævelser gennem de sidste 3 eller 6 år. Det betyder, at virksomhederne får en høj miljørisikovurdering og dermed oftere tilsyn end mindstekravet. Derfor vil de 5 virksomheder få et basistilsyn eller et prioriteret tilsyn mindst en gang hvert tredje år, svarende til mindst 38 basistilsyn om året. Øvrige virksomheder, som har miljømæssige aktiviteter omkring 300 virksomheder ud af 460 virksomheder vil få et basistilsyn hvert 4-5 år, svarende til basistilsyn om året. Der bliver udført hygiejnetilsyn på 4 svømmebade, for kontrol af hygiejnen og miljøforhold, og teknisk tilsyn på 4 vandværker. For 205 forventes følgende tilsynsmål opfyldt: Besøge op imod 80 virksomheder og foretage omkring 250 tilsyn, ved at udføre basistilsyn, opfølgende tilsyn, tilsyn i sager om klager og ved akut uheld Udføre op imod 5-20 basistilsyn med alle typer af virksomheder Overholde bekendtgørelsens krav om tilsynsfrekvenser for basistilsyn og årlige mål for tilsynsaktiviteten, hvor mindst 40 % af IE-listevirksomheder og listevirksomheder skal have et fysisk tilsyn, og mindst 25 % af bilag -virksomheder, autoværksteder og landbrug skal have et fysisk tilsyn Udføre to tilsynskampagner I tabel 5 ses planlagte basistilsyn samt tilsynsfrekvenser for tilsyn for de forskellige typer af virksomheder. I tabel 6 ses bekendtgørelsens krav til tilsynsfrekvenser. 5. Tilsynskampagner Kampagner 204 Bekendtgørelse om miljøtilsyn stiller krav om, at vi hvert år skal udføre to tilsynskampagner. Side 8

9 I august udførte vi den første kampagne, som havde fokus på kommunens regnvandssystem med "Blå Fisk"-kampagnen. Den anden kampagne blev udført i oktober og var rettet mod vognmandsvirksomheder og jern- og metalvirksomheder. Resultatet af kampagnerne blev præsenteret i Miljøavis nr. 2 i 204. Kommunen udførte selv "Blå Fisk"-kampagnen, mens Branchevejledningskampagnen foregik i samarbejde med seks andre kommuner på Vestegnen. Ved at samarbejde med andre kommuner, når vi ud til et større antal virksomheder samlet set og indsatsen bliver mere synlig, og virksomhederne oplever ensartet fokus fra miljømyndighederne på tværs af kommunegrænserne. Blå Fisk-kampagne Kampagnen var rettet mod udvalgte virksomheder, der har aktiviteter, som kan give anledning til forurening af vores regnvandssystem ved uhensigtsmæssig adfærd f.eks. vask af materiel på en ikke-godkendt vaskeplads. Formålet var at huske virksomhederne på, at der er to forskellige kloaksystemer i Albertslund Kommune et til regnvand og et til spildevand. Der er stadig virksomheder, som ikke er opmærksomme på dette. 5 virksomheder blev besøgt i forbindelse med kampagnen. Det drejer sig bl.a. om autoværksteder, vognmænd og virksomheder, der udlejer materiel. Virksomhedens kloakforhold blev drøftet, og virksomhedens aktiviteter omkring vand blev gennemgået. Der blev påklistret en Blå Fisk på asfalten ved udvalgte regnvandsriste. Virksomheden fik udleveret folderen Kend din kloak samt en lille pamflet med huskeråd på, hvad den Blå Fisk betyder. De tre vigtigste punkter, som virksomhederne blev gjort opmærksomme på ved "Blå Fisk"-kampagnen var: Der må ikke være opsat vandslange udendørs, hvis der ikke er en godkendt vaskeplads Gulvvaskemaskiner må ikke tømmes i udendørs regnvandsriste Der må ikke foregå uhensigtsmæssig opbevaring og omhældning af kemikalier Branchevejledningskampagne Formålet med kampagnen var at udbrede kendskabet til to nye branchevejledninger for henholdsvis vognmandsvirksomheder og jern- og metalvirksomheder. Branchevejledningerne er udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med de to brancheforeninger. Ved tilsynet blev branchevejledningen udleveret og gennemgået. Alle virksomhedens miljøforhold blev gennemgået svarende til et basistilsyn. Begge branchevejledninger er opbygget, så virksomheden hurtigt kan finde de aktiviteter, som foregår på netop deres virksomhed. Vejledningerne kan hjælpe virksomhederne med at få fokus på de miljøpåvirkninger, som deres drift kan give anledning til. Vejledningerne giver gode råd til, hvordan virksomheden kan forebygge miljøpåvirkningerne, og de giver også et fint overblik over, hvad vi som miljømyndighed kontrollerer ved miljøtilsynet. Vi udførte tilsyn på 7 vognmandsvirksomheder og 3 jern- og metalvirksomheder i forbindelse med kampagnen. De tre vigtigste punkter, virksomhederne fik henstillinger eller indskærpelser på i kampagnen var: Opbevaring og påfyldning af AdBlue (tilsætningsstof til diesel) skal sikres mod spild til kloak. Det er miljøskadeligt, selvom det ikke er faremærket Spildbakker skal tømmes for kemikalier, så snart der er sket spild Afkast fra udsugningsanlæg skal føres mindst en meter over tag, og ikke kun ud gennem væggen 2 Kampagner 205 Tilsynskampagnerne planlægges ud fra vores viden og erfaring fra miljøtilsyn og håndhævelser, men også ud fra viden ved samarbejde i f.eks. Miljøforum, Vestforbrænding og HOFOR. Derudover indgår viden og ideer i samarbejdet om Erhvervsstrategien, herunder input fra virksomhederne. De opstillede mål for indsatsen og effekten af tilsynskampagnerne, skal afrapporteres til Miljøstyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Side 9

10 Første kampagne i 205 affaldssortering og genanvendelse i kantiner Der planlægges en kampagne målrettet kantiner samt evt. hoteller og restauranter om at opnå bedre affaldssortering samt at udnytte genanvendelsespotentialet i deres affald og øge genanvendelsen. Kampagnen er planlagt til.-2. kvartal i samarbejde med kommunerne i ARC (tidligere Amagerforbrændingen) og udvalgte kommuner i Vestforbrændings opland. Anden kampagne i 205 olieudskillere, fokus på udledning til vandløb nord for Fabriksparken Vi planlægger en kampagne målrettet olieudskillere og udledning af spildevand. Kampagnen bliver planlagt i foråret i samarbejde med kommunerne på Vestegnen. Kampagnen kan rumme forskellige fokuspunkter f.eks. drift og vedligeholdelse af olieudskillere, kildesporing samt udledning til både regnvands- og spildevandskloak. Kampagnen forventes gennemført i 3. kvartal. Vi har fokus på udledning af forurenet overfladevand og evt. spildevand gennem olieudskillere til vandløb nord for Fabriksparken. HOFOR har konstateret, at olieudskillere på regnvandsledningen i dette område gentagne gange bliver fyldt med olie og slam. Derfor skal virksomheder, som udleder regnvand, og måske spildevand, til olieudskillerne besøges, og deres aktiviteter, kloakforhold samt evt. drift og vedligeholdelse af olieudskillere gennemgås. 6. Tilsynsrapport Et nyt krav fra Miljøstyrelsen fra 205 er, at en tilsynsrapport efter hvert fysiske tilsyn skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, efter at virksomheden har haft mulighed for at komme med bemærkninger. Tilsynsrapporten skal beskrive virksomhedens væsentlige miljøforhold samt overholdelse af miljøreglerne og eventuelle håndhævelser Det har været fast kutyme, at vi efter hvert tilsyn sender tilsynsbrev ud til virksomheden, uanset om der er håndhævelser eller ej. 7. Indberetning og offentliggørelse Antallet af udførte miljøtilsyn, antal håndhævelser og antal besøgte virksomheder samt beregning af tilsynsfrekvenser skal indberettes til Miljøstyrelsen i skemaform. Tilsynsindsatsen for året der er gået skal desuden offentliggøres. Det sker på kommunens hjemmeside Her offentliggørelse både skemaer indberettet til Miljøstyrelsen og Albertslund Kommunes "Miljøtilsyn Årsberetning 204 og Årsplan 205" samt "Miljøtilsynsplan ". Side 0

11 Bilag tabeller over antal virksomheder, antal udførte og planlagte tilsyn samt tilsynsfrekvenser Tabel. Virksomheder i Albertslund Kommune ved udgangen af 204 Branche Antal Virksomhedstyper IE-listevirksomheder. Forbrænding i anlæg 5.4 Deponeringsanlæg 2 I alt 3 Listevirksomheder A203 Støvfrembringende overfladebehandling af jern og metal A205 Metalforarbejdende virksomheder, areal >.000 m2 C202 Asfaltfabrikker H20 Udendørs motorsportsbaner K20 Nyttiggørelse af farligt affald K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald 2 K209 Autoophugning / autogenbrug 2 K2 Genbrugsstationer K22 Anlæg for midlertidig oplag af ikke-farligt affald 2 I alt 2 Bilag -virksomheder A52 Overfladebehandling, farve/lakforbrug < 6 kg/time A53 Maskinværksteder og fabrikker, m2 9 B53 Fremstilling af keramiske produkter, porcelæn D56 Aftapning og pakning af kemikalier 2 D59 Fremstilling af plastprodukter > 5 ton/dag 2 E5 Trykkerier, forbrug af opløsningsmidler < 6 kg/time 4 E52 Maskinsnedkerier. Bygningssnedkerier > 200 m2 4 H5 Entreprenør og vognmænd > 3 kørende materiel. Busremiser 2 K52 Omlastepladser af ikke-farligt affald < 30 ton/dag I alt 46 Autobranchen Autoværksteder, autolakererier, undervognsbehandling 47 Landbrug Landbrug med husdyrbrug, rideskoler, mellem 5 og 75 dyreenheder 7 Svømmehaller Kommunale og private svømmebade 4 Vandværker Kommunale og private vandværker 4 Øvrige virksomheder Mindre maskinværksteder, andre reparationsvirksomheder, frisører, tømrer / 432 snedkere, malere, transportører, læger, tandlæger, handel- kontor- og lagervirksomheder, butikker og detailvirksomheder m.v. Lokale miljøstationer og genbrugspladser 28 I alt antal virksomheder 583 Tabel 2. Udførte tilsyn og besøgte virksomheder i 204 Virksomhedstype Antal Antal Tilsyns-procent virksom-hede besøgte r slut 204 virksom-he der IE-listevirksomheder 3 Listevirksomheder 2 0 Sum 5 Bilag -virksomheder Autoværksteder Landbrug 7 3 Sum /5 => 73 % 54/00 => 54 % Antal basis-tilsyn Antal prioriteret tilsyn Antal Antal 7 kampagne-tilsy tilsyn n Bruger-betali Antal tilsyn i ng tilsyn alt (8) (27) Øvrige virksomheder Ingen krav 52 (54) Svømmebade 4 4 svømmebad Vandværker 4 0 vandloven I alt sum (0)* 0 35* Side

12 * 20 af de 35 kampagnetilsyn er udført som basistilsyn Tabel 3. Antal håndhævelser i 204 fordelt på virksomhedstyper Virksomhedstype Henstillinger Indskærpelser Forvarsel af Påbud Politianmeldelser Påbud IE-listevirksomheder Listevirksomheder Bilag -virksomheder Autoværksteder Landbrug Øvrige virksomheder Svømmebade Lokale miljøstationer Andet (akut uheld og byggeri) I alt Tabel 4. Planlagte basistilsyn ud fra tilsynsfrekvenser 205 Virksomhedstype Antal virksomheder 205 Bekendtgørelses minimumsfrekvens for basistilsyn Albertslund Kommunes tilsynsfrekvenser Planlagte basistilsyn i 205 IE-listevirksomheder 3 3 år 3 år Listevirksomheder 2 3 år 3 år (3) 5* Bilag -virksomheder 46 6 år 3 år 7 Autoværksteder 47 6 år 3 år 8 Landbrug 7 6 år 6 år 2 I alt 5 43 Svømmebade 4 år 4 Vandværker 4 2 år 4 Øvrige virksomheder år** Miljøstationer år*** 0 I alt *Mindst 40 % af IE-listevirksomheder og virksomheder skal besøges, dvs. 6 ud af 5 virksomheder **Det er vurderet, at der løbende skal føres tilsyn med ca. 300 ud af de 432 øvrige virksomheder på baggrund af deres miljømæssige aktiviteter. *** Der vil blive udført deltilsyn med spildevand fra vaskepladser og kemikalieopbevaring på materalegårde. Tabel 5. Skema med tilsynsfrekvenser fra bekendtgørelsen om miljøtilsyn Virksomhedstype Tilsynsfrekvensen Basistilsyn Prioriteret tilsyn Årlige mål for tilsynsaktiviteten IE-listevirksomheder Listevirksomheder Bilag -virksomheder Autoværksteder Husdyrbrug under 75 DE 3 år Alle virksomheder skal have et basistilsyn i løbet af en 3-årig periode Et eller flere tilsyn inden for en 3-årig periode, ud fra en miljørisikovurdering, enten som samlet tilsyn eller deltilsyn 6 år Alle virksomheder og Et eller flere tilsyn husdyrbrug skal have et inden for en 6-årig basistilsyn i løbet af en 6-årig periode. periode, ud fra en miljørisikovurdering, enten som samlet tilsyn Mindst 40 % skal have et fysisk tilsyn hvert år Mindst 25 % skal have et fysisk tilsyn hvert år Side 2

13 eller deltilsyn Side 3

14 Bilag 2 Miljøtilsynsplan , målsætninger og mål samt miljøscore / miljørisikovurdering Miljøtilsynsplan 's målsætninger og mål Vi vil fastholde en høj miljøprofil Vi vil fastholde det opsøgende miljøtilsyn og indsatsen i det forebyggende miljøarbejde For at opnå målsætningerne, blev der opstillet følgende mål for tilsynsindsatsen: Vi vil besøge op imod 80 virksomheder og foretage omkring 250 tilsyn hvert år Vi vil udføre basistilsyn på alle typer af virksomheder og landbrug med husdyrbrug Vi vil udføre prioriteret tilsyn som basistilsyn, hvor det er relevant og giver mening Vi vil føre et opsøgende miljøtilsyn med alle virksomheder Vi vil fastholde det dialogbaserede tilsyn med kontrol af miljøforhold og dialog om det forebyggende miljø-, klima- og energiarbejde Vi vil understøtte kommunens erhvervsstrategi om bl.a. én indgang til kommunen samt netværk med virksomhederne Vi vil udføre to årlige tilsynskampagner målrettet virksomhederne Vi vil overholde bekendtgørelsens krav om tilsynsfrekvenser Vi vil fastholde kvalitetsstyringssystemet og sikre høj kvalitet i miljøtilsynene og miljøsagsbehandlingen Vi vil udføre tilsyn med svømmebade og vandværker, herunder kontrol med private boringer til indvinding af drikkevand Vi vil udføre opfølgende tilsyn ved håndhævelse af miljøforhold Vi vil udføre tilsyn i forbindelse med klager over miljøforhold, både hos virksomheder og borgere Vi vil rykke ud ved akutte miljøuheld Miljørisikovurdering og miljøscore For hvert af to hovedelementer er der opstillet i alt fem scoringsparametre: For sandsynlighed Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer Regelefterlevelse For konsekvens Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald Emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø Sårbarhed, afstand til følsomme områder Parametre / score 3 5 Sandsynlighed Miljøledelse Certificeret miljøledelse Ikke-certificeret Intet miljøledelsessystem (50 %) (40 %) miljøledelsessystem Regelefterlevelse 0 håndhævelser håndhævelse 2 eller flere håndhævelser (60 %) Konsekvens (50 %) Forekommer kun i mindre mængder Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald (33 %) Emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø (33 %) Sårbarhed (34 %) Sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø Virksomheder uden Virksomheder med emissionsvilkår eller ingen emissionsvilkår eller emissioner emissioner til luft, jord eller vandmiljø >500 m fra følsomme m fra følsomme områder og/eller områder områder og/eller områder med begrænsede med begrænsede drikkevandsinteresser drikkevandsinteresser Sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø Virksomheder omfattet af krav om indberetning om PRTR-stoffer (grønt regnskab) <200 m fra følsomme områder og/eller områder med begrænsede drikkevandsinteresser Side 4

15 Bilag 3 Ordforklaring Med bekendtgørelse om miljøtilsyn er der kommet nye ord og begreber ind i tilsynsarbejdet. En del ord og begreber som tidligere blev brugt, er fastholdt. I ordlisten er beskrevet de ord, der typisk anvendes i tilsynsarbejdet. Autoværksteder: Autoværksteder er en branchebetegnelse, som omfatter autoværksteder, autolakererier og undervognsbehandlere samt tankstationer med vaskehal. Er reguleret af bekendtgørelse om miljøkrav ved drift af autoværksteder. Basistilsyn: Regelmæssige miljøtilsyn med virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn, samt øvrige virksomheder. Virksomheder skal have basistilsyn i overensstemmelse med tilsynsfrekvensen for virksomhedstypen. Et basistilsyn skal gennemføres som et samlet tilsyn. Bilag -virksomheder: Mindre produktionsvirksomheder, optaget på bilag til bekendtgørelse om brugerbetaling f.eks. maskinværksteder, plastfremstillingsvirksomheder, porcelænsfabrikker, trykkerier, snedkerier, entreprenører og vognmandsforretninger. Brugerbetaling: Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling for tilsyn og godkendelse. Brugerbetaling gælder for IE-listevirksomheder, listevirksomheder, bilag -virksomheder, autoværksteder og landbrug med husdyrbrug. Der opkræves betaling for de faktiske timer, der anvendes ved tilsyn og sagsbehandling dvs. forberedelse af tilsyn, fysiske tilsyn, opfølgning og sagsbehandling efter tilsyn. Miljøstyrelsen fastsætter timetaksten, som pt. er 302,95 kr. pr. time. Dyreenhed (DE): IE-listevirksomheder: Enhed til bestemmelse af størrelsen af husdyrbruget. Husdyrbrug over 250 DE kræver miljøgodkendelse om IE-listevirksomhed, over 75 DE kræver miljøgodkendelse som listevirksomhed, og husdyrbrug mellem 3 og 75 DE kræver anmelde og tilladelse. Husdyrbrug under 3 DE betragte som ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, som typisk er private borgere som har få dyr. Tommelfingerregel: DE = ko eller 2 heste eller 7 får eller høns. Særligt forurenende virksomheder, som skal have en miljøgodkendelse indeholdende vilkår og krav til miljøforhold, og hvor virksomhedstypen er omfattet af bilag i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Landbrug: Omfatter landbrug med husdyrbrug med mere end 3 dyreenheder (DE). Lokale miljøstationer: Listevirksomheder: Miljørisikovurdering: Boligområdernes affaldsgårde eller miljøstationer, hvor borgerne i et boligområde afleverer og sorterer deres affald. Ofte har boligområdet en materielgård med f.eks. maskiner til græsslåning og snerydning. De reguleres efter 42 i miljøbeskyttelsesloven. Større produktionsvirksomheder, der kræver en miljøgodkendelse som indeholder vilkår og krav til miljøforhold. Virksomhedstypen skal være omfattet af bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. En vurdering, der foretages på baggrund af en risikoscore, som består af en række vægtede parametre (Miljøledelse og systematik, regelefterlevelse, håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald, emissioner til luft, jord og vand, samt sårbarhed). Miljørisikovurderingen foretages med henblik på at fastsætte tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed. Prioriteret tilsyn: Tilsyn udover et basistilsyn målrettet virksomheder, hvor tilsynsmyndigheden på Side 5

16 baggrund af miljørisikovurderingen vurderer, at der skal føres flere tilsyn. De prioriterede tilsyn kan være deltilsyn eller et samlet tilsyn, der som minimum er målrettet de områder og aktiviteter, som er årsagen til tilsynet. Tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne, regnes som et prioriteret tilsyn. Samlet tilsyn: En gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Et samlet tilsyn kan bestå af et eller flere fysiske tilsynsbesøg og administrative tilsyn, som f.eks. gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.v. Der indgår som minimum et fysisk tilsyn i et samlet tilsyn. Vi har tidligere brugt betegnelsen "samlet tilsyn" i tilsynsberetning og ved planlægning af årets tilsyn. Med den nye bekendtgørelse om miljøtilsyn anvendes betegnelsen "basistilsyn", når der er udført et "samlet tilsyn" på virksomheder omfattet af brugerbetaling. Vi vil også bruge "basistilsyn" om et samlet tilsyn på øvrige virksomheder, svømmebade og vandværker. Svømmebade: Tilsynskampagne: Tilsynsrapport: Svømmehaller og -bassiner, varmtvandsbassiner og kurbade. Anlæggene er omfattet af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg og disse vandkvalitet. Hygiejnen i bassinerne og i badeområder kontrolleres løbende. Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. I tilsynskampagnen skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes. Der skal årligt udføres to tilsynskampagner. Rapport, der efter hvert fysiske tilsyn på virksomheden beskriver overholdelse af love, regler og afgørelser. Tilsynsrapporten skal senest to måneder efter tilsynet sendes til virksomheden med oplysning om hvad der agtes offentliggjort. Senest fire måneder efter tilsyn skal tilsynsrapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside. Vandværker: Kommunale vandforsyningsanlæg og private vandværker. Vandværkerne er omfattet af lov om vandforsyning samt bekendtgørelse om vandkvalitet, og det skal sikres, at drikkevandet der leveres til borgere og virksomheder er af god kvalitet. Albertslund Kommune har i alt 4 vandforsyningsanlæg: privat vandværk, vandværk drevet af HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab), og 2 trykforøgerstationer drevet af HOFOR, hvor der fra store vandledninger aftappes drikkevand, der er pumpet op på regionale kildepladser på Sjælland. Øvrige virksomheder: Øvrige virksomheder, som reguleres efter 42 i miljøbeskyttelsesloven, f.eks. mindre maskinværksteder og snedkeri, handel- kontor- og lagervirksomheder, ubemandede tankstationer, butikker, mindre transportvirksomheder, boligområdernes miljøstationer og materielgårde. Side 6

17 Albertslund Kommune Nordmarks Allè Albertslund T M Acadre: 5/723

Miljøtilsyn. Årsberetning 2015 og årsplan Januar Udkast Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Miljøtilsyn. Årsberetning 2015 og årsplan Januar Udkast Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Januar 206 Udkast 27..206 Miljø & Teknik Miljøtilsyn Årsberetning 205 og årsplan 206 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 SIDE 2 UDKAST 27..206 ÅRSBERETNING

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2014-2017. Januar 2016. Udkast 27.1.2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund

Miljøtilsynsplan 2014-2017. Januar 2016. Udkast 27.1.2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund Januar 206 Udkast 27..206 Miljø & Teknik Miljøtilsynsplan 204-207 Albertslund Kommune Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund bmb.miljo.teknik@albertslund.dk T 43 68 68 68 Revideret for 206 og 207 SIDE 2 UDKAST

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune 1. Indledning I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse 1 i kraft. Den stiller krav om, at miljøtilsynsmyndighederne skal udarbejde en miljøtilsynsplan,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Mål og indsatsområder... 7 3.1 Generelle mål... 7 3.2 Mål for tilsynsindsatsen 2013-2016... 8 3.3 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Miljøtilsynsbekendtgørelsen Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Hvad skal vi opnå med tilsynsmodellen? Hovedformålet er at føre tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug, hvor

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Birgit Skovsgaard Burskov1@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 7. september 2015 Center

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Som noget nyt skal virksomheder og husdyrbrug miljørisikoscores, hvorefter tilsynene planlægges efter den score virksomheden har opnået.

Som noget nyt skal virksomheder og husdyrbrug miljørisikoscores, hvorefter tilsynene planlægges efter den score virksomheden har opnået. Indledning I maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Den skal blandt andet indeholde en

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Den 23. maj 2013 trådte miljøtilsynsbekendtgørelsen 1 i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en plan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen

Læs mere

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug Miljøtilsyn med virksomheder - herunder husdyrbrug INFORMATION OM TILSYN MED VIRKSOMHEDER OG HUSDYRBRUG Kerteminde Kommune 9. udgave 10/2015 Tekst, billeder og layout: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Peter Borgen Hjørringvej 529 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Hjørringvej

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøtilsyn 1)

Bekendtgørelse om miljøtilsyn 1) BEK nr 518 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1212-00025 Senere ændringer

Læs mere

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Skævevej

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: John Sortkær Jsortkaer@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 265 i henhold

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 For Slagelse Kommune Indledning Slagelse Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljølove og regler. Denne plan er en beskrivelse af de områder, som Slagelse

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Hans M. Nielsen Solholtvej 28 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Solholtvej

Læs mere

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henrik Juul Nielsen Hybholtvej 16 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørtoftvej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørtoftvej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej 16 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 2013 2016 Hvorfor en miljøtilsynsplan og hvad skal den indeholde? I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for

Læs mere

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikskhavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Poul Erik Jensen Understedvej 159 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Understedvej

Læs mere

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Rasmussen Kobberholmvej 16 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med minkfarm,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Finn Nielsen Karupvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørhedevej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Nielsen Karupvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørhedevej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Nielsen Karupvej 89 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørhedevej 16,

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Per Nielsen Øster Rør Vej 20 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Prioriteret miljøtilsyn

Læs mere

Der er den gennemført et miljøtilsyn på landbrugsejendommen Bonnesigvej 21, 7600 Struer.

Der er den gennemført et miljøtilsyn på landbrugsejendommen Bonnesigvej 21, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK I/S Bonnesig - v/lynge Andersen Bonnesigvej 21 7600 Struer Miljøtilsyn på Bonnesigvej 21, 7600 Struer

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

Miljøtilsynsplan FORSLAG

Miljøtilsynsplan FORSLAG Miljøtilsynsplan 2017-2021 FORSLAG Teknik & Miljø - Januar 2017 Miljøtilsynplan 2017-2021 Plan for miljøtilsyn 2017-2021 Høring om ny plan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Et forslag til overordnet

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Indledning Aabenraa Kommune har på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Læs mere

2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer

2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer Miljøtilsynsplan 2013-2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning af miljøtilsyn... 5 5.

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

1. En rapport til offentliggørelse på Billund Kommunes hjemmeside senest 4 måneder efter dato for tilsynsbesøget. Se bilag 1

1. En rapport til offentliggørelse på Billund Kommunes hjemmeside senest 4 måneder efter dato for tilsynsbesøget. Se bilag 1 Elkjærhøjevej 3A 7190 Billund holberg5@bbsyd.dk Tilsynsskema Dato: 24-11-2015 Hermed fremsendes rapport vedrørende Billund Kommunes miljøtilsyn den 6. november 2015. Tilsynet er gennemført i overensstemmelse

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Lovgrundlag Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelsen om miljøtilsyn, bek.nr. 518.

Lovgrundlag Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelsen om miljøtilsyn, bek.nr. 518. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Høring om ny plan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Et forslag til overordnet plan for miljøtilsyn på virksomheder i Hillerød Kommune er

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Søren D. Christensen Brønderslevvej 295 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Miljøkampagne 2015 Udendørs oplag af affald

Miljøkampagne 2015 Udendørs oplag af affald Miljøkampagne 2015 Udendørs oplag af affald Baggrund Baggrunden for kampagnen er, at sikre at virksomheder sorterer, håndterer og opbevarer udendørs oplag af affald og råvarer korrekt. Forkert håndtering

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (max 1500 Dette er Sønderborg Kommunes

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jan Bering Søholtvej 68 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Søholtvej

Læs mere

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Formål med ny tilsynsbek. Formål At implementere IE-direktivets regler At gennemføre VU II s anbefalinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse

Indholdsfortegnelse. Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse Miljøtilsynsplan 2013 Indholdsfortegnelse Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse Fakta Planens geografiske område Natur og Grundvand Virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Poul Jensen Sveje66@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Vrangbækvej 66 i henhold

Læs mere

Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017

Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017 Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017 Vedtaget 30. juni 2013. 1 Indhold Indledning Geografisk område Væsentligste miljøproblemer Planlægning af miljøtilsyn Tilsynets udførelse Tilsynskampagner Brugerbetaling

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Tilsynsplan Rudersdal Kommune

Tilsynsplan Rudersdal Kommune Tilsynsplan 2013 Rudersdal Kommune Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Rudersdal Kommunes tilsynsplan... 7 2.1 Generelle mål... 7 2.2 Mål for tilsynsindsatsen

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0.

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommunens bemærkninger

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2014 Året der gik 2014 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for miljøgodkendelse og

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (max 1500 Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2010 omhandler kommunens miljøindsats ved varetagelsen af myndighedsopgaver

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt kun at indberette kommunens miljøtilsyn og meddelte

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (max 1500 Syddjurs Kommune varetager miljøtilsyn med knap 200, som er omfattet af regler om minimumsfrekvenser

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 -Kommunen skal hvert år senest den 1. april indberette og offentliggøre oplysninger om kommunens

Læs mere

Marjanne Liebe Mølholtvej Sæby. Miljøtilsyn med Mølholtvej 81, i henhold til husdyrloven

Marjanne Liebe Mølholtvej Sæby. Miljøtilsyn med Mølholtvej 81, i henhold til husdyrloven Marjanne Liebe Mølholtvej 81 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Mølholtvej

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henning Jensen bajensgaard@mail.tele.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 1. oktober 2015 Center

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2008 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Jan Karsfort Enghøjvej Østervrå. Miljøtilsyn med Enghøjvej 21, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Jan Karsfort Enghøjvej Østervrå. Miljøtilsyn med Enghøjvej 21, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Jan Karsfort Enghøjvej 21 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Enghøjvej

Læs mere

Miljøtilsynsplan Virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan 2017 2021 Virksomheder og landbrug September 2017 1 Baggrund for tilsynsplanen 3 2 Geografisk område 4 3 Væsentlige miljøproblemer 5 4 IED-virksomheder og -husdyrbrug 5 5 Tilsynsindsatsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Roskilde Indledning (max 1500 Roskilde Kommune har frem til den 22. maj 2013

Læs mere

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 omfatter

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 31. juli 2013 Revideret 28.2.14 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk, www.lolland.dk

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørn Jacobsen Hjørringvej 20 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Hjørringvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15. september 2016 CVR-nummer 55 13 30 18 edoc TS-journal nr. edoc GS-journal nr. 13/020988 (Miljøsagsnr.: 2968

Læs mere

Indhold Indledning... 3 Hvad vil vi opnå med planen?... 3 Hvad betyder tilsynsplanen for dig?... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Hvem får tilsyn og

Indhold Indledning... 3 Hvad vil vi opnå med planen?... 3 Hvad betyder tilsynsplanen for dig?... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Hvem får tilsyn og Svendborg Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og landbrug 2013-2016 26. august 2013 Indhold Indledning... 3 Hvad vil vi opnå med planen?... 3 Hvad betyder tilsynsplanen for dig?... 3

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar)

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Viborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune

Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune har fra 2007 overtaget miljøtilsynet med mere end 200 virksomheder fra Århus Amt og 4 mindre kommuner. 3 af de disse kommuner

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.12.2015 CVR-nummer 27757979 P-nummer 1002100405 Virksomhed BG Service center Adresse Jens Juuls Vej 28 Postnummer

Læs mere