Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö"

Transkript

1 CG 1275 Kombineret to-dørs køle-fryseskab Instrutione Jää- pakastuskaappiyhdistelmä Asennus ja Käyttö Kombinerad kyl/frys Installation och användinge Kombinert kjöle-fryseskap Installasjon og bruk

2 SF S N Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö Kombinerad kyl/frus 13 Instruktioner för installation och användinge Kombinert kjølefryseskap 19 Instruksjon for installasjon og bruk For at garantere denne husholdningsmaskinens langvarig funktion og forbrugerens tryghed: - Man skal henvende sig, ifald maskinen ikke fungerer, kun til en speciel teknisk assistance, som er autoriseret af fabrikken - Ved reparationer skal man altid forlange originale reservedele Jotta tämän kodinkoneen toiminta ja turvallinen käyttö olisi jatkuvasti taattu: - Vikojen sattuessa on käännyttävä yksinomaan tuottajan valtuuttaman huollon puoleen - Korjauksissa on vaadittava aina tehtaan omien varaosien käyttöä För att garantera denna hushållsapparatens långvarig funktion samt förbrukarens trygghet: - Anlita ändast en av tillverkaren autoriserad kundservice - Gör alltid anspråk på bruk av originala reservdelar For å garantere denne husholdsmaskinens langvarig funksjon og forbrukerens trygghet: - Man må henvende seg, når problemer oppstår, kun til et serviceverksted, som er autoriseret av konstruktøren - Ved reparasjoner må man be om bruk av originale reservedel

3 Sikkerhed, en god vane VIGTIGT Læs njagtigt brugsanvisningen igennem, idet den indeholder vigtige oplysninger, angående sikker installation, forbrug og vedligeholdelse. Dette kombinerede kle- fryseskab er bygget i henhold til internationale sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at varetage forbrugerens tryghed. Apparatet har faktisk opnået IMQ-mærkningen udstedt af teknikerene ved Istituto Italiano di Qualità. 1. Apparatet må ikke anbringes udendørs, heller ikke hvis stedet er beskyttet af et tag. Det er farligt at lade apparatet stå i regn- og tordenvejr. 2. Apparatet må kun benyttes af voksne og kun til opbevaring og nedfrysning af fødevarer, som angivet i brugsanvisningen. 3. Rør aldrig ved apparatet på bare fødder eller med våde hænder eller fødder. 4. Brug af forlængerledninger og dobbeltstik frarådes. Hvis De anbringer apparatet mellem køkkenmøblerne, sørg for at ledningen ikke bliver klemt eller bøjet. 5. Træk aldrig i ledningen eller apparatet for at trække stikket ud: det er meget farligt. 6. Rør aldrig ved apparatets kuldefremstillende dele, især ikke med våde hænder for at undgå at komme til skade eller få frysebrændinger. Undgå at tage isterninger direkte fra fryseren i munden for ikke at få frysebrændinger. 7. Tag stikket ud før de foretager en hvilken som helst slags rengøring. Det er ikke nok at dreje temperaturknappen til for at afbryde strømtilførelsen. 8. Fjern eller tilintegør alle lukkesystemer af gamle apparater der skal tilintegøres for at undgå en mulig fare for at børn lukkes inde. 9 Før man tyr til den tekniske assistance service er det fordelagtigt at læse kapitlet Er der opstået et problem? for at forsøge at eliminere defekten. Undlad at røre ved aparatets elektriske dele. 10. Når strømforsyningskabeln skal erstattes er det tilrådelig at henvende sig til vort Service Center. For nogle modeller udføres strømslutningen ved hjælp af specielle kabelsko, mens for andre behøves der et særegen instrument for at kunne komme til tilslutningerne. 11. Anvend ikke el-artikler i rummet til opbevaring af fødevarer, hvis el-artiklerne ikke opfylder kravene fra producenten. 12. Når apparatet - som indeholder cyclopentangas i isoleringsskummet og eventuelt kølegas R600a (isobutan) i kølesystemet - ikke længere skal anvendes, skal apparatet klargøres i overensstemmelse med sikkerhedskravene, inden det sendes til skrotning. Vedrørende dette indgreb skal der rettes henvendelse til forhandleren eller de lokale myndigheder. Installation For at sikre den bedste virkning og besparelse af energi bør instrukserne følges nøjagtigt. Ventilation Kompressoren og kondensatoren afgiver varme og en god ventilation er derfor nødvendig. Et rum som ikke kan udluftes let er ikke egnet til anbringelse af apparatet. Apparatet bør anbringes i et tørt rum med en åbning (vindue eller dør) som er let at udlufte. De bør holde ventilationsgitrene fri for enhver forhindring og aldrig overdække dem. Tilstrækkelig ventilation opnås ved at overholde minimumsafstandene: 10 cm mellem apparatet og et møbel som hænger ovenover - 5 cm mellem apparatets sidevæge og møblerne ved siden Varmekilder Undgå at anbringe apparatet på et sted som får direkte sollys eller tæt ved en varmekilde som for eksempel: elektrisk komfur. Plant niveau Apparatet skal hvile på et plant niveau; hvis gulvet ikke er helt plant kan De regulere skruefødderne på bagsiden. Eltilslutning Kontroller om spændingen på deres bopæl svarer til angivelserne på pladen med betegnelserne som befinder sig på køleskabets nederste del til venstre, ved siden af grøntsagsbeholdern og at stikkontakten er udført med ekstrabeskyttelse iflg. stærkstrømsreglementet. I modsat fald påtager fabrikanten sig ikke noget ansvar Placér apparatet således at man kan nemt komme til kontakten til hvilken apparatet tilsluttes. Strømstyrken er ikke tilstrækkelig Vær sikker på at stikkontakten kan bære strømstyrken som er angivet på pladen med betegnelser som befinder sig på køleskabets nederste del til venstre, ved siden af grøntsagsbeholderen. Før eltilslutning Efter transporten bør apparatet anbringes lodrat i mindst 3 timer før det tilsluttes til strømmen for at sikre en perfekt virkning. 1

4 Beskrivelse af køle- fryseskabet Knap til indstilling af temperaturen inden i kombiskabet Ved at dreje denne knap kan temperaturen i begge afdelinger (køleskab og fryser) reguleres: Kurve til frugt og grønsager Udtrækkelige hylder som kan højdereguleres Indvendig lampe til oplysning af køleskabet køleskabet er slukket; 1 kulden på minimum; 5 kulden på maksimum Termostatknappen kan indstilles i hvilken som helst stilling mellem 1 og 5, alt efter behovet. Husk herved at køleafdelingens virksomhed kan blive afbrudt ved at dreje knappen hen til. K A B Lille aftagelig hylde udrustet med æggebakke J C Aftagelige hylder, som kan højdereguleres Aftagelig beskytteliste Aftagelig hylde for store flasker, med beskytteliste Indstillelige fødder I D E Kurve for opbevaring af nedfrosne madvarer H Rum til nedfrysning af friske madvarer og til opbevaring af nedfrosne varer G F F Hvordan det kombinerede køle-fryseskab sættes igang VIGTIGT Når skabet er blevet trasporteret hjem, stil det vertikalt og vent circa 3 timer til det vil kunne fungere på den bedste måde. For at opnå optimale resultater ved opbevaring af madvarer og samtidig spare strøm, husk at dreje knappen som regulerer temperaturen i kombiskabet hen i midlerstillingen. Før fødevarerne kommes i køleskabet eller i fryseren, br skabene rengres indvendigt med tvekulsurt natron oplst i lunkent vand. Se efter om belysningen virker efter tilslutningen til strømmen og drej temperaturknappen A til position 3. Efter få timer kan de fylde friske varer i køleskabet og dybfrosne varer i fryseren. Efter nogle timer er apparatet klart til brug og de friske fdevarer kan anbringes i kleskabet og de frosne i fryseren. 2

5 Korrekt anvendelse af køle-fryseskabet Råd for placering og opbevaring af fødevarerne i køle-afdelingen Fødevarer Opbevaringstid Placering i køleskabet Kød og renset fisk (kommes i plastposer eller i plastfilm) Fersk ost 2 eller 3 dager 3 eller 4 dage I den dertil egnede beholder ovenover frugt og grønsagsskuffen (i køligste område i køleskabet) I den dertil egnede beholder ovenover frugt og grønsagsskuffen (i køligste område i køleskabet) Æg 1 måned I den pågældende æggebakke på skabsdøren Smør og margarine Kogte fødevarer (kommes i hermetisk tillukkede skåle og indsættes efter afkøling) Pølser, brød i skiver, chokolade, kager, deserter, tomater, osv. Flasker, mælk, drikkevarer, youghrt Frugt og grønsager På hylden i døren 3 eller 4 dage På hvilken som helst hylde 3 eller 4 dage På hvilken som helst hylde På dem pågældende hylde i skabsdøren I grønsagsskuffen * Hvad man ikke skal opbevare i køleskabet Hvidløg (giver dårlig lugt), løg og purløg. Bananerne (formørkes). Appelsiner og citroner (opbevares hellere i et køligt sted). Kartofler og rodfrugter (på et i mørkt og tørt opbevaringssted). * Til støtte af store flaske anvendes den dertil egnede beskytteliste, som kan anbringes foran hvilken som helst hylde. - Luften i køleskabet cirkulerer frit. Den kolde luft er tungest og vil derfor være i bunden. Anbring kød og ost direkte over grøntsagsbeholderen. - Følg nøjagtig vore råd angående den maksimale opbevaringstid: hvilken som helst slags mad, endogså den højest mulig fersk, kan opbevares meget lang tid. - Køle-afdelingen er udrustet med praktiske udtrækkelige hylder, som kan højdereguleres med hjælp af de dertil egnede glidere (Fig. 1). På hylderne kan derfor anbringes store beholdere eller madvarer af ualmindelig størrelse. - Beskyttelisten (detailen D) er aftagelig (Fig. 2) og kan derfor stilles foran hvilken som helst hylde alt efter behov. - Kom ikke utildækkede beholdere indeholdende flydende ting i skabet, da disse vil forårsage forøgelse af fugtighed, som øger rimdannelser. Fig. 1 Fig. 2 3

6 Korrekt anvendelse af fryseren - Ved indfrysning af fødevarer er det tilrådeligt at slå op i en håndbog. - Fødevarer, som er blevet optøet, selv om ikke fuldstændigt, kan ikke mere nedfryses: de må koges til ferdig mad, som skal spises (inden 24 timer) eller nedfryses på ny. - Fødevarer som skal nedfryses skal ikke placeres i direkte kontakt med de fødevarer, der allerede er dybfrosne, men de skal anbringes i det øvre rum, hvor temperaturen går ned under -18 C og er derfor særlig velegnet til dybfrysning af alle madvarer. Man skal jo ikke glemme, at holdbarheden af de opbevarede fødevarer er afhængig af den hastighed med hvilken dybfrysningen bliver udført. - Under nedfrysnigsprocessen undgå at åbne døren til fryseafdelingen. - Når køle- fryseskabet bliver brugt for første gang eller når det har stått ubrugt i en lang tid, kan fødevarerne placeres i skabet kun efter at apparatet har fungeret i 6-8 timer ved termostaten indstillet i maksimum afkølingsposition. Anbring fødevarerne, som skal nedfryses, i den dertil egnede afdeling H, og drej knappen A til position 3. Efter 24 timer er nedfrysningsprocessen helt sikkert afsluttet. - For at opnå en optimal opbevaring og senere hen en optimal optøning, er det tilrådeligt at tildele fødevarerne i små portioner, sådan kan de nedfryses hurtigt og alt igennem på samme måde. Det er tilrådeligt at mærke på pakningen hvad denne indeholder og nedfrysningsdatoen, efter anvisninger. - Ved strømafbrydelse eller ved et sammenbrud af fryseren skal døren til den ikke åbnes; så kan det undgås, at temperaturen inden i fryseren vil forøge. På denne måde kan de nedfrosne varer opbevares helt op til 9-14 timer uden forandringer i deres tilstand. - Anbring ikke fulde flasker i fryseren; de kan springe da alle væsker forøger volumen ved frysningen. - Fyld bakkerne til indfrysning af isterninger til kun 3/4 af deres højde. Spareråd - En vel gjort installation Anbring køle- fryseskabet langt væk fra varmekilder, fra direkte sollys og i et rum, hvori luften cirkulerer frit. - En korrekt kuldegrad Drej knappen til indstilling af temperaturen i køleskabet og i fryseren i midterstillingen. For høj indstillet kulde, som forbruger meget strøm, forbedrer og forlænger ikke opbevaringen af fødevarer. I køleskabet, tværtimod, den kan beskadige grønsager, spegepølser og oste. - Overfyld ikke køleskabet For at kulden vil kunne opbevare madvarerne godt, må den cirkulere frit indeni køleskabet. Hvis man overfylder skabet, bliver cirkulationen hæmmet og kompressoren er tvunget til at køre konstant. - Dørerne til skabet må være lukket Åbn ikke dørene til køleskabet og til fryseren for ofte, hver gang det gøres, slipper kold luft ud fra skabet. For at opnå den til opbevaring nodvendige temperatur igen, motoren må arbeide i lang tid og forbruge meget strøm. - Hold øje med gummipakninger Gummipakningen i døren skal opretholdes elastisk og ren, så døren kan slutte tæt og den kolde luft ikke slipper ud. - Aldrig varm mad i skabet Hvis en varm pande bliver sat i køleskabet, vil temperaturen deri stiger straks nogle grader; lad maden afkøles i stuetemperatur før den anbringes i køleskabet. - Bedre uden rimfrost Kontroller tykkelsen af rimlaget på væggene og på hylderne i fryseren og begynd straks med afrimningen hvis dette er for tykt (Se kapitlet Vedligeholdelse af kle- fryseskabet som flger hernede) 4

7 Vedligeholdelse af køle- fryseskabet Inden rengøring af fryseskabet skal strømmen frakobles (ved at fjerne stikket fra stikkontakten eller frakoble husstandens HFI-relæ). Afrimning ADVARSEL: Ødelæg ikke kølesystemet. Undgå at bruge værktøj som ikke er anbefalet for at fremskynde afrimningsprocessen. Hvordan køleskabet afrimes Afrimningen i dette køleskab foregår automatisk og vandet bliver opsamlet og ført ud igennem en vandleder (fig. 3) bagpå hvor den fordamper af sig selv ved varmen, som produceres af kompressoren. Den eneste ting som man må foretage sig, er at med jævne mellemrum afvaske afløbshullet, som befinder sig bageved gronsagsskufferne, så vandet kan løbe ud. Hvordan fryseren afrimes - Fjern rimdannelserne fra tid til anden med den dertil egnede skraber, som medfølgerfryseren (brug ikke knive eller andre metalgenstande). - Hvis rimlaget er tykkere end 5 mm, må en grundig afrimning udføres. Drej termostatknappen A hen i stilling ;nu må alle dybfrosne fødevarer pakkes ind i avispapir og anbringes i køleskabet eller på et friskt sted. Lad døren stå åben indtil rimlaget er fuldstændig opløst. Hvis afrimningen ønskes foretaget hurtigt, kan der anbringes skåle med varmt vand inde i fryseren. Derefter afvaskes og aftørres fryseren godt. Før de dybfrosne fødevarer sættes tilbage i fryseren, skal knappen A til position 3. Rengøring og speciel vedligeholdelse - Før De begynder med at rengøre køle- fryseskabet afbryd altid strømmen. - De materialer med hvilke dette køle- fryseskab er blevet bygget, er hygiejniske og opsuger ikke lugte. For at disse egenskaber kan bevares er det nødvendigt at alle fødevarerne anbringes i skabet godt indpakket for at undgå pletter, som vanskeligt kan fjernes eller danner af dårlig lugt. - Brug kun vand og tvekulsurt natron. Til rengring af både indre og ydre deler brug en svamp og en op løsning af vand og tvekulsurt natron, hvilket også er et godt desinfektionsmiddel. Dersom De ikke har dette hjemme, kan De anvende hvid lugtløs sæbe (f.eks. såkaldt Marseille-sæbe). - Hvad ikke skal bruges. Aldrig skurepulver, aldrig blegningsmidler, aldrig ammoniak. Forbudt alle oplsende stoffer og kemikalie-produkter. - Også i opvaskemaskinen. Alt hvad kan tages væk, kan lægges i blød i varmt vand og vanlig sæbe eller sæbepulver til opvaskemaskine. Også i opvaskemaskinen, dersom en sådan findes hjemme. Aftør dem vel, før de anbringes igen i køleskabet eller i fryseren. - Og hvordan skal bagsiden af skabet renses? Her oamler støvet sig og kan forårsage nogle problemer for skabets regulære virksomhed. Ved rensning er det tilrådeligt at bruge det lange mundstykke på støvsugeren og suge med middelstor styrke. Og gør dette med stor varsomhed! - Hvis kombiskapet skulle stå ubrukt på en lang tid. Om sommeren når De tager på ferie og vil slukke kombiskabet, tilrådes det at afvaske skabet innvendig og lade dørene stå åbne for at undgå mugdannelser og dårlig lugt. -Udskiftning af den invendige pære I den bagerste del af termostatens kasse sidder pæren til køleskabets belysning. Hvis pæren er defekt eller sprunget, afbryd for apparatet og udskift pæren med en ny, maksimum 15 W, som illustreret (billede 4). Fig. 3 Fig. 4 5

8 Når problemer opstår Kombiskabet virker ikke hovedafbryderen i huset ikke er slået af; stikket er i orden og insat i kontakten; kontakten er helt i orden; kontroller dette ved at tilslutte stikket til en anden kontakt i værelsen. Køleskabet og fryseren afkøler ikke tilstrækkeligt dørene er godt lukket og pakningerne til disse er i orden; at dørene ikke bliver åbnet for ofte; knappen til indstilling af temperaturen står i korrekt stilling; køleskabet og fryseren er ikke blevet overfyldt. Fødevarerne afkøles for meget i køleskabet. knappen til indstilling af temperaturen står i korrekt stilling; fødevarerne ikke er anbragt for tæt op ad bagvæggen på køleskabet, som er det koldeste område i skabet. Motoren kører uden ophold dørene ikke er godt lukket eller om de er blevet åbnet for ofte; at stuetemperaturen ikke er for høj; at rimlaget ikke er tykker end 2-3 mm Køle- fryseskabet støjer for meget. Skabet er opstillet plant: at skabet ikke er placeret for tæt mellem køkkenelementer eller måske er i berøring med genstande, som vibrerer og stjer; den afkølende gas, som cirkulerer indeni skabets kølevæg frembringer et let støj, selv om kompressoren ikke kører (det er ikke en fejl). Hvis man til trods for at have taget foranstående anvisninger i betragtning ikke opnår at eliminere defekten, ring efter den tekniske assistenceservice. Opgiv skade, apparatets nummer og produktionsnummer. Oplysningerne befinder sig på pladen på køleskabets nederste del til venstre, ved siden af grøntsagsbeholderen. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Gross Bruto Brut Net Util Utile Compr. R 134 a Test Pressure Syst. HIGH-235 Kompr. kg 0,090 P.S-I. LOW 140 Made in Italy Gross Bruto Brut MADE IN ITALY S/N VOL. BRUT l. REFRIGERATEUR l. GROSS VOL. 135 REFRIGERATOR 225 VOL. BRUTO cu. fl. FRIGORIFICO cu. fl. SYSTEME A COMPRESSION REFRIGERATEUR R134 A SYSTEM REFRIGERATOR 0,080 SISTEMA K FRIGORIFICO kg. POUVOIR DE CONGEL. kg/24h FREEZING CAPACITY PODER DE CONGELACION Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe RG 1145 WEU FUSE LINK A V CONGELATEUR FREEZER CONGELADOR CONGELATEUR FREEZER CONGELADOR HZ W l. cu. fl. R134 A kg CLASSE CLASS CLASEN Henvend Dem aldrig til ikke autoriserede teknikere og nægt at få installeret ikke originale reservedele. Der findes vand i bunden af køleskabet afløbet for afrimningsvandet ikke er tilstoppet. 6

9 Merloni Elettrodomestici Viale Aristide Merloni Fabriano Italy Tel Fax / Xerox Business Services - DocuTech

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet

Læs mere

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre Energien på rette sted sådan gør du din elregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Inspiration og faktuelle oplysninger til Energien på

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere