Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö"

Transkript

1 CG 1275 Kombineret to-dørs køle-fryseskab Instrutione Jää- pakastuskaappiyhdistelmä Asennus ja Käyttö Kombinerad kyl/frys Installation och användinge Kombinert kjöle-fryseskap Installasjon og bruk

2 SF S N Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö Kombinerad kyl/frus 13 Instruktioner för installation och användinge Kombinert kjølefryseskap 19 Instruksjon for installasjon og bruk For at garantere denne husholdningsmaskinens langvarig funktion og forbrugerens tryghed: - Man skal henvende sig, ifald maskinen ikke fungerer, kun til en speciel teknisk assistance, som er autoriseret af fabrikken - Ved reparationer skal man altid forlange originale reservedele Jotta tämän kodinkoneen toiminta ja turvallinen käyttö olisi jatkuvasti taattu: - Vikojen sattuessa on käännyttävä yksinomaan tuottajan valtuuttaman huollon puoleen - Korjauksissa on vaadittava aina tehtaan omien varaosien käyttöä För att garantera denna hushållsapparatens långvarig funktion samt förbrukarens trygghet: - Anlita ändast en av tillverkaren autoriserad kundservice - Gör alltid anspråk på bruk av originala reservdelar For å garantere denne husholdsmaskinens langvarig funksjon og forbrukerens trygghet: - Man må henvende seg, når problemer oppstår, kun til et serviceverksted, som er autoriseret av konstruktøren - Ved reparasjoner må man be om bruk av originale reservedel

3 Sikkerhed, en god vane VIGTIGT Læs njagtigt brugsanvisningen igennem, idet den indeholder vigtige oplysninger, angående sikker installation, forbrug og vedligeholdelse. Dette kombinerede kle- fryseskab er bygget i henhold til internationale sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at varetage forbrugerens tryghed. Apparatet har faktisk opnået IMQ-mærkningen udstedt af teknikerene ved Istituto Italiano di Qualità. 1. Apparatet må ikke anbringes udendørs, heller ikke hvis stedet er beskyttet af et tag. Det er farligt at lade apparatet stå i regn- og tordenvejr. 2. Apparatet må kun benyttes af voksne og kun til opbevaring og nedfrysning af fødevarer, som angivet i brugsanvisningen. 3. Rør aldrig ved apparatet på bare fødder eller med våde hænder eller fødder. 4. Brug af forlængerledninger og dobbeltstik frarådes. Hvis De anbringer apparatet mellem køkkenmøblerne, sørg for at ledningen ikke bliver klemt eller bøjet. 5. Træk aldrig i ledningen eller apparatet for at trække stikket ud: det er meget farligt. 6. Rør aldrig ved apparatets kuldefremstillende dele, især ikke med våde hænder for at undgå at komme til skade eller få frysebrændinger. Undgå at tage isterninger direkte fra fryseren i munden for ikke at få frysebrændinger. 7. Tag stikket ud før de foretager en hvilken som helst slags rengøring. Det er ikke nok at dreje temperaturknappen til for at afbryde strømtilførelsen. 8. Fjern eller tilintegør alle lukkesystemer af gamle apparater der skal tilintegøres for at undgå en mulig fare for at børn lukkes inde. 9 Før man tyr til den tekniske assistance service er det fordelagtigt at læse kapitlet Er der opstået et problem? for at forsøge at eliminere defekten. Undlad at røre ved aparatets elektriske dele. 10. Når strømforsyningskabeln skal erstattes er det tilrådelig at henvende sig til vort Service Center. For nogle modeller udføres strømslutningen ved hjælp af specielle kabelsko, mens for andre behøves der et særegen instrument for at kunne komme til tilslutningerne. 11. Anvend ikke el-artikler i rummet til opbevaring af fødevarer, hvis el-artiklerne ikke opfylder kravene fra producenten. 12. Når apparatet - som indeholder cyclopentangas i isoleringsskummet og eventuelt kølegas R600a (isobutan) i kølesystemet - ikke længere skal anvendes, skal apparatet klargøres i overensstemmelse med sikkerhedskravene, inden det sendes til skrotning. Vedrørende dette indgreb skal der rettes henvendelse til forhandleren eller de lokale myndigheder. Installation For at sikre den bedste virkning og besparelse af energi bør instrukserne følges nøjagtigt. Ventilation Kompressoren og kondensatoren afgiver varme og en god ventilation er derfor nødvendig. Et rum som ikke kan udluftes let er ikke egnet til anbringelse af apparatet. Apparatet bør anbringes i et tørt rum med en åbning (vindue eller dør) som er let at udlufte. De bør holde ventilationsgitrene fri for enhver forhindring og aldrig overdække dem. Tilstrækkelig ventilation opnås ved at overholde minimumsafstandene: 10 cm mellem apparatet og et møbel som hænger ovenover - 5 cm mellem apparatets sidevæge og møblerne ved siden Varmekilder Undgå at anbringe apparatet på et sted som får direkte sollys eller tæt ved en varmekilde som for eksempel: elektrisk komfur. Plant niveau Apparatet skal hvile på et plant niveau; hvis gulvet ikke er helt plant kan De regulere skruefødderne på bagsiden. Eltilslutning Kontroller om spændingen på deres bopæl svarer til angivelserne på pladen med betegnelserne som befinder sig på køleskabets nederste del til venstre, ved siden af grøntsagsbeholdern og at stikkontakten er udført med ekstrabeskyttelse iflg. stærkstrømsreglementet. I modsat fald påtager fabrikanten sig ikke noget ansvar Placér apparatet således at man kan nemt komme til kontakten til hvilken apparatet tilsluttes. Strømstyrken er ikke tilstrækkelig Vær sikker på at stikkontakten kan bære strømstyrken som er angivet på pladen med betegnelser som befinder sig på køleskabets nederste del til venstre, ved siden af grøntsagsbeholderen. Før eltilslutning Efter transporten bør apparatet anbringes lodrat i mindst 3 timer før det tilsluttes til strømmen for at sikre en perfekt virkning. 1

4 Beskrivelse af køle- fryseskabet Knap til indstilling af temperaturen inden i kombiskabet Ved at dreje denne knap kan temperaturen i begge afdelinger (køleskab og fryser) reguleres: Kurve til frugt og grønsager Udtrækkelige hylder som kan højdereguleres Indvendig lampe til oplysning af køleskabet køleskabet er slukket; 1 kulden på minimum; 5 kulden på maksimum Termostatknappen kan indstilles i hvilken som helst stilling mellem 1 og 5, alt efter behovet. Husk herved at køleafdelingens virksomhed kan blive afbrudt ved at dreje knappen hen til. K A B Lille aftagelig hylde udrustet med æggebakke J C Aftagelige hylder, som kan højdereguleres Aftagelig beskytteliste Aftagelig hylde for store flasker, med beskytteliste Indstillelige fødder I D E Kurve for opbevaring af nedfrosne madvarer H Rum til nedfrysning af friske madvarer og til opbevaring af nedfrosne varer G F F Hvordan det kombinerede køle-fryseskab sættes igang VIGTIGT Når skabet er blevet trasporteret hjem, stil det vertikalt og vent circa 3 timer til det vil kunne fungere på den bedste måde. For at opnå optimale resultater ved opbevaring af madvarer og samtidig spare strøm, husk at dreje knappen som regulerer temperaturen i kombiskabet hen i midlerstillingen. Før fødevarerne kommes i køleskabet eller i fryseren, br skabene rengres indvendigt med tvekulsurt natron oplst i lunkent vand. Se efter om belysningen virker efter tilslutningen til strømmen og drej temperaturknappen A til position 3. Efter få timer kan de fylde friske varer i køleskabet og dybfrosne varer i fryseren. Efter nogle timer er apparatet klart til brug og de friske fdevarer kan anbringes i kleskabet og de frosne i fryseren. 2

5 Korrekt anvendelse af køle-fryseskabet Råd for placering og opbevaring af fødevarerne i køle-afdelingen Fødevarer Opbevaringstid Placering i køleskabet Kød og renset fisk (kommes i plastposer eller i plastfilm) Fersk ost 2 eller 3 dager 3 eller 4 dage I den dertil egnede beholder ovenover frugt og grønsagsskuffen (i køligste område i køleskabet) I den dertil egnede beholder ovenover frugt og grønsagsskuffen (i køligste område i køleskabet) Æg 1 måned I den pågældende æggebakke på skabsdøren Smør og margarine Kogte fødevarer (kommes i hermetisk tillukkede skåle og indsættes efter afkøling) Pølser, brød i skiver, chokolade, kager, deserter, tomater, osv. Flasker, mælk, drikkevarer, youghrt Frugt og grønsager På hylden i døren 3 eller 4 dage På hvilken som helst hylde 3 eller 4 dage På hvilken som helst hylde På dem pågældende hylde i skabsdøren I grønsagsskuffen * Hvad man ikke skal opbevare i køleskabet Hvidløg (giver dårlig lugt), løg og purløg. Bananerne (formørkes). Appelsiner og citroner (opbevares hellere i et køligt sted). Kartofler og rodfrugter (på et i mørkt og tørt opbevaringssted). * Til støtte af store flaske anvendes den dertil egnede beskytteliste, som kan anbringes foran hvilken som helst hylde. - Luften i køleskabet cirkulerer frit. Den kolde luft er tungest og vil derfor være i bunden. Anbring kød og ost direkte over grøntsagsbeholderen. - Følg nøjagtig vore råd angående den maksimale opbevaringstid: hvilken som helst slags mad, endogså den højest mulig fersk, kan opbevares meget lang tid. - Køle-afdelingen er udrustet med praktiske udtrækkelige hylder, som kan højdereguleres med hjælp af de dertil egnede glidere (Fig. 1). På hylderne kan derfor anbringes store beholdere eller madvarer af ualmindelig størrelse. - Beskyttelisten (detailen D) er aftagelig (Fig. 2) og kan derfor stilles foran hvilken som helst hylde alt efter behov. - Kom ikke utildækkede beholdere indeholdende flydende ting i skabet, da disse vil forårsage forøgelse af fugtighed, som øger rimdannelser. Fig. 1 Fig. 2 3

6 Korrekt anvendelse af fryseren - Ved indfrysning af fødevarer er det tilrådeligt at slå op i en håndbog. - Fødevarer, som er blevet optøet, selv om ikke fuldstændigt, kan ikke mere nedfryses: de må koges til ferdig mad, som skal spises (inden 24 timer) eller nedfryses på ny. - Fødevarer som skal nedfryses skal ikke placeres i direkte kontakt med de fødevarer, der allerede er dybfrosne, men de skal anbringes i det øvre rum, hvor temperaturen går ned under -18 C og er derfor særlig velegnet til dybfrysning af alle madvarer. Man skal jo ikke glemme, at holdbarheden af de opbevarede fødevarer er afhængig af den hastighed med hvilken dybfrysningen bliver udført. - Under nedfrysnigsprocessen undgå at åbne døren til fryseafdelingen. - Når køle- fryseskabet bliver brugt for første gang eller når det har stått ubrugt i en lang tid, kan fødevarerne placeres i skabet kun efter at apparatet har fungeret i 6-8 timer ved termostaten indstillet i maksimum afkølingsposition. Anbring fødevarerne, som skal nedfryses, i den dertil egnede afdeling H, og drej knappen A til position 3. Efter 24 timer er nedfrysningsprocessen helt sikkert afsluttet. - For at opnå en optimal opbevaring og senere hen en optimal optøning, er det tilrådeligt at tildele fødevarerne i små portioner, sådan kan de nedfryses hurtigt og alt igennem på samme måde. Det er tilrådeligt at mærke på pakningen hvad denne indeholder og nedfrysningsdatoen, efter anvisninger. - Ved strømafbrydelse eller ved et sammenbrud af fryseren skal døren til den ikke åbnes; så kan det undgås, at temperaturen inden i fryseren vil forøge. På denne måde kan de nedfrosne varer opbevares helt op til 9-14 timer uden forandringer i deres tilstand. - Anbring ikke fulde flasker i fryseren; de kan springe da alle væsker forøger volumen ved frysningen. - Fyld bakkerne til indfrysning af isterninger til kun 3/4 af deres højde. Spareråd - En vel gjort installation Anbring køle- fryseskabet langt væk fra varmekilder, fra direkte sollys og i et rum, hvori luften cirkulerer frit. - En korrekt kuldegrad Drej knappen til indstilling af temperaturen i køleskabet og i fryseren i midterstillingen. For høj indstillet kulde, som forbruger meget strøm, forbedrer og forlænger ikke opbevaringen af fødevarer. I køleskabet, tværtimod, den kan beskadige grønsager, spegepølser og oste. - Overfyld ikke køleskabet For at kulden vil kunne opbevare madvarerne godt, må den cirkulere frit indeni køleskabet. Hvis man overfylder skabet, bliver cirkulationen hæmmet og kompressoren er tvunget til at køre konstant. - Dørerne til skabet må være lukket Åbn ikke dørene til køleskabet og til fryseren for ofte, hver gang det gøres, slipper kold luft ud fra skabet. For at opnå den til opbevaring nodvendige temperatur igen, motoren må arbeide i lang tid og forbruge meget strøm. - Hold øje med gummipakninger Gummipakningen i døren skal opretholdes elastisk og ren, så døren kan slutte tæt og den kolde luft ikke slipper ud. - Aldrig varm mad i skabet Hvis en varm pande bliver sat i køleskabet, vil temperaturen deri stiger straks nogle grader; lad maden afkøles i stuetemperatur før den anbringes i køleskabet. - Bedre uden rimfrost Kontroller tykkelsen af rimlaget på væggene og på hylderne i fryseren og begynd straks med afrimningen hvis dette er for tykt (Se kapitlet Vedligeholdelse af kle- fryseskabet som flger hernede) 4

7 Vedligeholdelse af køle- fryseskabet Inden rengøring af fryseskabet skal strømmen frakobles (ved at fjerne stikket fra stikkontakten eller frakoble husstandens HFI-relæ). Afrimning ADVARSEL: Ødelæg ikke kølesystemet. Undgå at bruge værktøj som ikke er anbefalet for at fremskynde afrimningsprocessen. Hvordan køleskabet afrimes Afrimningen i dette køleskab foregår automatisk og vandet bliver opsamlet og ført ud igennem en vandleder (fig. 3) bagpå hvor den fordamper af sig selv ved varmen, som produceres af kompressoren. Den eneste ting som man må foretage sig, er at med jævne mellemrum afvaske afløbshullet, som befinder sig bageved gronsagsskufferne, så vandet kan løbe ud. Hvordan fryseren afrimes - Fjern rimdannelserne fra tid til anden med den dertil egnede skraber, som medfølgerfryseren (brug ikke knive eller andre metalgenstande). - Hvis rimlaget er tykkere end 5 mm, må en grundig afrimning udføres. Drej termostatknappen A hen i stilling ;nu må alle dybfrosne fødevarer pakkes ind i avispapir og anbringes i køleskabet eller på et friskt sted. Lad døren stå åben indtil rimlaget er fuldstændig opløst. Hvis afrimningen ønskes foretaget hurtigt, kan der anbringes skåle med varmt vand inde i fryseren. Derefter afvaskes og aftørres fryseren godt. Før de dybfrosne fødevarer sættes tilbage i fryseren, skal knappen A til position 3. Rengøring og speciel vedligeholdelse - Før De begynder med at rengøre køle- fryseskabet afbryd altid strømmen. - De materialer med hvilke dette køle- fryseskab er blevet bygget, er hygiejniske og opsuger ikke lugte. For at disse egenskaber kan bevares er det nødvendigt at alle fødevarerne anbringes i skabet godt indpakket for at undgå pletter, som vanskeligt kan fjernes eller danner af dårlig lugt. - Brug kun vand og tvekulsurt natron. Til rengring af både indre og ydre deler brug en svamp og en op løsning af vand og tvekulsurt natron, hvilket også er et godt desinfektionsmiddel. Dersom De ikke har dette hjemme, kan De anvende hvid lugtløs sæbe (f.eks. såkaldt Marseille-sæbe). - Hvad ikke skal bruges. Aldrig skurepulver, aldrig blegningsmidler, aldrig ammoniak. Forbudt alle oplsende stoffer og kemikalie-produkter. - Også i opvaskemaskinen. Alt hvad kan tages væk, kan lægges i blød i varmt vand og vanlig sæbe eller sæbepulver til opvaskemaskine. Også i opvaskemaskinen, dersom en sådan findes hjemme. Aftør dem vel, før de anbringes igen i køleskabet eller i fryseren. - Og hvordan skal bagsiden af skabet renses? Her oamler støvet sig og kan forårsage nogle problemer for skabets regulære virksomhed. Ved rensning er det tilrådeligt at bruge det lange mundstykke på støvsugeren og suge med middelstor styrke. Og gør dette med stor varsomhed! - Hvis kombiskapet skulle stå ubrukt på en lang tid. Om sommeren når De tager på ferie og vil slukke kombiskabet, tilrådes det at afvaske skabet innvendig og lade dørene stå åbne for at undgå mugdannelser og dårlig lugt. -Udskiftning af den invendige pære I den bagerste del af termostatens kasse sidder pæren til køleskabets belysning. Hvis pæren er defekt eller sprunget, afbryd for apparatet og udskift pæren med en ny, maksimum 15 W, som illustreret (billede 4). Fig. 3 Fig. 4 5

8 Når problemer opstår Kombiskabet virker ikke hovedafbryderen i huset ikke er slået af; stikket er i orden og insat i kontakten; kontakten er helt i orden; kontroller dette ved at tilslutte stikket til en anden kontakt i værelsen. Køleskabet og fryseren afkøler ikke tilstrækkeligt dørene er godt lukket og pakningerne til disse er i orden; at dørene ikke bliver åbnet for ofte; knappen til indstilling af temperaturen står i korrekt stilling; køleskabet og fryseren er ikke blevet overfyldt. Fødevarerne afkøles for meget i køleskabet. knappen til indstilling af temperaturen står i korrekt stilling; fødevarerne ikke er anbragt for tæt op ad bagvæggen på køleskabet, som er det koldeste område i skabet. Motoren kører uden ophold dørene ikke er godt lukket eller om de er blevet åbnet for ofte; at stuetemperaturen ikke er for høj; at rimlaget ikke er tykker end 2-3 mm Køle- fryseskabet støjer for meget. Skabet er opstillet plant: at skabet ikke er placeret for tæt mellem køkkenelementer eller måske er i berøring med genstande, som vibrerer og stjer; den afkølende gas, som cirkulerer indeni skabets kølevæg frembringer et let støj, selv om kompressoren ikke kører (det er ikke en fejl). Hvis man til trods for at have taget foranstående anvisninger i betragtning ikke opnår at eliminere defekten, ring efter den tekniske assistenceservice. Opgiv skade, apparatets nummer og produktionsnummer. Oplysningerne befinder sig på pladen på køleskabets nederste del til venstre, ved siden af grøntsagsbeholderen. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Gross Bruto Brut Net Util Utile Compr. R 134 a Test Pressure Syst. HIGH-235 Kompr. kg 0,090 P.S-I. LOW 140 Made in Italy Gross Bruto Brut MADE IN ITALY S/N VOL. BRUT l. REFRIGERATEUR l. GROSS VOL. 135 REFRIGERATOR 225 VOL. BRUTO cu. fl. FRIGORIFICO cu. fl. SYSTEME A COMPRESSION REFRIGERATEUR R134 A SYSTEM REFRIGERATOR 0,080 SISTEMA K FRIGORIFICO kg. POUVOIR DE CONGEL. kg/24h FREEZING CAPACITY PODER DE CONGELACION Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe RG 1145 WEU FUSE LINK A V CONGELATEUR FREEZER CONGELADOR CONGELATEUR FREEZER CONGELADOR HZ W l. cu. fl. R134 A kg CLASSE CLASS CLASEN Henvend Dem aldrig til ikke autoriserede teknikere og nægt at få installeret ikke originale reservedele. Der findes vand i bunden af køleskabet afløbet for afrimningsvandet ikke er tilstoppet. 6

9 Merloni Elettrodomestici Viale Aristide Merloni Fabriano Italy Tel Fax / Xerox Business Services - DocuTech

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KØLE/FRYSER KOMBINATION Dansk CAA 55 Indhold Installation, 2-3 Placering og tilslutning Dør omskiftning Beskrivelse af apparatet, 4 Generel visning Opstart og brug, 5-6 Starte apparatet

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Brugsanvisning. køle-/fryseskab IKEF 3270-2-2T1

Brugsanvisning. køle-/fryseskab IKEF 3270-2-2T1 Brugsanvisning køle-/fryseskab IKEF 3270-2-2T1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk

Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk AAB Afdeling 53 Bushøjen Se valgfri front på næste side Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk AAB Afdeling 53 Bushøjen ed ved strømafbrydelse i timer fra -

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab DK Brugsanvisning Køleskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køleskabet anvendes til opbevaring af friske fødevarer i husholdningen

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

TILBUD AF VARER. Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015 til den 10-05-2015 )

TILBUD AF VARER. Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015 til den 10-05-2015 ) Hvidevarer- Shop.dk Hvidevarer- Shop.dk Gl. Banegårdsplads 4 4220 Korsør Danmark CVR-nummer: 35946152 E-mail: Info@hvidevarershop.dk http://hvidevarershop.dk Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C DK Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG ADVARSLER...1-2 BRUG AF APPARATET...3 OPTØNING/FØRSTE BRUG OG INSTALLATION...4

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Fryseskab LIFETEC MD 12821. Betjeningsvejledning

Fryseskab LIFETEC MD 12821. Betjeningsvejledning Fryseskab LIFETEC MD 12821 Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning... 4 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...4 Korrekt anvendelse... 5 Vigtige oplysninger... 5 Oplysninger

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner Installation Ismaskinens placering Pladsen, der vælges til ismaskinen, skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af disse kriterier ikke er til stede, skal der vælges

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere