Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö"

Transkript

1 CG 1275 Kombineret to-dørs køle-fryseskab Instrutione Jää- pakastuskaappiyhdistelmä Asennus ja Käyttö Kombinerad kyl/frys Installation och användinge Kombinert kjöle-fryseskap Installasjon og bruk

2 SF S N Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö Kombinerad kyl/frus 13 Instruktioner för installation och användinge Kombinert kjølefryseskap 19 Instruksjon for installasjon og bruk For at garantere denne husholdningsmaskinens langvarig funktion og forbrugerens tryghed: - Man skal henvende sig, ifald maskinen ikke fungerer, kun til en speciel teknisk assistance, som er autoriseret af fabrikken - Ved reparationer skal man altid forlange originale reservedele Jotta tämän kodinkoneen toiminta ja turvallinen käyttö olisi jatkuvasti taattu: - Vikojen sattuessa on käännyttävä yksinomaan tuottajan valtuuttaman huollon puoleen - Korjauksissa on vaadittava aina tehtaan omien varaosien käyttöä För att garantera denna hushållsapparatens långvarig funktion samt förbrukarens trygghet: - Anlita ändast en av tillverkaren autoriserad kundservice - Gör alltid anspråk på bruk av originala reservdelar For å garantere denne husholdsmaskinens langvarig funksjon og forbrukerens trygghet: - Man må henvende seg, når problemer oppstår, kun til et serviceverksted, som er autoriseret av konstruktøren - Ved reparasjoner må man be om bruk av originale reservedel

3 Sikkerhed, en god vane VIGTIGT Læs njagtigt brugsanvisningen igennem, idet den indeholder vigtige oplysninger, angående sikker installation, forbrug og vedligeholdelse. Dette kombinerede kle- fryseskab er bygget i henhold til internationale sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at varetage forbrugerens tryghed. Apparatet har faktisk opnået IMQ-mærkningen udstedt af teknikerene ved Istituto Italiano di Qualità. 1. Apparatet må ikke anbringes udendørs, heller ikke hvis stedet er beskyttet af et tag. Det er farligt at lade apparatet stå i regn- og tordenvejr. 2. Apparatet må kun benyttes af voksne og kun til opbevaring og nedfrysning af fødevarer, som angivet i brugsanvisningen. 3. Rør aldrig ved apparatet på bare fødder eller med våde hænder eller fødder. 4. Brug af forlængerledninger og dobbeltstik frarådes. Hvis De anbringer apparatet mellem køkkenmøblerne, sørg for at ledningen ikke bliver klemt eller bøjet. 5. Træk aldrig i ledningen eller apparatet for at trække stikket ud: det er meget farligt. 6. Rør aldrig ved apparatets kuldefremstillende dele, især ikke med våde hænder for at undgå at komme til skade eller få frysebrændinger. Undgå at tage isterninger direkte fra fryseren i munden for ikke at få frysebrændinger. 7. Tag stikket ud før de foretager en hvilken som helst slags rengøring. Det er ikke nok at dreje temperaturknappen til for at afbryde strømtilførelsen. 8. Fjern eller tilintegør alle lukkesystemer af gamle apparater der skal tilintegøres for at undgå en mulig fare for at børn lukkes inde. 9 Før man tyr til den tekniske assistance service er det fordelagtigt at læse kapitlet Er der opstået et problem? for at forsøge at eliminere defekten. Undlad at røre ved aparatets elektriske dele. 10. Når strømforsyningskabeln skal erstattes er det tilrådelig at henvende sig til vort Service Center. For nogle modeller udføres strømslutningen ved hjælp af specielle kabelsko, mens for andre behøves der et særegen instrument for at kunne komme til tilslutningerne. 11. Anvend ikke el-artikler i rummet til opbevaring af fødevarer, hvis el-artiklerne ikke opfylder kravene fra producenten. 12. Når apparatet - som indeholder cyclopentangas i isoleringsskummet og eventuelt kølegas R600a (isobutan) i kølesystemet - ikke længere skal anvendes, skal apparatet klargøres i overensstemmelse med sikkerhedskravene, inden det sendes til skrotning. Vedrørende dette indgreb skal der rettes henvendelse til forhandleren eller de lokale myndigheder. Installation For at sikre den bedste virkning og besparelse af energi bør instrukserne følges nøjagtigt. Ventilation Kompressoren og kondensatoren afgiver varme og en god ventilation er derfor nødvendig. Et rum som ikke kan udluftes let er ikke egnet til anbringelse af apparatet. Apparatet bør anbringes i et tørt rum med en åbning (vindue eller dør) som er let at udlufte. De bør holde ventilationsgitrene fri for enhver forhindring og aldrig overdække dem. Tilstrækkelig ventilation opnås ved at overholde minimumsafstandene: 10 cm mellem apparatet og et møbel som hænger ovenover - 5 cm mellem apparatets sidevæge og møblerne ved siden Varmekilder Undgå at anbringe apparatet på et sted som får direkte sollys eller tæt ved en varmekilde som for eksempel: elektrisk komfur. Plant niveau Apparatet skal hvile på et plant niveau; hvis gulvet ikke er helt plant kan De regulere skruefødderne på bagsiden. Eltilslutning Kontroller om spændingen på deres bopæl svarer til angivelserne på pladen med betegnelserne som befinder sig på køleskabets nederste del til venstre, ved siden af grøntsagsbeholdern og at stikkontakten er udført med ekstrabeskyttelse iflg. stærkstrømsreglementet. I modsat fald påtager fabrikanten sig ikke noget ansvar Placér apparatet således at man kan nemt komme til kontakten til hvilken apparatet tilsluttes. Strømstyrken er ikke tilstrækkelig Vær sikker på at stikkontakten kan bære strømstyrken som er angivet på pladen med betegnelser som befinder sig på køleskabets nederste del til venstre, ved siden af grøntsagsbeholderen. Før eltilslutning Efter transporten bør apparatet anbringes lodrat i mindst 3 timer før det tilsluttes til strømmen for at sikre en perfekt virkning. 1

4 Beskrivelse af køle- fryseskabet Knap til indstilling af temperaturen inden i kombiskabet Ved at dreje denne knap kan temperaturen i begge afdelinger (køleskab og fryser) reguleres: Kurve til frugt og grønsager Udtrækkelige hylder som kan højdereguleres Indvendig lampe til oplysning af køleskabet køleskabet er slukket; 1 kulden på minimum; 5 kulden på maksimum Termostatknappen kan indstilles i hvilken som helst stilling mellem 1 og 5, alt efter behovet. Husk herved at køleafdelingens virksomhed kan blive afbrudt ved at dreje knappen hen til. K A B Lille aftagelig hylde udrustet med æggebakke J C Aftagelige hylder, som kan højdereguleres Aftagelig beskytteliste Aftagelig hylde for store flasker, med beskytteliste Indstillelige fødder I D E Kurve for opbevaring af nedfrosne madvarer H Rum til nedfrysning af friske madvarer og til opbevaring af nedfrosne varer G F F Hvordan det kombinerede køle-fryseskab sættes igang VIGTIGT Når skabet er blevet trasporteret hjem, stil det vertikalt og vent circa 3 timer til det vil kunne fungere på den bedste måde. For at opnå optimale resultater ved opbevaring af madvarer og samtidig spare strøm, husk at dreje knappen som regulerer temperaturen i kombiskabet hen i midlerstillingen. Før fødevarerne kommes i køleskabet eller i fryseren, br skabene rengres indvendigt med tvekulsurt natron oplst i lunkent vand. Se efter om belysningen virker efter tilslutningen til strømmen og drej temperaturknappen A til position 3. Efter få timer kan de fylde friske varer i køleskabet og dybfrosne varer i fryseren. Efter nogle timer er apparatet klart til brug og de friske fdevarer kan anbringes i kleskabet og de frosne i fryseren. 2

5 Korrekt anvendelse af køle-fryseskabet Råd for placering og opbevaring af fødevarerne i køle-afdelingen Fødevarer Opbevaringstid Placering i køleskabet Kød og renset fisk (kommes i plastposer eller i plastfilm) Fersk ost 2 eller 3 dager 3 eller 4 dage I den dertil egnede beholder ovenover frugt og grønsagsskuffen (i køligste område i køleskabet) I den dertil egnede beholder ovenover frugt og grønsagsskuffen (i køligste område i køleskabet) Æg 1 måned I den pågældende æggebakke på skabsdøren Smør og margarine Kogte fødevarer (kommes i hermetisk tillukkede skåle og indsættes efter afkøling) Pølser, brød i skiver, chokolade, kager, deserter, tomater, osv. Flasker, mælk, drikkevarer, youghrt Frugt og grønsager På hylden i døren 3 eller 4 dage På hvilken som helst hylde 3 eller 4 dage På hvilken som helst hylde På dem pågældende hylde i skabsdøren I grønsagsskuffen * Hvad man ikke skal opbevare i køleskabet Hvidløg (giver dårlig lugt), løg og purløg. Bananerne (formørkes). Appelsiner og citroner (opbevares hellere i et køligt sted). Kartofler og rodfrugter (på et i mørkt og tørt opbevaringssted). * Til støtte af store flaske anvendes den dertil egnede beskytteliste, som kan anbringes foran hvilken som helst hylde. - Luften i køleskabet cirkulerer frit. Den kolde luft er tungest og vil derfor være i bunden. Anbring kød og ost direkte over grøntsagsbeholderen. - Følg nøjagtig vore råd angående den maksimale opbevaringstid: hvilken som helst slags mad, endogså den højest mulig fersk, kan opbevares meget lang tid. - Køle-afdelingen er udrustet med praktiske udtrækkelige hylder, som kan højdereguleres med hjælp af de dertil egnede glidere (Fig. 1). På hylderne kan derfor anbringes store beholdere eller madvarer af ualmindelig størrelse. - Beskyttelisten (detailen D) er aftagelig (Fig. 2) og kan derfor stilles foran hvilken som helst hylde alt efter behov. - Kom ikke utildækkede beholdere indeholdende flydende ting i skabet, da disse vil forårsage forøgelse af fugtighed, som øger rimdannelser. Fig. 1 Fig. 2 3

6 Korrekt anvendelse af fryseren - Ved indfrysning af fødevarer er det tilrådeligt at slå op i en håndbog. - Fødevarer, som er blevet optøet, selv om ikke fuldstændigt, kan ikke mere nedfryses: de må koges til ferdig mad, som skal spises (inden 24 timer) eller nedfryses på ny. - Fødevarer som skal nedfryses skal ikke placeres i direkte kontakt med de fødevarer, der allerede er dybfrosne, men de skal anbringes i det øvre rum, hvor temperaturen går ned under -18 C og er derfor særlig velegnet til dybfrysning af alle madvarer. Man skal jo ikke glemme, at holdbarheden af de opbevarede fødevarer er afhængig af den hastighed med hvilken dybfrysningen bliver udført. - Under nedfrysnigsprocessen undgå at åbne døren til fryseafdelingen. - Når køle- fryseskabet bliver brugt for første gang eller når det har stått ubrugt i en lang tid, kan fødevarerne placeres i skabet kun efter at apparatet har fungeret i 6-8 timer ved termostaten indstillet i maksimum afkølingsposition. Anbring fødevarerne, som skal nedfryses, i den dertil egnede afdeling H, og drej knappen A til position 3. Efter 24 timer er nedfrysningsprocessen helt sikkert afsluttet. - For at opnå en optimal opbevaring og senere hen en optimal optøning, er det tilrådeligt at tildele fødevarerne i små portioner, sådan kan de nedfryses hurtigt og alt igennem på samme måde. Det er tilrådeligt at mærke på pakningen hvad denne indeholder og nedfrysningsdatoen, efter anvisninger. - Ved strømafbrydelse eller ved et sammenbrud af fryseren skal døren til den ikke åbnes; så kan det undgås, at temperaturen inden i fryseren vil forøge. På denne måde kan de nedfrosne varer opbevares helt op til 9-14 timer uden forandringer i deres tilstand. - Anbring ikke fulde flasker i fryseren; de kan springe da alle væsker forøger volumen ved frysningen. - Fyld bakkerne til indfrysning af isterninger til kun 3/4 af deres højde. Spareråd - En vel gjort installation Anbring køle- fryseskabet langt væk fra varmekilder, fra direkte sollys og i et rum, hvori luften cirkulerer frit. - En korrekt kuldegrad Drej knappen til indstilling af temperaturen i køleskabet og i fryseren i midterstillingen. For høj indstillet kulde, som forbruger meget strøm, forbedrer og forlænger ikke opbevaringen af fødevarer. I køleskabet, tværtimod, den kan beskadige grønsager, spegepølser og oste. - Overfyld ikke køleskabet For at kulden vil kunne opbevare madvarerne godt, må den cirkulere frit indeni køleskabet. Hvis man overfylder skabet, bliver cirkulationen hæmmet og kompressoren er tvunget til at køre konstant. - Dørerne til skabet må være lukket Åbn ikke dørene til køleskabet og til fryseren for ofte, hver gang det gøres, slipper kold luft ud fra skabet. For at opnå den til opbevaring nodvendige temperatur igen, motoren må arbeide i lang tid og forbruge meget strøm. - Hold øje med gummipakninger Gummipakningen i døren skal opretholdes elastisk og ren, så døren kan slutte tæt og den kolde luft ikke slipper ud. - Aldrig varm mad i skabet Hvis en varm pande bliver sat i køleskabet, vil temperaturen deri stiger straks nogle grader; lad maden afkøles i stuetemperatur før den anbringes i køleskabet. - Bedre uden rimfrost Kontroller tykkelsen af rimlaget på væggene og på hylderne i fryseren og begynd straks med afrimningen hvis dette er for tykt (Se kapitlet Vedligeholdelse af kle- fryseskabet som flger hernede) 4

7 Vedligeholdelse af køle- fryseskabet Inden rengøring af fryseskabet skal strømmen frakobles (ved at fjerne stikket fra stikkontakten eller frakoble husstandens HFI-relæ). Afrimning ADVARSEL: Ødelæg ikke kølesystemet. Undgå at bruge værktøj som ikke er anbefalet for at fremskynde afrimningsprocessen. Hvordan køleskabet afrimes Afrimningen i dette køleskab foregår automatisk og vandet bliver opsamlet og ført ud igennem en vandleder (fig. 3) bagpå hvor den fordamper af sig selv ved varmen, som produceres af kompressoren. Den eneste ting som man må foretage sig, er at med jævne mellemrum afvaske afløbshullet, som befinder sig bageved gronsagsskufferne, så vandet kan løbe ud. Hvordan fryseren afrimes - Fjern rimdannelserne fra tid til anden med den dertil egnede skraber, som medfølgerfryseren (brug ikke knive eller andre metalgenstande). - Hvis rimlaget er tykkere end 5 mm, må en grundig afrimning udføres. Drej termostatknappen A hen i stilling ;nu må alle dybfrosne fødevarer pakkes ind i avispapir og anbringes i køleskabet eller på et friskt sted. Lad døren stå åben indtil rimlaget er fuldstændig opløst. Hvis afrimningen ønskes foretaget hurtigt, kan der anbringes skåle med varmt vand inde i fryseren. Derefter afvaskes og aftørres fryseren godt. Før de dybfrosne fødevarer sættes tilbage i fryseren, skal knappen A til position 3. Rengøring og speciel vedligeholdelse - Før De begynder med at rengøre køle- fryseskabet afbryd altid strømmen. - De materialer med hvilke dette køle- fryseskab er blevet bygget, er hygiejniske og opsuger ikke lugte. For at disse egenskaber kan bevares er det nødvendigt at alle fødevarerne anbringes i skabet godt indpakket for at undgå pletter, som vanskeligt kan fjernes eller danner af dårlig lugt. - Brug kun vand og tvekulsurt natron. Til rengring af både indre og ydre deler brug en svamp og en op løsning af vand og tvekulsurt natron, hvilket også er et godt desinfektionsmiddel. Dersom De ikke har dette hjemme, kan De anvende hvid lugtløs sæbe (f.eks. såkaldt Marseille-sæbe). - Hvad ikke skal bruges. Aldrig skurepulver, aldrig blegningsmidler, aldrig ammoniak. Forbudt alle oplsende stoffer og kemikalie-produkter. - Også i opvaskemaskinen. Alt hvad kan tages væk, kan lægges i blød i varmt vand og vanlig sæbe eller sæbepulver til opvaskemaskine. Også i opvaskemaskinen, dersom en sådan findes hjemme. Aftør dem vel, før de anbringes igen i køleskabet eller i fryseren. - Og hvordan skal bagsiden af skabet renses? Her oamler støvet sig og kan forårsage nogle problemer for skabets regulære virksomhed. Ved rensning er det tilrådeligt at bruge det lange mundstykke på støvsugeren og suge med middelstor styrke. Og gør dette med stor varsomhed! - Hvis kombiskapet skulle stå ubrukt på en lang tid. Om sommeren når De tager på ferie og vil slukke kombiskabet, tilrådes det at afvaske skabet innvendig og lade dørene stå åbne for at undgå mugdannelser og dårlig lugt. -Udskiftning af den invendige pære I den bagerste del af termostatens kasse sidder pæren til køleskabets belysning. Hvis pæren er defekt eller sprunget, afbryd for apparatet og udskift pæren med en ny, maksimum 15 W, som illustreret (billede 4). Fig. 3 Fig. 4 5

8 Når problemer opstår Kombiskabet virker ikke hovedafbryderen i huset ikke er slået af; stikket er i orden og insat i kontakten; kontakten er helt i orden; kontroller dette ved at tilslutte stikket til en anden kontakt i værelsen. Køleskabet og fryseren afkøler ikke tilstrækkeligt dørene er godt lukket og pakningerne til disse er i orden; at dørene ikke bliver åbnet for ofte; knappen til indstilling af temperaturen står i korrekt stilling; køleskabet og fryseren er ikke blevet overfyldt. Fødevarerne afkøles for meget i køleskabet. knappen til indstilling af temperaturen står i korrekt stilling; fødevarerne ikke er anbragt for tæt op ad bagvæggen på køleskabet, som er det koldeste område i skabet. Motoren kører uden ophold dørene ikke er godt lukket eller om de er blevet åbnet for ofte; at stuetemperaturen ikke er for høj; at rimlaget ikke er tykker end 2-3 mm Køle- fryseskabet støjer for meget. Skabet er opstillet plant: at skabet ikke er placeret for tæt mellem køkkenelementer eller måske er i berøring med genstande, som vibrerer og stjer; den afkølende gas, som cirkulerer indeni skabets kølevæg frembringer et let støj, selv om kompressoren ikke kører (det er ikke en fejl). Hvis man til trods for at have taget foranstående anvisninger i betragtning ikke opnår at eliminere defekten, ring efter den tekniske assistenceservice. Opgiv skade, apparatets nummer og produktionsnummer. Oplysningerne befinder sig på pladen på køleskabets nederste del til venstre, ved siden af grøntsagsbeholderen. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Gross Bruto Brut Net Util Utile Compr. R 134 a Test Pressure Syst. HIGH-235 Kompr. kg 0,090 P.S-I. LOW 140 Made in Italy Gross Bruto Brut MADE IN ITALY S/N VOL. BRUT l. REFRIGERATEUR l. GROSS VOL. 135 REFRIGERATOR 225 VOL. BRUTO cu. fl. FRIGORIFICO cu. fl. SYSTEME A COMPRESSION REFRIGERATEUR R134 A SYSTEM REFRIGERATOR 0,080 SISTEMA K FRIGORIFICO kg. POUVOIR DE CONGEL. kg/24h FREEZING CAPACITY PODER DE CONGELACION Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe RG 1145 WEU FUSE LINK A V CONGELATEUR FREEZER CONGELADOR CONGELATEUR FREEZER CONGELADOR HZ W l. cu. fl. R134 A kg CLASSE CLASS CLASEN Henvend Dem aldrig til ikke autoriserede teknikere og nægt at få installeret ikke originale reservedele. Der findes vand i bunden af køleskabet afløbet for afrimningsvandet ikke er tilstoppet. 6

9 Merloni Elettrodomestici Viale Aristide Merloni Fabriano Italy Tel Fax / Xerox Business Services - DocuTech

Two-doors refrigerator-freezer 1 Instructions for installation and use. 2-døres køle/fryseskab 8 Instruktion

Two-doors refrigerator-freezer 1 Instructions for installation and use. 2-døres køle/fryseskab 8 Instruktion RA 24 L Refrigerator Installation and use Koelkast Installatie en gebruik Køleskab Instruktion Jääkaapit Asennus ja Käyttö Kylskåp Installation och användinge GB SF S N Two-doors refrigerator-freezer 1

Læs mere

Frigorifero. Refrigerator. Réfrigérateur. Koelkast. Frigorífico. Frigorífico. Køleskab. Jääkaapit Asennus ja Käyttö. Kylskåp.

Frigorifero. Refrigerator. Réfrigérateur. Koelkast. Frigorífico. Frigorífico. Køleskab. Jääkaapit Asennus ja Käyttö. Kylskåp. Frigorifero Installazione e uso Refrigerator Installation and use Réfrigérateur Installation et emploi Kühlschrank Installation und Gebrauch Koelkast Installatie en gebruik Frigorífico Instalación y uso

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Fridge-freezer combined 10 Instructions for installation and use

Fridge-freezer combined 10 Instructions for installation and use CA 138 Koel-vriescombinatie Installatie en gebruik Fridge/freezer combined Installation and use Kombineret to-dørs køle-fryseskab Instrutione Jää- pakastuskaappiyhdistelmä Asennus ja Käyttö Kombinerad

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 HVORLEDES FUNGERER KØLEAFDELINGEN SIDE 66 HVORLEDES FUNGERER FROSTBOKSEN SIDE

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Koel-vriescombinatie Fridge-Freezer Jääpakastin Réfrigérateur/congélateur Kombiskap

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR FRYSEREN TAGES I BRUG SIDE 75 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 75 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 76

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR FRYSEREN TAGES I BRUG SIDE 75 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 75 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 76 42000cda.fm5 Page 74 Monday, May 16, 2005 3:55 PM DK INDHOLDSFORTEGNELSE FØR FRYSEREN TAGES I BRUG SIDE 75 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 75 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 76 INDFRYSNING AF VARER SIDE

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KØLE/FRYSER KOMBINATION Dansk CAA 55 Indhold Installation, 2-3 Placering og tilslutning Dør omskiftning Beskrivelse af apparatet, 4 Generel visning Opstart og brug, 5-6 Starte apparatet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 95 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 95 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 96

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 95 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 95 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 96 33051-da.fm5 Page 94 Tuesday, December 22, 1998 4:09 PM DK INDHOLDSFORTEGNELSE FØR KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 95 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 95 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 96 BRUG AF KØLESKABET

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ER7326C http://da.yourpdfguides.com/dref/633292

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ER7326C http://da.yourpdfguides.com/dref/633292 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt!

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt! Til lykke med Deres valg af dette kvalitets husholdningsapparat, der er udviklet til at yde Dem mange års service. Sikkerhed frem for alt! Tilslut ikke strøm til apparatet, før alt emballage og fragtbeskyttelse

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AF SKABET TERMOSTAT OG LYS BRUG AF KØLESKABET BRUG AF FRYSEREN AFRIMNING AF SKABET RENGØRING

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB3941 http://da.yourpdfguides.com/dref/623740

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB3941 http://da.yourpdfguides.com/dref/623740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

FØR KØLESKABET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

FØR KØLESKABET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGSANVISNING FØR KØLESKABET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BRUG AF KØLESKABET BRUG AF FRYSEREN AFRIMNING AF FRYSEREN RENGØRING AF KØLESKABET RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD KEND DERES FRYSER VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING SERVICE 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG Dette

Læs mere

Køle-/fryseskab, 201 cm

Køle-/fryseskab, 201 cm stål-easyclean 13195 kr* *Vejledende pris Miljøafgift på 8 kr eks. moms. Produktegenskaber Forbrug og ydelse Energiklasse: A+++, 179 kwh/år Nettovolumen total: 355 l Design og komfort Front i stål med

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KC240

Din brugermanual ATLAS KC240 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF223W

KØLE/FRYSESKAB KF223W KØLE/FRYSESKAB KF223W HN 8163 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

DK KØLESKABE / KØLEFRYSESKABE FI 923.0 FI 931.4. Monterings- og brugsanvisning

DK KØLESKABE / KØLEFRYSESKABE FI 923.0 FI 931.4. Monterings- og brugsanvisning DK KØLESKABE / KØLEFRYSESKABE FI 923.0 FI 931.4 Monterings- og brugsanvisning 1105 2 DK DK 3 4 DK DK 5 ADVARSEL I dette afsnit findes de vigtigste sikkerhedsanvisninger. De skal læses omhyggeligt, inden

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KØLE/FRYSER KOMBINATION Dansk CA 55 CAA 55 xx NCAA 55 xx Indhold Installation, 2-3 Placering og tilslutning Dør omskiftning Beskrivelse af apparatet, 4 Generel visning Opstart og

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

DK.fm Page 96 Tuesday, December 27, :11 PM BRUGSANVISNING

DK.fm Page 96 Tuesday, December 27, :11 PM BRUGSANVISNING 60802015DK.fm Page 96 Tuesday, December 27, 2005 12:11 PM BRUGSANVISNING BESKRIVELSE AF APPARATET TERMOSTAT OG LYS FØR FRYSEREN TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BRUG AF

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning køle-/fryseskabe

Brugervejledning køle-/fryseskabe Brugervejledning køle-/fryseskabe DK INDHOLD 1 / SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Før apparatet tilsluttes... 03 Eltilslutning... 03 Miljøbeskyttelse... 03 Genbrug... 03 Beskrivelse af apparatet... 04 Dørvending...

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

DANSK Brugsanvisninger Side 3

DANSK Brugsanvisninger Side 3 Brugsanvisninger DANSK Brugsanvisninger Side 3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: INSTALLATION...4 1.1. OPSTILLING AF ENKELT APPARAT...4 1.2. OPSTILLING AF TO APPARATER...4 1.3. JUSTER DØRE (HVIS TILGÆNGELIG)...4

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring og holdbarhed Opbevaring og holdbarhed Forskellige madvarer skal opbevares forskelligt. Maden kan holde sig længere og smager meget bedre hvis du opbevarer den rigtigt. Det står ofte på emballagen, hvor længe maden

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGSANVISNING FØR APPARATET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BRUG AF KØLESKABET BRUG AF FRYSEREN AFRIMNING AF SKABET RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT/SERVICE

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR81F

Din brugermanual HUSQVARNA QR81F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLESKAB K130W HN 8561. Brugervejledning

KØLESKAB K130W HN 8561. Brugervejledning KØLESKAB K130W HN 8561 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Brugervejledning DK. Køle-/ Fryseskabe FI 9230/E - FI 9314/E

Brugervejledning DK. Køle-/ Fryseskabe FI 9230/E - FI 9314/E Brugervejledning DK Køle-/ Fryseskabe FI 9230/E - FI 9314/E P.V. Import A/S, Gårsdalvej 20, 8800 Viborg Tlf. 87 26 23 10 Fax 87 26 23 01 www.pvimport.dk pv@vm-elektro.dk Service Tlf. 87 26 23 05 INDBYGNINGS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere