Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter"

Transkript

1 Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Eksterne rådgivere og konsulenter tilfører virksomhederne stor værdi. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har foretaget for Dansk Erhverv blandt 545 virksomheder. Hele 83 pct. af de virksomheder, som har anvendt eksterne rådgivere, vurderer, at udbyttet af rådgivningen har været positivt eller meget positivt. Ressourceforbruget på eksterne rådgivere og konsulenter er steget i det forløbne år, og det er især de forretningskritiske rådgivningsydelser fra revisorer, advokater og ITkonsulenter, som virksomhederne har efterspurgt. Men også bistand til markedsføring og kommunikation har stået højt på listen. De virksomheder, der forventer en øget omsætning, planlægger også at bruge flere ressourcer på rådgivning i det kommende år. Ekstern rådgivning lader med andre ord til at være en integreret del af strategien for de virksomheder, der satser offensivt på at vækste sig ud af krisen. Rådgivnings- og videnservicevirksomhederne udfylder en afgørende rolle i videnøkonomien, og det er derfor vigtigt med gode rammevilkår. Adgang til velkvalificerede danske og udenlandske medarbejdere, og et lavere skatteniveau, der gør det attraktivt at udvikle og anvende viden, er kritiske elementer i disse vilkår. Hvordan Figur 1 vurderer du sam let set udbyttet af den rådgivning/bistand, v irksomheden Vurdering af har udbyttet fået fra af ekstern rådgivrådgivning ere og/eller konsulenter? Meget positivt 21 % Positivt 61 % Hverken eller 1 0% Negativt Meget negativt 1% 0% Ved ikke 6% Kilde: Epi Kilde: nionepinion for Dansk for Erhverv, Dansk Erhverv, august august Note: n=506 Note: n=506. Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Dansk Erhvervs Perspektiv 2011 #52

2 Udbredt anvendelse af eksterne rådgivere og konsulenter I en ny repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder med mindst fem ansatte, har Epinion på vegne af Dansk Erhverv kortlagt virksomhedernes anvendelse og vurdering af eksterne rådgivere og konsulenter, som fx revisorer, advokater, itkonsulenter og rådgivere inden for salg og markedsføring. Undersøgelsen viser, at 91 pct. af de adspurgte virksomheder har anvendt eksterne rådgivere eller konsulenter i det forløbne år. Gennemsnitligt bruges omkring kr. pr. ansat på rådgivning, men det dækker over en stor variation. De 10 pct., der bruger mindst, bruger gennemsnitligt kun kr. pr. medarbejder på eksterne rådgivere og konsulenter, mens de 10 pct., der bruger mest, bruger mere end kr. pr. medarbejder. Andelen af virksomheder, der bruger rådgivere, er stort set den samme på tværs af de forskellige brancher, med undtagelse af bygge- og anlægsbranchen, hvor det i hvert fald inden for det seneste år har været lidt mindre udbredt at bruge eksterne rådgivere og konsulenter. Det fremgår af figur 2. Figur 2 Har modtaget rådgivning, fordelt på branche Industri (n=64) Bygge og anlæg (n=70) Handel (n=115) Videnservice mv 1 (n=70) 95 % 80 % 90 % 97 % Note: n=398. Tabellen viser kun brancher med et tilstrækkeligt antal respondenter Brancherne bruger dog ikke samme beløb pr. medarbejder på rådgivning. Virksomheder inden for videnservice mv. ligger i top, når der måles på, hvor store beløb der bruges på eksterne rådgivere og konsulenter pr. medarbejder. Ekstern rådgivning giver meget positivt udbytte Virksomhederne vurderer, at eksterne rådgivere og konsulenter tilfører dem stor værdi. Således svarer hele 83 pct. af de virksomheder, der har anvendt eksterne rådgivere eller konsulenter i løbet af det seneste år, at udbyttet har været positivt eller meget positivt, jf. figur 1 på side 1. Virksomhedernes udbytte af ekstern rådgivning og konsulentbistand er næsten entydigt positivt Virksomhedernes vurdering af udbyttet underbygges af, at hele 91 pct. af dem, der tager stilling til spørgsmålet anslår, at rådgivningen eller konsulentbistanden tilfører virksomhederne en værdi, der svarer til eller overstiger betalingen. 1 Videnservice mv. omfatter videnservice, information og kommunikation, samt finansiering og forsikring. DANSK ERHVERV 2

3 Den positive vurdering af rådgivningen er i store træk lige udbredt på tværs af de forskellige brancher, jf. figur 3. Udbyttet vurderes også ensartet blandt virksomheder af forskellig størrelse. Figur 3 Vurdering af udbytte, fordelt på brancher Industri (n=79) Bygge og anlæg (n=76) Handel (n=138) Videnservice mv. (n=86) Meget positivt 20 % 28 % 25 % 20 % Positiv 67 % 58 % 62 % 69 % Hverken eller 13 % 12 % 13 % 9 % Negativt 0 % 0 % 1 % 2 % Meget negativt 0 % 3 % 0 % 0 % Note: n=506. Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Tabellen viser kun brancher med et tilstrækkeligt antal respondenter. Svar i ved ikke er udeladt i beregningen. Blandt de 38 virksomheder i undersøgelsen (jf. de 7 pct. i figur 7), der ikke har anvendt eksterne rådgivere eller konsulenter i det seneste år, er årsagen heller ikke dårlig kvalitet. Og kun to nævner, at det er for dyrt. Derimod er den altovervejende årsag, at de ikke vurderer, at de har haft behov for det. Specialviden er afgørende for valg af ekstern rådgiver Den primære årsag til, at virksomhederne har brugt ekstern rådgivning frem for at fastansætte en medarbejder er, at rådgivere og konsulenter har speciel viden og kompetencer, jf. figur 4. Det tæller også positivt, at det er en fleksibel form for arbejdskraft. Derudover nævner mange, under andet, at de ikke har opgaver nok eller økonomi til at fastansætte en medarbejder. De eksterne rådgivere og konsulenter foretrækkes primært pga. af speciel viden og kompetencer Figur 4 Hv orfor blev rådgivere og/eller konsulenter anvendt fremfor Anvendelse at ansætte af ekstern en m edarbejder? konsulent frem for fastansættelse af medarbejder De har speciel viden og kompetencer 62% De er en fleksibel adgang til velkvalificeret arbejdskraft 36% De er uvildige og/eller ser virksomheden udefra 11% Andet 21 % Ved ikke 3% Note: 506 Kilde: Epi nion for Dansk Erhverv, august 2011 Note: n=506 DANSK ERHVERV 3

4 Virksomhedernes besvarelser peger på, at anvendelsen af ekstern rådgivning er en effektiv måde at tilføre virksomhederne viden og kompetencer, som det er meget ressourcekrævende at opbygge. Anvendelsen af eksterne konsulenter er for virksomhederne en økonomisk og fleksibel måde at få adgang til denne viden, som dermed på en omkostningseffektiv måde spredes til en lang række virksomheder. Der er brugt flere ressourcer på ekstern rådgivning I det forløbne år er virksomhedernes ressourceforbrug på ekstern rådgivning samlet set steget. 29 pct. har brugt flere ressourcer på rådgivning og/eller konsulentbistand de seneste 12 måneder, mens 14 pct. har brugt færre, jf. figur 5. Det giver netto 15 pct., der har brugt flere midler på rådgivning og konsulentbistand. Ressourceforbruget på eksterne rådgivere og konsulenter er steget i det forløbne år Figur 5 Ressourceforbrug på rådgivning de seneste 12 måneder ift. de forudgående 12 måneder 29% 6% 14% 51% Flere ressourcer Samme niveau Færre ressourcer Ved ikke Kilde: Kilde: Epinion nion for Dansk for Dansk Erhverv, Erhverv, august august Note: Note: n=506. n=506 Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Stigningen er bemærkelsesværdig i lyset af den økonomiske udvikling i Danmark i de senere år. Man kunne have forventet, at det var et område, som virksomhederne havde skåret på i en krisetid. Men det har ikke været tilfældet indtil nu. Det er især industrivirksomheder og sekundært virksomheder inden for videnservice, handel og transport, der har brugt flere ressourcer på rådgivning og konsulentbistand i det forløbne år, jf. figur 6. DANSK ERHVERV 4

5 Figur 6 Udvikling i ressourceforbrug på rådgivning, fordelt på brancher Industri (n=85) Bygge og anlæg (n=79) Handel (n=135) Videnservice mv. (n=89) Flere 40 % 27 % 28 % 37 % Samme 47 % 48 % 63 % 45 % Færre 13 % 25 % 9 % 18 % Note: n=506. Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Tabellen viser kun brancher med et tilstrækkeligt antal respondenter. Svar i ved ikke er udeladt i beregningen. Rådgivere anvendes især til optimering af drift I løbet af det seneste år har virksomhederne hovedsageligt anvendt revisorer, advokater og IT-konsulenter, jf. figur 7. Man har altså hovedsageligt brugt forretningskritiske rådgivningsydelser. Figur Inden 7 for hv ilke brancher har v irksomheden købt rådgivning Anvendte og/eller rådgivningsbrancher konsulentbistand det i løbet seneste af de år seneste 12 m åneder? Virksomhederne benytter primært eksterne rådgivere og konsulenter til driftsopgaver Revision Advokat IT Reklame, markedsføring og kommunikation Rekruttering Management HR Ingeniør Design Andre Har ikke købt rådgivning/konsulentbistand 3 8% 2 6% 2 3% 1 9% 1 4% 9% 13% 7% 5 4% 6 1% 8 6% Note: n=545. Det har været muligt at angive flere svar. Kilde: Epi nion for Dansk Erhverv, august 2011 Men Note: anvendelsen n=545. Det har af konsulenter været muligt at inden angive flere for svar. reklame, markedsføring og kommunikation har også været relativt stor, ikke mindst i lyset af den økonomiske situation, som har fået mange virksomheder til at skære ind til benet på omkostningssiden. Derudover har godt hver fjerde anvendt konsulenter til rekruttering og management. DANSK ERHVERV 5

6 Forretningskritiske rådgivningstyper i fokus også næste år Da de forskellige rådgivningsbrancher i dag ofte rådgiver på en række forskellige områder, er det også relevant at se på, hvilke typer af rådgivning virksomhederne har modtaget. Figur 8 viser hvilke rådgivningstyper virksomhederne har anvendt inden for de seneste 12 måneder (blå bjælke), samt hvilke ydelser de forventer at anvende de kommende 12 måneder (grøn bjælke). Som det fremgår, er det især de forretningskritiske ydelser, som virksomhederne forventer at anvende eksterne rådgivere og konsulenter til i de kommende 12 måneder. Derudover forventer ca. hver fjerde virksomhed at modtage rådgivning om salg og markedsføring, samt rekruttering og vikarydelser. Figur Hvilken 8 type rådgivning og/eller konsulentbistand har I brugt / forventer I at gøre brug af i de kommende 12 m åneder? Anvendte rådgivningstyper og forventede behov de kommende 12 mdr. Økonomi, regnskab og finansiering 60% 58% Juridisk bistand 57 % 66% IT 54% 49% Også fremadrettet forventer virksomhederne primært at bruge eksterne rådgivere og konsulenter til driftsopgaver Salg- og markedsføring Rekruttering og vikarydelser Strategi og management Ledelses- og personaleudvikling Ko mmunikation Innovation (f.eks. produktudvikling, design, F&U) 30% 28% 29% 24% 25% 20% 21 % 1 7 % 1 7 % 1 4% 11% 1 0% Internationalisering 4% 5% Bagudrettet Andet 9% 1 3% Fremadrettet Note: Kilde: n=545. Epi Det nion har for været Dansk muligt Erhverv, at afgive august flere 2011 svar. Note: n=545. Det har været muligt at angive flere svar. Sammenligner man hvilke ydelser virksomhederne har modtaget de forløbne 12 måneder, og hvilke ydelser de forventer at bruge de kommende 12 måneder, ser man, at der ikke vil ske større forandringer i prioriteringen. Der er med andre ord ikke udsigt til større ændringer i, hvilke rådgivningsbrancher der er størst efterspørgsel efter. Men der er en generel tendens til et mindre fald i efterspørgslen, især hvad angår køb af advokatbistand. DANSK ERHVERV 6

7 Et fald i anvendelsen af ekstern rådgivning og konsulentbistand i det kommende år er måske ikke overraskende i lyset af, at den økonomiske krise blev forværret i sensommeren, hvor fornyet turbulens og usikkerhed opstod i kølvandet på en eskalering af den europæiske gældskrise og nedgraderingen af USA s kreditværdighed. I den nuværende situation er virksomhederne tilbøjelige til at planlægge nedskæringer i den eksterne bistand. Virksomhederne bruger typisk én, to eller tre rådgivningsydelser, jf. figur 9. Sammenholdt med resultaterne i figur 8 vil det typisk dreje sig om økonomi, juridisk bistand og it. Blot hver fjerde virksomhed bruger mere end tre ydelser. Den typiske virksomhed modtager rådgivning inden for tre eller færre områder. Figur 9 Andel virksomheder der bruger 0-10 rådgivningsydelser Antal y delser 0 7% 1 30% 2 20% 3 1 6% 4 1 0% % 4% 3% 2% 2% 1% Note: n=545 Vækst og øget forbrug af rådgivning går hånd i hånd Virksomhedernes tilbøjelighed til at skære på rådgivning i en krisetid bliver udfordret af, at undersøgelsen netop viser, at de der har øget deres ressourceforbrug på rådgivning, har større forventninger til virksomhedens vækst. Der er desuden en signifikant positiv sammenhæng mellem, hvor mange typer opgaver virksomheden har brugt eksterne konsulenter til, og hvor store forventninger virksomheden har til væksten. De virksomheder, som forventer en øget omsætning, har gennemgående brugt mere af stort set alle rådgivningstyper, jf. figur 10. Men to former for ydelser har de brugt i markant større omfang end de virksomheder, der venter uændret eller lavere omsætning: Rekruttering og vikarydelser, samt salg og markedsføring. DANSK ERHVERV 7

8 Figur 10 Anvendelse af ydelser, fordelt på forventninger til omsætning Forventer øget omsætning Forventer samme eller lavere omsætning Difference Økonomi, regnskab og finansiering 58 % 62 % -4 pct. point Juridisk bistand 69 % 62 % 7 pct. point IT 56 % 50 % 5 pct. point Virksomheder, der forventer vækst, modtager flere typer ydelser end andre virksomheder Salg og markedsføring 36 % 22 % 14 pct. point Rekruttering og vikarydelser 39 % 18 % 21 pct. point Strategi og management 29 % 20 % 10 pct. point Ledelses- og personaleudvikling 24 % 18 % 6 pct. point Kommunikation 21 % 13 % 8 pct. point Innovation 12 % 9 % 3 pct. point Internationalisering 5 % 2 % 3 pct. point Andet 9 % 8 % 2 pct. point Note: n=506. Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Dette kan være tegn på en sammenhæng mellem virksomhedernes vækst og deres anvendelse af eksterne rådgivere inden for disse områder. Under alle omstændigheder viser det, at den største forskel i anvendelsen af rådgivningsydelser blandt virksomheder, der forventer vækst, og virksomheder som ikke gør, ses inden for en type ydelser, der rækker udover den normale daglige drift. Sammenhængen mellem rådgivning og vækst ses også fremadrettet: De virksomheder, som regner med at bruge flere ressourcer på rådgivning og konsulentbistand i det kommende år, er mere tilbøjelige til at forvente stigende omsætning, jf. figur 11. Figur 11 Udvikling i omsætning, fordelt på forventet ressourceforbrug på rådgivning Flere ressourcer Samme niveau Færre ressourcer Større omsætning 80 % 53 % 40 % Samme 17 % 37 % 42 % Mindre omsætning 4 % 10 % 19 % Virksomheder, der forventer vækst, planlægger at bruge endnu mere rådgivning Note: n=456. Svar i kategorien ved ikke er udeladt i beregningen Det peger på, at mange af de virksomheder, der satser offensivt på at vækste sig ud af krisen og udnytte nye forretningsmuligheder, bruger ekstern rådgivning som en del af denne strategi. DANSK ERHVERV 8

9 Kompetent rådgivning og konsulentbistand kan være væsentligt for en succesfuld vækststrategi. Men det kan også være afgørende for virksomhedernes overlevelse i en krisetid. En australsk undersøgelse fra 2003 viste, at rådgivning har afgørende betydning for mindre virksomheders overlevelseschancer. Resultaterne fra undersøgelsen ses i figur 12, som viser hvor udbredt det har været at modtage forskellige typer rådgivning blandt virksomheder, der hhv. overlevede og gik konkurs. Som det fremgår af figuren, er de virksomheder, der er gået konkurs, mere tilbøjelige til aldrig at have modtaget rådgivning. Figur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Virksomheder, der anvender rådgivere, har større sandsynlighed for at overleve 20% 10% 0% Succes Fejlede Succes Fejlede Succes Fejlede Succes Fejlede Succes Fejlede Banker Revisorer Industriorg. Andre i branchen Advokater 1-3 gange Over 3 gange Aldrig Kilde: The potential impact of accessing advice on SME failure rates. By Professor John Watson. A paper for small Enterprise Association of Australia and New Zealand 16 th Annual Conference, Ballarat, 28 sep-1 oct, Gennem revisoren, finansieringsrådgiveren eller advokaten kan virksomheden få den nødvendige rådgivning til at håndtere de økonomiske udfordringer og få vendt en negativ udvikling. Krisen har i de seneste år gjort indhug i antallet af virksomheder. I 2009 var der ifølge den registerbaserede konkursstatistik konkurser, og i 2010 var tallet Disse tal kunne sandsynligvis have været lavere og arbejdspladser reddet hvis flere virksomheder brugte ekstern bistand i pressede tider. DANSK ERHVERV 9

10 Rådgivning skaber værdi for erhvervslivet Danske virksomheder har stor gavn af ekstern rådgivning og konsulentbistand. I en krisetid har de virksomheder, som satser offensivt på vækst, allieret sig med rådgivere i gennemførelsen af denne strategi. I dag oplever virksomhederne at skulle omstille sig hurtigere end tidligere. Det gælder både i forhold til nye markedsforhold, nye kompetencevilkår, ny regulering og teknologiske muligheder. Her skaber rådgivning og bistand værdi. Eksterne konsulenter og rådgivere tilfører viden og kompetencer, som virksomhederne er afhængig af, men som det enten ville være for vanskeligt eller omkostningstungt at skaffe gennem fastansættelser. Et velfungerende marked for rådgivning er derfor af stor betydning for den danske konkurrenceevne. Det er med andre ord vigtigt, at rådgivnings- og videnservicevirksomhederne har gode rammevilkår. Det drejer sig blandt andet om adgang til velkvalificerede danske og udenlandske medarbejdere, og om et lavere skatteniveau, der gør det mere attraktivt at udvikle og anvende den viden, der er kernen i alle rådgivningsbrancherne. DANSK ERHVERV 10

11 DANSK ERHVERV 11

12 OM DENNE UDGAVE Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter er 52 ne nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen er afsluttet den 12. september Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Epinion for Dansk Erhverv. Målgruppen er private virksomheder i Danmark med minimum 5 ansatte. Der er gennemført i alt 545 telefoninterview i perioden 11. august til 2. september Interviewene er gennemført i to runder. Første runde er gennemført repræsentativt (n=398). I anden runde er der screenet for, om virksomheden har brugt ekstern rådgivning for at optimere datagrundlaget for konklusionerne om virksomhedernes oplevelser med ekstern rådgivning (n=147). Datamaterialet er vejet efter branchefordelingen i KOB-databasen. Resultaterne må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Dansk Erhverv. OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag for væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol., underdirektør Søren Friis Larsen, cand. scient. pol., chefanalytiker Torben Mark Pedersen, cand. polit., Ph.D., chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon., skattepolitisk chef Bo Sandberg, cand. polit., pressekonsulent Lisa Sandager, cand. merc., journalist. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til analysechef Geert Laier Christensen på eller tlf NOTER DANSK ERHVERV 12

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Iværksætterskatten stadig et selvmål

Iværksætterskatten stadig et selvmål Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret

Læs mere

Nye spilleregler i erhvervslivet

Nye spilleregler i erhvervslivet Nye spilleregler i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG CHEF FOR DIGITALISERING OG IT JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ Den teknologiske udvikling udfordrer det

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet

Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME I foråret fremlagde Dansk Erhverv sammen med FOA en analyse af de potentielle

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Lavere selskabsskat er en god forretning

Lavere selskabsskat er en god forretning Lavere selskabsskat er en god forretning AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MATTHIAS BORRITZ MILFELDT. RESUME Provenuet fra selskabsskatten er særdeles konjunkturafhængigt

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL, MAKROØKONOMISKE MEDARBEJDERE ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, BA.POLIT, JONAS SPENDRUP MEYER,

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG FØDEVAREPOLITISK CHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT, HD(O) RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om unges mobilitet Halvdelen af de 15-30-årige er villige til at flytte til udlandet for at tage en uddannelse eller et job primært fordi de gerne

Læs mere

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Der

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene

Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene Arbejds timer Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene AF ANALYSECHEF OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN CAND. SCIENT OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUMÉ Den danske skattestruktur

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst Milliarder Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL., CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Vikarer kan frigøre økonomi til bedre sundhedsbehandling

Vikarer kan frigøre økonomi til bedre sundhedsbehandling Vikarer kan frigøre økonomi til bedre sundhedsbehandling AF POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Brugen af vikarer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst

Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D., CAND. SCIENT. OECON.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark

Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der er store forskelle på, hvor meget

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEKRETARIATSCHEF TOR- BEN E. HOFFMAN ROSENSTOCK, CAND.JUR RESUME Der er et kolossalt potentiale for energibesparelser

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Stort potentiale for eksport til USA

Stort potentiale for eksport til USA Stort potentiale for eksport til USA AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA POLITICAL ECONOMY OG INTERNATIONAL CHEF KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Selvom USA er Danmarks tredjestørste

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere