Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter"

Transkript

1 Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Eksterne rådgivere og konsulenter tilfører virksomhederne stor værdi. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har foretaget for Dansk Erhverv blandt 545 virksomheder. Hele 83 pct. af de virksomheder, som har anvendt eksterne rådgivere, vurderer, at udbyttet af rådgivningen har været positivt eller meget positivt. Ressourceforbruget på eksterne rådgivere og konsulenter er steget i det forløbne år, og det er især de forretningskritiske rådgivningsydelser fra revisorer, advokater og ITkonsulenter, som virksomhederne har efterspurgt. Men også bistand til markedsføring og kommunikation har stået højt på listen. De virksomheder, der forventer en øget omsætning, planlægger også at bruge flere ressourcer på rådgivning i det kommende år. Ekstern rådgivning lader med andre ord til at være en integreret del af strategien for de virksomheder, der satser offensivt på at vækste sig ud af krisen. Rådgivnings- og videnservicevirksomhederne udfylder en afgørende rolle i videnøkonomien, og det er derfor vigtigt med gode rammevilkår. Adgang til velkvalificerede danske og udenlandske medarbejdere, og et lavere skatteniveau, der gør det attraktivt at udvikle og anvende viden, er kritiske elementer i disse vilkår. Hvordan Figur 1 vurderer du sam let set udbyttet af den rådgivning/bistand, v irksomheden Vurdering af har udbyttet fået fra af ekstern rådgivrådgivning ere og/eller konsulenter? Meget positivt 21 % Positivt 61 % Hverken eller 1 0% Negativt Meget negativt 1% 0% Ved ikke 6% Kilde: Epi Kilde: nionepinion for Dansk for Erhverv, Dansk Erhverv, august august Note: n=506 Note: n=506. Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Dansk Erhvervs Perspektiv 2011 #52

2 Udbredt anvendelse af eksterne rådgivere og konsulenter I en ny repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder med mindst fem ansatte, har Epinion på vegne af Dansk Erhverv kortlagt virksomhedernes anvendelse og vurdering af eksterne rådgivere og konsulenter, som fx revisorer, advokater, itkonsulenter og rådgivere inden for salg og markedsføring. Undersøgelsen viser, at 91 pct. af de adspurgte virksomheder har anvendt eksterne rådgivere eller konsulenter i det forløbne år. Gennemsnitligt bruges omkring kr. pr. ansat på rådgivning, men det dækker over en stor variation. De 10 pct., der bruger mindst, bruger gennemsnitligt kun kr. pr. medarbejder på eksterne rådgivere og konsulenter, mens de 10 pct., der bruger mest, bruger mere end kr. pr. medarbejder. Andelen af virksomheder, der bruger rådgivere, er stort set den samme på tværs af de forskellige brancher, med undtagelse af bygge- og anlægsbranchen, hvor det i hvert fald inden for det seneste år har været lidt mindre udbredt at bruge eksterne rådgivere og konsulenter. Det fremgår af figur 2. Figur 2 Har modtaget rådgivning, fordelt på branche Industri (n=64) Bygge og anlæg (n=70) Handel (n=115) Videnservice mv 1 (n=70) 95 % 80 % 90 % 97 % Note: n=398. Tabellen viser kun brancher med et tilstrækkeligt antal respondenter Brancherne bruger dog ikke samme beløb pr. medarbejder på rådgivning. Virksomheder inden for videnservice mv. ligger i top, når der måles på, hvor store beløb der bruges på eksterne rådgivere og konsulenter pr. medarbejder. Ekstern rådgivning giver meget positivt udbytte Virksomhederne vurderer, at eksterne rådgivere og konsulenter tilfører dem stor værdi. Således svarer hele 83 pct. af de virksomheder, der har anvendt eksterne rådgivere eller konsulenter i løbet af det seneste år, at udbyttet har været positivt eller meget positivt, jf. figur 1 på side 1. Virksomhedernes udbytte af ekstern rådgivning og konsulentbistand er næsten entydigt positivt Virksomhedernes vurdering af udbyttet underbygges af, at hele 91 pct. af dem, der tager stilling til spørgsmålet anslår, at rådgivningen eller konsulentbistanden tilfører virksomhederne en værdi, der svarer til eller overstiger betalingen. 1 Videnservice mv. omfatter videnservice, information og kommunikation, samt finansiering og forsikring. DANSK ERHVERV 2

3 Den positive vurdering af rådgivningen er i store træk lige udbredt på tværs af de forskellige brancher, jf. figur 3. Udbyttet vurderes også ensartet blandt virksomheder af forskellig størrelse. Figur 3 Vurdering af udbytte, fordelt på brancher Industri (n=79) Bygge og anlæg (n=76) Handel (n=138) Videnservice mv. (n=86) Meget positivt 20 % 28 % 25 % 20 % Positiv 67 % 58 % 62 % 69 % Hverken eller 13 % 12 % 13 % 9 % Negativt 0 % 0 % 1 % 2 % Meget negativt 0 % 3 % 0 % 0 % Note: n=506. Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Tabellen viser kun brancher med et tilstrækkeligt antal respondenter. Svar i ved ikke er udeladt i beregningen. Blandt de 38 virksomheder i undersøgelsen (jf. de 7 pct. i figur 7), der ikke har anvendt eksterne rådgivere eller konsulenter i det seneste år, er årsagen heller ikke dårlig kvalitet. Og kun to nævner, at det er for dyrt. Derimod er den altovervejende årsag, at de ikke vurderer, at de har haft behov for det. Specialviden er afgørende for valg af ekstern rådgiver Den primære årsag til, at virksomhederne har brugt ekstern rådgivning frem for at fastansætte en medarbejder er, at rådgivere og konsulenter har speciel viden og kompetencer, jf. figur 4. Det tæller også positivt, at det er en fleksibel form for arbejdskraft. Derudover nævner mange, under andet, at de ikke har opgaver nok eller økonomi til at fastansætte en medarbejder. De eksterne rådgivere og konsulenter foretrækkes primært pga. af speciel viden og kompetencer Figur 4 Hv orfor blev rådgivere og/eller konsulenter anvendt fremfor Anvendelse at ansætte af ekstern en m edarbejder? konsulent frem for fastansættelse af medarbejder De har speciel viden og kompetencer 62% De er en fleksibel adgang til velkvalificeret arbejdskraft 36% De er uvildige og/eller ser virksomheden udefra 11% Andet 21 % Ved ikke 3% Note: 506 Kilde: Epi nion for Dansk Erhverv, august 2011 Note: n=506 DANSK ERHVERV 3

4 Virksomhedernes besvarelser peger på, at anvendelsen af ekstern rådgivning er en effektiv måde at tilføre virksomhederne viden og kompetencer, som det er meget ressourcekrævende at opbygge. Anvendelsen af eksterne konsulenter er for virksomhederne en økonomisk og fleksibel måde at få adgang til denne viden, som dermed på en omkostningseffektiv måde spredes til en lang række virksomheder. Der er brugt flere ressourcer på ekstern rådgivning I det forløbne år er virksomhedernes ressourceforbrug på ekstern rådgivning samlet set steget. 29 pct. har brugt flere ressourcer på rådgivning og/eller konsulentbistand de seneste 12 måneder, mens 14 pct. har brugt færre, jf. figur 5. Det giver netto 15 pct., der har brugt flere midler på rådgivning og konsulentbistand. Ressourceforbruget på eksterne rådgivere og konsulenter er steget i det forløbne år Figur 5 Ressourceforbrug på rådgivning de seneste 12 måneder ift. de forudgående 12 måneder 29% 6% 14% 51% Flere ressourcer Samme niveau Færre ressourcer Ved ikke Kilde: Kilde: Epinion nion for Dansk for Dansk Erhverv, Erhverv, august august Note: Note: n=506. n=506 Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Stigningen er bemærkelsesværdig i lyset af den økonomiske udvikling i Danmark i de senere år. Man kunne have forventet, at det var et område, som virksomhederne havde skåret på i en krisetid. Men det har ikke været tilfældet indtil nu. Det er især industrivirksomheder og sekundært virksomheder inden for videnservice, handel og transport, der har brugt flere ressourcer på rådgivning og konsulentbistand i det forløbne år, jf. figur 6. DANSK ERHVERV 4

5 Figur 6 Udvikling i ressourceforbrug på rådgivning, fordelt på brancher Industri (n=85) Bygge og anlæg (n=79) Handel (n=135) Videnservice mv. (n=89) Flere 40 % 27 % 28 % 37 % Samme 47 % 48 % 63 % 45 % Færre 13 % 25 % 9 % 18 % Note: n=506. Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Tabellen viser kun brancher med et tilstrækkeligt antal respondenter. Svar i ved ikke er udeladt i beregningen. Rådgivere anvendes især til optimering af drift I løbet af det seneste år har virksomhederne hovedsageligt anvendt revisorer, advokater og IT-konsulenter, jf. figur 7. Man har altså hovedsageligt brugt forretningskritiske rådgivningsydelser. Figur Inden 7 for hv ilke brancher har v irksomheden købt rådgivning Anvendte og/eller rådgivningsbrancher konsulentbistand det i løbet seneste af de år seneste 12 m åneder? Virksomhederne benytter primært eksterne rådgivere og konsulenter til driftsopgaver Revision Advokat IT Reklame, markedsføring og kommunikation Rekruttering Management HR Ingeniør Design Andre Har ikke købt rådgivning/konsulentbistand 3 8% 2 6% 2 3% 1 9% 1 4% 9% 13% 7% 5 4% 6 1% 8 6% Note: n=545. Det har været muligt at angive flere svar. Kilde: Epi nion for Dansk Erhverv, august 2011 Men Note: anvendelsen n=545. Det har af konsulenter været muligt at inden angive flere for svar. reklame, markedsføring og kommunikation har også været relativt stor, ikke mindst i lyset af den økonomiske situation, som har fået mange virksomheder til at skære ind til benet på omkostningssiden. Derudover har godt hver fjerde anvendt konsulenter til rekruttering og management. DANSK ERHVERV 5

6 Forretningskritiske rådgivningstyper i fokus også næste år Da de forskellige rådgivningsbrancher i dag ofte rådgiver på en række forskellige områder, er det også relevant at se på, hvilke typer af rådgivning virksomhederne har modtaget. Figur 8 viser hvilke rådgivningstyper virksomhederne har anvendt inden for de seneste 12 måneder (blå bjælke), samt hvilke ydelser de forventer at anvende de kommende 12 måneder (grøn bjælke). Som det fremgår, er det især de forretningskritiske ydelser, som virksomhederne forventer at anvende eksterne rådgivere og konsulenter til i de kommende 12 måneder. Derudover forventer ca. hver fjerde virksomhed at modtage rådgivning om salg og markedsføring, samt rekruttering og vikarydelser. Figur Hvilken 8 type rådgivning og/eller konsulentbistand har I brugt / forventer I at gøre brug af i de kommende 12 m åneder? Anvendte rådgivningstyper og forventede behov de kommende 12 mdr. Økonomi, regnskab og finansiering 60% 58% Juridisk bistand 57 % 66% IT 54% 49% Også fremadrettet forventer virksomhederne primært at bruge eksterne rådgivere og konsulenter til driftsopgaver Salg- og markedsføring Rekruttering og vikarydelser Strategi og management Ledelses- og personaleudvikling Ko mmunikation Innovation (f.eks. produktudvikling, design, F&U) 30% 28% 29% 24% 25% 20% 21 % 1 7 % 1 7 % 1 4% 11% 1 0% Internationalisering 4% 5% Bagudrettet Andet 9% 1 3% Fremadrettet Note: Kilde: n=545. Epi Det nion har for været Dansk muligt Erhverv, at afgive august flere 2011 svar. Note: n=545. Det har været muligt at angive flere svar. Sammenligner man hvilke ydelser virksomhederne har modtaget de forløbne 12 måneder, og hvilke ydelser de forventer at bruge de kommende 12 måneder, ser man, at der ikke vil ske større forandringer i prioriteringen. Der er med andre ord ikke udsigt til større ændringer i, hvilke rådgivningsbrancher der er størst efterspørgsel efter. Men der er en generel tendens til et mindre fald i efterspørgslen, især hvad angår køb af advokatbistand. DANSK ERHVERV 6

7 Et fald i anvendelsen af ekstern rådgivning og konsulentbistand i det kommende år er måske ikke overraskende i lyset af, at den økonomiske krise blev forværret i sensommeren, hvor fornyet turbulens og usikkerhed opstod i kølvandet på en eskalering af den europæiske gældskrise og nedgraderingen af USA s kreditværdighed. I den nuværende situation er virksomhederne tilbøjelige til at planlægge nedskæringer i den eksterne bistand. Virksomhederne bruger typisk én, to eller tre rådgivningsydelser, jf. figur 9. Sammenholdt med resultaterne i figur 8 vil det typisk dreje sig om økonomi, juridisk bistand og it. Blot hver fjerde virksomhed bruger mere end tre ydelser. Den typiske virksomhed modtager rådgivning inden for tre eller færre områder. Figur 9 Andel virksomheder der bruger 0-10 rådgivningsydelser Antal y delser 0 7% 1 30% 2 20% 3 1 6% 4 1 0% % 4% 3% 2% 2% 1% Note: n=545 Vækst og øget forbrug af rådgivning går hånd i hånd Virksomhedernes tilbøjelighed til at skære på rådgivning i en krisetid bliver udfordret af, at undersøgelsen netop viser, at de der har øget deres ressourceforbrug på rådgivning, har større forventninger til virksomhedens vækst. Der er desuden en signifikant positiv sammenhæng mellem, hvor mange typer opgaver virksomheden har brugt eksterne konsulenter til, og hvor store forventninger virksomheden har til væksten. De virksomheder, som forventer en øget omsætning, har gennemgående brugt mere af stort set alle rådgivningstyper, jf. figur 10. Men to former for ydelser har de brugt i markant større omfang end de virksomheder, der venter uændret eller lavere omsætning: Rekruttering og vikarydelser, samt salg og markedsføring. DANSK ERHVERV 7

8 Figur 10 Anvendelse af ydelser, fordelt på forventninger til omsætning Forventer øget omsætning Forventer samme eller lavere omsætning Difference Økonomi, regnskab og finansiering 58 % 62 % -4 pct. point Juridisk bistand 69 % 62 % 7 pct. point IT 56 % 50 % 5 pct. point Virksomheder, der forventer vækst, modtager flere typer ydelser end andre virksomheder Salg og markedsføring 36 % 22 % 14 pct. point Rekruttering og vikarydelser 39 % 18 % 21 pct. point Strategi og management 29 % 20 % 10 pct. point Ledelses- og personaleudvikling 24 % 18 % 6 pct. point Kommunikation 21 % 13 % 8 pct. point Innovation 12 % 9 % 3 pct. point Internationalisering 5 % 2 % 3 pct. point Andet 9 % 8 % 2 pct. point Note: n=506. Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Dette kan være tegn på en sammenhæng mellem virksomhedernes vækst og deres anvendelse af eksterne rådgivere inden for disse områder. Under alle omstændigheder viser det, at den største forskel i anvendelsen af rådgivningsydelser blandt virksomheder, der forventer vækst, og virksomheder som ikke gør, ses inden for en type ydelser, der rækker udover den normale daglige drift. Sammenhængen mellem rådgivning og vækst ses også fremadrettet: De virksomheder, som regner med at bruge flere ressourcer på rådgivning og konsulentbistand i det kommende år, er mere tilbøjelige til at forvente stigende omsætning, jf. figur 11. Figur 11 Udvikling i omsætning, fordelt på forventet ressourceforbrug på rådgivning Flere ressourcer Samme niveau Færre ressourcer Større omsætning 80 % 53 % 40 % Samme 17 % 37 % 42 % Mindre omsætning 4 % 10 % 19 % Virksomheder, der forventer vækst, planlægger at bruge endnu mere rådgivning Note: n=456. Svar i kategorien ved ikke er udeladt i beregningen Det peger på, at mange af de virksomheder, der satser offensivt på at vækste sig ud af krisen og udnytte nye forretningsmuligheder, bruger ekstern rådgivning som en del af denne strategi. DANSK ERHVERV 8

9 Kompetent rådgivning og konsulentbistand kan være væsentligt for en succesfuld vækststrategi. Men det kan også være afgørende for virksomhedernes overlevelse i en krisetid. En australsk undersøgelse fra 2003 viste, at rådgivning har afgørende betydning for mindre virksomheders overlevelseschancer. Resultaterne fra undersøgelsen ses i figur 12, som viser hvor udbredt det har været at modtage forskellige typer rådgivning blandt virksomheder, der hhv. overlevede og gik konkurs. Som det fremgår af figuren, er de virksomheder, der er gået konkurs, mere tilbøjelige til aldrig at have modtaget rådgivning. Figur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Virksomheder, der anvender rådgivere, har større sandsynlighed for at overleve 20% 10% 0% Succes Fejlede Succes Fejlede Succes Fejlede Succes Fejlede Succes Fejlede Banker Revisorer Industriorg. Andre i branchen Advokater 1-3 gange Over 3 gange Aldrig Kilde: The potential impact of accessing advice on SME failure rates. By Professor John Watson. A paper for small Enterprise Association of Australia and New Zealand 16 th Annual Conference, Ballarat, 28 sep-1 oct, Gennem revisoren, finansieringsrådgiveren eller advokaten kan virksomheden få den nødvendige rådgivning til at håndtere de økonomiske udfordringer og få vendt en negativ udvikling. Krisen har i de seneste år gjort indhug i antallet af virksomheder. I 2009 var der ifølge den registerbaserede konkursstatistik konkurser, og i 2010 var tallet Disse tal kunne sandsynligvis have været lavere og arbejdspladser reddet hvis flere virksomheder brugte ekstern bistand i pressede tider. DANSK ERHVERV 9

10 Rådgivning skaber værdi for erhvervslivet Danske virksomheder har stor gavn af ekstern rådgivning og konsulentbistand. I en krisetid har de virksomheder, som satser offensivt på vækst, allieret sig med rådgivere i gennemførelsen af denne strategi. I dag oplever virksomhederne at skulle omstille sig hurtigere end tidligere. Det gælder både i forhold til nye markedsforhold, nye kompetencevilkår, ny regulering og teknologiske muligheder. Her skaber rådgivning og bistand værdi. Eksterne konsulenter og rådgivere tilfører viden og kompetencer, som virksomhederne er afhængig af, men som det enten ville være for vanskeligt eller omkostningstungt at skaffe gennem fastansættelser. Et velfungerende marked for rådgivning er derfor af stor betydning for den danske konkurrenceevne. Det er med andre ord vigtigt, at rådgivnings- og videnservicevirksomhederne har gode rammevilkår. Det drejer sig blandt andet om adgang til velkvalificerede danske og udenlandske medarbejdere, og om et lavere skatteniveau, der gør det mere attraktivt at udvikle og anvende den viden, der er kernen i alle rådgivningsbrancherne. DANSK ERHVERV 10

11 DANSK ERHVERV 11

12 OM DENNE UDGAVE Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter er 52 ne nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen er afsluttet den 12. september Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Epinion for Dansk Erhverv. Målgruppen er private virksomheder i Danmark med minimum 5 ansatte. Der er gennemført i alt 545 telefoninterview i perioden 11. august til 2. september Interviewene er gennemført i to runder. Første runde er gennemført repræsentativt (n=398). I anden runde er der screenet for, om virksomheden har brugt ekstern rådgivning for at optimere datagrundlaget for konklusionerne om virksomhedernes oplevelser med ekstern rådgivning (n=147). Datamaterialet er vejet efter branchefordelingen i KOB-databasen. Resultaterne må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Dansk Erhverv. OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag for væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol., underdirektør Søren Friis Larsen, cand. scient. pol., chefanalytiker Torben Mark Pedersen, cand. polit., Ph.D., chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon., skattepolitisk chef Bo Sandberg, cand. polit., pressekonsulent Lisa Sandager, cand. merc., journalist. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til analysechef Geert Laier Christensen på eller tlf NOTER DANSK ERHVERV 12

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet Kommunale vindere i uddannelseskapløbet AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME På landsplan er befolkningens gennemsnitlige

Læs mere

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN,

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er generelt både økonomiske samt kvalitets-

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Det rigtige uddannelsesvalg

Det rigtige uddannelsesvalg Det rigtige uddannelsesvalg AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Det vigtigste formål med uddannelse er at give unge mennesker

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk

Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Hvis Danmark skal klare sig i den globale økonomi,

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON RESUME Anvendelse af it i et samfund som det danske er en vigtig faktor for vækst og produktivitet.

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse Positive effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver AF UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. RESUMÉ Effekterne ved at

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Deleøkonomiens vækstpotentiale

Deleøkonomiens vækstpotentiale Deleøkonomiens vækstpotentiale AF MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEBASTIAN CLEMENSEN BA.OECON RESUMÉ Knap hver tiende voksne dansker har inden for de seneste 6 måneder brugt en deleøkonomisk tjeneste

Læs mere

Millioner at spare ved at reducere sygefraværet

Millioner at spare ved at reducere sygefraværet Millioner at spare ved at reducere sygefraværet i kommunerne AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME Sygefraværet i

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere

Service bag 334.000 eksportarbejdspladser

Service bag 334.000 eksportarbejdspladser 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212* 213* Service bag 334. eksportarbejdspladser AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever

Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL., ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT, UDDANNELSES OG FORSKNINGSPOLITISK CHEF

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR RESUMÉ Kommuner beholder

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Forskerskatteordningen øger arbejdsudbud, produktivitet og skatteindtægter

Forskerskatteordningen øger arbejdsudbud, produktivitet og skatteindtægter Forskerskatteordningen øger arbejdsudbud, produktivitet og skatteindtægter AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. RESUME Dansk økonomi

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år AF CHEFØKONOM

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Er vi klar til Disruption?

Er vi klar til Disruption? Er vi klar til Disruption? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG CHEF FOR IT OG DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ I disse år oplever vi en lang række afgørende forskydninger

Læs mere

Servicesektoren tror på opsving i 2011

Servicesektoren tror på opsving i 2011 Servicesektoren tror på opsving i 2011 AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Danmark har nu i fem kvartaler i træk haft positiv BNP-vækst

Læs mere

Time-out øger holdbarheden

Time-out øger holdbarheden F Time-out øger holdbarheden AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME De offentlige finanser er under pres. Regeringen har fremlagt

Læs mere

Den danske hængekøje-effekt

Den danske hængekøje-effekt Den danske hængekøje-effekt AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME Vi er rige i Danmark. Spørgsmålet er, om velstanden har

Læs mere

Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs

Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs AF CHEFKONSULENT KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL, MA OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER SUNE VEDEL KOK RESUME Danmark går glip af en serviceeksport

Læs mere

Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor

Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den offentlige

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Unge mangler det digitale mindset

Unge mangler det digitale mindset Unge mangler det digitale mindset AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA EU STUDIES, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ Hvad kendetegner den ungdom, der står på spring til eller lige er kommet ud

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Afgifter på varer og tjenester i procent af BNP, udvalgte OECD-lande 2010. Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 # 15

Afgifter på varer og tjenester i procent af BNP, udvalgte OECD-lande 2010. Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 # 15 Forbrugsbeskatningen er markant højere i Danmark end i nabolandene AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, STUD. POLIT. RESUME Ifølge regeringsgrundlag

Læs mere

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ Kommuner kan have stor indflydelse på erhvervslivets vilkår. Kommunerne bør derfor i højere grad

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

Topskat straffer vækstiværksætteri

Topskat straffer vækstiværksætteri Topskat straffer vækstiværksætteri AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT RESUMÉ Vækstiværksættere er vigtige for vækst og jobskabelse. De starter virksomheder, der vokser hurtigt og skaber flere nye arbejdspladser

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

E-grænsehandel koster dyrt

E-grænsehandel koster dyrt E-grænsehandel koster dyrt AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ E-handlen er i kraftig vækst, og danskerne er blandt

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen

Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ANALYSEKONSULENT MAL- THE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, OG POLITISK KONSULENT

Læs mere

Jobskabelsen i Business Regions

Jobskabelsen i Business Regions Jobskabelsen i Business Regions AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Med det mål at skabe øget vækst har landets kommuner fundet sammen i såkaldte business regions, der for nogles vedkommende

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Rige samfund er servicesamfund

Rige samfund er servicesamfund 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 20 20 20 20 20 2010 2012 Rige samfund er servicesamfund AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., POLITISK

Læs mere

Nationaløkonomisk status og overblik 2010

Nationaløkonomisk status og overblik 2010 Nationaløkonomisk status og overblik 2010 AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT., MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER SOPHUS BINNÉ PETERSEN OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME

Læs mere

Vækst: Sverige-Danmark 1-0

Vækst: Sverige-Danmark 1-0 Vækst: - 1-0 AF SØREN FRIIS LARSEN, ANALYSECHEF, CAND.SCIENT.POL OG SUNE VEDEL KOK, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER RESUME Engang blev kaldt for nordens fattiggård, men nu har den svenske velstand overhalet

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Bedre opgørelse af den offentlige service Danmarks Statistik offentliggjorde medio november reviderede

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Virksomhedernes innovation står i stampe

Virksomhedernes innovation står i stampe Virksomhedernes innovation står i stampe AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN CAND.SCIENT.POL, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM

Læs mere

Engroserhvervene efter krisen

Engroserhvervene efter krisen Engroserhvervene efter krisen AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT TINA FRUELUND, CAND.MAG, CHEF- KONSULENT MICHAEL OSTENFELD, CAND.ING OG ANALYSEKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Engrosbranchen

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Kvalitet i erhvervsreguleringen en international sammenligning

Kvalitet i erhvervsreguleringen en international sammenligning Kvalitet i erhvervsreguleringen en international sammenligning AF POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL., PH.D.-STIP. RESUMÉ Danmark fremhæves til tider som et godt land at drive

Læs mere

Øget brug af samlelove besværliggør kvalitetskontrol

Øget brug af samlelove besværliggør kvalitetskontrol 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Øget brug af samlelove besværliggør kvalitetskontrol AF

Læs mere

Iværksætterskatten stadig et selvmål

Iværksætterskatten stadig et selvmål Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret

Læs mere

Mange bække små delegation af lovgivningsmagt tager til i omfang

Mange bække små delegation af lovgivningsmagt tager til i omfang 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mange bække små delegation af lovgivningsmagt tager

Læs mere

Offentligt forbrug kannibaliserer væksten

Offentligt forbrug kannibaliserer væksten Offentligt forbrug kannibaliserer væksten AF ØKONOM MIRA LIE NIELSEN, CAND.OECON OG ANALYSECHEF SØREN FRIIS LAR- SEN, CAND.SCIENT.POL RESUME Mange danskere har den opfattelse, at den offentlige sektor

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Årets julehandel nærmer sig. Salget op til jul har stor betydning

Læs mere

Nye spilleregler i erhvervslivet

Nye spilleregler i erhvervslivet Nye spilleregler i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG CHEF FOR DIGITALISERING OG IT JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ Den teknologiske udvikling udfordrer det

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Illegal handel er meget udbredt

Illegal handel er meget udbredt Illegal handel er meget udbredt AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ I Danmark eksisterer der et betydeligt salg af

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

4,3 mia. 26 mia. ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen

4,3 mia. 26 mia. ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen AF CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL Dansk e-handel fra eksportunderskud til eksportsucces? Med tocifrede vækstrater de senere år, er

Læs mere