Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter"

Transkript

1 Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Eksterne rådgivere og konsulenter tilfører virksomhederne stor værdi. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har foretaget for Dansk Erhverv blandt 545 virksomheder. Hele 83 pct. af de virksomheder, som har anvendt eksterne rådgivere, vurderer, at udbyttet af rådgivningen har været positivt eller meget positivt. Ressourceforbruget på eksterne rådgivere og konsulenter er steget i det forløbne år, og det er især de forretningskritiske rådgivningsydelser fra revisorer, advokater og ITkonsulenter, som virksomhederne har efterspurgt. Men også bistand til markedsføring og kommunikation har stået højt på listen. De virksomheder, der forventer en øget omsætning, planlægger også at bruge flere ressourcer på rådgivning i det kommende år. Ekstern rådgivning lader med andre ord til at være en integreret del af strategien for de virksomheder, der satser offensivt på at vækste sig ud af krisen. Rådgivnings- og videnservicevirksomhederne udfylder en afgørende rolle i videnøkonomien, og det er derfor vigtigt med gode rammevilkår. Adgang til velkvalificerede danske og udenlandske medarbejdere, og et lavere skatteniveau, der gør det attraktivt at udvikle og anvende viden, er kritiske elementer i disse vilkår. Hvordan Figur 1 vurderer du sam let set udbyttet af den rådgivning/bistand, v irksomheden Vurdering af har udbyttet fået fra af ekstern rådgivrådgivning ere og/eller konsulenter? Meget positivt 21 % Positivt 61 % Hverken eller 1 0% Negativt Meget negativt 1% 0% Ved ikke 6% Kilde: Epi Kilde: nionepinion for Dansk for Erhverv, Dansk Erhverv, august august Note: n=506 Note: n=506. Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Dansk Erhvervs Perspektiv 2011 #52

2 Udbredt anvendelse af eksterne rådgivere og konsulenter I en ny repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder med mindst fem ansatte, har Epinion på vegne af Dansk Erhverv kortlagt virksomhedernes anvendelse og vurdering af eksterne rådgivere og konsulenter, som fx revisorer, advokater, itkonsulenter og rådgivere inden for salg og markedsføring. Undersøgelsen viser, at 91 pct. af de adspurgte virksomheder har anvendt eksterne rådgivere eller konsulenter i det forløbne år. Gennemsnitligt bruges omkring kr. pr. ansat på rådgivning, men det dækker over en stor variation. De 10 pct., der bruger mindst, bruger gennemsnitligt kun kr. pr. medarbejder på eksterne rådgivere og konsulenter, mens de 10 pct., der bruger mest, bruger mere end kr. pr. medarbejder. Andelen af virksomheder, der bruger rådgivere, er stort set den samme på tværs af de forskellige brancher, med undtagelse af bygge- og anlægsbranchen, hvor det i hvert fald inden for det seneste år har været lidt mindre udbredt at bruge eksterne rådgivere og konsulenter. Det fremgår af figur 2. Figur 2 Har modtaget rådgivning, fordelt på branche Industri (n=64) Bygge og anlæg (n=70) Handel (n=115) Videnservice mv 1 (n=70) 95 % 80 % 90 % 97 % Note: n=398. Tabellen viser kun brancher med et tilstrækkeligt antal respondenter Brancherne bruger dog ikke samme beløb pr. medarbejder på rådgivning. Virksomheder inden for videnservice mv. ligger i top, når der måles på, hvor store beløb der bruges på eksterne rådgivere og konsulenter pr. medarbejder. Ekstern rådgivning giver meget positivt udbytte Virksomhederne vurderer, at eksterne rådgivere og konsulenter tilfører dem stor værdi. Således svarer hele 83 pct. af de virksomheder, der har anvendt eksterne rådgivere eller konsulenter i løbet af det seneste år, at udbyttet har været positivt eller meget positivt, jf. figur 1 på side 1. Virksomhedernes udbytte af ekstern rådgivning og konsulentbistand er næsten entydigt positivt Virksomhedernes vurdering af udbyttet underbygges af, at hele 91 pct. af dem, der tager stilling til spørgsmålet anslår, at rådgivningen eller konsulentbistanden tilfører virksomhederne en værdi, der svarer til eller overstiger betalingen. 1 Videnservice mv. omfatter videnservice, information og kommunikation, samt finansiering og forsikring. DANSK ERHVERV 2

3 Den positive vurdering af rådgivningen er i store træk lige udbredt på tværs af de forskellige brancher, jf. figur 3. Udbyttet vurderes også ensartet blandt virksomheder af forskellig størrelse. Figur 3 Vurdering af udbytte, fordelt på brancher Industri (n=79) Bygge og anlæg (n=76) Handel (n=138) Videnservice mv. (n=86) Meget positivt 20 % 28 % 25 % 20 % Positiv 67 % 58 % 62 % 69 % Hverken eller 13 % 12 % 13 % 9 % Negativt 0 % 0 % 1 % 2 % Meget negativt 0 % 3 % 0 % 0 % Note: n=506. Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Tabellen viser kun brancher med et tilstrækkeligt antal respondenter. Svar i ved ikke er udeladt i beregningen. Blandt de 38 virksomheder i undersøgelsen (jf. de 7 pct. i figur 7), der ikke har anvendt eksterne rådgivere eller konsulenter i det seneste år, er årsagen heller ikke dårlig kvalitet. Og kun to nævner, at det er for dyrt. Derimod er den altovervejende årsag, at de ikke vurderer, at de har haft behov for det. Specialviden er afgørende for valg af ekstern rådgiver Den primære årsag til, at virksomhederne har brugt ekstern rådgivning frem for at fastansætte en medarbejder er, at rådgivere og konsulenter har speciel viden og kompetencer, jf. figur 4. Det tæller også positivt, at det er en fleksibel form for arbejdskraft. Derudover nævner mange, under andet, at de ikke har opgaver nok eller økonomi til at fastansætte en medarbejder. De eksterne rådgivere og konsulenter foretrækkes primært pga. af speciel viden og kompetencer Figur 4 Hv orfor blev rådgivere og/eller konsulenter anvendt fremfor Anvendelse at ansætte af ekstern en m edarbejder? konsulent frem for fastansættelse af medarbejder De har speciel viden og kompetencer 62% De er en fleksibel adgang til velkvalificeret arbejdskraft 36% De er uvildige og/eller ser virksomheden udefra 11% Andet 21 % Ved ikke 3% Note: 506 Kilde: Epi nion for Dansk Erhverv, august 2011 Note: n=506 DANSK ERHVERV 3

4 Virksomhedernes besvarelser peger på, at anvendelsen af ekstern rådgivning er en effektiv måde at tilføre virksomhederne viden og kompetencer, som det er meget ressourcekrævende at opbygge. Anvendelsen af eksterne konsulenter er for virksomhederne en økonomisk og fleksibel måde at få adgang til denne viden, som dermed på en omkostningseffektiv måde spredes til en lang række virksomheder. Der er brugt flere ressourcer på ekstern rådgivning I det forløbne år er virksomhedernes ressourceforbrug på ekstern rådgivning samlet set steget. 29 pct. har brugt flere ressourcer på rådgivning og/eller konsulentbistand de seneste 12 måneder, mens 14 pct. har brugt færre, jf. figur 5. Det giver netto 15 pct., der har brugt flere midler på rådgivning og konsulentbistand. Ressourceforbruget på eksterne rådgivere og konsulenter er steget i det forløbne år Figur 5 Ressourceforbrug på rådgivning de seneste 12 måneder ift. de forudgående 12 måneder 29% 6% 14% 51% Flere ressourcer Samme niveau Færre ressourcer Ved ikke Kilde: Kilde: Epinion nion for Dansk for Dansk Erhverv, Erhverv, august august Note: Note: n=506. n=506 Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Stigningen er bemærkelsesværdig i lyset af den økonomiske udvikling i Danmark i de senere år. Man kunne have forventet, at det var et område, som virksomhederne havde skåret på i en krisetid. Men det har ikke været tilfældet indtil nu. Det er især industrivirksomheder og sekundært virksomheder inden for videnservice, handel og transport, der har brugt flere ressourcer på rådgivning og konsulentbistand i det forløbne år, jf. figur 6. DANSK ERHVERV 4

5 Figur 6 Udvikling i ressourceforbrug på rådgivning, fordelt på brancher Industri (n=85) Bygge og anlæg (n=79) Handel (n=135) Videnservice mv. (n=89) Flere 40 % 27 % 28 % 37 % Samme 47 % 48 % 63 % 45 % Færre 13 % 25 % 9 % 18 % Note: n=506. Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Tabellen viser kun brancher med et tilstrækkeligt antal respondenter. Svar i ved ikke er udeladt i beregningen. Rådgivere anvendes især til optimering af drift I løbet af det seneste år har virksomhederne hovedsageligt anvendt revisorer, advokater og IT-konsulenter, jf. figur 7. Man har altså hovedsageligt brugt forretningskritiske rådgivningsydelser. Figur Inden 7 for hv ilke brancher har v irksomheden købt rådgivning Anvendte og/eller rådgivningsbrancher konsulentbistand det i løbet seneste af de år seneste 12 m åneder? Virksomhederne benytter primært eksterne rådgivere og konsulenter til driftsopgaver Revision Advokat IT Reklame, markedsføring og kommunikation Rekruttering Management HR Ingeniør Design Andre Har ikke købt rådgivning/konsulentbistand 3 8% 2 6% 2 3% 1 9% 1 4% 9% 13% 7% 5 4% 6 1% 8 6% Note: n=545. Det har været muligt at angive flere svar. Kilde: Epi nion for Dansk Erhverv, august 2011 Men Note: anvendelsen n=545. Det har af konsulenter været muligt at inden angive flere for svar. reklame, markedsføring og kommunikation har også været relativt stor, ikke mindst i lyset af den økonomiske situation, som har fået mange virksomheder til at skære ind til benet på omkostningssiden. Derudover har godt hver fjerde anvendt konsulenter til rekruttering og management. DANSK ERHVERV 5

6 Forretningskritiske rådgivningstyper i fokus også næste år Da de forskellige rådgivningsbrancher i dag ofte rådgiver på en række forskellige områder, er det også relevant at se på, hvilke typer af rådgivning virksomhederne har modtaget. Figur 8 viser hvilke rådgivningstyper virksomhederne har anvendt inden for de seneste 12 måneder (blå bjælke), samt hvilke ydelser de forventer at anvende de kommende 12 måneder (grøn bjælke). Som det fremgår, er det især de forretningskritiske ydelser, som virksomhederne forventer at anvende eksterne rådgivere og konsulenter til i de kommende 12 måneder. Derudover forventer ca. hver fjerde virksomhed at modtage rådgivning om salg og markedsføring, samt rekruttering og vikarydelser. Figur Hvilken 8 type rådgivning og/eller konsulentbistand har I brugt / forventer I at gøre brug af i de kommende 12 m åneder? Anvendte rådgivningstyper og forventede behov de kommende 12 mdr. Økonomi, regnskab og finansiering 60% 58% Juridisk bistand 57 % 66% IT 54% 49% Også fremadrettet forventer virksomhederne primært at bruge eksterne rådgivere og konsulenter til driftsopgaver Salg- og markedsføring Rekruttering og vikarydelser Strategi og management Ledelses- og personaleudvikling Ko mmunikation Innovation (f.eks. produktudvikling, design, F&U) 30% 28% 29% 24% 25% 20% 21 % 1 7 % 1 7 % 1 4% 11% 1 0% Internationalisering 4% 5% Bagudrettet Andet 9% 1 3% Fremadrettet Note: Kilde: n=545. Epi Det nion har for været Dansk muligt Erhverv, at afgive august flere 2011 svar. Note: n=545. Det har været muligt at angive flere svar. Sammenligner man hvilke ydelser virksomhederne har modtaget de forløbne 12 måneder, og hvilke ydelser de forventer at bruge de kommende 12 måneder, ser man, at der ikke vil ske større forandringer i prioriteringen. Der er med andre ord ikke udsigt til større ændringer i, hvilke rådgivningsbrancher der er størst efterspørgsel efter. Men der er en generel tendens til et mindre fald i efterspørgslen, især hvad angår køb af advokatbistand. DANSK ERHVERV 6

7 Et fald i anvendelsen af ekstern rådgivning og konsulentbistand i det kommende år er måske ikke overraskende i lyset af, at den økonomiske krise blev forværret i sensommeren, hvor fornyet turbulens og usikkerhed opstod i kølvandet på en eskalering af den europæiske gældskrise og nedgraderingen af USA s kreditværdighed. I den nuværende situation er virksomhederne tilbøjelige til at planlægge nedskæringer i den eksterne bistand. Virksomhederne bruger typisk én, to eller tre rådgivningsydelser, jf. figur 9. Sammenholdt med resultaterne i figur 8 vil det typisk dreje sig om økonomi, juridisk bistand og it. Blot hver fjerde virksomhed bruger mere end tre ydelser. Den typiske virksomhed modtager rådgivning inden for tre eller færre områder. Figur 9 Andel virksomheder der bruger 0-10 rådgivningsydelser Antal y delser 0 7% 1 30% 2 20% 3 1 6% 4 1 0% % 4% 3% 2% 2% 1% Note: n=545 Vækst og øget forbrug af rådgivning går hånd i hånd Virksomhedernes tilbøjelighed til at skære på rådgivning i en krisetid bliver udfordret af, at undersøgelsen netop viser, at de der har øget deres ressourceforbrug på rådgivning, har større forventninger til virksomhedens vækst. Der er desuden en signifikant positiv sammenhæng mellem, hvor mange typer opgaver virksomheden har brugt eksterne konsulenter til, og hvor store forventninger virksomheden har til væksten. De virksomheder, som forventer en øget omsætning, har gennemgående brugt mere af stort set alle rådgivningstyper, jf. figur 10. Men to former for ydelser har de brugt i markant større omfang end de virksomheder, der venter uændret eller lavere omsætning: Rekruttering og vikarydelser, samt salg og markedsføring. DANSK ERHVERV 7

8 Figur 10 Anvendelse af ydelser, fordelt på forventninger til omsætning Forventer øget omsætning Forventer samme eller lavere omsætning Difference Økonomi, regnskab og finansiering 58 % 62 % -4 pct. point Juridisk bistand 69 % 62 % 7 pct. point IT 56 % 50 % 5 pct. point Virksomheder, der forventer vækst, modtager flere typer ydelser end andre virksomheder Salg og markedsføring 36 % 22 % 14 pct. point Rekruttering og vikarydelser 39 % 18 % 21 pct. point Strategi og management 29 % 20 % 10 pct. point Ledelses- og personaleudvikling 24 % 18 % 6 pct. point Kommunikation 21 % 13 % 8 pct. point Innovation 12 % 9 % 3 pct. point Internationalisering 5 % 2 % 3 pct. point Andet 9 % 8 % 2 pct. point Note: n=506. Kun besvaret af virksomheder, der har købt rådgivning inden for de seneste 12 mdr. Dette kan være tegn på en sammenhæng mellem virksomhedernes vækst og deres anvendelse af eksterne rådgivere inden for disse områder. Under alle omstændigheder viser det, at den største forskel i anvendelsen af rådgivningsydelser blandt virksomheder, der forventer vækst, og virksomheder som ikke gør, ses inden for en type ydelser, der rækker udover den normale daglige drift. Sammenhængen mellem rådgivning og vækst ses også fremadrettet: De virksomheder, som regner med at bruge flere ressourcer på rådgivning og konsulentbistand i det kommende år, er mere tilbøjelige til at forvente stigende omsætning, jf. figur 11. Figur 11 Udvikling i omsætning, fordelt på forventet ressourceforbrug på rådgivning Flere ressourcer Samme niveau Færre ressourcer Større omsætning 80 % 53 % 40 % Samme 17 % 37 % 42 % Mindre omsætning 4 % 10 % 19 % Virksomheder, der forventer vækst, planlægger at bruge endnu mere rådgivning Note: n=456. Svar i kategorien ved ikke er udeladt i beregningen Det peger på, at mange af de virksomheder, der satser offensivt på at vækste sig ud af krisen og udnytte nye forretningsmuligheder, bruger ekstern rådgivning som en del af denne strategi. DANSK ERHVERV 8

9 Kompetent rådgivning og konsulentbistand kan være væsentligt for en succesfuld vækststrategi. Men det kan også være afgørende for virksomhedernes overlevelse i en krisetid. En australsk undersøgelse fra 2003 viste, at rådgivning har afgørende betydning for mindre virksomheders overlevelseschancer. Resultaterne fra undersøgelsen ses i figur 12, som viser hvor udbredt det har været at modtage forskellige typer rådgivning blandt virksomheder, der hhv. overlevede og gik konkurs. Som det fremgår af figuren, er de virksomheder, der er gået konkurs, mere tilbøjelige til aldrig at have modtaget rådgivning. Figur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Virksomheder, der anvender rådgivere, har større sandsynlighed for at overleve 20% 10% 0% Succes Fejlede Succes Fejlede Succes Fejlede Succes Fejlede Succes Fejlede Banker Revisorer Industriorg. Andre i branchen Advokater 1-3 gange Over 3 gange Aldrig Kilde: The potential impact of accessing advice on SME failure rates. By Professor John Watson. A paper for small Enterprise Association of Australia and New Zealand 16 th Annual Conference, Ballarat, 28 sep-1 oct, Gennem revisoren, finansieringsrådgiveren eller advokaten kan virksomheden få den nødvendige rådgivning til at håndtere de økonomiske udfordringer og få vendt en negativ udvikling. Krisen har i de seneste år gjort indhug i antallet af virksomheder. I 2009 var der ifølge den registerbaserede konkursstatistik konkurser, og i 2010 var tallet Disse tal kunne sandsynligvis have været lavere og arbejdspladser reddet hvis flere virksomheder brugte ekstern bistand i pressede tider. DANSK ERHVERV 9

10 Rådgivning skaber værdi for erhvervslivet Danske virksomheder har stor gavn af ekstern rådgivning og konsulentbistand. I en krisetid har de virksomheder, som satser offensivt på vækst, allieret sig med rådgivere i gennemførelsen af denne strategi. I dag oplever virksomhederne at skulle omstille sig hurtigere end tidligere. Det gælder både i forhold til nye markedsforhold, nye kompetencevilkår, ny regulering og teknologiske muligheder. Her skaber rådgivning og bistand værdi. Eksterne konsulenter og rådgivere tilfører viden og kompetencer, som virksomhederne er afhængig af, men som det enten ville være for vanskeligt eller omkostningstungt at skaffe gennem fastansættelser. Et velfungerende marked for rådgivning er derfor af stor betydning for den danske konkurrenceevne. Det er med andre ord vigtigt, at rådgivnings- og videnservicevirksomhederne har gode rammevilkår. Det drejer sig blandt andet om adgang til velkvalificerede danske og udenlandske medarbejdere, og om et lavere skatteniveau, der gør det mere attraktivt at udvikle og anvende den viden, der er kernen i alle rådgivningsbrancherne. DANSK ERHVERV 10

11 DANSK ERHVERV 11

12 OM DENNE UDGAVE Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter er 52 ne nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen er afsluttet den 12. september Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Epinion for Dansk Erhverv. Målgruppen er private virksomheder i Danmark med minimum 5 ansatte. Der er gennemført i alt 545 telefoninterview i perioden 11. august til 2. september Interviewene er gennemført i to runder. Første runde er gennemført repræsentativt (n=398). I anden runde er der screenet for, om virksomheden har brugt ekstern rådgivning for at optimere datagrundlaget for konklusionerne om virksomhedernes oplevelser med ekstern rådgivning (n=147). Datamaterialet er vejet efter branchefordelingen i KOB-databasen. Resultaterne må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Dansk Erhverv. OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag for væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol., underdirektør Søren Friis Larsen, cand. scient. pol., chefanalytiker Torben Mark Pedersen, cand. polit., Ph.D., chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon., skattepolitisk chef Bo Sandberg, cand. polit., pressekonsulent Lisa Sandager, cand. merc., journalist. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til analysechef Geert Laier Christensen på eller tlf NOTER DANSK ERHVERV 12

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL, MAKROØKONOMISKE MEDARBEJDERE ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, BA.POLIT, JONAS SPENDRUP MEYER,

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Hård konkurrence i dansk detailhandel

Hård konkurrence i dansk detailhandel Hård konkurrence i dansk detailhandel AF MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT., HD (O), ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG MAKROØKONOMISK

Læs mere

Stort potentiale for eksport til USA

Stort potentiale for eksport til USA Stort potentiale for eksport til USA AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA POLITICAL ECONOMY OG INTERNATIONAL CHEF KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Selvom USA er Danmarks tredjestørste

Læs mere

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Der

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Cash is king. Nej, desværre.

Cash is king. Nej, desværre. Cash is king Finanskrise, gældskrise, tillidskrise ny økonomisk krise? Det skorter ikke på kriser. Denne krise er dog mest af alt en pengekrise ikke mindst i videnserviceerhvervene. Af Søren Friis Larsen

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 6 4.2 AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER... 6 5. ØKONOMIEN I SELSKABERNE...

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Kina: ikke længere kun produktionsland

Kina: ikke længere kun produktionsland Kina: ikke længere kun produktionsland AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA., MA., MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER BREINBJERG, BA.POLIT, OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere