Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning"

Transkript

1 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning udgave DA

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler. Uautoriserede ændringer eller modifikationer af denne enhed kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret. Eksportkontrol Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt /2. udgave DA

3 Indhold 1. Indledning... 4 Trådløs Bluetooth-teknologi Introduktion... 6 Oversigt... 6 Opladere... 6 Opladning af batteriet... 7 Sådan tændes og slukkes headsettet... 7 Sådan tændes headsettet... 7 Sådan slukkes headsettet... 8 Binding og tilslutning af headsettet... 8 Binding og tilslutning af headsettet til en mobiltelefon, der har en musikafspilningsfunktion... 8 Binding og tilslutning af headsettet til en musikafspiller... 9 Afbrydelse af forbindelsen til headsettet... 9 Genoprettelse af forbindelsen til headsettet Almindelig brug Placering af headsettet over hovedet Justering af lydstyrken Håndtering af opkald Musikafspilning Sletning af indstillingerne eller nulstilling af headsettet Batterioplysninger Pleje og vedligeholdelse

4 Indledning 1. Indledning Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 kan du lytte til musik fra den kompatible musikafspiller og foretage og besvare opkald håndfrit med din mobiltelefon. Musikafspilleren kan være musikafspilningsfunktionen på mobiltelefonen eller en separat musikenhed. Du kan bruge headsettet sammen med kompatible enheder, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. Læs også brugervejledningen til mobiltelefonen, som indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse, samt brugervejledningen til musikenheden. Opbevar headsettet og dets tilbehør utilgængeligt for børn. Trådløs Bluetooth-teknologi Trådløs Bluetooth-teknologi gør det muligt at forbinde kompatible enheder uden brug af kabler. <10m En Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at der er fri luftlinje mellem headsettet og den anden enhed, men den indbyrdes afstand mellem enhederne må højst være 10 meter. Jo tættere telefonen og headsettet er på hinanden, jo bedre er modtageforholdene. Det optimale anvendelsesområde er vist med mørkegrå farve på billedet. Forbindelsen kan blive udsat for interferens pga. afstand og hindringer (vist med lysegrå farve) eller andre elektroniske enheder. Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen EDR, der understøtter følgende profiler: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 og 4

5 Indledning Audio Video Remote Control Profile 1.0. Kontakt producenterne af andre enheder for at kontrollere, om de er kompatible med denne enhed. Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetoothteknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder. 5

6 Introduktion 2. Introduktion Oversigt Headsettet indeholder følgende dele: Frem-tast (1) Mikrofon (2) Lydstyrketast (3) Multifunktionstast (4) Tast til afspilning/ pause (5) Tilbage-tast (6) 7 8 Indikator (7) Opladerstik (8) Du skal oplade batteriet og oprette en binding mellem headsettet og en kompatibel mobiltelefon, inden du tager headsettet i brug. Headsettet indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af headsettet. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af headsettet, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet. Opladere Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med headsettet. Headsettet skal have strøm fra opladerne AC-4, AC-5 og DC-4. Advarsel! Brug opladere, der er godkendt af Nokia til brug med dette ekstraudstyr. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. 6

7 Introduktion Opladning af batteriet Headsettet har et internt, genopladeligt batteri, der ikke kan tages ud. Forsøg ikke at fjerne batteriet fra headsettet, da du kan beskadige headsettet. 1. Sæt opladeren i en stikkontakt. 2. Slut ladekablet til opladerstikket. Indikatoren lyser rødt under opladning. Det kan tage lidt tid, før opladningen starter. Hvis opladningen ikke starter, skal du tage opladeren ud, sætte den i og prøve igen. Det tager under 1 time og 15 minutter at oplade batteriet helt. 3. Når batteriet er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt. Tag opladerstikket ud af headsettet og stikkontakten. Det fuldt opladte batteri har strøm til op til 18 timers taletid, op til 2 ugers standbytid og op til 19 timers musikafspilning. Tiderne kan dog variere med forskellige kompatible Bluetooth-enheder, brugerindstillinger, brugerstile og miljøer. Headsettet bipper med jævne mellemrum, og indikatoren blinker langsomt rødt, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet. Sådan tændes og slukkes headsettet Sådan tændes headsettet Tryk på og hold multifunktionstasten nede i ca. 2 sekunder for at tænde. Headsettet bipper, og den grønne indikator lyser kortvarigt. Når headsettet forsøger at oprette forbindelse til den forbundne mobiltelefon eller musikafspiller, som du sidst anvendte det med, blinker indikatoren langsomt grønt. Når headsettet tilsluttes en forbundet enhed, og det er klar til brug, blinker indikatoren langsomt blåt. Hvis der ikke er oprettet en binding mellem headsettet og en enhed, tændes headsettet automatisk i bindingstilstand (se Binding og tilslutning af headsettet på side 8). Hvis du slutter headsettet til en enhed, men ikke bruger det i et stykke tid, slukkes headsettet for at spare strøm. 7

8 Introduktion Sådan slukkes headsettet Tryk på og hold multifunktionstasten nede i ca. 5 sekunder for at slukke. Headsettet bipper, og den røde indikator lyser kortvarigt. Binding og tilslutning af headsettet Binding og tilslutning af headsettet til en mobiltelefon, der har en musikafspilningsfunktion Hvis telefonen understøtter Bluetooth-profilen A2DP og har en musikafspilningsfunktion, kan du bruge telefonen til at foretage og besvare opkald og afspille musik med headsettet. 1. Sørg for, at telefonen er tændt. 2. Hvis der ikke tidligere er oprettet en binding mellem headsettet og en enhed, skal du tænde headsettet. Headsettet tændes i bindingstilstand, og den blå indikator begynder at blinke hurtigt. Hvis der tidligere har været oprettet en binding mellem headsettet og en anden enhed, skal du slukke headsettet og trykke på og holde multifunktionstasten nede, indtil den blå indikator begynder at blinke hurtigt. 3. Aktiver telefonens Bluetooth-funktion, og indstil den til at søge efter Bluetooth-enheder. Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger. 4. Vælg headsettet på listen over fundne enheder. 5. Indtast adgangskoden 0000 for at oprette en binding og oprette forbindelse mellem headsettet og telefonen. På nogle telefoner skal du oprette forbindelsen separat, efter at der er oprettet en binding. Det er kun nødvendigt at oprette en binding mellem headsettet og telefonen én gang. Hvis bindingen oprettes, vises headsettet i mobiltelefonens menu, hvor du kan se de Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med enheden. Når headsettet tilsluttes mobiltelefonen og er klar til brug, blinker headsettets indikator langsomt blåt. 8

9 Introduktion Binding og tilslutning af headsettet til en musikafspiller Hvis telefonen ikke understøtter Bluetooth-profilen A2DP, kan du forbinde headsettet separat med telefonen og en musikafspiller, der understøtter denne Bluetooth-profil. Hvis du har oprettet en binding mellem headsettet og telefonen og sluttet headsettet til telefonen, skal du afbryde forbindelsen, inden du opretter en binding mellem headsettet og en musikafspiller. Hvis du vil oprette en binding mellem headsettet og en musikafspiller, skal du følge vejledningen i Binding og tilslutning af headsettet til en mobiltelefon, der har en musikafspilningsfunktion på side 8. Hvis musikafspilleren ikke har et tastatur, bruger den muligvis Bluetooth-adgangskoden 0000 som standard. Hvis det ikke er tilfældet, skal du se i brugervejledningen til musikafspilleren, hvordan du ændrer Bluetooth-standardadgangskoden til Hvis der oprettes en binding, og headsettet forbindes til musikafspilleren, blinker den blå indikator på headsettet langsomt. Afbrydelse af forbindelsen til headsettet Hvis du vil afbryde forbindelsen mellem headsettet og enheden, skal du slukke headsettet eller deaktivere det i enhedens Bluetooth-menu. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at slette bindingen med headsettet for at afbryde forbindelsen til det. Genoprettelse af forbindelsen til headsettet Hvis du vil oprette forbindelse mellem headsettet og den telefon eller den musikafspiller, du sidst har anvendt med headsettet, skal du tænde headsettet eller oprette forbindelsen i enhedens Bluetooth-menu. Du kan muligvis indstille enheden til, at der automatisk oprettes forbindelse til headsettet, når headsettet tændes. Hvis du har en Nokia-enhed, skal du ændre indstillingerne for forbundne enheder i enhedens Bluetooth-menu. 9

10 Almindelig brug 3. Almindelig brug Placering af headsettet over hovedet Placer headsettet over hovedet, så ørepuderne hviler behageligt på ørerne. Placer den pude, der er markeret med L, på venstre øre, og puden med R på højre øre. Juster længden på hovedbøjlen, så den sidder korrekt. Advarsel! Når du bruger stereoheadsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed. Justering af lydstyrken Hvis du vil justere lydstyrken, skal du skubbe lydstyrketasten fremad for at øge lydstyrken eller tilbage for at sænke lydstyrken under et opkald, eller mens du lytter til musik. Håndtering af opkald Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge mobiltelefonen på normal vis, når headsettet er tilsluttet enheden. Hvis telefonen understøtter genopkald med headsettet, skal du trykke på multifunktionstasten hurtigt to gange, når der ikke er nogen igangværende opkald. Hvis telefonen understøtter stemmestyrede opkald med headsettet, skal du trykke på og holde multifunktionstasten nede i ca. 2 sekunder, indtil stemmestyrede opkald starter på telefonen. Fortsæt derefter som beskrevet i telefonens brugervejledning. Stemmestyrede opkald kan ikke benyttes under et opkald. Hvis du vil besvare et opkald, skal du trykke på multifunktionstasten eller bruge tasterne på telefonen. Hvis du vil afvise opkaldet, skal du trykke to gange på multifunktionstasten. Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke på multifunktionstasten eller bruge tasterne på telefonen. 10

11 Almindelig brug Tryk på tasten til afspilning/pause for at slå mikrofonen til eller fra under et opkald. Hvis du vil overføre opkaldet fra headsettet til en forbundet telefon, skal du trykke på og holde tasten til afspilning/pause nede i ca. 2 sekunder. Hvis du vil overføre opkaldet til headsettet igen, skal du trykke på multifunktionstasten én gang. Musikafspilning Du kan lytte til musik ved at slutte headsettet til en kompatibel musikafspiller, f.eks. en mobiltelefon med en musikafspillerfunktion eller en anden musikenhed. Musikafspilleren skal understøtte Bluetooth-profilen A2DP. Når headsettet er tilsluttet en telefon, men ikke en musikenhed, kan headsettet kun bruges til at foretage og modtage opkald, hvis telefonen ikke har en musikafspilningsfunktion. De tilgængelige musikfunktioner afhænger af musikafspilleren. Hvis du modtager eller foretager et opkald, mens du lytter til musik, standser musikafspilningen midlertidigt, indtil du afbryder opkaldet. Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hvis du vil afspille et musiknummer, skal du vælge det i musikafspilleren og trykke på tasten til afspilning/pause. Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage afspilningen ved at trykke på tasten til afspilning/pause. Du kan stoppe afspilningen ved at trykke på og holde tasten til afspilning/pause nede i ca. 2 sekunder. Du kan vælge næste musiknummer ved at trykke på frem-tasten. Du kan vælge forrige musiknummer ved at trykke på tilbage-tasten. Hvis du vil rulle hurtigt gennem det aktuelle nummer under afspilning, skal du trykke på og holde den relevante tast nede. 11

12 Almindelig brug Sletning af indstillingerne eller nulstilling af headsettet Hvis du vil slette bindings- og lydstyrkeindstillingerne, skal du slukke headsettet og trykke på og holde multifunktionstasten nede og skubbe lydstyrkeknappen frem, indtil indikatoren skiftevis lyser rødt, grønt og blåt tre gange. Hvis headsettet holder op med at virke, selvom det er opladet, og du vil nulstille det, skal du sætte opladeren i headsettet, mens du trykker på og holder multifunktionstasten nede og skubber lydstyrketasten frem. Nulstillingen berører ikke headsettets indstillinger. 12

13 Batterioplysninger 4. Batterioplysninger Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Benyt aldrig en beskadiget oplader. Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis enheden opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15 C og 25 C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0 C. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. 13

14 Pleje og vedligeholdelse Pleje og vedligeholdelse Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag hjælper med at beskytte din garantidækning. Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt. Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb. Forsøg ikke at åbne enheden. Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken. Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service. Bortskaffelse Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at i EU skal alle elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Aflever produkterne på særlige indsamlingssteder for at undgå, at der sker skader på miljøet eller mennesker på grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald og for at fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få yderligere oplysninger om genanvendelse hos produktets forhandler, de lokale affaldsmyndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokiarepræsentant. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på hvis du ønsker yderligere oplysninger. 14

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6470 Brugervejledning www.jabra.com VELKOMMEN Tillykke med købet af dit nye Jabra GO 6470. Vi er sikre på, at du vil få glæde af de mange funktioner og opleve, hvor komfortabelt headsettet er

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere