Store forandringer starter i det små

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store forandringer starter i det små"

Transkript

1 FOA: Teknik- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Store forandringer starter i det små Vi er startet vil du være med? Gør en indsats for vores klima!

2

3 Klimaet berører os alle Teknik- og Servicesektoren har besluttet, at vi vil gøre en forskel. Men uden din aktive indsats og støtte fra din arbejdsplads, får vores beslutning ingen effekt. Klimaet og de menneskeskabte klimaforandringer vedrører os alle. Du spiller en hovedrolle i forhold til kommunernes energiforbrug. Derfor denne pjece. De 3 b er, bønder, biler og bygninger, er årsagen til den største del af vores CO 2 -udslip. Især bygningerne, har fået os på mærkerne. Sektoren har indledt et arbejde, der handler om, hvad du, som arbejder med energien i dagligdagen, selv kan gøre. Mange i sektoren, tekniske serviceledere og -medarbejdere ved skoler, idrætshaller, svømmehaller, rådhuse og plejehjem med mere, arbejder i dagligdagen med energiforbruget på kommunernes og regionernes institutioner. Og der kan man sagtens tænke på klimaet uden at skulle gå på kompromis med arbejdsmiljøet. Vi vil gerne være med til at klæde dig på, så du bliver endnu bedre til at varetage den del af jobbet. Derfor denne pjece til inspiration som også indeholder et tilbud om en AMU-uddannelse som klimaguide. Alle ved, at der kan spares ved energiinvesteringer og vi ved også at der kan spares meget ved adfærdsændringer. Vi kan, hvis vi vil. God læselyst Reiner Burgwald sektorformand Kurt Bentsen sektornæstformand FOA FAG OG ARBEJDE 3

4 Indhold Lys og el 5 Pling så slukker lyset Varme 8 Varmen går ikke længere op i røg Vand 12 Sparet vand finansierer energiovervågningen Ventilation 15 Slut med at fyre for fuglene Motivér 18 Gode vaner smitter Uddannelse 20 Bliv din lokale klimaguide Denne pjece indeholder en række eksempler på gode klim a - tiltag indenfor udvalgte områder som især er relevante for teknisk servicepersonale. Under hvert punkt er opstillet en række gode råd. Hvert enkelt klimaområde er meget omfat - tende, så en pjece kan ikke give fyldestgørende vejledning. Ved hvert afsnit er derfor nogle links, hvor du kan få mere at vide. Vi håber pjecen vil inspirere dig til at tænke over, hvordan du kan gøre en forskel. 4 FOA FAG OG ARBEJDE

5 Lys og el Kommunernes energiforbrug stiger stadig. Men meget kan spares, hvis man husker at slukke for lys og el apparater. Investeringer i energieffektivitet vil ofte hurtigt betale sig selv hjem igen. Pling så slukker lyset Lyset er bedre, selvom vi har halveret elforbruget. Før var der tre rør i hver lysgruppe, nu er der kun to. Lyset reflekteres, så det hele kommer ned og intet spildes. De nye gitre spærrer næsten heller ikke for noget lys. Med færre lysstofrør sparer vi alene to tredjedele af elforbruget og de bedre spoler i armaturet bruger også mindre strøm. Desuden kan lyset i hallen nu skrues ned. I hal, på gange og i bade har vi fået bevægelsescensorer. Hallen benyttes fra klokken 7, når rengøringen kommer, til sent om aftenen. FOA FAG OG ARBEJDE 5

6 Tidligere havde vi mange pauser på en dag, hvor lyset bare stod tændt. Nu siger det pling og så slukker det. Hallens lange åbningstid gør, at investeringen giver så stor en besparelse. For hver gang vi sparer watt sparer vi dem i de 16 timer hallen benyttes. Det er en virkelig god investering. Vi sparer kwh om året og investeringen inklusive renter er tjent ind på bare 6 år. Dertil kommer, at vi lukker 10 tons CO 2 mindre ud i atmosfæren hvert år. Energikoordinator Kurt Krogh Christensen i Aalborg Kommune 40 pct. af skolernes el bruges om natten. Bærbare computere kan spare skolerne for 75 pct. på elbudgettet i forhold til stationære pc er i computerrum. Kilde Elsparefonden. 6 FOA FAG OG ARBEJDE

7 Energiråd om lys og el Belysning Udskift glødepærer og halogenpærer til lavenergipærer eller LED-lys, hvor det er muligt. Fra 1. september 2009 er det ulovligt at fremstille og distribuere visse glødepærer i EU Anvend de mest energibesparende armaturer og lysstofrør Undgå kviksølvlamper Brug timer/skumringsrelæ eller bevægelsescensor, så lyset kun er tændt, når det er nødvendigt Gør det til en vane at slukke for lys, der ikke er brug for Dæmp belysningen, hvor man blot skal orientere sig Få mere ud af lyset ved at bruge lamper med refleksion. El forbrug i øvrigt Sluk apparaterne i stedet for at lade dem stå på standby Udskift hårde hvidevarer til nye af energiklasse A, A+ eller allerbedst A++ Placer køleskabe, så der er mulighed for god ventilation bagved Indstil automatiske anlæg, så de kun kører, når der er behov Undgå el varme Overvåg strømforbruget, så uregelmæssigheder kan rettes Udskift den gamle cirkulationspumpe med en A-pumpe. En A-pumpe bruger op til 90 pct. mindre strøm end den gamle pumpe. Alternativ energi Overvej mulighed for alternativ energi. Vindmøller, solceller, jordvarme, solfanger, minikraftvarme og lignende bør altid indtænkes i byggeri og renovering. Mere om at spare på lys & el FOA FAG OG ARBEJDE 7

8 Varme 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug sker i bygninger og størstedelen går til opvarmning, så der er rigtig store energibesparelser at hente i bygningsmassen. Varmen går ikke længere op i røg Det er logik for perlehøns, at når man går fra at sende 200 varm røg uudnyttet direkte ud i den danske natur til at udnytte varmen så godt, at røgens temperatur er nede på 30, så skal det give en gevinst. Besparelsen svarer faktisk til, hvad vi brugte på to måneder i vinter - halvåret sidste år! Teknisk serviceleder Lasse Christensen fra Hyllehøjskolen i Middelfart 8 FOA FAG OG ARBEJDE

9 På Hyllehøjskolen har man netop udskiftet en gammel gaskedel med to nye 170 kw højeffektive kondenseringskedler i kaskadedrift. Man køler røggassen så langt ned, at vandet i den kondenserer. Varmeanlægget måler udetemperaturen og indstiller automatisk temperaturen i rørene, så varmetabet minimeres. Centralvarmevandet løber meget hurtigere rundt i dag, men temperaturen er langt under 100 og det giver mindre varmespild. På skolen er der etableret en række blandesløjfer for at opnå lavere fremløbstemperaturer, og der sendes kun de temperaturer ud i systemet, der er behov for. Dermed bliver returtemperaturen lavere, hvilket sparer på energien. Udskiftningen af anlægget garanterer en varmebesparelse på kwh på skolen pr. år. Den samme type varmeanlæg er installeret i skolens sportshal, hvor kedlerne dog er mindre, men hvor besparelsen er mindst kwh. Et 250 mm lag ekstra isolering er desuden blæst ind under loftet og bidrager også kraftigt til varmebesparelsen. FOA FAG OG ARBEJDE 9

10 Gode råd om varme Isolering God isolering af bygningen er en effektiv måde at spare både energi og penge. Det er en engangsinvestering, som har stor effekt og giver en vedvarende besparelse Kontrollér fuger og tætningslister omkring vinduer og døre Kontrollér at isolering på lofter og i kældre virker efter hensigten Montér energiruder. Varmesystem Udskift den gamle cirkulationspumpe med en A-pumpe. En A-pumpe bruger op til 90 pct. mindre strøm end den gamle pumpe Vælg pumper, der passer til behovet og ikke er overdimensionerede Benyt automatisk temperaturregulering og termostatventiler Følg varmeforbruget nøje, så uregelmæssigheder kan rettes. Radiatorer For optimalt indeklima anbefales rumtemperatur på C i produktions - lokaler og C ved stillesiddende arbejde. Korrekt brug af varmeanlæg og indstilling af radiatortermostater er både energibesparende og vigtigt for arbejdsmiljøet. Åbn altid for alle radiatorer i samme rum, og indstil dem ens Sørg for, at radiatorerne ikke er overdækkede Når termostaten står på trin 3 giver radiatorerne Reguler termostaterne i små trin ad gangen Luk for varmen mens du lufter ud Skru ned for temperaturen. Hver gang man sænker temperaturen en grad, spares 5 pct. på varmeregningen. 10 FOA FAG OG ARBEJDE

11 Undgå el varme. El er den dyreste og mest miljøbelastende måde, man kan opvarme på. Opvarmning med fjernvarme udleder ca. 75 pct. mindre CO 2 end opvarmning med elvarme og er derfor et oplagt valg som alternativ opvarmningsform. Alternativ Solfangere og biobrændstof leverer varmen I det nye Skive rådhus og bibliotek kommer størstedelen af varmen fra 265 m 2 solfangere og tre el- og varmeproducerende motorer, der kører på biobrændstof fra halm og døde dyr. Driften styres af et automatisk CTS-anlæg for at undgå varmespild. Derudover har bygningen blandt andet en absorptionskølemaskine, som kan forvandle solvarme til kølighed om sommeren. Kølemaskinen er tilkoblet Skive bys udendørs skøjtebane, hvorfra der om vinteren genindvindes varme, som anvendes i rådhuset. Flere gode råd og inspiration om varme FOA FAG OG ARBEJDE 11

12 Vand Vand er en begrænset ressource. Tidligere var det næsten gratis. Sådan er det ikke længere. Grønne afgifter og betaling for spildevand gør et stort vandforbrug dyrt. Sparet vand finansierer energiovervågning Vi troede ikke vi havde utætte vandledninger, men det havde vi. Siden vi startede overvågningen af timeforbruget har vi kunnet sænke vandforbruget hvert eneste år med m 3 vand. Det er helt vildt. Fra 2000 til 2006 har vi sparet 2,5 millioner kr. alene på vandet. Klimatiltag skal startes nedefra. Ledelsen i kommunen tænker ikke i så 12 FOA FAG OG ARBEJDE

13 små enheder, så det skal være den tekniske servicemedarbejder, der presser på. Det er ham, der har fingeren på pulsen og ved, hvad der foregår. Maskinmester Michael Petersen fra Skive Kommune. Overvågningen af el, varme og vand koster knap kr. pr. institution og Skive Kommune har i alt investeret for cirka million i overvågning. Alene det sparede vand har tjent hele overvågningen af forbruget hjem på under 3 år. Foruden løbende wc er har overvågningen også afsløret brud på skjulte vandledninger. Dermed undgås også vandskader i bygningen. På kommunens rådhus og bibliotek benyttes desuden opsamlet regnvand fra tagene til at skylle ud i toiletterne. FOA FAG OG ARBEJDE 13

14 Gode råd om vand Spar på vandet Brug vandsparer, hvor det er muligt både på vandhaner, bruser og toiletter En perlator/luftblander til vandhanen kan spare op til 50 pct. Det samme kan et sparebrusehoved Udskift blandingsbatteriet i bruseren til et med termostat Lad opvaskemaskinen skylle af Monter tidsindstillelige trykknapper ved brusebade Hold øje med utætte haner og løbende cisterner Pas på utætte eller gennemtærede vandrør Overvåg vandforbruget. Find alternativer Undersøg muligheden for at bruge regnvand til toilet og vaskemaskine Drik vand fra vandhanen frem for vand købt på flaske. Mere viden om vand FOA FAG OG ARBEJDE

15 Ventilation Over 10 pct. af Danmarks samlede elforbrug går til drift af ventilatorer. Den teknologiske udvikling af ventilatorer og udstyr er gået så stærkt, at der er meget gode muligheder for at gennemføre rentable investeringer i eksisterende ventilationsanlæg. Derfor er det vigtigt at overveje behovet og styringen af ventilationen. FOA FAG OG ARBEJDE 15

16 Slut med at fyre for fuglene Vi har fået CO 2 -følsomme censorer, så vi kan styre udluftningen efter behov og samtidig få et bedre indeklima i sportshallen. Før holdt vi på varmen ved ikke at lufte ud. Nu har vi et anlæg, der kan lufte ud og alligevel genbruge næsten al varmen fra det udluftede luft. Det nye anlæg til udluftningen genanvender varmen, ved at opvarme en veks - ler, der kører langsomt rundt inde i ventilationsanlægget og overfører varmen fra den brugte luft fra hallen til den kolde luft, der kommer ind udefra. Vi genanvender hele 94 pct. af varmen. Sportshallen er bygget billigt i 1970 erne og har ikke tidligere haft et ventilationssystem ud over udsugningskanaler i loftet til glæde for gråspurvene. Teknisk serviceleder Lasse Christensen om Hyllehøjskolens idrætshal i Middelfart. 16 FOA FAG OG ARBEJDE

17 Råd om ventilation Et energirigtigt ventilationsanlæg skal sikre god og tilpas udluftning, have et lavt el- og varmeforbrug og kun køre, når der er behov for det God varmestyring og ventilation giver et bedre indeklima og færre tilfælde af allergi og astma Undersøg om ventilationsanlægget er korrekt indstillet og energi effektivt Anvend sparemotorer og spareventilatorer Etabler effektive varmegenvindingsaggregater og moderne CTS-styring Installér anlæg med varmegenvinding, når der installeres nyt ventila tionssystem Sørg for, at bygningen er så tæt og velisoleret, så al luftskifte sker gennem ventilationsanlægget Ventilationsanlægget skal kun køre, når der er mennesker i bygningerne og kan ofte slukkes helt om natten Ventiler efter behov belastning, temperatur og relativ fugtighed i stedet for at køre med fast ydelse. Styr for eksempel efter måling af CO 2 indhold i luften. Nedbring indblæsningstemperaturen, så den ikke er varmere end rumtemperaturen (19-21 ) Ved manuel udluftning: Luk for radiatorerne og luft ud ved at skabe gennemtræk i 5 minutter. Herved fås den ønskede luftfornyelse, og rum og møbler når ikke at blive kolde Tjek mekaniske ventilationsanlæg regelmæssigt herunder filtre Vælg spareventilatorer (ventilatorer med høj energieffektivitet) ved udskiftning. Hvis du vil vide mere FOA FAG OG ARBEJDE 17

18 Motivér Du kan være med til at ændre verden ved at ændre dine vaner og hjælpe dem du omgås med at ændre deres. Gå foran som et godt eksempel husk, begejstring smitter. Få dine kolleger med, påvirk din chef og politikerne, og del ud af din viden om energi ved bygningsdrift. Gode vaner smitter Det er blevet en sport på skolen at spare på energien. Før tændte eleverne lyset, når de kom om morgenen, og selvom de ofte var væk fra klasseværelset i flere timer, var der ingen, der slukkede det igen. Nu har jeg fået dem til at slukke. Pigerne er bedst til at huske det. Jeg prøver også, at få lærerne med på at tænke på energien. Og selvom de ikke er lige så gode som ungerne, har det hjulpet. Tidligere lå lærer- 18 FOA FAG OG ARBEJDE

19 værelset altid badet i lys. Det er ved at ændre sig. Jeg har sat labels på computerne om, at de skal slukkes helt ned i stedet for bare at stå på standby. På et tema i natur/teknik har jeg undervist femteklasserne i energi, og de har været på loftet for at se vores ventilationsanlæg. Ungerne interesserer sig for miljøet, og de gode vaner skal helst læres tidligt. Teknisk serviceleder Kim Bach fra Strandvejsskolen på Østerbro i København Hvordan kan du selv motivere Gå forrest og vær et godt eksempel. Rigtig adfærd giver rigtige energiløsninger Foreslå dine kolleger og chefer, at arbejdspladsen bliver miljøcertificeret Foreslå klimadage og undervis kolleger, brugere, elever eller chefen om energi Gør besparelserne synlige. På skoler kan energibesparelsen eventuelt bruges til lejrturen Foreslå klimatiltag overfor det tekniske personale og teknisk forvaltning Fremlæg forslag og anbefalinger for politikerne og pres dem til en bedre klimapolitik. Ophæv regeringens investeringsloft Mange energirenoveringer rundt om i kommunerne ville på få år blive en god forretning, men regeringens investeringsloft straffer de kommuner, der investerer for meget Derfor drop investeringsloftet, gør noget for miljøet og skaf nogle af de arbejdsløse håndværkere arbejde. FOA FAG OG ARBEJDE 19

20 Uddannelse Bliv din lokale klimaguide FOA har i samarbejde med AMU Nordjylland tilrettelagt en uddannelse, hvor du bliver i stand til at sætte fokus på de områder, hvor din arbejdsplads kan blive mere grøn. Med uddannelsen kan du lave din egen miljøvurdering af din arbejdsplads. Du vil kunne udarbejde tiltag, som kan reducere skadelige miljøpåvirkninger. Uddannelsen behandler både indkøb, forbrug, og affald på arbejdspladsen i forhold til miljøbelastningen. Du vil blive trænet i at motivere dine omgivelser og påvirke andre til at tænke miljørigtigt, så de også gør en forskel. 20 FOA FAG OG ARBEJDE

21 Praktiske oplysninger Uddannelsen varer 4 dage, hvor de 3 første dage afvikles i sammenhæng og den sidste dag afvikles 4-6 uger efter, som en opfølgningsdag, hvor vi gør status på, hvordan du er kommet i gang samt tager et aktuelt emne op i forhold til elevernes ønsker. Tid og Sted oktober Aalborg november København november Odense december Århus december København Er I medarbejdere fra samme kommune, kan kurset afvikles i dit lokalområde. Kontakt Carsten Bruun Jensen, AMU Nordjylland på tlf.: eller for at aftale nærmere. Økonomi Der er en lovpligtig deltagerbetaling på kr. pr. deltager pr. dag. Der kan søges om VEU-godtgørelse efter gældende regler. Har du over 60 km til kursusstedet, hver vej, kan du få transport og indkvartering betalt efter gældende regler. Afholdes kurset lokalt, vil der ud over deltagerbetalingen også være omkostninger til transport og indkvartering af AMU Nordjyllands medarbejder. Forhør nærmere og få en præcis beregning. Yderligere information Har spørgsmål til kurset, kan du kontakte konsulent Inger Knudsen tlf.: eller konsulent Carsten Bruun Jensen tlf.: Ønsker du at tilmelde dig kurset, kan du kontakte kursussekretær Tina Markussen tlf.: FOA FAG OG ARBEJDE 21

22 Vind weekendophold og gavekort til COOP Du kan deltage i 2 konkurrencer Kategori 1 den gode ide Kom med gode ideer til, hvordan vi som teknisk servicemedarbejdere kan være med til at reducere CO 2 udledning. Kategori 2 skræmme-eksemplet Fortæl om grelle eksempler på, hvor dårligt det står til. Indsend din historie til og indsend også meget gerne billeder. I kategori 1- den gode ide kåres en vinder af et gavekort til Comwell (til værdi af ca kr.). 22 FOA FAG OG ARBEJDE

23 I begge kategorier kåres op til 3 vindere af et gavekort til COOP på 250 kr. For alle præmierne gælder, at FOA indbetaler beløb svarende til skattebetaling. Forslag skal være FOA i hænde inden 27. november Styregruppen for klima i Teknik- og Servicesektoren, er jury. Medlem af FOA Du kan nemt melde dig ind i FOA og FOAs A-kasse. Meld dig ind på FOAs hjemmeside på adressen Her kan du også tilmelde dig Betalingsservice, som er gratis. Du kan også ringe til eller send en sms til Skriv: indmeldfoa og dit navn (f.eks.: indmeldfoa kurt bentsen). Der skal være mellemrum mellem indmeldfoa og dit navn. Vi ringer så til dig for at få yderligere oplysninger. Styregruppen for klima i Teknik- og Servicesektoren Bjarne Biel, Henrik Andersen, Kurt Bentsen, Kurt Krogh Christensen, Lasse Christensen, Maria Bregnhardt, Michael Petersen, Peter Istrup, Peter Kvist Jørgensen og Steen G. Andersen. FOA FAG OG ARBEJDE 23

24 Staunings Plads København V Tlf.: Dette er en pjece fra FOAs Teknik- og Servicesektor. Sektoren har sat fokus på klima og nedbringelse af CO 2 udslip. En af de helt store klima syndere er bygninger. Vi har valgt at sætte fokus på lys & el; varme; vand samt ventilation. Der er også et afsnit om, hvordan du som medarbejder kan motivere til at spare på energien og nedbringe udslippet af CO 2. Du kan også læse mere om uddannelsen til at blive lokal klimaguide. Hvis du selv har gode ideer eller dårlige eksempler så starter vi også en konkurrence, som du kan læse mere om i denne pjece. Tekst: Journalist Martin Hammer Politisk ansvarlig: Sektorformand Reiner Burgwald og sektornæstformand Kurt BentseLayout: GraFOA Joe Anderson Foto: Mike Kollöffel TRYK: FOAs trykkeri Pjec1heden oktober 2009

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu SBi 2010:54 Elbesparelser i sommerhuse her og nu Elbesparelser i sommerhuse her og nu Niels-Ulrik Kofoed Elise Roed Rasmussen Peter Weldingh Jacob Worm Lene Adams Rasmussen Michael Reuss Klaus Ellehauge

Læs mere

Din nabo tjener penge - hvad med dig?

Din nabo tjener penge - hvad med dig? 10 cases om energirenovering i Morsø Kommune: Din nabo tjener penge - hvad med dig? MORSØ KOMMUNE Se hvordan din nabo har fået bedre økonomi I denne folder finder du 10 cases om energirenovering af boliger.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker trængsel side 2 Guide til grønne indkøb side 9 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere