Store forandringer starter i det små

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store forandringer starter i det små"

Transkript

1 FOA: Teknik- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Store forandringer starter i det små Vi er startet vil du være med? Gør en indsats for vores klima!

2

3 Klimaet berører os alle Teknik- og Servicesektoren har besluttet, at vi vil gøre en forskel. Men uden din aktive indsats og støtte fra din arbejdsplads, får vores beslutning ingen effekt. Klimaet og de menneskeskabte klimaforandringer vedrører os alle. Du spiller en hovedrolle i forhold til kommunernes energiforbrug. Derfor denne pjece. De 3 b er, bønder, biler og bygninger, er årsagen til den største del af vores CO 2 -udslip. Især bygningerne, har fået os på mærkerne. Sektoren har indledt et arbejde, der handler om, hvad du, som arbejder med energien i dagligdagen, selv kan gøre. Mange i sektoren, tekniske serviceledere og -medarbejdere ved skoler, idrætshaller, svømmehaller, rådhuse og plejehjem med mere, arbejder i dagligdagen med energiforbruget på kommunernes og regionernes institutioner. Og der kan man sagtens tænke på klimaet uden at skulle gå på kompromis med arbejdsmiljøet. Vi vil gerne være med til at klæde dig på, så du bliver endnu bedre til at varetage den del af jobbet. Derfor denne pjece til inspiration som også indeholder et tilbud om en AMU-uddannelse som klimaguide. Alle ved, at der kan spares ved energiinvesteringer og vi ved også at der kan spares meget ved adfærdsændringer. Vi kan, hvis vi vil. God læselyst Reiner Burgwald sektorformand Kurt Bentsen sektornæstformand FOA FAG OG ARBEJDE 3

4 Indhold Lys og el 5 Pling så slukker lyset Varme 8 Varmen går ikke længere op i røg Vand 12 Sparet vand finansierer energiovervågningen Ventilation 15 Slut med at fyre for fuglene Motivér 18 Gode vaner smitter Uddannelse 20 Bliv din lokale klimaguide Denne pjece indeholder en række eksempler på gode klim a - tiltag indenfor udvalgte områder som især er relevante for teknisk servicepersonale. Under hvert punkt er opstillet en række gode råd. Hvert enkelt klimaområde er meget omfat - tende, så en pjece kan ikke give fyldestgørende vejledning. Ved hvert afsnit er derfor nogle links, hvor du kan få mere at vide. Vi håber pjecen vil inspirere dig til at tænke over, hvordan du kan gøre en forskel. 4 FOA FAG OG ARBEJDE

5 Lys og el Kommunernes energiforbrug stiger stadig. Men meget kan spares, hvis man husker at slukke for lys og el apparater. Investeringer i energieffektivitet vil ofte hurtigt betale sig selv hjem igen. Pling så slukker lyset Lyset er bedre, selvom vi har halveret elforbruget. Før var der tre rør i hver lysgruppe, nu er der kun to. Lyset reflekteres, så det hele kommer ned og intet spildes. De nye gitre spærrer næsten heller ikke for noget lys. Med færre lysstofrør sparer vi alene to tredjedele af elforbruget og de bedre spoler i armaturet bruger også mindre strøm. Desuden kan lyset i hallen nu skrues ned. I hal, på gange og i bade har vi fået bevægelsescensorer. Hallen benyttes fra klokken 7, når rengøringen kommer, til sent om aftenen. FOA FAG OG ARBEJDE 5

6 Tidligere havde vi mange pauser på en dag, hvor lyset bare stod tændt. Nu siger det pling og så slukker det. Hallens lange åbningstid gør, at investeringen giver så stor en besparelse. For hver gang vi sparer watt sparer vi dem i de 16 timer hallen benyttes. Det er en virkelig god investering. Vi sparer kwh om året og investeringen inklusive renter er tjent ind på bare 6 år. Dertil kommer, at vi lukker 10 tons CO 2 mindre ud i atmosfæren hvert år. Energikoordinator Kurt Krogh Christensen i Aalborg Kommune 40 pct. af skolernes el bruges om natten. Bærbare computere kan spare skolerne for 75 pct. på elbudgettet i forhold til stationære pc er i computerrum. Kilde Elsparefonden. 6 FOA FAG OG ARBEJDE

7 Energiråd om lys og el Belysning Udskift glødepærer og halogenpærer til lavenergipærer eller LED-lys, hvor det er muligt. Fra 1. september 2009 er det ulovligt at fremstille og distribuere visse glødepærer i EU Anvend de mest energibesparende armaturer og lysstofrør Undgå kviksølvlamper Brug timer/skumringsrelæ eller bevægelsescensor, så lyset kun er tændt, når det er nødvendigt Gør det til en vane at slukke for lys, der ikke er brug for Dæmp belysningen, hvor man blot skal orientere sig Få mere ud af lyset ved at bruge lamper med refleksion. El forbrug i øvrigt Sluk apparaterne i stedet for at lade dem stå på standby Udskift hårde hvidevarer til nye af energiklasse A, A+ eller allerbedst A++ Placer køleskabe, så der er mulighed for god ventilation bagved Indstil automatiske anlæg, så de kun kører, når der er behov Undgå el varme Overvåg strømforbruget, så uregelmæssigheder kan rettes Udskift den gamle cirkulationspumpe med en A-pumpe. En A-pumpe bruger op til 90 pct. mindre strøm end den gamle pumpe. Alternativ energi Overvej mulighed for alternativ energi. Vindmøller, solceller, jordvarme, solfanger, minikraftvarme og lignende bør altid indtænkes i byggeri og renovering. Mere om at spare på lys & el FOA FAG OG ARBEJDE 7

8 Varme 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug sker i bygninger og størstedelen går til opvarmning, så der er rigtig store energibesparelser at hente i bygningsmassen. Varmen går ikke længere op i røg Det er logik for perlehøns, at når man går fra at sende 200 varm røg uudnyttet direkte ud i den danske natur til at udnytte varmen så godt, at røgens temperatur er nede på 30, så skal det give en gevinst. Besparelsen svarer faktisk til, hvad vi brugte på to måneder i vinter - halvåret sidste år! Teknisk serviceleder Lasse Christensen fra Hyllehøjskolen i Middelfart 8 FOA FAG OG ARBEJDE

9 På Hyllehøjskolen har man netop udskiftet en gammel gaskedel med to nye 170 kw højeffektive kondenseringskedler i kaskadedrift. Man køler røggassen så langt ned, at vandet i den kondenserer. Varmeanlægget måler udetemperaturen og indstiller automatisk temperaturen i rørene, så varmetabet minimeres. Centralvarmevandet løber meget hurtigere rundt i dag, men temperaturen er langt under 100 og det giver mindre varmespild. På skolen er der etableret en række blandesløjfer for at opnå lavere fremløbstemperaturer, og der sendes kun de temperaturer ud i systemet, der er behov for. Dermed bliver returtemperaturen lavere, hvilket sparer på energien. Udskiftningen af anlægget garanterer en varmebesparelse på kwh på skolen pr. år. Den samme type varmeanlæg er installeret i skolens sportshal, hvor kedlerne dog er mindre, men hvor besparelsen er mindst kwh. Et 250 mm lag ekstra isolering er desuden blæst ind under loftet og bidrager også kraftigt til varmebesparelsen. FOA FAG OG ARBEJDE 9

10 Gode råd om varme Isolering God isolering af bygningen er en effektiv måde at spare både energi og penge. Det er en engangsinvestering, som har stor effekt og giver en vedvarende besparelse Kontrollér fuger og tætningslister omkring vinduer og døre Kontrollér at isolering på lofter og i kældre virker efter hensigten Montér energiruder. Varmesystem Udskift den gamle cirkulationspumpe med en A-pumpe. En A-pumpe bruger op til 90 pct. mindre strøm end den gamle pumpe Vælg pumper, der passer til behovet og ikke er overdimensionerede Benyt automatisk temperaturregulering og termostatventiler Følg varmeforbruget nøje, så uregelmæssigheder kan rettes. Radiatorer For optimalt indeklima anbefales rumtemperatur på C i produktions - lokaler og C ved stillesiddende arbejde. Korrekt brug af varmeanlæg og indstilling af radiatortermostater er både energibesparende og vigtigt for arbejdsmiljøet. Åbn altid for alle radiatorer i samme rum, og indstil dem ens Sørg for, at radiatorerne ikke er overdækkede Når termostaten står på trin 3 giver radiatorerne Reguler termostaterne i små trin ad gangen Luk for varmen mens du lufter ud Skru ned for temperaturen. Hver gang man sænker temperaturen en grad, spares 5 pct. på varmeregningen. 10 FOA FAG OG ARBEJDE

11 Undgå el varme. El er den dyreste og mest miljøbelastende måde, man kan opvarme på. Opvarmning med fjernvarme udleder ca. 75 pct. mindre CO 2 end opvarmning med elvarme og er derfor et oplagt valg som alternativ opvarmningsform. Alternativ Solfangere og biobrændstof leverer varmen I det nye Skive rådhus og bibliotek kommer størstedelen af varmen fra 265 m 2 solfangere og tre el- og varmeproducerende motorer, der kører på biobrændstof fra halm og døde dyr. Driften styres af et automatisk CTS-anlæg for at undgå varmespild. Derudover har bygningen blandt andet en absorptionskølemaskine, som kan forvandle solvarme til kølighed om sommeren. Kølemaskinen er tilkoblet Skive bys udendørs skøjtebane, hvorfra der om vinteren genindvindes varme, som anvendes i rådhuset. Flere gode råd og inspiration om varme FOA FAG OG ARBEJDE 11

12 Vand Vand er en begrænset ressource. Tidligere var det næsten gratis. Sådan er det ikke længere. Grønne afgifter og betaling for spildevand gør et stort vandforbrug dyrt. Sparet vand finansierer energiovervågning Vi troede ikke vi havde utætte vandledninger, men det havde vi. Siden vi startede overvågningen af timeforbruget har vi kunnet sænke vandforbruget hvert eneste år med m 3 vand. Det er helt vildt. Fra 2000 til 2006 har vi sparet 2,5 millioner kr. alene på vandet. Klimatiltag skal startes nedefra. Ledelsen i kommunen tænker ikke i så 12 FOA FAG OG ARBEJDE

13 små enheder, så det skal være den tekniske servicemedarbejder, der presser på. Det er ham, der har fingeren på pulsen og ved, hvad der foregår. Maskinmester Michael Petersen fra Skive Kommune. Overvågningen af el, varme og vand koster knap kr. pr. institution og Skive Kommune har i alt investeret for cirka million i overvågning. Alene det sparede vand har tjent hele overvågningen af forbruget hjem på under 3 år. Foruden løbende wc er har overvågningen også afsløret brud på skjulte vandledninger. Dermed undgås også vandskader i bygningen. På kommunens rådhus og bibliotek benyttes desuden opsamlet regnvand fra tagene til at skylle ud i toiletterne. FOA FAG OG ARBEJDE 13

14 Gode råd om vand Spar på vandet Brug vandsparer, hvor det er muligt både på vandhaner, bruser og toiletter En perlator/luftblander til vandhanen kan spare op til 50 pct. Det samme kan et sparebrusehoved Udskift blandingsbatteriet i bruseren til et med termostat Lad opvaskemaskinen skylle af Monter tidsindstillelige trykknapper ved brusebade Hold øje med utætte haner og løbende cisterner Pas på utætte eller gennemtærede vandrør Overvåg vandforbruget. Find alternativer Undersøg muligheden for at bruge regnvand til toilet og vaskemaskine Drik vand fra vandhanen frem for vand købt på flaske. Mere viden om vand FOA FAG OG ARBEJDE

15 Ventilation Over 10 pct. af Danmarks samlede elforbrug går til drift af ventilatorer. Den teknologiske udvikling af ventilatorer og udstyr er gået så stærkt, at der er meget gode muligheder for at gennemføre rentable investeringer i eksisterende ventilationsanlæg. Derfor er det vigtigt at overveje behovet og styringen af ventilationen. FOA FAG OG ARBEJDE 15

16 Slut med at fyre for fuglene Vi har fået CO 2 -følsomme censorer, så vi kan styre udluftningen efter behov og samtidig få et bedre indeklima i sportshallen. Før holdt vi på varmen ved ikke at lufte ud. Nu har vi et anlæg, der kan lufte ud og alligevel genbruge næsten al varmen fra det udluftede luft. Det nye anlæg til udluftningen genanvender varmen, ved at opvarme en veks - ler, der kører langsomt rundt inde i ventilationsanlægget og overfører varmen fra den brugte luft fra hallen til den kolde luft, der kommer ind udefra. Vi genanvender hele 94 pct. af varmen. Sportshallen er bygget billigt i 1970 erne og har ikke tidligere haft et ventilationssystem ud over udsugningskanaler i loftet til glæde for gråspurvene. Teknisk serviceleder Lasse Christensen om Hyllehøjskolens idrætshal i Middelfart. 16 FOA FAG OG ARBEJDE

17 Råd om ventilation Et energirigtigt ventilationsanlæg skal sikre god og tilpas udluftning, have et lavt el- og varmeforbrug og kun køre, når der er behov for det God varmestyring og ventilation giver et bedre indeklima og færre tilfælde af allergi og astma Undersøg om ventilationsanlægget er korrekt indstillet og energi effektivt Anvend sparemotorer og spareventilatorer Etabler effektive varmegenvindingsaggregater og moderne CTS-styring Installér anlæg med varmegenvinding, når der installeres nyt ventila tionssystem Sørg for, at bygningen er så tæt og velisoleret, så al luftskifte sker gennem ventilationsanlægget Ventilationsanlægget skal kun køre, når der er mennesker i bygningerne og kan ofte slukkes helt om natten Ventiler efter behov belastning, temperatur og relativ fugtighed i stedet for at køre med fast ydelse. Styr for eksempel efter måling af CO 2 indhold i luften. Nedbring indblæsningstemperaturen, så den ikke er varmere end rumtemperaturen (19-21 ) Ved manuel udluftning: Luk for radiatorerne og luft ud ved at skabe gennemtræk i 5 minutter. Herved fås den ønskede luftfornyelse, og rum og møbler når ikke at blive kolde Tjek mekaniske ventilationsanlæg regelmæssigt herunder filtre Vælg spareventilatorer (ventilatorer med høj energieffektivitet) ved udskiftning. Hvis du vil vide mere FOA FAG OG ARBEJDE 17

18 Motivér Du kan være med til at ændre verden ved at ændre dine vaner og hjælpe dem du omgås med at ændre deres. Gå foran som et godt eksempel husk, begejstring smitter. Få dine kolleger med, påvirk din chef og politikerne, og del ud af din viden om energi ved bygningsdrift. Gode vaner smitter Det er blevet en sport på skolen at spare på energien. Før tændte eleverne lyset, når de kom om morgenen, og selvom de ofte var væk fra klasseværelset i flere timer, var der ingen, der slukkede det igen. Nu har jeg fået dem til at slukke. Pigerne er bedst til at huske det. Jeg prøver også, at få lærerne med på at tænke på energien. Og selvom de ikke er lige så gode som ungerne, har det hjulpet. Tidligere lå lærer- 18 FOA FAG OG ARBEJDE

19 værelset altid badet i lys. Det er ved at ændre sig. Jeg har sat labels på computerne om, at de skal slukkes helt ned i stedet for bare at stå på standby. På et tema i natur/teknik har jeg undervist femteklasserne i energi, og de har været på loftet for at se vores ventilationsanlæg. Ungerne interesserer sig for miljøet, og de gode vaner skal helst læres tidligt. Teknisk serviceleder Kim Bach fra Strandvejsskolen på Østerbro i København Hvordan kan du selv motivere Gå forrest og vær et godt eksempel. Rigtig adfærd giver rigtige energiløsninger Foreslå dine kolleger og chefer, at arbejdspladsen bliver miljøcertificeret Foreslå klimadage og undervis kolleger, brugere, elever eller chefen om energi Gør besparelserne synlige. På skoler kan energibesparelsen eventuelt bruges til lejrturen Foreslå klimatiltag overfor det tekniske personale og teknisk forvaltning Fremlæg forslag og anbefalinger for politikerne og pres dem til en bedre klimapolitik. Ophæv regeringens investeringsloft Mange energirenoveringer rundt om i kommunerne ville på få år blive en god forretning, men regeringens investeringsloft straffer de kommuner, der investerer for meget Derfor drop investeringsloftet, gør noget for miljøet og skaf nogle af de arbejdsløse håndværkere arbejde. FOA FAG OG ARBEJDE 19

20 Uddannelse Bliv din lokale klimaguide FOA har i samarbejde med AMU Nordjylland tilrettelagt en uddannelse, hvor du bliver i stand til at sætte fokus på de områder, hvor din arbejdsplads kan blive mere grøn. Med uddannelsen kan du lave din egen miljøvurdering af din arbejdsplads. Du vil kunne udarbejde tiltag, som kan reducere skadelige miljøpåvirkninger. Uddannelsen behandler både indkøb, forbrug, og affald på arbejdspladsen i forhold til miljøbelastningen. Du vil blive trænet i at motivere dine omgivelser og påvirke andre til at tænke miljørigtigt, så de også gør en forskel. 20 FOA FAG OG ARBEJDE

21 Praktiske oplysninger Uddannelsen varer 4 dage, hvor de 3 første dage afvikles i sammenhæng og den sidste dag afvikles 4-6 uger efter, som en opfølgningsdag, hvor vi gør status på, hvordan du er kommet i gang samt tager et aktuelt emne op i forhold til elevernes ønsker. Tid og Sted oktober Aalborg november København november Odense december Århus december København Er I medarbejdere fra samme kommune, kan kurset afvikles i dit lokalområde. Kontakt Carsten Bruun Jensen, AMU Nordjylland på tlf.: eller for at aftale nærmere. Økonomi Der er en lovpligtig deltagerbetaling på kr. pr. deltager pr. dag. Der kan søges om VEU-godtgørelse efter gældende regler. Har du over 60 km til kursusstedet, hver vej, kan du få transport og indkvartering betalt efter gældende regler. Afholdes kurset lokalt, vil der ud over deltagerbetalingen også være omkostninger til transport og indkvartering af AMU Nordjyllands medarbejder. Forhør nærmere og få en præcis beregning. Yderligere information Har spørgsmål til kurset, kan du kontakte konsulent Inger Knudsen tlf.: eller konsulent Carsten Bruun Jensen tlf.: Ønsker du at tilmelde dig kurset, kan du kontakte kursussekretær Tina Markussen tlf.: FOA FAG OG ARBEJDE 21

22 Vind weekendophold og gavekort til COOP Du kan deltage i 2 konkurrencer Kategori 1 den gode ide Kom med gode ideer til, hvordan vi som teknisk servicemedarbejdere kan være med til at reducere CO 2 udledning. Kategori 2 skræmme-eksemplet Fortæl om grelle eksempler på, hvor dårligt det står til. Indsend din historie til og indsend også meget gerne billeder. I kategori 1- den gode ide kåres en vinder af et gavekort til Comwell (til værdi af ca kr.). 22 FOA FAG OG ARBEJDE

23 I begge kategorier kåres op til 3 vindere af et gavekort til COOP på 250 kr. For alle præmierne gælder, at FOA indbetaler beløb svarende til skattebetaling. Forslag skal være FOA i hænde inden 27. november Styregruppen for klima i Teknik- og Servicesektoren, er jury. Medlem af FOA Du kan nemt melde dig ind i FOA og FOAs A-kasse. Meld dig ind på FOAs hjemmeside på adressen Her kan du også tilmelde dig Betalingsservice, som er gratis. Du kan også ringe til eller send en sms til Skriv: indmeldfoa og dit navn (f.eks.: indmeldfoa kurt bentsen). Der skal være mellemrum mellem indmeldfoa og dit navn. Vi ringer så til dig for at få yderligere oplysninger. Styregruppen for klima i Teknik- og Servicesektoren Bjarne Biel, Henrik Andersen, Kurt Bentsen, Kurt Krogh Christensen, Lasse Christensen, Maria Bregnhardt, Michael Petersen, Peter Istrup, Peter Kvist Jørgensen og Steen G. Andersen. FOA FAG OG ARBEJDE 23

24 Staunings Plads København V Tlf.: Dette er en pjece fra FOAs Teknik- og Servicesektor. Sektoren har sat fokus på klima og nedbringelse af CO 2 udslip. En af de helt store klima syndere er bygninger. Vi har valgt at sætte fokus på lys & el; varme; vand samt ventilation. Der er også et afsnit om, hvordan du som medarbejder kan motivere til at spare på energien og nedbringe udslippet af CO 2. Du kan også læse mere om uddannelsen til at blive lokal klimaguide. Hvis du selv har gode ideer eller dårlige eksempler så starter vi også en konkurrence, som du kan læse mere om i denne pjece. Tekst: Journalist Martin Hammer Politisk ansvarlig: Sektorformand Reiner Burgwald og sektornæstformand Kurt BentseLayout: GraFOA Joe Anderson Foto: Mike Kollöffel TRYK: FOAs trykkeri Pjec1heden oktober 2009

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Spar på vandet - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Bedre investering at spare på energien end at sætte penge i banken I de fleste tilfælde vil man være bedre tjent med et nyt toilet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 9 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-217914 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. SIDE 1 AF 9 Adresse: Rojumvej 34 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024652-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gydeagervej 11 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013668 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nikolaikirkestræde 3 Postnr./by: 6800 Varde BBR-nr.: 573-029887 Energikonsulent: Mikael Roskjær Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Grønne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene.

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene. Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Generelt Isolering - vægge Isolering - vægge Forbrugskontrol Følg husstandens forbrug af el, varme og vand, i en periode, for at få et indtryk

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mejerivej 3 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001760 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gartnervænget 46 Postnr./by: 4160 Herlufmagle BBR-nr.: 370-029959 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 6 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001430 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Engtoften 17 Postnr./by: 6851 Janderup Vestj BBR-nr.: 573-068165-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldebjerg 77 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-008239 Energikonsulent: Robert Grünberger Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Smedegården 13 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009692 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 580-016505 Energimærkning nr.: 100113789 Gyldigt 5 år fra: 13-03-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-016505 Energimærkning nr.: 100113789 Gyldigt 5 år fra: 13-03-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravsted Skolegade 14A Postnr./by: 6372 Bylderup-Bov BBR-nr.: 580-016505 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere