Store forandringer starter i det små

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store forandringer starter i det små"

Transkript

1 FOA: Teknik- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Store forandringer starter i det små Vi er startet vil du være med? Gør en indsats for vores klima!

2

3 Klimaet berører os alle Teknik- og Servicesektoren har besluttet, at vi vil gøre en forskel. Men uden din aktive indsats og støtte fra din arbejdsplads, får vores beslutning ingen effekt. Klimaet og de menneskeskabte klimaforandringer vedrører os alle. Du spiller en hovedrolle i forhold til kommunernes energiforbrug. Derfor denne pjece. De 3 b er, bønder, biler og bygninger, er årsagen til den største del af vores CO 2 -udslip. Især bygningerne, har fået os på mærkerne. Sektoren har indledt et arbejde, der handler om, hvad du, som arbejder med energien i dagligdagen, selv kan gøre. Mange i sektoren, tekniske serviceledere og -medarbejdere ved skoler, idrætshaller, svømmehaller, rådhuse og plejehjem med mere, arbejder i dagligdagen med energiforbruget på kommunernes og regionernes institutioner. Og der kan man sagtens tænke på klimaet uden at skulle gå på kompromis med arbejdsmiljøet. Vi vil gerne være med til at klæde dig på, så du bliver endnu bedre til at varetage den del af jobbet. Derfor denne pjece til inspiration som også indeholder et tilbud om en AMU-uddannelse som klimaguide. Alle ved, at der kan spares ved energiinvesteringer og vi ved også at der kan spares meget ved adfærdsændringer. Vi kan, hvis vi vil. God læselyst Reiner Burgwald sektorformand Kurt Bentsen sektornæstformand FOA FAG OG ARBEJDE 3

4 Indhold Lys og el 5 Pling så slukker lyset Varme 8 Varmen går ikke længere op i røg Vand 12 Sparet vand finansierer energiovervågningen Ventilation 15 Slut med at fyre for fuglene Motivér 18 Gode vaner smitter Uddannelse 20 Bliv din lokale klimaguide Denne pjece indeholder en række eksempler på gode klim a - tiltag indenfor udvalgte områder som især er relevante for teknisk servicepersonale. Under hvert punkt er opstillet en række gode råd. Hvert enkelt klimaområde er meget omfat - tende, så en pjece kan ikke give fyldestgørende vejledning. Ved hvert afsnit er derfor nogle links, hvor du kan få mere at vide. Vi håber pjecen vil inspirere dig til at tænke over, hvordan du kan gøre en forskel. 4 FOA FAG OG ARBEJDE

5 Lys og el Kommunernes energiforbrug stiger stadig. Men meget kan spares, hvis man husker at slukke for lys og el apparater. Investeringer i energieffektivitet vil ofte hurtigt betale sig selv hjem igen. Pling så slukker lyset Lyset er bedre, selvom vi har halveret elforbruget. Før var der tre rør i hver lysgruppe, nu er der kun to. Lyset reflekteres, så det hele kommer ned og intet spildes. De nye gitre spærrer næsten heller ikke for noget lys. Med færre lysstofrør sparer vi alene to tredjedele af elforbruget og de bedre spoler i armaturet bruger også mindre strøm. Desuden kan lyset i hallen nu skrues ned. I hal, på gange og i bade har vi fået bevægelsescensorer. Hallen benyttes fra klokken 7, når rengøringen kommer, til sent om aftenen. FOA FAG OG ARBEJDE 5

6 Tidligere havde vi mange pauser på en dag, hvor lyset bare stod tændt. Nu siger det pling og så slukker det. Hallens lange åbningstid gør, at investeringen giver så stor en besparelse. For hver gang vi sparer watt sparer vi dem i de 16 timer hallen benyttes. Det er en virkelig god investering. Vi sparer kwh om året og investeringen inklusive renter er tjent ind på bare 6 år. Dertil kommer, at vi lukker 10 tons CO 2 mindre ud i atmosfæren hvert år. Energikoordinator Kurt Krogh Christensen i Aalborg Kommune 40 pct. af skolernes el bruges om natten. Bærbare computere kan spare skolerne for 75 pct. på elbudgettet i forhold til stationære pc er i computerrum. Kilde Elsparefonden. 6 FOA FAG OG ARBEJDE

7 Energiråd om lys og el Belysning Udskift glødepærer og halogenpærer til lavenergipærer eller LED-lys, hvor det er muligt. Fra 1. september 2009 er det ulovligt at fremstille og distribuere visse glødepærer i EU Anvend de mest energibesparende armaturer og lysstofrør Undgå kviksølvlamper Brug timer/skumringsrelæ eller bevægelsescensor, så lyset kun er tændt, når det er nødvendigt Gør det til en vane at slukke for lys, der ikke er brug for Dæmp belysningen, hvor man blot skal orientere sig Få mere ud af lyset ved at bruge lamper med refleksion. El forbrug i øvrigt Sluk apparaterne i stedet for at lade dem stå på standby Udskift hårde hvidevarer til nye af energiklasse A, A+ eller allerbedst A++ Placer køleskabe, så der er mulighed for god ventilation bagved Indstil automatiske anlæg, så de kun kører, når der er behov Undgå el varme Overvåg strømforbruget, så uregelmæssigheder kan rettes Udskift den gamle cirkulationspumpe med en A-pumpe. En A-pumpe bruger op til 90 pct. mindre strøm end den gamle pumpe. Alternativ energi Overvej mulighed for alternativ energi. Vindmøller, solceller, jordvarme, solfanger, minikraftvarme og lignende bør altid indtænkes i byggeri og renovering. Mere om at spare på lys & el FOA FAG OG ARBEJDE 7

8 Varme 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug sker i bygninger og størstedelen går til opvarmning, så der er rigtig store energibesparelser at hente i bygningsmassen. Varmen går ikke længere op i røg Det er logik for perlehøns, at når man går fra at sende 200 varm røg uudnyttet direkte ud i den danske natur til at udnytte varmen så godt, at røgens temperatur er nede på 30, så skal det give en gevinst. Besparelsen svarer faktisk til, hvad vi brugte på to måneder i vinter - halvåret sidste år! Teknisk serviceleder Lasse Christensen fra Hyllehøjskolen i Middelfart 8 FOA FAG OG ARBEJDE

9 På Hyllehøjskolen har man netop udskiftet en gammel gaskedel med to nye 170 kw højeffektive kondenseringskedler i kaskadedrift. Man køler røggassen så langt ned, at vandet i den kondenserer. Varmeanlægget måler udetemperaturen og indstiller automatisk temperaturen i rørene, så varmetabet minimeres. Centralvarmevandet løber meget hurtigere rundt i dag, men temperaturen er langt under 100 og det giver mindre varmespild. På skolen er der etableret en række blandesløjfer for at opnå lavere fremløbstemperaturer, og der sendes kun de temperaturer ud i systemet, der er behov for. Dermed bliver returtemperaturen lavere, hvilket sparer på energien. Udskiftningen af anlægget garanterer en varmebesparelse på kwh på skolen pr. år. Den samme type varmeanlæg er installeret i skolens sportshal, hvor kedlerne dog er mindre, men hvor besparelsen er mindst kwh. Et 250 mm lag ekstra isolering er desuden blæst ind under loftet og bidrager også kraftigt til varmebesparelsen. FOA FAG OG ARBEJDE 9

10 Gode råd om varme Isolering God isolering af bygningen er en effektiv måde at spare både energi og penge. Det er en engangsinvestering, som har stor effekt og giver en vedvarende besparelse Kontrollér fuger og tætningslister omkring vinduer og døre Kontrollér at isolering på lofter og i kældre virker efter hensigten Montér energiruder. Varmesystem Udskift den gamle cirkulationspumpe med en A-pumpe. En A-pumpe bruger op til 90 pct. mindre strøm end den gamle pumpe Vælg pumper, der passer til behovet og ikke er overdimensionerede Benyt automatisk temperaturregulering og termostatventiler Følg varmeforbruget nøje, så uregelmæssigheder kan rettes. Radiatorer For optimalt indeklima anbefales rumtemperatur på C i produktions - lokaler og C ved stillesiddende arbejde. Korrekt brug af varmeanlæg og indstilling af radiatortermostater er både energibesparende og vigtigt for arbejdsmiljøet. Åbn altid for alle radiatorer i samme rum, og indstil dem ens Sørg for, at radiatorerne ikke er overdækkede Når termostaten står på trin 3 giver radiatorerne Reguler termostaterne i små trin ad gangen Luk for varmen mens du lufter ud Skru ned for temperaturen. Hver gang man sænker temperaturen en grad, spares 5 pct. på varmeregningen. 10 FOA FAG OG ARBEJDE

11 Undgå el varme. El er den dyreste og mest miljøbelastende måde, man kan opvarme på. Opvarmning med fjernvarme udleder ca. 75 pct. mindre CO 2 end opvarmning med elvarme og er derfor et oplagt valg som alternativ opvarmningsform. Alternativ Solfangere og biobrændstof leverer varmen I det nye Skive rådhus og bibliotek kommer størstedelen af varmen fra 265 m 2 solfangere og tre el- og varmeproducerende motorer, der kører på biobrændstof fra halm og døde dyr. Driften styres af et automatisk CTS-anlæg for at undgå varmespild. Derudover har bygningen blandt andet en absorptionskølemaskine, som kan forvandle solvarme til kølighed om sommeren. Kølemaskinen er tilkoblet Skive bys udendørs skøjtebane, hvorfra der om vinteren genindvindes varme, som anvendes i rådhuset. Flere gode råd og inspiration om varme FOA FAG OG ARBEJDE 11

12 Vand Vand er en begrænset ressource. Tidligere var det næsten gratis. Sådan er det ikke længere. Grønne afgifter og betaling for spildevand gør et stort vandforbrug dyrt. Sparet vand finansierer energiovervågning Vi troede ikke vi havde utætte vandledninger, men det havde vi. Siden vi startede overvågningen af timeforbruget har vi kunnet sænke vandforbruget hvert eneste år med m 3 vand. Det er helt vildt. Fra 2000 til 2006 har vi sparet 2,5 millioner kr. alene på vandet. Klimatiltag skal startes nedefra. Ledelsen i kommunen tænker ikke i så 12 FOA FAG OG ARBEJDE

13 små enheder, så det skal være den tekniske servicemedarbejder, der presser på. Det er ham, der har fingeren på pulsen og ved, hvad der foregår. Maskinmester Michael Petersen fra Skive Kommune. Overvågningen af el, varme og vand koster knap kr. pr. institution og Skive Kommune har i alt investeret for cirka million i overvågning. Alene det sparede vand har tjent hele overvågningen af forbruget hjem på under 3 år. Foruden løbende wc er har overvågningen også afsløret brud på skjulte vandledninger. Dermed undgås også vandskader i bygningen. På kommunens rådhus og bibliotek benyttes desuden opsamlet regnvand fra tagene til at skylle ud i toiletterne. FOA FAG OG ARBEJDE 13

14 Gode råd om vand Spar på vandet Brug vandsparer, hvor det er muligt både på vandhaner, bruser og toiletter En perlator/luftblander til vandhanen kan spare op til 50 pct. Det samme kan et sparebrusehoved Udskift blandingsbatteriet i bruseren til et med termostat Lad opvaskemaskinen skylle af Monter tidsindstillelige trykknapper ved brusebade Hold øje med utætte haner og løbende cisterner Pas på utætte eller gennemtærede vandrør Overvåg vandforbruget. Find alternativer Undersøg muligheden for at bruge regnvand til toilet og vaskemaskine Drik vand fra vandhanen frem for vand købt på flaske. Mere viden om vand FOA FAG OG ARBEJDE

15 Ventilation Over 10 pct. af Danmarks samlede elforbrug går til drift af ventilatorer. Den teknologiske udvikling af ventilatorer og udstyr er gået så stærkt, at der er meget gode muligheder for at gennemføre rentable investeringer i eksisterende ventilationsanlæg. Derfor er det vigtigt at overveje behovet og styringen af ventilationen. FOA FAG OG ARBEJDE 15

16 Slut med at fyre for fuglene Vi har fået CO 2 -følsomme censorer, så vi kan styre udluftningen efter behov og samtidig få et bedre indeklima i sportshallen. Før holdt vi på varmen ved ikke at lufte ud. Nu har vi et anlæg, der kan lufte ud og alligevel genbruge næsten al varmen fra det udluftede luft. Det nye anlæg til udluftningen genanvender varmen, ved at opvarme en veks - ler, der kører langsomt rundt inde i ventilationsanlægget og overfører varmen fra den brugte luft fra hallen til den kolde luft, der kommer ind udefra. Vi genanvender hele 94 pct. af varmen. Sportshallen er bygget billigt i 1970 erne og har ikke tidligere haft et ventilationssystem ud over udsugningskanaler i loftet til glæde for gråspurvene. Teknisk serviceleder Lasse Christensen om Hyllehøjskolens idrætshal i Middelfart. 16 FOA FAG OG ARBEJDE

17 Råd om ventilation Et energirigtigt ventilationsanlæg skal sikre god og tilpas udluftning, have et lavt el- og varmeforbrug og kun køre, når der er behov for det God varmestyring og ventilation giver et bedre indeklima og færre tilfælde af allergi og astma Undersøg om ventilationsanlægget er korrekt indstillet og energi effektivt Anvend sparemotorer og spareventilatorer Etabler effektive varmegenvindingsaggregater og moderne CTS-styring Installér anlæg med varmegenvinding, når der installeres nyt ventila tionssystem Sørg for, at bygningen er så tæt og velisoleret, så al luftskifte sker gennem ventilationsanlægget Ventilationsanlægget skal kun køre, når der er mennesker i bygningerne og kan ofte slukkes helt om natten Ventiler efter behov belastning, temperatur og relativ fugtighed i stedet for at køre med fast ydelse. Styr for eksempel efter måling af CO 2 indhold i luften. Nedbring indblæsningstemperaturen, så den ikke er varmere end rumtemperaturen (19-21 ) Ved manuel udluftning: Luk for radiatorerne og luft ud ved at skabe gennemtræk i 5 minutter. Herved fås den ønskede luftfornyelse, og rum og møbler når ikke at blive kolde Tjek mekaniske ventilationsanlæg regelmæssigt herunder filtre Vælg spareventilatorer (ventilatorer med høj energieffektivitet) ved udskiftning. Hvis du vil vide mere FOA FAG OG ARBEJDE 17

18 Motivér Du kan være med til at ændre verden ved at ændre dine vaner og hjælpe dem du omgås med at ændre deres. Gå foran som et godt eksempel husk, begejstring smitter. Få dine kolleger med, påvirk din chef og politikerne, og del ud af din viden om energi ved bygningsdrift. Gode vaner smitter Det er blevet en sport på skolen at spare på energien. Før tændte eleverne lyset, når de kom om morgenen, og selvom de ofte var væk fra klasseværelset i flere timer, var der ingen, der slukkede det igen. Nu har jeg fået dem til at slukke. Pigerne er bedst til at huske det. Jeg prøver også, at få lærerne med på at tænke på energien. Og selvom de ikke er lige så gode som ungerne, har det hjulpet. Tidligere lå lærer- 18 FOA FAG OG ARBEJDE

19 værelset altid badet i lys. Det er ved at ændre sig. Jeg har sat labels på computerne om, at de skal slukkes helt ned i stedet for bare at stå på standby. På et tema i natur/teknik har jeg undervist femteklasserne i energi, og de har været på loftet for at se vores ventilationsanlæg. Ungerne interesserer sig for miljøet, og de gode vaner skal helst læres tidligt. Teknisk serviceleder Kim Bach fra Strandvejsskolen på Østerbro i København Hvordan kan du selv motivere Gå forrest og vær et godt eksempel. Rigtig adfærd giver rigtige energiløsninger Foreslå dine kolleger og chefer, at arbejdspladsen bliver miljøcertificeret Foreslå klimadage og undervis kolleger, brugere, elever eller chefen om energi Gør besparelserne synlige. På skoler kan energibesparelsen eventuelt bruges til lejrturen Foreslå klimatiltag overfor det tekniske personale og teknisk forvaltning Fremlæg forslag og anbefalinger for politikerne og pres dem til en bedre klimapolitik. Ophæv regeringens investeringsloft Mange energirenoveringer rundt om i kommunerne ville på få år blive en god forretning, men regeringens investeringsloft straffer de kommuner, der investerer for meget Derfor drop investeringsloftet, gør noget for miljøet og skaf nogle af de arbejdsløse håndværkere arbejde. FOA FAG OG ARBEJDE 19

20 Uddannelse Bliv din lokale klimaguide FOA har i samarbejde med AMU Nordjylland tilrettelagt en uddannelse, hvor du bliver i stand til at sætte fokus på de områder, hvor din arbejdsplads kan blive mere grøn. Med uddannelsen kan du lave din egen miljøvurdering af din arbejdsplads. Du vil kunne udarbejde tiltag, som kan reducere skadelige miljøpåvirkninger. Uddannelsen behandler både indkøb, forbrug, og affald på arbejdspladsen i forhold til miljøbelastningen. Du vil blive trænet i at motivere dine omgivelser og påvirke andre til at tænke miljørigtigt, så de også gør en forskel. 20 FOA FAG OG ARBEJDE

21 Praktiske oplysninger Uddannelsen varer 4 dage, hvor de 3 første dage afvikles i sammenhæng og den sidste dag afvikles 4-6 uger efter, som en opfølgningsdag, hvor vi gør status på, hvordan du er kommet i gang samt tager et aktuelt emne op i forhold til elevernes ønsker. Tid og Sted oktober Aalborg november København november Odense december Århus december København Er I medarbejdere fra samme kommune, kan kurset afvikles i dit lokalområde. Kontakt Carsten Bruun Jensen, AMU Nordjylland på tlf.: eller for at aftale nærmere. Økonomi Der er en lovpligtig deltagerbetaling på kr. pr. deltager pr. dag. Der kan søges om VEU-godtgørelse efter gældende regler. Har du over 60 km til kursusstedet, hver vej, kan du få transport og indkvartering betalt efter gældende regler. Afholdes kurset lokalt, vil der ud over deltagerbetalingen også være omkostninger til transport og indkvartering af AMU Nordjyllands medarbejder. Forhør nærmere og få en præcis beregning. Yderligere information Har spørgsmål til kurset, kan du kontakte konsulent Inger Knudsen tlf.: eller konsulent Carsten Bruun Jensen tlf.: Ønsker du at tilmelde dig kurset, kan du kontakte kursussekretær Tina Markussen tlf.: FOA FAG OG ARBEJDE 21

22 Vind weekendophold og gavekort til COOP Du kan deltage i 2 konkurrencer Kategori 1 den gode ide Kom med gode ideer til, hvordan vi som teknisk servicemedarbejdere kan være med til at reducere CO 2 udledning. Kategori 2 skræmme-eksemplet Fortæl om grelle eksempler på, hvor dårligt det står til. Indsend din historie til og indsend også meget gerne billeder. I kategori 1- den gode ide kåres en vinder af et gavekort til Comwell (til værdi af ca kr.). 22 FOA FAG OG ARBEJDE

23 I begge kategorier kåres op til 3 vindere af et gavekort til COOP på 250 kr. For alle præmierne gælder, at FOA indbetaler beløb svarende til skattebetaling. Forslag skal være FOA i hænde inden 27. november Styregruppen for klima i Teknik- og Servicesektoren, er jury. Medlem af FOA Du kan nemt melde dig ind i FOA og FOAs A-kasse. Meld dig ind på FOAs hjemmeside på adressen Her kan du også tilmelde dig Betalingsservice, som er gratis. Du kan også ringe til eller send en sms til Skriv: indmeldfoa og dit navn (f.eks.: indmeldfoa kurt bentsen). Der skal være mellemrum mellem indmeldfoa og dit navn. Vi ringer så til dig for at få yderligere oplysninger. Styregruppen for klima i Teknik- og Servicesektoren Bjarne Biel, Henrik Andersen, Kurt Bentsen, Kurt Krogh Christensen, Lasse Christensen, Maria Bregnhardt, Michael Petersen, Peter Istrup, Peter Kvist Jørgensen og Steen G. Andersen. FOA FAG OG ARBEJDE 23

24 Staunings Plads København V Tlf.: Dette er en pjece fra FOAs Teknik- og Servicesektor. Sektoren har sat fokus på klima og nedbringelse af CO 2 udslip. En af de helt store klima syndere er bygninger. Vi har valgt at sætte fokus på lys & el; varme; vand samt ventilation. Der er også et afsnit om, hvordan du som medarbejder kan motivere til at spare på energien og nedbringe udslippet af CO 2. Du kan også læse mere om uddannelsen til at blive lokal klimaguide. Hvis du selv har gode ideer eller dårlige eksempler så starter vi også en konkurrence, som du kan læse mere om i denne pjece. Tekst: Journalist Martin Hammer Politisk ansvarlig: Sektorformand Reiner Burgwald og sektornæstformand Kurt BentseLayout: GraFOA Joe Anderson Foto: Mike Kollöffel TRYK: FOAs trykkeri Pjec1heden oktober 2009

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse]

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse] [Kundelogo - eller slet tekst] Mulighedskatalog Energibesparelse Proffesionsskolerne 13. november 2013 [Kundes adresse] Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion...3

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Løgstørvej 53 Postnr./by: 8832 Skals BBR-nr.: 791-213443 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Tirsdag den 26. januar 2016 Marianne Bender, Energitjenesten Nordjylland Landsbyens Energi Kort om projektet og dets tilbud Erfaringer indtil nu: Hvad vi finder ved

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 100068983 04-03-2008 Jens Larsen Firma: Blomber

Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 100068983 04-03-2008 Jens Larsen Firma: Blomber 1 HftJ Energimærkn ng for følgende ejendom: 1 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: GyldigtSårfra: Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 Jens Larsen Firma: Blomber Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østerbrogade 29 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001290 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energibesparelser og varmecirkulæret

Energibesparelser og varmecirkulæret Energibesparelser og varmecirkulæret Carsten Vejborg Energitjenesten Odense 27. jan. 2015 Kender I Energitjenesten? - ejet af foreningen Vedvarende Energi - formålet er at fremme energibesparelser og brug

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kastanievænget 7 Postnr./by: 4130 Viby Sjælland BBR-nr.: 265-196875 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Spar på vandet - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Bedre investering at spare på energien end at sætte penge i banken I de fleste tilfælde vil man være bedre tjent med et nyt toilet

Læs mere

mindre energiregning?

mindre energiregning? Kom til informationsmøde se side 5! Vil du gerne have en mindre energiregning? Vi fortæller, hvor du kan spare energi du vælger, hvad du vil gøre Vi kan ikke købe en ny klode Klimaet kalder på handling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bytoften 25 Postnr./by: 8740 Brædstrup BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klokkergårdsvej 12 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007198 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsnæbsvej 52 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-006987 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006572-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sakskøbingvej 129 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-009907 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fasanvej 015 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001175 Energikonsulent: Mikkel Dencher Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Denne bog er udarbejdet til regelmæssig aflæsning af dit varmeforbrug. Så kan du selv følge med og undgå overraskelser på varmeregningen. Fjernvarme helt sikkert

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy Østervangskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere