Dansk. EeeBox PC. Brugervejledning. EeeBox EB1503

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. EeeBox PC. Brugervejledning. EeeBox EB1503"

Transkript

1 EeeBox PC Brugervejledning EeeBox EB1503

2 DA7300 Første udgave April 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne brugervejledning, inklusive de produkter og programmer, der er beskrevet i den, må reproduceres, overføres, afskrives, lagres i et søgesystem, eller oversættes til noget som helst sprog i nogen form eller på nogen måde, undtagen dokumentation, der bibeholdes af køberen med en sikkerhedskopi som formål, uden den udtrykkelige skriftlige tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. (herefter benævnt som ASUS ). Vare- og firmanavne, der er nævnt i denne brugervejledning, kan eller kan ikke være registrerede varemærker eller ophavsrettigheder tilhørende deres respektive firmaer, og anvendes udelukkende til identifikations formål. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Der har været gjort alle anstrengelser for at sikre, at indholdet i denne brugervejledning er korrekt og ajourført. Imidlertid gives der ingen garantier for, at indholdet er korrekt, lige som producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Bekendtgørelser... 5 Sikkerhedsoplysninger...10 Bemærkninger til denne vejledning...13 Velkommen...14 Pakkens indhold...14 Bliv bekendt med EeeBox-PC en...15 Set forfra...15 Set bagfra...17 Sådan bruges indstiks DVD-afspilleren...19 Brug af fjernbetjeningen (på udvalgte modeller)...20 Fjernbetjening af EeeBox PC...23 Placering af EeeBox-pc en...24 Montering af støttefoden...24 Eee-boks Pc positionadvarsel...25 Montering af EeeBox-PC en på en billedskærm...26 Opstilling af EeeBox-PC en...27 Tilslutning til en billedskærm...27 Tilslutning til USB-udstyr...27 Tilslutning til et netværksudstyr...28 Sådan opretter du forbindelse til Wi-Fi via en trådløs antenne...29 Sådan tændes systemet...30 Sådan anvendes EeeBox-PC en...31 Konfigurering af en trådløs forbindelse...31 Konfigurering af ledningsført forbindelse...32 Konfigurering af lydudgang via HDMI enhed...36 ASUS Easy Update...38 EeeBox PC

4 Indholdsfortegnelse Sådan gendanner du dit system...39 Brug af gendannelsespartitionen...39 Genopretning af OS til fabriks standardpartition (F9 genopretning)...39 Udførelse af backup på fabriks standard omgivelsesdata til et USB drev (F9 backup)...40 Sådan bruges USB lagerenheden (USB genopretning)...41 EeeBox PC

5 Bekendtgørelser FCC-erklæring Dette udstyr overholder kapitel 15 i de amerikanske FCC-regler. Anvendelsen er betinget af følgende to betingelser: Dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift. Dette udstyr er testet og konstateret at overholde begrænsningerne for klasse B digitalt udstyr i henhold til kapitel 15 af FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens på en hjemmeinstallation. Dette udstyr frembringer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med producentens anvisningerne, kan det forårsage skadelige interferens i radiokommunikationen. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme på en bestemt installation. Skulle dette udstyr forårsage skadelig interferens på radio- eller TV-modtagelsen, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, anmodes brugeren om at forsøge at få korrigeret interferensen på én af følgende måder: Drej eller flyt på modtagerantennen. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en anden stikkontakt end den, hvor modtageren er tilsluttet. Tag kontakt med forhandleren eller en autoriseret radio-tvteknikker for afhjælpning af problemet. FORSIGTIG: Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. EeeBox PC

6 RF eksponeringsadvarsel Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20 cm væk fra alle personer, ligesom de ikke må placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med installations- og sender anvisninger, så de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen. Overensstemmelseserklæring (R&TTE directive 1999/5/EC) Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige: Essentielle krav som i [Artikel 3] Beskyttelseskrav i forbindelse med sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a] Test af elektrisk sikkerhed i henhold til [EN 60950] Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b] Test af elektromagnetisk kompatibilitet i [EN ] & [EN ] Effektivt brug af radiospektrum som i [Artikel 3.2] Radiotest passer i henhold til [EN ] EeeBox PC

7 CE mærke advarsel CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende Elektromagnetisk kompatibilitet og 2006/95/EC, Lavspændingsdirektivet CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse. Kanal til trådløs drift for forskellige domæner Nordamerika GHz Ch01 til CH11 Japan GHz Ch01 til CH14 Europa ETSI GHz Ch01 til CH13 EeeBox PC

8 Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den worst case maksimum autoriserede effekt indendørs er: 10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz 2483,5 MHz) 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz. Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt på100mw i 2446,5 2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige områder er ikke tilladt. Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet: Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW Brug på båndet fra ,5 MHz er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW indendørs og mindre end 10mW udendørs: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne EeeBox PC

9 Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit trådløse LAN kort i flere områder af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (www.arcep.fr). Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW. Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium Dette digitale apparat overstiger ikke klasse B begrænsningerne for udledninger af radiostøj fra digitale apparater, der fremsættes i Vedtægter om radiointerferens fra Det Canadiske Kommunikationsministerium. Dette digitale apparat, der er klassificeret i klasse B, opfylder de canadiske krav i ICES-003. IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsanntennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse. Drift er betinget af følgende to betingelser: Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden. REACH Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet EeeBox PC

10 Sikkerhedsoplysninger EeeBox PC en er designet og testet til at opfylde de seneste standarder for sikkerhed på IT-udstyr. Men for at sikre din egen sikkerhed, er det vigtigt at du læser følgende sikkerhedsvejledninger. Når du sætter dit system op Sørg for at læse og følge alle vejledningerne i dokumentet før du betjener dit system. Undgå at bruge dette produkt i nærheden af vand eller et varmelegeme, så som en radiator. Placer systemet på en jævn flade ved hjælp af den medfølgende støttefod. Åbningerne på underdelen er til ventilering. Undgå at blokere eller tildække disse åbninger. Sørg for at der er ordentlig med plads rundt om systemet til ventilering. Du må aldrig stikke nogle former for genstande ind i ventilationsåbningerne. Anvend kun udstyret i et miljø med rumtemperaturer på 0 C 35 C. Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sørge for at det samlede amperetal på apparaterne, som er sluttet til forlængerledningen, ikke overgår dens amperetal. Når du bruger systemet Undgå at træde på eller stille genstande på ledningen. Undgå at spille vand eller andre væsker på dit system. Husk på at når systemet er slukket, løber der stadig strøm igennem systemet. Sørg altid for at trække stikkene til strøm, modem og netværker ud af stikkontakten før du rengøre systemet. Hvis du oplever nogle af følgende tekniske problemer med produktet, bedes du trække stikket ud af stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller din forhandler. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget. 10 EeeBox PC

11 Hvis der er trængt væske ind i systemet. Hvis systemet ikke fungere ordentlig, selv hvis du følger brugervejledningerne. Hvis systemet har været tabt eller hvis kabinettet er blevet beskadiget. Hvis systemets ydeevne ændre sig. Advarsel vedrørende litium-ion batterier ADVARSEL: Der kan være fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes på den korrekte måde. Det må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type, der er anbefalet af producenten. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger. ADVARSEL VEDRØRENDE LASERPRODUKT KLASSE 1 LASERPRODUKT MÅ IKKE SKILLES AD Garantien gælder ikke på produkter som er blevet skilt ad af brugeren Bortskaf IKKE EeeBox PC sammen med det kommunale affald. Dette produkt er designet med henblik på genbrug af dele. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes sammen med det kommunale affald. Tjek lokale, tekniske hjælpetjenester vedrørende genbrug. Bortskaf IKKE batteriet sammen med det kommunale affald. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må bortskaffes sammen med det kommunale affald. Tjek lokale, tekniske hjælpetjenester vedrørende udskiftning af batterier. EeeBox PC 11

12 Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring ASUS følger grønt design konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at hvert stadie i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret på lovkrav. Gå venligst til for oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder: Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer EU REACH SVHC Svejtiske energilove ASUS Genbrug / Returservice ASUS s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande. 12 EeeBox PC

13 ENERGY STAR overholdende produkt ENERGY STAR er et fælles program under U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy og hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet via energieffektive produkter og -praksisser. Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomærket overholder ENERGY STAR standarden og enegistyringsfunktionen er som standard aktiveret.skærmen og computeren er indstillet til automatisk, at gå i dvale efter henholdsvis 15 og 30 minutter uden aktivitet. Klik med musen eller tryk på tastaturet for, at aktivere din computer. Besøg for yderligere oplysninger vedrørende energistyring og dens fordele for miljøet. Besøg også for yderligere oplysninger vedrørende det fælles ENERGY STAR program. ENERGISTJERNE er IKKE understøttet på FreeDOS baserede produkter, der ikke har et operativsystem. Bemærkninger til denne vejledning For at sikre, at du udfører visse opgaver ordentligt, skal du være opmærksom på følgende symboler, der anvendes igennem hele brugervejledningen. Advarsel! Vigtig information som skal følges for at undgå farlige situationer. VIGTIG! Instruktioner, der SKAL følges ved udførelsen af en opgave. TIP: Tips og nyttige oplysninger til hjælp for udførelsen af en opgave. BEMÆRK: Yderligere oplysninger om særlige situationer. EeeBox PC 13

14 Velkommen Tillykke med anskaffelsen af denne EeeBox-PC. Følgende illustration viser indholdet af emballagen til den nye EeeBox-PC. Skulle der mangle nogle af nedenstående dele, eller hvis de er beskadiget, så kontakt omgående din forhandler. Pakkens indhold EeeBox PC Fod og fodskrue Fjernbetjening (valgfrit) Mini-jackstik til S/PDIF Lysnetadapter Ledning Quick Start Guide Garantikort Garantibevis VESA monterings- og Fodskrue HDMI kabel (valgfrit) HDMI-DVI adapter (valgfrit) Antenne 14 EeeBox PC Hvis enheden eller dens komponenter indenfor garantiperioden fejlfungerer ved normalt og korrekt brug, skal du bringe garantibeviset til ASUS servicecentret med henblik på udskiftning af de defekte dele.

15 Bliv bekendt med EeeBox-PC en Set forfra Se nedenstående diagram for at identificere komponenterne på denne side af systemet Harddisk LED-lampe Harddisk LED-lampen blinker, når der skrives eller læses data på harddiskdrevet. Tænd-sluk knap Afbryderknappen anvendes til at tænde og slukke systemet. EeeBox PC 15

16 Indstiks DVD + RW afspiller Indstiks DVD + RW afspilleren er en behagelig og hurtig måde til at skrive filer på en disk. Kortplads til hukommelseskort Den indbyggede kortlæser læser hukommelseskortene MMC/SD/SDHC, der anvendes i udstyr såsom digitale kameraer, MP3-afspillere, mobiltelefoner og lommecomputere. USB port USB-porten er kompatibel med USB-udstyr såsom tastatur, mus, kameraer og harddiskdrev. Med USB kan flere enheder køre på en enkelt computer på samme tid, hvoraf nogle perifer enheder virker som ekstra plug-in områder eller hubs. Høretelefon/lydudgang stik Stereo høretelefonstikket bruges til at forbinde systemets lydudgangssignal med forstærkede højttalere eller høretelefoner. Slut et lydkabel med et 3,5mm ministik til dette stik, for at overføre analog eller digital lyd. Mikrofonstik Mikrofonstikket er beregnet til at forbinde en mikrofon, som kan bruges til videokonferencer, indtalinger eller simple lydoptagelser. 16 EeeBox PC

17 Set bagfra Se på tegningen nedenfor at se en oversigt over komponenterne på siden af systemet. ANT HDMI 5 E-SATA Stik til trådløs antenne Lysnetadapter kan blive varm eller endog meget varm, mens den er i brug. Lysnetadapteren må ikke tildækkes, og den skal holdes væk fra kroppen. Antenne kan tages af og sættes på alt efter behov. Sæt antennen på din Eeebox pc for, at opnå en bedre signalmodtagelse når wi-fi er i brug. 2 USB port USB-porten er kompatibel med USB-udstyr såsom tastatur, mus, kameraer og harddiskdrev. Med USB kan flere enheder køre på en enkelt computer på samme tid, hvoraf nogle perifer enheder virker som ekstra plug-in områder eller hubs. EeeBox PC 17

18 Kensington Lås Kensington lås tillader din EeeBox PC at blive fastlåst ved brug af Kensington kompatible Bærbare PC sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter inkluderer sædvanligvis et metalkabel og lås, der forhindrer at din EeeBox PC bliver fjernet fra et fast objekt. Nogle sikkerhedsprodukter kan også inkludere en bevægelsesdetektor, der udsender en alarm, når den bevæges. Skærm Udgang Den 15 bens D-sub skærmport understøtter en standard VGA-kompatibel enhed, såsom en skærm eller projektor for at tillade syn på en stor ekstern skærm. HDMI port HDMI ( Højopløsning-multimediegrænseflade ) porten understøtter en FULD-HD enhed såsom LCD tv eller skærm, så der kan ses på en større, ekstern skærm. E-SATA E-SATA Port Ekstern SATA og esata tillader ekstern tilslutning af serielle ATA-enheder, oprindeligt beregnet til brug inde i computeren. Med hensyn til eksterne lagerløsninger, er det op til seks gange hurtigere end eksisterende USB 2.0 og 1394 og også direkte forbindbar med op til to meter lange, afskærmede kabler og stik. Høretelefon/lydudgang stik (S/PDIF ud) Stereo høretelefonstikket bruges til at forbinde systemets lydudgangssignal med forstærkede højttalere eller høretelefoner. Slut et lydkabel med et 3,5mm ministik til dette stik, for at overføre analog eller digital lyd. Til brug for funktionen S/PDIF Out anvendes det medfølgende mini-jackstik til en S/PDIFadapter for at tilslutte en forstærker til systemet. 18 EeeBox PC

19 8 9 LAN stik RJ-45 LAN stik med 8 ben, er beregnet til en standard Ethernet kabel, når der sluttes til et lokal netværk. Elstik (DC 19V) Den medleveret strømadapter omformer AC strøm til DC strøm, og sluttes til dette stik. Strømmen føres igennem dette stik og leverer strøm til pc en. Sørg altid for at bruge den medleveret adapter for at undgå at beskadige din pc. Lysnetadapter kan blive varm eller endog meget varm, mens den er i brug. Lysnetadapteren må ikke tildækkes, og den skal holdes væk fra kroppen. Sådan bruges indstiks DVD-afspilleren Anbring disken i indstiks DVD-afspilleren med diskens etiketside vendende mod venstre. Diskens etiketside EeeBox PC 19

20 Brug af fjernbetjeningen (på udvalgte modeller) Brug fjernbetjeningen til at starte Windows MCE (mediecenter) eller til at styre TotalMedia Center for at afspille mediefiler. Se næste side for at gøre dig bekendt med fjernbetjeningens knapper. Afhængigt af modellen kan fjernbetjeningen og MCE funktionerne variere EeeBox PC

21 Strøm: Tryk for skifte mellem tændt og standby tilstand. (Sørg for at Fjernaktivering er aktiveret i BIOS, før du bruger denne funktion.) Pause: Tryk for at holde pause i en afspilning. Stop: Tryk for at stoppe afspilning af mediefil. Afspil: Tryk for at afspille en mediefil. Hurtigt fremad: Tryk for at køre en mediefil hurtigt fremad. Næste spor: Tryk for at gå til næste spor. Information: Tryk for at se programinformation under Windows MCE eller andre menufunktioner. OK: Tryk for at bekræfte en handling. Kanal op/ned: Tryk for at skifte TV kanaler.* Video: Tryk for at starte videomenuen i Windows MCE. Musik: Tryk for at starte musikmenuen i Windows MCE. Enter: Tryk for at bekræfte et valg. Farvede knapper: Tryk for gå til menufunktionerne i Windows MCE eller i tekst-tv tilstand. (Knapfunktionerne kan være forskellige fra område til område.) Tekst-tv til/fra: Tryk for at aktivere/deaktivere tekst-tv. (Denne funktion findes kun i nogle områder.) EeeBox PC 21

22 Fjern: Tryk for at fjerne input-information. Taltaster: Tryk for at indtaste tal eller for at vælge en kanal.* TV: Tryk for at starte tv-menuen i Windows MCE. Billeder: Tryk for at starte billedmenuen i Windows MCE. Lydstyrke op/ned: Tryk for at øge/reducere lydstyrken. Tavs: Tryk for at fjerne lyden. Firevejs navigationsknapper: Tryk for at rulle igennem menufunktionerne. Tilbage: Tryk for at gå til den foregående side. Windows MCE: Tryk for at åbne Windows MCE. Foregående spor: Tryk for at gå tilbage til det foregående spor. Tilbage: Tryk for at køre en mediefil tilbage. Optag: Tryk for at begynde at optage tv.* *(Tv-funktionen findes kun i nogle områder.) 22 EeeBox PC

23 Fjernbetjening af EeeBox PC EeeBox PC en har en indbygget IR modtager beregnet til fjernbetjening. Når du anbringer EeeBox PC en bag på en skærm og således blokerer for IR modtageren, kan fjernbetjeningen blive mindre følsom. Indbygget IR-modtager EeeBox PC 23

24 Placering af EeeBox-pc en Montering af støttefoden Stil EeeBox-pc en opret med den medfølgende støttefod. Gør sådan: 1. Find skruehullet i bunden af EeeBox-pc en. 2. Ret skruen på støttefoden ind med skruehullet på pc en og fastgør støttefoden til pc en ved hjælp af en mønt, der passer til skruehovedet, og stram skruen. Skruehul 1 2 Skruehul Fodskrue EeeBox PC en kan også anbringes på skrivebordet uden foden. HDMI E-SATA 24 EeeBox PC

25 Eee-boks Pc positionadvarsel EeeBox PC 25

26 Montering af EeeBox-PC en på en billedskærm EeeBox-PC en kan desuden monteres på bagsiden af en billedskærm. Gør sådan: 1. Skru VESA hængslet fast til skærmen med fire skruer. For at kunne montere VESA hængslet, skal skærmen overholde VESA 75 eller VESA 100 standard Tag skruen ud, som sidder bagpå din Eeebox pc, på midten til højre ( 3 ). Behold skruen til senere brug. 3. Stil din EeeBox pc på VESA stativet, og sørg for at det passer ordentligt. Skrue herefter pc'en på VESA stativet ved brug af de medfølgende skruer. Stativskruen (den samme som bruges til, at fastspænde stativet til pc'en) sættes i hullet på bunden. Forsænkerskruen hører til hullet til højre ( 4 ). 4 3 Fodskrue 26 EeeBox PC

27 Opstilling af EeeBox-PC en Før ibrugtagningen skal det perifere udstyr tilsluttes til EeeBox- PC en. Tilslutning til en billedskærm Forbind den ene ende af det medfølgende HDMI/DVI kabel til et LCD TV eller en LCD skærm ( 1 ) og den anden ende til HDMI/Display (skærm-)udgang porten på systemets bagpanel 2 ). 2 LCD skærm LCD TV eller eller 1 Tilslutning til USB-udstyr Forbind USB enheder såsom ledningsførte/trådløse tastaturer (forskelligt fra område til område), muse-enheder og printere til USB portene på systemets bagpanel. EeeBox PC 27

28 Tilslutning til et netværksudstyr Forbind den ene ende af netværkskablet til LAN-porten på systemets bagpanel og den anden ende til en hub eller en omskifter. Netværkshub eller -omskifter Netværkskabel med RJ-45 konnektorer Det er brugerens eget valg om han ønsker, at bruge den trådløse antenne, når der forbindes til et netværkskabel. 28 EeeBox PC

29 Sådan opretter du forbindelse til Wi-Fi via en trådløs antenne Den trådløse antenne er beregnet til, at forstærke modtagelsen af trådløse signaler. Antenne kan tages af og sættes på alt efter behov. Sæt antennen på din Eeebox pc for, at opnå en bedre signalmodtagelse når wi-fi er i brug ANT. ANT. HDMI HDMI HD E-SATA E-SATA E-SA Når din EeeBox pc er forbundet til en skærm med et VESA stativ, kan skærmen muligvis blokere og påvirke antennens signalmodtagelse. EeeBox PC 29

30 Sådan tændes systemet Tilslut den medfølgende lysnetadapter til DC IN-stikket på systemets bagpanel og tryk derefter på power switch afbryderknappen på frontpanelet for at tænde for systemet Når du ikke bruger din EeeBox PC, skal du, for at spare strøm, fjerne strømadapteren fra stikkontakten eller slukke for denne. Indstil energispareindstillingerne i Window s kontrolpanel. Dette er for at sikre, at din EeeBox PC er indstillet på et lavt strømforbrug og samtidig fuld operationel. For at åbne BIOS opsætningen skal du trykke flere gange på <F2> under opstarten. 30 EeeBox PC

31 Sådan anvendes EeeBox-PC en Alle skærmbilleder i dette afsnit er kun til reference. Faktiske skærmbilleder kan variere afhængigt af styresystemer. Besøg ASUS webstedet for de seneste oplysninger. Konfigurering af en trådløs forbindelse Følg nedenstående instruktioner ved tilkobling af et trådløst netværk: Af sikkerhedshensyn må du IKKE tilslutte til et ikke-sikret netværk. Ellers kan de sendte oplysninger uden kode være synlige for andre. 1. Klik på trådløst netværk ikonen med en organge stjerne i Windows statusfeltet. 2. Vælg på listen det trådløse accespunkt, du ønsker at forbinde til, og klik på Opret Forbindelse for at oprette forbindelsen. Hvis du ikke kan finde det ønskede adgangspunkt, skal du klikke på Opdater ikonen i det øverste, højre hjørne for at opdatere og søge i listen igen. 3. Når du vil tilslutte, skal du indtaste en adgangskode. 4. Når forbindelsen er oprettet, ses den på listen. 5. Du kan se ikonen for trådløst netværk på OS opgavebjælken. EeeBox PC 31

32 Konfigurering af ledningsført forbindelse Opret et ledningsført netværk på følgende måde: Brug af statisk IP / PPPoE netværksforbindelse: 1. Højreklik på netværksikonen med den gule advarselstrekant på Windows opgavebjælken og vælg Åbn Netværks-og delingscenter. 2. Klik på Rediger indstillinger for netværkskort i den venstre, blå rude. 3. Højreklik på LANforbindelse og vælg Egenskaber. 32 EeeBox PC

33 4. Fremhæv Internetprotokol Version4 (TCP/IPv4) og klik på Egenskaber. 5. Skift til den første mulighed Hent automatisk en IPadresse og klik på OK. (Fortsæt med følgende trin, hvis der bruges PPPoE) 6. Vend tilbage til Netværks- og delecenter og klik derefter på Opret en ny forbindelse eller nyt netværk. EeeBox PC 33

34 7. Vælg Oprette forbindelse til internettet og klik på Næste. 8. Vælg Bredbånd (PPPoE) og klik på Næste. 9. Indtast dit brugernavn, din adgangskode og dit forbindelsesnavn. Klik på Tilslut. 10. Klik på Luk for at afslutte konfigurationen. 11. Klik på netværksikonen på joblinjen og klik på forbindelsen, som du netop oprettede. 12. Indtast dit brugernavn og din adgangskode. Klik på Tilslut for at forbinde til internettet. 34 EeeBox PC

35 Brug af statisk IP: 1. Gentag trinene 1~4 i afsnitet Brug af dynamisk IP / PPPoE netværksforbindelse for at begynde den statiske IP netværkskonfiguration. 2. Brug den anden mulighed Brug følgende IP-adresse. 3. Indtast IP-adressen, subnetmask og gateway fra din internetudbyder. 4. Indtast om nødvendigt den foretrukne DNS serveradresse og alternative adresse. 5. Efter indtastningen af alle relevante værdier, skal du klikke på OK for at oprette netværksforbindelsen. EeeBox PC 35

36 Konfigurering af lydudgang via HDMI enhed Hvis du bruger TV et med et HDMI stik som lydudgangsenhed, skal du forbinde det til hjemmebiograf-pc en og konfigurere lydindstillingerne ved at følge nedenstående trin: 1. Højreklik på Lydstyrke-mixer ikonen i Windows statusfeltet og klik på Playback devices (Afspilningsenheder) Afspilningsenheder). 2. I Playback- (Afspilning- )vinduet, vælg Digital Audio (HDMI) (Digital udgangsenhed (HDMI)) og klik på Set Default (Indstil som standard). 3. Klik på Configure (Konfigurer) Konfigurer), hvorefter højtalerinstallationsvinduet popper op. 4. Vælg Stereo og klik på Next (Næste) Næste). 36 EeeBox PC

37 5. Afmærk Front left and right (Foran venstre og højre) feltet og klik derefter på Next (Næste) Næste). 6. Klik på Finish (Afslut) for at afslutte højtalerinstallationen. EeeBox PC 37

38 ASUS Easy Update ASUS Easy Update er et programværktøj, der automatisk registrerer og henter de nyeste BIOS, drivere og programmer til din EeeBox-PC. 1. Højreklik på ikonet ASUS Easy Update i Windows statusfeltet. 2. Vælg Schedule (Udfør) for at markere, hvor ofte systemet skal opdateres. 3. Vælg Update (Opdater) for at aktivere opdateringen. 4. Klik OK for at vise de elementer, der kan hentes. 5. Marker afkrydsningsfelterne for Marker afkrydsningsfelterne for de elementer, som skal hentes, og klik derefter OK. 38 EeeBox PC

39 Sådan gendanner du dit system Brug af gendannelsespartitionen Partitionen til gendannelse indeholder et billede af operativsystemet, drivers og hjælpeprogrammer, som det blev installeret på enheden på fabrikken. Partitionen til gendannelse leverer en letforståelig gendannelsesløsning, som hurtig gendanner dit system til dets originale tilstand, givet at dit harddisk drev virker ordentlig. Før du bruger partitionen til gendannelse, skal du først kopier dine datafiler (så som Outlook PST filer) til en USB enhed eller til et netværksdrev, og noter alle tilpasset brugerindstillinger (så som netværksindstillinger). Genopretning af OS til fabriks standardpartition (F9 genopretning) 1. Tryk på [F9] under opstart. 2. Vælg Windows setup [EMS Enabled] Windows opsætning [EMS aktiveret], når dette punkt ses, og tryk på [Enter]. 3. Vælg sproget og klik på Next (Næste). 4. Vælg Recover the OS to the Default Partition (Genopret OS til standard-partition) og klik på Next (Næste). 5. Fabriks standard-partitionen vises. Klik på Next (Næste). 6. Data vedrørende standard-partitionen ryddes. Klik på Recovery (Genopretning) for at begynde systemgenopretning. Du vil miste alle dine data i den valgte partition. Sørg på forhånd for at udføre backup af vigtige data. 7. Når genopretningen er fuldført, skal du trykke på Reboot (Genstart) for at genstarte systemet. EeeBox PC 39

40 Udførelse af backup på fabriks standard omgivelsesdata til et USB drev (F9 backup) 1. Gentag trinene 1-4 i det foregående afsnit. 2. Vælg Backup the Factory Environment to a USB Drive (Udførelse af backup på fabriksomgivelse til et USB drev) og klik på Next (Næste). 3. Tilslut en USB lagerenhed til Pc'en for at begynde udførelse af backup på fabriks standardomgivelse. Den tilsluttede USB lagerenhed skal være større end 20GB. Den faktiske størrelse afhænger af din Pc-model. 4. Vælg en USB lagerenhed, hvis der er forbundet mere end én USB lagerenhed EeeBox PC og klik på Next (Næste). Hvis der allerede er en partition af passende størrelse i den valgte USB lagerenhed (for eksempel en partition, som har været brugt som backup-partitionen), viser systemet automatisk denne partition og genbruger den til backup. 5. Ud fra de forskellige situationer på det foregående trin, ryddes data på den valgte USB lagerenhed eller på den valgte partition. Klik på Backup for at begynde backup. Du vil miste alle dine data på den valgte USB lagerenhed eller på den valgte partition. Sørg på forhånd for at udføre backup af vigtige data. 6. Når udførelse af backup af fabriks-standardomgivelser er fuldført, skal du klikke på Reboot (Genstart) for at genstarte systemet. 40 EeeBox PC

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie Brugervejledning MODE MENU ET2012 serie DA6991 Første udgave November 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Waoo! AirTies 4641 /UNO Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Velkommen Kære kunde Tillykke med din trådløse TV-løsning fra

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere