Dagsorden for mødet den Kl i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium"

Transkript

1 15. marts 2014 Dagsorden for mødet den Kl i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2013 (revisor til stede) (JE) 4) Budget 2014 (JE) 5) Meddelelser 6) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 7) Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling(tp) 8) Byggeri og ombygninger (JE, TP) 9) Evaluering af mål og strategi (TP) 10) Midtvejsevaluering rektors resultatløn (BP) 11) Status over fraværsindsats (GA/TP) 12) Udpegning af revisor (JE) 13) Markedsføring i fremtiden (BP/TP) 14) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år) (BP) Venlig hilsen Britta Pihl Formand Der serveres kaffe/the og brød, ost samt frugt.

2 Ad 3) Regnskab 2013 Regnskab bliver udsendt, så snart det er færdigt. Revisor kommer og fremlægger det. Ad 4) Budget 2014 Aase fremlægger det justerede budget. Ad 5) Meddelelser Uddannelsespulje, kunst, SIP, sygefravær, Prag, Fordelingsudvalg, klager over skriftlige opgaver, sidste skoledag, Aisec-lærerudveksling. Ad 6) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde Ad 7) Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling (TP) Vi kender til elevoptaget og har en idé om klassedannelse og ansættelser. Jeg vil også gerne drøfte den kommende tids opgavefordelinger, set i lyset af OK13 Ad 8) Byggeri og ombygninger (JE, TP). Kommende vedligeholdelsesarbejder fremlægges. Ad 9) Evaluering af mål og strategi (TP) Vi drøfter kort hvordan det går med indsatsområderne. Ad 10) Midtvejsevaluering rektors resultatløn (BP) Jeg har vedhæftet resultatlønskontrakten med kommentarer i. Vi drøfter den kort og debatterer om der skal gøres ekstra. Ad 11) Status over fraværsindsats (TP) TP giver en kort status over fraværsindsatsen til dato. Der indgår en powerpoint der nu rækker 5 år tilbage, der er igen sket noget positivt, specielt for de første årgange. Ad 12) Udpegning af revisor Vi har fået et tilbud fra nuværende revisor og skal tage stilling til en fortsættelse. Ad 13) Markedsføring i fremtiden Dette punkt afrundes efter bestyrelsesdøgnmødet. Efter spændende debat på sidste bestyrelsesmøde, tages der beslutninger om fremtidig markedsføringsstrategi. Eventuelt (herunder mødedatoer næste år) Forslag til mødedatoer det kommende skoleår: 17/9 2014, 25/ , 19/3 2015, 27/

3 Referat af møde i Aalborghus Gymnasiums bestyrelse d. 27. marts 2014 Til stede: Britta Pihl, mødeleder (BP), Inge Kjær Andersen (IKA), Martin Bech (MB), Steffen Hessellund (SH), Lasse Brandi (LB), Tom Hjelm Weinreich (TW), Torben Poulsen (TP), Aase Jensen (JE), Grethe Andersen, referent (GA), Marianne Fog Jørgensen, revisor PwC Revision Afbud: Frede Blaabjerg (FB), Peter Schou (PE), Thorbjørn Lind (TL) Dagsorden: 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde Underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer 2) Godkendelse af dagsorden Godkendt med flg. tilføjelser: Regnskab/budget: årstal tilrettes Under pkt. 4 tilføjes: Bemyndigelse af JE til at indberette/signere regnskabet 3) Regnskab2013 (revisor til stede) JE JE gennemgik regnskabet. Årets resultat er kr og egenkapitalen kr Skolen har formået at egenfinansiere bygning af sproglokaler, hvilket også har været et ønske fra bestyrelsen. Revisor Marianne Fog Jørgensen gennemgik revisionsprotokollen med følgende konklusioner: 1) Ingen af de udførte kontroller har givet anledning til bemærkninger 2) Gymnasiet har en meget stærk økonomistyring og arbejder effektivt 3) Årsrapporten er forsynet med en blank påtegning 4) Budget (JE) JE gennemgik det ajourførte budget for Budgettet viser et resultat på Tkr Der er i budgettet regnet med optag af 12 STX og 3 HF klasser. Der er budgetteret om renovering af øst- og mellemfløj på Tkr JE gennemgik også budgetter for , under hensyntagen til de udmeldte besparelser på taxameter. 5) Meddelelser TP: Der er kommet ny kunst på væggene i Science fløjen, på Sproggangen og ved dramalokaler. Bestyrelsen besøgte områderne og talte med den ene kunstner, Kristian Bruun Djurhuus. Uddannelsespuljen: projekter. I år udmeldes der kun noget meget overordnet, talentakademiet, der foregår uden for huset her, og et projekt om psykisk sårbare unge.

4 Sygefravær: når man trækker de langtidssyge ud har vi et snit på 2,66 dage. De langtidssyge er man i gang med at finde en løsning for. Prag: der var ikke mange Aalborghuselever i Prag, og de gav ikke anledning til bekymring. Klager: 8 elever har klaget over SRP/SSO-bedømmelse. 6 er sendt til ombedømmelse. Sidste skoledag: afgangseleverne inviteres til morgenmad på skolen og holder derefter morgensamling for alle skolens elever. Vi lægger stor vægt på at skabe en hyggelig dag uden mobning. Lasse og Tom er med i arrangørgruppen. Om aftenen er der fest. Aiesec lærerudveksling: vi har i øjeblikket en ung spansklærer fra Valladolid, Alicia, på skolen. Hun hjælper spansklærerne med undervisningsdifferentiering. Det bringer dor mange elever hverdagen og relevansen af at lære sprog ind i klasseværelset. Det er en succes, som vi vil arbejde videre med i andre sprog. Kora-rapporten: et fint og nyttigt værktøj med tal og konklusioner vedrørende gymnasiet. BP: Ved næste møde er der store skiftedag i bestyrelsen - og også i bestyrelsesformandsforeningen. BP kan ikke være til det næste møde, en ekstraordinær generalforsamling, men FB, der er næstformand, er orienteret og deltager. Convitto: BP har været på et spændende og inspirerende besøg på vores samarbejdsskole i Rom. Musical: Det var en meget flot musical på Aalborghus i år TW: De nye elevmedlemmer i bestyrelsen er valgt. Det er elevrådsformand Benedikte Persson, 2t, og Jonas Christensen, 1x. 6) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde BP: Ændring af vedtægter og forretningsorden samt årshjul skal vedtages. Bestyrelsen vedtog ændringerne og årshjulet. IKT: Elevinddragelse og demokrati skal tages op. Det kommer på dagsordenen til næste møde. 7) Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling (TP) Vi har fået mange elever som vanligt: flere stx og færre hf, færre fra Seminarieskolen. Tallene er samlet set pæne. Vi skal desværre afgive elever til andre skoler. Bestyrelsen diskuterede urimeligheden heraf, f. eks. Flytning af elever, der så ikke får deres studieretningsønsker opfyldt. Den endelige situation kan i værste fald betyde fyringer og ingen nyansættelser. Opgavefordeling: Vi har nu en politik i stedet for en aftale og følger samme procedure som sidste år. Lærerne skal i forbindelse med TPs ugebrev melde ind til ham i forhold til tidsregistrering, så vi kan følge den enkeltes arbejdsbelastning. 8) Byggeri og ombygninger (TP, JE)

5 Næste projekt: tag i østfløjen og festsalen, renovering af manglende lokaler i øst og midt, ventilation i gymnastik kan spare strøm. Der er lavet aftaler med håndværkere. 9) Evaluering af mål og strategi (TP) NNS fungerer rigtig godt, vi samarbejder med to grundskoler. Vi har ledelse og lærere (4 i alt) med i Skoleudvikling i Praksis (SIP). TP deltager i ministeriets Toplederkonferencer. 10) Midtvejsevaluering rektors resultatløn (BP) Vi kan se, der sættes utrolig meget i gang i forhold til rektors resultatlønskontrakt, ingen kommentarer. Skal der yderligere ting i gang? TW: Fokus på morgensamlinger. Det har været oppe før, men der er ikke sket noget. TP: Tager gerne imod henvendelser og ideer IKT: Tingene er sat i gang og kan reelt set først evalueres senere. 11) Status over fraværsindsats (TP, GA) Fraværsindsatsen er øget de sidste år. Kurven er desværre stigende i 2. og 3.g og 2.hf. Vi har en række nye tiltag på vej. Identitet og motivation er to vigtige nøgleord. 12) Udpegning af revisor (JE) Bestyrelsen vedtog Jes forslag om at fortsætte som hidtil. 13) Eventuelt (BP) Mødedatoer 2014: 27. marts, 27. maj, 17. september, 25. november. Referat d. 28. marts 2014 v. Grethe Andersen

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Meddelelser

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Tirsdag d. 31. august 2010

Tirsdag d. 31. august 2010 Referat af CG-bestyrelsesmøde Tirsdag d. 31. august 2010 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Benjamin Lausten, Rebecca Ingemann, Birthe Tandrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard.

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard. Bestyrelsesmøde fredag d. 23. marts 2012 Til stede: Fraværende med afbud: John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Katja Uth, Erling Gaasdal, Carsten Lausten, Kent Thomsen,

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere