Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag."

Transkript

1 Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens hverdag, men også er forudsætningsskabende læst oppefra og ned. Baggrundsmaterialet som arbejdsgruppen baserer sine forslag på kan ses under punktet referencer sidst i dokumentet. Begrundelse, målsætning, resultatmål, ønsket effekt og forslag til konkrete indsatser er beskrevet for hvert område i den følgende tekst. IT hardware, software og infrastruktur Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Digitale kompetencer og digital dannelse hos eleverne 1

2 Digitale kompetencer og digital dannelse hos eleverne. Begrundelse. Folkeskolens elever er i dag digitalt indfødte og altid på, og teknologien og dens sociale fællesskaber er en helt naturlig del af elevernes hverdag. Samtidig sker den teknologiske udvikling i et tempo, der gør det umuligt at skabe standarder for håndtering af de muligheder som nye devices/enheder, apps og webressourcer giver. Dette stiller også krav til de kompetencer og den dannelse vores elever skal bibringes i nutidens folkeskole for at kunne indgå i fremtidens samfund. Målsætning. - Alle elever i Viborg Kommune bibringes de digitale kompetencer bag de nedenstående fire temaer jf. Undervisningsministeriets faghæfte 48. o 1. Informationssøgning og -indsamling o 2. Produktion og formidling o 3. Analyse o 4. Kommunikation, vidensdeling og samarbejde. - Alle elever i Viborg Kommune bibringes en digital dannelse, der sætter dem i stand til at navigere, kommunikere og trives i et digitalt samfund. Resultatmål. - Der udarbejdes inden udgangen af 2014 en fælleskommunal plan for elevernes læringsmål vedr. digitale kompetencer og digital dannelse. Planen indeholder en tydelig beskrivelse af, hvilke aktiviteter der gennemføres fælleskommunalt sammen med eksempelvis IT-konsulenter fra forvaltningen, SSP konsulenter og SSP betjente, og hvilke læringsmål den enkelte skole selv er ansvarlig for. - Den enkelte skole udarbejder en læseplan, der beskriver, hvordan skolen sikrer, at eleverne når de beskrevne læringsmål. Ønsket effekt. - At alle elever i fremtiden bidrager positivt som aktive samfundsborgere i et digitaliseret og højteknologisk videnssamfund i roller som elev, studerende, arbejder, borger, forbruger, æstetiker, person. - Alle elever skaber og vedligeholder positive sociale og faglige relationer gennem anvendelsen af de sociale medier og interaktive netværk. Forslag til konkrete indsatser. - Der nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe, der udarbejder og løbende tilpasser en fælleskommunal læseplan på baggrund af de reviderede fælles mål i faghæfte 48. Arbejdsgruppen kan med fordel inkludere IT- og SSP-konsulenter 2

3 fra forvaltningen, elever, lærere der repræsenterer folkeskolens tre afdelinger og alle fagområder, pædagoger fra SFO og klub samt skoleledere. Faglig udvikling Begrundelse. Udviklingen inden for IT s anvendelsesmuligheder i skolen og herunder fagenes digitale læremidler har inden for de seneste år udviklet sig markant, og intet tyder på, at dette vil mindskes i fremtiden. Samtidig er skolens elever som tidligere nævnt digitalt indfødte, mens arbejdet med IT for det pædagogiske personale meget ofte ikke falder helt naturligt i alle sammenhænge. Ydermere giver anvendelsen af IT i undervisningen nye didaktiske muligheder for at øge elevernes læring og motivation. Der er derfor behov for løbende at få opkvalificeret de didaktiske digitale kompetencer hos det pædagogiske personale, samt de læringsstrukturer og læringskulturer, der er på de enkelte skoler. Målsætning. - Alle skolernes pædagogiske personale har adgang til relevante digitale læremidler til alle fag. - Alle skolerne etablerer en formel struktur til fælles udvikling og gensidig læring blandt det pædagogiske personale baseret på etablering af praksisfællesskaber og med afsæt i aktionslæringsprincippet. - Didaktiske drøftelser af IT s anvendelse i fagene indgår i arbejdet i alle fagudvalg. - Der etableres en fælleskommunal struktur for kompetenceudvikling med fokus på anvendelsen af IT i undervisning. Resultatmål. - Ved udgangen af 2014 har alle fagudvalg på alle skoler udarbejdet en beskrivelse af, hvordan der arbejdes med de digitale læremidler i det pågældende fag. Anvendelsen og udvalget evalueres løbende. - Ved udgangen af skoleåret har skolerne etableret en formel struktur til fælles udvikling og gensidig læring blandt det pædagogiske personale baseret på praksisfællesskaber og aktionslæringsprincippet. - Fra august 2014 er der etableret en fælleskommunal struktur for kompetenceudvikling med fokus på anvendelsen af IT i undervisning. Ønsket effekt. - At alt pædagogisk personale har de nødvendige kompetencer til reflekteret at kunne anvende og udvikle brugen af IT i undervisningen. 3

4 - At der løbende foregår den nødvendige fagdidaktiske udvikling hos alt det pædagogiske personale. - At alle skoler giver eleverne de nødvendige digitale kompetencer, samt understøtte elevernes digitale dannelse. Forslag til konkrete indsatser. - Fælleskommunal struktur for kompetenceudvikling. o Der afholdes i løbet af et skoleår to kursusdage for hvert fag med fokus på anvendelsen af digitale læremidler og IT fagdidaktik. o Kurserne afholdes som udgangspunkt med kommunens egne digitale fyrtårne fundet blandt kommunen pædagogiske personale. Dette kan suppleres med eksterne oplægsholdere. o Alle skoler er forpligtet til at sende relevant fagpersonale med på disse kurser, samt introducere indholdet hjemme på egen skole. - Adgang til digitale læremidler i alle fag. o Fra forvaltningens side udvælges en pakke af digitale læremidler, som dækker de store fag. (Dansk, Matematik, Naturfag og Engelsk). o Pakken betales fra forvaltningen i årene 2014 og 2015 og stilles til rådighed for alle skoler. o Forvaltningen evaluerer på anvendelsesgraden af disse læremidler, mens den enkelte skole evaluerer på den pædagogiske anvendelse af læremidlerne. o Den enkelte skole forpligtiger sig til at sende relevante lærer til et introduktionskursus i de valgte læremidler jf. ovenstående punkt om kompetenceudvikling. o På den enkelte skole beskrives i fagudvalgene, hvilke digitale læremidler der understøtter det enkelte fags undervisning, og hvordan de kan anvendes. - Formel struktur til fælles udvikling og gensidig læring. o På baggrund af aktionslæringspincippet fra forløbet Lær i egen praksis udvikles der en model for, hvordan personalet lærer af og med hinanden i forhold til anvendelse af IT i undervisningen. Kravene til disse modeller er: At de er forankret i fagudvalgenes arbejde med IT didaktik og digitale læremidler. At læringen baseres på praksisfællesskaber, hvor personalet ser og forholder sig til hinandens praksis. At personale og ledelse forpligter sig på aktivt at afprøve og vurdere nye materialer, metoder osv. 4

5 IT hardware og infrastruktur. Begrundelse. Som en grundlæggende forudsætning for overhovedet at tale om at udvikle de digitale kompetencer hos både personale og elever ligger de fysiske forudsætninger, der skal være på plads i form af IT-infrastruktur og antallet af devices eller enheder, som personale og eleverne har adgang til i hverdagen. Med IT-infrastruktur tænkes der her på adgang til internettet gennem trådløse netværk, og med devices/enheder tænkes der både på stationære Pc, bærbare Pc, tablets og smartphones. Målsætning. - Alle skolers IT-infrastruktur skal opgraderes med fokus på trådløse netværk og høj båndbredde jf. regeringens nationale strategi for it i folkeskolen. - Alle elever skal have adgang til en Pc/tablet - Alt personale har udleveret én device/enhed, der passer til dennes opgaver i skolen. Resultatmål. - At der er én enhed pr. elev og pr. pædagogisk medarbejder på skolerne ved udgangen af Alle enheder på en skole kan være på internettet samtidig ved udgangen af Ønsket effekt. - At al undervisning kan baseres på IT, uden at det giver tekniske problemer for det pædagogiske personale. - At den konstante adgang til IT skaber de rette forudsætninger for det pædagogiske personales egen faglige udvikling samt arbejdet med elevernes digitale kompetencer. Forslag til konkrete indsatser. - Opgradering af alle kommunens skolers netværk. (Er igangsat) - "Tre Trins Modellen" o Indskolingen Alle elever udleveres en tablet. o Mellemtrinnet Alle elever udleveres en bærbar Pc. Eleverne må i stedet også gerne medbringe egen bærbar Pc/tablet. o Udskoling - Eleverne medbringer selv brugbar bærbar Pc/tablet efter BYOD princippet (Bring Your Own Device). Skolen udlåner en bærbar Pc til de elever, der ikke kan eller vil medbringe selv. - Der opsættes projektorer i alle undervisningslokaler. - Der oprettes IT-patruljer på alle skoler (både blandt elever og personale) 5

6 Referencer. - Faghæfte Regeringens digitaliseringsstrategi. - Prezi oplæg af Jeppe Bundsgaard. - 6

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere