KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 36 / NoSQL & Big Data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 36 / 2014. NoSQL & Big Data"

Transkript

1 KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 36 / 2014 NoSQL & Big Data

2 12 At arbejde med NoSQL er lidt cowboy-agtigt 18 Norske standarder baseret på NoSQL Indhold Side 4-7 Introduktion til Ikke altid SQL Side 8-11 Big Data: Konsulentrollen redefineret Big data & Analytics eksperten Kim Gregers Petersen, fortæller om udfordringerne og mulighederne som Big data giver konsulenter og virksomheder Side At arbejde med NoSQL er lidt cowboy-agtigt Senior Develolper Thomas Brask Jørgensen har næsten 15 års erfaring med NoSQL, og deler her ud af sine gode råd til konsulenter og virksomheder 22 Martin Fowler om fremtidens polyvalente databasedesign Side Norske standarder baseret på NoSQL Gode råd og erfaringer fra software Arkitekt konsulent Vidar Ingebretsen, Standard Norge, om at skifte fra traditionelle SQL-database til NoSQL Side Fremtidens polyvalente databasedesign NoSQL guruen Martin Fowler stiller skarpt på NoSQL Side 24 Nyheder og efterspurgte konsulenter Side 25 Min største udfordring Fanget i politisk rævekage Side Konsulentstarter De er begyndt på nye opgaver Side 24 Næste forumaften Big Data og NoSQL 8 Big Data: Konsulentrollen redefineret

3 8 KonsulentNyt BIG DATA: KONSULENTROLLEN

4 KonsulentNyt REDEFINERET BIG DATA ER KOMMET PÅ ALLES LÆBER SOM EN RÆKKE TEKNOLOGIER, DER KAN FORAN- DRE BRUGEN AF DATA VERDEN OVER OG I NÆSTEN ALLE TYPER AF VIRKSOMHEDER. UDFOR- DRINGER KALDER NOGEN DET. MULIGHEDER KALDER DANSK EKSPERT DET, OG PEGER PÅ IT- KONSULENTEN SOM NØGLEFI- GUREN I ET BIG DATA-MILJØ. Interview med Kim Gregers Petersen, Big data & Analytics - IBM, ATEA. For nylig var der et jobopslag i SKAT. I jobopslaget stod der, at man søgte en underdirektør til at stå i spidsen for en helt ny afdeling for Business Intelligence og Analyse. Den nye afdeling skulle bl.a. bidrage til en generel effektivisering af SKAT samt videreudvikle datamodeller, hvor anvendelsen af Big Data vil være en naturlig del af aktiviteterne, som det hed. Jeg læste jobopslaget som et tegn på, at ikke bare private virksomheder, men også det offentlige er begyndt at arbejde seriøst med Big Data, siger Kim Gregers Petersen, Big Data & Analytics-ekspert hos Atea. Som rådgiver på Big Data-løsninger kan han mærke interessen stige nærmest dag for dag, fordi virksomheder og organisationer som SKAT hele tiden øjner nye muligheder for at analysere på deres voksende bunker af data. Det er et område i meget eksplosiv vækst, og det gælder om at stige på toget lige nu, siger Kim Gregers Petersen med henvisning til IT-konsulententens rolle i det nye Big Data-økosystem. Indledningsvis og som afsæt for en diskussion af Big Data opsummerer Kim Gregers Petersen udviklingen på området gennem de sidste 10 år med fi re fakta: Faktum 1. Verdens datamængder er steget i et tempo, som langt overgår, hvad vi er i stand til at forestille os. Faktum 2. Det er ikke kun et spørgsmål om volumen, når vi henviser til verdens stigende datamængder som en udfordring. Det handler også om, at data kommer fra nye kilder såsom video, foto, audio, navigationssystemer og instant messaging. Faktum 3. De nye typer af data er oftest ustrukturerede og kræver derfor helt andre teknologier til håndtering, end vi har været vant til. Faktum 4. Disse nye teknologier er stadig så nye, at det har efterladt IT-konsulenten midt i en brydningstid. For på den ene side ved han, at det er rækken af disse nye teknologer, der kommer til at forme hans professionelle fremtid. Men på den anden side ved han også godt, at han ikke ved nok om teknologierne, fordi mange af dem er så nye, at det praktisk taget har været umuligt at følge med og dygtiggøre sig inden for et område. Lidt groft skitseret er det virkeligheden, som den ser ud lige nu for rigtig mange konsulenter, siger Kim Gregers Petersen. Spørgsmålet er selvfølgelig: Hvad skal man stille op?, tilføjer han. VOLDSOMT INTERESSANT FOR FORRETNINGEN Svaret på det spørgsmål vender vi tilbage til. Først forklarer Kim Gregers Petersen, hvad han defi nerer som Big Data. Hvis vi tager et tænkt eksempel, så har en virksomhed data svarende til 100%. Hvis man spørger langt de fl este virksomheder, hvor mange af disse data, de bruger i deres daglige forretning, vil de svare 15-20%. De resterende 80-85% af data bruger de af forskellige årsager ikke til noget. De opbevarer dem bare, fordi de skal, eller fordi de ikke ved, hvordan de skal bruge dem. Den store forkromede pointe med Big Data er at gøre så mange af de 80-85% inaktive data aktive, så de kan bidrage til forretningen, siger Kim Gregers Petersen og kommer med et eksempel: Lad os tage en virksomhed, der sælger computere. I salgsafdelingen har de i dag godt styr på, hvilke computere de sælger til hvilke kundetyper, hvad de tjener på de forskellige computere, hvordan prisudviklingen inden for de forskellige produktkategorier har været osv. I marketingafdelingen har de godt styr på kontakten til nye og eksisterende kunder med tilbud om kampagner, seminarer osv. Og i kundeservice har de

5 10 KonsulentNyt godt styr på at hjælpe sure kunder, der ringer ind og brokker sig over et bestemt produkt. Pointen er, at data fra de forskellige afdelinger aldrig mødes. Det kunne jo være, at det var interessant for marketing og salg at vide, at kundeservice havde håndteret 78 klager over den samme computer inden for en uge. Den information går tabt i dag, fordi man ikke har systemerne til at samordne de data. BIG DATA SKRIGER PÅ ARBEJDSKRAFT Tilbage til konsulentens forandrede rolle i et Big Data-miljø. Hvis man skal se positivt på den eksplosive udvikling, så er det først og fremmest virksomhederne, der har grund til bekymring over de mange nye muligheder og teknologier, fordi de ikke har folk ansat med de rigtige kompetencer. Set med konsulenternes øjne er Big Data lig med en spændende verden, der bare venter på at blive indtaget. Området skriger på arbejdskraft, siger Kim Gregers Petersen. Hvis jeg var 20 år, ville jeg skynde mig at løbe i den retning. I mange år har det ikke rigtigt været populært at være programmør. Bl.a. fordi fx ERP-løsninger og Exchange-løsninger har fået et elegant administrationslag, som gør det relativt nemt for almindelige IT-folk at håndtere. Det blev med andre ord lidt kedeligt bare at være programmør. Men med alle de nye Big Data-teknologier hvoraf de fl este kommer fra open sourcemiljøet er det pludselig blevet sejt at være programmør igen. Vi ser ikke de superlækre grænsefl ader i de nye produkter, som man kender det fra modne teknologier. Big Data er lidt mere hardcore. Som Kim Gregers Petersen fortæller, kan det endnu ikke lade sig gøre at gå den formelle vej, hvis man gerne vil uddanne sig inden for Big Data-feltet. Der udbydes simpelthen ikke undervisning på landets uddannelsesinstitutioner. Det er faktisk den største showstopper for udbredelsen af Big Data lige nu, siger Kim Gregers Petersen. Men det hænger formentlig sammen med, at teknologierne er så nye, at uddannelsessystemet ikke har været i stand til at følge med. BIG DATA-MILJØET Med en generisk model over et Big Datamiljø foran sig gennemgår Kim Gregers Petersen dataenes lange vandring, fra de første gang banker på virksomhedens dør som eksempelvis Twitter-, video- eller teledata, til de ultimativt dukker op som eksempelvis BI-rapporter i den anden ende. Undervejs i gennemgangen dukker navnet Hadoop op. Hadoop er ifølge Wikipedias defi nition et open-source software framework til storage og large-scale processering af data i store clusters, som kører på commodity hardware. Kim Gregers Petersen beskriver Hadoop som en helt central komponent i mange af de største Big Data-miljøer i verden. Det fantastiske ved Hadoop er, at det fungerer som et uendeligt antal af spande, man kan hælde både strukturerede og ustrukturerede data ned i. Nogle data vil man gerne analysere på med det samme. Andre data vil man måske gerne analysere på om tre år, når det giver bedre mening. Begge disse krav og mange fl ere er Hadoop skabt til at kunne imødegå, siger Kim Gregers Petersen. Hvis man er konsulent og skal vælge, i hvilken retning man ønsker at bevæge sig, kan jeg kun anbefale, at man kigger nærmere på Hadoop og den række af teknologier, der ligger i forlængelse af Hadoop. Det baserer jeg bl.a. på, at vi aldrig før har set så store kommercielle virksomheder have så stor en økonomisk interesse i et open source-miljø. Hadoop udgør eksempelvis

6 KonsulentNyt Konsulentens 5 sikre teknologivalg 5 Big Data-teknologier og værktøjer, du ifølge Kim Gregers Petersen roligt kan satse på som konsulent. 1. Hadoop. Udgør kernen i mange Big Data-økosystemer 2. Java/Python/R. De tre programmeringssprog, som giver mening i Big Data-miljøer. Om det skal være det ene eller andet afhænger af opgaven 3. Pig/Pig Latin. Det værktøj, du typisk vil bruge til opgaver som eksempelvis ETL-processer, research af rå data og iterativ processering af data 4. Hive. Kan betragtes som Hadoop-systemets datawarehouse. Data i Hive tilgås med HiveSQL med SQL-lignende queries 5. En NoSQL-database efter eget valg/opgave. Eksempelvis Hbase, Cassandra eller MongoDB virker andre steder, hvor man har stået med lignende problemstillinger. Det er deri, sparringen skal bestå rygraden i IT-systemerne hos Yahoo, Twitter, Netfl ix og Facebook, og de vil gøre alt for, at Hadoop bliver ved med at blive bedre og bedre. Han kan næsten ikke få casen over sine læber, fordi den er så gennemtærsket i medierne, men Kim Gregers Petersen nævner i en bisætning Vestas store Hadoopinstallation, og hvordan de er i stand til at lave næsten realtidssimuleringer for placeringen af nye vindmøller, når han skal demonstrere potentialet i Big Data og subsidiært Hadoop. I et andet og mindre kendt eksempel har KTH Stockholms svar på DTU benyttet sig af IBMs streamingteknologi STREAMS til trafi kovervågning i Stockholm. En række forskellige datakilder såsom bilernes GPSsignaler, alarmmeldinger fra trafi kstyrelsen, sensorer på vejene og vejrdata hjælper med at dirigere trafi kken, så den glider så let som muligt. Logikken er vel, at uanset branche vil enhver virksomhed af en vis størrelse kunne få gavn af Big Data? Og så må du endelig ikke glemme de fornuftige Big Data-indpakninger, de kommercielle leverandører leverer. Især IBM har som markedets største Big Data-leverandør en meget omfattende portefølje af Big Data-produkter, hvor man bl.a. er lykkedes med at bundle en stor del af Big Data-teknologien med meget brugervenlige front-end produkter. Præcis. Men det kræver, at man kan tænke kreativt, og at man kender teknologierne. Det er der, manglen på konsulenter kommer ind i billedet. Vi har simpelthen ikke nok konsulenter, der ved nok om disse teknologier, afslutter Kim Gregers Petersen.

7 Invitation til forumaften i Hvidovre TIRSDAG den 27. maj kl Stamholmen Hvidovre Big Data og nye konsulentfærdigheder Ved Kim Gregers Petersen og Claus Samuelsen De nye Big Data miljøer tager udgangspunkt i nye teknologier og værkstøjer, og manglen på disse nye kompetencetyper skriger til himlen Big Data & Analytics - ATEA, er ansvarlig for Big Data området hos Atea. Med 30 års baggrund i IT-branchen indenfor både hardwareog softwareløsninger og en glødende interesse for IT-teknologi har han den optimale baggrund for at kunne rådgive om Big Data og formidle viden om emnet. Kim er uddannet ingeniør, er PRINCE2-certifi ceret projektleder, og har inden Atea bl.a. arbejdet hos Hewlett-Packard, Dell, Parametric Technology og Silicon Graphics. I sit nuværende job beskæftiger Kim sig primært med Big Data løsninger fra IBM. Big Data er efterhånden kommet på alles læber som en række teknologier, der kan forandre brugen af data verden over og i næsten alle typer af virksomheder, store som små. De store internetbaserede virksomheder som Google, Yahoo, NetFlix, LinkedIn, FaceBook og ebay er gået forrest og har i dag størstedelen af deres IT-infrastuktur baseret på Big Data teknologi, men nu er også almindelige virksomheder indenfor produktion, distribution, detailhandel, salg og marketing gået i gang med at sætte Big Data i produktion. Big Data er i eksplosiv vækst, og meget tyder på, at Danmark nu også bliver ramt af Big Data. Teknologien og værkstøjer er her allerede, men det hjælper ikke meget uden dygtige data scientists, programmører og IT-konsulenter til at implementere løsningerne. Dette seminar henvender sig til til de konsulenter, der er nysgerrige efter at høre mere om de nye teknologier, måske fordi de ser sig selv som fremtidige Big Data konsulenter, enten på forretningssiden eller på den tekniske front. Programmet ser således ud: Kl. 17:00 17:30 Introduktion til Big Data v. Kim Gregers Kl. 17:30 17:45 IBMs Hadoop økosystem v. Kim Gregers Kl. 17:45 18:30 Programmeringssprog i Hadoop: Java, Pig, Hive, Jaql, Spark v. Claus Samuelsen Kl. 18:30 19:00 Databaser i Hadoop miljøet v. Claus Samuelsen Claus Samuelsen, Senior IT Specialist, Big Data Europe - IBM, er absolut top notch indenfor Big Data verdenen i Europa. Claus har en del Big Data specialer, men skal noget fremhæves, er det NoSQLdatabaser, streaming [data] teknologier, semantisk tekstanalyse og spatiale data. Særlige markedssegmenter, hvor Claus har specialistviden, er Energy & Utilities samt telco-virksomheder. Claus har arbejdet de sidste 15 år i IBM. Kl. 19:00 19:15 Spisning Kl. 19:15 19:30 Tekstanalyse v. Claus Samuelsen Kl. 19:30 20:00 Afrunding og diskussion Da vi bevæger os vidt omkring indenfor Big Data genren, har arrangementet karakter af præsentation og diskussion. Arrangementet er gratis, og vi byder som sædvanlig på et let måltid mad. TILMELDING Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig på

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på News Nr.4 ære læser KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på døren, er jeg stolt af endnu engang at kunne præsentere et nyt nummer af vores kundemagasin Innofactor News. I de forgangne måneder

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

KonsulentNyt. Konsulenter bør lære af anarkistiske medarbejdere. skaber nye konsulentjobs. Preben Mejer, Innovation Lab

KonsulentNyt. Konsulenter bør lære af anarkistiske medarbejdere. skaber nye konsulentjobs. Preben Mejer, Innovation Lab KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 28 / 22 Preben Mejer, Innovation Lab Konsulenter bør lære af anarkistiske medarbejdere Henrik Westergaard Hansen, Microsoft Har du vinket til din

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

Best. Practice. IT-ledelse for de indviede. Når projektledelse bliver en livsstil. Analyse ramte plet. Gratis seminarer. Rasmus Holm, senior-konsulent

Best. Practice. IT-ledelse for de indviede. Når projektledelse bliver en livsstil. Analyse ramte plet. Gratis seminarer. Rasmus Holm, senior-konsulent Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. 3, 2013 Practice Rasmus Holm, senior-konsulent IT-ledelse for de indviede John Nielsen Når projektledelse bliver en livsstil RealMæglerne

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

KonsulentNyt KOMPLEKSITETS- LEDELSE ER ET GRUNDVILKÅR. Rasmus Holm, senior-konsulent Management er mere end et CV

KonsulentNyt KOMPLEKSITETS- LEDELSE ER ET GRUNDVILKÅR. Rasmus Holm, senior-konsulent Management er mere end et CV KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 35/2014 Rasmus Holm, senior-konsulent Management er mere end et CV John Nielsen Når projektledelse bliver en livsstil Min største udfordring Fra

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering For Erhvervsstyrelsen 2014 0 Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder

Læs mere

KONSULENT. Charlotte. Invitation til. Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen

KONSULENT. Charlotte. Invitation til. Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.16 / 2008 KONSULENT (u)nødvendigt Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen Invitation til Forumaften Denne gang med opdateringer og tekniske

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

KonsulentNy t. Microsoft Oracle IBM Gartner IDC ITB & Preben Mejer. ifølge MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 38 / 2014

KonsulentNy t. Microsoft Oracle IBM Gartner IDC ITB & Preben Mejer. ifølge MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 38 / 2014 KonsulentNy t MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 38 / 2014 2015 ifølge Microsoft Oracle IBM Gartner IDC ITB & Preben Mejer Indhold Side 4-5 Microsoft Cloud og mobilitet dominerer Microsofts 2015-agenda.

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013. Scrum-tema

KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013. Scrum-tema KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013 Scrum-tema 14 Måske Danmarks bedste Indhold Side 4-9 Scrum-novicer kan begynde her Problemer med release: nul En Scrum-veteran fra Saxo

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Springet. Elleve fortællinger om at blive freelancekonsulent

Springet. Elleve fortællinger om at blive freelancekonsulent Springet Elleve fortællinger om at blive freelancekonsulent Folder den sig ud? Selv om spørgsmålet ikke siges højt, overdøver det fuldstændig larmen fra motorerne, når du sidder der ved døren i 4.000 meters

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

momentum 09:07 Tal med mennesker ikke maskiner Strategi: It-analfabetisme kan koste dyrt Preben Meyer om Unifi ed Communications:

momentum 09:07 Tal med mennesker ikke maskiner Strategi: It-analfabetisme kan koste dyrt Preben Meyer om Unifi ed Communications: M I C R O S O F T DA N MARK SEPTEMBER/07 09:07 momentum Strategi: It-analfabetisme kan koste dyrt Preben Meyer om Unifi ed Communications: Tal med mennesker ikke maskiner Nyt Columbus IT Magasin Columbus

Læs mere

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4 ANNONCETILLÆG FEBRUAR/MARTS 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED DJØF, DELOITTE, OLIE GAS DANMARK & EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE

Læs mere