Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende energi gennem en tillægsaftale i forhold til indkøb af bæredygtig energi 1. Tillægsaftalen danner samtidig grundlag for, at Aarhus kan blive den første WindMade-Kommune i verden. 1. Resume Målet om at Aarhus Kommune skal være CO2 neutral i 2030 skal opnås af 2 veje. Den ene er at nedbringe energiforbruget og den anden er at sørge for at det energiforbrug, der er nødvendigt, produceres uden anvendelse af fossile brændstoffer. Byrådet besluttede i 2010 at fravælge indkøb af grøn strøm 2 til fordel for almindelig strøm. Begrundelsen for fravælget var, at der ikke var tale om rigtige bæredygtige-energi produkter, dvs. produkter der førte til en reel addionalitet if. til udbygning af vedvarende energi (=reel udbygning med nye vindmøller). Siden Byrådets beslutning om indkøb af almindelig strøm i 2010 har udbuddet af strøm-produkter med bæredygtig profil ændret sig væsentligt. Der er nu produkter på markedet, såkaldte RECS-certifikater (RECS = Renewable Energy Certificate System), som sikrer en reel additionalitet. Dvs. strømprodukter som sikrer en udvidelse af kapaciteten af vedvarende energiproduktion fra vindmøller og ikke blot oprindelsesgarantier for den købte strøm. Der er således tale om produkter, hvor anvendelsen af et beløb svarende til nettoindtægten benyttes til investering i nye vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Denne investering kontrolleres af en uafhængig, statsautoriseret revisor. Aarhus Kommune Indkøb og Udbud Borgmesterens Afdeling Valdemarsgade 18, B 8000 Aarhus C Sagsnummer Sagsbehandler : Anette Juhl Winther Telefon Direkte telefon E-post E-post direkte Lixtal: 38 Hvis mindst 25% af den indkøbte bæredygtige strøm kommer fra vindenergi (RECS-certifikater på vindstrøm) kan Aarhus Kommune 1 Når der står bæredygtig energi referes til de nye versioner af strømprodukter som indeholder reel additionalitet, og dermed bidrager til at fremskynde omstillingen til vedvarende energikilder. 2 Når der står grøn strøm referes til de tidligere versioner af strømprodukter som ikke indeholdt reel additionaltet.

2 blive den første Windmade Kommune i verden. Det vil give mulighed for national og international branding af Aarhus. WindMade er en non-profit-organisation med det formål at udbrede brugen af vedvarende energi. WindMade er internationalt anerkendt som et initiativ, der kan gøre en konkret forskel i at skabe et samfund, der er båret af en mere bæredygtig energiforsyning. WindMade er således udpeget som én blandt verdens 50 mest banebrydende og innovative grønne tiltag. Via WindMade-mærkningsordningen synliggøres virksomheders/kommuners investering i vedvarende energi. Den forventede maksimale pris for indkøb af 25% bæredygtig energi vil være 1,375 mio. DKK., svarende til at elprisen pr. kwh stiger med 1%. Den ekstra omkostning pålægges elprisen pr. kwh, og omkostningen vil således skulle afholdes inden for de enkelte magistratsafdelinger fordelt ud på deres respektive forvaltninger, afdelinger m.m. efter sædvanlige fordelingsnøgle Den ekstra omkostning kan udlignes ved at spare 1% af elforbruget. 2. Beslutningspunkter At 1) At minimum 25% af Aarhus Kommunes strøm for perioden 2013 til og med 2015 udbydes og indkøbes som bæredygtig energi via såkaldte RECS-certifikater med reel additionalitet. At 2) Aarhus Kommune bliver den første WindMade kommune i verden qua indkøb af RECS-certifikater med reel additionalitet. At 3) Den ekstra omkostning pålægges elprisen pr. kwh, og omkostningen vil således skulle afholdes inden for de enkelte magistratsafdelinger fordelt ud på deres respektive forvaltninger, afdelinger m.m. efter sædvanlige fordelingsnøgler 3. Baggrund Den 12. september 2001 besluttede byrådet, at Aarhus Kommune i størst muligt omfang skal købe de tidligere versioner af grøn strøm. Efterfølgende vedtog Folketinget ny lovgivning på elektricitetsområdet, som indebar en fuldstændig liberalisering af elmarkedet fra og med I 2004 tiltrådte Magistraten derfor, at ovennævnte byrådsbeslutning blev udmøntet inden for en beregnet økonomisk ramme for, hvor meget dyrere grøn strøm måtte være i forhold til alminde- Side 2 af 6

3 lig strøm. Den maksimale merpris for grøn strøm blev fastsat til kr. pr. år. I 2008 besluttede Magistraten, at udmøntningen af byrådsbeslutningen skulle ændres således, at elektricitet fremover indkøbes som grøn strøm, i det omfang at merprisen i forhold til almindelig strøm ikke overstiger 1 øre pr. kwh. Det efterfølgende udbud af elektricitet resulterede i, at der blev indkøbt 100 % grøn strøm for årene I december 2008 vedtog Byrådet en erklæring fra Teknisk Udvalg vedrørende forslag til Miljøhandlingsplan I udvalgserklæringen konkluderes det bl.a., at det i forbindelse med indgåelse af en ny indkøbsaftale på strøm skal sikres, at kapaciteten af vedvarende energi reelt udvides, kaldet reel additionalitet. Dette indebærer, at Aarhus Kommune ikke som hidtil blot kan indkøbe grøn strøm i form af oprindelsesgarantier fra vedvarende energiproduktion. Indkøb af oprindelsesgarantier øger således ikke p.t. produktionen af vedvarende energi. I oktober 2010 besluttede Byrådet, at Aarhus Kommune fra 2013 og frem indkøber al sin elektricitet som almindelig strøm. Det blev på det tidspunkt vurderet, at det ikke var muligt at indkøbe et strøm-produkt som med sikkerhed vil føre til en reel udbygning af kapaciteten af vedvarende energi, dvs. intet produkt med reel additionalitet (=bæredygtig energi). Samtidig besluttede Byrådet at fastholde muligheden for tilkøb af grøn strøm i form af indkøb af oprindelsesgarantier fra vedvarende energiproduktion på et senere tidspunkt. Hertil skal siges, at beslutningen blev taget ud fra den viden der var på det tidspunkt. I dag er der således flere muligheder og produkter med reel additionalitet. Nærværende indstilling går på indkøb af et bæredygtigt strøm produkt med reel additionalitet. Der er p.t. ikke afsat ekstra midler til køb af bæredygtig energi, da byrådets tidligere tilsagn her til blev sparet væk i forbindelse med de sidste budgetforlig. Der skal derfor budgeteres med meromkostningen i de enkelte magistratsafdelinger, forvaltninger m.m. svarende til max. 1,625 øre/kwh ganget med deres el-forbrug Den ekstra omkostning kan dog udlignes ved at spare 1% af elforbruget. Side 3 af 6

4 4. Den forventede effekt Vindenergi er et stort fokusområde i Aarhus Kommune. I Klimaplanen for Aarhus Kommune er forventningen at 60% af Aarhus elforbrug er dækket af vindenergi i Indkøb af RECS-certifikater med reel additionalitet bidrager derfor til at opfylde målsætningen i Klimaplanen og bidrager generelt til at øge mængden af vedvarende energi samt reducere CO 2 udledningen. Udover at bidrage til opfyldelse af mål vil der ligeledes være en øget profilering af Aarhus Kommune ved at blive den første WindMade kommune ikke blot i Danmark men i verden. Hermed sender Aarhus Kommune et tydeligt signal til omverdenen om den omfattende klimaindsats og den grønne omstilling, der pågår i kommunen. Dvs. Aarhus Kommune vil opnå en stor branding effekt. Da der som nævnt er meget fokus også internationalt på WindMade forbrugermærket, vil der således være tale om branding ikke blot nationalt men også internationalt. Aarhus Kommune har fokus på markedspotentiale og eksportmuligheder. Derfor er denne form for branding meget værdifuld og er med til at sætte Aarhus på landkortet internationalt som en kommune, der har clean-tech og grøn omstilling allerhøjest på dagsordenen. For den enkelt borger/bruger vil indsatsen ikke direkte medføre forandringer. Aarhus Kommunes beslutning om at købe et bæredygtigt strøm produkt vil dog være et klart signal til virksomheder og borgere om at de kan gøre det samme, hvilket dermed vil øge presset på at der etableres flere vindmøller. 5. De planlagte ydelser Rammerne for kommunens indkøb af strøm ændres således, at 25 % af strømmen fra 2013 til og med 2015 indkøbes som bæredygtig energi i form af vindmølleproduktion med reel additionalitet. Den forventede maksimale pris for indkøb 25% af dette vil være 1,375 mio. DKK. svarende til at elprisen stiger med 1%. Indkøb af hhv. strøm og RECS-certifikater med additionalitet er uafhængige af hinanden. Udbuddet fra 2013 til og med 2015 går således på selve RECS-certifikaterne med reel additionalitet. Ved udgangen af 2015 udløber den nuværende rammeaftale vedr. levering af strøm, hvilket vil sige at fra 2016 og frem skal både indkøb af strøm og RECS-certifikater i udbud. Side 4 af 6

5 6. Organisering af indsatsen Udbud af kommunens indkøb af bæredygtig energi gennemføres af en arbejdsgruppe bestående af Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling. Arbejdsgruppen bistås af en ekstern elmægler. Det vil være naturligt at synliggøre Aarhus Kommunes tiltag med bæredygtig energi til både borgerne, politikere samt via nationale og internationale kanaler. Klimasekretariatet tage ansvar for dette samt bistå Borgmesteren og Rådmanden med at udbrede kendskabet til beslutningen. 7. Konsekvenser for ressourcer Bæredygtig energi med reel additionalitet har en forventet maksimal merpris på 6,50 øre/kwh. Hvis 25 % af Aarhus Kommune forventede elforbrug på 70 GWh/år købes som bæredygtig energi, vil den totale merpris være 1,375 mio. DKK/år. Hvis de 1,375 mio. DKK fordeles ud på det samlede elforbrug, vil dette svare til en merpris på max. 1,625 øre/kwhfor alle forbrugte kwh. Den ekstra omkostning vil følge elforbruget og dermed blive en meromkostning for magistratsafdelinger, forvaltninger m.fl., der anvender strømmen forholdsmæssigt fordelt ud fra deres el-forbrug. Meromkostningen kan umiddelbart virke som et stort beløb, men vil kunne modsvares af en besparelse på 1 % af det kommunale elforbrug. Køb af bæredygtig energi giver en besparelse på ca tons CO 2 pr. år, og dermed en pris på 164 kr./tons CO 2. Det svarer desuden til CO 2 emissionen fra boligers forbrug af el og varme. Jacob Bundsgaard / Niels Højberg Bilag Bilag 1: Information om WindMade Side 5 af 6

6 Tidligere beslutninger Byrådsbeslutning vedr. indkøb af grøn strøm (vedtaget den 12. september 2001). Udmøntning af byrådsbeslutningen vedr. indkøb af grøn strøm (vedtaget af Magistraten den 2. august 2004). Ændring af ovennævnte beslutninger (vedtaget af Magistraten den 18. februar 2008) således, at elektricitet indkøbes som grøn strøm, i det omfang at merprisen i forhold til almindelig strøm ikke overstiger 1 øre pr. kwh. Erklæring fra Teknisk Udvalg (vedtaget af Byrådet den 3. december 2008) vedrørende forslag til Miljøhandlingsplan , herunder forslag til Klimaplan Ændring af byrådsbeslutning vedr. indkøb af bæredygtig energi (vedtaget oktober 2010). Side 6 af 6

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere