Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013"

Transkript

1 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad i undervisningen. Formålet har været at afprøve og undersøge om blinde og svagsynede børn og unge via dedikerede tablets (ikke pc), som fx ipad2, kan få en forbedret og en mere tilgængelig adgang til elektroniske bøger, netmedier m.v. som borgere i Danmark i almindelighed og specifikt i deres skole- og uddannelsesforløb. Oplægget var, at fire blinde og svagsynede elever skulle deltage i projektet, men undervejs i forløbet blev yderligere seks elever koblet på. Dels med baggrund i, at de selv i forvejen var begyndt at bruge ipad og dels fordi rygtet om projektet spredte sig, og flere ønskede at være en del af projektforløbet. Synscentralens IT-konsulenter og synskonsulenter har forestået projektets planlægning og gennemførelse, herunder sørget for undervisning i brug af ipads, afholdt evalueringsmøder og sikret dialogen med skoler og forældre om projektforløbet. Nærværende rapport beskriver forløb og resultater, og det er blevet klart, at den teknologi og tænkning, der ligger indbygget i de nye teknologier, vil give blinde og svagsynede børn og unge udvidede muligheder for at kunne deltage mere aktivt og ligeværdigt i undervisning og samfundsliv. Hvis du er interesseret i yderligere informationer om projektet og erfaringerne, er du velkommen til at kontakte konsulenterne, der har deltaget i forløbet: IT-konsulent, Anders Fynbo Mortensen, afm(at)vordingborg.dk Synskonsulent Bente Elisabeth Pedersen, scbep(at)vordingborg.dk It-konsulent, Jesper Kryger, scjk(at)vordingborg.dk Hans Nørgaard forstander

2 Resumé og regnskab Projektets formål og aktiviteter: Vi kan med projektet endnu ikke konkludere, at der med tablets (i dette tilfælde ipad), er kommet en forbedret og mere tilgængelig adgang til elektroniske bøger. Men det er på vej og med det dokumenterede åbenlyse behov, som også dette projekt har vist, er udviklingen givet gået hurtigere. Når det drejer sig om adgang til netmedier, er vores forventninger blevet opfyldt. Det er projektdeltagernes erfaring, at det er enklere og hurtigere at tilgå netmedier med en tablet end med en traditionel pc: En tablet virker altid, og det endda lige med det samme. Projektbeskrivelse: Den i projektet valgte tablet, blev en ipad. Det var den tablet, der på det pågældende tidspunkt kunne imødekomme vore blinde og svagsynede elevers behov for skærmforstørrelse og skærmlæsning. Og netop det faktum, at tilgængeligheden var noget apparatet var født med, oplevedes som en stor fordel af deltagerne i projektet. Det var ikke et specielt produkt udviklet til blinde og/eller svagsynede nej det var det samme som kammeraterne havde, det var et helt almindeligt produkt lige ned fra hylden hos forhandleren. Det er ikke vores erfaring at en ipad, som vi udstyrede vores elever med, endnu helt kan erstatte alle traditionelle kommunikationshjælpemidler og samle dem i ét, men måske er det kun et spørgsmål om tid. Et enkelt hjælpemiddel, et punktnotatapparat er dog så specielt, at ipad en skal udstyres med et såkaldt Braille display før det kan blive en fuld erstatning. Ellers er der i ipad kalender, notat, lommeregner, talende ur, forstørrelse, GPS, rejseplan fra DSB mm. Der er et stort udbud af de såkaldte Apps til alle mulige formål, der også kan bruges af blinde og svagsynede elever ved brug af forstørrelse og/eller skærmlæsning. At en ipad altid virker, fungerer mere intuitivt end en pc, er lettere at betjene end en pc og tilmed starter lige med det samme, er helt klart en forbedring i forhold til de i sammenligning lidt langsommere og ikke altid velfungerende pc er, som mange blinde og svagsynede børn er vant til at arbejde med i skolerne.

3 Evaluering af ipad-projekt Vi indledte projektet med at orientere os i forhold til, hvilken model tablet-pc vi skulle interessere os for. Det blev hurtigt klart for os, at de eneste tablets, der på daværende tidspunkt var tilgængelige for synshandicappede, var modellerne fra Apple vi havde reelt ingen valgmuligheder. ipad-modellerne var de eneste modeller med forstørrelse og skærmlæser, hvilket er absolut nødvendigt for at blinde og svagsynede kan betjene tablet en. Imidlertid har udviklingen nu på det sidste gjort det muligt at vælge, idet Android-modellerne er blevet gjort tilgængelige med forstørrelse og skærmlæser. Og Microsofts modeller siges at være på vej. Udviklingen er med os: Det lader til, at udviklingen af hardware går mod det, der på engelsk kaldes Inclusive design til gavn og glæde for ikke mindst vores målgruppe, der så vil kunne bruge nøjagtigt det samme udstyr som deres normaltseende kammerater og dermed ikke behøver at sidde for sig selv med noget helt specielt og mærkeligt. Sommer 2012 startmøde Vi valgte ipad og startede projektet med et heldagsarrangement i august 2012 for fire blinde/svagsynede kernepersoner i projektet. Vi inviterede dog bredt og lokalt og kunne næsten fylde vores sal med elever, lærere, forældre og andre med interesse for ipad ens muligheder til et spændende arrangement med en oplægsholder fra KOMPAS. Han skulle sparke os godt i gang og vise os ipad ens mange anvendelsesmuligheder i undervisningssammenhæng og med særligt fokus på at vores kernepersoner kunne få en forbedret og en mere tilgængelig adgang til elektroniske bøger, netmedier m.v. i skole- og uddannelsesforløbet. Desuden blev det gennemgået specifikt for de fire kernepersoner, hvor og hvordan de kunne hente bøger på de portaler, der fremstiller og tilrettelægger for netop deres målgruppe. Efterår 2012 Konsulenterne fra Synscentralen er fra sommerferiens slutning og resten af efteråret 2012 jævnligt på besøg hos projektdeltagerne i skolen og i hjemmet for at hjælpe med at bruge de nye ipad s til skolearbejdet med tekster samt diverse andet. Konsulenterne deltager i diverse erfaringsudvekslinger, konferencer samt workshops hvor temaet er brug af ipad i skolen og blinde/svagsynede elevers brug af ipad. Vinter 2013 erfaringsudveksling: I januar 2013 har vi igen inviteret deltagerne fra august 2012 til en fælles dag, hvor der skulle deles erfaringer. På denne dag bliver det klart, hvor der undervejs havde været sejre og nederlag. Det var et problem, at der mangler apps til fx NOTA og Synscenter Refsnæs, hvor størsteparten af de særligt tilrettelagte tekster burde kunne hentes.

4 Det blev også klart, at skolens interesse for og dens brug af ipad endnu ikke rigtigt var kommet i gang, så vores elever sad nogle gange lidt alene med deres ipad, mens resten af klassens elever havde almindelig computer. I slutningen af forløbet var der langt større forståelse for og kendskab til ipad ens muligheder. Det var til gengæld helt tydeligt, at når det handler om sociale medier, har ipad en sin styrke. Case 1: svagsynet elev i 2.klasse Har deltaget i første fælles kursus sammen med sin mor. Efterfølgende har synskonsulenten været på besøg på skolen for at vejlede i at hente frilæsningsbøger på Biblus og frilæsning.dk samt installere VI Reader til at læse bøgerne i. VI Reader har skærmtilpasning/tekstombrydning, tekststørrelsen kan indstilles, lys, kontrast, baggrunds- og tekstfarve kan indstilles. Der er kommet bogmærkefunktion. Bøgerne fra Biblus er endnu ikke tilrettelagt med kapitelinddeling, men bliver det fremadrettet. Erfaringerne viser, at eleven endnu ikke selv er i stand til at hente bøgerne. En del af forklaringen kan være manglende motivation, fordi det er skolearbejde. Det vil sige, at brugen af ipad til læsning er afhængig af, at læreren henter bøgerne og giver læsningen for som lektie. Alle elevens lærebøger er hentet på Biblus og Materialebasen og ligger tilgængelige på ipad en i pdf-format. Der er installeret pdf-reader, så der kan skrives i lærebøgerne. Det bliver ikke brugt i stort omfang på nuværende tidspunkt, men vil være en mulighed længere henne i skoleforløbet. Eleven bruger ipad en til fritidsprægede aktiviteter som spil, gå på nettet og høre musik. Efter cirka ½ års brug blev skærmen ødelagt. Den blev repareret, og ipad en er igen i brug. Case 2. svagsynet elev i 8.klasse Har deltaget i alle kurser sammen med én lærer og én forælder. Herefter var der lagt op til, at eleven sammen med sin lærer og forældre skulle afprøve mulighederne. Ved første erfaringsopsamling var elevens tilbagemelding, at han synes det var for besværligt at bruge ipad en i skolen. Det var ikke så nemt at overskue, som på computeren (computer med Zoomtext). Han brugte ipad en til spil og til at gå på nettet med. Herefter tog synskonsulenten på vejledningsbesøg og gav én til én undervisning i brugen af ipad og hjalp med at hente relevante Apps, bøger og materialer.

5 Først her fandt eleven ud af, hvad ipad en kunne bruges til i læseskolesammenhæng. Selv om både lærer og forældre havde deltaget i de første kurser, var det ikke tilstrækkeligt til, at de kunne hjælpe eleven kom i gang med at bruge ipad. Eleven har skolebøger hentet fra Biblus og Materialebasen liggende på ipad en. Materialer fra Biblus ligger i rtf-format og kan med fordel læses i VI Reader (tidligere beskrevet ved elev i 2.klasse). Materialer fra Materialebasen ligger i pdf-format. Disse materialer kan der skrives i via pdf-læseren Foxit (der findes andre tilsvarende). Derudover har han App en Join me som giver adgang til, at eleven kan dele skærmbillede med smartboardet i klassen og dermed mulighed for at læse teksten fra smartboardet på sin ipad. Nu bruges ipad en dagligt til at læse tekster i både skolebøger og til skønlitteratur. Eleven har desuden en ipad-holder til aflastning ved læsning på ipad. Holderen sættes fast med en kraftig klemme, har en fleksibel arm og fastholder ipad en med et stykke velcro. Holderen kan bruges f.eks. ved læsning i sengen eller liggende på sofaen. Eleven finder dog ikke holderen særlig anvendelig. ipad en bruges også til at skrive tekster i skriveprogrammet Pages. Da det er besværligt at skrive længere tekster på skærmen, er der udlånt eksternt tastatur for at afprøve anvendeligheden på dette område også. Case 3: blind pige i 4. klasse Eleven får udleveret en ipad ved projektets start. Hun får undervisning i brug af den hjemme, hvor hendes forældre også er til stede. Forældrene ser hurtigt, at der er nogle muligheder i, at man både som blind og seende kan arbejde i de samme skærmbilleder og i et vist omfang på samme måde. De er meget interesseret i at lege med. Hun har fået meget gavn af sin ipad, især m.h.t. fritidsprægede aktiviteter som brug af Facebook, hente musik på nettet og skrive . Den sociale gevinst heraf må ikke undervurderes; men m.h.t. brug af ipad i forbindelse med arbejdet i skolen, er der ikke opnået væsentlige erfaringer. Hendes lærere og støttepersoner har på grund af udfordringer med hendes øvrige hjælpemidler, kun i meget begrænset omfang fundet resurser til at inddrage ipad i undervisningen. Hertil kommer, at det endnu ikke er muligt, at finde Apps, som fuldt ud lever op til, hvad der er brug for i forbindelse med at hente og håndtere undervisningsmaterialer specielt tilrettelagt for blinde. Simpel læsning fungerer, men funktioner som søgning, skrivning og redigering i en eksisterende tekst, er vanskeligt for en blind. Case 4: blind ung mand på en erhvervsuddannelse

6 Den unge mand der har påbegyndt uddannelsen som IT-supporter får ligeledes en ipad udleveret sammen med et punktdisplay. Punktdisplayet fungerer som eksternt tastatur, samtidig med at det giver mulighed for at læse informationerne i punktskrift. Han har brugt en del tid på at sætte sig ind i hvordan udstyret fungerer, men har ikke fundet, at det har givet ham betydelige fordele i forhold til de arbejdsmetoder, han hidtil har benyttet. Han fortæller, at han en væsentlig del af tiden har beskæftiget sig med nogle områder, som en ipad ikke kan bruges til. Til læsning, informationssøgning og skrivning af opgaver, er computeren, som han næsten hele tiden har ved hånden, enklere og hurtigere at bruge. Konklusion Projektet har overordnet set været en succes. Dog forstået sådan, at de ipad s, vi har udleveret til eleverne ikke har revolutioneret deres skolegang og gjort tilgangen til tekster og andet tekstmateriale meget enklere end før. Men alle har oplevet, at de med deres ipad kunne arbejde mere enkelt end tidligere. Mange arbejdsopgaver, der før var mere besværlige udført med en pc, blev med ipad nemmere og hurtigere at udføre. Det ville have været rigtigt godt, hvis de Apps, vi stadig venter på fra NOTA og fra Refsnæs, havde været parate og gjort teksthentning til en hurtig og enkel øvelse, men sådan er det endnu ikke men vi er blevet lovet, at det kommer. Vores elever og vi har så fundet nogle omveje, nogle gange lidt besværlige, men som fungerede. Det er i projektet vores erfaring, at der skal én- til- én undervisning af synskonsulent eller anden fagperson til for, at eleven lærer at bruge ipad en som læsemedie. Det er vores erfaring, at man i de videre overvejelser om at inddrage denne teknologi i forhold til blinde såvel i dagligdag som undervisning - bør satse på iphone, da den næsten giver de samme muligheder, men i en del tilfælde har et mere enkelt og overskueligt skærmbillede.

7 Udover at undervise eleven, er det nødvendigt at lærere og forældre undervises i at finde og hente bøger/materialer til eleven, og de skal være dedikerede til opgaven. Helt overordnet har ipad en den fordel, at man kan stole på den. Den tænder, når man trykker på knappen, og den virker! Sådan har erfaringerne ikke altid været med it på skolerne for eleverne, der samtidig har brug for de kompenserende programmer som standard på computeren for at kunne komme i gang. Forstørrelse og skærmlæser på ipad en er meget enkle at håndtere, hvilket også er en stor fordel i elevernes situation. På den måde kan man velbegrundet konkludere, at (citat fra ansøgningen til Erindringsmøntsmidlernes fond) - Blinde og svagsynede børn og unge via dedikerede tablets (ikke en pc) som fx ipad 2, kan få en forbedret og en mere tilgængelig adgang til elektroniske bøger, netmedier m.v. i deres skole- og uddannelsesforløb. Vores elever har med ipad ikke oplevet, at de nødvendige it-redskaber ikke virkede, hvilket før er sket med en pc. Vi var med projektet tidligt ude, hvilket bl.a. har vist sig ved, at nogle af de Apps, der uden tvivl fremover vil gøre brugen af tablets til en klar forbedring, endnu ikke er færdige. Det er imidlertid også klart, at hvis vi, og andre der var lidt tidligt ude, ikke havde henvendt os, og presset på med ønsket om at kunne bruge tablets til fx at hente tekster specielt tilrettelagt til blinde og svagsynede, så havde vi i dag ikke været så tæt på løsninger til blinde og svagsynede, som vi er i dag. Det er også tydeligt, at forståelsen for og viden om tablets og specielt ipad, er vokset blandt især vores samarbejdende lærere og forældre. På den baggrund er det allerede nu gjort meget lettere, at drage fordel af brugen af ipad i skolen.

De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark. Nyhedsbrev. November 2014

De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark. Nyhedsbrev. November 2014 De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark Nyhedsbrev November 2014 Side 1 November 2014 Nyhedsbrevet henvender sig til forældre, hvis børn er tilmeldt Synsregistret, samt unge Indledning Dette blad

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale

DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale Din kontakt med det offentlige starter på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 1. Synshandicap 6 Svagsynethed 6 Kompenserende hjælpemidler

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere