P /2011 Copyright 2011 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes 0086

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P15206-01 10/2011 Copyright 2011 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes 0086"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING

2 SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tlf.: eller Fax: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP UK Tlf.: Fax: Forsigtig: I henhold til amerikansk forbundslov må dette produkt kun sælges af læger eller på anmodning af en læge. Edge, SiteLink, SonoCalc, SonoHD2, SonoMB, SonoMBe, SonoSite og SonoSite-logoet er registrerede (i visse jurisdiktioner) eller ikke-registrerede varemærker tilhørende SonoSite, Inc. DICOM er det registrerede varemærke tilhørende National Electrical Manufacturers Association for publikationer vedrørende standarder for digital kommunikation af medicinsk information. Produktnavne, der ikke tilhører SonoSite, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disses respektive ejere. De(t) SonoSite-ultralydssystem(er), der refereres til i nærværende dokument, kan være dækket af et eller flere af følgende amerikanske patenter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D456509, D461895, D509900, D538432, D544962, D558351, D559390, D591423, D592750, D592760, D625014, D625015, og af følgende udenlandske genparter: AU727381, AU730822, CA , CA , CA , CN ZL , CN ZL , CN ZL , CN ZL , DE , DE , DE , DE , DE , DE , DE , FR , FR , FR , FR , FR , FR , GB , GB , GB , GB , GB , GB , IT , IT , IT , IT , KR528102, KR532359, NO326202, NO326814, NZ542968, RCD , SP , SP , SP Verserende patentansøgninger. P /2011 Copyright 2011 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes 0086 ii

3 Indholdsfortegnelse Indledning Betegnelser, symboler og udtryk...vii Kundekommentarer...vii Kapitel 1: Kom godt i gang Om systemet...1 Klargøring af systemet...1 Isætning og udtagning af batteri...1 Brug af vekselstrøm og opladning af batteriet...2 Tænding/slukning af systemet...3 Tilslutning af transducere...3 Indsættelse og fjernelse af USB-lagringsenheder...4 Systemets kontrolknapper...5 Skærmlayout...7 Generel interaktion...8 Berøringspude og markør...8 Kontrolknapper på skærmen...8 Bemærkning og tekst...9 Klargøring af transducere...10 Træningsvideoer...11 Påtænkt anvendelse...12 Kapitel 2: Systemopsætning Visning af opsætningssiderne...15 Gendannelse af standardindstillinger...15 Konfiguration af A & B-tast og fodkontakt...15 Administration...15 Sikkerhedsindstillinger...16 Brugeropsætning...16 Eksport eller import af brugerkonti...17 Eksport og rydning af Event log (Hændelseslog)...17 Log på som bruger Valg af en sikker adgangskode...18 Opsætning af kommentarer...18 Audio, Battery (Audio, batteri)...19 Konfiguration af Cardiac Calculations (Hjerteberegninger)...20 Tilslutningsmuligheder...20 Opsætning af dato og klokkeslæt...20 Konfiguration af Display Information (Skærmoplysninger)...21 Konfiguration af IMT Calculations (IMT-beregninger)...21 Konfiguration af Network Status (Netværksstatus)...21 Konfiguration af OB Calculations (OB-beregninger)...21 iii

4 Konfiguration af OB Custom Measurements (OB-specialmålinger)...22 Konfiguration af OB Custom Tables (OB-specialtabeller)...22 Presets (Forudindstillinger)...23 System Information (Systemoplysninger)...24 Konfiguration af USB-enheder...24 JPEG-formatets begrænsninger...25 Kapitel 3: Billedbehandling Billedbehandlingstyper D-billedbehandling...27 M-type-billedbehandling...28 CPD- og Color Dopplerbilledbehandling...29 PW- og CW-dopplerbilledbehandling...30 Indstilling af dybde og forstærkning...32 Frysning, gennemsyn af billeder og zoom...33 Visualiseringen af nålen...34 Om MBe...34 Nålens størrelse og vinkel...35 MBe-underkontroltaster...35 Yderligere anbefalinger...36 Billedbehandlingstyper og undersøgelser, der er tilgængelige via transducer...36 Kommentering af billeder...38 Patientoplysningsskema...40 Billeder og klip...41 Lagring af billeder og klip Gennemsyn af patientundersøgelser...43 Udskrivning, eksport og sletning af billeder og klip...44 EKG-monitorering...45 Kapitel 4: Målinger og beregninger Målinger...47 Arbejde med målemarkører D-målinger...48 M-type-målinger...49 Dopplermålinger...49 Generelle beregninger...51 Beregningsmenu...51 Sådan udføres og gemmes målinger i beregninger...51 Visning, gentagelse og sletning af gemte målinger i beregninger...52 EMED-beregninger...52 Procentreduktionsberegninger...53 Volumenberegninger...54 Volumenflowberegninger...55 iv

5 Undersøgelsesbaserede beregninger...57 Hjerteberegninger...57 Gynækologiberegninger (Gyn)...67 IMT-beregninger...67 OB-beregninger...70 Beregning af mindre organer...73 Transkranial doppler- og orbitalberegninger...74 Vaskulære beregninger...76 Patientrapport...77 Vaskulær- og hjertepatientrapporter...77 TCD-patientrapport...78 OB-patientrapport...78 EMED- og MSK-regneark...78 Kapitel 5: Målereferencer Målenøjagtighed...81 Kilder til målefejl...83 Målingspublikationer og terminologi...83 Referencer vedrørende hjerteundersøgelse...83 Obstetriske referencer...87 Gestationsaldertabeller...88 Vækstanalysetabeller...90 Forholdsberegninger...91 Generelle referencer...92 Kapitel 6: Fejlfinding og vedligeholdelse Fejlfinding...95 Licensering af software...96 Vedligeholdelse...97 Rengøring og desinficering...97 Rengøring og desinficering af ultralydssystemet...98 Rengøring og desinficering af transducere...98 Rengøring og desinficering af batteriet Rengøring af fodkontakten Rengøring og desinficering af EKG-kabler Kapitel 7: Sikkerhed Ergonomisk sikkerhed Placering af systemet Arbejdsstilling Hold pauser, bevæg dig rundt, og variér aktiviteterne Sikkerhedskrav vedrørende elektrisk udstyr Klassifikation af elektrisk sikkerhed Udstyrssikkerhed Sikkerhedsregler vedrørende batterier Klinisk sikkerhed v

6 Farlige materialer Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrostatisk udladning Separationsafstand Kompatible tilbehørsdele og perifere enheder Vejledning og fabrikantens erklæring Mærkningssymboler Specifikationer Mål Miljømæssige grænser Elektriske specifikationer Batterispecifikationer Standarder Standarder vedrørende elektrisk sikkerhed EMC-klassifikationsstandarder Akustiske standarder Standarder vedrørende biokompatibilitet Standarder for luftbåret udstyr DICOM-standard HIPAA-standard Kapitel 8: Akustisk udgangseffekt ALARA-princippet Anvendelse af ALARA-princippet Knapper med direkte indvirkning Knapper med indirekte indvirkning Modtagerknapper Akustiske artefakter Retningslinjer for reduktion af MI og TI Visning af udgangseffekt Nøjagtighed af visning af MI- og TI-udgangseffekt Faktorer, der bidrager til usikkerhed af visningen Relevant litteratur Stigning i transducerens overfladetemperatur Måling af akustisk udgangseffekt Intensitetsværdi in situ, reduceret og i vand Vævsmodeller og udstyr Tabeller over akustisk udgangseffekt Betegnelser brugt i tabeller over akustisk udgangseffekt Afvigelse og usikkerhedsfaktor ved akustisk måling Ordliste Ordforklaring Forkortelser Indeks vi

7 Indledning Brugervejledning til Edge ultralydssystem indeholder oplysninger om forberedelse og brug af Edge ultralydssystemet samt om rengøring og desinficering af systemet og transducerne. Den indeholder desuden referencer til beregninger, systemspecifikationer samt oplysninger om sikkerhed og akustisk udgangseffekt. Brugervejledningen er udformet med henblik på læsere, som har kendskab til ultralydsteknikker og som har modtaget uddannelse i sonografi og kliniske procedurer. Det forudsættes, at brugeren har modtaget en sådan uddannelse, inden systemet tages i brug. Se den relevante brugervejledning til SonoSite-tilbehør for at få oplysninger om tilbehør og eksterne enheder. Se brugervejledningen for at få specifikke oplysninger om eksterne enheder. Betegnelser, symboler og udtryk Brugervejledningen følger disse betegnelser: Betegnelsen ADVARSEL angiver forholdsregler, der skal tages for at forhindre personskade og død. Betegnelsen FORSIGTIG angiver forholdsregler, der skal tages for at forhindre skade på produkterne. Nummererede trin i procedurer skal udføres i rækkefølge. Det er ikke nødvendigt at udføre punkter i opstillinger med punkttegn i rækkefølge. Ettrinsprocedurer starter med. Symboler og udtryk på systemet og transduceren forklares i Kapitel 1, Kapitel 6, Kapitel 7 og Ordliste. Kundekommentarer Vi opfordrer dig til at stille spørgsmål og komme med kommentarer. SonoSite er interesseret i at høre din mening om systemet og brugervejledningen. Ring til SonoSite på tlf i USA. Uden for USA kontaktes den nærmeste SonoSite-repræsentant. Man kan også sende en til SonoSite på adressen SonoSites tekniske serviceafdeling kan kontaktes på følgende måde: SonoSites tekniske serviceafdeling Telefon (USA og Canada): Telefon (uden for USA og Canada): Eller ring til nærmeste forhandler. Fax: Websted: Europæisk service-center: +44-(0) Indledning vii

8 viii Kundekommentarer

9 Kapitel 1: Kom godt i gang Om systemet Edge ultralydssystemet er en bærbar, softwarestyret anordning, der anvender en helt igennem digital struktur. Systemet har flere konfigurationer og funktionsindstillinger, der anvendes til at tage og vise real-tidsultralydsbilleder med høj opløsning. Funktionerne på systemet afhænger af systemkonfiguration, transducer- og undersøgelsestype. Der kræves en licenskode for at kunne aktivere softwaren. Se Licensering af software på side 96. Ind imellem kræves muligvis en softwareopgradering. SonoSite leverer en USB-enhed, der indeholder softwaren. Den samme USB-enhed kan bruges til at opgradere flere systemer Figur 2 Stik på systemets bagside: (1) Indgangskonnektor til jævnstrøm, (2) Batteri, (3) I/O-konnektor og (4) ECG-konnektor Grundlæggende betjening 1 Tilslut en transducer. 2 Tænd systemet. (Se placeringen af afbryderen i Systemets kontrolknapper på side 5). 3 Tryk på tasten PATIENT, og udfyld patientoplysningsskemaet. 4 Tryk på en tast for billedbehandlingstype: 2D, MMODE (M-type), COLOR (Farve) eller DOPPLER. Kom godt i gang 3 4 Klargøring af systemet Isætning og udtagning af batteri 1 2 Figur 1 Systemets forsidefunktioner: (1) Kontrolpanel, (2) Vekselstrømsindikator, (3) Display, (4) USB-porte, (5) Håndtag 5 ADVARSEL: ADVARSEL: For at undgå skade på operatøren og ultralydssystemet skal det kontrolleres, om batteriet lækker, inden det sættes i. For at undgå tab af data og lukke systemet sikkert ned skal der altid være et batteri i systemet. Se også Sikkerhedsregler vedrørende batterier på side 107. Kapitel 1: Kom godt i gang 1

10 Sådan isættes batteriet: 1 Kobl strømforsyningen fra ultralydssystemet. 2 Fjern systemet fra minidockingstationen (hvis den findes), og vend det på hovedet. 3 Placér batteriet i batterirummet, let vinklet. Se Figur 3. 4 Skub batteriet frem, indtil det låser på plads. 5 Skub de to låsebeslag udad for at fastgøre batteriet. 3 Træk de to låsebeslag op. 4 Skub batteriet tilbage. 5 Løft batteriet ud af batterirummet. Brug af vekselstrøm og opladning af batteriet Batteriet oplades, når systemet er tilsluttet vekselstrømsnettet. Et fuldt afladet batteri oplades på mindre end fem timer. Systemet kan køre på vekselstrøm og oplade batteriet, hvis systemet er tilsluttet direkte til vekselstrøm, til en minidockingstation eller til et dockingsystem. Systemet kan køre på batteristrøm i op til to timer afhængigt af billedbehandlingstypen og skærmens lysstyrke. Når systemet kører på batteristrøm, vil det måske ikke genstarte, hvis batteriniveauet er lavt. Slut systemet til vekselstrømsnet for at fortsætte. ADVARSEL: Udstyret skal tilsluttes et midter-gevindskåret, enkeltfasestrømkredsløb, når brugere i USA tilslutter udstyret til et 240V strømsystem. Forsigtig: Kontroller, at hospitalets netspænding svarer til systemets specifikationer. Se Elektriske specifikationer på side 125. Figur 3 Isætning af batteri Sådan udtages batteriet 1 Kobl strømforsyningen fra ultralydssystemet. 2 Fjern systemet fra minidockingstationen (hvis den findes), og vend det på hovedet. Sådan betjenes systemet, når det anvender vekselstrøm 1 Slut jævnstrømskablet fra strømforsyningen til systemets stik. Se Figur 2 på side 1. Skub kablet ind med fast hånd for at sikre, at det sidder rigtigt fast. 2 Slut vekselstrømsledningen til strømforsyningen og en hospitalsgodkendt stikkontakt. 2 Klargøring af systemet

11 Tænding/slukning af systemet Forsigtig: Systemet må ikke anvendes, hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen. Noter fejlkoden, og sluk for systemet. Ring til SonoSite eller nærmeste forhandler. 4 Sæt transducerstikket i systemets stikdåse. 5 Drej udløseren mod uret. 6 Tryk udløseren ned, så transducerstikket fastgøres til systemet. Sådan tændes/slukkes systemet Tryk på afbryderen. (Se Systemets kontrolknapper på side 5). Sådan genaktiveres systemet Systemet skifter til dvaletilstand for at spare strøm, når skærmen er lukket ned, eller hvis systemet ikke anvendes i et forudstillet tidsrum. Se oplysninger om indstilling af tiden til dvaletilstand i Audio, Battery (Audio, batteri) på side 19. Tryk på en tast, berør berøringspuden, eller åbn skærmen. Kom godt i gang Tilslutning af transducere ADVARSEL: For at undgå patientskade må stikket ikke anbringes på patienten. Betjen ultralydssystemet i et dockingsystem eller på et fladt, hårdt underlag, hvor der er god luftcirkulation omkring stikket. Forsigtig: For at undgå beskadigelse af transducerstikket må der ikke komme snavs i stikket. Sådan tilsluttes en transducer 1 Fjern systemet fra minidockingstationen (hvis den findes), og vend det på hovedet. 2 Træk transducerudløseren op, og drej den med uret. 3 Ret transducerstikket ind efter stikdåsen bag på systemet. Figur 4 Tilslut transduceren Sådan aftages en transducer 1 Træk transducerudløseren op, og drej den med uret. 2 Træk forsigtigt transducerstikket ud af systemet. Kapitel 1: Kom godt i gang 3

12 Indsættelse og fjernelse af USB-lagringsenheder Der kan benyttes en USB-lagringsenhed til at importere og eksportere diverse logfiler og opsætningskonfigurationer og til at arkivere billeder og klip. Forsigtig: Hvis USB-ikonet for det interne lager ikke vises i systemstatusområdet på skærmen, kan USB-lagringsenheden være defekt eller adgangskodebeskyttet. Sluk systemet, og udskift enheden. Billeder og klip gemmes på et internt lager og ordnes i en sortérbar patientliste. Billeder og klip kan arkiveres fra ultralydssystemet til en pc ved hjælp af en USB-lagringsenhed eller en Ethernet-forbindelse. Selvom billederne og klippene ikke kan ses fra en USB-lagringsenhed på ultralydssystemet, kan du frakoble enheden og få dem vist på din pc. Der er to USB-porte i systemet og én i minidockingstationen. Hvis der ønskes flere USB-porte, kan der tilsluttes en USB-hub i en af USB-portene. Bemærk: Systemet understøtter ikke adgangskodebeskyttede USB-lagringsenheder. Sørg for, at den USB-lagringsenhed, som bruges, ikke har aktiveret adgangskodebeskyttelse. Se også Fejlfinding på side 95. Sådan tilsluttes en USB-lagringsenhed Indsæt USB-lagringsenheden i en vilkårlig USB-port i systemet eller i minidockingstationen. Se Figur 1 på side 1. USB-lagringsenheden er klar, når USB-ikonet vises. Der findes flere oplysninger om enheden under Konfiguration af USB-enheder på side 24. Sådan fjernes en USB-lagringsenhed Hvis USB-enheden fjernes, mens systemet eksporterer data, kan de eksporterede filer blive beskadiget eller være ufuldstændige. 1 Vent fem sekunder, efter at USB-animationen stopper. 2 Frakobl USB-lagringsenheden porten. ADVARSEL: Bemærk følgende for at undgå at beskadige USB-lagringsenheden og miste patientdata: Frakobl ikke USB-lagringsenheden, og sluk ikke ultralydssystemet, mens import er igangværende. USB-lagringsenheden må ikke udsættes for tryk eller stød, mens den er tilsluttet en USB-port på ultralydssystemet. Stikket kan gå i stykker. 4 Klargøring af systemet

13 Systemets kontrolknapper Kom godt i gang Kontrolknapper Kontrolknapper på skærmen. 2 Alfanumeriske taster Indtaster tekst og tal. 3 Bemærkningstaster Se Alfanumerisk tastatur på side 9. 4 Forstærkning NEAR (Nær) FAR (Fjern) FORSTÆRKE (Forstærk) 5 AUTO GAIN (Automatisk forstærkning) 6 DEPTH (Dybde) OP, DEPTH (Dybde) NED Justerer forstærkningen af billedets nærzone. Justerer forstærkningen af billedets fjernzone i direkte billedvisning. Justerer vinklen på et fastfrossent PW-dopplerbillede. Justerer den overordnede forstærkning af hele billedet under direkte billedvisning. Flytter billedbufferen på et fastfrosset billede. Justerer forstærkningen automatisk. Mindsker eller øger billeddybden. 7 ZOOM Forstørrer billedet 100 %. Kapitel 1: Kom godt i gang 5

14 8 SET (Indstil) CALIPER (Målemarkør) Angiver en optagelsesmåling. Viser målemarkører på skærmen til måling. 9 CALCS (Beregninger) Aktiverer og deaktiverer beregningsmenuen. 10 Berøringsplade Vælger, justerer og flytter elementer på skærmen. 11 FREEZE (Fastfrys) Stopper den direkte billedvisning og viser et fastfrosset billede. 12 SAVE (Gem) Gemmer et billede i det interne lager. Hvis systemet er konfigureret til det, gemmes beregningerne desuden i rapporten. Se Presets (Forudindstillinger) på side SAVE CALC (Gem beregning) CLIP (Klip) Gemmer beregninger og tilhørende målinger i patientrapporten. Gemmer et klip i det interne lager. 14 A- & B-genvejstaster Taster, som kan programmeres til udførelse af almindelige opgaver. 15 Billedbehandlingstyper M MODE (M-type) Aktiverer M Mode (M-type) og skifter mellem M-linje og M-typeoptagelse). DOPPLER Aktiverer doppler og skifter mellem D-linje- og doppleroptagelse. COLOR (Farve) Aktiverer og deaktiverer CPD/Color. 2D Aktiverer 2D. 16 UPDATE (Opdatér) Skifter mellem dobbelte skærme og dupleksskærme og billedtilstande i M Mode (M-type) og doppler (f.eks. mellem D-linje- og dopplerspektraloptagelse). 17 SELECT (Vælg) Bruges sammen med berøringspuden til at vælge elementer på skærmen. Skifter desuden mellem farve- og dopplerkontrolknapper, målemarkører, piktogrammarkørposition og -vinkel, fastfrosne billeder på dupleks- og dobbelte skærme samt pileposition og -retning. 18 Skemaer PATIENT Giver adgang til patientoplysninger. EXAM (Undersøgelse) Åbner undersøgelsesmenuen. REVIEW (Gennemsyn) Giver adgang til patientlisten, lagrede billeder samt arkivfunktioner. REPORT (Rapport) Åbner patientrapporten og EMED-arkene. 19 Afbryder Tænder og slukker systemet. 6 Systemets kontrolknapper

15 Skærmlayout Kom godt i gang Typedataområde Viser aktuelle billedtilstandsoplysninger (f.eks. Gen, Res, THI og PW). 2 Retningsmarkør Indikation om billedretning. I dobbelte billeder og dupleksbilleder er retningsmarkøren grøn på den aktive skærm. 3 Tekst Tekst, der indtastes med tastaturet. 4 Piktogram Angiver placeringen af anatomi og transducer. Du kan vælge placeringen af anatomi og skærm. 5 Beregningsmenu Indeholder tilgængelige målinger. 6 Billede Ultralydsbillede. 7 Målings- og beregningsdataområde Aktuelle data for målinger og beregninger. 8 Kontrolknapper på skærmen Tilgængelige kontrolknapper i den aktuelle kontekst. 9 Patientoverskrift Overskriftoplysninger såsom aktuelt patientnavn, id-nummer, bruger og dato/klokkeslæt. Angives på opsætningssiden Display Information (Skærmoplysninger). 10 Systemstatus Oplysninger relateret til systemstatus, f.eks. undersøgelsestype, transducer og vekselstrømforbindelse, batteriopladning og USB. 11 Dybdemarkør Markeringer med intervaller på 0,5 cm, 1 cm og 5 cm, afhængigt af dybden. Kapitel 1: Kom godt i gang 7

16 Generel interaktion Berøringspude og markør Berøringspuden anvendes til at justere og flytte elementer på skærmen. Berøringspuden styrer markørposition, CPD eller Color-boksposition og størrelse, musepilen og mere. Piltasterne styrer mange af de samme funktioner som berøringspuden. Musepilen vises på opsætningssider, patientoplysningsskemaet og patientrapporten. Musepilen styres ved hjælp af berøringspuden. Hvis musepilen for eksempel placeres over efternavnsfeltet i patientskemaet, aktiveres dette felt ved at trykke på tasten SELECT (Vælg). Derudover kan musepilen anvendes til at markere afkrydsningsfelter og vælge elementer på lister. Handling Udfører en handling. Man kan trykke på den ene eller den anden tast. Eller man kan vælge kontrolknappen ved hjælp af berøringspuden og tasten SELECT (Vælg). Figur 5 Kontrolknapper på skærmen (2D-billeddannelse er vist) Kontrolknapper på skærmen Kontrolknapperne på skærmen giver mulighed for at foretage justeringer og vælge indstillinger. Hvilke kontrolknapper, der er til rådighed, afhænger af konteksten. Hver kontrolknap styres af et par taster neden for den. Tasterne fungerer på én af fire måder, afhængigt af kontrolknappen: Cyklus Navigerer igennem en liste med indstillinger. Den øverste tast bladrer opad. Den nederste tast bladrer nedad. Op-ned Navigerer igennem en liste over indstillinger og stopper øverst eller nederst. Den øverste tast navigerer opad. Den nederste tast navigerer nedad. Der høres som standard et bip, når hver ende af intervallet nås. (Se Audio, Battery (Audio, batteri) på side 19). Tænd-sluk Aktiverer eller deaktiverer en funktion. Man kan trykke på den ene eller den anden tast. I skemaer kan man i stedet vælge kontrolknappen ved hjælp af berøringspuden og tasten SELECT (Vælg). 8 Generel interaktion

17 Bemærkning og tekst Alfanumerisk tastatur Kom godt i gang 1 TAB Flytter markøren mellem felterne i skemaerne og tabulerer mellem teksten på dobbelte skærme. 7 MELLEMRUMS- TAST Aktiverer tastaturets tekstindtastningsfunktion eller indsætter et mellemrum. 2 CAPS LOCK Indstiller tastaturet til at skrive med store bogstaver. 8 SLETTE Sletter al tekst fra skærmen ved indtastning af tekst, samt når der ikke udføres måling. 3 SHIFT-TAST Muliggør indtastning af store bogstaver og internationale tegn. 4 TEKST Aktiverer og deaktiverer tastaturets tekstindtastningsfunktion. 5 PICTO Aktiverer og deaktiverer piktogrammet. 9 Piltaster Flytter markerede afsnit i beregningsmenuer, flytter markøren ét mellemrum ved indtastning af tekst, flytter markørpositionen, flytter billedbufferen frem og tilbage samt flytter imellem sider i billedoversigt og rapporter. 10 BACKSPACE Sletter tegnet til venstre for markøren under tekstindtastning. 11 INDTAST Flytter markøren imellem felter i skemaer og gemmer beregninger i rapport. 6 PIL Viser en pil, som kan flyttes og roteres på billedområdet. Kapitel 1: Kom godt i gang 9

18 Symboler Symboler og specialtegn kan indtastes i udvalgte felter og skemaer. De tilgængelige symboler og specialtegn afhænger af kontekst. Patientoplysningsskema: Felterne Last (Efternavn), First (Fornavn), Middle (Mellemnavn), Patient ID, Accession, Procedure-ID, User (Bruger), Reading Dr. (Aflæsende læge), Referring Dr. (Henvisende læge) samt Institution (Sygehus) DICOM- eller SiteLink-konfigurationsside: Felterne Alias og AE Title (AE-titel) Konfigurationsside for A & B-tast og fodkontakt: Tekstfelt Tekstfunktioner (billedoptagelse): Feltet Annotation (Bemærkninger) Figur 6 Dialogboksen Symbols (Symboler) Sådan indsættes symboler eller specialtegn: 1 Vælg det ønskede felt, og vælg derefter Symbols (Symboler). 2 Vælg det ønskede symbol/specialtegn. Du kan også bruge tasterne på tastaturet. 3 Vælg OK. Klargøring af transducere ADVARSEL: ADVARSEL: Forsigtig: Forsigtig: Der findes transducerovertræk med indhold af naturgummilatex og talkum, hvilket kan fremkalde allergiske reaktioner hos nogle personer. Se 21 CFR , Brugermærkning, for at få oplysninger om enheder, der indeholder naturgummi. Nogle geltyper og steriliseringsmidler kan fremkalde en allergisk reaktion hos visse mennesker. For at undgå beskadigelse af transduceren, må der kun anvendes gel, som anbefales af SonoSite. Anvendelse af andre geler end de anbefalede kan beskadige transduceren og ugyldiggøre garantien. Spørgsmål vedrørende gelkompatibilitet bedes rettet til SonoSite eller nærmeste forhandler. SonoSite anbefaler, at transducere altid rengøres efter brug. Se Rengøring og desinficering af transducere på side 98. Der skal benyttes akustisk gel under undersøgelserne. Selvom de fleste geltyper har tilfredsstillende akustisk ledeevne, er visse geltyper uforenelige med visse transducermaterialer. SonoSite anbefaler Aquasonic -gel, og en prøve er vedlagt systemet. Påfør rigelige mængder gel mellem transducer og krop ved almindelige anvendelser. Anvend et transducerovertræk i forbindelse med invasiv eller kirurgisk brug. 10 Klargøring af transducere

19 4 Vælg derefter fanen Videos (Videoer). ADVARSEL: Sådan anvendes et transducerovertræk SonoSite anbefaler brug af typegodkendte transducerovertræk til intrakavital eller kirurgisk brug. For at mindske risikoen for kontaminering påføres overtrækket først, når du er klar til at udføre proceduren. 1 Påfør gel på indersiden af overtrækket. 2 Før transduceren ind i overtrækket. 3 Træk overtrækket over transduceren og kablet, indtil overtrækket er fuldt udtrukket. 4 Fastgør overtrækket med de medfølgende bånd. 5 Kontrollér, om der er bobler mellem transducerens overflade og draperingen. Bobler mellem transducerens overflade og draperingen kan påvirke ultralydsbilledet. 6 Efterse overtrækket for at sikre, at der ikke er huller eller rifter i det. Træningsvideoer For at undgå kontamination anbefales brugen af sterile transducerovertræk og steril gel ved kliniske anvendelser af invasiv eller kirurgisk art. Transducerovertræk og gel skal først påføres lige inden proceduren påbegyndes. SonoSite Education Key træningsvideoer er en valgfri funktion. Sådan vises listen over videoer 1 Slut Education Key USB-lagringsenheden til en USB-port på systemet. 2 Tryk på tasten REVIEW (Gennemgang). 3 Vælg List (Liste) i skærmmenuen, hvis der er en aktiv undersøgelse. 5 Hvis listen ikke vises, skal du vælge den korrekte USB-lagerenhed. a Vælg Select USB (Vælg USB). b I dialogboksen Select USB device for media playback (Vælg USB-lagerenhed til medieafspilning) skal man vælge USB-lagerenheden Education Key ( Training (Uddannelse) vises under Type) og derefter vælge Select (Vælg). Bemærk: Billedgallerifunktionen er ikke understøttet. Sådan vises en video 1 Vis listen over videoer. 2 Vælg videoen. 3 Vælg View (Vis) på skærmen. Videoen begynder at spille. 4 Vælg ét af følgende efter behov: Justér volumen. Jo højere tal, desto højere lyd. Nul er uden lyd. Back (Tilbage) Spoler videoen tilbage i 10 sekunder. Pause Sætter videoen på pause. Play (Afspil) Genoptager afspilningen af en video, der er sat på pause. Forward (Fremad) Spoler videoen fremad i 10 sekunder. Sådan afsluttes en video Vælg ét af følgende: List (Liste) for at vende tilbage til videolisten. Done (Udført) for at vende tilbage til 2D billedbehandling. Kom godt i gang Kapitel 1: Kom godt i gang 11

20 Påtænkt anvendelse Systemet bruges med en påsat transducer, og får strøm enten fra et batteri eller en vekselstrømsnetforsyning. Klinikeren er placeret ved siden af patienten og anbringer transduceren på (eller i, ved invasive procedurer) patientens krop, hvor det er påkrævet, for at opnå det ønskede ultralydsbillede. Systemet sender ultralydsenergi ind i patientens krop for at opnå ultralydsbilleder som anført nedenfor. Det fremgår af Billedbehandlingstyper og undersøgelser, der er tilgængelige via transducer på side 36, hvilken transducer og hvilke behandlingstyper der er beregnet til hvilken undersøgelsestype. Abdominal billedbehandling Du kan undersøge lever, nyrer, bugspytkirtel, milt, galdeblære, galdegange, abdominale kar og omkringliggende anatomiske strukturer for transabdominalt at fastslå tilstedeværelse eller fravær af patologi. Hjertebilledbehandling Systemet kan anvendes til at vurdere hjertet, hjerteklapper, de store kar, de omkringliggende anatomiske strukturer, den overordnede hjertefunktion og hjertets størrelse for at fastslå tilstedeværelse eller fravær af patologi. Man kan desuden identificere tilstedeværelse og placering af væske omkring hjerte og lunger, det kan anvendes som hjælp ved perikardiocentese- og pleurapunkturprocedurer, til visualisering af blodstrømning gennem hjerteklapper, og detektion af normal lungebevægelse mhp. tilstedeværelse eller fravær af patologi. Du kan tage patientens elektrokardiogram (EKG). EKG anvendes til beregning af hjerteaktiviteter. ADVARSEL: EKG-optagelsen anvendes ikke til at diagnosticere hjertearytmier og er ikke beregnet til monitorering af hjerterytmer i længere tid. Gynækologisk og infertilitetsbilledbehandling Systemet kan transdominalt eller transvaginalt fastslå tilstedeværelse eller fravær af patologi i uterus, ovarierne, adnexa uteri og omkringliggende anatomiske strukturer. Interventionel billedbehandling Systemet kan anvendes til ultralydsstyring i forbindelse med biopsi- og drænageprocedurer, placering af kateterledere/katetre i blodkar, bedøvelse af perifere nerver, bedøvelse af og tryk på rygmarvsnerver, udtagning af æg, fostervandsprøver og andre obstetriske procedurer samt anvendes som et hjælpemiddel i forbindelse med abdominale, bryst- og neurokirurgiske procedurer. Obstetrisk billedbehandling Systemet kan transabdominalt eller transvaginalt fastslå tilstedeværelse eller fravær af patologi i fostrets anatomi, levedygtighed, gestationsalder, fostervand og omkringliggende anatomiske strukturer. CPD- og farvebilledbehandling er beregnet til gravide kvinder i højrisikogruppen. Højrisikograviditeter omfatter, men er ikke begrænset til, flerfoldsgraviditet, hydrops foetalis, placentale abnormiteter samt maternal hypertension, diabetes og lupus erythematosus disseminatus. ADVARSEL: ADVARSEL: For at undgå skade eller fejldiagnostik må systemet ikke anvendes til PUBS eller in vitro-fertilisation (IVF). Systemet er ikke fundet effektivt til disse. CPD- eller farvebilleder kan kun benyttes som et hjælpemiddel, ikke som et screeningsredskab, til detektion af strukturelle anormaliteter i fosterhjerter, og ligeledes kun som et hjælpemiddel, ikke som et screeningsredskab, til diagnosticering af intrauterin væksthæmning (IUGR, Intrauterine Growth Retardation). 12 Påtænkt anvendelse

X-Porte. Ultralydssystem. Brugervejledning

X-Porte. Ultralydssystem. Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING X-Porte Ultralydssystem Brugervejledning Juridiske meddelelser Producent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: (888) 482-9449 eller (425) 951-1200 Fax:

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Divar MR digital videooptager

Divar MR digital videooptager Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere