P /2011 Copyright 2011 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes 0086

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P15206-01 10/2011 Copyright 2011 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes 0086"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING

2 SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tlf.: eller Fax: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP UK Tlf.: Fax: Forsigtig: I henhold til amerikansk forbundslov må dette produkt kun sælges af læger eller på anmodning af en læge. Edge, SiteLink, SonoCalc, SonoHD2, SonoMB, SonoMBe, SonoSite og SonoSite-logoet er registrerede (i visse jurisdiktioner) eller ikke-registrerede varemærker tilhørende SonoSite, Inc. DICOM er det registrerede varemærke tilhørende National Electrical Manufacturers Association for publikationer vedrørende standarder for digital kommunikation af medicinsk information. Produktnavne, der ikke tilhører SonoSite, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disses respektive ejere. De(t) SonoSite-ultralydssystem(er), der refereres til i nærværende dokument, kan være dækket af et eller flere af følgende amerikanske patenter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D456509, D461895, D509900, D538432, D544962, D558351, D559390, D591423, D592750, D592760, D625014, D625015, og af følgende udenlandske genparter: AU727381, AU730822, CA , CA , CA , CN ZL , CN ZL , CN ZL , CN ZL , DE , DE , DE , DE , DE , DE , DE , FR , FR , FR , FR , FR , FR , GB , GB , GB , GB , GB , GB , IT , IT , IT , IT , KR528102, KR532359, NO326202, NO326814, NZ542968, RCD , SP , SP , SP Verserende patentansøgninger. P /2011 Copyright 2011 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes 0086 ii

3 Indholdsfortegnelse Indledning Betegnelser, symboler og udtryk...vii Kundekommentarer...vii Kapitel 1: Kom godt i gang Om systemet...1 Klargøring af systemet...1 Isætning og udtagning af batteri...1 Brug af vekselstrøm og opladning af batteriet...2 Tænding/slukning af systemet...3 Tilslutning af transducere...3 Indsættelse og fjernelse af USB-lagringsenheder...4 Systemets kontrolknapper...5 Skærmlayout...7 Generel interaktion...8 Berøringspude og markør...8 Kontrolknapper på skærmen...8 Bemærkning og tekst...9 Klargøring af transducere...10 Træningsvideoer...11 Påtænkt anvendelse...12 Kapitel 2: Systemopsætning Visning af opsætningssiderne...15 Gendannelse af standardindstillinger...15 Konfiguration af A & B-tast og fodkontakt...15 Administration...15 Sikkerhedsindstillinger...16 Brugeropsætning...16 Eksport eller import af brugerkonti...17 Eksport og rydning af Event log (Hændelseslog)...17 Log på som bruger Valg af en sikker adgangskode...18 Opsætning af kommentarer...18 Audio, Battery (Audio, batteri)...19 Konfiguration af Cardiac Calculations (Hjerteberegninger)...20 Tilslutningsmuligheder...20 Opsætning af dato og klokkeslæt...20 Konfiguration af Display Information (Skærmoplysninger)...21 Konfiguration af IMT Calculations (IMT-beregninger)...21 Konfiguration af Network Status (Netværksstatus)...21 Konfiguration af OB Calculations (OB-beregninger)...21 iii

4 Konfiguration af OB Custom Measurements (OB-specialmålinger)...22 Konfiguration af OB Custom Tables (OB-specialtabeller)...22 Presets (Forudindstillinger)...23 System Information (Systemoplysninger)...24 Konfiguration af USB-enheder...24 JPEG-formatets begrænsninger...25 Kapitel 3: Billedbehandling Billedbehandlingstyper D-billedbehandling...27 M-type-billedbehandling...28 CPD- og Color Dopplerbilledbehandling...29 PW- og CW-dopplerbilledbehandling...30 Indstilling af dybde og forstærkning...32 Frysning, gennemsyn af billeder og zoom...33 Visualiseringen af nålen...34 Om MBe...34 Nålens størrelse og vinkel...35 MBe-underkontroltaster...35 Yderligere anbefalinger...36 Billedbehandlingstyper og undersøgelser, der er tilgængelige via transducer...36 Kommentering af billeder...38 Patientoplysningsskema...40 Billeder og klip...41 Lagring af billeder og klip Gennemsyn af patientundersøgelser...43 Udskrivning, eksport og sletning af billeder og klip...44 EKG-monitorering...45 Kapitel 4: Målinger og beregninger Målinger...47 Arbejde med målemarkører D-målinger...48 M-type-målinger...49 Dopplermålinger...49 Generelle beregninger...51 Beregningsmenu...51 Sådan udføres og gemmes målinger i beregninger...51 Visning, gentagelse og sletning af gemte målinger i beregninger...52 EMED-beregninger...52 Procentreduktionsberegninger...53 Volumenberegninger...54 Volumenflowberegninger...55 iv

5 Undersøgelsesbaserede beregninger...57 Hjerteberegninger...57 Gynækologiberegninger (Gyn)...67 IMT-beregninger...67 OB-beregninger...70 Beregning af mindre organer...73 Transkranial doppler- og orbitalberegninger...74 Vaskulære beregninger...76 Patientrapport...77 Vaskulær- og hjertepatientrapporter...77 TCD-patientrapport...78 OB-patientrapport...78 EMED- og MSK-regneark...78 Kapitel 5: Målereferencer Målenøjagtighed...81 Kilder til målefejl...83 Målingspublikationer og terminologi...83 Referencer vedrørende hjerteundersøgelse...83 Obstetriske referencer...87 Gestationsaldertabeller...88 Vækstanalysetabeller...90 Forholdsberegninger...91 Generelle referencer...92 Kapitel 6: Fejlfinding og vedligeholdelse Fejlfinding...95 Licensering af software...96 Vedligeholdelse...97 Rengøring og desinficering...97 Rengøring og desinficering af ultralydssystemet...98 Rengøring og desinficering af transducere...98 Rengøring og desinficering af batteriet Rengøring af fodkontakten Rengøring og desinficering af EKG-kabler Kapitel 7: Sikkerhed Ergonomisk sikkerhed Placering af systemet Arbejdsstilling Hold pauser, bevæg dig rundt, og variér aktiviteterne Sikkerhedskrav vedrørende elektrisk udstyr Klassifikation af elektrisk sikkerhed Udstyrssikkerhed Sikkerhedsregler vedrørende batterier Klinisk sikkerhed v

6 Farlige materialer Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrostatisk udladning Separationsafstand Kompatible tilbehørsdele og perifere enheder Vejledning og fabrikantens erklæring Mærkningssymboler Specifikationer Mål Miljømæssige grænser Elektriske specifikationer Batterispecifikationer Standarder Standarder vedrørende elektrisk sikkerhed EMC-klassifikationsstandarder Akustiske standarder Standarder vedrørende biokompatibilitet Standarder for luftbåret udstyr DICOM-standard HIPAA-standard Kapitel 8: Akustisk udgangseffekt ALARA-princippet Anvendelse af ALARA-princippet Knapper med direkte indvirkning Knapper med indirekte indvirkning Modtagerknapper Akustiske artefakter Retningslinjer for reduktion af MI og TI Visning af udgangseffekt Nøjagtighed af visning af MI- og TI-udgangseffekt Faktorer, der bidrager til usikkerhed af visningen Relevant litteratur Stigning i transducerens overfladetemperatur Måling af akustisk udgangseffekt Intensitetsværdi in situ, reduceret og i vand Vævsmodeller og udstyr Tabeller over akustisk udgangseffekt Betegnelser brugt i tabeller over akustisk udgangseffekt Afvigelse og usikkerhedsfaktor ved akustisk måling Ordliste Ordforklaring Forkortelser Indeks vi

7 Indledning Brugervejledning til Edge ultralydssystem indeholder oplysninger om forberedelse og brug af Edge ultralydssystemet samt om rengøring og desinficering af systemet og transducerne. Den indeholder desuden referencer til beregninger, systemspecifikationer samt oplysninger om sikkerhed og akustisk udgangseffekt. Brugervejledningen er udformet med henblik på læsere, som har kendskab til ultralydsteknikker og som har modtaget uddannelse i sonografi og kliniske procedurer. Det forudsættes, at brugeren har modtaget en sådan uddannelse, inden systemet tages i brug. Se den relevante brugervejledning til SonoSite-tilbehør for at få oplysninger om tilbehør og eksterne enheder. Se brugervejledningen for at få specifikke oplysninger om eksterne enheder. Betegnelser, symboler og udtryk Brugervejledningen følger disse betegnelser: Betegnelsen ADVARSEL angiver forholdsregler, der skal tages for at forhindre personskade og død. Betegnelsen FORSIGTIG angiver forholdsregler, der skal tages for at forhindre skade på produkterne. Nummererede trin i procedurer skal udføres i rækkefølge. Det er ikke nødvendigt at udføre punkter i opstillinger med punkttegn i rækkefølge. Ettrinsprocedurer starter med. Symboler og udtryk på systemet og transduceren forklares i Kapitel 1, Kapitel 6, Kapitel 7 og Ordliste. Kundekommentarer Vi opfordrer dig til at stille spørgsmål og komme med kommentarer. SonoSite er interesseret i at høre din mening om systemet og brugervejledningen. Ring til SonoSite på tlf i USA. Uden for USA kontaktes den nærmeste SonoSite-repræsentant. Man kan også sende en til SonoSite på adressen SonoSites tekniske serviceafdeling kan kontaktes på følgende måde: SonoSites tekniske serviceafdeling Telefon (USA og Canada): Telefon (uden for USA og Canada): Eller ring til nærmeste forhandler. Fax: Websted: Europæisk service-center: +44-(0) Indledning vii

8 viii Kundekommentarer

9 Kapitel 1: Kom godt i gang Om systemet Edge ultralydssystemet er en bærbar, softwarestyret anordning, der anvender en helt igennem digital struktur. Systemet har flere konfigurationer og funktionsindstillinger, der anvendes til at tage og vise real-tidsultralydsbilleder med høj opløsning. Funktionerne på systemet afhænger af systemkonfiguration, transducer- og undersøgelsestype. Der kræves en licenskode for at kunne aktivere softwaren. Se Licensering af software på side 96. Ind imellem kræves muligvis en softwareopgradering. SonoSite leverer en USB-enhed, der indeholder softwaren. Den samme USB-enhed kan bruges til at opgradere flere systemer Figur 2 Stik på systemets bagside: (1) Indgangskonnektor til jævnstrøm, (2) Batteri, (3) I/O-konnektor og (4) ECG-konnektor Grundlæggende betjening 1 Tilslut en transducer. 2 Tænd systemet. (Se placeringen af afbryderen i Systemets kontrolknapper på side 5). 3 Tryk på tasten PATIENT, og udfyld patientoplysningsskemaet. 4 Tryk på en tast for billedbehandlingstype: 2D, MMODE (M-type), COLOR (Farve) eller DOPPLER. Kom godt i gang 3 4 Klargøring af systemet Isætning og udtagning af batteri 1 2 Figur 1 Systemets forsidefunktioner: (1) Kontrolpanel, (2) Vekselstrømsindikator, (3) Display, (4) USB-porte, (5) Håndtag 5 ADVARSEL: ADVARSEL: For at undgå skade på operatøren og ultralydssystemet skal det kontrolleres, om batteriet lækker, inden det sættes i. For at undgå tab af data og lukke systemet sikkert ned skal der altid være et batteri i systemet. Se også Sikkerhedsregler vedrørende batterier på side 107. Kapitel 1: Kom godt i gang 1

10 Sådan isættes batteriet: 1 Kobl strømforsyningen fra ultralydssystemet. 2 Fjern systemet fra minidockingstationen (hvis den findes), og vend det på hovedet. 3 Placér batteriet i batterirummet, let vinklet. Se Figur 3. 4 Skub batteriet frem, indtil det låser på plads. 5 Skub de to låsebeslag udad for at fastgøre batteriet. 3 Træk de to låsebeslag op. 4 Skub batteriet tilbage. 5 Løft batteriet ud af batterirummet. Brug af vekselstrøm og opladning af batteriet Batteriet oplades, når systemet er tilsluttet vekselstrømsnettet. Et fuldt afladet batteri oplades på mindre end fem timer. Systemet kan køre på vekselstrøm og oplade batteriet, hvis systemet er tilsluttet direkte til vekselstrøm, til en minidockingstation eller til et dockingsystem. Systemet kan køre på batteristrøm i op til to timer afhængigt af billedbehandlingstypen og skærmens lysstyrke. Når systemet kører på batteristrøm, vil det måske ikke genstarte, hvis batteriniveauet er lavt. Slut systemet til vekselstrømsnet for at fortsætte. ADVARSEL: Udstyret skal tilsluttes et midter-gevindskåret, enkeltfasestrømkredsløb, når brugere i USA tilslutter udstyret til et 240V strømsystem. Forsigtig: Kontroller, at hospitalets netspænding svarer til systemets specifikationer. Se Elektriske specifikationer på side 125. Figur 3 Isætning af batteri Sådan udtages batteriet 1 Kobl strømforsyningen fra ultralydssystemet. 2 Fjern systemet fra minidockingstationen (hvis den findes), og vend det på hovedet. Sådan betjenes systemet, når det anvender vekselstrøm 1 Slut jævnstrømskablet fra strømforsyningen til systemets stik. Se Figur 2 på side 1. Skub kablet ind med fast hånd for at sikre, at det sidder rigtigt fast. 2 Slut vekselstrømsledningen til strømforsyningen og en hospitalsgodkendt stikkontakt. 2 Klargøring af systemet

11 Tænding/slukning af systemet Forsigtig: Systemet må ikke anvendes, hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen. Noter fejlkoden, og sluk for systemet. Ring til SonoSite eller nærmeste forhandler. 4 Sæt transducerstikket i systemets stikdåse. 5 Drej udløseren mod uret. 6 Tryk udløseren ned, så transducerstikket fastgøres til systemet. Sådan tændes/slukkes systemet Tryk på afbryderen. (Se Systemets kontrolknapper på side 5). Sådan genaktiveres systemet Systemet skifter til dvaletilstand for at spare strøm, når skærmen er lukket ned, eller hvis systemet ikke anvendes i et forudstillet tidsrum. Se oplysninger om indstilling af tiden til dvaletilstand i Audio, Battery (Audio, batteri) på side 19. Tryk på en tast, berør berøringspuden, eller åbn skærmen. Kom godt i gang Tilslutning af transducere ADVARSEL: For at undgå patientskade må stikket ikke anbringes på patienten. Betjen ultralydssystemet i et dockingsystem eller på et fladt, hårdt underlag, hvor der er god luftcirkulation omkring stikket. Forsigtig: For at undgå beskadigelse af transducerstikket må der ikke komme snavs i stikket. Sådan tilsluttes en transducer 1 Fjern systemet fra minidockingstationen (hvis den findes), og vend det på hovedet. 2 Træk transducerudløseren op, og drej den med uret. 3 Ret transducerstikket ind efter stikdåsen bag på systemet. Figur 4 Tilslut transduceren Sådan aftages en transducer 1 Træk transducerudløseren op, og drej den med uret. 2 Træk forsigtigt transducerstikket ud af systemet. Kapitel 1: Kom godt i gang 3

12 Indsættelse og fjernelse af USB-lagringsenheder Der kan benyttes en USB-lagringsenhed til at importere og eksportere diverse logfiler og opsætningskonfigurationer og til at arkivere billeder og klip. Forsigtig: Hvis USB-ikonet for det interne lager ikke vises i systemstatusområdet på skærmen, kan USB-lagringsenheden være defekt eller adgangskodebeskyttet. Sluk systemet, og udskift enheden. Billeder og klip gemmes på et internt lager og ordnes i en sortérbar patientliste. Billeder og klip kan arkiveres fra ultralydssystemet til en pc ved hjælp af en USB-lagringsenhed eller en Ethernet-forbindelse. Selvom billederne og klippene ikke kan ses fra en USB-lagringsenhed på ultralydssystemet, kan du frakoble enheden og få dem vist på din pc. Der er to USB-porte i systemet og én i minidockingstationen. Hvis der ønskes flere USB-porte, kan der tilsluttes en USB-hub i en af USB-portene. Bemærk: Systemet understøtter ikke adgangskodebeskyttede USB-lagringsenheder. Sørg for, at den USB-lagringsenhed, som bruges, ikke har aktiveret adgangskodebeskyttelse. Se også Fejlfinding på side 95. Sådan tilsluttes en USB-lagringsenhed Indsæt USB-lagringsenheden i en vilkårlig USB-port i systemet eller i minidockingstationen. Se Figur 1 på side 1. USB-lagringsenheden er klar, når USB-ikonet vises. Der findes flere oplysninger om enheden under Konfiguration af USB-enheder på side 24. Sådan fjernes en USB-lagringsenhed Hvis USB-enheden fjernes, mens systemet eksporterer data, kan de eksporterede filer blive beskadiget eller være ufuldstændige. 1 Vent fem sekunder, efter at USB-animationen stopper. 2 Frakobl USB-lagringsenheden porten. ADVARSEL: Bemærk følgende for at undgå at beskadige USB-lagringsenheden og miste patientdata: Frakobl ikke USB-lagringsenheden, og sluk ikke ultralydssystemet, mens import er igangværende. USB-lagringsenheden må ikke udsættes for tryk eller stød, mens den er tilsluttet en USB-port på ultralydssystemet. Stikket kan gå i stykker. 4 Klargøring af systemet

13 Systemets kontrolknapper Kom godt i gang Kontrolknapper Kontrolknapper på skærmen. 2 Alfanumeriske taster Indtaster tekst og tal. 3 Bemærkningstaster Se Alfanumerisk tastatur på side 9. 4 Forstærkning NEAR (Nær) FAR (Fjern) FORSTÆRKE (Forstærk) 5 AUTO GAIN (Automatisk forstærkning) 6 DEPTH (Dybde) OP, DEPTH (Dybde) NED Justerer forstærkningen af billedets nærzone. Justerer forstærkningen af billedets fjernzone i direkte billedvisning. Justerer vinklen på et fastfrossent PW-dopplerbillede. Justerer den overordnede forstærkning af hele billedet under direkte billedvisning. Flytter billedbufferen på et fastfrosset billede. Justerer forstærkningen automatisk. Mindsker eller øger billeddybden. 7 ZOOM Forstørrer billedet 100 %. Kapitel 1: Kom godt i gang 5

14 8 SET (Indstil) CALIPER (Målemarkør) Angiver en optagelsesmåling. Viser målemarkører på skærmen til måling. 9 CALCS (Beregninger) Aktiverer og deaktiverer beregningsmenuen. 10 Berøringsplade Vælger, justerer og flytter elementer på skærmen. 11 FREEZE (Fastfrys) Stopper den direkte billedvisning og viser et fastfrosset billede. 12 SAVE (Gem) Gemmer et billede i det interne lager. Hvis systemet er konfigureret til det, gemmes beregningerne desuden i rapporten. Se Presets (Forudindstillinger) på side SAVE CALC (Gem beregning) CLIP (Klip) Gemmer beregninger og tilhørende målinger i patientrapporten. Gemmer et klip i det interne lager. 14 A- & B-genvejstaster Taster, som kan programmeres til udførelse af almindelige opgaver. 15 Billedbehandlingstyper M MODE (M-type) Aktiverer M Mode (M-type) og skifter mellem M-linje og M-typeoptagelse). DOPPLER Aktiverer doppler og skifter mellem D-linje- og doppleroptagelse. COLOR (Farve) Aktiverer og deaktiverer CPD/Color. 2D Aktiverer 2D. 16 UPDATE (Opdatér) Skifter mellem dobbelte skærme og dupleksskærme og billedtilstande i M Mode (M-type) og doppler (f.eks. mellem D-linje- og dopplerspektraloptagelse). 17 SELECT (Vælg) Bruges sammen med berøringspuden til at vælge elementer på skærmen. Skifter desuden mellem farve- og dopplerkontrolknapper, målemarkører, piktogrammarkørposition og -vinkel, fastfrosne billeder på dupleks- og dobbelte skærme samt pileposition og -retning. 18 Skemaer PATIENT Giver adgang til patientoplysninger. EXAM (Undersøgelse) Åbner undersøgelsesmenuen. REVIEW (Gennemsyn) Giver adgang til patientlisten, lagrede billeder samt arkivfunktioner. REPORT (Rapport) Åbner patientrapporten og EMED-arkene. 19 Afbryder Tænder og slukker systemet. 6 Systemets kontrolknapper

15 Skærmlayout Kom godt i gang Typedataområde Viser aktuelle billedtilstandsoplysninger (f.eks. Gen, Res, THI og PW). 2 Retningsmarkør Indikation om billedretning. I dobbelte billeder og dupleksbilleder er retningsmarkøren grøn på den aktive skærm. 3 Tekst Tekst, der indtastes med tastaturet. 4 Piktogram Angiver placeringen af anatomi og transducer. Du kan vælge placeringen af anatomi og skærm. 5 Beregningsmenu Indeholder tilgængelige målinger. 6 Billede Ultralydsbillede. 7 Målings- og beregningsdataområde Aktuelle data for målinger og beregninger. 8 Kontrolknapper på skærmen Tilgængelige kontrolknapper i den aktuelle kontekst. 9 Patientoverskrift Overskriftoplysninger såsom aktuelt patientnavn, id-nummer, bruger og dato/klokkeslæt. Angives på opsætningssiden Display Information (Skærmoplysninger). 10 Systemstatus Oplysninger relateret til systemstatus, f.eks. undersøgelsestype, transducer og vekselstrømforbindelse, batteriopladning og USB. 11 Dybdemarkør Markeringer med intervaller på 0,5 cm, 1 cm og 5 cm, afhængigt af dybden. Kapitel 1: Kom godt i gang 7

16 Generel interaktion Berøringspude og markør Berøringspuden anvendes til at justere og flytte elementer på skærmen. Berøringspuden styrer markørposition, CPD eller Color-boksposition og størrelse, musepilen og mere. Piltasterne styrer mange af de samme funktioner som berøringspuden. Musepilen vises på opsætningssider, patientoplysningsskemaet og patientrapporten. Musepilen styres ved hjælp af berøringspuden. Hvis musepilen for eksempel placeres over efternavnsfeltet i patientskemaet, aktiveres dette felt ved at trykke på tasten SELECT (Vælg). Derudover kan musepilen anvendes til at markere afkrydsningsfelter og vælge elementer på lister. Handling Udfører en handling. Man kan trykke på den ene eller den anden tast. Eller man kan vælge kontrolknappen ved hjælp af berøringspuden og tasten SELECT (Vælg). Figur 5 Kontrolknapper på skærmen (2D-billeddannelse er vist) Kontrolknapper på skærmen Kontrolknapperne på skærmen giver mulighed for at foretage justeringer og vælge indstillinger. Hvilke kontrolknapper, der er til rådighed, afhænger af konteksten. Hver kontrolknap styres af et par taster neden for den. Tasterne fungerer på én af fire måder, afhængigt af kontrolknappen: Cyklus Navigerer igennem en liste med indstillinger. Den øverste tast bladrer opad. Den nederste tast bladrer nedad. Op-ned Navigerer igennem en liste over indstillinger og stopper øverst eller nederst. Den øverste tast navigerer opad. Den nederste tast navigerer nedad. Der høres som standard et bip, når hver ende af intervallet nås. (Se Audio, Battery (Audio, batteri) på side 19). Tænd-sluk Aktiverer eller deaktiverer en funktion. Man kan trykke på den ene eller den anden tast. I skemaer kan man i stedet vælge kontrolknappen ved hjælp af berøringspuden og tasten SELECT (Vælg). 8 Generel interaktion

17 Bemærkning og tekst Alfanumerisk tastatur Kom godt i gang 1 TAB Flytter markøren mellem felterne i skemaerne og tabulerer mellem teksten på dobbelte skærme. 7 MELLEMRUMS- TAST Aktiverer tastaturets tekstindtastningsfunktion eller indsætter et mellemrum. 2 CAPS LOCK Indstiller tastaturet til at skrive med store bogstaver. 8 SLETTE Sletter al tekst fra skærmen ved indtastning af tekst, samt når der ikke udføres måling. 3 SHIFT-TAST Muliggør indtastning af store bogstaver og internationale tegn. 4 TEKST Aktiverer og deaktiverer tastaturets tekstindtastningsfunktion. 5 PICTO Aktiverer og deaktiverer piktogrammet. 9 Piltaster Flytter markerede afsnit i beregningsmenuer, flytter markøren ét mellemrum ved indtastning af tekst, flytter markørpositionen, flytter billedbufferen frem og tilbage samt flytter imellem sider i billedoversigt og rapporter. 10 BACKSPACE Sletter tegnet til venstre for markøren under tekstindtastning. 11 INDTAST Flytter markøren imellem felter i skemaer og gemmer beregninger i rapport. 6 PIL Viser en pil, som kan flyttes og roteres på billedområdet. Kapitel 1: Kom godt i gang 9

18 Symboler Symboler og specialtegn kan indtastes i udvalgte felter og skemaer. De tilgængelige symboler og specialtegn afhænger af kontekst. Patientoplysningsskema: Felterne Last (Efternavn), First (Fornavn), Middle (Mellemnavn), Patient ID, Accession, Procedure-ID, User (Bruger), Reading Dr. (Aflæsende læge), Referring Dr. (Henvisende læge) samt Institution (Sygehus) DICOM- eller SiteLink-konfigurationsside: Felterne Alias og AE Title (AE-titel) Konfigurationsside for A & B-tast og fodkontakt: Tekstfelt Tekstfunktioner (billedoptagelse): Feltet Annotation (Bemærkninger) Figur 6 Dialogboksen Symbols (Symboler) Sådan indsættes symboler eller specialtegn: 1 Vælg det ønskede felt, og vælg derefter Symbols (Symboler). 2 Vælg det ønskede symbol/specialtegn. Du kan også bruge tasterne på tastaturet. 3 Vælg OK. Klargøring af transducere ADVARSEL: ADVARSEL: Forsigtig: Forsigtig: Der findes transducerovertræk med indhold af naturgummilatex og talkum, hvilket kan fremkalde allergiske reaktioner hos nogle personer. Se 21 CFR , Brugermærkning, for at få oplysninger om enheder, der indeholder naturgummi. Nogle geltyper og steriliseringsmidler kan fremkalde en allergisk reaktion hos visse mennesker. For at undgå beskadigelse af transduceren, må der kun anvendes gel, som anbefales af SonoSite. Anvendelse af andre geler end de anbefalede kan beskadige transduceren og ugyldiggøre garantien. Spørgsmål vedrørende gelkompatibilitet bedes rettet til SonoSite eller nærmeste forhandler. SonoSite anbefaler, at transducere altid rengøres efter brug. Se Rengøring og desinficering af transducere på side 98. Der skal benyttes akustisk gel under undersøgelserne. Selvom de fleste geltyper har tilfredsstillende akustisk ledeevne, er visse geltyper uforenelige med visse transducermaterialer. SonoSite anbefaler Aquasonic -gel, og en prøve er vedlagt systemet. Påfør rigelige mængder gel mellem transducer og krop ved almindelige anvendelser. Anvend et transducerovertræk i forbindelse med invasiv eller kirurgisk brug. 10 Klargøring af transducere

19 4 Vælg derefter fanen Videos (Videoer). ADVARSEL: Sådan anvendes et transducerovertræk SonoSite anbefaler brug af typegodkendte transducerovertræk til intrakavital eller kirurgisk brug. For at mindske risikoen for kontaminering påføres overtrækket først, når du er klar til at udføre proceduren. 1 Påfør gel på indersiden af overtrækket. 2 Før transduceren ind i overtrækket. 3 Træk overtrækket over transduceren og kablet, indtil overtrækket er fuldt udtrukket. 4 Fastgør overtrækket med de medfølgende bånd. 5 Kontrollér, om der er bobler mellem transducerens overflade og draperingen. Bobler mellem transducerens overflade og draperingen kan påvirke ultralydsbilledet. 6 Efterse overtrækket for at sikre, at der ikke er huller eller rifter i det. Træningsvideoer For at undgå kontamination anbefales brugen af sterile transducerovertræk og steril gel ved kliniske anvendelser af invasiv eller kirurgisk art. Transducerovertræk og gel skal først påføres lige inden proceduren påbegyndes. SonoSite Education Key træningsvideoer er en valgfri funktion. Sådan vises listen over videoer 1 Slut Education Key USB-lagringsenheden til en USB-port på systemet. 2 Tryk på tasten REVIEW (Gennemgang). 3 Vælg List (Liste) i skærmmenuen, hvis der er en aktiv undersøgelse. 5 Hvis listen ikke vises, skal du vælge den korrekte USB-lagerenhed. a Vælg Select USB (Vælg USB). b I dialogboksen Select USB device for media playback (Vælg USB-lagerenhed til medieafspilning) skal man vælge USB-lagerenheden Education Key ( Training (Uddannelse) vises under Type) og derefter vælge Select (Vælg). Bemærk: Billedgallerifunktionen er ikke understøttet. Sådan vises en video 1 Vis listen over videoer. 2 Vælg videoen. 3 Vælg View (Vis) på skærmen. Videoen begynder at spille. 4 Vælg ét af følgende efter behov: Justér volumen. Jo højere tal, desto højere lyd. Nul er uden lyd. Back (Tilbage) Spoler videoen tilbage i 10 sekunder. Pause Sætter videoen på pause. Play (Afspil) Genoptager afspilningen af en video, der er sat på pause. Forward (Fremad) Spoler videoen fremad i 10 sekunder. Sådan afsluttes en video Vælg ét af følgende: List (Liste) for at vende tilbage til videolisten. Done (Udført) for at vende tilbage til 2D billedbehandling. Kom godt i gang Kapitel 1: Kom godt i gang 11

20 Påtænkt anvendelse Systemet bruges med en påsat transducer, og får strøm enten fra et batteri eller en vekselstrømsnetforsyning. Klinikeren er placeret ved siden af patienten og anbringer transduceren på (eller i, ved invasive procedurer) patientens krop, hvor det er påkrævet, for at opnå det ønskede ultralydsbillede. Systemet sender ultralydsenergi ind i patientens krop for at opnå ultralydsbilleder som anført nedenfor. Det fremgår af Billedbehandlingstyper og undersøgelser, der er tilgængelige via transducer på side 36, hvilken transducer og hvilke behandlingstyper der er beregnet til hvilken undersøgelsestype. Abdominal billedbehandling Du kan undersøge lever, nyrer, bugspytkirtel, milt, galdeblære, galdegange, abdominale kar og omkringliggende anatomiske strukturer for transabdominalt at fastslå tilstedeværelse eller fravær af patologi. Hjertebilledbehandling Systemet kan anvendes til at vurdere hjertet, hjerteklapper, de store kar, de omkringliggende anatomiske strukturer, den overordnede hjertefunktion og hjertets størrelse for at fastslå tilstedeværelse eller fravær af patologi. Man kan desuden identificere tilstedeværelse og placering af væske omkring hjerte og lunger, det kan anvendes som hjælp ved perikardiocentese- og pleurapunkturprocedurer, til visualisering af blodstrømning gennem hjerteklapper, og detektion af normal lungebevægelse mhp. tilstedeværelse eller fravær af patologi. Du kan tage patientens elektrokardiogram (EKG). EKG anvendes til beregning af hjerteaktiviteter. ADVARSEL: EKG-optagelsen anvendes ikke til at diagnosticere hjertearytmier og er ikke beregnet til monitorering af hjerterytmer i længere tid. Gynækologisk og infertilitetsbilledbehandling Systemet kan transdominalt eller transvaginalt fastslå tilstedeværelse eller fravær af patologi i uterus, ovarierne, adnexa uteri og omkringliggende anatomiske strukturer. Interventionel billedbehandling Systemet kan anvendes til ultralydsstyring i forbindelse med biopsi- og drænageprocedurer, placering af kateterledere/katetre i blodkar, bedøvelse af perifere nerver, bedøvelse af og tryk på rygmarvsnerver, udtagning af æg, fostervandsprøver og andre obstetriske procedurer samt anvendes som et hjælpemiddel i forbindelse med abdominale, bryst- og neurokirurgiske procedurer. Obstetrisk billedbehandling Systemet kan transabdominalt eller transvaginalt fastslå tilstedeværelse eller fravær af patologi i fostrets anatomi, levedygtighed, gestationsalder, fostervand og omkringliggende anatomiske strukturer. CPD- og farvebilledbehandling er beregnet til gravide kvinder i højrisikogruppen. Højrisikograviditeter omfatter, men er ikke begrænset til, flerfoldsgraviditet, hydrops foetalis, placentale abnormiteter samt maternal hypertension, diabetes og lupus erythematosus disseminatus. ADVARSEL: ADVARSEL: For at undgå skade eller fejldiagnostik må systemet ikke anvendes til PUBS eller in vitro-fertilisation (IVF). Systemet er ikke fundet effektivt til disse. CPD- eller farvebilleder kan kun benyttes som et hjælpemiddel, ikke som et screeningsredskab, til detektion af strukturelle anormaliteter i fosterhjerter, og ligeledes kun som et hjælpemiddel, ikke som et screeningsredskab, til diagnosticering af intrauterin væksthæmning (IUGR, Intrauterine Growth Retardation). 12 Påtænkt anvendelse

I henhold til amerikansk lov må dette produkt kun sælges af læger eller på ordination af en læge.

I henhold til amerikansk lov må dette produkt kun sælges af læger eller på ordination af en læge. BRUGERVEJLEDNING Producent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: 1-888-482-9449 eller 1-425-951-1200 Fax: 1-425-951-1201 Autoriseret repræsentant i EU Emergo Europe Molenstraat

Læs mere

M-Turbo Ultralydssystem. Brugervejledning

M-Turbo Ultralydssystem. Brugervejledning M-Turbo Ultralydssystem Brugervejledning SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Telefon: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Læs mere

NanoMaxx ultralydssystem. Brugervejledning

NanoMaxx ultralydssystem. Brugervejledning TM NanoMaxx ultralydssystem Brugervejledning SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Telefon: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Læs mere

NanoMaxx ultralydssystem. Brugervejledning

NanoMaxx ultralydssystem. Brugervejledning NanoMaxx ultralydssystem Brugervejledning 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Læs mere

I henhold til amerikansk forbundslov må dette produkt kun sælges af læger eller på anmodning af en læge.

I henhold til amerikansk forbundslov må dette produkt kun sælges af læger eller på anmodning af en læge. BRUGERVEJ- LEDNING Producent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Autoriseret repræsentant i EU Emergo Europe

Læs mere

SSeries ultralydssystem. Brugervejledning

SSeries ultralydssystem. Brugervejledning SSeries ultralydssystem Brugervejledning SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Læs mere

MicroMaxx Ultralydssystem Brugervejledning

MicroMaxx Ultralydssystem Brugervejledning MicroMaxx Ultralydssystem Brugervejledning MicroMaxx Ultralydssystem Brugervejledning SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Telefon: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

X-Porte. Ultralydssystem. Brugervejledning

X-Porte. Ultralydssystem. Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING X-Porte Ultralydssystem Brugervejledning Juridiske meddelelser Producent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: (888) 482-9449 eller (425) 951-1200 Fax:

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

SiteLink Image Manager 3.0 Brugervejledning

SiteLink Image Manager 3.0 Brugervejledning SiteLink Image Manager 3.0 Brugervejledning Indhold Kapitel 1: Præsentation af SiteLink Image Manager 3.0 Anvendelse af softwaren... 1 Software- og hardwarekrav... 2 Indholdet i SiteLink Image Manager

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ilook BRUGERVEJLEDNING

ilook BRUGERVEJLEDNING ilook BRUGERVEJLEDNING ilook BRUGERVEJLEDNING Fremstillet af SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Telefon: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 F: +1 425 951 1201 SonoSite, Ltd Alexander

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere