P /2011 Copyright 2011 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes 0086

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P15206-01 10/2011 Copyright 2011 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes 0086"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING

2 SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tlf.: eller Fax: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP UK Tlf.: Fax: Forsigtig: I henhold til amerikansk forbundslov må dette produkt kun sælges af læger eller på anmodning af en læge. Edge, SiteLink, SonoCalc, SonoHD2, SonoMB, SonoMBe, SonoSite og SonoSite-logoet er registrerede (i visse jurisdiktioner) eller ikke-registrerede varemærker tilhørende SonoSite, Inc. DICOM er det registrerede varemærke tilhørende National Electrical Manufacturers Association for publikationer vedrørende standarder for digital kommunikation af medicinsk information. Produktnavne, der ikke tilhører SonoSite, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disses respektive ejere. De(t) SonoSite-ultralydssystem(er), der refereres til i nærværende dokument, kan være dækket af et eller flere af følgende amerikanske patenter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D456509, D461895, D509900, D538432, D544962, D558351, D559390, D591423, D592750, D592760, D625014, D625015, og af følgende udenlandske genparter: AU727381, AU730822, CA , CA , CA , CN ZL , CN ZL , CN ZL , CN ZL , DE , DE , DE , DE , DE , DE , DE , FR , FR , FR , FR , FR , FR , GB , GB , GB , GB , GB , GB , IT , IT , IT , IT , KR528102, KR532359, NO326202, NO326814, NZ542968, RCD , SP , SP , SP Verserende patentansøgninger. P /2011 Copyright 2011 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes 0086 ii

3 Indholdsfortegnelse Indledning Betegnelser, symboler og udtryk...vii Kundekommentarer...vii Kapitel 1: Kom godt i gang Om systemet...1 Klargøring af systemet...1 Isætning og udtagning af batteri...1 Brug af vekselstrøm og opladning af batteriet...2 Tænding/slukning af systemet...3 Tilslutning af transducere...3 Indsættelse og fjernelse af USB-lagringsenheder...4 Systemets kontrolknapper...5 Skærmlayout...7 Generel interaktion...8 Berøringspude og markør...8 Kontrolknapper på skærmen...8 Bemærkning og tekst...9 Klargøring af transducere...10 Træningsvideoer...11 Påtænkt anvendelse...12 Kapitel 2: Systemopsætning Visning af opsætningssiderne...15 Gendannelse af standardindstillinger...15 Konfiguration af A & B-tast og fodkontakt...15 Administration...15 Sikkerhedsindstillinger...16 Brugeropsætning...16 Eksport eller import af brugerkonti...17 Eksport og rydning af Event log (Hændelseslog)...17 Log på som bruger Valg af en sikker adgangskode...18 Opsætning af kommentarer...18 Audio, Battery (Audio, batteri)...19 Konfiguration af Cardiac Calculations (Hjerteberegninger)...20 Tilslutningsmuligheder...20 Opsætning af dato og klokkeslæt...20 Konfiguration af Display Information (Skærmoplysninger)...21 Konfiguration af IMT Calculations (IMT-beregninger)...21 Konfiguration af Network Status (Netværksstatus)...21 Konfiguration af OB Calculations (OB-beregninger)...21 iii

4 Konfiguration af OB Custom Measurements (OB-specialmålinger)...22 Konfiguration af OB Custom Tables (OB-specialtabeller)...22 Presets (Forudindstillinger)...23 System Information (Systemoplysninger)...24 Konfiguration af USB-enheder...24 JPEG-formatets begrænsninger...25 Kapitel 3: Billedbehandling Billedbehandlingstyper D-billedbehandling...27 M-type-billedbehandling...28 CPD- og Color Dopplerbilledbehandling...29 PW- og CW-dopplerbilledbehandling...30 Indstilling af dybde og forstærkning...32 Frysning, gennemsyn af billeder og zoom...33 Visualiseringen af nålen...34 Om MBe...34 Nålens størrelse og vinkel...35 MBe-underkontroltaster...35 Yderligere anbefalinger...36 Billedbehandlingstyper og undersøgelser, der er tilgængelige via transducer...36 Kommentering af billeder...38 Patientoplysningsskema...40 Billeder og klip...41 Lagring af billeder og klip Gennemsyn af patientundersøgelser...43 Udskrivning, eksport og sletning af billeder og klip...44 EKG-monitorering...45 Kapitel 4: Målinger og beregninger Målinger...47 Arbejde med målemarkører D-målinger...48 M-type-målinger...49 Dopplermålinger...49 Generelle beregninger...51 Beregningsmenu...51 Sådan udføres og gemmes målinger i beregninger...51 Visning, gentagelse og sletning af gemte målinger i beregninger...52 EMED-beregninger...52 Procentreduktionsberegninger...53 Volumenberegninger...54 Volumenflowberegninger...55 iv

5 Undersøgelsesbaserede beregninger...57 Hjerteberegninger...57 Gynækologiberegninger (Gyn)...67 IMT-beregninger...67 OB-beregninger...70 Beregning af mindre organer...73 Transkranial doppler- og orbitalberegninger...74 Vaskulære beregninger...76 Patientrapport...77 Vaskulær- og hjertepatientrapporter...77 TCD-patientrapport...78 OB-patientrapport...78 EMED- og MSK-regneark...78 Kapitel 5: Målereferencer Målenøjagtighed...81 Kilder til målefejl...83 Målingspublikationer og terminologi...83 Referencer vedrørende hjerteundersøgelse...83 Obstetriske referencer...87 Gestationsaldertabeller...88 Vækstanalysetabeller...90 Forholdsberegninger...91 Generelle referencer...92 Kapitel 6: Fejlfinding og vedligeholdelse Fejlfinding...95 Licensering af software...96 Vedligeholdelse...97 Rengøring og desinficering...97 Rengøring og desinficering af ultralydssystemet...98 Rengøring og desinficering af transducere...98 Rengøring og desinficering af batteriet Rengøring af fodkontakten Rengøring og desinficering af EKG-kabler Kapitel 7: Sikkerhed Ergonomisk sikkerhed Placering af systemet Arbejdsstilling Hold pauser, bevæg dig rundt, og variér aktiviteterne Sikkerhedskrav vedrørende elektrisk udstyr Klassifikation af elektrisk sikkerhed Udstyrssikkerhed Sikkerhedsregler vedrørende batterier Klinisk sikkerhed v

6 Farlige materialer Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrostatisk udladning Separationsafstand Kompatible tilbehørsdele og perifere enheder Vejledning og fabrikantens erklæring Mærkningssymboler Specifikationer Mål Miljømæssige grænser Elektriske specifikationer Batterispecifikationer Standarder Standarder vedrørende elektrisk sikkerhed EMC-klassifikationsstandarder Akustiske standarder Standarder vedrørende biokompatibilitet Standarder for luftbåret udstyr DICOM-standard HIPAA-standard Kapitel 8: Akustisk udgangseffekt ALARA-princippet Anvendelse af ALARA-princippet Knapper med direkte indvirkning Knapper med indirekte indvirkning Modtagerknapper Akustiske artefakter Retningslinjer for reduktion af MI og TI Visning af udgangseffekt Nøjagtighed af visning af MI- og TI-udgangseffekt Faktorer, der bidrager til usikkerhed af visningen Relevant litteratur Stigning i transducerens overfladetemperatur Måling af akustisk udgangseffekt Intensitetsværdi in situ, reduceret og i vand Vævsmodeller og udstyr Tabeller over akustisk udgangseffekt Betegnelser brugt i tabeller over akustisk udgangseffekt Afvigelse og usikkerhedsfaktor ved akustisk måling Ordliste Ordforklaring Forkortelser Indeks vi

7 Indledning Brugervejledning til Edge ultralydssystem indeholder oplysninger om forberedelse og brug af Edge ultralydssystemet samt om rengøring og desinficering af systemet og transducerne. Den indeholder desuden referencer til beregninger, systemspecifikationer samt oplysninger om sikkerhed og akustisk udgangseffekt. Brugervejledningen er udformet med henblik på læsere, som har kendskab til ultralydsteknikker og som har modtaget uddannelse i sonografi og kliniske procedurer. Det forudsættes, at brugeren har modtaget en sådan uddannelse, inden systemet tages i brug. Se den relevante brugervejledning til SonoSite-tilbehør for at få oplysninger om tilbehør og eksterne enheder. Se brugervejledningen for at få specifikke oplysninger om eksterne enheder. Betegnelser, symboler og udtryk Brugervejledningen følger disse betegnelser: Betegnelsen ADVARSEL angiver forholdsregler, der skal tages for at forhindre personskade og død. Betegnelsen FORSIGTIG angiver forholdsregler, der skal tages for at forhindre skade på produkterne. Nummererede trin i procedurer skal udføres i rækkefølge. Det er ikke nødvendigt at udføre punkter i opstillinger med punkttegn i rækkefølge. Ettrinsprocedurer starter med. Symboler og udtryk på systemet og transduceren forklares i Kapitel 1, Kapitel 6, Kapitel 7 og Ordliste. Kundekommentarer Vi opfordrer dig til at stille spørgsmål og komme med kommentarer. SonoSite er interesseret i at høre din mening om systemet og brugervejledningen. Ring til SonoSite på tlf i USA. Uden for USA kontaktes den nærmeste SonoSite-repræsentant. Man kan også sende en til SonoSite på adressen SonoSites tekniske serviceafdeling kan kontaktes på følgende måde: SonoSites tekniske serviceafdeling Telefon (USA og Canada): Telefon (uden for USA og Canada): Eller ring til nærmeste forhandler. Fax: Websted: Europæisk service-center: +44-(0) Indledning vii

8 viii Kundekommentarer

9 Kapitel 1: Kom godt i gang Om systemet Edge ultralydssystemet er en bærbar, softwarestyret anordning, der anvender en helt igennem digital struktur. Systemet har flere konfigurationer og funktionsindstillinger, der anvendes til at tage og vise real-tidsultralydsbilleder med høj opløsning. Funktionerne på systemet afhænger af systemkonfiguration, transducer- og undersøgelsestype. Der kræves en licenskode for at kunne aktivere softwaren. Se Licensering af software på side 96. Ind imellem kræves muligvis en softwareopgradering. SonoSite leverer en USB-enhed, der indeholder softwaren. Den samme USB-enhed kan bruges til at opgradere flere systemer Figur 2 Stik på systemets bagside: (1) Indgangskonnektor til jævnstrøm, (2) Batteri, (3) I/O-konnektor og (4) ECG-konnektor Grundlæggende betjening 1 Tilslut en transducer. 2 Tænd systemet. (Se placeringen af afbryderen i Systemets kontrolknapper på side 5). 3 Tryk på tasten PATIENT, og udfyld patientoplysningsskemaet. 4 Tryk på en tast for billedbehandlingstype: 2D, MMODE (M-type), COLOR (Farve) eller DOPPLER. Kom godt i gang 3 4 Klargøring af systemet Isætning og udtagning af batteri 1 2 Figur 1 Systemets forsidefunktioner: (1) Kontrolpanel, (2) Vekselstrømsindikator, (3) Display, (4) USB-porte, (5) Håndtag 5 ADVARSEL: ADVARSEL: For at undgå skade på operatøren og ultralydssystemet skal det kontrolleres, om batteriet lækker, inden det sættes i. For at undgå tab af data og lukke systemet sikkert ned skal der altid være et batteri i systemet. Se også Sikkerhedsregler vedrørende batterier på side 107. Kapitel 1: Kom godt i gang 1

10 Sådan isættes batteriet: 1 Kobl strømforsyningen fra ultralydssystemet. 2 Fjern systemet fra minidockingstationen (hvis den findes), og vend det på hovedet. 3 Placér batteriet i batterirummet, let vinklet. Se Figur 3. 4 Skub batteriet frem, indtil det låser på plads. 5 Skub de to låsebeslag udad for at fastgøre batteriet. 3 Træk de to låsebeslag op. 4 Skub batteriet tilbage. 5 Løft batteriet ud af batterirummet. Brug af vekselstrøm og opladning af batteriet Batteriet oplades, når systemet er tilsluttet vekselstrømsnettet. Et fuldt afladet batteri oplades på mindre end fem timer. Systemet kan køre på vekselstrøm og oplade batteriet, hvis systemet er tilsluttet direkte til vekselstrøm, til en minidockingstation eller til et dockingsystem. Systemet kan køre på batteristrøm i op til to timer afhængigt af billedbehandlingstypen og skærmens lysstyrke. Når systemet kører på batteristrøm, vil det måske ikke genstarte, hvis batteriniveauet er lavt. Slut systemet til vekselstrømsnet for at fortsætte. ADVARSEL: Udstyret skal tilsluttes et midter-gevindskåret, enkeltfasestrømkredsløb, når brugere i USA tilslutter udstyret til et 240V strømsystem. Forsigtig: Kontroller, at hospitalets netspænding svarer til systemets specifikationer. Se Elektriske specifikationer på side 125. Figur 3 Isætning af batteri Sådan udtages batteriet 1 Kobl strømforsyningen fra ultralydssystemet. 2 Fjern systemet fra minidockingstationen (hvis den findes), og vend det på hovedet. Sådan betjenes systemet, når det anvender vekselstrøm 1 Slut jævnstrømskablet fra strømforsyningen til systemets stik. Se Figur 2 på side 1. Skub kablet ind med fast hånd for at sikre, at det sidder rigtigt fast. 2 Slut vekselstrømsledningen til strømforsyningen og en hospitalsgodkendt stikkontakt. 2 Klargøring af systemet

11 Tænding/slukning af systemet Forsigtig: Systemet må ikke anvendes, hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen. Noter fejlkoden, og sluk for systemet. Ring til SonoSite eller nærmeste forhandler. 4 Sæt transducerstikket i systemets stikdåse. 5 Drej udløseren mod uret. 6 Tryk udløseren ned, så transducerstikket fastgøres til systemet. Sådan tændes/slukkes systemet Tryk på afbryderen. (Se Systemets kontrolknapper på side 5). Sådan genaktiveres systemet Systemet skifter til dvaletilstand for at spare strøm, når skærmen er lukket ned, eller hvis systemet ikke anvendes i et forudstillet tidsrum. Se oplysninger om indstilling af tiden til dvaletilstand i Audio, Battery (Audio, batteri) på side 19. Tryk på en tast, berør berøringspuden, eller åbn skærmen. Kom godt i gang Tilslutning af transducere ADVARSEL: For at undgå patientskade må stikket ikke anbringes på patienten. Betjen ultralydssystemet i et dockingsystem eller på et fladt, hårdt underlag, hvor der er god luftcirkulation omkring stikket. Forsigtig: For at undgå beskadigelse af transducerstikket må der ikke komme snavs i stikket. Sådan tilsluttes en transducer 1 Fjern systemet fra minidockingstationen (hvis den findes), og vend det på hovedet. 2 Træk transducerudløseren op, og drej den med uret. 3 Ret transducerstikket ind efter stikdåsen bag på systemet. Figur 4 Tilslut transduceren Sådan aftages en transducer 1 Træk transducerudløseren op, og drej den med uret. 2 Træk forsigtigt transducerstikket ud af systemet. Kapitel 1: Kom godt i gang 3

12 Indsættelse og fjernelse af USB-lagringsenheder Der kan benyttes en USB-lagringsenhed til at importere og eksportere diverse logfiler og opsætningskonfigurationer og til at arkivere billeder og klip. Forsigtig: Hvis USB-ikonet for det interne lager ikke vises i systemstatusområdet på skærmen, kan USB-lagringsenheden være defekt eller adgangskodebeskyttet. Sluk systemet, og udskift enheden. Billeder og klip gemmes på et internt lager og ordnes i en sortérbar patientliste. Billeder og klip kan arkiveres fra ultralydssystemet til en pc ved hjælp af en USB-lagringsenhed eller en Ethernet-forbindelse. Selvom billederne og klippene ikke kan ses fra en USB-lagringsenhed på ultralydssystemet, kan du frakoble enheden og få dem vist på din pc. Der er to USB-porte i systemet og én i minidockingstationen. Hvis der ønskes flere USB-porte, kan der tilsluttes en USB-hub i en af USB-portene. Bemærk: Systemet understøtter ikke adgangskodebeskyttede USB-lagringsenheder. Sørg for, at den USB-lagringsenhed, som bruges, ikke har aktiveret adgangskodebeskyttelse. Se også Fejlfinding på side 95. Sådan tilsluttes en USB-lagringsenhed Indsæt USB-lagringsenheden i en vilkårlig USB-port i systemet eller i minidockingstationen. Se Figur 1 på side 1. USB-lagringsenheden er klar, når USB-ikonet vises. Der findes flere oplysninger om enheden under Konfiguration af USB-enheder på side 24. Sådan fjernes en USB-lagringsenhed Hvis USB-enheden fjernes, mens systemet eksporterer data, kan de eksporterede filer blive beskadiget eller være ufuldstændige. 1 Vent fem sekunder, efter at USB-animationen stopper. 2 Frakobl USB-lagringsenheden porten. ADVARSEL: Bemærk følgende for at undgå at beskadige USB-lagringsenheden og miste patientdata: Frakobl ikke USB-lagringsenheden, og sluk ikke ultralydssystemet, mens import er igangværende. USB-lagringsenheden må ikke udsættes for tryk eller stød, mens den er tilsluttet en USB-port på ultralydssystemet. Stikket kan gå i stykker. 4 Klargøring af systemet

13 Systemets kontrolknapper Kom godt i gang Kontrolknapper Kontrolknapper på skærmen. 2 Alfanumeriske taster Indtaster tekst og tal. 3 Bemærkningstaster Se Alfanumerisk tastatur på side 9. 4 Forstærkning NEAR (Nær) FAR (Fjern) FORSTÆRKE (Forstærk) 5 AUTO GAIN (Automatisk forstærkning) 6 DEPTH (Dybde) OP, DEPTH (Dybde) NED Justerer forstærkningen af billedets nærzone. Justerer forstærkningen af billedets fjernzone i direkte billedvisning. Justerer vinklen på et fastfrossent PW-dopplerbillede. Justerer den overordnede forstærkning af hele billedet under direkte billedvisning. Flytter billedbufferen på et fastfrosset billede. Justerer forstærkningen automatisk. Mindsker eller øger billeddybden. 7 ZOOM Forstørrer billedet 100 %. Kapitel 1: Kom godt i gang 5

14 8 SET (Indstil) CALIPER (Målemarkør) Angiver en optagelsesmåling. Viser målemarkører på skærmen til måling. 9 CALCS (Beregninger) Aktiverer og deaktiverer beregningsmenuen. 10 Berøringsplade Vælger, justerer og flytter elementer på skærmen. 11 FREEZE (Fastfrys) Stopper den direkte billedvisning og viser et fastfrosset billede. 12 SAVE (Gem) Gemmer et billede i det interne lager. Hvis systemet er konfigureret til det, gemmes beregningerne desuden i rapporten. Se Presets (Forudindstillinger) på side SAVE CALC (Gem beregning) CLIP (Klip) Gemmer beregninger og tilhørende målinger i patientrapporten. Gemmer et klip i det interne lager. 14 A- & B-genvejstaster Taster, som kan programmeres til udførelse af almindelige opgaver. 15 Billedbehandlingstyper M MODE (M-type) Aktiverer M Mode (M-type) og skifter mellem M-linje og M-typeoptagelse). DOPPLER Aktiverer doppler og skifter mellem D-linje- og doppleroptagelse. COLOR (Farve) Aktiverer og deaktiverer CPD/Color. 2D Aktiverer 2D. 16 UPDATE (Opdatér) Skifter mellem dobbelte skærme og dupleksskærme og billedtilstande i M Mode (M-type) og doppler (f.eks. mellem D-linje- og dopplerspektraloptagelse). 17 SELECT (Vælg) Bruges sammen med berøringspuden til at vælge elementer på skærmen. Skifter desuden mellem farve- og dopplerkontrolknapper, målemarkører, piktogrammarkørposition og -vinkel, fastfrosne billeder på dupleks- og dobbelte skærme samt pileposition og -retning. 18 Skemaer PATIENT Giver adgang til patientoplysninger. EXAM (Undersøgelse) Åbner undersøgelsesmenuen. REVIEW (Gennemsyn) Giver adgang til patientlisten, lagrede billeder samt arkivfunktioner. REPORT (Rapport) Åbner patientrapporten og EMED-arkene. 19 Afbryder Tænder og slukker systemet. 6 Systemets kontrolknapper

15 Skærmlayout Kom godt i gang Typedataområde Viser aktuelle billedtilstandsoplysninger (f.eks. Gen, Res, THI og PW). 2 Retningsmarkør Indikation om billedretning. I dobbelte billeder og dupleksbilleder er retningsmarkøren grøn på den aktive skærm. 3 Tekst Tekst, der indtastes med tastaturet. 4 Piktogram Angiver placeringen af anatomi og transducer. Du kan vælge placeringen af anatomi og skærm. 5 Beregningsmenu Indeholder tilgængelige målinger. 6 Billede Ultralydsbillede. 7 Målings- og beregningsdataområde Aktuelle data for målinger og beregninger. 8 Kontrolknapper på skærmen Tilgængelige kontrolknapper i den aktuelle kontekst. 9 Patientoverskrift Overskriftoplysninger såsom aktuelt patientnavn, id-nummer, bruger og dato/klokkeslæt. Angives på opsætningssiden Display Information (Skærmoplysninger). 10 Systemstatus Oplysninger relateret til systemstatus, f.eks. undersøgelsestype, transducer og vekselstrømforbindelse, batteriopladning og USB. 11 Dybdemarkør Markeringer med intervaller på 0,5 cm, 1 cm og 5 cm, afhængigt af dybden. Kapitel 1: Kom godt i gang 7

16 Generel interaktion Berøringspude og markør Berøringspuden anvendes til at justere og flytte elementer på skærmen. Berøringspuden styrer markørposition, CPD eller Color-boksposition og størrelse, musepilen og mere. Piltasterne styrer mange af de samme funktioner som berøringspuden. Musepilen vises på opsætningssider, patientoplysningsskemaet og patientrapporten. Musepilen styres ved hjælp af berøringspuden. Hvis musepilen for eksempel placeres over efternavnsfeltet i patientskemaet, aktiveres dette felt ved at trykke på tasten SELECT (Vælg). Derudover kan musepilen anvendes til at markere afkrydsningsfelter og vælge elementer på lister. Handling Udfører en handling. Man kan trykke på den ene eller den anden tast. Eller man kan vælge kontrolknappen ved hjælp af berøringspuden og tasten SELECT (Vælg). Figur 5 Kontrolknapper på skærmen (2D-billeddannelse er vist) Kontrolknapper på skærmen Kontrolknapperne på skærmen giver mulighed for at foretage justeringer og vælge indstillinger. Hvilke kontrolknapper, der er til rådighed, afhænger af konteksten. Hver kontrolknap styres af et par taster neden for den. Tasterne fungerer på én af fire måder, afhængigt af kontrolknappen: Cyklus Navigerer igennem en liste med indstillinger. Den øverste tast bladrer opad. Den nederste tast bladrer nedad. Op-ned Navigerer igennem en liste over indstillinger og stopper øverst eller nederst. Den øverste tast navigerer opad. Den nederste tast navigerer nedad. Der høres som standard et bip, når hver ende af intervallet nås. (Se Audio, Battery (Audio, batteri) på side 19). Tænd-sluk Aktiverer eller deaktiverer en funktion. Man kan trykke på den ene eller den anden tast. I skemaer kan man i stedet vælge kontrolknappen ved hjælp af berøringspuden og tasten SELECT (Vælg). 8 Generel interaktion

17 Bemærkning og tekst Alfanumerisk tastatur Kom godt i gang 1 TAB Flytter markøren mellem felterne i skemaerne og tabulerer mellem teksten på dobbelte skærme. 7 MELLEMRUMS- TAST Aktiverer tastaturets tekstindtastningsfunktion eller indsætter et mellemrum. 2 CAPS LOCK Indstiller tastaturet til at skrive med store bogstaver. 8 SLETTE Sletter al tekst fra skærmen ved indtastning af tekst, samt når der ikke udføres måling. 3 SHIFT-TAST Muliggør indtastning af store bogstaver og internationale tegn. 4 TEKST Aktiverer og deaktiverer tastaturets tekstindtastningsfunktion. 5 PICTO Aktiverer og deaktiverer piktogrammet. 9 Piltaster Flytter markerede afsnit i beregningsmenuer, flytter markøren ét mellemrum ved indtastning af tekst, flytter markørpositionen, flytter billedbufferen frem og tilbage samt flytter imellem sider i billedoversigt og rapporter. 10 BACKSPACE Sletter tegnet til venstre for markøren under tekstindtastning. 11 INDTAST Flytter markøren imellem felter i skemaer og gemmer beregninger i rapport. 6 PIL Viser en pil, som kan flyttes og roteres på billedområdet. Kapitel 1: Kom godt i gang 9

18 Symboler Symboler og specialtegn kan indtastes i udvalgte felter og skemaer. De tilgængelige symboler og specialtegn afhænger af kontekst. Patientoplysningsskema: Felterne Last (Efternavn), First (Fornavn), Middle (Mellemnavn), Patient ID, Accession, Procedure-ID, User (Bruger), Reading Dr. (Aflæsende læge), Referring Dr. (Henvisende læge) samt Institution (Sygehus) DICOM- eller SiteLink-konfigurationsside: Felterne Alias og AE Title (AE-titel) Konfigurationsside for A & B-tast og fodkontakt: Tekstfelt Tekstfunktioner (billedoptagelse): Feltet Annotation (Bemærkninger) Figur 6 Dialogboksen Symbols (Symboler) Sådan indsættes symboler eller specialtegn: 1 Vælg det ønskede felt, og vælg derefter Symbols (Symboler). 2 Vælg det ønskede symbol/specialtegn. Du kan også bruge tasterne på tastaturet. 3 Vælg OK. Klargøring af transducere ADVARSEL: ADVARSEL: Forsigtig: Forsigtig: Der findes transducerovertræk med indhold af naturgummilatex og talkum, hvilket kan fremkalde allergiske reaktioner hos nogle personer. Se 21 CFR , Brugermærkning, for at få oplysninger om enheder, der indeholder naturgummi. Nogle geltyper og steriliseringsmidler kan fremkalde en allergisk reaktion hos visse mennesker. For at undgå beskadigelse af transduceren, må der kun anvendes gel, som anbefales af SonoSite. Anvendelse af andre geler end de anbefalede kan beskadige transduceren og ugyldiggøre garantien. Spørgsmål vedrørende gelkompatibilitet bedes rettet til SonoSite eller nærmeste forhandler. SonoSite anbefaler, at transducere altid rengøres efter brug. Se Rengøring og desinficering af transducere på side 98. Der skal benyttes akustisk gel under undersøgelserne. Selvom de fleste geltyper har tilfredsstillende akustisk ledeevne, er visse geltyper uforenelige med visse transducermaterialer. SonoSite anbefaler Aquasonic -gel, og en prøve er vedlagt systemet. Påfør rigelige mængder gel mellem transducer og krop ved almindelige anvendelser. Anvend et transducerovertræk i forbindelse med invasiv eller kirurgisk brug. 10 Klargøring af transducere

19 4 Vælg derefter fanen Videos (Videoer). ADVARSEL: Sådan anvendes et transducerovertræk SonoSite anbefaler brug af typegodkendte transducerovertræk til intrakavital eller kirurgisk brug. For at mindske risikoen for kontaminering påføres overtrækket først, når du er klar til at udføre proceduren. 1 Påfør gel på indersiden af overtrækket. 2 Før transduceren ind i overtrækket. 3 Træk overtrækket over transduceren og kablet, indtil overtrækket er fuldt udtrukket. 4 Fastgør overtrækket med de medfølgende bånd. 5 Kontrollér, om der er bobler mellem transducerens overflade og draperingen. Bobler mellem transducerens overflade og draperingen kan påvirke ultralydsbilledet. 6 Efterse overtrækket for at sikre, at der ikke er huller eller rifter i det. Træningsvideoer For at undgå kontamination anbefales brugen af sterile transducerovertræk og steril gel ved kliniske anvendelser af invasiv eller kirurgisk art. Transducerovertræk og gel skal først påføres lige inden proceduren påbegyndes. SonoSite Education Key træningsvideoer er en valgfri funktion. Sådan vises listen over videoer 1 Slut Education Key USB-lagringsenheden til en USB-port på systemet. 2 Tryk på tasten REVIEW (Gennemgang). 3 Vælg List (Liste) i skærmmenuen, hvis der er en aktiv undersøgelse. 5 Hvis listen ikke vises, skal du vælge den korrekte USB-lagerenhed. a Vælg Select USB (Vælg USB). b I dialogboksen Select USB device for media playback (Vælg USB-lagerenhed til medieafspilning) skal man vælge USB-lagerenheden Education Key ( Training (Uddannelse) vises under Type) og derefter vælge Select (Vælg). Bemærk: Billedgallerifunktionen er ikke understøttet. Sådan vises en video 1 Vis listen over videoer. 2 Vælg videoen. 3 Vælg View (Vis) på skærmen. Videoen begynder at spille. 4 Vælg ét af følgende efter behov: Justér volumen. Jo højere tal, desto højere lyd. Nul er uden lyd. Back (Tilbage) Spoler videoen tilbage i 10 sekunder. Pause Sætter videoen på pause. Play (Afspil) Genoptager afspilningen af en video, der er sat på pause. Forward (Fremad) Spoler videoen fremad i 10 sekunder. Sådan afsluttes en video Vælg ét af følgende: List (Liste) for at vende tilbage til videolisten. Done (Udført) for at vende tilbage til 2D billedbehandling. Kom godt i gang Kapitel 1: Kom godt i gang 11

20 Påtænkt anvendelse Systemet bruges med en påsat transducer, og får strøm enten fra et batteri eller en vekselstrømsnetforsyning. Klinikeren er placeret ved siden af patienten og anbringer transduceren på (eller i, ved invasive procedurer) patientens krop, hvor det er påkrævet, for at opnå det ønskede ultralydsbillede. Systemet sender ultralydsenergi ind i patientens krop for at opnå ultralydsbilleder som anført nedenfor. Det fremgår af Billedbehandlingstyper og undersøgelser, der er tilgængelige via transducer på side 36, hvilken transducer og hvilke behandlingstyper der er beregnet til hvilken undersøgelsestype. Abdominal billedbehandling Du kan undersøge lever, nyrer, bugspytkirtel, milt, galdeblære, galdegange, abdominale kar og omkringliggende anatomiske strukturer for transabdominalt at fastslå tilstedeværelse eller fravær af patologi. Hjertebilledbehandling Systemet kan anvendes til at vurdere hjertet, hjerteklapper, de store kar, de omkringliggende anatomiske strukturer, den overordnede hjertefunktion og hjertets størrelse for at fastslå tilstedeværelse eller fravær af patologi. Man kan desuden identificere tilstedeværelse og placering af væske omkring hjerte og lunger, det kan anvendes som hjælp ved perikardiocentese- og pleurapunkturprocedurer, til visualisering af blodstrømning gennem hjerteklapper, og detektion af normal lungebevægelse mhp. tilstedeværelse eller fravær af patologi. Du kan tage patientens elektrokardiogram (EKG). EKG anvendes til beregning af hjerteaktiviteter. ADVARSEL: EKG-optagelsen anvendes ikke til at diagnosticere hjertearytmier og er ikke beregnet til monitorering af hjerterytmer i længere tid. Gynækologisk og infertilitetsbilledbehandling Systemet kan transdominalt eller transvaginalt fastslå tilstedeværelse eller fravær af patologi i uterus, ovarierne, adnexa uteri og omkringliggende anatomiske strukturer. Interventionel billedbehandling Systemet kan anvendes til ultralydsstyring i forbindelse med biopsi- og drænageprocedurer, placering af kateterledere/katetre i blodkar, bedøvelse af perifere nerver, bedøvelse af og tryk på rygmarvsnerver, udtagning af æg, fostervandsprøver og andre obstetriske procedurer samt anvendes som et hjælpemiddel i forbindelse med abdominale, bryst- og neurokirurgiske procedurer. Obstetrisk billedbehandling Systemet kan transabdominalt eller transvaginalt fastslå tilstedeværelse eller fravær af patologi i fostrets anatomi, levedygtighed, gestationsalder, fostervand og omkringliggende anatomiske strukturer. CPD- og farvebilledbehandling er beregnet til gravide kvinder i højrisikogruppen. Højrisikograviditeter omfatter, men er ikke begrænset til, flerfoldsgraviditet, hydrops foetalis, placentale abnormiteter samt maternal hypertension, diabetes og lupus erythematosus disseminatus. ADVARSEL: ADVARSEL: For at undgå skade eller fejldiagnostik må systemet ikke anvendes til PUBS eller in vitro-fertilisation (IVF). Systemet er ikke fundet effektivt til disse. CPD- eller farvebilleder kan kun benyttes som et hjælpemiddel, ikke som et screeningsredskab, til detektion af strukturelle anormaliteter i fosterhjerter, og ligeledes kun som et hjælpemiddel, ikke som et screeningsredskab, til diagnosticering af intrauterin væksthæmning (IUGR, Intrauterine Growth Retardation). 12 Påtænkt anvendelse

I henhold til amerikansk lov må dette produkt kun sælges af læger eller på ordination af en læge.

I henhold til amerikansk lov må dette produkt kun sælges af læger eller på ordination af en læge. BRUGERVEJLEDNING Producent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: 1-888-482-9449 eller 1-425-951-1200 Fax: 1-425-951-1201 Autoriseret repræsentant i EU Emergo Europe Molenstraat

Læs mere

NanoMaxx ultralydssystem. Brugervejledning

NanoMaxx ultralydssystem. Brugervejledning TM NanoMaxx ultralydssystem Brugervejledning SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Telefon: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

X-Porte. Ultralydssystem. Brugervejledning

X-Porte. Ultralydssystem. Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING X-Porte Ultralydssystem Brugervejledning Juridiske meddelelser Producent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: (888) 482-9449 eller (425) 951-1200 Fax:

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere