1.1. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 1.1 Betjeningsvejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende Æskens indhold Sådan fungerer Roger Pen Beskrivelse af enheden Indikatorlys (LED-status) 9 3. Sådan kommer du i gang Klargøring af dockingstationen Opladning af Roger Pen Tænd og sluk Brug af Roger-modtagere Forbindelse af en modtager Brug af knapperne Brug af Roger Pen Montering af snoren Tilslutning til multimedieenheder Brug af Bluetooth Brug af Roger Pen ved telefonsamtaler 31 2

3 5. Specialfunktioner Lyd slået fra Manuelle mikrofontilstande Frakobling af Roger-enheder (NewNet) Verifikationstilstand Tilføjelse af ekstra mikrofoner Forbindelse af mikrofoner Brug af ekstra mikrofoner Bluetooth Hvad er Bluetooth? Brug af en Bluetooth-enhed Konfiguration af Bluetooth Ophævelse af parring af Bluetooth-enheder Fejlfinding Vigtige oplysninger Service og garanti Information og forklaring af symboler 74 3

4 1. Velkommen Tillykke med valget af Roger Pen fra Phonak. Denne universelle trådløse mikrofon hjælper folk med hørenedsættelse til forståelse af tale i støj og over afstand. Designet med diskretion in mente har Roger Pennen følgende funktioner: adaptiv trådløs transmission, automatisk indstilling, Bluetooth bredbåndslyd til brug af mobiltelefon, TV-tilslutning og audio input til multimediebrug. Den kan også bruges sammen med andre Roger Clip-On Mics og Roger Pener i ne mikrofonnetværk. Roger Pen er et førsteklasses schweizisk produkt, som er udviklet af Phonak, verdens førende producent af høreapparater. 4

5 Du bedes læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem for at få glæde af alle de muligheder, som Roger Pen tilbyder. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din høreapparat-specialist eller dit lokale Phonak-supportcenter. Phonak life is on 5

6 2. Lær Roger Pen at kende 2.1 Æskens indhold Roger Pen Dockingstation Strømforsyning med landespecifik adapter og opladningskabel Opbevaringspose Snor Audiokabel til dockingstation mikro-usbaudiokabel (velegnet til rejser) RCA / Cinch-adapter til TV eller stereoanlæg Lynvejledning 6

7 2.2 Sådan fungerer Roger Pen Roger Pen sender talerens stemme direkte ind i dine ører. Systemet består af tre hovedelementer: dine høreapparater, Roger-modtagere og Roger Pen. Høreapparat med Rogermodtager Roger Pen Lytter Taler Roger Pen og dit høreapparat fungerer typisk inden for en afstand på op til 10 meter. Bemærk, at menneskekroppe og vægge kan reducere denne afstand. Den maksimale afstand er mulig, hvis du kan se Roger Pen (dvs. direkte synslinje). 7

8 2. Lær Roger Pen at kende 2.3 Beskrivelse af enheden Roger Pen a b c h g f e a Indikatorlys (LED) b Afvis opkald c Modtag opkald d Opladnings- og lydindgang (mikro-usb) e Ændring af mikrofontilstand f Forbindelsesknap g Tænd / Sluk / Lyd slået fra h Mikrofoner d Dockingstation a b c a Åbning til Roger Pen b Indgang til oplader (mikro-usb) c Lydindgang (3,5-mm-jackstik) 8

9 2.4 Indikatorlys (LED-status) Indikatorly Betydning Tændt Slukket, Bluetooth på standby Slukker Lydindgang registreret Lyd slået fra i mikrofon / lydindgang Oplader Fuldt opladet Lavt batteriniveau oplad Roger Pen Aktivt telefonopkald Din Roger-mikrofon kan ikke registrere den primære Roger-mikrofon. Tænd den primære Roger-mikrofon, og sørg for, at den er inden for din Roger-mikrofons rækkevidde. Hvis du ikke ønsker at bruge Roger Pen i et mikrofonne tværk, skal du holde forbindelsesknappen inde i 7 sekun der, indtil indikatorlyset skifter til orange. Herefter skal du forbinde Roger Pen med Roger-modtageren/ modtagerne igen. 9

10 3. Sådan kommer du i gang 3.1 Klargøring af dockingstationen Roger Pen-dockingstationen bruges både til at oplade mikrofonen og sende lyd fra et TV eller en anden audioenhed til Roger Pen (og ind i høreapparaterne). Klargøring af strømforsyningen 1. Vælg den strømadapter, der passer til dit land. US EU UK AUS 2. Før adapterens øverste (buede) kant helt ind i den øverste kant på universalstrømforsyningen. 3. Tryk den nederste del af adapteren ind, så den sidder fast

11 Frakobling / ændring: a. Træk universalstrømforsyningens flig tilbage. b. Træk forsigtigt adapteren opad, og fjern den. c. Start forfra med trin 1 (på modstående side). b. a. Tilslutning af strømforsyningen til dockingstationen 1. Placer dockingstationen ved siden af TV et / audioenheden, og sæt den lille ende af opladningskablet i strømindgangen på dockingstationen. 2. Sæt den store ende af opladningskablet i universalstrømforsyningen. 3. Sæt strømforsyningens stik i en let tilgængelig stikkontakt Type GPE053B 5 V 1 A 1. 11

12 3. Sådan kommer du i gang Tilslutning af dockingstationen til et TV / en audioenhed 1. Sæt den ene ende af audiokablet i dockingstationens lydindgang: 2. Sæt den anden ende af audiokablet i hovedtelefonudgangen på TV et / audioenheden. I stedet kan du også slutte den anden ende af audiokablet til TV ets Cinch / RCA-adapter. Slut de røde og hvide stik til de tilsvarende røde og hvide udgange på TV et

13 Du kan også oprette forbindelse via en SCART-adapter, som du kan købe i en elektronikforretning eller hos din Phonak-forhandler. Sæt den ene ende af audiokablet i SCART-adapteren. Sæt derefter SCART-adapteren i et ledigt SCART-stik til udgangslyd på TV et. Hvis TV et ikke har en analog lydudgang, skal du have en digital-til-analog-omformer. Du kan købe omformeren i elektronikforretninger eller hos din Phonak-forhandler. 13

14 3. Sådan kommer du i gang Når dockingstationen er sluttet til hovedtelefonstikket på TV et, kan du justere lydstyrken med TV ets fjernbetjening. På nogle TV er slår højttalerne fra, når jackstikket sættes i hovedtelefonstikket, så andre personer ikke kan høre lyden fra TV et. Hvis det er tilfældet, skal du bruge Cinch / RCA- eller SCART-stikket til udgangslyd som beskrevet ovenfor. Du kan også slutte Roger Pen-dockingstationen til andre audioenheder ved hjælp af audiokablet, f.eks. en MP3-afspiller, en computer eller et stereoanlæg. 14

15 3.2 Opladning af Roger Pen Roger Pen er udstyret med et indbygget litiumpolymerbatteri, der kan oplades hurtigt. Sæt Roger Pen i dockingstationen for at oplade den. Indikatorlyset lyser orange. Det betyder, at batteriet oplades. Sæt enheden i dockingstationen som vist. Ukorrekt isætning kan skade enheden. Et helt afladet batteri kan oplades til maksimal kapacitet på ca. to timer. Opladningen er afsluttet, når indikatorlyset lyser grønt konstant. Når du oplader Roger Pen første gang, skal du lade den oplade i mindst to timer, også selv om indikatorlyset ikke er tændt eller bliver grønt tidligere. 15

16 3. Sådan kommer du i gang Du kan også oplade Roger Pen uden dockingstationen. Det kan være nyttigt, når du er ude at rejse. Brug af mikro-usb-kablet: 1. Sæt den lille ende (mikro-usb) af opladningskablet i Roger Pen. 2. Sæt den store ende (USB) af opladningskablet i strømforsyningen. 3. Sæt strømforsyningens stik i en let tilgængelig stikkontakt

17 Du kan også oplade Roger Pen ved at slutte Roger Pen til en computers USB-port vha. opladningskablet. Hvis du forbinder opladningskablet med en computers USB-port og dockingstationen samtidig, oplades Roger Pen ikke. Indikatorlys (batteristatus) Indikatorlys Betydning Oplader Fuldt opladet Lavt batteriniveau oplad Roger Pen. Der lyder også bip i høreapparaterne. 17

18 3. Sådan kommer du i gang 3.3 Tænd og sluk Tænd Roger Pen ved at trykke på tænd / sluk-knappen et sekund, indtil indikatorlyset lyser grønt. i Indikatorlys (Tændt) Indikatorlys Betydning Tænder Tændt 18

19 3.4 Brug af Roger-modtagere Brug af Roger MyLink Hvis Roger-modtageren er en Roger MyLink, skal du tænde din Roger MyLink og hænge den om halsen. Sørg for, at høreapparaterne er indstillet til T / MT / T-spole. Du kan finde flere oplysninger om brug af Roger MyLink i betjeningsvejledningen til Roger MyLink. Brug af Roger-modtagere, der sidder på høreapparaterne Hvis du har Roger-modtagere, der sidder direkte på høreapparaterne, skal du sørge for, at de sidder ordentligt fast, og at hvert høreapparat er indstillet til Roger- / FM- / DAI- / EXT- / AUX-programmet. 19

20 3. Sådan kommer du i gang 3.5 Forbindelse af en modtager Din høreapparatspecialist har muligvis allerede forbundet Roger Pen med dine høreapparater. Hvis det ikke er tilfældet, skal du forbinde modtageren med Roger Pen på følgende måde: 1. Kontroller, at både Roger Pen og Roger-modtageren er tændt. 2. Hold Roger Pen mindst 10 cm fra Roger-modtageren. 3. Tryk på forbindelsesknappen på Roger Pen cm 20

21 4. Indikatorlyset lyser grønt i to sekunder som tegn på, at Roger Pen er blevet forbundet med modtageren. 5. Gentag trin 2 og 3 for at forbinde endnu en modtager Du kan forbinde et uendeligt antal Roger-modtagere med din Roger Pen. Indikatorlys (forbindelsesstatus) Når du har trykket på forbindelsesknappen, lyser indikatorlyset muligvis på følgende måde: Indikatorlys Betydning Roger-modtageren blev forbundet med Roger Pen. Roger Pen kunne ikke finde en Rogermodtager. Flyt Roger Pen tættere på Roger-modtageren, og sørg for, at Roger-modtageren er tændt. Prøv derefter at forbinde dem igen. Roger-modtageren er ikke kompatibel med din Roger Pen. 21

22 3. Sådan kommer du i gang 3.6 Brug af knapperne Hold Roger Pen som vist for at undgå at komme til at trykke på to knapper samtidigt, når du trykker på en knap. 22

23 4 Brug af Roger Pen Roger Pen er et fleksibelt, intelligent produkt. Den registrerer, hvilken situation du befinder dig i, og tilpasser automatisk sine mikrofonindstillinger, så du får den bedst mulige taleforståelse. Brug Roger Pen på en af følgende måder: Konferencetilstand Placer Roger Pen midt på et bord for at lytte til en gruppe personer. 23

24 4. Brug af Roger Pen Interviewtilstand Hold Roger Pen i hånden, og ret den mod den person, du vil lytte til. Sørg for, at Roger Pen er rettet direkte mod talerens mund. Pas på ikke at dække mikrofonåbningerne, når du holder Roger Pen i hånden. 24

25 Om halsen Brug snoren (halsslyngen) til at hænge Roger Pen om halsen på den taler, du vil høre. Se afsnittet Manuelle mikrofonindstillinger i kapitlet Specialfunktioner på side 40, hvis du foretrækker at indstille Roger Pens mikrofon manuelt. 25

26 4. Brug af Roger Pen 4.1 Påsætning af snoren Skub snorens plastikdel over Roger Pens klemme (1.), indtil den er helt indsat (2.) Fjern snoren ved at trække den af klemmen som vist: 26

27 Sådan hænges snoren om halsen 1. Åbn snoren ved at trække de to magneter fra hinanden. 2. Hæng Roger Pen om talerens hals, og luk snoren. 3. Juster snorens længde, så Roger Pen kommer tættere på munden. Sørg for, at snoren ikke går op, ved at trække kablet ind i mellemrummet. 4. Der må ikke være mere end 20 cm mellem Roger Pen og talerens mund. maks. 20 cm / 8 tommer 27

28 4. Brug af Roger Pen 4.2 Tilslutning til multimedieenheder Du kan slutte Roger Pen til en lydkilde så som TV, tablet eller stereoanlæg og høre lydsignalet direkte i høreapparaterne. Via dockingstation Kontroller, at dockingstationen er tændt og sluttet korrekt til lydkilden som beskrevet i "Sådan kommer du i gang" på side 12. Sæt Roger Pen i dockingstationen. Når du tænder for lydkilden, registrerer Roger Pen automatisk lydsignalet og begynder at sende det. Selvom dockingstationen ikke er tændt, kan Roger Pen stadig registrere og sende et eksternt lydsignal. Du skal blot tænde Roger Pen. Når Roger Pen sender et lydsignal, er lyden i dens mikrofon slået fra. 28

29 Via mikro-usb-audiokabel I stedet kan du bruge det korte mikro-usb-audiokabel til at slutte din multimedieenhed direkte til Roger Pen. 1. Sæt den runde ende af mikro-usb-audiokablet i hovedtelefonudgangen på multimedieenheden. 2. Sæt den firkantede ende (mikro-usb) af mikro-usb-kablet i stikket på Roger Pen eller Roger Pen skal være tændt for at kunne sende lydsignalet til høreapparaterne. Når du har aktiveret multimedieenhedens lydsignal, registrerer Roger Pen dette signal og slår automatisk lyden i sin egen mikrofon fra. 29

30 4. Brug af Roger Pen 4.3 Brug af Bluetooth Roger Pen giver dig mulighed for at oprette forbindelse til mobiltelefoner og smartphones, hvor Bluetooth er aktiveret, så du kan foretage og modtage opkald. Før du kan bruge Roger Pen sammen med din telefon, skal du dog kontrollere, at telefonen er udstyret med Bluetooth og udføre parrings- og forbindelsesprocedurerne, der er beskrevet i "Konfiguration af Bluetooth" på side 53. Din stemme Opkaldspersonens stemme høres her Opkaldspersonens stemme Bluetooth Roger 30

31 4.4 Brug af Roger Pen ved telefonsamtaler Når du taler i telefon, skal du have Roger Pen om halsen i snoren som vist nedenfor (figur 1) eller holde den i hånden og sørge for, at toppen af Roger Pen er rettet mod din mund (figur 2). I meget støjende omgivelser kan det være en god ide at holde Roger Pen tættere på munden

32 4. Brug af Roger Pen Undgå at dække mikrofonåbningen med fingre eller tøj (figur 3), og sørg for, at Roger Pen ikke peger væk fra dig (figur 4) Hold mobiltelefonen i hånden under et opkald. Bluetooth har en rækkevidde (den maksimale afstand mellem Roger Pen og telefonen) på 1-3 m. Hvis afstanden er større, er der risiko for, at forbindelsen forsvinder eller bliver ustabil. Bluetooth-opkald vil altid have større prioritet end Roger Pens lydindgangsfunktion. 32

33 Indkommende opkald For at kunne modtage et opkald skal Roger Pens Bluetooth-funktion være aktiveret og parret med din telefon. Sørg for, at dine høreapparater er indstillet til det rigtige program, så de kan modtage signalet fra dine Roger-modtagere. Når du modtager et opkald på telefonen, lyser Roger Pens indikatorlys konstant blåt, og du kan høre ringetonesignalet i høreapparaterne. Du vil også kunne høre indkommende opkald i høreapparaterne, selvom Roger Pen er slukket. Roger Pens mikrofoner er muligvis sat på lydløs, når telefonen ringer. 33

34 4. Brug af Roger Pen Modtagelse af indgående opkald Du kan modtage et indkommende opkald med et tryk på knappen Modtag, når du hører ringetonen i dine høreapparater. Tal ind i Roger Pen ikke telefonen under samtalen. 34 Der kan kun foretages ét telefonopkald ad gangen. Hvis der kommer et andet indkommende opkald på en anden forbundet telefon, har du to muligheder: SSTryk på Modtag : Den igangværende samtale sættes på pause, og du modtager det nye indkommende opkald. SSTryk på Afvis : Det nye indkommende opkald afvises, og du kan fortsætte den samtale, du er i gang med.

35 Afvisning af et opkald Tryk på knappen Afvis, hvis du ikke ønsker at besvare et indkommende opkald. Du kan også afvise opkaldet på telefonen. Foretagelse af et telefonopkald Sørg for, at Roger Pen og din telefon er forbundet via Bluetooth som beskrevet i "Konfiguration af Bluetooth" på side 53. Indtast nummeret på telefontastaturet, og tryk på opkaldsknappen på telefonen. Kort efter hører du ringetonesignalet i dine høreapparater. Afslutning af et opkald Tryk på knappen Afvis for at afslutte et opkald via Roger Pen. Derefter afsluttes opkaldet. Du kan også afslutte opkaldet via telefonen i stedet for Roger Pen. 35

36 4. Brug af Roger Pen Avancerede telefonfunktioner Du kan kun bruge følgende funktioner, hvis din telefon understøtter dem. Se telefonens betjeningsvejledning, hvis du ikke er sikker på, at de understøttes. Genopkald til sidst kaldte nummer Tryk kortvarigt to gange på knappen Modtag ringe til det sidst kaldte nummer. for at Stemmestyret opkald Tryk én gang på knappen Modtag for at aktivere funktionen til stemmestyret opkald. Sig derefter navnet på den person, du vil ringe til. Vent, indtil du hører beskeden eller starttonen, før du siger personens navn. Hvis du har forbundet to telefoner med din Roger Pen samtidig (MultiPoint), kan du kun bruge den sidst parrede telefon til stemmestyret opkald. Du kan også bruge denne funktion til at styre din telefon med stemmen. 36

37 Overførsel af et opkald Tryk på knappen Modtag i to sekunder for at føre opkaldet tilbage til din telefon. Dermed kan du give telefonen til en anden. Du kan ikke længere høre samtalen i høreapparaterne. Tryk på knappen Modtag i to sekunder for at føre opkaldet tilbage til Roger Pen. Deaktivering af Bluetooth Hvis du ikke bruger Roger Pens Bluetooth-funktion, bør du slå Bluetooth fra for at spare strøm. Tænd Roger Pen, og tryk derefter på knappen Afvis to sekunder for at slå Bluetooth fra. i Du kan slå Bluetooth til igen ved at tænde Roger Pen og trykke på knappen Modtag i to sekunder. Roger Pen bør derefter automatisk oprette forbindelse til din telefon. 37

38 4. Brug af Roger Pen Indikatorlys (Bluethooth status) Indikatorlys Betydning Aktivt opkald Aktiver Bluetooth Deaktiver Bleutooth Roger Pen er slukket men stadig klar til telefonopkald 38

39 5. Specialfunktioner 5.1 Lyd slået fra Tryk på tænd / sluk-knappen for at slå lyden i Roger Pens mikrofon eller lydindgang fra. Når lyden er slået fra, lyser indikatorlyset konstant violet. Tryk på tænd / sluk-knappen igen for at slå lyden i Roger Pens mikrofoner eller lydindgang til igen. Indikatorlys (Mute) Indikatorlys Betydning Mikrofon / audio input muted 39

40 5. Specialfunktioner 5.2 Manuelle mikrofontilstande Hvis du vil tilsidesætte den automatisk valgte mikrofontilstand, kan du gøre det manuelt. Roger Pen er udstyret med tre manuelle mikrofontilstande, der kan aktiveres på skift ved tryk på mikrofon-knappen. Automatisk Håndholdt / snor Konferencetilstand Interviewtilstand 40

41 Roger Pens aktuelle manuelle mikrofontilstand vises med følgende indikatorlys: Indikatorlys Betydning Interviewtilstand. Vælg denne tilstand, hvis du vil høre en bestemt taler ved at rette Roger Pen mod ham / hende. Dermed reduceres omgivende støj og stemmerne fra andre talere omkring dig. Konferencetilstand. Vælg denne tilstand, hvis du ønsker, at Roger Pen skal opfange stemmer fra alle retninger, f.eks. venner omkring et bord. Tilstanden Håndholdt / snor. Hvis du ønsker at høre en bestemt taler, og der er støj, er det bedst, hvis taleren selv holder Roger Pen. Taleren bør højst holde den 20 cm fra munden. Automatisk tilstand Hvis Roger Pen er i tilstanden Håndholdt / snor, og du trykker på mikrofonen igen, skifter Roger Pen til automatisk tilstand. 41

42 5. Specialfunktioner 5.3 Frakobling af Roger-enheder (NewNet) Tryk på forbindelsesknappen i syv sekunder for at koble Roger Pen fra forbundne modtagere eller andre Rogermikrofoner. Indikatorlyset lyser orange, når Roger Pen er blevet frakoblet alle forbundne enheder. 7 sek. Du kan nu begynde at forbinde Roger-modtagere eller Roger-mikrofoner med Roger Pen igen. 5.4 Verifikationstilstand Verifikationstilstanden bruges af høreapparatspecialister til at verificere en enhed i henhold til Roger POP (Roger Phonak Offset Protocol). Tryk på forbindelsesknappen aktivere verifikationstilstanden. fem gange i træk for at 42

43 Indikatorlys (verifikationstilstand) Indikatorlys Betydning Verifikationstilstanden er aktiveret Verifikationstilstanden kan kun aktiveres i de første 60 sekunder efter, at du har tændt Roger Pen Når du slukker for Roger Pen deaktiveres verifikationstilstanden automatisk. Nulstil Hvis Roger Pen holder op med at reagere på kommandoer, kan du nulstille den ved at trykke samtidigt på knapperne tænd / sluk, mikrofon, Modtag og Afvis i ti sekunder. 43

44 6. Tilføjelse af ekstra mikrofoner Roger-teknologien gør det muligt at bruge flere mikrofoner parallelt ved at tilslutte flere Roger Clip-On Mics og Roger Penne. 6.1 Forbindelse af mikrofoner Du kan forbinde en anden mikrofon med Roger Pen ved at følge disse trin: 1. Tænd begge mikrofoner. 2. Hold de to mikrofoner tæt sammen. De må højst være 10 cm fra hinanden. 3. Tryk på forbindelsesknappen på Roger Pen cm 44

45 4. Indikatorlysene på begge mikrofoner lyser grønt i to sekunder. Det betyder, at de to mikrofoner er blevet forbundet. Den primære mikrofon som styrer netværket er den Roger Pen som blev brugt til at forbinde de ekstra mikrofoner Når du har forbundet en anden mikrofon med din Roger Pen, kan den kun bruges sammen med Roger Pen. Den anden mikrofon blinker rødt, hvis den ikke kan finde din Roger Pen. Hvis du vil koble den fra din primære Roger Pen, skal du bruge NewNet-funktionen. Se kapitlet "Specialfunktioner" på side 41. Der kan tilføjes op til 10 ekstra Roger-mikrofoner til en Roger Pen. Hvis du vil forbinde en anden Roger Pen med din egen, skal du først deaktivere den anden Roger Pens Bluetooth, før det kan lade sig gøre. 45

46 6. Tilføjelse af ekstra mikrofoner Indikatorlys (forbindelsesstatus) Når du har trykket på forbindelsesknappen, lyser indikatorlyset muligvis på følgende måde: Indikatorlys Betydning Den anden Roger-mikrofon er nu forbundet med din Roger Pen. Roger Pen kunne ikke finde en anden Roger-mikrofon. Flyt Roger Pen tættere på den anden Roger-mikrofon, og kontroller, at begge mikrofoner er tændt. Prøv derefter at forbinde dem igen. Den anden Roger-mikrofon er ikke kompatibel med din Roger Pen, eller den anden Roger Pens Bluetooth er stadig aktiveret. 46

47 6.2 Brug af ekstra mikrofoner Giv Roger-mikrofonerne til talerne. Sørg for, at de påsættes korrekt, dvs. er rettet mod munden og kun er højst 20 cm fra munden. Den primære Roger Pen kan også bruges i konferencetilstand på bordet eller i interview tilstand. Roger-mikrofoner registrerer automatisk, når din ven eller partner taler, før hans / hendes stemme sendes til dine høreapparater. Hvis en taler ønsker at forlade gruppen midlertidigt, skal han / hun slå lyden i sin mikrofon fra ved at trykke på tænd / sluk-knappen. 47

48 6. Tilføjelse af ekstra mikrofoner Roger Pen som primær enhed i et netværk kan stadig bruges i alle mikrofontilstande. Roger Pen vil være i håndholdt/halsslynge tilstand når den bruges som sekundær mikrofon i et netværk. Den vil skulle være indenfor 20cm af talerens mund. Du kan kun høre én taler ad gangen. Når to personer taler samtidig, kan du høre den person, der først begyndte at tale. Når de holder op med at tale, kan du høre den anden taler. Taleren der bruger den primære Roger Pen bør være indenfor 10 m afstand. Hvis taleren ønsker at forlade gruppen midlertidigt, skal Roger Pen blive i gruppen. Hvis Roger Pen slukkes eller flyttes uden for rækkevidde, begynder de andre Roger-mikrofoner at blinke blåt og holder op med at sende. 48

49 Indikatorlys (flermikrofonstatus) Når du bruger flere Roger-mikrofoner, lyser indikatorlyset muligvis på følgende måde: Indikatorlys Betydning Lyden i din Roger-mikrofon er slået fra. Slå lyden til igen ved at trykke på tænd / sluk-knappen. Din Roger-mikrofon kan ikke registrere den primære Roger-mikrofon. Tænd den primære Roger-mikrofon, og sørg for, at den er inden for din Roger-mikrofons rækkevidde. Alternativt, hvis du ikke ønsker at bruge Roger Pen i et netværk, tryk 7 sekunder på forbindelsesknappen indtil LED lyset bliver orange. Herefter skal Roger Pen forbindes til modtagerne igen. 49

50 7. Bluetooth 7.1 Hvad er Bluetooth? Bluetooth gør det muligt for enheder, såsom mobiltelefoner eller trådløse telefoner, bærbare og stationære computere, at kommunikere trådløst med hinanden. Roger Pen understøtter Bluetooth. Det betyder, at du kan modtage telefonopkald direkte i høreapparaterne. Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth på Hvilke Bluetooth-enheder kan jeg bruge med Roger Pen? For det første skal du kontrollere, at den enhed, du ønsker at anvende, understøtter Bluetooth. Se efter Bluetooth-symbol på selve enheden eller i den tilhørende betjeningsvejledning. For det andet er de tilgængelige brugsområder for en Bluetooth-enhed defineret af enhedens "profiler". Den enhed, du vil bruge sammen med Roger Pen, skal enten understøtte profilen "headset" eller "håndfri" (HSP / HFP). 50

51 Bluetooth-enheders kompatibilitet Hvis der opstår et problem med forbindelsen mellem Bluetooth-enheden og Roger Pen, eller hvis du er i tvivl om enhedens Bluetooth-funktioner, skal du se betjeningsvejledningen til enheden eller kontakte producenten. Rækkevidde for Bluetooth Roger Pen understøtter Bluetooth Class 2 inden for en rækkevidde af 3 m. Det er ikke nødvendigt, at der er frit udsyn mellem din Roger Pen og din mobiltelefon. Følgende faktorer kan dog påvirke enhedernes rækkevidde: SSInterferens fra andre enheder kan reducere rækkevidden. SSDen Bluetooth-enhed, du opretter forbindelse til, har muligvis en kortere rækkevidde. Hvis din Bluetooth-enhed flyttes uden for din Roger Pens rækkevidde, og hvis der er oprettet en lydforbindelse, bliver forbindelsen først ustabil, hvorefter den afbrydes. 51

52 7. Bluetooth Hvis enheden igen flyttes inden for din Roger Pens rækkevidde, genoptages streamingen til dine høreapparater muligvis. Hvis streamingen ikke genoptages, skal du slukke Roger Pen og tænde den igen. 7.2 Brug af en Bluetooth-enhed: parre og tilslutte Du skal udføre to enkle trin for at aktivere kommunikationen: 1. Parring: Via parringsproceduren kan du bestemme, hvilke Bluetooth-enheder der kan kommunikere med hinanden. Dette skal kun gøres én gang for hver enhed, du ønsker at bruge sammen med Roger Pen. 2. Tilslutning: Når en enhed kan kommunikere ("kan parres") med Roger Pen, sikrer forbindelsesproceduren, at enhederne kan udveksle lydsignaler. De parrede enheder vil derefter oprette forbindelse til hinanden, hver gang de tændes og er inden for hinandens rækkevidde. Bluetooth-symbolet vises på telefonen, når de er forbundet. 52

53 De fleste Bluetooth-enheder udfører forbindelsesproceduren automatisk efter parringen. Parrings- og forbindelsesprocedurerne er beskrevet på de følgende sider. 53

54 7. Bluetooth 7.3 Konfiguration af Bluetooth Parring af en telefon, der er udstyret med Bluetooth Parringsproceduren skal kun udføres én gang for hver Bluetooth-enhed. Parringsproceduren styres af din telefon. Menustrukturen er forskellig fra telefon til telefon. Du skal derfor læse betjeningsvejledningen til telefonen eller kontakte forhandleren, hvis du ikke kan udføre parringen ved hjælp af nedenstående generelle vejledning. Der kan højst parres otte enheder med én Roger Pen. Ved en ny parring erstattes den enhed, der blev brugt for længst tid siden. Roger Pen kan understøtte (oprette forbindelse til) to telefoner samtidig, men det er kun muligt at foretage ét opkald ad gangen. 54

55 1. Tænd din Roger Pen og din telefon. Placer dem ved siden af hinanden. 2. Gå til tilkoblingsindstillinger i telefonmenuen. Find Bluetooth-indstillingen. 3. Sørg for, at Bluetooth-indstillingen er aktiveret. 4. Vælg "Søg" eller "Scan" på telefonen for at søge efter Bluetooth-enheder eller lydforbedringer. 5. Tryk på knappen Modtag på Roger Pen i syv sekunder, indtil indikatorlystet begynder at blinke blåt, for at starte parringsprocessen. 7 sek. 6. Roger Pen forbliver i parringstilstanden i to minutter, eller indtil parringen er gennemført. 55

56 7. Bluetooth 7. På telefonen bør du kunne se en liste over de Bluetooth-enheder, den har registreret. Vælg Roger Pen på listen. 8. Du bliver muligvis bedt om at indtaste en adgangskode på telefonen. Hvis det sker, skal du indtaste "0000" (fire nuller). På nogle mobiltelefoner vil du blive spurgt om, hvilken Bluetooth-tjeneste du ønsker at aktivere. Vælg "Headset" (Hovedtelefon). 9. Roger Pen bør nu være parret med telefonen, og indikatorlyset holder op med at blinke. Forbindelse med telefon Når telefonen og Roger Pen er parret (se "Parring af en telefon, der er udstyret med Bluetooth"), skal telefonen forbindes med din Roger Pen, før den kan sende lydsignaler. Denne funktion bør også vises i telefonens Bluetoothmenu. 1. Kontroller, at Roger Pen er tændt, og at dens Bluetooth-funktion er aktiveret. 56

57 2. Find Bluetooth-menuen i telefonens indstillingsmenu, og vælg listen med "parrede enheder". 3. Find og fremhæv Roger Pen, og vælg at forbinde den. 4. På telefonen vises et hovedtelefonsymbol, hvis forbindelsen blev oprettet. Forbindelsen mellem din Roger Pen og telefonen opretholdes, så længe de to enheder er tændt og inden for rækkevidde af hinanden. Hvis én af enhederne slukkes eller kommer uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt at forbinde dem igen. Nogle telefoner opretter muligvis automatisk forbindelse efter parring. Vi anbefaler, at du vælger Ja, når du bliver bedt om at tillade, at der automatisk oprettes forbindelse. 57

58 7. Bluetooth 7.4 Ophævelse af parring af Bluetooth-enheder Hvis der opstår problemer med en af de parrede enheder, eller hvis en enhed ikke længere kan oprette forbindelse til din Roger Pen, kan du prøve at ophæve parringen fra din Roger Pen. 1. Tænd din Roger Pen. 2. Aktiver Bluetooth ved at trykke på knappen Modtag i to sekunder. 3. Tryk samtidigt på knapperne Modtag, Afvis og forbindelsesknappen i syv sekunder, indtil indikatorlyset lyser orange. Når du ophæver parringen af Bluetooth-enheder, ophæver du samtidig deres evne til at oprette forbindelse med alle Bluetooth-enheder, der tidligere har været parret. Du skal derfor udføre parringsproceduren igen. 58

59 8. Fejlfinding Mest sandsynlige årsag Jeg kan ikke tænde Roger Pen J Batteriet er fladt Jeg kan ikke forstå den der taler J Mikrofonen er ikke korrekt placeret J Mikrofonåbningerne er dækket af fingre eller tøj Løsning J Oplad Roger Pen i mindst to timer J Sæt Roger Pen tættere på talerens mund J Sørg for at Roger Pen peger mod talerens mund J Sørg for at mikrofonåbningerne ikke er dækket af fingre eller tøj Jeg kan ikke høre talerens stemme selvom Roger Pen er tændt J Mikrofonen er muted J Tjek indikatorlyset - er det violet, tryk kort på on/off knappen for at aktivere mikrofonerne J Dine høreapparater er ikke på det rette program J Tjek at høreapparaterne er på det rette program (Roger / FM / DAI / EXT / AUX) 59

60 8. Fejlfinding Mest sandsynlige årsager J Dine Roger-modtagere er ikke forbundet med Roger Pen. J Ved brug af flere mikrofoner er den primære mikrofon muligvis ikke tændt, eller den kan være uden for rækkevidde. Løsninger J Hold Roger Pen i nærheden af hver Roger-modtager på skift, og tryk kortvarigt på forbindelsesknappen. J Kontroller indikatorlyset. Tænd den primære mikrofon, hvis det blinker rødt, og kontroller, at den er inden for rækkevidde. Jeg bliver ved med at miste lydsignalet. J Afstanden mellem Roger Pen J Ryk tættere på din Roger Pen. og Roger-modtageren er for stor. J Der står ting mellem dig og Roger Pen. J Sørg for, at du kan se Roger Pen. Lydstyrken fra min multimedieenhed er for lav. J Lydindstillingerne er forkerte. J Skru op for lyden fra lydkilden. Jeg kan ikke høre min multimedieenhed. J Lydkildens lyd er slået fra. J Slå lydkildens lyd til. J Roger Pen bruger mikro-usbaudiokabel, men er ikke tændt. J Tænd Roger Pen for at høre lydkilden via mikro-usbaudiokablet. 60

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Air II Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din ComPilot Air II at kende 6 2.1 Oversigt 7 3. Sådan kommer du i gang 8 3.1 Klargøring af strømforsyningen 8 3.2

Læs mere

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning Lydstreamer og fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste ny generation af høreapparater er baseret på disse

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning

Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30 Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs venligst oplysningerne på de følgende sider, før du bruger dit høreapparat 6 2.1 Advarsler

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN...2 Oversigt over Jabra Solemate....3 Oprettelse af forbindelser...6 afspilning af musik, chat og stemmevejledning...8 support... 12 Tekniske

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Voyager Edge-serien. Brugervejledning

Voyager Edge-serien. Brugervejledning Voyager Edge-serien Brugervejledning Indhold Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headset 4 Vær på den sikre side 4 Oversigt over ladeetui 5 Parring 6 Parring med Bluetooth 6 NFC-parring 6 Par en anden

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Betjeningsvejledning!

Betjeningsvejledning! Betjeningsvejledning! Indhold Velkommen 5 Information på internettet 6 SmartLink+ og tilbehør 7 Brugerflade 8 SmartLink+ nøgletal 10 Kom godt i gang 11 Opladning af SmartLink+ 11 Sådan tændes SmartLink+

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset FÅ MERE AT VIDE ML10- og ML12-Bluetooth headset SE GODT EFTER OPKALDSKNAP Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Genopkald (2 tryk) Start stemmestyret opkald (tryk i 2 sekunder, indtil tonen høres)

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Betjeningsvejledning 0682!

Betjeningsvejledning 0682! Betjeningsvejledning 0682! 2 Indhold Velkommen 6 Beskrivelse 8 Tilbehør til icom 9 Introduktion 10 Opladning af batteri 10 Brugsstid 11 Batteristatus 12 Tænd og sluk for icom 12 Sådan bæres icom 14 Indikatordæksel

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra Jabra CRUISER2 VOL - VOL + MUTE jabra Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om...2 DET KAN DIN Speakerphone...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIN Speakerphone...4 TÆND/SLUK FOR Din speakerphone....5

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere