MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Definition af driftstilstand 2 2. Display 4 Display 4 Visning 5 Visning 2 5 Status 6 Produktionslog 8 Opsætning Web Server Quick Guide 13 Introduktion 13 Understøttede tegn 13 Adgang og indledende opsætning 13 Opsætningsguide 14 Drift 19 Struktur for Web Server 19 Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter 20 Yderligere information Fejlfinding 22 Fejlfinding Vedligeholdelse 24 Vedligeholdelse 24 Rengøring af kabinettet 24 Rengøring af køleprofilen 24 L _01 1

3 1. Introduktion 1 1. Introduktion 1.1. Introduktion Denne manual indeholder information om TripleLynx solinverterens funktioner og vedligeholdelse af denne. Illustration 1.1: TripleLynx 8 kw, 10 kw, 12,5 kw, 15 kw CE-mærkning Dette certificerer udstyrets overensstemmelse med de gældende regler i henhold til direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF Definition af driftstilstand Ikke på net (lysdioder slukket) Hvis der ikke har været leveret strøm til Ac-nettet i mere end 10 minutter, afbryder inverteren forbindelsen til nettet og lukker ned. Dette er den normale nattilstand. Bruger- og kommunikationsgrænsefladerne har stadig strømforsyning af hensyn til kommunikationsformål. Tilslutter (grøn lysdiode blinker) Inverteren starter op, når PV-indgangsspændingen når 250 V. Inverteren udfører en række interne selvtest, herunder PV-autodetektion og måling af modstanden mellem PV-panelerne og jorden. Samtidig overvåger den også netparametrene. Når netparametrene har ligget inden for specifikationerne i det påkrævede tidsrum (afhænger af netkode), begynder inverteren at levere strøm til nettet. På net (grøn lysdiode lyser) Inverteren er sluttet til nettet og leverer strøm til nettet. Inverteren afbryder, hvis: den detekterer unormale netforhold (afhænger af netkode), hvis der opstår en intern hændelse, eller hvis PV-strøm ikke er tilgængelig (hvis der ikke leveres strøm til nettet i 10 minutter). Den går herefter i tilslutningstilstand eller nettilstanden Ikke på net. 2 L _01

4 1. Introduktion Fejlsikker tilstand (rød lysdiode blinker) Hvis inverteren detekterer en fejl i sine kredsløb under selvtesten (i tilslutningstilstand) eller under drift, går inverteren i fejlsikker tilstand. Inverteren forbliver i fejlsikker tilstand, indtil PVstrømmen har været forsvundet i mindst 10 minutter, eller hvis inverteren har været helt slukket (AC + PV). 1 Se afsnittet om Fejlfinding for yderligere information. L _01 3

5 2. Display 2. Display Display Bemærk: Displayet aktiveres op til 10 sekunder efter opstart. Det integrerede display på inverterens front giver brugeren adgang til samtlige oplysninger om PV-systemet og inverteren. Displayet har to tilstande: Normal Strømbesparende Displayet er i brug Efter 10 minutters inaktivitet på displayet, slukkes displayets baggrundslys for at spare strøm. Genaktiver displayet ved at trykke på en tast Oversigt over displayknapper og -funktioner: F1 Visning 1 / Visning 2 - Skærm F2 Statusmenu F3 Produktionslogmenu F4 Opsætningsmenu * Når en F-tast vælges, lyser LED'en over den. Hjem Vend tilbage til skærmen med visninger OK Enter/vælg Pil op Et trin op/øg værdien Pil ned Et trin ned/mindsk værdien Pil til højre Flytter markøren til højre Pil til venstre Flytter markøren til venstre Tilbage Vend tilbage/fravælg On - grøn lysdiode On/blinker = På net/tilslutter Alarm - rød lysdiode Blinker = Fejlsikker tilstand Inverteren er konfigureret som master. Ikonerne kan ses i øverste højre hjørne.* Inverteren er tilsluttet en master. Ikonerne kan ses i øverste højre hjørne.* *) Kun TLX Pro og TLX Pro+. Illustration 2.1: Display Bemærk: Displayets kontrastniveau kan ændres ved at trykke på pil op/pil ned, samtidig med at F1- knappen holdes nede. Menustrukturen er inddelt i fire hovedsektioner: Visning Status Produktionslog Opsætning Viser en kort liste over information, skrivebeskyttet. Viser aflæsninger af inverterparametre, skrivebeskyttet. Viser indlæste data. Viser konfigurerbare parametre, læse/skrive. Se følgende afsnit for mere detaljerede oplysninger. 4 L _01

6 2. Display Visning Menustruktur - Visning Parameter Beskrivelse Mode: On grid Viser inverterens aktuelle tilstand. Se definitionerne af driftstilstand Prod. today: kwh Energiproduktion i dag i kwh. Værdi fra inverteren eller S0-energimåler Output Power: W Aktuel udgangseffekt i Watt [ --- utilization bar --- ] Viser niveauet for inverteranvendelse i % af maks. anvendelse Tabel 2.1: Visning Visning 2 Ved at trykke F1 endnu engang vises følgende skærmbillede (se afsnit om knapper for mere information): Menustruktur - Visning 2 Parameter Beskrivelse Grid mgmt: Angiver, hvorvidt foranstaltninger til netforvaltning er i kraft. Skjult, hvis foranstaltninger til netforvaltning ikke er i kraft. Performance ratio: 87 % * Ydelsesforhold vises, hvis solindstrålingssensor er tilgængelig (lokal eller master). Total CO2 saved:123 T * Besparelse af CO2-emissioner i levetiden, beregnet ved brug af konfigureret værdi. Total revenue: Euro * Afkast for levetiden, beregnet ved brug af konfigureret værdi. Tabel 2.2: Visning 2 *) Kun for TLX Pro. L _01 5

7 2. Display Status 2 Menustruktur - Status Display Functions Beskrivelse [-] Ambient Conditions Anvendes kun, hvis sensorerne er tilsluttet Irradiance: 1400W/m 2 Indstråling. "NC", hvis den ikke er tilsluttet PV module temp: 100 o C PV-modultemperatur. NC, hvis den ikke er tilsluttet Ambient temp: 20 o C Omgivelsestemperatur. "NC", hvis den ikke er tilsluttet Irr. sensor temp: 20 o C Solindstrålingssensortemp.: "NC", hvis den ikke er tilsluttet [-] Photovoltaic [-] Present values [-] PV input 1 Voltage: 1000V Spænding detekteret ved PV-input 1 Current: 15.0 A Strømstyrke detekteret ved PV-input 1 Power W Effekt detekteret ved PV-input 1 [+] PV input 2 [+] PV input 3 Ikke synlig, hvis invertertypen er 10 kw [-] Isolation Resistance Resistance: 45 MΩ PV-isolation ved idriftssættelse [-] PV Input Energy Total: kWh Daglig produktion af alle PV-input PV1: kwh Daglig produktion af PV-input 1 PV2: kwh Daglig produktion af PV-input 2 PV3: kwh Daglig produktion af PV-input 3 [-] PV Configuration Konfiguration af PV-input 1. Konfigurationen vises kun, når inverteren er i PV input 1: Individual tilslutningstilstand eller nettilstand. PV input 2: Individual PV input 3: Individual [-] AC-grid [-] Present Values [-] Phase 1 Voltage: 250 V Spænding på fase 1 Current: 11.5 A Strømstyrke på fase 1 Frequency: 50 Hz Frekvens på fase 1 Power: 4997 W Effekt på fase 1 [+] Phase 2 [+] Phase 3 [-] Residual Current Monitor Current: 350 ma Lækstrøm i ma [-] Grid management Kun synlig, hvis den er aktiveret af netkodeindstillingen. [-] Power level adjustment Maksimalt tilladt effekt i % af nominel effekt "Off" betyder, at effektniveaufunktionen er deaktiveret i inverteren. [-] Present limit: 100 % [-] Reactive power Vises kun, hvis den aktuelle landeindstilling er et MV-land eller brugerdefineret samt i versionerne TLX+. Sætpunktstypen for reaktiv effekt. Off betyder, at der ikke anvendes interne sætpunkter, men at inverteren godkender et eksternt sætpunkt. Setpoint type: Off Den aktuelle værdi for sætpunktet for reaktiv effekt, enheden afhænger af Value: - den valgte sætpunktstype. Tabel 2.3: Status 6 L _01

8 2. Display Menustruktur - Status - Fortsat Displayfunktioner Beskrivelse [-] Inverter [-] Country: Germany Landeindstilling [-] Internal Conditions Power module 1: 100 o C Temperatur detekteret ved effektmodulet PCB1 (AUX): 100 o C Temperatur detekteret internt [-] Serial no. and SW ver. [-] Inverter Prod- and serial number: A Inverterens produktnummer H2304 Inverterens serienummer Software version: Inverterens softwareversion MAC address: MAC-adressen på kommunikationskortet... [-] Control board Part - and serial number: C Styrekortets artikelnummer H2004 Styrekortets serienummer Software version: Styrekortets softwareversion [-] Power board Part - and serial number: C Effektkortets artikelnummer H2104 Effektkortets serienummer [-] AUX board Part - and serial number: C Aux boardets artikelnummer H2204 Aux boardets serienummer [-] Communication board Part - and serial number: C Kommunikationskortets artikelnummer H2504 Kommunikationskortets serienummer Software version: Kommunikationskortets softwareversion [-] Func. Safety Processor Software version: Softwareversion for den funktionsmæssige sikkerhedsprocessor [-] Display Software version: Displayets softwareversion [-] Upload status Upload status: Off Nuværende uploadstatus Signal strength: 99 Signalstyrke. Skal helst ligge mellem angiver intet signal GSM status: None Aktuel status for GSM-netværk Network: Netværket, som modemmet er tilsluttet Failed uploads: 0 Antal på hinanden følgende mislykkede uploads Last error: 0 Seneste fejl-id, se GSM-manualen for yderligere hjælp - Tidspunkt og data for seneste fejl Last upload: - Tidspunkt og dato for seneste upload uden fejl 2 Tabel 2.4: Status - Fortsat L _01 7

9 2. Display Produktionslog 2 Menustruktur - Produktionslog Displayfunktioner Beskrivelse Total production: Samlet produktion siden installation af inverter kwh Total operating time: Samlet driftstid siden installation af inverter 20 hours [-] Production log [-] This week Produktion fra denne uge Monday: 37 kwh Produktion fra en dag vist i kwh Tuesday: 67 kwh Wednesday: 47 kwh Thursday: 21 kwh Friday: 32 kwh Saturday: 38 kwh Sunday: 34 kwh [-] Past 4 weeks This week: 250 kwh Produktion fra denne uge angivet i kwh Last Week: 251 KWh 2 Weeks ago: 254 KWh 3 Weeks ago: 458 KWh 4 Weeks ago: 254 KWh [-] This year January: 1000 kwh Produktion for en måned angivet i kwh February: 1252 KWh March: 1254 KWh April: 1654 KWh May: 1584 KWh June: 1587 KWh July: 1687 KWh August: 1685 KWh September: 1587 KWh October: 1698 KWh November: 1247 KWh December: 1247 KWh [-] Past years Årlig produktion, op til 20 år tilbage This year: kwh Produktion fra dette år angivet i kwh Last year: kwh/m 2 2 years ago: kwh/m 2 3 years ago: kwh/m years ago: kwh/m 2 [-] Irradiation log Kun synlig, hvis den indeholder ikke-nul værdier [-] This week Solindstråling fra denne uge Monday: 37 kwh/m 2 Solindstråling fra en dag angivet i kwh/m 2 Tuesday: 45 kwh/m 2 Wednesday: 79 kwh/m 2 Thursday: 65 kwh/m 2 Friday: 88 kwh/m 2 Saturday: 76 kwh/m 2 Sunday: 77 kwh/m 2 [-] Past 4 weeks Solindstråling fra denne uge angivet i kwh/m 2 This week: 250 kwh/m 2 Last week: 320 kwh/m 2 2 weeks ago: 450 kwh/m 2 3 weeks ago: 421 kwh/m 2 4 weeks ago: 483 kwh/m 2 [-] This year January: 1000 kwh/m 2 Solindstråling fra en måned angivet i kwh/m 2 February: 1000 kwh/m 2 March: 1000 kwh/m 2 April: 1000 kwh/m 2 May: 1000 kwh/m 2 June: 1000 kwh/m 2 July: 1000 kwh/m 2 August: 1000 kwh/m 2 September: 1000 kwh/m 2 October: 1000 kwh/m 2 November: 1000 kwh/m 2 December: 1000 kwh/m 2 [- ] Past years Årlig solindstråling op til 20 år tilbage vises This year: kwh/m 2 Last year: kwh/m 2 2 years ago: kwh/m 2 3 years ago: kwh/m years ago: kwh/m 2 Tabel 2.5: Produktionslog 8 L _01

10 2. Display Menustruktur - Produktionslog - Fortsat Displayfunktioner Beskrivelse [-] Time stamps Installed: Dato for første nettilslutning Power down: 21:00:00 Hvornår inverteren sidst var tilsluttet nettet Prod. initiated: 06:00:00 Hvornår inverteren første gang blev tilsluttet nettet i dag [-] De-rating Samlet tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion, angivet i Total de-rate: 0 h timer. Pwr level adjust: 0 h Som følge af justering af effektniveau Freq. stabiliza.: 0 h Som følge af frekvensstøtte Reactive Power: 0 h Som følge af støtte til reaktiv energi [-] Reactive Power Kun synlig for varianterne TLX Pro og TLX Pro+, og når netkoden er en brugerdefineret indstilling eller MV-indstilling. [-] Reactive Energy (underexcited): VArh [-] Reactive Energy (overexcited): VArh [-] Event log Latest event: Den seneste hændelse vises. Tallet anvendes i forbindelse med service. 0 Nul angiver ingen fejl. [-] Last 20 events De seneste 20 hændelser vises 1 : :33:28 Dato og tidspunkt for hændelsen Grid 29 off Gruppe - ID - Status for hændelsen 2 : :33:27 Grid 29 on - 20: 2 Tabel 2.6: Produktionslog - Fortsat L _01 9

11 2. Display Opsætning 2 Menustruktur - Opsætning Displayfunktioner Beskrivelse [-] Relay Anvendes kun, hvis en ekstern alarm er tilsluttet Function: Alarm Standardindstilling for funktion Stop Alarm Stands alarm Omfatter test af rød lysdiode på forsiden Test Alarm Alarm state: Disabled Alarm time-out: 60 s Function: Self-consumption Power level Duration Trigger time [-] Setup details Language: English [-] Inverter details Inverter name: Danfoss Group name: * Group name [-] Master mode * Tidsgrænse for alarm. Hvis 0, er alarmen aktiv, indtil den fastsættes Minimumsniveau for aktivering af selvforbrug Varighed af effektniveau til aktivering af selvforbrug Timer om dagen til aktivering af selvforbrug Sproget i displayet: Ændring af displaysproget påvirker ikke landeindstillingerne Inverterens navn. Maks. 15 tegn og ikke kun tal. Navnet på den gruppe, som inverteren er en del af Maks. 15 tegn Master mode: Enabled * [-] Network * Kun synlig, hvis mastertilstand er aktiveret. [-] Initiate network scan [-] Scan progress: 0% [-] Inverters found: 0 Plant name: * Navnet på anlægget. Plant name * Maks. 15 tegn [-] Set date and time Date: dd.mm.yyyy ( ) Indstil den aktuelle dato Time: hh.mm.ss ( ) Indstil den aktuelle tid [-] Calibration Anvendes kun, hvis sensorerne er tilsluttet [-] PV array PV input 1: 6000 W PV 1 area: 123 m 2 PV input 2: 6000 W PV 2 area: 123 m 2 PV input 3: 6000 W Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input PV 3 area: 123 m 2 Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input [-] Irradiation sensor Scale (mv/1000 W/m 2 ): 75 Sensorkalibrering Temp. coeff: 0.06 %/ o C Sensorkalibrering [-] Temp. sensor offset PV module temp: 2 o C Sensorkalibrering (udligning) Ambient Temp: 2 o C Sensorkalibrering (udligning) [-] S0 sensor input Scale (pulses/kwh): 1000 Sensorkalibrering. Se note [-] Environment CO2 emission factor: * Værdi, der anvendes til beregning af den samlede mængde sparet CO2 0.5 kg/kwh * Remuneration per kwh: * Værdi, der skal anvendes til beregning af samlet vederlag ct/kwh Yield start count: 1000 kwh * En værdi, der anvendes som en offset fra den nuværende produktionsværdi ved beregning af udbyttet. [-] Communication setup Anvendes kun, hvis kommunikationstilbehør er tilsluttet [-] RS485 setup Network: 15 Subnet:15 Address: 255 [-] IP Setup IP config: Automatic IP address: Subnet mask: Default gateway: DNS server: Tabel 2.7: Opsætning 10 L _01

12 2. Display *) Gælder kun for TLX Pro. Menustruktur - Opsætning - Fortsat Displayfunktioner Beskrivelse GPRS connection setup SIM PIN code: tegn Access point name: name Maks. 24 tegn User name: user Maks. 24 tegn Password: password Maks. 24 tegn Roaming: Disabled [-] Data warehouse service Upload channel: LAN Upload time (h:m): 14:55 Start log upload Kræver data for mindst 10 minutters energiproduktion D.W FTP server address: D.W server port: FTP mode: Active D.W. server user name: Standardserienummer for inverter User Brugernavn for Data warehouse-konto, maks. 20 tegn. D.W server password Password Password til Data warehouse-konto, maks. 20 tegn. [-] Autotest Påbegynd autotest, anvendes kun med landeindstilling Italien Status: Off Ugrid: 234 V Vises kun under spændingstest Utest: 234 V Vises kun under spændingstest Fgrid: Hz Kun synlig under frekvenstest Ftest: Hz Kun synlig under frekvenstest Disconnection time: 53 ms Ikke synlig i tilstandene Off og Afsluttet korrekt [-] Logging Interval: 10 min * Intervallet mellem hver indlæsning Logging capacity: 10 Days [-] Web Server Reset password Nulstiller passwordet for Web Server til standardværdien [-] Service * Store settings * Gemmer inverterindstillinger og data i inverterens display. Restore settings * Gendan alle inverterindstillinger og data lagret i inverterens display. Replicate settings * Kopier alle inverterindstillinger til alle andre kendte invertere i netværket. Kun synlig, hvis mastertilstand er aktiveret. [-] Reactive power [-] Setpoint type Off Intet sætpunkt Const Q Konstant reaktiv effekt Q Const PF Konstant effektfaktor PF Q(U) * Reaktiv effekt defineret som en funktion af netspænding - opsætning af datasæt via webservergrænseflade PF(P) * Effektfaktor defineret som en funktion af anlæggets udgangseffekt - opsætning af datasæt via webservergrænseflade Value Værdien afhænger af indstilling af "sætpunktstype": - Off: ingen værdi - Konstant Q: indtast Q (0-100 %) - Konstant PF: indtast PF (0,00 1,00) State Overspændt og underspændt [-] Security Password: 0000 Adgangsniveau til inverterens parametre og indstillinger Security level: 0 Nuværende sikkerhedsniveau Log out Log ud til sikkerhedsniveau 0 [-] Service logon Må kun anvendes af autoriseret servicepersonale User name: user name Password: password 2 Tabel 2.8: Opsætning - Fortsat *) Gælder kun for TLX Pro. L _01 11

13 2. Display 2 Bemærk: Når en værdi indstilles i menuen til kalibrering af S0-elforbrugsmåleren, deaktiverer inverteren sin egen energimåler for at vise værdien fra S0-elforbrugsmåleren. Energiforbruget vil derfor ikke blive vist, hvis der er indstillet en værdi, selv om der ikke er tilsluttet en S0-måler. 12 L _01

14 3. Web Server Quick Guide 3. Web Server Quick Guide 3.1. Introduktion Disse retningslinjer beskriver TLX Pro Web Server, der fremmer fjerntilgang til inverteren. Web Server er kun tilgængelig i inverternetlx Pro og TLX Pro+. Se downloadområdet for de nyeste retningslinjer Understøttede tegn For alle sprogversioner understøtter softwaren til Web Server tegn, der er kompatible med Unicode. For anlægs-, gruppe- og inverternavn understøttes kun følgende tegn: Bogstaver abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Versaler ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Tal Specialtegn - _. Bemærk! Mellemrum er ikke tilladt i et inverternavn Adgang og indledende opsætning Adgang via PC-ethernetgrænseflade Skift Web Server logon og password for masterinverteren øjeblikkeligt for optimal sikkerhed ved oprettelse af forbindelse til internettet. Gå til [Setup Web Server Admin] for at ændre password. Opsætningssekvens: 1. Vælg hvilken inverter, der skal sættes op som master. 2. Åbn coveret på denne inverter. Se installationsmanualen til TripleLynx for retningslinjer. 3. Tilslut inverterens RJ45-grænseflade til PC'ens ethernetgrænseflade ved brug af et patch-kabel (netværkskabel cat5e, krydset eller lige igennem). 4. På PC'en ventes, indtil Windows rapporterer begrænset tilslutning (hvis der ikke er en DHCP tilgængelig). Åbn internetbrowseren og kontrollér, at pop-ups er aktiveret. 5. Indtast i adressefeltet: Find serienummeret på produktetiketten placeret på siden af kabinettet. "inverternavn" er de sidste 10 cifre i serienummeret (1). L _01 13

15 3. Web Server Quick Guide 3 Illustration 3.1: Produktetiket 6. Logon-dialogen for Web Server åbnes. 7. Indtast "admin" i bruger- og passwordfeltet, og klik [Log in]. 8. Ved første logon kører inverteren en opsætningsguide Opsætningsguide Trin 1 af 7: Indstilling af master Klik på [Set this inverter as master] for at indstille en masterinverter. Der køres en scanning for at identificere invertere i netværket. Et pop up-vindue viser de identificerede invertere. Klik [OK] for at bekræfte, at det korrekte antal invertere er blevet fundet. Illustration 3.2: Trin 1 af 7: Indstilling af master For at ændre denne indstilling senere, se Opsætning, inverteroplysninger. Trin 2 af 7: Displaysprog Vælg displaysprog. Bemærk, at dette valg definerer sproget i displayet, ikke netkoden. Standardsproget er engelsk. 14 L _01

16 3. Web Server Quick Guide 3 Illustration 3.3: Trin 2 af 7: Displaysprog For at ændre sprogindstillingen senere, se Opsætning, opsætningsoplysninger. Trin 3 af 7: Tid og dato Indtast tid i 24-timer format dato tidszone Nøjagtighed er vigtigt, da dato og tid anvendes til indlæsningsformål. Der tilpasses automatisk til sommertid. Illustration 3.4: Trin 3 af 7: Tid og dato For at ændre disse indstillinger senere, se Opsætning, inverteroplysninger, Indstil dato og tid. Trin 4 af 7: Installeret effekt For hvert PV-input indtastes overfladeareal installeret effekt For yderligere oplysninger henvises til referencemanualen for TripleLynx. L _01 15

17 3. Web Server Quick Guide Forkerte indstillinger kan have alvorlige konsekvenser for produktionseffektiviteten. 3 Illustration 3.5: Trin 4 af 7: Installeret effekt For at ændre den installerede effekt, se Opsætning, Kalibrering, PV-panel. Trin 5 af 7: Netkode Vælg den netkode, der skal matche placeringen af installationen. For at opfylde kravene til net med middelspænding vælges en netkode, der slutter med MV. Standardindstillingen er [undefined]. Vælg netkoden igen for at bekræfte. Indstillingen aktiveres øjeblikkeligt. Korrekt valg er afgørende for at overholde lokale og nationale standarder. 16 L _01

18 3. Web Server Quick Guide 3 Illustration 3.6: Trin 5 af 7: Netkode Bemærk: Hvis den første indstilling og den bekræftende indstilling ikke stemmer overens, annulleres valget af netkode, og guiden starter forfra på trin 5. Hvis den oprindelige indstilling og den bekræftende indstilling stemmer overens, men ikke er korrekte, kontaktes service. Trin 6 af 7: Gentagelse For at gentage indstillingerne fra trin 1-6 i andre invertere i samme netværk: Vælg invertere Klik [Replicate] Bemærk: Hvis PV-konfigurationen, den installerede PV-strøm og PV-panelet for efterfølgende invertere i netværket ikke stemmer overens med indstillingerne for masteren, gentages de ikke. Foretag opsætning af de efterfølgende invertere individuelt. Illustration 3.7: Trin 6 af 7: Gentagelse L _01 17

19 3. Web Server Quick Guide Trin 7 af 7: Idriftsættelse af inverter Inverteren starter automatisk op, når installationssekvensen er afsluttet (se installationsmanualen for TripleLynx), og solindstrålingen er tilstrækkelig. Opstartssekvensen, herunder selvtest, tager nogle få minutter. 3 Illustration 3.8: Trin 7 af 7: Idriftsættelse af inverter Du kan ændre opsætningen senere ved at få adgang til inverteren via den integrerede webgrænseflade eller displayet på inverterniveau. Gå til [Setup Inverter details] for at ændre inverterens navn. Gå til [Setup Inverter details] for at aktivere mastertilstand. 18 L _01

20 3. Web Server Quick Guide 3.4. Drift Struktur for Web Server Oversigten for Web Server er struktureret som følger. 3 Illustration 3.9: Oversigt 1. Anlæggets navn: Viser det nuværende anlægsnavn: Klik på anlæggets navn for at få vist anlægsvisningen. Anlæggets navn kan ændres i [Setup Plant details]. 2. Gruppemenu: Viser grupper af invertere: Invertere bliver som standard en del af gruppe 1 Klik på et gruppenavn for at få vist gruppevisningen samt en liste over invertere i denne gruppe. Gruppenavnet kan ændres via [Setup Inverter details] i invertervisningen. 3. Gruppemedlemmer: Viser inverternavnene i den aktuelt valgte gruppe. Standardinverternavnet er baseret på serienummeret (se afsnittet Adgang til Web Server): Klik på et inverternavn for at få vist invertervisningen. Navnet på inverteren kan ændres via [Setup Inverter details] i invertervisningen. 4. Hovedmenu: Denne menu svarer til inverterdisplayets hovedmenu. 5. Undermenu: Undermenuen svarer til det aktuelt valgte emne i hovedmenuen. Alle undermenuemner, der hører under det pågældende hovedmenuemne, vises her. 6. Indholdsområde: Hovedmenuen og undermenuerne til Web Server er identisk med menuerne i inverterens display. Indholdet af undermenuen, der vises her, svarer til L _01 19

21 3. Web Server Quick Guide 3 den valgte undermenu: [Overview]. På visse sider ses en vandret menu for bedre læsbarhed. 7. Sidefod: Valgmuligheder på sidefodens bjælke: Sprog: Åbner et pop up-vindue. Klik på landets flag for at ændre sproget i Web Server til det ønskede sprog til den aktive session. Kontakt: Åbner et pop up-vindue, der viser kontaktoplysningerne for Danfoss. Log ud: Åbner diaglogboksen log ind/log ud. Sikkerhedsniveau: Viser det aktuelle sikkerhedsniveau, som forklaret i afsnittet Sikkerhedsniveauer. Bemærk: Indholdet af hovedmenuen ændres afhængigt af, hvilken visning der aktuelt er valgt: anlægget, en gruppe af invertere eller en individuel inverter. Det aktive vindues angives med rød tekst Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter Oversigtsskærmene for anlægsvisning, gruppevisning og invertervisning viser den samme overordnede statusinformation. Illustration 3.10: Anlægsvisning 20 L _01

22 3. Web Server Quick Guide Emne Enhed Visning Beskrivelse Anlæg Inverter og gruppe Overordnet status på anlæg - x Rød: Anlægs PR < 50 %, eller: Enhver inverter i netværket - i fejlsikker tilstand, eller - mangler i scanningslisten, ingen kontakt med master Gul: Enhver inverter i netværket - med PR < 70 %, eller - i tilstandentilslutning eller Ikke på net Grøn: Anlægs PR 70 %, og - alle invertere med PR 70 %, og - alle invertere i tilstanden På net x Rød: Inverters PR < 50 %, eller inverteren har en fejl Gul: Inverter PR mellem 51 % og 70 %, eller inverter i Tilslutningstilstand Grøn: Ingen fejl, og - inverters PR 70 %, og - inverter i tilstanden På nettet Nuværende produktion kw x x Energiproduktionsniveau i realtid Udbyttet i dag kwh x x Kumulativt udbytte for dagen Samlet afkast Euro x x Kumulativt afkast indtjent siden første idriftsættelse Samlet CO2-besparelse kg x x Kummulativ CO2-besparelse siden første idriftsættelse Ydelsesforhold % x x Ydelsesforhold i realtid Samlet udbytte kwh x x Kumulativt udbytte siden første idriftsættelse Justering af strømbegrænsning % x Maksimum strømbegrænsning i % af nominel AC-udgangseffekt for inverter 3 Bemærk: Til beregning af ydelsesforholdet PR kræves en solindstrålingssensor, se [Setup Calibration] Yderligere information Se brugermanualen for Web Server for at få mere at vide om: Idriftsættelse af inverter og kontrol af indstillinger Meddelelser Grafer Fjerntilgang Uploading på webportal Indlæsningskapacitet og ændring af indlæsningsinterval Backup og gendannelse af indstillinger L _01 21

23 4. Fejlfinding 4. Fejlfinding 4.1. Fejlfinding 4 Kun uddannet og autoriseret personale, som har kendskab til elektriske systemer og sikkerhedsrelaterede emner, må arbejde på invertere og elektriske installationer. Skulle inverteren ikke levere energi som forventet, gennemgås tjeklisten, før serviceafdelingen kontaktes. 1. Kontrollér, at nettet er forbundet korrekt med inverteren, og at kontakten til ledningsnettet ikke er slukket. 2. Kontrollér, om der foreligger tilstrækkelig solindstråling til at generere strøm. UPV >250 V 3. Se efter skygge og løse kabler/tilslutninger i PV-systemet. 4. Kontrollér, hvorvidt spændingen i PV-modulerne ligger inden for de forventede værdier. Hvis dette ikke er tilfældet, gå til punkt Kontrollér, hvorvidt nettets spændingsværdier ligger inden for grænseværdierne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte elektricitetsværket for at få teknisk assistance. 6. Hvis ovenstående punkter er i orden, skal du vente 15 minutter for at finde ud af, om der er tale om en permanent fejl. 7. Hvis PV-systemet stadig ikke leverer strøm til nettet, kontrolleres displayet for: - PV-modulets spænding, strømstyrke og strøm - nettets spænding, strømstyrke og strøm - hændelsestekst, se logområdet Herefter kontaktes service. I tilfælde af fejl blinker den røde lysdiode, og displayet viser en hændelse. Se tabellen for hændelsesbeskrivelser og anbefalede foranstaltninger. Hændelsestekst Beskrivelse Afhjælpningsmetode Net Netværdierne ligger uden for området Kontrollér spænding og frekvensværdier i displayet. Hvis værdierne er nul, kontrolleres kredsløbsafbryderen (sikringer) og kabler. Hvis værdierne ligger uden for de anvendte grænseværdier, anmodes om teknisk bistand fra installatøren/energiselskabet. PV PV-isoleringsmodstanden er for lav Foretag en visuel inspektion af alle PV-kabler og moduler. Hvis hændelsen forekommer hyppigt, anmodes om teknisk bistand. Intern hændelse Fejlsikker tilstand Tabel 4.1: Hændelser Der er opstået en intern hændelse Intern fejl eller fejl ved AC-installation Kontrollér, at luftstrømningen over køleprofilen ikke er hindret. Vent 5 minutter. Hvis inverteren ikke genopretter forbindelsen (selv om der er tilstrækkelig indstråling), eller hvis hændelsen opstår hyppigt, skal der træffes passende foranstaltninger. Foretag service af inverteren. Sluk både AC- og DC (PV)-strømmen til inverteren. Foretag en visuel inspektion af PV-installationen, og, hvis alt er korrekt, vent 5 minutter, inden AC- og DC (PV)-strømmen tilsluttes igen. Hvis inverteren genoptager drift i fejlsikker tilstand, skal der træffes passende foranstaltninger. Foretag service af inverteren. 22 L _01

24 4. Fejlfinding Bemærk: For yderligere hændelsesbeskrivelser henvises til TripleLynx referencemanualen i downloadsektionen på: 4 L _01 23

25 5. Vedligeholdelse 5. Vedligeholdelse 5.1. Vedligeholdelse Normalt kræver inverteren ingen vedligeholdelse eller kalibrering. Kontrollér, at køleprofilen på bagsiden af inverteren ikke er dækket til. 5 Kontakterne på PV-belastningsafbryderen rengøres en gang om året. Udfør rengøring ved at flytte afbryderen mellem ON- og OFF-positionerne ti gange. PV-belastningsafbryderen findes på inverterens base Rengøring af kabinettet Rengør inverterens kabinet ved brug af trykluft, en blød klud eller en børste Rengøring af køleprofilen Rengør køleprofilen ved hjælp af trykluft, en blød klud eller en børste. For korrekt drift og lang levetid skal der sikres fri luftcirkulation - omkring køleprofilen på bagsiden af inverteren - til blæseren på inverterens base Køleprofilen må ikke berøres under drift. Temperaturen kan overstige 70 C. Bemærk: Inverteren må ikke dækkes til. Benyt aldrig vandslanger, aggressive kemikalier, opløsningsmidler til rengøring eller stærke rengøringsmidler til at rengøre inverteren. 24 L _01

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Brugermanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Brugermanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Brugermanual Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 1.1 Introduktion 2 1.2 Definition af driftstilstande

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Brugermanual ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 2. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Software Opdateringsguide Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Ansvarsfraskrivelse 2 2. Krav

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 5 Introduktion 5 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Installationsmanual SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Sikkerhedsvejledning 2 Produktoversigt 3 Leveringsomfang 4 2.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Referencemanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Referencemanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Referencemanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og overensstemmelse 5 Vigtige sikkerhedsinformationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL Forord Tak for at du købte din GPS Tracker hos Alarmgruppen ApS. Læs bruger manualen igennem, inden du bruger din GPS Tracker. Enhver ændring vil blive integreret i den

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Internet Videophone Quick Guide

Internet Videophone Quick Guide Rev. 07152005 Internet Videophone Quick Guide TelePhoSee WVP-2100 Series Introduction Indledning Indtast data i videotelefonen Du kan indtaste tal eller tekst ved at benytte enten den trykfølsomme skærm

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera Trådløst Sikkerheds Kamera NQ-9006 Installationsvejledning NorthQ - ver. 1.1 - date: 2009 Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com Egenskaber Standalone design, velegnet til

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere