MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Definition af driftstilstand 2 2. Display 4 Display 4 Visning 5 Visning 2 5 Status 6 Produktionslog 8 Opsætning Web Server Quick Guide 13 Introduktion 13 Understøttede tegn 13 Adgang og indledende opsætning 13 Opsætningsguide 14 Drift 19 Struktur for Web Server 19 Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter 20 Yderligere information Fejlfinding 22 Fejlfinding Vedligeholdelse 24 Vedligeholdelse 24 Rengøring af kabinettet 24 Rengøring af køleprofilen 24 L _01 1

3 1. Introduktion 1 1. Introduktion 1.1. Introduktion Denne manual indeholder information om TripleLynx solinverterens funktioner og vedligeholdelse af denne. Illustration 1.1: TripleLynx 8 kw, 10 kw, 12,5 kw, 15 kw CE-mærkning Dette certificerer udstyrets overensstemmelse med de gældende regler i henhold til direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF Definition af driftstilstand Ikke på net (lysdioder slukket) Hvis der ikke har været leveret strøm til Ac-nettet i mere end 10 minutter, afbryder inverteren forbindelsen til nettet og lukker ned. Dette er den normale nattilstand. Bruger- og kommunikationsgrænsefladerne har stadig strømforsyning af hensyn til kommunikationsformål. Tilslutter (grøn lysdiode blinker) Inverteren starter op, når PV-indgangsspændingen når 250 V. Inverteren udfører en række interne selvtest, herunder PV-autodetektion og måling af modstanden mellem PV-panelerne og jorden. Samtidig overvåger den også netparametrene. Når netparametrene har ligget inden for specifikationerne i det påkrævede tidsrum (afhænger af netkode), begynder inverteren at levere strøm til nettet. På net (grøn lysdiode lyser) Inverteren er sluttet til nettet og leverer strøm til nettet. Inverteren afbryder, hvis: den detekterer unormale netforhold (afhænger af netkode), hvis der opstår en intern hændelse, eller hvis PV-strøm ikke er tilgængelig (hvis der ikke leveres strøm til nettet i 10 minutter). Den går herefter i tilslutningstilstand eller nettilstanden Ikke på net. 2 L _01

4 1. Introduktion Fejlsikker tilstand (rød lysdiode blinker) Hvis inverteren detekterer en fejl i sine kredsløb under selvtesten (i tilslutningstilstand) eller under drift, går inverteren i fejlsikker tilstand. Inverteren forbliver i fejlsikker tilstand, indtil PVstrømmen har været forsvundet i mindst 10 minutter, eller hvis inverteren har været helt slukket (AC + PV). 1 Se afsnittet om Fejlfinding for yderligere information. L _01 3

5 2. Display 2. Display Display Bemærk: Displayet aktiveres op til 10 sekunder efter opstart. Det integrerede display på inverterens front giver brugeren adgang til samtlige oplysninger om PV-systemet og inverteren. Displayet har to tilstande: Normal Strømbesparende Displayet er i brug Efter 10 minutters inaktivitet på displayet, slukkes displayets baggrundslys for at spare strøm. Genaktiver displayet ved at trykke på en tast Oversigt over displayknapper og -funktioner: F1 Visning 1 / Visning 2 - Skærm F2 Statusmenu F3 Produktionslogmenu F4 Opsætningsmenu * Når en F-tast vælges, lyser LED'en over den. Hjem Vend tilbage til skærmen med visninger OK Enter/vælg Pil op Et trin op/øg værdien Pil ned Et trin ned/mindsk værdien Pil til højre Flytter markøren til højre Pil til venstre Flytter markøren til venstre Tilbage Vend tilbage/fravælg On - grøn lysdiode On/blinker = På net/tilslutter Alarm - rød lysdiode Blinker = Fejlsikker tilstand Inverteren er konfigureret som master. Ikonerne kan ses i øverste højre hjørne.* Inverteren er tilsluttet en master. Ikonerne kan ses i øverste højre hjørne.* *) Kun TLX Pro og TLX Pro+. Illustration 2.1: Display Bemærk: Displayets kontrastniveau kan ændres ved at trykke på pil op/pil ned, samtidig med at F1- knappen holdes nede. Menustrukturen er inddelt i fire hovedsektioner: Visning Status Produktionslog Opsætning Viser en kort liste over information, skrivebeskyttet. Viser aflæsninger af inverterparametre, skrivebeskyttet. Viser indlæste data. Viser konfigurerbare parametre, læse/skrive. Se følgende afsnit for mere detaljerede oplysninger. 4 L _01

6 2. Display Visning Menustruktur - Visning Parameter Beskrivelse Mode: On grid Viser inverterens aktuelle tilstand. Se definitionerne af driftstilstand Prod. today: kwh Energiproduktion i dag i kwh. Værdi fra inverteren eller S0-energimåler Output Power: W Aktuel udgangseffekt i Watt [ --- utilization bar --- ] Viser niveauet for inverteranvendelse i % af maks. anvendelse Tabel 2.1: Visning Visning 2 Ved at trykke F1 endnu engang vises følgende skærmbillede (se afsnit om knapper for mere information): Menustruktur - Visning 2 Parameter Beskrivelse Grid mgmt: Angiver, hvorvidt foranstaltninger til netforvaltning er i kraft. Skjult, hvis foranstaltninger til netforvaltning ikke er i kraft. Performance ratio: 87 % * Ydelsesforhold vises, hvis solindstrålingssensor er tilgængelig (lokal eller master). Total CO2 saved:123 T * Besparelse af CO2-emissioner i levetiden, beregnet ved brug af konfigureret værdi. Total revenue: Euro * Afkast for levetiden, beregnet ved brug af konfigureret værdi. Tabel 2.2: Visning 2 *) Kun for TLX Pro. L _01 5

7 2. Display Status 2 Menustruktur - Status Display Functions Beskrivelse [-] Ambient Conditions Anvendes kun, hvis sensorerne er tilsluttet Irradiance: 1400W/m 2 Indstråling. "NC", hvis den ikke er tilsluttet PV module temp: 100 o C PV-modultemperatur. NC, hvis den ikke er tilsluttet Ambient temp: 20 o C Omgivelsestemperatur. "NC", hvis den ikke er tilsluttet Irr. sensor temp: 20 o C Solindstrålingssensortemp.: "NC", hvis den ikke er tilsluttet [-] Photovoltaic [-] Present values [-] PV input 1 Voltage: 1000V Spænding detekteret ved PV-input 1 Current: 15.0 A Strømstyrke detekteret ved PV-input 1 Power W Effekt detekteret ved PV-input 1 [+] PV input 2 [+] PV input 3 Ikke synlig, hvis invertertypen er 10 kw [-] Isolation Resistance Resistance: 45 MΩ PV-isolation ved idriftssættelse [-] PV Input Energy Total: kWh Daglig produktion af alle PV-input PV1: kwh Daglig produktion af PV-input 1 PV2: kwh Daglig produktion af PV-input 2 PV3: kwh Daglig produktion af PV-input 3 [-] PV Configuration Konfiguration af PV-input 1. Konfigurationen vises kun, når inverteren er i PV input 1: Individual tilslutningstilstand eller nettilstand. PV input 2: Individual PV input 3: Individual [-] AC-grid [-] Present Values [-] Phase 1 Voltage: 250 V Spænding på fase 1 Current: 11.5 A Strømstyrke på fase 1 Frequency: 50 Hz Frekvens på fase 1 Power: 4997 W Effekt på fase 1 [+] Phase 2 [+] Phase 3 [-] Residual Current Monitor Current: 350 ma Lækstrøm i ma [-] Grid management Kun synlig, hvis den er aktiveret af netkodeindstillingen. [-] Power level adjustment Maksimalt tilladt effekt i % af nominel effekt "Off" betyder, at effektniveaufunktionen er deaktiveret i inverteren. [-] Present limit: 100 % [-] Reactive power Vises kun, hvis den aktuelle landeindstilling er et MV-land eller brugerdefineret samt i versionerne TLX+. Sætpunktstypen for reaktiv effekt. Off betyder, at der ikke anvendes interne sætpunkter, men at inverteren godkender et eksternt sætpunkt. Setpoint type: Off Den aktuelle værdi for sætpunktet for reaktiv effekt, enheden afhænger af Value: - den valgte sætpunktstype. Tabel 2.3: Status 6 L _01

8 2. Display Menustruktur - Status - Fortsat Displayfunktioner Beskrivelse [-] Inverter [-] Country: Germany Landeindstilling [-] Internal Conditions Power module 1: 100 o C Temperatur detekteret ved effektmodulet PCB1 (AUX): 100 o C Temperatur detekteret internt [-] Serial no. and SW ver. [-] Inverter Prod- and serial number: A Inverterens produktnummer H2304 Inverterens serienummer Software version: Inverterens softwareversion MAC address: MAC-adressen på kommunikationskortet... [-] Control board Part - and serial number: C Styrekortets artikelnummer H2004 Styrekortets serienummer Software version: Styrekortets softwareversion [-] Power board Part - and serial number: C Effektkortets artikelnummer H2104 Effektkortets serienummer [-] AUX board Part - and serial number: C Aux boardets artikelnummer H2204 Aux boardets serienummer [-] Communication board Part - and serial number: C Kommunikationskortets artikelnummer H2504 Kommunikationskortets serienummer Software version: Kommunikationskortets softwareversion [-] Func. Safety Processor Software version: Softwareversion for den funktionsmæssige sikkerhedsprocessor [-] Display Software version: Displayets softwareversion [-] Upload status Upload status: Off Nuværende uploadstatus Signal strength: 99 Signalstyrke. Skal helst ligge mellem angiver intet signal GSM status: None Aktuel status for GSM-netværk Network: Netværket, som modemmet er tilsluttet Failed uploads: 0 Antal på hinanden følgende mislykkede uploads Last error: 0 Seneste fejl-id, se GSM-manualen for yderligere hjælp - Tidspunkt og data for seneste fejl Last upload: - Tidspunkt og dato for seneste upload uden fejl 2 Tabel 2.4: Status - Fortsat L _01 7

9 2. Display Produktionslog 2 Menustruktur - Produktionslog Displayfunktioner Beskrivelse Total production: Samlet produktion siden installation af inverter kwh Total operating time: Samlet driftstid siden installation af inverter 20 hours [-] Production log [-] This week Produktion fra denne uge Monday: 37 kwh Produktion fra en dag vist i kwh Tuesday: 67 kwh Wednesday: 47 kwh Thursday: 21 kwh Friday: 32 kwh Saturday: 38 kwh Sunday: 34 kwh [-] Past 4 weeks This week: 250 kwh Produktion fra denne uge angivet i kwh Last Week: 251 KWh 2 Weeks ago: 254 KWh 3 Weeks ago: 458 KWh 4 Weeks ago: 254 KWh [-] This year January: 1000 kwh Produktion for en måned angivet i kwh February: 1252 KWh March: 1254 KWh April: 1654 KWh May: 1584 KWh June: 1587 KWh July: 1687 KWh August: 1685 KWh September: 1587 KWh October: 1698 KWh November: 1247 KWh December: 1247 KWh [-] Past years Årlig produktion, op til 20 år tilbage This year: kwh Produktion fra dette år angivet i kwh Last year: kwh/m 2 2 years ago: kwh/m 2 3 years ago: kwh/m years ago: kwh/m 2 [-] Irradiation log Kun synlig, hvis den indeholder ikke-nul værdier [-] This week Solindstråling fra denne uge Monday: 37 kwh/m 2 Solindstråling fra en dag angivet i kwh/m 2 Tuesday: 45 kwh/m 2 Wednesday: 79 kwh/m 2 Thursday: 65 kwh/m 2 Friday: 88 kwh/m 2 Saturday: 76 kwh/m 2 Sunday: 77 kwh/m 2 [-] Past 4 weeks Solindstråling fra denne uge angivet i kwh/m 2 This week: 250 kwh/m 2 Last week: 320 kwh/m 2 2 weeks ago: 450 kwh/m 2 3 weeks ago: 421 kwh/m 2 4 weeks ago: 483 kwh/m 2 [-] This year January: 1000 kwh/m 2 Solindstråling fra en måned angivet i kwh/m 2 February: 1000 kwh/m 2 March: 1000 kwh/m 2 April: 1000 kwh/m 2 May: 1000 kwh/m 2 June: 1000 kwh/m 2 July: 1000 kwh/m 2 August: 1000 kwh/m 2 September: 1000 kwh/m 2 October: 1000 kwh/m 2 November: 1000 kwh/m 2 December: 1000 kwh/m 2 [- ] Past years Årlig solindstråling op til 20 år tilbage vises This year: kwh/m 2 Last year: kwh/m 2 2 years ago: kwh/m 2 3 years ago: kwh/m years ago: kwh/m 2 Tabel 2.5: Produktionslog 8 L _01

10 2. Display Menustruktur - Produktionslog - Fortsat Displayfunktioner Beskrivelse [-] Time stamps Installed: Dato for første nettilslutning Power down: 21:00:00 Hvornår inverteren sidst var tilsluttet nettet Prod. initiated: 06:00:00 Hvornår inverteren første gang blev tilsluttet nettet i dag [-] De-rating Samlet tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion, angivet i Total de-rate: 0 h timer. Pwr level adjust: 0 h Som følge af justering af effektniveau Freq. stabiliza.: 0 h Som følge af frekvensstøtte Reactive Power: 0 h Som følge af støtte til reaktiv energi [-] Reactive Power Kun synlig for varianterne TLX Pro og TLX Pro+, og når netkoden er en brugerdefineret indstilling eller MV-indstilling. [-] Reactive Energy (underexcited): VArh [-] Reactive Energy (overexcited): VArh [-] Event log Latest event: Den seneste hændelse vises. Tallet anvendes i forbindelse med service. 0 Nul angiver ingen fejl. [-] Last 20 events De seneste 20 hændelser vises 1 : :33:28 Dato og tidspunkt for hændelsen Grid 29 off Gruppe - ID - Status for hændelsen 2 : :33:27 Grid 29 on - 20: 2 Tabel 2.6: Produktionslog - Fortsat L _01 9

11 2. Display Opsætning 2 Menustruktur - Opsætning Displayfunktioner Beskrivelse [-] Relay Anvendes kun, hvis en ekstern alarm er tilsluttet Function: Alarm Standardindstilling for funktion Stop Alarm Stands alarm Omfatter test af rød lysdiode på forsiden Test Alarm Alarm state: Disabled Alarm time-out: 60 s Function: Self-consumption Power level Duration Trigger time [-] Setup details Language: English [-] Inverter details Inverter name: Danfoss Group name: * Group name [-] Master mode * Tidsgrænse for alarm. Hvis 0, er alarmen aktiv, indtil den fastsættes Minimumsniveau for aktivering af selvforbrug Varighed af effektniveau til aktivering af selvforbrug Timer om dagen til aktivering af selvforbrug Sproget i displayet: Ændring af displaysproget påvirker ikke landeindstillingerne Inverterens navn. Maks. 15 tegn og ikke kun tal. Navnet på den gruppe, som inverteren er en del af Maks. 15 tegn Master mode: Enabled * [-] Network * Kun synlig, hvis mastertilstand er aktiveret. [-] Initiate network scan [-] Scan progress: 0% [-] Inverters found: 0 Plant name: * Navnet på anlægget. Plant name * Maks. 15 tegn [-] Set date and time Date: dd.mm.yyyy ( ) Indstil den aktuelle dato Time: hh.mm.ss ( ) Indstil den aktuelle tid [-] Calibration Anvendes kun, hvis sensorerne er tilsluttet [-] PV array PV input 1: 6000 W PV 1 area: 123 m 2 PV input 2: 6000 W PV 2 area: 123 m 2 PV input 3: 6000 W Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input PV 3 area: 123 m 2 Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input [-] Irradiation sensor Scale (mv/1000 W/m 2 ): 75 Sensorkalibrering Temp. coeff: 0.06 %/ o C Sensorkalibrering [-] Temp. sensor offset PV module temp: 2 o C Sensorkalibrering (udligning) Ambient Temp: 2 o C Sensorkalibrering (udligning) [-] S0 sensor input Scale (pulses/kwh): 1000 Sensorkalibrering. Se note [-] Environment CO2 emission factor: * Værdi, der anvendes til beregning af den samlede mængde sparet CO2 0.5 kg/kwh * Remuneration per kwh: * Værdi, der skal anvendes til beregning af samlet vederlag ct/kwh Yield start count: 1000 kwh * En værdi, der anvendes som en offset fra den nuværende produktionsværdi ved beregning af udbyttet. [-] Communication setup Anvendes kun, hvis kommunikationstilbehør er tilsluttet [-] RS485 setup Network: 15 Subnet:15 Address: 255 [-] IP Setup IP config: Automatic IP address: Subnet mask: Default gateway: DNS server: Tabel 2.7: Opsætning 10 L _01

12 2. Display *) Gælder kun for TLX Pro. Menustruktur - Opsætning - Fortsat Displayfunktioner Beskrivelse GPRS connection setup SIM PIN code: tegn Access point name: name Maks. 24 tegn User name: user Maks. 24 tegn Password: password Maks. 24 tegn Roaming: Disabled [-] Data warehouse service Upload channel: LAN Upload time (h:m): 14:55 Start log upload Kræver data for mindst 10 minutters energiproduktion D.W FTP server address: D.W server port: FTP mode: Active D.W. server user name: Standardserienummer for inverter User Brugernavn for Data warehouse-konto, maks. 20 tegn. D.W server password Password Password til Data warehouse-konto, maks. 20 tegn. [-] Autotest Påbegynd autotest, anvendes kun med landeindstilling Italien Status: Off Ugrid: 234 V Vises kun under spændingstest Utest: 234 V Vises kun under spændingstest Fgrid: Hz Kun synlig under frekvenstest Ftest: Hz Kun synlig under frekvenstest Disconnection time: 53 ms Ikke synlig i tilstandene Off og Afsluttet korrekt [-] Logging Interval: 10 min * Intervallet mellem hver indlæsning Logging capacity: 10 Days [-] Web Server Reset password Nulstiller passwordet for Web Server til standardværdien [-] Service * Store settings * Gemmer inverterindstillinger og data i inverterens display. Restore settings * Gendan alle inverterindstillinger og data lagret i inverterens display. Replicate settings * Kopier alle inverterindstillinger til alle andre kendte invertere i netværket. Kun synlig, hvis mastertilstand er aktiveret. [-] Reactive power [-] Setpoint type Off Intet sætpunkt Const Q Konstant reaktiv effekt Q Const PF Konstant effektfaktor PF Q(U) * Reaktiv effekt defineret som en funktion af netspænding - opsætning af datasæt via webservergrænseflade PF(P) * Effektfaktor defineret som en funktion af anlæggets udgangseffekt - opsætning af datasæt via webservergrænseflade Value Værdien afhænger af indstilling af "sætpunktstype": - Off: ingen værdi - Konstant Q: indtast Q (0-100 %) - Konstant PF: indtast PF (0,00 1,00) State Overspændt og underspændt [-] Security Password: 0000 Adgangsniveau til inverterens parametre og indstillinger Security level: 0 Nuværende sikkerhedsniveau Log out Log ud til sikkerhedsniveau 0 [-] Service logon Må kun anvendes af autoriseret servicepersonale User name: user name Password: password 2 Tabel 2.8: Opsætning - Fortsat *) Gælder kun for TLX Pro. L _01 11

13 2. Display 2 Bemærk: Når en værdi indstilles i menuen til kalibrering af S0-elforbrugsmåleren, deaktiverer inverteren sin egen energimåler for at vise værdien fra S0-elforbrugsmåleren. Energiforbruget vil derfor ikke blive vist, hvis der er indstillet en værdi, selv om der ikke er tilsluttet en S0-måler. 12 L _01

14 3. Web Server Quick Guide 3. Web Server Quick Guide 3.1. Introduktion Disse retningslinjer beskriver TLX Pro Web Server, der fremmer fjerntilgang til inverteren. Web Server er kun tilgængelig i inverternetlx Pro og TLX Pro+. Se downloadområdet for de nyeste retningslinjer Understøttede tegn For alle sprogversioner understøtter softwaren til Web Server tegn, der er kompatible med Unicode. For anlægs-, gruppe- og inverternavn understøttes kun følgende tegn: Bogstaver abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Versaler ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Tal Specialtegn - _. Bemærk! Mellemrum er ikke tilladt i et inverternavn Adgang og indledende opsætning Adgang via PC-ethernetgrænseflade Skift Web Server logon og password for masterinverteren øjeblikkeligt for optimal sikkerhed ved oprettelse af forbindelse til internettet. Gå til [Setup Web Server Admin] for at ændre password. Opsætningssekvens: 1. Vælg hvilken inverter, der skal sættes op som master. 2. Åbn coveret på denne inverter. Se installationsmanualen til TripleLynx for retningslinjer. 3. Tilslut inverterens RJ45-grænseflade til PC'ens ethernetgrænseflade ved brug af et patch-kabel (netværkskabel cat5e, krydset eller lige igennem). 4. På PC'en ventes, indtil Windows rapporterer begrænset tilslutning (hvis der ikke er en DHCP tilgængelig). Åbn internetbrowseren og kontrollér, at pop-ups er aktiveret. 5. Indtast i adressefeltet: Find serienummeret på produktetiketten placeret på siden af kabinettet. "inverternavn" er de sidste 10 cifre i serienummeret (1). L _01 13

15 3. Web Server Quick Guide 3 Illustration 3.1: Produktetiket 6. Logon-dialogen for Web Server åbnes. 7. Indtast "admin" i bruger- og passwordfeltet, og klik [Log in]. 8. Ved første logon kører inverteren en opsætningsguide Opsætningsguide Trin 1 af 7: Indstilling af master Klik på [Set this inverter as master] for at indstille en masterinverter. Der køres en scanning for at identificere invertere i netværket. Et pop up-vindue viser de identificerede invertere. Klik [OK] for at bekræfte, at det korrekte antal invertere er blevet fundet. Illustration 3.2: Trin 1 af 7: Indstilling af master For at ændre denne indstilling senere, se Opsætning, inverteroplysninger. Trin 2 af 7: Displaysprog Vælg displaysprog. Bemærk, at dette valg definerer sproget i displayet, ikke netkoden. Standardsproget er engelsk. 14 L _01

16 3. Web Server Quick Guide 3 Illustration 3.3: Trin 2 af 7: Displaysprog For at ændre sprogindstillingen senere, se Opsætning, opsætningsoplysninger. Trin 3 af 7: Tid og dato Indtast tid i 24-timer format dato tidszone Nøjagtighed er vigtigt, da dato og tid anvendes til indlæsningsformål. Der tilpasses automatisk til sommertid. Illustration 3.4: Trin 3 af 7: Tid og dato For at ændre disse indstillinger senere, se Opsætning, inverteroplysninger, Indstil dato og tid. Trin 4 af 7: Installeret effekt For hvert PV-input indtastes overfladeareal installeret effekt For yderligere oplysninger henvises til referencemanualen for TripleLynx. L _01 15

17 3. Web Server Quick Guide Forkerte indstillinger kan have alvorlige konsekvenser for produktionseffektiviteten. 3 Illustration 3.5: Trin 4 af 7: Installeret effekt For at ændre den installerede effekt, se Opsætning, Kalibrering, PV-panel. Trin 5 af 7: Netkode Vælg den netkode, der skal matche placeringen af installationen. For at opfylde kravene til net med middelspænding vælges en netkode, der slutter med MV. Standardindstillingen er [undefined]. Vælg netkoden igen for at bekræfte. Indstillingen aktiveres øjeblikkeligt. Korrekt valg er afgørende for at overholde lokale og nationale standarder. 16 L _01

18 3. Web Server Quick Guide 3 Illustration 3.6: Trin 5 af 7: Netkode Bemærk: Hvis den første indstilling og den bekræftende indstilling ikke stemmer overens, annulleres valget af netkode, og guiden starter forfra på trin 5. Hvis den oprindelige indstilling og den bekræftende indstilling stemmer overens, men ikke er korrekte, kontaktes service. Trin 6 af 7: Gentagelse For at gentage indstillingerne fra trin 1-6 i andre invertere i samme netværk: Vælg invertere Klik [Replicate] Bemærk: Hvis PV-konfigurationen, den installerede PV-strøm og PV-panelet for efterfølgende invertere i netværket ikke stemmer overens med indstillingerne for masteren, gentages de ikke. Foretag opsætning af de efterfølgende invertere individuelt. Illustration 3.7: Trin 6 af 7: Gentagelse L _01 17

19 3. Web Server Quick Guide Trin 7 af 7: Idriftsættelse af inverter Inverteren starter automatisk op, når installationssekvensen er afsluttet (se installationsmanualen for TripleLynx), og solindstrålingen er tilstrækkelig. Opstartssekvensen, herunder selvtest, tager nogle få minutter. 3 Illustration 3.8: Trin 7 af 7: Idriftsættelse af inverter Du kan ændre opsætningen senere ved at få adgang til inverteren via den integrerede webgrænseflade eller displayet på inverterniveau. Gå til [Setup Inverter details] for at ændre inverterens navn. Gå til [Setup Inverter details] for at aktivere mastertilstand. 18 L _01

20 3. Web Server Quick Guide 3.4. Drift Struktur for Web Server Oversigten for Web Server er struktureret som følger. 3 Illustration 3.9: Oversigt 1. Anlæggets navn: Viser det nuværende anlægsnavn: Klik på anlæggets navn for at få vist anlægsvisningen. Anlæggets navn kan ændres i [Setup Plant details]. 2. Gruppemenu: Viser grupper af invertere: Invertere bliver som standard en del af gruppe 1 Klik på et gruppenavn for at få vist gruppevisningen samt en liste over invertere i denne gruppe. Gruppenavnet kan ændres via [Setup Inverter details] i invertervisningen. 3. Gruppemedlemmer: Viser inverternavnene i den aktuelt valgte gruppe. Standardinverternavnet er baseret på serienummeret (se afsnittet Adgang til Web Server): Klik på et inverternavn for at få vist invertervisningen. Navnet på inverteren kan ændres via [Setup Inverter details] i invertervisningen. 4. Hovedmenu: Denne menu svarer til inverterdisplayets hovedmenu. 5. Undermenu: Undermenuen svarer til det aktuelt valgte emne i hovedmenuen. Alle undermenuemner, der hører under det pågældende hovedmenuemne, vises her. 6. Indholdsområde: Hovedmenuen og undermenuerne til Web Server er identisk med menuerne i inverterens display. Indholdet af undermenuen, der vises her, svarer til L _01 19

21 3. Web Server Quick Guide 3 den valgte undermenu: [Overview]. På visse sider ses en vandret menu for bedre læsbarhed. 7. Sidefod: Valgmuligheder på sidefodens bjælke: Sprog: Åbner et pop up-vindue. Klik på landets flag for at ændre sproget i Web Server til det ønskede sprog til den aktive session. Kontakt: Åbner et pop up-vindue, der viser kontaktoplysningerne for Danfoss. Log ud: Åbner diaglogboksen log ind/log ud. Sikkerhedsniveau: Viser det aktuelle sikkerhedsniveau, som forklaret i afsnittet Sikkerhedsniveauer. Bemærk: Indholdet af hovedmenuen ændres afhængigt af, hvilken visning der aktuelt er valgt: anlægget, en gruppe af invertere eller en individuel inverter. Det aktive vindues angives med rød tekst Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter Oversigtsskærmene for anlægsvisning, gruppevisning og invertervisning viser den samme overordnede statusinformation. Illustration 3.10: Anlægsvisning 20 L _01

22 3. Web Server Quick Guide Emne Enhed Visning Beskrivelse Anlæg Inverter og gruppe Overordnet status på anlæg - x Rød: Anlægs PR < 50 %, eller: Enhver inverter i netværket - i fejlsikker tilstand, eller - mangler i scanningslisten, ingen kontakt med master Gul: Enhver inverter i netværket - med PR < 70 %, eller - i tilstandentilslutning eller Ikke på net Grøn: Anlægs PR 70 %, og - alle invertere med PR 70 %, og - alle invertere i tilstanden På net x Rød: Inverters PR < 50 %, eller inverteren har en fejl Gul: Inverter PR mellem 51 % og 70 %, eller inverter i Tilslutningstilstand Grøn: Ingen fejl, og - inverters PR 70 %, og - inverter i tilstanden På nettet Nuværende produktion kw x x Energiproduktionsniveau i realtid Udbyttet i dag kwh x x Kumulativt udbytte for dagen Samlet afkast Euro x x Kumulativt afkast indtjent siden første idriftsættelse Samlet CO2-besparelse kg x x Kummulativ CO2-besparelse siden første idriftsættelse Ydelsesforhold % x x Ydelsesforhold i realtid Samlet udbytte kwh x x Kumulativt udbytte siden første idriftsættelse Justering af strømbegrænsning % x Maksimum strømbegrænsning i % af nominel AC-udgangseffekt for inverter 3 Bemærk: Til beregning af ydelsesforholdet PR kræves en solindstrålingssensor, se [Setup Calibration] Yderligere information Se brugermanualen for Web Server for at få mere at vide om: Idriftsættelse af inverter og kontrol af indstillinger Meddelelser Grafer Fjerntilgang Uploading på webportal Indlæsningskapacitet og ændring af indlæsningsinterval Backup og gendannelse af indstillinger L _01 21

23 4. Fejlfinding 4. Fejlfinding 4.1. Fejlfinding 4 Kun uddannet og autoriseret personale, som har kendskab til elektriske systemer og sikkerhedsrelaterede emner, må arbejde på invertere og elektriske installationer. Skulle inverteren ikke levere energi som forventet, gennemgås tjeklisten, før serviceafdelingen kontaktes. 1. Kontrollér, at nettet er forbundet korrekt med inverteren, og at kontakten til ledningsnettet ikke er slukket. 2. Kontrollér, om der foreligger tilstrækkelig solindstråling til at generere strøm. UPV >250 V 3. Se efter skygge og løse kabler/tilslutninger i PV-systemet. 4. Kontrollér, hvorvidt spændingen i PV-modulerne ligger inden for de forventede værdier. Hvis dette ikke er tilfældet, gå til punkt Kontrollér, hvorvidt nettets spændingsværdier ligger inden for grænseværdierne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte elektricitetsværket for at få teknisk assistance. 6. Hvis ovenstående punkter er i orden, skal du vente 15 minutter for at finde ud af, om der er tale om en permanent fejl. 7. Hvis PV-systemet stadig ikke leverer strøm til nettet, kontrolleres displayet for: - PV-modulets spænding, strømstyrke og strøm - nettets spænding, strømstyrke og strøm - hændelsestekst, se logområdet Herefter kontaktes service. I tilfælde af fejl blinker den røde lysdiode, og displayet viser en hændelse. Se tabellen for hændelsesbeskrivelser og anbefalede foranstaltninger. Hændelsestekst Beskrivelse Afhjælpningsmetode Net Netværdierne ligger uden for området Kontrollér spænding og frekvensværdier i displayet. Hvis værdierne er nul, kontrolleres kredsløbsafbryderen (sikringer) og kabler. Hvis værdierne ligger uden for de anvendte grænseværdier, anmodes om teknisk bistand fra installatøren/energiselskabet. PV PV-isoleringsmodstanden er for lav Foretag en visuel inspektion af alle PV-kabler og moduler. Hvis hændelsen forekommer hyppigt, anmodes om teknisk bistand. Intern hændelse Fejlsikker tilstand Tabel 4.1: Hændelser Der er opstået en intern hændelse Intern fejl eller fejl ved AC-installation Kontrollér, at luftstrømningen over køleprofilen ikke er hindret. Vent 5 minutter. Hvis inverteren ikke genopretter forbindelsen (selv om der er tilstrækkelig indstråling), eller hvis hændelsen opstår hyppigt, skal der træffes passende foranstaltninger. Foretag service af inverteren. Sluk både AC- og DC (PV)-strømmen til inverteren. Foretag en visuel inspektion af PV-installationen, og, hvis alt er korrekt, vent 5 minutter, inden AC- og DC (PV)-strømmen tilsluttes igen. Hvis inverteren genoptager drift i fejlsikker tilstand, skal der træffes passende foranstaltninger. Foretag service af inverteren. 22 L _01

24 4. Fejlfinding Bemærk: For yderligere hændelsesbeskrivelser henvises til TripleLynx referencemanualen i downloadsektionen på: 4 L _01 23

25 5. Vedligeholdelse 5. Vedligeholdelse 5.1. Vedligeholdelse Normalt kræver inverteren ingen vedligeholdelse eller kalibrering. Kontrollér, at køleprofilen på bagsiden af inverteren ikke er dækket til. 5 Kontakterne på PV-belastningsafbryderen rengøres en gang om året. Udfør rengøring ved at flytte afbryderen mellem ON- og OFF-positionerne ti gange. PV-belastningsafbryderen findes på inverterens base Rengøring af kabinettet Rengør inverterens kabinet ved brug af trykluft, en blød klud eller en børste Rengøring af køleprofilen Rengør køleprofilen ved hjælp af trykluft, en blød klud eller en børste. For korrekt drift og lang levetid skal der sikres fri luftcirkulation - omkring køleprofilen på bagsiden af inverteren - til blæseren på inverterens base Køleprofilen må ikke berøres under drift. Temperaturen kan overstige 70 C. Bemærk: Inverteren må ikke dækkes til. Benyt aldrig vandslanger, aggressive kemikalier, opløsningsmidler til rengøring eller stærke rengøringsmidler til at rengøre inverteren. 24 L _01

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Brugermanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Brugermanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Brugermanual Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 1.1 Introduktion 2 1.2 Definition af driftstilstande

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Brugermanual ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 2. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Software Opdateringsguide Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Ansvarsfraskrivelse 2 2. Krav

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerheds informationer,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 5 Introduktion 5 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

Brugervejledning FLX Series

Brugervejledning FLX Series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Brugervejledning FLX Series www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Oversigt over funktioner, masterfunktionen og grænseflader. 4 1.1

Læs mere

SOLAR INVERTERS Installationsvejledning FLX Series www.danfoss.com/solar

SOLAR INVERTERS Installationsvejledning FLX Series www.danfoss.com/solar MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning FLX Series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser Følgende

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning FLX Series

Brugervejledning FLX Series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Brugervejledning FLX Series www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Oversigt over funktioner, masterfunktionen og grænseflader. 4 1.1

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual 1 Indhold i pakken Følgende ting er med i pakken: Fjernbetjening Harddiskoptager USB-mus Strømforsyning Strømkabel CD-rom med software Manual 2 Indhold

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Delta SOLIVIA Webmonitor G1 Kvik guide

Delta SOLIVIA Webmonitor G1 Kvik guide Delta SOLIVIA Webmonitor G1 Kvik guide Delta SOLIVIA Webmonitor G1 www.solivia-monitor.com Gå ind på: www.solivia-monitor.com Klik på Register i den grønne cirkel Hvis din browser nu skriver, at den ikke

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Installationsmanual SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Sikkerhedsvejledning 2 Produktoversigt 3 Leveringsomfang 4 2.

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsvejledning ME301-2

Installationsvejledning ME301-2 Installationsvejledning ME301-2 Version 1.0, maj 2013 Praktiske råd 1. Gem vigtige numre S/N xxxxxx +xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummerets placering på enheden. GSM-nummer og enhedens serienummer findes

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Outdoor Installationsmanual. ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Outdoor Installationsmanual. ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Outdoor Installationsmanual ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk Vejledning til i-messagealarm

i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk Vejledning til i-messagealarm i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk LS Control A/S Side 1 / 14 Indholdsfortegnelse Beskrivelse...3 Montering...3 Elektrisk tilslutning...3 Opstart af enheden...4 Overview...5

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Datablad. Fortrådet regulering til gulvvarme. VVS-nr VD.UH.S3.01 Danfoss 01/2006

Datablad. Fortrådet regulering til gulvvarme. VVS-nr VD.UH.S3.01 Danfoss 01/2006 Fortrådet regulering til gulvvarme VVS-nr. 8.04.00. Tilslutningsenheder Anvendelse FH-WC er en tilslutningsenhed til brug for vandbaserede gulvvarmesystemer, forsynet fra en manifold. Enheden er forsynet

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere