MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Definition af driftstilstand 2 2. Display 4 Display 4 Visning 5 Visning 2 5 Status 6 Produktionslog 8 Opsætning Web Server Quick Guide 13 Introduktion 13 Understøttede tegn 13 Adgang og indledende opsætning 13 Opsætningsguide 14 Drift 19 Struktur for Web Server 19 Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter 20 Yderligere information Fejlfinding 22 Fejlfinding Vedligeholdelse 24 Vedligeholdelse 24 Rengøring af kabinettet 24 Rengøring af køleprofilen 24 L _01 1

3 1. Introduktion 1 1. Introduktion 1.1. Introduktion Denne manual indeholder information om TripleLynx solinverterens funktioner og vedligeholdelse af denne. Illustration 1.1: TripleLynx 8 kw, 10 kw, 12,5 kw, 15 kw CE-mærkning Dette certificerer udstyrets overensstemmelse med de gældende regler i henhold til direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF Definition af driftstilstand Ikke på net (lysdioder slukket) Hvis der ikke har været leveret strøm til Ac-nettet i mere end 10 minutter, afbryder inverteren forbindelsen til nettet og lukker ned. Dette er den normale nattilstand. Bruger- og kommunikationsgrænsefladerne har stadig strømforsyning af hensyn til kommunikationsformål. Tilslutter (grøn lysdiode blinker) Inverteren starter op, når PV-indgangsspændingen når 250 V. Inverteren udfører en række interne selvtest, herunder PV-autodetektion og måling af modstanden mellem PV-panelerne og jorden. Samtidig overvåger den også netparametrene. Når netparametrene har ligget inden for specifikationerne i det påkrævede tidsrum (afhænger af netkode), begynder inverteren at levere strøm til nettet. På net (grøn lysdiode lyser) Inverteren er sluttet til nettet og leverer strøm til nettet. Inverteren afbryder, hvis: den detekterer unormale netforhold (afhænger af netkode), hvis der opstår en intern hændelse, eller hvis PV-strøm ikke er tilgængelig (hvis der ikke leveres strøm til nettet i 10 minutter). Den går herefter i tilslutningstilstand eller nettilstanden Ikke på net. 2 L _01

4 1. Introduktion Fejlsikker tilstand (rød lysdiode blinker) Hvis inverteren detekterer en fejl i sine kredsløb under selvtesten (i tilslutningstilstand) eller under drift, går inverteren i fejlsikker tilstand. Inverteren forbliver i fejlsikker tilstand, indtil PVstrømmen har været forsvundet i mindst 10 minutter, eller hvis inverteren har været helt slukket (AC + PV). 1 Se afsnittet om Fejlfinding for yderligere information. L _01 3

5 2. Display 2. Display Display Bemærk: Displayet aktiveres op til 10 sekunder efter opstart. Det integrerede display på inverterens front giver brugeren adgang til samtlige oplysninger om PV-systemet og inverteren. Displayet har to tilstande: Normal Strømbesparende Displayet er i brug Efter 10 minutters inaktivitet på displayet, slukkes displayets baggrundslys for at spare strøm. Genaktiver displayet ved at trykke på en tast Oversigt over displayknapper og -funktioner: F1 Visning 1 / Visning 2 - Skærm F2 Statusmenu F3 Produktionslogmenu F4 Opsætningsmenu * Når en F-tast vælges, lyser LED'en over den. Hjem Vend tilbage til skærmen med visninger OK Enter/vælg Pil op Et trin op/øg værdien Pil ned Et trin ned/mindsk værdien Pil til højre Flytter markøren til højre Pil til venstre Flytter markøren til venstre Tilbage Vend tilbage/fravælg On - grøn lysdiode On/blinker = På net/tilslutter Alarm - rød lysdiode Blinker = Fejlsikker tilstand Inverteren er konfigureret som master. Ikonerne kan ses i øverste højre hjørne.* Inverteren er tilsluttet en master. Ikonerne kan ses i øverste højre hjørne.* *) Kun TLX Pro og TLX Pro+. Illustration 2.1: Display Bemærk: Displayets kontrastniveau kan ændres ved at trykke på pil op/pil ned, samtidig med at F1- knappen holdes nede. Menustrukturen er inddelt i fire hovedsektioner: Visning Status Produktionslog Opsætning Viser en kort liste over information, skrivebeskyttet. Viser aflæsninger af inverterparametre, skrivebeskyttet. Viser indlæste data. Viser konfigurerbare parametre, læse/skrive. Se følgende afsnit for mere detaljerede oplysninger. 4 L _01

6 2. Display Visning Menustruktur - Visning Parameter Beskrivelse Mode: On grid Viser inverterens aktuelle tilstand. Se definitionerne af driftstilstand Prod. today: kwh Energiproduktion i dag i kwh. Værdi fra inverteren eller S0-energimåler Output Power: W Aktuel udgangseffekt i Watt [ --- utilization bar --- ] Viser niveauet for inverteranvendelse i % af maks. anvendelse Tabel 2.1: Visning Visning 2 Ved at trykke F1 endnu engang vises følgende skærmbillede (se afsnit om knapper for mere information): Menustruktur - Visning 2 Parameter Beskrivelse Grid mgmt: Angiver, hvorvidt foranstaltninger til netforvaltning er i kraft. Skjult, hvis foranstaltninger til netforvaltning ikke er i kraft. Performance ratio: 87 % * Ydelsesforhold vises, hvis solindstrålingssensor er tilgængelig (lokal eller master). Total CO2 saved:123 T * Besparelse af CO2-emissioner i levetiden, beregnet ved brug af konfigureret værdi. Total revenue: Euro * Afkast for levetiden, beregnet ved brug af konfigureret værdi. Tabel 2.2: Visning 2 *) Kun for TLX Pro. L _01 5

7 2. Display Status 2 Menustruktur - Status Display Functions Beskrivelse [-] Ambient Conditions Anvendes kun, hvis sensorerne er tilsluttet Irradiance: 1400W/m 2 Indstråling. "NC", hvis den ikke er tilsluttet PV module temp: 100 o C PV-modultemperatur. NC, hvis den ikke er tilsluttet Ambient temp: 20 o C Omgivelsestemperatur. "NC", hvis den ikke er tilsluttet Irr. sensor temp: 20 o C Solindstrålingssensortemp.: "NC", hvis den ikke er tilsluttet [-] Photovoltaic [-] Present values [-] PV input 1 Voltage: 1000V Spænding detekteret ved PV-input 1 Current: 15.0 A Strømstyrke detekteret ved PV-input 1 Power W Effekt detekteret ved PV-input 1 [+] PV input 2 [+] PV input 3 Ikke synlig, hvis invertertypen er 10 kw [-] Isolation Resistance Resistance: 45 MΩ PV-isolation ved idriftssættelse [-] PV Input Energy Total: kWh Daglig produktion af alle PV-input PV1: kwh Daglig produktion af PV-input 1 PV2: kwh Daglig produktion af PV-input 2 PV3: kwh Daglig produktion af PV-input 3 [-] PV Configuration Konfiguration af PV-input 1. Konfigurationen vises kun, når inverteren er i PV input 1: Individual tilslutningstilstand eller nettilstand. PV input 2: Individual PV input 3: Individual [-] AC-grid [-] Present Values [-] Phase 1 Voltage: 250 V Spænding på fase 1 Current: 11.5 A Strømstyrke på fase 1 Frequency: 50 Hz Frekvens på fase 1 Power: 4997 W Effekt på fase 1 [+] Phase 2 [+] Phase 3 [-] Residual Current Monitor Current: 350 ma Lækstrøm i ma [-] Grid management Kun synlig, hvis den er aktiveret af netkodeindstillingen. [-] Power level adjustment Maksimalt tilladt effekt i % af nominel effekt "Off" betyder, at effektniveaufunktionen er deaktiveret i inverteren. [-] Present limit: 100 % [-] Reactive power Vises kun, hvis den aktuelle landeindstilling er et MV-land eller brugerdefineret samt i versionerne TLX+. Sætpunktstypen for reaktiv effekt. Off betyder, at der ikke anvendes interne sætpunkter, men at inverteren godkender et eksternt sætpunkt. Setpoint type: Off Den aktuelle værdi for sætpunktet for reaktiv effekt, enheden afhænger af Value: - den valgte sætpunktstype. Tabel 2.3: Status 6 L _01

8 2. Display Menustruktur - Status - Fortsat Displayfunktioner Beskrivelse [-] Inverter [-] Country: Germany Landeindstilling [-] Internal Conditions Power module 1: 100 o C Temperatur detekteret ved effektmodulet PCB1 (AUX): 100 o C Temperatur detekteret internt [-] Serial no. and SW ver. [-] Inverter Prod- and serial number: A Inverterens produktnummer H2304 Inverterens serienummer Software version: Inverterens softwareversion MAC address: MAC-adressen på kommunikationskortet... [-] Control board Part - and serial number: C Styrekortets artikelnummer H2004 Styrekortets serienummer Software version: Styrekortets softwareversion [-] Power board Part - and serial number: C Effektkortets artikelnummer H2104 Effektkortets serienummer [-] AUX board Part - and serial number: C Aux boardets artikelnummer H2204 Aux boardets serienummer [-] Communication board Part - and serial number: C Kommunikationskortets artikelnummer H2504 Kommunikationskortets serienummer Software version: Kommunikationskortets softwareversion [-] Func. Safety Processor Software version: Softwareversion for den funktionsmæssige sikkerhedsprocessor [-] Display Software version: Displayets softwareversion [-] Upload status Upload status: Off Nuværende uploadstatus Signal strength: 99 Signalstyrke. Skal helst ligge mellem angiver intet signal GSM status: None Aktuel status for GSM-netværk Network: Netværket, som modemmet er tilsluttet Failed uploads: 0 Antal på hinanden følgende mislykkede uploads Last error: 0 Seneste fejl-id, se GSM-manualen for yderligere hjælp - Tidspunkt og data for seneste fejl Last upload: - Tidspunkt og dato for seneste upload uden fejl 2 Tabel 2.4: Status - Fortsat L _01 7

9 2. Display Produktionslog 2 Menustruktur - Produktionslog Displayfunktioner Beskrivelse Total production: Samlet produktion siden installation af inverter kwh Total operating time: Samlet driftstid siden installation af inverter 20 hours [-] Production log [-] This week Produktion fra denne uge Monday: 37 kwh Produktion fra en dag vist i kwh Tuesday: 67 kwh Wednesday: 47 kwh Thursday: 21 kwh Friday: 32 kwh Saturday: 38 kwh Sunday: 34 kwh [-] Past 4 weeks This week: 250 kwh Produktion fra denne uge angivet i kwh Last Week: 251 KWh 2 Weeks ago: 254 KWh 3 Weeks ago: 458 KWh 4 Weeks ago: 254 KWh [-] This year January: 1000 kwh Produktion for en måned angivet i kwh February: 1252 KWh March: 1254 KWh April: 1654 KWh May: 1584 KWh June: 1587 KWh July: 1687 KWh August: 1685 KWh September: 1587 KWh October: 1698 KWh November: 1247 KWh December: 1247 KWh [-] Past years Årlig produktion, op til 20 år tilbage This year: kwh Produktion fra dette år angivet i kwh Last year: kwh/m 2 2 years ago: kwh/m 2 3 years ago: kwh/m years ago: kwh/m 2 [-] Irradiation log Kun synlig, hvis den indeholder ikke-nul værdier [-] This week Solindstråling fra denne uge Monday: 37 kwh/m 2 Solindstråling fra en dag angivet i kwh/m 2 Tuesday: 45 kwh/m 2 Wednesday: 79 kwh/m 2 Thursday: 65 kwh/m 2 Friday: 88 kwh/m 2 Saturday: 76 kwh/m 2 Sunday: 77 kwh/m 2 [-] Past 4 weeks Solindstråling fra denne uge angivet i kwh/m 2 This week: 250 kwh/m 2 Last week: 320 kwh/m 2 2 weeks ago: 450 kwh/m 2 3 weeks ago: 421 kwh/m 2 4 weeks ago: 483 kwh/m 2 [-] This year January: 1000 kwh/m 2 Solindstråling fra en måned angivet i kwh/m 2 February: 1000 kwh/m 2 March: 1000 kwh/m 2 April: 1000 kwh/m 2 May: 1000 kwh/m 2 June: 1000 kwh/m 2 July: 1000 kwh/m 2 August: 1000 kwh/m 2 September: 1000 kwh/m 2 October: 1000 kwh/m 2 November: 1000 kwh/m 2 December: 1000 kwh/m 2 [- ] Past years Årlig solindstråling op til 20 år tilbage vises This year: kwh/m 2 Last year: kwh/m 2 2 years ago: kwh/m 2 3 years ago: kwh/m years ago: kwh/m 2 Tabel 2.5: Produktionslog 8 L _01

10 2. Display Menustruktur - Produktionslog - Fortsat Displayfunktioner Beskrivelse [-] Time stamps Installed: Dato for første nettilslutning Power down: 21:00:00 Hvornår inverteren sidst var tilsluttet nettet Prod. initiated: 06:00:00 Hvornår inverteren første gang blev tilsluttet nettet i dag [-] De-rating Samlet tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion, angivet i Total de-rate: 0 h timer. Pwr level adjust: 0 h Som følge af justering af effektniveau Freq. stabiliza.: 0 h Som følge af frekvensstøtte Reactive Power: 0 h Som følge af støtte til reaktiv energi [-] Reactive Power Kun synlig for varianterne TLX Pro og TLX Pro+, og når netkoden er en brugerdefineret indstilling eller MV-indstilling. [-] Reactive Energy (underexcited): VArh [-] Reactive Energy (overexcited): VArh [-] Event log Latest event: Den seneste hændelse vises. Tallet anvendes i forbindelse med service. 0 Nul angiver ingen fejl. [-] Last 20 events De seneste 20 hændelser vises 1 : :33:28 Dato og tidspunkt for hændelsen Grid 29 off Gruppe - ID - Status for hændelsen 2 : :33:27 Grid 29 on - 20: 2 Tabel 2.6: Produktionslog - Fortsat L _01 9

11 2. Display Opsætning 2 Menustruktur - Opsætning Displayfunktioner Beskrivelse [-] Relay Anvendes kun, hvis en ekstern alarm er tilsluttet Function: Alarm Standardindstilling for funktion Stop Alarm Stands alarm Omfatter test af rød lysdiode på forsiden Test Alarm Alarm state: Disabled Alarm time-out: 60 s Function: Self-consumption Power level Duration Trigger time [-] Setup details Language: English [-] Inverter details Inverter name: Danfoss Group name: * Group name [-] Master mode * Tidsgrænse for alarm. Hvis 0, er alarmen aktiv, indtil den fastsættes Minimumsniveau for aktivering af selvforbrug Varighed af effektniveau til aktivering af selvforbrug Timer om dagen til aktivering af selvforbrug Sproget i displayet: Ændring af displaysproget påvirker ikke landeindstillingerne Inverterens navn. Maks. 15 tegn og ikke kun tal. Navnet på den gruppe, som inverteren er en del af Maks. 15 tegn Master mode: Enabled * [-] Network * Kun synlig, hvis mastertilstand er aktiveret. [-] Initiate network scan [-] Scan progress: 0% [-] Inverters found: 0 Plant name: * Navnet på anlægget. Plant name * Maks. 15 tegn [-] Set date and time Date: dd.mm.yyyy ( ) Indstil den aktuelle dato Time: hh.mm.ss ( ) Indstil den aktuelle tid [-] Calibration Anvendes kun, hvis sensorerne er tilsluttet [-] PV array PV input 1: 6000 W PV 1 area: 123 m 2 PV input 2: 6000 W PV 2 area: 123 m 2 PV input 3: 6000 W Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input PV 3 area: 123 m 2 Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input [-] Irradiation sensor Scale (mv/1000 W/m 2 ): 75 Sensorkalibrering Temp. coeff: 0.06 %/ o C Sensorkalibrering [-] Temp. sensor offset PV module temp: 2 o C Sensorkalibrering (udligning) Ambient Temp: 2 o C Sensorkalibrering (udligning) [-] S0 sensor input Scale (pulses/kwh): 1000 Sensorkalibrering. Se note [-] Environment CO2 emission factor: * Værdi, der anvendes til beregning af den samlede mængde sparet CO2 0.5 kg/kwh * Remuneration per kwh: * Værdi, der skal anvendes til beregning af samlet vederlag ct/kwh Yield start count: 1000 kwh * En værdi, der anvendes som en offset fra den nuværende produktionsværdi ved beregning af udbyttet. [-] Communication setup Anvendes kun, hvis kommunikationstilbehør er tilsluttet [-] RS485 setup Network: 15 Subnet:15 Address: 255 [-] IP Setup IP config: Automatic IP address: Subnet mask: Default gateway: DNS server: Tabel 2.7: Opsætning 10 L _01

12 2. Display *) Gælder kun for TLX Pro. Menustruktur - Opsætning - Fortsat Displayfunktioner Beskrivelse GPRS connection setup SIM PIN code: tegn Access point name: name Maks. 24 tegn User name: user Maks. 24 tegn Password: password Maks. 24 tegn Roaming: Disabled [-] Data warehouse service Upload channel: LAN Upload time (h:m): 14:55 Start log upload Kræver data for mindst 10 minutters energiproduktion D.W FTP server address: D.W server port: FTP mode: Active D.W. server user name: Standardserienummer for inverter User Brugernavn for Data warehouse-konto, maks. 20 tegn. D.W server password Password Password til Data warehouse-konto, maks. 20 tegn. [-] Autotest Påbegynd autotest, anvendes kun med landeindstilling Italien Status: Off Ugrid: 234 V Vises kun under spændingstest Utest: 234 V Vises kun under spændingstest Fgrid: Hz Kun synlig under frekvenstest Ftest: Hz Kun synlig under frekvenstest Disconnection time: 53 ms Ikke synlig i tilstandene Off og Afsluttet korrekt [-] Logging Interval: 10 min * Intervallet mellem hver indlæsning Logging capacity: 10 Days [-] Web Server Reset password Nulstiller passwordet for Web Server til standardværdien [-] Service * Store settings * Gemmer inverterindstillinger og data i inverterens display. Restore settings * Gendan alle inverterindstillinger og data lagret i inverterens display. Replicate settings * Kopier alle inverterindstillinger til alle andre kendte invertere i netværket. Kun synlig, hvis mastertilstand er aktiveret. [-] Reactive power [-] Setpoint type Off Intet sætpunkt Const Q Konstant reaktiv effekt Q Const PF Konstant effektfaktor PF Q(U) * Reaktiv effekt defineret som en funktion af netspænding - opsætning af datasæt via webservergrænseflade PF(P) * Effektfaktor defineret som en funktion af anlæggets udgangseffekt - opsætning af datasæt via webservergrænseflade Value Værdien afhænger af indstilling af "sætpunktstype": - Off: ingen værdi - Konstant Q: indtast Q (0-100 %) - Konstant PF: indtast PF (0,00 1,00) State Overspændt og underspændt [-] Security Password: 0000 Adgangsniveau til inverterens parametre og indstillinger Security level: 0 Nuværende sikkerhedsniveau Log out Log ud til sikkerhedsniveau 0 [-] Service logon Må kun anvendes af autoriseret servicepersonale User name: user name Password: password 2 Tabel 2.8: Opsætning - Fortsat *) Gælder kun for TLX Pro. L _01 11

13 2. Display 2 Bemærk: Når en værdi indstilles i menuen til kalibrering af S0-elforbrugsmåleren, deaktiverer inverteren sin egen energimåler for at vise værdien fra S0-elforbrugsmåleren. Energiforbruget vil derfor ikke blive vist, hvis der er indstillet en værdi, selv om der ikke er tilsluttet en S0-måler. 12 L _01

14 3. Web Server Quick Guide 3. Web Server Quick Guide 3.1. Introduktion Disse retningslinjer beskriver TLX Pro Web Server, der fremmer fjerntilgang til inverteren. Web Server er kun tilgængelig i inverternetlx Pro og TLX Pro+. Se downloadområdet for de nyeste retningslinjer Understøttede tegn For alle sprogversioner understøtter softwaren til Web Server tegn, der er kompatible med Unicode. For anlægs-, gruppe- og inverternavn understøttes kun følgende tegn: Bogstaver abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Versaler ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Tal Specialtegn - _. Bemærk! Mellemrum er ikke tilladt i et inverternavn Adgang og indledende opsætning Adgang via PC-ethernetgrænseflade Skift Web Server logon og password for masterinverteren øjeblikkeligt for optimal sikkerhed ved oprettelse af forbindelse til internettet. Gå til [Setup Web Server Admin] for at ændre password. Opsætningssekvens: 1. Vælg hvilken inverter, der skal sættes op som master. 2. Åbn coveret på denne inverter. Se installationsmanualen til TripleLynx for retningslinjer. 3. Tilslut inverterens RJ45-grænseflade til PC'ens ethernetgrænseflade ved brug af et patch-kabel (netværkskabel cat5e, krydset eller lige igennem). 4. På PC'en ventes, indtil Windows rapporterer begrænset tilslutning (hvis der ikke er en DHCP tilgængelig). Åbn internetbrowseren og kontrollér, at pop-ups er aktiveret. 5. Indtast i adressefeltet: Find serienummeret på produktetiketten placeret på siden af kabinettet. "inverternavn" er de sidste 10 cifre i serienummeret (1). L _01 13

15 3. Web Server Quick Guide 3 Illustration 3.1: Produktetiket 6. Logon-dialogen for Web Server åbnes. 7. Indtast "admin" i bruger- og passwordfeltet, og klik [Log in]. 8. Ved første logon kører inverteren en opsætningsguide Opsætningsguide Trin 1 af 7: Indstilling af master Klik på [Set this inverter as master] for at indstille en masterinverter. Der køres en scanning for at identificere invertere i netværket. Et pop up-vindue viser de identificerede invertere. Klik [OK] for at bekræfte, at det korrekte antal invertere er blevet fundet. Illustration 3.2: Trin 1 af 7: Indstilling af master For at ændre denne indstilling senere, se Opsætning, inverteroplysninger. Trin 2 af 7: Displaysprog Vælg displaysprog. Bemærk, at dette valg definerer sproget i displayet, ikke netkoden. Standardsproget er engelsk. 14 L _01

16 3. Web Server Quick Guide 3 Illustration 3.3: Trin 2 af 7: Displaysprog For at ændre sprogindstillingen senere, se Opsætning, opsætningsoplysninger. Trin 3 af 7: Tid og dato Indtast tid i 24-timer format dato tidszone Nøjagtighed er vigtigt, da dato og tid anvendes til indlæsningsformål. Der tilpasses automatisk til sommertid. Illustration 3.4: Trin 3 af 7: Tid og dato For at ændre disse indstillinger senere, se Opsætning, inverteroplysninger, Indstil dato og tid. Trin 4 af 7: Installeret effekt For hvert PV-input indtastes overfladeareal installeret effekt For yderligere oplysninger henvises til referencemanualen for TripleLynx. L _01 15

17 3. Web Server Quick Guide Forkerte indstillinger kan have alvorlige konsekvenser for produktionseffektiviteten. 3 Illustration 3.5: Trin 4 af 7: Installeret effekt For at ændre den installerede effekt, se Opsætning, Kalibrering, PV-panel. Trin 5 af 7: Netkode Vælg den netkode, der skal matche placeringen af installationen. For at opfylde kravene til net med middelspænding vælges en netkode, der slutter med MV. Standardindstillingen er [undefined]. Vælg netkoden igen for at bekræfte. Indstillingen aktiveres øjeblikkeligt. Korrekt valg er afgørende for at overholde lokale og nationale standarder. 16 L _01

18 3. Web Server Quick Guide 3 Illustration 3.6: Trin 5 af 7: Netkode Bemærk: Hvis den første indstilling og den bekræftende indstilling ikke stemmer overens, annulleres valget af netkode, og guiden starter forfra på trin 5. Hvis den oprindelige indstilling og den bekræftende indstilling stemmer overens, men ikke er korrekte, kontaktes service. Trin 6 af 7: Gentagelse For at gentage indstillingerne fra trin 1-6 i andre invertere i samme netværk: Vælg invertere Klik [Replicate] Bemærk: Hvis PV-konfigurationen, den installerede PV-strøm og PV-panelet for efterfølgende invertere i netværket ikke stemmer overens med indstillingerne for masteren, gentages de ikke. Foretag opsætning af de efterfølgende invertere individuelt. Illustration 3.7: Trin 6 af 7: Gentagelse L _01 17

19 3. Web Server Quick Guide Trin 7 af 7: Idriftsættelse af inverter Inverteren starter automatisk op, når installationssekvensen er afsluttet (se installationsmanualen for TripleLynx), og solindstrålingen er tilstrækkelig. Opstartssekvensen, herunder selvtest, tager nogle få minutter. 3 Illustration 3.8: Trin 7 af 7: Idriftsættelse af inverter Du kan ændre opsætningen senere ved at få adgang til inverteren via den integrerede webgrænseflade eller displayet på inverterniveau. Gå til [Setup Inverter details] for at ændre inverterens navn. Gå til [Setup Inverter details] for at aktivere mastertilstand. 18 L _01

20 3. Web Server Quick Guide 3.4. Drift Struktur for Web Server Oversigten for Web Server er struktureret som følger. 3 Illustration 3.9: Oversigt 1. Anlæggets navn: Viser det nuværende anlægsnavn: Klik på anlæggets navn for at få vist anlægsvisningen. Anlæggets navn kan ændres i [Setup Plant details]. 2. Gruppemenu: Viser grupper af invertere: Invertere bliver som standard en del af gruppe 1 Klik på et gruppenavn for at få vist gruppevisningen samt en liste over invertere i denne gruppe. Gruppenavnet kan ændres via [Setup Inverter details] i invertervisningen. 3. Gruppemedlemmer: Viser inverternavnene i den aktuelt valgte gruppe. Standardinverternavnet er baseret på serienummeret (se afsnittet Adgang til Web Server): Klik på et inverternavn for at få vist invertervisningen. Navnet på inverteren kan ændres via [Setup Inverter details] i invertervisningen. 4. Hovedmenu: Denne menu svarer til inverterdisplayets hovedmenu. 5. Undermenu: Undermenuen svarer til det aktuelt valgte emne i hovedmenuen. Alle undermenuemner, der hører under det pågældende hovedmenuemne, vises her. 6. Indholdsområde: Hovedmenuen og undermenuerne til Web Server er identisk med menuerne i inverterens display. Indholdet af undermenuen, der vises her, svarer til L _01 19

21 3. Web Server Quick Guide 3 den valgte undermenu: [Overview]. På visse sider ses en vandret menu for bedre læsbarhed. 7. Sidefod: Valgmuligheder på sidefodens bjælke: Sprog: Åbner et pop up-vindue. Klik på landets flag for at ændre sproget i Web Server til det ønskede sprog til den aktive session. Kontakt: Åbner et pop up-vindue, der viser kontaktoplysningerne for Danfoss. Log ud: Åbner diaglogboksen log ind/log ud. Sikkerhedsniveau: Viser det aktuelle sikkerhedsniveau, som forklaret i afsnittet Sikkerhedsniveauer. Bemærk: Indholdet af hovedmenuen ændres afhængigt af, hvilken visning der aktuelt er valgt: anlægget, en gruppe af invertere eller en individuel inverter. Det aktive vindues angives med rød tekst Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter Oversigtsskærmene for anlægsvisning, gruppevisning og invertervisning viser den samme overordnede statusinformation. Illustration 3.10: Anlægsvisning 20 L _01

22 3. Web Server Quick Guide Emne Enhed Visning Beskrivelse Anlæg Inverter og gruppe Overordnet status på anlæg - x Rød: Anlægs PR < 50 %, eller: Enhver inverter i netværket - i fejlsikker tilstand, eller - mangler i scanningslisten, ingen kontakt med master Gul: Enhver inverter i netværket - med PR < 70 %, eller - i tilstandentilslutning eller Ikke på net Grøn: Anlægs PR 70 %, og - alle invertere med PR 70 %, og - alle invertere i tilstanden På net x Rød: Inverters PR < 50 %, eller inverteren har en fejl Gul: Inverter PR mellem 51 % og 70 %, eller inverter i Tilslutningstilstand Grøn: Ingen fejl, og - inverters PR 70 %, og - inverter i tilstanden På nettet Nuværende produktion kw x x Energiproduktionsniveau i realtid Udbyttet i dag kwh x x Kumulativt udbytte for dagen Samlet afkast Euro x x Kumulativt afkast indtjent siden første idriftsættelse Samlet CO2-besparelse kg x x Kummulativ CO2-besparelse siden første idriftsættelse Ydelsesforhold % x x Ydelsesforhold i realtid Samlet udbytte kwh x x Kumulativt udbytte siden første idriftsættelse Justering af strømbegrænsning % x Maksimum strømbegrænsning i % af nominel AC-udgangseffekt for inverter 3 Bemærk: Til beregning af ydelsesforholdet PR kræves en solindstrålingssensor, se [Setup Calibration] Yderligere information Se brugermanualen for Web Server for at få mere at vide om: Idriftsættelse af inverter og kontrol af indstillinger Meddelelser Grafer Fjerntilgang Uploading på webportal Indlæsningskapacitet og ændring af indlæsningsinterval Backup og gendannelse af indstillinger L _01 21

23 4. Fejlfinding 4. Fejlfinding 4.1. Fejlfinding 4 Kun uddannet og autoriseret personale, som har kendskab til elektriske systemer og sikkerhedsrelaterede emner, må arbejde på invertere og elektriske installationer. Skulle inverteren ikke levere energi som forventet, gennemgås tjeklisten, før serviceafdelingen kontaktes. 1. Kontrollér, at nettet er forbundet korrekt med inverteren, og at kontakten til ledningsnettet ikke er slukket. 2. Kontrollér, om der foreligger tilstrækkelig solindstråling til at generere strøm. UPV >250 V 3. Se efter skygge og løse kabler/tilslutninger i PV-systemet. 4. Kontrollér, hvorvidt spændingen i PV-modulerne ligger inden for de forventede værdier. Hvis dette ikke er tilfældet, gå til punkt Kontrollér, hvorvidt nettets spændingsværdier ligger inden for grænseværdierne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte elektricitetsværket for at få teknisk assistance. 6. Hvis ovenstående punkter er i orden, skal du vente 15 minutter for at finde ud af, om der er tale om en permanent fejl. 7. Hvis PV-systemet stadig ikke leverer strøm til nettet, kontrolleres displayet for: - PV-modulets spænding, strømstyrke og strøm - nettets spænding, strømstyrke og strøm - hændelsestekst, se logområdet Herefter kontaktes service. I tilfælde af fejl blinker den røde lysdiode, og displayet viser en hændelse. Se tabellen for hændelsesbeskrivelser og anbefalede foranstaltninger. Hændelsestekst Beskrivelse Afhjælpningsmetode Net Netværdierne ligger uden for området Kontrollér spænding og frekvensværdier i displayet. Hvis værdierne er nul, kontrolleres kredsløbsafbryderen (sikringer) og kabler. Hvis værdierne ligger uden for de anvendte grænseværdier, anmodes om teknisk bistand fra installatøren/energiselskabet. PV PV-isoleringsmodstanden er for lav Foretag en visuel inspektion af alle PV-kabler og moduler. Hvis hændelsen forekommer hyppigt, anmodes om teknisk bistand. Intern hændelse Fejlsikker tilstand Tabel 4.1: Hændelser Der er opstået en intern hændelse Intern fejl eller fejl ved AC-installation Kontrollér, at luftstrømningen over køleprofilen ikke er hindret. Vent 5 minutter. Hvis inverteren ikke genopretter forbindelsen (selv om der er tilstrækkelig indstråling), eller hvis hændelsen opstår hyppigt, skal der træffes passende foranstaltninger. Foretag service af inverteren. Sluk både AC- og DC (PV)-strømmen til inverteren. Foretag en visuel inspektion af PV-installationen, og, hvis alt er korrekt, vent 5 minutter, inden AC- og DC (PV)-strømmen tilsluttes igen. Hvis inverteren genoptager drift i fejlsikker tilstand, skal der træffes passende foranstaltninger. Foretag service af inverteren. 22 L _01

24 4. Fejlfinding Bemærk: For yderligere hændelsesbeskrivelser henvises til TripleLynx referencemanualen i downloadsektionen på: 4 L _01 23

25 5. Vedligeholdelse 5. Vedligeholdelse 5.1. Vedligeholdelse Normalt kræver inverteren ingen vedligeholdelse eller kalibrering. Kontrollér, at køleprofilen på bagsiden af inverteren ikke er dækket til. 5 Kontakterne på PV-belastningsafbryderen rengøres en gang om året. Udfør rengøring ved at flytte afbryderen mellem ON- og OFF-positionerne ti gange. PV-belastningsafbryderen findes på inverterens base Rengøring af kabinettet Rengør inverterens kabinet ved brug af trykluft, en blød klud eller en børste Rengøring af køleprofilen Rengør køleprofilen ved hjælp af trykluft, en blød klud eller en børste. For korrekt drift og lang levetid skal der sikres fri luftcirkulation - omkring køleprofilen på bagsiden af inverteren - til blæseren på inverterens base Køleprofilen må ikke berøres under drift. Temperaturen kan overstige 70 C. Bemærk: Inverteren må ikke dækkes til. Benyt aldrig vandslanger, aggressive kemikalier, opløsningsmidler til rengøring eller stærke rengøringsmidler til at rengøre inverteren. 24 L _01

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 5 Introduktion 5 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

2.5. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

2.5. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 2.5 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 EU DANSK Denne manual kan ændres. På vores webside www.solar-inverter.com kan du finde manualens nyeste version. Copyright Delta Energy Systems (Tyskland)

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0 Adgangskontrol Aliro-systemet Installationsvejledning MP1.0 Siemens AB Data og design kan ændres uden varsel. / Levering under forbehold af tilgængelighed. 2014 Copyright Siemens AB Vi forbeholder os alle

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48

1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48 1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48 Forside Forum Klumme Anmeldelser Forbrugerinfo Guider Køb/Salg Casemod BygEnPc Bench Info Dato: 09.02.06 Synology DS-101g+ Server Disk Station Forfatter: Mr.TweakUp Artikel

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere