Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015"

Transkript

1 Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015 Gråsten Landbrugsskole d. 27. august kl august kl Det er en glæde igen i år, at byde velkommen til det fælles årsmøde for undervisere og ledere på jordbrugets uddannelser. Gråsten Landbrugsskole, det fælles formandskab samt Danske Landbrugsskolers sekretariat har inviteret flere spændende oplægsholdere, planlagt en række spændende aktiviteter og faglige workshops samt et par ud af huset aktiviteter - så vi ser frem til et både fagligt givende og sjovt årsmøde Programmet til årsmøde 2015 er naturligvis influeret kraftigt af EUD-reformen, der træder i kraft i disse dage og de fleste af indlæggene vil tematisk kredse om reformen, med fokus på pædagogik, didaktik og undervisningskvalitet, dvs. selve implementeringen af reformens mange visioner. Aktiviteterne vil medvirke til et konkret fagligt løft af de daglige udfordringer på skolerne, men vil også forsøge, at skabe en helhedsforståelse af de opgaver vi står overfor de kommende år, hvor vi gerne skulle rekruttere endnu stærkere, styrke fastholdelsen samt sende de unge videre både i beskæftigelse og videreuddannelse. Programmet er sammensat med videnspersoner, der kan styrke udviklingen af vores uddannelser og samtidigt give deres bud på fremtiden og hvilke kompetencer, der er specielt behov for i vores grønne hjørne af erhvervsuddannelserne. Programmet er selvfølgeligt også præget af, at vi er på Gråsten Landbrugsskole, hvilket bl.a. betyder at der er mulighed for et unikt besøg på Gråstens Slotsgartneri og et spændende besøg på Danfoss Universe. Årsmødet vil åbne med et par inspirationsoplæg, der vil rammesætte jordbrugsuddannelserne, hvorefter vi starter 1. Aktivitetsrunde, hvor årsmødedeltagerne allerede vil tilmeldingen skal vælge én af de 9 forskellige aktiviteter (hvoraf 3 er dobbelte, dvs. man kan ikke vælge en aktivitet i Aktivitetsrunde 2). Efter en kaffe og kage pause hvor der samles idéer og energi, så starter 2. Aktivitetsrunde, hvor de deltagere, der ikke har valgt en dobbeltaktivitet skal vælge én af 6 aktiviteter (heraf 3 gengangere fra 1. aktivitetsrunde). Herefter slutter torsdagens faglige program med en rundtur på Gråsten Landbrugsskole. Vi mødes igen kl til et glas bobler. Middagen starter kl og så er der fest m. fælles middag med underholdning indlagt undervejs. Fredagen starter kl med et fælles inspirationsindlæg om et meget aktuelt emne, nemlig motivationspædagogik, der løfter sløret for af de allerstørste udfordringer på de danske landbrugs- og erhvervsskoler. Herefter deles årsmødet op i faglige retninger, hvor bl.a. Landbrug & Fødevarer vil komme med indlæg, indtil kl. 12 hvor vi mødes til det sidste spændende fælles indlæg om talent. Årsmødet slutter af med en sandwich og afsked kl. 13. Tilmelding kan ske på dette link: Det fulde program kan ses på s. 2-4, og I kan læse mere detaljeret om de enkelte aktiviteter på s

2 Torsdag d. 27. august Kl Kl Morgenkaffe og en bid brød Velkomst v. Forstander Kåre Heide-Ottesen, Gråsten Landsbrugsskole Kl Velkomsttale v. Formand for Danske Landbrugsskoler Marianne Oksbjerre Kl Kl Kl kl Kl Åbningstaler Inspirationsoplæg et perspektiv på erhvervsuddannelserne Inspirationsoplæg et perspektiv på rekruttering Frokost 1. Aktivitetsrunde Introduktion v. Forstander Kåre Heide-Ottosen, Gråsten Landbrugsskole Aktivitet 1: Spørg UVM - (gentages i 2. aktivitetsrunde) v. Sandra Hansen Karner og Ghita Bjerregaard, konsulenter UVM Aktivitet 2: Motion og Bevægelse - (gentages i 2. aktivitetsrunde) v. Helga Bojesen, Læringskonsulent UVM Aktivitet 3: Flipped Learning - (gentages i 2. aktivitetsrunde) v. Jeppe Egendal, Læringskonsulent UVM Aktivitet 4: OneNote for Teachers lærerens digitale spejderkniv v. Peter Søgaard, Pædagogisk it-konsulent, VIA Center for Undervisningsmidler Aktivitet 5: Innovation og iværksætteri hvorfor og hvordan? v. Beate Laubel Boysen, Teamleder Ungdomsuddannelser Young Enterprise Aktivitet 6: Jordbrugslærere rejser ud med EUROPEA v. Henrik Detlefsen, Formand EUROPEA kl (Dobbeltmodul) Kl Aktivitet 7: Differentieret undervisning v. Karin Løvenskjold Svejgaard, Lektor Professionshøjskolen Metropol Aktivitet 8: Gråsten slotsgartneri - (begrænset til 25 stk.) 2

3 (Dobbelt modul) Kl (Dobbelt modul) Kl Kl v. Landskabsarkitekt fra Styrelsen af Slotte og Kulturejendomme Tanguy Laviolette, Søren Mogensen fra Sønderborg Kommune, Slotsgartner Erik Steg og Gartner Elin Johannesen. Aktivitet 9: Danfoss Universe + neo-robotter - (begrænset til 50 stk.) v. Morten Olsen, Actura Robotcenter Kaffe og kage 2. aktivitetsrunde - Introduktion v. Forstander Kåre Heide-Ottosen, Gråsten Landbrugsskole Aktivitet 10: It og læring i et didaktisk perspektiv v. Peter Søgaard, Pædagogisk it-konsulent, VIA Center for Undervisningsmidler Aktivitet 11: Fra flotte ord til læring v. Tonie Asp, Pædagogisk Udviklingschef Roskilde Tekniske Skole kl Aktivitet 12: Innovation og iværksætteri hvordan påvirker det unges kompetencer og lyst til at gå i skole? (for ledere) v. Beate Laubel Boysen, Teamleder Ungdomsuddannelser Young Enterprise Aktivitet 13: Spørg UVM v. Sandra Hansen Karner og Ghita Bjerregaard, Fagkonsulent UVM Aktivitet 14: Motion og Bevægelse v. v. Helga Bojesen, Læringskonsulent UVM Aktivitet 15: Flipped Learning v. Jeppe Egendal, Læringskonsulent UVM Kl Eller Rundvisning på Gråsten Landbrugsskole (ubegrænset antal) Rundvisning på Gråsten Slotshave (Begrænset antal) Landskabsarkitekten og slotsgartneren gennemfører hver en rundvisning for grupper med maks. 25 personer hver. Den ene gruppe bliver ledt af slotsgartneren med fokus på driftsopgaver, den anden ledt af landskabsarkitekten med fokus på design, planter og havens historiske udvikling. Turen begynder og slutter ved terrassen over for Slotssøen. Kl Kl Aperitif Middag og fest Kl Natmad (Baren lukker kl ) 3

4 Fredag d. 28. august Kl Kl Kl Morgenmad Flagrejsning Inspirationsoplæg: Motivationspædagogik v. Svend Erik Schmidt Kl Kl Pause og fordeling til de faglige møder Fagligt møde - Landbrug Fælles indlæg om økonomiske forhold, rekruttering, praktikpladssituationen, kvalitet og tilrettelæggelse v. Lone Andersen, viceformand L&F Kl Kl Kl Landbrug Kvæg Landbrug Svin Landbrug Planter Landbrug - Økonomi og ledelse Landbrug Teknik Landbrug Almen Fagligt møde - Skovbrug Fagligt møde - Gartner Fagligt møde - Anlægsgartner / Greenkeeper Fagligt møde - Dyrepasser Fagligt møde - Vejlederne Fælles ledermøde (skoleudvalget og forstandere for landbrugsskolerne) Inspirationsoplæg: Talent Farvel og tak for denne gang + sandwich v. Kåre Heide-Ottosen, forstander Gråsten Landbrugsskole 4

5 Præsentation af workshops og inspirationsoplæg Aktivitet 1 Spørg UVM v. Sandra Hansen Karner & Ghita Bjerregaard, pædagogiske konsulenter UVM (Aktivitetsrunde 1+2) EUD-reformen er trådt i kraft, men det betyder ikke, at alle spørgsmål er blevet besvaret eller alle initiativer er implementeret, eller at alle idéer er blevet delt. Sandra og Ghita vil svare på alle spørgsmål (om erhvervsuddannelse i hvert fald), formidle deres foreløbige erfaringer og hjælpe til at løse de mange udfordringer skolerne har fået som følge af reformen. Aktivitet 2 Motion og bevægelse v. Helga Bojesen, Læringskonsulent UVM (Runde 1 + 2) Workshoppen vil handle om de rammer, der fra UVM er lagt med hensyn til motion og bevægelse i erhvervsuddannelserne. Desuden vil Jordbrugets UddannelsesCenter, Aarhus, komme og fortælle om hvordan de vil forsøge at integrere bevægelse og motion, i og udenfor den traditionelle undervisning, som en del af deres nye kultur. Aktivitet 3 Flipped Learning v. Jeppe Egendal, Læringskonsulent UVM (Runde 1+2) Flipped Learning vender undervisningen på hovedet, så fokus flytter fra lærerens formidling til elevernes læring. Lær hvordan du og eleverne effektivt kan anvende undervisningstiden til at arbejde med forstå det faglige stof, eksperimentere og løse opgaver i fællesskab. I workshoppen vil du få eksempler fra forskellige erhvervsskoler på undervisning, der er tilrettelagt som flipped learning og du vil få praktiske fif til det videre arbejde, så du hurtigt og nemt kan komme i gang. Aktivitet 4 OneNote for Teachers lærerens digitale spejderkniv (Runde 1) Når vi taler om digital dannelse er det vigtigt, at vi som undervisere har konkrete digitale værktøjer til rådighed, der understøtter os i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. OneNote rummer det hele ikke mindst muligheden for at samarbejde. Vi sætter i workshoppen fokus på nogle af de vigtige funktioner i OneNote. Det vil her være en fordel, at du medbringer din tablet/laptop med OneNote. Aktivitet 5 Iværksætteri v. Beate Boysen, Teamleder Young Enterprise (Runde 1) Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise afholder en hands-on workshop for undervisere, hvor teori omsættes til praksis og jordbrugsfagligheden kobles til kompetencemål inden for innovation og iværksætteri. På workshoppen arbejder deltagerne gennem konkrete værktøjer frem mod egne undervisningsforløb inden for innovation og iværksætteri. På workshoppen introduceres derudover til et gennemprøvet undervisningsprogram, Company Programme, der giver underviserne en ramme for arbejdet med innovation og iværksætteri og en række regionale og nationale aktiviteter, der valgfrit kan anvendes i undervisningen. Aktivitet 6 Jordbrugslærere rejser ud med EUROPEA v. Henrik Detlefsen, formand EUROPEA Efter en kort introduktion til EUROPEA s arbejde fokuserer workshoppen på projektet Jordbrugslærere rejser ud, som i de to næste år vil udsende i alt 36 jordbrugslærere på studieophold af 1 uges varighed til 8 forskellige lande i Europa. Projektet er blevet til i forlængelse af EUROPEA-Danmarks workshop på sidste årsmøde og involverer 14 af vores 19 medlemsskoler. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis alle deltagende skoler er repræsenteret på workshoppen, som i øvrigt er åben for alle interesserede. 5

6 Aktivitet 7 Differentieret undervisning v. Karin Løvenskjold Svejgaard (Dobbeltmodul) Aktiviteten er delt op i to dele, hvor Karin Svejgaard først vil beskrive de forskellige typer af differentiering og give en indføring i, hvad der karakteriserer undervisningsdifferentiering og de metoder, som hun bl.a. selv har været med til at udvikle. Karin vil give en kort instruktion til, hvor man arbejder med metoden og gennemgå de teoretiske begrundelser for, hvorfor metoden ser ud, som den nu engang gør. I forlængelse af oplægget vil deltagerne få mulighed for at arbejde med den del af metoden, der er implementeret i den type af opgaver, man anvender til metoden. Deltagerne vil få mulighed for med vejledning at udvikle en differentieret opgave til brug i jeres undervisning. Deltagerne skal medbringe pc og et eksempel på en god opgave, som de gerne vil arbejde med differentieret. Indledningsvis retter vi den gode opgave til, herefter differentierer vi opgaven. Afslutningsvis laver vi en mindre erfaringsopsamling omkring centrale didaktiske problemstillinger i forbindelse med anvendelsen af metoden. Aktivitet 8 Gråsten slotsgartneri (Dobbeltmodul) Aktiviteten foregår på Gråsten Slotsgartneri. Denne workshop starter med en tur af gartneriet med Erik Steg (slotsgartner) og Elin Johannesen (gartner), hvor man kan se på frugt, grøntsager og urter, der indgår i produktion til hoffet. Erik og Elin vil fortælle om den langsomme, men sikre afvikling af Dr. Ingrids gamle køkkenhave. Derefter vil landskabsarkitekt fra Styrelsen af Slotte og Kulturejendomme Tanguy Laviolette og Søren Mogensen fra Sønderborg Kommune, vise en digital præsentation om projektet Gråsten Slotsgartneri, tradition med fornyelse, efterfulgt med spørgsmål og svar/ en levende debat om projektet, dets værdier, formål, udfordringer og begrænsninger. Da slottet ligger umiddelbart i baghaven af skolens marker - og det tager 10 minutter til fods, og 2 minutter i bil, er der ikke arrangeret fællestransport. Aktivitet 9 Danfoss Univers + Neo-robotter v. Morten Olsen, Actura Robotcenter (Dobbeltmodul) Denne workshop har fokus på brugen af Neo robotter og andet teknologi med det formål, at kunne fastholde koncentrationsevnen ved indlæring. Actura tilrettelægger skræddersyede kurser for lærere, pædagoger og andre fagfolk. Temaer er bl.a. innovation, naturvidenskab, IT og forskellige pædagogisk- /psykologiske emner. Workshopleder Morten Olsen, Actura Robotcenter har fokus på brug og udvikling af nye teknologier inden for områder som inklusion, folkeskoleundervisning, autisme, ADHD og generel velfærd. Nogle af medarbejderne hos Actura Robotcenter har specielle evner andre er blot relativt normale. En af virksomhedens målsætninger er at give plads til og drage nytte af spidskompetencer hos personer med Aspergers Syndrom. Workshoppen foregår på Danfoss univers, hvor deltagerne bliver opdelt i to grupper, hvor deltagerne før eller efter workshoppen får mulighed for at se Danfoss Univers. ACTURA ROBOTCENTER - Link: 6

7 Aktivitet 10 It og læring i et didaktisk perspektiv v. Peter Søgaard, VIA (Runde 2) Informationsteknologi er en selvfølge i forhold til understøttelse af undervisningsaktiviteter i stort set alle uddannelser. Det har stor betydning for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen, at vi som undervisere har it-didaktikken inde under huden. Oplægget går tæt på it-didaktiske emner og sætter lup på digital dannelse. Aktivitet 11 Fra flotte ord til læring v. Tonie Asp, RTS (Runde 2) I denne workshop gives konkrete eksempler på, hvordan Roskilde Tekniske Skole har arbejdet med at omsætte skolens pædagogisk didaktiske grundlag, til undervisning der har fokus på elevernes læring. Tonie Asp giver et bud på, hvorledes det strategisk og praktiske niveau kan forenes, når man ønsker at arbejde med: (1) Tydelige læringsmål og feedback (2) Positive læringsmiljøer og relationer (3) IT-pædagogik Aktivitet 12: Innovation og iværksætteri hvordan påvirker det unges kompetencer og lyst til at gå i skole? v. Beate Laubel Boysen, Teamleder Ungdomsuddannelser Young Enterprise (Runde 2) Workshop for ledere Entreprenørskabsundervisning øger unges foretagsomhed og lyst til at være iværksættere. Men har det også andre effekter? Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise præsenterer resultater af effektmåling af entreprenørskabsundervisning og giver et forslag til en taksonomi for entreprenørskab i såvel erhvervsrettede som gymnasiale og videregående uddannelser. Samtidig giver Fonden et bud på, hvordan skolerne kan drage fordel af de metoder og værktøjer, der er til rådighed for skolernes videre arbejde med innovation og iværksætteri. Endelig lægger Fonden op til en debat om den strategiske forankring af entreprenørskab i jordbrugsuddannelserne, der inddrager deltagernes erfaringer. 7

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE.

KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. 2015 KONFERENCE PROGRAM23.-24. SEPTEMBER UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. PRAXIS har gennem flere år arbejdet med dette tema, og det er med stor glæde, at

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere