Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse"

Transkript

1 Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse

2 Indholdsfortegnelse 3 Om denne pixibog 4 1. Brug dine elevers digitale ressourcer (Elev elev) 5 2. Stafetten (Lærer lærer) 6 3. Hyr en ekspert (Elev lærer) 7 4. Radiatorvarmer for en dag (Lærer lærer) 8 5. Digital dag (Elev elev, lærer lærer) 9 6. Vær på tværs (Lærer lærer) Mediepatruljen (Elev lærer) Det digitale eftersyn Digitale forældre Ugens digitale hemmelighed (Elev elev) 14 Inspiration og litteratur 15 Kontakt

3 Lærer Lærer Andre Elev Elev Om denne pixibog Denne pixibog henvender sig til lærere i Vejle Kommune. Budskabet er enkelt: Brug hinandens og elevernes digitale ressourcer. Denne pixibog er print-udgaven af bloggen Digital Kompetenceudvikling. (www.digitalkompetence.blogspot.com eller scan evt. nedenstående kode med din smartphone) Bloggen og pixibogen indeholder 10 enkle idéer til, hvordan du som lærer udvikler dine egne og elevernes digitale kompetencer. Tænk selv med, og find på flere idéer del dem med andre. Vidensamfundet står for døren. Nogen siger, vi er midt i det. Med simple greb kan du og din skole være med til at ruste eleverne til et børne-, ungdoms- og voksenliv i et samfund, hvor det er afgørende at beherske følgende fire digitale kompetenceområder: Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling Analyse Kommunikation, vidensdeling og samarbejde Du kan læse mere om de fire områder i Fælles Mål: It- og mediekompetencer i Folkeskolen (Faghæfte 48). Bloggens og pixibogens 10 idéer tager udgangspunkt i denne model, som it-konsulent Hans Grue er ophavsmand til. Modellen viser mulige relationer mellem dig som lærer, dine kolleger, elever og andre i en hverdag, hvor digital kompetenceudvikling er sat på dagsordenen. Bloggen og pixibogen er et led i Vejle Kommunes strategi Den Digitale Skole En særlig tak til pædagogisk uddannelseschef David Garde-Tschertok fra Microsoft for et spændende oplæg for skoleledere og it-vejledere om praksisnære kompetenceudviklingsformer 6. oktober Brug ScanLifes gratis scanningsprogram. Send en sms med teksten SCAN til 1220 for at hente ScanLife. Eller hent ScanLife på Android Market eller Apples App Store. 3

4 1. Brug dine elevers digitale ressourcer (Elev elev) Du har elever i klassen, der ved en masse om it. De har eksperimenteret med programmer, fundet nyttige funktioner og sætter en ære i at være gode til det. 1. Tre elever kender et præsentationsværktøj særlig godt, fx PowerPoint. De har over tid eksperimenteret med tekst, lyd, billede og video i deres præsentationer. 2. Klassen skal fremlægge et projekt. De tre elever præsenterer deres fremlæggelse i PowerPoint. Bagefter viser de klassen, hvordan de har lavet deres præsentation og de begrunder deres valg af medier (tekst, lyd, billede, video). 3. De tre eksperter, som nu har skærpet deres formidling af præsentationsværktøjet, indgår som konsulenter for kammeraters præsentation næste gang, der skal laves præsentation (gerne kort tid efter). Du gør andre lærere opmærksom på, at der i din klasse findes elever (måske flere end de første 3), der vil kunne vise, hvordan man laver spændende PowerPoint-præsentationer. Få evt. lov til at sende deres præsentation rundt til kolleger. Alternativt laves der en konkret aftale med en anden klasse, der har behov for hjælp. 4

5 2. Stafetten (Lærer lærer) Hvem vil ikke gerne lære noget nyt? Hvem vil ikke gerne vise andre noget, de har fundet ud af? 1. Du er optaget af en mobil app. En mobil app er en applikation (et program) på en smartphone. Apps optræder som små ikoner, du klikker på for at sætte programmet igang, fx en app med Google maps eller en ordbog. 2. Du viser viser app en til en kollega. Hvordan virker den? Hvad kan den? Hvordan kunne den bruges i undervisningen? Med hvilket didaktisk formål? 3. Den lærer, du får vist app en, viser den til en anden kollega, der viser den til en anden osv. Hvis der er kolleger, der ikke har en smartphone, kan skolen sende lånetelefoner i omløb. Kontakt Jacob Knudsen* fra VIFIN hvis I vil låne smartphones. Der er skoler i Vejle Kommune, der allerede har haft smartphones i omløb blandt elever og lærere (spørg Jacob, hvem det er, og få tips og tricks om apps fra dem). * Kontakt Jacob Knudsen på: tlf , 5

6 3. Hyr en ekspert (Elev lærer) Elever, der er særlig gode til et program eller et stykke hardware stiller sig til rådighed for at give privatundervisning eller gruppeundervisning for lærere. Det kan være Facebook, smartphones eller hvordan man laver en blog. Hvis skolen vælger at sætte denne eksperthjælp fra elever i system, kan der evt. oprettes en mediepatrulje. Læs mere på side En elev eller flere elever på en årgang stiller sig til rådighed for at hjælpe lærere med it. 2. Lærere kan henvende sig personligt til eksperterne, eller booke dem online 3. Det kan foregå før, i eller efter skoletid. Fx i læringscentret. Det aftales, om undervisningen skal gentages, have en anden form eller et nyt indhold. 6

7 4. Radiatorvarmer for en dag (Lærer lærer) Der er lærere, der har succes med bestemte programmer eller organiseringer med it. Hvorfor ikke kigge ham/hende over skulderen, mens det hele foregår? Det er ikke så tit, vi gør det, men det kan være rigtig lærerigt! Overvej, om du efterfølgende vil have din kollega med ind i din undervisning. Hvordan klarede jeg mig? Er der ting, jeg skal være opmærksom på? 1. Besøg en kollega, som siger, han eller hun benytter sig af et program og en organisering og at det virker rigtig godt. 2. Hold dig lidt i baggrunden sæt dig på radiatoren! 3. Tal med din kollega bagefter. Hvad så du, og hvad mener du, du selv vil kunne bruge? 7

8 5. Digital dag (Elev lærer) Din skole har sikkert mange fokusområder. Det kan en gang imellem være givtigt at stoppe op og sammen med skolens elever sætte fokus på et enkelt område. En eller flere dage. Fx digital undervisning og læring. 1. Skolen planlægger en digital dag Dagen ligger nogle måneder væk, og annonceres og forberedes godt. Husk at fortælle forældrene om dagen. 2. På dagen foregår alt digitalt. Ingen har papir eller bøger med den dag. Skolen har lånt ekstra mobiltelefoner og lånt nogle tabletcomputere af naboskolen (fx ipads). Alle computere er tændt. Elever i en klasse har valgt at blive hjemme, og skyper med deres lærere. En anden har en venskabsklasse fra en naboskole med via videokonference i et eller flere fag. Der er besøg fra en skole, der er lidt længere fremme på bestemte digitale områder: Elever fortæller og viser elever, hvordan de bruger it. Osv. 3. Dagen evalueres af elever, lærere og ledelse. Hvordan gik det og det? Er der dukket noget op, som er særlig spændende? Var der problemer og hvordan kan de løses? Var der nogle af de ting, som foregik, som kunne integreres i hverdagen? Forældre inviteres til at høre om dagen(e), se billeder og film. Det kan gøres på forældremøder eller et større fællesarrangement. Hvorfor har skolen fokus på it som den har? Hvad kan skole og forældre gøre i fællesskab for at forberede børnene og de unge på en fremtid, der med sikkerhed bliver mere og mere digital? 8

9 6. Vær på tværs (Lærer lærer) Lærere kan lære af hinanden. Også på tværs af skoler. Brug eksperter i fx elektroniske tavler, smartphones, tabletcomputere og programmer fra andre skoler i kommunen. 1. Skolen danner sig et overblik over, hvor eksperter befinder sig på andre skoler. Spørg it-vejlederen eller personer fra Uddannelse & Lærings digitaliseringsgruppe. Det kan være en lærer, som er særligt opfindsom i forhold til bestemte læremidler eller former, eller en lærer, der har bud på, hvordan elevers engagement og udbytte i specifikke fag kan styrkes via særlige måder at arbejde med it på. 2. Lav en aftale om, at vedkommende kommer på et teammøde og/eller besøger en eller flere lærere i deres undervsining. 3. Lav evt. en aftale om en gentagelse eller om at besøge gæstelærerens egen klasse. 9

10 7. Mediepatruljen (Elev lærer) Skolen opretter et korps af elever, der hjælper it-vejlederen. Mediepatruljens elever får nøgle til lokaler og adgang til udstyr, som andre elever ikke har adgang til. It-vejlederen får her helt nye muligheder for at koncentrere sig om it-pædagogik. Det kan han /hun gøre sammen med lærere, teams, læringscenter og ledelse. 1. It-vejlederen organiserer og skaber gode rammer for mediepatruljen. 2. Lærere kan få hjælp fra mediepatruljens medlemmer, hvis der er problemer med fx en elektronisk tavle eller man blot ønsker at blive sat ind i et nyt program. 3. It-vejlederen får frigjort tid til opgaver af mere it-pædagogisk karakter. 10

11 8. Det digitale eftersyn Skolens digitale læremidler og -læreformer udvikler sig hele tiden. Er klassens anvendelse af disse hensigtsmæssig? 1. Efter en periode gennemgår klassens lærere og elever den måde, de arbejder digitalt på. Hvis der dukker ting op, som klassen mener, andre på skolen kan have glæde af at høre om, formidles det. Husk at fortælle skolens leder og forældrene om, hvad I har fundet ud af. 2. Er der opgaver (i skolen eller hjemme), der kunne gøres anderledes? Er der analoge arbejdsgange eller aktiviteter, man skulle prøve at lave digitalt. 3. Hvad vil klassen arbejde med (ændre eller forbedre) frem til næste eftersyn? 11

12 9. Digitale forældre Flere og flere forældre arbejder digitalt i deres arbejde. Få elevernes forældre til at komme eller besøg dem på deres arbejdsplads og hør om det digitale i deres hverdag. 1. Nogle forældre vil gerne fortælle, andre er mere tilbageholdende. Måske synes de, at der ikke er noget interessant at fortælle. Men her tager de fejl. Børn elsker at høre deres egne og hinandens forældre fortælle om noget, der har betydning for dem. 2. Invitér en eller flere forældre til at besøge klassen eller skolen til at fortælle, hvordan digital kommunikation og andre processer foregår på deres arbejdsplads. Hvad siger man om Facebook på deres arbejdsplads? Hvordan skaber de kontakt til kolleger og kunder? Hvordan har deres arbejdsplads udviklet sig digitalt? Hvordan kommer den til at se ud i fremtiden? 3. Hvad er det, der foregår i den digitale skole, som minder om det, eleverne har hørt forældrene fortælle om? Hvad skal man lære i skolen for at bestride forskellige jobs, hvor kommunikation, arbejdsgange og andet er digitale? Hvordan kan elever og forældre selv være med til at præge den digitale udvikling? Hvilke værdier har de i forhold til digital skole og digitalt arbejde? Rollerne kunne også byttes om. Hav evt. som fast punkt på forældremøder, at læreren (eller en eller flere elever) fortæller om, hvordan dé arbejder digitalt. Hvad betyder det for deres hverdag, læring og motivation? Er der udfordringer i det og kunne det være anderledes? 12

13 10. Ugens digitale hemmelighed (Elev elev) Der er ikke noget som en god hemmelighed. For at en hemmelighed kan være interessant, skal den være god, værd at holde på og værd at lokke ud af dens ejer. 1. Tre elever får til opgave at finde et program, noget it-udstyr eller en digital aktivitet, som de skal holde hemmelig. Det skal være noget, som vil overraske og skabe begejstring i klassen. Det skal være noget, de har set, hørt eller oplevet (fx på nettet), eller noget de godt kunne tænke sig at prøve (fx sammen med resten af klassen). 3. Indtil da, må de gerne skabe opmærksomhed og nysgerrighed om afsløringen. De skal være forberedt på, at de andre vil forsøge at lokke hemmeligheden ud af dem. Der er mange måder at holde sig digitalt upto-date på. Du kan som lærer læse, søge på nettet og tale med kolleger. Eller du kan lytte til, hvad dine elever er optaget af og hvorfor. 2. Eleverne skal på et givet tidspunkt afsløre hemmeligheden for klassen. 13

14 Inspiration & Litteratur Hent inspiration hos andre. Læs hvad andre har sagt og skrevet. Del din viden og inspirér andre. Her er forslag til hjemmesider, blogs, sociale netværk og litteratur, der forhåbentlig kan inspirere dig. Find og giv svar på, hvordan du, dine kolleger og elever kan udvikle digitale kompetencer tæt på jeres praksis. Hjemmesider, blogs og sociale netværk Center for Digital Pædagogik (Hjemmeside og facebookgruppe) Digital Dannelse (Hjemmeside og facebookgruppe) iundervisning.dk (Hjemmeside og facebookgruppe) LærIT (Hjemmeside og facebookgruppe) Netværksskolen (Hjemmeside og facebookgruppe) Skolen i Bevægelse (Hjemmeside og facebookgruppe) Sociale medier, Pædagogik og Formidling (Hjemmeside og facebookgruppe) Vejle Digitale Skoler (Hjemmeside og facebookgruppe) Praksisnær digital kompetenceudvikling Garde-Tschertok, David. Netværksbaseret kompetenceløft (2011) (PowerPoint præsentation på møde for skoleledere og it-vejledere i Vejle Kommune 6. oktober 2011) Se PowerPoint en i dette indlæg på bloggen Vejle Digitale Skoler: Litteratur om digital skole og didaktik i vidensamfundet Gynther, Karsten (red.) (2010). Didaktik Læremiddelkultur mellem tradition og innovation. København: Akademisk Forlag. (se bog og uddrag, læs anmeldelse i Folkeskolen) Levinsen, Karin Tweddell og Birgitte Holm Sørensen (2008) It, faglig læring og videnledelse (2008) Kbh: DPU (rapport 139 sider). Hent den her: Rapport_PIL_2008.pdf Sørensen, Birgitte Holm et al (red) Skole 2.0 (2010). Forlaget Klim (Se bog og indhold, læs anmeldelse i Folkeskolen) Undervisningsministeriet (2009) It- og mediekompetence i folkeskolen (Fælles Mål: Faghæfte 48) Ledelse af digital kompetenceudvikling Bo-Kristensen, Mads (2011) På vej mod den digitale skole. Hvilke strategiske overvejelser kræver it-kompetenceudvikling. i: E-ledelse (blog). Læs resumé og artikel her: Andet Se evt. litteratur på bloggen Vejle Digitale Skoler: P.S. Lav din egen blog på Se evt. YouTube filmen Create a Blog: The 5 Minute Blog. Microsoft (2011) Det digitale penalhus - historien om mediers ligeværd. (19 siders pixibog fra Microsoft Uddannelse) 14

15 Kontakt Denne blog er et initiativ fra Uddannelse & Læring i Vejle Kommune og er en del af Skolen i Bevægelse. Bloggens tema er ét blandt syv i Kommunens strategi Den Digitale Skole Digitaliseringsgruppen i Uddannelse & Læring består af: Hans Aa. Sørensen Vicechef for Uddannelse & Læring Arno Vesterholm Ledende it-konsulent Karsen Boll Ledende skolebibliotekskonsulent Uffe Carslen Skoleleder Grejsdal Skole Repræsentant for skolelederne Hans Grue It-konsulent Bente L. Jessen Seniorkonsulent Mads Bo-Kristensen Chefkonsulent

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Sociale medier i skolen Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Tema: Sociale medier i skolen Udgiver: VIA Efter- og videreuddannelse Hedeager

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskasser til vellykket skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Dette er en af fem værktøjskasser til lærere,

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere