HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS"

Transkript

1 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 27 Svarrapport første registrering efteråret praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 1

2 Hypertension i almen praksis - svarrapport første lægeregistrering Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A Odense C Forfattere: Projektgruppen for hypertensionsaudit v. Anders Munck Tryk: Clausen Offset Aps Oplag: 1. 2 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

3 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af første registrering i APOs audit om hypertension i almen praksis, hvor 184 praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark deltager. Baggrund Ca. 2% af alle konsultationer hos voksne i almen praksis vedrører hjertekarsygdomme, og heraf udgør hypertension med 14% af kontakterne langt den hyppigste henvendelsesårsag. Hypertension er en meget væsentlig risikofaktor for udvikling af iskæmisk hjerte- og kredsløbssygdom på linie med rygning, forhøjet kolesterol og familiær disposition. Mange store studier har dokumenteret betydelig risikoreduktion af forskellige behandlingsregimer. Imidlertid har såvel danske som udenlandske studier vist, at mange patienter ikke når det ønskede behandlingsmål i flere studier nås dette kun hos ca. %. Der synes således at være mange gode grunde til at iværksætte kvalitetsudvikling med hypertension som emne. Projektets tilblivelse Ideen til aktuelle projekt blev fostret på APO-internatet på Vejlefjord i 26. Siden har en projektgruppe med repræsentanter fra hele landet udarbejdet prospektet til audit. Undersøgelsen består dels af en praksisregistrering af konsekutive konsultationer med patienter med kendt hypertension, dels af en spørgeskemaundersøgelse til patienten og endelig af en spørgeskemaundersøgelse til praksis om udstyr, organisation og lignende. Formålet med projektet a. At søge at optimere behandling og opfølgning af patienter med forhøjet blodtryk b. At beskrive den population, der har kontakt med almen praksis pga. hypertension c. At undersøge læge- og patientrelaterede årsager til forskellige behandlingsforløb Ledsagende forskning Som noget nyt har vi designet auditprojektet således, at der ud over kvalitetsudvikling til lægerne ydes forskningsindsats i forhold til undersøgelsen. Dels har vi foretaget randomisering af lægerne, således at halvdelen af deltagerne får kurserne inden 2. registrering, medens halvdelen først får kurserne, når de har foretaget 2. registrering. Derved kan vi se, om interventionen har en effekt. Derudover udfører vi registerforskning på den kohorte af patienter, som har besvaret spørgeskemaet. Da vi gerne vil se, om patienternes udsagn har betydning for behandlingsindsatsen, får de læger, der er kontrolgruppen, først resultatet af patientspørgeskemaet efter 2. registrering. Endelig tilbydes en gruppe læger i Region Hovedstaden en særlig intensiv beslutningsstøtte, således at deltagerne i denne region er delt op i 3 grupper. Det skal understreges, at alle deltagerne i projektet tilbydes de samme kurser og præsenteres for de samme resultater, blot tidsforskudt. Vi har naturligvis de tilladelser, der er nødvendige for at foretage den beskrevne forskningsindsats. Aktuelle registrering 184 praksis (82 fra Region Hovedstaden, 52 fra Region Sjælland og fra Region Syddanmark) påbegyndte registreringen ca. 1. november 27. I perioden frem til jul registrerede de på et auditskema i gennemsnit 4 patienter/praksis alle med kendt hypertension. Desuden udfyldte de et baggrundsspørgeskema med oplysninger om generelle forhold HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 3

4 vedr. praksis hypertensionskontroller samt om praksispersonalets involvering. Endelig udleverede de et spørgeskema til de patienter, der blev registreret, og i alt 5878 patienter returnerede skemaet til APO (8%). Projektets videre forløb De praksis, der er kommet i interventionsgruppen, får tilbudt kursus i forår/efterår 28. Alle praksis bliver bedt om at foretage en 2. registrering i 1. kvartal 29 denne består kun i at finde aktuelle BT på de patienter, der er indgået i undersøgelsen. Derefter tilbydes kursus til de praksis, der har udgjort kontrolgruppen, og alle inviteres i sommeren 29 til en slutevaluering. Projektgruppen bag hypertensionsaudit Peter Schultz-Larsen, Lene Reuther, Jens Damsgaard, Lars Poulsen, Dorte Gilså Hansen, Jens Søndergaard, Morten Andersen og Anders Munck. Derudover er der i hver region etableret lokale projektgrupper. Rapportens indhold Rapporten beskriver resultatet for den samlede lægegruppe. Deltagerne får sammen med denne rapport tilsendt et ark, hvor egne resultater er angivet. På en af de første sider i rapporten bringes et oversigtsskema, der viser undersøgelsens hovedresultat. Derefter vises de vigtigste resultater i kommenterede figurer. I sidste del af rapporten bringes en række variationsdiagrammer, der viser hvor hyppigt den enkelte læge foretager forskellige procedurer eller behandlinger. Endelig bringes resultatet af besvarelserne af baggrundsskemaet. Materialet til brug for denne rapport har ikke været underkastet statistisk bearbejdning, men mange af de påviste forskelle skønnes at være signifikante på grund af det store antal observationer. Odense april 28 På vegne af projektgruppen Anders Munck 4 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Antal registreringer køn og alder 6 Samlet resultat, 184 praksis tabel 7 Blodtryk 8 Kontaktart og varighed Risikofaktorer 11 Komplikationer 12 Behandling 13 Diverse 16 Variationsdiagrammer 17 Resultater fra baggrundsskema udfyldt af kontaktpersonen i praksis 21 Vejledning til auditregistrering 29 Registreringsskema 3 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 5

6 SAMLET RESULTAT Der blev i gennemsnit registreret 4 patienter med hypertension pr. praksis. 4 praksis havde mindre end registreringer og 67 praksis mellem og 6. I dette materiale er 55% kvinder og 44% mænd. Dette afspejler nok primært, at 6% af konsultationerne hos den praktiserende læge er med kvinder. Aldersmaksimum er 6 år, der er flest kvinder i de ældste aldersgrupper. Registreringer pr. praksis 8 7 Antal praksis < reg. -19 reg reg reg reg. -59 reg. Antal registreringer Patientens alder og køn Alder Kvinder Mænd 6 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

7 SAMLET RESULTAT FOR 184 PRAKSIS Antal Procent PATIENTENS KØN Kvinder ,1% Mænd ,8% Uoplyst 12,2% I alt 7342,% KONTAKTART Planlagt BT-kontrol ,7% Ikke planlagt BT-kontrol 92 14,9% Uoplyst 5 1,4% I alt 7342,% VARIGHED AF HYPER- TENSION Mindre end 2 år ,7% 2-5 år ,7% Mere end 5 år ,9% Uoplyst 339 4,6% I alt 7342,% BT MÅLT BT målt i dag 75 96,8% Uoplyst 237 3,2% I alt 7342,% HJEMME-BT Hjemme BT foreligger ,3% Hjemme-BT foreligger ikke 49 54,6% Uoplyst ,1% I alt 7342,% RISIKOFAKTORER Familiær disposition ,3% Rygning ,5% Hyperkolesterolæmi ,8% Overvægt ,% For lidt motion ,3% DM ,8% Ingen af førnævnte 58 14,4% Uoplyst 95 1,3% I alt ,4% KOMPLIKATIONER TCI/apoplexi 565 7,7% Myokardieinfarkt 428 5,8% Anden karkomplikation 658 9,% Ingen ,5% Uoplyst 429 5,8% I alt ,9% BEHANDLING Non-farmakologisk behandling 8 11,% Diuretika ,2% ACE-hæmmer ,6% AII-antagonist ,5% Ca-antagonist ,9% Betablokker ,% Andre antihypertensiva 181 2,5% Ingen behandling 124 1,7% Uoplyst 12 1,6% I alt ,1% DIVERSE Individuelt behandlingsmål fastlagt ,1% Medicinændring d.d ,% Ny kontrol aftalt ,8% Tilfreds med aktuelle regulation ,% Ingen af førnævnte 2 1,4% Uoplyst 116 1,6% I alt ,% HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 7

8 SYSTOLISK BT I KONSULTATIONEN Ca. % af de registrerede patienter havde et systolisk konsultations-bt lig med eller mindre end 14 mmhg, som er det anbefalede behandlingsmål. Det gennemsnitlige systoliske tryk var kun moderat højere hos de ældre end hos de yngre. Systolisk blodtryk hele materialet Kumuleret procent mm Hg Systolisk BT i forhold til køn og alder kvinder <4 år (n=358) mænd <4 år (n=325) kvinder -59 år (n=712) mænd -59 år (n=693) kvinder 6-69 år (n=1253) mænd 6-69 år (n=1141) kvinder 7-79 år (n=28) mænd 7-79 år (n=766) kvinder 8+ år (n=57) mænd 8+ år (n=249) max min mean 8 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

9 DIASTOLISK BT OG I KONSULTATIONEN OG HJEMME-BT Ca. 83% af de registrerede patienter havde et diastolisk konsultations-bt lig med eller mindre end 9. Nederst viser den røde kurve de kumulerede hjemme-bt-værdier hos de 55% af patienterne, hvor det forelå. Den blå kurve markerer konsultations-bt hos de samme patienter. Diastolisk blodtryk hele materialet Kumuleret procent mm Hg Systolisk hjemmeblodtryk i forhold til BT målt hos lægen (kun pt. med hjemme-bt) Kumuleret procent mm Hg Hjemme-BT Målt hos lægen HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 9

10 KONTAKTART OG VARIGHED Knap 85% var planlagte BT-kontroller, og mere end % af de registrerede havde haft hypertension i mere end 5 år. Kontaktart Planlagt BT + kontrol Ikke planlagt BT kontrol Uoplyst Varighed af hypertension Mindre end 2 år 2-5 år Mere end 5 år Uoplyst 5 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

11 RISIKOFAKTORER Hyperkolesterolæmi og overvægt var de hyppigste risikofaktorer efterfulgt af familiær disposition, for lidt motion og rygning. Familiær disposition og rygning forekom hyppigere hos de yngre end hos de ældre, hvorimod overvægt og for lidt motion var hyppigst hos de ældre. Risikofaktorer Familiær disposition Rygning Hyperkolesterolæmi Overvægt For lidt motion DM Ingen af førnævnte 1 Uoplyst ,7 23,8 Familiær disposition Risikofaktorer hos patienter 25,3 17,6 Rygning over/under 65 år 41,4 42,1 47,5 36,5 Hyperkolesterolæmi Overvægt 37,8 32,8 For lidt motion 17,1 14,6 DM,5 18,4 Ingen af førnævnte Pt. <=65 år Pt. >65 år HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 11

12 KOMPLIKATIONER I det samlede materiale forekom TCI hos 7,7%, myokardieinfarkt hos 5,8% og anden karkomplikation hos 9%. Alle komplikationerne var ikke overraskende ca. dobbelt så hyppige hos de ældre over 65. Der var en tendens til, at fraktionen af patienter med TCI og AMI var højere hos de patienter, der i undersøgelsen fik målt BT under eller lig 14 end hos dem med BT over Komplikationer i forhold til alder 79,9 67,2,3 12,3 7,6 5,1 4 5,7 TCI/apoplexi Myokardieinfarkt Anden komplikation Ingen Pt. <=65 år Pt. >65 år Komplikationer i forhold til BT ,7 75, ,7 7,2 8,9 6,6 4,3 9,1 TCI/apoplexi Myokardieinfarkt Anden komplikation Ingen BT <=14 BT >14 12 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

13 BEHANDLING Diuretika gives til 6% af alle de registrerede, ACE-hæmmer til 42% og CA-antagonist til 33%. A2-antagonist og betablokker anvendes begge til ca. 25%. Over 1/3 af patienterne er i 2-stofbehandling, knap 1/3 får kun et medikament. Mere end 25% får 3 eller flere medikamenter. Behandling hele materialet Non-farmakologisk beh. 11 Diure tika 59 ACE- hæmmer 42 AII- antagonist 24 Ca-antagonist 33 Betablokker 27 Andre antihypertensiva 3 Ingen behandling 2 Uoplyst Antal præparater pr. patient , , ,7 1,7 1, Antal præparater HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 13

14 BEHANDLING De ældre over 65 behandles hyppigere med diuretika end de yngre, ellers er der kun beskedne forskelle i behandlingsvalg i forhold til alder. Der er ingen forskel i behandlingsmønster og intensitet i gruppen, der har fået målt BT mindre end eller lig med 14 i forhold til gruppen, der har fået målt et højere BT. Behandling i forhold til alder Non-farmakologisk beh. Diure tika ACE- hæmmer AII- antagonist Ca-antagonist Betablokker Andre antihypertensiva Ingen behandling Uoplyst 2,7 2,2 1,4 2 1,6 1,6 9,7 12, ,1 34,9 3,9 29,2 24,9 39,6 43,7 53,7 64, Pt. <=65 år Pt. >65 år Behandling i forhold til BT Non-farmakologisk beh. Diure tika ACE- hæmmer AII- antagonist Ca-antagonist Betablokker Andre antihypertensiva Ingen behandling Uoplyst 2,5 2,4 2 1,4 2,1 1,2 12,2 9,9 24,6 22,5 27,3 26, ,7 41,7 41,6 58,1 6, BT <=14 BT >14 14 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

15 BEHANDLING Der synes at være let øget behandlingsintensitet hos patienter med risikofaktorer, og betydeligt øget behandlingsintensitet hos patienter, der har haft kardiovaskulære komplikationer. Hos sidstnævnte specielt en øget fraktion af patienter, der får betablokker. Behandling +/- risikofaktorer Non-farmakologisk beh. 11,5 8,5 Diuretik a 59,1 6,9 ACE- hæmmer 37,8 42,5 AII- antagonist 21 24,1 Ca-antagonist 28,4 33,7 Betablokker 27,4 25,7 Andre antihypertensiva 2,7 1,2 Ingen behandling 1,7 1,8 Uoplyst 1,4 1, ingen risikofaktorer en el. flere risikofaktorer Behandling +/- kardiovaskulære komplikationer Non-farmakologisk beh.,3 11,3 Diuretik a ACE- hæmmer 42,5 41,7 61,2 59,4 AII- antagonist 26,1 22,5 Ca-antagonist 32 36,6 Betablokker Andre antihypertensiva 3,7 2,1 23,1 42,6 Ingen beh.,9 2 Uoplyst 1,3 1, ingen komplikationer en el. flere komplikationer HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 15

16 DIVERSE 85% får aftale om ny kontrol. Ved mere end halvdelen af tilfældene er lægen tilfreds med den aktuelle regulation. Knap halvdelen af patienterne har fået defineret et individuelt behandlingsmål. Regulationen ses at være tydeligt bedre hos dem, hvor lægen er tilfreds med aktuelle regulation. Diverse Individuelt behandlingsmål fastlagt Medicinændring d.d. Ny kontrol aftalt Tilfreds med aktuelle regulation 1 2 Ingen af førnævnte Uoplyst Systolisk BT i forhold "diverse" ,45 143,83 144,36 14,28 136,27 152, individuelt - individuelt behandlingsmål behandlingsmål + ny kontrol - ny kontrol + tilfreds m. aktuelle regulation - tilfreds m. aktuelle regulation max min mean 16 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

17 VARIATIONSDIAGRAMMER FIGURFORKLARING Her ses variationen i, hvor hyppigt lægerne behandler deres hypertensionspatienter med diuretika. Det sker gennemsnitligt i 52,9% af alle tilfælde. Variationen er dog betydelig, idet én læge behandler sine patienter med diuretika i -2% af tilfældene, 6 læger gav det til 2-3%, 15 til 3-4% og endelig gav 2 læger diuretika til 9-% af alle deres hypertensionspatienter. Billedet kan være lidt fortegnet, ved få registreringer kan resultatet være udtryk for tilfældig variation. Behandling - Diuretika 8 Antal deltagere < <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 < % af registreringer HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 17

18 VARIATIONSDIAGRAMMER Figurerne på denne og følgende side illustrerer deltagervariationen på udvalgte parametre. Deltagernes egne tal findes i den individuelle tabel i det lille hæfte. Man kan markere sin position med en pil på den søjle, der passer til ens eget resultat. Planlagt BT-kontrol Hjemme-BT foreligger 8 Antal deltagere 8 Antal deltagere < <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 < < <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 < % af registreringer % af registreringer Risikofaktor - rygning Risikofaktor - for lidt motion 8 Antal deltagere 74 8 Antal deltagere < <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 < < <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 < % af registreringer % af registreringer 18 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

19 VARIATIONSDIAGRAMMER Non-famakologisk beh. Beh. - Diruretika 8 Antal deltagere 8 Antal deltagere < <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 < < <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 < % af registreringer % af registreringer Beh. - ACE-hæmmer Beh. - AII-antagonist 8 Antal deltagere 8 Antal deltagere < <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 < < <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 < % af registreringer % af registreringer HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 19

20 VARIATIONSDIAGRAMMER Beh. - CA-antagonist Betablokker 8 Antal deltagere 8 Antal deltagere < <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 < 5 < <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 < % af registreringer % af registreringer Individuelt behandlingsmål fastlagt Tilfreds med aktuelle regulation 8 Antal deltagere 8 Antal deltagere < <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 < < <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 < % af registreringer % af registreringer 2 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

21 BAGGRUNDSSKEMA - udfyldt af kontaktpersonen i praksis Tabeller og figurerne på de følgende sider viser resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse om praksiskarakteristika, som kontaktpersonen i praksis udfyldte. Deltagere pr. region. Antal deltagende praksis Antal registrerede patienter Antal Antal Hovedstaden Sjælland Syddanmark Praksistype Hovedstaden Sjælland Syddanmark Praksistype Antal læger tilknyttet ydernummeret 6 Procent 47,2 51,6 Procent 42, ,9 15,7 solopraksis kompagniskab/ delepraksis 1,3 uoplyst 8,2 5,7 7,5 1, uoplyst HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 21

22 BAGGRUNDSSKEMA - udfyldt af kontaktpersonen i praksis 3. Har praksis et skriftligt program for udredning af patienter med hypertension? antal % Ja 44 27,7 Nej ,1 Uoplyst 2 1,3 I alt 159, Hvis ja, er det skriftlige udredningsprogram baseret på: 25 Procent af tilfælde 23, ,5, 1 5 1,3 1,3 2,5 DSAMs vejl. Vejl. fra Dansk Medibox Hypertensionsselskab Egen læsning og erfaring Mat. fra læ gem iddelind. Andet 22 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

23 BAGGRUNDSSKEMA - udfyldt af kontaktpersonen i praksis 5. Har I et skriftligt program for kontrol og behandling af hypertensionspatienter? antal % Ja 37 23,3 Nej 12 75,5 Uoplyst 2 1,3 I alt 159, 6. Sætter I jeres hypertensionspatienter til kontrol med fast tidsinterval? antal % Ja ,5 Nej 12 7,5 I alt 159 Hvis ja, angiv det typiske interval: 6 Procent af tilfælde 56, ,4 9,9 12,8,7 1, Antal måneder HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 23

24 BAGGRUNDSSKEMA - udfyldt af kontaktpersonen i praksis 7. Udleverer I skriftligt informationsmateriale til patienterne? Antal % Ja 31,4 Nej 5 66, Uoplyst 4 2,5 I alt 159, 8. Taler I med patienterne om bivirkninger ved blodtryksmedicinen? Antal % Ja ,1 Nej 3 1,9 I alt 159 Hvis ja, hvornår: Procent af tilfælde 18,5 7,2 11,3 Ved hver kontrol Af og til Kun ved mistanke om at pt. ikke tager sin medicin 24 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

25 BAGGRUNDSSKEMA - udfyldt af kontaktpersonen i praksis 9. Taler I med patienterne om lægemiddelcompliance? Antal % Ja ,2 Nej 14 8,8 I alt 159 Hvis ja, hvornår: Procent af tilfælde 61,2 3 25,2 2 13,7 Ved hver kontrol Af og til Kun ved mistanke om at pt. ikke tager sin medicin. Benytter I den elektroniske medicinprofil til at se, om jeres patienter tager den ordinerede blodtryksmedicin? Antal % Ja 44 27,7 Nej ,1 Uoplyst 2 1,3 I alt 159, HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 25

26 BAGGRUNDSSKEMA - udfyldt af kontaktpersonen i praksis 11. Hvilke områder af hypertensionsbehandling/kontrol deltager jeres personale i? BT-kontrol 69,2 Vægtkontrol 67,9 Inf. om medicin og bivirkninger 23,3 udspørgen om medicincompliance 27,7 Rygeafvænning 56 Kostvejledning 6,4 Vejl. om motion og fysisk aktivitet 55,3 Instruktion i hjemme-bt 79,9 Andet 12, Ønsker I en øget involvering af personalet i forbindelse med behandling af hypertension? Antal % Ja 7 67,3 Nej 49 3,8 Uoplyst 3 1,9 I alt 159, 26 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

27 BAGGRUNDSSKEMA - udfyldt af kontaktpersonen i praksis Hvis ja, inden for hvilke emner: BT-kontrol 57,2 Vægtkontrol 47,2 Inf. om medicin og bivirkninger 32,7 Rygeafvænning 44 Kostvejledning 48,4 Vejl. om motion og fysisk aktivitet 49,1 Andet, Hvis nej, de medvirkende årsager: Andet 54 Personalet er ikke motiveret Det er lægens opgave 24 Det er ikke nødvendigt 22 Har ikke ansat praksispersonale HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 27

28 BAGGRUNDSSKEMA - udfyldt af kontaktpersonen i praksis 14. Eksisterende tilbud om forebyggelse relateret til hypertension uden for praksis. Hvordan vurderer du/i kapaciteten af de eksterne forebyggelsestilbud for jeres voksne patienter? ,8 7,4 63,5 6 44,7 52, ,6 2,5 2,5 3,1 1,9 Rygeophør Diætvejledning Motion og fysisk aktivitet 24,5,1 Motion på recept For stor Tilstrækkelig Utilstrækkelig Uoplyst 28 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

29 Vejledning til auditskema I skal registrere alle konsultationer med patienter med kendt hypertension, hvis konsultationen inkluderer en hypertensionskontrol. Registreringen begynder den 5. november eller når I modtager materialet og fortsætter indtil praksis har inkluderet i alt patienter. Den samme patient kan kun medtages én gang i undersøgelsen, og I skal kun registrere hos patienter, der er tilmeldt praksis. Vi anbefaler, at registreringen foretages umiddelbart i forbindelse med konsultationen. Alle læger i praksis kan deltage. Sygeplejersker, sekretærer, bioanalytikere og andre, der varetager blodtrykskontroller, kan også deltage i registreringen. Brug det samme skema over flere dage, indtil det er fyldt. Start så på et nyt. Efter endt konsultation udleveres et spørgeskema i lukket kuvert til patienten, som bedes om at udfylde det, når han/hun kommer hjem og indsende det i den svarkuvert, som også findes i den lukkede kuvert. Patienter med nyopdaget hypertension eller patienter under udredning skal ikke inkluderes. Kontaktart Ét kryds. Om henvendelsen er en planlagt blodtrykskontrol eller primært drejer sig om et andet emne. Du skal i sidstnævnte tilfælde kun registrere, hvis du også foretager en BT-kontrol. Varighed af hypertension Aktuelle blodtryk Hjemmeblodtryk Risikofaktorer for iskæmisk hjertekarsygdom Kardiovaskulære komplikationer Behandling Diverse Kun 1 kryds. Udfyldes på baggrund af dine journaloptegnelser, din hukommelse eller ved at spørge patienten. Angiv det konsultations blodtryk, du måler i dag. (For vejledning: Se eventuelt Angiv det hjemmeblodtryk, du har noteret i din journal. Angiv det nyeste, men kun hvis det er taget inden for det sidste halve år. (For vejledning: Se eventuelt Mindst 1 højst 6 kryds. Afkryds hvilke af anførte risikofaktorer, patienten har. Grænsen for hyperkolesterolæmi er 5 mmol/l (ved DM 4,5 mmol/l). Overvægt defineres ved et taljemål, der for kvinder er over 88 cm og for mænd over 2 cm. For lidt motion er mindre end ½ times aktiv motion dagligt.. Mindst 1 kryds. Hvorvidt patienten på et tidspunkt har haft TCI/apopleksi, myokardieinfarkt eller anden karkomplikation primært perifer arteriel sygdom (PAD). Mindst 1 kryds. Anfør hvilke medikamina, patienten aktuelt er i behandling med. Ved non-farmakologisk behandling forstås specifikke råd om fx saltreduktion og kostomlægning. Ved kombinationspræparater sættes flere kryds. Nyordinationer skal ikke anføres. Mindst 1 kryds. Afkryds, hvorvidt der individuelt er fastsat et behandlingsmål, hvorvidt du dags dato har foretaget medicinændring, hvorvidt du har aftalt ny kontrol, eller om du er tilfreds med patientens regulation. Kryds i 34, hvis ingen af de nævnte forhold kan afkrydses. HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 29

30 REGISTRERINGSSKEMA 3 HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

31

32

AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS. Svarrapport 2007/2009

AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS. Svarrapport 2007/2009 AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2009 Svarrapport 2007/2009 Audit om Hypertension i almen praksis 2. registrering Oktober 20. Udgivet af Audit Projekt Odense J.B. Windsløws Vej 9A 5000 Odense C Forfattere:

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Samlet resultat for 394 praktiserende læger Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige? Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas

Læs mere

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger Audit om Gynækologi i almen praksis 29 Svarskrivelse 39 læger Gynækologi i almen praksis - 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 39 praktiserede læger

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Praksispersonalets kliniske arbejde

Praksispersonalets kliniske arbejde Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport 265 deltagere 6 Audit om Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Svarrapport 12 Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Indledning

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Hovedstaden 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Syddanmark 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Personlig hjerteplan. Rehabiliteringsklinikken. regionsyddanmark.dk. Navn:

Personlig hjerteplan. Rehabiliteringsklinikken. regionsyddanmark.dk. Navn: Personlig hjerteplan regionsyddanmark.dk Rehabiliteringsklinikken Navn: Hjerterehabilitering og personlig hjerteplan Hjerterehabilitering Efter din hjertesygdom kan du få støtte og vejledning. Hjerterehabilitering

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft

Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft Fordeling af risikofaktorer i data fra 15-års-opfølgningen

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

4. Risikofaktorer for hjertekarsygdom: Blodtryk

4. Risikofaktorer for hjertekarsygdom: Blodtryk 4. Risikofaktorer for hjertekarsygdom: Blodtryk og lipider Anni Brit Sternhagen Nielsen og Camilla Budtz Forekomsten af befolkningens risiko for hjertekarsygdom vurderes i dette kapitel ud fra blodtryk

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Sekretær/praksispersonale

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Læge/behandlersygeplejerske

Læs mere

INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS UNIVERSITET. Kort Forskningsprotokol

INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS UNIVERSITET. Kort Forskningsprotokol INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS UNIVERSITET Dit Liv Din Sundhed forskningsprojektet et randomiseret studie, der skal evaluere effekten af et tilbud om helbredsundersøgelser til borgere i alderen 45 til

Læs mere

31. oktober 2014. Hermed information om projektet: Dit Liv Din Sundhed, som netop er startet!

31. oktober 2014. Hermed information om projektet: Dit Liv Din Sundhed, som netop er startet! INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS UNIVERSITET Hermed information om projektet: Dit Liv Din Sundhed, som netop er startet! 31. oktober 2014 I projektet får udvalgte borgere (cirka 20.000) i Aarhus Kommune

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Audit om psykofarmaka. med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom

Audit om psykofarmaka. med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Audit om psykofarmaka med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Region Syddanmark 215 1 Kolofon: Audit om psykofarmaka Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Læs mere

Folkesygdomme i almen praksis

Folkesygdomme i almen praksis Folkesygdomme i almen praksis Forekomst og forebyggelsesperspektiver vurderet i forbindelse med en auditregistrering 24 Dorte Gilså Hansen, Niels Kristian Rasmussen, Anders Munck Audit Projekt Odense,

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

For hjemmeblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser: Gennemsnit af 12 målinger (dag 2+3) 135/85 mmhg

For hjemmeblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser: Gennemsnit af 12 målinger (dag 2+3) 135/85 mmhg HYPERTENSIONSPATIENTEN I ALMEN PRAKSIS Af Knud Rasmussen, overlæge, dr. med. Definition af hypertension Konsultationsblodtryk Døgnblodtryk og hjemmeblodtryk For døgnblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser:

Læs mere

Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen

Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Perspektivering af Diabetes Impact Study Sundhedsfagligt og politisk En behandlingssucces:

Læs mere

Farmakologisk diabetesbehandling - med specielt fokus på de antiglykæmiske farmaka

Farmakologisk diabetesbehandling - med specielt fokus på de antiglykæmiske farmaka Farmakologisk diabetesbehandling - med specielt fokus på de antiglykæmiske farmaka Ole Snorgaard, overlæge Endokrinologisk Afd. Hvidovre Hospital Thomas Drivsholm, praktiserende læge, lektor Lægehuset

Læs mere

Det 6. M i diabetes. Prioritering af behandlingsindsatsen hos patienter med type 2-diabetes. Art nr. 11445

Det 6. M i diabetes. Prioritering af behandlingsindsatsen hos patienter med type 2-diabetes. Art nr. 11445 Vi er nået til det 6. M i diabetes, som bl.a. fortæller os om, hvilken rækkefølge vi skal vælge i vores vejledning. > Det er svært at begrænse sine råd, når vi vejleder vores patienter fx i forhold til

Læs mere

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på

Læs mere

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning 70 Hjemmeblodtryk Lægeinformation og patientvejledning Udarbejdet af Lia E. Bang, afdelingslæge, ph.d., Rigshospitalet. Hjertecenter, Kardiologisk klinik B Lægeinformation Indikationer I tilfælde af fri

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

EKG og LVH. RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder. RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm

EKG og LVH. RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder. RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm EKG og LVH R S avl V3 RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm Skema til hjemmeblodtryksregistrering Dato Tidspunkt Måling 1 Måling 2 Måling 3 Morgen

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne.

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne. Dansk Hypertensionsselskab Fællessekretariatet Esplanaden 8C, 3. 1263 København K. Hypertensionsbehandling i Danmark 6. marts 2006 Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling. ling - diagnostik og behandling 26.08.2013

Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling. ling - diagnostik og behandling 26.08.2013 Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling ling - diagnostik og behandling 26.08.2013 Læge,, PhD. studerende Nikolai Hoffmann-Petersen Medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Generelle udfordringer >

Læs mere

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes.

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes. Vejledning i at læse data i kvalitetsrapporten Diabetes Rapporten indeholder alle de patienter fra din praksis, der er blevet kodet med diagnosen diabetes (T89 eller T90). OBS: Diagnosen skal være sat

Læs mere

4.3 Brug af forebyggende ordninger

4.3 Brug af forebyggende ordninger Kapitel 4.3 Brug af forebyggende ordninger 4.3 Brug af forebyggende ordninger Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder en række forebyggende ordninger til befolkningen, eksempelvis i form af skoletandpleje,

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Forebyggelsesaudit Grønland 2005

Forebyggelsesaudit Grønland 2005 Forebyggelsesaudit Grønland 25 Svarrapport Samlet resultat for 13 distrikter Forebyggelsesaudit, Grønland 25 Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels

Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI 2005 Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels Hvem slukker branden hos en brandmands datter, når en brandmand går og slukker

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Frase til indledende samtale Indledende samtale om hjerterehabilitering:

Frase til indledende samtale Indledende samtale om hjerterehabilitering: Frase til indledende samtale Indledende samtale om hjerterehabilitering: Baggrund for rehabiliteringsforløb: Akut myokardieinfarkt Koronar bypassoperation eller ballonudvidelse Anden dokumenteret iskæmisk

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren. Præparatoplysningerne

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Hvem skal tilbydes telemedicin? Workshop ved Mette Trøllund Rask & Anne Dorthe Kloster Pedersen

Hvem skal tilbydes telemedicin? Workshop ved Mette Trøllund Rask & Anne Dorthe Kloster Pedersen Hvem skal tilbydes telemedicin? Workshop ved Mette Trøllund Rask & Anne Dorthe Kloster Pedersen Baggrund Intervention i HPF Randomisering (interventions- & kontrolgruppe) Telemedicinsk måleudstyr Telemedicinske

Læs mere

Prostatakræft. Hospitalsenheden VEST 1 www.vest.rm.dk

Prostatakræft. Hospitalsenheden VEST 1 www.vest.rm.dk Prostatakræft Den hyppigst forekommende kræftform blandt mænd. Årligt dør ca.1200 af sygdommen. Metastaserende prostatakræft behandles med medicinsk kastration. Strålebehandling suppleres med medicinsk

Læs mere

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Kortlægning af compliance-problemer Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Baseline data for brugere af blodtryksmedicin Deltagere i hypertensionsstudiet 1426 patienter blev

Læs mere

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis NOTAT DSR Analyse Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis Dansk Sygeplejeråd (DSR) har i perioden fra den 11-29. august 2008 gennemført en undersøgelse af konsultationssygeplejerskers

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes

Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes Delstudie III Et randomiseret kontrolleret forsøg Ph.d. afhandling Lisbeth Kirstine Rosenbek Minet, fysioterapeut, cand.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Formålet med disse kliniske retningslinjer er at give alle læger et fælles grundlag for forebyggelse af cardiovaskulære sygdomme

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital

Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital Seminar om boldspil og sundhed, d. 2. februar 2010 1 HYPERTENSION Vigtigste modificerbare

Læs mere

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003 Opgave 1 (mandag) Figuren nedenfor viser tilfælde af mononukleose i en lille population bestående af 20 personer. Start og slut på en sygdoms periode er angivet med. 20 15 person number 10 5 1 July 1970

Læs mere

Teambuilding i almen praksis

Teambuilding i almen praksis Teambuilding i almen praksis om type 2 diabetes Afprøvning af en model for arbejdet med kroniske sygdomme Et kvalitetssikringsprojekt i de tidligere amter i Region Hovedstaden Teambuilding i almen praksis

Læs mere

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 216 1 Kolofon: Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 216 Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil DU KAN SELV GØRE EN FORSKEL Ha hjertet med er en vejledning om sund livsstil til dig fra Hjerteforeningen. Du har fået den af din læge eller sygeplejerske,

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hvad er hjerterehabilitering Et fuldt rehabiliteringsforløb indeholder: Undervisning om sygdom og behandling

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter?

Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter? Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter? RESUMÉ Højt blodtryk, hjerteinsufficiens og kroniske nyresygdomme kan blandt andet behandles ved påvirkning af renin-angiotensin-systemet

Læs mere

Resultater fra 1. sundhedsprofil og 2. sundhedsprofil

Resultater fra 1. sundhedsprofil og 2. sundhedsprofil Resultater fra 1. sundhedsprofil og 2. sundhedsprofil Blodtryk (systoliske/diastoliske) Blodtryk beskriver hjertets arbejdsbelastning ved fyldning af hjertet (diastoliske) og tømning af hjertet (systoliske).

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland Hjælpeværktøjer af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland BASISLIStEN Basislisten.dk er Lægemiddelenhedens bud på et rationelt præparatvalg ved førstegangsordination indenfor de mest brugte terapiområder

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Audit om Stress. Undgå at blive stresset af dine stressede patienter. Svarrapport 59 læger

Audit om Stress. Undgå at blive stresset af dine stressede patienter. Svarrapport 59 læger Audit om Stress Undgå at blive stresset af dine stressede patienter Svarrapport 9 læger Region Syddanmark 16 1 Kolofon: Audit om Stress Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning

Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning Reumatologisk afd. C og Rehabiliteringsafdelingen, OUH Hans Chr. Horn og Peter Dirch Jørgensen Baggrund og formål Intervention og undersøgelse

Læs mere