Aalborg Kaserner. Bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Kaserner. Bygninger"

Transkript

1 Aalborg Kaserner Bygninger PROBLEMER / UDFORDRINGER MULIGHEDER / IDÈER Dårlig/ ikke eksisterende isolering Nye kontorer, depoter, værksteder er bygget op af koldsten Bygning 1 /NUK Isolering af de to første kontorer (gamle vagtkontorer) = kuldebro Bedre overvejelse: Nybyggeri eller renovering Nedrivningsformel: hvornår kan det betale sig at rive ned og bygge nyt vs. energirenovere Ældre bygningsmasse. Det kan måske betale sig at rive ned og bygge nyt beregninger mangler = meget lavt/spredt byggeri Alle bygninger er uhensigtsmæssige NUK /Nørre Uttrup Kaserne har gamle betonbygninger hvor beton revner/skaller af hele tiden. De er meget uøkonomiske. Dårlige byggematerialer fra 1960 erne. Nye bygninger vil kunne spare på flere områder. Undervisningslokaler og auditorier er spredt rundt på kasernen, hvilket giver meget transport og dårlig ressourceudnyttelse > samles i én stor bygning Optimering af bygningsform Utidssvarende bygninger Bedre udnyttelse af bygninger Hensyn til bygningers funktionalitet Udvendig isolering af bygningernes gavle Gennemgang af isoleringstilstand, termografering Bygning 53/HVK Udleverende depot: - Hulrumsisolering af vægge - Indvendig isolering af tag mellem spær ( mm) (UDAC) Forbedring af klimaskærme Nedlæggelse af messer og fjernbygninger Central lav-energi-bygning for kontorbygning. (Byg2/NUK) Nybygning i stedet for at poste penge i gamle betonbygninger. Inspiration fra forsvars byg i Norge. Stor overdækket bygning v. nord/øst Oslo, hvor alt er under ét tag Én stor ny samlet energicentral bygning med ALLE enheder og stabe samlet på flere etager under samme tag. > Bør bygges sammen med stor centerbygning med idræts-, undervisnings-, konference- og spisefaciliteter. En stor ny samlet værkstedsbygning uden opdeling: - Genveksanlæg på udsugning - Jordvarme - Solceller echelon samlet under ét tag > fleksibel udnyttelse af arbejdskraft - Ingen faste standpladser > køretøj skal ikke transporteres fra 1>3 echelon - Centraliseret værktøjssæt

2 Ovenlysvinduer på garager på P2. Vi er nødt til at tænde lys i hele garagen om dagen for at finde ting. Sidevinduer vil også være smart. Vi kunne spare lyset helt i dagtimerne. Selv om vinteren. Ovenlysvinduer i belægnings-bygninger og bygninger med lav taghældning 1 lags glas Kan/skal skiftes Vinduer på lager udskiftes til A-vinduer (UDAC) Udskiftning af vinduer og døre til 3-lagsvinduer (energirigtige vinduer) Bygning 50 /Hvorup Bygning 50 Hvorup Solafskærmning v. Adm. FHV Fugtig kælder i bygning 19 Varmefordeling i værkstederne Bygning og 51 Stort vindfang i bygning 14 Træk fra indgangene ved kasseapp. Og i spisesalen (LSE AC- HVKCAF/cafeteria) Indgangsarealet. Varmeudslip minimeres eller kan der vindes noget ved etablering af varmesluse? (INF) Energimærkning af alle bygninger Udskifte gamle pavilloner

3 Installationer PROBLEMER / UDFORDRINGER Elektronisk styring af varme og lys i fælleslokaler: - møderum - auditorier Kobles sammen med bookingsystemer Udpegning af områder med automatisk tænd/sluk af lys. Blandt andet P1 og P2 o. lign. Lys tænder altid på lange gange. Også andre steder. Gammel belysning: lysstofrør og pærer Gade og vejbelysning kan reduceres med mere end 50% (Brian) Bygningsbelysning udvendig kan reduceres væsentligt udenfor normal åbningstid (Brian) Tænd/sluk (el, varme) i alle bygninger + koordinering af længere perioder med ikke anvendte områder. Pc er slukkes ikke Computere står tændt hele tiden. Det samme gælder skærme. Overvågning via FUIT. Centralt styret slukning af disse med sensor der kan registrere tilstedeværelse ved computer MULIGHEDER / IDÈER Lyssensor i alle bygninger (tænd/sluk) LED-belysning overalt. Specielt gangarealer, Bygning 53/HVK Bevægelsessensorer på lys og vand i alle bygninger Lysdæmper til lysstofrør. Alle rum = sensorstyre lyset (INF) Sensorvandhaner på fælles toiletterne+ belægningsstuer Bygning 30/ NUK Ændring af lysgrupper fra langsgående til tværgående Udskift ALLE glødepærer til mest egnede lyskilde i det respektive rum (LED/lysstofrør mv.) Lys-sensorer på gadebelysning Tænd/sluk anordning på det enkelte kontor, så al strøm slukkes på en gang (som på hotelværelser) Rumstyring i alle lokaler, styring af lys og varme Hoved kontakt til hvert kontor! Dagslysarmatur, f.eks. Params Master- switch der slukker lys, ventilation, kompressorer og andet udstyr, når bygning (værksted) forlades Overskudsstrøm gemmes til senere anvendelse som varme og strøm Solcelledreven LED Gadelamper på P-plads og veje PIR-føler i alle rum til alt el, computer, belysning Pc ere = automatiseret slukningssystem PC-skinner der slukker PC når lys slukkes. Lysstyring og følere (UDAC)

4 Varmestyring af alle bygninger Der mangler rumstyring ift. varme. Der er ofte kontorer, hvor folk er væk i uger på kursus, men hvor varmen stadig kører. Smart-styring af varme på alle rum Gymsal = forældet varmesystem > regulering Bedre ventilation /varmeanlæg > Mindre opdeling = bedre styring (UDAC) Opfølgning på installationer, eks. Varmesystem Bygning 55/NUK Soldreven varmepumper til depotrum (krav: ingen frost) Egen varme via jord og solceller Føler, der slår varmen fra, når porten/døre bliver åbnet og slår fra i weekenden. Udnytte værkstedets spildolie som opvarmningskilde Der lukkes for varmen på værelserne, når vinduet åbnes (LSE-AAL-Rengøring) Central-computer styret rumtemperaturer = styring efter rummenes anvendelse (INF) Styring af overskudsproduktion af evt. vedvarende elproduktion på kasernen = overskudsproduktion skal bruges konstruktivt Forbedring af teknisk isolering /rør Regnvandsopsamling > toiletter, vaskehaller, køling af maskiner genanvende varmen Vandforbrug i toiletter Ingen energiskyl på toilet Der skylles konstant i pissoir på herretoilettet Vaskehal, smørehal og synshal til små & store køretøjer, herunder effektiv genanvendelse af vand/sæbe Vandforbrug manglende brug af regnvand, recirkulering Vandsparetoiletter Regnvands-indsamling ved hver belægningsbygning til brug for toilet kontra at samle det sammen et sted. Opsamling af regnvand til toiletskyl og bilvask = bruges generelt (UDAC) Vaskehal/ Vaskeanlæg med genanvendelse af spildevand/ regnvand = skal kunne rumme alle typer af køretøjer Trykknap til bruserne især belægningsstuer Tidsindstilling på vandhaner Projekt: syns- og vaskehal Anvende ny teknik ifm. Vaskefaciliteter >etablering af tidssvarende anlæg til vask/vedl. af VIGTØ/VIØTØ

5 Genbrug af varme fra udblæsning fra ventilationsanlæg Styring af ventilationsanlæg Optimering af ventilation i køkken Automatisk dørlukker (eks. skydedøre) i BYG, hvor hoveddørene normalt står åbent. (Man skal ikke kunne snyde med at sætte døren i klemme med træklods) Strømafbrydelse 1-2 gange i døgnet for at slukke lys og apparater, der ikke bruges Montering af CTS-anlæg i bygninger Automatisering af porte Energimåler som basis for intern konkurrence. Registrering af forbrug (UDAC) Installere forbrugsmålere ved de forskellige enheder i Forsvaret, og annoncere energiforbruget på et officielt forum. På den måde kan man sammenligne eget energiforbrug ift. andre enheder hvilket kan bevirke at enhederne aktivt vil gøre en større indsats for at begrænse forbruget, da ingen ønsker at ligge i toppen af statistikken for vandforbrug. Man kan samtidig i højere grad monitere forbrug og erkende evt. problemer og udfordringer. Problemet med soldater er, at de skifter arbejdsplads hyppigt, hvorfor ændring af adfærd for at spare energi er utopi. Det er derfor vigtigt, at Forsvarets bygninger er intelligente bygninger, der lukker vinduer, slukker lys, regulerer varme osv. Centralt styret Diesel-standere skal miljøsikres, olieskillere, belægning etc. Da kasernen ligger på Nr. Sundbys drikkevandsforsyning

6 Inventar PROBLEMER / UDFORDRINGER MULIGHEDER / IDÈER Udskiftning til energimærkede hvidevarer Vandforbrug i opvasken (gammel maskine/skrappe midler) (LSE AC- HVKCAF/cafeteria) Timer på kaffeautomater og termokander til kaffemaskiner = direktiv / påbud Hvad er den mest økonomiske måde at lave kaffe på? Kaffemaskine? Kaffeautomat? Analyse af kritiske energiområder, f.eks. industrimaskiner Udskiftning af gamle maskiner, hjælpemidler som kan være strømslugere (LSE AC- HVKCAF/cafeteria) Elektronisk håndtørrer til erstatning af papirhåndklæder / servietter. Hvad er billigst? Brug af engangsemballage eller opvask. Billigst/miljøvenligt. (LSE AC- HVKCAF/cafeteria) Miljørigtig holdning til valg af emballage, f.eks. kaffekopper, når der købes ind Fokus på grønne indkøb og energirigtige produkter Spinningcykler laver strøm a la solceller (UDAC) Udskiftning af stationære pc ere til bærbare pc ere Nyere pc ere og bedre netværk Alle printere skiftes. Multifunktion: - lavt strømforbrug - Lav støjudledning - miljøgodkendte Tidsindstilling /tidsure på infoskærme og tv Central styring af infoskærme på kasernen. Alternativt autosluk.

7 Adfærd / Processer / Logistik PROBLEMER / UDFORDRINGER MULIGHEDER / IDÈER Begrænse tjenesterejser Brug VTC Flere videokonferencer i Forsvaret! Jeg har været til mange møder i DK, hvor jeg efterfølgende har tænkt: hvorfor har jeg kørt 200 km for det? Vi er ALT for dårlige til at bruge videokonferencer i Forsvaret. Der må være meget at spare i forhold til Co2 Mange åbne og halvåbne døre i Redekammen Hvorup Kaserne Der mangler en bedre mulighed for decentral affaldssortering (Pap, glas, plastik mm.) Holdningsændring vedr. kaffemaskiner der står tændt og står på kanden hele dagen, i stedet for at hælde på termokander. Der er mange der lader computeren stå tændt efter arbejdstid /sluk pc ere ved arbejdstids ophør Adfærdsmæssige tiltag: - Forlad KT frokost, møder mv.) - Sluk PC skærm - Sluk lys Ved fyraften: - skru ned for varmen - åbn/luk persienner - sluk pc Affaldssortering tættere på brugerne f.eks. glascontainer, pap processor, dagrenovation. Tæt på café.

8 Der genanvendes kun ca. 22 % affald i dag. Der skal laves fælles affaldssortering organisk, genanvendelse, forbrænding, deponeres, Der kan laves biogas og etableres et lille lokalt biogasanlæg Ressourcespild på papir i form af formularer / mere brug af mail Mere bevidsthed omkring nødvendigheden af papir: print af alt muligt = alt for mange kopier FBE oprette link på hjemmeside til forslag/forbedringer Lys der konstant er tændt. Ude og inde (LSE AC- HVKCAF/cafeteria) Samkørselportal til samordning af kørsel (ekstern) Central styret transportpulje ift. samlet transport til kurser, parader mv. Samkørselsportal i Forsvaret! De fleste tjenestekøretøjer man møder på motorvejene er kun besat af en 1 mand; vedkommende, som skal til et møde eller kursus. Hvorfor når booking af køretøjer allerede er centralt styret, har man ikke oprettet en samkørselsportal, hvor alle de tomme pladser i tjenestekøretøjer kunne blive fyldt ud? Eks.: Jeg skal på kursus i Kbh. og har booket et køretøj og jeg har 3 ledige pladser. Mine tjenesterejse bliver offentliggjort og folk kan booke plads i mit køretøj. Lidt a la bare internt i Forsvaret,

9 Når vi kører til parader eller andet kører vi nogle gange i 20 biler (50 personer) fordi vi mangler store busser og personel til at køre dem Der kører ofte flere køretøjer af sted til samme kursus fra forskellige enheder. Bedre koordinering af samkørsel hvor det rent faktisk er muligt Samkørsel til og fra job Pendlerportal ensartet arbejdstid /fleksibel arbejdstid (UDAC) El-biler /golfbiler til intern transport Elbiler til LSE til intern kørsel på kasernen Elkøretøj som adm. -køretøj ved alle enheder - El-biler til korte ture/intern kørsel - El-cykler /alm. cykler - Flere køretøjer til personel transport (store som små) således transport i operative køretøjer og lastvogne minimeres. Generel brug af biler Elbiler /flere cykler / Long Johns Stort behov for transport på tværs af kasernen Køreskolevogne (lastbiler) med mindre motorer, men med samme dimensioner Administrere kørsel internt/ Formaliser kørelejlighed til andre kaserner, møder osv. (Isæt til Karup, Vordingborg, Høvelte) Evt. skift til Golfvogn el.

10 Aalborg Kaserner= Grøn etablissement. Afskaf de nye (billig anskaffet) VG VIAND mercedne (Mercedes?) Adm-køretøjer til andre regimenter Skrot ældre biler = nye miljøvenlige biler Mindre puljekøretøjer (eks. Peugeot 107 eller lign.) Meget uhensigtsmæssig kørsel på kasernen og kortere ture til byen og flyvestationen Bio-diesel: selvom det er dyrere er det grønnere Transport til Støvring eller Svenstrup for at vaske køretøjer om vinteren grundet manglede vaske-faciliteter på kasernen Mere fokus på tomgang Tomgangsforbud over alt på kasernen Vi anvender ressourcekrævende køretøjer til at køre på skydelejr Flere cykler så der er mindre kørsel på kasernen Evt. bycykler/ladcykler på kasernen. Alternativt små elbiler til intern transport. Specielt til LSE Cykler tilknyttet KMP eks. 5 stk. pr. KMP med cykelkurv! Central intern fordeling af frugt + post + kontorartikler. (I dag ca. 30 forskellige, der kører rundt for at afhente) Central parkering af civile køretøjer > intern kørsel med cykel/elbil / shuttlebus

11 Transport = overveje hvornår fly, taxa, bil kan erstattes af tog og bus Skydebaneproblemer m. støj /simulatorer Procedurer vedr. reservedele > levering 2 gange dagligt Udlicitering af energiledelse Energieftersyn af hele kasernen inkl. værksteder, garager og depoter Information om energiforbrug og evt. om positiv udvikling. Obligatorisk online miljøkursus for alle brugere som et Q. Energispare-konkurrencer (el, varme, vand) Gulerod = konkurrence mellem enheder/bygninger > øgede velfærdsmidler Energiforbrug synliggøres (evt. ved termometer i konkurrence-statistik? (INF) Der bør implementeres energiledelse iht. ISO Tiltag, som skal gøre de danske kaserner grønnere, skal initieres via top-down ledelse. Grønne tiltag kan ikke gennemføres bottom-up. Det er godt med grønne ambitioner, men de skal understøttes med information ellers er der ingen effekt Vidste du - plakaterne blev sendt ud til kasernerne uden nogen form for information. Det gør tiltaget ligegyldigt. Igen her savner jeg noget top-down ledelse i forhold til, hvordan det skal implementeres.

12 Langsigtet planlægning af grøn energi Der mangler synlig ledelse på området. Det skal være en naturlig del af anden ledelse. Det skal være fokusområder for CH. Bedre kommunikation fra FBE. Der skal kommunikeres ud, når der er problemstillinger, og hvordan de løses. 800 får til græsslåning Stærkere indsats for adfærdsændring ved alt PSN- Hold CH ansvarlige for besparelser eller mangel på samme. Ny løn Opfølgning på processer. Forum hvor tiltag evalueres og analyseres. Alle BTN/ENH (bataljoner/enheder) bør være repræsenteret af person med beslutningskompetence CAPI!! VIGTIGT! Kør dette energiprojekt igennem miljøkomiteen = kommunikation. Flere møder og forum vil dræbe succesen og ejerskabet på Aalborg Kaserner. Lad Aalborg Uni lede denne proces, samt komme med idéer og samlet plan, så sparer vi andre energi imens. Ansættelse af flere norske konsulenter P2-mangler membran til opsamling af miljøspild, olier, diesel mv. Servicefunktioner er spredt på kasernen (UMAK) Idrætsfaciliteter er spredt over hele kasernen. Giver meget transport > samlet ét sted.

13 Nedlæg depot Vodskov Øge fokus på genanvendelse af brugte batterier Sammenhængende udbud i alle energimæssige tiltag (etablering af varme, strøm, ventilation, punktudsugning). Bygning 55/NUK Totalløsninger Viden om hvornår computer-opdatering finder sted og hvornår de kan slukkes (INF) I Aalborg er fjernvarme (overskudsvarme fra Aalborg Portland/affald/RenoNord) derfor mest Co2 gevinst ved at se på elsiden Bedre (direkte) vejforbindelse mellem NUK/Nørre Uttrup Kaserne og HVK /Hvorup Kaserne Plakater til bygningerne med Sluk lyset Solfim på ruder (i stedet for at man trækker gardiner for og så tænder lys) Mere hensigtsmæssig placering af værkstederne / evt. bytte rundt! Geografisk samling af FHV-værksted, Nørre Uttrup Genanvendelse af brandbart materiale Incitamentsstruktur for de enkelte enheder mangler at melde ind, når bygninger ikke benyttes / når der skal skrues ned

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Velkomst og deltagerpræsentation v/britta og Dana Del 1 Go energi i boligselskaberne

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30 14:30-14:40 14:40-15:15 15:15 15:45 15:45-16:00 Velkomst og deltagerpræsentation

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter.

Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter. Helårsbolig Egen landejendom 3B. Hvilke ProjectZero-initiativer har du hørt om (ved kendskab) - notér Deltaget i møder om solenergi, hvor energikonsulent Charlie har deltaget Solceller Solceller ZERObyg

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN

OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN IDÉKATALOG OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De 28

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 8 Munkeparken, Rimmens Allé, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Inddragelse

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt))

1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt)) Til sparegruppen. Jeg har 2-3 forslag til besparelser: I Midt-EPJ indsættes kostpriser i: 1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere