Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr Revideret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011"

Transkript

1 Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr Revideret IT-Politik Retningsliner og regler for medarbejderes, studerendes og kursisters brug af it-faciliteter hos University College Lillebælt Side 1 af 14

2 Indhold Formål... 3 It-faciliteter... 4 Gode råd til brugernes om it-sikkerhed... 5 Generelle it-regler for medarbejdere... 7 Retningslinier for medarbejderes brug af og kalender... 8 Adgang til brugernes personlige data og dokumenter Retningslinier for studerende, kursister og gæster Hvad er uacceptabel brug af it-faciliteter? Hvordan håndteres mistanke om uacceptabel brug af It-faciliteter? Side 2 af 14

3 Formål Formålet med IT-politikken er: Beskrive de retningslinier og regler der gælder for medarbejderes og studerendes brug af University College Lillebælts it-faciliteter, herunder regler for arbejdsrelateret og privat brug af mail- og kalendersystem. At henvise til gældende lovgivning *) på området. At sikre at retningslinier og regler på området er aftalt og kommunikeret. University College Lillebælts IT-politik er baseret på en grundlæggende tillid til at medarbejdere og studerende udviser personlig ansvarlighed i brugen af vores It-faciliteter, og at hver enkelt bruger gør sig bekendt med vores IT-politik og gældende lovgivning på området *). IT-politikken beskriver også, hvad der sker, når det i enkeltsager skal afklares om IT-politikkens retningslinier og regler ikke er overholdt. *) Persondatalov: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828 Forvaltningslov https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=59473 Offentlighedslov: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=59474 Lov om ophavsret: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Om IT-strategiske spørgsmål For god ordens skyld skal det præciseres, at nærværende IT-politik ikke beskriver forretnings- og uddannelsesspecifikke strategier og målsætninger på it-området. IT-politikken omhandler alene de generelle og lovgivningsrelaterede rammer for medarbejderes og studerendes brug af University College Lillebælts it-faciliteter. Side 3 af 14

4 It-faciliteter Hvilke it-faciliteter er omfattet af IT-politikken? Internt datanetværk, der binder alle lokationer i University College Lillebælt sammen, herunder trådløs adgang på alle lokationer. Adgang til internet. Windows PC ere (stationære og bærbare) og tilhørende udstyr. Fastnettelefoner og mobiltelefoner/smartphones/pda ere. Netværksprintere, hvor der anvendes adgangskoder ved udskrift af fortrolige dokumenter. Fælles- og personlige drev på netværket herunder fjernadgang hertil. Standard Office programpakke - inkl. Outlook mail- og kalenderprogram, WebMail samt OutlookAnywhere. Fagsystemer, bl.a.: o Journal-, sags- og dokumenthåndteringssystem o Studie- og kursusadministrationssystem (SIS) o Økonomisystem (XAL/NavisionStat) o Bibliotekssystem (Integra) o Hjemmesidesystem/CMS (Composite) o E-læringsplatform (og evt. andre samarbejds- og konferencesystemer) o Videokonferencesystem (endnu ikke valgt) o IT-ServiseDesk-system. Rutiner for hurtig PC-systemgendannelse til oprindelig standardkonfiguration. Publicering på nettet, herunder evt. personlige arbejds/studierelaterede hjemmesider, pædagogiske logbøger, portfolios, blogs, wikies o.lign. Side 4 af 14

5 Gode råd til brugernes om it-sikkerhed IT-sikkerhed bliver du først opmærksom på, når det ER gået galt - når du sletter dokumentet ved et uheld, eller computeren bliver lukket ned af en virus, mens du har allermest travlt. IT-sikkerhed er også dit ansvar! 1. Brug din sunde fornuft når du bruger IT det kan redde dig fra mange ærgrelser og spildt arbejdstid. Det stærkeste kort i beskyttelsen af din computer og dine vigtige dokumenter er din sunde fornuft - så du behøver ikke at være ekspert! 2. Stop aldrig din PC s antivirussystem. Adgangskode s Internet 3. Brug en sikker adgangskode. Adgangskoden er den vigtigste beskyttelse mod misbrug af dine data og din person - vælg den med omhu og lav den jævnligt om. 4. Vær varsom med din pc. Den er en mulig adgangsvej til alle University College Lillebælts systemer og data. Forlad aldrig din PC uden at logge ud af systemet og låse skærmen. Selv den bedste adgangskode er nytteløs, hvis du går fra din maskine uden at logge ud. 5. Udlevér aldrig din adgangskode til andre - den er strengt personlig. Lad aldrig Windows eller andre programmer huske dine adgangskoder. En god adgangskodeindeholder mindst 8 tegn og er en blanding af tal og bogstaver - brug ikke æ, ø og å. 6. Håndter s og vedhæftede filer med omtanke. s kan indeholde vedhæftede filer, du ikke bør åbne eller se på. Sund skepsis er dit bedste forsvar. 7. Sørg for at din e-post jævnligt efterses for ny post, og slet evt. spam-mails. 8. Brug Internet med omtanke. Din adfærd på nettet efterlader mange spor. Materiale, du henter, kan være beskyttet af ophavsret eller indeholde data der er skadelige for din computer. Dokumenter 9. Gem dine dokumenter på netværkets fællesdrev og dine personlige drev. Når din PC ikke er koblet til University College Lillebælts netværk, så husk at gemme kopier af vigtige dokumenter på en USB-nøgle eller en ekstern harddisk - så du har en sikkerhedskopi at falde tilbage på ved et uheld. Gem dine dokumenter flere steder, så er du mindre sårbar. 10. Hvis du er i tvivl om IT-sikkerhed så kontakt University College Lillebælts IT- ServiceDesk. Side 5 af 14

6 IT-sikkerhed i øvrigt For at IT-sikkerheden kan opretholdes, er det væsentligt, at alle følger de givne retningslinier og er opmærksom på, at brud på sikkerheden et enkelt sted kan have følger for mange. IT-systemer, der ejes af University College Lillebælt, skal være tilgængelige for institutionen. Det betyder at, systembrugernavne og tilhørende kodeord, krypteringsnøgler og nøgler til andre sikringsmekanismer, skal deponeres i pengeskabe eller på anden betryggende vis, således at administrator eller andre bemyndigede medarbejdere i givet fald kan få adgang til systemerne, ved den normale systemansvarliges fravær. De deponerede oplysninger skal ajourføres, når der sker ændringer. Materiale, der er omfattet af offentlighedsloven eller forvaltningsloven, må ikke opbevares/arkiveres på krypteret form. Kryptering og efterfølgende dekryptering, der sker (automatisk) mellem afsender og modtager for at sikre datatransporten er ikke omfattet af forbudet mod kryptering. Husk om sikkerhedskopiering! Brugernes personlige dokumenter gemt lokalt på PC en er IKKE omfattet af IT-afdelingens sikkerhedskopiering. Sørg derfor for at dine personlige dokumenter også gemmes på dit personlige drev på netværket, hvor IT-afdelingen sørger for daglig sikkerhedskopiering/backup. Side 6 af 14

7 Generelle it-regler for medarbejdere Ved at anvende University College Lillebælts it-faciliteter accepterer alle brugere at opfylde gældende love, herunder nærværende retningslinier og regler, samt evt. lokale bestemmelser. Alle brugere er ansvarlige for enhver brug af deres personlige adgange og konti og har pligt til at håndtere passwords mv. forsvarligt, således at de ikke utilsigtet kommer andre i hænde. Brugerne må ikke beskadige, fjerne eller ændre mærkater (fx PC-navn, modelnummer, serienummer, stregkoder) på University College Lillebælts IT-udstyr. Privat brug It-faciliteter i University College Lillebælt understøtter institutionens drift. Det er tilladt i begrænset omfang, at It-faciliteterne anvendes til privat brug, forudsat at den private brug fortrinsvis sker udenfor normal arbejdstid og at den ikke forstyrrer eller overbelaster IT-driften. Det er ikke tilladt at bruge University College Lillebælts it-faciliteter til private kommercielle formål (fx annoncer og lign.), bortset fra platforme som er specifikt beregnet til det (fx lokale og globale digitale opslagstavler ). På alle andre platforme betragtes denne form for informationer som spam! Brug af fildelingssystemer er ikke tilladt! IT-udstyr hjemlånt af medarbejdere er omfattet af nærværende IT-politik. Dokumentformat ved brug af Office2007-pakken I forbindelse med brugen af Office2007 skal alle brugere gemme Office-dokumenter i formatet dokumentformat, fx Word: *.doc og Excel: *.xls., af hensyn til kompatibilitet med tidligere og eksterne systemer. Brug af udstyr, herunder installation af programmer University College Lillebælts PC ere (og printere), er konfigureret til vores netværk, og vedligeholdes automatisk via netværket, herunder sikkerhedsopdateringer af Windows, Office-pakken og anden software. Af hensyn til en effektiv og sikker drift er det alene IT-afdelingen der må ændre disse indstillinger, ligesom udstyret alene må serviceres og repareres via IT-afdelingen. Brugerne må gerne installere andre programmer til egen arbejdsmæssig brug, men det påhviler alene brugeren at sikre at licensregler og trediepartsrettigheder overholdes for disse programmer. IT-ServiceDesk hjælper gerne med installation af programmer, både shareware-programmer og licensbaserede programmer. I tilfælde hvor en større gruppe af brugere har brug for særlige programmer eller programpakker kan IT-afdelingen automatisere installation og vedligeholdelse heraf. Side 7 af 14

8 Retningslinier for medarbejderes brug af og kalender! Ang. retningslinjer for behandling af indgående e-post refereres til University College Lillebælts journalvejledning og journalnøgle. og kalender s har status som al anden skriftlig kommunikation i University College Lillebælt. Kalenderaftaler (og kommunikation herom) er at sidestille med s. Du skal holde din kalender åben for læsning af kolleger, så de kan se hvornår du indenfor dine normale arbejdstider er tilgængelig for fx telefonisk kontakt og for evt. planlægning af møder. Åbne kalendere er desuden en forudsætning for at vores receptionister kan yde den bedst mulige service, bl.a. ved indkommende opkald og viderestilling. Du skal anvende kalendersystemet til at booke interne og eksterne arbejdsrelaterede mødeaftaler. Du behøver ikke at gøre detaljer i din kalender synlig for andre, blot de kan se hvornår du er tilgængelig for fx telefonisk kontakt og mødeplanlægning. Du kan give en kollega adgangsrettigheder til at tilgå din postkasse/kalender i tilfælde af længerevarende fravær. Pågældende medarbejder/kollega er underlagt fortrolighed og tavshedspligt overfor din mail og kalender. Lederen kan, hvis det findes nødvendigt i forbindelse med en opgaves udførelse, beslutte at du skal give en kollega adgangsrettigheder til at tilgå din postkasse/kalender. Pågældende medarbejder/kollega er underlagt fortrolighed og tavshedspligt overfor din mail og kalender. Personfølsomme og fortrolige data og informationer må ikke sendes via University College Lillebælts WebMail (mail.ucl.dk) de skal sendes via Outlook2007-klienten i Office-pakken. Det er ikke tilladt at have automatisk viderestilling fra egen mailadresse/mailboks til mailsystemer udenfor University College Lillebælts Exchange/Outlook-system. Du skal være opmærksom på, at forskellige typer bilag (vedhæftede filer) kan indeholde virus. Åbn derfor ikke bilag hvor du er usikker på indholdet. Kontakt eventuelt IT- ServiceDesk, hvis du er i tvivl. Hvis du modtager post, der er adresseret forkert, skal du sende svar til afsenderen om at posten er adresseret forkert. Svar ALDRIG! på spam-mails. Besvarelse af s:! Retningslinier for besvarelse af fra studerende fastlægges lokalt. Svartider for interne og eksterne henvendelser kan være yderligere fastlagt af lokale servicemål for ekspedition af henvendelser. Hovedprincippet er at du skal sørge for at de s du modtager bliver besvaret i løbet af få arbejdsdage af dig, en kollega eller en anden medarbejder i University College Lillebælt. Side 8 af 14

9 Besvarelsen kan alene være en bekræftelse af modtagelsen og, hvis henvendelsen fx kræver igangsættelse af en egentlig sagsbehandling, en angivelse af forventet ekspeditionstid. I øvrigt: Check din mailboks for modtagne s hver arbejdsdag, så vidt det er muligt. Besvar s senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen evt. med en meddelelse der angiver hvornår der vil blive svaret på henvendelsen, og hvis det ikke er dig selv der besvarer den, hvem der så vil besvare henvendelsen. Hvis du ikke kan efterse indbakken i din mailboks i en periode, så sørg for at en kollega passer den i denne periode, eller indstil din mailboks til at sende et autosvar til afsenderen med besked om: o hvornår du besvarer s igen, og o hvem der kan kontaktes i stedet, eller at en automatisk bliver videresendt til en kollaga som vil besvare henvendelsen. Kodeks for indhold i s Skriv altid et emne i emnerubrikken, og skriv høfligt, kort, præcist, enkelt og overskueligt. Husk at anvende en signatur der tydeligt angiver dine kontaktinformationer for modtageren. Brug evt. en kort signatur til kolleger (fx navn, stilling/funktion, afdeling/enhed, telefonnumre), og en lang signatur til eksterne kontaktpersoner (fx navn, stilling, afdeling/enhed, adresse, hovedadresse, telefonnumre, mailadresse, website). Brug Cc (kopi til modtagere angivet hér kan ses af de andre modtagere) med omtanke. Pas på med at svare alle oprindelige modtagere det er ofte ikke nødvendigt. Brug kun BCc (blind kopi til modtagere angivet hér kan ikke ses af de andre modtagere) i særlige tilfælde. Brug ikke til følelsesladede budskaber. Husk at s skal kunne tåle at blive læst af andre. Nogle medarbejdere har brug for (evt. i perioder) at give en sekretær eller en anden kollega adgang til sin mailboks. Husk at dine s i tilfælde af mistanke om (evt. andres) it-misbrug kan blive åbnet af ledelsen ved undersøgelser af mistanken. Adgang til brugernes mailkonti Hvis det af driftsmæssige årsager er nødvendigt, kan IT-medarbejdere uden forudgående varsel åbne en medarbejders mailkonto for at udbedre problemet. Mailkontoens ejer skal hurtigst muligt orienteres herom og have anvisning på korrekt anvendelse af systemet. IT-medarbejdere er pålagt fortrolighed og tavshedspligt i forbindelse med tilgang til mailkonti. Side 9 af 14

10 Adgang til brugernes personlige data og dokumenter Ved driftsarbejde kan IT-medarbejdere have behov for at tilgå data og filer i forbindelse med vedligeholdelse eller undersøgelse. IT-medarbejdere er pålagt fortrolighed og tavshedspligt i forbindelse med tilgang til disse personlige data og filer. Overvågning og logning af vores IT-systemer sker alene af hensyn til drift, fejlretning, sikkerhed, genetablering og dokumentation. Det kan fx være i forbindelse med undersøgelse af it-faciliteters logfiler for fejl og/eller driftsforstyrrelser, netværksovervågning, undersøgelse af e-post der ikke er blevet leveret til en postkasse, håndtering af virus- og spamfiltre, brug af internet, afklaring af ressourcebegrænsninger o.lign. Adgang til logning og overvågning er begrænset til personale hvis opgave det er at sikre it-driften. ITmedarbejdere (og evt. eksterne IT-konsulenter) skal respektere fortrolighed og tavshedspligt brugernes personlige og evt. private data og filer, og skal behandle disse i overensstemmelse med bestemmelserne i persondataloven. Håndtering af brugerdata og brugerrettigheder IT-afdelingen henter de basale brugerdata i University College Lillebælts personaleenhed og i studieadministrationen. Brugernavne/bruger-ID og mail-adresser dannes automatisk ud fra disse stamdata. Brugeres adgang til It-faciliteterne styres via tildeling af brugerrettigheder. Disse rettigheder skal løbende revideres i overensstemmelse med brugerens behov. En brugers adgang til it-faciliteter skal lukkes hvis brugeren ikke længere er ansat, er sygemeldt på ubestemt tid, har længerevarende orlov eller andre begrundede forhold, hvor ledelsen vurderer at adgangen bør lukkes.! Personaleenheden og studieadministrationen udarbejder procedurer, herunder tidsfrister, for ændring af medarbejderes og studerendes adgang til it-faciliteter og it-systemer ved tilgang, afgang og flytning. Side 10 af 14

11 Retningslinier for studerende, kursister og gæster Du kan bruge University College Lillebælts It-faciliteter ved at koble din egen PC til vores netværk, eller ved at bruge en af vores studie/kursus-pc-arbejdspladser. Som bruger af University College Lillebælts It-faciliteter har du følgende forpligtigelser: Såfremt du er i besiddelse af eget personligt brugernavn og adgangskode, skal du altid koble dig på University College Lillebælts netværk med det. Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre. Du skal altid logge af PC en, når du forlader den. Du må ikke foretage ulovlige handlinger ved brug af University College Lillebælts Itfaciliteter og internettet. F.eks. er download af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt, ligesom kopiering og distribution af piratkopier ikke må finde sted. Du må ikke foretage handlinger ved brug af University College Lillebælts It-faciliteter, der er til skade for University College Lillebælts omdømme. Du må ikke ændre UC Lillebælts computeres opsætning og/eller installere programmer på computerne, medmindre det sker som led i undervisningen og/eller efter aftale med den IT-ansvarlige. Det er ikke tilladt at bruge University College Lillebælts it-faciliteter til private kommercielle formål (fx annoncer og lign.), bortset fra platforme som er specifikt beregnet til det (fx lokale og globale digitale opslagstavler ). På alle andre platforme betragtes denne form for informationer som spam! Ved overtrædelse udsætter du dig for følgende: Du kan få din ret til at anvende University College Lillebælts it-faciliteter inddraget. Du kan i særlig grove tilfælde blive bortvist fra University College Lillebælt og/eller politianmeldt. Du risikerer at få bøde eller i særlig grove tilfælde fængselsstraf som følge af ulovlige handlinger foretaget ved brug af University College Lillebælts computere. Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling. University College Lillebælt er ikke ansvarlig for ikke-ansattes (dvs studerendes og kursister) handlinger. Adgang til brugernes data, filer og mails Ved driftsmæssige forstyrrelser og ved begrundet mistanke om alvorligt misbrug af University College Lillebælts computere, kan IT-afdelingen efter forudgående godkendelse hos ledelsen, foretage gennemgang af en brugers data og filer, herunder evt. mail, og iværksætte undersøgelser. Den enkelte bruger skal i givet tilfælde orienteres snarest muligt efterfølgende. IT-medarbejdere er pålagt fortrolighed og tavshedspligt i forbindelse med tilgang til personlige data, filer og s. Side 11 af 14

12 Hvad er uacceptabel brug af it-faciliteter? Uacceptabel brug af University College Lillebælts it-faciliteter er brug der: er direkte ulovlig, kompromitterer it-sikkerheden, eller skaber it-driftforstyrrelser ved brud på retningslinier eller regler. Eksempler Nedenfor gives en række eksempler på aktiviteter, der må anses for uacceptable. Listen er ikke udtømmende. Det er uacceptabelt for brugere, der ikke er autoriseret hertil, at: Forsøge at få adgang til personlige og/eller personfølsomme informationer. Anvende en anden brugers adgangskode(r). Søge informationer om password eller data som tilhører andre brugere. Udføre aktiviteter, som ikke overholder gældende love og regulativer, herunder uautoriseret kopiering af ophavsretsligt materiale, brug af retsbeskyttet software uden licens eller formidling af uautoriserede kopier af retsbeskyttet software til andre. Forsøge at omgås IT-sikkerhedsmetoder og operativsystemer eller undersøge sårbarheder i andre It-faciliteter eller på netværk. Anvende University College Lillebælts it-faciliteter til privat kommerciel brug (med mindre det sker på platform(e) specifikt reserveret til fx privat annoncering). Opfange eller undersøge data uden de fornødne rettigheder eller autorisation. Forstyrre eller afbryde andre brugeres og It-faciliteters arbejde eller deltage i en aktivitet, som kan medføre tab af andre brugeres og It-faciliteters data. Publicere indhold på personlige arbejdsrelaterede hjemmesider der kan kompromittere University College Lillebælt eller er ulovlig. Udføre aktiviteter som kompromitterer University College Lillebælts IT-sikkerhedsregler og retningslinier eller andre lokale politikker, herunder forsøg på at omgå ITsikkerhedsbestemmelser eller ressourcebegrænsninger ved at tilsløre eller forfalske sin identitet. Brug af Internet Det er ikke tilladt at anvende internetadgangen til private kommercielle formål. Brug af internet fra University College Lillebælts netværk bør ske med omtanke da infektion med virus eller anden skadelig software kan få store negative konsekvenser for hele netværket. Hold dig fortrinsvis til internetsider fra kendte firmaer eller organisationer, og søg ikke efter useriøse sider. Der kan ikke gives en fast definition på hvad useriøse sider er, Side 12 af 14

13 men et pejlemærke er e sund fornuft og undgåelse af sider med porno, spil, chat, hacker, musik, video, fildeling og lignende. Udover at søgning på nogle af disse typer hjemmesider kan være ulovlig, er det ofte på denne type sider, at der gemmer sig virus, spyware og ødelæggende programmer. Download fra internettet må kun foretages, hvis det har et arbejdsmæssigt formål. Vær opmærksom på, at al færden på internettet efterlader elektroniske spor, der kan henføres til University College Lillebælt, på de servere der er besøgt. Når du færdes på internettet fra University College Lillebælts netværk bør du derfor aldrig besøge sider eller foretage handlinger, der på nogen måde kan virke kompromitterende for University College Lillebælt. Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at publicere fx fotos på nettet af personer der ikke forudgående har givet tilladelser hertil, ligesom loven om ophavsret naturligvis skal respekteres ved publicering og tilgængeliggørelse af andres værker via nettet. Side 13 af 14

14 Hvordan håndteres mistanke om uacceptabel brug af It-faciliteter? I tilfælde hvor der kan konstateres en overtrædelse af University College Lillebælts IT-politik, eller hvor der er en begrundet mistanke om overtrædelse af University College Lillebælts IT-politik, skal IT-chefen kontaktes. Henvendelser om overtrædelser af University College Lillebælts IT-politik skal altid undersøges og behandles seriøst, og henvendelsen skal besvares. Den mistænktes nærmeste leder og IT-chefen skal i alle tilfælde orienteres. Enhver kendt overtrædelse af University College Lillebælts IT-politik skal analyseres for at udelukke eventuelle forsætlige fejl. Den mistænkte, dennes nærmeste leder og direktionen inddrages i undersøgelsen. Det vil i mange tilfælde være tilstrækkeligt at afklare en hændelse ved en opklarende samtale med de implicerede parter. Det kan dreje sig om misforståelser, tekniske fejl eller brugerfejl og dermed være uforsætlige for brugeren af den pågældende IT-facilitet. En anden kilde til undersøgelse af påstande om uacceptabel brug af University College Lillebælts itfaciliteter er: Logfiler, idet en del af it-brugen i University College Lillebælt logges, og dermed kan efterspores og henføres til en given bruger. IT-afdelingen kan om nødvendigt og ved tvivlsspørgsmål vælge at inddrage eksterne konsulenter eller andre myndigheder. Alle personer involveret i opklarende virksomhed eller overvågning er undergivet tavshedspligt vedrørende de oplysninger af fortrolig karakter, de måtte få kendskab til. Ledelsen behandler eventuelle sanktioner i forbindelse med overtrædelsen af University College Lillebælts IT-politik efter gældende regler i University College Lillebælt, herunder de personaleretslige regler. Ulovlig brug af University College Lillebælts it-faciliteter (herunder internet), kan desuden medføre påtale, skriftlig advarsel og have disciplinære konsekvenser som fx afskedigelse i henhold til gældende regler. I særligt grove tilfælde kan ledelsen foretage en politianmeldelse og inddrage politiet i efterforskningen. Pressen vil i givet tilfælde blive håndteret af rektor. Overtrædelser af University College Lillebælts IT-politik af ekstern part - herunder misbrug af itfaciliteter vil om nødvendigt blive anmeldt til CERT (Computer Emergency Response Team). Vedrørende undersøgelse af påstande om uacceptabel brug af University College Lillebælts itfaciliteter henvises endvidere til Dansk IT s Quick guide Optimering af efterforskningsmulighederne ved datakriminalitet, der kan downloades her: Side 14 af 14

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. IT-Politik. Retningslinier for brug af ITfaciliteter

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. IT-Politik. Retningslinier for brug af ITfaciliteter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT IT-Politik Retningslinier for brug af ITfaciliteter hos UCL Godkendt november 2015 Indhold 1) Indledning...3 2) Formål med IT-politikken...3 3) Gyldighedsområde...3 4) Gode

Læs mere

24.05.12 IT-Politik Retningslinjer og regler for medarbejderes og elevers brug af IT-faciliteter hos Mentiqa Odense

24.05.12 IT-Politik Retningslinjer og regler for medarbejderes og elevers brug af IT-faciliteter hos Mentiqa Odense 24.05.12 IT-Politik Retningslinjer og regler for medarbejderes og elevers brug af IT-faciliteter hos Mentiqa Odense Side 2 af 15 Indhold Formål.... 3 IT-faciliteter...... 4 Gode råd til brugernes om IT-sikkerhed...

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Retningslinier for ansattes anvendelse af IT-systemer på Syddansk Universitet(SDU).

Retningslinier for ansattes anvendelse af IT-systemer på Syddansk Universitet(SDU). Retningslinier for ansattes anvendelse af IT-systemer på Syddansk Universitet(SDU). Formål. Formålet med nærværende regelsæt for IT-anvendelse ved SDU er at fastlægge regler for god ITadfærd og sikre en

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it IT-Afdelingen sikkerhed Instrukser i brug af IT Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Indhold Forord.............................. 3...................... 3 Resumé

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

Informationssikkerhed regler og råd

Informationssikkerhed regler og råd Informationssikkerhed regler og råd TAP-området Kære kollegaer Formålet med denne folder er at oplyse dig om RMCs regler og råd inden for informationssikkerhed. Folderen skal være med til at sikre, at

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke IT-sikkerhed i Køge Kommune Indhold Din pc 4 Adgangskode 5 Virus 6 Sikkerhedskopiering 7 Medarbejder signatur 7 E-mail og sikkerhed 8 Internettet 9 Dine bærbare enheder 10 Mere om følsomme data 11 Denne

Læs mere

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Udviklingen på området gør, at disse retningslinier vil blive revideret løbende Indhold: Indledning...3 Adgang til skolens net...3

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedspolitik Folder om Informationssikkerhedspolitik ansatte og byrådsmedlemmer 25-11-2013 Indledning Faxe Kommune har en overordnet Informationssikkerhedspolitik. Denne folder er et uddrag, der kort fortæller hvad

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 3. Retningslinjer for IT-brugere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 3. Retningslinjer for IT-brugere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-brugere Samtlige medarbejdere som anvender en IT-arbejdsplads i Dragør Kommune, skal kende

Læs mere

Politik for anvendelse af telefoni, mail og kalender ved University College Nordjylland

Politik for anvendelse af telefoni, mail og kalender ved University College Nordjylland Politik for anvendelse af telefoni, mail og kalender ved University College Nordjylland Dokumentdato: 25.09.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Baggrund University College Nordjylland (UCN) har etableret en

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Langeland Kommune Sikkerhed i Langeland Kommune Sikkerhed er noget vi alle skal tænke over. Vi behandler følsomme informationer om vores

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUGERE I NORDDJURS KOMMUNE?

RETNINGSLINJER FOR BRUGERE I NORDDJURS KOMMUNE? GUIDE TIL SIKKER IT RETNINGSLINJER FOR BRUGERE I NORDDJURS KOMMUNE? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Click here to enter text. Politi k for It- bruger adfærd 2011 «ed ocaddressci vilcode» Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Kolofon: It-sikkerhedsgruppen / IT- og Personalekontoret Godkendt

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed. /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor

Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed. /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor Hvordan sikrer I, at medarbejderne iagttager og overholder IT-sikkerheden?

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

POLITIK for E-POST og REGLER FOR ANVENDELSE AF INTERNET

POLITIK for E-POST og REGLER FOR ANVENDELSE AF INTERNET POLITIK for E-POST og REGLER FOR ANVENDELSE AF INTERNET Hotel- og Restaurantskolen 10. oktober 2011 1. GENEREL IT-POLITIK 1.1 For at sikre de driftsmæssige behov og som led i afviklingen af arbejdsopgaverne

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015 En introduktion til 16-12-2015 1 En rettesnor for din brug af IT I Dansk Supermarked Group forventer vi, at du er orienteret om, hvordan du skal bruge IT, når du er ansat hos os. I denne guide kan du læse

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

Håndbog til informationssikkerhed i Horsens Kommune

Håndbog til informationssikkerhed i Horsens Kommune Håndbog til informationssikkerhed i Horsens Kommune Senest opdateret februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SIKKERHED IMOD IT-ANGREB... 3 3. VED MISTANKE OM SIKKERHEDSBRUD... 3 4. BRUGERNAVN

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af IT-udstyr på Tjele Efterskole (herefter benævnt "vi", "os"

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Privatlivspolitik for studerende

Privatlivspolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Privatlivspolitik for studerende Retningslinjer for registrering, håndtering og anvendelse af data om studerende hos UCL Vedtaget på HSU den 16. november 2015 Indhold 1. Formål...

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Logpolitik Dok. Nr. 1.12 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 9 Logpolitik Formål At fastlægge og beskrive ansvar, pligter og konsekvenser når medarbejdere

Læs mere

Retningslinjer for brugen af UCL Apps

Retningslinjer for brugen af UCL Apps Retningslinjer for brugen af UCL Apps Retningslinjerne i dette afsnit gælder brugen af CLOUD-løsningen UCL Apps, som er afgrænset til alene at kunne bruges af UC Lillebælts i forvejen registrerede itbrugere,

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK. Informationssikkerhedspolitik

INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK. Informationssikkerhedspolitik Informationssikkerhedspolitik Er informationssikkerhed aktuel? Hvorfor arbejder vi med informationssikkerhedspolitik? EU direktiv 95/46/EF Persondataloven Sikkerhedsbekendtgørelsen Datatilsynet Hvorfor

Læs mere

Retningslinjer om brugeransvar

Retningslinjer om brugeransvar Retningslinjer om brugeransvar April 2015 Movia Design/Mette Malling 04.15. Fotos: Movia Indhold Pas på vores Movia 5 Movias målsætninger 6 Hvem har ansvaret? 8 Fortrolighed 9 Movias omdømme 11 Pas på

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv.

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. Vejledning om virksomhedens personalepolitik for privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. August 2012 2 IT - O G MA I L - P O L ITIK En virksomhed er som arbejdsgiver

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-medarbejdere Samtlige medarbejdere beskæftiget med driften af kommunens IT-installation,

Læs mere

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it Notat Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it I dag er det en naturlig ting, at medarbejderen i en virksomhed har en pc til sin rådighed til at udføre sit arbejde. Pc en har typisk adgang til internettet

Læs mere

Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder. Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE

Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder. Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder IT Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE 1 Sikker IT i Birkerød Kommune Indhold 4 Regler & retningslinier for IT-brugere i Birkerød Kommune

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Retningslinjer vedrørende brugeransvar

Retningslinjer vedrørende brugeransvar Retningslinjer vedrørende brugeransvar Maj 2017 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 36 13 14 15 moviatrafik.dk Movia Design/Mette Malling 05.17. Fotos: Movia Indhold Pas på vores

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook Videresend din mail

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Retningslinjer vedrørende brugeransvar

Retningslinjer vedrørende brugeransvar Retningslinjer vedrørende brugeransvar Maj 2016 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 36 13 14 15 moviatrafik.dk Movia Design/Mette Malling 05.16. Fotos: Movia Indhold Pas på vores

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE IT SIKKERHEDSREGLER VEJLEDNING TIL BRUGERNE

TÅRNBY KOMMUNE IT SIKKERHEDSREGLER VEJLEDNING TIL BRUGERNE TÅRNBY KOMMUNE IT SIKKERHEDSREGLER VEJLEDNING TIL BRUGERNE REVIDERET DECEMBER 2015 Denne vejledning tager sit afsæt i kommunens overordnede it-sikkerhedsregler, samlingen af love og regler, der findes

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

UCSJ DIGITAL. Mail og kalender

UCSJ DIGITAL. Mail og kalender UCSJ DIGITAL Table of Contents Mobile enheder...3 UCSJ mail på smartphone og tablet... 4 Webmail...5 Tilføj en kollegas kalender eller en ressource... 6 Foretage en kalenderinvitation og besvare andres...

Læs mere

It-introduktion Velkommen som it-bruger på

It-introduktion Velkommen som it-bruger på It-introduktion Velkommen som it-bruger på Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Retningslinjer for medarbejdernes brug af e-mail i Rudersdal Kommune

Retningslinjer for medarbejdernes brug af e-mail i Rudersdal Kommune Retningslinjer for medarbejdernes brug af e-mail i Rudersdal Kommune Behandlet i Direktionen den 8. juni 2009 Behandlet i Områdechefgruppen den 22. juni 2009 Behandlet i HovedMED den 13. august 2009 Senest

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC for kursister Randers HF & VUC 2013 Information til kursister om: Brug af skolens netværk o Brugernavn og kode o Manglende brugernavn eller adgangskode

Læs mere

REGLER FOR IT-BRUG. Med venlig hilsen Ole Jakobsen Øverste ansvarlige for IT-sikkerheden IT-SIKKERHED FOR GULDBORGSUND KOMMUNE

REGLER FOR IT-BRUG. Med venlig hilsen Ole Jakobsen Øverste ansvarlige for IT-sikkerheden IT-SIKKERHED FOR GULDBORGSUND KOMMUNE IT-SIKKERHED 1 REGLER FOR IT-BRUG I dagligdagen tænker de fleste nok mest på, hvad vi kan bruge vores IT til - og knapt så meget på, hvordan vi bruger det. Men af hensyn til sikkerheden er det vigtigt

Læs mere

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT 1 Indledning Nordjyllands Amt har som mål at skabe en åben og digital forvaltning, hvor borgere og erhvervsliv sættes i centrum med døgnåbne selvbetjeningstjenester på

Læs mere

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com Sikker IT-Brug En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål sanistaal.com Indhold 2 Kære kollega 4 Kom godt i gang 5 Logning 6 Kodeord 7 Mobile enheder 9 Dataopbevaring

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen 1/10 Udgivet af: Red Barnet og DI Digital Redaktion: Kuno Sørensen og Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-938-5 3. opdaterede

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler

Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler Som en del af Vallensbæk Kommunes BYOD (Bring Your Own Device) løsning, tilbydes elever nu muligheden for at installere den fulde officepakke helt gratis,

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

E-mail politik for FOA Nordsjælland

E-mail politik for FOA Nordsjælland E-mail politik for FOA Nordsjælland Da det er FOA Nordsjællands holdning, at vi i størst mulig omfang skal anvende elektronisk kommunikation, har vi udformet en e-mail politik med henblik på at sikre såvel

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi Skema Dit brugernavn og adgangskode Sådan logger du på det trådløse netværk Sådan

Læs mere

Direktionssekretariatet. politik. Februar

Direktionssekretariatet.  politik. Februar Direktionssekretariatet E-mail politik Februar - 2014 Indhold INDHOLD... 2 INTRODUKTION... 3 DE 10 BUD FOR E-MAIL I MORSØ KOMMUNE... 4 POSTKASSER OG ANSVARSFORDELING... 4 MODTAGELSE AF E-MAIL... 5 SVARTIDER...

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. Chefkonsulent Preben Andersen

DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. Chefkonsulent Preben Andersen DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM Chefkonsulent Preben Andersen DK CERT Analyse og beskyttelsescenter Primær opgave: Gennem samarbejdet i CERT FIRST åbne kilder, at opbygge en samlet viden, der

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 16-11-2012 Sagsnr. 2012-98616 Dokumentnr. 2012-900691 Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC - kursister Randers HF & VUC 2014 Brug af skolens netværk Som kursist er du blevet oprettet på skolens netværk og har fået tildelt et brugernavn og

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

WWW.CERT.DK. Sikkerhedspolitikker anno 2004. Chefkonsulent Preben Andersen, Forskningsnet CERT

WWW.CERT.DK. Sikkerhedspolitikker anno 2004. Chefkonsulent Preben Andersen, Forskningsnet CERT 1 WWW.CERT.DK Sikkerhedspolitikker anno 2004 Chefkonsulent Preben Andersen, Forskningsnet CERT Agenda It-sikkerhedsstrategi Udarbejdelse af en it-sikkerhedspolitik Gennemførelse af en it-sikkerhedspolitik

Læs mere

It-introduktion. Velkommen som it-bruger på. Telefon

It-introduktion. Velkommen som it-bruger på. Telefon It-introduktion Velkommen som it-bruger på Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere

Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere 2.Udgave Maj 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Business College Syd Vejledningen er udarbejdet for at gøre det nemmere for dig som

Læs mere

Information fra AUIT til studerende på Arts

Information fra AUIT til studerende på Arts Information fra AUIT til studerende på Arts Velkommen til en uddannelse ved Faculty of Arts (ARTS), Aarhus Universitet (AU). Som studerende vil du skulle benytte fakultetets it-faciliteter; både dem, der

Læs mere

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0 Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 - IT-politik for Movia Bilag 1 IT-politik i Trafikselskabet Movia Version 1.0 Oprettet: 23. januar 2007 CBL / IUa Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT BRUGERMANUAL Outlook på Internettet 2016 Pharmakon IT Support@pharmakon.dk Indhold Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind på Outlook på internettet... 3 Visning... 4 Se dit aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet I denne vejledning finder du nogle af de emner, som It-drift og support finder vigtigt at beskrive i forbindelse med ibrugtagning af pc er på AARHUS

Læs mere