En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet"

Transkript

1 En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet

2 Indhold 4 Godschauffør 5 Kranfører 6 tankbilchauffør 7 flyttechauffør 8 renovationschauffør 9 lufthavnsoperatør 10 redder med speciale i autohjælp 11 redder med speciale som ambulanceassistent 12 lageroperatør 13 Buschauffør med speciale i bybus- og rutebilkørsel 14 Buschauffør med speciale i international turistkørsel 15 togklargører 16 havne- og terminalarbejder 17 Kørselsdisponent eller lager- og terminaldisponent 18 skoleoversigt 2 en erhvervsuddannelse inden for transport

3 En erhvervsuddannelse inden for transport - noget for dig? Søger du en udfordrende og praktisk branche, hvor du skal løse mange selvstændige opgaver? Så er en erhvervsuddannelse inden for transportområdet måske noget for dig. Med en uddannelse inden for transport står du med et stærkt kort på hånden i en branche, der hele tiden efterspørger faglærte medarbejdere. i transportbranchen møder du ofte mange mennesker i løbet af din dag og har indflydelse på de arbejdsopgaver, du udfører i det daglige arbejde. som faglært har du mange muligheder for senere at efter- eller videreuddanne dig inden for branchen, hvis du vil udvikle dig, eller måske skifte job på et senere tidspunkt. her i brochuren kan du læse mere om de forskellige erhvervsuddannelser, der findes inden for transportområdet. er du blevet interesseret i at vide mere, kan du kontakte din nærmeste erhvervsskole med transportuddannelser. du finder en oversigt over skoler bagerst i brochuren. Hvad er en erhvervsuddannelse inden for transport? der er mange forskellige uddannelsesretninger inden for transport. fælles for uddannelserne er, at de alle ligger i den indgang, der hedder transport og logistik. når du starter på en erhvervsuddannelse, starter du med et grundforløb på en erhvervsskole, som varer op til fem måneder, afhængigt af hvilken uddannelse du vælger. når du har afsluttet grundforløbet, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. hovedforløbet veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold. for at du kan starte på hovedforløbet, skal du derfor have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, som under uddannelsen vil fungere som din praktikplads. hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. når svendeprøven er bestået, får du svendebrev og er dermed faglært. Praktik du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere hjælper dig gerne med gode råd. den bedste måde, at få en praktikplads på, er ofte at gå ud og besøge den virksomhed, du gerne vil i praktik hos. når du er i virksomheden på hovedforløbet, læres du op i det praktiske arbejde og kommer hurtigt til at indgå som en medarbejder, der løser mange forskellige opgaver. på nogle uddannelser er der mulighed for at komme i skolepraktik, hvis ikke du kan finde en praktikplads. de fleste uddannelser varer normalt 3 år, fra du starter på grundforløbet, til du har afsluttet uddannelsen med en svendeprøve. Grundforløb uger skoleophold Hovedforløb Trin 1 1 års veksling mellem skoleophold og praktik Hovedforløb Trin 2 1,5 års veksling mellem skoleophold og praktik Svendeprøveforløb 4 uger skoleophold en erhvervsuddannelse inden for transport 3

4 Godschauffør Er du til et selvstændigt liv i førerhuset med ansvar for levering af gods og varer til mange forskellige slags kunder både inden for og uden for landets grænser? Så er en uddannelse som godschauffør måske noget for dig. en vigtig del af arbejdet som godschauffør går ud på at læsse og losse lastbilen med forskellige varer samt sørge for, at lasten er ordentligt fastgjort. som chauffør lærer du også at planlægge ruter og udfylde de forskellige dokumenter, der skal bruges i forbindelse med kørslen. du lærer at udføre mange former for godstransport; f.eks. distributionskørsel, fragtmandskørsel, kørsel med containere eller eksportkørsel. uddannelsen som godschauffør giver en grundlæggende viden om at køre, efterse og vedligeholde store køretøjer. du lærer også om de forskellige love og regler, der skal overholdes, når gods skal transporteres i danmark og i udlandet får du undervisning i fag som kørsel, national og international transport, logistik og arbejdsmiljø, samt dansk, engelsk, naturfag og arbejdsmiljø. uddannelsen varer 3 år i alt. efter 1. trin (1 ½ år) opnås kompetence som lastbilchauffør. hvis du har mod på mere uddannelse efter svendebrevet, findes muligheden for at blive uddannet som kørselsdisponent, som tager 1 år. læs mere om uddannelsen som kørselsdisponent på side en erhvervsuddannelse inden for transport

5 Kranfører Er du til store udfordringer? Kunne du tænke dig at arbejde med transport af stort gods, som kræver præcision og nøjagtige beregninger for hver opgave? Så kan kranføreruddannelsen være noget for dig. som kranfører bliver du uddannet til at kunne manøvrere lastbilmonterede kraner. det er et varieret arbejde, hvor hver opgave kræver særlig planlægning og sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at der ikke sker skader på hverken materiel eller mennesker. som kranfører skal du kunne beregne, hvordan du løfter og flytter dit gods og hvilke hjælpemidler, der er behov for. det kræver stor præcision samtidig med, at du som kranfører skal være opmærksom på krav til sikkerhed og betjening. som faglært kranfører får du de grundlæggende kvalifikationer inden for godstransport; herunder distributionskørsel, fragtmandskørsel, kørsel med containere og eksportkørsel. du lærer at foretage almindelig vedligeholdelse, udbedre mindre driftsfejl og udføre godstransport under hensynstagen til sikkerhed for materiel, øvrige trafikanter, miljø, arbejdsmiljø, samt energi- og miljørigtig kørsel. får du undervisning i fag som kørsel, national og international transport, logistik og arbejdsmiljø, samt dansk, engelsk, naturfag og arbejdsmiljø. uddannelsen varer 3 år i alt. efter 1. trin (1 ½ år) opnås kompetence som lastbilchauffør. hvis du har mod på mere uddannelse efter svendebrevet, findes muligheden for at blive uddannet som kørselsdisponent, som tager 1 år. læs mere om uddannelsen som kørselsdisponent på side 17. en erhvervsuddannelse inden for transport 5

6 Tankbilchauffør Er du til personlig frihed på landevejene kombineret med sikkerhed, omhyggelighed og ansvarsfuldhed? Vil du have ansvaret for transport af følsomt gods? Så kunne en uddannelse som tankbilchauffør være noget for dig. som tankbilchauffør lærer du alt, der knytter sig til kørsel med benzin, olie, kemikalier, slam, gylle og andre flydende stoffer samt pulver. det kan også være foder til dyr eller mad til mennesker. på uddannelsen lærer du at udføre tanktransport under optimal sikkerhed for materiel og øvrige trafikanter - og under hensyn til miljø, arbejdsmiljø, samt energi- og miljørigtig kørsel. derudover lærer du også at foretage almindelig vedligeholdelse og udbedre mindre driftsfejl på stort køretøj og tank. som faglært tankbilchauffør får du de grundlæggende kvalifikationer inden for godstransport; herunder distributionskørsel, fragtmandskørsel, kørsel med containere og eksportkørsel. du lærer også om de forskellige love og regler, der skal overholdes, når gods skal transporteres i danmark og i udlandet. får du undervisning i fag som kørsel, national- og international transport, logistik og arbejdsmiljø, samt dansk, engelsk, naturfag og arbejdsmiljø. uddannelsen varer 3 år i alt. efter 1. trin (1 ½ år) opnås kompetence som lastbilchauffør. hvis du har mod på mere uddannelse efter svendebrevet, findes muligheden for at blive uddannet som kørselsdisponent, som tager 1 år. læs mere om uddannelsen som kørselsdisponent på side en erhvervsuddannelse inden for transport

7 Flyttechauffør Kunne du tænke dig et arbejde, der både er selvstændigt, fleksibelt og kræver omhyggelighed, servicemindedhed og god fysik? Så er en uddannelse som flyttechauffør måske noget for dig. som flyttechauffør beskæftiger du dig med at pakke, emballere og håndtere inventar, som skal flyttes over kortere eller længere strækninger det kan være både inden for landets grænser og til /fra udlandet. at være flyttechauffør giver ofte frie arbejdsforhold under ansvar. det er også et arbejde, der kræver god fysik og omhyggelighed, idet der kan forekomme håndtering af alt fra klaverer til kopimaskiner. som faglært flyttechauffør får du de grundlæggende kvalifikationer inden for godstransport; herunder distributionskørsel, fragtmandskørsel, kørsel med containere og eksportkørsel. du lærer også om de forskellige love og regler, der skal overholdes, når gods skal transporteres i danmark og i udlandet. får du undervisning i fag som kørsel, national- og international transport, logistik og arbejdsmiljø, samt dansk, engelsk, naturfag og arbejdsmiljø. uddannelsen varer 3 år i alt. efter 1. trin (1 ½ år) opnås kompetence som lastbilchauffør. hvis du har mod på mere uddannelse efter svendebrevet, findes muligheden for at blive uddannet som kørselsdisponent, som tager 1 år. læs mere om uddannelsen som kørselsdisponent på side 17. en erhvervsuddannelse inden for transport 7

8 Renovationschauffør Drømmer du om et job med stor personlig frihed, hvor du kan planlægge din egen tid? Og hvor du enten kan arbejde individuelt med containerkørsel eller indgå i teams på to- eller tre-mands-biler? Så er uddannelsen som renovationschauffør måske noget for dig. som renovationschauffør er du med til at sikre en god og forsvarlig bortskaffelse af affald ved ejendomme og boliger. du skal derfor være god til at skabe orden, have en god fysik, være indstillet på at skulle tidligt op om morgenen og arbejde på skiftende tidspunkter. som renovationschauffør bliver du chaufføren med det store overblik, der ved en masse om miljøforhold. du lærer at arbejde med renovationslastbiler og det udstyr, som bruges til at indsamle og sortere forskellige typer affald. du bliver også i stand til at rådgive virksomheder og private om sortering og bortskaffelse af affald på en miljørigtig måde. desuden får du kendskab til gældende regler for godstransport, farligt gods, køre/hviletidsbestemmelser, lastgrænser, deklarering af affald, fragtbreve og toldklarering. får du undervisning i fag som kørsel, national- og international transport, logistik og arbejdsmiljø, samt dansk, engelsk, naturfag og arbejdsmiljø. uddannelsen varer 3 år i alt. efter 1. trin (1 ½ år) opnås kompetence som lastbilchauffør. hvis du har mod på mere uddannelse efter svendebrevet, findes muligheden for at blive uddannet som kørselsdisponent, som tager 1 år. læs mere om uddannelsen som kørselsdisponent på side en erhvervsuddannelse inden for transport

9 Lufthavnsoperatør Synes du, at det lyder spændende at arbejde i en lufthavn? Kunne du tænke dig at være en del af det team, der sørger for, at flyene er lastet korrekt og at flyvepladsen er vedligeholdt? Så skulle du overveje at blive lufthavnsoperatør. som lufthavnsoperatør lærer du at udføre de almindelige arbejdsopgaver inden for lufthavnslogistikken, som udføres af transportarbejdere. du står for gods- og bagagehandling til og fra fly og kan håndtere lastning og losning samt varetagelse af vintertjeneste og vedligeholdelse af flyvepladser. når du uddanner dig som lufthavnsoperatør, får du viden om lufthavnslogistik, miljøkrav, sprog og internationale forhold, og du lærer at indgå i det daglige samarbejde om løsning af service og hjælpeopgaver i lufthavnen. uddannelsen veksler mellem skole og praktik. på uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for én eller flere af de faglige profiler: bagage, cargo, aircraft servicing, airport service, brand og redning, ground handling, rampeservice, fuel og cleaning. uddannelsen varer 3 år. efter 1. trin (1 ½ år) opnås kompetence som transportarbejder i lufthavn. som lufthavnsoperatør får du kendskab til logistikkæden og sikkerhedsbestemmelser i lufthavnen og lærer at agere og færdes i lufthavnen efter gældende bestemmelser. en erhvervsuddannelse inden for transport 9

10 Redder med speciale i autohjælp Interesserer du dig for biler? Kunne du tænke dig et arbejde, hvor du hjælper folk ved motorstop, transporterer biler til værksted og til tider assisterer med at spærre områder af, slukke brande osv.? Så kan redderuddannelsen med speciale i autohjælp være noget for dig. som redder skal du have evne for - og vilje til - at hjælpe andre. som person bør du være tillidsvækkende, ansvarsbevidst og samarbejdsvillig, samt have et positivt menneskesyn. som redder med speciale i autohjælp er det din opgave at hjælpe ved motorstop, udskiftning af hjul og transportere ødelagte køretøjer til værksted. du er undertiden med til at fælde træer, spærre områder af og redde dyr, og du kommer oftest til at arbejde i vagter døgnet rundt. får du undervisning i fag om køreteknik og udrykningskørsel, brand, bjærgning og autohjælp, samt fag som samfundsfag og sundhed. i praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. uddannelsen varer 1 år og 9 måneder i alt. på specialet autohjælp lærer du at udføre almindelig autohjælp og bugsering. du lærer også om brandslukning og om at vedligeholde biler og udstyr, føre redningskøretøj under udrykning og udføre befordring af bevægelseshæmmede. reddere kan arbejde i et redningskorps, en autohjælpsvirksomhed eller i et kommunalt brandvæsen. 10 en erhvervsuddannelse inden for transport

11 Redder med speciale som ambulanceassistent Brænder du for at hjælpe andre, og kunne du tænke dig at være en del af det team, der rykker ud for at hjælpe mennesker, der er blevet akut syge eller er kommet til skade? Så er redderuddannelsen med speciale som ambulanceassistent måske en uddannelse for dig. en redder rykker ud, når mennesker eller dyr kommer til skade. på skolen træner du mange forskellige typer af nødhjælp. du lærer bl.a. at udføre brandslukning og køre redningskøretøj under udrykning. du bliver god til at tænke hurtigt og holde hovedet koldt, når der sker ulykker. som faglært redder med speciale som ambulanceassistent kan du arbejde i et redningskorps, en redningsvirksomhed eller i et kommunalt brandvæsen. Mens du går på redderskolen og er ude i praktik, er du tredje mand i ambulancen. det vil sige, at du er med to andre på vagt. får du undervisning i fag som køreteknik og udrykningskørsel, brand, ambulanceteknik og skadestedslære, samt psykologi, kemi, samfundsfag, it og sundhed. uddannelsen varer 2 år og 7 måneder i alt. en erhvervsuddannelse inden for transport 11

12 Lageroperatør Kan du lide tanken om at arbejde i teams og have det skarpe overblik over varelageret? Så kan det være, at uddannelsen som lageroperatør er noget for dig. terminal- og lagerarbejde passer til dig, der er serviceminded, har ordenssans, kan lide effektivitet og som er god til at samarbejde. som lageroperatør håndterer du gods, der ankommer til lagre eller terminaler. det er dit arbejde at kontrollere, at alt stemmer, om varerne er uskadte og at det er den rette mængde, der er modtaget. som lageroperatør er det din opgave at organisere processen, så varerne effektivt kan ekspederes videre eller placeres på rette plads. under uddannelsen lærer du at udføre alle almindelige arbejdsopgaver i forskellige lagerfunktioner, der kendetegner et moderne lager; herunder at bruge forskelligt udstyr til at plukke, emballere og afsende varer. derudover lærer du, hvordan du registrerer varer med ved hjælp af itsystemer samt, hvordan du anvender trådløs datafangst og stregkodeudstyr. uddannelsen veksler mellem skole og praktik. praktiktiden som lageroperatør kan variere meget, alt efter hvor du arbejder, hvilke type varer du håndterer, og hvad kundernes krav er. når du uddanner dig til lageroperatør, kan du vælge mellem 2 specialer: speciale i transport: du lærer at styre både lager- og transportfunktioner. du får kørekort til lastbil (kategori C), samt får certifikat til gaffeltruck. speciale i logistik: du bliver specialiseret i logistik og lagerstyring og lærer betydningen af en optimal forsynings-, distributions- og indkøbsstyring. du får kørekort til almindelig bil (kategori B) samt certifikat til gaffeltruck. uddannelsen varer 3 år i alt. efter 1. trin (efter 1½ år) opnås kompetence som lagermedhjælper. 12 en erhvervsuddannelse inden for transport

13 Buschauffør med speciale i bybus- og rutebilkørsel Kunne du tænke dig et serviceminded arbejde, hvor du er ansvarlig for at transportere mennesker fra A til B? Så kan en uddannelse som buschauffør måske være noget for dig. som buschauffør lærer du at køre bus på en hensynsfuld, økonomisk og forsvarlig måde. du får viden om god kundeservice og lærer at udføre mange former for personbefordring; f.eks. bybuskørsel, handicapkørsel eller kørsel med rutebil i landdistrikter. under uddannelsen lærer du at foretage almindelig eftersyn, udbedre mindre driftsfejl samt udføre sikkerhedsmæssigt personbefordring under hensynstagen til miljø, arbejdsmiljø samt energi- og miljørigtig kørsel. på skolen får du viden om miljø, sprog og internationale forhold i personbefordringserhvervet og bliver undervist i, hvordan du leverer god kvalitet og service i forhold til virksomhedens kunder og produkter. får du undervisning i fag som køreuddannelse, rengøring, vedligeholdelse af busser, befordring af bevægelseshæmmede samt konflikthåndtering, dansk, it og samfundsfag. uddannelsen varer 3 år i alt. du skal være fyldt 21 år for at få kørekort til bus. efter trin 1 (1 ½ år) opnås kompetence som rutebilchauffør. hvis du har mod på mere uddannelse efter svendebrevet, findes muligheden for at blive uddannet som kørselsdisponent, som varer 1 år. læs mere om uddannelsen som kørselsdisponent på side 17. en erhvervsuddannelse inden for transport 13

14 Buschauffør med speciale i international turistbuskørsel Kunne du tænke dig et alsidigt og selvstændigt job i et internationalt miljø, som kræver godt humør og kundeservice på højt niveau? Så kan uddannelsen som turistbuschauffør være noget for dig. en turistbuschauffør arbejder typisk for et rejsebureau eller en vognmand, der kører for turister, skoler, daginstitutioner og andre, der skal transporteres rundt i landet eller til udlandet i større grupper. derfor er kundebetjening et meget vigtigt område for denne uddannelse. på uddannelsen lærer du om internationale forhold samt at udfylde de forskellige papirer, der bruges i forbindelse med kørsel over landegrænserne. du lærer også at foretage almindelig eftersyn og rengøring af bussen, samt at udbedre mindre driftsfejl og udføre sikkerhedsmæssigt personbefordring under hensynstagen til miljø, arbejdsmiljø samt energi- og miljørigtig kørsel. du lærer at omgås kunder på den rette måde. du lærer at befordre bevægelseshæmmede og handicappede, og du skal også kunne klare konflikter, der evt. opstår i forbindelse med arbejdet. får du undervisning i fag som køreuddannelse, rengøring og vedligeholdelse af busser, befordring af bevægelseshæmmede samt konflikthåndtering, dansk, it og samfundsfag. uddannelsen varer 3 år i alt. du skal være fyldt 21 år for at få kørekort til bus. efter trin 1 (1 ½ år) opnås kompetence som rutebilchauffør. hvis du har mod på mere uddannelse efter svendebrevet, findes muligheden for at blive uddannet som kørselsdisponent, som varer 1 år. læs mere om uddannelsen som kørselsdisponent på side en erhvervsuddannelse inden for transport

15 Togklargører foto: thomas Knoop Er du til et praktisk arbejde, hvor din opgave består i at sikre, at godstoge og passagertoge er klargjort til afgang, at vognene er koblet rigtigt sammen, og at bremserne fungerer, som de skal? Så findes der en uddannelse for dig nemlig togklargøringsuddannelsen. som togklargører arbejder du med at flytte og sætte togvogne sammen. en vigtig del af arbejdet går ud på at kontrollere bremser, koble vogne og bremseslanger sammen og efterse togene, før de kan meldes klar til afgang. togklargøreruddannelsen giver en grundlæggende viden om kontrol af teknik, service og sikkerhed i godstog og persontog. på skolen træner du, hvordan du læsser og tømmer et godstog og du lærer også at udskifte slidte dele, tjekke bremser samt at være opmærksom på skader på lejer og hjulringe. du lærer også at håndtere brandfarligt og kemisk farligt gods. får du undervisning i fag om surring af godstog (fastgørelse af godset) samt gaffeltruck, køreuddannelse, togklargøring og færden i spor, samt får undervisning i fremmedsprog, samfundsfag og sundhed. uddannelsen til togklargører tager 3 år. efter 1 ½ år opnås kompetence som rangerleder. en togklargører kan arbejde hos dsb, privatbaner eller i andre virksomheder inden for transportbranchen. en erhvervsuddannelse inden for transport 15

16 Havne- og terminalarbejder foto: ryno Quantz Er du til frisk luft og praktisk arbejde? Kunne du tænke dig at være en del af det havneteam, der sørger for at sortere og laste varer og gods i havneterminalen og på skibene? Så er havne- og terminalarbejderuddannelsen måske noget for dig. som faglært havne- og terminalarbejder arbejder du inden for håndtering, lastsikring, lastning og losning af gods på havne og terminaler. en stor del af arbejdet består i at håndtere, laste og stuve varer og gods i terminalen og på skibene. på uddannelsen lærer du at udføre alle almindelige og komplekse arbejdsopgaver, der kendetegner en moderne havn og terminal; herunder at benytte diverse køretøjer, maskiner og udstyr efter gældende regler. du lærer om lastsikring og håndtering af forskellige typer gods. får du undervisning i fag som køreuddannelse, lagerøkonomi, ruteplanlægning og it-lagerstyring samt fag som dansk, naturfag og samfundsfag. uddannelsen varer 2½ år i alt. efter 1. trin (1½ år) opnås kompetence som havnemedhjælper. du får viden om betydningen af en optimal logistik- og kvalitetsstyring og kan være med til at sikre en effektiv styring af virksomhedens logistik. du lærer at køre gaffeltruck, og du får undervisning i forskellige itsystemer, som bruges til at registrere varer og holde styr på placeringen af godset. 16 en erhvervsuddannelse inden for transport

17 Kørselsdisponent eller lagerog terminaldisponent Er du faglært chauffør eller lageroperatør og har du lyst til at arbejde med styring og disponering af transporter eller lagre og terminaler? Så er disponentuddannelsen måske noget for dig. disponentuddannelsen er en 1-årig erhvervsuddannelse som lager- og terminaldisponent, eller som kørselsdisponent inden for vejgodstransport eller personbefordring. Kørselsdisponent inden for vejgodstransport Med en uddannelse som kørselsdisponent inden for vejgodsområdet får du de nødvendige kompetencer til at styre virksomhedens godstransport og mandskab. du får opdateret din viden om lovgivningen og transportregler, samt regler om arbejdsmarkedets gældende overenskomster. du får ny viden om it-redskaber, ledelses- og økonomistyringsværkstøjer, kvalitetsstyring, kommunikation, konflikthåndtering og trafiksikkerhedsledelse. derudover får du løftet dit niveau inden for fremmedsprog og transportberegninger. Kørselsdisponent inden for personbefordring på uddannelsen som kørselsdisponent inden for personbefordring får du de samme emner og kompetencer som inden for vejgodsområdet. dog vil der blive lagt mere vægt på kvalitetssikring og mindre på disponering. dertil vil du skulle arbejde med regler og national og international personbefordring, forsikringsforhold og forhold vedrørende køretøj og passagerer samt trafikkontrakter. Lager- og terminaldisponent uddannelsen som lager- og terminaldisponent giver kompetence til at styre lagre og/eller terminaler. der lægges i denne retning vægt på kvalitetsstyringssystemer, kundeservice, procesoptimering, økonomistyringsværktøjer, simuleringsværktøjer, innovative processer og kvalitetssikring. undervises kørselsdisponenter og lager- og terminaldisponenter sammen, men arbejder gennem det meste af forløbet på egne projektopgaver. uddannelsen varer 1 år, hvoraf du skal være 15 uger på skole i løbet af uddannelsen. en erhvervsuddannelse inden for transport 17

18 Skoler med erhvervsuddannelser inden for transport Vejgodstransportuddannelsen aalborg: amu nordjylland, aarhus: aarhus tech, thisted: euc nordvest, randers: tradium, holstebro: uddannelsescenter holstebro, horsens: learnmark horsens, esbjerg: euc vest, fredericia: euc lillebælt, sønderborg: euc syd, odense: syddansk erhvervsskole odense-vejle, slagelse: selandia - Ceu, næstved: euc sjælland, hvidovre: tec - teknisk erhvervsskole Center, Maribo: Celf, Havne- og terminaluddannelsen Kalundborg: euc nordvestsjælland, aalborg: amu nordjylland, Lufthavnsuddannelsen hvidovre: tec - teknisk erhvervsskole Center, Togklargøreruddannelsen odense: syddansk erhvervsskole odense-vejle, , Redderuddannelsen hillerød: erhvervsskolen nordsjælland, esbjerg: euc vest, en erhvervsuddannelse inden for transport

19 Lageruddannelsen aalborg: amu nordjylland, aarhus: aarhus tech, randers: tradium, holstebro: uddannelsescenter holstebro, esbjerg: euc vest, sønderborg: euc syd, horsens: learnmark horsens, fredericia: euc lillebælt, odense: syddansk erhvervsskole odense-vejle, slagelse: selandia - Ceu, Kalundborg: euc nordvestsjælland, hvidovre: tec - teknisk erhvervsskole Center, Maribo: Celf, Buschaufføruddannelsen aalborg: amu nordjylland, aarhus: aarhus tech, hasselager: ucplus a/s, randers: tradium, holstebro: uddannelsescenter holstebro, esbjerg: amu-vest, fredericia: euc lillebælt, horsens: learnmark horsens, sønderborg: euc syd, odense: amu-fyn, slagelse: selandia - Ceu, næstved: euc sjælland, skovlunde: ucplus, Maribo: Celf, Kørselsdisponent eller lager- og terminaldisponent aalborg: amu nordjylland, holstebro: uddannelsescenter holstebro, fredericia: euc lillebælt, odense: syddansk erhvervsskole odense-vejle, slagelse: selandia - Ceu, en erhvervsuddannelse inden for transport 19

20 tur Bygmestervej 5, 1. sal 2400 København nv telefon: telefax: Design af Andreas Haladyn Grafisk transporterhvervets uddannelser (tur) fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (amu) og erhvervsuddannelse (eud) til transportområdet.

Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent UDANNELSESINFORMATION:

Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent UDANNELSESINFORMATION: UDANNELSESINFORMATION: Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent (Trin 3) Er du faglært chauffør eller lageroperatør, og har du lyst til at arbejde med styring og disponering af transporter eller

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Brobygning 10. kl. Transport & logistik. Chauffør Lager Redder. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Transport & logistik. Chauffør Lager Redder. Navn: Skole: Brobygning 10. kl Transport & logistik Chauffør Lager Redder Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015

Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015 Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015 Efterår 2014 og forår 2015 gennemførte ITD Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport og Danske Busvognmænd

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

TUR CHAUFFØRKONFERENCE

TUR CHAUFFØRKONFERENCE TUR CHAUFFØRKONFERENCE Middelfart Resort og konferencecenter 30.-31. maj 2011 Konferencen åbnes Hans Christiansen TUR Konferencen åbnes Velkommen til årets chaufførkonference Siden sidst! Konferencen åbnes

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Direkte fra 9. eller 10.

Direkte fra 9. eller 10. Flere karrieremuligheder Har du spørgsmål? Ring og få en snak med en af vores studievejledere Tlf. 7412 4242 Direkte fra 9. eller 10. Du skal tage en eud fordi Der er store fremtidsmuligheder Det er den

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Danmarksmesterskab for transportlærlinge

Danmarksmesterskab for transportlærlinge Danmarksmesterskab for transportlærlinge 8. maj 2010 Viden, adfærd og holdninger gør en afgørende forskel for at opnå og fastholde brændstofbesparelser. Klima- og energiminister Lykke Friis Læs mere på

Læs mere

Markedsføring af nye, korte erhvervsuddannelser til transport

Markedsføring af nye, korte erhvervsuddannelser til transport Markedsføring af nye, korte erhvervsuddannelser til transport Rapport Finansieret af Arbejdsgivernes Elevrefusion - AER Projekt nr. 50-02-555 December 2005 Indholdsfortegnelse Formål...3 Nye korte og trindelte

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Ansøgning om midler til udvikling af AMU TURs arbejdsmarkedspolitiske redegørelse side 3

Ansøgning om midler til udvikling af AMU TURs arbejdsmarkedspolitiske redegørelse side 3 Ansøgning om midler til udvikling af AMU 2012 Indhold: Ansøgning om midler til udvikling af AMU TURs arbejdsmarkedspolitiske redegørelse side 3 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for de enkelte brancheområder

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne

udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne DM Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2012 AARHUS TECH, 12. maj Hasselager Allé 2, Aarhus Det var friheden på vejen og det at være sin egen herre, der tiltrak mig Patrick Dalsgaard Olesen, vinder

Læs mere

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 (Ud over nedenstående 49 afgjorte tilsynssager har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen behandlet yderligere 41 forhold, som er afsluttet, uden at der

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker KOSMETIKER EN FAGLÆRT UDDANNELSE MED MASSER AF MULIGHEDER Denne kosmetikerbrochure henvender sig til virksomheder, der kan bruge en dygtig

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

mekaniker på AUTO College Aalborg personvognsmekaniker lastvognsmekaniker

mekaniker på AUTO College Aalborg personvognsmekaniker lastvognsmekaniker mekaniker på AUTO College Aalborg personvognsmekaniker lastvognsmekaniker Mød vores vejleder! I denne brochure kan du snuse til vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om dem, er du altid velkommen

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

EUC Vest. Vejgodstransport

EUC Vest. Vejgodstransport Vejgodstransport EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9 december 2009 og uddannelsesordning af 30 juni 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret af Helle Märcher

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

International godstransport

International godstransport Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24, 4, stk.

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering. En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne

Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering. En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne 2014 Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) EUD udviklingsredegørelser for 2014

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) EUD udviklingsredegørelser for 2014 Transporterhvervets Uddannelser (TUR) EUD udviklingsredegørelser for 2014 Udviklingsredegørelsen omfatter flg. erhvervsuddannelser: - Vejgodstransport - Personbefordring - Lager og terminal - Redder -

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Dyr, planter og natur

Dyr, planter og natur Vil du arbejde med: Dyr, planter og natur Skov- og naturtekniker Greenkeeper Anlægsgartner Produktionsgartner Dyrepasser Væksthusgartner Landbrugsuddannelsen Indhold Dyr, planter og natur... 3 Grundforløbet...

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere