ARBEJDSLIV. Hvad er organisationspsykologens. vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSLIV. Hvad er organisationspsykologens. vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer"

Transkript

1 VISIONER AF KARIN BORG F R E M T I D E N S ARBEJDSLIV Hvad er organisationspsykologens vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer vil der blive brug for i fremtiden? Og hvilken type uddannelse og efteruddannelse skal der satses på? Hvad er organisationspsykologens vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer vil der blive brug for i fremtiden? Og hvilken type uddannelse og efteruddannelse skal der satses på? Der er sikkert lige så mange svar på de spørgsmål, som der er organisationspsykologer. Her vil jeg omsætte nogle af mine svar og give dem navn af fremtidige udfordringer for vores faglige felt. Organisationspsykologer samarbejder og konkurrerer med en række andre faggrupper. De andre faggrupper kan fx være ingeniører, markedsøkonomer, it-konsulenter og konsulenter med pædagogisk baggrund. De har hver især deres sprogkoder og fagbegreber. Men mange 16 PSYKOLOG NYT Nr

2 af de andre faggrupper og konsulenter kan også tale psykologsprog. Vi har fælles begreber, som mange af de andre også bruger, for eksempel de, der har rødder i systemteori og socialkonstruktivisme. Af og til møder vi som psykologer vores fag hos andre i lidt forenklede udgaver på godt og ondt. Psykologi er et interessant fag for de fleste og er næsten blevet hvermandseje. Det kan vi glæde os over, men det gør det også til en større udfordring at vise vores særlige fortrin i konkurrence og i samarbejde. Derfor har vi en stor udfordring i det, som vi nu med et af markedsøkonomernes ord kalder at brande os selv, så det for samarbejdspartnere og brugere er tydeligt, hvad vi kan tilbyde. En nyttig kompetence i den sammenhæng er at kunne formulere psykologiske problemstillinger i de situationer, hvor der er behov for vores bistand, og hvor kunden eller brugeren ikke har forudsætning for dette. At kunne udvikle bestillingskompetence hos kunden eller brugeren i forhold til psykologtjenester kan være en vigtig kompetence for organisationspsykologer. Men den kan nok være vanskelig at brande os på. Skræddersyning, at metoden, som vi bruger, er tilpasset opgaverne og brugerne, adskiller os fra andre, som tilbyder produktpakker eller moduler. Kan vi bruge det i vores branding? En anden særlig fagstyrke, vi har som psykologer, er vores viden om kognition, læring, relationer, personlighed og personlighedsudvikling og også en del om, hvordan arbejdet påvirker dette. Få af de konkurrerende faggrupper har basis i hele psykologien. Psykologi i virksomheder En anden udfordring ligger i, at markedskrav og konkurrence kan blive barrierer for at give yngre organisationspsykologer praksiserfaringer. Virksomheder og institutioner med behov for en ekstern psykologisk konsulent køber ofte en organisationspsykolog, som de kender som person eller navn. Det er ikke bare en organisa tionspsykolog, men det er denne person eller dette firma. Går det så an at sende en nyuddan- Nr PSYKOLOG NYT 17

3 O R G A N I S A T I O N S net kollega eller være sammen med denne om opgaven? Det handler både om, at prisen må holdes på et konkurrencedygtigt niveau, og det handler om sårbarhed. At invitere en konsulent ind i sin afdeling eller virksomhed er altid en følsom affære, som kræver, at der er tillid til den eller dem, som kommer. Træningsarenaer for nye organisationspsykologer kan se ud til at blive virksomheder eller offentlige institutioner, hvor unge psykologer må konkurrere med alle de andre konsulenter. Vi kommer til at se stadig flere psykologer, som ansættes i stillinger som rådgivere eller personalekonsulenter. Det er selvfølgelig godt på den måde at få psykologien ind i virksomhederne. Det kan være en stor udfordring at være ny psykolog uden andre psykologer som modeller, vejledere eller kolleger. Det kan selvfølgelig også være sjovt i forhold til, at man selv må finde ud af, hvad der er det rigtige. Det påvirker muligheden for supervision og læring-blandt-ligemænd, og det påvirker måske også interessen for medlemskab af psykologfaglige fællesskaber eller fagforening. For at styrke vor fælles profil kan vi holde seminarer eller netværkscafeer for hinanden. Vi kan vise hinanden metoder, arbejdsmodeller, lære af hinanden. Vi må prøve at overvinde den barriere, som ligger i, at vi er konkurrenter, og den barriere, som kan ligge i at skulle være elev hos andre psykologer måske endda yngre psykologer eller psykologer med fremmed teoretisk ballast. At møde det fremmede i sit eget fagfelt er også en måde at arbejde med og udfordre sin faglige autoritet. Individet eller systemet Som organisationspsykologer har vi som regel fokus på hele organisationen, hele afdelingen, det store system, 18 PSYKOLOG NYT Nr

4 P S Y K O L O G E N og arbejder der med den enkelte medarbejder som en del af systemet. Som organisationspsykologer er vi ofte med til at gennemføre større omstillinger og udvikle fleksibilitet i organisationer. I forbindelse med organisationsændringer sker det ofte, at enkelte medarbejdere får så store vanskeligheder, at sygefraværet står for døren. Da tilbydes ofte samtaler med en psykolog. Stress er ved at blive en folkesygdom, som giver arbejde til psykologer. Vi skal kunne arbejde med stresshåndtering og -forebyggelse. Dette at vi har kompetencen til den individuelle rådgivning og vejledning, kan være en styrke i forhold til vore konkurrenter på organisationsfeltet. Vi må vide noget om gruppers psykodynamik: jalousi, skam, affekt psykologi, kunne arbejde med modstanden. På det individuelle plan kan vore opgaver være eksistentielle problemer, stress, mobning, vi må kunne hjælpe med at afbøde eller forebygge. Vi må vide, hvornår vores kompetence på personlighed ikke er tilstrækkelig, så klienten kan søge hjælp fra andre faggrupper: læge, klinisk psykolog, psykiater, når der er behov for medicinsk eller psykoterapeutisk behandling. At vi som organisationspsykologer er en del af et fag, som også har behandling som område, kan være en styrke i forhold til konkurrenter, som ikke er psykologer. En del af os arbejder med enkeltpersoner, som har problemer med at komme tilbage til eller komme ind i arbejdslivet. De kaldes for reva-psyko loger og kliniske arbejdspsykologer eller arbejdspsykologer. De står, så vidt jeg kan se, lidt i kanten af det område, der går under navnet organisationspsykologer, og som brandes som sådan. I forhold til intentionerne om det rummelige, inkluderende arbejdsliv synes jeg, det vil være relevant at se på denne relation. Det er nok også i dette spændingsfelt, der ligger udvidelser i fremtiden, ligesom feltet ser ud til at være rugekasse for nye organisationspsykologer. Magt og ledelse Globaliseringen og nye organisationsformer stiller nye krav til ledelse. Det betyder også nye krav og måske nye roller til psykologer som ledere eller som lederes hjælpere. Psykologer skal fortsat udvikle psykologisk viden om ledelse. Viden om og færdigheder i ledelse angår ikke bare dem, som er i lederstillinger. Det handler om alle. I forhold til ledere skal vi kunne udvikle og støtte personlighed, give ledere selvtillid, træne lederfærdigheder og være åbne for flere metodiske tilgange. Kognitiv og adfærdsmæssig træning af ledere vinder stadig større indpas i store organisationer. Det kan i højere grad blive aktuelt, at man som psykolog er en del af staben i rollen som rådgiver, sparringspartner, spindoktor, strateg altså at psykologen arbejder tæt sammen med en topledelse. Organisationspsykologer må altså kunne magt. Vi må kende til magten, kunne begå os i magten, håndtere magt, være i kontakt med magt. Psykologerne er ofte dem, der sidder tungt på kundskabsmagten, men undgår at få positionsmagt. Det betyder, at vi i mange sammenhænge arbejder med de ting, som ikke påvirker magten, men nøjes med at arbejde med konsekvenserne af magtens handlinger. Der er uforanderlige områder i organisationer, hvor en ledelse, en bestyrelse eller politik (positionsmagt) har fastlagt de ting, som ikke kan arbejdes med som psykologiske problemstillinger. Det, som i mange tilfælde bliver tilbage til psykologerne at arbejde med, er tilpasningen og sorgarbejdet, at hjælpe medarbejdere og ledere til at leve med de præmisser, som er fastlagt, for eksempel en fusion i næste måned. Organisationspsykologer Nr PSYKOLOG NYT 19

5 O R G A N I S A T I O N S får let rollen som trivselspsykologerne, som skal få det hele til at glide, uden at røre præmisserne og i nogle tilfælde uden at kende dem. Et spørgsmål er, om flere psykologer i fremtiden vil ses i ledende stillinger, altså som indehavere af positionsmagt, og om dette stiller krav til særlige typer af efteruddannelse, der kan udvikle organisationspsykologernes kompetencer i forbindelse med temaet magt og ledelse, fx relationsprocesser, systemrelationer, dynamikker på individ- og gruppeniveau og etiske overvejelser ved intervention. Grænseløshed og brutalisering Organisationspsykologer tilkaldes, fordi organisationerne vil udvikles. Når arbejdet begynder, viser det sig ofte, at psykologerne kommer ud til sårene, som skal læges efter mislykkede eller vanskelige fusioner mv. Det bliver ofte sorgarbejde mere end udvikling af organisationen, fordi medarbejderne endnu ikke er kommet sig efter sidste omorganisering eller fusion. Den kan have været gennemført med hjælp fra os selv eller organisationspsykologiske kolleger. Psykologer skal kunne håndtere miljøer, hvor der sker overgreb, og kunne arbejde både med bøddel og offer. Psykologer får i deres arbejde kendskab til eksempler på grænseoverskridende adfærd: kollegaadfærd og lederadfærd, som ikke viser respekt for den enkeltes grænser. Det kan være ydmygende at blive sagt op med en eller sågar en sms. Det kan være mindre pæne måder at flytte medarbejdere og informere medarbejdere, hvor almindelige regler tilsidesættes og medarbejderne behandles som brikker, der kan flyttes på. Konflikthåndtering i alle afskygninger er en væsentlig kompetence. Medarbejdere skal have hjælp til at afgrænse deres arbejde. Chefer skal have hjælp til at afgrænse deres adfærd. I det moderne arbejdsliv har medarbejdere investeret hele eller store dele af deres personlighed i arbejdet. Da bliver sårbarheden stor, det bliver vanskeligere at mestre grænseoverskridelser, når arbejdet er en betydningsfuld del af identiteten. Den høje involvering og det grænseløse arbejde stiller store krav til organisationspsykologen, der involveres. Organisationspsykologen skal være klar over egne værdier og grænser for at kunne hjælpe andre med at sætte grænser. En god måde at arbejde med grænseløsheden kan være at bidrage til at designe hensigtsmæssige organisationer, hvor der etableres gode feedback-mekanismer, lærende organisation, gode rutiner, og hvor der udvikles værdier og kultur. Konsulentarbejde med fokus på udvikling af organisationskultur kan virke forbyggende, ved at der skabes positive normer, som sætter stopper for grænseoverskridelser. Kompleksitet og forenkling Fremtidens arbejdsliv er komplekst. Som organisationspsykologer må vi kunne håndtere kompleksitet. I nogle tilfælde må vi øge kompleksiteten, tilføje nye niveauer. I andre tilfælde skal vi reducere kompleksiteten, finde forenklinger og hjælpe organisationen til et overblik. Vi skal kunne rumme kompleksitetens dilemmaer og kunne navigere i kompleksiteten uden at blive fanget i delsystemer. Vi skal kunne både overflade og dybde. Vi skal kunne udholde kompleksiteten og hjælpe andre til at udholde den. Vi 20 PSYKOLOG NYT Nr

6 P S Y K O L O G E N Baggrund Hvor er organisationspsykologien på vej hen? Hvilke kompetencer bliver der brug for? Karin Borg deltog i Organisationspsykologisk Selskabs visionsdag, som blev afholdt i Dansk Psykolog Forening 29. januar Artiklen udspringer blandt andet af, hvad hun oplevede i forbindelse med dette arrangement. Der henvises til artiklen Højt til loftet, Psykolog Nyt 4/2005, som indeholder en reportage fra vi sionsdagen. skal ikke love, at det går over, eller at vi kan hjælpe med at ordne det. Men organisationspsykologer kan hjælpe med at reducere kompleksiteten gennem metoder og kommunikation, som trækker figuren frem fra baggrunden. Andre gange øger vi kompleksiteten gennem vores spørgsmål og går fra overfladen til dybden. Vi skal kunne reducere kompleksitet uden at forsimple og komplicere uden at forvirre for meget. God hjælp til forenkling finder vi i de fleste gode teorier, for eksempel systemteoriens opgave og grænse. Når man skal forenkle kompleksiteten, kan der også være hjælp at hente i brug af kunst. Kunsten kan fortætte og trække det væsentlige frem og også hjælpe til at få udtrykt den viden, organisationen rummer på intuitivt, emotionelt eller ubevidst niveau. At arbejde med billeder, musik og fortællinger er samlende og forenklende. I fremtiden kan det være, vi skal udvikle samarbejde med antropologer, malere, digtere, musikere og møde deres områder med ydmyghed. Værdier og fagetik Måske kan vi sige, at en stærk fagetik kan være en vigtig del af vores branding. I og med at organisationspsykologer har en faglig uddannelse og en titel, som kan sættes ud af funktion, hvis man overtræder etiske regler, skulle det give brugerne en sikkerhed i forhold til, hvordan vi håndterer følsomme emner. Og ellers er jeg overbevist om, at en vigtig ting, vi gør som organisationspsykologer, er: At være i det uforudsigelige og hjælpe andre til at være i det uforudsigelige. Karin Borg, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi Nr PSYKOLOG NYT 21

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

LP og ICDP klær hinanden.

LP og ICDP klær hinanden. LP og ICDP klær hinanden.... 1 Forskelle mellem LP og ICDP... 2 Det relationelle forhold - banalt, basalt og besværligt... 2 Systemiske kommunikationsteorier... 4 Tro på at det er muligt at forandre og

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere