Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV"

Transkript

1 Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

2 Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation

3 indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger om erhvervslivets ansvarlighed 6 2. Erhvervslivets ansvarlighed En kortlægning Et ansvarligt arbejdsmarked Fastholdelse og rekruttering af arbejdskraft Grøn ansvarlighed Klima og miljø på dagsordenen Global ansvarlighed Fokus på international leverandørstyring Opsummering og gode råd Sådan kommer du videre 48

4 4 DANSK Dansk Erhvervs ERHVERV Årsdag 2008 publikation

5 FORORD Dansk erhvervsliv kan bidrage til at løse samfundsmæssige problemer gennem ansvarlig adfærd. Det gælder, når virksomheder rekrutterer medarbejdere fra grupper, som typisk har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Dermed bi drager virksomhederne nemlig til at udvide arbejdsstyrken, og samtidig får tusindvis af mennesker en ny chance for at blive selv forsørgende. Det gælder også, når virksomheder i stigende grad indarbejder klima- og miljøhensyn i deres forretning ved at reducere deres energi- og ressourceforbrug. Dermed bidrager de til løs ningen af den globale klimaudfordring. Endelig gælder det, når danske virksomheder gennem deres internationale handel bidrager til vækst og udvikling i den fattigere del af verden. Når erhvervslivet udviser ansvarlighed, er det ikke alene til gavn for det omgivende samfund. Oftest vil det også være til gavn for virksomhederne selv. Mange virksomheder oplever, at de får lettere ved at rekruttere og fastholde med arbejdere, at de sparer penge på at nedsætte ressourceforbruget, at de får større kvalitet i samarbejdet med deres leverandører, og at de får nemmere ved at tiltrække kunder. Dermed kan ansvarlighed betale sig for virk som heden ikke kun moralsk, men også økonomisk. Det er derfor, Dansk Erhverv siger Doing Well by Doing Good. For det er faktisk muligt at lave en god forretning med god sam vittighed, og det vil vi hermed gerne opmuntre endnu flere virksomheder til. I denne publikation sætter Dansk Erhverv fokus på erhvervslivets ansvarlighed med en række gode eksempler på, hvordan danske virksomheder arbejder aktivt med ansvarlighed i forhold til deres medarbejdere, i forhold til klimaet og miljøet og i forhold til deres internationale leverandører. Samtidig opstiller vi fire anbefalinger om erhvervs livets ansvarlighed. For Dansk Erhverv er det afgørende, at ansvarlighed bruges strategisk som en del af virksomhedens kerneforretning, at man anerkender de mange små skridt i arbejdet med ansvarlighed, at virksomheder kan udvise ansvarlighed på mange forskellige måder, alt afhængig af hvad der passer den enkelte virksomhed bedst, og ende lig at erhvervs livets ansvarlighed er baseret på frivillighed. Poul-Erik Pedersen Formand Jens Klarskov Adm. direktør KÆRT BARN HAR MANGE NAVNE... Erhvervslivets ansvarlighed kaldes også samfundsansvar, socialt ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), bæredygtighed, tredobbelt bundlinje og Corporate Responsibility. Men uanset hvad man kalder det, handler det om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Dansk Erhverv 5

6 Doing Well by Doing Good 1. DOING WELL BY DOING GOOD Fire ANBEFALINGER OM Erhvervslivets ansvarlighed Erhvervslivets ansvarlighed bliver et stadig mere udbredt fænomen ikke mindst i Danmark, hvor erhvervslivet har en lang tradition for at leve op til høje standarder for sociale og miljømæssige forhold. 1 Erhvervslivets ansvarlighed er defineret som et koncept, hvor virksomheder frivilligt integrerer sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter. 2 HVORFOR ANSVARLIGHED? Et stigende antal virksomheder engagerer sig i det omgivende samfund, når det drejer sig om miljømæssige og sociale forhold. Dansk Erhverv understøtter erhvervslivets ansvarlighed ud fra en tankegang om, at virksomhederne kan spille positivt sammen med det omgivende samfund og bidrage til at løse væsentlige samfunds mæssige opgaver i relation til arbejds styrken, miljøet og det internationale samfund. Samtidig kan erhvervs livets ansvarlige indsats bidrage positivt til den enkelte virksomheds om dømme, konkurrence evne, mulighed for at rekruttere og fastholde medarbejdere og til at øge kvaliteten i virksom hedens ydelser. God moral og god forretning kan altså gå hånd i hånd. Flere virksomheder oplever, at deres kunder, sam arbejdspartnere og det omgivende samfund stiller krav om, at deres produkter og services skal leve op til bestemte etiske, sociale eller miljømæssige krav. Ansvarlighed bliver simpelthen en licence to operate eller en adgangsbillet til det globale marked for mange virksomheder. Resultatet er, at ansvarlighed er blevet et emne, som virksomheder i stigende grad må forholde sig til. Og både danske og globale virksomhedsledere vurderer, at ansvarlighed vil få en endnu større betydning i de kommende år. 3 Man kan på den baggrund konstatere, at erhvervslivets ansvarlighed er ved at blive et globalt konkurrenceparameter. Dansk erhvervsliv har i disse år en enestående mulighed for at blive globalt kendt for ansvar lighed. Mange forbinder allerede i dag Danmark med høje standarder for velfærd og miljø, og det kan bruges aktivt til at brande Danmark som en ansvarlig nation. Det om dømme kan være en fordel for danske virksomheder, når det handler om at tiltrække investeringer, kvalificeret arbejdskraft og kvalificerede studerende samt afsætte danske produkter på den globale markedsplads. Erhvervslivets ansvarlighed skal bruges strategisk I takt med at ansvarlighed bliver et konkurrence parameter, er det en styrke at tænke ansvarlighed ind i den enkelte virksomheds strategi og 6 DANSK ERHVERV

7 Doing Well by Doing Good Figur 1. Strategisk ansvarlighed giver større udbytte Virksomhedens engagement Strategisk engagement Risikostyring Velgørenhed Virksomhedens udbytte KILDE: DANSK ERHVERV 2008 forretningsplan. Strategisk ansvarlighed handler om at vælge de tiltag, som passer til den enkelte virksomhed og dens specifikke udfordringer og værdier. Mads Øvlisen, der er bestyrelsesmedlem i FN s Global Compact, 4 udtrykker sig således om ansvarlighed: Det er ikke filantropi. Det handler om, hvordan virksom hederne tjener deres penge ikke hvordan de bruger deres overskud. 5 Med andre ord skal ansvarlighed ikke være mere eller mindre løsrevne bidrag og donationer, men være en integreret del af virksomhedens forretning, så det bruges strategisk. To af de førende amerikanske forskere inden for erhvervslivets ansvarlighed, Michael Porter og Mark Kramer, er også stærke fortalere for strategisk ansvarlighed: Erhvervslivets ansvarlighed kan være meget mere end omkostninger, begrænsninger eller velgørenhed det kan være en kilde til muligheder, innovation og konkurrencefordele. 6 At bruge ansvarlighed strategisk kræver et større engagement og en større grad af involve ring fra virksomhedens side. Til gengæld giver det også Erhvervslivets ansvarlighed på den politiske dagsorden i Danmark og EU Regeringen arbejder med en handlingsplan til fremme af virksomheders samfundsansvar. Handlingsplanen skal understøtte danske virksomheders arbejde med samfundsansvar ud fra en tankegang om, at virksomhedernes ansvarlighed skal bruges strategisk. Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen udtaler: For mig handler virksomheders samfundsansvar om, at økonomisk vækst går hånd i hånd med hensynet til mennesker og miljø ikke bare her i Danmark, men i hele verden. Arbejdet med samfundsansvar skal tage afsæt i virksomhedens kerneforretning og styrke konkurrenceevnen det skaber værdi for virksomheden og for resten af samfundet. Erhvervslivets ansvarlighed er også på dagsordenen i EU. Europa-Kommissionen fremlægger i maj 2008 en handlingsplan om bæredygtigt forbrug og produktion. Handlingsplanen skal sikre et bæredygtigt energiforbrug og miljø i fremtidens Europa. Dansk Erhverv 7

8 Doing Well by Doing Good et større potentiale for udbytte i forhold til virksomhedens omdømme, rekruttering og indtjening. Man får altså mere ud af sin indsats, hvis ansvarlighed gøres til en del af virksomhedens strategi og hænger sammen med virksomhedens forretningsområde i stedet for at være et mere eller mindre tilfældigt vedhæng til kerneforretningen i form af velgørenhed eller risikostyring. ERHVERVSLIVETS ANSVARLIGHED SKAL SES SOM EN PROCES En virksomhed bliver aldrig 100 procent ansvarlig. Uanset hvor ihærdigt virksomheden engagerer sig, vil der være huller i osten. En virsomhed, der gør en aktiv indsats for at skabe trivsel på arbejdspladsen, kan stadig have langtidssyge medarbejdere. En globalt arbejdende virksomhed, der har en udførlig Code of Conduct og laver uanmeldte kontrol besøg hos sine leverandører, kan stadig opleve problemer med urimelige arbejdstider hos leverandøren. Og den virksomhed, der har sat sig et mål om at reducere sit CO 2 -udslip med 20 procent, når måske kun en reduktion på 15 procent. CSR-professor Mette Morsing fra CBS har formu leret det således: Det er svært at forestille sig, at en virksomhed nogensinde kan være 100 procent socialt ansvarlig. Der vil altid være områder, hvor den kan forbedre sin indsats. Og det er udfordringen: Socialt ansvar er en kontinuerlig proces, hvor enhver virksomhed hver dag må vurdere, hvordan den bedst forbedrer sin indsats til gavn for både sig selv og sam fundet. 7 Ofte oplever virksomheder, at der i offentligheden og særligt i medierne er mere fokus på manglerne end på resultaterne af deres ansvar lighed. I stedet for at fokusere på de opnåede 15 procent CO 2 -reduktion fokuserer man på, at virksomheden ikke nåede målet på 20 procents reduktion. Det negative fokus på fejl og mangler kan være med til at fjerne motivationen fra virksomheder, der ellers gerne vil udvise ansvarlighed. Derfor er det vigtigt, at arbejdet med ansvarlighed ses som en proces, hvor man både anerkender de mange små og store skridt. Ellers kan ansvarlige virksomheder havne i den paradoksale situation, at de nærmest bliver straffet for at udvise et engagement. Det kan medføre, at virksomheder ikke tør kommunikere deres arbejde med ansvarlighed eller i værste fald, at virksomheder helt afholder sig fra at engagere sig. Erhvervslivets ansvarlighed KAN UDVISES PÅ MANGE MÅDER Erhvervslivets ansvarlighed dækker over en lang række forskellige tiltag i forskellige virksomheder, lige fra ansættelse af marginaliserede grupper over energieffektiviseringer til forebyggelse af børnearbejde hos udenlandske leverandører. Den enkelte virksomheds måde at udvise ansvarlighed afhænger af virksomhedens forretningsområde, størrelse, samarbejdspartnere osv. Den ene måde at udvise ansvarlighed på er ikke bedre end den anden. Det, der giver mest mening for en virksomhed, afhænger af den enkelte virksomheds virkelighed og ud fordringer. Denne publikation sætter særligt fokus på tre hovedområder inden for ansvarlighed, nemlig 8 DANSK ERHVERV

9 Doing Well by Doing Good arbejdskraft, klima og miljø og global ansvarlighed. Men der er mange andre områder, hvor danske virksomheder er engageret. Det gælder for eksempel mangfoldighedsledelse, etiske investeringer, støtte til foreninger og aktiviteter i lokalområdet, initiativer rettet mod kunder og sponsorater af kultur eller uddannelses institutioner. Erhvervslivets ansvarlighed skal være frivillig Ansvarlighed skal bygge på virksomhedens eget engagement og egne løsningsmuligheder ikke på tvungne mærker, kvoter og lignende bindende reguleringer. Dette ligger i forlængelse af definitionen af erhvervslivets ansvarlighed, der understreger, at der er tale om en frivillig indsats fra virksomhedens side. Virksomhederne kan bidrage på de områder, hvor der ikke foreligger lovgivning, eller hvor lovgivningen ikke bliver håndhævet i praksis. Dette gælder ikke mindst i relation til international leverandørstyring. I Danmark er mange med arbejderforhold reguleret gennem overenskomster, og der findes høje miljøstandarder i lovgivningen. I andre lande og særligt i udviklingslande er en større del af ansvaret for medarbejdere og miljø overladt til virksomhederne. Og de kan så vælge at stille krav om, at leverandørerne lever op til enten den lokale lovgivnings krav eller til internationale stand arder. Følgende tekst sammenfatter Dansk Erhvervs fire anbefalinger om erhvervslivets ansvarlighed. Dansk Erhvervs fire anbefalinger om Erhvervslivets ansvarlighed Erhvervslivets ansvarlighed skal bruges strategisk. Hvis virksomheder vil have mest muligt ud af deres arbejde med ansvarlighed, skal det tænkes ind i virksomhedens strategi og forretningsplan. Jo tættere ansvarlighed er på kerneforretningen, jo større positivt udbytte får virksomheden af sin indsats. Erhvervslivets ansvarlighed skal ses som en proces. En virksomhed kan aldrig blive 100 procent ansvarlig, da man hele tiden kan tage flere skridt, små som store, i den rigtige retning. Virksomheder skal anerkendes for det, de gør inden for ansvarlighed, og ikke straffes for det, de ikke gør. Erhvervslivets ansvarlighed kan udvises på mange måder. Der er mange måder at udvise ansvarlighed på, og den ene er ikke mere rigtig end den anden. Det er op til den enkelte virksomhed, hvordan man vil gribe udfordringen an inden for en lang række områder som fastholdelse og rekruttering af arbejdskraft, klima og miljø, og leverandørstyring. Erhvervslivets ansvarlighed skal være frivillig. Området skal ikke reguleres med bindende kvoter eller tvungne mærkningsordninger. Til gengæld er Dansk Erhverv positivt indstillet over for og bidrager også selv med rådgivning, udbredelse af best practices og udvikling af værktøjer, der kan hjælpe virksomhederne med at udvise ansvarlighed. Dansk Erhverv 9

10 Erhvervslivets ansvarlighed 2. ERHVERVSLIVETS ANSVARLIGHED EN kortlægning Dansk Erhverv har taget temperaturen på erhvervslivets ansvarlighed ved at gennemføre en spørgeskemaunder søgelse, der kortlægger status og fremtidsperspektiver blandt danske virksomheder. 8 Derudover har Dansk Erhverv spurgt danskerne, hvordan de ser på erhvervslivets ansvarlighed. 9 Resultaterne præsenteres i det følgende. Status og fremtidsperspektiver Dansk Erhvervs spørgeskemaundersøgelse viser, at mere end halvdelen af de adspurgte virksomheder (56 procent) arbejder med ansvarlighed. Blandt andet via ansættelse på særlige vilkår, miljøforbedringer, reduktion af energiforbrug og ansvarlig leverandørstyring. Undersøgelsen viser, at der er en klar sammenhæng mellem ansvarlighed og virksomhedens størrelse: Jo flere ansatte og jo større om sætning virksomheden har, jo større sandsyn lig hed er der for, at den arbejder med ansvarlighed. Det ses ved, at hele 72 procent af virksom heder med over 100 ansatte arbejder med ansvarlighed. Sammenhængen er ikke over raskende, da små og mellemstore virksom heder kan have svært ved at løfte mange andre opgaver end den daglige drift. Derfor er det vigtigt, at offentlig rådgivning og støtte vedrørende ansvarlighed også bliver målrettet de små og mellemstore virksomheder, som det eksempelvis skete i forbindelse med regeringens projekt Overskud med Omtanke. 10 Der er sket en markant udvikling i erhvervs livets ansvarlighed inden for de seneste år. To ud af tre af de virksomheder, som arbejder med ansvar lighed, vurderer, at arbejdet er mere omfattende i dag end for fem år siden. Og virksomhederne forventer samtidig, at den markante udvikling fortsætter. Som figur 2 viser, forudser 67 procent af virksomhederne, at arbejdet vil være endnu mere omfattende om fem år. De danske virksomheder forventer altså et decideret boom i erhvervslivets ansvarlighed. Det er ikke kun i Danmark, erhvervslivet vurderer, at ansvarlighed spiller en stigende rolle. En international undersøgelse af Economist Intelligence Unit fra 2007 belyser perspektiver ne i erhvervslivets ansvarlighed internationalt: Cirka 70 procent af de adspurgte virksomheds ledere vurderer, at de om tre år vil prioritere ansvarlighed højt eller meget højt. 11 Også set i en international sammenhæng er der altså forventninger om, at erhvervslivets ansvarlig hed bliver stadig vigtigere. Erhvervslivet er i vidt omfang parat til at tage ansvaret på sig. 42 procent af de adspurgte virksomheder mener, at de i høj grad bør ud vise ansvarlighed over for det omgivende sam fund. Den tilsvarende andel i befolkningen og dermed blandt forbrugerne er 49 procent. At 10 DANSK ERHVERV

11 Erhvervslivets ansvarlighed Figur 2. Boom i erhvervslivets ansvarlighed Mere omfattende om fem år 67 Uændret om fem år 29 Mindre omfattende om fem år 0 Ved ikke % Forventer du, at virksomhedens arbejde med ansvarlighed vil være mere eller mindre omfattende om fem år? KILDE: DANSK ERHVERV 2008 andelen er en anelse større blandt befolkningen er ikke overraskende, i og med at arbejdet ligger på virksomhedernes skuldre. Men ansvaret er ikke virksomhedernes alene. Ansvarlighed er også noget, man udviser som forbruger, og forbrugerne angiver i under søgelsen, at de er deres ansvar bevidst: 48 procent mener, at de som forbrugere i høj grad bør udvise ansvarlighed. Men selvom næsten halvdelen af for brugerne altså rapporterer, at de i høj grad bør tage ansvar, så taler salgs tallene for ansvarlige produkter som økologi og fairtrade et andet sprog, da kun cirka 7 procent af dagligvarehandelen udgøres af disse produkter. Forbrugerne lader altså langt fra altid handling følge holdning. Ansvarlighed inden for Forskellige områder og BRancher Dansk Erhverv har spurgt til virksomhedernes arbejde med ansvarlighed inden for tre hoved områder: Arbejdskraft, klima og miljø samt internationale leverandører. Resultaterne viser, at ansvarlige tiltag på medarbejderområdet er mest udbredt skarpt efterfulgt af tiltag på klimaog miljøområdet. Der er færre, som arbejder med tiltag i relation til deres interna tionale leverandører. Figur 3 illustrerer resultaterne ved at vise, hvor stor en andel af de virksomheder, som arbejder med ansvarlighed, der i stor eller nogen udstrækning arbejder med tiltag inden for hvert af de tre hovedområder. Undersøgelsen viser, at forskellige brancher arbejder forskelligt med ansvarlighed. Dette ligger i tråd med Dansk Erhvervs anbefalinger om, at man kan udvise ansvarlighed på mange forskellige måder, og at virksomheder skal vælge tiltag, som harmonerer med deres kerne forretning. Brancherne har således i vidt omfang iværksat tiltag, som svarer til de ud fordringer, de står over for: Ansvarlige medarbejdertiltag er mest udbredte inden for videnservice. Det skyldes primært, at denne type virksomheder i meget høj grad lever af deres medarbejdere og deres specialiserede kompetencer. Derfor er det et afgørende konkurrenceparameter for disse virksomheder, at de kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Ansvarlige klima- og miljøtiltag ses hyppigst inden for hotel, restaurant og turisme samt i transportbranchen. Ressourceforbruget er en stor udgiftspost i hotel- og restaurationsbranchen, og i transportsektoren er CO 2 - udledningen en væsentlig udfordring. Ansvarlige leverandørtiltag er mest udbredte inden for engros- og detailhandel. Dette hænger naturligvis sammen med, at han dels virksomheder i langt større udstrækning end andre virksomheder har inter na tionale leverandører i risikolande. Dansk Erhverv 11

12 Erhvervslivets ansvarlighed Figur 3. ansvarlighed ER SÆRLIGT UDBREDT I FORHOLD TIL MEDARBEJDERE SAMT KLIMA OG MILJØ Medarbejdere 84 Klima og miljø 80 Internationale leverandører* % I hvilken udstrækning arbejder virksomheden med ansvarlige tiltag på følgende områder? Figuren viser den andel, Figur som 3 har Ansvarlighed svaret i stor eller er i nogen særligt udstrækning. udbredt i forhold til medarbejdere samt klima og miljø *Resultatet omfatter kun virksomheder, der har internationale leverandører. Det bemærkes dog, at mange af disse er fra vestlige lande, hvor spørgsmålet om ansvarlig leverandør styring er mindre relevant. KILDE: DANSK ERHVERV 2008 TRE GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE MED ANSVARLIGHED Undersøgelsen har vist, at dansk erhvervsliv forventer at arbejde markant mere med ansvar lighed i de kommende år. Men hvad er det, der motiverer dem? Ifølge de virksom heder, som arbejder med ansvarlighed, er de tre væsentligste årsager følgende: At virksom heden får et bedre omdømme, at virksom heden bliver attraktiv over for nuværende og potentielle med arbejdere, samt at virksom heden lever op til forbrugernes etiske krav. Et bedre omdømme er altså den primære årsag til at arbejde med ansvarlighed. Det handler om at vise, at man tænker og handler ansvarligt, hvilket i sidste ende kan gøre det nemmere for virksomheden at afsætte sine produkter og serviceydelser samt tiltrække investeringer og medarbejdere. Hele otte ud af 10 virksomheder nævner tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere som et selvstændigt argument for at arbejde med ansvarlighed, hvilket gør denne årsag til den næstmest udbredte. Virksomhederne er heller ikke i tvivl om, at arbejdet med ansvar lighed har betydning for medarbejderne: 84 procent af de virksomheder, som arbejder med ansvarlighed, vurderer, at det i høj eller nogen grad har en positiv betydning for med arbejdernes arbejdsglæde. Virksomhedernes vurdering stemmer godt overens med med arbejdernes egne holdninger. Ifølge Dansk Erhvervs be folkningsundersøgelse mener 80 procent af danskerne, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at deres arbejdsplads arbejder med ansvarlighed. At leve op til forbrugernes krav er den tredje mest udbredte årsag til at arbejde med an svarlighed. Mere end hver tredje virksomhed angiver, at de møder flere krav om at udvise ansvarlighed i dag end for fem år siden og kravene kommer primært fra kunderne. Ud viklingen i forbrugernes præferencer er da også entydig: Ifølge Dansk Erhvervs under søgelse køber mere end hver anden dansker flere ansvar lige produkter 12 i dag end for to år siden. Og hver anden forventer at købe endnu flere om to år. Ansvarlighed kan aflæses på bundlinjen Omdømme, medarbejderpleje og forbrugerkrav er som nævnt de primære grunde til at virksomhederne arbejder med ansvarlighed. Men endnu et par årsager ligger højt på listen: To ud af tre arbejder med ansvarlighed, fordi det øger kvaliteten af deres produkter og ydelser. I sammenhæng hermed angiver hele 62 procent, at de arbejder med ansvarlighed, fordi det øger deres omsætning. Med andre ord vurderer de, at ansvarlighed betaler sig. Virksomhederne bekræfter således, at ansvarlighed ikke handler om velgørenhed men at 12 DANSK ERHVERV

13 Erhvervslivets ansvarlighed Figur 4. De tre primære årsager til at arbejde med ansvarlighed Bedre omdømme 87 Attraktiv over for nuværende og potentielle medarbejdere 80 Leve op til forbrugernes etiske krav % I Hvilken grad har følgende forhold betydning for, at virksomheden arbejder med ansvarlighed? Figuren viser den andel, som har svaret i høj eller i nogen grad. KILDE: DANSK ERHVERV 2008 ansvarlighed er i stigende grad er et kon kur rence parameter, der har positiv betydning for virksomhedens omsætning. To ud af tre virksomheder vurderer, at ansvarlighed i høj eller nogen grad er et konkurrenceparameter i dag. Dette er en kraftig stigning, for ifølge undersøgelsen vurderer kun hver fjerde virksomhed, at det var et konkurrence parameter for fem år siden. Der er altså sket en markant udvikling, hvor ansvarlighed er blevet et stadig mere væsentligt aspekt af konkurrencen om markeder, produkter og kunder. Og den udvikling fortsætter. Hele otte ud af 10 virksomheder forventer, at ansvarlig hed i høj eller nogen grad vil være et konkur renceparameter om fem år. I forlængelse heraf er det oplagt at stille spørgsmålet: Kan ansvarlighed aflæses på bundlinjen? Dansk Erhvervs spørgeskemaundersøgelse viser, at hele 60 procent af de virksomheder, som arbejder med ansvarlighed, vurderer, at det samlet set har en positiv betydning for bundlinjen. Samtidig er det kun fire procent af virksomhederne, der vurderer, at ansvarlighed har en negativ betydning for bundlinjen. Det er et markant resultat, at så mange af de virksomheder, som arbejder med ansvarlig hed, vurderer, at arbejdet med ansvarlighed har en positiv betydning for bundlinjen. Samtidig kan dette også tjene som en opmun tring til andre virksomheder, der endnu ikke arbejder med ansvarlighed, til at påbegynde arbejdet. På grundlag af mange tidligere studier blev der i 2007 gennemført et sammenfattende studie af sammenhængen mellem ansvarlige tiltag og virksomhedens økonomiske resultater. Konklusionen var, at ansvarlige tiltag samlet set Dansk Erhverv har spurgt de virksomheder, som ikke arbejder med ansvarlighed: Hvorfor ikke? De tre primære grunde er: 1. At de ikke finder det relevant for netop deres virksomhed (39 procent) 2. At de ikke har tiden til det (29 procent) 3. At de mangler viden på feltet (23 procent) Resultatet peger på, at der er behov for udbredelse af gode eksempler inden for området, så flere virk somheder får øjnene op for, hvordan ansvarlighed kan integreres i deres forretning, Resultatet peger også på, at der er behov for mere viden og information om, hvordan man som virksomhed kan udvise ansvarlig hed. I denne publikation stiller 11 virksomheder fra for skel lige brancher sig frem og fortæller, hvordan de arbejder med ansvarlighed, således at andre virksom heder kan få indblik i, lade sig inspirere af og drage nytte af deres erfaringer. Interviewene kan læses i de næste tre kapitler. Dansk Erhverv 13

14 Erhvervslivets ansvarlighed Figur 5. Ansvarlighed er i stigende grad et konkurrenceparameter For fem år siden 25 I dag 66 Om fem år % I hvilken grad var / er / vil ansvarlighed være et konkurrenceparameter for fem år siden / i dag / om fem år? Figuren viser den andel, som har svaret i høj eller i nogen grad. KILDE: DANSK ERHVERV 2008 Figur 6. Ansvarlighed er godt for bundlinjen Positiv betydning 60 Ingen betydning 29 Negativ betydning 4 Ved ikke % Hvilken betydning vurderer du, at arbejdet med ansvarlighed samlet set har for virksomhedens bundlinje? KILDE: DANSK ERHVERV 2008 har en positiv om end beskeden effekt på virksomhedernes bundlinje. 13 En konklusion, der altså peger i samme retning som de ad spurgte virksomheders egen vurdering i Dansk Erhvervs spørgeskemaundersøgelse. Sammenfatning Dansk Erhvervs kortlægning af erhvervslivets arbejde med ansvarlighed viser, at der i høj grad er dækning for udsagnet Doing Well by Doing Good. Knap seks ud af 10 virksomheder arbejder aktivt med ansvarlighed, og 67 procent af disse forventer, at dette arbejde vil fylde mere om fem år. Virksomheder udviser primært ansvarlighed for at få et bedre om dømme, for at tiltrække og fastholde medarbejdere og for at møde forbrugernes krav. Men for seks ud af 10 virksomheder spiller det også en selvstændig rolle, at ansvarlighed har en positiv effekt på bundlinjen hvilket bekræfter antagelsen om, at erhvervslivets ansvarlighed ikke kun er til gavn for det omgivende samfund, men også for virksom hederne selv. I de følgende tre kapitler sætter Dansk Erhverv fokus på erhvervslivets ansvarlighed inden for medarbejderområdet, klima- og miljøområdet og i forhold til internationale leverandører. I overensstemmelse med Dansk Erhvervs an befalinger er det naturligvis op til den enkelte virksomhed, hvorvidt og hvordan den vil engagere sig. Ansvarlighed udvises på mange forskellige måder afhængigt af den enkelte virksomheds forretningsområde og værdisæt. Dette vil også blive illustreret af de virksomhedsinterview, der præsenteres i de følgende kapitler. 14 Dansk Erhverv

15 Erhvervslivets ansvarlighed 15 DANSK ERHVERV Dansk Erhverv 15

16 Et ansvarligt arbejdsmarked 3. ET ANSVARLIGT ARBEJDSMARKED Fastholdelse og rekruttering af arbejdskraft Mange virksomheder udviser ansvarlighed ved at tage hånd om deres vigtigste ressource, nemlig medarbejderne. Det handler om at skabe en attraktiv og rummelig arbejdsplads, der både fastholder og tiltrækker kvalificerede medarbejdere. Det er ikke mindst relevant i en tid, hvor mange virksomheder oplever rekrutteringsvanskeligheder og mangel på kvalificerede hoveder og hænder. Et rummeligt arbejdsmarked Dansk Erhverv understøtter et ansvarligt arbejdsmarked gennem rådgivning og forskellige redskaber, der hjælper virksomheder med at skabe en rummelig arbejdsplads, hvor medarbejderne trives. Mange virksomheder tilstræber en rummelig arbejdsplads med plads til grupper, der typisk har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet som for eksempel nydanskere eller psykisk og fysisk handicappede. Det kan enten ske ved ordinær ansættelse eller ved ansættelse på særlige vilkår i form af flex- eller skånejob, nedsat arbejdstid og lignende. Ved at fokusere på disse grupper af potentielle medarbejdere øger virksomhederne deres rekrutteringsgrundlag. Samtidig bidrager de til at løse en vigtig samfundsmæssig opgave: at få flere ud på arbejdsmarkedet. Fastholdelse, trivsel og opkvalificering At tilstræbe en rummelig arbejdsplads er én måde at udvise ansvarlighed på medarbejderområdet på. Andre virksomheder gør en aktiv indsats for at fastholde deres medarbejdere. For eksempel arbejder mange med at reducere medarbejdernes sygefra vær, som koster både samfundet og virksomhederne dyrt. Konkrete tiltag består i forbedringer af arbejdsmiljøet og systematisk opfølgning på sygdom hos medarbejderne. Det bliver også mere og mere almindeligt med seniorordninger, der får ældre medarbejdere til at blive på arbejdsmarkedet et par år længere, så værdifuld erfaring og viden forbliver i virksomheden. Endelig sættes der i disse år større fokus på med arbejdernes sundhed gennem sund mad i kantinen, arbejdsgiverbetalt motion, stresshåndtering og ryge stopkurser. Alt sammen tiltag, der øger medarbejder nes trivsel og arbejdsglæde, og som samtidig bidrager til at reducere medarbejdernes fravær og fastholde dem på arbejdspladsen. Virksomheder kan også udvise ansvarlighed ved at støtte forsknings- og uddannelsesaktiviteter inden for relevante fagområder. Sådanne sponsorater er en langsigtet investering i at opkvalificere potentielle medarbejdere 16 DANSK ERHVERV

17 Et ansvarligt arbejdsmarked og dermed øge virksomhedens rekrutteringsgrundlag. Samtidig giver sponsoraterne en samfundsmæssig gevinst i form af en mere kvalificeret arbejdsstyrke. Top 5: Sådan tager virksomhederne ansvar for deres Medarbejdere De fem mest udbredte tiltag for at skabe et ansvarligt arbejdsmarked kan ses herunder, som er baseret på Dansk Erhvervs spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Herunder kan ses, at virksomhederne både arbejder med tiltag, der skal skabe et rummeligt arbejdsmarked og med tiltag, der skal fastholde medarbejderne. 1. SÆRLIGE VILKÅR Flexjob, skånejob, nedsat arbejdstid, jobtræning, arbejdsprøvning mv. 2. SYGDOM Nedbringelse af sygefravær, fastholdelse af langtidssyge, syge ansat på nedsat tid eller i anden funktion, sygesamtaler 3. ÆLDRE Ældreordning, seniorpolitik, har efterlønnere og 65 år+ ansat 4. NYDANSKERE Ansættelse af nydanskere 5. SUNDHED OG TRIVSEL Sund kost, motionsmulighed på arbejdspladsen, sundhedspolitik, indsats mod stress, stresspolitik Der kan findes yderligere inspiration til arbejdet med fastholdelse og rekruttering af arbejdskraft i de fire virksomhedsinterview herunder. Specialisterne fortæller om deres erfaringer med at skabe en arbejdsplads med en stor gruppe autistiske med arbejdere. Hos Eurest er mere end hver femte ansatte nydansker. Deloitte har oprettet en fond for udvikling af nye undervisningsformer. Og CityMail har satset på en multikompetent virksomhed med mange nydanskere. Projekt Sidste chance for de sidste Dansk Erhverv har i samarbejde med en række fagforeninger, organisationer, forskere, ministerier og virksomheder taget initiativ til projektet Sidste Chance for de Sidste. Projektet skal skabe reelle job til grupper, der typisk har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet: Handicappede, marginaliserede nydanskere, seniorer og endelig personer, der er socialt marginaliserede på grund af for eksempel misbrugsproblemer. Sidste Chance for de Sidste rummer flere konkrete projekter, der skal skabe job til de forskellige grupper. Her er beskrevet tre af initiativerne: PROJEKT SERVICEVEJEN Dansk Erhverv samarbejder med Center for Aktiv Beskæftigelse og udvalgte jobcentre om at skabe 75 job til kontanthjælpsmod tagere. Erfaringerne fra projektet omsættes til et metodehæfte, der skal vise, hvordan andre servicevirksomheder og jobcentre kan samarbejde om at opkvalificere og indsluse kontanthjælps modtagere til faste job i servicebranchen. INTEGRATION Projektet sætter fokus på aktiveringen af marginaliserede nydanskere. Dansk Erhverv har iværksat et initiativ i EU-regi i samarbejde med fire andre europæiske lande. Initiativet skal skabe et overblik over de gode erfaringer med aktiveringen af denne gruppe. Derudover gennemfører Dansk Erhverv i samarbejde med Integrationsministeriet et seminar om gode erfaringer med ansættelse af ny danskere. ERHVERVSPRAKTIK FOR PERSONER MED HANDICAP Selv om over halvdelen af alle personer med handicap allerede er i arbejde, og mange af dem på almindelige vilkår, er der stadig personer med handicap, der kan tage et arbejde, men som ikke gør det. Dansk Erhverv har derfor lanceret en kampagne om erhvervspraktik for ledige personer med et handicap. Målsætningen er at finde cirka 100 virksomhedspraktikker. Dansk Erhverv 17

18 Specialisterne / Et ansvarligt arbejdmarked Specialisterne It på særlige vilkår Det er ikke en helt almindelig it-virksomhed, Thorkil Sonne stiftede i Måske netop derfor lagde EU s beskæftigelseskommissær Vladimir Spidla for nylig vejen forbi Specialisterne, som virksomheden hedder. Hér kunne han ved selvsyn se, hvordan det er lykkes for virksomheden, hvor tre fjerdedele af de 50 medarbejdere har autisme, at få nogle af Danmarks største it-virksomheder som kunder. Hvad de færreste endnu er klar over, er, at personer med en mild form for autisme ofte har specielle evner, som kan anvendes forretningsmæssigt. For eksempel er vores medarbejdere særdeles kvalificerede til en række it-opgaver som for eksempel test af software, registrering af data og journaliseringsopgaver. Det er disse talenter, som ingen før har forstået at udnytte, siger Thorkil Sonne. Med kunder som blandt andet KMD, Microsoft, Oracle og CSC viser Specialisterne, at der er efterspørgsel efter virksomhedens ydelser, og det, at Thorkil Sonne i år modtog It-prisen 2008 af branchens hårdeste dommere, som Sonne udtrykker det, ser han som en anerkendelse af, at virksomheden er i stand til at begå sig på almindelige konkurrencevilkår. En del af vores ansatte har i tidligere job op levet at bukke under for stress og depressioner. Men hos os har de vilkår, der passer til de særlige behov, personer med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) har. For eksempel har medarbejderne en ugentlig arbejdstid på mellem 20 og 30 timer, og kunderne ved, der er faste rammer om projekterne, og at de ikke kan kontakte os uden for normal arbejdstid, siger Thorkil Sonne. Han lægger ikke skjul på, at det har været fire hårde år, og at han uden ekstern finansiering havde sat familiens friværdi på spil. Alligevel skorter det ikke på visionerne. Han vil skabe 100 job til personer med autisme i Danmark og tilsvarende job i udlandet. At Specialisterne har et internationalt potentiale illustreres af, at EU-kommissær Spidla benyttede besøget i Danmark til at invitere Thorkil Sonne til møde i Bruxelles for at drøfte de europæiske perspektiver i virksomhedens unikke forretningsidé. 18 DANSK ERHVERV

19 Specialisterne / Et ansvarligt arbejdmarked Thorkil Sonne, stifter og direktør, Specialisterne Dansk Erhverv 19

20 Eurest / Et ansvarligt arbejdmarked Eurest integrationsindsats kan ses på Bundlinjen Hos Eurest er integration ikke noget, man taler om. Det er noget, man gør. Det giver sig selv, når man i den 1200 mand store servicevirksomhed har 20 procent ansatte med en anden etnisk baggrund end dansk. Det er vi stolte af, siger Søren Gjøl. Han er senior advisor i Eurest, som er en del af den internationale koncern Compass Group. De mange medarbejdere med udenlandsk baggrund er ikke kommet til Eurest af sig selv. Virksomheden, som driver over 200 personalekantiner i Danmark, arbejder målrettet for at skaffe de rette ansatte. Compass Group har verdens syvende største medarbejderstab, så medarbejderne har helt naturligt en høj prioritet hos Eurest. Det er en meget integreret og væsentlig del af vores værdigrundlag. Det er, fordi vi er en servicevirksomhed, og modsat andre virksomheder, hvor størstedelen af kapitalen er placeret i maskiner og bygninger, så ligger vores kapital og viden hos vores medarbejdere. Uden medarbejderne har vi ingen virksomhed, forklarer Søren Gjøl. Eurest arbejder blandt andet tæt sammen med en række kommuner for at få kontakt til de mennesker, der har svært ved at komme i arbejde, og når de er ansat, lægger Eurest stor vægt på, at de får jobrelevant efteruddannelse og for eksempel lærer dansk. Når virksomheden ansætter elever, er det med et minimumskrav på, hvor mange elever med anden etnisk herkomst end dansk, de skal ansætte. For de medarbejdere, der har været i virksomheden i længere tid, tilbydes der en mentorordning som har til formål at skaffe flere ledere med anden etnisk herkomst end dansk i virksomheden. Vi opfatter os selv som en del af det omkringliggende samfund, og vi mener, at vi er forpligtet til at påvirke det positivt. Men de konkrete initiativer kommer i kraft af noget andet. Det er kulturen i vores virksomhed, der er årsagen til, at vi er nået dertil, hvor vi er i dag. Kulturen er en helt væsentlig bidragyder til, at det lykkes, fortæller Søren Gjøl, som mener, at en servicevirksomhed i dag er nødt til at engagere sig ansvarligt i sine medarbejdere for at få og beholde den arbejdskraft, virksomheden er afhængig af. Alle andre servicevirksomheder sidder i præcis den samme situation som os, så du må holde dig på tæerne for at klare dig i konkurrencen. Der er ingen tvivl om, at det er et konkurrenceparameter, fortæller Søren Gjøl afslutningsvis. 20 DANSK ERHVERV

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Plan 1. Vi er en del af klimaproblemet - vi bør også være en del af løsningen 2.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Vejle 23. september 2010 Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Forskellige tilgange: Kompetenceafklaring Kompetenceudvikling Sproglig opkvalificering

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Overgår 2015 klimamål

Overgår 2015 klimamål Overgår 2015 klimamål Nye tal viser, at Sønderborg-området har nedbragt sin CO2-udledning med hele 30 procent ved udgangen af 2014 altså både tidligere og mere end det oprindelige mål på en 25 procents

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere