Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV"

Transkript

1 Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

2 Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation

3 indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger om erhvervslivets ansvarlighed 6 2. Erhvervslivets ansvarlighed En kortlægning Et ansvarligt arbejdsmarked Fastholdelse og rekruttering af arbejdskraft Grøn ansvarlighed Klima og miljø på dagsordenen Global ansvarlighed Fokus på international leverandørstyring Opsummering og gode råd Sådan kommer du videre 48

4 4 DANSK Dansk Erhvervs ERHVERV Årsdag 2008 publikation

5 FORORD Dansk erhvervsliv kan bidrage til at løse samfundsmæssige problemer gennem ansvarlig adfærd. Det gælder, når virksomheder rekrutterer medarbejdere fra grupper, som typisk har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Dermed bi drager virksomhederne nemlig til at udvide arbejdsstyrken, og samtidig får tusindvis af mennesker en ny chance for at blive selv forsørgende. Det gælder også, når virksomheder i stigende grad indarbejder klima- og miljøhensyn i deres forretning ved at reducere deres energi- og ressourceforbrug. Dermed bidrager de til løs ningen af den globale klimaudfordring. Endelig gælder det, når danske virksomheder gennem deres internationale handel bidrager til vækst og udvikling i den fattigere del af verden. Når erhvervslivet udviser ansvarlighed, er det ikke alene til gavn for det omgivende samfund. Oftest vil det også være til gavn for virksomhederne selv. Mange virksomheder oplever, at de får lettere ved at rekruttere og fastholde med arbejdere, at de sparer penge på at nedsætte ressourceforbruget, at de får større kvalitet i samarbejdet med deres leverandører, og at de får nemmere ved at tiltrække kunder. Dermed kan ansvarlighed betale sig for virk som heden ikke kun moralsk, men også økonomisk. Det er derfor, Dansk Erhverv siger Doing Well by Doing Good. For det er faktisk muligt at lave en god forretning med god sam vittighed, og det vil vi hermed gerne opmuntre endnu flere virksomheder til. I denne publikation sætter Dansk Erhverv fokus på erhvervslivets ansvarlighed med en række gode eksempler på, hvordan danske virksomheder arbejder aktivt med ansvarlighed i forhold til deres medarbejdere, i forhold til klimaet og miljøet og i forhold til deres internationale leverandører. Samtidig opstiller vi fire anbefalinger om erhvervs livets ansvarlighed. For Dansk Erhverv er det afgørende, at ansvarlighed bruges strategisk som en del af virksomhedens kerneforretning, at man anerkender de mange små skridt i arbejdet med ansvarlighed, at virksomheder kan udvise ansvarlighed på mange forskellige måder, alt afhængig af hvad der passer den enkelte virksomhed bedst, og ende lig at erhvervs livets ansvarlighed er baseret på frivillighed. Poul-Erik Pedersen Formand Jens Klarskov Adm. direktør KÆRT BARN HAR MANGE NAVNE... Erhvervslivets ansvarlighed kaldes også samfundsansvar, socialt ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), bæredygtighed, tredobbelt bundlinje og Corporate Responsibility. Men uanset hvad man kalder det, handler det om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Dansk Erhverv 5

6 Doing Well by Doing Good 1. DOING WELL BY DOING GOOD Fire ANBEFALINGER OM Erhvervslivets ansvarlighed Erhvervslivets ansvarlighed bliver et stadig mere udbredt fænomen ikke mindst i Danmark, hvor erhvervslivet har en lang tradition for at leve op til høje standarder for sociale og miljømæssige forhold. 1 Erhvervslivets ansvarlighed er defineret som et koncept, hvor virksomheder frivilligt integrerer sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter. 2 HVORFOR ANSVARLIGHED? Et stigende antal virksomheder engagerer sig i det omgivende samfund, når det drejer sig om miljømæssige og sociale forhold. Dansk Erhverv understøtter erhvervslivets ansvarlighed ud fra en tankegang om, at virksomhederne kan spille positivt sammen med det omgivende samfund og bidrage til at løse væsentlige samfunds mæssige opgaver i relation til arbejds styrken, miljøet og det internationale samfund. Samtidig kan erhvervs livets ansvarlige indsats bidrage positivt til den enkelte virksomheds om dømme, konkurrence evne, mulighed for at rekruttere og fastholde medarbejdere og til at øge kvaliteten i virksom hedens ydelser. God moral og god forretning kan altså gå hånd i hånd. Flere virksomheder oplever, at deres kunder, sam arbejdspartnere og det omgivende samfund stiller krav om, at deres produkter og services skal leve op til bestemte etiske, sociale eller miljømæssige krav. Ansvarlighed bliver simpelthen en licence to operate eller en adgangsbillet til det globale marked for mange virksomheder. Resultatet er, at ansvarlighed er blevet et emne, som virksomheder i stigende grad må forholde sig til. Og både danske og globale virksomhedsledere vurderer, at ansvarlighed vil få en endnu større betydning i de kommende år. 3 Man kan på den baggrund konstatere, at erhvervslivets ansvarlighed er ved at blive et globalt konkurrenceparameter. Dansk erhvervsliv har i disse år en enestående mulighed for at blive globalt kendt for ansvar lighed. Mange forbinder allerede i dag Danmark med høje standarder for velfærd og miljø, og det kan bruges aktivt til at brande Danmark som en ansvarlig nation. Det om dømme kan være en fordel for danske virksomheder, når det handler om at tiltrække investeringer, kvalificeret arbejdskraft og kvalificerede studerende samt afsætte danske produkter på den globale markedsplads. Erhvervslivets ansvarlighed skal bruges strategisk I takt med at ansvarlighed bliver et konkurrence parameter, er det en styrke at tænke ansvarlighed ind i den enkelte virksomheds strategi og 6 DANSK ERHVERV

7 Doing Well by Doing Good Figur 1. Strategisk ansvarlighed giver større udbytte Virksomhedens engagement Strategisk engagement Risikostyring Velgørenhed Virksomhedens udbytte KILDE: DANSK ERHVERV 2008 forretningsplan. Strategisk ansvarlighed handler om at vælge de tiltag, som passer til den enkelte virksomhed og dens specifikke udfordringer og værdier. Mads Øvlisen, der er bestyrelsesmedlem i FN s Global Compact, 4 udtrykker sig således om ansvarlighed: Det er ikke filantropi. Det handler om, hvordan virksom hederne tjener deres penge ikke hvordan de bruger deres overskud. 5 Med andre ord skal ansvarlighed ikke være mere eller mindre løsrevne bidrag og donationer, men være en integreret del af virksomhedens forretning, så det bruges strategisk. To af de førende amerikanske forskere inden for erhvervslivets ansvarlighed, Michael Porter og Mark Kramer, er også stærke fortalere for strategisk ansvarlighed: Erhvervslivets ansvarlighed kan være meget mere end omkostninger, begrænsninger eller velgørenhed det kan være en kilde til muligheder, innovation og konkurrencefordele. 6 At bruge ansvarlighed strategisk kræver et større engagement og en større grad af involve ring fra virksomhedens side. Til gengæld giver det også Erhvervslivets ansvarlighed på den politiske dagsorden i Danmark og EU Regeringen arbejder med en handlingsplan til fremme af virksomheders samfundsansvar. Handlingsplanen skal understøtte danske virksomheders arbejde med samfundsansvar ud fra en tankegang om, at virksomhedernes ansvarlighed skal bruges strategisk. Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen udtaler: For mig handler virksomheders samfundsansvar om, at økonomisk vækst går hånd i hånd med hensynet til mennesker og miljø ikke bare her i Danmark, men i hele verden. Arbejdet med samfundsansvar skal tage afsæt i virksomhedens kerneforretning og styrke konkurrenceevnen det skaber værdi for virksomheden og for resten af samfundet. Erhvervslivets ansvarlighed er også på dagsordenen i EU. Europa-Kommissionen fremlægger i maj 2008 en handlingsplan om bæredygtigt forbrug og produktion. Handlingsplanen skal sikre et bæredygtigt energiforbrug og miljø i fremtidens Europa. Dansk Erhverv 7

8 Doing Well by Doing Good et større potentiale for udbytte i forhold til virksomhedens omdømme, rekruttering og indtjening. Man får altså mere ud af sin indsats, hvis ansvarlighed gøres til en del af virksomhedens strategi og hænger sammen med virksomhedens forretningsområde i stedet for at være et mere eller mindre tilfældigt vedhæng til kerneforretningen i form af velgørenhed eller risikostyring. ERHVERVSLIVETS ANSVARLIGHED SKAL SES SOM EN PROCES En virksomhed bliver aldrig 100 procent ansvarlig. Uanset hvor ihærdigt virksomheden engagerer sig, vil der være huller i osten. En virsomhed, der gør en aktiv indsats for at skabe trivsel på arbejdspladsen, kan stadig have langtidssyge medarbejdere. En globalt arbejdende virksomhed, der har en udførlig Code of Conduct og laver uanmeldte kontrol besøg hos sine leverandører, kan stadig opleve problemer med urimelige arbejdstider hos leverandøren. Og den virksomhed, der har sat sig et mål om at reducere sit CO 2 -udslip med 20 procent, når måske kun en reduktion på 15 procent. CSR-professor Mette Morsing fra CBS har formu leret det således: Det er svært at forestille sig, at en virksomhed nogensinde kan være 100 procent socialt ansvarlig. Der vil altid være områder, hvor den kan forbedre sin indsats. Og det er udfordringen: Socialt ansvar er en kontinuerlig proces, hvor enhver virksomhed hver dag må vurdere, hvordan den bedst forbedrer sin indsats til gavn for både sig selv og sam fundet. 7 Ofte oplever virksomheder, at der i offentligheden og særligt i medierne er mere fokus på manglerne end på resultaterne af deres ansvar lighed. I stedet for at fokusere på de opnåede 15 procent CO 2 -reduktion fokuserer man på, at virksomheden ikke nåede målet på 20 procents reduktion. Det negative fokus på fejl og mangler kan være med til at fjerne motivationen fra virksomheder, der ellers gerne vil udvise ansvarlighed. Derfor er det vigtigt, at arbejdet med ansvarlighed ses som en proces, hvor man både anerkender de mange små og store skridt. Ellers kan ansvarlige virksomheder havne i den paradoksale situation, at de nærmest bliver straffet for at udvise et engagement. Det kan medføre, at virksomheder ikke tør kommunikere deres arbejde med ansvarlighed eller i værste fald, at virksomheder helt afholder sig fra at engagere sig. Erhvervslivets ansvarlighed KAN UDVISES PÅ MANGE MÅDER Erhvervslivets ansvarlighed dækker over en lang række forskellige tiltag i forskellige virksomheder, lige fra ansættelse af marginaliserede grupper over energieffektiviseringer til forebyggelse af børnearbejde hos udenlandske leverandører. Den enkelte virksomheds måde at udvise ansvarlighed afhænger af virksomhedens forretningsområde, størrelse, samarbejdspartnere osv. Den ene måde at udvise ansvarlighed på er ikke bedre end den anden. Det, der giver mest mening for en virksomhed, afhænger af den enkelte virksomheds virkelighed og ud fordringer. Denne publikation sætter særligt fokus på tre hovedområder inden for ansvarlighed, nemlig 8 DANSK ERHVERV

9 Doing Well by Doing Good arbejdskraft, klima og miljø og global ansvarlighed. Men der er mange andre områder, hvor danske virksomheder er engageret. Det gælder for eksempel mangfoldighedsledelse, etiske investeringer, støtte til foreninger og aktiviteter i lokalområdet, initiativer rettet mod kunder og sponsorater af kultur eller uddannelses institutioner. Erhvervslivets ansvarlighed skal være frivillig Ansvarlighed skal bygge på virksomhedens eget engagement og egne løsningsmuligheder ikke på tvungne mærker, kvoter og lignende bindende reguleringer. Dette ligger i forlængelse af definitionen af erhvervslivets ansvarlighed, der understreger, at der er tale om en frivillig indsats fra virksomhedens side. Virksomhederne kan bidrage på de områder, hvor der ikke foreligger lovgivning, eller hvor lovgivningen ikke bliver håndhævet i praksis. Dette gælder ikke mindst i relation til international leverandørstyring. I Danmark er mange med arbejderforhold reguleret gennem overenskomster, og der findes høje miljøstandarder i lovgivningen. I andre lande og særligt i udviklingslande er en større del af ansvaret for medarbejdere og miljø overladt til virksomhederne. Og de kan så vælge at stille krav om, at leverandørerne lever op til enten den lokale lovgivnings krav eller til internationale stand arder. Følgende tekst sammenfatter Dansk Erhvervs fire anbefalinger om erhvervslivets ansvarlighed. Dansk Erhvervs fire anbefalinger om Erhvervslivets ansvarlighed Erhvervslivets ansvarlighed skal bruges strategisk. Hvis virksomheder vil have mest muligt ud af deres arbejde med ansvarlighed, skal det tænkes ind i virksomhedens strategi og forretningsplan. Jo tættere ansvarlighed er på kerneforretningen, jo større positivt udbytte får virksomheden af sin indsats. Erhvervslivets ansvarlighed skal ses som en proces. En virksomhed kan aldrig blive 100 procent ansvarlig, da man hele tiden kan tage flere skridt, små som store, i den rigtige retning. Virksomheder skal anerkendes for det, de gør inden for ansvarlighed, og ikke straffes for det, de ikke gør. Erhvervslivets ansvarlighed kan udvises på mange måder. Der er mange måder at udvise ansvarlighed på, og den ene er ikke mere rigtig end den anden. Det er op til den enkelte virksomhed, hvordan man vil gribe udfordringen an inden for en lang række områder som fastholdelse og rekruttering af arbejdskraft, klima og miljø, og leverandørstyring. Erhvervslivets ansvarlighed skal være frivillig. Området skal ikke reguleres med bindende kvoter eller tvungne mærkningsordninger. Til gengæld er Dansk Erhverv positivt indstillet over for og bidrager også selv med rådgivning, udbredelse af best practices og udvikling af værktøjer, der kan hjælpe virksomhederne med at udvise ansvarlighed. Dansk Erhverv 9

10 Erhvervslivets ansvarlighed 2. ERHVERVSLIVETS ANSVARLIGHED EN kortlægning Dansk Erhverv har taget temperaturen på erhvervslivets ansvarlighed ved at gennemføre en spørgeskemaunder søgelse, der kortlægger status og fremtidsperspektiver blandt danske virksomheder. 8 Derudover har Dansk Erhverv spurgt danskerne, hvordan de ser på erhvervslivets ansvarlighed. 9 Resultaterne præsenteres i det følgende. Status og fremtidsperspektiver Dansk Erhvervs spørgeskemaundersøgelse viser, at mere end halvdelen af de adspurgte virksomheder (56 procent) arbejder med ansvarlighed. Blandt andet via ansættelse på særlige vilkår, miljøforbedringer, reduktion af energiforbrug og ansvarlig leverandørstyring. Undersøgelsen viser, at der er en klar sammenhæng mellem ansvarlighed og virksomhedens størrelse: Jo flere ansatte og jo større om sætning virksomheden har, jo større sandsyn lig hed er der for, at den arbejder med ansvarlighed. Det ses ved, at hele 72 procent af virksom heder med over 100 ansatte arbejder med ansvarlighed. Sammenhængen er ikke over raskende, da små og mellemstore virksom heder kan have svært ved at løfte mange andre opgaver end den daglige drift. Derfor er det vigtigt, at offentlig rådgivning og støtte vedrørende ansvarlighed også bliver målrettet de små og mellemstore virksomheder, som det eksempelvis skete i forbindelse med regeringens projekt Overskud med Omtanke. 10 Der er sket en markant udvikling i erhvervs livets ansvarlighed inden for de seneste år. To ud af tre af de virksomheder, som arbejder med ansvar lighed, vurderer, at arbejdet er mere omfattende i dag end for fem år siden. Og virksomhederne forventer samtidig, at den markante udvikling fortsætter. Som figur 2 viser, forudser 67 procent af virksomhederne, at arbejdet vil være endnu mere omfattende om fem år. De danske virksomheder forventer altså et decideret boom i erhvervslivets ansvarlighed. Det er ikke kun i Danmark, erhvervslivet vurderer, at ansvarlighed spiller en stigende rolle. En international undersøgelse af Economist Intelligence Unit fra 2007 belyser perspektiver ne i erhvervslivets ansvarlighed internationalt: Cirka 70 procent af de adspurgte virksomheds ledere vurderer, at de om tre år vil prioritere ansvarlighed højt eller meget højt. 11 Også set i en international sammenhæng er der altså forventninger om, at erhvervslivets ansvarlig hed bliver stadig vigtigere. Erhvervslivet er i vidt omfang parat til at tage ansvaret på sig. 42 procent af de adspurgte virksomheder mener, at de i høj grad bør ud vise ansvarlighed over for det omgivende sam fund. Den tilsvarende andel i befolkningen og dermed blandt forbrugerne er 49 procent. At 10 DANSK ERHVERV

11 Erhvervslivets ansvarlighed Figur 2. Boom i erhvervslivets ansvarlighed Mere omfattende om fem år 67 Uændret om fem år 29 Mindre omfattende om fem år 0 Ved ikke % Forventer du, at virksomhedens arbejde med ansvarlighed vil være mere eller mindre omfattende om fem år? KILDE: DANSK ERHVERV 2008 andelen er en anelse større blandt befolkningen er ikke overraskende, i og med at arbejdet ligger på virksomhedernes skuldre. Men ansvaret er ikke virksomhedernes alene. Ansvarlighed er også noget, man udviser som forbruger, og forbrugerne angiver i under søgelsen, at de er deres ansvar bevidst: 48 procent mener, at de som forbrugere i høj grad bør udvise ansvarlighed. Men selvom næsten halvdelen af for brugerne altså rapporterer, at de i høj grad bør tage ansvar, så taler salgs tallene for ansvarlige produkter som økologi og fairtrade et andet sprog, da kun cirka 7 procent af dagligvarehandelen udgøres af disse produkter. Forbrugerne lader altså langt fra altid handling følge holdning. Ansvarlighed inden for Forskellige områder og BRancher Dansk Erhverv har spurgt til virksomhedernes arbejde med ansvarlighed inden for tre hoved områder: Arbejdskraft, klima og miljø samt internationale leverandører. Resultaterne viser, at ansvarlige tiltag på medarbejderområdet er mest udbredt skarpt efterfulgt af tiltag på klimaog miljøområdet. Der er færre, som arbejder med tiltag i relation til deres interna tionale leverandører. Figur 3 illustrerer resultaterne ved at vise, hvor stor en andel af de virksomheder, som arbejder med ansvarlighed, der i stor eller nogen udstrækning arbejder med tiltag inden for hvert af de tre hovedområder. Undersøgelsen viser, at forskellige brancher arbejder forskelligt med ansvarlighed. Dette ligger i tråd med Dansk Erhvervs anbefalinger om, at man kan udvise ansvarlighed på mange forskellige måder, og at virksomheder skal vælge tiltag, som harmonerer med deres kerne forretning. Brancherne har således i vidt omfang iværksat tiltag, som svarer til de ud fordringer, de står over for: Ansvarlige medarbejdertiltag er mest udbredte inden for videnservice. Det skyldes primært, at denne type virksomheder i meget høj grad lever af deres medarbejdere og deres specialiserede kompetencer. Derfor er det et afgørende konkurrenceparameter for disse virksomheder, at de kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Ansvarlige klima- og miljøtiltag ses hyppigst inden for hotel, restaurant og turisme samt i transportbranchen. Ressourceforbruget er en stor udgiftspost i hotel- og restaurationsbranchen, og i transportsektoren er CO 2 - udledningen en væsentlig udfordring. Ansvarlige leverandørtiltag er mest udbredte inden for engros- og detailhandel. Dette hænger naturligvis sammen med, at han dels virksomheder i langt større udstrækning end andre virksomheder har inter na tionale leverandører i risikolande. Dansk Erhverv 11

12 Erhvervslivets ansvarlighed Figur 3. ansvarlighed ER SÆRLIGT UDBREDT I FORHOLD TIL MEDARBEJDERE SAMT KLIMA OG MILJØ Medarbejdere 84 Klima og miljø 80 Internationale leverandører* % I hvilken udstrækning arbejder virksomheden med ansvarlige tiltag på følgende områder? Figuren viser den andel, Figur som 3 har Ansvarlighed svaret i stor eller er i nogen særligt udstrækning. udbredt i forhold til medarbejdere samt klima og miljø *Resultatet omfatter kun virksomheder, der har internationale leverandører. Det bemærkes dog, at mange af disse er fra vestlige lande, hvor spørgsmålet om ansvarlig leverandør styring er mindre relevant. KILDE: DANSK ERHVERV 2008 TRE GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE MED ANSVARLIGHED Undersøgelsen har vist, at dansk erhvervsliv forventer at arbejde markant mere med ansvar lighed i de kommende år. Men hvad er det, der motiverer dem? Ifølge de virksom heder, som arbejder med ansvarlighed, er de tre væsentligste årsager følgende: At virksom heden får et bedre omdømme, at virksom heden bliver attraktiv over for nuværende og potentielle med arbejdere, samt at virksom heden lever op til forbrugernes etiske krav. Et bedre omdømme er altså den primære årsag til at arbejde med ansvarlighed. Det handler om at vise, at man tænker og handler ansvarligt, hvilket i sidste ende kan gøre det nemmere for virksomheden at afsætte sine produkter og serviceydelser samt tiltrække investeringer og medarbejdere. Hele otte ud af 10 virksomheder nævner tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere som et selvstændigt argument for at arbejde med ansvarlighed, hvilket gør denne årsag til den næstmest udbredte. Virksomhederne er heller ikke i tvivl om, at arbejdet med ansvar lighed har betydning for medarbejderne: 84 procent af de virksomheder, som arbejder med ansvarlighed, vurderer, at det i høj eller nogen grad har en positiv betydning for med arbejdernes arbejdsglæde. Virksomhedernes vurdering stemmer godt overens med med arbejdernes egne holdninger. Ifølge Dansk Erhvervs be folkningsundersøgelse mener 80 procent af danskerne, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at deres arbejdsplads arbejder med ansvarlighed. At leve op til forbrugernes krav er den tredje mest udbredte årsag til at arbejde med an svarlighed. Mere end hver tredje virksomhed angiver, at de møder flere krav om at udvise ansvarlighed i dag end for fem år siden og kravene kommer primært fra kunderne. Ud viklingen i forbrugernes præferencer er da også entydig: Ifølge Dansk Erhvervs under søgelse køber mere end hver anden dansker flere ansvar lige produkter 12 i dag end for to år siden. Og hver anden forventer at købe endnu flere om to år. Ansvarlighed kan aflæses på bundlinjen Omdømme, medarbejderpleje og forbrugerkrav er som nævnt de primære grunde til at virksomhederne arbejder med ansvarlighed. Men endnu et par årsager ligger højt på listen: To ud af tre arbejder med ansvarlighed, fordi det øger kvaliteten af deres produkter og ydelser. I sammenhæng hermed angiver hele 62 procent, at de arbejder med ansvarlighed, fordi det øger deres omsætning. Med andre ord vurderer de, at ansvarlighed betaler sig. Virksomhederne bekræfter således, at ansvarlighed ikke handler om velgørenhed men at 12 DANSK ERHVERV

13 Erhvervslivets ansvarlighed Figur 4. De tre primære årsager til at arbejde med ansvarlighed Bedre omdømme 87 Attraktiv over for nuværende og potentielle medarbejdere 80 Leve op til forbrugernes etiske krav % I Hvilken grad har følgende forhold betydning for, at virksomheden arbejder med ansvarlighed? Figuren viser den andel, som har svaret i høj eller i nogen grad. KILDE: DANSK ERHVERV 2008 ansvarlighed er i stigende grad er et kon kur rence parameter, der har positiv betydning for virksomhedens omsætning. To ud af tre virksomheder vurderer, at ansvarlighed i høj eller nogen grad er et konkurrenceparameter i dag. Dette er en kraftig stigning, for ifølge undersøgelsen vurderer kun hver fjerde virksomhed, at det var et konkurrence parameter for fem år siden. Der er altså sket en markant udvikling, hvor ansvarlighed er blevet et stadig mere væsentligt aspekt af konkurrencen om markeder, produkter og kunder. Og den udvikling fortsætter. Hele otte ud af 10 virksomheder forventer, at ansvarlig hed i høj eller nogen grad vil være et konkur renceparameter om fem år. I forlængelse heraf er det oplagt at stille spørgsmålet: Kan ansvarlighed aflæses på bundlinjen? Dansk Erhvervs spørgeskemaundersøgelse viser, at hele 60 procent af de virksomheder, som arbejder med ansvarlighed, vurderer, at det samlet set har en positiv betydning for bundlinjen. Samtidig er det kun fire procent af virksomhederne, der vurderer, at ansvarlighed har en negativ betydning for bundlinjen. Det er et markant resultat, at så mange af de virksomheder, som arbejder med ansvarlig hed, vurderer, at arbejdet med ansvarlighed har en positiv betydning for bundlinjen. Samtidig kan dette også tjene som en opmun tring til andre virksomheder, der endnu ikke arbejder med ansvarlighed, til at påbegynde arbejdet. På grundlag af mange tidligere studier blev der i 2007 gennemført et sammenfattende studie af sammenhængen mellem ansvarlige tiltag og virksomhedens økonomiske resultater. Konklusionen var, at ansvarlige tiltag samlet set Dansk Erhverv har spurgt de virksomheder, som ikke arbejder med ansvarlighed: Hvorfor ikke? De tre primære grunde er: 1. At de ikke finder det relevant for netop deres virksomhed (39 procent) 2. At de ikke har tiden til det (29 procent) 3. At de mangler viden på feltet (23 procent) Resultatet peger på, at der er behov for udbredelse af gode eksempler inden for området, så flere virk somheder får øjnene op for, hvordan ansvarlighed kan integreres i deres forretning, Resultatet peger også på, at der er behov for mere viden og information om, hvordan man som virksomhed kan udvise ansvarlig hed. I denne publikation stiller 11 virksomheder fra for skel lige brancher sig frem og fortæller, hvordan de arbejder med ansvarlighed, således at andre virksom heder kan få indblik i, lade sig inspirere af og drage nytte af deres erfaringer. Interviewene kan læses i de næste tre kapitler. Dansk Erhverv 13

14 Erhvervslivets ansvarlighed Figur 5. Ansvarlighed er i stigende grad et konkurrenceparameter For fem år siden 25 I dag 66 Om fem år % I hvilken grad var / er / vil ansvarlighed være et konkurrenceparameter for fem år siden / i dag / om fem år? Figuren viser den andel, som har svaret i høj eller i nogen grad. KILDE: DANSK ERHVERV 2008 Figur 6. Ansvarlighed er godt for bundlinjen Positiv betydning 60 Ingen betydning 29 Negativ betydning 4 Ved ikke % Hvilken betydning vurderer du, at arbejdet med ansvarlighed samlet set har for virksomhedens bundlinje? KILDE: DANSK ERHVERV 2008 har en positiv om end beskeden effekt på virksomhedernes bundlinje. 13 En konklusion, der altså peger i samme retning som de ad spurgte virksomheders egen vurdering i Dansk Erhvervs spørgeskemaundersøgelse. Sammenfatning Dansk Erhvervs kortlægning af erhvervslivets arbejde med ansvarlighed viser, at der i høj grad er dækning for udsagnet Doing Well by Doing Good. Knap seks ud af 10 virksomheder arbejder aktivt med ansvarlighed, og 67 procent af disse forventer, at dette arbejde vil fylde mere om fem år. Virksomheder udviser primært ansvarlighed for at få et bedre om dømme, for at tiltrække og fastholde medarbejdere og for at møde forbrugernes krav. Men for seks ud af 10 virksomheder spiller det også en selvstændig rolle, at ansvarlighed har en positiv effekt på bundlinjen hvilket bekræfter antagelsen om, at erhvervslivets ansvarlighed ikke kun er til gavn for det omgivende samfund, men også for virksom hederne selv. I de følgende tre kapitler sætter Dansk Erhverv fokus på erhvervslivets ansvarlighed inden for medarbejderområdet, klima- og miljøområdet og i forhold til internationale leverandører. I overensstemmelse med Dansk Erhvervs an befalinger er det naturligvis op til den enkelte virksomhed, hvorvidt og hvordan den vil engagere sig. Ansvarlighed udvises på mange forskellige måder afhængigt af den enkelte virksomheds forretningsområde og værdisæt. Dette vil også blive illustreret af de virksomhedsinterview, der præsenteres i de følgende kapitler. 14 Dansk Erhverv

15 Erhvervslivets ansvarlighed 15 DANSK ERHVERV Dansk Erhverv 15

16 Et ansvarligt arbejdsmarked 3. ET ANSVARLIGT ARBEJDSMARKED Fastholdelse og rekruttering af arbejdskraft Mange virksomheder udviser ansvarlighed ved at tage hånd om deres vigtigste ressource, nemlig medarbejderne. Det handler om at skabe en attraktiv og rummelig arbejdsplads, der både fastholder og tiltrækker kvalificerede medarbejdere. Det er ikke mindst relevant i en tid, hvor mange virksomheder oplever rekrutteringsvanskeligheder og mangel på kvalificerede hoveder og hænder. Et rummeligt arbejdsmarked Dansk Erhverv understøtter et ansvarligt arbejdsmarked gennem rådgivning og forskellige redskaber, der hjælper virksomheder med at skabe en rummelig arbejdsplads, hvor medarbejderne trives. Mange virksomheder tilstræber en rummelig arbejdsplads med plads til grupper, der typisk har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet som for eksempel nydanskere eller psykisk og fysisk handicappede. Det kan enten ske ved ordinær ansættelse eller ved ansættelse på særlige vilkår i form af flex- eller skånejob, nedsat arbejdstid og lignende. Ved at fokusere på disse grupper af potentielle medarbejdere øger virksomhederne deres rekrutteringsgrundlag. Samtidig bidrager de til at løse en vigtig samfundsmæssig opgave: at få flere ud på arbejdsmarkedet. Fastholdelse, trivsel og opkvalificering At tilstræbe en rummelig arbejdsplads er én måde at udvise ansvarlighed på medarbejderområdet på. Andre virksomheder gør en aktiv indsats for at fastholde deres medarbejdere. For eksempel arbejder mange med at reducere medarbejdernes sygefra vær, som koster både samfundet og virksomhederne dyrt. Konkrete tiltag består i forbedringer af arbejdsmiljøet og systematisk opfølgning på sygdom hos medarbejderne. Det bliver også mere og mere almindeligt med seniorordninger, der får ældre medarbejdere til at blive på arbejdsmarkedet et par år længere, så værdifuld erfaring og viden forbliver i virksomheden. Endelig sættes der i disse år større fokus på med arbejdernes sundhed gennem sund mad i kantinen, arbejdsgiverbetalt motion, stresshåndtering og ryge stopkurser. Alt sammen tiltag, der øger medarbejder nes trivsel og arbejdsglæde, og som samtidig bidrager til at reducere medarbejdernes fravær og fastholde dem på arbejdspladsen. Virksomheder kan også udvise ansvarlighed ved at støtte forsknings- og uddannelsesaktiviteter inden for relevante fagområder. Sådanne sponsorater er en langsigtet investering i at opkvalificere potentielle medarbejdere 16 DANSK ERHVERV

17 Et ansvarligt arbejdsmarked og dermed øge virksomhedens rekrutteringsgrundlag. Samtidig giver sponsoraterne en samfundsmæssig gevinst i form af en mere kvalificeret arbejdsstyrke. Top 5: Sådan tager virksomhederne ansvar for deres Medarbejdere De fem mest udbredte tiltag for at skabe et ansvarligt arbejdsmarked kan ses herunder, som er baseret på Dansk Erhvervs spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Herunder kan ses, at virksomhederne både arbejder med tiltag, der skal skabe et rummeligt arbejdsmarked og med tiltag, der skal fastholde medarbejderne. 1. SÆRLIGE VILKÅR Flexjob, skånejob, nedsat arbejdstid, jobtræning, arbejdsprøvning mv. 2. SYGDOM Nedbringelse af sygefravær, fastholdelse af langtidssyge, syge ansat på nedsat tid eller i anden funktion, sygesamtaler 3. ÆLDRE Ældreordning, seniorpolitik, har efterlønnere og 65 år+ ansat 4. NYDANSKERE Ansættelse af nydanskere 5. SUNDHED OG TRIVSEL Sund kost, motionsmulighed på arbejdspladsen, sundhedspolitik, indsats mod stress, stresspolitik Der kan findes yderligere inspiration til arbejdet med fastholdelse og rekruttering af arbejdskraft i de fire virksomhedsinterview herunder. Specialisterne fortæller om deres erfaringer med at skabe en arbejdsplads med en stor gruppe autistiske med arbejdere. Hos Eurest er mere end hver femte ansatte nydansker. Deloitte har oprettet en fond for udvikling af nye undervisningsformer. Og CityMail har satset på en multikompetent virksomhed med mange nydanskere. Projekt Sidste chance for de sidste Dansk Erhverv har i samarbejde med en række fagforeninger, organisationer, forskere, ministerier og virksomheder taget initiativ til projektet Sidste Chance for de Sidste. Projektet skal skabe reelle job til grupper, der typisk har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet: Handicappede, marginaliserede nydanskere, seniorer og endelig personer, der er socialt marginaliserede på grund af for eksempel misbrugsproblemer. Sidste Chance for de Sidste rummer flere konkrete projekter, der skal skabe job til de forskellige grupper. Her er beskrevet tre af initiativerne: PROJEKT SERVICEVEJEN Dansk Erhverv samarbejder med Center for Aktiv Beskæftigelse og udvalgte jobcentre om at skabe 75 job til kontanthjælpsmod tagere. Erfaringerne fra projektet omsættes til et metodehæfte, der skal vise, hvordan andre servicevirksomheder og jobcentre kan samarbejde om at opkvalificere og indsluse kontanthjælps modtagere til faste job i servicebranchen. INTEGRATION Projektet sætter fokus på aktiveringen af marginaliserede nydanskere. Dansk Erhverv har iværksat et initiativ i EU-regi i samarbejde med fire andre europæiske lande. Initiativet skal skabe et overblik over de gode erfaringer med aktiveringen af denne gruppe. Derudover gennemfører Dansk Erhverv i samarbejde med Integrationsministeriet et seminar om gode erfaringer med ansættelse af ny danskere. ERHVERVSPRAKTIK FOR PERSONER MED HANDICAP Selv om over halvdelen af alle personer med handicap allerede er i arbejde, og mange af dem på almindelige vilkår, er der stadig personer med handicap, der kan tage et arbejde, men som ikke gør det. Dansk Erhverv har derfor lanceret en kampagne om erhvervspraktik for ledige personer med et handicap. Målsætningen er at finde cirka 100 virksomhedspraktikker. Dansk Erhverv 17

18 Specialisterne / Et ansvarligt arbejdmarked Specialisterne It på særlige vilkår Det er ikke en helt almindelig it-virksomhed, Thorkil Sonne stiftede i Måske netop derfor lagde EU s beskæftigelseskommissær Vladimir Spidla for nylig vejen forbi Specialisterne, som virksomheden hedder. Hér kunne han ved selvsyn se, hvordan det er lykkes for virksomheden, hvor tre fjerdedele af de 50 medarbejdere har autisme, at få nogle af Danmarks største it-virksomheder som kunder. Hvad de færreste endnu er klar over, er, at personer med en mild form for autisme ofte har specielle evner, som kan anvendes forretningsmæssigt. For eksempel er vores medarbejdere særdeles kvalificerede til en række it-opgaver som for eksempel test af software, registrering af data og journaliseringsopgaver. Det er disse talenter, som ingen før har forstået at udnytte, siger Thorkil Sonne. Med kunder som blandt andet KMD, Microsoft, Oracle og CSC viser Specialisterne, at der er efterspørgsel efter virksomhedens ydelser, og det, at Thorkil Sonne i år modtog It-prisen 2008 af branchens hårdeste dommere, som Sonne udtrykker det, ser han som en anerkendelse af, at virksomheden er i stand til at begå sig på almindelige konkurrencevilkår. En del af vores ansatte har i tidligere job op levet at bukke under for stress og depressioner. Men hos os har de vilkår, der passer til de særlige behov, personer med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) har. For eksempel har medarbejderne en ugentlig arbejdstid på mellem 20 og 30 timer, og kunderne ved, der er faste rammer om projekterne, og at de ikke kan kontakte os uden for normal arbejdstid, siger Thorkil Sonne. Han lægger ikke skjul på, at det har været fire hårde år, og at han uden ekstern finansiering havde sat familiens friværdi på spil. Alligevel skorter det ikke på visionerne. Han vil skabe 100 job til personer med autisme i Danmark og tilsvarende job i udlandet. At Specialisterne har et internationalt potentiale illustreres af, at EU-kommissær Spidla benyttede besøget i Danmark til at invitere Thorkil Sonne til møde i Bruxelles for at drøfte de europæiske perspektiver i virksomhedens unikke forretningsidé. 18 DANSK ERHVERV

19 Specialisterne / Et ansvarligt arbejdmarked Thorkil Sonne, stifter og direktør, Specialisterne Dansk Erhverv 19

20 Eurest / Et ansvarligt arbejdmarked Eurest integrationsindsats kan ses på Bundlinjen Hos Eurest er integration ikke noget, man taler om. Det er noget, man gør. Det giver sig selv, når man i den 1200 mand store servicevirksomhed har 20 procent ansatte med en anden etnisk baggrund end dansk. Det er vi stolte af, siger Søren Gjøl. Han er senior advisor i Eurest, som er en del af den internationale koncern Compass Group. De mange medarbejdere med udenlandsk baggrund er ikke kommet til Eurest af sig selv. Virksomheden, som driver over 200 personalekantiner i Danmark, arbejder målrettet for at skaffe de rette ansatte. Compass Group har verdens syvende største medarbejderstab, så medarbejderne har helt naturligt en høj prioritet hos Eurest. Det er en meget integreret og væsentlig del af vores værdigrundlag. Det er, fordi vi er en servicevirksomhed, og modsat andre virksomheder, hvor størstedelen af kapitalen er placeret i maskiner og bygninger, så ligger vores kapital og viden hos vores medarbejdere. Uden medarbejderne har vi ingen virksomhed, forklarer Søren Gjøl. Eurest arbejder blandt andet tæt sammen med en række kommuner for at få kontakt til de mennesker, der har svært ved at komme i arbejde, og når de er ansat, lægger Eurest stor vægt på, at de får jobrelevant efteruddannelse og for eksempel lærer dansk. Når virksomheden ansætter elever, er det med et minimumskrav på, hvor mange elever med anden etnisk herkomst end dansk, de skal ansætte. For de medarbejdere, der har været i virksomheden i længere tid, tilbydes der en mentorordning som har til formål at skaffe flere ledere med anden etnisk herkomst end dansk i virksomheden. Vi opfatter os selv som en del af det omkringliggende samfund, og vi mener, at vi er forpligtet til at påvirke det positivt. Men de konkrete initiativer kommer i kraft af noget andet. Det er kulturen i vores virksomhed, der er årsagen til, at vi er nået dertil, hvor vi er i dag. Kulturen er en helt væsentlig bidragyder til, at det lykkes, fortæller Søren Gjøl, som mener, at en servicevirksomhed i dag er nødt til at engagere sig ansvarligt i sine medarbejdere for at få og beholde den arbejdskraft, virksomheden er afhængig af. Alle andre servicevirksomheder sidder i præcis den samme situation som os, så du må holde dig på tæerne for at klare dig i konkurrencen. Der er ingen tvivl om, at det er et konkurrenceparameter, fortæller Søren Gjøl afslutningsvis. 20 DANSK ERHVERV

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere