LEIF KOCH A/S - Rugvænget Taastrup - Fon: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk"

Transkript

1 Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11

2 I N D H O L D S I D E Beskrivelse Alment 3 2. Data Tekniske Data Indhold i sættet 4 3. Grafik Display Beskrivelse af centralenheden 5 4 Brugsvejledning Batteriladning Opstart af centralenheden Batteri kontrol Tidligere målinger og sidste måling Mikrofon tilslutning Indstilling Indstilling af lydstyrke Indstilling af måleudslag Valg af Arbejdsområde Valgbare Parametre At sætte valgbare parametre At sætte auto sluk funktionen Valg af måleområde Valg af db. Begrænsning 8 5. Lækagestøj Lyttepunkter på røret Lækagestøj over lækagestedet Jordmikrofon - Lyttemetode Ventilmikrofon - Lyttemetode 9 6. Lækagesøgning i praksis At nærme sig lækagestedet (ventilmikrofon) Nøjagtig bestemmelse af lækageplacering (jordmikrofon) 11 Side 2 af 11

3 1. Beskrivelse 1.1 Alment Det nye lækagesøgnings instrument Aqua M100D forener en årelang erfaring med det nyeste inden for elektronik og sensor teknik. Med Aqua M100D er det muligt at søge lækager, uden et stort forkendskab til arbejdet med at søge efter rørbrud. Indbyggede filtre i instrumenetet fremhæver lækagelydede, og mindsker samtidig andre lyde som ikke har noget med lækagen at gøre. En stor fordel ved instrumenetet er muligheden for at lagre målinger af lyd. Denne funktion foregår helt automatisk, og man skal derved ikke holde styr på tidligere målinger. Der er gjort meget ud af at gøre apparatet let at bruge og vedligeholde. 2. Data. 2.1 Tekniske data Forstærkning: > gange ved lave lækagelyde Indgangsmodstand 1MΩ Filter (Ventilmikrofon) 70 Hz Hz 250 Hz Hz 250 Hz Hz Filter (Jordmikrofon) 200 Hz Hz 100 Hz Hz 70 Hz Hz Visning i display LCD (automatisk belyst ved mørke) Batteri kontrol Over mikrokontroller Udgangsmodstand < 10 MΩ Strømforsyning 7.2 Volt Arbejdstid mellem hver opladning ca. 12 timer ved normalforbrug Høretelefon stik Bajonet 6,3 mm. (Mono) Arbejdstemperatur C til C Temperatur ved lagring C til C Mål L/H/B (centralenhed) 137 / 85 / 125 mm. Vægt (Centralenhed) ca gram. Med forbehold for ret til ændringer. Side 3 af 11

4 Indhold i Sættet 1 stk. Aqua M100D Centralenhed 1 stk. Høretelefon 1 stk. Ventilmikrofon 1 stk. Jordmikrofon med kabel 1 stk. Ladeapparat 1 stk. Trefod 1 stk. Brugsvejledning 3. Grafik 3.1 Display Det øjeblikkelige lydbillede bliver i den nederste halvdel vist både med tal og med en LCD bjælke. I den øverste halvdel vises de målte værdier og ligeledes batteriets tilstand. For at undgå at batteriet bliver over afladet bliver man i god tid advaret om at lade batteriet op igen. Aqua M100D giver mulighed for at vælge arbejdsområde med Mellem-, Maximal-, Minimal- Område kan direkte efter apperatet tændes (0.5 Sek.) vælges med højre drejeknap. Mens man arbejder vises hvilket arbejdsområde man har valgt. Side 4 af 11

5 3.2 Beskrivelse af centralenhed 1 Tænd / Sluk - trykknap. 2 LCD - Display. 3 Frekvensvalg / Arbejdsområde. 4 Lydstyrke indstilling. 5 Justerknap for visningen i display. 6 Bajonet stik for tilslutning af Jordmikrofon og ventilmikrofon. 7 Hovedtelefon stik 8 Stik til lader. 4. Brugsvejledning 4.1 Batteriladning Det tilhørende ladeapperat skal tilsluttes 220 volt og forbindes med stik til indgang nr. 6 i Centralenhed Mens Centralenheden lades vises ladetilstanden på LCD display. Ladningen er afsluttet når der i centralenheden LCD display vises Batteri fuld. Ved den indbyggede micro kontroller bliver det forhindret at batteriet bliver over opladet. 4.2 Opstart af Centralenheden Centralenheden tændes ved at påvirke ON/OFF tast 1, eller ved at påvirke knappen på håndtaget til Jordmikrofon. 4.3 Batterikontrol På LCD display vises aktuel spænding på batteri, samt når det er tid til at lade dette. Side 5 af 11

6 4.4 Tidligere målinger og sidste måling. Nå tasten slippes på centralenhed eller på håndtag til jordmikrofon vil der automatisk vises værdien på sidste måling, og samtidig vises der værdier på 4 forgående målinger. 4.5 Mikrofon tilslutning På højre side befinder der sig et bajonetstik (nr. 6) til Jordmikrofon og ventilmikrofon. a. Ventilmikrofon (standardtilbehør) Til at aflytte direkte tilgængelige kontaktsteder, som f.eks. stph. skydeventiler og brandhaner for at indkredse lækagestedet. b. Jordmikrofon (standardtilbehør) Bredbåndsudførsel ( Hz) for alle lækagelyde, som kan erkendes ved at lytte på jorden over lækagestedet. Kan bruges på alle typer af underlag. 4.6 Indstilling Indstilling af lydstyrke Med drejeknap (4) eller på drejeknapper på høretelefon kan lydstyrken indstilles så den passer til den enkelte bruger Indstilling af måleudslag Den støj som høres af jordmikrofon og sendes videre til høretelefon bliver vist på LCD display (2). På drejeknap(5) stilles ved begyndelsen af målingen, bjælken i displayet, således at bjælken er i midten, og således at mindre og højere støj kan erkendes i displayet. Ved denne indstilling slettes alle tidligere opsamlede målinger. Side 6 af 11

7 4.7 Valg af arbejdsområde MIN Arbejdsområde MIN bliver normalt brugt ved søgning efter lækager. Derved bliver der hele tiden vist den laveste målte værdi, dermed frasorteres kortvarig udefra kommende støj, og målingen vil blive rettet mod lækagestøjen. MIDDEL I denne indstilling vil AQUA M100D vise den værdi som vises på display når ON/OFF knap eller knap på håndtag slippes. PWG Bruges hvis man ønsker at ledningssøge med PWG (Pulse Wave Generator) 4.8 Valgbare Parametre Tid for aut. Sluk Valg af måleområde db begrænsning for hovedtelefoner Tid for aut. Sluk: Tiden fra hvor den sidste måling er foretaget med AQUA M100D og til at instrumentet selv slukker for at spare strøm. Valg af måleområde: For at instrumentet kan bruges til flere forskellige opgaver f.eks. ledningssøgnings opgaver, er det muligt at indstille AQUA M100D til denne specielle opgave. db. begrænsning for hovedtelefoner: For at undgå høreskader er der i AQUA M100D indbygget et db. filter, således at der ved pludselige chok lyde fra f.eks. biler, Borehammer ect. vil AQUA M100D øjeblikkelig lukke for hovedtelefonerne, så brugeren derved undgår høreskader. Der er desuden taget højde for at hver person har forskellig hørelse og forskellig mål for hvor meget chok støj man vil accepterer, derfor er der mulighed for selv at bestemme ved hvilken db. AQUA M100D skal lukke for hovedtelefonerne. Bemærk: Centralenheden skal være slukket før parametrene Auto Sluk, måleområde, db begrænsning kan sættes At sætte valgbare parametre: 1. Sæt stikket fra laderen i Centralenheden. 2. Når vises, aktiver den røde start knap. Det valgte sprog vises nu i displayet. Dette kan ændres ved at påvirke knap 3 (frekvensvælger) 3. Hold start knappen nede i ca. 5 sec. Indtil der står 4. i displayet. Derefter trykkes 2 gange på startknappen. 5. Nu vil displayet vise Side 7 af 11

8 4.8.2 At sætte Auto sluk funktionen: Ældre modeller: Menu 03 Beregning af auto sluk tiden: Grundindstillingen er 40 sek. Ved at ændre på indstillingen i menu 03 til f.eks. 4 ved at dreje knap 3 40 sek. x 4 = 160 sek. før auto sluk funktionen træder i kraft. Aktiver start knappen en gang og du går videre til næste menu. Nyere modeller: Menu 02 Indstilling af auto sluk tiden: 1 = 1 min. 2 = 2 min. Og frem til 10 = 10 min. Aktiver start knappen en gang og du går videre til næste menu Valg af måleområde = Menu 04 (Kun ældre modeller) : Hvert område er blevet givet et fast nr. MIN = 1 Medium = 2 PWG = 4 PWG gas = 8 Der kan vises 3 måleområder på samme tid. Områderne vælges ved at lægge tallene sammen. Eks.: MIN, MEDIUM, PWG gas = = 011 MIN, MEDIUM, PWG = 007 (grundindstilling) Aktiver start knappen en gang og du går videre til næste menu Valg af db begrænsning for høretelefoner: Ældre modeller: Menu 05 Her kan vælges mellem 9 forskellige sensitiviteter gældende for alle arbejdsområder: 1 = Højeste sensitivitet 9 = Laveste sensitivitet Grundindstilling er 5, med knap 3 kan der vælges en anden indstilling. Man kan nu forlade programmet ved at trykke Start flere gange. Nyere modeller: Menu 04 og 05 Menu 04 (gælder for arbejdsområderne Min og Middel ): 0 = Fra 1 = Lav følsomhed 2 = Middel følsomhed 3 = Høj følsomhed Grundindstilling er 2, med knap 3 kan der vælges en anden indstilling. Man kan nu forlade programmet ved at trykke Start flere gange. Menu 05 (gælder kun for arbejdsområdet PWG ): Indstilles separat for PWG funktion fra 0 til 3 som under Menu 04. Side 8 af 11

9 5. Lækagestøj Når der går hul i et rør med tryk på opstår der det man kalder udstrømningsstøj. Lyden fra en lækage vil være forskellig alt efter tryk, størelse af hullet, rørmateriale, jord omkring lækagen, osv. Denne udstrømningsstøj (lækagestøj) kan gøres hørbar for lækagesøgeren på 2 måder. 5.1 Lyttepunkter på røret På installationer ( Stph. HS. og brandhaner, målerbrønde ) kan der erkendes lækagestøj. Frekvenser vil være afhængig af rørmaterialer, plastik vil have dybe lyde og metal vil have høje lyde. 5.2 Lækagestøj over lækagestedet Energien fra den udstrømmende væske støjer, denne støj går gennem jorden i alle retninger og vil være mulig at erkende på jordoverfladen Jordmikrofon - Lyttemetode Det har vist sig at frekvenser mellem 70 Hz og 800 Hz vil være normale ved lækagestøj der opfanges på jorden over lækagestedet Ventilmikrofon - Lyttemetode Med ventilmikrofonens spids vil man kunne høre lyde som transmitteres til lyttepunktet gennem rør, spindler og brandhaner etc. Derfor vil der være stor forskel på lydene som kommer gennem disse materialer f.eks. jern eller plastik. Derfor bør der når man lytter efter lækager på denne måde vælges et bredere frekvensområde. 6. Lækagesøgning i praksis Det er nødvendigt ved søgning efter lækager på vandførende rør, at man går systematisk til værks. Før man går i gang med lækagesøgningen skal man vide hvor røret ligger og dernæst skal man kunne have dannet sig et indtryk af om man nærmer sig lækagen eller om man går væk fra lækagen, hvis ikke dette er muligt vil det være nødvendigt at gå hele rør længden/systemet igennem, først derefter vil det være muligt at bestemme nøjagtigt hvor lækagen er placeret. Side 9 af 11

10 6.1 At nærme sig lækagestedet (ventilmikrofon) Ved lækagesøgning med Ventilmikrofon på et givent område, skal alle steder med hvor der er adgang til rør, stophaner, skydeventiler, målerbrønde og Brandhaner aflyttes. Derved vil der kunne lokaliseres lækagestøj. Vær opmærksom på at der kan være anden støj end lækagestøj, på de aflyttede steder. Det er derfor vigtigt at skelne mellem støjkilder og at kunne genkende lækagestøj. Når man er sikker på at det man hører er lækagestøj kan man bruge centralenhedens måleresultater til at bestemme om man nærmer sig lækagen eller om man går væk fra lækagen. Graf 2 viser skematisk hvorledes man ved at aflytte punkterne 1-5 og aflæse måleresultater på Centralenheden, kan bestemme, at lækagen ligger mellem punkterne 3-4. Når man nærmer sig lækagen skal man være opmærksom på at måleresultaterne ikke overskrider skalaens maksimale måleværdier, således at man hele tiden kan aflæse det højeste resultat. Hvis skalaens maksimum nås under lækagesøgningen, skal der skrues ned for visningen på displayet (knap 5). Derefter skal man starte forfra, med de nye værdier. At kunne gemme måleresultater har været et enormt fremskridt, derved vil man kunne afgøre, hvis ikke der ænders på indstillingen, hvilken del af et ledningsnet der har den største støj intensitet. Dette er afgørende for at kunne gå over til at bestemme lækagens nøjagtige placering med jordmikrofon. Graf 2 : At nærme sig lækageområdet. Side 10 af 11

11 6.2 Nøjagtig bestemmelse af lækageplacering (Jordmikrofon) Når man med Ventilmikrofon har bestemt inden for hvilket ledningsstykke man skal lede efter lækagen er det nu tid til at bestemme nøjagtigt hvor lækagen er. Til dette bruges jordmikrofonen. Ved lækagesøgning med jordmikrofon er det vigtigt at man går så tæt på det rør man aflytter som muligt, og at der ikke er for langt mellem lyttepunkterne. Som vist i Graf 3 bør man ikke gå over følgende afstande mellem lyttepunkterne. Støbejernsrør Stålrør Plastikrør = 250 cm. = 150 cm. = 75 cm. Når man med jordmikrofon vil bestemme en lækages placering nøjagtig, er det vigtigt som det ses af den øverste Graf herunder, at man går lige oven på den ledning hvor bruddet skal findes. F.eks. vil en fejlmargin på 100 cm. lede til at man måske ikke finder en lækage på en plastikledning. Hvis ledningens placering ikke er kendt vil det være nødvendigt at inddele området i lytte områder, hvor afstanden mellem områderne ikke er større end de tidligere nævnte mål, dvs. 75 cm. for PVC-ledninger. Disse forholdsregler er altafgørende for om man når det ønskede mål, nemlig at kunne placere lækage stedet nøjagtigt. Graf 3: Lækage lydens spredning fra forskellige rør materialer. Side 11 af 11

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere