DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med:"

Transkript

1 DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser Konferencen afholdes i samarbejde med: 1

2 TALERLISTE Lars Frelle-Petersen Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Jørgen Steen Sørensen Ombudsmand, Folketingets Ombudsmand Jane Wiis Direktør, Kommunernes Landsforening Lisbeth Justesen Projektleder, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Kristian Hertz Programchef, ICE, Skatteministeriet Lena Andersen Kontorchef, Datatilsynet 2 Ordstyrere på konferencen Sune Fugleholm og Tom Holsøe advokater og partnere hos Kammeradvokaten

3 DIGITALISERING OG MYNDIGHEDERNES ANSVAR Digitalisering åbner op for nye muligheder, forbedringer og effektiviseringer men hvad med det juridiske ansvar? Morten Richardt Senior Development Manager Direkte: I samarbejde med Kammeradvokaten sætter JUC fokus på, hvordan man som offentlig myndighed kan designe digitaliseringsprocesser, som lykkes. Hvis det offentlige Danmark skal imødekomme det meget betydelige pres for effektiviseringer, så er digitalisering et helt nødvendigt redskab. Spørgsmålet er, hvem der beslutter at gå foran. Der er store gevinstmuligheder, og det behøver faktisk ikke at være så farligt, hvis man trækker de rigtige erfaringer og kompetencer ind i forberedelserne. Al erfaring hos Kammeradvokaten viser, at forvaltningsjuraen skal tænkes med ind fra begyndelsen ellers kan det få grimme konsekvenser. Alle indlæg på konferencen den 27. maj tager derfor udgangspunkt i, hvordan man får foretaget den nødvendige juridiske afklaring gennem alle faser af forløbet. Læs mere om de konkrete indlæg på side 7. Konferencen ledes af Kammeradvokaten, der har solid erfaring med mange forskelligeartede digitalieringsprojekter, afklaring af regler og principper og ikke mindst at dosere digitaliseringsgraden til den enkelte proces. Du kan læse mere om Kammeradvokatens overvejelser på side 8-9. Konferencen er møntet på offentlige ledere og andre, som er involveret i offentlig digitalisering. Målet er at skabe et halvårligt forum, hvor der løbende skabes klarhed over myndighedernes ansvar. Tilmeld dig på send en mail til eller ring til os på telefon Med venlig hilsen Morten Richardt JUC 3

4 4

5 KORT OM KONFERENCEN Er en vellykket digital sagsbehandling og en mulig gevinstrealisering på dagsordenen i 2015? Deltag på Danmarks nye digitaliseringskonference og få ny viden og inspiration fra centrale aktører inden for området. På konferencen er der fokus på tidlig juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Undervejs vil kompetente indlægsholdere alle med digitalisering tæt inde på livet, invitere dig ind i et unikt forum og værdifuldt netværk, hvor vi sammen kan skabe grobund for succesfuld digitalisering. Til forskel fra andre konferencer inden for digitalisering zoomer vi ind på den juridiske afklaring i systemudviklingsprocesser fra idé til drift. Udfordringerne er mange herunder den nationale digitaliseringsstrategi og den nye kommuneaftale, som stiller krav til udformningen af digitale løsninger, der kan modernisere sagsbehandlingen og i nogle tilfælde skære op til 1/3 af tidsforbruget. Kan det rent faktisk lykkes, og hvordan gør vi i praksis? Fra flere sider bl.a. Ombudsmanden og Finansministeriet, peges der på, at juridiske kompetencer skal tænkes tidligt ind, men hvordan griber man det an i en systemudviklingsproces, hvor der skal gennemføres udbud, udvikles og implementeres? Ofte ser man, at IT-processer er optakt til at gøre tingene på en anden måde end hidtil, og man kan derfor ikke regne med, at den normale drift (sagsbehandlere i dag) kan tage ansvaret for at sikre overholdelse af juridiske regler. Konferencen koncentreres derfor ikke kun om tværgående love (persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven m.v.), men også om de konkrete hjemmelslove. Konferencen er den første i en række, hvor deltagerne mødes hvert ½ år og går i dialog om digitalisering i det offentlige. Sammen sætter vi fokus på kritiske faktorer i systemudviklingsprocesser set i et juridisk lys, så nye systemer kan ende i en vellykket digital sagsbehandling og gevinstrealisering. Formål Konferencen adresserer de udfordringer som offentlige myndigheder står over for ift. at få succes med digitalisering. Sammen identificerer vi de kritiske faktorer og deler best-practise indenfor juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Målgruppe Offentlige myndigheder, kommuner, staten, regioner, IT-leverandører, softwareudviklere, private virksomheder samt advokater, jurister og andre rådgivere. 5

6 PROGRAM FOR KONFERENCEN 8:30 Ankomst, registrering og morgenmad 9:00 INDLÆG 1 9:15 INDLÆG 2 9:45 INDLÆG 3 10:15 Åbning af konferencen Kammeradvokaten Strategi og lovgivning Lars Frelle-Petersen, direktør, Digitaliseringsstyrelsen Myndighedernes indsats Jørgen Steen Sørensen, ombudsmand, Folketinget Digitalisering i et sammenhængende Danmark Jane Wiis, direktør, Kommunernes Landsforening 10:45 Pause INDLÆG 4 11:00 INDLÆG 5 11:30 INDLÆG 6 12:00 Digitaliseringens dilemmaer Lisbeth Justesen, projektleder, STAR Systemudvikling under stærkt politisk bevågenhed Kristian Hertz, programchef, ICE Databeskyttelse i den digitale forvaltning Lena Andersen, kontorchef, Datatilsynet 12:30 13:00 Opfølgning Kammeradvokaten Frokost og networking Ordstyrere på konferencen er Sune Fugleholm og Tom Holsøe, advokater og partnere hos Kammeradvokaten. 6

7 STRATEGI OG LOVGIVNING MYNDIGHEDERNES INDSATS Lars Frelle-Petersen Jørgen Steen Sørensen KL. 9:15 KL. 9:45 Digitaliseringsstyrelsens direktør, Lars Frelle- Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Petersen, sætter fokus på visionerne med digital forvaltning samt nuværende og kommende indsatser for mere digitaliseringsklar lovgivning, administration og udnyttelse af grunddata. En del af digitaliseringsstrategien var tæt offentligt digitalt samarbejde via bl.a. fokus på fælles grunddata og digitaliseringsklar lovgivning. I indlægget gør Lars Frelle-Petersen status og giver en oversigt over, hvad man som offentlig myndighed skal forvente fremover samt et indblik ind Sørensen, belyser Ombudsmandens fokus på retssikkerhed i myndighedernes borgervendte IT-systemer og om ombudsmandsinstitutionens løbende indsats overfor myndighederne på området. Jørgen Steen Sørensen giver et indblik i, hvor han ser problemerne og giver råd om, hvad det offentlige kan gøre både konkret i de enkelte projekter og i en samlet indsats for at hjælpe det offentlige sikkert videre ad den digitale vej, som alle er enige om at forfølge. i den kommende strategi. DIGITALISERING I ET SAMMEN- HÆNGENDE DANMARK Jane Wiis KL. 10:15 I sit indlæg vil Jane Wiis dele erfaringerne fra KLs digitaliseringsarbejde og fortælle om visionerne i kommunernes nye strategi. Digitalisering er en stadig større del af udviklingen af de kommunale kerneopgaver. Målsætningen er en helhedsorienteret service til borgere og virksomheder for at realisere mærkbare effektiviseringer. Kommunerne har stor interesse i, at digitalisering går hånd i hånd med forenklet lovgivning også på tværs af ministerområder. KL arbejder i digitale projekter systematisk med at finde ud af, hvor der er basis for at få mere enkle og digitalisérbare regler. Metoden tager udgangspunkt i kommunernes fælles rammearkitektur. DIGITALISERINGENS DILEMMAER Lisbeth Justesen KL. 11:00 I Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering (STAR) arbejdes der i agile udviklingsprocesser, når der eksempelvis udvikles jobnet.dk. De agile metoder giver den nødvendige fleksibilitet på et område, hvor der er mange lovkrav og stor hastighed i nye der kommer til. Derfor arbejder jurister og IT-konsulenter tæt sammen om at formulere love og bekendtgørelser, samtidig med at det omsættes til krav og kodning af ny IT. I sit indlæg fortæller Lisbeth Justesen, med afsæt i et par konkrete cases, hvordan STAR arbejder og om dilemmaer i forhold til at oversætte kompleks lovgivning til intuitive selvbetjeningsløsninger. SYSTEMUDVIKLING UNDER STÆRK POLITISK BEVÅGENHED Kristian Hertz KL. 11:30 I løbet af 2015 og 2016 skal Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) bygge et helt nyt ejendomsvurderingssystem, der omfatter nye data- og estimeringsmodeller, nye processer og arbejdsgange og et nyt it-system. Det nye ejendomsvurderingssystem skal være gennemskueligt og effektivt og skal genskabe tilliden hos borgerne. I sit indlæg vil Kristian Hertz fortælle om tilgangen og processen, og om hvordan man gennemfører et stort og komplekst forandringsprojekt og bygger et nyt IT-system under stærk politisk bevågenhed og en ambitiøs tidsplan. DATABESKYTTELSE I DEN DIGITALE FORVALTNING Lena Andersen KL. 12:00 Datatilsynet har kendskab til digitaliseringsprojekter og -processer i statsligt, regionalt og kommunalt regi. I indlægget vil Lena Andersen komme omkring specifikke problemstillinger og udfordringer Datatilsynet typisk konstaterer og dele ud af de mange erfaringer fra helt konkrete projekter og tilsyn. Hun vil sætte fokus på den seneste udvikling ift. beskeder til borgerne via SMS og s, selvbetjeningsløsninger med login til følsomme personoplysninger via internettet samt behovet for beskyttelse af personoplysninger under forsendelse og transmission, herunder hvad vi kan forvente af den nye persondataforordning. 7

8 DIGITAL FORVALTNING - ikke kun et spørgsmål om at sætte strøm til Af Jakob Kamby, advokat og juniorpartner, Kammeradvokaten Den offentlige sektor har i disse år fokus på at digitalisere forvaltningen. Som et led i Den Fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi (2011), er der allerede gennemført en række love, som sikrer grundlaget for obligatorisk digital kommunikation mellem borgere og myndigheder. Pr. 1. november 2014 skulle alle borgere som udgangspunkt kunne modtage digital post fra myndighederne med forpligtende virkning. Da grundlaget for den digitale kommunikation nu kan siges at være på plads, er det nærliggende, at myndighedernes fokus herefter skifter til at søge mulighederne for også at digitalisere den bagvedliggende opgaveløsning i form af bl.a. administrativ sagsbehandling og afgørelse. På den ene side kan digital forvaltning utvivlsomt hvor den er vellykket give en hurtigere behandling af rutineprægede sager med færre investerede ressourcer og dermed frigørelse af ressourcer til de vanskelige sager. På lidt længere sigt vil større og større områder af forvaltningen i vidt omfang kunne understøttes digitalt eller endda være fuldautomatisk. På den anden side har Ombudsmanden i et brev af 28. maj 2014 til Finansministe riet og Justitsministeriet fremhævet, at det var Ombudsmandens indtryk, at der kunne være et mere generelt problem med at få tænkt forvaltningsretten ind i offentlige IT-løsninger. I forbindelse med Ombudsmandens udtalelse i sagen om 8 det såkaldte EFI-system den 29. august 2014, fremgår en række mere almene retningslinjer for, hvad Ombudsmanden opfatter som en forsvarlig tilrettelæggelse af arbejdet med at udvikle nye IT-systemer til det offentlige. Det drejer sig bl.a. om, at 1) man fra starten skaber sig et overblik over de sagstyper og processer, som det nye IT-system skal omfatte, at 2) man gør sig klart, hvilke formelle og materielle regler, der gælder for behandlingen af de pågældende sager, at 3) man er meget omhyggelig med at tage stilling til, hvordan det nye IT-system konkret skal udformes for at kunne overholde disse regler i de forskellige forløb, som sagerne kan tænkes at ville gennemgå, og at 4) den relevante juridiske ekspertise er til rådighed i alle væsentlige faser af forløbet f.eks. ved udarbejdelse af kravspecifikation og design samt ved gennemførelse af tests m.v. Af udtalelsen og den ledsagende nyhed fremgår det, at Ombudsmandens kontrol med IT-systemers overholdelse af de forvaltningsretlige regler må ske gennem konkrete enkeltsager. Når den digitale forvaltning skal designes må der i forhold til sagsbehandlingsreglerne tages udgangspunkt i den enkle regel, at de digitale sagsbehandlingssystemer samlet set skal være indrettet på en måde, der fuldt ud sikrer, at alle hjemmelskrav og alle de forvaltningsretlige regler og principper overholdes, når IT-systemet enten selv eller i samspil med en sagsbehandler udøver forvaltningsvirksom-

9 hed herunder træffer afgørelser over for borgerne. Det kan imidlertid næsten altid lade sig gøre, og det er oftest et spørgsmål om at omstille manuelle arbejdsprocesser til digitale processer og foretage en analyse af, hvordan systemet kan overholde reglerne. Det må f.eks. afklares, hvordan systemet sørger for målrettet vejledning til brugerne, hvordan der sikres partsrepræsentation og partshøring, samt hvilken kommunikation med borgerne, der skal journaliseres. Hertil kommer persondatalovens krav om hjemmel, underretning, indsigt og sikkerhedskrav. Ud over sagsbehandlingsreglerne vil hjemmelsgrundlaget have stor betydning for digitaliseringsprocenten; dvs. om systemet i sidste ende kan træffe afgørelse uden manuel involvering. Digital forvaltning er derfor ikke en entydig størrelse. Både potentialet i form af ressourcemæssige gevinster, digitaliseringsgraden og de retlige udfordringer afhænger bl.a. af, hvilket område digitaliseringen iværksættes på, hvilket lovgrundlag, der er for forvaltningen på området, hvilke objektive data myndigheden allerede har til rådighed, og hvor stort et incitament borgerne har til at medvirke aktivt ved sagens behandling. Disse parametre er samtidig centrale for, hvordan de forvaltningsretlige regler og principper skal tænkes ind i løsningen. En af de væsentligste udfordringer ved digital forvaltning er f.eks. sagsoplysningen, og derfor er det enklere at stile mod forvaltningsområder, hvor der enten foreligger en lang række objektive data, som afgørelser kan basere sig på, eller hvor borgeren som i ansøgningssager har et betydeligt incitament til at medvirke (selvbetjeningsløsninger). Det vil også ofte være relevant at vælge et område, hvor der findes større grupper af standardiserede sager, som enten behandles på et relativt objektivt retsgrundlag, eller som behandles efter en fast praksis, uden at der sker justeringer i retsgrundlaget alt for ofte. Selv om det måske ikke er muligt at opnå den fulde automatisering af alle sager på et givent område, vil det således ofte være muligt at pege på kategorier af sager inden for det gældende område, som kan behandles fuldt ud digitalt. For sager, der ikke kan digitaliseres fuldt ud, vil der ofte kunne opbygges løsninger, hvor systemet behandler sagen i betydeligt omfang, men hvor sagsbehandleren enten skal monitorere systemets behandling (f.eks. gennemgå og supplere et automatisk genereret udkast til afgørelse) eller skal bidrage på afgørende punkter i processen (f.eks. ved gennemgang af et konkret partshøringssvar e.l.). Den bedste digitalisering starter derfor med en grundig kortlægning af de manuelle arbejdsgange på det givne område og med en analyse af, hvordan omstillingen til en digitalt understøttet proces sker bedst. Denne analyse må afsøge alle områdets forskellige retlige udfaldsrum og kan ikke basere sig på normale typetilfælde, når de juridiske veje gennem systemet skal tegnes op. På baggrund af en sådan analyse, kan den rigtige digitale vej for de enkelte sagstyper udledes, og det rette samspil mellem system, sagsbehandlerne og - ikke mindst - med borgerne fastlægges. Det gælder om at lære af de gode eksempler. Netop dette sætter Kammeradvokaten fokus på med Digitaliseringskonferencen den 27. maj

10 QUICK FACTS TIDSPUNKT: STED: LEKTIONER: PRIS: TILMELDING: 27. maj 2015, kl JUC, Bredgade 34, 1260 København K 4 formiddagslektioner a 45 min Kr Tilmeld dig på eller ring til os på OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE Konferencen er godkendt til at opfylde kravet om obligatorisk efteruddannelse for advokater. 10

11 ANDRE ARRANGEMENTER Her kan du se et udvalg af de nye kurser og konferencer. Få det fulde overblik på 28. APRIL SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER NOVEMBER 2015 FORÅRET 2016 BRUG AF KONSULENTER, FREELANCERE OG SELVSTÆNDIGE - Få styr på de kontrakttyper og persongrupper, der typisk giver anledning til problemer IT-UDBUD - Sådan gennemføres offentlige it indkøb SOCIALE KLAUSULER I PRAKSIS - Samlet overblik over de retlige rammer for brugen af sociale klausuler samt erfaringer PERSONDATALOVEN OG FREMTIDENS PERSONDATARET - For offentlige myndigheder PRAKTISK FORVALTNINGSRET - Sagsbehandlingsregler og erfaringer med den nye offentlighedslov UDBUDSKONFERENCE - Udbudsloven - sådan blev den! DIGITALISERINGSKONFERENCE #2 11

12 Magasinpost SMP ID nr Tilmeld dig allerede nu! UDBUDSKONFERENCE UDBUDSLOVEN - Sådan blev den 26. november 2015 På denne fjerde udbudskonference i træk har du en enestående mulighed for at komme bag den nye udbudslov. Loven vil bl.a. medføre, at der bliver større fleksibilitet for ordregiverne ved gennemførelse af offentlige indkøb. Det er derfor nødvendigt at være godt inde i de nye regler for at kunne navigere i de ændrede muligheder og begrænsninger. På konferencen vil du blive guidet af de førende eksperter i Danmark: Michael Ellehauge Landsdommer og formand for Klagenævnet for udbud Tina Braad Partner, Bech-Bruun Kirsten Thorup Landsdommer og næstformand for Klagenævnet for udbud Steen Treumer Professor, Københavns Universitet Claus Berg Advokat og partner, Bech-Bruun Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Peter Jørgensen Advokat og partner, Bird & Bird Læs mere på 12 BREDGADE KØBENHAVN K T:

DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med:

DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med: DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser Konferencen afholdes i samarbejde med: 1 TALERLISTE Lars Frelle-Petersen Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 OBS! Konferencen afholdes kort efter lovforslaget er fremsat/ vedtaget. 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer

Læs mere

Den nye danske udbudslov - sådan blev den!

Den nye danske udbudslov - sådan blev den! DANMARKS STØRSTE UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov - sådan blev den! Torsdag den 26. november 2015 Allerede mere end 170 tilmeldte 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten

Læs mere

Den nye danske udbudslov - sådan blev den!

Den nye danske udbudslov - sådan blev den! UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov - sådan blev den! Torsdag den 26. november 2015 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer på konferencen Tina Braad Advokat og partner,

Læs mere

DIGITALISERINGS- KONFERENCE

DIGITALISERINGS- KONFERENCE JUC INVITERER TIL DIGITALISERINGS- KONFERENCE 31. januar 2017 JURA, DIGITALISERING OG LØSNINGER OFFENTLIGE DATA SAMKØRING/SIKKERHED/ADGANG/KONTORROBOTTER TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK /DIGI17 1 TALERLISTE

Læs mere

Digitalisering uden kompromis?

Digitalisering uden kompromis? KONFERENCE 2.0 Digitalisering uden kompromis? 26. januar 2016 Allerede mere end 70 tilmeldte 1 TALERLISTE Jakob Kamby Advokat og partner Kammeradvokaten Lars Andersen Vice President hos NNIT og formand

Læs mere

Retssikkerhed og Digitaliseringsstrategien. Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret, Kbh, 8. sept Oplæg v direktør Jonas Bering Liisberg

Retssikkerhed og Digitaliseringsstrategien. Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret, Kbh, 8. sept Oplæg v direktør Jonas Bering Liisberg Retssikkerhed og Digitaliseringsstrategien 2016-2020 Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret, Kbh, 8. sept. 2016 Oplæg v direktør Jonas Bering Liisberg Oversigt 1. Hvorfor har Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Objektiv sagsbehandling = automatisk sagsbehandling

Objektiv sagsbehandling = automatisk sagsbehandling Objektiv sagsbehandling = automatisk sagsbehandling - 2015 Introduktion Side 2 Vi oplever i disse år begyndelsen til en stille revolution af den offentlige sektor mod en stadigt mere automatiseret forvaltning.

Læs mere

Digitalisering og jura et umage par?

Digitalisering og jura et umage par? 11. JANUAR 2017 Side 1 Digitalisering og jura et umage par? v/ advokatfuldmægtige Kirsten Petersen og Rasmus Grønved Nielsen, Kammeradvokaten Side 2 Tema og oversigt Digitalisering af den offentlige forvaltning

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digital forvaltning. forvaltningsretlige krav til udvikling og brug af digitale løsninger

Digital forvaltning. forvaltningsretlige krav til udvikling og brug af digitale løsninger Digital forvaltning forvaltningsretlige krav til udvikling og brug af digitale løsninger Forvaltningsrettens forunderlige natur https://da.wikipedia.org/wiki/magiske_objekter_i_harry_potter Vi er i en

Læs mere

Første år med den nye udbudslov

Første år med den nye udbudslov DANMARKS STØRSTE UDBUDSKONFERENCE Første år med den nye udbudslov 17. november 2016 Nu med 3 spor som behandler udfordringer og muligheder ved den nye lov, forsyningsvirksomhedsdirektivet og tilbudsgivere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning Aftale om digitaliseringsklar lovgivning I lovgivningen er der mange undtagelser og uklare begreber, som både gør det svært for borgerne at gennemskue, hvilke regler der gælder, men også giver lange sagsbehandlingstider

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Ved Dorthe Bjerremand Erichsen 05-12-2016 Dagsorden Baggrunden for Lovguide Forvaltning Indhold i Lovguide Forvaltning Hvordan kommer Lovguide Forvaltning

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Er I klar til den nye persondataforordning?

Er I klar til den nye persondataforordning? Er I klar til den nye persondataforordning? Nye regler om persondata på vej I december 2015 blev der opnået enighed om en ny persondataforordning. Forordningen indeholder en række nye og ændrede regler

Læs mere

Digitalisering i den offentlige sektor

Digitalisering i den offentlige sektor 1 Digitalisering i den offentlige sektor Egil Husum og Louise Heilberg 2 Dagsorden 1. Hvad kan, må og skal man? 2. Hvilke krav skal der stilles? 3. Hvad skal huskes ved løsningerne? 1 3 Hvad må man, hvad

Læs mere

Tilsynsstrategi Ny organisation af tilsynsarbejdet

Tilsynsstrategi Ny organisation af tilsynsarbejdet Tilsynsstrategi 2016 2018 Ny organisation af tilsynsarbejdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udfordringer for databeskyttelsen og nyt retsgrundlag på vej... 3 3. Overordnet organisation af arbejdet

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

StyringsAgenda 2015 Programchef Kristian Hertz. Implementering af nye ejendomsvurderinger

StyringsAgenda 2015 Programchef Kristian Hertz. Implementering af nye ejendomsvurderinger StyringsAgenda 2015 Programchef Kristian Hertz Implementering af nye ejendomsvurderinger 1. Baggrund Tilliden til ejendomsvurderingerne er svækket Tegning: Roald Als, Politiken, 10. september 2014. 2 1.

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1)

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) TCO/LCC KONFERENCE ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) 08:30-09:00 Ankomst, registrering og morgenmad 09:00-09:15 09:15-09:45 Åbning af konferencen JUC og Kammeradvokaten Forventninger til TCO Claudio Romanini

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Sammenfatning Formålet med Borgerrepræsentationens beslutning er at opnå et kvalitetsløft i sagsbehandlingen til gavn for borgernes

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Notat om forvaltningsretlige krav til det offentliges it-løsninger

Notat om forvaltningsretlige krav til det offentliges it-løsninger Lovafdelingen Notat om forvaltningsretlige krav til det offentliges it-løsninger Dato: 18. november 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret 1. Indledning I forbindelse med offentlige it-projekter, hvor dele

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer 2014-34 Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Finansministeriet om sikringen af, at nye offentlige

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Oplev toneangivende eksperter og virksomhedscases fra den offentlige sektor tirsdag 8. september 2015.

Oplev toneangivende eksperter og virksomhedscases fra den offentlige sektor tirsdag 8. september 2015. Oplev toneangivende eksperter og virksomhedscases fra den offentlige sektor tirsdag 8. september 2015. Altinget er mediepartner for StyringsAgenda 2015 God ledelse som fundament for effektiv styring Riv

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Persondata i sundhedsapps

Persondata i sundhedsapps 11. OKTOBER 2016 Side 1 Persondata i sundhedsapps Side 2 Overblik og indflyvning Indflyvning Persondataloven bliver til databeskyttelsesforordningen Gælder for elektronisk behandling af personoplysninger

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter

Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter August 2017 Erik Andreasen It-projektrådets arbejde - Vurdere risikoprofilen for statslige

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Start af ny business case undersøgelse - vil trenden fortsætte?

Start af ny business case undersøgelse - vil trenden fortsætte? Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 28. april 2016 20:56 Til: Martin J Ernst Emne: April nyhedsbrev

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

20. MAJ 2014. Digital forvaltning. Muligheder og udfordringer

20. MAJ 2014. Digital forvaltning. Muligheder og udfordringer Digital forvaltning Muligheder og udfordringer Digital forvaltning Indhold Side 2 1. Modeller og potentiale 2. Case: Selvbetjeningssystem Side 3 Modeller og potentiale Digital forvaltning Potentiale Side

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system

Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system Projektejer Henrik Mølholm Henrik Mølholm Projektleder Kia Fog Kristensen Kia Fog Kristensen Projektgruppe Kia Fog Kristensen Trine Vinderslev Niels

Læs mere

KAMMERAKADEMIET din vej til viden

KAMMERAKADEMIET din vej til viden KAMMERAKADEMIET din vej til viden FORÅR 2016 Velkommen til KAMMERAKADEMIET Vi har samlet et udvalg af s faglige aktiviteter og tilbud. Arrangementerne ligger i løbet af foråret 2016. Aktiviteterne dækker

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Telefon Dato for ansøgning 1. august 2011

Telefon Dato for ansøgning 1. august 2011 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Fjerne underskriftskravet på digital post Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december 2015 Kontaktperson Finn Guldbæk

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere