Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark"

Transkript

1 Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 1: NABO Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring vedrørende kommunens planer om at bygge en vindmøllepark. Din Kommune har besluttet at gå foran i forhold til CO 2 -udledningen og har sat sig det mål, at 50 % af kommunens energiforbrug om 10 år skal produceres på CO 2 -neutrale metoder. De har derfor besluttet, at der skal placeres 10 vindmøller i en vindmøllepark på en mark lige udenfor et af byens mest attraktive villakvarterer. Du synes, som beboer i villakvarteret, at det er en rigtig dårlig idé. Du synes, det er en god vision, men der er udsigt til, at dit hus vil tabe betydeligt i værdi pga. udsigt til vindmøller og støjen fra dem. Du mener, at vindmøller bør placeres i store vindmølleparker langt ude på vandet. Vindmøller støjer hele tiden til gene for de omkringliggende beboere Mange husejere i nærheden af møllerne mister mange tusinde kr. i værditab på deres huse Den udsigt til naturen, som du og mange andre nyder, vil blive forurenet med udsigten til vindmøller Formanden for kommunens Teknik- og miljøudvalg Borgmesteren Embedsmand fra By- og Landskabsstyrelsen Formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling

2 Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 2: BORGMESTER Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring vedrørende kommunens planer om at bygge en vindmøllepark. Som borgmester i kommunen har du besluttet at gå foran i forhold til CO 2 -udledningen og har sat dig det mål, at 50 % af kommunens energiforbrug om 5 år skal produceres på CO 2 -neutrale metoder. I har i byrådet derfor besluttet, at der skal placeres 10 vindmøller i en vindmøllepark på en mark lige udenfor et af byens mest attraktive villakvarterer. Du mener som borgmester i kommunen, at det er en rigtig god idé med flere vindmøller i nærheden af byen. Kommunen kan spare betydeligt ved ikke at skulle placere dem ude i vandet. Borgerne vil få kontant glæde ved, at skatteprocenten sættes ned pga. nedsatte energiudgifter, og du er helt sikker på, at det ikke vil få nogen konsekvens for huspriserne i området - alle vil jo gerne bo i en miljørigtig kommune. Placeringen tæt på byen gør dem meget økonomisk attraktive og skatten vil kunne sættes ned Kommunen vil markere sig stærkt på Danmarkskortet og gøre det et mere attraktivt sted at leve. Derfor vil huspriserne ikke falde i villakvarteret Du har som personligt mål at nedsætte CO2-udslippet i løbet af de næste 10 år, og vindmøllerne er en god start Formanden for kommunens Teknik- og miljøudvalg Embedsmand fra By- og Landskabsstyrelsen Formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Kommende nabo til vindmølleparken

3 Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 3: Formanden for kommunens TEKNIK- og MILJØ udvalg Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring om kommunens planer om at bygge en vindmøllepark i nærheden af et attraktivt villakvarter. Som formand for Teknik- og miljøudvalget i kommunen er det vigtigt for dig at deltage i den slags paneldebatter. Byen vil uden tvivl blive et rigtigt prestigeprojekt for hele Danmark, og som formand for Teknik- og miljøudvalget bakker du byrådet 100% op i beslutningen. Det vigtigste for dig er ikke, hvor møllerne bliver placeret, men udelukkende den faldende CO 2 -udledning. Samtidig er det dog særdeles vigtigt, at byrådet ikke dropper sin planer pga. modstand i befolkningen. Vindmøllerne skal opføres Placeringen af vindmøllerne er ikke vigtig Det er vigtigt med den reducerede CO 2 -udledning i kommunen Du ved, at flere byer vil følge dette eksempel, men at det kræver, at én by går foran. Der er derfor meget på spil for dig som ordfører for Energi og Miljø Borgmesteren Kommende nabo til vindmølleparken Embedsmand fra By- og Landskabsstyrelsen Formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling

4 Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 4: Embedsmand i BY- og LANDSKABSSTYRELSEN Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring om kommunens planer om at bygge en vindmøllepark i nærheden af et attraktivt villakvarter. Som embedsmand i By- og Landsskabsstyrelsen under Miljøministeriet skal du forholde dig fagligt til opførelsen og placeringen af en vindmøllepark ud fra en række forskellige hensyn. Du skal bla. inddrage hensynet til naturen og landskabet, hensynet til den overordnede regionale planlægning, inddrage faglige vurderinger af påvirkningerne på natur og miljøet samt sikre at politiske beslutninger på området overholdes. Du har derfor mange forskellige områder at tage hensyn til. Ifølge kommuneplanlægningen skal vindmøllerne anlægges et eller andet sted i kommunen Efter analyse af alt land omkring byen, er det By og Landskabsstyrelsens konklusion, at området ved villakvarteret er det bedst egnede sted Vindmøllerne skal placeres meter fra bebyggelse ifølge lovgivningen. Derfor vil de ikke kunne genere nævneværdigt. Ved at placere de 10 vindmøller i en stor gruppe, minimeres belastningen af både landskabet og beboerne Udover selve opstillingen af møllerne er der ingen gener for den omkringliggende natur. Når vindmøllerne er i drift, gør de ikke skade på naturen i området. Formanden for kommunens Teknik- og miljøudvalg Borgmesteren Kommende nabo til vindmølleparken Formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling

5 Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 5: Formanden for DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring om kommunens planer om at bygge en vindmøllepark i nærheden af et attraktivt villakvarter. Du kan godt lide idéen om ren energi, men i det planlagte område, som i øvrigt er et blandet mose og skovområde, har I en stor koloni af hejrer, som du frygter, vil blive påvirket af de kommende vindmøller. Det er vigtigt for dig, at vindmøllerne ikke kommer til at skabe ubalance i det økosystem, hvor de bliver placeret. Det er også vigtigt for dig, at de kommer til at virke så usynlige som muligt, og ikke kommer til at virke generende på stedets fugle. Du mener i øvrigt, at det er spild af penge at opføre vindmøller, den globale opvarmning vil komme alligevel. Ser man på jordens historie, er det ved igen at være tid til en varmeperiode. Du sympatiserer med de holdninger, som Bjørn Lomborg giver udtryk for. Vindmøller støjer og vil i det bestemte område forstyrre fiskehejrekolonien. Andre steder i landet har det vist sig, at fuglelivet påvirkes, når man placerer flere vindmøller i et naturområde Det vigtigste for dig er, at fuglene ikke bliver påvirket af de kommende vindmøller. Formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg Borgmesteren Kommende nabo til vindmølleparken Embedsmand fra By og Landskabsstyrelsen

6 Borgermøde/paneldebat om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede Rolle 1: Formanden for Danske Bilforhandleres Landsorganisation Du inviteres hermed til offentlig høring om folketingets nye lovforslag om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede. Et flertal i folketinget har besluttet, at der skal skæres ned på antallet af personbiler i Danmark for at mindske forureningen, sænke udgifter til vedligeholdelse af vejnettet og for at mindske køer på vejene. Derfor er det fremover kun børnefamilier og handicappede, der må købe en bil. Alle andre må bruge kollektive transportmidler. Personer, der ikke er fra børnefamilier eller handicappede, får dog lov til at køre videre i deres nuværende bil men får ikke lov til at købe biler fremover. Som formand for Danske Bilforhandleres Landsorganisation synes du, at forslaget er en rigtig dårlig ide. Der bliver årligt solgt omkring personbiler i Danmark, og hvis denne lov bliver indført, vil dette salg falde til ca dvs. at der vil blive solgt ca færre biler om året i Danmark. Dette vil betyde, at omkring mennesker vil miste deres arbejde indenfor bilsalgsbranchen, tankstationer, automekanikere, producenter af reservedele og tilbehør og så videre. Du er enig i, at forureningen skal begrænses, men det skal ikke gøres ved at forbyde biler for visse mennesker i samfundet. I stedet bør man gøre miljøvenlige biler billigere, og i højere grad satse på udviklingen af el-biler. Et forbud vil ødelægge en masse menneskers liv, fordi de mister deres job Staten skal derfor betale en masse penge i dagpenge/kontanthjælp indtil disse mennesker finder et nyt arbejde. Staten går også glip af en masse indtægter fra svigtende bilafgifter Og måske bliver forureningen endda værre, fordi mange mennesker ikke får lov til at købe nye, mindre forurenende biler, så de kører videre i deres gamle forurenende biler. Vi skal alle betale mere i skat, hvis forbuddet bliver vedtaget Folk, der mangler motion, må besøge et fitnesscenter eller løbe sig en tur (henvendt til Formanden for Cykelhandlere og Cykelhjelmsproducenter i Danmark) Formanden for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i Danmark Generalsekretær og leder af United Automobile Industries of the People s Republic of China Formanden for Greenpeace i Danmark Formanden for Cykelhandlere og Cykelhjelmsproducenter i Danmark

7 Borgermøde/paneldebat om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede Rolle 2: Formanden for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i Danmark Du inviteres hermed til offentlig høring om folketingets nye lovforslag om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede. Et flertal i folketinget har besluttet, at der skal skæres ned på antallet af personbiler i Danmark for at mindske forureningen, sænke udgifter til vedligeholdelse af vejnettet og for at mindske køer på vejene. Derfor er det fremover kun børnefamilier og handicappede, der må købe en bil. Alle andre må bruge kollektive transportmidler. Personer, der ikke er fra børnefamilier eller handicappede, får dog lov til at køre videre i deres nuværende bil, men får ikke lov til at købe biler fremover. Som formand for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske er du stærkt imod dette forslag. Der er langt flere barnløse par blandt homoseksuelle, og du mener, at bøsser og lesbiske som befolkningsgruppe vil blive ramt hårdt af lovforslaget. Forslaget diskriminerer ikke kun homoseksuelle men alle barnløse mennesker i Danmark. Det er helt tosset at begrænse folk fra at købe bil, bare fordi de ikke har et handicap eller har børn. Der kan sagtens være folk uden børn, der virkelig har brug for en bil. Danmark har et godt internationalt ry for at være et land, hvor homoseksualitet er bredt accepteret. Der er risiko for, at langt færre homoseksuelle vil besøge Danmark, hvis dette bliver indført. Det kan betyde en nedgang i turistindtægter på ca mia. kroner årligt. Mange bøsser og lesbiske vil føle sig uvelkomne i deres eget land og derfor flytte til udlandet, hvor de har samme vilkår som heteroseksuelle. Formanden for Danske Bilforhandleres Landsorganisation Generalsekretær og leder af United Automobile Industries of the People s Republic of China Formanden for Greenpeace i Danmark Formanden for Cykelhandlere og Cykelhjelmsproducenter i Danmark

8 Borgermøde/paneldebat om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede Rolle 3: Generalsekretær og leder af United Automobile Industries of the People s Republic of China Du inviteres hermed til offentlig høring om folketingets nye lovforslag om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede. Et flertal i folketinget har besluttet, at der skal skæres ned på antallet af personbiler i Danmark for at mindske forureningen, sænke udgifter til vedligeholdelse af vejnettet og for at mindske køer på vejene. Derfor er det fremover kun børnefamilier og handicappede, der må købe en bil. Alle andre må bruge kollektive transportmidler. Personer, der ikke er fra børnefamilier eller handicappede, får dog lov til at køre videre i deres nuværende bil, men får ikke lov til at købe biler fremover. Du er fra Kina og leder af organisationen for den kinesiske bilindustri. Din interesse er at eksportere kinesisk producerede biler til Danmark. Du er stærkt imod dette forslag. Lovforslaget vil betyde en markant nedgang i bilsalget til Danmark, og det vil skade den kinesiske bilindustri, som har oplevet kraftig vækst de senere år. En nedgang i den kinesiske bilindustri skader Kinas økonomi, da biler er en af Kinas største eksportvarer efter ris og billige DVD-afspillere. Hvis forbuddet bliver indført, vil Kina se det som handelsfjendtlighed fra Danmark, og derfor vil Kina sætte prisen op på den enorme mængde elektronik, som vi køber årligt - det vil betyde dyrere fjernsyn, computere, mobiltelefoner, DVD-afspillere og instant kopnudler i Danmark. Forbuddet vil betyde en nedgang i Kinas økonomi, som vil give en kraftig stigning i fattigdommen i landet (ca. 235 mio. mennesker lever under Verdensbankens fattigdomsgrænse i dag). Generelt vil det svække de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Kina og dermed også skade danske firmaer i Kina. Foruden dig deltager følgende: Formanden for Danske Bilforhandleres Landsorganisation Formanden for Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske i Danmark Formanden for Greenpeace i Danmark Formanden for Cykelhandlere og Cykelhjelmsproducenter i Danmark

9 Borgermøde/paneldebat om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede Rolle 4: Formanden for Greenpeace i Danmark Du inviteres hermed til offentlig høring om folketingets nye lovforslag om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede. Et flertal i folketinget har besluttet, at der skal skæres ned på antallet af personbiler i Danmark for at mindske forureningen, sænke udgifter til vedligeholdelse af vejnettet og for at mindske køer på vejene. Derfor er det fremover kun børnefamilier og handicappede, der må købe en bil. Alle andre må bruge kollektive transportmidler. Personer, der ikke er fra børnefamilier eller handicappede, får dog lov til at køre videre i deres nuværende bil, men får ikke lov til at købe biler fremover. Du synes, at forslaget er rigtig godt. Begrænsningen vil betyde, at der kommer langt færre biler på vejene, og det vil betyde, at miljøet får en kæmpe gevinst. Samtidig vil det få en række positive konsekvenser, såsom renere luft, færre astmatikere og mindre CO2-udslip. Også dyrelivet vil have stor gavn af et evt. forbud, da det vil give færre trafikdræbte dyr. Forbuddet vil betyde et markant fald i CO 2 udledningen i Danmark, og derved vil vi komme tættere på at leve op til miljømålene for 2015 Luften i især byerne bliver renere, og det vil give færre børn med astma Der vil komme flere busser på vejene, så vi skal sikre, at de lever op til strenge miljøkrav. Det går ikke, at miljøgevinsten går op i os fra busser i stedet. Med forslaget har vi en chance for at efterlade vores børn og børnebørn et bedre og renere Danmark med et godt miljø. Foruden dig deltager følgende: Formanden for Danske Bilforhandleres Landsorganisation Formanden for Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske i Danmark Generalsekretær og leder af United Automobile Industries of the People s Republic of China Formanden for Cykelhandlere og Cykelhjelmsproducenter i Danmark

10 Borgermøde/paneldebat om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede Rolle 5: Formanden for Cykelhandlere og Cykelhjelmsproducenter i Danmark Du inviteres hermed til offentlig høring om folketingets nye lovforslag om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede. Et flertal i folketinget har besluttet, at der skal skæres ned på antallet af personbiler i Danmark for at mindske forureningen, sænke udgifter til vedligeholdelse af vejnettet og for at mindske køer på vejene. Derfor er det fremover kun børnefamilier og handicappede, der må købe en bil. Alle andre må bruge kollektive transportmidler. Personer, der ikke er fra børnefamilier eller handicappede, får dog lov til at køre videre i deres nuværende bil, men får ikke lov til at købe biler fremover. Du repræsenterer cykelhandlere og cykelhjelmsproducenter i Danmark og synes, at forslaget er en rigtig god ide. Færre biler vil betyde flere solgte cykler på vejene, og det vil gavne cykelhandlerne i Danmark. Desuden skal alle disse nye cyklister jo have hjelm på, så også her vil man opleve en fremgang i salget. De farligste bilister (unge enlige mænd + pensionister) får ikke længere lov til at have bil og det vil betyde en nedgang i antallet af trafikdræbte fra ca. 400 årligt til ca 75, og antallet af alvorligt kvæstede vil gå fra ca årligt til under 900. Flere mennesker vil tage cyklen og det vil give mange mennesker langt mere motion Staten vil spare penge, da der vil være færre sygedage og færre hospitalsindlæggelser. Det vil komme nye jobs i både produktion og salg af cykler. Man kan f.eks lave en aftale om, at folk fra bilindustrien kan efteruddannes og få nyt job i cykelindustrien. Måske kan man begynde at købe cykler produceret i Kina og dermed undgå handelsfjendtligheden. Formanden for Danske Bilforhandleres Landsorganisation Formanden for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i Danmark Generalsekretær og leder af United Automobile Industries of the People s Republic of China Formanden for Greenpeace i Danmark

11 Familiediskussion over aftensmaden hvordan kan vi nedsætte vores forbrug af hensyn til miljøet? Rolle 1: Far Du sidder sammen med din familie over aftensmaden og diskuterer, hvad I sammen kan gøre for at mindske forbruget af ressourcer og derved mindske udledningen af CO 2. Inden I gik i gang med at spise, var der i tv en historie om, at klimaet på Jorden bliver varmere og varmere, fordi Jordens befolkning forbruger mere, og fordi der globalt er kommet flere forbrugere. Som familie vil I gerne gøre noget, så I har besluttet jer for at være med i kampagnen 1 ton mindre, og nu vil I finde frem til, hvor og hvordan I kan skære ned for CO 2 udledningen fremover. Du mener, at I bør lave kvoter efter hver enkelts behov. I er alle forskellige, og du har f.eks. brug for at kunne tage bilen på arbejde, mens de andre er tættere på skole og arbejde og derfor kan cykle. Du mener dog, at I alle sammen skal gøre noget for at skåne miljøet, men at I skal gøre det dér, hvor det passer bedst ind i den enkeltes liv. Kort sagt: I skal alle spare på miljøet dér, hvor I kan. Du har ret til bilen, fordi det kraftigt nedsætter din transporttid til arbejdet. Med det offentlige er transporttiden til og fra arbejde mere end to timer, men det tager kun en halv times tid i din Volvo 240E. Tid brugt i offentlig transport er tid væk fra familien. Du sparer på andre måder, f.eks. er du bevidst om ikke at købe frugt og grøntsager, der er fragtet langt for at komme til Danmark. Du mener, at teenagere er de største forbrugere med deres lange bade og overforbrug af tøj, hårprodukter, computer og tv, som kører døgnet rundt. Du mener, I skal spare, hvor I kan uden at bruge for mange penge på det: dvs. slukke for lys og el-apparater, der ikke bruges, undgå stand-by strøm, og generelt prøve at minimere køb af nye ting, som I ikke har brug for. Familiens laster: Far: Kører i bilen dagligt, har jacuzzi. Mor: Luksusforbruger, elsker importeret rødvin, flyrejser til Paris, ugentlige spa-ture med veninderne. Søn 18 år: Overforbruger: bil, lange bade, slukker aldrig lys eller computer, køber hele tiden ny elektronik. Datter 13: Familiens miljøengel, sparer hvor hun kan. Føntørrer dog sit lange hår, da det ellers tager timevis om at tørre.

12 Familiediskussion over aftensmaden hvordan kan vi nedsætte vores forbrug af hensyn til miljøet? Rolle 2: Mor Du sidder sammen med din familie over aftensmaden og diskuterer, hvad I sammen kan gøre for at mindske forbruget af ressourcer og derved mindske udledningen af CO 2. Inden I gik i gang med at spise, var der i tv en historie om, at klimaet på Jorden bliver varmere og varmere, fordi Jordens befolkning forbruger mere, og fordi der globalt er kommet flere forbrugere. Som familie vil I gerne gøre noget, så I har besluttet jer for at være med i kampagnen 1 ton mindre, og nu vil I finde frem til, hvor og hvordan I kan skære ned for CO 2 udledningen fremover. Du mener, at familien selvfølgelig skal spare på CO 2, men at det primært er de andre i familien, der er problemet. Alt hvad du køber eller bruger, er ting, du har brug for. Du er godt nok selv en ivrig rejsende både i jobbet og i fritiden, men der skal jo også være plads til at leve. Du bruger kun få men luksuriøse ting, som du under ingen omstændigheder kan undvære. Dine ugentlige spature gør ingen forskel. De varmer jo alligevel vandet op til dine veninder, så at du tager med gør ingen forskel for miljøet. Dine flyture til Paris sviner måske, men du kan jo ikke bruge 10 timer i et tog hver vej, når du bare skal være der en weekend. Du mener, I skal gå huset igennem og finde sparemuligheder der: skifte til elsparepærer, droppe fars jacuzzi og lave det om guldfiskebassin. Familiens laster: Far: Kører i bilen dagligt, har jacuzzi, Mor: Luksusforbruger, elsker importeret rødvin, flyrejser til Paris, ugentlige spa-ture med veninderne. Søn 18 år: Overforbruger: bil, lange bade, slukker aldrig lys eller computer, køber hele tiden ny elektronik. Datter 13: Familiens miljøengel, sparer hvor hun kan. Føntørrer dog sit lange hår, da det ellers tager timevis.

13 Familiediskussion over aftensmaden hvordan kan vi nedsætte vores forbrug af hensyn til miljøet? Rolle 3: Datter Du sidder sammen med din familie over aftensmaden og diskuterer, hvad I sammen kan gøre for at mindske forbruget af ressourcer og derved mindske udledningen af CO 2. Inden I gik i gang med at spise, var der i tv en historie om, at klimaet på Jorden bliver varmere og varmere, fordi Jordens befolkning forbruger mere, og fordi der globalt er kommet flere forbrugere. Som familie vil I gerne gøre noget, så I har besluttet jer for at være med i kampagnen 1 ton mindre, og nu vil I finde frem til, hvor og hvordan I kan skære ned for CO 2 udledningen fremover. Du er familiens miljøengel. Du er medlem af Verdensnaturfonden og Pandaklubben, og er selv meget miljøbevidst. Det er din mission at få resten af familien til at spare på CO 2, både generelt i huset og i deres daglige vaner. Vi har kun en klode, så vi er nødt til at passe på den. Du mener, I skal efterleve sparerådene fra 1 ton mindre: Tag kortere bade Spar på strømmen ved at slukke lys, computer, tv, Playstation osv. når det ikke bruges Skift til elsparepærer i hele huset Transport: både bil og fly sviner. Tag toget, bussen eller cyklen i stedet Efterisoler huset - det kan spare tusindvis af kroner i varme Undgå tørretumbler - lufttør tøjet i stedet Undgå frugt og grønt, som dyrkes i drivhuse. Det koster meget CO 2 at varme dem op. Så er det bedre at købe spanske tomater, som er dyrket i det fri Alternativt: køb kun årstidens frugt og grønt Man skal jo starte et sted: I er nødt til at sætte et godt eksempel for familie og venner, så de bliver inspireret til at spare på CO 2 Familiens laster: Far: Kører i bilen dagligt, har jacuzzi, Mor: Luksusforbruger, elsker importeret rødvin, flyrejser til Paris, ugentlige spa-ture med veninderne. Søn 18 år: Overforbruger: bil, lange bade, slukker aldrig lys eller computer, køber hele tiden ny elektronik. Datter 13: Familiens miljøengel, sparer hvor hun kan. Føntørrer dog sit lange hår, da det ellers tager timevis.

14 Familiediskussion over aftensmaden hvordan kan vi nedsætte vores forbrug af hensyn til miljøet? Rolle4: Søn Du sidder sammen med din familie over aftensmaden og diskuterer, hvad I sammen kan gøre for at mindske forbruget af ressourcer og derved mindske udledningen af CO 2. Inden I gik i gang med at spise, var der i tv en historie om, at klimaet på Jorden bliver varmere og varmere, fordi Jordens befolkning forbruger mere, og fordi der globalt er kommet flere forbrugere. Som familie vil I gerne gøre noget, så I har besluttet jer for at være med i kampagnen 1 ton mindre, og nu vil I finde frem til, hvor og hvordan I kan skære ned for CO 2 udledningen fremover. Miljøet interesserer dig faktisk ikke så meget. Det der med at spare på CO 2 er fint nok, men du synes, det er vildt irriterende, at det skal gå ud over dit liv. Du har lige købt en Ford Escort fra 1993 til kroner og måske forurener den en del, men du skal jo også leve dit liv. Det er fint nok at gøre noget for miljøet, men det er industrien, der skal gøre noget, for det er jo dem, der forurener mest. Det gør jo ingen forskel i verden, om du slukker lyset eller ej. Kraftværkerne har forsyningssikkerhed, så de laver alligevel strømmen. Når nu den er der, kan du ligeså godt bruge den, ellers går den jo bare til spilde. Vi kan alligevel ikke gøre nogen forskel, så vi kan lige så godt nyde livet Det er fint nok, at der er folk, der gerne vil spare på miljøet og på deres CO 2 -udledning, men de skal jo også tænke på, at man også skal kunne leve sit liv. Der er jo også noget, der hedder livskvalitet. Faktisk er Afghanistan, Mali, Rwanda og Burkina Faso blandt de lande, hvor beboerne udleder mindst CO 2 i verden, men skal vi leve som dem? Familiens laster: Far: Kører i bilen dagligt, har jacuzzi, Mor: Luksusforbruger, elsker importeret rødvin, flyrejser til Paris, ugentlige spa-ture med veninderne. Søn 18 år: Overforbruger: bil, lange bade, slukker aldrig lys eller computer, køber hele tiden ny elektronik. Datter 13: Familiens miljøengel, sparer hvor hun kan. Føntørrer dog sit lange hår, da det ellers tager timevis.

15 Familiediskussion over aftensmaden hvordan kan vi nedsætte vores forbrug af hensyn til miljøet? Rolle5: Farfar Du sidder sammen med din familie over aftensmaden og diskuterer, hvad I sammen kan gøre for at mindske forbruget af ressourcer og derved mindske udledningen af CO 2. Inden I gik i gang med at spise, var der i tv en historie om, at klimaet på Jorden bliver varmere og varmere, fordi Jordens befolkning forbruger mere, og fordi der globalt er kommet flere forbrugere. Som familie vil I gerne gøre noget, så I har besluttet jer for at være med i kampagnen 1 ton mindre og nu vil I finde frem til, hvor og hvordan I kan skære ned for CO 2 udledningen fremover. Du kan huske, hvordan det var i de gode, gamle dage. Dengang havde miljøet det meget bedre end i dag. Du kan også huske Anden Verdenskrig, hvor folk ikke havde så meget, men de klarede sig alligevel dengang. Faktisk synes du, at folk i dag er blevet nogle forkælede storforbrugere, der bare bruger løs og som slet ikke tænker på, at man sagtens kan leve sit liv uden at forbruge og købe nye ting hele tiden. Ja, da du blev født i 1929, var det stadig luksus at have en radio, og fjernsyn fik man først i din familie i Alle de andre nymodens forbrugsting som mobiltelefoner, computere, internet, fladskærme, biler, mp3- afspillere og så videre havde man ikke, men man havde et godt liv alligevel. Og dengang holdt tingene til noget. Det var ikke som i dag, hvor man køber en ipod, som går i stykker et halvt år senere. Og du kan da også huske energikrisen 1973, hvor der var bilfri søndag, hvor det var forbudt at køre i bil om søndagen, og folk klarede sig alligevel. Hele problemet består jo i vores kolossale overforbrug. Hvad er det dog, der gør dem så lykkelige ved at købe nyt hele tiden. Det vil du gerne vide. Tingene må gerne tage tid - der skal være plads til hyggen. Det er mere hyggeligt at tage toget til Paris og spille kort og snakke, end at flyve. Og vi kan da i grunden ligeså godt tage i sommerhus ved Vesterhavet i stedet for at drage helt til Frankrig. Det med kvoter, skatter eller at appellere til folks gode vilje duer ikke. Vi skal tilbage til de gamle dyder. Familiens laster: Far: Kører i bilen dagligt, har jacuzzi, Mor: Luksusforbruger, elsker importeret rødvin, flyrejser til Paris, ugentlige spa-ture med veninderne. Søn 18 år: Overforbruger: bil, lange bade, slukker aldrig lys eller computer, køber hele tiden ny elektronik. Datter 13: Familiens miljøengel, sparer hvor hun kan. Føntørrer dog sit lange hår, da det ellers tager timevis.

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Det moderne hjem og energikrisen. Bodil Olesen og Jytte Thorndahl

Det moderne hjem og energikrisen. Bodil Olesen og Jytte Thorndahl Det moderne hjem og energikrisen Boligpuljeseminar 08.09.2011 i Odense Bodil Olesen og Jytte Thorndahl Kvindemuseet gennemførte i 2010 i samarbejde med Energimuseet forskningsprojektet Hverdagsliv og energi

Læs mere

Det enkle liv. "Børnene er vores katalysator" JA TAK

Det enkle liv. Børnene er vores katalysator JA TAK Det enkle liv JA TAK "Børnene er vores katalysator" Anna og Carsten flyttede fra byen til Bornholm og blev selvstændige. Det gav dem det familieliv, de altid burde have haft, fortæller de. AF HEIDI VESTERBERG.

Læs mere

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også.

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også. En skilsmisse koster jer meget let en halv million kroner! Det er dyrere at være fraskilt med børn, end at leve sammen i ægteskab. På 10 år koster det en almindelig lønmodtagerfamilie mindst 450.000 kr.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter.

Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter. Helårsbolig Egen landejendom 3B. Hvilke ProjectZero-initiativer har du hørt om (ved kendskab) - notér Deltaget i møder om solenergi, hvor energikonsulent Charlie har deltaget Solceller Solceller ZERObyg

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Øko-fællesskaber skyder i vejret

Øko-fællesskaber skyder i vejret Øko-fællesskaber skyder i vejret Det økologiske fællesskab er bestemt ikke gået af mode. Rød+Grøn har mødt nogle af pionererne og de mange nye initiativtagere. Side 8-11 Medlemsblad for Enhedslisten September

Læs mere

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp udgivet af Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V Tlf: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk www.brd.dk

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Island 28/8 11/9 2012

Island 28/8 11/9 2012 Island 28/8 11/9 2012 Indholdsfortegnelse: Info om turen - Hvorfor Island? - Formålet med turen? - Hvem omhandler aftalen? - Eleverne Helle og Lisa - Forventninger til turen Vejret Borg Planteskole i Hveragerdi

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere