Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark"

Transkript

1 Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 1: NABO Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring vedrørende kommunens planer om at bygge en vindmøllepark. Din Kommune har besluttet at gå foran i forhold til CO 2 -udledningen og har sat sig det mål, at 50 % af kommunens energiforbrug om 10 år skal produceres på CO 2 -neutrale metoder. De har derfor besluttet, at der skal placeres 10 vindmøller i en vindmøllepark på en mark lige udenfor et af byens mest attraktive villakvarterer. Du synes, som beboer i villakvarteret, at det er en rigtig dårlig idé. Du synes, det er en god vision, men der er udsigt til, at dit hus vil tabe betydeligt i værdi pga. udsigt til vindmøller og støjen fra dem. Du mener, at vindmøller bør placeres i store vindmølleparker langt ude på vandet. Vindmøller støjer hele tiden til gene for de omkringliggende beboere Mange husejere i nærheden af møllerne mister mange tusinde kr. i værditab på deres huse Den udsigt til naturen, som du og mange andre nyder, vil blive forurenet med udsigten til vindmøller Formanden for kommunens Teknik- og miljøudvalg Borgmesteren Embedsmand fra By- og Landskabsstyrelsen Formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling

2 Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 2: BORGMESTER Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring vedrørende kommunens planer om at bygge en vindmøllepark. Som borgmester i kommunen har du besluttet at gå foran i forhold til CO 2 -udledningen og har sat dig det mål, at 50 % af kommunens energiforbrug om 5 år skal produceres på CO 2 -neutrale metoder. I har i byrådet derfor besluttet, at der skal placeres 10 vindmøller i en vindmøllepark på en mark lige udenfor et af byens mest attraktive villakvarterer. Du mener som borgmester i kommunen, at det er en rigtig god idé med flere vindmøller i nærheden af byen. Kommunen kan spare betydeligt ved ikke at skulle placere dem ude i vandet. Borgerne vil få kontant glæde ved, at skatteprocenten sættes ned pga. nedsatte energiudgifter, og du er helt sikker på, at det ikke vil få nogen konsekvens for huspriserne i området - alle vil jo gerne bo i en miljørigtig kommune. Placeringen tæt på byen gør dem meget økonomisk attraktive og skatten vil kunne sættes ned Kommunen vil markere sig stærkt på Danmarkskortet og gøre det et mere attraktivt sted at leve. Derfor vil huspriserne ikke falde i villakvarteret Du har som personligt mål at nedsætte CO2-udslippet i løbet af de næste 10 år, og vindmøllerne er en god start Formanden for kommunens Teknik- og miljøudvalg Embedsmand fra By- og Landskabsstyrelsen Formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Kommende nabo til vindmølleparken

3 Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 3: Formanden for kommunens TEKNIK- og MILJØ udvalg Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring om kommunens planer om at bygge en vindmøllepark i nærheden af et attraktivt villakvarter. Som formand for Teknik- og miljøudvalget i kommunen er det vigtigt for dig at deltage i den slags paneldebatter. Byen vil uden tvivl blive et rigtigt prestigeprojekt for hele Danmark, og som formand for Teknik- og miljøudvalget bakker du byrådet 100% op i beslutningen. Det vigtigste for dig er ikke, hvor møllerne bliver placeret, men udelukkende den faldende CO 2 -udledning. Samtidig er det dog særdeles vigtigt, at byrådet ikke dropper sin planer pga. modstand i befolkningen. Vindmøllerne skal opføres Placeringen af vindmøllerne er ikke vigtig Det er vigtigt med den reducerede CO 2 -udledning i kommunen Du ved, at flere byer vil følge dette eksempel, men at det kræver, at én by går foran. Der er derfor meget på spil for dig som ordfører for Energi og Miljø Borgmesteren Kommende nabo til vindmølleparken Embedsmand fra By- og Landskabsstyrelsen Formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling

4 Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 4: Embedsmand i BY- og LANDSKABSSTYRELSEN Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring om kommunens planer om at bygge en vindmøllepark i nærheden af et attraktivt villakvarter. Som embedsmand i By- og Landsskabsstyrelsen under Miljøministeriet skal du forholde dig fagligt til opførelsen og placeringen af en vindmøllepark ud fra en række forskellige hensyn. Du skal bla. inddrage hensynet til naturen og landskabet, hensynet til den overordnede regionale planlægning, inddrage faglige vurderinger af påvirkningerne på natur og miljøet samt sikre at politiske beslutninger på området overholdes. Du har derfor mange forskellige områder at tage hensyn til. Ifølge kommuneplanlægningen skal vindmøllerne anlægges et eller andet sted i kommunen Efter analyse af alt land omkring byen, er det By og Landskabsstyrelsens konklusion, at området ved villakvarteret er det bedst egnede sted Vindmøllerne skal placeres meter fra bebyggelse ifølge lovgivningen. Derfor vil de ikke kunne genere nævneværdigt. Ved at placere de 10 vindmøller i en stor gruppe, minimeres belastningen af både landskabet og beboerne Udover selve opstillingen af møllerne er der ingen gener for den omkringliggende natur. Når vindmøllerne er i drift, gør de ikke skade på naturen i området. Formanden for kommunens Teknik- og miljøudvalg Borgmesteren Kommende nabo til vindmølleparken Formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling

5 Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 5: Formanden for DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring om kommunens planer om at bygge en vindmøllepark i nærheden af et attraktivt villakvarter. Du kan godt lide idéen om ren energi, men i det planlagte område, som i øvrigt er et blandet mose og skovområde, har I en stor koloni af hejrer, som du frygter, vil blive påvirket af de kommende vindmøller. Det er vigtigt for dig, at vindmøllerne ikke kommer til at skabe ubalance i det økosystem, hvor de bliver placeret. Det er også vigtigt for dig, at de kommer til at virke så usynlige som muligt, og ikke kommer til at virke generende på stedets fugle. Du mener i øvrigt, at det er spild af penge at opføre vindmøller, den globale opvarmning vil komme alligevel. Ser man på jordens historie, er det ved igen at være tid til en varmeperiode. Du sympatiserer med de holdninger, som Bjørn Lomborg giver udtryk for. Vindmøller støjer og vil i det bestemte område forstyrre fiskehejrekolonien. Andre steder i landet har det vist sig, at fuglelivet påvirkes, når man placerer flere vindmøller i et naturområde Det vigtigste for dig er, at fuglene ikke bliver påvirket af de kommende vindmøller. Formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg Borgmesteren Kommende nabo til vindmølleparken Embedsmand fra By og Landskabsstyrelsen

6 Borgermøde/paneldebat om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede Rolle 1: Formanden for Danske Bilforhandleres Landsorganisation Du inviteres hermed til offentlig høring om folketingets nye lovforslag om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede. Et flertal i folketinget har besluttet, at der skal skæres ned på antallet af personbiler i Danmark for at mindske forureningen, sænke udgifter til vedligeholdelse af vejnettet og for at mindske køer på vejene. Derfor er det fremover kun børnefamilier og handicappede, der må købe en bil. Alle andre må bruge kollektive transportmidler. Personer, der ikke er fra børnefamilier eller handicappede, får dog lov til at køre videre i deres nuværende bil men får ikke lov til at købe biler fremover. Som formand for Danske Bilforhandleres Landsorganisation synes du, at forslaget er en rigtig dårlig ide. Der bliver årligt solgt omkring personbiler i Danmark, og hvis denne lov bliver indført, vil dette salg falde til ca dvs. at der vil blive solgt ca færre biler om året i Danmark. Dette vil betyde, at omkring mennesker vil miste deres arbejde indenfor bilsalgsbranchen, tankstationer, automekanikere, producenter af reservedele og tilbehør og så videre. Du er enig i, at forureningen skal begrænses, men det skal ikke gøres ved at forbyde biler for visse mennesker i samfundet. I stedet bør man gøre miljøvenlige biler billigere, og i højere grad satse på udviklingen af el-biler. Et forbud vil ødelægge en masse menneskers liv, fordi de mister deres job Staten skal derfor betale en masse penge i dagpenge/kontanthjælp indtil disse mennesker finder et nyt arbejde. Staten går også glip af en masse indtægter fra svigtende bilafgifter Og måske bliver forureningen endda værre, fordi mange mennesker ikke får lov til at købe nye, mindre forurenende biler, så de kører videre i deres gamle forurenende biler. Vi skal alle betale mere i skat, hvis forbuddet bliver vedtaget Folk, der mangler motion, må besøge et fitnesscenter eller løbe sig en tur (henvendt til Formanden for Cykelhandlere og Cykelhjelmsproducenter i Danmark) Formanden for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i Danmark Generalsekretær og leder af United Automobile Industries of the People s Republic of China Formanden for Greenpeace i Danmark Formanden for Cykelhandlere og Cykelhjelmsproducenter i Danmark

7 Borgermøde/paneldebat om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede Rolle 2: Formanden for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i Danmark Du inviteres hermed til offentlig høring om folketingets nye lovforslag om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede. Et flertal i folketinget har besluttet, at der skal skæres ned på antallet af personbiler i Danmark for at mindske forureningen, sænke udgifter til vedligeholdelse af vejnettet og for at mindske køer på vejene. Derfor er det fremover kun børnefamilier og handicappede, der må købe en bil. Alle andre må bruge kollektive transportmidler. Personer, der ikke er fra børnefamilier eller handicappede, får dog lov til at køre videre i deres nuværende bil, men får ikke lov til at købe biler fremover. Som formand for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske er du stærkt imod dette forslag. Der er langt flere barnløse par blandt homoseksuelle, og du mener, at bøsser og lesbiske som befolkningsgruppe vil blive ramt hårdt af lovforslaget. Forslaget diskriminerer ikke kun homoseksuelle men alle barnløse mennesker i Danmark. Det er helt tosset at begrænse folk fra at købe bil, bare fordi de ikke har et handicap eller har børn. Der kan sagtens være folk uden børn, der virkelig har brug for en bil. Danmark har et godt internationalt ry for at være et land, hvor homoseksualitet er bredt accepteret. Der er risiko for, at langt færre homoseksuelle vil besøge Danmark, hvis dette bliver indført. Det kan betyde en nedgang i turistindtægter på ca mia. kroner årligt. Mange bøsser og lesbiske vil føle sig uvelkomne i deres eget land og derfor flytte til udlandet, hvor de har samme vilkår som heteroseksuelle. Formanden for Danske Bilforhandleres Landsorganisation Generalsekretær og leder af United Automobile Industries of the People s Republic of China Formanden for Greenpeace i Danmark Formanden for Cykelhandlere og Cykelhjelmsproducenter i Danmark

8 Borgermøde/paneldebat om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede Rolle 3: Generalsekretær og leder af United Automobile Industries of the People s Republic of China Du inviteres hermed til offentlig høring om folketingets nye lovforslag om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede. Et flertal i folketinget har besluttet, at der skal skæres ned på antallet af personbiler i Danmark for at mindske forureningen, sænke udgifter til vedligeholdelse af vejnettet og for at mindske køer på vejene. Derfor er det fremover kun børnefamilier og handicappede, der må købe en bil. Alle andre må bruge kollektive transportmidler. Personer, der ikke er fra børnefamilier eller handicappede, får dog lov til at køre videre i deres nuværende bil, men får ikke lov til at købe biler fremover. Du er fra Kina og leder af organisationen for den kinesiske bilindustri. Din interesse er at eksportere kinesisk producerede biler til Danmark. Du er stærkt imod dette forslag. Lovforslaget vil betyde en markant nedgang i bilsalget til Danmark, og det vil skade den kinesiske bilindustri, som har oplevet kraftig vækst de senere år. En nedgang i den kinesiske bilindustri skader Kinas økonomi, da biler er en af Kinas største eksportvarer efter ris og billige DVD-afspillere. Hvis forbuddet bliver indført, vil Kina se det som handelsfjendtlighed fra Danmark, og derfor vil Kina sætte prisen op på den enorme mængde elektronik, som vi køber årligt - det vil betyde dyrere fjernsyn, computere, mobiltelefoner, DVD-afspillere og instant kopnudler i Danmark. Forbuddet vil betyde en nedgang i Kinas økonomi, som vil give en kraftig stigning i fattigdommen i landet (ca. 235 mio. mennesker lever under Verdensbankens fattigdomsgrænse i dag). Generelt vil det svække de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Kina og dermed også skade danske firmaer i Kina. Foruden dig deltager følgende: Formanden for Danske Bilforhandleres Landsorganisation Formanden for Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske i Danmark Formanden for Greenpeace i Danmark Formanden for Cykelhandlere og Cykelhjelmsproducenter i Danmark

9 Borgermøde/paneldebat om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede Rolle 4: Formanden for Greenpeace i Danmark Du inviteres hermed til offentlig høring om folketingets nye lovforslag om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede. Et flertal i folketinget har besluttet, at der skal skæres ned på antallet af personbiler i Danmark for at mindske forureningen, sænke udgifter til vedligeholdelse af vejnettet og for at mindske køer på vejene. Derfor er det fremover kun børnefamilier og handicappede, der må købe en bil. Alle andre må bruge kollektive transportmidler. Personer, der ikke er fra børnefamilier eller handicappede, får dog lov til at køre videre i deres nuværende bil, men får ikke lov til at købe biler fremover. Du synes, at forslaget er rigtig godt. Begrænsningen vil betyde, at der kommer langt færre biler på vejene, og det vil betyde, at miljøet får en kæmpe gevinst. Samtidig vil det få en række positive konsekvenser, såsom renere luft, færre astmatikere og mindre CO2-udslip. Også dyrelivet vil have stor gavn af et evt. forbud, da det vil give færre trafikdræbte dyr. Forbuddet vil betyde et markant fald i CO 2 udledningen i Danmark, og derved vil vi komme tættere på at leve op til miljømålene for 2015 Luften i især byerne bliver renere, og det vil give færre børn med astma Der vil komme flere busser på vejene, så vi skal sikre, at de lever op til strenge miljøkrav. Det går ikke, at miljøgevinsten går op i os fra busser i stedet. Med forslaget har vi en chance for at efterlade vores børn og børnebørn et bedre og renere Danmark med et godt miljø. Foruden dig deltager følgende: Formanden for Danske Bilforhandleres Landsorganisation Formanden for Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske i Danmark Generalsekretær og leder af United Automobile Industries of the People s Republic of China Formanden for Cykelhandlere og Cykelhjelmsproducenter i Danmark

10 Borgermøde/paneldebat om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede Rolle 5: Formanden for Cykelhandlere og Cykelhjelmsproducenter i Danmark Du inviteres hermed til offentlig høring om folketingets nye lovforslag om forbud mod at købe personbiler for andre end børnefamilier og handicappede. Et flertal i folketinget har besluttet, at der skal skæres ned på antallet af personbiler i Danmark for at mindske forureningen, sænke udgifter til vedligeholdelse af vejnettet og for at mindske køer på vejene. Derfor er det fremover kun børnefamilier og handicappede, der må købe en bil. Alle andre må bruge kollektive transportmidler. Personer, der ikke er fra børnefamilier eller handicappede, får dog lov til at køre videre i deres nuværende bil, men får ikke lov til at købe biler fremover. Du repræsenterer cykelhandlere og cykelhjelmsproducenter i Danmark og synes, at forslaget er en rigtig god ide. Færre biler vil betyde flere solgte cykler på vejene, og det vil gavne cykelhandlerne i Danmark. Desuden skal alle disse nye cyklister jo have hjelm på, så også her vil man opleve en fremgang i salget. De farligste bilister (unge enlige mænd + pensionister) får ikke længere lov til at have bil og det vil betyde en nedgang i antallet af trafikdræbte fra ca. 400 årligt til ca 75, og antallet af alvorligt kvæstede vil gå fra ca årligt til under 900. Flere mennesker vil tage cyklen og det vil give mange mennesker langt mere motion Staten vil spare penge, da der vil være færre sygedage og færre hospitalsindlæggelser. Det vil komme nye jobs i både produktion og salg af cykler. Man kan f.eks lave en aftale om, at folk fra bilindustrien kan efteruddannes og få nyt job i cykelindustrien. Måske kan man begynde at købe cykler produceret i Kina og dermed undgå handelsfjendtligheden. Formanden for Danske Bilforhandleres Landsorganisation Formanden for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i Danmark Generalsekretær og leder af United Automobile Industries of the People s Republic of China Formanden for Greenpeace i Danmark

11 Familiediskussion over aftensmaden hvordan kan vi nedsætte vores forbrug af hensyn til miljøet? Rolle 1: Far Du sidder sammen med din familie over aftensmaden og diskuterer, hvad I sammen kan gøre for at mindske forbruget af ressourcer og derved mindske udledningen af CO 2. Inden I gik i gang med at spise, var der i tv en historie om, at klimaet på Jorden bliver varmere og varmere, fordi Jordens befolkning forbruger mere, og fordi der globalt er kommet flere forbrugere. Som familie vil I gerne gøre noget, så I har besluttet jer for at være med i kampagnen 1 ton mindre, og nu vil I finde frem til, hvor og hvordan I kan skære ned for CO 2 udledningen fremover. Du mener, at I bør lave kvoter efter hver enkelts behov. I er alle forskellige, og du har f.eks. brug for at kunne tage bilen på arbejde, mens de andre er tættere på skole og arbejde og derfor kan cykle. Du mener dog, at I alle sammen skal gøre noget for at skåne miljøet, men at I skal gøre det dér, hvor det passer bedst ind i den enkeltes liv. Kort sagt: I skal alle spare på miljøet dér, hvor I kan. Du har ret til bilen, fordi det kraftigt nedsætter din transporttid til arbejdet. Med det offentlige er transporttiden til og fra arbejde mere end to timer, men det tager kun en halv times tid i din Volvo 240E. Tid brugt i offentlig transport er tid væk fra familien. Du sparer på andre måder, f.eks. er du bevidst om ikke at købe frugt og grøntsager, der er fragtet langt for at komme til Danmark. Du mener, at teenagere er de største forbrugere med deres lange bade og overforbrug af tøj, hårprodukter, computer og tv, som kører døgnet rundt. Du mener, I skal spare, hvor I kan uden at bruge for mange penge på det: dvs. slukke for lys og el-apparater, der ikke bruges, undgå stand-by strøm, og generelt prøve at minimere køb af nye ting, som I ikke har brug for. Familiens laster: Far: Kører i bilen dagligt, har jacuzzi. Mor: Luksusforbruger, elsker importeret rødvin, flyrejser til Paris, ugentlige spa-ture med veninderne. Søn 18 år: Overforbruger: bil, lange bade, slukker aldrig lys eller computer, køber hele tiden ny elektronik. Datter 13: Familiens miljøengel, sparer hvor hun kan. Føntørrer dog sit lange hår, da det ellers tager timevis om at tørre.

12 Familiediskussion over aftensmaden hvordan kan vi nedsætte vores forbrug af hensyn til miljøet? Rolle 2: Mor Du sidder sammen med din familie over aftensmaden og diskuterer, hvad I sammen kan gøre for at mindske forbruget af ressourcer og derved mindske udledningen af CO 2. Inden I gik i gang med at spise, var der i tv en historie om, at klimaet på Jorden bliver varmere og varmere, fordi Jordens befolkning forbruger mere, og fordi der globalt er kommet flere forbrugere. Som familie vil I gerne gøre noget, så I har besluttet jer for at være med i kampagnen 1 ton mindre, og nu vil I finde frem til, hvor og hvordan I kan skære ned for CO 2 udledningen fremover. Du mener, at familien selvfølgelig skal spare på CO 2, men at det primært er de andre i familien, der er problemet. Alt hvad du køber eller bruger, er ting, du har brug for. Du er godt nok selv en ivrig rejsende både i jobbet og i fritiden, men der skal jo også være plads til at leve. Du bruger kun få men luksuriøse ting, som du under ingen omstændigheder kan undvære. Dine ugentlige spature gør ingen forskel. De varmer jo alligevel vandet op til dine veninder, så at du tager med gør ingen forskel for miljøet. Dine flyture til Paris sviner måske, men du kan jo ikke bruge 10 timer i et tog hver vej, når du bare skal være der en weekend. Du mener, I skal gå huset igennem og finde sparemuligheder der: skifte til elsparepærer, droppe fars jacuzzi og lave det om guldfiskebassin. Familiens laster: Far: Kører i bilen dagligt, har jacuzzi, Mor: Luksusforbruger, elsker importeret rødvin, flyrejser til Paris, ugentlige spa-ture med veninderne. Søn 18 år: Overforbruger: bil, lange bade, slukker aldrig lys eller computer, køber hele tiden ny elektronik. Datter 13: Familiens miljøengel, sparer hvor hun kan. Føntørrer dog sit lange hår, da det ellers tager timevis.

13 Familiediskussion over aftensmaden hvordan kan vi nedsætte vores forbrug af hensyn til miljøet? Rolle 3: Datter Du sidder sammen med din familie over aftensmaden og diskuterer, hvad I sammen kan gøre for at mindske forbruget af ressourcer og derved mindske udledningen af CO 2. Inden I gik i gang med at spise, var der i tv en historie om, at klimaet på Jorden bliver varmere og varmere, fordi Jordens befolkning forbruger mere, og fordi der globalt er kommet flere forbrugere. Som familie vil I gerne gøre noget, så I har besluttet jer for at være med i kampagnen 1 ton mindre, og nu vil I finde frem til, hvor og hvordan I kan skære ned for CO 2 udledningen fremover. Du er familiens miljøengel. Du er medlem af Verdensnaturfonden og Pandaklubben, og er selv meget miljøbevidst. Det er din mission at få resten af familien til at spare på CO 2, både generelt i huset og i deres daglige vaner. Vi har kun en klode, så vi er nødt til at passe på den. Du mener, I skal efterleve sparerådene fra 1 ton mindre: Tag kortere bade Spar på strømmen ved at slukke lys, computer, tv, Playstation osv. når det ikke bruges Skift til elsparepærer i hele huset Transport: både bil og fly sviner. Tag toget, bussen eller cyklen i stedet Efterisoler huset - det kan spare tusindvis af kroner i varme Undgå tørretumbler - lufttør tøjet i stedet Undgå frugt og grønt, som dyrkes i drivhuse. Det koster meget CO 2 at varme dem op. Så er det bedre at købe spanske tomater, som er dyrket i det fri Alternativt: køb kun årstidens frugt og grønt Man skal jo starte et sted: I er nødt til at sætte et godt eksempel for familie og venner, så de bliver inspireret til at spare på CO 2 Familiens laster: Far: Kører i bilen dagligt, har jacuzzi, Mor: Luksusforbruger, elsker importeret rødvin, flyrejser til Paris, ugentlige spa-ture med veninderne. Søn 18 år: Overforbruger: bil, lange bade, slukker aldrig lys eller computer, køber hele tiden ny elektronik. Datter 13: Familiens miljøengel, sparer hvor hun kan. Føntørrer dog sit lange hår, da det ellers tager timevis.

14 Familiediskussion over aftensmaden hvordan kan vi nedsætte vores forbrug af hensyn til miljøet? Rolle4: Søn Du sidder sammen med din familie over aftensmaden og diskuterer, hvad I sammen kan gøre for at mindske forbruget af ressourcer og derved mindske udledningen af CO 2. Inden I gik i gang med at spise, var der i tv en historie om, at klimaet på Jorden bliver varmere og varmere, fordi Jordens befolkning forbruger mere, og fordi der globalt er kommet flere forbrugere. Som familie vil I gerne gøre noget, så I har besluttet jer for at være med i kampagnen 1 ton mindre, og nu vil I finde frem til, hvor og hvordan I kan skære ned for CO 2 udledningen fremover. Miljøet interesserer dig faktisk ikke så meget. Det der med at spare på CO 2 er fint nok, men du synes, det er vildt irriterende, at det skal gå ud over dit liv. Du har lige købt en Ford Escort fra 1993 til kroner og måske forurener den en del, men du skal jo også leve dit liv. Det er fint nok at gøre noget for miljøet, men det er industrien, der skal gøre noget, for det er jo dem, der forurener mest. Det gør jo ingen forskel i verden, om du slukker lyset eller ej. Kraftværkerne har forsyningssikkerhed, så de laver alligevel strømmen. Når nu den er der, kan du ligeså godt bruge den, ellers går den jo bare til spilde. Vi kan alligevel ikke gøre nogen forskel, så vi kan lige så godt nyde livet Det er fint nok, at der er folk, der gerne vil spare på miljøet og på deres CO 2 -udledning, men de skal jo også tænke på, at man også skal kunne leve sit liv. Der er jo også noget, der hedder livskvalitet. Faktisk er Afghanistan, Mali, Rwanda og Burkina Faso blandt de lande, hvor beboerne udleder mindst CO 2 i verden, men skal vi leve som dem? Familiens laster: Far: Kører i bilen dagligt, har jacuzzi, Mor: Luksusforbruger, elsker importeret rødvin, flyrejser til Paris, ugentlige spa-ture med veninderne. Søn 18 år: Overforbruger: bil, lange bade, slukker aldrig lys eller computer, køber hele tiden ny elektronik. Datter 13: Familiens miljøengel, sparer hvor hun kan. Føntørrer dog sit lange hår, da det ellers tager timevis.

15 Familiediskussion over aftensmaden hvordan kan vi nedsætte vores forbrug af hensyn til miljøet? Rolle5: Farfar Du sidder sammen med din familie over aftensmaden og diskuterer, hvad I sammen kan gøre for at mindske forbruget af ressourcer og derved mindske udledningen af CO 2. Inden I gik i gang med at spise, var der i tv en historie om, at klimaet på Jorden bliver varmere og varmere, fordi Jordens befolkning forbruger mere, og fordi der globalt er kommet flere forbrugere. Som familie vil I gerne gøre noget, så I har besluttet jer for at være med i kampagnen 1 ton mindre og nu vil I finde frem til, hvor og hvordan I kan skære ned for CO 2 udledningen fremover. Du kan huske, hvordan det var i de gode, gamle dage. Dengang havde miljøet det meget bedre end i dag. Du kan også huske Anden Verdenskrig, hvor folk ikke havde så meget, men de klarede sig alligevel dengang. Faktisk synes du, at folk i dag er blevet nogle forkælede storforbrugere, der bare bruger løs og som slet ikke tænker på, at man sagtens kan leve sit liv uden at forbruge og købe nye ting hele tiden. Ja, da du blev født i 1929, var det stadig luksus at have en radio, og fjernsyn fik man først i din familie i Alle de andre nymodens forbrugsting som mobiltelefoner, computere, internet, fladskærme, biler, mp3- afspillere og så videre havde man ikke, men man havde et godt liv alligevel. Og dengang holdt tingene til noget. Det var ikke som i dag, hvor man køber en ipod, som går i stykker et halvt år senere. Og du kan da også huske energikrisen 1973, hvor der var bilfri søndag, hvor det var forbudt at køre i bil om søndagen, og folk klarede sig alligevel. Hele problemet består jo i vores kolossale overforbrug. Hvad er det dog, der gør dem så lykkelige ved at købe nyt hele tiden. Det vil du gerne vide. Tingene må gerne tage tid - der skal være plads til hyggen. Det er mere hyggeligt at tage toget til Paris og spille kort og snakke, end at flyve. Og vi kan da i grunden ligeså godt tage i sommerhus ved Vesterhavet i stedet for at drage helt til Frankrig. Det med kvoter, skatter eller at appellere til folks gode vilje duer ikke. Vi skal tilbage til de gamle dyder. Familiens laster: Far: Kører i bilen dagligt, har jacuzzi, Mor: Luksusforbruger, elsker importeret rødvin, flyrejser til Paris, ugentlige spa-ture med veninderne. Søn 18 år: Overforbruger: bil, lange bade, slukker aldrig lys eller computer, køber hele tiden ny elektronik. Datter 13: Familiens miljøengel, sparer hvor hun kan. Føntørrer dog sit lange hår, da det ellers tager timevis.

Dig og dit klima. 5 oplæg til hvordan børn, unge, skolen, forældre og lokalsamfund kan engageres i klimadebatten

Dig og dit klima. 5 oplæg til hvordan børn, unge, skolen, forældre og lokalsamfund kan engageres i klimadebatten Dig og dit klima 5 oplæg til hvordan børn, unge, skolen, forældre og lokalsamfund kan engageres i klimadebatten Center for Undervisningsmidler Slagelse Miljøkontrakten Elevkonkurrence: Hvem sparer mest

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Sparerøddernes håndbog

Sparerøddernes håndbog Sparerøddernes håndbog Smil til verden og verden smiler igen Denne sparebog er blevet til på baggrund af Druestrup Friskoles fokus på at spare på CO2, hvilket var emnet for Jordens Dag i år. Det bevirkede

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringer i april 2007 Rasmus Gravesen, projektleder Laura Vestergaard M.fl. Ændrede Trafikdage bilafgifter / 25. august

Læs mere

LÆS OM:: Besøg på værksteder, vindvind og solenergi, Søris gård (Økologisk) og Klima venlige efterårs aktiviteter.

LÆS OM:: Besøg på værksteder, vindvind og solenergi, Søris gård (Økologisk) og Klima venlige efterårs aktiviteter. FOTO: Lasse Nørskov-Nielsen. LÆS OM:: Besøg på værksteder, vindvind og solenergi, Søris gård (Økologisk) og Klima venlige efterårs aktiviteter. Maglehøjskolen Skelbækvej 8A 3650 Ølstykke Tlf. 47 16 07

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Forsyn dig selv med energi

Forsyn dig selv med energi Lærervejledning Formål I denne aktivitet skal eleverne vha. en ombygget kondicykel få konkrete erfaringer med at forsyne sig selv med energi, dvs. mærke energibehovet til at dække forskellige belastninger

Læs mere

af u-no.org (konklusion)

af u-no.org (konklusion) 2008 Vores energiforbrug, og dermed drivhusgasudslip, hænger nøje sammen med vores generelle forbrug af alt lige fra mad, tøj, elektronik, elektricitet og naturligvis olie, kul og gas. I vores hverdag

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

klima og energi minister

klima og energi minister Handlinger Lobby Miljøministeriet til ikke at ændre standarderne for støj og visuel forurening i planloven. Koordiner med ministerierne for finans og økonomisk udvikling mod tilskynd at EU ændrer VVM /

Læs mere

Klimabarometeret 2013

Klimabarometeret 2013 17. december 2013 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden om samt holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse fastslår blandt andet, at et massivt

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Klima i tal og grafik

Klima i tal og grafik Klima i tal og grafik Atomkraftværker - Radioaktivt affald S. 1/13 Indholdsfortegnelse Indledning... S.3 Klimaproblematikken...... S.3 Konsekvenser... S.5 Forsøg til at løse problemerne... S.6 Udvikling

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Befolkningsudvikling + økonomisk vækst + urbanisering + miljøudfordringer = Grøn vækst Vi er på vej ind i den antropogene

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Guide: Spar en månedsløn hvert år

Guide: Spar en månedsløn hvert år Guide: Spar en månedsløn hvert år Danskernes rod i økonomien kan for en stor del undgås, hvis vi bliver bedre til at lægge budget og leve efter det. PLUS guider dig til et bedre økonomisk overblik og giver

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

MotorcykelImportørForeningen (MIF)

MotorcykelImportørForeningen (MIF) Skatteudvalget L 217 - Bilag 19 Offentligt MotorcykelImportørForeningen (MIF) 010507 Høringssvar til L 217 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgifsloven Konstruktivt forslag

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Klimabarometeret 2014

Klimabarometeret 2014 December 2014 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden og meninger om en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stadigt større flertal

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Hvad betyder klimaet for os i boligen? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvad betyder klimaet for os i boligen? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvad betyder klimaet for os i boligen? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Bispehaven. Kære beboer. Se her. -udnyt chancen nu! Energiambassadørerne Www.Bispehaven.dk

Bispehaven. Kære beboer. Se her. -udnyt chancen nu! Energiambassadørerne Www.Bispehaven.dk Se her DU kan også blive energiambassadør: Meld dig på et gratis kursus: du lærer om at spare på varme, el og vand og om indeklima. Du lærer også at fortælle andre om at spare. Vi besøger bl.a. AffaldsCentret

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Miljørejsen. Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk

Miljørejsen. Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk Miljørejsen Grønnere reiser for privatreisen Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk Travellink er repræsenteret både i Danmark, Norge,

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

når god energi er inde i varmen

når god energi er inde i varmen når god energi er inde i varmen DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE Fjern varme? Miljøet står højt på dagsordenen i disse år. I Danmark er der flere vindmøller på markerne og solfangere på ta- For miljøets

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

LYKKEN ER IKKE GODS ELLER GULD

LYKKEN ER IKKE GODS ELLER GULD 20 LYKKEN ER IKKE GODS ELLER GULD PORTRÆT 21 Den gamle danske sang bygger på et digt af Charles Gandrup. Men det kunne lige så godt være skrevet af skuespilleren Jesper Asholt. Bag scenen holder han et

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander Krop og sundhed Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag C Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander og Gustav Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Hvorfor bliver der serveret

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

TÆND LYS I AFRIKA. Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda. Et gennemsnitsforbrug

TÆND LYS I AFRIKA. Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda. Et gennemsnitsforbrug TÆND LYS I AFRIKA Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda Et gennemsnitsforbrug hjælper to familier om året HJÆLP TIL SELVHJÆLP Lys i Afrika har

Læs mere

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 GN Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver løsninger Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 udslip Standby-strøm Off er ikke Off Standby-strøm Standby-strøm er den elektriske strøm, der

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere