Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning"

Transkript

1 Lærervejledning

2 Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl til kl Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger: Det forventes, at læreren har sat sig ind i lærervejledningen inden besøget. Det forventes desuden, at eleverne som et minimum er blevet præsenteret for temaet energi. Energi- & Vandværkstedets adresse: Roskildevej , 2500 Valby. Transport: Buslinjer 6A, 15, 21 og 22. Bookning: Spørgsmål vedrørende bookningen kan foretages hos Malene Enderberg dagligt på tlf.: Aflysning: Ved aflysning rettes henvendelse til projektmedarbejder Signe Bacher Madsen på tlf.: Det er ikke muligt at aflyse forløb over . Øvrige Informationer: Se mere om Energi- & Vandværkstedet på hjemmesiden: 2

3 Dagens program Energiens Forunderlige Vej Kl Kl Kl Kl Kl Kl Vi mødes udenfor i de hvide pavilloner. Underviseren byder velkommen og indleder forløbet med en gennem gang af menneskets udnyttelse af energien. Film om Big Bang og pause. Underviseren introducerer stationerne. Elever og lærere opdeles i grupper og fordeles på de forskellige stationer. Vi roterer undervejs. Pause. Opsamling. Sikkerhed og ansvar På Energi- & Vandværkstedet er det de besøgende lærere og pædagoger, der har det fulde ansvar for de børn, de bringer med sig under hele forløbet. Energi- og Vandværkstedet har ikke ansvar for personlige ejendele. Redaktion og producent Layout: Nanna Meldgaard Hansen Tegninger: Brian Emil Johansen Tekst og indhold: Trine Kofoed Hybholt, Ghita Juul Lentz, Jacob Axelsen, Jesper Steenberg og Nanna Meldgaard Hansen Ansvarshavende redaktør: Trine Kofoed Hybholt Producent: Energi- & Vandværkstedet, Miljøtjenesten, Københavns Kommune 3

4 Om Energi- & Vandværkstedet Energi- & Vandværkstedet er en eksperimenterende miljøskole, hvor børn i Københavns Kommune gennem leg og læring fordyber sig i energiens og vandets hemmeligheder. Formålet er, at give børn og unge indsigt i, og forståelse for, energi og vands betydning som livsvigtige ressourcer, der er værd at passe på. Energi- & Vandværkstedet er den første af Miljøtjenestens eksperimenterende miljøskoler. Energi- & Vandværkstedet drives i et samarbejde med HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab). Fælles mål Aktiviteterne på forløbet Energiens Forunderlige Vej opfylder en række Fælles mål for fagene natur/teknik, dansk og historie. For uddybning se oversigten side 14 og 15. Energiens Forunderlige Vej Energiens Forunderlige Vej er et forløb, hvor eleverne skal følge energien helt tilbage til universets skabelse og frem til nutidens energiforbrugende hjem. Eleverne præsenteres for, hvor energien kommer fra, hvordan den bliver hentet fra alle verdenshjørner, og hvordan energien bevæger sig gennem samfundet. De oplever energiens mange forklædninger bl.a. i form af vind, affald og sol. De får indsigt i det differentierede energiforbrug i verden samt hvilke energikilder, der er særligt anvendelige i de forskellige lande. Eleverne finder ud af, hvordan man kan konvertere energi i forskellige energiteknologier, de opnår viden omkring vedvarende energikilder, og de får nogle konkrete redskaber til, hvad de selv kan gøre for at spare på energien klasse arbejder desuden med drivhuseffekt, CO 2 -udledning, og dennes betydningen for klimaet. 4

5 Gennem forløbet bliver eleverne præsenteret for fem centrale spørgsmål: Hvor kommer energien fra? Hvordan forsynes vi med energi? Hvad er forskellen på vedvarende og fossile energikilder? Hvordan kan vi få et mere energirigtigt forbrug? Hvordan er energiforbruget fordelt globalt og hvorfor? klasserne bliver desuden præsenteret for spørgsmålet: Hvad er CO 2 og drivhuseffekt? Hvilke problematikker opstår, når der skal forhandles om CO 2? De pædagogiske aktiviteter Forløbet er bygget op om en introduktion fra en underviser og fire stationer, hvor eleverne bl.a. skal være energimanagers og undersøge hjemmets energislugende apparater. Den differentierede undervisning Undervisningens indhold varierer alt efter klassetrin og niveau klasse modtager den grundlæggende undervisning omkring energi, herunder forbrug, besparelser og kilder til energi. Med klasse suppleres denne undervisning med en snak omkring klimaproblematikker, herunder CO 2, klimaforandringer og drivhuseffekt, og eleverne skal debattere i en klimadebat. Skellet er lavet for at sikre et højt fagligt niveau for alle klassetrin. Variationer kan dog forekomme alt efter klassens niveau og forhåndsviden. 5

6 Introduktion Eleverne bydes velkommen til Energi- & Vandværkstedet under pavillonerne og går sammen med underviseren indenfor, hvor de sætter sig sammen foran en masseovn. Lys og varme gennem tiden I lyset og varmen fra ilden i masseovnen hører eleverne historien om, hvordan man fik lys og varme i gamle dage. Helt tilbage fra dengang, hvor menneskene levede som nomader og op igennem historien til Kongens København, hvor folk frøs så meget, at de måtte købe træ fra kisterne på Assistens Kirkegård. Eleverne skal derefter reflektere over, hvordan vi får lys og varme i dag. Mange har ikke overvejet, hvor strømmen i stikkontakten kommer fra. På væggen ved siden af ovnen kan eleverne se, hvordan et kraftvarmeværk producerer energi, og underviseren gennemgår principperne for energiproduktionen. Hvor får vi energien fra? På 3D-modellen over København kan man bl.a. se, hvor kraftvarmeværker, affaldsforbrænding og vindmøller er placeret i København, og hvordan de distribuerer el og varme ud til forbrugerne. Energien kommer bl.a. fra kul, olie, gas, affald og biobrændsler og på et kort finder vi ud af, i hvilke lande energiressourcerne produceres. Der tales desuden om vedvarende energi og fossile brændsler. Energisystemer De energikilder vi bruger til at producere el og varme, stammer alle fra fire centrale systemer: Solen (som udgør 97 % af al energi på jorden) Jordens indre (som udgør 3 % af al energi på jorden) Klimasystemet Det biologiske system 6

7 Eleverne bliver præsenteret for forskellige energikilder og energiteknologier og skal gætte, hvilke af de fire energisystemer, de tilhører. Eleverne finder ud af, at klimasystemet og det biologiske system er skabt i samspil mellem solens energi og energien fra jordens indre. Men hvordan hænger jordens energisystemer sammen med solens energi? Det får eleverne svaret på i en film, der omhandler de fire energisystemer. Filmen vises i kælderen i den gamle rentvandstank. Film Eleverne ser filmen om de fire energisystemer, der starter helt tilbage fra Big Bang. Efter filmen taler underviseren og eleverne kort om filmen: Hvor kommer vores energi fra, og hvordan får vi udnyttet og konverteret denne energi? Med klasserne tales der derefter om CO 2, drivhuseffekt og klimaforandringer inden stationerne præsenteres klasserne præsenteres de fire stationer efter filmen. CO 2, drivhuseffekt og klimaforandringer ( klasse) Underviseren fortæller, at størstedelen af den varme og strøm, der kommer ud til vores huse og lejligheder er produceret ved afbrænding af fossile brændsler. Her fortælles kort om, hvorledes afbrændingen af fossile brændsler medfører øget CO 2 udledning. Der tales derefter bl.a. om, hvad CO 2 er, hvorfor det er problematisk, hvis der er for meget CO 2 i luften, hvordan drivhuseffekten virker, og hvorfor der er flere drivhusgasser i luften i dag end for 200 år siden. Derudover tales der om, hvordan landene på jorden udleder forskellige mængder af CO 2, og hvad der kan gøres for at bremse klimaforandringer. Kilde: DONG Energy 7

8 1. station: Den vedvarende energimodel Tanken bag Formålet er at skabe en forståelse for samspillet mellem naturens vedvarende energiressourcer og energiproduktion. Eleverne skal forholde sig til, hvilken vedvarende energikilde, der er den mest optimale afhængig af vejrsituationen. Eleverne skal få en forståelse for, hvilke muligheder og begrænsninger, der ligger i forsyningen med vedvarende energi. Eleverne skal desuden opnå viden omkring lagring af energi og problemstillinger i forbindelse med lagring. Opgaver Modellen illustrerer et minisamfund med vedvarende energikilder og en husstand. Eleverne skal sørge for, at denne husstand bliver forsynet med energi over et år. Eleverne skal vælge en årstid og vejrtype og ud fra dette valg bestemme, hvilke fire vedvarende energikilder deres husstand skal forsynes med. Lykkes det ikke at forsyne husstanden med vedvarende energi, må energilageret tages i brug. Vidste du Fossile brændsler er en betegnelse for fossilleret biologisk materiale, som udgør en begrænsede ressource. Vindkraft, solenergi, vandkraft, jordvarme og biomasse (affald, træ og halm) er eksempler på vedvarende energiformer. I 2011 dækkede vedvarende energi 23,6 % af energiforbruget i Danmark. Produktionen af vindenergi er i eksplosiv vækst. I 2010 udgjorde el produceret af vindmøller 22 % af den samlede danske elforsyning, og i 2011 hele 28 %. 8

9 2. station: Battle-stationen - Test dit elforbrug! Battle-stationen er en station, hvor eleverne battler mod hinanden i forhold til, hvor meget energi de bruger. Tanken bag Formålet er, at eleverne skal opnå en viden om, hvilke apparater i deres hjem, der har det største energiforbrug. Eleverne skal forstå, at varme og kuldeproducerende apparater bruger mest energi, og at nye apparater forbruger mindre energi end gamle. De skal ligeledes forstå, at tidsfaktoren har stor betydning. Endelig skal eleverne have nogle konkrete redskaber i forhold til at spare på energien i deres hverdag. Opgaver Battle-stationen er bygget op om en væg, hvor de mest almindelige elektriske apparater i hjemmet er repræsenteret. På battle-stationen skal eleverne dyste apparaterne mod hinanden. Eleverne skal gætte, hvilke af de elektriske apparater, der er sat op imod hinanden, som bruger mindst strøm. På denne måde finder eleverne ud af, hvilke apparater, der bruger mindst og mest energi. Vidste du Temperaturen i dit køleskab skal være 5 grader og i din fryser skal der være minus 18 grader. Hver gang du sænker temperaturen én grad, stiger elforbruget med 5%. Hvis du tilbereder maden i en gryde i stedet for ovnen, sparer du 70% på elregningen. Glødepærer blev gjort ulovlige at fremstille og importere pr. 1. september Sparepærer holder i timer, hvor de nye LED-pærer kan lyse helt op til timer - det svarer til, at pæren lyser konstant i 5,7 år. 9

10 3. station: Den Globale Klimarejse Tanken bag Formålet er, at eleverne bliver introduceret til energiforbrugets varierende størrelse i de forskellige verdensdele og brugen af forskellige energikilder i enkelte lande. Eleverne skal få forståelse for, hvordan vedvarende energikilder udnyttes i forskellige teknologier, og hvor i verden disse teknologier benyttes. Eleverne skal få en forståelse for konsekvenserne af vores energiforbrug i et fremtidsperspektiv. Opgaver På Den Globale Klimarejse skal eleverne løse opgaver omhandlende energiforbruget i for skellige verdensdele og lande. De skal igennem fem rum, der ligger i forlængelse af hinanden, og de får point for, hvor godt de løser opgaverne i rummene. Eleverne skal blandt andet råbe kontinenternes energiforbrug, forbinde energikilder med teknologier ved at hoppe på plader i gulvet og placere kontinenters energiforbrug på et stort verdenskort. Vidste du Det gennemsnitlige CO 2 -forbrug for en afrikaner er 1/16 af det gennemsnitlige forbrug for en nordamerikaner. Kina har verdens højeste energiforbrug og CO 2 -udledning (ca. 1/4 af verdens samlede udledning), fordi der bor så mange mennesker i landet (1,3 mia. indbyggere). Indenfor EU skal vedvarende energi fylde 20 % af fællesskabets energiforbrug i 2020 og medlemslandene skal reducere deres CO 2 -udledning med % ift. i København planlægger at blive verdens første CO 2 -neutrale hovedstad i

11 4. Station: Energi-refleksion for klasse Tanken bag Formålet er, at eleverne skal reflektere over, hvad energi er og over energiens mange sider. Domen har et kreativt element, hvor eleverne skal forholde sig til energi og dens betydning for os mennesker. Opgaver Aktiviteten foregår i en glasdome, og eleverne bliver forsynet med papir og blyant. I domen skal de i fællesskab skrive en rap, et digt, en historie eller lignende om energi. Eleverne kan frit bestemme, hvilken side af energien de vil belyse. Det kan eksempelvis være: hvad er energi?, hvor kommer den fra?, hvorfor vi er fascineret af energiens kræfter?, er tordenvejr uhyggeligt eller smukt? Eleverne skal fremlægge det for resten af klassen ved afslutningen af forløbet. Vidste du Mængden af energi i universet er konstant. Energien kan omdannes fra en form til en anden, men den kan ikke opstå ud af ingenting, og den kan ikke forsvinde. Strømstyrken, når et lyn springer, kan være op til ampere (ka). Danskere bruger i gennemsnit 1600 kwh om året pr. person til el, hvilket giver en elregning på ca kr. Heraf står it, fjernsyn og anden elektronisk underholdning for 34 % af forbruget. 11

12 4. Station: Klimadebat for klasse Tanken bag At eleverne får en forståelse for, hvor mange forskellige interesser, der er i spil, når klimaog energiproblematikker diskuteres på globalt plan. At eleverne ved at argumentere og diskutere får en øget forståelse for de enkelte landes interesser i forhold til at reducere udledningen af CO 2. At eleverne opnår viden omkring, at nogle lande udleder meget store mængder CO 2 og andre lande udleder meget lidt. Opgaver Eleverne skal bruge tiden i domen på at forberede sig til en klimadebat, der vil ligge som det sidste i opsamlingen. Grupperne bliver tildelt hver deres nationalitet, som de skal repræsentere, og får udleveret nogle fakta om deres land. Ud fra disse informationer skal eleverne forberede en tale, hvori der redegøres for følgende spørgsmål: 1. Hvordan skal den samlede mængde af CO 2, der udledes i verden lige nu fordeles? 2. Hvad er jeres krav til de andre lande, hvis I skal reducere jeres CO 2 -udledning? 3. Hvordan kan I reducere jeres CO 2 -udledning? Vidste du Kyoto-aftalen blev indgået i 1997 og er en international aftale om reduktion af CO 2 og andre drivhusgasser. USA, Kina og Indien er blandt de lande, som udleder meget CO 2, men som ikke har skrevet under på aftalen. Ved COP18 i Qatar blev det besluttet af forlænge Kyoto-aftalen til 2020 med ekstra bindinger landene imellem. 12

13 Opsamling Ved opsamlingen spørges ind til de fem centrale spørgsmål: Hvor kommer energien fra? Hvordan forsynes vi med energi? Hvad er forskellen på vedvarende og fossile energikilder? Hvordan kan vi få et mere energirigtigt forbrug? Hvordan er energiforbruget fordelt globalt og hvorfor? Med klasserne samles der desuden op på spørgsmålet: Hvad er CO 2 og drivhuseffekt? Derudover gennemgås resultaterne på de fire stationer, og vi taler om bl.a. om, hvorvidt et hus kan forsynes kun med vedvarende energi året rundt, hvilke apparater i hjemmet, der bruger mest strøm og hvordan verdens landes energiforbrug og brug af energikilder er forskelligt klasserne opfører desuden deres rap/digt/historie og klasserne fører klimadebat som afslutning på dagen. Efter klimadebatten skal eleverne underskrive en protokol indeholdende de punkter, de er blevet enige om. Protokollen kan tages med hjem til klassen. 13

14 Fælles Mål Oversigten viser, hvordan aktiviteterne på forløbet Energiens Forunderlige Vej opfylder flere af de Fælles Mål, som Undervisningsministeriet har fastsat for undervisningen i folkeskolen. Fag Fælles Mål Aktiviteter på forløbet Natur/teknik Beskrive og fremdrage sammenhænge i enkelte produktionsprocesser fra hverdagen. Give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt. Give eksempler på livsnødvendige ressourcer, der indgår i deres dagligdag. Give eksempler på samfundets anvendelse og udnyttelse af teknik. Give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som vand/spildevand og energi/ forurening. Kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses. På forløbet bliver eleverne introduceret til produktion af elektricitet. De får indblik i produktionen både fra vedvarende energikilder og fra fossile brændsler, hvor de får indblik i både energikilden, kraftvarmeværkerne og distributionen af elektricitet. Forløbet handler overordnet om, hvordan vi udnytter naturen som energiressource, og hvordan vi kan udnytte den under hensyntagen til en bæredygtig udvikling. Eleverne får indsigt i, hvilken rolle energi spiller i deres hverdag. Bl.a. hvor den stammer fra, hvordan den bliver konverteret og distribueret, og hvordan den til sidst havner hjemme i stikkontakten på værelset. Forløbets handler bl.a. om, hvordan man kan udnytte forskellige energikilder ved brug af teknik. Eleverne stifter bekendtskab med produktion af el og varme på kraftvarmeværker, samt hvordan man udnytter vedvarende energikilder til produktion af el og varme. Eleverne stifter bekendtskab med problematikken i at udnytte fossile brændsler i energiproduktionen i forhold til forurening og CO 2 udslip på globalt og lokalt plan. Eleverne får samtidig indblik i, hvordan man kan løse mange af miljøproblemerne ved at fokusere mere på vedvarende energi samt hvilke muligheder og begrænsninger, der er forbundet med det. 14

15 Fag Fælles Mål Aktiviteter på forløbet Natur/ teknik Dansk Historie Fortælle om, hvordan samfundet håndterer nødvendige ressourcer, herunder vand og affald. Formidle egne resultater og erfaringer, bl.a. gennem tegning, fortælling og dramatisering. Bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse. Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form. Give eksempler på tidstypiske fremstillingsformer og opfindelser, der er begrundet i udvikling af værktøj, materialer og videnskab. Ved den 1. station (Den vedvarende energimodel) arbejder eleverne med, hvordan en husstand kan forsynes med forskellige vedvarende energiressourcer bl.a. vand og affald. På den 4. station (Domen) skal eleverne lave en rap, et digt eller en historie, der omhandler energi ( klasse) klasse skal agere deltagere i et klimatopmøde. Arbejdsformen er på de fire stationer i høj grad bygget op omkring samarbejde mellem eleverne. Eleverne skal ved afslutningen på forløbet fremlægge deres resultater fra stationerne. Ved den 4. station skal klasse skrive en rap, en historie eller et digt omkring energi. Her skal deres viden om energi kombineres med deres fantasi, følelser, tanker og erfaringer. Resultatet fremlægges mundtligt ved afslutningen af forløbet. På forløbet får eleverne indblik i, hvordan mennesket har forsynet sig med lys og varme gennem tiden samt hvilke problemer, der var og er forbundet med det. 15

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET:

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: Lærervejledning DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: 12-årige Min troede, han skulle drukne KLAR TIL NÆSTE OVERSVØMMELSE Jeg skal redde naboens datter VANDET STIGER - DRUKNER DANMARK? DE HEMMELIGE

Læs mere

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning 1 Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Aarhus University 2011

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Søren Breiting & Karsten Schnack Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Erfaringer fra de første TUBU-skoler i Tiåret for UBU Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik DPU Danmarks

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ALLE FOLKESKOLER OKTOBER 2014 UNDERVISNINGSMATERIALE PRODUCERET styrpaaklimaet.dk Selv om klimaforandringerne kan virke både skræmmende og uoverskuelige, behøver vi ikke bare at lade stå til. I denne

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028

Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028 Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028 1 Indholdsfortegnelse Resultat... 3 Konklusion... 3 Baggrund for projektet og for spillet... 3 Spilbeskrivelse... 4 Formål med spillet... 4 Vægtning

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik SUG DET OP Byg en støvsuger Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik 2 Ingeniørens Udfordring Lærervejledning Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet: Engineer

Læs mere

Først til mølle Stensby Møllebæk Stier

Først til mølle Stensby Møllebæk Stier Først til mølle Stensby Møllebæk Stier 1 Indholdsfortegnelse Introduktion - Først til mølle 3 Første del - Møllerens historie 3 Anden del - Orienteringsløb i Mallings Kløft 3 Tredje del - Repetitionsspil

Læs mere

CCS - kullenes redning?

CCS - kullenes redning? CCS - kullenes redning? CCS Carbon Capture and Storage er en teknologi, som kan opsamle og lagre fra store kraftværker og industrier. I Danmark omtales CCS tit som -lagring. Forskere og industri har længe

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere