Bibliotekarprofiler. Hvem-Hvad-Hvor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliotekarprofiler. Hvem-Hvad-Hvor"

Transkript

1 Bibliotekarprofiler Hvem-Hvad-Hvor Danmarks Biblioteksskole, 2007

2 Baggrund For at kvalificere diskussionen af den nye bacheloruddannelse, herunder mulighederne for toning i uddannelsen, er der udviklet et antal bibliotekarprofiler der tilsammen repræsenterer et bredt udsnit af de jobfunktioner som bibliotekarer varetager nu og på sigt. Profilerne vil samtidig kunne indgå i arbejdet med den eksterne profilering og markedsføring af uddannelsen. Profilerne er udviklet af bibliotekarer og informationspecialister på de nævnte funktionsområder, herunder fra skolens censorkorps, masterstuderende, kollegaers anbefaling samt medlemmer af skolens Advisory Board. En liste over de medvirkende bibliotekarer og informationsspecialister er anført på side 3. Jette Hyldegård, december

3 Profil-forfattere Profil Bibliotekar ved folkebiblioteker Børne- og ungebibliotekar Mediebibliotekar (musik, film o.lign.) Bibliotekar ved forskningsbiblioteker Informationsspecialist (offentlig, privat, brancher) Søgespecialist Researcher/analytiker Sagsbehandler/journalisering/arkivering Business Intelligence(BI)-konsulent Web- og internetredaktør Database- og webudvikler Informationsarkitekt Usability- og brugervenlighedskonsulent IT-konsulent IT-analytiker Kulturformidler Uddannelsesbibliotekar (Underviser/vejleder) Informationsmedarbejder/PR Ekstern konsulent Bibliotekar med ledelsesansvar Projektleder Navn, ansættelsessted Per Hofman Hansen, Silkeborg Bibliotek Marianne Bech Hansen, Holbæk Bibliotek Marianne Larsen, Greve Biblioteker Felicia Lensborn, Gladsaxe Bibliotek Henriette Dybdal, Roskilde Børnebibliotek Anne-Marie Christiansen, ekstern lektor, DB Elise Waage Petersen, ekstern lektor, DB Birgitte Stannius, DR Henrik Tvermoes Jensen og Lene Hammershøi, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus Karen Marie Iversen, Det Juridiske Fakultet, KU Jeanette Ekstrøm, DTV Jette Spøer, Instititut for Statskundskab Jette Brandt, Coloplast Pernille Helholm, Radiometer Malene Seifon, DevoTeam Jette Brandt, Coloplast Pia Jeppesen Hansen, Lundbeck Henning P. Nielsen, Novo Nordisk Library and Information Center Bente Koerner, DSB (Birgitte Pahl) Michael Pagter Madsbøl, KMD Per Hofman Hansen, Silkeborg Bibliotek Sanne Plichta, SF, Folketinget Rikke Lose, DBC Ida Ravn, DSB (Birgitte Pahl) Michael Pagter Madsbøl, KMD Christina Aunsholt Vestergaard, Jydske Bank Dorte Skjoldager, Gentofte Kommune Mimi Truong, Snitker & Co. June Lund-Hansen, DPU Michael Pagter Madsbøl, KMD Dorte Skot-Hansen, centerleder, DB Susanne Rose Nielsen, Nørre Gymnasium Jette Spøer, Hillerød Handelsskole Ester Hørmann, Sygeplejefagligt Bibliotek Karen Nedergaard, informationskonsulent for Folketingets ombudsmand Vibeke Corneliussen & Sine Fogh Nielsen, Devoteam June Lund-Hansen, DPU June Lund-Hansen, DPU 3

4 Profiler Generalist Generalist DB Biblioteker Bibliotekar ved folkebiblioteker. Børne- og ungebibliotekar.. Mediebibliotekar (musik, film o.lign.) Bibliotekar ved forskningsbiblioteker Informationsarbejde Informationsspecialist (offentlig, privat, brancher) Søgespecialist. Researcher/analytiker. Sagsbehandler/journalisering/arkivering Business-Intelligence (BI)-konsulent. IT-udvikling Web- og internetredaktør Database- og webudvikler.. Informationsarkitekt... Usability- og brugervenlighedskonsulent... IT-konsulent... IT-analytiker... Formidling Kulturformidler.. Uddannelsesbibliotekar (underviser/vejleder) Informations- og kommunikationsmedarbejder/pr... Rådgivning Ekstern konsulent.. Ledelse Bibliotekar med ledelsesansvar. Projektleder Supplerende materiale s. 5 s. 6 s. 8 s. 11 s. 13 s. 16 s. 17 s. 18 s. 18 s. 19 s. 19 s. 21 s. 21 s. 23 s. 24 s. 24 s. 25 s. 25 s. 28 s. 28 s. 29 s. 29 s. 30 4

5 GENERALIST Generelle kompetencer som bachelor DB 2011 (mhp. erhvervslivet) Kompetencer i forhold til søgning, stukturering, formidling og udvikling af viden i en kulturel og samfundsmæssig kontekst - via de givne teknologier og medier i samspil med brugere og institutioner Analytisk kompetence Historisk kompetence Kulturel kompetence Formidlingskompetence Navigationskompetence Innovationskompetence Samarbejds- og selvledelseskompetence 5

6 BIBLIOTEKER Bibliotekar ved folkebiblioteker Bibliotekar ansat ved Silkeborg Bibliotek Orientere sig mod Kommunikativ viden Folkebiblioteker brugeren i sammensætning og Universel viden om kommunikationsteorier udvikling af Brugerforståelse bibliotekstilbud Innovationsevner Tilrettelægge tilbud i Kreativ og visionær overensstemmelse med Eksperimenterende borgernes livssituation Journalistisk tæft og livsstil Formidlings-, fortælle- og Bidrage til biblioteket også gerne skriveglæde og - som lokalsamfundets lyst ressourcebank og kraftcenter for Sociale kompetencer kulturelle oplevelser, Organisationstalent læring, kreativitet og Kommunikationstalent innovative Formidlingstalent kompetencer Udadvendt Bidrage til børns Åben personlige udvikling Salgstalent og dannelse Bidrage til målrettet integration Formidlingskompetencer, herunder social kompetence i betydningen af Bidrage til at støtte at være udadvendt, at engagere sig i den lokale lokalsamfundet, at danne netværk sammenhængs-kraft og evigt aktivt formidle Medvirke til at bibliotekarens og bibliotekets tilgodese borgernes kvalifikationer og ressourcer. Se aktuelle behov f.eks. vores netop vedtagne Involvere brugerne bibliotekspolitik Udbygge sin faglighed ekspolitik-folder.pdf behandlet af Kulturudvalg og godkendt som den første politik af Silkeborg Byråd. 6

7 Bibliotekar ansat ved Greve Bibliotek Udvikling af indhold og services mhp. samspil mellem det fysiske bibliotek og nettet Undervisning (internt brugere og kollegaer, eksternt som konsulent) Udlånsvagter Formidlings- Innovations- Pædagogiske- (i forhold til undervisning) Folkebiblioteker Virksomheder Skoler Bibliotekar ansat ved Holbæk Bibliotek Udlånsvagter Materialevalg Biblioteksorientering, brugerundervisning Hjemmesideredigering Arrangementsplanlægning og afholdelse Samarbejde med (lokale) aktører (kulturelle, institutioner, politikere, foreninger m.m.) Formidlingskompetence Kulturel og analytisk kompetence Undervisningskompetence Formidlings- og struktureringskompetence Kulturel og formidlingskompetence Samarbejdskompetence og kulturel kompetence Folkebiblioteker 7

8 Børne- og ungebibliotekar Bibliotekar ansat ved Gladsaxe Bibliotek Arbejdsopgaver Kompetencer Ansættelsesområder Tilegne sig viden En personlig eller Folkebibliotek omkring børn og unges professionel lyst til at Børnekulturkonsulent kultur historisk, beskæftige sig med børn Konsulent for forlag nutidigt og tendenser i og unges udvikling & samfundet. kulturformer. Forlagsredaktør Ajourført Have fingeren på pulsen med kultur, mediekultur Have en forståelse for og fordomsfri tilgang til børn & unge. og ny teknologi. Nysgerrig Materialevalg og pleje: Åben Indkøb af bøger, film, Bredt favnende spil og musik etc. Viden om bibliotekets Referencearbejde i udlånet: Betjening af børn, unge, materialetyper og disses faglige kredsløb (aktører, formidlere, forbrugere) forældre, Prioritering bedsteforældre, Kvalitetsbevidst pædagoger mm. Social kompetence Skabe og vedligeholde imødekomme mange et præsentabelt, målgrupper (åben, indbydende og udadvendt, tålmodig, spændende lyttende, konfliktløsende, biblioteksrum. situationsfornemmelse, Simple IT-opgaver: empati) hjælpe lånere med Mundtlig simple kommunikation og computerproblemer, formidling oprette , søge i Ordenssans søgesystem etc. Indretning Biblioteksorientering, Fingeren på pulsen undervisning Kreativ PR - Formidling af Computerkendskab bibliotekets materialer Netkendskab og tilbud via Kommunikation hjemmeside, trykte programmer, presse, Pædagogiske evner blogs, podcasts og lign. Undervisningskompetence Indgå i Børn og unges virtuelle netværk og Tilrettelægge struktureret kommunikation undervisningsforløb Afholde Sommerbog, Skriftlig kommunikation Anmelderklub, Billedredigering booktalk for Dansk retskrivning mødregrupper etc. Kommunikationsformer Arrangere børneteater, Kulturformidling koncerter, workshops. Formidling af forskellige medier 8

9 Indgå i virtuelle tjenester: DotBot, Spørg Olivia etc. Deltage i projekter Udvikle Børnebiblioteket Kendskab til: Arto, Facebook, MySpace, Messenger, mobilteknologi og lign. samt forstå omgangsformen og kunne navigere i disse netværk. Formidling Struktureret Imødekommende Overblik Forhandling Planlægning Improvisere Opsøgende Holde hovedet koldt Mange bolde i luften IT Kommunikation Improvisere Formidling af viden Samarbejde Analytisk Koble teori og praksis Iderig Initiativrig Innovativ Fremadsynet Realistisk Kreativ Netværke 9

10 Bibliotekar ansat ved Roskilde Børnebibliotek Idéudvikling Projekterfaring Børnebibliotek Projektmager Projektuddannelse Kulturforvaltning Arrangør Børnebibliotekserfaring Kulturinstitutioner Arrangementsvirksomhed Arbejde på bibliotek Museer Inspirator giver et godt og bredt Børn-ungeskoleforvaltninger Netværksdannelse fundament Koordinator Gode beføringsflader Kulturhuse Samlende funktion for Biblioteksudd. Børnekulturhuse ansatte med børn som Kulturformidlerudd. arbejdsområde Teoretisk viden om børn Have fingeren på pulsen og børnekultur Være opsøgende i forhold til samarbejdsparter og nye tiltag 10

11 Mediebibliotekar (musik, film o.lign) Bibliotekarer ansat ved DR Research i egne og eksterne samlinger Katalogisering af egne samlinger Indeksering af egne samlinger Undersøgelse af og rådgivning i forhold til rettighedsforhold for egne samlinger Udvikling af vidensorganisation i forhold til egne samlinger i samspil med den øvrige organisations produktionsvilkår og -- behov Rådgivning af organisationen omkring øvrige behov indenfor vidensorganisation Tilrettelæggelse og kontrol af brugernes egne dataleverancer Undervisning og rådgivning omkring brugernes research Alle kompetencer nævnt under de generelle kompetencer Højt stressniveau Evne til at prioritere og omprioritere i et væk Forståelse af arbejdskultur og -vilkår indenfor området Forståelse af de teknologiske vilkår bag radio, tv, web og avisproduktion Gode it kompetencer på brugerniveau (datamodeller, databasedesign, brugergrænseflader) Radio og TV stationer Nyhedsmedier (aviser, online) Radio, TV og Film produktionsselskaber 11

12 Bibliotekar og ekstern lektor, DB (musik) Formidling og promovering af musik i det fysiske og digitale bibliotek Web- og internetredaktør Udvikling af formidling inden for nye medier på nettet Brugerundervisning og vejledning Planlægning og afvikling af arrangementer Materialevalg og -pleje indenfor musik, og nye medier Projektarbejde Kommunikations- og formidlingsevner. Grundlæggende viden om musik Bredt kendskab til musikalske genrer Kendskab til musikudviklingen og de nye medier på nettet. Bibliotekar/information smedarbejder i mediatek/folkebibliotek Informationsmedarbejder i kulturelle organisationer, f.eks. Statens Kunstråd og musikorganisationer Kultur konsulent / formidler i kommunale og private organisationer Medarbejder i organisationer, der arbejder med musik og rettigheder Bibliotekar i DR Bibliotekar og ekstern lektor, DB (visuelle medier) Arbejdsopgaver Kompetencer Ansættelsesområder Rådgivning, vejledning Konsulentarbejde Redaktion og idèudvikling af websider Udvikling af formidlingsmåder/- muligheder Formidling via web, aviser, foredrag, tv..(herunder visuel formidling, dvs. billedbehandling og videoredigering, fil-deling m.m.) Undervisning Udvikling af digitale tilbud Materialevalg Arrangør af kulturelle events Kuratering af udstillinger Skrive lektørudtalelser og anmeldelser Kommunikation og rådgivning af brugere, både fysisk og via Internettet. Bred mediefaglig viden (Billed)analytiske kompetencer /visuelle læsefærdigheder Praktisk-æstetiske kompetencer (layout, billede- og videoredigering, webredigering, moblogging m.m.) Indsigt i æstetiske virkemidler og kommunikation Administrative kompetencer Vide hvad der rører sig have fingeren på pulsen i forhold til udviklingen indenfor web 2.0 m.m. Være initiativrig/innovativ turde satse Kreativitet kunne tænke alternativt/nyskabende Kulturelle institutioner (Det Danske Filminstitut, Statens Museum for Kunst, det Kgl. Teater, Danmarks Radio m.m.) Uddannelsesbiblioteker (gymnasiebiblioteker, universitetsbiblioteker, efter- og videreuddannelsescentre, Den danske Filmskole, Konservatoriet etc.) Private virksomheder 12

13 Bibliotekar ved forskningsbiblioteker Bibliotekarer ansat ved Handelshøjskolens Bibliotek, Århus Undervisning af studerende i informations-søgning (herunder fylder læringsaspektet mere og mere) Indkøb/klassifikation af relevant litteratur Forskningsregistrering At understøtte forskernes informationssøgning At tilegne sig viden om specifikke databaser. God formidlingsevne Erfaring med katalogisering/ indeksering Informationskompetence Universiteter Andre undervisnings - institutioner Bibliotekar ansat ved Det Juridiske Fakultet, KU For det første, så kan en bacheloruddannelse ikke stå alene i dag hvis man skal vejlede de unge om fremtiden eller i et forskningsbibliotek. Det vil kræve en eller anden form for overbygning, oven på bacheloruddannelsen, hvis man ønsker ansættelse fremover. De indlederne bemærkninger i forhold til erhvervslivet gør sig også gældende i et forskningsbibliotek (måske bortset fra kultur, og det afhænger af definitionen kultur og hvor man er). Arbejdsområder Indkøb Elektroniske ressourcer Vurdering af ressourcer Beskrivelse og formidling af elektroniske ressourcer Undervisning og vejledning i informationssøgning i fx fagdatabaser og referenceværktøjer Kontakt til fagene og til forskningsprojekter Kompetencer Analytiske kompetencer Innovative kompetencer Service- og selvledelse Formidling og navigation Samarbejde med andre faggrupper Gode IT-kundskaber Kan arbejde systemorienteret (klassifikationsystemer) Kendskab til statistik Kendskab til databaseopbygning og interface 13

14 Bibliotekar ansat ved Instititut for Statskundskab Daglig drift af biblioteket Analytisk kompetence Bibliotekar Vejledning og betjening Formidlingskompetence Leder af bibliotekets brugere Navigationskompetence Ansvarlig for Vejledning og Innovationskompetence studiecenterfunktionen undervisning af udenlandske studerende på engelsk Samarbejds- og selvledelseskompetence Underviser Materialevalg og indkøb af publikationer Registrering, katalogisering, formidling af bibliotekets materialer Forskerstøtte med litteratursøgninger og bestillinger Oprettelse af semesterhylder og udarbejdelse af kompendier Forskningsregistrering Biblioteksintroduktion for nye studerende Undervisning i litteratursøgning for bachelor- og specialestuderende Formidling af bibliotekets tilbud, informationsressourcer Lånesamarbejde med andre biblioteker Budgetansvarlig 14

15 Bibliotekar ansat ved Danmarks Tekniske Videncenter (DTV) Undervisning (herunder også kursusudvikler, afvikler, ansvarlig) Indlån Reference/udlån Forskningsevaluering ESDH Webredaktør Formidling (web og andet) System-support Metadata - kontrol - vedligehold - drift/support Systemvedligehold Licenshåndtering - leverandørkontakt - system relateret - indgåelse Materialevalg (både elektronisk og trykt) Katalogisering/ klassificering Vagter / vagtplanlægning Databar-support Erhvervsservice Salg / markedsføring Undervisningskompetencer - didaktik - pædagogik - planlægning - koordinering - faglig kompetent i det, man underviser i - sproglige kompetencer, både domæne og generelt. og sociale kompetencer så som åbenhed, udadvendthed, indlevelse (ting man ikke kan lære men som man får ved learning by doing ) Vidensorganisering: - klassifikation - systematisering - katalogisering - indeksering - system-opbygning herunder teknologier, databaseopbygninger, nye medier/nye materialer Tagging, folksonomier, XML, osv. Fagligt kendskab til emner er vigtige, når man skal vælge materialer samt vigtigt med overblik over de tekniske muligheder grænseflader, søgefaciliteter, download, arkivering-muligheder copyright/ophavsret muligheder og begrænsninger især for nye medier Evt. tilvalgsfag (bifag v. andet universitet) ved fagreferent-opgaver Kendskab til databaser indhold, dækning, adgangsforhold Viden om modtagergrupper, brugergrupper, kundegrupper - a la brugerundersøgelser (hvordan søges, hvilke informationer ønskes, hvor meget, hvordan, hvorfor..), markedsundersøgelser, mv. Vigtigt v. markedsføring, ved formidling, ved undervisning IT og system-viden - Systembibliotekarer, der dels drifter og vedligeholder systemer, skal have stort kendskab til systemer, IT programmer, kode. Udvikling og usability er også vigtige aspekter at indtænke. Traditionelle forskningsbibliotek-er Journaliseringen Forskningsevaluering & analysecentre m. bibliometri eller webometri + benchmarking, forskningsanalyser osv. Kommunikationsafdelinger Webafdelinger IT / system afdelinger Fagreferent Koordinatorer Undervisningskoordinatorer Uddannelseskoordinatorer Administrative opgaver Sekretær/ projektkoordinator 15

16 INFORMATIONSARBEJDE Informationsspecialist (offentlig, privat, brancher) Bibliotekar ansat ved Devoteam Arbejdsopgaver Kompetencer Ansættelsesområder Rådgivning og hands-on på strukturering Uddannelse/vejledning af brugere Behovsanalyser, kravspecikationer Projektledelse Strukturering/Klassifikation Projektledelse Evne til at omsætte forretningsbehov Kendskab til ITsystemer og ITarkitektur Konsulent In-house bibliotekar Projektleder af ESDH, EDH eller struktureringsopgaver Bibliotekar ansat ved Coloplast Opbygning af Intranet Opbygning af Taksonomier Informations- og litteratursøgning Overvågning af konkurrenter og teknologier Udarbejdelse af linkssamlinger Undervisning Analytisk kompetence Formidlingskompetence Navigationskompetence Samarbejds- og selvledelseskompetence Innovationskompetence Alle brancher 16

17 Bibliotekar ansat ved Radiometer Litteratursøgning Konkurrentovervågning Patentsøgning Bog- og tidsskriftadmin. Design/vedligehold af intranetsider Administration af diverse informationssystemer Forhandling og indkøb af div. Informationssystemer/licenser Undervisning i brug af systemer Ansvarlig for budget Solid søgeteknik God til at tale med mange typer ansatte Gode formidlingsevner Selvstændighed God til at holde sig på forkant af ny teknologi At kunne profilere sit arbejde ift ledelse og andre bruger-grupper Udadvendthed God til at forstå faglig information Overblik/visionær Pharma Medical device Ingeniør-virksomheder Telebranchen Biotech Financielle Søgespecialist Bibliotekar ansat ved Lundbeck Informationssøgning Informationsovervågning etablering, udvikling/ vedligehold, distribuering etc. Patentsøgning Patentovervågning (incl. Patentfamilier) etablering, udvikling/ vedligehold, distribuering etc. Undervisning Udarbejdelse af undervisnings-materiale Vejlede om databaser Hotline-funktion Udvikling/vedligehold af interface til end-user databaser Følge udbud af relevante databaser udvælge til trials, evaluere, indkøbe etc. Optimere arbejdsopgaver Nysgerrighed/ interesse for faget/ emnet. Struktureret Søgeteknik Udadvendt Vedholdende Overblik Formidling Sprog Pharma Biotech Industri (Lego, Vestas etc.) Erhvervsservice Universiteter Patentbureau 17

18 Bibliotekar ansat ved Coloplast Overvågning af konkurrenter, teknologier og litteratur Undervisning Udarbejdelse af linkssamlinger Analytisk kompetence Formidlingskompetence Navigationskompetence Innovationskompetence Samarbejds- og selvledelseskompetence Alle brancher Researcher/analytiker Bibliotekar ansat ved Novo Nordisk Library and Information Center Informationssøgning Nyheds overvågning Informationsbearbejdning og -analyse Opsætning og formidling af information Informationssøgning og strukturering af information Faglig ekspertise på det felt der arbejdes indenfor Viden om det firma/organisation/forretn ingsfelt, der arbejdes indenfor IT håndtering Analytiske evner Sprog Firmabiblioteker Forskning Marketing Competitor Intelligence Patent Information Business Analysis Sagsbehandler/journalisering/arkivering Bibliotekar ansat ved DSB Arbejdsopgaver Kompetencer Ansættelsesområder Registrering Dokumenthåndtering (proces) Record management Genfinding Undervisning Periodeskift Kvalitetssikring af processer / metoder Procesforståelse Lovgivning Organisation IT Arkiv/arkivering både fysisk og elektronisk Kvalitetssikring Offentlige virksomheder Private virksomheder 18

19 Business Intelligence (BI)-konsulent Bibliotekar ansat ved KMD Indsamling formalisering af krav Analyse af ledelsesinformation ETL (Extract Transform Load) I DB regi bruges en anden terminologi end ETL Datamodellering Data cleansing Design Analytisk Interesse for IT Databaseviden Konsulentprofil IT branchen Offentlige Private IT-UDVIKLING Web- og internetredaktør Bibliotekar ansat ved SF, Folketinget Strukturering af sites (informations-arkitektur) Nyhedsformidling Informationsformidling Projektledelse Undervisning & sparring (dataleverandører) Leverandør- og udvikler kontakt Udvikling af services Brugerundersøgelser Statistisk analyse Ledelsessparring & strategiudvikling Formidlingskompetence Herunder kompetencer mht. undersøgelse af brugeradfærd og -behov Innovationskompetence Samarbejds- og selvledelseskompetence Projektledelseskompetence Analystisk kompetence Organisationer & bevægelser (private el. offentlige) Ministerier & offentlige institutioner samt større virksomheder 19

20 Bibliotekar ansat ved Silkeborg Bibliotek Arbejdsopgaver Kompetencer Ansættelsesområder Hjemmesideredaktion herunder brug af mobilteknologi, sociale teknologier, RFIDteknologi Samarbejde med systemadministrator, datalog/udvikler og katalogchef om biblioteksdatabasen Intranet-vedligeholdelse Udvikle (projektbaserede) hjemmesider for eksterne samarbejdspartnere Undervisning internt og eksternt Projektarbejde Projektudvikling Kravspecifikationsarbejder Rådgivning og evalueringer internt og eksternt Tekstforfatning Teknisk viden og indsigt Universel IT-viden Universel viden om informationsteknologi Interesse for og viden om internettet og nye teknologier Systematisk og struktureret arbejdsmetode Teoretisk viden om indekseringsmetoder og databasestrukturer Kommunikativ viden Universel viden om kommunikationsteorier Teoretisk og praktisk viden om informationsarkitektur Viden om usability og tilgængelighed Brugerforståelse Innovationsevner Kreativ og visionær Eksperimenterende Journalistisk tæft Fortælle- og skriveglæde og -lyst Viden om æstetiske teorier Viden om designteorier Viden om grafiske teknikker Viden om typografi og læsbarhed Sociale kompetencer Organisationstalent Kommunikationstalent Formidlingstalent Udadvendthed Åbenhed Projektorienteret Samarbejdsorienteret Biblioteker Kommuner Regioner Staten, ministerier Museer Projekter Nyhedsmedier, herunder dagblade, TV, radio Kommunikationsportaler og andre netudbydere CMS-konsulenthuse Uddannelsesinstitutioner Større private virksomheder som advokater, revisorer og finansieringsvirksomheder 20

21 Database- og webudvikler Bibliotekar ansat ved DBC Idégenerering og - kvalificering Projekt- og opgaveledelse Projekt- og opgavedeltagelse Analyse Serviceorientering Estimering Specifikation Udvikling og programmering Test Implementering og idriftsættelse Dokumentation og formidling Undervisning Drift og vedligehold Analytiske evner Kreativitet Overblik og evnen til at se og overskue (ofte komplekse) sammenhænge Samarbejdsevner (internt og eksternt i virksomheden) Planlægning og ressourcestyring Forståelse for data og datastrukturer (herunder standarder for data og dataudveksling) Domænekendskab (herunder brugeradfærd og processer) Teknologikendskab Problemløsning Kommunikation og formidling (bindeled mellem udvikler og bruger) DBC Andre systemleverandører Private virksomheder/organisatio ner med egen IT udvikling Større folke- eller forskningsbiblioteker Informationsarkitekt Bibliotekar ansat ved DSB Se kompetenceprofil i supplerende materiale bagest i dokumentet 21

22 Bibliotekar ansat ved Gentofte Kommune Arbejdsopgaver Kompetencer Ansættelsesområder Intranet / portaler Elektronisk dokumenthåndtering Systemintegration Dataforvaltning på tværs af organisationen (Enterprise Content Management) IT-governance Vidensorganisering Strukturering og systematik Søgning Brugeradfærd / brugergrænseflader Usability Kommunikation Projektledelse Undervisning IT udviklingsafdelinger Strategi og udviklingsafdelinger Offentligt og privat Bibliotekar ansat ved Jydske Bank Skabe overblik og gennemsigtighed i forretningens processer og begreber Dokumentere bankens forretningsbegreber og nuværende/fremtidige forretningsprocesser samt kortlægge sammenhængen herimellem Dokumentere forbindelsen til ITanvendelsen Facilitere og styre workshops Indsamle viden mhp. begrebs- og procesmodellering Strukturere viden mhp begrebs- og procesmodellering Formidle denne viden i organisationen Agere bindeled mellem IT og organisationen Udvikle faglighed Strukturere og organisere informationer Systematisk og struktureret Analytisk Sans for detaljen Kreativ Kommunikative færdigheder Formidling og undervisning IT-forståelse Brugerforståelse Kunne arbejde i teams Projektledelse Private og offentlige virksomheder 22

23 Bibliotekar ansat ved KMD Metadata arkitektur OIO XML el. XML Taksonomi Usability tests Begrebsmodellering Interaktionsdesign Analytisk Navigations kompetence Godt kendskab til CMS og Portalløsning Eksempelvis: MOSS2007, MSCMS, BEA, WebSphere IT Offentlig Stat Erhverv Usability-/brugervenlighedskonsulent Bibliotekar ansat ved Snitker & Co. Sikring af brugervenlighed i forskellige medier og produkter Designe og gennemføre brugerundersøgelser og usability-test Projektlede og testlede Analytisk kompetence Empati Formidlingskompetence Projektledelseskompetence Brugervenlighedsfirmaer Virksomheder med egne usability afdelinger IT-branchen Mediebranchen Telekommunikation 23

24 IT konsulent Bibliotekar ansat ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) IT administration Brugeradministration (rettighedsstyring- og opbygning) IT undervisning IT brugervejledninger Arbejdsgangsanalyser Procesoptimering Digitalisering ESDH opgaver/alle niveauer IT kundskaber IT forståelse og tilegnelsesevne Forandringsparathed Struktureret arbejdsform Systematisk tænkning Analytisk arbejdsstil Formidlingskompetence på generelt og specifikt niveau Problemløsende tænkestil Detaljesøgende arbejdsfokus Offentlige arbejdsmarked Private ansættelsesområder Organisationser IT-analytiker Bibliotekar ansat ved KMD Kompetencer Hos KMD mangler vi mange dygtige analytikere, men bibliotekarernes IT viden og kendskab til værktøjer mhp. design af IT-løsninger (UML) er mangelfuld. Det er ærgerligt, da vi (bibliotekarer) er meget stærke analytisk i forhold til mange andre. Her tænkes ikke på systemudvikling eller programmering, men med UML tegner analytikeren løsningen, som udviklerne herefter kan programmere efter. Analytikerne er dem med forretnings- og brugerforståelse. 24

25 FORMIDLING Kulturformidler Centerleder Danmarks Biblioteksskole Kulturplanlægning Events/festivaler Arrangementer Lokale alliancer og netværk www-baseret formidling Publikums-analyse PR- og mediestrategi Analytisk Kulturel og kreativ Interaktiv formidling Innovation Samarbejde og networking Projektledelse Folkebiblioteker Kulturforvaltning Kulturprojekter Kulturkonsulent Uddannelsesbibliotekar, herunder underviser og vejleder Bibliotekar ansat ved Sygeplejefagligt Bibliotek Udlånsfunktioner Katalogisering Samarbejde med undervisere Undervisning Vejledning Allround bibliotekariske basiskompetencer Tværfaglige samarbejdskompetencer IT-kompetencer Pædagogisk kompetence Kommunikationskompetence Analytisk kompetence Metodisk kompetence Formidlingskompetence Folke-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker samt alle steder, hvor man har brug for en person, der kan undervise/vejlede i informations- og litteratursøgning 25

26 Bibliotekar ansat ved Nørre Gymnasium Undervisning i informationssøgning og biblioteksorientering Materialevalg - analogt som digitalt og pleje samt licensforhandling Vejledning og formidling af bibliotekernes tilbud Udstillinger og arrangementer Indkøb og klargøring af materialer, herunder katalogisering Budgetstyring Samarbejde og networking internt og eksternt herunder erfagrupper, faggrupper og Centre for Undervisningsmidler Udviklingsinitiativer Systemansvar, udvikling og vedligehold af bibliotekssystem Hjemmesideredaktion IT-support-arbejde, fx reparation af printer, udlevering af koder, vejledning i brug af materiel Deltagelse i konferencer, møder, kurser, projektgrupper Fjernlån Teknisk arbejde i biblioteket, fx udlån, aflevering, hjemkald, regninger, håndtering af lånerdata Bogopsætning og revidering Registrering af diverse samlinger på uddannelsesinstitutionen Deltagelse i skolens sociale liv Opgaver der ligger udenfor biblioteksfunktionen At være i stand til selv at tilrettelægge sit arbejde, tage initiativer og vægte stillingsindhold. Der fordres stor selvstændighed, udadvendthed og driftssikkerhed i opgaveløsningen At samarbejde med andre faggrupper og kunne undvære fagkollegaer Undervisningserfaring og gerne supplerende pædagogisk uddannelse Engagement og lyst til at virke i et ofte uformelt uddannelsesmiljø Basale bibliotekariske færdigheder såsom at kunne katalogisere, indeksere, klassificere, informationssøgning og vidensorganisation samt kommunikation/pr Uddannelsesinstitutioner: Ungdomsuddannelser, grundskoler (folkeskoler, privatskoler), videregående uddannelser ( kortere og længerne ) Folkebiblioteker med læringscentre, med tæt samarbejde med folkeskoler herunder lektiecafe og med lokalefællesskab med skoler men også folkebiblioteker generelt, da de bruges meget af elever/ studerende Private virksomheder pga. vidensorganisation, katalogisering, indeksering, erfaring med undervisning, informationsarkitektur, informationssøgning Forskningsbiblioteker: Samarbejde med lærere/ studerende og mange af de samme funktioner i jobbet 26

27 Bibliotekar ansat ved Hillerød Handelsskole Drift, administration, budget, regnskab Materialevalg, indkøb, katalogisering, klargøring af materialer til udlån Udlån og udlånskontrol hjemkaldelser Vejledning, undervisning Formidling Markedsføring af bibliotekets tilbud og aktiviteter Lederegenskaber Budgetansvarlig Systematisk Systemansvarlig Udadvendt Pædagogisk Fleksibel Samtlige funktioner i biblioteksdriften Samtlige studiecenterfunktioner - åbent studiemiljø med studie- og pcarbejdspladser Bibliotekar ved ungdomsuddannelse (gymnasium, HF o.lign.): Analytisk kompetence Ud fra elevernes ofte løst formulerede problemstillinger at medvirke til at afdække deres informationsbehov, indsnævre deres problemstillinger og styrke deres strategiske søgeveje. At skabe sammenhæng imellem de aktiviteter som foregår i undervisningsmiljøerne og bibliotekets informationsformidling og herigennem yde støtte til lærernes pædagogiske arbejde. Med udgangspunkt i emner og projekter i klasseundervisningen at relatere undervisningsforløb i litteratur- og informationssøgning. Formidlingskompetence Ud fra emneforespørgsler at analysere spørgerens forudsætninger, udgangspunkt, sigte og metode i informations øjemed og i den kritiske udvælgelse af kilder. Med udgangspunkt i uddannelsesstedets relevante, aktuelle og tilgængelige informationsressourcer - i trykte, elektroniske og audio-visuelle medier at udbrede et kendskab hertil. Formidling foregår i den daglige interaktion med bibliotekets brugere - dels i undervisningssammenhæng, men understøttes af web-baseret formidling, tutorials, nyhedsorientering på bibliotekets hjemmeside og skolens intranet m.v. Formidling betyder samtidig markedsføring af skolens informationsressourcer og bibliotekets tilbud Navigationskompetence Søgetekniske færdigheder At have kendskab til fagenes "domæner" Innovationskompetence At etablere og udvikle studiecenterfaciliteter At etablere samarbejdsrelationer - fx til andre handelsskolebiblioteker, lokale gymnasiebiblioteker og med folkebiblioteket i betjeningen af de unge Som enebibliotekar at indgå i samarbejdsrelationer og bidrage til at kaste lys over bibliotekets tilbud - fx igennem biblioteksudvalg, pædagogisk rådsmøder, erfagrupper m.v. 27

Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg

Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Birketinget 6, 2300 København S Fredrik Bajers Vej

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø)

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Stillings- og personprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde Rikke Andersen ArtsMusicProjectManagement er en konsulentydelse indenfor projektledelse, kommunikation, markedsføring, hjemmesider, eventbranchen mm. En kombination af erfaring inden for musik- og kulturbranchen

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Gør tanke til handling VIA University College Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Præsentation Danmarks største professionshøjskole (Danmarks tredje største uddannelsesinstitution) VIA uddanner

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang?

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz 13. marts 2013 kro@dubex.dk Agenda Kort opsummering Hvad bør en Mobility Strategi indeholde? Virksomhedens modenhed Hvordan kommer du i gang?

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Anne H. Heide Mobiltelefon: 28 26 13 02 anne.heide@hotmail.com. Resume

Anne H. Heide Mobiltelefon: 28 26 13 02 anne.heide@hotmail.com. Resume CV Navn: Anne H. Heide Mobiltelefon: 28 26 13 02 E-mail: anne.heide@hotmail.com Resume Engageret informationsspecialist med styr på IT og sans for kvalitet. 20+ års erfaring med databaser, datakvalitetsstyring,

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere