Bibliotekarprofiler. Hvem-Hvad-Hvor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliotekarprofiler. Hvem-Hvad-Hvor"

Transkript

1 Bibliotekarprofiler Hvem-Hvad-Hvor Danmarks Biblioteksskole, 2007

2 Baggrund For at kvalificere diskussionen af den nye bacheloruddannelse, herunder mulighederne for toning i uddannelsen, er der udviklet et antal bibliotekarprofiler der tilsammen repræsenterer et bredt udsnit af de jobfunktioner som bibliotekarer varetager nu og på sigt. Profilerne vil samtidig kunne indgå i arbejdet med den eksterne profilering og markedsføring af uddannelsen. Profilerne er udviklet af bibliotekarer og informationspecialister på de nævnte funktionsområder, herunder fra skolens censorkorps, masterstuderende, kollegaers anbefaling samt medlemmer af skolens Advisory Board. En liste over de medvirkende bibliotekarer og informationsspecialister er anført på side 3. Jette Hyldegård, december

3 Profil-forfattere Profil Bibliotekar ved folkebiblioteker Børne- og ungebibliotekar Mediebibliotekar (musik, film o.lign.) Bibliotekar ved forskningsbiblioteker Informationsspecialist (offentlig, privat, brancher) Søgespecialist Researcher/analytiker Sagsbehandler/journalisering/arkivering Business Intelligence(BI)-konsulent Web- og internetredaktør Database- og webudvikler Informationsarkitekt Usability- og brugervenlighedskonsulent IT-konsulent IT-analytiker Kulturformidler Uddannelsesbibliotekar (Underviser/vejleder) Informationsmedarbejder/PR Ekstern konsulent Bibliotekar med ledelsesansvar Projektleder Navn, ansættelsessted Per Hofman Hansen, Silkeborg Bibliotek Marianne Bech Hansen, Holbæk Bibliotek Marianne Larsen, Greve Biblioteker Felicia Lensborn, Gladsaxe Bibliotek Henriette Dybdal, Roskilde Børnebibliotek Anne-Marie Christiansen, ekstern lektor, DB Elise Waage Petersen, ekstern lektor, DB Birgitte Stannius, DR Henrik Tvermoes Jensen og Lene Hammershøi, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus Karen Marie Iversen, Det Juridiske Fakultet, KU Jeanette Ekstrøm, DTV Jette Spøer, Instititut for Statskundskab Jette Brandt, Coloplast Pernille Helholm, Radiometer Malene Seifon, DevoTeam Jette Brandt, Coloplast Pia Jeppesen Hansen, Lundbeck Henning P. Nielsen, Novo Nordisk Library and Information Center Bente Koerner, DSB (Birgitte Pahl) Michael Pagter Madsbøl, KMD Per Hofman Hansen, Silkeborg Bibliotek Sanne Plichta, SF, Folketinget Rikke Lose, DBC Ida Ravn, DSB (Birgitte Pahl) Michael Pagter Madsbøl, KMD Christina Aunsholt Vestergaard, Jydske Bank Dorte Skjoldager, Gentofte Kommune Mimi Truong, Snitker & Co. June Lund-Hansen, DPU Michael Pagter Madsbøl, KMD Dorte Skot-Hansen, centerleder, DB Susanne Rose Nielsen, Nørre Gymnasium Jette Spøer, Hillerød Handelsskole Ester Hørmann, Sygeplejefagligt Bibliotek Karen Nedergaard, informationskonsulent for Folketingets ombudsmand Vibeke Corneliussen & Sine Fogh Nielsen, Devoteam June Lund-Hansen, DPU June Lund-Hansen, DPU 3

4 Profiler Generalist Generalist DB Biblioteker Bibliotekar ved folkebiblioteker. Børne- og ungebibliotekar.. Mediebibliotekar (musik, film o.lign.) Bibliotekar ved forskningsbiblioteker Informationsarbejde Informationsspecialist (offentlig, privat, brancher) Søgespecialist. Researcher/analytiker. Sagsbehandler/journalisering/arkivering Business-Intelligence (BI)-konsulent. IT-udvikling Web- og internetredaktør Database- og webudvikler.. Informationsarkitekt... Usability- og brugervenlighedskonsulent... IT-konsulent... IT-analytiker... Formidling Kulturformidler.. Uddannelsesbibliotekar (underviser/vejleder) Informations- og kommunikationsmedarbejder/pr... Rådgivning Ekstern konsulent.. Ledelse Bibliotekar med ledelsesansvar. Projektleder Supplerende materiale s. 5 s. 6 s. 8 s. 11 s. 13 s. 16 s. 17 s. 18 s. 18 s. 19 s. 19 s. 21 s. 21 s. 23 s. 24 s. 24 s. 25 s. 25 s. 28 s. 28 s. 29 s. 29 s. 30 4

5 GENERALIST Generelle kompetencer som bachelor DB 2011 (mhp. erhvervslivet) Kompetencer i forhold til søgning, stukturering, formidling og udvikling af viden i en kulturel og samfundsmæssig kontekst - via de givne teknologier og medier i samspil med brugere og institutioner Analytisk kompetence Historisk kompetence Kulturel kompetence Formidlingskompetence Navigationskompetence Innovationskompetence Samarbejds- og selvledelseskompetence 5

6 BIBLIOTEKER Bibliotekar ved folkebiblioteker Bibliotekar ansat ved Silkeborg Bibliotek Orientere sig mod Kommunikativ viden Folkebiblioteker brugeren i sammensætning og Universel viden om kommunikationsteorier udvikling af Brugerforståelse bibliotekstilbud Innovationsevner Tilrettelægge tilbud i Kreativ og visionær overensstemmelse med Eksperimenterende borgernes livssituation Journalistisk tæft og livsstil Formidlings-, fortælle- og Bidrage til biblioteket også gerne skriveglæde og - som lokalsamfundets lyst ressourcebank og kraftcenter for Sociale kompetencer kulturelle oplevelser, Organisationstalent læring, kreativitet og Kommunikationstalent innovative Formidlingstalent kompetencer Udadvendt Bidrage til børns Åben personlige udvikling Salgstalent og dannelse Bidrage til målrettet integration Formidlingskompetencer, herunder social kompetence i betydningen af Bidrage til at støtte at være udadvendt, at engagere sig i den lokale lokalsamfundet, at danne netværk sammenhængs-kraft og evigt aktivt formidle Medvirke til at bibliotekarens og bibliotekets tilgodese borgernes kvalifikationer og ressourcer. Se aktuelle behov f.eks. vores netop vedtagne Involvere brugerne bibliotekspolitik Udbygge sin faglighed ekspolitik-folder.pdf behandlet af Kulturudvalg og godkendt som den første politik af Silkeborg Byråd. 6

7 Bibliotekar ansat ved Greve Bibliotek Udvikling af indhold og services mhp. samspil mellem det fysiske bibliotek og nettet Undervisning (internt brugere og kollegaer, eksternt som konsulent) Udlånsvagter Formidlings- Innovations- Pædagogiske- (i forhold til undervisning) Folkebiblioteker Virksomheder Skoler Bibliotekar ansat ved Holbæk Bibliotek Udlånsvagter Materialevalg Biblioteksorientering, brugerundervisning Hjemmesideredigering Arrangementsplanlægning og afholdelse Samarbejde med (lokale) aktører (kulturelle, institutioner, politikere, foreninger m.m.) Formidlingskompetence Kulturel og analytisk kompetence Undervisningskompetence Formidlings- og struktureringskompetence Kulturel og formidlingskompetence Samarbejdskompetence og kulturel kompetence Folkebiblioteker 7

8 Børne- og ungebibliotekar Bibliotekar ansat ved Gladsaxe Bibliotek Arbejdsopgaver Kompetencer Ansættelsesområder Tilegne sig viden En personlig eller Folkebibliotek omkring børn og unges professionel lyst til at Børnekulturkonsulent kultur historisk, beskæftige sig med børn Konsulent for forlag nutidigt og tendenser i og unges udvikling & samfundet. kulturformer. Forlagsredaktør Ajourført Have fingeren på pulsen med kultur, mediekultur Have en forståelse for og fordomsfri tilgang til børn & unge. og ny teknologi. Nysgerrig Materialevalg og pleje: Åben Indkøb af bøger, film, Bredt favnende spil og musik etc. Viden om bibliotekets Referencearbejde i udlånet: Betjening af børn, unge, materialetyper og disses faglige kredsløb (aktører, formidlere, forbrugere) forældre, Prioritering bedsteforældre, Kvalitetsbevidst pædagoger mm. Social kompetence Skabe og vedligeholde imødekomme mange et præsentabelt, målgrupper (åben, indbydende og udadvendt, tålmodig, spændende lyttende, konfliktløsende, biblioteksrum. situationsfornemmelse, Simple IT-opgaver: empati) hjælpe lånere med Mundtlig simple kommunikation og computerproblemer, formidling oprette , søge i Ordenssans søgesystem etc. Indretning Biblioteksorientering, Fingeren på pulsen undervisning Kreativ PR - Formidling af Computerkendskab bibliotekets materialer Netkendskab og tilbud via Kommunikation hjemmeside, trykte programmer, presse, Pædagogiske evner blogs, podcasts og lign. Undervisningskompetence Indgå i Børn og unges virtuelle netværk og Tilrettelægge struktureret kommunikation undervisningsforløb Afholde Sommerbog, Skriftlig kommunikation Anmelderklub, Billedredigering booktalk for Dansk retskrivning mødregrupper etc. Kommunikationsformer Arrangere børneteater, Kulturformidling koncerter, workshops. Formidling af forskellige medier 8

9 Indgå i virtuelle tjenester: DotBot, Spørg Olivia etc. Deltage i projekter Udvikle Børnebiblioteket Kendskab til: Arto, Facebook, MySpace, Messenger, mobilteknologi og lign. samt forstå omgangsformen og kunne navigere i disse netværk. Formidling Struktureret Imødekommende Overblik Forhandling Planlægning Improvisere Opsøgende Holde hovedet koldt Mange bolde i luften IT Kommunikation Improvisere Formidling af viden Samarbejde Analytisk Koble teori og praksis Iderig Initiativrig Innovativ Fremadsynet Realistisk Kreativ Netværke 9

10 Bibliotekar ansat ved Roskilde Børnebibliotek Idéudvikling Projekterfaring Børnebibliotek Projektmager Projektuddannelse Kulturforvaltning Arrangør Børnebibliotekserfaring Kulturinstitutioner Arrangementsvirksomhed Arbejde på bibliotek Museer Inspirator giver et godt og bredt Børn-ungeskoleforvaltninger Netværksdannelse fundament Koordinator Gode beføringsflader Kulturhuse Samlende funktion for Biblioteksudd. Børnekulturhuse ansatte med børn som Kulturformidlerudd. arbejdsområde Teoretisk viden om børn Have fingeren på pulsen og børnekultur Være opsøgende i forhold til samarbejdsparter og nye tiltag 10

11 Mediebibliotekar (musik, film o.lign) Bibliotekarer ansat ved DR Research i egne og eksterne samlinger Katalogisering af egne samlinger Indeksering af egne samlinger Undersøgelse af og rådgivning i forhold til rettighedsforhold for egne samlinger Udvikling af vidensorganisation i forhold til egne samlinger i samspil med den øvrige organisations produktionsvilkår og -- behov Rådgivning af organisationen omkring øvrige behov indenfor vidensorganisation Tilrettelæggelse og kontrol af brugernes egne dataleverancer Undervisning og rådgivning omkring brugernes research Alle kompetencer nævnt under de generelle kompetencer Højt stressniveau Evne til at prioritere og omprioritere i et væk Forståelse af arbejdskultur og -vilkår indenfor området Forståelse af de teknologiske vilkår bag radio, tv, web og avisproduktion Gode it kompetencer på brugerniveau (datamodeller, databasedesign, brugergrænseflader) Radio og TV stationer Nyhedsmedier (aviser, online) Radio, TV og Film produktionsselskaber 11

12 Bibliotekar og ekstern lektor, DB (musik) Formidling og promovering af musik i det fysiske og digitale bibliotek Web- og internetredaktør Udvikling af formidling inden for nye medier på nettet Brugerundervisning og vejledning Planlægning og afvikling af arrangementer Materialevalg og -pleje indenfor musik, og nye medier Projektarbejde Kommunikations- og formidlingsevner. Grundlæggende viden om musik Bredt kendskab til musikalske genrer Kendskab til musikudviklingen og de nye medier på nettet. Bibliotekar/information smedarbejder i mediatek/folkebibliotek Informationsmedarbejder i kulturelle organisationer, f.eks. Statens Kunstråd og musikorganisationer Kultur konsulent / formidler i kommunale og private organisationer Medarbejder i organisationer, der arbejder med musik og rettigheder Bibliotekar i DR Bibliotekar og ekstern lektor, DB (visuelle medier) Arbejdsopgaver Kompetencer Ansættelsesområder Rådgivning, vejledning Konsulentarbejde Redaktion og idèudvikling af websider Udvikling af formidlingsmåder/- muligheder Formidling via web, aviser, foredrag, tv..(herunder visuel formidling, dvs. billedbehandling og videoredigering, fil-deling m.m.) Undervisning Udvikling af digitale tilbud Materialevalg Arrangør af kulturelle events Kuratering af udstillinger Skrive lektørudtalelser og anmeldelser Kommunikation og rådgivning af brugere, både fysisk og via Internettet. Bred mediefaglig viden (Billed)analytiske kompetencer /visuelle læsefærdigheder Praktisk-æstetiske kompetencer (layout, billede- og videoredigering, webredigering, moblogging m.m.) Indsigt i æstetiske virkemidler og kommunikation Administrative kompetencer Vide hvad der rører sig have fingeren på pulsen i forhold til udviklingen indenfor web 2.0 m.m. Være initiativrig/innovativ turde satse Kreativitet kunne tænke alternativt/nyskabende Kulturelle institutioner (Det Danske Filminstitut, Statens Museum for Kunst, det Kgl. Teater, Danmarks Radio m.m.) Uddannelsesbiblioteker (gymnasiebiblioteker, universitetsbiblioteker, efter- og videreuddannelsescentre, Den danske Filmskole, Konservatoriet etc.) Private virksomheder 12

13 Bibliotekar ved forskningsbiblioteker Bibliotekarer ansat ved Handelshøjskolens Bibliotek, Århus Undervisning af studerende i informations-søgning (herunder fylder læringsaspektet mere og mere) Indkøb/klassifikation af relevant litteratur Forskningsregistrering At understøtte forskernes informationssøgning At tilegne sig viden om specifikke databaser. God formidlingsevne Erfaring med katalogisering/ indeksering Informationskompetence Universiteter Andre undervisnings - institutioner Bibliotekar ansat ved Det Juridiske Fakultet, KU For det første, så kan en bacheloruddannelse ikke stå alene i dag hvis man skal vejlede de unge om fremtiden eller i et forskningsbibliotek. Det vil kræve en eller anden form for overbygning, oven på bacheloruddannelsen, hvis man ønsker ansættelse fremover. De indlederne bemærkninger i forhold til erhvervslivet gør sig også gældende i et forskningsbibliotek (måske bortset fra kultur, og det afhænger af definitionen kultur og hvor man er). Arbejdsområder Indkøb Elektroniske ressourcer Vurdering af ressourcer Beskrivelse og formidling af elektroniske ressourcer Undervisning og vejledning i informationssøgning i fx fagdatabaser og referenceværktøjer Kontakt til fagene og til forskningsprojekter Kompetencer Analytiske kompetencer Innovative kompetencer Service- og selvledelse Formidling og navigation Samarbejde med andre faggrupper Gode IT-kundskaber Kan arbejde systemorienteret (klassifikationsystemer) Kendskab til statistik Kendskab til databaseopbygning og interface 13

14 Bibliotekar ansat ved Instititut for Statskundskab Daglig drift af biblioteket Analytisk kompetence Bibliotekar Vejledning og betjening Formidlingskompetence Leder af bibliotekets brugere Navigationskompetence Ansvarlig for Vejledning og Innovationskompetence studiecenterfunktionen undervisning af udenlandske studerende på engelsk Samarbejds- og selvledelseskompetence Underviser Materialevalg og indkøb af publikationer Registrering, katalogisering, formidling af bibliotekets materialer Forskerstøtte med litteratursøgninger og bestillinger Oprettelse af semesterhylder og udarbejdelse af kompendier Forskningsregistrering Biblioteksintroduktion for nye studerende Undervisning i litteratursøgning for bachelor- og specialestuderende Formidling af bibliotekets tilbud, informationsressourcer Lånesamarbejde med andre biblioteker Budgetansvarlig 14

15 Bibliotekar ansat ved Danmarks Tekniske Videncenter (DTV) Undervisning (herunder også kursusudvikler, afvikler, ansvarlig) Indlån Reference/udlån Forskningsevaluering ESDH Webredaktør Formidling (web og andet) System-support Metadata - kontrol - vedligehold - drift/support Systemvedligehold Licenshåndtering - leverandørkontakt - system relateret - indgåelse Materialevalg (både elektronisk og trykt) Katalogisering/ klassificering Vagter / vagtplanlægning Databar-support Erhvervsservice Salg / markedsføring Undervisningskompetencer - didaktik - pædagogik - planlægning - koordinering - faglig kompetent i det, man underviser i - sproglige kompetencer, både domæne og generelt. og sociale kompetencer så som åbenhed, udadvendthed, indlevelse (ting man ikke kan lære men som man får ved learning by doing ) Vidensorganisering: - klassifikation - systematisering - katalogisering - indeksering - system-opbygning herunder teknologier, databaseopbygninger, nye medier/nye materialer Tagging, folksonomier, XML, osv. Fagligt kendskab til emner er vigtige, når man skal vælge materialer samt vigtigt med overblik over de tekniske muligheder grænseflader, søgefaciliteter, download, arkivering-muligheder copyright/ophavsret muligheder og begrænsninger især for nye medier Evt. tilvalgsfag (bifag v. andet universitet) ved fagreferent-opgaver Kendskab til databaser indhold, dækning, adgangsforhold Viden om modtagergrupper, brugergrupper, kundegrupper - a la brugerundersøgelser (hvordan søges, hvilke informationer ønskes, hvor meget, hvordan, hvorfor..), markedsundersøgelser, mv. Vigtigt v. markedsføring, ved formidling, ved undervisning IT og system-viden - Systembibliotekarer, der dels drifter og vedligeholder systemer, skal have stort kendskab til systemer, IT programmer, kode. Udvikling og usability er også vigtige aspekter at indtænke. Traditionelle forskningsbibliotek-er Journaliseringen Forskningsevaluering & analysecentre m. bibliometri eller webometri + benchmarking, forskningsanalyser osv. Kommunikationsafdelinger Webafdelinger IT / system afdelinger Fagreferent Koordinatorer Undervisningskoordinatorer Uddannelseskoordinatorer Administrative opgaver Sekretær/ projektkoordinator 15

16 INFORMATIONSARBEJDE Informationsspecialist (offentlig, privat, brancher) Bibliotekar ansat ved Devoteam Arbejdsopgaver Kompetencer Ansættelsesområder Rådgivning og hands-on på strukturering Uddannelse/vejledning af brugere Behovsanalyser, kravspecikationer Projektledelse Strukturering/Klassifikation Projektledelse Evne til at omsætte forretningsbehov Kendskab til ITsystemer og ITarkitektur Konsulent In-house bibliotekar Projektleder af ESDH, EDH eller struktureringsopgaver Bibliotekar ansat ved Coloplast Opbygning af Intranet Opbygning af Taksonomier Informations- og litteratursøgning Overvågning af konkurrenter og teknologier Udarbejdelse af linkssamlinger Undervisning Analytisk kompetence Formidlingskompetence Navigationskompetence Samarbejds- og selvledelseskompetence Innovationskompetence Alle brancher 16

17 Bibliotekar ansat ved Radiometer Litteratursøgning Konkurrentovervågning Patentsøgning Bog- og tidsskriftadmin. Design/vedligehold af intranetsider Administration af diverse informationssystemer Forhandling og indkøb af div. Informationssystemer/licenser Undervisning i brug af systemer Ansvarlig for budget Solid søgeteknik God til at tale med mange typer ansatte Gode formidlingsevner Selvstændighed God til at holde sig på forkant af ny teknologi At kunne profilere sit arbejde ift ledelse og andre bruger-grupper Udadvendthed God til at forstå faglig information Overblik/visionær Pharma Medical device Ingeniør-virksomheder Telebranchen Biotech Financielle Søgespecialist Bibliotekar ansat ved Lundbeck Informationssøgning Informationsovervågning etablering, udvikling/ vedligehold, distribuering etc. Patentsøgning Patentovervågning (incl. Patentfamilier) etablering, udvikling/ vedligehold, distribuering etc. Undervisning Udarbejdelse af undervisnings-materiale Vejlede om databaser Hotline-funktion Udvikling/vedligehold af interface til end-user databaser Følge udbud af relevante databaser udvælge til trials, evaluere, indkøbe etc. Optimere arbejdsopgaver Nysgerrighed/ interesse for faget/ emnet. Struktureret Søgeteknik Udadvendt Vedholdende Overblik Formidling Sprog Pharma Biotech Industri (Lego, Vestas etc.) Erhvervsservice Universiteter Patentbureau 17

18 Bibliotekar ansat ved Coloplast Overvågning af konkurrenter, teknologier og litteratur Undervisning Udarbejdelse af linkssamlinger Analytisk kompetence Formidlingskompetence Navigationskompetence Innovationskompetence Samarbejds- og selvledelseskompetence Alle brancher Researcher/analytiker Bibliotekar ansat ved Novo Nordisk Library and Information Center Informationssøgning Nyheds overvågning Informationsbearbejdning og -analyse Opsætning og formidling af information Informationssøgning og strukturering af information Faglig ekspertise på det felt der arbejdes indenfor Viden om det firma/organisation/forretn ingsfelt, der arbejdes indenfor IT håndtering Analytiske evner Sprog Firmabiblioteker Forskning Marketing Competitor Intelligence Patent Information Business Analysis Sagsbehandler/journalisering/arkivering Bibliotekar ansat ved DSB Arbejdsopgaver Kompetencer Ansættelsesområder Registrering Dokumenthåndtering (proces) Record management Genfinding Undervisning Periodeskift Kvalitetssikring af processer / metoder Procesforståelse Lovgivning Organisation IT Arkiv/arkivering både fysisk og elektronisk Kvalitetssikring Offentlige virksomheder Private virksomheder 18

19 Business Intelligence (BI)-konsulent Bibliotekar ansat ved KMD Indsamling formalisering af krav Analyse af ledelsesinformation ETL (Extract Transform Load) I DB regi bruges en anden terminologi end ETL Datamodellering Data cleansing Design Analytisk Interesse for IT Databaseviden Konsulentprofil IT branchen Offentlige Private IT-UDVIKLING Web- og internetredaktør Bibliotekar ansat ved SF, Folketinget Strukturering af sites (informations-arkitektur) Nyhedsformidling Informationsformidling Projektledelse Undervisning & sparring (dataleverandører) Leverandør- og udvikler kontakt Udvikling af services Brugerundersøgelser Statistisk analyse Ledelsessparring & strategiudvikling Formidlingskompetence Herunder kompetencer mht. undersøgelse af brugeradfærd og -behov Innovationskompetence Samarbejds- og selvledelseskompetence Projektledelseskompetence Analystisk kompetence Organisationer & bevægelser (private el. offentlige) Ministerier & offentlige institutioner samt større virksomheder 19

20 Bibliotekar ansat ved Silkeborg Bibliotek Arbejdsopgaver Kompetencer Ansættelsesområder Hjemmesideredaktion herunder brug af mobilteknologi, sociale teknologier, RFIDteknologi Samarbejde med systemadministrator, datalog/udvikler og katalogchef om biblioteksdatabasen Intranet-vedligeholdelse Udvikle (projektbaserede) hjemmesider for eksterne samarbejdspartnere Undervisning internt og eksternt Projektarbejde Projektudvikling Kravspecifikationsarbejder Rådgivning og evalueringer internt og eksternt Tekstforfatning Teknisk viden og indsigt Universel IT-viden Universel viden om informationsteknologi Interesse for og viden om internettet og nye teknologier Systematisk og struktureret arbejdsmetode Teoretisk viden om indekseringsmetoder og databasestrukturer Kommunikativ viden Universel viden om kommunikationsteorier Teoretisk og praktisk viden om informationsarkitektur Viden om usability og tilgængelighed Brugerforståelse Innovationsevner Kreativ og visionær Eksperimenterende Journalistisk tæft Fortælle- og skriveglæde og -lyst Viden om æstetiske teorier Viden om designteorier Viden om grafiske teknikker Viden om typografi og læsbarhed Sociale kompetencer Organisationstalent Kommunikationstalent Formidlingstalent Udadvendthed Åbenhed Projektorienteret Samarbejdsorienteret Biblioteker Kommuner Regioner Staten, ministerier Museer Projekter Nyhedsmedier, herunder dagblade, TV, radio Kommunikationsportaler og andre netudbydere CMS-konsulenthuse Uddannelsesinstitutioner Større private virksomheder som advokater, revisorer og finansieringsvirksomheder 20

21 Database- og webudvikler Bibliotekar ansat ved DBC Idégenerering og - kvalificering Projekt- og opgaveledelse Projekt- og opgavedeltagelse Analyse Serviceorientering Estimering Specifikation Udvikling og programmering Test Implementering og idriftsættelse Dokumentation og formidling Undervisning Drift og vedligehold Analytiske evner Kreativitet Overblik og evnen til at se og overskue (ofte komplekse) sammenhænge Samarbejdsevner (internt og eksternt i virksomheden) Planlægning og ressourcestyring Forståelse for data og datastrukturer (herunder standarder for data og dataudveksling) Domænekendskab (herunder brugeradfærd og processer) Teknologikendskab Problemløsning Kommunikation og formidling (bindeled mellem udvikler og bruger) DBC Andre systemleverandører Private virksomheder/organisatio ner med egen IT udvikling Større folke- eller forskningsbiblioteker Informationsarkitekt Bibliotekar ansat ved DSB Se kompetenceprofil i supplerende materiale bagest i dokumentet 21

22 Bibliotekar ansat ved Gentofte Kommune Arbejdsopgaver Kompetencer Ansættelsesområder Intranet / portaler Elektronisk dokumenthåndtering Systemintegration Dataforvaltning på tværs af organisationen (Enterprise Content Management) IT-governance Vidensorganisering Strukturering og systematik Søgning Brugeradfærd / brugergrænseflader Usability Kommunikation Projektledelse Undervisning IT udviklingsafdelinger Strategi og udviklingsafdelinger Offentligt og privat Bibliotekar ansat ved Jydske Bank Skabe overblik og gennemsigtighed i forretningens processer og begreber Dokumentere bankens forretningsbegreber og nuværende/fremtidige forretningsprocesser samt kortlægge sammenhængen herimellem Dokumentere forbindelsen til ITanvendelsen Facilitere og styre workshops Indsamle viden mhp. begrebs- og procesmodellering Strukturere viden mhp begrebs- og procesmodellering Formidle denne viden i organisationen Agere bindeled mellem IT og organisationen Udvikle faglighed Strukturere og organisere informationer Systematisk og struktureret Analytisk Sans for detaljen Kreativ Kommunikative færdigheder Formidling og undervisning IT-forståelse Brugerforståelse Kunne arbejde i teams Projektledelse Private og offentlige virksomheder 22

23 Bibliotekar ansat ved KMD Metadata arkitektur OIO XML el. XML Taksonomi Usability tests Begrebsmodellering Interaktionsdesign Analytisk Navigations kompetence Godt kendskab til CMS og Portalløsning Eksempelvis: MOSS2007, MSCMS, BEA, WebSphere IT Offentlig Stat Erhverv Usability-/brugervenlighedskonsulent Bibliotekar ansat ved Snitker & Co. Sikring af brugervenlighed i forskellige medier og produkter Designe og gennemføre brugerundersøgelser og usability-test Projektlede og testlede Analytisk kompetence Empati Formidlingskompetence Projektledelseskompetence Brugervenlighedsfirmaer Virksomheder med egne usability afdelinger IT-branchen Mediebranchen Telekommunikation 23

24 IT konsulent Bibliotekar ansat ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) IT administration Brugeradministration (rettighedsstyring- og opbygning) IT undervisning IT brugervejledninger Arbejdsgangsanalyser Procesoptimering Digitalisering ESDH opgaver/alle niveauer IT kundskaber IT forståelse og tilegnelsesevne Forandringsparathed Struktureret arbejdsform Systematisk tænkning Analytisk arbejdsstil Formidlingskompetence på generelt og specifikt niveau Problemløsende tænkestil Detaljesøgende arbejdsfokus Offentlige arbejdsmarked Private ansættelsesområder Organisationser IT-analytiker Bibliotekar ansat ved KMD Kompetencer Hos KMD mangler vi mange dygtige analytikere, men bibliotekarernes IT viden og kendskab til værktøjer mhp. design af IT-løsninger (UML) er mangelfuld. Det er ærgerligt, da vi (bibliotekarer) er meget stærke analytisk i forhold til mange andre. Her tænkes ikke på systemudvikling eller programmering, men med UML tegner analytikeren løsningen, som udviklerne herefter kan programmere efter. Analytikerne er dem med forretnings- og brugerforståelse. 24

25 FORMIDLING Kulturformidler Centerleder Danmarks Biblioteksskole Kulturplanlægning Events/festivaler Arrangementer Lokale alliancer og netværk www-baseret formidling Publikums-analyse PR- og mediestrategi Analytisk Kulturel og kreativ Interaktiv formidling Innovation Samarbejde og networking Projektledelse Folkebiblioteker Kulturforvaltning Kulturprojekter Kulturkonsulent Uddannelsesbibliotekar, herunder underviser og vejleder Bibliotekar ansat ved Sygeplejefagligt Bibliotek Udlånsfunktioner Katalogisering Samarbejde med undervisere Undervisning Vejledning Allround bibliotekariske basiskompetencer Tværfaglige samarbejdskompetencer IT-kompetencer Pædagogisk kompetence Kommunikationskompetence Analytisk kompetence Metodisk kompetence Formidlingskompetence Folke-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker samt alle steder, hvor man har brug for en person, der kan undervise/vejlede i informations- og litteratursøgning 25

26 Bibliotekar ansat ved Nørre Gymnasium Undervisning i informationssøgning og biblioteksorientering Materialevalg - analogt som digitalt og pleje samt licensforhandling Vejledning og formidling af bibliotekernes tilbud Udstillinger og arrangementer Indkøb og klargøring af materialer, herunder katalogisering Budgetstyring Samarbejde og networking internt og eksternt herunder erfagrupper, faggrupper og Centre for Undervisningsmidler Udviklingsinitiativer Systemansvar, udvikling og vedligehold af bibliotekssystem Hjemmesideredaktion IT-support-arbejde, fx reparation af printer, udlevering af koder, vejledning i brug af materiel Deltagelse i konferencer, møder, kurser, projektgrupper Fjernlån Teknisk arbejde i biblioteket, fx udlån, aflevering, hjemkald, regninger, håndtering af lånerdata Bogopsætning og revidering Registrering af diverse samlinger på uddannelsesinstitutionen Deltagelse i skolens sociale liv Opgaver der ligger udenfor biblioteksfunktionen At være i stand til selv at tilrettelægge sit arbejde, tage initiativer og vægte stillingsindhold. Der fordres stor selvstændighed, udadvendthed og driftssikkerhed i opgaveløsningen At samarbejde med andre faggrupper og kunne undvære fagkollegaer Undervisningserfaring og gerne supplerende pædagogisk uddannelse Engagement og lyst til at virke i et ofte uformelt uddannelsesmiljø Basale bibliotekariske færdigheder såsom at kunne katalogisere, indeksere, klassificere, informationssøgning og vidensorganisation samt kommunikation/pr Uddannelsesinstitutioner: Ungdomsuddannelser, grundskoler (folkeskoler, privatskoler), videregående uddannelser ( kortere og længerne ) Folkebiblioteker med læringscentre, med tæt samarbejde med folkeskoler herunder lektiecafe og med lokalefællesskab med skoler men også folkebiblioteker generelt, da de bruges meget af elever/ studerende Private virksomheder pga. vidensorganisation, katalogisering, indeksering, erfaring med undervisning, informationsarkitektur, informationssøgning Forskningsbiblioteker: Samarbejde med lærere/ studerende og mange af de samme funktioner i jobbet 26

27 Bibliotekar ansat ved Hillerød Handelsskole Drift, administration, budget, regnskab Materialevalg, indkøb, katalogisering, klargøring af materialer til udlån Udlån og udlånskontrol hjemkaldelser Vejledning, undervisning Formidling Markedsføring af bibliotekets tilbud og aktiviteter Lederegenskaber Budgetansvarlig Systematisk Systemansvarlig Udadvendt Pædagogisk Fleksibel Samtlige funktioner i biblioteksdriften Samtlige studiecenterfunktioner - åbent studiemiljø med studie- og pcarbejdspladser Bibliotekar ved ungdomsuddannelse (gymnasium, HF o.lign.): Analytisk kompetence Ud fra elevernes ofte løst formulerede problemstillinger at medvirke til at afdække deres informationsbehov, indsnævre deres problemstillinger og styrke deres strategiske søgeveje. At skabe sammenhæng imellem de aktiviteter som foregår i undervisningsmiljøerne og bibliotekets informationsformidling og herigennem yde støtte til lærernes pædagogiske arbejde. Med udgangspunkt i emner og projekter i klasseundervisningen at relatere undervisningsforløb i litteratur- og informationssøgning. Formidlingskompetence Ud fra emneforespørgsler at analysere spørgerens forudsætninger, udgangspunkt, sigte og metode i informations øjemed og i den kritiske udvælgelse af kilder. Med udgangspunkt i uddannelsesstedets relevante, aktuelle og tilgængelige informationsressourcer - i trykte, elektroniske og audio-visuelle medier at udbrede et kendskab hertil. Formidling foregår i den daglige interaktion med bibliotekets brugere - dels i undervisningssammenhæng, men understøttes af web-baseret formidling, tutorials, nyhedsorientering på bibliotekets hjemmeside og skolens intranet m.v. Formidling betyder samtidig markedsføring af skolens informationsressourcer og bibliotekets tilbud Navigationskompetence Søgetekniske færdigheder At have kendskab til fagenes "domæner" Innovationskompetence At etablere og udvikle studiecenterfaciliteter At etablere samarbejdsrelationer - fx til andre handelsskolebiblioteker, lokale gymnasiebiblioteker og med folkebiblioteket i betjeningen af de unge Som enebibliotekar at indgå i samarbejdsrelationer og bidrage til at kaste lys over bibliotekets tilbud - fx igennem biblioteksudvalg, pædagogisk rådsmøder, erfagrupper m.v. 27

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER Efterår 2008 Danmarks Biblioteksskole Birketinget 6, 2300 København S Frederik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg tlf. 32 58 60 66 tlf. 98 15 79 22 fax 32 84 02 01 fax 98 15 10

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner - Udviklingstendenser i den administrative faglighed og nye krav til kontoruddannelsen Center for Arbejdsliv Uddannelsesnævnet Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4 Videnregnskab 2001 Indhold Direktørens beretning... 3 Videnfortælling En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4 Søfartsstyrelsens organisering... 4 Søfartsstyrelsens mission Hvorfor

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Handlingsplan om Videndeling

Handlingsplan om Videndeling R A P P O R T Handlingsplan om Videndeling H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Handlingsplan om Videndeling... 3 1.1 Sammenhæng til ledelsesgrundlag

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere